RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO"

Transkript

1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů je možné tvrdit, že se jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS. RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze 1. Základní údaje o zemi Počet obyvatel: (květen 2010). 1 Rozloha země: km 2. Administrativní uspořádání: 3 okresy (12 kantonů). Počet obcí: Bezpečnostní komunita země Velkovévodská policie je podřízena Ministerstvu vnitra 3 (tento stav platí teprve od roku 2009, předtím byl sbor dlouho podřízen Ministerstvu spravedlnosti). 4 K datu 1. ledna 2000 v Lucembursku došlo ke sloučení Velkovévodského četnictva a Místní státní policie, čímž vznikl jednotný policejní sbor: Velkovévodská policie (Police Grand-Ducale). 5 Součástí reformy byla i reorganizace výkonu policejních činností v území do šesti spádových oblastí, které se plně nekryjí ani s kantony, ani s okresy. 6 Nejlidnatějším policejním regionem přitom není aglomerace hlavního města ministátu, ale na jih od něj ležící průmyslová oblast s centrem v Esch-sur- Alzette. 7 Regionální ředitelé se těší poměrně rozsáhlým pravomocem a velí třem úrovním stanic pro výkon policejních činností: Střediska prvotního zásahu (Centre d Intervention Principal, CIP, 6 stanic): Jedná se o nejlépe vycvičené a vybavené jednotky: jejich stanice jsou umístěny v centru policejního regionu. Tyto stanice provádí také administrativní podporu pro další stanice a jednotky v regionu. 1 Le Portail des Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg <http://www.statistiques.public.lu/fr/index.html>. 2 Cities and Agglomerations of Luxembourg. Proposition of a Nomenclature for Urban Unities <http://www.eukn.org/luxembourg/themes/urban_policy/urban_environment/land_use/urbanisation/cities-and-agglomerations-ofluxembourg_1135.html>. 3 Tento resort se přitom jinak zabývá zejména územním plánováním. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ci-dessous <http://www.miat.public.lu>. 4 Ministère de la Justice <http://www.mj.public.lu/>. 5 Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Großherzogliche Polizei; in: Öffentliche Sicherheit 5-6/2005, s. 81n <http://www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/2005/05_06/polizei_luxemburg.pdf>. Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/>. 6 Do reformy v roce 2000 byly četnické a obecní policejní složky v Lucembursku strukturované na základě kantonů. 7 Police Grand-Ducale: Commissariats Locaux <http://www.police.public.lu/policegrandducale/commissariats/index.html>. Wikipedia: Grand Ducal Police <http://en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>. Policing On-Line Information System: Luxembourg: Luxembourg National Police <http://polis.osce.org/countries/f/32/141/regional%20circumscriptions%20-%20luxembourg%20national%20police.png>. 1

2 Střediska druhotného zásahu (Centre d Intervention Secondaire, CIS, 7 stanic 8 ). Náplň činnosti těchto stanic je v zásadě všeobecná, přičemž plní jak úkoly podobné těm, které vykonávají centra CIP, tak v některých případech i specifické úkony, odvislé od zvláštností teritoria. Základním stavebním kamenem výkonu policejní činnosti v Lucembursku jsou místní policejní komisařství (Commisariat de Proximité, CP). Komisařství vykonávají především preventivní činnost za uplatnění metod typu community policing. Tvoří rovněž jakousi spojnici mezi veřejností a vyššími úrovněmi policejních struktur. Na území celého Lucemburska je 38 (podle jiných údajů až 49) místních stanic (obvodních či místních oddělení) 9 umístěných do větších měst (osm z nich je v hlavním městě). Ty stanice, v jejichž bezprostředním dosahu není CIP nebo CIS, jsou pro veřejnost otevřeny nepřetržitě. 10 Tato místní policejní komisařství mimo jiné provozují celou řadu vzdělávacích programů pro děti a mládež, a to již od mateřských škol (boj proti zneužívání drog, omezování násilné trestné činnosti mladistvých, bezpečnost v silničním provozu). 11 Pozoruhodná je i škála klubů a spolků, které policejní struktury zastřešují a provozují, jako například: střelecké kroužky (Le Cercle de Tir de la Police Grand-Ducale); výuka sebeobrany (Self-Défense Club de la Police Grand- Ducale, cvičení se konají pětkrát do týdne, účastní se jich již děti od 6 let); pochodový/turistický klub (Marche Club Police Luxembourg); kluby zaměřené na další sportovní aktivity (házená, běh, fotbal atd.). Armáda Lucemburska (Lëtzebuerger Arméi) čítá asi 790 osob v aktivním stavu (a okolo 100 civilních zaměstnanců). Řada vojáků a dalšího personálu je dislokována v zahraničních misích. 12 Od roku 1979 v armádě slouží i ženy, v současnosti (2011) je jich ve služebním poměru Hasičský svaz Lucemburska (Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg) sestává z celkem 170 až 209 (podle různých údajů) místních organisací (stanic), v jejichž rámci působí (stav roku 2008) asi 150 profesionálních a dobrovolných hasičů Differdingen, Düdelingen, Remich, Echternach, Redingen, Wiltz a Ulflingen. 9 Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 10 Wikipedia: Grand Ducal Police <http://www.en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>. 11 OSCE, POLIS Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://www.polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 12 Lëtzebuerger Arméi <http://www.armee.lu/>. 13 Lëtzebuerger Arméi: Le personnel feminin <http://www.armee.lu/organisation/personnel/personnel_feminin.php>. 14 La Fédération Nationale des Corps de Sapeurs Pompiers (FNSP) <http://www.112.public.lu/organisation/services/federation/index.html>. Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg <http://www.pompjeesverband.lu/>. CTIF: Main Fire Statistics in Luxemburg <http://www.ctif.org/main-fire-statistics-in-luxemburg>. 2

3 Policejní regiony, počty policistů a civilních zaměstnanců (rok 2009) Detašovaná pracoviště Populace (2005) Rozloha (km 2 ) počet policistů na obyvatel 15 Capellen (73 + 2) Capellen ,17 169,2 Diekirch ,71 Diekirch Ulflingen ,80 ( ) Wiltz ,55 230,3 Differdingen ,67 Esch-sur-Alzette (267 Düdelingen , ) Esch-sur-Alzette ,14 179,9 Echternach ,92 Grevenmacher Grevenmacher ,97 ( ) Remich ,63 184,5 Luxemburg ( ) Luxemburg ,74 298,2 Mersch (87 + 1) Mersch ,40 Redingen ,49 210,2 celá země teritoriální útvary ( ) ,36 213,4 celá země všechny útvary 16 ( ) ,36 352,3 Srovnání počtu policistů na populaci v rámci Lucemburska v korelaci s dalšími ukazateli. Na úrovni policejních regionů sehrává prim aglomerace Luxemburgu. Z grafu je zřejmé, že poměr počtu personálu soukromých bezpečnostních agentur na obyvatel je výrazně vyšší, než je tomu u policejního sboru (549,4). Pokud navíc s policejním sborem Lucemburska porovnáme Policii České republiky 17 pak alespoň co se týče osob ve služebním poměru docházíme ke zjištění, že tento ukazatel je u obou sborů skoro stejný (Česká republika je pouze o 9 % více policejním státem než Lucembursko). To uvádí na pravou míru aktuálně velmi časté hlasy, volající po radikálním zeštíhlení policejních řad v České republice. 15 Bez započtení civilních zaměstnanců. 16 Generální ředitelství = 147 policistů a 142 civilních zaměstnanců. Ústřední a další neteritoriální služby = 485 policistů a 60 civilních zaměstnanců. 17 Výpočet ve vztahu k České republice je založen na počtu populace k 31. březnu 2011 (odhad: osob) a faktickém počtu policistů, zde zaokrouhleném na osob. Výsledek je pak 379,6 policistů na obyvatel. Český statistický úřad: Obyvatelstvo <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide>. 3

4 3. Kriminalita v Lucembursku Lucembursko lze celkově považovat za bezpečný stát, který navíc oproti 90. letům XX. století dokázal míru kriminality snížit. Mezi lety 1994 až 2002 se hovoří o snížení míry zjištěné kriminality v poměru k počtu obyvatel země až o 22 %. 18 V posledním desetiletí se počet zjištěných trestných činů v zemi stabilizoval (viz tabulka). 19 Tabulka: Vývoj trestné činnosti na území Lucemburska v letech : 20 rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) Okolo 82 % veškeré zjištěné kriminality přitom představuje majetková trestná činnost ( činy proti věcem, klesající tendence). Násilná kriminalita ( činy proti osobám ) tvoří kolem 20 % (rostoucí tendence). 21 Lucembursko je zemí, která je zhruba stejně lidnatá jako Malta (ale je přibližně osmkrát více rozlehlá a je také naprosto odlišně geopoliticky situovaná: západoevropská země bez přístupu k moři versus jihoevropské souostroví). Obě země lze v určitých kategoriích kriminální statistiky srovnávat. Oba státy se mohou pochlubit necelou desítkou případů zjištěných vražd ročně. Podobně je tomu v případě přepadení (v roce 2006 bylo v Lucembursku registrováno 263 případů). Záviděníhodnou statistikou (alespoň co do absolutních čísel) se může Lucembursko pochlubit v oblasti krádeží motorových vozidel. Zde se počty pohybují okolo 500 případů ročně. Naopak o poznání méně lichotivá je pro tuto zemi statistika, související s tématem obchodování s drogami, u níž je v posledních letech zřejmý citelný nárůst: počet zjištěných případů se ročně vyšplhá až na , což představuje zhruba 5 % z celkového nápadu trestné činnosti v zemi Za připomenutí stojí, že trest smrti byl v Lucembursku zrušen až v roce Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Luxembourg: Country Specific Information <http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_953.html>. Luxembourg 2011: Crime and Safety Report <https://www.osac.gov/pages/contentreportpdf.aspx?cid=10531>. Nation Master: Luxembourg Crime <http://www.nationmaster.com/country/lu-luxembourg/cri-crime>. <http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_intentional_homicide_rate>. Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice Report 2010, Statistics in Focus, 58/2010 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf /en/ks-sf en.pdf>. Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice, Population and Social Conditions, 15/2007 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf /en/ks-sf en.pdf>. 19 Police Grand-Ducale Luxembourg: Statistiques <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/index.html>. 20 Rok 2000 představuje z hlediska statistiky, zlom, související se sloučením dvou policejních sborů země. Roku 2009 bylo registrováno případů zjištěných trestných činů, tedy meziroční nárůst o 14 %. Tento trend policejní statistika mimo jiné vykládá jako důsledek své větší pečlivosti a práce s veřejností. Okolo 48 % skutků spáchali neobčané země (cca. 20 % občané Portugalska, kterých v Lucembursku žije velké množství). Ministère de l'intérieur et à la Grande Région: Rapport d'activité 2009 <http://www.miat.public.lu/publications/rapports_activite/rapport_activite_2009.pdf>. Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels s Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels

5 Policejní statistika (nápad zjištěné trestné činnosti na obyvatel v jednotlivých obcích, roky 2005, 2004, 2008 a 2007). 23 Vývoj počtu příslušníků Velkovévodské policie v letech : 24 rok počet policistů Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>. Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2008/index.html>. 24 V rámci sboru působí vždy okolo 5 % stážistů ( brigádníků ve služebním poměru). Ženy mohou v policejních složkách Lucemburska působit až od roku Nyní působí u sboru okolo 7 % žen, což je poměrně hluboko pod unijním průměrem. Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels s. 10. Police Grand-Ducale: Rapport annuel 2005 <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>. 25 A navíc 259 civilních zaměstnanců. 5

6 4. Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti Sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí: Rámec zákonné regulace soukromých bezpečnostních služeb 26 Instituce odpovědná za vytváření rámce regulace Oblasti pokryté regulací Požadavky pro vstup na trh na úrovní právnické osoby Požadavky pro vstup na trh na úrovni fyzické osoby Další zvláštní požadavky (uniforma, identifikační průkazy) Pravomoci Zákon ze dne 12. listopadu 2002, o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti. 27 Nařízení ze dne 22. srpna 2003, upravující fungování v rámci sektoru. 28 Ministerstvo spravedlnosti. Ostraha nemovitého majetku. Ochrana osob (bodyguarding). Správa monitorovacích středisek (pultů ochrany, napojených na alarmy). Přeprava peněz a dalších cenností. Zákon zakazuje v souběhu s výše uvedenými činnostmi provozovat podnikání jiného charakteru. Soukromému sektoru je rovněž zapovězena účast na zajišťování bezpečnosti civilního letectví. Mezinárodní letiště Luxemburg (Findel) střeží policejní a celní orgány státu. Písemné svolení Ministerstva spravedlnosti a související licence. Souhlas ze strany Ministerstva obchodu. Věk přinejmenším 18 let. Neprovozování žádných (neupřesněných) neslučitelných aktivit. Vykazovat (opět neupřesněné) osobnostní předpoklady. Absolvování povinného lékařsko-psychologického vyšetření. Nošení uniformy je povinné, stejnokroj musí být vybaven radiovým komunikačním systémem. Identifikační průkaz je rovněž povinný, jeho design určuje Ministerstvo spravedlnosti. Průkaz musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení osoby, název společnosti (právnické osoby) a její kontaktní údaje. Identické, jako v případě kteréhokoli jiného občana. 26 Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database: Luxembourg <http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a >. 27 Luxembourg 2002 Law Private Guarding Services <http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2002_law_privateguardingservices.pdf>. 28 Luxembourg 2003 Regulation Implementation 2002 <http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2003_reg_implementation_2002_law.pdf>. 6

7 Střelné zbraně Podmínkou k jejich používání v rámci agentury je povinné povolení (na úrovni právnické osoby). Příslušný personál musí být držitelem náležitého oprávnění (zbrojní pas) a čtyřikrát do roka se zúčastnit přezkušování (na střelnici) pod dohledem státního komisaře. V případě personálu, který se zabývá přepravou peněz, je nošení zbraní podmínkou ze zákona. Mimo výkon práce je třeba zbraně skladovat v certifikovaných prostorách firmy. Povinné je úřadům předat výčet (seznam) zbraní, používaných personálem firmy, neplatí však žádná přesná omezení, týkající se počtu zbraní, které může firma používat, pokud to odůvodní svými činnostmi. Psi Služby pro orgány veřejného sektoru Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. Ano, představují asi čtvrtinu objemu činností soukromých bezpečnostních služeb v Lucembursku. Sankce Administrativní sankce: odejmutí licence (oprávnění). Trestní sankce: pokuty až do výše eur, tresty odnětí svobody až do doby jednoho roku. Výcvik Doba trvání povinného vstupního výcviku personálu je 80 hodin. Výcvik provádí většinou sama firma, jen v některých specifických případech je outsourcován. Nově přijatý pracovník je neurčitou dobu pod dohledem služebně starší osoby ( mentora ). Personál, zabývající se přepravou peněz, je ze zákona povinen absolvovat specifický výcvik, zakončený předáním certifikátu (ostatní výcvik je zřejmě necertifikovaný). Mzdy Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. a příplatky Počet firem Situace zůstává po několik let víceméně stabilní: 10 firem, z toho 2 s méně než 20 zaměstnanci, 3 s 20 až 99 zaměstnanci a 5 firem s více než 100 zaměstnanci. Zaměstnané osoby Obrat Pokud ale soukromou bezpečnost chápeme šířeji, může se o mnohem více firem (což naznačují různé komerční vyhledávače). Sektor se prakticky zrodil až na počátku 90. let XX. století. Roku 1995 zaměstnával okolo 800 osob. Roku 2008 se jednalo o a roku 2010 o zhruba osob (z toho v pěti největších firmách). Meziroční fluktuace personálu se pohybuje okolo 15 %. Naprostá většina osob v rámci sektoru pracuje na plný úvazek (částečné úvazy představují jen 2 % personálu), respektive na základě dlouhodobé smlouvy (90 %). Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. 7

8 Pracovní doba Rovnost příležitostí Bezpečnost práce Odbory 29 Standardem je model 5 osmihodinových pracovních dní týdně. Denní maximum je stanoveno na 10, týdenní na 56 a měsíční na 196 hodin (za předpokladu náležitého proplacení přesčasů) Práce v noci představuje příplatek 20 %, práce v neděli 70 % a o státem uznaných svátcích 200 %. Pracovní pohotovost v rámci sektoru se v Lucembursku údajně téměř nevyskytuje. Pouze všeobecná úprava, odvozená od unijních regulací. Otázka je ve všeobecném smyslu pokryta pracovním právem. V souvislosti se sektorem soukromé bezpečnosti Lucemburska jsou nejčastěji zmiňovány tyto platformy: Chcete vědět víc? Všeobecná odborová asociace (Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond; Fédération des syndicats chrétiens luxembourgeois, LCGB). 30 Nezávislá odborová konfederace Lucemburska (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg; Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, OGBL, OGB-L). 31 Asociace asociací ALEBA/UEP-NGL-SNEP 32, sdružující asi osob, nejčastěji tzv. bílých límečků Jejich činnost spočívá zejména v těchto oblastech: vyjednávání o mzdách a benefitech, vyjednávání o rozsahu dovolené na zotavenou, pracovní doba, standard výcviku, bezpečnost práce atd. Asociace FEDIL: součásti a kontakty. 33 Přehled firem: Vyhledávač Editus k tématu bezpečnostní technika. 34 Přehled firem: Vyhledávač Editus, bezpečnostní služby (k červenci 2011 je zde uvedeno 41 subjektů všeho druhu) New Trade Union Federation Created; in: EIR-Online, 27. III <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/03/feature/lu f.htm>. Dílčí vliv v rámci sektoru nelze vyloučit ze strany Odborového svazu pracujících v dopravě. Landesverband FNCT TFEL <http://www.landesverband.lu>. 30 V rámci sektoru sdružuje (mimo jiné) personál firem Securicor, Securitas, Pedus Security a Brink s-ziegler. Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond <http://lcgb.lu/de>. 31 Platforma pokrývá asi členů. Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg <http://www.ogbl.lu>. 32 Národní svaz zaměstnanců soukromých firem (Syndicat national des employés privés, SNEP). Asocaice zaměstanců bank a pojišťoven (Associations luxembourgeoise des employés de banque et d assurances, ALEBA). Unie zaměstnaců soukromých firem (Union des employés privés, UEP). Neutrální/nepolitické odbory Lucemburska (Neutral Gewerkschaft Luxembourg, NGL). Associations luxembourgeoise des employés de banque et d assurances <http://www.aleba.lu>. 33 Fédération des Industriels Luxembourgeois <http://www.fedil.lu/about/?i=5>. 34 EDITUS: Protection, Detection et Alarme <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/protection-detection-et-alarme-417r.html>. 35 EDITUS: Surveillance <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/surveillance-1416r.html>. 8

9 Kontaktní údaje: Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) Association Luxembourgeoise des Entreprises de Gardiennage et de transports de Fonds (ALEGA ) Alcide de Gasperi 7; P. O. Box , Luxemburg 1615 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Tel.: Fax: Platforma representuje přinejmenším pět největších firem, aktivních v oblasti poskytování služeb soukromé bezpečnosti (s výjimkou bezpečnosti civilního letectví), zaměstnávajících v souhrnu přinejmenším osob. LuxTrust S. A. IVY Building, Parc d Activités, L 8308 Capellen, Großherzogtum Luxemburg BP 43, L 2010 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg Tel.: Fax: https://www.luxtrust.lu Asociace zaměřená na informační bezpečnost a verifikaci respektive certifikaci informačních systémů (šifrování, hesla, elektronický podpis, časová razítka). Subjekt byl založen roku 2005 v součinnosti vládních institucí a hlavních hráčů v oblasti informačního průmyslu. Přílohy ilustrace: Podklad firmy Alarmis, nabízející technická řešení v oblasti zajišťování bezpečnosti (napojení na pulty ochrany, které provozují státní i nestátní subjekty) Alarmis <http://www.pt.lu/portal/lang/en/telecompro/pid/718%3bjsessionid=2e51f7672fa7e4051d3650b e6>. 9

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze krulik@polac.cz

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze krulik@polac.cz Na tomto místě si dovolujeme čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: Inspirace nejen pro Českou republiku V Spojené království, Španělsko, Švédsko

Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: Inspirace nejen pro Českou republiku V Spojené království, Španělsko, Švédsko Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: Inspirace nejen pro Českou republiku V Spojené království, Španělsko, Švédsko Plk. JUDr. Martin Bohman, Ph.D.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Více

Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál: II. dopracovaná varianta (část 1) 1

Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál: II. dopracovaná varianta (část 1) 1 Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál: II. dopracovaná varianta (část 1) 1 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Lukáš Harazin; Mgr. Jaroslava Nováková; JUDr. Ivo Chauer,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003)

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Praha 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DOBROVOLNICTVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

PRÁVNÍ ÚPRAVA DOBROVOLNICTVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PRÁVNÍ ÚPRAVA DOBROVOLNICTVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Mgr. Ing. Jan Němec Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Srovnávací studie č. 5.267 březen 2007 PI

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2012-2015 Osnova I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ 4 II. VÝCHODISKA KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZLÍNA NA OBDOBÍ 2012 2015 7 II.1 Strategické

Více

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe IZRAEL Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva Překlad: Agentura PYLON Tento text nemá charakter

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

Spravedlivé reformy podle ČSSD

Spravedlivé reformy podle ČSSD Spravedlivé reformy podle ČSSD Politika bezpečnosti Programové teze pro veřejnou debatu Cítit se bezpečně je právo! JUDr. Jeroným Tejc www.programpodlevas.cz www.cssd.cz A. Úvod Předkládaný dokument představuje

Více

III. Zpráva o situaci v oblasti migrace

III. Zpráva o situaci v oblasti migrace III. Zpráva o situaci v oblasti migrace na územíčeské republiky v roce 2008 Praha 2009 Stručné shrnutí věcného obsahu zprávy Materiál podává objektivní informaci o migračních trendech a měl by sloužit

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

INFORMAČNÍ SERVIS prevence kriminality

INFORMAČNÍ SERVIS prevence kriminality INFORMAČNÍ SERVIS prevence kriminality 0 září 2005 Z Ministerstva vnitra a Policie ČR Informace o zjištěné trestné činnosti v ČR v 1. pololetí 2005 1 Problematika lidských práv, menšin a profesní etiky

Více

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS.

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS. Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče Bc. Zdeňka Marková, DiS. Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem diplomové práce je založení neziskového zařízení poskytujícího

Více

Pracovní verze k 27. únoru 2015 DOPADOVÁ STUDIE

Pracovní verze k 27. únoru 2015 DOPADOVÁ STUDIE Pracovní verze k 27. únoru 2015 DOPADOVÁ STUDIE ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně

Více

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Jan Frolík a Michaela Mácalová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Publikace Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2014 Copyright

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Rozprava k návrhu Zákona o podpoře sportu

Rozprava k návrhu Zákona o podpoře sportu Rozprava k návrhu Zákona o podpoře sportu 14. 4. 2011 v 10.00 hodin Tyršův dům, Praha Rozprava k návrhu Zákona o podpoře sportu Vydal Český olympijský výbor, Sokol, Orel, Sdružení sportovních svazů ČR,

Více

dvouměsíčník/ročník 7 2013

dvouměsíčník/ročník 7 2013 5 dvouměsíčník/ročník 7 2013 Obsah Editorial 1 Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy Sociální dialog ve vybraných evropských zemích - výsledky výzkumu 2 Jaroslav Hála Jak vnímáme lidi bez domova?

Více

Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál: II. dopracovaná varianta (část 2) 1

Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál: II. dopracovaná varianta (část 2) 1 Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál: II. dopracovaná varianta (část 2) 1 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Lukáš Harazin; Mgr. Jaroslava Nováková; JUDr. Ivo Chauer,

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více