RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO"

Transkript

1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů je možné tvrdit, že se jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS. RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze 1. Základní údaje o zemi Počet obyvatel: (květen 2010). 1 Rozloha země: km 2. Administrativní uspořádání: 3 okresy (12 kantonů). Počet obcí: Bezpečnostní komunita země Velkovévodská policie je podřízena Ministerstvu vnitra 3 (tento stav platí teprve od roku 2009, předtím byl sbor dlouho podřízen Ministerstvu spravedlnosti). 4 K datu 1. ledna 2000 v Lucembursku došlo ke sloučení Velkovévodského četnictva a Místní státní policie, čímž vznikl jednotný policejní sbor: Velkovévodská policie (Police Grand-Ducale). 5 Součástí reformy byla i reorganizace výkonu policejních činností v území do šesti spádových oblastí, které se plně nekryjí ani s kantony, ani s okresy. 6 Nejlidnatějším policejním regionem přitom není aglomerace hlavního města ministátu, ale na jih od něj ležící průmyslová oblast s centrem v Esch-sur- Alzette. 7 Regionální ředitelé se těší poměrně rozsáhlým pravomocem a velí třem úrovním stanic pro výkon policejních činností: Střediska prvotního zásahu (Centre d Intervention Principal, CIP, 6 stanic): Jedná se o nejlépe vycvičené a vybavené jednotky: jejich stanice jsou umístěny v centru policejního regionu. Tyto stanice provádí také administrativní podporu pro další stanice a jednotky v regionu. 1 Le Portail des Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg <http://www.statistiques.public.lu/fr/index.html>. 2 Cities and Agglomerations of Luxembourg. Proposition of a Nomenclature for Urban Unities <http://www.eukn.org/luxembourg/themes/urban_policy/urban_environment/land_use/urbanisation/cities-and-agglomerations-ofluxembourg_1135.html>. 3 Tento resort se přitom jinak zabývá zejména územním plánováním. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ci-dessous <http://www.miat.public.lu>. 4 Ministère de la Justice <http://www.mj.public.lu/>. 5 Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Großherzogliche Polizei; in: Öffentliche Sicherheit 5-6/2005, s. 81n <http://www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/2005/05_06/polizei_luxemburg.pdf>. Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/>. 6 Do reformy v roce 2000 byly četnické a obecní policejní složky v Lucembursku strukturované na základě kantonů. 7 Police Grand-Ducale: Commissariats Locaux <http://www.police.public.lu/policegrandducale/commissariats/index.html>. Wikipedia: Grand Ducal Police <http://en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>. Policing On-Line Information System: Luxembourg: Luxembourg National Police <http://polis.osce.org/countries/f/32/141/regional%20circumscriptions%20-%20luxembourg%20national%20police.png>. 1

2 Střediska druhotného zásahu (Centre d Intervention Secondaire, CIS, 7 stanic 8 ). Náplň činnosti těchto stanic je v zásadě všeobecná, přičemž plní jak úkoly podobné těm, které vykonávají centra CIP, tak v některých případech i specifické úkony, odvislé od zvláštností teritoria. Základním stavebním kamenem výkonu policejní činnosti v Lucembursku jsou místní policejní komisařství (Commisariat de Proximité, CP). Komisařství vykonávají především preventivní činnost za uplatnění metod typu community policing. Tvoří rovněž jakousi spojnici mezi veřejností a vyššími úrovněmi policejních struktur. Na území celého Lucemburska je 38 (podle jiných údajů až 49) místních stanic (obvodních či místních oddělení) 9 umístěných do větších měst (osm z nich je v hlavním městě). Ty stanice, v jejichž bezprostředním dosahu není CIP nebo CIS, jsou pro veřejnost otevřeny nepřetržitě. 10 Tato místní policejní komisařství mimo jiné provozují celou řadu vzdělávacích programů pro děti a mládež, a to již od mateřských škol (boj proti zneužívání drog, omezování násilné trestné činnosti mladistvých, bezpečnost v silničním provozu). 11 Pozoruhodná je i škála klubů a spolků, které policejní struktury zastřešují a provozují, jako například: střelecké kroužky (Le Cercle de Tir de la Police Grand-Ducale); výuka sebeobrany (Self-Défense Club de la Police Grand- Ducale, cvičení se konají pětkrát do týdne, účastní se jich již děti od 6 let); pochodový/turistický klub (Marche Club Police Luxembourg); kluby zaměřené na další sportovní aktivity (házená, běh, fotbal atd.). Armáda Lucemburska (Lëtzebuerger Arméi) čítá asi 790 osob v aktivním stavu (a okolo 100 civilních zaměstnanců). Řada vojáků a dalšího personálu je dislokována v zahraničních misích. 12 Od roku 1979 v armádě slouží i ženy, v současnosti (2011) je jich ve služebním poměru Hasičský svaz Lucemburska (Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg) sestává z celkem 170 až 209 (podle různých údajů) místních organisací (stanic), v jejichž rámci působí (stav roku 2008) asi 150 profesionálních a dobrovolných hasičů Differdingen, Düdelingen, Remich, Echternach, Redingen, Wiltz a Ulflingen. 9 Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 10 Wikipedia: Grand Ducal Police <http://www.en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>. 11 OSCE, POLIS Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://www.polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 12 Lëtzebuerger Arméi <http://www.armee.lu/>. 13 Lëtzebuerger Arméi: Le personnel feminin <http://www.armee.lu/organisation/personnel/personnel_feminin.php>. 14 La Fédération Nationale des Corps de Sapeurs Pompiers (FNSP) <http://www.112.public.lu/organisation/services/federation/index.html>. Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg <http://www.pompjeesverband.lu/>. CTIF: Main Fire Statistics in Luxemburg <http://www.ctif.org/main-fire-statistics-in-luxemburg>. 2

3 Policejní regiony, počty policistů a civilních zaměstnanců (rok 2009) Detašovaná pracoviště Populace (2005) Rozloha (km 2 ) počet policistů na obyvatel 15 Capellen (73 + 2) Capellen ,17 169,2 Diekirch ,71 Diekirch Ulflingen ,80 ( ) Wiltz ,55 230,3 Differdingen ,67 Esch-sur-Alzette (267 Düdelingen , ) Esch-sur-Alzette ,14 179,9 Echternach ,92 Grevenmacher Grevenmacher ,97 ( ) Remich ,63 184,5 Luxemburg ( ) Luxemburg ,74 298,2 Mersch (87 + 1) Mersch ,40 Redingen ,49 210,2 celá země teritoriální útvary ( ) ,36 213,4 celá země všechny útvary 16 ( ) ,36 352,3 Srovnání počtu policistů na populaci v rámci Lucemburska v korelaci s dalšími ukazateli. Na úrovni policejních regionů sehrává prim aglomerace Luxemburgu. Z grafu je zřejmé, že poměr počtu personálu soukromých bezpečnostních agentur na obyvatel je výrazně vyšší, než je tomu u policejního sboru (549,4). Pokud navíc s policejním sborem Lucemburska porovnáme Policii České republiky 17 pak alespoň co se týče osob ve služebním poměru docházíme ke zjištění, že tento ukazatel je u obou sborů skoro stejný (Česká republika je pouze o 9 % více policejním státem než Lucembursko). To uvádí na pravou míru aktuálně velmi časté hlasy, volající po radikálním zeštíhlení policejních řad v České republice. 15 Bez započtení civilních zaměstnanců. 16 Generální ředitelství = 147 policistů a 142 civilních zaměstnanců. Ústřední a další neteritoriální služby = 485 policistů a 60 civilních zaměstnanců. 17 Výpočet ve vztahu k České republice je založen na počtu populace k 31. březnu 2011 (odhad: osob) a faktickém počtu policistů, zde zaokrouhleném na osob. Výsledek je pak 379,6 policistů na obyvatel. Český statistický úřad: Obyvatelstvo <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide>. 3

4 3. Kriminalita v Lucembursku Lucembursko lze celkově považovat za bezpečný stát, který navíc oproti 90. letům XX. století dokázal míru kriminality snížit. Mezi lety 1994 až 2002 se hovoří o snížení míry zjištěné kriminality v poměru k počtu obyvatel země až o 22 %. 18 V posledním desetiletí se počet zjištěných trestných činů v zemi stabilizoval (viz tabulka). 19 Tabulka: Vývoj trestné činnosti na území Lucemburska v letech : 20 rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) Okolo 82 % veškeré zjištěné kriminality přitom představuje majetková trestná činnost ( činy proti věcem, klesající tendence). Násilná kriminalita ( činy proti osobám ) tvoří kolem 20 % (rostoucí tendence). 21 Lucembursko je zemí, která je zhruba stejně lidnatá jako Malta (ale je přibližně osmkrát více rozlehlá a je také naprosto odlišně geopoliticky situovaná: západoevropská země bez přístupu k moři versus jihoevropské souostroví). Obě země lze v určitých kategoriích kriminální statistiky srovnávat. Oba státy se mohou pochlubit necelou desítkou případů zjištěných vražd ročně. Podobně je tomu v případě přepadení (v roce 2006 bylo v Lucembursku registrováno 263 případů). Záviděníhodnou statistikou (alespoň co do absolutních čísel) se může Lucembursko pochlubit v oblasti krádeží motorových vozidel. Zde se počty pohybují okolo 500 případů ročně. Naopak o poznání méně lichotivá je pro tuto zemi statistika, související s tématem obchodování s drogami, u níž je v posledních letech zřejmý citelný nárůst: počet zjištěných případů se ročně vyšplhá až na , což představuje zhruba 5 % z celkového nápadu trestné činnosti v zemi Za připomenutí stojí, že trest smrti byl v Lucembursku zrušen až v roce Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Luxembourg: Country Specific Information <http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_953.html>. Luxembourg 2011: Crime and Safety Report <https://www.osac.gov/pages/contentreportpdf.aspx?cid=10531>. Nation Master: Luxembourg Crime <http://www.nationmaster.com/country/lu-luxembourg/cri-crime>. <http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_intentional_homicide_rate>. Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice Report 2010, Statistics in Focus, 58/2010 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf /en/ks-sf en.pdf>. Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice, Population and Social Conditions, 15/2007 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf /en/ks-sf en.pdf>. 19 Police Grand-Ducale Luxembourg: Statistiques <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/index.html>. 20 Rok 2000 představuje z hlediska statistiky, zlom, související se sloučením dvou policejních sborů země. Roku 2009 bylo registrováno případů zjištěných trestných činů, tedy meziroční nárůst o 14 %. Tento trend policejní statistika mimo jiné vykládá jako důsledek své větší pečlivosti a práce s veřejností. Okolo 48 % skutků spáchali neobčané země (cca. 20 % občané Portugalska, kterých v Lucembursku žije velké množství). Ministère de l'intérieur et à la Grande Région: Rapport d'activité 2009 <http://www.miat.public.lu/publications/rapports_activite/rapport_activite_2009.pdf>. Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels s Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels

5 Policejní statistika (nápad zjištěné trestné činnosti na obyvatel v jednotlivých obcích, roky 2005, 2004, 2008 a 2007). 23 Vývoj počtu příslušníků Velkovévodské policie v letech : 24 rok počet policistů Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>. Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2008/index.html>. 24 V rámci sboru působí vždy okolo 5 % stážistů ( brigádníků ve služebním poměru). Ženy mohou v policejních složkách Lucemburska působit až od roku Nyní působí u sboru okolo 7 % žen, což je poměrně hluboko pod unijním průměrem. Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels s. 10. Police Grand-Ducale: Rapport annuel 2005 <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>. 25 A navíc 259 civilních zaměstnanců. 5

6 4. Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti Sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí: Rámec zákonné regulace soukromých bezpečnostních služeb 26 Instituce odpovědná za vytváření rámce regulace Oblasti pokryté regulací Požadavky pro vstup na trh na úrovní právnické osoby Požadavky pro vstup na trh na úrovni fyzické osoby Další zvláštní požadavky (uniforma, identifikační průkazy) Pravomoci Zákon ze dne 12. listopadu 2002, o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti. 27 Nařízení ze dne 22. srpna 2003, upravující fungování v rámci sektoru. 28 Ministerstvo spravedlnosti. Ostraha nemovitého majetku. Ochrana osob (bodyguarding). Správa monitorovacích středisek (pultů ochrany, napojených na alarmy). Přeprava peněz a dalších cenností. Zákon zakazuje v souběhu s výše uvedenými činnostmi provozovat podnikání jiného charakteru. Soukromému sektoru je rovněž zapovězena účast na zajišťování bezpečnosti civilního letectví. Mezinárodní letiště Luxemburg (Findel) střeží policejní a celní orgány státu. Písemné svolení Ministerstva spravedlnosti a související licence. Souhlas ze strany Ministerstva obchodu. Věk přinejmenším 18 let. Neprovozování žádných (neupřesněných) neslučitelných aktivit. Vykazovat (opět neupřesněné) osobnostní předpoklady. Absolvování povinného lékařsko-psychologického vyšetření. Nošení uniformy je povinné, stejnokroj musí být vybaven radiovým komunikačním systémem. Identifikační průkaz je rovněž povinný, jeho design určuje Ministerstvo spravedlnosti. Průkaz musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení osoby, název společnosti (právnické osoby) a její kontaktní údaje. Identické, jako v případě kteréhokoli jiného občana. 26 Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database: Luxembourg <http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a >. 27 Luxembourg 2002 Law Private Guarding Services <http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2002_law_privateguardingservices.pdf>. 28 Luxembourg 2003 Regulation Implementation 2002 <http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2003_reg_implementation_2002_law.pdf>. 6

7 Střelné zbraně Podmínkou k jejich používání v rámci agentury je povinné povolení (na úrovni právnické osoby). Příslušný personál musí být držitelem náležitého oprávnění (zbrojní pas) a čtyřikrát do roka se zúčastnit přezkušování (na střelnici) pod dohledem státního komisaře. V případě personálu, který se zabývá přepravou peněz, je nošení zbraní podmínkou ze zákona. Mimo výkon práce je třeba zbraně skladovat v certifikovaných prostorách firmy. Povinné je úřadům předat výčet (seznam) zbraní, používaných personálem firmy, neplatí však žádná přesná omezení, týkající se počtu zbraní, které může firma používat, pokud to odůvodní svými činnostmi. Psi Služby pro orgány veřejného sektoru Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. Ano, představují asi čtvrtinu objemu činností soukromých bezpečnostních služeb v Lucembursku. Sankce Administrativní sankce: odejmutí licence (oprávnění). Trestní sankce: pokuty až do výše eur, tresty odnětí svobody až do doby jednoho roku. Výcvik Doba trvání povinného vstupního výcviku personálu je 80 hodin. Výcvik provádí většinou sama firma, jen v některých specifických případech je outsourcován. Nově přijatý pracovník je neurčitou dobu pod dohledem služebně starší osoby ( mentora ). Personál, zabývající se přepravou peněz, je ze zákona povinen absolvovat specifický výcvik, zakončený předáním certifikátu (ostatní výcvik je zřejmě necertifikovaný). Mzdy Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. a příplatky Počet firem Situace zůstává po několik let víceméně stabilní: 10 firem, z toho 2 s méně než 20 zaměstnanci, 3 s 20 až 99 zaměstnanci a 5 firem s více než 100 zaměstnanci. Zaměstnané osoby Obrat Pokud ale soukromou bezpečnost chápeme šířeji, může se o mnohem více firem (což naznačují různé komerční vyhledávače). Sektor se prakticky zrodil až na počátku 90. let XX. století. Roku 1995 zaměstnával okolo 800 osob. Roku 2008 se jednalo o a roku 2010 o zhruba osob (z toho v pěti největších firmách). Meziroční fluktuace personálu se pohybuje okolo 15 %. Naprostá většina osob v rámci sektoru pracuje na plný úvazek (částečné úvazy představují jen 2 % personálu), respektive na základě dlouhodobé smlouvy (90 %). Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. 7

8 Pracovní doba Rovnost příležitostí Bezpečnost práce Odbory 29 Standardem je model 5 osmihodinových pracovních dní týdně. Denní maximum je stanoveno na 10, týdenní na 56 a měsíční na 196 hodin (za předpokladu náležitého proplacení přesčasů) Práce v noci představuje příplatek 20 %, práce v neděli 70 % a o státem uznaných svátcích 200 %. Pracovní pohotovost v rámci sektoru se v Lucembursku údajně téměř nevyskytuje. Pouze všeobecná úprava, odvozená od unijních regulací. Otázka je ve všeobecném smyslu pokryta pracovním právem. V souvislosti se sektorem soukromé bezpečnosti Lucemburska jsou nejčastěji zmiňovány tyto platformy: Chcete vědět víc? Všeobecná odborová asociace (Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond; Fédération des syndicats chrétiens luxembourgeois, LCGB). 30 Nezávislá odborová konfederace Lucemburska (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg; Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, OGBL, OGB-L). 31 Asociace asociací ALEBA/UEP-NGL-SNEP 32, sdružující asi osob, nejčastěji tzv. bílých límečků Jejich činnost spočívá zejména v těchto oblastech: vyjednávání o mzdách a benefitech, vyjednávání o rozsahu dovolené na zotavenou, pracovní doba, standard výcviku, bezpečnost práce atd. Asociace FEDIL: součásti a kontakty. 33 Přehled firem: Vyhledávač Editus k tématu bezpečnostní technika. 34 Přehled firem: Vyhledávač Editus, bezpečnostní služby (k červenci 2011 je zde uvedeno 41 subjektů všeho druhu) New Trade Union Federation Created; in: EIR-Online, 27. III <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/03/feature/lu f.htm>. Dílčí vliv v rámci sektoru nelze vyloučit ze strany Odborového svazu pracujících v dopravě. Landesverband FNCT TFEL <http://www.landesverband.lu>. 30 V rámci sektoru sdružuje (mimo jiné) personál firem Securicor, Securitas, Pedus Security a Brink s-ziegler. Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond <http://lcgb.lu/de>. 31 Platforma pokrývá asi členů. Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg <http://www.ogbl.lu>. 32 Národní svaz zaměstnanců soukromých firem (Syndicat national des employés privés, SNEP). Asocaice zaměstanců bank a pojišťoven (Associations luxembourgeoise des employés de banque et d assurances, ALEBA). Unie zaměstnaců soukromých firem (Union des employés privés, UEP). Neutrální/nepolitické odbory Lucemburska (Neutral Gewerkschaft Luxembourg, NGL). Associations luxembourgeoise des employés de banque et d assurances <http://www.aleba.lu>. 33 Fédération des Industriels Luxembourgeois <http://www.fedil.lu/about/?i=5>. 34 EDITUS: Protection, Detection et Alarme <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/protection-detection-et-alarme-417r.html>. 35 EDITUS: Surveillance <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/surveillance-1416r.html>. 8

9 Kontaktní údaje: Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) Association Luxembourgeoise des Entreprises de Gardiennage et de transports de Fonds (ALEGA ) Alcide de Gasperi 7; P. O. Box , Luxemburg 1615 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Tel.: Fax: Platforma representuje přinejmenším pět největších firem, aktivních v oblasti poskytování služeb soukromé bezpečnosti (s výjimkou bezpečnosti civilního letectví), zaměstnávajících v souhrnu přinejmenším osob. LuxTrust S. A. IVY Building, Parc d Activités, L 8308 Capellen, Großherzogtum Luxemburg BP 43, L 2010 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg Tel.: Fax: https://www.luxtrust.lu Asociace zaměřená na informační bezpečnost a verifikaci respektive certifikaci informačních systémů (šifrování, hesla, elektronický podpis, časová razítka). Subjekt byl založen roku 2005 v součinnosti vládních institucí a hlavních hráčů v oblasti informačního průmyslu. Přílohy ilustrace: Podklad firmy Alarmis, nabízející technická řešení v oblasti zajišťování bezpečnosti (napojení na pulty ochrany, které provozují státní i nestátní subjekty) Alarmis <http://www.pt.lu/portal/lang/en/telecompro/pid/718%3bjsessionid=2e51f7672fa7e4051d3650b e6>. 9

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: BELGIE 1

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: BELGIE 1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Část 1: Pokrádežové systémy pro navracení odcizených

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Jana Paloncyová Individuální péče Rodičovská péče (mateřská, otcovská, rodičovská dovolená) Péče chův bez akreditace Mateřská asistentka bez

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY.

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY Žádost o dotaci Cestovní ruch pro všechny Podprogram 117712 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (rok, na který je žádána dotace) 2010 Pořadové

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum

CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum Otázky všedního dne v cesko-nemeckém pohranicí Alexander Dietz EUREGIO EGRENSIS AG Vogtland / Westerzgebirge e.v. Pracovní sdružení Vogtlandsko / Západní Krušnohorí,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE SPOLUPRÁCE

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_270_Ministáty Evropy - 1 AUTOR: Alena Hořavová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_270_Ministáty Evropy - 1 AUTOR: Alena Hořavová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_270_Ministáty Evropy - 1 AUTOR: Alena Hořavová ROČNÍK, DATUM: 9., 27.2.2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Seminář ze zeměpisu,

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Jak omezit ztráty a krádeže?

Jak omezit ztráty a krádeže? Jak omezit ztráty a krádeže? Jaromír Průša Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s. Miloš Klofanda Operations Coordinator Mark2 Corporation Czech a.s. Jak omezit ztráty a krádeže? Centre for

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více