RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO"

Transkript

1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů je možné tvrdit, že se jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS. RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze 1. Základní údaje o zemi Počet obyvatel: (květen 2010). 1 Rozloha země: km 2. Administrativní uspořádání: 3 okresy (12 kantonů). Počet obcí: Bezpečnostní komunita země Velkovévodská policie je podřízena Ministerstvu vnitra 3 (tento stav platí teprve od roku 2009, předtím byl sbor dlouho podřízen Ministerstvu spravedlnosti). 4 K datu 1. ledna 2000 v Lucembursku došlo ke sloučení Velkovévodského četnictva a Místní státní policie, čímž vznikl jednotný policejní sbor: Velkovévodská policie (Police Grand-Ducale). 5 Součástí reformy byla i reorganizace výkonu policejních činností v území do šesti spádových oblastí, které se plně nekryjí ani s kantony, ani s okresy. 6 Nejlidnatějším policejním regionem přitom není aglomerace hlavního města ministátu, ale na jih od něj ležící průmyslová oblast s centrem v Esch-sur- Alzette. 7 Regionální ředitelé se těší poměrně rozsáhlým pravomocem a velí třem úrovním stanic pro výkon policejních činností: Střediska prvotního zásahu (Centre d Intervention Principal, CIP, 6 stanic): Jedná se o nejlépe vycvičené a vybavené jednotky: jejich stanice jsou umístěny v centru policejního regionu. Tyto stanice provádí také administrativní podporu pro další stanice a jednotky v regionu. 1 Le Portail des Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg <http://www.statistiques.public.lu/fr/index.html>. 2 Cities and Agglomerations of Luxembourg. Proposition of a Nomenclature for Urban Unities <http://www.eukn.org/luxembourg/themes/urban_policy/urban_environment/land_use/urbanisation/cities-and-agglomerations-ofluxembourg_1135.html>. 3 Tento resort se přitom jinak zabývá zejména územním plánováním. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ci-dessous <http://www.miat.public.lu>. 4 Ministère de la Justice <http://www.mj.public.lu/>. 5 Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Großherzogliche Polizei; in: Öffentliche Sicherheit 5-6/2005, s. 81n <http://www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/2005/05_06/polizei_luxemburg.pdf>. Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/>. 6 Do reformy v roce 2000 byly četnické a obecní policejní složky v Lucembursku strukturované na základě kantonů. 7 Police Grand-Ducale: Commissariats Locaux <http://www.police.public.lu/policegrandducale/commissariats/index.html>. Wikipedia: Grand Ducal Police <http://en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>. Policing On-Line Information System: Luxembourg: Luxembourg National Police <http://polis.osce.org/countries/f/32/141/regional%20circumscriptions%20-%20luxembourg%20national%20police.png>. 1

2 Střediska druhotného zásahu (Centre d Intervention Secondaire, CIS, 7 stanic 8 ). Náplň činnosti těchto stanic je v zásadě všeobecná, přičemž plní jak úkoly podobné těm, které vykonávají centra CIP, tak v některých případech i specifické úkony, odvislé od zvláštností teritoria. Základním stavebním kamenem výkonu policejní činnosti v Lucembursku jsou místní policejní komisařství (Commisariat de Proximité, CP). Komisařství vykonávají především preventivní činnost za uplatnění metod typu community policing. Tvoří rovněž jakousi spojnici mezi veřejností a vyššími úrovněmi policejních struktur. Na území celého Lucemburska je 38 (podle jiných údajů až 49) místních stanic (obvodních či místních oddělení) 9 umístěných do větších měst (osm z nich je v hlavním městě). Ty stanice, v jejichž bezprostředním dosahu není CIP nebo CIS, jsou pro veřejnost otevřeny nepřetržitě. 10 Tato místní policejní komisařství mimo jiné provozují celou řadu vzdělávacích programů pro děti a mládež, a to již od mateřských škol (boj proti zneužívání drog, omezování násilné trestné činnosti mladistvých, bezpečnost v silničním provozu). 11 Pozoruhodná je i škála klubů a spolků, které policejní struktury zastřešují a provozují, jako například: střelecké kroužky (Le Cercle de Tir de la Police Grand-Ducale); výuka sebeobrany (Self-Défense Club de la Police Grand- Ducale, cvičení se konají pětkrát do týdne, účastní se jich již děti od 6 let); pochodový/turistický klub (Marche Club Police Luxembourg); kluby zaměřené na další sportovní aktivity (házená, běh, fotbal atd.). Armáda Lucemburska (Lëtzebuerger Arméi) čítá asi 790 osob v aktivním stavu (a okolo 100 civilních zaměstnanců). Řada vojáků a dalšího personálu je dislokována v zahraničních misích. 12 Od roku 1979 v armádě slouží i ženy, v současnosti (2011) je jich ve služebním poměru Hasičský svaz Lucemburska (Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg) sestává z celkem 170 až 209 (podle různých údajů) místních organisací (stanic), v jejichž rámci působí (stav roku 2008) asi 150 profesionálních a dobrovolných hasičů Differdingen, Düdelingen, Remich, Echternach, Redingen, Wiltz a Ulflingen. 9 Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 10 Wikipedia: Grand Ducal Police <http://www.en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>. 11 OSCE, POLIS Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://www.polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 12 Lëtzebuerger Arméi <http://www.armee.lu/>. 13 Lëtzebuerger Arméi: Le personnel feminin <http://www.armee.lu/organisation/personnel/personnel_feminin.php>. 14 La Fédération Nationale des Corps de Sapeurs Pompiers (FNSP) <http://www.112.public.lu/organisation/services/federation/index.html>. Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg <http://www.pompjeesverband.lu/>. CTIF: Main Fire Statistics in Luxemburg <http://www.ctif.org/main-fire-statistics-in-luxemburg>. 2

3 Policejní regiony, počty policistů a civilních zaměstnanců (rok 2009) Detašovaná pracoviště Populace (2005) Rozloha (km 2 ) počet policistů na obyvatel 15 Capellen (73 + 2) Capellen ,17 169,2 Diekirch ,71 Diekirch Ulflingen ,80 ( ) Wiltz ,55 230,3 Differdingen ,67 Esch-sur-Alzette (267 Düdelingen , ) Esch-sur-Alzette ,14 179,9 Echternach ,92 Grevenmacher Grevenmacher ,97 ( ) Remich ,63 184,5 Luxemburg ( ) Luxemburg ,74 298,2 Mersch (87 + 1) Mersch ,40 Redingen ,49 210,2 celá země teritoriální útvary ( ) ,36 213,4 celá země všechny útvary 16 ( ) ,36 352,3 Srovnání počtu policistů na populaci v rámci Lucemburska v korelaci s dalšími ukazateli. Na úrovni policejních regionů sehrává prim aglomerace Luxemburgu. Z grafu je zřejmé, že poměr počtu personálu soukromých bezpečnostních agentur na obyvatel je výrazně vyšší, než je tomu u policejního sboru (549,4). Pokud navíc s policejním sborem Lucemburska porovnáme Policii České republiky 17 pak alespoň co se týče osob ve služebním poměru docházíme ke zjištění, že tento ukazatel je u obou sborů skoro stejný (Česká republika je pouze o 9 % více policejním státem než Lucembursko). To uvádí na pravou míru aktuálně velmi časté hlasy, volající po radikálním zeštíhlení policejních řad v České republice. 15 Bez započtení civilních zaměstnanců. 16 Generální ředitelství = 147 policistů a 142 civilních zaměstnanců. Ústřední a další neteritoriální služby = 485 policistů a 60 civilních zaměstnanců. 17 Výpočet ve vztahu k České republice je založen na počtu populace k 31. březnu 2011 (odhad: osob) a faktickém počtu policistů, zde zaokrouhleném na osob. Výsledek je pak 379,6 policistů na obyvatel. Český statistický úřad: Obyvatelstvo <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide>. 3

4 3. Kriminalita v Lucembursku Lucembursko lze celkově považovat za bezpečný stát, který navíc oproti 90. letům XX. století dokázal míru kriminality snížit. Mezi lety 1994 až 2002 se hovoří o snížení míry zjištěné kriminality v poměru k počtu obyvatel země až o 22 %. 18 V posledním desetiletí se počet zjištěných trestných činů v zemi stabilizoval (viz tabulka). 19 Tabulka: Vývoj trestné činnosti na území Lucemburska v letech : 20 rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) rok počet registrovaných trestných činů počet zjištěných vražd (včetně pokusů) Okolo 82 % veškeré zjištěné kriminality přitom představuje majetková trestná činnost ( činy proti věcem, klesající tendence). Násilná kriminalita ( činy proti osobám ) tvoří kolem 20 % (rostoucí tendence). 21 Lucembursko je zemí, která je zhruba stejně lidnatá jako Malta (ale je přibližně osmkrát více rozlehlá a je také naprosto odlišně geopoliticky situovaná: západoevropská země bez přístupu k moři versus jihoevropské souostroví). Obě země lze v určitých kategoriích kriminální statistiky srovnávat. Oba státy se mohou pochlubit necelou desítkou případů zjištěných vražd ročně. Podobně je tomu v případě přepadení (v roce 2006 bylo v Lucembursku registrováno 263 případů). Záviděníhodnou statistikou (alespoň co do absolutních čísel) se může Lucembursko pochlubit v oblasti krádeží motorových vozidel. Zde se počty pohybují okolo 500 případů ročně. Naopak o poznání méně lichotivá je pro tuto zemi statistika, související s tématem obchodování s drogami, u níž je v posledních letech zřejmý citelný nárůst: počet zjištěných případů se ročně vyšplhá až na , což představuje zhruba 5 % z celkového nápadu trestné činnosti v zemi Za připomenutí stojí, že trest smrti byl v Lucembursku zrušen až v roce Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Luxembourg: Country Specific Information <http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_953.html>. Luxembourg 2011: Crime and Safety Report <https://www.osac.gov/pages/contentreportpdf.aspx?cid=10531>. Nation Master: Luxembourg Crime <http://www.nationmaster.com/country/lu-luxembourg/cri-crime>. <http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_intentional_homicide_rate>. Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice Report 2010, Statistics in Focus, 58/2010 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf /en/ks-sf en.pdf>. Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice, Population and Social Conditions, 15/2007 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf /en/ks-sf en.pdf>. 19 Police Grand-Ducale Luxembourg: Statistiques <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/index.html>. 20 Rok 2000 představuje z hlediska statistiky, zlom, související se sloučením dvou policejních sborů země. Roku 2009 bylo registrováno případů zjištěných trestných činů, tedy meziroční nárůst o 14 %. Tento trend policejní statistika mimo jiné vykládá jako důsledek své větší pečlivosti a práce s veřejností. Okolo 48 % skutků spáchali neobčané země (cca. 20 % občané Portugalska, kterých v Lucembursku žije velké množství). Ministère de l'intérieur et à la Grande Région: Rapport d'activité 2009 <http://www.miat.public.lu/publications/rapports_activite/rapport_activite_2009.pdf>. Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels s Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels

5 Policejní statistika (nápad zjištěné trestné činnosti na obyvatel v jednotlivých obcích, roky 2005, 2004, 2008 a 2007). 23 Vývoj počtu příslušníků Velkovévodské policie v letech : 24 rok počet policistů Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>. Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2008/index.html>. 24 V rámci sboru působí vždy okolo 5 % stážistů ( brigádníků ve služebním poměru). Ženy mohou v policejních složkách Lucemburska působit až od roku Nyní působí u sboru okolo 7 % žen, což je poměrně hluboko pod unijním průměrem. Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels s. 10. Police Grand-Ducale: Rapport annuel 2005 <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>. 25 A navíc 259 civilních zaměstnanců. 5

6 4. Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti Sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí: Rámec zákonné regulace soukromých bezpečnostních služeb 26 Instituce odpovědná za vytváření rámce regulace Oblasti pokryté regulací Požadavky pro vstup na trh na úrovní právnické osoby Požadavky pro vstup na trh na úrovni fyzické osoby Další zvláštní požadavky (uniforma, identifikační průkazy) Pravomoci Zákon ze dne 12. listopadu 2002, o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti. 27 Nařízení ze dne 22. srpna 2003, upravující fungování v rámci sektoru. 28 Ministerstvo spravedlnosti. Ostraha nemovitého majetku. Ochrana osob (bodyguarding). Správa monitorovacích středisek (pultů ochrany, napojených na alarmy). Přeprava peněz a dalších cenností. Zákon zakazuje v souběhu s výše uvedenými činnostmi provozovat podnikání jiného charakteru. Soukromému sektoru je rovněž zapovězena účast na zajišťování bezpečnosti civilního letectví. Mezinárodní letiště Luxemburg (Findel) střeží policejní a celní orgány státu. Písemné svolení Ministerstva spravedlnosti a související licence. Souhlas ze strany Ministerstva obchodu. Věk přinejmenším 18 let. Neprovozování žádných (neupřesněných) neslučitelných aktivit. Vykazovat (opět neupřesněné) osobnostní předpoklady. Absolvování povinného lékařsko-psychologického vyšetření. Nošení uniformy je povinné, stejnokroj musí být vybaven radiovým komunikačním systémem. Identifikační průkaz je rovněž povinný, jeho design určuje Ministerstvo spravedlnosti. Průkaz musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení osoby, název společnosti (právnické osoby) a její kontaktní údaje. Identické, jako v případě kteréhokoli jiného občana. 26 Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database: Luxembourg <http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a >. 27 Luxembourg 2002 Law Private Guarding Services <http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2002_law_privateguardingservices.pdf>. 28 Luxembourg 2003 Regulation Implementation 2002 <http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2003_reg_implementation_2002_law.pdf>. 6

7 Střelné zbraně Podmínkou k jejich používání v rámci agentury je povinné povolení (na úrovni právnické osoby). Příslušný personál musí být držitelem náležitého oprávnění (zbrojní pas) a čtyřikrát do roka se zúčastnit přezkušování (na střelnici) pod dohledem státního komisaře. V případě personálu, který se zabývá přepravou peněz, je nošení zbraní podmínkou ze zákona. Mimo výkon práce je třeba zbraně skladovat v certifikovaných prostorách firmy. Povinné je úřadům předat výčet (seznam) zbraní, používaných personálem firmy, neplatí však žádná přesná omezení, týkající se počtu zbraní, které může firma používat, pokud to odůvodní svými činnostmi. Psi Služby pro orgány veřejného sektoru Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. Ano, představují asi čtvrtinu objemu činností soukromých bezpečnostních služeb v Lucembursku. Sankce Administrativní sankce: odejmutí licence (oprávnění). Trestní sankce: pokuty až do výše eur, tresty odnětí svobody až do doby jednoho roku. Výcvik Doba trvání povinného vstupního výcviku personálu je 80 hodin. Výcvik provádí většinou sama firma, jen v některých specifických případech je outsourcován. Nově přijatý pracovník je neurčitou dobu pod dohledem služebně starší osoby ( mentora ). Personál, zabývající se přepravou peněz, je ze zákona povinen absolvovat specifický výcvik, zakončený předáním certifikátu (ostatní výcvik je zřejmě necertifikovaný). Mzdy Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. a příplatky Počet firem Situace zůstává po několik let víceméně stabilní: 10 firem, z toho 2 s méně než 20 zaměstnanci, 3 s 20 až 99 zaměstnanci a 5 firem s více než 100 zaměstnanci. Zaměstnané osoby Obrat Pokud ale soukromou bezpečnost chápeme šířeji, může se o mnohem více firem (což naznačují různé komerční vyhledávače). Sektor se prakticky zrodil až na počátku 90. let XX. století. Roku 1995 zaměstnával okolo 800 osob. Roku 2008 se jednalo o a roku 2010 o zhruba osob (z toho v pěti největších firmách). Meziroční fluktuace personálu se pohybuje okolo 15 %. Naprostá většina osob v rámci sektoru pracuje na plný úvazek (částečné úvazy představují jen 2 % personálu), respektive na základě dlouhodobé smlouvy (90 %). Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace. 7

8 Pracovní doba Rovnost příležitostí Bezpečnost práce Odbory 29 Standardem je model 5 osmihodinových pracovních dní týdně. Denní maximum je stanoveno na 10, týdenní na 56 a měsíční na 196 hodin (za předpokladu náležitého proplacení přesčasů) Práce v noci představuje příplatek 20 %, práce v neděli 70 % a o státem uznaných svátcích 200 %. Pracovní pohotovost v rámci sektoru se v Lucembursku údajně téměř nevyskytuje. Pouze všeobecná úprava, odvozená od unijních regulací. Otázka je ve všeobecném smyslu pokryta pracovním právem. V souvislosti se sektorem soukromé bezpečnosti Lucemburska jsou nejčastěji zmiňovány tyto platformy: Chcete vědět víc? Všeobecná odborová asociace (Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond; Fédération des syndicats chrétiens luxembourgeois, LCGB). 30 Nezávislá odborová konfederace Lucemburska (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg; Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, OGBL, OGB-L). 31 Asociace asociací ALEBA/UEP-NGL-SNEP 32, sdružující asi osob, nejčastěji tzv. bílých límečků Jejich činnost spočívá zejména v těchto oblastech: vyjednávání o mzdách a benefitech, vyjednávání o rozsahu dovolené na zotavenou, pracovní doba, standard výcviku, bezpečnost práce atd. Asociace FEDIL: součásti a kontakty. 33 Přehled firem: Vyhledávač Editus k tématu bezpečnostní technika. 34 Přehled firem: Vyhledávač Editus, bezpečnostní služby (k červenci 2011 je zde uvedeno 41 subjektů všeho druhu) New Trade Union Federation Created; in: EIR-Online, 27. III <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/03/feature/lu f.htm>. Dílčí vliv v rámci sektoru nelze vyloučit ze strany Odborového svazu pracujících v dopravě. Landesverband FNCT TFEL <http://www.landesverband.lu>. 30 V rámci sektoru sdružuje (mimo jiné) personál firem Securicor, Securitas, Pedus Security a Brink s-ziegler. Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond <http://lcgb.lu/de>. 31 Platforma pokrývá asi členů. Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg <http://www.ogbl.lu>. 32 Národní svaz zaměstnanců soukromých firem (Syndicat national des employés privés, SNEP). Asocaice zaměstanců bank a pojišťoven (Associations luxembourgeoise des employés de banque et d assurances, ALEBA). Unie zaměstnaců soukromých firem (Union des employés privés, UEP). Neutrální/nepolitické odbory Lucemburska (Neutral Gewerkschaft Luxembourg, NGL). Associations luxembourgeoise des employés de banque et d assurances <http://www.aleba.lu>. 33 Fédération des Industriels Luxembourgeois <http://www.fedil.lu/about/?i=5>. 34 EDITUS: Protection, Detection et Alarme <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/protection-detection-et-alarme-417r.html>. 35 EDITUS: Surveillance <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/surveillance-1416r.html>. 8

9 Kontaktní údaje: Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) Association Luxembourgeoise des Entreprises de Gardiennage et de transports de Fonds (ALEGA ) Alcide de Gasperi 7; P. O. Box , Luxemburg 1615 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Tel.: Fax: Platforma representuje přinejmenším pět největších firem, aktivních v oblasti poskytování služeb soukromé bezpečnosti (s výjimkou bezpečnosti civilního letectví), zaměstnávajících v souhrnu přinejmenším osob. LuxTrust S. A. IVY Building, Parc d Activités, L 8308 Capellen, Großherzogtum Luxemburg BP 43, L 2010 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg Tel.: Fax: https://www.luxtrust.lu Asociace zaměřená na informační bezpečnost a verifikaci respektive certifikaci informačních systémů (šifrování, hesla, elektronický podpis, časová razítka). Subjekt byl založen roku 2005 v součinnosti vládních institucí a hlavních hráčů v oblasti informačního průmyslu. Přílohy ilustrace: Podklad firmy Alarmis, nabízející technická řešení v oblasti zajišťování bezpečnosti (napojení na pulty ochrany, které provozují státní i nestátní subjekty) Alarmis <http://www.pt.lu/portal/lang/en/telecompro/pid/718%3bjsessionid=2e51f7672fa7e4051d3650b e6>. 9

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze krulik@polac.cz

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze krulik@polac.cz Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: KYPR

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: KYPR Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: DÁNSKO

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: DÁNSKO Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: SLOVINSKO

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: SLOVINSKO Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: PORTUGALSKO

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: PORTUGALSKO Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Detail soudních okresů zahrnuje práce Scholze (1927) zaměřená na mladistvé delikventy. 2

Detail soudních okresů zahrnuje práce Scholze (1927) zaměřená na mladistvé delikventy. 2 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V ČESKU Jana Jíchová Kriminalita patří mezi jevy, které výrazně ovlivňují společnost. Za významný indikátor lze považovat nejen úroveň kriminality, ale i její strukturu. Jednotlivé

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: FINSKO

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: FINSKO Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ŠPANĚLSKO 1

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ŠPANĚLSKO 1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: IRSKO

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: IRSKO Na tomto místě si dovolujeme čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 11 31.8.2006 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR POLICY PAPER OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR Miroslav Nožina Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 1

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Červenec 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Jak omezit ztráty a krádeže?

Jak omezit ztráty a krádeže? Jak omezit ztráty a krádeže? Jaromír Průša Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s. Miloš Klofanda Operations Coordinator Mark2 Corporation Czech a.s. Jak omezit ztráty a krádeže? Centre for

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více