Integrovaný plán rozvoje území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje území"

Transkript

1 Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice

2 Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ) Zadavatel: ÚRR regionu soudržnosti Jihozápad Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. (Interní odborný tým firmy a externí spolupráce) Ekonomicko-správní fakulta MU doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. a Ing. Martin Šauer, Ph.D. Pedagogická fakulta JČU RNDr. Stanislav Kraft Harmonogram: 11/2010 5/2011 2

3 Význam a struktura dokumentu IPRÚ Význam: Identifikace oblastí (témat i regionů) cestovního ruchu, jejichž rozvoj je vhodné podporovat z prostředků ROP NUTS II Jihozápad: v rámci dlouhodobého a koncepčního rozvoje cestovního ruchu na území regionu Jihozápad v období , v rámci vyhlašovaných výzev na zbývající finanční alokaci ROP JZ v období Struktura IPRÚ Analytická část (doprava, města a obce, cestovní ruch, SWOT analýza) Návrhová část (cestovní ruch nedostatky, dosavadní podpora, potenciál, návrhy a doporučení) 3

4 Analýza socioekonomických rozdílů Hodnocení souboru 5 ukazatelů (průměry let ) změna počtu obyvatel (vyjádřená v %), index stáří, počet ekonomických subjektů na obyvatel, míra nezaměstnanosti, počet dokončených bytů na obyvatel. Srovnání s příslušnými průměrnými hodnotami za region soudržnosti Jihozápad Kartografické znázornění: sloupec vzhůru = příznivá hodnota, sloupec dolů = nepříznivá hodnota 4

5 5

6 6

7 7

8 Nedostatky rozvoje cestovního ruchu JČK Nedostatečně využitý potenciál historických měst Sezónnost Kongresový cestovní ruch (národní a nadnárodní akce) Absence nabídky pro trávení volného času v době nepříznivého počasí Nedostatečná interpretace přírodních a kulturních hodnot destinace Absence tvorby reálných produktů cestovního ruchu ve vazbě na vybrané cílové skupiny Nízký stupeň integrace IT do produktů cestovního ruchu Nízký stupeň koordinace aktérů cestovního ruchu PK Orientace návštěvníků pouze na vybrané lokality Nevyprofilovanost některých částí kraje z pohledu nabídky pro cestovní ruch Nízké využití lůžek Sezónnost Nižší kvalita služeb v cestovním ruchu Absence marketingové strategie a marketingového plánu cestovního ruchu kraje 8

9 Dosavadní podpora CR z ROP JZ Jihočeský kraj Velký počet projektů Nízká podpora lázeňské infrastruktury Podpora výstavby a rekonstrukce ubytovacích zařízení Poměrně nízká podpora myslícím projektům (synergická infrastruktura, produkty CR, propagace, marketing) Plzeňský kraj Vysoký počet a podíl projektů služeb cestovního ruchu Infrastrukturní projekty: muzea a galerie ubytovací infrastruktura kulturně-historické památky Nízká podpora projektů budování cyklotras a cyklostezek Nízká podpora turistických informačních center Významné pozitivum dosavadní podpory za NUTS II jako celek: Střediska Společnost CR nadregionálního pro ekonomické a regionálního poradenství významu 66 % projektů, 77 % financí. 9

10 Datum Akce 10

11 Potenciál CR v ORP regionu Jihozápad Potenciály cestovního ruchu: Primární potenciál přírodní a kulturně-společenské atraktivity území základní předpoklady pro návštěvnost Sekundární potenciál turistická infrastruktura a služby ekonomické zhodnocení přitažlivosti primárního potenciálu Terciární potenciál destinační management, veřejný sektor nabídka na trhu cestovního ruchu Expertní hodnocení přírodního a kulturně-historického potenciálu (hodnocení ubytovací infrastruktury a realizované návštěvnosti, celkové hodnocení potenciálu CR v ORP) 11

12 12

13 13

14 Hodnocení významnosti a atraktivit středisek a jejich nosných typů CR Určení významnosti turistických středisek a atraktivit regionu Jihozápad (pouze střediska nad 300 lůžek v HUZ) Střediska nadregionálního významu (národního a mezinárodního) Jihočeský kraj 21 Plzeňský kraj 12 Střediska regionálního významu (krajského) Jihočeský kraj 32 Plzeňský kraj 17 Konkretizace v analytické části IPRÚ 14

15 15

16 Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SPECIFIKACE AKTIVIT VÝZVY Plzeň a České Budějovice

17 Základní východiska výzvy Obecné zaměření dle ROP JZ: Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Tematické zaměření výzvy: Sportovně-rekreační vybavenost Ekologicky šetrné formy turistiky vodácká turistika, budování cyklostezek Územní zaměření výzvy: Vymezené 4 oblasti podpory (specifikace do obcí ve výzvě) 17

18 18

19 Principy výběru oblastí podpory Kombinace kvantitativního a expertního hodnocení Jedná se o periferní oblasti (regiony), které jsou navíc i ekonomicky slabé. Současně musí mít i určitý turistický potenciál (nejedná se ale o nejatraktivnější oblasti regionu Jihozápad!): Lokalizační předpoklady CR (přírodní a kulturně-historické) Realizační podmínky pro rozvoj CR (distribuce HUZ a návštěvnosti) Vzájemné funkčně-prostorové vazby Regiony, které byly v dosavadním průběhu realizace ROP JZ podporovány průměrně až spíše podprůměrně. 19

20 20

21 Sportovně rekreační vybavenost Součást materiálně technické základny cestovního ruchu jako sportovně rekreační a zábavní zařízení. Ve vazbě na základní vybavenost (ubytovací a stravovací zařízení) spoluvytváří sekundární potenciál cestovního ruchu daného území. Prodlužuje délku pobytu návštěvníků a zvyšuje možnosti jejich vyžití i v případě nepřízně počasí (indoorové a outdoorové aktivity) Příklady indoorových aktivit: veškeré typy sportovišť uvnitř krytých hal (bazény, relaxační centra, lezecké stěny, squash, tenis, fitness ) Příklady outdoorových aktivit: půjčovny sportovního vybavení, venkovní sportoviště (koupaliště, hřiště na míčové hry, lanová centra, bobové dráhy, golf ) 21

22 Ekologicky šetrné formy turistiky Podpora vodácké turistiky (přístaviště, kotviště, vaziště, sociální zařízení, doplňková sportovně-rekreační infrastruktura, atd.) orientovaná na nejatraktivnější vodní toky (vodní toky nezahrnují nádrže na nich umístěné): řeky Vltava, Otava, Lužnice, Nežárka, Berounka Podpora výstavby cyklostezek v těchto územích: budování páteřních koridorů (dálkové cyklotrasy), budování sítě cyklostezek propojující atraktivní střediska a turistické cíle regionálního a nadregionálního významu a v oblastech s potenciálem rozvoje CR specifické produkty pro terénní cykloturistiku, tzv. singltracks v oblastech s potenciálem rozvoje CR 22

23 Datum Společnost pro regionální ekonomické Akceporadenství 23

24 Singltrek Singltrek jsou úzké jednosměrné přírodní stezky projektované a budované dle speciální metodiky, díky které se singltrek stal uceleným produktem pro cyklorekreaci v přírodě. 5 základních hodnot singltraku: dynamika, udržitelnost, přizpůsobivost, jedinečnost, vztahy Odkazy: Česká Mountainbikové Asociace, o. s. Singltrek pod Smrkem Rychlebské stezky 24

25 Závěrečné doporučení pro žadatele Projektové aktivity musí být ryze turistického charakteru se zaměřením na primární cílovou skupinu v podobě návštěvníka území (např. nezaměňovat cyklostezky určené pro dopravu za prací za cyklostezky pro turisty). Potenciál cestovního ruchu daného území by neměl být v rozporu s plánovanými aktivitami v projektu (např. lázeňství na Šumavě). Snažit se spíše navazovat na něco již vybudovaného v daném území (vazba např. na zařízení základní i doprovodné turistické infrastruktury, stezky, začlenění do marketingových aktivit celého regionu, spolupráce ) a nezaměřovat se pouze na projekty solitérního charakteru (výstavba infrastruktury na zelené louce bez vazby a synergie na okolní region ). Důkladně promyslet a zaměřit se na adekvátní a racionální udržitelnost aktivit projektu i po ukončení jejich finanční podpory (provoz a údržba!). Zapojit do procesu přípravy, realizace i provozu i další aktéry z území. 25

26 Odkazy na další informace Literatura a prameny uvedené v IPRÚ Publikace Průmysl cestovního ruchu, která je určena pro pracovníky veřejné správy, dostupné na: Národní agentura cestovního ruchu CzechTourism (http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/) Jednotlivá akademická pracoviště se zaměřením na cestovní ruch Organizace cestovního ruchu na území regionu Jihozápad 26

27 Děkuji za pozornost. Jan HOLEČEK GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 214 22 A. ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ PRCR JMK 27 213 B. ANALYTICKÁ ČÁST C. PROGRAMOVÁ ČÁST D. FINANČNÍ RÁMEC E. IMPLEMENTACE F. PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 DHV CR spol. s r.o., srpen 2007 DHV CR spol. s r.o. 2007 Zadavatel Plzeň, statutární město, IČ 0075370

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

REGIONU NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONU NUTS 2 JIHOVÝCHOD KVANTIFIKAČNÍ ANALÝZA POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU NUTS 2 JIHOVÝCHOD Brno květen 2009 Autoři: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. ESF MU Ing. Martin Šauer, PhD. ESF MU 2 O B S A H 1 STRATEGIE ROZVOJE

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ DUBEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU 2009 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU O-9113-E Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 Návrhová část Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman pracovní verze říjen 2008 Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020 Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období MOTÝL MEDIA s.r.o. 1 Obsah 1 Úvod a východiska... 6 1.1 Zdůvodnění tvorby dokumentu... 6 1.2 Shrnutí metodického postupu řešení projektu...

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 [Zad ejte citát z Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více