Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED)"

Transkript

1 Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED) Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny. Seznam modelů Monitor IPS LED (Monitor LED) 34UM95-PD 34UM95-PE

2 2 OBSAH OBSAH 3 LICENCE 19 INSTALACE SOFTWARU LG MONITOR SOFTWARE 4 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 4 Složení produktu 5 Popis produktu a tlačítek 5 - Jak používat tlačítko ovladače 6 - Vstupní konektor 7 Přemisťování a zvedání monitoru 8 Instalace monitoru 8 - Montáž stojanu 9 - Odpojení stojanu 10 - Instalace na stůl 11 - Nastavení úhlu 11 - Uspořádání kabelů 12 - Instalace desky pro montáž na stěnu 12 - Montáž na stěnu 14 - Použití zámku Kensington 15 POUŽÍVÁNÍ MONITORU 15 Připojení k počítači 15 - Připojení HDMI 16 - Připojení DisplayPort 16 - Připojení Thunderbolt ( ) 17 Připojení k zařízením AV 17 - Připojení HDMI 17 Připojení periferních zařízení 17 - Připojení kabelu USB PC 18 - Připojení sluchátek 22 NASTAVENÍ UŽIVATELE 22 Aktivace hlavního menu 22 - Funkce hlavního menu 23 Nastavení uživatele 23 - Nastavení menu 24 - Poměr stran 25 - Funkce 26 - PBP 27 - Obraz 28 - Barva 29 - Nastavení 30 - Obnovit 31 - Čtečka 32 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 34 SPECIFIKACE PRODUKTU 35 Režim tovární podpory (předem nastavený režim, Thunderbolt/HDMI/ DisplayPort PC) 35 Časování HDMI (Video) 35 LED napájení 36 SPRÁVNÁ POLOHA 36 Ergonomie práce s monitorem

3 Licence 3 LICENCE Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích. VESA, logo VESA, logo Display Port Compliance a logo Display Port Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované obchodní známky společnosti Video Electronics Standards Association.

4 4 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Složení produktu Než začnete produkt používat, přesvědčte se, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud některé součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili. Upozorňujeme, že se produkt a jeho příslušné součásti mohou lišit od vyobrazení uvedených v této příručce. CD (návodem k obsluze / softwarem) / průvodci / karty Napájecí kabel Adaptér střídavého proudu Kabel HDMI Základna stojanu Krytka šroubu Dva šrouby (M4 x 10) Kabel DisplayPort (Závisí na zemi) Průhledný štítek UPOZORNĚNÍ yabyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti. yzáruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi. ydoporučujeme, abyste používali dodané součásti. ysoučásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené. y Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího upozornění měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu. y Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili. ydodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.

5 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 5 Popis produktu a tlačítek Indikátor napájení y Zapnuto: Napájení zapnuto y Vypnuto: Napájení vypnuto Tlačítko ovladače Jak používat tlačítko ovladače Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo pohybem ovladačem vlevo či vpravo za použití prstu. Základní funkce Zapnutí Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače. Vypnutí Chcete-li monitor vypnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače a podržte stisknuté. / Ovládání hlasitosti Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího tlačítka vlevo/vpravo. ytlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru. y Před zapnutím monitoru se ujistěte, že je spínač DC na zadní části produktu zapnutý. (Pouze 34UM95-PE)

6 6 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Vstupní konektor 34UM95-PD HDMI IN 2 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 34UM95-PE HDMI IN 2 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) ON H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 OFF Spínač DC

7 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 7 Přemisťování a zvedání monitoru Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození monitoru, a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru a velikosti monitoru. y Než budete monitor přemisťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či balicího materiálu. y Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely. y Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel. y Při přemisťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu nenaklánějte. UPOZORNĚNÍ y Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru. -- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících k vytváření obrazu. y Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně. y Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem k vám, aby nedošlo k jejímu poškrábání. y Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.

8 8 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace monitoru nebo Montáž stojanu 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. 100 mm Krytka šroubu Závěs stojanu UPOZORNĚNÍ yy Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Upevněte základnu stojanu na závěs stojanu, jak ukazuje obrázek. Do zadní strany základny stojanu namontujte dva šrouby a uzavřete je krytkou šroubu. Základna stojanu 120 mm UPOZORNĚNÍ yy Výška stojanu je nastavitelná o 20 mm. yy Při utahování šroubů po upevnění základny stojanu na závěs stojanu je nutné, abyste základnu stojanu drželi rukou. V opačném případě může produkt spadnout a způsobit zranění nebo se při pádu poškodit. yy Dejte pozor, abyste si neporanili ruku o hrany krytek šroubů. yy Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu. yy Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně.

9 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 9 Odpojení stojanu 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. UPOZORNĚNÍ Základna stojanu y Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Ze základny stojanu sejměte krytku šroubů, jak ukazuje obrázek, a poté demontujte dva šrouby na zadní straně, čímž dojde k odpojení základny stojanu od závěsu. Krytka šroubu UPOZORNĚNÍ y Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního produktu mohou lišit. y Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by mohl upadnout ze stojanu a způsobit úraz. y Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou na obrazovku monitoru můžete obrazovku poškodit. y Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně. y Při demontáži šroubů a odpojování základny stojanu od závěsu je nutné rukou držet základnu stojanu. V opačném případě může produkt spadnout a způsobit zranění nebo se při pádu poškodit.

10 10 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace na stůl Upozornění pro připojení napájecího kabelu 1 Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 10 cm od zdi, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 220 V 110 V y Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte jej k uzemněné elektrické zásuvce. y Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo nejbližší obchod. 2 Připojte k monitoru adaptér a poté zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky. 3 Stisknutím tlačítka ovladače na dolní části monitoru zapněte monitor. UPOZORNĚNÍ y Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem.

11 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 11 Nastavení úhlu Uspořádání kabelů 1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy. 2 Nastavte úhel obrazovky. Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5 do 15, aby bylo možné obraz na monitoru pohodlně sledovat. Uspořádejte kabely za použití držáku kabelů na základně stojanu, jak ukazuje obrázek Zadní strana Přední strana VAROVÁNÍ y Při upravování úhlu nedržte stojan, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Můžete si poranit prsty. y Kabely se mohou zachytit v prostoru závěsu tak, jak ukazuje obrázek, buďte tedy při uspořádávání kabelů opatrní y Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji netiskli.

12 12 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace desky pro montáž na stěnu Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení. 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Průhledný štítek připevněte na zadní stranu monitoru a zarovnejte jej s otvory pro šrouby na monitoru. Průhledný štítek (štítek z PE) Montáž na stěnu Nainstalujte monitor nejméně 10 cm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte přibližně 10 cm volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o instalaci a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také v příslušné příručce. 10 cm 10 cm 10 cm 3 Položte desku pro montáž na stěnu na monitor a vyrovnejte ji s otvory pro šrouby na monitoru. 4 Upevněte desku k monitoru tak, že utáhnete šroubovákem čtyři šrouby. Deska pro montáž na stěnu y Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně. y Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na stěnu. y Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste mohli poškodit obrazovku. 10 cm Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné příslušenství). Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi. 1 Použijte šrouby a držák pro montáž na stěnu, které vyhovují standardům VESA. 2 Pokud použijete šrouby delší, než je standardní délka, můžete poškodit vnitřek produktu. 3 Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů. 4 Kompatibilní se standardem VESA pouze s ohledem na rozměry propojovacího mezičlánku upevňovaného šrouby a specifikaci upevňovacích šroubů. 5 Použijte desku pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA, jak je uvedeno níže. y 784,8 mm nebo méně ** Tloušťka desky pro montáž na stěnu: 2,6 mm ** Upevňovací šroub: průměr 4,0 mm rozteč závitu 0,7 mm délka 10 mm y 787,4 mm nebo více ** Použijte desku pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardům VESA.

13 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 13 VESA (A B) Šroub stojanu M4 Požadované šrouby 4 Deska pro montáž RW120 na stěnu (volitelné příslušenství) y VESA (A B) A B UPOZORNĚNÍ y Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. y Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru, což může vést ke zranění. Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky. y Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu. y Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA. Poškození způsobené použitím nebo nesprávným použitím nesprávných součástí není kryto zárukou produktu. y Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být 8 mm nebo méně. Deska pro montáž na stěnu Zadní strana monitoru Deska pro montáž na stěnu Zadní strana monitoru Rozměry šroubů : M4 x 10 Max. 8 mm y Použijte šrouby uvedené ve standardu VESA. y Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti. y Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce. y Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Dbejte, abyste použili správnou délku. y Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.

14 14 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Použití zámku Kensington Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní části monitoru. Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na webových stránkách Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington. y Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství můžete zakoupit ve většině obchodů s elektronikou.

15 Používání monitoru 15 POUŽÍVÁNÍ MONITORU y Následující pokyny vycházejí z modelu 34UM95-PD. Obrázky v této příručce se mohou lišit od reálného produktu. Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do Menu Easy control (Snadné ovládání) Input (Vstup), a poté zvolte možnost vstupu. UPOZORNĚNÍ y Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu. y Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci obrazu. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky. Připojení k počítači ytento monitor podporuje funkci *Plug and Play. * Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné cokoli konfigurovat nebo instalovat ovladače. Připojení HDMI Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru. Pomocí kabelu HDMI připojte počítač k monitoru, jak ukazuje obrázek níže. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou zásuvku (3pólovou) nebo uzemněnou elektrickou zásuvku. y Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev. y Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev. HDMI IN 2 UPOZORNĚNÍ y Připojení počítače k monitoru pomocí kabelu HDMI může způsobit problémy s kompatibilitou zařízení. DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Používání kabelu DVI do HDMI / DP(DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou. USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A US 5 V HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P

16 HD 16 Používání monitoru USB UP USB IN 2 USB IN 3 Připojení DisplayPort USB IN 1 5 V 1.1 A Připojení Thunderbolt ( ) Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru. Pomocí kabelu DisplayPort připojte monitor ke svému počítači, jak ukazuje níže uvedený obrázek: Své zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením nebo výkonné datové zařízení můžete k monitoru připojit prostřednictvím portu Thunderbolt. Externí zařízení připojte k monitoru pomocí kabelu Thunderbolt, jak vidíte na obrázku níže. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN HDMI IN 2 USB UP DC-IN USB IN 1 USB IN 2 USB IN 3 (19 V ) 5 V HDMI 1.1 A IN1 DP 5 V IN 0.5 A USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 (prodává se samostatně) 2 5 A USB IN 3 DP OUT HDMI IN 1 DP IN y V závislosti na verzi DP (DisplayPort) počítače nemusí jít o video nebo audio výstup. y Pro používání kabelu Mini DP do DP (Mini DisplayPort do DisplayPort) doporučujeme používat kabel DisplayPort 1,2. USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 y Maximální přenosová rychlost dat je u každého portu 20 Gb/s. y Zkontrolujte, zda používáte certifikovaný kabel Thunderbolt ( ). Zařízení by v opačném případě nemuselo fungovat správně. y Rozhraní Thunderbolt ( ) je podporováno operačními systémy DC-IN Windows 7, Windows 8 HDMI IN1 a novým systémem Mac Pro (Operační systém Mac OS nebo novější). y Pro používání portu Thunderbolt ( ) musí být nainstalován ovladač ASM z disku CD návodu k obsluze. ymožnost nastavit dva monitory pomocí technologie Thunderbolt ( ) a sériového zapojení závisí na výkonu vaší videokarty. HDMI IN 2 (19 V ) DP IN MI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3

17 Používání monitoru A Připojení k zařízením AV Připojení HDMI HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru. Připojte své zařízení AV k monitoru pomocí kabelu HDMI podle níže uvedeného obrázku. Připojení periferních zařízení Připojení kabelu USB PC Port USB v rámci funkcí produktu je ve formě rozbočovače USB. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Před použitím USB UP produktu si nainstalujte poslední USB IN 1 USB IN 2 USB IN 3 5 V 1.1 A opravný balík operačního systému Windows. yperiferní zařízení se prodávají samostatně. y K portu USB lze připojit klávesnici, myš nebo zařízení USB. y Používání kabelu DVI do HDMI / DP(DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou. UPOZORNĚNÍ Upozornění při používání zařízení USB y Zařízení USB, ve kterém je nainstalován program pro automatické rozpoznání nebo které používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno. yněkterá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně. y Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo jednotku pevného disku s připojeným napájením. (Pokud není napájení přiměřené, zařízení USB nemusí být správně rozpoznáno.) y Jelikož vstupní port USB IN 2 a 3 podporuje pouze USB 2.0, zařízení USB 3.0 nemusí po připojení fungovat.

18 HDMI IN 2 HDMI IN 2 HDMI IN 2 18 Používání monitoru Připojení HDMI/DP DisplayPort IN A DP OUT Chcete-li využít rozhraní USB 3.0, připojte k počítači kabel USB 3.0 typu A-B. Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače. DP IN HDMI 2 AUDIO IN (PC) (prodává se samostatně) USB UP USB IN 3 Připojení sluchátek Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka. Připojte podle obrázku. DC-IN (19 V ) DP IN H/P HDMI IN 1 USB UP USB 5 V DVI-D IN HDMI 1/ MHL 5 V 0.9 A H/P USB IN 1 USB IN 2 5 V 0.9 A 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) HDMI IN1 DP IN (prodává se samostatně) USB U (prodává se samostatně) yperiferní zařízení se prodávají samostatně. y Používáte-li sluchátka [s pravoúhlým konektorem], může dojít k problémům s připojením dalšího externího zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít sluchátka [s rovným konektorem]. DC-IN (19 V Připojení Thunderbolt ( ) Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače. Je-li zařízení připojeno prostřednictvím portu Thunderbolt a současně v menu změníte vstup, potom zařízení připojené prostřednictvím portu USB nemusí správně fungovat. (prodává se samostatně) Pravoúhlý konektor Rovný konektor y Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce sluchátek a reproduktorů. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 DC-IN (19 V ) DP IN HDMI IN1 USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 MI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 (prodává se samostatně)

19 Instalace softwaru LG Monitor Software 19 INSTALACE SOFTWARU LG MONITOR SOFTWARE Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD v počítači a nainstalujte software LG Monitor Software. 1 Nastavte si Internet Explorer jako výchozí webový prohlížeč. 3 Postupujte podle pokynů a pokračujte v instalaci. 2 Na hlavní obrazovce disku CD klikněte na možnost LG Monitor Software. Když se zobrazí okno pro stahování, klikněte na tlačítko Run (Spustit). (Ačkoli se níže uvedená obrazovka může lišit v závislosti na vašem operačním systému či verzi prohlížeče Internet Explorer, jsou metody instalace totožné). 4 Zaškrtněte políčko Přijímám podmínky této smlouvy na obrazovce s licenční smlouvou a klikněte na tlačítko [Next] (Další). 5 Vyberte program, který chcete nainstalovat. UPOZORNĚNÍ y Systém Windows 7 musí být aktualizován na Service Pack 1 nebo vyšší.

20 20 Instalace softwaru LG Monitor Software y Screen Split: Tento program automaticky rozdělí okna programu na požadované rozvržení. y True Color Finder: Tento program provede kalibraci přesných barev na výstupu monitoru tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. 9 Program, který jste si zvolili na stránce FUNKCE, se automaticky nainstaluje. 6 Program LG Monitor Software zahájí instalaci, jak je popsáno níže: 10 Jakmile je instalace dokončena, systém restartujte. 7 Není-li nainstalován ovladač ASM, jeho instalace proběhne automaticky. 8 Není-li nainstalován ovladač TUSB3410, jeho instalace proběhne automaticky. Vyberte možnost Přesto nainstalovat tento softwarový ovladač (I), pokud se v systému Windows zobrazí níže uvedená zpráva o zabezpečení.

21 Instalace softwaru LG Monitor Software 21 y Při spuštění softwaru True Color Pro se objeví ikona True Color Finder [ ] v systémovém panelu v pravé dolní části obrazovky počítače. y Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu True Color Finder a výběrem možnosti Start Program (Spustit program) program spusťte. y Pokud chcete funkci True Color Finder používat, musíte si zakoupit podporovaný kalibrátor. y Podrobnosti o podporovaných kalibrátorech a grafických kartách naleznete v uživatelské příručce softwaru True Color Finder. y Pokud jste změnili vstupní port, doporučujeme vám znovu provést kalibraci kvality obrazu monitoru. y Když spustíte program Screen Split, objeví se ikona Screen Split [ ] v systémovém panelu v pravé dolní části obrazovky počítače. y Kikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Screen Split a vyberte požadované rozložení. UPOZORNĚNÍ y Po dokončení kalibrace monitoru pomocí softwaru True Color Finder, vyjměte kalibrátor z monitoru a uložte je na místo s pokojovou teplotou, které není vystaveno přímému slunci, nebo jej uložte do krabice. - Pokud vystavíte měřicí část kalibrátoru na delší dobu přímému slunci, může dojít k poškození kalibrátoru. - Neskladujte tento přístroj v prostředí, ve kterém je příliš nízká nebo vysoká teplota či vysoká vlhkost. y Pokud je ve vašem počítači již nainstalována aplikace pro kalibraci třetí strany, může dojít k ovlivnění kvality obrazu z důvodu konfliktu mezi dvěma aplikacemi. Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje ostatní aplikace pro kalibraci odinstalovat.

22 22 Nastavení uživatele NASTAVENÍ UŽIVATELE Aktivace hlavního menu 1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru. 2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů ( / ) a doprava/doleva( / ) nastavte možnosti. 3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou. Tlačítko ovladače Tlačítko Stav menu Popis Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Opustí hlavní menu Hlavní menu aktivováno (Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka: Monitor můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD) Hlavní menu deaktivováno Upraví úroveň hlasitosti monitoru. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do menu funkcí. Hlavní menu deaktivováno Upraví úroveň hlasitosti monitoru. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do funkce PBP. Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do funkce čtečky. Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Hlavní menu aktivováno Vypne monitor. Funkce hlavního menu Reader Menu Hlavní menu Popis Konfiguruje nastavení obrazovky. Reader (čtečka) Upraví barvu pro pohodlné čtení textového souboru. Menu Exit PBP PBP Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Monitor off (Vypnutí monitoru) Vypne monitor. Monitor off Exit (ukončit) Opustí hlavní menu. Long press: Monitor off

23 Nastavení uživatele 23 Nastavení uživatele Nastavení menu 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby. 3 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 4 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. ykdyž vstoupíte do menu, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky pokyny, jak tlačítko používat. Easy control Funkce PBP Screen Settings Reset Níže jsou popsány jednotlivé volby. Easy control (snadné ovládání) Menu Brightness (jas) Contrast (kontrast) Volume (hlasitost) Nastavuje barevný kontrast a jas obrazovky. Upraví úroveň hlasitosti. Popis y Funkci Mute/Unmute (Vypnout/Zapnout zvuk) můžete upravovat pohybem tlačítka ovladače na v menu Volume (Hlasitost). Input Vybere vstupní režim. (vstup) Ratio Upraví poměr stran obrazovky. (poměr stran) Function (funkce) Nastavuje funkci Super Energy Saving, kalibraci a režimy obrazu. PBP PBP Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Screen (obrazovka) Picture (obraz) Color (barva) Settings (nastavení) Reset (obnovit) Exit (ukončit) Nastavujte Sarpness (ostrost), Black level (úroveň černé) a Response Time (dobu odezvy) obrazovky. Upravuje korekci Gamma (gama), Color Temperature (teplotu chromatičnosti), Red (červenou), Green (zelenou), Blue (modrou) a Six Color (šest barev). Upravuje Language (jazyk), Power LED (LED napájení), Auto Standby (Automatický pohotovostní režim), DisplayPort 1.2 a OSD Lock (zámek OSD). Obnovuje výchozí nastavení. Ukončí menu OSD.

24 24 Nastavení uživatele Poměr stran 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na volbu Easy control (snadné ovládání) > Ratio (poměr stran). 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings Easy control Brightness 100 > Contrast 70 > Volume 30 > Input DVI-D > Ratio Wide > Reset / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > Easy Control (Snadné ovládání) > (Ratio) Poměr stran Wide (širokoúhlý) Original (původní) Popis Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu. Cinema 1 (kino 1) Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9. (při p) Cinema 2 (Kino 2) Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9 včetně černého rámečku na titulky v dolní části. (při p) 1:1 V tomto režimu je zachován poměr stran originálu. y Při doporučeném rozlišení (3 440 x 1 440) může displej pro možnosti Wide (Širokoúhlý), Original (Původní) a 1:1 vypadat stejně. ypři prokládaném signálu je poměr stran deaktivován.

25 Nastavení uživatele 25 Funkce 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na Function (Funkce). 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings Function Super Energy Saving Low > Calibration Off > Picture Mode Custom > Reset / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > Function (Funkce) Super Energy Saving Calibration (Kalibrace) High (vysoká) Low (nízká) Off (vypnuto) On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Popis Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s vysokou účinností. Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s nízkou účinností. Deaktivuje funkci Super Energy Saving. Aktivuje kalibraci použitou na monitor. Je-li nastavena na možnost Off (vypnuto), vrátí se monitor zpět na kvalitu obrázku nastavenou před kalibrací. y Spusťte program True Color Finder. Picture mod (režim obrazu) Custom (vlastní) Photo (fotografie) Cinema (kino) Game (hra) Umožňuje uživateli upravovat nastavení. Můžete nastavit barevný režim hlavního menu. Optimalizuje obrazovku pro fotografie. Optimalizuje obrazovku pro video. Optimalizuje obrazovku pro hraní her.

26 26 Nastavení uživatele PBP 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na volbu PBP. 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings PBP PBP Off > Input > Audio HDMI1 > Swap Sub Full Ratio > Reset PBP Preview HDMI1 / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > PBP PBP Popis Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Hlavní obrazovka (Levý) Připojení PBP Vedlejší obrazovka (Pravý) HDMI 1 HDMI 2 DisplayPort Thunderbolt ( ) HDMI 1 - O X X HDMI 2 O - X X DisplayPort O O - X Thunderbolt ( ) O O X - Input (vstup) Main (hlavní) Vybírá vstupní video signál hlavní obrazovky. Audio (zvuk) Swap Sub Full Ratio (poměr stran) Sub Vybírá vstupní video signál vedlejší obrazovky. Změní audio výstup v režimu PBP. Přepíná mezi hlavní obrazovkou a vedlejší obrazovkou v režimu PBP. Převádí vedlejší obrazovku režimu PBP na širokoúhlý obraz. Přizpůsobí poměr stran hlavní nebo vedlejší obrazovky. Main (hlavní) Sub Wide (širokoúhlý) Original (původní) Wide (širokoúhlý) Original (původní) Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu. Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu. y Je-li režim PBP vypnutý, menu Input (Vstup), Audio (Zvuk), Swap, Sub Full a Ratio (Poměr stran) jsou deaktivovány. Možnosti Main/Sub (Hlavní/Sub) menu Ratio (Poměr stran) jsou deaktivovány, pokud není přijímán signál.

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více