Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED)"

Transkript

1 Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED) Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny. Seznam modelů Monitor IPS LED (Monitor LED) 34UM95-PD 34UM95-PE

2 2 OBSAH OBSAH 3 LICENCE 19 INSTALACE SOFTWARU LG MONITOR SOFTWARE 4 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 4 Složení produktu 5 Popis produktu a tlačítek 5 - Jak používat tlačítko ovladače 6 - Vstupní konektor 7 Přemisťování a zvedání monitoru 8 Instalace monitoru 8 - Montáž stojanu 9 - Odpojení stojanu 10 - Instalace na stůl 11 - Nastavení úhlu 11 - Uspořádání kabelů 12 - Instalace desky pro montáž na stěnu 12 - Montáž na stěnu 14 - Použití zámku Kensington 15 POUŽÍVÁNÍ MONITORU 15 Připojení k počítači 15 - Připojení HDMI 16 - Připojení DisplayPort 16 - Připojení Thunderbolt ( ) 17 Připojení k zařízením AV 17 - Připojení HDMI 17 Připojení periferních zařízení 17 - Připojení kabelu USB PC 18 - Připojení sluchátek 22 NASTAVENÍ UŽIVATELE 22 Aktivace hlavního menu 22 - Funkce hlavního menu 23 Nastavení uživatele 23 - Nastavení menu 24 - Poměr stran 25 - Funkce 26 - PBP 27 - Obraz 28 - Barva 29 - Nastavení 30 - Obnovit 31 - Čtečka 32 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 34 SPECIFIKACE PRODUKTU 35 Režim tovární podpory (předem nastavený režim, Thunderbolt/HDMI/ DisplayPort PC) 35 Časování HDMI (Video) 35 LED napájení 36 SPRÁVNÁ POLOHA 36 Ergonomie práce s monitorem

3 Licence 3 LICENCE Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích. VESA, logo VESA, logo Display Port Compliance a logo Display Port Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované obchodní známky společnosti Video Electronics Standards Association.

4 4 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Složení produktu Než začnete produkt používat, přesvědčte se, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud některé součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili. Upozorňujeme, že se produkt a jeho příslušné součásti mohou lišit od vyobrazení uvedených v této příručce. CD (návodem k obsluze / softwarem) / průvodci / karty Napájecí kabel Adaptér střídavého proudu Kabel HDMI Základna stojanu Krytka šroubu Dva šrouby (M4 x 10) Kabel DisplayPort (Závisí na zemi) Průhledný štítek UPOZORNĚNÍ yabyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti. yzáruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi. ydoporučujeme, abyste používali dodané součásti. ysoučásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené. y Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího upozornění měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu. y Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili. ydodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.

5 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 5 Popis produktu a tlačítek Indikátor napájení y Zapnuto: Napájení zapnuto y Vypnuto: Napájení vypnuto Tlačítko ovladače Jak používat tlačítko ovladače Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo pohybem ovladačem vlevo či vpravo za použití prstu. Základní funkce Zapnutí Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače. Vypnutí Chcete-li monitor vypnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače a podržte stisknuté. / Ovládání hlasitosti Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího tlačítka vlevo/vpravo. ytlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru. y Před zapnutím monitoru se ujistěte, že je spínač DC na zadní části produktu zapnutý. (Pouze 34UM95-PE)

6 6 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Vstupní konektor 34UM95-PD HDMI IN 2 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 34UM95-PE HDMI IN 2 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) ON H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 OFF Spínač DC

7 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 7 Přemisťování a zvedání monitoru Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození monitoru, a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru a velikosti monitoru. y Než budete monitor přemisťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či balicího materiálu. y Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely. y Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel. y Při přemisťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu nenaklánějte. UPOZORNĚNÍ y Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru. -- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících k vytváření obrazu. y Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně. y Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem k vám, aby nedošlo k jejímu poškrábání. y Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.

8 8 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace monitoru nebo Montáž stojanu 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. 100 mm Krytka šroubu Závěs stojanu UPOZORNĚNÍ yy Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Upevněte základnu stojanu na závěs stojanu, jak ukazuje obrázek. Do zadní strany základny stojanu namontujte dva šrouby a uzavřete je krytkou šroubu. Základna stojanu 120 mm UPOZORNĚNÍ yy Výška stojanu je nastavitelná o 20 mm. yy Při utahování šroubů po upevnění základny stojanu na závěs stojanu je nutné, abyste základnu stojanu drželi rukou. V opačném případě může produkt spadnout a způsobit zranění nebo se při pádu poškodit. yy Dejte pozor, abyste si neporanili ruku o hrany krytek šroubů. yy Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu. yy Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně.

9 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 9 Odpojení stojanu 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. UPOZORNĚNÍ Základna stojanu y Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Ze základny stojanu sejměte krytku šroubů, jak ukazuje obrázek, a poté demontujte dva šrouby na zadní straně, čímž dojde k odpojení základny stojanu od závěsu. Krytka šroubu UPOZORNĚNÍ y Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního produktu mohou lišit. y Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by mohl upadnout ze stojanu a způsobit úraz. y Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou na obrazovku monitoru můžete obrazovku poškodit. y Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně. y Při demontáži šroubů a odpojování základny stojanu od závěsu je nutné rukou držet základnu stojanu. V opačném případě může produkt spadnout a způsobit zranění nebo se při pádu poškodit.

10 10 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace na stůl Upozornění pro připojení napájecího kabelu 1 Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 10 cm od zdi, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 220 V 110 V y Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte jej k uzemněné elektrické zásuvce. y Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo nejbližší obchod. 2 Připojte k monitoru adaptér a poté zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky. 3 Stisknutím tlačítka ovladače na dolní části monitoru zapněte monitor. UPOZORNĚNÍ y Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem.

11 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 11 Nastavení úhlu Uspořádání kabelů 1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy. 2 Nastavte úhel obrazovky. Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5 do 15, aby bylo možné obraz na monitoru pohodlně sledovat. Uspořádejte kabely za použití držáku kabelů na základně stojanu, jak ukazuje obrázek Zadní strana Přední strana VAROVÁNÍ y Při upravování úhlu nedržte stojan, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Můžete si poranit prsty. y Kabely se mohou zachytit v prostoru závěsu tak, jak ukazuje obrázek, buďte tedy při uspořádávání kabelů opatrní y Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji netiskli.

12 12 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace desky pro montáž na stěnu Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení. 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Průhledný štítek připevněte na zadní stranu monitoru a zarovnejte jej s otvory pro šrouby na monitoru. Průhledný štítek (štítek z PE) Montáž na stěnu Nainstalujte monitor nejméně 10 cm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte přibližně 10 cm volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o instalaci a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také v příslušné příručce. 10 cm 10 cm 10 cm 3 Položte desku pro montáž na stěnu na monitor a vyrovnejte ji s otvory pro šrouby na monitoru. 4 Upevněte desku k monitoru tak, že utáhnete šroubovákem čtyři šrouby. Deska pro montáž na stěnu y Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně. y Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na stěnu. y Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste mohli poškodit obrazovku. 10 cm Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné příslušenství). Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi. 1 Použijte šrouby a držák pro montáž na stěnu, které vyhovují standardům VESA. 2 Pokud použijete šrouby delší, než je standardní délka, můžete poškodit vnitřek produktu. 3 Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů. 4 Kompatibilní se standardem VESA pouze s ohledem na rozměry propojovacího mezičlánku upevňovaného šrouby a specifikaci upevňovacích šroubů. 5 Použijte desku pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA, jak je uvedeno níže. y 784,8 mm nebo méně ** Tloušťka desky pro montáž na stěnu: 2,6 mm ** Upevňovací šroub: průměr 4,0 mm rozteč závitu 0,7 mm délka 10 mm y 787,4 mm nebo více ** Použijte desku pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardům VESA.

13 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 13 VESA (A B) Šroub stojanu M4 Požadované šrouby 4 Deska pro montáž RW120 na stěnu (volitelné příslušenství) y VESA (A B) A B UPOZORNĚNÍ y Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. y Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru, což může vést ke zranění. Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky. y Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu. y Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA. Poškození způsobené použitím nebo nesprávným použitím nesprávných součástí není kryto zárukou produktu. y Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být 8 mm nebo méně. Deska pro montáž na stěnu Zadní strana monitoru Deska pro montáž na stěnu Zadní strana monitoru Rozměry šroubů : M4 x 10 Max. 8 mm y Použijte šrouby uvedené ve standardu VESA. y Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti. y Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce. y Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Dbejte, abyste použili správnou délku. y Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.

14 14 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Použití zámku Kensington Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní části monitoru. Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na webových stránkách Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington. y Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství můžete zakoupit ve většině obchodů s elektronikou.

15 Používání monitoru 15 POUŽÍVÁNÍ MONITORU y Následující pokyny vycházejí z modelu 34UM95-PD. Obrázky v této příručce se mohou lišit od reálného produktu. Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do Menu Easy control (Snadné ovládání) Input (Vstup), a poté zvolte možnost vstupu. UPOZORNĚNÍ y Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu. y Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci obrazu. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky. Připojení k počítači ytento monitor podporuje funkci *Plug and Play. * Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné cokoli konfigurovat nebo instalovat ovladače. Připojení HDMI Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru. Pomocí kabelu HDMI připojte počítač k monitoru, jak ukazuje obrázek níže. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou zásuvku (3pólovou) nebo uzemněnou elektrickou zásuvku. y Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev. y Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev. HDMI IN 2 UPOZORNĚNÍ y Připojení počítače k monitoru pomocí kabelu HDMI může způsobit problémy s kompatibilitou zařízení. DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Používání kabelu DVI do HDMI / DP(DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou. USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A US 5 V HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P

16 HD 16 Používání monitoru USB UP USB IN 2 USB IN 3 Připojení DisplayPort USB IN 1 5 V 1.1 A Připojení Thunderbolt ( ) Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru. Pomocí kabelu DisplayPort připojte monitor ke svému počítači, jak ukazuje níže uvedený obrázek: Své zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením nebo výkonné datové zařízení můžete k monitoru připojit prostřednictvím portu Thunderbolt. Externí zařízení připojte k monitoru pomocí kabelu Thunderbolt, jak vidíte na obrázku níže. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN HDMI IN 2 USB UP DC-IN USB IN 1 USB IN 2 USB IN 3 (19 V ) 5 V HDMI 1.1 A IN1 DP 5 V IN 0.5 A USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 (prodává se samostatně) 2 5 A USB IN 3 DP OUT HDMI IN 1 DP IN y V závislosti na verzi DP (DisplayPort) počítače nemusí jít o video nebo audio výstup. y Pro používání kabelu Mini DP do DP (Mini DisplayPort do DisplayPort) doporučujeme používat kabel DisplayPort 1,2. USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 y Maximální přenosová rychlost dat je u každého portu 20 Gb/s. y Zkontrolujte, zda používáte certifikovaný kabel Thunderbolt ( ). Zařízení by v opačném případě nemuselo fungovat správně. y Rozhraní Thunderbolt ( ) je podporováno operačními systémy DC-IN Windows 7, Windows 8 HDMI IN1 a novým systémem Mac Pro (Operační systém Mac OS nebo novější). y Pro používání portu Thunderbolt ( ) musí být nainstalován ovladač ASM z disku CD návodu k obsluze. ymožnost nastavit dva monitory pomocí technologie Thunderbolt ( ) a sériového zapojení závisí na výkonu vaší videokarty. HDMI IN 2 (19 V ) DP IN MI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3

17 Používání monitoru A Připojení k zařízením AV Připojení HDMI HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru. Připojte své zařízení AV k monitoru pomocí kabelu HDMI podle níže uvedeného obrázku. Připojení periferních zařízení Připojení kabelu USB PC Port USB v rámci funkcí produktu je ve formě rozbočovače USB. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Před použitím USB UP produktu si nainstalujte poslední USB IN 1 USB IN 2 USB IN 3 5 V 1.1 A opravný balík operačního systému Windows. yperiferní zařízení se prodávají samostatně. y K portu USB lze připojit klávesnici, myš nebo zařízení USB. y Používání kabelu DVI do HDMI / DP(DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou. UPOZORNĚNÍ Upozornění při používání zařízení USB y Zařízení USB, ve kterém je nainstalován program pro automatické rozpoznání nebo které používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno. yněkterá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně. y Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo jednotku pevného disku s připojeným napájením. (Pokud není napájení přiměřené, zařízení USB nemusí být správně rozpoznáno.) y Jelikož vstupní port USB IN 2 a 3 podporuje pouze USB 2.0, zařízení USB 3.0 nemusí po připojení fungovat.

18 HDMI IN 2 HDMI IN 2 HDMI IN 2 18 Používání monitoru Připojení HDMI/DP DisplayPort IN A DP OUT Chcete-li využít rozhraní USB 3.0, připojte k počítači kabel USB 3.0 typu A-B. Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače. DP IN HDMI 2 AUDIO IN (PC) (prodává se samostatně) USB UP USB IN 3 Připojení sluchátek Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka. Připojte podle obrázku. DC-IN (19 V ) DP IN H/P HDMI IN 1 USB UP USB 5 V DVI-D IN HDMI 1/ MHL 5 V 0.9 A H/P USB IN 1 USB IN 2 5 V 0.9 A 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) HDMI IN1 DP IN (prodává se samostatně) USB U (prodává se samostatně) yperiferní zařízení se prodávají samostatně. y Používáte-li sluchátka [s pravoúhlým konektorem], může dojít k problémům s připojením dalšího externího zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít sluchátka [s rovným konektorem]. DC-IN (19 V Připojení Thunderbolt ( ) Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače. Je-li zařízení připojeno prostřednictvím portu Thunderbolt a současně v menu změníte vstup, potom zařízení připojené prostřednictvím portu USB nemusí správně fungovat. (prodává se samostatně) Pravoúhlý konektor Rovný konektor y Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce sluchátek a reproduktorů. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 DC-IN (19 V ) DP IN HDMI IN1 USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 MI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 (prodává se samostatně)

19 Instalace softwaru LG Monitor Software 19 INSTALACE SOFTWARU LG MONITOR SOFTWARE Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD v počítači a nainstalujte software LG Monitor Software. 1 Nastavte si Internet Explorer jako výchozí webový prohlížeč. 3 Postupujte podle pokynů a pokračujte v instalaci. 2 Na hlavní obrazovce disku CD klikněte na možnost LG Monitor Software. Když se zobrazí okno pro stahování, klikněte na tlačítko Run (Spustit). (Ačkoli se níže uvedená obrazovka může lišit v závislosti na vašem operačním systému či verzi prohlížeče Internet Explorer, jsou metody instalace totožné). 4 Zaškrtněte políčko Přijímám podmínky této smlouvy na obrazovce s licenční smlouvou a klikněte na tlačítko [Next] (Další). 5 Vyberte program, který chcete nainstalovat. UPOZORNĚNÍ y Systém Windows 7 musí být aktualizován na Service Pack 1 nebo vyšší.

20 20 Instalace softwaru LG Monitor Software y Screen Split: Tento program automaticky rozdělí okna programu na požadované rozvržení. y True Color Finder: Tento program provede kalibraci přesných barev na výstupu monitoru tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. 9 Program, který jste si zvolili na stránce FUNKCE, se automaticky nainstaluje. 6 Program LG Monitor Software zahájí instalaci, jak je popsáno níže: 10 Jakmile je instalace dokončena, systém restartujte. 7 Není-li nainstalován ovladač ASM, jeho instalace proběhne automaticky. 8 Není-li nainstalován ovladač TUSB3410, jeho instalace proběhne automaticky. Vyberte možnost Přesto nainstalovat tento softwarový ovladač (I), pokud se v systému Windows zobrazí níže uvedená zpráva o zabezpečení.

21 Instalace softwaru LG Monitor Software 21 y Při spuštění softwaru True Color Pro se objeví ikona True Color Finder [ ] v systémovém panelu v pravé dolní části obrazovky počítače. y Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu True Color Finder a výběrem možnosti Start Program (Spustit program) program spusťte. y Pokud chcete funkci True Color Finder používat, musíte si zakoupit podporovaný kalibrátor. y Podrobnosti o podporovaných kalibrátorech a grafických kartách naleznete v uživatelské příručce softwaru True Color Finder. y Pokud jste změnili vstupní port, doporučujeme vám znovu provést kalibraci kvality obrazu monitoru. y Když spustíte program Screen Split, objeví se ikona Screen Split [ ] v systémovém panelu v pravé dolní části obrazovky počítače. y Kikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Screen Split a vyberte požadované rozložení. UPOZORNĚNÍ y Po dokončení kalibrace monitoru pomocí softwaru True Color Finder, vyjměte kalibrátor z monitoru a uložte je na místo s pokojovou teplotou, které není vystaveno přímému slunci, nebo jej uložte do krabice. - Pokud vystavíte měřicí část kalibrátoru na delší dobu přímému slunci, může dojít k poškození kalibrátoru. - Neskladujte tento přístroj v prostředí, ve kterém je příliš nízká nebo vysoká teplota či vysoká vlhkost. y Pokud je ve vašem počítači již nainstalována aplikace pro kalibraci třetí strany, může dojít k ovlivnění kvality obrazu z důvodu konfliktu mezi dvěma aplikacemi. Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje ostatní aplikace pro kalibraci odinstalovat.

22 22 Nastavení uživatele NASTAVENÍ UŽIVATELE Aktivace hlavního menu 1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru. 2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů ( / ) a doprava/doleva( / ) nastavte možnosti. 3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou. Tlačítko ovladače Tlačítko Stav menu Popis Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Opustí hlavní menu Hlavní menu aktivováno (Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka: Monitor můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD) Hlavní menu deaktivováno Upraví úroveň hlasitosti monitoru. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do menu funkcí. Hlavní menu deaktivováno Upraví úroveň hlasitosti monitoru. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do funkce PBP. Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do funkce čtečky. Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Hlavní menu aktivováno Vypne monitor. Funkce hlavního menu Reader Menu Hlavní menu Popis Konfiguruje nastavení obrazovky. Reader (čtečka) Upraví barvu pro pohodlné čtení textového souboru. Menu Exit PBP PBP Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Monitor off (Vypnutí monitoru) Vypne monitor. Monitor off Exit (ukončit) Opustí hlavní menu. Long press: Monitor off

23 Nastavení uživatele 23 Nastavení uživatele Nastavení menu 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby. 3 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 4 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. ykdyž vstoupíte do menu, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky pokyny, jak tlačítko používat. Easy control Funkce PBP Screen Settings Reset Níže jsou popsány jednotlivé volby. Easy control (snadné ovládání) Menu Brightness (jas) Contrast (kontrast) Volume (hlasitost) Nastavuje barevný kontrast a jas obrazovky. Upraví úroveň hlasitosti. Popis y Funkci Mute/Unmute (Vypnout/Zapnout zvuk) můžete upravovat pohybem tlačítka ovladače na v menu Volume (Hlasitost). Input Vybere vstupní režim. (vstup) Ratio Upraví poměr stran obrazovky. (poměr stran) Function (funkce) Nastavuje funkci Super Energy Saving, kalibraci a režimy obrazu. PBP PBP Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Screen (obrazovka) Picture (obraz) Color (barva) Settings (nastavení) Reset (obnovit) Exit (ukončit) Nastavujte Sarpness (ostrost), Black level (úroveň černé) a Response Time (dobu odezvy) obrazovky. Upravuje korekci Gamma (gama), Color Temperature (teplotu chromatičnosti), Red (červenou), Green (zelenou), Blue (modrou) a Six Color (šest barev). Upravuje Language (jazyk), Power LED (LED napájení), Auto Standby (Automatický pohotovostní režim), DisplayPort 1.2 a OSD Lock (zámek OSD). Obnovuje výchozí nastavení. Ukončí menu OSD.

24 24 Nastavení uživatele Poměr stran 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na volbu Easy control (snadné ovládání) > Ratio (poměr stran). 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings Easy control Brightness 100 > Contrast 70 > Volume 30 > Input DVI-D > Ratio Wide > Reset / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > Easy Control (Snadné ovládání) > (Ratio) Poměr stran Wide (širokoúhlý) Original (původní) Popis Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu. Cinema 1 (kino 1) Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9. (při p) Cinema 2 (Kino 2) Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9 včetně černého rámečku na titulky v dolní části. (při p) 1:1 V tomto režimu je zachován poměr stran originálu. y Při doporučeném rozlišení (3 440 x 1 440) může displej pro možnosti Wide (Širokoúhlý), Original (Původní) a 1:1 vypadat stejně. ypři prokládaném signálu je poměr stran deaktivován.

25 Nastavení uživatele 25 Funkce 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na Function (Funkce). 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings Function Super Energy Saving Low > Calibration Off > Picture Mode Custom > Reset / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > Function (Funkce) Super Energy Saving Calibration (Kalibrace) High (vysoká) Low (nízká) Off (vypnuto) On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Popis Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s vysokou účinností. Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s nízkou účinností. Deaktivuje funkci Super Energy Saving. Aktivuje kalibraci použitou na monitor. Je-li nastavena na možnost Off (vypnuto), vrátí se monitor zpět na kvalitu obrázku nastavenou před kalibrací. y Spusťte program True Color Finder. Picture mod (režim obrazu) Custom (vlastní) Photo (fotografie) Cinema (kino) Game (hra) Umožňuje uživateli upravovat nastavení. Můžete nastavit barevný režim hlavního menu. Optimalizuje obrazovku pro fotografie. Optimalizuje obrazovku pro video. Optimalizuje obrazovku pro hraní her.

26 26 Nastavení uživatele PBP 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na volbu PBP. 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings PBP PBP Off > Input > Audio HDMI1 > Swap Sub Full Ratio > Reset PBP Preview HDMI1 / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > PBP PBP Popis Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Hlavní obrazovka (Levý) Připojení PBP Vedlejší obrazovka (Pravý) HDMI 1 HDMI 2 DisplayPort Thunderbolt ( ) HDMI 1 - O X X HDMI 2 O - X X DisplayPort O O - X Thunderbolt ( ) O O X - Input (vstup) Main (hlavní) Vybírá vstupní video signál hlavní obrazovky. Audio (zvuk) Swap Sub Full Ratio (poměr stran) Sub Vybírá vstupní video signál vedlejší obrazovky. Změní audio výstup v režimu PBP. Přepíná mezi hlavní obrazovkou a vedlejší obrazovkou v režimu PBP. Převádí vedlejší obrazovku režimu PBP na širokoúhlý obraz. Přizpůsobí poměr stran hlavní nebo vedlejší obrazovky. Main (hlavní) Sub Wide (širokoúhlý) Original (původní) Wide (širokoúhlý) Original (původní) Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu. Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu. y Je-li režim PBP vypnutý, menu Input (Vstup), Audio (Zvuk), Swap, Sub Full a Ratio (Poměr stran) jsou deaktivovány. Možnosti Main/Sub (Hlavní/Sub) menu Ratio (Poměr stran) jsou deaktivovány, pokud není přijímán signál.

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

LCD monitor uživatelská příručka

LCD monitor uživatelská příručka LCD monitor uživatelská příručka U2868PQU s LED podsvícením 1 www.aoc.com 2014 AOC. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace...

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

Návod k obsluze. LCD monitor se správou barev. Důležité

Návod k obsluze. LCD monitor se správou barev. Důležité Návod k obsluze LCD monitor se správou barev Důležité Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů (Příklad CG318-4K)

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V / 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T

SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V / 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V / 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození

Více

DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru.

DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. DIGITÁLNÍ PROJEKTOR X95i Návod k obsluze Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. VAROVÁNÍ 3 Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete Průvodce pro bezpečné používání výrobku (Product Safety

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...

Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace... Obsah Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...2 Opatření... Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...6 Funkce

Více

Náhlavní displej. Referenční příručka

Náhlavní displej. Referenční příručka 4-439-019-11(1) (CZ) Náhlavní displej Referenční příručka Před prvním použitím Pokyny pro připojení systému, nasazení náhlavní jednotky a provedení počátečního nastavení naleznete v úvodní uživatelské

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com AV AV

Více

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 9 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací prvky

Více

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

TELEVIZNÍ MONITOR LED

TELEVIZNÍ MONITOR LED TA750 TA950 TELEVIZNÍ MONITOR LED (MFM TV) uživatelská příručka Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register

Více

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oznámení

Více