Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED)"

Transkript

1 Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED) Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny. Seznam modelů Monitor IPS LED (Monitor LED) 34UM95-PD 34UM95-PE

2 2 OBSAH OBSAH 3 LICENCE 19 INSTALACE SOFTWARU LG MONITOR SOFTWARE 4 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 4 Složení produktu 5 Popis produktu a tlačítek 5 - Jak používat tlačítko ovladače 6 - Vstupní konektor 7 Přemisťování a zvedání monitoru 8 Instalace monitoru 8 - Montáž stojanu 9 - Odpojení stojanu 10 - Instalace na stůl 11 - Nastavení úhlu 11 - Uspořádání kabelů 12 - Instalace desky pro montáž na stěnu 12 - Montáž na stěnu 14 - Použití zámku Kensington 15 POUŽÍVÁNÍ MONITORU 15 Připojení k počítači 15 - Připojení HDMI 16 - Připojení DisplayPort 16 - Připojení Thunderbolt ( ) 17 Připojení k zařízením AV 17 - Připojení HDMI 17 Připojení periferních zařízení 17 - Připojení kabelu USB PC 18 - Připojení sluchátek 22 NASTAVENÍ UŽIVATELE 22 Aktivace hlavního menu 22 - Funkce hlavního menu 23 Nastavení uživatele 23 - Nastavení menu 24 - Poměr stran 25 - Funkce 26 - PBP 27 - Obraz 28 - Barva 29 - Nastavení 30 - Obnovit 31 - Čtečka 32 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 34 SPECIFIKACE PRODUKTU 35 Režim tovární podpory (předem nastavený režim, Thunderbolt/HDMI/ DisplayPort PC) 35 Časování HDMI (Video) 35 LED napájení 36 SPRÁVNÁ POLOHA 36 Ergonomie práce s monitorem

3 Licence 3 LICENCE Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích. VESA, logo VESA, logo Display Port Compliance a logo Display Port Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované obchodní známky společnosti Video Electronics Standards Association.

4 4 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Složení produktu Než začnete produkt používat, přesvědčte se, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud některé součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili. Upozorňujeme, že se produkt a jeho příslušné součásti mohou lišit od vyobrazení uvedených v této příručce. CD (návodem k obsluze / softwarem) / průvodci / karty Napájecí kabel Adaptér střídavého proudu Kabel HDMI Základna stojanu Krytka šroubu Dva šrouby (M4 x 10) Kabel DisplayPort (Závisí na zemi) Průhledný štítek UPOZORNĚNÍ yabyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti. yzáruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi. ydoporučujeme, abyste používali dodané součásti. ysoučásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené. y Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího upozornění měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu. y Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili. ydodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.

5 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 5 Popis produktu a tlačítek Indikátor napájení y Zapnuto: Napájení zapnuto y Vypnuto: Napájení vypnuto Tlačítko ovladače Jak používat tlačítko ovladače Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo pohybem ovladačem vlevo či vpravo za použití prstu. Základní funkce Zapnutí Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače. Vypnutí Chcete-li monitor vypnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače a podržte stisknuté. / Ovládání hlasitosti Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího tlačítka vlevo/vpravo. ytlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru. y Před zapnutím monitoru se ujistěte, že je spínač DC na zadní části produktu zapnutý. (Pouze 34UM95-PE)

6 6 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Vstupní konektor 34UM95-PD HDMI IN 2 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 34UM95-PE HDMI IN 2 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) ON H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 OFF Spínač DC

7 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 7 Přemisťování a zvedání monitoru Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození monitoru, a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru a velikosti monitoru. y Než budete monitor přemisťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či balicího materiálu. y Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely. y Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel. y Při přemisťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu nenaklánějte. UPOZORNĚNÍ y Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru. -- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících k vytváření obrazu. y Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně. y Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem k vám, aby nedošlo k jejímu poškrábání. y Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.

8 8 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace monitoru nebo Montáž stojanu 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. 100 mm Krytka šroubu Závěs stojanu UPOZORNĚNÍ yy Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Upevněte základnu stojanu na závěs stojanu, jak ukazuje obrázek. Do zadní strany základny stojanu namontujte dva šrouby a uzavřete je krytkou šroubu. Základna stojanu 120 mm UPOZORNĚNÍ yy Výška stojanu je nastavitelná o 20 mm. yy Při utahování šroubů po upevnění základny stojanu na závěs stojanu je nutné, abyste základnu stojanu drželi rukou. V opačném případě může produkt spadnout a způsobit zranění nebo se při pádu poškodit. yy Dejte pozor, abyste si neporanili ruku o hrany krytek šroubů. yy Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu. yy Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně.

9 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 9 Odpojení stojanu 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. UPOZORNĚNÍ Základna stojanu y Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Ze základny stojanu sejměte krytku šroubů, jak ukazuje obrázek, a poté demontujte dva šrouby na zadní straně, čímž dojde k odpojení základny stojanu od závěsu. Krytka šroubu UPOZORNĚNÍ y Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního produktu mohou lišit. y Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by mohl upadnout ze stojanu a způsobit úraz. y Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou na obrazovku monitoru můžete obrazovku poškodit. y Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně. y Při demontáži šroubů a odpojování základny stojanu od závěsu je nutné rukou držet základnu stojanu. V opačném případě může produkt spadnout a způsobit zranění nebo se při pádu poškodit.

10 10 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace na stůl Upozornění pro připojení napájecího kabelu 1 Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 10 cm od zdi, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 220 V 110 V y Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte jej k uzemněné elektrické zásuvce. y Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo nejbližší obchod. 2 Připojte k monitoru adaptér a poté zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky. 3 Stisknutím tlačítka ovladače na dolní části monitoru zapněte monitor. UPOZORNĚNÍ y Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem.

11 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 11 Nastavení úhlu Uspořádání kabelů 1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy. 2 Nastavte úhel obrazovky. Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5 do 15, aby bylo možné obraz na monitoru pohodlně sledovat. Uspořádejte kabely za použití držáku kabelů na základně stojanu, jak ukazuje obrázek Zadní strana Přední strana VAROVÁNÍ y Při upravování úhlu nedržte stojan, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Můžete si poranit prsty. y Kabely se mohou zachytit v prostoru závěsu tak, jak ukazuje obrázek, buďte tedy při uspořádávání kabelů opatrní y Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji netiskli.

12 12 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Instalace desky pro montáž na stěnu Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení. 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. Chraňte obrazovku před poškrábáním a na povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou tkaninu. 2 Průhledný štítek připevněte na zadní stranu monitoru a zarovnejte jej s otvory pro šrouby na monitoru. Průhledný štítek (štítek z PE) Montáž na stěnu Nainstalujte monitor nejméně 10 cm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte přibližně 10 cm volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o instalaci a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také v příslušné příručce. 10 cm 10 cm 10 cm 3 Položte desku pro montáž na stěnu na monitor a vyrovnejte ji s otvory pro šrouby na monitoru. 4 Upevněte desku k monitoru tak, že utáhnete šroubovákem čtyři šrouby. Deska pro montáž na stěnu y Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně. y Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na stěnu. y Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste mohli poškodit obrazovku. 10 cm Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné příslušenství). Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi. 1 Použijte šrouby a držák pro montáž na stěnu, které vyhovují standardům VESA. 2 Pokud použijete šrouby delší, než je standardní délka, můžete poškodit vnitřek produktu. 3 Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů. 4 Kompatibilní se standardem VESA pouze s ohledem na rozměry propojovacího mezičlánku upevňovaného šrouby a specifikaci upevňovacích šroubů. 5 Použijte desku pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA, jak je uvedeno níže. y 784,8 mm nebo méně ** Tloušťka desky pro montáž na stěnu: 2,6 mm ** Upevňovací šroub: průměr 4,0 mm rozteč závitu 0,7 mm délka 10 mm y 787,4 mm nebo více ** Použijte desku pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardům VESA.

13 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA 13 VESA (A B) Šroub stojanu M4 Požadované šrouby 4 Deska pro montáž RW120 na stěnu (volitelné příslušenství) y VESA (A B) A B UPOZORNĚNÍ y Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. y Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru, což může vést ke zranění. Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky. y Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu. y Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA. Poškození způsobené použitím nebo nesprávným použitím nesprávných součástí není kryto zárukou produktu. y Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být 8 mm nebo méně. Deska pro montáž na stěnu Zadní strana monitoru Deska pro montáž na stěnu Zadní strana monitoru Rozměry šroubů : M4 x 10 Max. 8 mm y Použijte šrouby uvedené ve standardu VESA. y Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti. y Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce. y Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Dbejte, abyste použili správnou délku. y Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.

14 14 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA Použití zámku Kensington Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní části monitoru. Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na webových stránkách Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington. y Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství můžete zakoupit ve většině obchodů s elektronikou.

15 Používání monitoru 15 POUŽÍVÁNÍ MONITORU y Následující pokyny vycházejí z modelu 34UM95-PD. Obrázky v této příručce se mohou lišit od reálného produktu. Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do Menu Easy control (Snadné ovládání) Input (Vstup), a poté zvolte možnost vstupu. UPOZORNĚNÍ y Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu. y Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci obrazu. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky. Připojení k počítači ytento monitor podporuje funkci *Plug and Play. * Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné cokoli konfigurovat nebo instalovat ovladače. Připojení HDMI Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru. Pomocí kabelu HDMI připojte počítač k monitoru, jak ukazuje obrázek níže. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou zásuvku (3pólovou) nebo uzemněnou elektrickou zásuvku. y Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev. y Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev. HDMI IN 2 UPOZORNĚNÍ y Připojení počítače k monitoru pomocí kabelu HDMI může způsobit problémy s kompatibilitou zařízení. DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Používání kabelu DVI do HDMI / DP(DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou. USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A US 5 V HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P

16 HD 16 Používání monitoru USB UP USB IN 2 USB IN 3 Připojení DisplayPort USB IN 1 5 V 1.1 A Připojení Thunderbolt ( ) Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru. Pomocí kabelu DisplayPort připojte monitor ke svému počítači, jak ukazuje níže uvedený obrázek: Své zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením nebo výkonné datové zařízení můžete k monitoru připojit prostřednictvím portu Thunderbolt. Externí zařízení připojte k monitoru pomocí kabelu Thunderbolt, jak vidíte na obrázku níže. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN HDMI IN 2 USB UP DC-IN USB IN 1 USB IN 2 USB IN 3 (19 V ) 5 V HDMI 1.1 A IN1 DP 5 V IN 0.5 A USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 (prodává se samostatně) 2 5 A USB IN 3 DP OUT HDMI IN 1 DP IN y V závislosti na verzi DP (DisplayPort) počítače nemusí jít o video nebo audio výstup. y Pro používání kabelu Mini DP do DP (Mini DisplayPort do DisplayPort) doporučujeme používat kabel DisplayPort 1,2. USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 y Maximální přenosová rychlost dat je u každého portu 20 Gb/s. y Zkontrolujte, zda používáte certifikovaný kabel Thunderbolt ( ). Zařízení by v opačném případě nemuselo fungovat správně. y Rozhraní Thunderbolt ( ) je podporováno operačními systémy DC-IN Windows 7, Windows 8 HDMI IN1 a novým systémem Mac Pro (Operační systém Mac OS nebo novější). y Pro používání portu Thunderbolt ( ) musí být nainstalován ovladač ASM z disku CD návodu k obsluze. ymožnost nastavit dva monitory pomocí technologie Thunderbolt ( ) a sériového zapojení závisí na výkonu vaší videokarty. HDMI IN 2 (19 V ) DP IN MI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3

17 Používání monitoru A Připojení k zařízením AV Připojení HDMI HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru. Připojte své zařízení AV k monitoru pomocí kabelu HDMI podle níže uvedeného obrázku. Připojení periferních zařízení Připojení kabelu USB PC Port USB v rámci funkcí produktu je ve formě rozbočovače USB. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN y Před použitím USB UP produktu si nainstalujte poslední USB IN 1 USB IN 2 USB IN 3 5 V 1.1 A opravný balík operačního systému Windows. yperiferní zařízení se prodávají samostatně. y K portu USB lze připojit klávesnici, myš nebo zařízení USB. y Používání kabelu DVI do HDMI / DP(DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou. UPOZORNĚNÍ Upozornění při používání zařízení USB y Zařízení USB, ve kterém je nainstalován program pro automatické rozpoznání nebo které používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno. yněkterá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně. y Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo jednotku pevného disku s připojeným napájením. (Pokud není napájení přiměřené, zařízení USB nemusí být správně rozpoznáno.) y Jelikož vstupní port USB IN 2 a 3 podporuje pouze USB 2.0, zařízení USB 3.0 nemusí po připojení fungovat.

18 HDMI IN 2 HDMI IN 2 HDMI IN 2 18 Používání monitoru Připojení HDMI/DP DisplayPort IN A DP OUT Chcete-li využít rozhraní USB 3.0, připojte k počítači kabel USB 3.0 typu A-B. Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače. DP IN HDMI 2 AUDIO IN (PC) (prodává se samostatně) USB UP USB IN 3 Připojení sluchátek Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka. Připojte podle obrázku. DC-IN (19 V ) DP IN H/P HDMI IN 1 USB UP USB 5 V DVI-D IN HDMI 1/ MHL 5 V 0.9 A H/P USB IN 1 USB IN 2 5 V 0.9 A 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) HDMI IN1 DP IN (prodává se samostatně) USB U (prodává se samostatně) yperiferní zařízení se prodávají samostatně. y Používáte-li sluchátka [s pravoúhlým konektorem], může dojít k problémům s připojením dalšího externího zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít sluchátka [s rovným konektorem]. DC-IN (19 V Připojení Thunderbolt ( ) Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače. Je-li zařízení připojeno prostřednictvím portu Thunderbolt a současně v menu změníte vstup, potom zařízení připojené prostřednictvím portu USB nemusí správně fungovat. (prodává se samostatně) Pravoúhlý konektor Rovný konektor y Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce sluchátek a reproduktorů. HDMI IN 2 DC-IN (19 V ) H/P HDMI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 DC-IN (19 V ) DP IN HDMI IN1 USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 MI IN 1 DP IN USB UP USB IN 1 5 V 1.1 A USB IN 2 USB IN 3 (prodává se samostatně)

19 Instalace softwaru LG Monitor Software 19 INSTALACE SOFTWARU LG MONITOR SOFTWARE Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD v počítači a nainstalujte software LG Monitor Software. 1 Nastavte si Internet Explorer jako výchozí webový prohlížeč. 3 Postupujte podle pokynů a pokračujte v instalaci. 2 Na hlavní obrazovce disku CD klikněte na možnost LG Monitor Software. Když se zobrazí okno pro stahování, klikněte na tlačítko Run (Spustit). (Ačkoli se níže uvedená obrazovka může lišit v závislosti na vašem operačním systému či verzi prohlížeče Internet Explorer, jsou metody instalace totožné). 4 Zaškrtněte políčko Přijímám podmínky této smlouvy na obrazovce s licenční smlouvou a klikněte na tlačítko [Next] (Další). 5 Vyberte program, který chcete nainstalovat. UPOZORNĚNÍ y Systém Windows 7 musí být aktualizován na Service Pack 1 nebo vyšší.

20 20 Instalace softwaru LG Monitor Software y Screen Split: Tento program automaticky rozdělí okna programu na požadované rozvržení. y True Color Finder: Tento program provede kalibraci přesných barev na výstupu monitoru tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. 9 Program, který jste si zvolili na stránce FUNKCE, se automaticky nainstaluje. 6 Program LG Monitor Software zahájí instalaci, jak je popsáno níže: 10 Jakmile je instalace dokončena, systém restartujte. 7 Není-li nainstalován ovladač ASM, jeho instalace proběhne automaticky. 8 Není-li nainstalován ovladač TUSB3410, jeho instalace proběhne automaticky. Vyberte možnost Přesto nainstalovat tento softwarový ovladač (I), pokud se v systému Windows zobrazí níže uvedená zpráva o zabezpečení.

21 Instalace softwaru LG Monitor Software 21 y Při spuštění softwaru True Color Pro se objeví ikona True Color Finder [ ] v systémovém panelu v pravé dolní části obrazovky počítače. y Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu True Color Finder a výběrem možnosti Start Program (Spustit program) program spusťte. y Pokud chcete funkci True Color Finder používat, musíte si zakoupit podporovaný kalibrátor. y Podrobnosti o podporovaných kalibrátorech a grafických kartách naleznete v uživatelské příručce softwaru True Color Finder. y Pokud jste změnili vstupní port, doporučujeme vám znovu provést kalibraci kvality obrazu monitoru. y Když spustíte program Screen Split, objeví se ikona Screen Split [ ] v systémovém panelu v pravé dolní části obrazovky počítače. y Kikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Screen Split a vyberte požadované rozložení. UPOZORNĚNÍ y Po dokončení kalibrace monitoru pomocí softwaru True Color Finder, vyjměte kalibrátor z monitoru a uložte je na místo s pokojovou teplotou, které není vystaveno přímému slunci, nebo jej uložte do krabice. - Pokud vystavíte měřicí část kalibrátoru na delší dobu přímému slunci, může dojít k poškození kalibrátoru. - Neskladujte tento přístroj v prostředí, ve kterém je příliš nízká nebo vysoká teplota či vysoká vlhkost. y Pokud je ve vašem počítači již nainstalována aplikace pro kalibraci třetí strany, může dojít k ovlivnění kvality obrazu z důvodu konfliktu mezi dvěma aplikacemi. Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje ostatní aplikace pro kalibraci odinstalovat.

22 22 Nastavení uživatele NASTAVENÍ UŽIVATELE Aktivace hlavního menu 1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru. 2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů ( / ) a doprava/doleva( / ) nastavte možnosti. 3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou. Tlačítko ovladače Tlačítko Stav menu Popis Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Opustí hlavní menu Hlavní menu aktivováno (Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka: Monitor můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD) Hlavní menu deaktivováno Upraví úroveň hlasitosti monitoru. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do menu funkcí. Hlavní menu deaktivováno Upraví úroveň hlasitosti monitoru. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do funkce PBP. Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Hlavní menu aktivováno Vstoupí do funkce čtečky. Hlavní menu deaktivováno Aktivuje hlavní menu. Hlavní menu aktivováno Vypne monitor. Funkce hlavního menu Reader Menu Hlavní menu Popis Konfiguruje nastavení obrazovky. Reader (čtečka) Upraví barvu pro pohodlné čtení textového souboru. Menu Exit PBP PBP Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Monitor off (Vypnutí monitoru) Vypne monitor. Monitor off Exit (ukončit) Opustí hlavní menu. Long press: Monitor off

23 Nastavení uživatele 23 Nastavení uživatele Nastavení menu 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby. 3 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 4 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. ykdyž vstoupíte do menu, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky pokyny, jak tlačítko používat. Easy control Funkce PBP Screen Settings Reset Níže jsou popsány jednotlivé volby. Easy control (snadné ovládání) Menu Brightness (jas) Contrast (kontrast) Volume (hlasitost) Nastavuje barevný kontrast a jas obrazovky. Upraví úroveň hlasitosti. Popis y Funkci Mute/Unmute (Vypnout/Zapnout zvuk) můžete upravovat pohybem tlačítka ovladače na v menu Volume (Hlasitost). Input Vybere vstupní režim. (vstup) Ratio Upraví poměr stran obrazovky. (poměr stran) Function (funkce) Nastavuje funkci Super Energy Saving, kalibraci a režimy obrazu. PBP PBP Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Screen (obrazovka) Picture (obraz) Color (barva) Settings (nastavení) Reset (obnovit) Exit (ukončit) Nastavujte Sarpness (ostrost), Black level (úroveň černé) a Response Time (dobu odezvy) obrazovky. Upravuje korekci Gamma (gama), Color Temperature (teplotu chromatičnosti), Red (červenou), Green (zelenou), Blue (modrou) a Six Color (šest barev). Upravuje Language (jazyk), Power LED (LED napájení), Auto Standby (Automatický pohotovostní režim), DisplayPort 1.2 a OSD Lock (zámek OSD). Obnovuje výchozí nastavení. Ukončí menu OSD.

24 24 Nastavení uživatele Poměr stran 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na volbu Easy control (snadné ovládání) > Ratio (poměr stran). 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings Easy control Brightness 100 > Contrast 70 > Volume 30 > Input DVI-D > Ratio Wide > Reset / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > Easy Control (Snadné ovládání) > (Ratio) Poměr stran Wide (širokoúhlý) Original (původní) Popis Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu. Cinema 1 (kino 1) Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9. (při p) Cinema 2 (Kino 2) Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9 včetně černého rámečku na titulky v dolní části. (při p) 1:1 V tomto režimu je zachován poměr stran originálu. y Při doporučeném rozlišení (3 440 x 1 440) může displej pro možnosti Wide (Širokoúhlý), Original (Původní) a 1:1 vypadat stejně. ypři prokládaném signálu je poměr stran deaktivován.

25 Nastavení uživatele 25 Funkce 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na Function (Funkce). 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings Function Super Energy Saving Low > Calibration Off > Picture Mode Custom > Reset / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > Function (Funkce) Super Energy Saving Calibration (Kalibrace) High (vysoká) Low (nízká) Off (vypnuto) On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Popis Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s vysokou účinností. Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s nízkou účinností. Deaktivuje funkci Super Energy Saving. Aktivuje kalibraci použitou na monitor. Je-li nastavena na možnost Off (vypnuto), vrátí se monitor zpět na kvalitu obrázku nastavenou před kalibrací. y Spusťte program True Color Finder. Picture mod (režim obrazu) Custom (vlastní) Photo (fotografie) Cinema (kino) Game (hra) Umožňuje uživateli upravovat nastavení. Můžete nastavit barevný režim hlavního menu. Optimalizuje obrazovku pro fotografie. Optimalizuje obrazovku pro video. Optimalizuje obrazovku pro hraní her.

26 26 Nastavení uživatele PBP 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu. 2 Pohybem ovladače přejděte na volbu PBP. 3 Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu. 4 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( / OK). 5 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k, dokud menu neopustíte. Easy control Function PBP Screen Settings PBP PBP Off > Input > Audio HDMI1 > Swap Sub Full Ratio > Reset PBP Preview HDMI1 / : Move / : OK : Back Níže jsou popsány jednotlivé volby. Menu > PBP PBP Popis Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru. Hlavní obrazovka (Levý) Připojení PBP Vedlejší obrazovka (Pravý) HDMI 1 HDMI 2 DisplayPort Thunderbolt ( ) HDMI 1 - O X X HDMI 2 O - X X DisplayPort O O - X Thunderbolt ( ) O O X - Input (vstup) Main (hlavní) Vybírá vstupní video signál hlavní obrazovky. Audio (zvuk) Swap Sub Full Ratio (poměr stran) Sub Vybírá vstupní video signál vedlejší obrazovky. Změní audio výstup v režimu PBP. Přepíná mezi hlavní obrazovkou a vedlejší obrazovkou v režimu PBP. Převádí vedlejší obrazovku režimu PBP na širokoúhlý obraz. Přizpůsobí poměr stran hlavní nebo vedlejší obrazovky. Main (hlavní) Sub Wide (širokoúhlý) Original (původní) Wide (širokoúhlý) Original (původní) Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu. Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál. Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu. y Je-li režim PBP vypnutý, menu Input (Vstup), Audio (Zvuk), Swap, Sub Full a Ratio (Poměr stran) jsou deaktivovány. Možnosti Main/Sub (Hlavní/Sub) menu Ratio (Poměr stran) jsou deaktivovány, pokud není přijímán signál.

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*)

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) *Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*)

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) *Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED. Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny. Seznam modelů

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*)

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) *Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED. Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny. Seznam modelů

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit,

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více