A je nás o jednoho víc a Austin současně pokračuje v posilování pozic budováním nových výrobních kapacit v Evropě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A je nás o jednoho víc a Austin současně pokračuje v posilování pozic budováním nových výrobních kapacit v Evropě."

Transkript

1 Roãník X. Vydáno: âíslo Obsah: Konference v Siegenu Ceny jako na houpačce Stěhování z Bojkovic Spotřeba elektrické energie Inovace smyčkovačky Skladování hořlavých kapalin Odstřely s E*Star v Austrálii 7. Ples Austinu Personální okénko IFS Převodka majetku Austin Cup 2010 Představení útvaru Logistika Pyrolaboratoř v Pardubicích Naše rozbušky v Kiruně Jarní křížovka Úvodník tohoto čísla nevěnuji jarnímu počasí, ale především událostem, které se dějí v jiných Austinech kolem nás. Přesto si úvod zaslouží stručné shrnutí prvního kvartálu v údolích Ráztoka a Žamboška. Výsledky prodeje za první tři měsíce dopadly na výbornou a sami to všichni vidíme v naplněnosti výroby. Dodávky do Německa, Švédska, Saudské Arábie a samozřejmě pro domácí české zákazníky tvořily významnou část prodeje uplynulých měsíců. I přes shon a časté přeorganizování zakázek jsme nezpůsobili problémy se zpožděním dodávky a toho si dnes naši odběratelé považují především. Končí se pyrokurz a další bude brzy následovat, což je také známkou toho, že firma nabírá nové zaměstnance a má dobře našlápnuto. Pro srovnání lze uvést, že koncem loňského roku nás bylo 587 a od té doby jsme přijali přes 110 zaměstnanců. Věnujme tedy našim novým kolegům dostatečnou míru trpělivosti a zaučme je jednou, správně a včas. A je nás o jednoho víc a Austin současně pokračuje v posilování pozic budováním nových výrobních kapacit v Evropě. V letošním lednu do skupiny Austin Powder Europe přibyla další společnost. Novou sestrou se stalo norské Nexco. Tuto společnost někteří z nás znají jako zákazníka, který od nás odebírá převážně neelektrické rozbušky. Na základě výborné spolupráce a nadstandardních vztahů v dodávkách rozbušek a po námluvách v loňském roce Austin odkoupil akcie tohoto norského distributora výbušnin. Z pohledu spotřeby rozbušek je Skandinávie stabilní a významný trh a tato akvizice nás posouvá blíže k zákazníkům a posiluje naše prodejní možnosti. Nexco během roku 2009 zdvojnásobilo tržby na 5 milionů EUR a stalo se významným dodavatelem trhacích prací především pro domácí stavební firmy. Ředitel společnosti Petter Jensen (na obrázku se snubní rozbuškou) je uznávaným odborníkem v naší branži a s jeho pomocí budeme pokračovat na dalším zlepšování parametrů rozbušek, abychom neustále drželi krok s vývojem požadavků uživatelů. Další významnou událostí letošního roku je uvedení do provozu moderní linky na výrobu emulsních trhavin v naší sesterské společnosti v rakouském St. Lambrechtu. Výrobní zařízení bylo navrženo a z větší části také smontováno odborníky z technologického centra Austinu v Německu. Dávkování Budování a úpravy budov probíhaly od vánoc, montáž linky intenzivně v březnu a první náložky byly vyrobeny v prvním dubnovém týdnu. Z hlediska nastavování a kontroly výroby a také z bezpečnostního hlediska se jedná o nejlepší zařízení, které v současnosti v Evropě existuje. S výkonem výroby téměř 100 kg trhavin/min. bude Austin Powder v Rakousku schopen vyrobit při dvousměnném provozu kolem t emulzních trhavin ročně. Tyto trhaviny budou prodávány přes distribuční Austiny po Evropě a zanedlouho je budeme používat samozřejmě i v České Republice. Austin Detonator s.r.o. Jasenice Vsetín Česká republika tel.: fax: intranet: redakce: Markéta Klímková, DiS. tel.: Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s. r. o. Chladící lázeň Věřím, že po určitém období útlumu přichází to opravdové jarní probuzení a správné nastartování nám vydrží nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Otta Grebeň Ředitel společnosti

2 2 Aktuality a informace z obchodního úseku Ve dnech dubna jsme se zúčastnili každoroční konference v německém Siegenu. Podruhé v historii jako vystavovatel společně se sesterskou rakouskou firmou. POPRVÉ s naším novým moderním stánkem, zajištěným just-in-time. Ve středu byl sl. Klímkovou přebrán od dodavatele, cvičně postaven a ve čtvrtek už jsme ho vezli v kufru směr západ 1000 km. Myslím tím v kufru osobního auta, protože části stánku (informační bannery, stojany a stolek) jsou skládací a uzpůsobeny pro takové přesuny. Austin byl nejen díky modernímu ztvárnění stánku opravdu dobře vidět, což potvrdili i mnozí návštěvníci a zákazníci. Konference se také letos účastnili všichni významní výrobci prostředků trhací techniky působící na německém, resp. západoevropském trhu. Tato konference je hojně navštěvována našimi zákazníky (stávajícími, bývalými i potencionálními) a zástupci příslušných úřadů. Mezi vystavovatele patří jak naše konkurence, tak i možní dodavatelé. Díky tomu můžeme během dvou dní absolvovat velké množství jednání a absorbovat hodně informací. V sále areálu probíhají přednášky zaměřené na problematiku trhacích a demoličních prací, přepravy výbušnin, příslušných zákonů apod. Přednášejícími z oblasti trhací techniky jsou většinou vedoucí servisů trhacích prací. Austinu se letos týkala poutavá přednáška M. Ganstera z Austin Powder GmbH. Podělil se o zkušenosti s prováděním trhacích prací na železničním tunelu na okraji Vídně, kde poprvé použil do té doby nevyzkoušené kombinace našich neelektrických Dual Delay 200/9000ms. Tunel se střílel pod obytnou zónou, proto bylo nutné minimalizovat otřesy. Dualy splnily cíl beze zbytku. Otřesy při odstřelech byly opravdu neznatelné a trhací práce tak mohly úspěšně pokračovat. Závěrem chci zdůraznit jedno. Je dobře, že Austin je se 3 miliony dodaných rozbušek v r považován za stabilního partnera pro německý trh. Udržení a zlepšení této pozice bude čím dále obtížnější. Bez prvotřídní kvality to nepůjde. Proto pro nás všechny platí dělejme každý za sebe to nejlepší, abychom se příští rok v Siegenu měli opět čím chlubit. Pavel Kubenka Úsek obchodu a marketingu Systém složený z prezentačních banerů spojených magnetickým osazením

3 Aktuality a informace z nákupního úseku 3 Před několika lety jsem v Impulsu napsal článek o raketově rostoucích cenách mědi, které tehdy stouply během krátkého časového úseku na několikanásobek. To bylo v době, kdy nejen světová ekonomika, ale i naše firma šlapaly na plný výkon. Pak přišlo období poklesu, nebo chcete-li krize, které loni výrazně postihlo i nás, se všemi negativními dopady na objem výroby a prodej našich výrobků a které se, alespoň tak doufám v kontextu posledních měsíců, blíží ke konci. Těchto několik posledních a tak navzájem odlišných let je možné srovnat i na nákupních cenách některých pro nás klíčových komodit pro zajímavost přikládám graf vývoje cen mědi a hliníku. US$/TUNY US$/TUNY Velmi podobně se chovaly ceny i dalších surovin oceli, mosazi, plastů nebo zcela obyčejného papíru. Naopak u spousty specializovaných výrobků, kde je omezený počet výrobců a které taktéž nakupujeme ve velké míře, byly ceny mnohem stabilnější, ale ve srovnání v výše uvedenými komoditami jsou obecně mnohem výše. Protože materiál tvoří výrazný podíl nákladů na námi vyráběných rozbuškách, je zřejmé, že výrazné kolísání cen nám činí problémy při jeho plánování. Trvale vysoké ceny některých vstupů nám obecně prodražují výrobu a snižují konkurenceschopnost našich rozbušek na světovém trhu. Proto jedním z úkolů, které máme 0 08/04/05 18/11/05 06/07/06 16/02/07 02/10/07 19/05/08 30/12/08 13/08/09 26/03/10 DATUM /04/05 18/11/05 06/07/06 16/02/07 02/10/07 19/05/08 30/12/08 13/08/09 26/03/10 DATUM v oddělení nákupu, je mimo jiné i hledat cesty, jak takové kolísání cen materiálů omezovat a ceny výjimečných a drahých položek snižovat. Je to úkol dlouhodobý a nepodílíme se na něm jen my v nákupu, ale pracujeme na něm společně s vývojem, technologií nebo výrobou. A jak tedy s cenami bojujeme? První cestou jsou tzv. alternativy - tam, kde jsme dříve často měli pouze jediného dodavatele, hledáme dodavatele další. Tím máme větší možnost volby a při případných změnách cen jednoho dodavatele můžeme zvolit jiného, cenově příznivějšího dodavatele. Jako typický příklad podobného postupu mohu zmínit například sáčky pro balení našich rozbušek, kde se díky nalezení a odzkoušení alternativních dodavatelů podařilo snížit cenu některých typů sáčků proti minulosti až o 60% a třeba u těch největších rozměrů až o několik desítek korun na kus. Při desetitisících nebo dokonce statisících sáčků, které za rok spotřebujeme, se již jedná o velmi zajímavou sumu, kterou takto šetříme. Nezanedbatelným přínosem těchto alternativních dodavatelů je také to, že v případě problémů jednoho výrobce s kvalitou, kapacitou nebo termíny máme možnost zajišťovat dodávky od jiných dodavatelů bez toho, aby byla zastavena nebo vážně ohrožena naše výroba, kde výpadek dodávek jediné drobné položky může zastavit naše výrobní linky. To, že se tak doposud nestalo, je obrovskou zásluhou všech, kteří se v minulosti podíleli na odzkoušení a schválení těchto nejrůznějších alternativ. Tato naše připravenost nám již mnohokrát, aniž to často někdo mimo mé oddělení nákupu zaznamenal, zachránila bez jakéhokoliv přehánění život a umožnila nám vyrábět i v případech problémů našich dlouholetých dodavatelů, a to i u naprosto klíčových surovin a materiálů. Druhou cestou, kterou používáme u specializovaných položek, je ve spolupráci s technickými útvary hledání lépe dostupných, a tím i levnějších materiálů. Jako typický příklad z poslední doby mohu uvést například výrobu zpožďovačů na moderním obráběcím automatu. Místo přesné, a proto na výrobu technologicky náročné trubky, jako je tomu u starších jednoúčelových automatů, je použit mnohem dostupnější a levnější drát. A výsledek? Materiálové náklady na jeden zpožďovací váleček nám klesly na zhruba jednu třetinu, což v tunách a kilometrech naší roční spotřeby dělá významné úspory. I tyto úspory na vstupních materiálech nám umožňují udržet si naši konkurenceschopnost a přispívají k možnostem investovat do dalšího rozvoje naší firmy a našich výrobků. Protože ta koruna, kterou nemusíme zbytečně utratit za materiál, nám bez toho, aniž bychom vyrobili jedinou rozbušku navíc, zůstává celá ve firmě a můžeme ji využít mnohem účelněji a smysluplněji. Vítězslav Krutiš Manažer nákupu

4 4 Aktuality a informace z provozního úseku Ve dnech proběhlo stěhování sestavovací linky neelektrických rozbušek z Bojkovic do jasenického areálu. S tímto souvisely i změny na výrobních linkách v AD a to zejména na obj. 29, 30 a 236. Bylo nutno připravit elektrorozvody, vzduchové rozvody a na obj. 30 vystavět přepážku oddělující pracoviště sestavy elektrických palníků od pracoviště sestavy elektrických rozbušek. (Dosud se totiž na objektu 30 elektrické palníky nevyráběly). Pro krátké testování byla na obj. 236 upravena linka č. 2 (sestava elektrických rozbušek) na kombinovanou linku, kde se dají sestavovat elektrické i neelektrické rozbušky. Byly zde (na jednu stranu pásu) nainstalovány cívkovačky CST80 a ultrazvuková svářečka. Na druhé straně byly ponechány bodovačky. Pro výrobu se však ukázalo výhodnější instalovat linku z Bojkovic na obj. 29. A tak se od 13. ledna 2010 vyrábí smyčky a sestavují neelektrické rozbušky i na lince č. 1 na objektu 29. Díky plnému pracovnímu nasazení všech zúčastněných proběhlo stěhování z Bojkovic i následné stěhování z obj. 236 na obj. 29 hladce dle harmonogramu. Poděkování proto patří všem zúčastněným pracovníkům. Díky moc! Zdeněk Lukáš Technolog Přepážka na obj. 30 (pracoviště bodování a zatahování) Linka č.1 (vzadu) a linka č.2 na obj. 29 Linka č.1 (sestava neelektrických rozbušek) V minulém čísle jsme se podrobněji věnovali spotřebám tepla v celém areálu AD, dnes bych vás rád seznámil s celkovým vývojem spotřeb energie elektrické včetně vývoje cen a to za období let 2005 až Na rozdíl od spotřeby tepla nám z grafu jednoznačně vyplývá kolísavost celkové spotřeby, která je určena především finálním počtem vyrobených kusů rozbušek v daném roce. Na tento vypovídající ukazatel se v nejbližším období budeme zaměřovat a s aktuálními výsledky vás blíže seznámíme v některém z dalších čísel Impulsu. Detailnější skladby spotřeb na jednotlivá odběrná místa budou k dispozici na firemních nástěnkách a v útvaru EMS. Jaroslav Koňařík, Zuzana Běťáková Útvar EMS Vývoj cen lektrické energie v letech Graf spotřeb elektrické energie v objektech Austin Detonator v letech CENA (CZK/MWh) střední tarif vysoký tarif nízký tarif SPOTŘEBA (MWh) ROK ROK

5 Aktuality a informace z provozního úseku 5 V naší společnosti používáme už desítky let pro přípravu smyček elektrických vodičů smyčkovací automaty. Tyto stroje za svou životnost vyrobily smyčky ze statisíců kilometrů drátu, ať už železa nebo mědi. Smyčkovací automaty vzhledem k době svého uvádění do provozu vyžadují postupné provádění generálních oprav. Jejich princip, pohon, ovládání a seřizování však doposud zůstávaly na stejné úrovni a víceméně jediný pokrok, kterého se dosáhlo, byla úprava smyčkovačky na metráž 6 metrů. Při loňských jednáních s dodavateli uvažované nové technologie smyčkování umožňující vyrábět strojně smyčky i v delších metrážích (až do 20 metrů) nám byla dodavatelskou firmou nabídnuta i generální oprava smyčkovacího automatu. Jednalo se o provedení úprav znamenající možnost výroby smyček až 8 metrů a modernizaci jak řízení, tak i bezpečnostních a ovládacích prvků stroje. Samotný princip stroje, který je založený na kulisovém mechanismu a rotaci poloh navíjecích trnů, však zůstal stejný. Nově řešeny jsou bezpečnostní prvky, kdy vlastní pracovní prostor stroje je chráněn optickou bránou, jsou doplněny různé snímače poloh částí zařízení, sleduje se síla tahu na smyčkované vodiče s funkcí zastavení stroje při překročení limitní (nastavitelné) hodnoty a další. Pro snadnější obsluhu je stroj vybaven dotykovou obrazovkou pro nastavení parametrů stroje a počtu požadovaných smyček. Navíc dodavatelská firma vyrobila nový zásobník na hotové smyčky, a to ve dvou variantách jeden standardní, jaký používáme i teď a druhý na kolečkách, zasouvací pod automat s možností převezení výrobků k případným dalším operacím. Na stroji byly provedeny základní testy, které dopadly dobře a stroj jsme převzali k používání. Smyčkovačka před opravou V nejbližší době připravujeme první zakázku, která nám poslouží k potvrzení úspěšnosti tohoto způsobu generální opravy smyčkovacích automatů. Vítězslav Staňo Výrobní ředitel Automat po generální opravě a úpravách Hořlavé kapaliny se podle jejich bodu vzplanutí dělí do čtyř tříd nebezpečnosti. Například aceton, benzin, ředidla apod. jsou zařazeny do I. třídy nebezpečnosti, petrolej do II. třídy, motorová nafta je III. třída a motorové či hydraulické oleje jsou obvykle IV. třída nebezpečnosti. Zatřídění každé kapaliny uvádí výrobce nebo dovozce v bezpečnostním listu. Od zatřídění hořlavých kapalin se dále odvíjí podmínky pro jejich manipulaci a skladování ve výrobních objektech. Podle současných požadavků požární bezpečnosti staveb je nutné pro uložení hořlavých kapalin v množství nad 250 litrů mít sklad, který bude oddělen od výrobních prostor požárními konstrukcemi s příslušnou požární odolností (odolnost proti prohoření nebo ztrátě stability konstrukce) a zajištěno přirozené větrání. Navíc, dochází-li ve skladě k rozlévání kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti do menších obalů, musí být takový sklad vybaven nuceným větráním. stěnami s odolností 120 minut a posuvnými požárními dveřmi s odolností 90 minut, které se po uvolnění magnetu vlastní vahou uzavřou. Sklad je dále monitorován čidly z hlediska možnosti tvorby výbušné koncentrace par hořlavých kapalin a pokud je překročena 20% koncentrace dolní meze výbušnosti, je spuštěno nucené větrání. Nový sklad opatřený ochrannými zařízeními zvýší požární bezpečnost výrobního objektu 15 a umožní skladovat více hořlavých kapalin, především řezných a hydraulických olejů. Radomil Moštěk Bezpečnostní technik Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno na objektu 15 k vybudování nového příručního skladu hořlavých kapalin s kapacitou do 7000 litrů pro potřeby mechanických dílen. Sklad je od ostatních prostor objektu oddělen požárními Sklad hořlavých kapalin vybavený požárními dveřmi, nuceným větráním a stropními čidly ke sledování koncentrace hořlavých par

6 6 Představujeme naše zákazníky Během března 2010 byly realizovány první odstřely elektronickou rozbuškou E*Star u zákazníka Downer EDI Mining. Tento zákazník provádí kompletní dodávky prací při těžbě materiálů v Austrálii v oblastech Qeensland a New South Wales. Pro první zkušební odstřely byly vybrány černouhelné povrchové doly Millennium a Ensham. První odstřel elektronickou rozbuškou byl proveden v dole Millenium dne ve 14:56 místního času. Celkem jsme použili 181 ks elektronických rozbušek E*Star a 115 tun trhavin typu heavy ANFO. Samotný odstřel byl nabíjen dva dny a vše fungovalo během odstřelu na jedničku. Není tedy divu, že zákazník byl s odstřelem nadmíru spokojený. Druhý odstřel elektronickou rozbuškou byl taktéž proveden v dole Millennium. Celkem bylo vyvrtáno 449 vrtů o hloubkách 9 30 m a použito bylo 898 rozbušek E*Star. Nabito bylo 245 tun trhavin typu heavy ANFO, nabíjení probíhalo pět dní a programování rozbušek zabralo jeden den. Vše fungovalo na 100%. Pro odstřely v dolu Millennium jsou stanoveny hodnoty vibrací 120 mm/s pro chráněné místo skalní jeskyně Zatopená přístupová cesta v dolu Ensham původních australských obyvatel ve vzdálenosti cca 300 m od odstřelu. Při použití neelektrických rozbušek byly hodnoty cca 50 mm/s, ale při volbě rozbušek E*Star byla maximální hodnota 6,45 mm/s. Zákazník byl v tomto ohledu maximálně spokojen. První zkušební odstřely v dole Ensham musely být odloženy z důvodu záplav v oblasti a zatopení přístupové cesty do dolu. Pavel Křivánek Zákaznický servis, technický konzultant Černouhelný povrchový důl, Austrálie Testování rozbušek E*Star

7 Představujeme naše zákazníky 7 Nabíjení vrtu trhavinou typu heavy ANFO, cca 800 kg/min Programování rozbušek E*Star Vpravo odstřel s neelektrickou rozbuškou, vlevo odstřel s rozbuškou E*Star Spouštění rozbušky E*Star do vrtu

8 8 Personální okénko Letošní ročník plesu patřil poslední únorové sobotě. Pozvání tentokrát přijala i paní starostka Květoslava Othová, která z rukou ředitele Otty Grebeně převzala symbolický šek v hodnotě ,- Kč na charitativní účely pro rok Jako každoročně uvedl do síně slávy pan ředitel i Osobnost a Skokana roku. Osobností se letos stal pan Pavel Riedl a cenu pro Skokana si na pódiu převzal Roman Vala. Programově letošní ples zpestřili svým vystoupení latinsko-amerických tanců tanečníci z K-Hell Company a na živo vystoupili The Glass Onion brněnští The Beatles Revival. Tanečnímu parketu pak vládl vážený host večera Gustav Brom Big Band, který poslední dobou nezřídka doprovází pěvecké hvězdy ze SuperStar. Nechyběla ani oblíbená volba nejlepšího tanečního páru a tradičně bohatá tombola. O pravé atmosféře letošního ročníku Plesu Austinu se můžete přesvědčit z uvedených fotografií. Na další ročník jste všichni srdečně zváni.

9 Město Vsetín letos a v dalších dvou letech obdrží od místní firmy Austin Detonator vždy po stu tisících korunách, které pak společně rozdělí vsetínským neziskovým organizacím. Firma tak chce navázat na uplynulá léta, kdy finančně pomáhala místním neziskovým organizacím a sportovním klubům. Společnost Austin Detonator patří už řadu let ke štědrým sponzorům nejrůznějších organizací jak v sociální oblasti, tak i ve sportu či kultuře. Nevěnovala se však například podpoře ve své době atraktivního profesionálního hokeje, ale svoji pomoc poskytla ženskému a dětskému hokeji. Za připomenutí jistě stojí partnerství s nohejbalisty při pořádání mezinárodního turnaje Austin Cup či finanční pomoc dětskému fotbalu a některým menším sportům. Kromě těchto aktivit se Austin Detonator podílí i na dalších mnoha různých projektech. Každoročně podporujeme také různé charitativní organizace v regionu. Chceme však nyní tyto prostředky lépe zacílit, a proto hodláme spolupracovat s městem. To totiž nejlépe ví, kde jsou tyto peníze nejvíce zapotřebí, vysvětlil ředitel firmy Otta Grebeň. Vedení radnice si přístupu společnosti Austin Detonator velmi cení, a to pro jeho dlouholetou podporu neziskového sektoru. Velmi nás těší, že firma nabídla další novou formu spolupráce s městem, a to poskytnutí sponzorského daru na charitativní účely, řekla starostka Květoslava Othová s tím, že příjemce finanční dotace bude vybrán na základě doporučení týmu, který pracuje v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Měly by to být organizace pracující v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům a dětem. Pro letošní rok už jsme jednali o několika možných příjemcích dotace. Jejich jména však ještě budou v nejbližších dnech upřesněna, uzavřela starostka Othová. Jiří Žůrek redaktor Vsetínských novin Symbolický šek na letošních sto tisíc korun pro neziskové organizace převzala starostka Květoslava Othová na plese Austinu od Otty Grebeně, ředitele společnosti Austin Detonator. Důležité je, že tato pomoc by neměla být jednorázová. Zástupci firmy a města proto již připravují smlouvu, podle níž městu předají v příštích třech letech vždy sto tisíc korun. Město pak každoročně po konzultaci s námi vybere nejpotřebnější organizace, jimž peníze předá, dodal Grebeň.

10 10 Personální okénko Už za několik dní čekají některé naše nové zaměstnance závěrečné zkoušky Základního pyrokurzu. Tak jako předešlé absolventy i je čekalo 72 hodin nových informací, získávání teoretických vědomostí i praktických ukázek při exkurzích ve výrobě i na ničišti. Velký důraz je kladen především na bezpečnost při práci. Zkoušky se uskuteční dne v showroomu. Všem účastníkům přejeme úspěšné vykonání závěrečných zkoušek! Další pyrokurz začíná už , závěrečné zkoušky jsou naplánovány na Ve II. čtvrtletí 2010 bude slavit pracovní jubileum paní Anna Konečná ze střediska 4426 laborace Ke 30 letům ve firmě jí gratulujeme. Dne 25. ledna 2010 byla podepsána Kolektivní smlouva pro rok 2010 jak ve všeobecné, tak ve mzdové oblasti. Níže jsou uvedeny hlavní body změn pro letošní rok: od se zvýšila průměrná nominální mzda o 1,5% proti průměrné nominální mzdě za období 1. až s tím, že každému zaměstnanci byla zvýšena mzda o 1% formou osobního ohodnocení a 0,5% bylo přiděleno na nákladová střediska k rozdělení jednotlivými vedoucími byla také upravena pravidla pro poskytování ročních odměn termín celozávodní dovolené je stanoven od do a další dovolené od do bylo dohodnuto poskytování stravenek v hodnotě 60,- Kč za dobu, kdy nelze poskytnout závodní stravování. Kolektivní smlouva je uložena u vedoucích pracovníků a každý zaměstnanec do ní může kdykoliv nahlédnout. Jana Potěšilová Personální útvar Absolventi Základního pyrokurzu jsou v naši firmě stále vítáni! V případě zájmu o práci v naší firmě a zodpovězení případných dotazů volejte číslo Přihlášky do zaměstnání je možné zaslat na adresu: Austin Detonator s. r. o. personální útvar paní Bc. Janě Potěšilové Jasenice 712 Vsetín nebo zašlete v elektronické podobě na Inovace informačního systému V informačním systému IFS máme dnes mimo jiné také rozsáhlé množství informací o veškerém majetku, který v naší společnosti vlastníme. Je to důležité nejen proto, že musíme mít o svém majetku přehled, ale také z důvodu legislativních. Odpisy majetku, tedy započítávání poměrné části pořizovací ceny majetku do nákladů v daných účetních obdobích, patří mezi základní účetní transakce. Každý majetek ve společnosti je zařazen do určitého střediska, každý majetek je někde umístěn, za každý majetek někdo zodpovídá (vlastník majetku a potažmo také vedoucí střediska). Každý majetek má své inventární číslo, pod kterým je evidován v systému a které musí být na majetku i fyzicky nalepeno. Pravidelné inventury majetku pak musí ověřovat správnost těchto evidencí. Základní pravidlo, které si všichni musíme uvědomovat, je to, že současně s jakýmkoliv stěhováním či převodem majetku musí jít ruku v ruce také změna v informačním systému. Podkladem pro tuto změnu je převodka majetku, tedy dokument prokazující kdo, komu, co a kdy předává. Pro zvýšení operativy jsme zavedli schvalování těchto převodek přímo v informačním systému IFS, a to v modulu Správa dokumentů. Princip je jednoduchý. Předávající, resp. pověřený pracovník za předávající středisko, založí v uvedeném modulu IFS převodku, vyplní potřebné informace do šablony převodky (kdo umí použije kopírování ), nastaví schvalovací kolečko, tedy kdo a v jakém pořadí má schvalovat (kdo umí použije kopírování ), a spustí schvalování. Postupně se pak každému, kdo má dokument schválit, objeví na obrazovce a v okně Osobní zprávy výzva ke schválení (kdo umí má nastavené zobrazení okna Osobní zprávy při každém spuštění systému pro opakované upozorňování ). Pokud někdo neumí, neví, potřebuje s něčím poradit, může se obrátit na správce majetku nebo informatiku, kteří ochotně pomohou. Pořádek v evidenci majetku je zodpovědnost každého vlastníka a vedoucího střediska. Používejme tento systém schvalování důsledně a okamžitě při pohybu majetku. Je jednoduchý, přehledný a pořádek pomůže udržovat. Pořádek dělá přátele Josef Hudec IT manažer

11 Společenská odpovědnost firmy 11 V sobotu se ve vsetínské hale Na Lapači a v Hovězí uskutečnil devátý ročník mezinárodního nohejbalového turnaje AUSTIN CUP. Stejně jako v předchozích letech se ho účastnilo 24 elitních trojic ze tří zemí: Maďarska, Slovenska a České republiky. O renomovanosti turnaje vypovídá, že pořádající Nohejbal klub Vsetín byl nucen z kapacitních důvodů odmítnout účast řady kvalitních zájemců. Náročným celodenním kláním prošel vítězně DPMK Košice a obhájil tak loňské prvenství. Stříbro vybojoval loňský extraligový mistr Modřice, bronz TJ Avia Čakovice, extraligový vícemistr. Je velice potěšující, že senzačním ziskem čtvrtého místa se mezi tuto vybranou společnost zařadil i NK CLIMAX Vsetín. Za asistence televizních kamer předal hlavní cenu vítězi generální ředitel Otta Grebeň. Ke spolupráci firmy AUSTIN DETONATOR s.r.o. se vsetínským nohejbalem ředitel turnaje Vít Zgarba uvedl: Velice si vážíme toho, že hned od prvního ročníku nese náš turnaj jméno nejvýznamnější vsetínské firmy. Doufáme, že pečlivou přípravou turnaje a jeho medializací v české i slovenské televizi alespoň trochu napomáháme dobrému jménu, které tato firma zaslouženě má. Za skvělou spolupráci jsou všichni nohejbalisté vděčni nejen firmě AUSTIN DETONATOR s.r.o., ale jmenovitě také panu Grebeňovi, Bednaříkovi a slečně Klímkové. Vít Zgarba Ředitel turnaje Zleva: Modřice A (Pelikán Radek, Kop Pavel, Gulda Petr) 2. místo, DPMK Košice (Perun Martin, Brutovský Ján, Perun Patrik) 1. místo, AVIA Čakovice A (Mrákava Jakub, Pachman Ondřej, Cibulka Ondřej) 3. místo

12 12 Informace z úseku logistika Od 1. ledna tohoto roku zahájil v naší společnosti svou činnost nový útvar Logistika. Dovolte mi, abych stručně shrnul jeho činnost. Útvar Logistika pokrývá: osobní automobilovou dopravu nákladní automobilovou dopravu sklady polotovarů V osobní automobilové dopravě zajišťuje: řádnou pravidelnou údržbu osobních vozidel (servis, pneuservis) plnění zákonných povinností STK, emise atd. vedení a kontrolu elektronické knihy jízd dohled nad vozidly v osobní správě dohled nad plánováním a využíváním vozidel, určování priorit jízd činnosti spojené s plánováním, nákupem, prodejem a provozem osobních vozidel Od 1. února jsou jednotlivé osobní automobily přiděleny tzv. správcům. Tito správci zapůjčují vozilo ke služebním cestám spolupracovníkům, kteří si ho řádně rezervují v kalendáři vozidla. Správci udržují elektronickou knihu jízd svěřeného vozidla, provádějí pravidelnou kontrolu a spolupracují s útvarem logistiky na jeho preventivní údržbě. V nákladní automobilové dopravě zajišťuje: řádnou pravidelnou údržbu nákladních vozidel plnění zákonných povinností STK, emise, ADR atd. vedení a kontrol elektronické knihy jízd plánování přepravy dle požadavků útvarů Nákupu, Plánování výroby, Prodeje a případně dalších interních nebo externích zákazníků činnosti spojené s plánováním, nákupem, prodejem a provozem nákladních vozidel Nejnáročnější činností je plánování a doprava našich výrobků k zákazníkům. Vzhledem k tomu, že naše výrobky obsahují výbušniny a jsou řazeny dle ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) do třídy nebezpečí 1, vztahují se na ně přísná bezpečnostní pravidla a tudíž i mnohá omezení. V části sklady polotovarů zajišťuje: skladování laborovaných rozbušek, třaskavin, zpožďovacích složí, roznětných složí a mechanických dílů správu skladů skladování polotovarů v předepsaných podmínkách příjem a výdej polotovarů dle požadavků útvaru Plánování výroby vedení předepsané dokumentace při příjmu, výdeji a evidenci polotvarů ve skladech Obecně je provoz skladů polotovarů náročný na přesnost, pečlivost a spolehlivost. Naše cíle: Udržovat vozidla tak, aby byla bezpečná, spolehlivá a čistá vždy připravená na cestu. Přepravit náklad bezpečně, řádně a včas. Skladovat polotovary bezpečně a řádně dle podmínek předepsaných ve skladových řádech a technologické dokumentaci. Petr Hodoško, manager logistiky

13 Výzkum a vývoj 13 V minulém roce proběhla akce, o které bych chtěl čtenáře AD Impulsu dodatečně informovat. Začnu trochu zeširoka, protože vše níže uvedené s tématem souvisí. Ať už víte nebo ne, naše firma úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice fakultou chemickotechnologickou ústavem energetických materiálů, tzv. bouchačkami. Výbušinářská katedra, jak ji také nazýváme, vzdělává specialisty pro firmy a instituce, které se zabývají výbušninami. Také v naší firmě pracuje několik jejích absolventů: Ing. Pavel Valenta, Ing. Petr Kuna, Ing. František Šlimar za zkušené bardy, za mladší: Ing. Jiří Kočí, Ph.D., Ing. Igor Hnat a Ing. Roman Vala jako nejčerstvější absolvent a Skokan roku. Ústav také organizuje postgraduální dvouleté licenční studium pro odborníky s nevýbušninářským vzděláním, kteří potřebují tuto kvalifikaci pro svou práci. Toto studium již absolvovala řada našich zaměstnanců a další studují. Z dalších forem spolupráce je možno uvést, že naše firma poskytuje studentům katedry náměty závěrečných diplomových a disertačních prací, naši specialisté dělají oponenty, studentům jsou umožněny exkurze do unikátních výrob naší firmy, vzájemně se konzultují problémy. Trendem současnosti v rámci trvale udržitelného rozvoje je důraz na vývoj ekologických výrobků a technologií s tím spojených. V naší firmě, konkrétně ve vývoji, se této problematice věnuje projekt odstranění olova (Pb) a jeho sloučenin z našich výrobků. Olovo plumbum je těžký kov, ne příliš přátelský k lidskému zdraví. Jedním z podprojektů je i náhrada třaskaviny s názvem azid olovnatý alternativními materiály bez olova. Řešení tohoto úkolu se ujal výše jmenovaný ústav pod vedením prof. Svatopluka Zemana. Konkrétní výzkum provádějí akademičtí pracovníci Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D. a Ing. Robert Matyáš, Ph.D. Vzhledem k tomu, že se pracuje s nejcitlivějšími výbušninami třaskavinami s nevyzpytatelným chováním, bylo rozhodnuto vybudovat třaskavinářskou pyrolaboratoř v prostorách katedry tak, aby vyhovovala vysokým bezpečnostním standardům požadovaných zákonem. Náklady na zbudování takového pracoviště jsou však velmi vysoké. Proto bylo dohodnuto, vzhledem k důležitosti tohoto projektu, že část nákladů na vybavení pyrolaborky ponese Austin Detonator. Náš díl práce spočíval v zajištění následujícího: antistatická litá podlaha organizoval Ivo Holec správce budov AD pyrotechnické stoly nová konstrukce se sendvičovou pracovní deskou, masivním ochranným štítem a konvexním pancířem na ochranu nohou odkládací antistatické stoly mezisklad třaskavin navrhl Jiří Sichler vývoj AD antistatické židle mininásyp zařízení na zkoušku sypatelnosti a sypné váhy nově vyvinutých třaskavin důležitá vlastnost pro sériové dávkování vodivé pospojování vybavení laboratoře a měření svodu antistatických povrchů pyrostolů a kvality pospojování provedl Josef Číž a Jindřich Číž údržba elektro AD měřící zařízení na kontrolu vodivosti obuvi doprava vybavení zajistil dispečer Jaroslav Hruška, odvezl řidič Alois Přikryl Stav před rekonstrukcí Pyrostoly a digestoř MERCI Pyrostoly a mininásyp jsem si dovolil navrhnout osobně. Ostatní zajistila katedra: stavební úpravy a instalace, digestoře, zařízení na zkoušku odolnosti pyrotechnických látek ke tření. V současné době má již projekt náhrady azidu olovnatého hmatatelné nadějné výstupy ve formě konkrétních vzorků použitelných bezolovnatých třaskavin. Ale to už je námět na samostatný článek někdy příště od kvalifikovanějšího autora chemika výbušnináře, já jsem spíše strojař. Myslím si, že popisovaná spolupráce bouchaček s ADéčkem je pěknou ukázkou spolupráce odborné univerzity s výrobním závodem a smysluplným využitím aplikovaného výzkumu pro dobrou věc. Ing. Petr Václavík Výzkum a vývoj Označení o spoluúčasti AD na vybudování laboratoře Slavnostní otevření dne děkanem fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof., Ing. Petrem Lošťákem, DrSc. a Ing. Pavlem Valentou ředitelem výzkumu a vývoje za AD

14 14 Představujeme naše zákazníky Kiruna - švédské město na hroudě z oceli Po technických a obchodních jednáních, které probíhaly v roce 2007 se na začátku roku 2008 naší společnosti podařilo realizovat první z pravidelných dodávek rozbušek do firmy KIMIT, která zajišťuje dodávky výbušnin do firmy LKAB. Společnost LKAB výbušniny používá pro podzemní těžbu železné rudy ve městě Kiruna, vysoko na severu Švédska. Dodávky do podzemních dolů jsou pro nás zajímavé z důvodu stabilní poptávky a úzkého sortimentu. Jelikož to bylo poprvé, co naše firma získala možnost pravidelných dodávek neelektrických rozbušek do podzemí, byl podpis smlouvy s firmou KIMIT průlomovým okamžikem. LKAB státní, a přesto dobře fungující firma Společnost LKAB byla založena v roce 1890 a dnes má 3700 zaměstnanců, z nichž 600 pracuje mimo Švédsko. Je vlastněna státem Schéma historie dobývání rudy v časové ose - vidíme tvar ložiska, letopočty a postup těžby z povrchu do podzemí Průzkumné vrty 1060 m m Hlavní úrovneň těžby Ložisko m Budoucí nová úroveň těžby Továrny na zpracování vytěžené rudy Železnice do 1960 Narviku Ventilační a nákladní šachty Nákladní výtahy Drtiče Drtiče a provozuje podzemní železnorudné doly v městech Kiruna a Malmberget. Tato firma vyprodukuje ročně ve Švédsku celkem 30 mil. tun železné rudy. 20 mil. tun se těží v Kiruně, z toho se 10 mil. tun zpracovává do malých kuliček (peletek). Ve městě Malmberget se vytěží ročně 10 mil. tun. Společnost produkuje nejkvalitnější rudu v Evropě její koncentrace i s technologickým znečištěním dosahuje 44 48%. Ruda se vyskytuje ve velmi vhodném chemickém složení (magnetit), které umožňuje výrazné snížení energetických nároků na výrobu železa. Železná ruda ve formě peletek navíc představuje vůbec tu nejvhodnější formu suroviny pro výrobu oceli, jak z hlediska manipulace a přepravy, tak pro samotné zpracování ve vysokých pecích. Proto je hlavním zákazníkem pro železnou rudu z Kiruny Evropská unie, kde je kladen značný důraz na ekologii hutních provozů. V současnosti probíhají významné investice do vybudování nové úrovně těžby hluboké 1365 m. Tímto bude mít společnost zajištěnu výrobní schopnost od roku Hladina moře Zásobníky suroviny Level m Ojedinělá metoda komorového dobývání Ložisko v Kiruně má tvar kvádru. Je dlouhé 4 km, široké 80 m a hloubka byla potvrzena až do 2 km a kvalita s hloubkou neklesá. Ruda se těží postupem historicky vyvinutým touto společností sublevel caving závalové komorové dobývání. Schéma technologie dobývání a historie je ukázáno na obrázcích. K ložisku a do něj se dostaneme pomocí tunelů budovaných trhacími pracemi. Pomocí těchto tunelů a již zmíněné metody trhací prací závalové komorové dobývání se pak ložisko těží ruda se nakladači a soustavou nákladních výtahů a vlaků dopravuje na povrch. Technologická vyspělost důl na dálkové ovládání Vytěžení horniny po odstřelu probíhá pomocí dálkově ovládaných nakladačů a vlaků. Vše je řízeno z povrchu přes kamery a dispečink ovládacího centra. Velká většina mechanizace v podzemí je na elektřinu. Produktivita, bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou v Kiruně na 1. místě. Snímek podzemního vlaku ovládaného z řídícího centra na povrchu Úloha našeho produktu v procesu těžby Rozbušky naší společnosti jsou používány pro budování tunelů, které slouží pro interní dopravu, pro přípravu těžby a i k těžbě samotné (označeno červeně). Dodávky materiálu pro tyto trhací práce, včetně našich rozbušek, zajišťuje firma KIMIT. Protože se jedná o tunely, používají se hlavně rozbušky Indetshock TS a našimi konečnými zákazníky zde jsou tedy střelmistři a nabíjecí čety budující tyto přístupové a těžební tunely (zaměstnanci LKAB). V dole bylo vybudováno již 400 km tunelů. Spotřeba rozbušek je přibližně 1 milion ročně. Co je důležité pro uživatele Při počtu 1 milionu rozbušek, které musejí projít rukama nabíjecích čet, je požadavek na snadnou manipulaci s rozbuškami pochopitelný a důležitý. S dodavatelem KIMIT jsme zahájili jednání a uspěli jsme díky tomu, že jsme schopni vyrobit výrobek ušitý na míru. Vyvinuli jsme pro KIMIT a LKAB pro nás neobvyklé balení neelektrických rozbušek do skládaček. Dále jsme zákazníkovi vyšli vstříc v požadavku na krátké volné konce rozbušek. Balení do skládaček je důležité pro snadnou manipulaci v podzemních skladech, viz foto a je podmíněné krátkou spotřební lhůtou. Krátké konce rozbušek jsou zase důležité pro snadnou manipulaci při nabíjení na rozbušky je nasazována malá počinová nálož, která by na dlouhém konci příliš vlála,

15 Představujeme naše zákazníky Příklad skladování rozbušek v podzemním skladu KIMIT 15 je nutné, abychom i nadále byli ostražití a drželi kvalitu na stejné úrovni. Jak bylo již zmíněno, těžba rudy v Kiruně je dobře řízený proces, jehož technologie má pevný řád. Proto i sebemenší změnu našeho produktu a jeho provedení je nutné nejprve předem projednat, protože představuje zásah/změnu do výrobního procesu, technologie a produktivity zákazníka, a to ve svém důsledku může být nákladná záležitost. Je důležité, abychom měli spokojenost tak důležitého zákazníka, kterým LKAB bezesporu je, jako jednu z priorit našeho podnikání. Díky všem, kteří se o to snaží. Karel Šíra Úsek obchodu a marketingu Foto správného provedení rozbušky pro KIMIT. Na rozbušky se dává malá počinová nálož. Poté se nabíjí do vrtu. Krátké volné konce rozbušek usnadňují manipulaci nasazování počinové nálože a nastrčení do vrtu smyčka by se rozpadala a celkově by to ztěžovalo práci nabíjecí čety. Druhý konec rozbušky je také potřeba zachovat co nejkratší. I sebemenší změnu je nutné nejdříve projednat V současné době jsme hlavním dodavatelem rozbušek do dolů LKAB ve Švédsku. Dlouhodobě je s našimi rozbuškami a službami spokojenost. Nedávno se ale objevily problémy s naším produktem v několika minulých dodávkách bylo nevyhovující provedení smyčky smyčka byla s dlouhými konci. Výsledkem byly stížnosti zákazníka. Ačkoli již došlo k nápravě, Schéma technologie dobývání rudy Foto nevyhovujícího provedení smyčky Řez Těžba Spojení tunelů Vrtání Svislá nákladní šachta Nakládka rudy na vlaky hlavní úrovně Příprava těžby Velín pro dálkové ovládání vlaků a nakladačů v podzemí

16 16 V tajence zimní křížovky se skrýval citát od L. V. Tolstoje: Důležité je, aby každý člověk mohl být hrdý na práci, kterou vykonává. Ceny od redakce získali tito luštitelé: Ladislav Vysloužil, Marie Ptáčková a Hana Matúšová V jarní křížovce se dozvíte, že: Nenávidíme mnoho lidí jen proto, (dokončení v tajence). Vylosovaným luštitelům blahopřejeme! Užijte si jarního sluníčka. Tajenky noste na PÚ do Jméno a příjmení: Středisko/os. číslo: Tajenka:

AUSTIN DETONATOR největší evropský výrobce roznětných systémů

AUSTIN DETONATOR největší evropský výrobce roznětných systémů AUSTIN DETONATOR největší evropský výrobce roznětných systémů Společnost Austin Detonator s.r.o. sídlící ve Vsetíně, v údolí Jasenice, je v současnosti jednou z nejvýznamnějších firem ve městě i v regionu.

Více

Slavnostního představení objektu se zúčastnila i starostka Vsetína.

Slavnostního představení objektu se zúčastnila i starostka Vsetína. Roãník XI. Vydáno: 6. 10. 2011 âíslo 3. 2 3 4 5 Obsah: Představení objektu 233 Novinky z Laborace Modernizace strojů TPX Proměna objektu 65 Návštěva z Chartis Austin na konferencích Slavnostního představení

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

LOVOCHEMIK PROJEKT NÁHRADY SMN SE ROZŠÍŘIL I NA KOLEJE

LOVOCHEMIK PROJEKT NÁHRADY SMN SE ROZŠÍŘIL I NA KOLEJE NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2011 NEJVĚTŠÍ ČÁST ŽIVOTA JSEM STRÁVIL V ÚDRŽBĚ Rozhovor s Ing. Milošem Vodičkou, který v Lovochemii strávil úctyhodných 37 let. strana

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2013 LOVOCHEMIK

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2013 LOVOCHEMIK NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2013 NAVÝŠENÍ KAPACITY VÝROBY V PREOL Výš, dále, rychleji. Nejen proto se PREOL rozhodl navýšit svoji výrobní kapacitu na 450 000 tun. strana

Více

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj STROBOinfo Firemní zpravodaj Číslo 2-3 www.strobo.cz Srpen 2008 Vychází 4x ročně Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Výtisk je neprodejný a je dostupný na www.strobo.cz nebo www.bohdalice.cz

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

Setkání účastníků projektu Partnerská čerpací stanice. str. 3 str. 4 str. 6

Setkání účastníků projektu Partnerská čerpací stanice. str. 3 str. 4 str. 6 Č Í S L O 8 / S R P E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK ACH, TO VEDRO! Léto je v plném proudu a nejednoho z nás zaskočily červencové teplotní rekordy.

Více

Účetní opravná položka k majetku

Účetní opravná položka k majetku ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 4 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 2 L. Hlína: Největším cílem je dodržení

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Dvacáté výročí s Unipetrolem

Dvacáté výročí s Unipetrolem ú uni plně n ové i nformace naše 10 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol říjen 2012 Velké setkání s investory a analytiky str. 2 Nejnovější změny v představenstvu str. 4 Unipetrol podporuje

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským 10 zpravodaj TATRA, a. s. ročník 61 zdarma prosinec 2007 V areálu Hornického muzea OKD převzal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Vlastimil Picek 177. Tatru Multilift (na snímku při slavnostním

Více

Loska: Na paralympiádu jedu naposled. Budu se věnovat tenisu. V letošním roce oslaví rourovna 65. výročí

Loska: Na paralympiádu jedu naposled. Budu se věnovat tenisu. V letošním roce oslaví rourovna 65. výročí 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Leden 2014, ročník V., číslo 1 05 Blue Camel slavnostně spuštěn. Byl u toho i premiér Jiří Rusnok Počátkem prosince uvedla naše huť

Více

naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace

naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace naše číslo 11 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 listopad 2014 aktualita Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků Unipetrol (ks)

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

European Coatings Show s českou fregatou

European Coatings Show s českou fregatou Noviny zaměstnanců společnosti Precheza a.s., člena skupiny Agrofert precheza noviny duben 2013 číslo 2 www.precheza.cz European Coatings Show s českou fregatou Jedna z nejvýznamnějších prezentací našich

Více