A je nás o jednoho víc a Austin současně pokračuje v posilování pozic budováním nových výrobních kapacit v Evropě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A je nás o jednoho víc a Austin současně pokračuje v posilování pozic budováním nových výrobních kapacit v Evropě."

Transkript

1 Roãník X. Vydáno: âíslo Obsah: Konference v Siegenu Ceny jako na houpačce Stěhování z Bojkovic Spotřeba elektrické energie Inovace smyčkovačky Skladování hořlavých kapalin Odstřely s E*Star v Austrálii 7. Ples Austinu Personální okénko IFS Převodka majetku Austin Cup 2010 Představení útvaru Logistika Pyrolaboratoř v Pardubicích Naše rozbušky v Kiruně Jarní křížovka Úvodník tohoto čísla nevěnuji jarnímu počasí, ale především událostem, které se dějí v jiných Austinech kolem nás. Přesto si úvod zaslouží stručné shrnutí prvního kvartálu v údolích Ráztoka a Žamboška. Výsledky prodeje za první tři měsíce dopadly na výbornou a sami to všichni vidíme v naplněnosti výroby. Dodávky do Německa, Švédska, Saudské Arábie a samozřejmě pro domácí české zákazníky tvořily významnou část prodeje uplynulých měsíců. I přes shon a časté přeorganizování zakázek jsme nezpůsobili problémy se zpožděním dodávky a toho si dnes naši odběratelé považují především. Končí se pyrokurz a další bude brzy následovat, což je také známkou toho, že firma nabírá nové zaměstnance a má dobře našlápnuto. Pro srovnání lze uvést, že koncem loňského roku nás bylo 587 a od té doby jsme přijali přes 110 zaměstnanců. Věnujme tedy našim novým kolegům dostatečnou míru trpělivosti a zaučme je jednou, správně a včas. A je nás o jednoho víc a Austin současně pokračuje v posilování pozic budováním nových výrobních kapacit v Evropě. V letošním lednu do skupiny Austin Powder Europe přibyla další společnost. Novou sestrou se stalo norské Nexco. Tuto společnost někteří z nás znají jako zákazníka, který od nás odebírá převážně neelektrické rozbušky. Na základě výborné spolupráce a nadstandardních vztahů v dodávkách rozbušek a po námluvách v loňském roce Austin odkoupil akcie tohoto norského distributora výbušnin. Z pohledu spotřeby rozbušek je Skandinávie stabilní a významný trh a tato akvizice nás posouvá blíže k zákazníkům a posiluje naše prodejní možnosti. Nexco během roku 2009 zdvojnásobilo tržby na 5 milionů EUR a stalo se významným dodavatelem trhacích prací především pro domácí stavební firmy. Ředitel společnosti Petter Jensen (na obrázku se snubní rozbuškou) je uznávaným odborníkem v naší branži a s jeho pomocí budeme pokračovat na dalším zlepšování parametrů rozbušek, abychom neustále drželi krok s vývojem požadavků uživatelů. Další významnou událostí letošního roku je uvedení do provozu moderní linky na výrobu emulsních trhavin v naší sesterské společnosti v rakouském St. Lambrechtu. Výrobní zařízení bylo navrženo a z větší části také smontováno odborníky z technologického centra Austinu v Německu. Dávkování Budování a úpravy budov probíhaly od vánoc, montáž linky intenzivně v březnu a první náložky byly vyrobeny v prvním dubnovém týdnu. Z hlediska nastavování a kontroly výroby a také z bezpečnostního hlediska se jedná o nejlepší zařízení, které v současnosti v Evropě existuje. S výkonem výroby téměř 100 kg trhavin/min. bude Austin Powder v Rakousku schopen vyrobit při dvousměnném provozu kolem t emulzních trhavin ročně. Tyto trhaviny budou prodávány přes distribuční Austiny po Evropě a zanedlouho je budeme používat samozřejmě i v České Republice. Austin Detonator s.r.o. Jasenice Vsetín Česká republika tel.: fax: intranet: redakce: Markéta Klímková, DiS. tel.: Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s. r. o. Chladící lázeň Věřím, že po určitém období útlumu přichází to opravdové jarní probuzení a správné nastartování nám vydrží nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Otta Grebeň Ředitel společnosti

2 2 Aktuality a informace z obchodního úseku Ve dnech dubna jsme se zúčastnili každoroční konference v německém Siegenu. Podruhé v historii jako vystavovatel společně se sesterskou rakouskou firmou. POPRVÉ s naším novým moderním stánkem, zajištěným just-in-time. Ve středu byl sl. Klímkovou přebrán od dodavatele, cvičně postaven a ve čtvrtek už jsme ho vezli v kufru směr západ 1000 km. Myslím tím v kufru osobního auta, protože části stánku (informační bannery, stojany a stolek) jsou skládací a uzpůsobeny pro takové přesuny. Austin byl nejen díky modernímu ztvárnění stánku opravdu dobře vidět, což potvrdili i mnozí návštěvníci a zákazníci. Konference se také letos účastnili všichni významní výrobci prostředků trhací techniky působící na německém, resp. západoevropském trhu. Tato konference je hojně navštěvována našimi zákazníky (stávajícími, bývalými i potencionálními) a zástupci příslušných úřadů. Mezi vystavovatele patří jak naše konkurence, tak i možní dodavatelé. Díky tomu můžeme během dvou dní absolvovat velké množství jednání a absorbovat hodně informací. V sále areálu probíhají přednášky zaměřené na problematiku trhacích a demoličních prací, přepravy výbušnin, příslušných zákonů apod. Přednášejícími z oblasti trhací techniky jsou většinou vedoucí servisů trhacích prací. Austinu se letos týkala poutavá přednáška M. Ganstera z Austin Powder GmbH. Podělil se o zkušenosti s prováděním trhacích prací na železničním tunelu na okraji Vídně, kde poprvé použil do té doby nevyzkoušené kombinace našich neelektrických Dual Delay 200/9000ms. Tunel se střílel pod obytnou zónou, proto bylo nutné minimalizovat otřesy. Dualy splnily cíl beze zbytku. Otřesy při odstřelech byly opravdu neznatelné a trhací práce tak mohly úspěšně pokračovat. Závěrem chci zdůraznit jedno. Je dobře, že Austin je se 3 miliony dodaných rozbušek v r považován za stabilního partnera pro německý trh. Udržení a zlepšení této pozice bude čím dále obtížnější. Bez prvotřídní kvality to nepůjde. Proto pro nás všechny platí dělejme každý za sebe to nejlepší, abychom se příští rok v Siegenu měli opět čím chlubit. Pavel Kubenka Úsek obchodu a marketingu Systém složený z prezentačních banerů spojených magnetickým osazením

3 Aktuality a informace z nákupního úseku 3 Před několika lety jsem v Impulsu napsal článek o raketově rostoucích cenách mědi, které tehdy stouply během krátkého časového úseku na několikanásobek. To bylo v době, kdy nejen světová ekonomika, ale i naše firma šlapaly na plný výkon. Pak přišlo období poklesu, nebo chcete-li krize, které loni výrazně postihlo i nás, se všemi negativními dopady na objem výroby a prodej našich výrobků a které se, alespoň tak doufám v kontextu posledních měsíců, blíží ke konci. Těchto několik posledních a tak navzájem odlišných let je možné srovnat i na nákupních cenách některých pro nás klíčových komodit pro zajímavost přikládám graf vývoje cen mědi a hliníku. US$/TUNY US$/TUNY Velmi podobně se chovaly ceny i dalších surovin oceli, mosazi, plastů nebo zcela obyčejného papíru. Naopak u spousty specializovaných výrobků, kde je omezený počet výrobců a které taktéž nakupujeme ve velké míře, byly ceny mnohem stabilnější, ale ve srovnání v výše uvedenými komoditami jsou obecně mnohem výše. Protože materiál tvoří výrazný podíl nákladů na námi vyráběných rozbuškách, je zřejmé, že výrazné kolísání cen nám činí problémy při jeho plánování. Trvale vysoké ceny některých vstupů nám obecně prodražují výrobu a snižují konkurenceschopnost našich rozbušek na světovém trhu. Proto jedním z úkolů, které máme 0 08/04/05 18/11/05 06/07/06 16/02/07 02/10/07 19/05/08 30/12/08 13/08/09 26/03/10 DATUM /04/05 18/11/05 06/07/06 16/02/07 02/10/07 19/05/08 30/12/08 13/08/09 26/03/10 DATUM v oddělení nákupu, je mimo jiné i hledat cesty, jak takové kolísání cen materiálů omezovat a ceny výjimečných a drahých položek snižovat. Je to úkol dlouhodobý a nepodílíme se na něm jen my v nákupu, ale pracujeme na něm společně s vývojem, technologií nebo výrobou. A jak tedy s cenami bojujeme? První cestou jsou tzv. alternativy - tam, kde jsme dříve často měli pouze jediného dodavatele, hledáme dodavatele další. Tím máme větší možnost volby a při případných změnách cen jednoho dodavatele můžeme zvolit jiného, cenově příznivějšího dodavatele. Jako typický příklad podobného postupu mohu zmínit například sáčky pro balení našich rozbušek, kde se díky nalezení a odzkoušení alternativních dodavatelů podařilo snížit cenu některých typů sáčků proti minulosti až o 60% a třeba u těch největších rozměrů až o několik desítek korun na kus. Při desetitisících nebo dokonce statisících sáčků, které za rok spotřebujeme, se již jedná o velmi zajímavou sumu, kterou takto šetříme. Nezanedbatelným přínosem těchto alternativních dodavatelů je také to, že v případě problémů jednoho výrobce s kvalitou, kapacitou nebo termíny máme možnost zajišťovat dodávky od jiných dodavatelů bez toho, aby byla zastavena nebo vážně ohrožena naše výroba, kde výpadek dodávek jediné drobné položky může zastavit naše výrobní linky. To, že se tak doposud nestalo, je obrovskou zásluhou všech, kteří se v minulosti podíleli na odzkoušení a schválení těchto nejrůznějších alternativ. Tato naše připravenost nám již mnohokrát, aniž to často někdo mimo mé oddělení nákupu zaznamenal, zachránila bez jakéhokoliv přehánění život a umožnila nám vyrábět i v případech problémů našich dlouholetých dodavatelů, a to i u naprosto klíčových surovin a materiálů. Druhou cestou, kterou používáme u specializovaných položek, je ve spolupráci s technickými útvary hledání lépe dostupných, a tím i levnějších materiálů. Jako typický příklad z poslední doby mohu uvést například výrobu zpožďovačů na moderním obráběcím automatu. Místo přesné, a proto na výrobu technologicky náročné trubky, jako je tomu u starších jednoúčelových automatů, je použit mnohem dostupnější a levnější drát. A výsledek? Materiálové náklady na jeden zpožďovací váleček nám klesly na zhruba jednu třetinu, což v tunách a kilometrech naší roční spotřeby dělá významné úspory. I tyto úspory na vstupních materiálech nám umožňují udržet si naši konkurenceschopnost a přispívají k možnostem investovat do dalšího rozvoje naší firmy a našich výrobků. Protože ta koruna, kterou nemusíme zbytečně utratit za materiál, nám bez toho, aniž bychom vyrobili jedinou rozbušku navíc, zůstává celá ve firmě a můžeme ji využít mnohem účelněji a smysluplněji. Vítězslav Krutiš Manažer nákupu

4 4 Aktuality a informace z provozního úseku Ve dnech proběhlo stěhování sestavovací linky neelektrických rozbušek z Bojkovic do jasenického areálu. S tímto souvisely i změny na výrobních linkách v AD a to zejména na obj. 29, 30 a 236. Bylo nutno připravit elektrorozvody, vzduchové rozvody a na obj. 30 vystavět přepážku oddělující pracoviště sestavy elektrických palníků od pracoviště sestavy elektrických rozbušek. (Dosud se totiž na objektu 30 elektrické palníky nevyráběly). Pro krátké testování byla na obj. 236 upravena linka č. 2 (sestava elektrických rozbušek) na kombinovanou linku, kde se dají sestavovat elektrické i neelektrické rozbušky. Byly zde (na jednu stranu pásu) nainstalovány cívkovačky CST80 a ultrazvuková svářečka. Na druhé straně byly ponechány bodovačky. Pro výrobu se však ukázalo výhodnější instalovat linku z Bojkovic na obj. 29. A tak se od 13. ledna 2010 vyrábí smyčky a sestavují neelektrické rozbušky i na lince č. 1 na objektu 29. Díky plnému pracovnímu nasazení všech zúčastněných proběhlo stěhování z Bojkovic i následné stěhování z obj. 236 na obj. 29 hladce dle harmonogramu. Poděkování proto patří všem zúčastněným pracovníkům. Díky moc! Zdeněk Lukáš Technolog Přepážka na obj. 30 (pracoviště bodování a zatahování) Linka č.1 (vzadu) a linka č.2 na obj. 29 Linka č.1 (sestava neelektrických rozbušek) V minulém čísle jsme se podrobněji věnovali spotřebám tepla v celém areálu AD, dnes bych vás rád seznámil s celkovým vývojem spotřeb energie elektrické včetně vývoje cen a to za období let 2005 až Na rozdíl od spotřeby tepla nám z grafu jednoznačně vyplývá kolísavost celkové spotřeby, která je určena především finálním počtem vyrobených kusů rozbušek v daném roce. Na tento vypovídající ukazatel se v nejbližším období budeme zaměřovat a s aktuálními výsledky vás blíže seznámíme v některém z dalších čísel Impulsu. Detailnější skladby spotřeb na jednotlivá odběrná místa budou k dispozici na firemních nástěnkách a v útvaru EMS. Jaroslav Koňařík, Zuzana Běťáková Útvar EMS Vývoj cen lektrické energie v letech Graf spotřeb elektrické energie v objektech Austin Detonator v letech CENA (CZK/MWh) střední tarif vysoký tarif nízký tarif SPOTŘEBA (MWh) ROK ROK

5 Aktuality a informace z provozního úseku 5 V naší společnosti používáme už desítky let pro přípravu smyček elektrických vodičů smyčkovací automaty. Tyto stroje za svou životnost vyrobily smyčky ze statisíců kilometrů drátu, ať už železa nebo mědi. Smyčkovací automaty vzhledem k době svého uvádění do provozu vyžadují postupné provádění generálních oprav. Jejich princip, pohon, ovládání a seřizování však doposud zůstávaly na stejné úrovni a víceméně jediný pokrok, kterého se dosáhlo, byla úprava smyčkovačky na metráž 6 metrů. Při loňských jednáních s dodavateli uvažované nové technologie smyčkování umožňující vyrábět strojně smyčky i v delších metrážích (až do 20 metrů) nám byla dodavatelskou firmou nabídnuta i generální oprava smyčkovacího automatu. Jednalo se o provedení úprav znamenající možnost výroby smyček až 8 metrů a modernizaci jak řízení, tak i bezpečnostních a ovládacích prvků stroje. Samotný princip stroje, který je založený na kulisovém mechanismu a rotaci poloh navíjecích trnů, však zůstal stejný. Nově řešeny jsou bezpečnostní prvky, kdy vlastní pracovní prostor stroje je chráněn optickou bránou, jsou doplněny různé snímače poloh částí zařízení, sleduje se síla tahu na smyčkované vodiče s funkcí zastavení stroje při překročení limitní (nastavitelné) hodnoty a další. Pro snadnější obsluhu je stroj vybaven dotykovou obrazovkou pro nastavení parametrů stroje a počtu požadovaných smyček. Navíc dodavatelská firma vyrobila nový zásobník na hotové smyčky, a to ve dvou variantách jeden standardní, jaký používáme i teď a druhý na kolečkách, zasouvací pod automat s možností převezení výrobků k případným dalším operacím. Na stroji byly provedeny základní testy, které dopadly dobře a stroj jsme převzali k používání. Smyčkovačka před opravou V nejbližší době připravujeme první zakázku, která nám poslouží k potvrzení úspěšnosti tohoto způsobu generální opravy smyčkovacích automatů. Vítězslav Staňo Výrobní ředitel Automat po generální opravě a úpravách Hořlavé kapaliny se podle jejich bodu vzplanutí dělí do čtyř tříd nebezpečnosti. Například aceton, benzin, ředidla apod. jsou zařazeny do I. třídy nebezpečnosti, petrolej do II. třídy, motorová nafta je III. třída a motorové či hydraulické oleje jsou obvykle IV. třída nebezpečnosti. Zatřídění každé kapaliny uvádí výrobce nebo dovozce v bezpečnostním listu. Od zatřídění hořlavých kapalin se dále odvíjí podmínky pro jejich manipulaci a skladování ve výrobních objektech. Podle současných požadavků požární bezpečnosti staveb je nutné pro uložení hořlavých kapalin v množství nad 250 litrů mít sklad, který bude oddělen od výrobních prostor požárními konstrukcemi s příslušnou požární odolností (odolnost proti prohoření nebo ztrátě stability konstrukce) a zajištěno přirozené větrání. Navíc, dochází-li ve skladě k rozlévání kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti do menších obalů, musí být takový sklad vybaven nuceným větráním. stěnami s odolností 120 minut a posuvnými požárními dveřmi s odolností 90 minut, které se po uvolnění magnetu vlastní vahou uzavřou. Sklad je dále monitorován čidly z hlediska možnosti tvorby výbušné koncentrace par hořlavých kapalin a pokud je překročena 20% koncentrace dolní meze výbušnosti, je spuštěno nucené větrání. Nový sklad opatřený ochrannými zařízeními zvýší požární bezpečnost výrobního objektu 15 a umožní skladovat více hořlavých kapalin, především řezných a hydraulických olejů. Radomil Moštěk Bezpečnostní technik Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno na objektu 15 k vybudování nového příručního skladu hořlavých kapalin s kapacitou do 7000 litrů pro potřeby mechanických dílen. Sklad je od ostatních prostor objektu oddělen požárními Sklad hořlavých kapalin vybavený požárními dveřmi, nuceným větráním a stropními čidly ke sledování koncentrace hořlavých par

6 6 Představujeme naše zákazníky Během března 2010 byly realizovány první odstřely elektronickou rozbuškou E*Star u zákazníka Downer EDI Mining. Tento zákazník provádí kompletní dodávky prací při těžbě materiálů v Austrálii v oblastech Qeensland a New South Wales. Pro první zkušební odstřely byly vybrány černouhelné povrchové doly Millennium a Ensham. První odstřel elektronickou rozbuškou byl proveden v dole Millenium dne ve 14:56 místního času. Celkem jsme použili 181 ks elektronických rozbušek E*Star a 115 tun trhavin typu heavy ANFO. Samotný odstřel byl nabíjen dva dny a vše fungovalo během odstřelu na jedničku. Není tedy divu, že zákazník byl s odstřelem nadmíru spokojený. Druhý odstřel elektronickou rozbuškou byl taktéž proveden v dole Millennium. Celkem bylo vyvrtáno 449 vrtů o hloubkách 9 30 m a použito bylo 898 rozbušek E*Star. Nabito bylo 245 tun trhavin typu heavy ANFO, nabíjení probíhalo pět dní a programování rozbušek zabralo jeden den. Vše fungovalo na 100%. Pro odstřely v dolu Millennium jsou stanoveny hodnoty vibrací 120 mm/s pro chráněné místo skalní jeskyně Zatopená přístupová cesta v dolu Ensham původních australských obyvatel ve vzdálenosti cca 300 m od odstřelu. Při použití neelektrických rozbušek byly hodnoty cca 50 mm/s, ale při volbě rozbušek E*Star byla maximální hodnota 6,45 mm/s. Zákazník byl v tomto ohledu maximálně spokojen. První zkušební odstřely v dole Ensham musely být odloženy z důvodu záplav v oblasti a zatopení přístupové cesty do dolu. Pavel Křivánek Zákaznický servis, technický konzultant Černouhelný povrchový důl, Austrálie Testování rozbušek E*Star

7 Představujeme naše zákazníky 7 Nabíjení vrtu trhavinou typu heavy ANFO, cca 800 kg/min Programování rozbušek E*Star Vpravo odstřel s neelektrickou rozbuškou, vlevo odstřel s rozbuškou E*Star Spouštění rozbušky E*Star do vrtu

8 8 Personální okénko Letošní ročník plesu patřil poslední únorové sobotě. Pozvání tentokrát přijala i paní starostka Květoslava Othová, která z rukou ředitele Otty Grebeně převzala symbolický šek v hodnotě ,- Kč na charitativní účely pro rok Jako každoročně uvedl do síně slávy pan ředitel i Osobnost a Skokana roku. Osobností se letos stal pan Pavel Riedl a cenu pro Skokana si na pódiu převzal Roman Vala. Programově letošní ples zpestřili svým vystoupení latinsko-amerických tanců tanečníci z K-Hell Company a na živo vystoupili The Glass Onion brněnští The Beatles Revival. Tanečnímu parketu pak vládl vážený host večera Gustav Brom Big Band, který poslední dobou nezřídka doprovází pěvecké hvězdy ze SuperStar. Nechyběla ani oblíbená volba nejlepšího tanečního páru a tradičně bohatá tombola. O pravé atmosféře letošního ročníku Plesu Austinu se můžete přesvědčit z uvedených fotografií. Na další ročník jste všichni srdečně zváni.

9 Město Vsetín letos a v dalších dvou letech obdrží od místní firmy Austin Detonator vždy po stu tisících korunách, které pak společně rozdělí vsetínským neziskovým organizacím. Firma tak chce navázat na uplynulá léta, kdy finančně pomáhala místním neziskovým organizacím a sportovním klubům. Společnost Austin Detonator patří už řadu let ke štědrým sponzorům nejrůznějších organizací jak v sociální oblasti, tak i ve sportu či kultuře. Nevěnovala se však například podpoře ve své době atraktivního profesionálního hokeje, ale svoji pomoc poskytla ženskému a dětskému hokeji. Za připomenutí jistě stojí partnerství s nohejbalisty při pořádání mezinárodního turnaje Austin Cup či finanční pomoc dětskému fotbalu a některým menším sportům. Kromě těchto aktivit se Austin Detonator podílí i na dalších mnoha různých projektech. Každoročně podporujeme také různé charitativní organizace v regionu. Chceme však nyní tyto prostředky lépe zacílit, a proto hodláme spolupracovat s městem. To totiž nejlépe ví, kde jsou tyto peníze nejvíce zapotřebí, vysvětlil ředitel firmy Otta Grebeň. Vedení radnice si přístupu společnosti Austin Detonator velmi cení, a to pro jeho dlouholetou podporu neziskového sektoru. Velmi nás těší, že firma nabídla další novou formu spolupráce s městem, a to poskytnutí sponzorského daru na charitativní účely, řekla starostka Květoslava Othová s tím, že příjemce finanční dotace bude vybrán na základě doporučení týmu, který pracuje v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Měly by to být organizace pracující v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům a dětem. Pro letošní rok už jsme jednali o několika možných příjemcích dotace. Jejich jména však ještě budou v nejbližších dnech upřesněna, uzavřela starostka Othová. Jiří Žůrek redaktor Vsetínských novin Symbolický šek na letošních sto tisíc korun pro neziskové organizace převzala starostka Květoslava Othová na plese Austinu od Otty Grebeně, ředitele společnosti Austin Detonator. Důležité je, že tato pomoc by neměla být jednorázová. Zástupci firmy a města proto již připravují smlouvu, podle níž městu předají v příštích třech letech vždy sto tisíc korun. Město pak každoročně po konzultaci s námi vybere nejpotřebnější organizace, jimž peníze předá, dodal Grebeň.

10 10 Personální okénko Už za několik dní čekají některé naše nové zaměstnance závěrečné zkoušky Základního pyrokurzu. Tak jako předešlé absolventy i je čekalo 72 hodin nových informací, získávání teoretických vědomostí i praktických ukázek při exkurzích ve výrobě i na ničišti. Velký důraz je kladen především na bezpečnost při práci. Zkoušky se uskuteční dne v showroomu. Všem účastníkům přejeme úspěšné vykonání závěrečných zkoušek! Další pyrokurz začíná už , závěrečné zkoušky jsou naplánovány na Ve II. čtvrtletí 2010 bude slavit pracovní jubileum paní Anna Konečná ze střediska 4426 laborace Ke 30 letům ve firmě jí gratulujeme. Dne 25. ledna 2010 byla podepsána Kolektivní smlouva pro rok 2010 jak ve všeobecné, tak ve mzdové oblasti. Níže jsou uvedeny hlavní body změn pro letošní rok: od se zvýšila průměrná nominální mzda o 1,5% proti průměrné nominální mzdě za období 1. až s tím, že každému zaměstnanci byla zvýšena mzda o 1% formou osobního ohodnocení a 0,5% bylo přiděleno na nákladová střediska k rozdělení jednotlivými vedoucími byla také upravena pravidla pro poskytování ročních odměn termín celozávodní dovolené je stanoven od do a další dovolené od do bylo dohodnuto poskytování stravenek v hodnotě 60,- Kč za dobu, kdy nelze poskytnout závodní stravování. Kolektivní smlouva je uložena u vedoucích pracovníků a každý zaměstnanec do ní může kdykoliv nahlédnout. Jana Potěšilová Personální útvar Absolventi Základního pyrokurzu jsou v naši firmě stále vítáni! V případě zájmu o práci v naší firmě a zodpovězení případných dotazů volejte číslo Přihlášky do zaměstnání je možné zaslat na adresu: Austin Detonator s. r. o. personální útvar paní Bc. Janě Potěšilové Jasenice 712 Vsetín nebo zašlete v elektronické podobě na Inovace informačního systému V informačním systému IFS máme dnes mimo jiné také rozsáhlé množství informací o veškerém majetku, který v naší společnosti vlastníme. Je to důležité nejen proto, že musíme mít o svém majetku přehled, ale také z důvodu legislativních. Odpisy majetku, tedy započítávání poměrné části pořizovací ceny majetku do nákladů v daných účetních obdobích, patří mezi základní účetní transakce. Každý majetek ve společnosti je zařazen do určitého střediska, každý majetek je někde umístěn, za každý majetek někdo zodpovídá (vlastník majetku a potažmo také vedoucí střediska). Každý majetek má své inventární číslo, pod kterým je evidován v systému a které musí být na majetku i fyzicky nalepeno. Pravidelné inventury majetku pak musí ověřovat správnost těchto evidencí. Základní pravidlo, které si všichni musíme uvědomovat, je to, že současně s jakýmkoliv stěhováním či převodem majetku musí jít ruku v ruce také změna v informačním systému. Podkladem pro tuto změnu je převodka majetku, tedy dokument prokazující kdo, komu, co a kdy předává. Pro zvýšení operativy jsme zavedli schvalování těchto převodek přímo v informačním systému IFS, a to v modulu Správa dokumentů. Princip je jednoduchý. Předávající, resp. pověřený pracovník za předávající středisko, založí v uvedeném modulu IFS převodku, vyplní potřebné informace do šablony převodky (kdo umí použije kopírování ), nastaví schvalovací kolečko, tedy kdo a v jakém pořadí má schvalovat (kdo umí použije kopírování ), a spustí schvalování. Postupně se pak každému, kdo má dokument schválit, objeví na obrazovce a v okně Osobní zprávy výzva ke schválení (kdo umí má nastavené zobrazení okna Osobní zprávy při každém spuštění systému pro opakované upozorňování ). Pokud někdo neumí, neví, potřebuje s něčím poradit, může se obrátit na správce majetku nebo informatiku, kteří ochotně pomohou. Pořádek v evidenci majetku je zodpovědnost každého vlastníka a vedoucího střediska. Používejme tento systém schvalování důsledně a okamžitě při pohybu majetku. Je jednoduchý, přehledný a pořádek pomůže udržovat. Pořádek dělá přátele Josef Hudec IT manažer

11 Společenská odpovědnost firmy 11 V sobotu se ve vsetínské hale Na Lapači a v Hovězí uskutečnil devátý ročník mezinárodního nohejbalového turnaje AUSTIN CUP. Stejně jako v předchozích letech se ho účastnilo 24 elitních trojic ze tří zemí: Maďarska, Slovenska a České republiky. O renomovanosti turnaje vypovídá, že pořádající Nohejbal klub Vsetín byl nucen z kapacitních důvodů odmítnout účast řady kvalitních zájemců. Náročným celodenním kláním prošel vítězně DPMK Košice a obhájil tak loňské prvenství. Stříbro vybojoval loňský extraligový mistr Modřice, bronz TJ Avia Čakovice, extraligový vícemistr. Je velice potěšující, že senzačním ziskem čtvrtého místa se mezi tuto vybranou společnost zařadil i NK CLIMAX Vsetín. Za asistence televizních kamer předal hlavní cenu vítězi generální ředitel Otta Grebeň. Ke spolupráci firmy AUSTIN DETONATOR s.r.o. se vsetínským nohejbalem ředitel turnaje Vít Zgarba uvedl: Velice si vážíme toho, že hned od prvního ročníku nese náš turnaj jméno nejvýznamnější vsetínské firmy. Doufáme, že pečlivou přípravou turnaje a jeho medializací v české i slovenské televizi alespoň trochu napomáháme dobrému jménu, které tato firma zaslouženě má. Za skvělou spolupráci jsou všichni nohejbalisté vděčni nejen firmě AUSTIN DETONATOR s.r.o., ale jmenovitě také panu Grebeňovi, Bednaříkovi a slečně Klímkové. Vít Zgarba Ředitel turnaje Zleva: Modřice A (Pelikán Radek, Kop Pavel, Gulda Petr) 2. místo, DPMK Košice (Perun Martin, Brutovský Ján, Perun Patrik) 1. místo, AVIA Čakovice A (Mrákava Jakub, Pachman Ondřej, Cibulka Ondřej) 3. místo

12 12 Informace z úseku logistika Od 1. ledna tohoto roku zahájil v naší společnosti svou činnost nový útvar Logistika. Dovolte mi, abych stručně shrnul jeho činnost. Útvar Logistika pokrývá: osobní automobilovou dopravu nákladní automobilovou dopravu sklady polotovarů V osobní automobilové dopravě zajišťuje: řádnou pravidelnou údržbu osobních vozidel (servis, pneuservis) plnění zákonných povinností STK, emise atd. vedení a kontrolu elektronické knihy jízd dohled nad vozidly v osobní správě dohled nad plánováním a využíváním vozidel, určování priorit jízd činnosti spojené s plánováním, nákupem, prodejem a provozem osobních vozidel Od 1. února jsou jednotlivé osobní automobily přiděleny tzv. správcům. Tito správci zapůjčují vozilo ke služebním cestám spolupracovníkům, kteří si ho řádně rezervují v kalendáři vozidla. Správci udržují elektronickou knihu jízd svěřeného vozidla, provádějí pravidelnou kontrolu a spolupracují s útvarem logistiky na jeho preventivní údržbě. V nákladní automobilové dopravě zajišťuje: řádnou pravidelnou údržbu nákladních vozidel plnění zákonných povinností STK, emise, ADR atd. vedení a kontrol elektronické knihy jízd plánování přepravy dle požadavků útvarů Nákupu, Plánování výroby, Prodeje a případně dalších interních nebo externích zákazníků činnosti spojené s plánováním, nákupem, prodejem a provozem nákladních vozidel Nejnáročnější činností je plánování a doprava našich výrobků k zákazníkům. Vzhledem k tomu, že naše výrobky obsahují výbušniny a jsou řazeny dle ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) do třídy nebezpečí 1, vztahují se na ně přísná bezpečnostní pravidla a tudíž i mnohá omezení. V části sklady polotovarů zajišťuje: skladování laborovaných rozbušek, třaskavin, zpožďovacích složí, roznětných složí a mechanických dílů správu skladů skladování polotovarů v předepsaných podmínkách příjem a výdej polotovarů dle požadavků útvaru Plánování výroby vedení předepsané dokumentace při příjmu, výdeji a evidenci polotvarů ve skladech Obecně je provoz skladů polotovarů náročný na přesnost, pečlivost a spolehlivost. Naše cíle: Udržovat vozidla tak, aby byla bezpečná, spolehlivá a čistá vždy připravená na cestu. Přepravit náklad bezpečně, řádně a včas. Skladovat polotovary bezpečně a řádně dle podmínek předepsaných ve skladových řádech a technologické dokumentaci. Petr Hodoško, manager logistiky

13 Výzkum a vývoj 13 V minulém roce proběhla akce, o které bych chtěl čtenáře AD Impulsu dodatečně informovat. Začnu trochu zeširoka, protože vše níže uvedené s tématem souvisí. Ať už víte nebo ne, naše firma úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice fakultou chemickotechnologickou ústavem energetických materiálů, tzv. bouchačkami. Výbušinářská katedra, jak ji také nazýváme, vzdělává specialisty pro firmy a instituce, které se zabývají výbušninami. Také v naší firmě pracuje několik jejích absolventů: Ing. Pavel Valenta, Ing. Petr Kuna, Ing. František Šlimar za zkušené bardy, za mladší: Ing. Jiří Kočí, Ph.D., Ing. Igor Hnat a Ing. Roman Vala jako nejčerstvější absolvent a Skokan roku. Ústav také organizuje postgraduální dvouleté licenční studium pro odborníky s nevýbušninářským vzděláním, kteří potřebují tuto kvalifikaci pro svou práci. Toto studium již absolvovala řada našich zaměstnanců a další studují. Z dalších forem spolupráce je možno uvést, že naše firma poskytuje studentům katedry náměty závěrečných diplomových a disertačních prací, naši specialisté dělají oponenty, studentům jsou umožněny exkurze do unikátních výrob naší firmy, vzájemně se konzultují problémy. Trendem současnosti v rámci trvale udržitelného rozvoje je důraz na vývoj ekologických výrobků a technologií s tím spojených. V naší firmě, konkrétně ve vývoji, se této problematice věnuje projekt odstranění olova (Pb) a jeho sloučenin z našich výrobků. Olovo plumbum je těžký kov, ne příliš přátelský k lidskému zdraví. Jedním z podprojektů je i náhrada třaskaviny s názvem azid olovnatý alternativními materiály bez olova. Řešení tohoto úkolu se ujal výše jmenovaný ústav pod vedením prof. Svatopluka Zemana. Konkrétní výzkum provádějí akademičtí pracovníci Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D. a Ing. Robert Matyáš, Ph.D. Vzhledem k tomu, že se pracuje s nejcitlivějšími výbušninami třaskavinami s nevyzpytatelným chováním, bylo rozhodnuto vybudovat třaskavinářskou pyrolaboratoř v prostorách katedry tak, aby vyhovovala vysokým bezpečnostním standardům požadovaných zákonem. Náklady na zbudování takového pracoviště jsou však velmi vysoké. Proto bylo dohodnuto, vzhledem k důležitosti tohoto projektu, že část nákladů na vybavení pyrolaborky ponese Austin Detonator. Náš díl práce spočíval v zajištění následujícího: antistatická litá podlaha organizoval Ivo Holec správce budov AD pyrotechnické stoly nová konstrukce se sendvičovou pracovní deskou, masivním ochranným štítem a konvexním pancířem na ochranu nohou odkládací antistatické stoly mezisklad třaskavin navrhl Jiří Sichler vývoj AD antistatické židle mininásyp zařízení na zkoušku sypatelnosti a sypné váhy nově vyvinutých třaskavin důležitá vlastnost pro sériové dávkování vodivé pospojování vybavení laboratoře a měření svodu antistatických povrchů pyrostolů a kvality pospojování provedl Josef Číž a Jindřich Číž údržba elektro AD měřící zařízení na kontrolu vodivosti obuvi doprava vybavení zajistil dispečer Jaroslav Hruška, odvezl řidič Alois Přikryl Stav před rekonstrukcí Pyrostoly a digestoř MERCI Pyrostoly a mininásyp jsem si dovolil navrhnout osobně. Ostatní zajistila katedra: stavební úpravy a instalace, digestoře, zařízení na zkoušku odolnosti pyrotechnických látek ke tření. V současné době má již projekt náhrady azidu olovnatého hmatatelné nadějné výstupy ve formě konkrétních vzorků použitelných bezolovnatých třaskavin. Ale to už je námět na samostatný článek někdy příště od kvalifikovanějšího autora chemika výbušnináře, já jsem spíše strojař. Myslím si, že popisovaná spolupráce bouchaček s ADéčkem je pěknou ukázkou spolupráce odborné univerzity s výrobním závodem a smysluplným využitím aplikovaného výzkumu pro dobrou věc. Ing. Petr Václavík Výzkum a vývoj Označení o spoluúčasti AD na vybudování laboratoře Slavnostní otevření dne děkanem fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof., Ing. Petrem Lošťákem, DrSc. a Ing. Pavlem Valentou ředitelem výzkumu a vývoje za AD

14 14 Představujeme naše zákazníky Kiruna - švédské město na hroudě z oceli Po technických a obchodních jednáních, které probíhaly v roce 2007 se na začátku roku 2008 naší společnosti podařilo realizovat první z pravidelných dodávek rozbušek do firmy KIMIT, která zajišťuje dodávky výbušnin do firmy LKAB. Společnost LKAB výbušniny používá pro podzemní těžbu železné rudy ve městě Kiruna, vysoko na severu Švédska. Dodávky do podzemních dolů jsou pro nás zajímavé z důvodu stabilní poptávky a úzkého sortimentu. Jelikož to bylo poprvé, co naše firma získala možnost pravidelných dodávek neelektrických rozbušek do podzemí, byl podpis smlouvy s firmou KIMIT průlomovým okamžikem. LKAB státní, a přesto dobře fungující firma Společnost LKAB byla založena v roce 1890 a dnes má 3700 zaměstnanců, z nichž 600 pracuje mimo Švédsko. Je vlastněna státem Schéma historie dobývání rudy v časové ose - vidíme tvar ložiska, letopočty a postup těžby z povrchu do podzemí Průzkumné vrty 1060 m m Hlavní úrovneň těžby Ložisko m Budoucí nová úroveň těžby Továrny na zpracování vytěžené rudy Železnice do 1960 Narviku Ventilační a nákladní šachty Nákladní výtahy Drtiče Drtiče a provozuje podzemní železnorudné doly v městech Kiruna a Malmberget. Tato firma vyprodukuje ročně ve Švédsku celkem 30 mil. tun železné rudy. 20 mil. tun se těží v Kiruně, z toho se 10 mil. tun zpracovává do malých kuliček (peletek). Ve městě Malmberget se vytěží ročně 10 mil. tun. Společnost produkuje nejkvalitnější rudu v Evropě její koncentrace i s technologickým znečištěním dosahuje 44 48%. Ruda se vyskytuje ve velmi vhodném chemickém složení (magnetit), které umožňuje výrazné snížení energetických nároků na výrobu železa. Železná ruda ve formě peletek navíc představuje vůbec tu nejvhodnější formu suroviny pro výrobu oceli, jak z hlediska manipulace a přepravy, tak pro samotné zpracování ve vysokých pecích. Proto je hlavním zákazníkem pro železnou rudu z Kiruny Evropská unie, kde je kladen značný důraz na ekologii hutních provozů. V současnosti probíhají významné investice do vybudování nové úrovně těžby hluboké 1365 m. Tímto bude mít společnost zajištěnu výrobní schopnost od roku Hladina moře Zásobníky suroviny Level m Ojedinělá metoda komorového dobývání Ložisko v Kiruně má tvar kvádru. Je dlouhé 4 km, široké 80 m a hloubka byla potvrzena až do 2 km a kvalita s hloubkou neklesá. Ruda se těží postupem historicky vyvinutým touto společností sublevel caving závalové komorové dobývání. Schéma technologie dobývání a historie je ukázáno na obrázcích. K ložisku a do něj se dostaneme pomocí tunelů budovaných trhacími pracemi. Pomocí těchto tunelů a již zmíněné metody trhací prací závalové komorové dobývání se pak ložisko těží ruda se nakladači a soustavou nákladních výtahů a vlaků dopravuje na povrch. Technologická vyspělost důl na dálkové ovládání Vytěžení horniny po odstřelu probíhá pomocí dálkově ovládaných nakladačů a vlaků. Vše je řízeno z povrchu přes kamery a dispečink ovládacího centra. Velká většina mechanizace v podzemí je na elektřinu. Produktivita, bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou v Kiruně na 1. místě. Snímek podzemního vlaku ovládaného z řídícího centra na povrchu Úloha našeho produktu v procesu těžby Rozbušky naší společnosti jsou používány pro budování tunelů, které slouží pro interní dopravu, pro přípravu těžby a i k těžbě samotné (označeno červeně). Dodávky materiálu pro tyto trhací práce, včetně našich rozbušek, zajišťuje firma KIMIT. Protože se jedná o tunely, používají se hlavně rozbušky Indetshock TS a našimi konečnými zákazníky zde jsou tedy střelmistři a nabíjecí čety budující tyto přístupové a těžební tunely (zaměstnanci LKAB). V dole bylo vybudováno již 400 km tunelů. Spotřeba rozbušek je přibližně 1 milion ročně. Co je důležité pro uživatele Při počtu 1 milionu rozbušek, které musejí projít rukama nabíjecích čet, je požadavek na snadnou manipulaci s rozbuškami pochopitelný a důležitý. S dodavatelem KIMIT jsme zahájili jednání a uspěli jsme díky tomu, že jsme schopni vyrobit výrobek ušitý na míru. Vyvinuli jsme pro KIMIT a LKAB pro nás neobvyklé balení neelektrických rozbušek do skládaček. Dále jsme zákazníkovi vyšli vstříc v požadavku na krátké volné konce rozbušek. Balení do skládaček je důležité pro snadnou manipulaci v podzemních skladech, viz foto a je podmíněné krátkou spotřební lhůtou. Krátké konce rozbušek jsou zase důležité pro snadnou manipulaci při nabíjení na rozbušky je nasazována malá počinová nálož, která by na dlouhém konci příliš vlála,

15 Představujeme naše zákazníky Příklad skladování rozbušek v podzemním skladu KIMIT 15 je nutné, abychom i nadále byli ostražití a drželi kvalitu na stejné úrovni. Jak bylo již zmíněno, těžba rudy v Kiruně je dobře řízený proces, jehož technologie má pevný řád. Proto i sebemenší změnu našeho produktu a jeho provedení je nutné nejprve předem projednat, protože představuje zásah/změnu do výrobního procesu, technologie a produktivity zákazníka, a to ve svém důsledku může být nákladná záležitost. Je důležité, abychom měli spokojenost tak důležitého zákazníka, kterým LKAB bezesporu je, jako jednu z priorit našeho podnikání. Díky všem, kteří se o to snaží. Karel Šíra Úsek obchodu a marketingu Foto správného provedení rozbušky pro KIMIT. Na rozbušky se dává malá počinová nálož. Poté se nabíjí do vrtu. Krátké volné konce rozbušek usnadňují manipulaci nasazování počinové nálože a nastrčení do vrtu smyčka by se rozpadala a celkově by to ztěžovalo práci nabíjecí čety. Druhý konec rozbušky je také potřeba zachovat co nejkratší. I sebemenší změnu je nutné nejdříve projednat V současné době jsme hlavním dodavatelem rozbušek do dolů LKAB ve Švédsku. Dlouhodobě je s našimi rozbuškami a službami spokojenost. Nedávno se ale objevily problémy s naším produktem v několika minulých dodávkách bylo nevyhovující provedení smyčky smyčka byla s dlouhými konci. Výsledkem byly stížnosti zákazníka. Ačkoli již došlo k nápravě, Schéma technologie dobývání rudy Foto nevyhovujícího provedení smyčky Řez Těžba Spojení tunelů Vrtání Svislá nákladní šachta Nakládka rudy na vlaky hlavní úrovně Příprava těžby Velín pro dálkové ovládání vlaků a nakladačů v podzemí

16 16 V tajence zimní křížovky se skrýval citát od L. V. Tolstoje: Důležité je, aby každý člověk mohl být hrdý na práci, kterou vykonává. Ceny od redakce získali tito luštitelé: Ladislav Vysloužil, Marie Ptáčková a Hana Matúšová V jarní křížovce se dozvíte, že: Nenávidíme mnoho lidí jen proto, (dokončení v tajence). Vylosovaným luštitelům blahopřejeme! Užijte si jarního sluníčka. Tajenky noste na PÚ do Jméno a příjmení: Středisko/os. číslo: Tajenka:

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška Ing. Pavel Křivánek H 4 Austin Detonator s.r.o. E*Star - elektronické rozbuška Abstrakt Elektrické a neelektrické rozbušky jsou v poslední době doplněny stále více využívanými elektronickými rozbuškami.

Více

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Zpracování diplomové práce Bc. Petra Trněná UČO: 5853 Vysoká škola technická a ekonomická - Ústav technicko-technologický

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ Víte, že v oblasti retailu (obchodu a stravování)

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI

ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI 4.10.2016 Veronika Svobodová Area Fleet Manager CZ and SK MĚSTA V ROCE 2025 2 % 50 % 70 % 75 % ÚZEMÍ POPULACE HDP SPOTŘEBA ENERGIE VÝZVY kvalita ovzduší / zdraví veřejná

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi

Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi A mohli jste si spokojeně užívat výhod optimalizované výroby s důmyslnými a úspornými řešeními Jakožto zvláštní kategorie soustružení s

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

5.2.1 Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách

5.2.1 Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách 5.2.1 Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách Rok 2014 se zapsal do historie raketovým nástupem sezóny, který nikdo z branže neočekával a nikdo na něj nebyl připraven. Výrobci kol měli potřebné

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Vážený zákazníku, v naší publikaci bychom Vás rádi seznámili se základními informacemi o stavebnicovém systému zábradlí DIEDA a zodpověděli tak Vaše

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dle ustanovení 156 odst. 2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je ZVZ ) Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Společnost WATERSAVERS působí v oblasti úspory vody již od roku 2002. Společně s Jihomoravským Inovačním Centrem

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1 Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Strana 1 Vladimír Jurka Předat či nepředat výrobu dodavateli? Obsah Charakter výroby v Linetu Podmínky pro outsourcing firemních procesů Kalkulace umíme porovnat, co

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Číslo: DMP 1/12S Téma: Učební pomůcka funkční model automobilové spojky Jméno: Josef Adamec

Číslo: DMP 1/12S Téma: Učební pomůcka funkční model automobilové spojky Jméno: Josef Adamec Číslo: DMP 1/12S Téma: Učební pomůcka funkční model automobilové spojky Jméno: Josef Adamec V ohlédnutí ve své vykonané práci jsem se zabýval několika body, které jsem měl zadané a doufám, že jsem je splnil.

Více

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech SITUACE NA TRHU Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech Dnes představují hliníková vodicí ramena již nejběžnější typ používaný v německých vozidlech a jejich popularita na evropském

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 PREZENTACE SPOLEČNOSTI LAAR JAKO DODAVATELE SNÍMAČŮ LEŠIKAR S PŘEHLEDEM VÝROBKŮ A REFERENCÍ ZAMĚŘENÝCH NA ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU O SPOLEČNOSTI

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Vysoce výkonná plastická maziva

Vysoce výkonná plastická maziva Vysoce výkonná plastická maziva Rakouská kvalita pro průmysl Photo by courtesy of SKF www.omv.cz Svět v pohybu. Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

student: Jiří Kostrba Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

student: Jiří Kostrba Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo ANALÝZA BEZPEČNOSTI A OCHRANY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V INFORMAČNÍ INSTITUCI PŘÍPADOVÁ STUDIE PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student:

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu

Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu Mikropilot pro SmVaK Ke konci června 2016 společnost Solidus Tech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro vzdálený odečet vodoměrů společnost SMVAK. Pilot byl realizovaný za podpory společnosti OVOD, spol.

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK Období teplejšího počasí je před námi, a tak je ten správný čas k testování produktů určených pro léto. Zkušení testovací jezdci významných automobilových

Více

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

03/2009 - KVĚTEN VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 Novinky z Webdispečinku 3 Náhradní vozidlo Benefity řidičů Upozornění na novou SMS zprávu Webdispečink v polštině Nové statistiky Využití vozidla/řidiče NOVÁ SLUŽBA

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM)

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Professionals in Cooperation www.ismm.cz ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. Platnost: 17. 12. 2015 Úvod Naše dodavatele považujeme

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 E-Line 92 Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 Vysoký výkon pro malé velikosti Kdo řeže malé formáty, neměl by být nucen vzdávat se absolutní přesnosti a spolehlivosti. Nyní existují stroje

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více