CESTOVNÍ RUCH JAKO ALTERNATIVNÍ ODVĚTVÍ PRO ROZVOJ VENKOVA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ RUCH JAKO ALTERNATIVNÍ ODVĚTVÍ PRO ROZVOJ VENKOVA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI?"

Transkript

1 4. února 2015, Brno Milada Šťastná, Antonín Vaishar et al. CESTOVNÍ RUCH JAKO ALTERNATIVNÍ ODVĚTVÍ PRO ROZVOJ VENKOVA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI? Projekt Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v roce 2014

2 strana 2 Cílem řešení projektu bylo: zmapovat problematiku cestovního ruchu jako jednoho z perspektivních odvětví pro rozvoj venkova diskutovat potenciály, bariéry, a také návaznosti cestovního ruchu na další odvětví (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžba nerostných sutovin, výroba elektrické energie, služby apod.) vyslovit se k otázce, zda lze spoléhat na rozvoj cestovního ruchu jako nosného odvětví rurální ekonomiky a za jakých podmínek

3 Řešitelský tým strana 3 Garant: Doc. Ing. Milada Šťastná, Ph.D. Další řešitelé: Doc. RNDr. Antonín, Vaishar, CSc. Mgr. Hana Vavrouchová, Ph.D. Ing. Miloslava Ševelová, Ph.D. Doktorandi: Mgr. Veronika Doskočilová Ing. Helena Lincová Ing. Kateřina Stonawská Ing. Pavlína Thonnová Ing. Alona Vasylchenko

4 strana 4 VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH V našich podmínkách směřuje naprostá většina cestovního ruchu do měst Přesto je venkovskému cestovnímu ruchu věnována největší pozornost v současné odborné literatuře Venkovský cestovní ruch měkké a udržitelné formy spojené s primární výrobou, krajinou a poznáváním venkovského způsobu života Cestovní ruch na venkově problém udržitelnosti

5 METODOLOGIE Analýza jednotlivých druhů CR na základě tvrdých dat, strategických dokumentů a literatury Analýza CR ve vybraných případových územích za použití metod terénního výzkumu a sociologických metod Anketa mezi studenty Mendelovy univerzity SWOT analýza za použití metody brainstormingu a účasti odborníků řady institucí a z ní vycházející návrh budoucích strategií

6 CR V ČESKU strana 6

7 CR v JMK strana 7

8 CR v JMK strana 8 Atraktivity CR v JMK Krajina Architektura Nehmotné dědictví Realizační předpoklady Ubytovací a stravovací zařízení Doprava Organizace, informace, marketing

9 DRUHÉ BYDLENÍ strana 9 Chaty v okolí Brna a Vranovské přehrady Chalupy na celém území kraje; chalupáři mohou hrát pozitivní úlohu v rozvoji vesnic Nevýhodou je vazba CR na jedno místo Nový produkt: pronájem chat a chalup Sběr lesních plodů, houbaření Zahrádkaření na okrajích měst se zahradními domky

10 POZNÁVACÍ REKREACE strana 10 Historické dědictví (2 památky UNESCO, řada památkových rezervací a dalších atraktivit, církevních památek, hradů a zámků) Přírodní atraktivity NP Podyjí, 3 CHKO, biosférická rezervace UNESCO aj. Technické památky, muzea, zoologické zahrady, hvězdárny, skanzeny Kulturní akce, folklór, kultura vína Geocaching (spojení turistiky, GPS a internetu) QR kódy (kódy rychlé reakce)

11 LETNÍ REKREACE U VODY strana 11 Hlavní nebo doplňková činnost CR Brněnská, Vranovská přehrada, Novomlýnské nádrže, rybník Olšovec aj. Umělá koupaliště, akvaparky Problém: závislost na počasí, hygiena Rekreační plavba (i Baťův kanál) Vodní sporty, potápění, jachting Sportovní rybaření Sjíždění vodních toků

12 ZIMNÍ CESTOVNÍ RUCH strana 12 Běžkové a sjezdové lyžování, bruslení V kraji nevýhodné podmínky geomorfologické (málo vhodných svahů) i klimatické (nedostatek srážek a tedy sněhu, vysoká průměrná teplota) krátká sezóna Rarita: nejníže položený areál sjezdového lyžování v kontinentální Evropě: Němčičky

13 KONFERENČNÍ A INCENTIVNÍ CR strana 13 Konferenční CR bývá vázán na vysoké školy a vědecké ústavy, tedy na Brno Brněnské VŠ však mají své dependance i na venkově (Šlapanice, Křtiny, Lednice) Dalšími centry Znojmo a Mikulov Incentivní CR bývá v JMK vázán na kulturu vína Poutnický CR (poutní místa v JMK Vranov u Brna, Žarošice, Blatnice pod sv. Antonínkem) mají spíše lokální význam Nostalgický CR spojen s místy, na které se vážou vzpomínky (sjezdy rodáků, v pohraničí návštěvy Němců)

14 LÁZEŇSKÝ, ZDRAVOTNÍ A WELLNESS CR Lázně Hodonín, Lednice, Ostrov u Macochy, plánuje se výstavba v Pasohlávkách Wellness v počátcích a pod konkurencí rakouských, slovenských a maďarských zařízení Na ně se váže golfový CR (problémem je vysoká spotřeba vody); golfová hřiště jsou na Automotodromu v Brně, v Kuřimi, ve Slavkově u Brna, v Kořenci u Boskovic

15 AGROTURISTIKA strana 15 Spojení zemědělství a CR; ekoagroturistika V JMK málo: charakter krajiny, charakter zemědělství, málo rodinných farem Vinařská turistika specifický příklad agroturistiky v JMK; kontroverzní vinařské cyklostezky Úplný cyklus od pěstování révy přes výrobu vína až po prodej a využití k CR Propojení s gurmánskou turistikou a folklórem Hipoturistika pro kochání se krajinou i léčebné účely Myslivost

16 PŘÍPADOVÉ STUDIE strana 16

17 SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ strana 17 Území rekreačně zcela neatraktivní ekologicky nestabilní s vysokým stupněm zornění pod vlivem rezidenční a komerční suburbanizace a dopravní infrastruktury Území je integrováno průběhem Bitvy tří císařů v roce S ní je spojena rekonstrukce bitvy v prosinci a Napoleonské dny v létě Mikroregion je vázán na Brno, kde jsou ubytováni většinou i jeho návštěvníci Jedinou další formou CR může být cykloturistika

18 MORAVSKÝ KRAS strana 18 Nejvýznamnější krasové území v ČR, okolo 1100 jeskyní Řada biologických zajímavostí, církevní i technické památky Atraktivní severovýchodní zázemí Brna pro různé druhy cestovního ruchu: cykloturistika, koupání a vodní sporty na Olšovci, speleoterapie, horolezectví Ubytovací kapacity jsou rovněž především v Brně Cestovní ruch limitován únosností citlivého přírodního prostředí

19 MODRÉ HORY strana 19 Zaměření na vinařskou, gastronomickou a folklórní turistiku Vlastní ubytovací a stravovací zařízení různé úrovně od hotelu po soukromí Svobodná spolková republika Kraví Hora jako příklad integrace a spolupráce v CR Sportovní areál TJ Sokol Němčičky: stadion pro kopanou, koupaliště, tenisové kurty, minigolf, bobová dráha, areál sjezdového lyžování, ubytovací a stravovací kapacity Síť cyklostezek

20 LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL strana 20 Propojení a určitý kontrast jedinečné památky UNESCO, kultury vína, chráněných území Dolní Morava a Pálava, rekreace u vody u Novomlýnských nádrží, lázeňskou funkcí, konferenční a incentivní turistikou, ptačími oblastmi Lednických rybníků Výhodná poloha na česko-rakousko-slovenských hranicích s možností přeshraniční spolupráce Rozvoj folklóru, přestože v mikroregionu, osídleném dříve německým obyvatelstvem není zcela původní.

21 PODYJÍ strana 21 Odlehlý a ekonomicky slabý mikroregion na rakouské hranici s extrémně nízkou hustotou obyvatelstva Množství atraktivit: NP Podyjí, Vranovská přehradní nádrž, zámek Vranov, hrad Bítov, řada zřícenin a další; umožňuje spojení řady druhů CR včetně cykloturistiky Slabší obecná infrastruktura obcí NP Podyjí představuje určitou bariéru rozvoje Extrémní vliv sezónnosti

22 IVANČICKO - DOLNOKOUNICKO strana 22 Přes řadu atraktivit a blízkost Brna je CR hůře rozvinut Částečně image uhelné pánve a blízkosti JEDU? Řada přírodních památek; region spojen se jmény Alfons Mucha a Vladimír Menšík, architektonické památky v Dolních Kounicích, technické památky, vinařství a ovoce, zábavní park Permonium, chaty a chalupy obyvatel Brna Problémem může být slabší propagace mikroregionu a lidský faktor

23 Silné stránky SWOT ANALÝZA Síla Brna jako východiště do areálů CR a zdroje návštěvníků 1,0 Krajinná a etnografická pestrost území 0,9 Řada atraktivit různých typů a úrovní, které lze kombinovat 0,7 Pohostinnost místních obyvatel 0,4 Slabé stránky Nepříliš rozvinutá infrastruktura spíše pro klientelu nižších příjmových skupin 1,0 Výrazná sezónnost 0,6 strana 23 Slabší profesionalita poskytovatelů služeb (chápou CR spíše jako hobby než jako podnikání) 0,5 Příležitosti Stále rostoucí zájem o cestovní ruch; částečný přesun od zahraničního k domácímu CR 1,0 Využití moderních digitálních technologií pro marketing 0,8 Podpora některých druhů cestovního ruchu 0,7 Možnost spolupráce s jinými regiony - 0,4 Veletrh REGIONTOUR 0,2 Oslabení tuzemské měny 0,2 Ohrožení Konkurence jiných regionů 1,0 Přetížení některých destinací 0,5

24 NÁVRH STRATEGIE strana 24 Nejčastěji využijeme MIN-MAX (WO) strategii, tj. eliminaci slabých stránek využitím příležitostí Půjde tedy zpravidla o eliminaci konkurenčních regionů s využitím stoupajícího zájmu zákazníků o cestovní ruch, využitím moderních technologií, evropské a národní podpory pro cestovní ruch a spolupráce Rozhodující se zdá být humánní a sociální kapitál, neboli CR lze rozvíjet všude, najdeme-li vhodných způsob

25 CR JAKO NÁHRADNÍ ODVĚTVÍ PRO ROZVOJ VENKOVA? Možné přínosy: zaměstnanost; problémem v JMK je výrazná sezónnost stejná jako u zemědělství, takže je nelze komplementárně doplňovat; druhým problémem jsou nízké platy v obou odvětvích Finanční přínos je však třeba se ptát, kam odcházejí zisky Zvyšování povědomí o dané lokalitě; tento přínos je nepřímý, ale může být důležitý Chtějí obyvatelé rozvoj CR a kteří? Nicméně poptávky po CR se bude zvyšovat se zvyšováním množství volného času nedojde-li ke globální katastrofě

26 DĚKUJI ZA POZORNOST strana 26

REGIONU NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONU NUTS 2 JIHOVÝCHOD KVANTIFIKAČNÍ ANALÝZA POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU NUTS 2 JIHOVÝCHOD Brno květen 2009 Autoři: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. ESF MU Ing. Martin Šauer, PhD. ESF MU 2 O B S A H 1 STRATEGIE ROZVOJE

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 214 22 A. ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ PRCR JMK 27 213 B. ANALYTICKÁ ČÁST C. PROGRAMOVÁ ČÁST D. FINANČNÍ RÁMEC E. IMPLEMENTACE F. PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004. 9.1. Cestovní ruch a jeho předpoklady v mikroregionu Mikulovsko

Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004. 9.1. Cestovní ruch a jeho předpoklady v mikroregionu Mikulovsko Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004 9. CESTOVNÍ RUCH 9.1. Cestovní ruch a jeho předpoklady v mikroregionu Mikulovsko Cestovní ruch je podle celosvětových měřítek jedním

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ZKRÁCENÁ VERZE Verze: květen 2007 Tento dokument vznikl v rámci projektu "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research 23.5.2006 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Tourism and Golf in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Svárov

Více

KSG/MCRAM. Destinace cestovního ruchu - Amerika

KSG/MCRAM. Destinace cestovního ruchu - Amerika 2011 KSG/MCRAM Destinace cestovního ruchu - Amerika Tento studijní text byl zpracován za podpory projektu OP VK Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Grant číslo 2D06001 Rozvojové zájmy českého pohraničí

Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Grant číslo 2D06001 Rozvojové zájmy českého pohraničí Marginální rurální pohraničí odepsaný prostor? Antonín VAISHAR, Petr DVOŘÁK, Jana ZAPLETALOVÁ, ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava, Pobočka Brno Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava Západ

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava Západ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROGRAMU INTERREG III A ČESKÁ REPUBLIKA SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO EUREON, a.s. Rosmarin Business Center Dělnická 12 170 00 Praha 7 tel.: 246094080 fax: 246094090 email: jan.zavrel@eureon.cz

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více