Metodický manuál pro učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál pro učitele"

Transkript

1 Metodický manuál pro učitele

2 Metodický manuál pro učitele Evropa 2045 Veronika Endrštová [et al.] vyd. -- Praha: Generation Europe, 2009 Verze Copyright (c) Generation Europe, o.s Autoři: Edita Dufková, Veronika Endrštová, Lenka Petýrková, Michal Řezáč, Vít Šisler Grafický design: Jan Čumlivski, Marie Římanová Editor: Veronika Endrštová, Marie Římanová, Šárka Vlasáková Vysázeno písmem Katarine Publikace může být pro účely výuky volně reprodukována nebo šířena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, kopírováním, či jinak). V případě zájmu o jiné než výukové využití na základních, středních a vysokých školách kontaktujte Generation Europe, o.s. Generation Europe, o.s. Vratislavova 59/ Praha 2-Vyšehrad Tel.: Tato publikace vznikla v rámci projektu Evropa 2045 v regionech financovaného Úřadem vlády ČR. Projekt realizuje občanské sdružení Generation Europe. ISBN (brož.)

3 Vážení učitelé, metodická příručka, již právě otvíráte, je souborem lekcí, které vám pomohou aplikovat některá z témat týkajících se Evropy a Evropské unie do výuky společenských věd na středních školách. Soubor 11-ti lekcí vytvářel autorský tým záměrně tak, aby vám umožnil provázat výuku vybraných témat s počítačovou simulací Evropa 2045 (www.evropa2045.cz). Prostřednictvím jednotlivých lekcí lze studenty připravit na některé z herních principů (řízení ekonomiky státu, hra v roli za jeden z ideových směrů tzv. projekty ), či událostí (konflikt v Dárfúru), se kterými se ve hře setkají, a umožnit jim tak lepší porozumění. Souvislost s hrou je uvedena vždy na začátku každé lekce. Využití manuálu souběžně s hrou však není nutnou podmínkou, ani není nijak stanoveno, které lekce vybrat, nebo v jakém pořadí je používat. Vycházíme z předpokladu, že podmínky na jednotlivých školách a znalosti a dovednosti studentů se natolik liší, že takový jednoduchý recept ani není možný. Na stránkách projektu v sekci ke stažení (http://www.evropa2045.cz/ ke_stazeni.php) najdete řadu doplnění a příloh členěných přehledně podle čísel a názvů lekcí. Není-li tedy příloha k lekci součástí tištěného manuálu, najdete ji právě v této sekci na internetu. Pro lepší orientaci a snazší výběr jsme vám také ke každé lekci připravili stručný souhrn aktivity (aktivita v kostce) a přehled cílů (znalosti a dovednosti), které daná lekce naplňuje. Kompletní přehled lekcí a jejich stručnou charakteristiku pak najdete v souhrnné tabulce na následující straně. Budeme rádi, pokud v příručce najdete spolehlivého pomocníka či alespoň inspiraci pro vaši výuku. Zároveň při tom uvítáme veškeré připomínky a návrhy jak k metodické příručce, tak ke hře Evropa Přejeme mnoho úspěchů při výuce. Autorský tým Evropa

4 Číslo lekce Téma lekce Název 1 Základní politické ideologie 19., 20. století a současnosti. Časová náročnost (příprava učitele/práce v hodině/ práce mimo vyučování) Souvislost s Evropou 2045 Druh aktivity Politické směry 20 min./ 90 min./ - Aktivita má studentům pomoci pochopit klasifikaci politických směrů tak,aby byli schopni si vybrat projekt a následně za něj ve hře vystupovat. Aktivitu lze využít před zahájením samotné hry. Práce ve skupinách, vyhledávání informací v textu, prezentace. 2 Ekonomika státu Počty s rozpočtem 40 min./ 45 min./ 30 min. Aktivitu je dobré zařadit hned v prvních kolech hry, aby studenti uměli pracovat s ekonomickými daty, které se vztahují k řízení jejich státu. 3 Makroekonomické ukazatele Ekonomika s námi smýká 30 min./ 90 min./ - Aktivitu je dobré zařadit hned v prvních kolech hry, aby studenti uměli pracovat s ekonomickými daty a událostmi, které je ve hře potkají. 4 Instituce a rozhodovací procesy EU Boj o armádu a GMO 80 min./ min./ 20 min. Tato aktivita by měla doplnit samotnou výukovou hru, která rozhodovací procesy EU nesimuluje. Aktivitu je vhodné zařadit v průběhu hry. 5 Právní předpisy EU a ČR Právní pyramida 10 min./ min./ - Aktivitu lze zařadit kdykoli po 3. kole hry. Jejím cílem je na příkladech seznámit studenty s tím, co a jak reguluje ústava a zákony ČR, směrnice a nařízení ES, akty územní samosprávy a co je výlučně soukromou věcí občanů. 6 Mezinárodní vztahy EU a svět 10 min./ min./ 1-2h Aktivitu lze použít kdykoliv, ideálně pak v návaznosti na jednu z následujících událostí: Čečenská nezávislost, Konflikt v Dárfúru, Nátlak na USA. 7 Postoj EU k vnějším konfliktům Konflikt v Dárfúru 15 min./ 45 min./ - Aktivitu lze použít v návaznosti na událost Konflikt v Dárfúru (2. kolo). Aktivita má vést studenty k porozumění příčin konfliktu a k zamyšlení nad odpovědností mezinárodoních institucí. 8 Migrační politika EU Přistěhovalci? 5 min./ 45 min./ - Aktivita přispěje k lepšímu pochopení projektů Otevřená Evropa a Pevnost Evropa. Lze zařadit kdykoliv v průběhu hry. 9 Energetická politika a soběstačnost 10 Etnická rozmanitost Evropy a vnitřní konflikty 11 Vlivy projektů na životní prostředí Energeticky nezávislá Evropa 20 min./ min./ 2-3h Aktivita má za cíl přiblížit studentům problematiku zajištění energetické nezávislosti a výhody i obtíže s tím spojené. Lze navázat na událost ve hře Blackout. Hry s hranicemi 30 min. / 45 min./ DÚ - 2 h Aktivita přiblížuje studentům etnickou rozmanitost Evropy a systém ochrany práv menšin. Témata lze spojit s otázkou budoucího vývoje Evropy v oblasti regionální politiky, postoje k menšinám a otázkou vnitřní stability. Vadí, nevadí (EIA, NIMBY) 50 min./ 90 min./ 15 min. Lekce přibližuje jeden ze systémů ochrany životního prostředí (EIA). Lze dát do souvislosti s tématy Natura 2000, přímá jurisdikce, ale také s principem účasti veřejnosti na rozhodování. Orientace v rozpočtových tabulkách, práce ve skupině, diskuse. Jednoduché početní úkony, analýza textu, hledání příčin a důsledků. Diskuse, hra v roli. Logické uvažování, skupinová práce. Brainstorming, práce v týmu, rešerše na internetu, výtvarné zpracování, prezentace. Kolektivní vyjednávání, diskuse, tvorba společného prohlášení. Diskusní zápas. Brainstorming, práce v týmu, vyhledávání na internetu, počítání, prezentace. Práce s textem, vyhledávání informací, výtvarné zpracování. Diskuse, tvorba myšlenkové mapy, práce v týmu. 2

5 obsah 3 Obsah 1. lekce: Politické směry lekce: počty s rozpočtem lekce: 4. lekce: 5. lekce: 6. lekce: 7. lekce: 8. lekce: 9. lekce: 10. lekce: ekonomika s námi smýká Boj o armádu a GMO právní pyramida eu a svět konflikt v dárfúru přistěhovalci? energeticky nezávislá evropa hry s hranicemi lekce: VADÍ, NEVADÍ (EIA, NIMBY)

6 1. lekce politické směry autor Michal Řezáč Aktivita v kostce Studenti se rozdělí do skupin. Na základě práce s informacemi (pracovní listy, texty, Encyklopedie Evropa 2045, internet) vypracovávají přehled se základními charakteristikami jednotlivých politických směrů. Výsledky své práce prezentují před ostatními. Zároveň se tak skupiny seznamují s charakteristikou jednotlivých projektů ve hře Evropa 2045 a společně hledají paralely mezi jednotlivými projekty a politickými směry. V závěru si studenti vybírají projekt, který budou ve hře hájit, a z pozic tohoto projektu zkušebně hodnotí (odmítají/přijímají) jednotlivá témata podobně, jako je tomu ve hře samotné. Souvislosti s hrou Evropa 2045, kdy lekci použít: Cílem aktivity je uvést studenty do diskuse o klasifikaci politických směrů tak, aby byli schopni je pochopit, následně si vybrat projekt a následně za něj ve hře vystupovat. Aktivitu lze tedy využít před zahájením samotné hry a souběžně s rozdělením jednotlivých projektů (př. Pevnost Evropa, Zelená Evropa, Otevřená Evropa) ve hře. Cíle aktivity Studenti by měli pochopit, že rozličně formulované politické postoje a názory, se kterými se mohou běžně setkat (nejen v médiích), lze klasifikovat podle různých systémů, a že každá deklarovaná politická ideologie by měla být nějak vnitřně konzistentní v dílčích názorech na konkrétní věci. Studenti by měli být na konci lekce schopni charakterizovat jednotlivé politické směry a určit základní priority a politická a historická východiska. Měli by také rozumět principům herních projektů a jejich spojitosti s příslušnými politickými směry. časová náročnost příprava učitele: min. práce ve vyučování: min. příprava studentů mimo výuku: Pozn.: Aktivitu lze realizovat částečně jako domácí úkol např. zpracování charakteristik politických směrů. Pomůcky Pomůcky obsažené v balíčku: Příloha 1 Tabulka se zadáním politických směrů pracovní list pro studenty Příloha 2 Kontrolní/přehledová verze tabulky pro učitele 4

7 Pomůcky Pomůcky, které je třeba dále připravit: - Příloha 3 Ukázky autorských textů hlavních představitelů jednotlivých směrů (R. David: Politologie) ke stažení na - Příloha 4 Charakteristika všech 8 herních projektů Evropy 2045 pro učitele - ke stažení na - Texty jednotlivých Myšlenkových směrů z Encyklopedie Evropy 2045, event. PC s přístupem na internet; k vytištění na > Encyklopedie > Myšlenkové směry - Balicí papír, fixy, lepenka - Slovník cizích slov (není podmínkou) popis aktivity Postup při zadávání Studenty seznámíme s tématem hodiny, rozdělíme je do 4 skupin po 5 8 členech a vyzveme je k tomu, aby si v každé skupině zvolili jednoho, který bude celou činnost skupiny koordinovat. Každé skupině dáme vylosovat (nebo jí zadáme) vždy: a) jeden politologický směr typický pro 19. století (viz příloha 1A), b) jeden politologický směr typický pro 20. století (viz příloha 1B), pozn.: 20. století je zastoupeno pouze třemi směry, jedna méně početná skupina ho tedy může vynechat, c) jeden politologický směr typický pro současnost (viz příloha 1C). Následně studentům rozdáme tyto materiály: a) vytištěné texty jednotlivých kapitol z Encyklopedie Evropy 2045 kategorie Myšlenkové směry, v ideálním případě si studenti dohledávají informace přímo přes internet (zdroj viz Pomůcky), b) příslušné ukázky autorských textů hlavních představitelů jednotlivých směrů (R. David: Politologie, viz příloha ke stažení na c) tabulku se zadáním (viz příloha 1), arch papíru, fix. Zadání práce je následující: a) Z materiálů, které máte k dispozici, zjistěte základní charakteristiku a východiska jednotlivých politických směrů. Zjištěné informace vyplňujte postupně do tabulky. b) Výslednou podobu své tabulky přepište heslovitě na arch papíru. c) Z autorských textů (R. David: Politologie) vyberte 1 2 krátké pasáže, které nejvýstižněji charakterizují daný politický směr. d) Připravte si krátkou prezentaci tak, aby se do ni postupně zapojili všichni členové skupiny. metodické poznámky Je dobré vyzvat koordinátory skupin k pečlivému rozdělení práce ve skupině a sledování stanoveného limitu min. Zároveň studentům nezapomeňte zdůraznit, že do tabulky i následného přehledu mají vpisovat pouze stručná hesla. Při prezentaci by však měli být schopni hesla podrobněji popsat. Po skončení limitu vyzveme skupiny, aby postupně představili základní principy daných politických směrů. Při prezentaci studenti využívají pro názornost přepis doplněné tabulky na list flipchartu, aby výsledek viděli i ostatní. Každou prezentaci doplňuje citace autorského textu. Skupiny se střídají tak, aby byly postupně představeny všechny politické směry. Vytvořené přehledy následně vyvěsíme na viditelné místo ve třídě. Aktivitu na závěr doplníme o diskusi nad otázkami: - Jsou podle vás některé politologické směry ve vzájemné ideové opozici? Pokud ano, které to jsou a čeho se rozpory týkají? - Které období českých (evropských) dějin bylo nejvíce poznamenáno politickou ideologií? aj. doplňková rozšiřující aktivita Po dokončení prezentací rozdáme do každé skupiny list s přehledem všech 8 herních projektů Evropy 2045 a dáme studentům čas na jejich prostudování. Mezitím vytvoříme na tabuli seznam projektů a každému z nich přidělíme určitý symbol (Pevnost Evropa křížek, Zelená Evropa kolečko atd.) Poté vyzveme studenty, aby ve skupině rozhodli, z jakých ideových politických základů, se kterými se seznámili při prezentacích, vycházejí jednotlivé projekty ve hře. Ponecháme určitý čas na přípravu. Poté vždy přečteme nahlas jeden z projektů včetně jeho charakteristiky a vyzveme zástupce skupin, aby na vyvěšených prezentacích označili symbolem daného herního projektu ten/ty politický/é směr/y, se kterými je projekt ideově spjat (pro označování je možné zvolit také barvy, či barevné samolepky). Nakonec společně zhodnotíme výsledky a otevřeme prostor pro diskusi. Projekty ve hře se zcela nebo částečně překrývají s politickými směry v této aktivitě. Důležité je, aby studenti pochopili, že výsledek této aktivity podléhá do značné míry jejich interpretačnímu výkonu a není jedno správné řešení. Aktivitu lze uzavřít rozdělením herních projektů mezi studenty a zahájit tak samotnou hru Evropa Doporučený postup při rozdělování projektů najdete v Technickém manuálu Evropa 2045, který je ke stažení na 5

8 příloha 1A lekce 1 pro studenty příloha 1 lekce 1 Politické ideologie 19. století vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti ideoví představitelé v minulosti současné pol. strany (ČR, EU) hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT LIBERALISMUS KONZERVATISMUS KŘESŤANSKÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA SOCIALISMUS 6

9 příloha 2 lekce 2 příloha 1B lekce 1 Politické ideologie 20. století vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti ideoví představitelé v minulosti současné pol. strany (ČR, EU) hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT NACIONALISMUS (od 19.st.) POLITICKÝ EXTREMISMUS - FAŠISMUS POLITICKÝ EXTREMISMUS - KOMUNISMUS 7

10 příloha 1C lekce 1 pro studenty Politické ideologie současnosti vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti představitelé a politické strany hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT ENVIRONMENTALISMUS MULTIKULTURALISMUS EUROOPTIMISMUS EUROSKEPTICISMUS 8

11 příloha 2 lekce 2 příloha 2A lekce 1 Politické ideologie 19. století LIBERALISMUS KONZERVATISMUS KŘESŤANSKÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA SOCIALISMUS vysvětlení pojmu Liberta (lat.) svoboda, volnost Conservare (lat.) chránit, zachovat Socialis (lat.) společný Socialis (lat.) společný, družný odbdobí vzniku, historické souvislosti 19. stol. 19. stol. od 1. stol. n.l., jako politický směr v reakci na socialismus od 2. pol. 19. stol. 2.pol. 19. stol. reakce na průmyslový kapitalismus ideoví představitelé v minulosti John Locke, Jeremy Bentham, Adam Smith, J. S. Mill, F.A. Hayek E. Burke, F. Palacký, Winston Churchill, Margaret Thatcherová Ježíš a apoštolové, Církev Lev XIII., Pavel VI., Jan XXIII, Jan Pavel II. P. J. Proudhon, L. Blanc, J. J. Rousseau, K. Marx, F. Engels současné pol. strany (ČR, EU) ODS, Strana Zelených Konzervativní strana (VB), ODS, KDU-ČSL KDU-ČSL, CDU, CSU (Něm.) ČSSD, sociálně demokratické a socialistické strany hlavní hodnoty - svoboda jednotlivce - důraz na svobodu trhu - ochrana soukromého vlastnictví (výrobních prostředků) - tradice a řád - řád ve smyslu vlády zákona - vlast, patriotismus - prosazování křesť. hodnot v politice - sociální sounáležitost - ochrana a podpora rodin a vzdělání - podpora seniorům a potřebným - dosažení ideálu rovnosti a sociální spravedlnosti - omezení při držbě soukromého majetku ve prospěch společného vlastnictví názory na tržní mechanismus - minimalizace zásahů státu do ekonomiky - rovnost v podnikání - rovnost prac. příležitostí - privatizace - schvaluje zásahy státu do ekonomiky především v sociální oblasti (předcházení radikalismu) - sociální smír - souhlas s tržními principy, jejich přizpůsobení sociálním zájmům - sociálně tržní hospodářství - podpora rodin, vzdělávání, zaměstnanosti, soc. péče - upřednostňování zájmu kolektivu a společného vlastnictví před svobodou trhu - organizace dělby práce - důraz na soc. podporu vize společnosti - rovnost příležitostí - svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého - ochrana rodiny a náboženství - náboženství = hodnotový řád - stabilita a kontinuita - na křesť. základech - proti potratům, euthanasii, registrovanému partnerství - důraz na křesťanskou solidaritu - pečující společnost - rovnost výsledků - solidarita bohatých s chudými, zdravých s nemocnými názor na funkci/podobu státu - důraz na svobodu jednotlivce, minimalizace kompetencí státu - udržuje stabilitu a společenský řád, platné hodnoty, normy - na křesťanských principech - sociální a rodinná politika - stát se silnými kompetencemi - welfare state PROJEKT LIBERÁLNÍ EVROPA KONZERVATIVNÍ EVROPA SOCIÁLNÍ EVROPA OTEVŘENÁ EVROPA VÍCE EVROPY SOCIÁLNÍ EVROPA OTEVŘENÁ EVROPA 9

12 příloha 2B lekce 1 Politické ideologie 20. století vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti ideoví představitelé v minulosti současné pol. strany (ČR, EU) hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/ podobu státu PROJEKT NACIONALISMUS (od 19.st.) POLITICKÝ EXTREMISMUS - FAŠISMUS POLITICKÝ EXTREMISMUS - KOMUNISMUS Natio (lat.) narození, národ Fasces (lat.) svaz, svazek prutů nošený římskými úředníky (liktory) Communis (lat.) společný kořeny sahají do stol. - Francouzská revoluce, rok souvisí s rozpadem feudálního systému, kolonialismem v 19. stol. po 1. SVV, po r rozpad sovětského roku v Čechách např. Mladočeši (19. stol.), národní socialisté (20. stol.) - po 1. SVV, 1922 Itálie, 1933 Německo - po r Španělsko, Argentina B. Mussolini, NSDAP, A. Hitler, J. Tiso, E. Moravec 1917 bolševická revoluce v Rusku, Německo, Maďarsko po 1. SVV, po r střední a východní Evropa Platón, K. Marx, F. Engels, K. Marx, Vladimír Iljič Lenin, J. V. Stalin, K. Gottwald J.M. Le Pen Francie Svobodní (ÖVP) J. Haider, Rakousko J. Slota Slovenská národní strana Dělnická strana (ČR) KSČM - oddanost jednotlivce národu - silné lpění na společném jazyku, historii, kultuře, náboženství a území - extrémní nacionalismus: přesvědčení o výjimečnosti, event. nadřazenosti vlastního národa, popř. rasy - otevřená xenofobie - odstranění kapitalismu a nahrazení společným (státním) vlastnictvím - potlačení individualismu ve prospěch zájmu kolektivu - světová revoluce - národní protekcionismus, protěžování domácích výrobků a firem - hospodářské soupeření států, expanze - plně suverénní, územně a kulturně nezávislá - šovinismus ( jsme lepší než ) - odmítání přistěhovalců, cizinců - trh je podřízen zájmům režimu, vytváří dostatek pracovních míst, zbrojní výroba - radikální nacionalismus a rasismus - spol. rozdělená podle rasové příslušnosti - privilegovaní jsou členové vládnoucí strany - xenofobie - kategorické odmítání, ekonomika centrálně řízená státem, kontrola výroby, jednotné ceny - radikální socialismus, založen na odmítání dosavadních norem a hodnot ve společnosti - omezení svobody jednotlivce ve prospěch celku - samostatný, plně suverénní stát - etnické hranice = hranice státu - struktury strany nahrazují státní struktury, stranické ozbrojené složky (černé košile, SA atd.) - totalitní stát,vše podřízeno zájmům vládnoucí strany a její ideologii - policejní kontrola, propaganda - struktury strany nahrazují státní struktury, stranické ozbrojené složky (Lidové milice) - totalitní stát, vše podřízeno zájmům vládnoucí strany a její ideologii - policejní kontrola, propaganda PEVNOST EVROPA MÉNĚ EVROPY PEVNOST EVROPA SOCIÁLNÍ EVROPA 10

13 příloha 2 lekce 2 příloha 2C lekce 1 Politické ideologie současnosti vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti představitelé a politické strany hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT ENVIRONMENTALISMUS MULTIKULTURALISMUS EUROOPTIMISMUS EUROSKEPTICISMUS Environment (angl.) prostředí Multi (lat.) mnoho Optimismus názor zdůrazňující klady a vývoj k lepšímu Skepticismus kritický přístup a posuzování nových nebo většinově přijímaných teorií - od 60. let 20. stol. - reakce na ničení krajiny průmyslovou výrobou - hnutí Greenpeace, Děti Země, Hnutí Duha - strany zelených - Evropa od 50. a 60. let 20. stol. (migrace obyvatel z bývalých evr. kolonií v Afice a Asii do Evropy) - politické reprezentace USA od 2. pol. 20. stol. (J.F. Kennedy) - panevropské hnutí (zač. 20. stol.) - s vývojem evropské integrace v 2. pol. 20. stol., dále od 90. let 20. stol. (vznik EU) - zahraniční politika Španělska, Lucemburska - KDU-ČSL, ČSSD - s vývojem evropské integrace v 2. pol. 20. stol., dále od 90. let 20. stol. (vznik EU) - zahraniční politika V. Británie, Dánska, Norska (není členem EU), Hnutí Libertas, V. Klaus - ochrana, zachování a zlepšení životního prostředí politickou cestou - trvale udržitelný rozvoj - rovnoprávné politické soužití lidí různých kultur a náboženství v jednom státě - záměrné uchovávání kulturní rozmanitosti skupin, vzájemné ovlivňování jednotlivých kultur - evropská integrace, spolupráce států může přispět k řešení problémů současného světa - staví se negativně k evropské integraci - odmítnutí, zastavení nebo podstatné blokování integračního procesu - svobodný trh ohrožuje ekologickou a sociální rovnováhu, nutné zásahy - investice do ochrany životního prostředí, zelené daně - zdůrazňuje ekonomický prospěch přistěhovalců (daně, podnikání) - vyrovnávání populační úbytku domácího obyvatelstva - posílení hospodářských rozhodovacích mechanismů EU - oslabení hospodářských rozhodovacích mechanismů EU - popř. degradace EU pouze na úroveň hospodářské integrace, nikoliv politické - lidstvo je závislé na prostředí, ve kterém žije - proti konzumu - kolektivní a individuální zodpovědnost vůči přírodě - kulturní rozmanitost je pro společnost prospěšná a obohacující - úsilí o vytvoření kulturně pluralitní společnosti - co nejtěsnější spolupráce zemí v rámci EU - přijetí Lisabonské smlouvy -Evropa nezávislých, suverénních rovnoprávných národů, spolupráce zemí v rámci EU - decentralizace na úrovni státu - zajištění ekologického rozvoje správným rozhodováním st. institucí - posílení mezinárodní spolupráce (a institucí) v boji proti globálním problémům - hledání rovnováhy mezi právem imigrantů na vlastní kulturu a udržením občanského míru a sociální stability celé společnosti - posílení vlivu EU a jejích institucí na úkor národních států - přenesení suverenity jednotlivých států na instituce EU - evropský prezident a evropská ústava - oslabení vlivu EU ve prospěch suverénních národních států ZELENÁ EVROPA OTEVŘENÁ EVROPA VÍCE EVROPY OTEVŘENÁ EVROPA VÍCE EVROPY MÉNĚ EVROPY 11

14 2. lekce počty s rozpočtem autor Lenka Petýrková Aktivita v kostce Studenti se v aktivitě seznámí s rozpočtem České republiky. Provedou rešerši týkající se státní bilance a společně s učitelem interpretují výsledky svého šetření. Nakonec si s pomocí zábavného kvízu osvojí základní údaje typu příjmy, výdaje, rozpočtová kapitola, přebytek, schodek atd. Souvislosti s hrou Evropa 2045, kdy lekci použít: Aktivitu je dobré zařadit hned v prvních kolech hry, aby studenti uměli pracovat s ekonomickými daty, která se vztahují k řízení jejich státu. Cíle aktivity Státní rozpočet, výdaje státu, zadlužení, atd. jsou častými tématy veřejné diskuse. K tomu, aby se studenti v těchto tématech dokázali orientovat, potřebují pochopit několik jednoduchých zásad. Státní rozpočet je přitom jedním ze základních nástrojů tvorby jakékoliv veřejné politiky, a to jak ve skutečnosti, tak ve hře Evropa Studenti by měli být na konci lekci schopni popsat funkci a základní charakteristiky rozpočtu ČR, vyjmenují jeho klíčové příjmové a výdajové položky. časová náročnost příprava učitele: 40 min. práce ve vyučování: 45 min. příprava studentů mimo výuku: 30 min. pomůcky Pomůcky obsažené v balíčku: Příloha 1 Kvíz Počty s rozpočtem Příloha 1, 2, 3 Přílohy zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 Pomůcky, které je třeba dále připravit: Zákon o státním rozpočtu ČR, plakát s obrázky a fotografiemi, tabule, fix, kalkulačka, příp. MS Excel, přístup na internet (pro účely vyhledání dat k samostatné práci) zdroje a odkazy 12 - webové stránky MFČR: - Peková, J. Veřejné finance. Praha: ASPI, ISBN: Stiglitz, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, pro stručnou historii a funkce SR: - další všeobecné informace o SR: část Státní rozpočet není žádná selanka

15 Popis aktivity Postup při zadávání Na úvod hodiny si připravíme jednoduchý plakát s obrázky nebo fotografiemi, které představují některé kapitoly státního rozpočtu, např. zasedání poslanců, studenti v lavicích, dělníci v době krize čekající na dávky sociální podpory (USA 30. léta), krajina zničená povodněmi, vědci, armáda, televize a rádio a další. Plakát umístíme na začátku hodiny na viditelné místo ve třídě a zeptáme se studentů, co mají obrázky společného. Postupně dovedeme studenty k tomu, že všechny prezentované aktivity alespoň zčásti financuje stát. Následují otázky (u problematických provedeme krátký výklad): Proč vznikl státní rozpočet, resp. jaká je jeho funkce? (pro získání informací lze využít odkazů uvedených ve zdrojích) Jak se státní rozpočet člení? Jak se nazývají jeho hlavní části? Odpovědi studentů zapisujeme na tabuli a systematicky je třídíme. metodická poznámka 1 Učitel zmíní členění na příjmy a výdaje a dále na jednotlivé kapitoly každá kapitola má svého správce: PS PČR, Senát PČR, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, všechna ministerstva, dále státní úřady a ústavy, jako je např. Akademie věd ČR, ČSÚ, NKÚ atd. (viz příloha 2 a 3 Zákona o SR). Kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa administruje Ministerstvo financí ČR a zahrnuje položky, které nelze zařadit do hospodaření jednotlivých ministerstev nebo ostatních správců, obsahuje mj. rezervy na krytí přírodních katastrof, náklady na volby nebo na financování vojenských misí v zahraničí. Na tabuli vypíšeme celkové příjmy a výdaje ČR na tento rok (viz příloha 1). Pak rozdělíme studenty do skupin. Každá skupina dostane k dispozici celkový přehled příjmů/výdajů SR (viz příloha 2 a 3), kde nebudou uvedeny částky u jednotlivých kapitol (přílohu je možné snadno upravit na kopírce). Zadání pro studenty je následující: Určete 3 kapitoly, které mají podle vás nejvyšší a nejnižší výdaje a příjmy. Po chvíli odhalíme studentům výsledky (na dataprojektoru nebo skupinám rozdáme nové přehledy s vyplněnými čísly) a diskutujeme o nich. Následně se vrátíme k úvodní aktivitě hodiny a k vypsaným funkcím státního rozpočtu. Společně se studenty k nim připisujeme jednotlivé kapitoly rozpočtu tak, aby byla zřetelná vazba mezi danou funkcí SR a příslušnými příjmy/výdaji. Na základě přehledu kapitol můžeme také společně doplnit, na které funkce SR se předtím zapomnělo. Na závěr hodiny dáme studentům k vypracování kvíz (viz příloha 1). Studenti stále pracují v dříve vytvořených skupinách. Odpovědi na kvíz Počty s rozpočtem : 1) 6 druhů mincí s nominální hodnotou 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč (r. 2009); 2) Při hodnotě schodku 38,1 mld. a výšce hrany kovové padesátikoruny cca 2 mm bude sloupec vysoký km; 3) 4,2 mil. let; 4) 6 102,- Kč; 5) Růžová a hnědá, Božena Němcová; 6) 5 718,8 km; 7) Ano. metodická poznámka 2 Před dalšími aktivitami je dobré studentům přehrát následující video: ekonomika/ceska-republika/28098-zaseda-vlada-resi-statni-rozpocet-na-pristi-rok/. Pokud tuto možnost nemáte, vytiskněte studentům pouze článek. Odkaz je možné průběžně nahrazovat pro daný rok aktuálním videem/článkem k tvorbě SR. Ještě před spuštěním videa položíme následující otázky (pro přehlednost je vhodné je nechat vypsané na tabuli): Kdo navrhuje státní rozpočet? Kdo se stará o jeho plnění a kdo ho schvaluje? Kde jsou uloženy peníze státu? Jaký je rozdíl mezi příjmy a výdaji v ČR na letošní rok? Kdy je rozpočet vyrovnaný/přebytkový/schodkový? Jaké mají tyto situace pro nás důsledky? Jaký rozdíl mezi schodkem rozpočtu a státním dluhem? domácí úkol Každý student vyhledá na internetu nebo v knihovně novinové články o své obci, městě, či zemi, za kterou hraje v Evropě 2045, a odhalí, kde je přebytkový rozpočet (příp. zjistí, kde a jak přebytkové finance využívá) a kde je schodkový (nebo dokonce došlo ke státnímu bankrotu). Studenti pak články před třídou prezentují, diskutují o nich a hledají společné jmenovatele daných dvou situací. (Doporučený zdroj: 13

16 příloha 1 lekce 2 KVÍZ POČTY S ROZPOČTEM 1. Kolik je v ČR druhů mincí? 2. Jak vysoký sloupec padesátikorun tvoří schodek našeho státního rozpočtu? 3. Průměrná hrubá měsíční mzda je podle Českého statistického úřadu něco málo přes 22 tis. korun. Kolik let byste si ji mohli vyplácet, kdyby vám někdo dal roční příjmy celé naší republiky? 4. Kolik by musel každý obyvatel ČR (vč. dětí a důchodců) jednorázově zaplatit, abychom se zbavili státního dluhu? (počet obyvatel ČR je zhruba 10,5 mil.) 5. Jakou barvu má pětsetikoruna a co je na ní za osobnost? 6. Kolik km by musel ujít pan prezident, kdyby si vytvořil pás pětsetikorun z ročních výdajů své kanceláře? (Rozměry: 152 x 69 mm, bankovky k sobě skládáte kratší stranou) 7. Ministerstvo školství má ve své kapitole na podporu činnosti v oblasti sportu určitou sumu peněz. Mohly by si z něj všechny střední školy v ČR (je jich cca 1 500) postavit pěkné venkovní sportovní hřiště, které průměrně může stát okolo 2,5 mil. korun? A co základní školy, taky by na ně něco zbylo? 3 Píloha. 1 k zákonu.../2008 Sb. PŘÍLOHY ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU ČR Úhrnná ÚHRNNÁ bilance BILANCE příjmů a PÍJM výdajů A státního VÝDAJ rozpočtu STÁTNÍHO ČR ROZPOTU na rok 2009 Ukazatel v tis. K Píjmy státního rozpotu celkem Výdaje státního rozpotu celkem z toho: finanní vztahy k rozpotm - kraj obcí v úhrnech po jednotlivých krajích finanní vztah k rozpotu hlavního msta Prahy Schodek Financování: Zvýšení stavu státních dluhopis Zvýšení stavu pijatých dlouhodobých úvr Zmna stavu na útech státních finanních aktiv

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1.

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1. Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Aktivita 1: Haiti Pracovní list 1 A 1 / PL 1 Pracovní list 2 A 1 / PL 2 Pracovní

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

GLOBALIZACE KDO TAHÁ ZA NITKY ČESKÉ EKONOMIKY? 21 DOMINIK DUKA: ŠTĚSTÍ NENÍ V PENĚZÍCH, V MAJETKU NEBO V KARIÉŘE UPRCHLÍKŮM SE NEVYHNEME 34

GLOBALIZACE KDO TAHÁ ZA NITKY ČESKÉ EKONOMIKY? 21 DOMINIK DUKA: ŠTĚSTÍ NENÍ V PENĚZÍCH, V MAJETKU NEBO V KARIÉŘE UPRCHLÍKŮM SE NEVYHNEME 34 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2015 ROČNÍK 5 TÉMA GLOBALIZACE 17 KDO TAHÁ ZA NITKY ČESKÉ EKONOMIKY? 21 DOMINIK DUKA: ŠTĚSTÍ NENÍ V PENĚZÍCH, V MAJETKU NEBO V KARIÉŘE 12 UPRCHLÍKŮM SE NEVYHNEME

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

PRŮMYSL ČESKÝ PRŮMYSL JE NÁŠ JEN Z POLOVINY 18 JAKÉ BUDE PŘÍŠTÍ SČÍTÁNÍ? 6 JAKUB FISCHER: NEBOJTE SE ČÍSEL, NEKOUŠOU 12. www.statistikaamy.

PRŮMYSL ČESKÝ PRŮMYSL JE NÁŠ JEN Z POLOVINY 18 JAKÉ BUDE PŘÍŠTÍ SČÍTÁNÍ? 6 JAKUB FISCHER: NEBOJTE SE ČÍSEL, NEKOUŠOU 12. www.statistikaamy. MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 10/2014 ROČNÍK 4 TÉMA PRŮMYSL 17 ČESKÝ PRŮMYSL JE NÁŠ JEN Z POLOVINY 18 JAKÉ BUDE PŘÍŠTÍ SČÍTÁNÍ? 6 JAKUB FISCHER: NEBOJTE SE ČÍSEL, NEKOUŠOU 12 www.statistikaamy.cz

Více

CIZINCI JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4

CIZINCI JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 02/2014 ROČNÍK 4 TÉMA CIZINCI 17 JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4 PRACOVAT VEČER A V NOCI?

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných Ročník Roãník 12 16 č. ã. 11 12/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Nej

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice.

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. Několik málo slov Srpen 2006 T A B L E T E N N I S TJ SK PEDAGOG České Budějovice T A B L E T E N N I S Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. I. Úvod str. 2 II.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno PŘÍČINY ZADLUŽOVÁNÍ RODIN, JEHO RIZIKA A MOŽNÉ DŮSLEDKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr.

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ USTAVUJÍCÍ SJEZD POLITICKÉ STRANY NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ KONCEPT POLITICKÉHO PROGRAMU PRO VNITROSTRANICKOU DISKUZI Praha, 26. listopadu 2011 Obsah 1 Preambule... 12 2. Zaměstnanost... 15

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE Jana Bellová Jroslav Zlámal Zdeněk Mendl Petra Navrátilová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...7

Více

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji" Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/04.0003 Autorka metodiky:

Více

O tom, kam jsme došli za uplynulá dvě desetiletí, jestli nestojíme na prahu další normalizace i o jiných aktuálních problémech

O tom, kam jsme došli za uplynulá dvě desetiletí, jestli nestojíme na prahu další normalizace i o jiných aktuálních problémech Článek o flexibilním manažerském vzdělávání najdete na straně 22. www.ipfm.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã.2/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz

Více

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Ko le k tiv auto r ů z áří 2006 Průhledný státní rozpočet? Kudy tečo u a k am p rosakuj í naše ve ř e j n é finance w w w.tr an s par e n cy.cz

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více