Metodický manuál pro učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál pro učitele"

Transkript

1 Metodický manuál pro učitele

2 Metodický manuál pro učitele Evropa 2045 Veronika Endrštová [et al.] vyd. -- Praha: Generation Europe, 2009 Verze Copyright (c) Generation Europe, o.s Autoři: Edita Dufková, Veronika Endrštová, Lenka Petýrková, Michal Řezáč, Vít Šisler Grafický design: Jan Čumlivski, Marie Římanová Editor: Veronika Endrštová, Marie Římanová, Šárka Vlasáková Vysázeno písmem Katarine Publikace může být pro účely výuky volně reprodukována nebo šířena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, kopírováním, či jinak). V případě zájmu o jiné než výukové využití na základních, středních a vysokých školách kontaktujte Generation Europe, o.s. Generation Europe, o.s. Vratislavova 59/ Praha 2-Vyšehrad Tel.: Tato publikace vznikla v rámci projektu Evropa 2045 v regionech financovaného Úřadem vlády ČR. Projekt realizuje občanské sdružení Generation Europe. ISBN (brož.)

3 Vážení učitelé, metodická příručka, již právě otvíráte, je souborem lekcí, které vám pomohou aplikovat některá z témat týkajících se Evropy a Evropské unie do výuky společenských věd na středních školách. Soubor 11-ti lekcí vytvářel autorský tým záměrně tak, aby vám umožnil provázat výuku vybraných témat s počítačovou simulací Evropa 2045 (www.evropa2045.cz). Prostřednictvím jednotlivých lekcí lze studenty připravit na některé z herních principů (řízení ekonomiky státu, hra v roli za jeden z ideových směrů tzv. projekty ), či událostí (konflikt v Dárfúru), se kterými se ve hře setkají, a umožnit jim tak lepší porozumění. Souvislost s hrou je uvedena vždy na začátku každé lekce. Využití manuálu souběžně s hrou však není nutnou podmínkou, ani není nijak stanoveno, které lekce vybrat, nebo v jakém pořadí je používat. Vycházíme z předpokladu, že podmínky na jednotlivých školách a znalosti a dovednosti studentů se natolik liší, že takový jednoduchý recept ani není možný. Na stránkách projektu v sekci ke stažení (http://www.evropa2045.cz/ ke_stazeni.php) najdete řadu doplnění a příloh členěných přehledně podle čísel a názvů lekcí. Není-li tedy příloha k lekci součástí tištěného manuálu, najdete ji právě v této sekci na internetu. Pro lepší orientaci a snazší výběr jsme vám také ke každé lekci připravili stručný souhrn aktivity (aktivita v kostce) a přehled cílů (znalosti a dovednosti), které daná lekce naplňuje. Kompletní přehled lekcí a jejich stručnou charakteristiku pak najdete v souhrnné tabulce na následující straně. Budeme rádi, pokud v příručce najdete spolehlivého pomocníka či alespoň inspiraci pro vaši výuku. Zároveň při tom uvítáme veškeré připomínky a návrhy jak k metodické příručce, tak ke hře Evropa Přejeme mnoho úspěchů při výuce. Autorský tým Evropa

4 Číslo lekce Téma lekce Název 1 Základní politické ideologie 19., 20. století a současnosti. Časová náročnost (příprava učitele/práce v hodině/ práce mimo vyučování) Souvislost s Evropou 2045 Druh aktivity Politické směry 20 min./ 90 min./ - Aktivita má studentům pomoci pochopit klasifikaci politických směrů tak,aby byli schopni si vybrat projekt a následně za něj ve hře vystupovat. Aktivitu lze využít před zahájením samotné hry. Práce ve skupinách, vyhledávání informací v textu, prezentace. 2 Ekonomika státu Počty s rozpočtem 40 min./ 45 min./ 30 min. Aktivitu je dobré zařadit hned v prvních kolech hry, aby studenti uměli pracovat s ekonomickými daty, které se vztahují k řízení jejich státu. 3 Makroekonomické ukazatele Ekonomika s námi smýká 30 min./ 90 min./ - Aktivitu je dobré zařadit hned v prvních kolech hry, aby studenti uměli pracovat s ekonomickými daty a událostmi, které je ve hře potkají. 4 Instituce a rozhodovací procesy EU Boj o armádu a GMO 80 min./ min./ 20 min. Tato aktivita by měla doplnit samotnou výukovou hru, která rozhodovací procesy EU nesimuluje. Aktivitu je vhodné zařadit v průběhu hry. 5 Právní předpisy EU a ČR Právní pyramida 10 min./ min./ - Aktivitu lze zařadit kdykoli po 3. kole hry. Jejím cílem je na příkladech seznámit studenty s tím, co a jak reguluje ústava a zákony ČR, směrnice a nařízení ES, akty územní samosprávy a co je výlučně soukromou věcí občanů. 6 Mezinárodní vztahy EU a svět 10 min./ min./ 1-2h Aktivitu lze použít kdykoliv, ideálně pak v návaznosti na jednu z následujících událostí: Čečenská nezávislost, Konflikt v Dárfúru, Nátlak na USA. 7 Postoj EU k vnějším konfliktům Konflikt v Dárfúru 15 min./ 45 min./ - Aktivitu lze použít v návaznosti na událost Konflikt v Dárfúru (2. kolo). Aktivita má vést studenty k porozumění příčin konfliktu a k zamyšlení nad odpovědností mezinárodoních institucí. 8 Migrační politika EU Přistěhovalci? 5 min./ 45 min./ - Aktivita přispěje k lepšímu pochopení projektů Otevřená Evropa a Pevnost Evropa. Lze zařadit kdykoliv v průběhu hry. 9 Energetická politika a soběstačnost 10 Etnická rozmanitost Evropy a vnitřní konflikty 11 Vlivy projektů na životní prostředí Energeticky nezávislá Evropa 20 min./ min./ 2-3h Aktivita má za cíl přiblížit studentům problematiku zajištění energetické nezávislosti a výhody i obtíže s tím spojené. Lze navázat na událost ve hře Blackout. Hry s hranicemi 30 min. / 45 min./ DÚ - 2 h Aktivita přiblížuje studentům etnickou rozmanitost Evropy a systém ochrany práv menšin. Témata lze spojit s otázkou budoucího vývoje Evropy v oblasti regionální politiky, postoje k menšinám a otázkou vnitřní stability. Vadí, nevadí (EIA, NIMBY) 50 min./ 90 min./ 15 min. Lekce přibližuje jeden ze systémů ochrany životního prostředí (EIA). Lze dát do souvislosti s tématy Natura 2000, přímá jurisdikce, ale také s principem účasti veřejnosti na rozhodování. Orientace v rozpočtových tabulkách, práce ve skupině, diskuse. Jednoduché početní úkony, analýza textu, hledání příčin a důsledků. Diskuse, hra v roli. Logické uvažování, skupinová práce. Brainstorming, práce v týmu, rešerše na internetu, výtvarné zpracování, prezentace. Kolektivní vyjednávání, diskuse, tvorba společného prohlášení. Diskusní zápas. Brainstorming, práce v týmu, vyhledávání na internetu, počítání, prezentace. Práce s textem, vyhledávání informací, výtvarné zpracování. Diskuse, tvorba myšlenkové mapy, práce v týmu. 2

5 obsah 3 Obsah 1. lekce: Politické směry lekce: počty s rozpočtem lekce: 4. lekce: 5. lekce: 6. lekce: 7. lekce: 8. lekce: 9. lekce: 10. lekce: ekonomika s námi smýká Boj o armádu a GMO právní pyramida eu a svět konflikt v dárfúru přistěhovalci? energeticky nezávislá evropa hry s hranicemi lekce: VADÍ, NEVADÍ (EIA, NIMBY)

6 1. lekce politické směry autor Michal Řezáč Aktivita v kostce Studenti se rozdělí do skupin. Na základě práce s informacemi (pracovní listy, texty, Encyklopedie Evropa 2045, internet) vypracovávají přehled se základními charakteristikami jednotlivých politických směrů. Výsledky své práce prezentují před ostatními. Zároveň se tak skupiny seznamují s charakteristikou jednotlivých projektů ve hře Evropa 2045 a společně hledají paralely mezi jednotlivými projekty a politickými směry. V závěru si studenti vybírají projekt, který budou ve hře hájit, a z pozic tohoto projektu zkušebně hodnotí (odmítají/přijímají) jednotlivá témata podobně, jako je tomu ve hře samotné. Souvislosti s hrou Evropa 2045, kdy lekci použít: Cílem aktivity je uvést studenty do diskuse o klasifikaci politických směrů tak, aby byli schopni je pochopit, následně si vybrat projekt a následně za něj ve hře vystupovat. Aktivitu lze tedy využít před zahájením samotné hry a souběžně s rozdělením jednotlivých projektů (př. Pevnost Evropa, Zelená Evropa, Otevřená Evropa) ve hře. Cíle aktivity Studenti by měli pochopit, že rozličně formulované politické postoje a názory, se kterými se mohou běžně setkat (nejen v médiích), lze klasifikovat podle různých systémů, a že každá deklarovaná politická ideologie by měla být nějak vnitřně konzistentní v dílčích názorech na konkrétní věci. Studenti by měli být na konci lekce schopni charakterizovat jednotlivé politické směry a určit základní priority a politická a historická východiska. Měli by také rozumět principům herních projektů a jejich spojitosti s příslušnými politickými směry. časová náročnost příprava učitele: min. práce ve vyučování: min. příprava studentů mimo výuku: Pozn.: Aktivitu lze realizovat částečně jako domácí úkol např. zpracování charakteristik politických směrů. Pomůcky Pomůcky obsažené v balíčku: Příloha 1 Tabulka se zadáním politických směrů pracovní list pro studenty Příloha 2 Kontrolní/přehledová verze tabulky pro učitele 4

7 Pomůcky Pomůcky, které je třeba dále připravit: - Příloha 3 Ukázky autorských textů hlavních představitelů jednotlivých směrů (R. David: Politologie) ke stažení na - Příloha 4 Charakteristika všech 8 herních projektů Evropy 2045 pro učitele - ke stažení na - Texty jednotlivých Myšlenkových směrů z Encyklopedie Evropy 2045, event. PC s přístupem na internet; k vytištění na > Encyklopedie > Myšlenkové směry - Balicí papír, fixy, lepenka - Slovník cizích slov (není podmínkou) popis aktivity Postup při zadávání Studenty seznámíme s tématem hodiny, rozdělíme je do 4 skupin po 5 8 členech a vyzveme je k tomu, aby si v každé skupině zvolili jednoho, který bude celou činnost skupiny koordinovat. Každé skupině dáme vylosovat (nebo jí zadáme) vždy: a) jeden politologický směr typický pro 19. století (viz příloha 1A), b) jeden politologický směr typický pro 20. století (viz příloha 1B), pozn.: 20. století je zastoupeno pouze třemi směry, jedna méně početná skupina ho tedy může vynechat, c) jeden politologický směr typický pro současnost (viz příloha 1C). Následně studentům rozdáme tyto materiály: a) vytištěné texty jednotlivých kapitol z Encyklopedie Evropy 2045 kategorie Myšlenkové směry, v ideálním případě si studenti dohledávají informace přímo přes internet (zdroj viz Pomůcky), b) příslušné ukázky autorských textů hlavních představitelů jednotlivých směrů (R. David: Politologie, viz příloha ke stažení na c) tabulku se zadáním (viz příloha 1), arch papíru, fix. Zadání práce je následující: a) Z materiálů, které máte k dispozici, zjistěte základní charakteristiku a východiska jednotlivých politických směrů. Zjištěné informace vyplňujte postupně do tabulky. b) Výslednou podobu své tabulky přepište heslovitě na arch papíru. c) Z autorských textů (R. David: Politologie) vyberte 1 2 krátké pasáže, které nejvýstižněji charakterizují daný politický směr. d) Připravte si krátkou prezentaci tak, aby se do ni postupně zapojili všichni členové skupiny. metodické poznámky Je dobré vyzvat koordinátory skupin k pečlivému rozdělení práce ve skupině a sledování stanoveného limitu min. Zároveň studentům nezapomeňte zdůraznit, že do tabulky i následného přehledu mají vpisovat pouze stručná hesla. Při prezentaci by však měli být schopni hesla podrobněji popsat. Po skončení limitu vyzveme skupiny, aby postupně představili základní principy daných politických směrů. Při prezentaci studenti využívají pro názornost přepis doplněné tabulky na list flipchartu, aby výsledek viděli i ostatní. Každou prezentaci doplňuje citace autorského textu. Skupiny se střídají tak, aby byly postupně představeny všechny politické směry. Vytvořené přehledy následně vyvěsíme na viditelné místo ve třídě. Aktivitu na závěr doplníme o diskusi nad otázkami: - Jsou podle vás některé politologické směry ve vzájemné ideové opozici? Pokud ano, které to jsou a čeho se rozpory týkají? - Které období českých (evropských) dějin bylo nejvíce poznamenáno politickou ideologií? aj. doplňková rozšiřující aktivita Po dokončení prezentací rozdáme do každé skupiny list s přehledem všech 8 herních projektů Evropy 2045 a dáme studentům čas na jejich prostudování. Mezitím vytvoříme na tabuli seznam projektů a každému z nich přidělíme určitý symbol (Pevnost Evropa křížek, Zelená Evropa kolečko atd.) Poté vyzveme studenty, aby ve skupině rozhodli, z jakých ideových politických základů, se kterými se seznámili při prezentacích, vycházejí jednotlivé projekty ve hře. Ponecháme určitý čas na přípravu. Poté vždy přečteme nahlas jeden z projektů včetně jeho charakteristiky a vyzveme zástupce skupin, aby na vyvěšených prezentacích označili symbolem daného herního projektu ten/ty politický/é směr/y, se kterými je projekt ideově spjat (pro označování je možné zvolit také barvy, či barevné samolepky). Nakonec společně zhodnotíme výsledky a otevřeme prostor pro diskusi. Projekty ve hře se zcela nebo částečně překrývají s politickými směry v této aktivitě. Důležité je, aby studenti pochopili, že výsledek této aktivity podléhá do značné míry jejich interpretačnímu výkonu a není jedno správné řešení. Aktivitu lze uzavřít rozdělením herních projektů mezi studenty a zahájit tak samotnou hru Evropa Doporučený postup při rozdělování projektů najdete v Technickém manuálu Evropa 2045, který je ke stažení na 5

8 příloha 1A lekce 1 pro studenty příloha 1 lekce 1 Politické ideologie 19. století vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti ideoví představitelé v minulosti současné pol. strany (ČR, EU) hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT LIBERALISMUS KONZERVATISMUS KŘESŤANSKÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA SOCIALISMUS 6

9 příloha 2 lekce 2 příloha 1B lekce 1 Politické ideologie 20. století vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti ideoví představitelé v minulosti současné pol. strany (ČR, EU) hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT NACIONALISMUS (od 19.st.) POLITICKÝ EXTREMISMUS - FAŠISMUS POLITICKÝ EXTREMISMUS - KOMUNISMUS 7

10 příloha 1C lekce 1 pro studenty Politické ideologie současnosti vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti představitelé a politické strany hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT ENVIRONMENTALISMUS MULTIKULTURALISMUS EUROOPTIMISMUS EUROSKEPTICISMUS 8

11 příloha 2 lekce 2 příloha 2A lekce 1 Politické ideologie 19. století LIBERALISMUS KONZERVATISMUS KŘESŤANSKÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA SOCIALISMUS vysvětlení pojmu Liberta (lat.) svoboda, volnost Conservare (lat.) chránit, zachovat Socialis (lat.) společný Socialis (lat.) společný, družný odbdobí vzniku, historické souvislosti 19. stol. 19. stol. od 1. stol. n.l., jako politický směr v reakci na socialismus od 2. pol. 19. stol. 2.pol. 19. stol. reakce na průmyslový kapitalismus ideoví představitelé v minulosti John Locke, Jeremy Bentham, Adam Smith, J. S. Mill, F.A. Hayek E. Burke, F. Palacký, Winston Churchill, Margaret Thatcherová Ježíš a apoštolové, Církev Lev XIII., Pavel VI., Jan XXIII, Jan Pavel II. P. J. Proudhon, L. Blanc, J. J. Rousseau, K. Marx, F. Engels současné pol. strany (ČR, EU) ODS, Strana Zelených Konzervativní strana (VB), ODS, KDU-ČSL KDU-ČSL, CDU, CSU (Něm.) ČSSD, sociálně demokratické a socialistické strany hlavní hodnoty - svoboda jednotlivce - důraz na svobodu trhu - ochrana soukromého vlastnictví (výrobních prostředků) - tradice a řád - řád ve smyslu vlády zákona - vlast, patriotismus - prosazování křesť. hodnot v politice - sociální sounáležitost - ochrana a podpora rodin a vzdělání - podpora seniorům a potřebným - dosažení ideálu rovnosti a sociální spravedlnosti - omezení při držbě soukromého majetku ve prospěch společného vlastnictví názory na tržní mechanismus - minimalizace zásahů státu do ekonomiky - rovnost v podnikání - rovnost prac. příležitostí - privatizace - schvaluje zásahy státu do ekonomiky především v sociální oblasti (předcházení radikalismu) - sociální smír - souhlas s tržními principy, jejich přizpůsobení sociálním zájmům - sociálně tržní hospodářství - podpora rodin, vzdělávání, zaměstnanosti, soc. péče - upřednostňování zájmu kolektivu a společného vlastnictví před svobodou trhu - organizace dělby práce - důraz na soc. podporu vize společnosti - rovnost příležitostí - svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého - ochrana rodiny a náboženství - náboženství = hodnotový řád - stabilita a kontinuita - na křesť. základech - proti potratům, euthanasii, registrovanému partnerství - důraz na křesťanskou solidaritu - pečující společnost - rovnost výsledků - solidarita bohatých s chudými, zdravých s nemocnými názor na funkci/podobu státu - důraz na svobodu jednotlivce, minimalizace kompetencí státu - udržuje stabilitu a společenský řád, platné hodnoty, normy - na křesťanských principech - sociální a rodinná politika - stát se silnými kompetencemi - welfare state PROJEKT LIBERÁLNÍ EVROPA KONZERVATIVNÍ EVROPA SOCIÁLNÍ EVROPA OTEVŘENÁ EVROPA VÍCE EVROPY SOCIÁLNÍ EVROPA OTEVŘENÁ EVROPA 9

12 příloha 2B lekce 1 Politické ideologie 20. století vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti ideoví představitelé v minulosti současné pol. strany (ČR, EU) hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/ podobu státu PROJEKT NACIONALISMUS (od 19.st.) POLITICKÝ EXTREMISMUS - FAŠISMUS POLITICKÝ EXTREMISMUS - KOMUNISMUS Natio (lat.) narození, národ Fasces (lat.) svaz, svazek prutů nošený římskými úředníky (liktory) Communis (lat.) společný kořeny sahají do stol. - Francouzská revoluce, rok souvisí s rozpadem feudálního systému, kolonialismem v 19. stol. po 1. SVV, po r rozpad sovětského roku v Čechách např. Mladočeši (19. stol.), národní socialisté (20. stol.) - po 1. SVV, 1922 Itálie, 1933 Německo - po r Španělsko, Argentina B. Mussolini, NSDAP, A. Hitler, J. Tiso, E. Moravec 1917 bolševická revoluce v Rusku, Německo, Maďarsko po 1. SVV, po r střední a východní Evropa Platón, K. Marx, F. Engels, K. Marx, Vladimír Iljič Lenin, J. V. Stalin, K. Gottwald J.M. Le Pen Francie Svobodní (ÖVP) J. Haider, Rakousko J. Slota Slovenská národní strana Dělnická strana (ČR) KSČM - oddanost jednotlivce národu - silné lpění na společném jazyku, historii, kultuře, náboženství a území - extrémní nacionalismus: přesvědčení o výjimečnosti, event. nadřazenosti vlastního národa, popř. rasy - otevřená xenofobie - odstranění kapitalismu a nahrazení společným (státním) vlastnictvím - potlačení individualismu ve prospěch zájmu kolektivu - světová revoluce - národní protekcionismus, protěžování domácích výrobků a firem - hospodářské soupeření států, expanze - plně suverénní, územně a kulturně nezávislá - šovinismus ( jsme lepší než ) - odmítání přistěhovalců, cizinců - trh je podřízen zájmům režimu, vytváří dostatek pracovních míst, zbrojní výroba - radikální nacionalismus a rasismus - spol. rozdělená podle rasové příslušnosti - privilegovaní jsou členové vládnoucí strany - xenofobie - kategorické odmítání, ekonomika centrálně řízená státem, kontrola výroby, jednotné ceny - radikální socialismus, založen na odmítání dosavadních norem a hodnot ve společnosti - omezení svobody jednotlivce ve prospěch celku - samostatný, plně suverénní stát - etnické hranice = hranice státu - struktury strany nahrazují státní struktury, stranické ozbrojené složky (černé košile, SA atd.) - totalitní stát,vše podřízeno zájmům vládnoucí strany a její ideologii - policejní kontrola, propaganda - struktury strany nahrazují státní struktury, stranické ozbrojené složky (Lidové milice) - totalitní stát, vše podřízeno zájmům vládnoucí strany a její ideologii - policejní kontrola, propaganda PEVNOST EVROPA MÉNĚ EVROPY PEVNOST EVROPA SOCIÁLNÍ EVROPA 10

13 příloha 2 lekce 2 příloha 2C lekce 1 Politické ideologie současnosti vysvětlení pojmu odbdobí vzniku, historické souvislosti představitelé a politické strany hlavní hodnoty názory na tržní mechanismus vize společnosti názor na funkci/podobu státu PROJEKT ENVIRONMENTALISMUS MULTIKULTURALISMUS EUROOPTIMISMUS EUROSKEPTICISMUS Environment (angl.) prostředí Multi (lat.) mnoho Optimismus názor zdůrazňující klady a vývoj k lepšímu Skepticismus kritický přístup a posuzování nových nebo většinově přijímaných teorií - od 60. let 20. stol. - reakce na ničení krajiny průmyslovou výrobou - hnutí Greenpeace, Děti Země, Hnutí Duha - strany zelených - Evropa od 50. a 60. let 20. stol. (migrace obyvatel z bývalých evr. kolonií v Afice a Asii do Evropy) - politické reprezentace USA od 2. pol. 20. stol. (J.F. Kennedy) - panevropské hnutí (zač. 20. stol.) - s vývojem evropské integrace v 2. pol. 20. stol., dále od 90. let 20. stol. (vznik EU) - zahraniční politika Španělska, Lucemburska - KDU-ČSL, ČSSD - s vývojem evropské integrace v 2. pol. 20. stol., dále od 90. let 20. stol. (vznik EU) - zahraniční politika V. Británie, Dánska, Norska (není členem EU), Hnutí Libertas, V. Klaus - ochrana, zachování a zlepšení životního prostředí politickou cestou - trvale udržitelný rozvoj - rovnoprávné politické soužití lidí různých kultur a náboženství v jednom státě - záměrné uchovávání kulturní rozmanitosti skupin, vzájemné ovlivňování jednotlivých kultur - evropská integrace, spolupráce států může přispět k řešení problémů současného světa - staví se negativně k evropské integraci - odmítnutí, zastavení nebo podstatné blokování integračního procesu - svobodný trh ohrožuje ekologickou a sociální rovnováhu, nutné zásahy - investice do ochrany životního prostředí, zelené daně - zdůrazňuje ekonomický prospěch přistěhovalců (daně, podnikání) - vyrovnávání populační úbytku domácího obyvatelstva - posílení hospodářských rozhodovacích mechanismů EU - oslabení hospodářských rozhodovacích mechanismů EU - popř. degradace EU pouze na úroveň hospodářské integrace, nikoliv politické - lidstvo je závislé na prostředí, ve kterém žije - proti konzumu - kolektivní a individuální zodpovědnost vůči přírodě - kulturní rozmanitost je pro společnost prospěšná a obohacující - úsilí o vytvoření kulturně pluralitní společnosti - co nejtěsnější spolupráce zemí v rámci EU - přijetí Lisabonské smlouvy -Evropa nezávislých, suverénních rovnoprávných národů, spolupráce zemí v rámci EU - decentralizace na úrovni státu - zajištění ekologického rozvoje správným rozhodováním st. institucí - posílení mezinárodní spolupráce (a institucí) v boji proti globálním problémům - hledání rovnováhy mezi právem imigrantů na vlastní kulturu a udržením občanského míru a sociální stability celé společnosti - posílení vlivu EU a jejích institucí na úkor národních států - přenesení suverenity jednotlivých států na instituce EU - evropský prezident a evropská ústava - oslabení vlivu EU ve prospěch suverénních národních států ZELENÁ EVROPA OTEVŘENÁ EVROPA VÍCE EVROPY OTEVŘENÁ EVROPA VÍCE EVROPY MÉNĚ EVROPY 11

14 2. lekce počty s rozpočtem autor Lenka Petýrková Aktivita v kostce Studenti se v aktivitě seznámí s rozpočtem České republiky. Provedou rešerši týkající se státní bilance a společně s učitelem interpretují výsledky svého šetření. Nakonec si s pomocí zábavného kvízu osvojí základní údaje typu příjmy, výdaje, rozpočtová kapitola, přebytek, schodek atd. Souvislosti s hrou Evropa 2045, kdy lekci použít: Aktivitu je dobré zařadit hned v prvních kolech hry, aby studenti uměli pracovat s ekonomickými daty, která se vztahují k řízení jejich státu. Cíle aktivity Státní rozpočet, výdaje státu, zadlužení, atd. jsou častými tématy veřejné diskuse. K tomu, aby se studenti v těchto tématech dokázali orientovat, potřebují pochopit několik jednoduchých zásad. Státní rozpočet je přitom jedním ze základních nástrojů tvorby jakékoliv veřejné politiky, a to jak ve skutečnosti, tak ve hře Evropa Studenti by měli být na konci lekci schopni popsat funkci a základní charakteristiky rozpočtu ČR, vyjmenují jeho klíčové příjmové a výdajové položky. časová náročnost příprava učitele: 40 min. práce ve vyučování: 45 min. příprava studentů mimo výuku: 30 min. pomůcky Pomůcky obsažené v balíčku: Příloha 1 Kvíz Počty s rozpočtem Příloha 1, 2, 3 Přílohy zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 Pomůcky, které je třeba dále připravit: Zákon o státním rozpočtu ČR, plakát s obrázky a fotografiemi, tabule, fix, kalkulačka, příp. MS Excel, přístup na internet (pro účely vyhledání dat k samostatné práci) zdroje a odkazy 12 - webové stránky MFČR: - Peková, J. Veřejné finance. Praha: ASPI, ISBN: Stiglitz, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, pro stručnou historii a funkce SR: - další všeobecné informace o SR: část Státní rozpočet není žádná selanka

15 Popis aktivity Postup při zadávání Na úvod hodiny si připravíme jednoduchý plakát s obrázky nebo fotografiemi, které představují některé kapitoly státního rozpočtu, např. zasedání poslanců, studenti v lavicích, dělníci v době krize čekající na dávky sociální podpory (USA 30. léta), krajina zničená povodněmi, vědci, armáda, televize a rádio a další. Plakát umístíme na začátku hodiny na viditelné místo ve třídě a zeptáme se studentů, co mají obrázky společného. Postupně dovedeme studenty k tomu, že všechny prezentované aktivity alespoň zčásti financuje stát. Následují otázky (u problematických provedeme krátký výklad): Proč vznikl státní rozpočet, resp. jaká je jeho funkce? (pro získání informací lze využít odkazů uvedených ve zdrojích) Jak se státní rozpočet člení? Jak se nazývají jeho hlavní části? Odpovědi studentů zapisujeme na tabuli a systematicky je třídíme. metodická poznámka 1 Učitel zmíní členění na příjmy a výdaje a dále na jednotlivé kapitoly každá kapitola má svého správce: PS PČR, Senát PČR, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, všechna ministerstva, dále státní úřady a ústavy, jako je např. Akademie věd ČR, ČSÚ, NKÚ atd. (viz příloha 2 a 3 Zákona o SR). Kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa administruje Ministerstvo financí ČR a zahrnuje položky, které nelze zařadit do hospodaření jednotlivých ministerstev nebo ostatních správců, obsahuje mj. rezervy na krytí přírodních katastrof, náklady na volby nebo na financování vojenských misí v zahraničí. Na tabuli vypíšeme celkové příjmy a výdaje ČR na tento rok (viz příloha 1). Pak rozdělíme studenty do skupin. Každá skupina dostane k dispozici celkový přehled příjmů/výdajů SR (viz příloha 2 a 3), kde nebudou uvedeny částky u jednotlivých kapitol (přílohu je možné snadno upravit na kopírce). Zadání pro studenty je následující: Určete 3 kapitoly, které mají podle vás nejvyšší a nejnižší výdaje a příjmy. Po chvíli odhalíme studentům výsledky (na dataprojektoru nebo skupinám rozdáme nové přehledy s vyplněnými čísly) a diskutujeme o nich. Následně se vrátíme k úvodní aktivitě hodiny a k vypsaným funkcím státního rozpočtu. Společně se studenty k nim připisujeme jednotlivé kapitoly rozpočtu tak, aby byla zřetelná vazba mezi danou funkcí SR a příslušnými příjmy/výdaji. Na základě přehledu kapitol můžeme také společně doplnit, na které funkce SR se předtím zapomnělo. Na závěr hodiny dáme studentům k vypracování kvíz (viz příloha 1). Studenti stále pracují v dříve vytvořených skupinách. Odpovědi na kvíz Počty s rozpočtem : 1) 6 druhů mincí s nominální hodnotou 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč (r. 2009); 2) Při hodnotě schodku 38,1 mld. a výšce hrany kovové padesátikoruny cca 2 mm bude sloupec vysoký km; 3) 4,2 mil. let; 4) 6 102,- Kč; 5) Růžová a hnědá, Božena Němcová; 6) 5 718,8 km; 7) Ano. metodická poznámka 2 Před dalšími aktivitami je dobré studentům přehrát následující video: ekonomika/ceska-republika/28098-zaseda-vlada-resi-statni-rozpocet-na-pristi-rok/. Pokud tuto možnost nemáte, vytiskněte studentům pouze článek. Odkaz je možné průběžně nahrazovat pro daný rok aktuálním videem/článkem k tvorbě SR. Ještě před spuštěním videa položíme následující otázky (pro přehlednost je vhodné je nechat vypsané na tabuli): Kdo navrhuje státní rozpočet? Kdo se stará o jeho plnění a kdo ho schvaluje? Kde jsou uloženy peníze státu? Jaký je rozdíl mezi příjmy a výdaji v ČR na letošní rok? Kdy je rozpočet vyrovnaný/přebytkový/schodkový? Jaké mají tyto situace pro nás důsledky? Jaký rozdíl mezi schodkem rozpočtu a státním dluhem? domácí úkol Každý student vyhledá na internetu nebo v knihovně novinové články o své obci, městě, či zemi, za kterou hraje v Evropě 2045, a odhalí, kde je přebytkový rozpočet (příp. zjistí, kde a jak přebytkové finance využívá) a kde je schodkový (nebo dokonce došlo ke státnímu bankrotu). Studenti pak články před třídou prezentují, diskutují o nich a hledají společné jmenovatele daných dvou situací. (Doporučený zdroj: 13

16 příloha 1 lekce 2 KVÍZ POČTY S ROZPOČTEM 1. Kolik je v ČR druhů mincí? 2. Jak vysoký sloupec padesátikorun tvoří schodek našeho státního rozpočtu? 3. Průměrná hrubá měsíční mzda je podle Českého statistického úřadu něco málo přes 22 tis. korun. Kolik let byste si ji mohli vyplácet, kdyby vám někdo dal roční příjmy celé naší republiky? 4. Kolik by musel každý obyvatel ČR (vč. dětí a důchodců) jednorázově zaplatit, abychom se zbavili státního dluhu? (počet obyvatel ČR je zhruba 10,5 mil.) 5. Jakou barvu má pětsetikoruna a co je na ní za osobnost? 6. Kolik km by musel ujít pan prezident, kdyby si vytvořil pás pětsetikorun z ročních výdajů své kanceláře? (Rozměry: 152 x 69 mm, bankovky k sobě skládáte kratší stranou) 7. Ministerstvo školství má ve své kapitole na podporu činnosti v oblasti sportu určitou sumu peněz. Mohly by si z něj všechny střední školy v ČR (je jich cca 1 500) postavit pěkné venkovní sportovní hřiště, které průměrně může stát okolo 2,5 mil. korun? A co základní školy, taky by na ně něco zbylo? 3 Píloha. 1 k zákonu.../2008 Sb. PŘÍLOHY ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU ČR Úhrnná ÚHRNNÁ bilance BILANCE příjmů a PÍJM výdajů A státního VÝDAJ rozpočtu STÁTNÍHO ČR ROZPOTU na rok 2009 Ukazatel v tis. K Píjmy státního rozpotu celkem Výdaje státního rozpotu celkem z toho: finanní vztahy k rozpotm - kraj obcí v úhrnech po jednotlivých krajích finanní vztah k rozpotu hlavního msta Prahy Schodek Financování: Zvýšení stavu státních dluhopis Zvýšení stavu pijatých dlouhodobých úvr Zmna stavu na útech státních finanních aktiv

17 příloha 2 lekce 2 příloha 2 lekce 2 4 Píloha. 2 k zákonu.../2008 Sb. Celkový CELKOVÝ přehled PEHLED příjmů PÍJM státního STÁTNÍHO rozpočtu ROZPOTU ČR PODLE na rok KAPITOL 2009 (podle kapitol) íslo kapitoly Kapitola daové píjmy *) pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti z toho povinné pojistné na dchodové pojištní v tisících K nedaové píjmy, kapitálové píjmy a pijaté transfery celkem z toho z rozpotu Evropské unie **) 301 Kancelá prezidenta republiky Poslanecká snmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úad vlády eské republiky Bezpenostní informaní služba Ministerstvo zahraniních vcí Ministerstvo obrany Národní bezpenostní úad Kancelá Veejného ochránce práv Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních vcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostedí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura eské republiky Ministerstvo prmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy eský telekomunikaní úad Ministerstvo zemdlství Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Úad pro ochranu osobních údaj Úad prmyslového vlastnictví eský statistický úad eský úad zemmický a katastrální eský báský úad Energetický regulaní úad Úad pro ochranu hospodáské soutže Ústav pro studium totalitních režim Ústavní soud Akademie vd eské republiky Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Správa státních hmotných rezerv Státní úad pro jadernou bezpenost Nejvyšší kontrolní úad Státní dluh Operace státních finanních aktiv Všeobecná pokladní správa C E L K E M PÍJMY CELKEM (daové píjmy, pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti, nedaové píjmy, kapitálové píjmy a pijaté transfery celkem) *) bez píjm z povinného pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finanních aktiv zahrnují píjmy na útech státních finanních aktiv - odvody od pvodc radioaktivních odpad na jaderný úet **) zahrnuje jak prostedky poskytnuté z rozpotu Evropské unie pímo, tak prostedky poskytnuté prostednictvím Národního fondu 15

18 příloha 3 lekce 2 5 Píloha. 3 k zákonu.../2008 Sb. CELKOVÝ PEHLED VÝDAJ STÁTNÍHO ROZPOTU PODLE KAPITOL Celkový přehled výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2009 (podle kapitol) íslo kapitoly K a p i t o l a v tisících K V ý d a je c e l k e m 301 Kancelá prezidenta republiky Poslanecká snmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úad vlády eské republiky Bezpenostní informaní služba Ministerstvo zahraniních vcí Ministerstvo obrany Národní bezpenostní úad Kancelá Veejného ochránce práv Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních vcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostedí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura eské republiky Ministerstvo prmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy eský telekomunikaní úad Ministerstvo zemdlství Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Úad pro ochranu osobních údaj Úad prmyslového vlastnictví eský statistický úad eský úad zemmický a katastrální eský báský úad Energetický regulaní úad Úad pro ochranu hospodáské soutže Ústav pro studium totalitních režim Ústavní soud Akademie vd eské republiky Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Správa státních hmotných rezerv Státní úad pro jadernou bezpenost Nejvyšší kontrolní úad Státní dluh Operace státních finanních aktiv Všeobecná pokladní správa C E L K E M

19 3. lekce ekonomika s námi smýká autor Lenka Petýrková Aktivita v kostce Studenti se v aktivitě seznámí s ekonomickým ukazatelem HDP, jeho vypovídací schopností a užitím. V první hodině plní úkoly z pracovního listu naučí se počítat HDP tzv. výdajovou metodou, zjišťují HDP a HDP na hlavu vybraných zemí. Dále se dozví o fungování rozpočtu Evropské unie odhadují, které země jsou největšími a nejmenšími přispěvateli do rozpočtu a jak se evropské peníze přerozdělují. Ve druhé hodině si studenti přečtou články o krizových situacích v ekonomice a na základě vlastní analýzy si připraví diagram příčin a důsledků příslušné situace, včetně dopadu daných událostí na HDP. Souvislosti s hrou Evropa 2045, kdy lekci použít: Aktivitu je vhodné zařadit hned v prvních kolech hry, aby studenti uměli pracovat s ekonomickými daty a událostmi, které je ve hře potkají. Cíle aktivity Makroekonomické ukazatele jako např. HDP se objevují denně ve zpravodajství a to nejen ve smyslu ekonomického ukazatele, ale často také jako indikátor vyspělosti států atp. Je proto důležité, aby studenti tyto informace nepřijímali automaticky, ale zamysleli se nad tím, jak je tento ukazatel tvořen a o čem vlastně vypovídá. Studenti by měli být na konci lekce schopni rozpoznat silné i slabé stránky ukazatele HDP, znát postup výpočtu výdajovou metodou a z běžných novinových článků odvodit, jak určitá událost ovlivní výši HDP. Zároveň by měli získat povědomí o tom, jak HDP souvisí s rozpočtem EU. časová náročnost příprava učitele: 30 min. práce ve vyučování: min. příprava studentů mimo výuku: pomůcky Pomůcky obsažené v balíčku: Příloha 1 Pracovní list pro studenty Příloha 2 3 novinové články (kompletní příloha se všemi 4 novinovými články je k dispozici na Příloha 3 Ukázka řešení aktivity 2 Pomůcky, které je třeba dále připravit: - přístup na internet (1. hodina: vyhledání dat k samostatné práci) - fixy, velká čtvrtka (arch papíru) 17

20 zdroje a odkazy - webové stránky Českého statistického úřadu: hruby_domaci_produkt_(hdp) - webové stránky Evropské komise o rozpočtu EU (pouze v AJ, NJ, FJ): budget/budget_glance/what_for_en.htm - hodnoty a hodnocení v ekonomii: - Holman, R. Makroekonomie - Středně pokročilý kurz. Praha: C. H. Beck, Popis aktivity Postup při zadávání 1. vyučovací hodina Aktivita 1: HDP pracovní listy Na začátku hodiny rozdáme studentům pracovní listy (příloha 1) a vysvětlíme jim pojem HDP. Pak společně se studenty pracujeme na uvedených šesti úkolech. Metodická poznámka: U úkolu 1 vysvětlíme studentům zjednodušeně výdajovou metodu výpočtu HDP, vzorec napíšeme na tabuli, aby ho měli studenti stále před očima: HDP = spotřeba lidí (nákupy zboží a služeb) + investice firem + veřejné výdaje na zboží a služby + tzv. čistý vývoz (hodnota vývozů - hodnota dovozů). Pro Aktivitu 2 je velmi důležité, aby studenti tuto metodu znali. U úkolu 6 je vhodné se studenty prodiskutovat problematičnost ukazatele HDP. Při diskuzi vycházejte z argumentů, které jsou uvedeny v odstavci u tohoto úkolu: HDP neodráží míru blahobytu (volný čas, znečištění životního prostředí př. v 80. letech české elektrárny spalovaly hnědé uhlí s vysokým obsahem síry. Zvyšovala se sice produkce elektřiny a tedy i HDP, ale lidé v okolí nemohli dýchat a byli často nemocní). HDP neodráží bohatství (dvě země mohou mít srovnatelné HDP, ale jedna má dobře fungující síť škol, zdravotnických zařízení, silnic atd. a druhá naprosto nefungující infrastrukturu). HDP nezahrnuje netržní činnosti a šedou ekonomiku (pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřeby, prostituce atd.). 2. vyučovací hodina Aktivita 2: Co způsobuje pokles HDP? Analýza ekonomických textů: Rozdělíme studenty do skupin po čtyřech. Každá skupina dostane jeden z novinových článků a velkou čtvrtku. Články mají různou délku a tak můžete podle úrovně studentů přizpůsobit svůj výběr buď na dva delší, či dva kratší. Úkolem studentů je analyzovat článek a zjistit, zda uvedené skutečnosti způsobí pokles HDP a přitom své zjištění odůvodnit. Metodická poznámka: Analýza znamená z řečtiny rozebírat nebo rozvažovat něco zprvu nesrozumitelného. Snažte se studenty motivovat k tomu, aby se nebáli na první pohled složité články zpracovat. Při analýze se postupuje od jednoduchých pochopitelných věcí ke složitým. Tři články jsou k dispozici v příloze, všechny pak jsou k dispozici ke stažení na následujících odkazech. Na výběr máte ze dvou delších a dvou kratších článků. Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Zadání pro studenty je následující: - Připravte si čtvrtku (arch papíru), nahoru si opište vzorec výdajové metody výpočtu HDP, vlevo do kroužku slovo příčiny, vpravo slovo důsledky. Pečlivě si přečtěte texty a do středu čtvrtky napište ústřední téma článku. Pak ke kroužkům příčiny a důsledky přiřaďte jak informace z textu, tak i své vlastní úsudky. - Dolů na čtvrtku nakonec uveďte, zda popsané skutečnosti způsobí pokles či růst HDP s odkazem na rovnici výdajové metody. Pomocné otázky: Stalo se vám někdy, že jste přestali chodit do obchodu, kde jste obvykle nakupovali? Z jakého důvodu? (Cena výrobků, kvalita, možnost výběru ) Co se stane, když jsou lidé bez práce? Utrácí stejnou sumu peněz jako dříve? Co když nemají na nájem, vodu, plyn nebo splácení úvěru? Způsobí tím problémy majitelům domů, vodárnám, plynárnám a bankám? Jaký je rozdíl mezi tím, když zkrachuje malá a velká firma? Stalo se vám někdy, že byste si řekli dám cokoliv, jen kdybych měl tohle? Znamená to tedy, že když je něčeho nedostatek, lidé jsou ochotní zaplatit víc? Představte si, že jste podnikatel a vlastníte obchod. Jednoho dne vám do něj udeří blesk a téměř všechno vám v něm shoří. Co uděláte, abyste se z této škody a ztráty co nejdříve dostal? Ukázkové řešení vytvořeného diagramu najdete v příloze 3. Na konci hodiny skupiny studentů prezentují své analýzy (prezentace mohou následovat v blocích všechny prezentace o jednom tématu za sebou) a diskutují společně o výsledcích. 18

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ 24.2.2010 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 miliardy Kč STÁTNÍ DLUH PRUDCE ROSTE 1200 1000

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 22. října 2015, Otrokovice OBSAH PŘEDNÁŠKY OBRAZEM PŘEHLED

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více