SVĚT V KRIZI: JAKÉ REFORMY GLOBÁLNÍ EKONOMIKY A POLITIKY?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT V KRIZI: JAKÉ REFORMY GLOBÁLNÍ EKONOMIKY A POLITIKY?"

Transkript

1 SVĚT V KRIZI: JAKÉ REFORMY GLOBÁLNÍ EKONOMIKY A POLITIKY? Konference občanské společnosti před schůzkou G-20 v Londýně a neformálním zasedání ministru financí v Praze 30. března 1. dubna 2009 Michnův Palác, Újezd 450/40, Praha 1 PROGRAM KONFERENCE (k 26. březnu 2009) Změna programu vyhrazena. PRVNÍ DEN (Pondělí, 30. března 2009) 12:30 13:00 Registrace 13:00 13:30 Slavnostní zahájení - přivítání, cíle, plánované výstupy konference Jménem organizátorů (Glopolis) Jménem Předsednictví ČR v Radě EU (vysoký představitel vlády v jednání) ZMĚNA PARADIGMATU Jsme svědky zániku jednoho politicko-ekonomického modelu a zrodu nového? Nebo zažíváme jen jeho uzpůsobení? Proč na tom záleží? Na jaké klíčové momenty globálních reforem bychom se měli v diskuzích zaměřit? 13:30 14:00 Úvodní slovo: Heiner Flassbeck,UNCTAD, Ženeva 14:00 14:45 Prostor pro veřejnou diskuzi BLOK I: SYSTÉMOVÁ KRIZE - SYSTÉMOVÁ PŘÍLEŽITOST Pozorujeme soubor paralelních, navzájem nezávislých krizí, nebo lze mluvit o jedné systémové krizi? Jaké jsou hlavní příčiny finanční a ekonomické krize, nestálých cen energie a potravin klimatických změn? Které z probíhajících změn lze označit za systémové? Jak se může globální finanční a ekonomická krize stát katalyzátorem nového modelu udržitelného a spravedlivého rozvoje jaké jsou plusy a minusy zeleného Nového Údělu (Green New Deal)? Jaké změny naopak nejsou možné, vhodné či uskutečnitelné? Jaká je role EU? :30 Panelová diskuze: Krize, nová ekonomie a globální reformy 1

2 V panelu promluví: Dani Wadada Nabudere, Marcus Garvey pan-afrikan Institute, Uganda, Wolfgang Sachs, Wuppertal Institute, Německo, Jana Matesová, Úřad vlády, ČR Moderátor: Peter Wahl, WEED, Německo 15:30 16:00 Prostor pro veřejnou diskuzi 16:00 16:30 Přestávka na kávu 16:30 18:30 Workshopy Workshop 1 Posuny ekonomického myšlení: Externality a nová definice ekonomického růstu, problém ekonomik rozsahu (economies of scale), omezování morálního hazardu, nekalá soutěž (firmy příliš velké na to, aby padly) vyvážení principů konkurence a spolupráce (např. daňová spolupráce), omezení systémových rizik pro společnost, udržitelná definice spotřeby a blahobytu Wolfgang Sachs, Wuppertal Institute, Německo 2. účastník stále v jednání Dani Wadada Nabudere, Marcus Garvey pan-afrikan Institute, Uganda Facilitator: Sargon Nissan, New Economics Foundation, Velká Británie Workshop 2 Reformy finančního sektoru: Jak se vyvíjela převaha financí nad reálnou ekonomikou? Jak v současné době vypadají debaty o reformách? Které reformy se týkají podstaty problému a které reformy jsou pouze kosmetické é? Karin Kueblboeck, ÖFSE - Austrian Research Foundation for International Development, Rakousko Paulo L dos Santos, SOAS - University of London, Velká Británie Miroslav Zámečník, ekonom (člen NERV), ČR Facilitátor: Myriam Vander Stichele, SOMO, Nizozemsko Workshop 3 Zodpovědná liberalizace a zodpovědný protekcionismus: Jak se vzájemně ovlivňují finanční krize a krize energetická a potravinová, chudoba a změny klimatu? Je třeba další liberalizace či spíše řízení dovozu potravin a tvorba potravinových zásob, redukce ekologické stopy, podpora odolnějších místních ekonomik, znovuzavadení kapitálových kontrol? Je třeba obchodu více, méně, nebo potřebujeme úplně jiný obchod? Wase Musonge, South Centre, Ženeva Bhumika Muchhala, Third World Network, Ženeva Aurèle Destrée, Glopolis, ČR Facilitátor: Martin Koehler, Evropský parlament, Brusel 18:30 Zakončení prvního dne Recepce 19:30 Action Aid: slavnostní zahájení výstavy fotografií Action Aid Alexandre Polack, Action Aic, Brusel, Sandeep Chachra, Action Aid, Indie, Petr Lebeda, Glopolis,ČR 2

3 DRUHÝ DEN (Úterý, 31. března 2009) 8:30 9:00 Registrace BLOK II: TRANSFERY ZDROJŮ Jak obrátit současný proud zdrojů a bohatství ze zemí chudého Jihu do zemí bohatého Severu, z veřejného sektoru do soukromého, z budoucnosti do přítomnosti a od pracovní síly ke kapitálu? Jaká je v tomto transferu zdrojů role EU? 9:00 9:45 Panelová diskuze: Nová distribuce bohatství? V panelu promluví: Roberto Bissio, Social Watch, Uruguay, Jacques Cossart, Attac, Francie, Claire Coureille, Mezinárodní odborová organizace (ITUC), Brusel, Jan Mládek, bývalý ministr zemědělství, ČR Moderátor: Alexandre Polack, Action Aid, Brusel 9:45 10:15 Prostor pro veřejnou diskuzi 10:15 10:30 Přestávka na kávu 10:30 12:30 Workshopy Workshop 4 Potravinová, energetická, finanční svrchovanost? Jak zlepšit kontrolu chudých nad klíčovými zdroji? Jak efektivně zabránit úniku kapitálu a umožnit chudým přístup k peněžním zdrojům? Jak získat demokratickou kontrolu nad úrokovými mírami? Spravedlivá dělba klimatické zátěže jak by měla vypadat nová finanční architektura, která zároveň omezí škody na podnebí i chudobu? Jak nastavit globální mechanismy financující opatření proti změnám klimatu, aby je nejchudší země mohly kontrolovat? Jak zajistit potravinovou a energetickou bezpečnost/suverenitu, aniž bychom se uchýlili k izolacionismu a autarkii? Jaké jsou dosavadní výsledky EU? Roberto Bissio, Social Watch, Uruguay Janet Redman, Institute of Policy Studies, USA Victor Menotti, International Forum on Globalization, USA Facilitátor: Sargon Nissan, New Economics Foundation, Velká Británie Workshop 5- Daně (Příjmy) Jak udržitelně sdílet bohatství? Jak dosáhnout spravedlivého zdanění? Jak vytvořit silnější veřejný sektor, aniž by nekontrolovaně bujel státní aparát? Zdanění 3 velkých C (Currency-Carbon-Capital): jaké jsou vyhlídky globálního zdanění uhlíku, měnových a finančních transakcí?. Jaké jsou podmínky pro efektivní fiskální a regulační roli daní? Jaký přístup povede ke skutečně systémovým reformám daňových rájů a daňových úniků? Jak změnit postoj EU k těmto tématům? Nicola Liebert, Tax Justice Network, Německo Martin Jareš, Ministerstvo financí, ČR Jenny Brown, Christian Aid, Velká Británie Facilitátor: Jacques Cossart, Attac, Francie Workshop 6: Veřejné služby (Výdaje) 3

4 12:30 14:00 Oběd Jak nejlépe investovat veřejné zdroje na záchranu ekonomik v krizi? Veřejné statky a základní veřejné služby jako proticyklická opatření a nástroj sociální bezpečnosti v chudých zemích? Jak nejlépe využít protikrizových balíčků k podpoře důstojných pracovních příležitostí a k proměně v zelenou sociální ekonomiku, k podpoře místního trhu a drobného podnikání? Jaké jsou vize a výzvy moderních odborů? Jak se v tomto ohledu EU může EU stát vzorem? Petr Gočev, Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Pavel Kohout, Partners finanční poradenství (člen NERV), ČR Claire Courteille, Mezinárodní odborová organizace (ITUC), Brusel Facilitator: Marta Nachtmannová, Roskilde University, Dánsko-ČR CEE Bankwatch Counter Balance Veřejná diskuse o Evropské investiční bance Jakou roli sehrává EIB v zahraničí? Komu prospívá? Kdo ztrácí a co je třeba dělat? Anders Lustgarten, Bretton Woods Project/Counter Balance, UK Lilian Ikal Angelei, Friends of Lake Turkana, Kenya Segey Vorsin, Youth Ecological Centre, Tajikistan Moderuje: Regine Richter, Urgewald and Counter Balance, Germany Greenpeace Slavnostní křest zprávy Greenpeace Energy Revolution A Sustainable EU 27 Energy Outlook Jak může Evropa snížit své emise a přitom podpořit hospodářství? Publikaci představí: Jan Rovenský, Greenpeace, ČR BLOK III: DOHLED NAD EKONOMIKOU Jak proměňuje G20 geopolitiku? Je to změna, která se už odehrála ve WTO? Jaké jsou/budou důsledky vzestupu BRIC (Brazílie, Ruska, Indie a Číny) pro malé a chudé země? Kdy bude reprezentativnost (OSN) důležitější než velikost (G8/G20) Jsou demokracie a-efektivnost v rozporu? Mají vztahu mezi EU-15 a EU-10 stejnou dynamiku? Jaká by měla být role občanské společnosti? 14:00 14:45 Panelová diskuze: Nová distribuce moci? V panelu promluví: Dung Pam Sha, Action Aid, Nigérie, Pang Zhongying,Carnegie Endowment for International Peace, ČLR, Victor Menotti, International Forum on Globalization, USA Moderátor: Roderick Kefferpütz, Heinrich Böll Foundation, Brusel 14:45 15:15 Prostor pro veřejnou diskuzi 15:15 15:30 Přestávka na kávu 15:30 17:30 Workshopy Workshop 7: Globální ekonomické vládnutí jak učinit trhy a instituce transparentnějšími a odpovědnějšími? Chystají se zásadní, nebo okrajové změny mezinárodní finanční architektury? Jaká by měla být role MMF ve světě po krizi? Jak by měl vypadat nový kurzový režim? Proč se členské státy brání 4

5 postoupit svá místa jednotnému křeslu EU? Jak zajistit férový přístup chudých zemí k informacím a k rozhodování? Jakou úlohu má hrát v politice IFIs kondicionalit jaké globální politiky podporují místní udržitelný rozvoj? Jak lze demokratizovat ostatní mezinárodní instituce zodpovědné za finanční regulaci jako BIS, IASB, FSF a FATF? Jak zvýšit vliv a efektivitu OSN? Peter Chowla, BrettonWoods Project, Velká Británie Pang Zhongying,Carnegie Endowment for International Peace, ČLR Bhumika Muchhala, Third World Network, Ženeva Facilitátor: Marta Ruiz, Eurodad, Brusel Workshop 8: Ekonomické vládnutí v EU: solidarita vs. konkurence? Global Europe anebo sociální Evropa? Jaké jsou skutečné komparativní výhody/přidaná hodnota Evropy? Sociální a zelený rozvojový model nebo liberální strategie ovládaná volným trhem? Je možná jiná Lisabonská agenda, a jak by měla vypadat? V jaké míře je spotřeba a moc EU závislá na zdrojích z rozvojových zemí? Jaká lze progresivně řídit spotřebu? Jakou úlohu by měla hrát EIB? Trevor Evans, Fachhochschule für Wirtschaft - Berlin School of Economics, Německo Dung Pam Sha, Action Aid, Nigérie Jan Mládek, bývalý ministr zemědělství, ČR Facilitator: Jan Macháček, Respekt,ČR (v jednání) Workshop 9: Lokální ekonomické vládnutí: nejprve odolnost, potom integrace? Jak propojit potřebu většího politického prostoru (policy space) pro rozvojové země s potřebou dobré demokratické vlády, a to obzvláště ve vnější politice EU? Hierarchie nebo koherence mezi rozvojovou, ekonomickou, bezpečnostní a zahraniční politikou? Jaké jsou vyhlídky pro systémy regionálních měn, Asijský měnový fond? Má rozvojová politika EU v podpoře místních ekonomik a finančních trhů stejný deficit jako v podpoře lokálního zemědělství? Potřebujeme rozšířit 12 oblastí koherence politik pro rozvoj EU o oblast financí, či analogicky aid for trade iniciovat pomoc pro finance? Sandeep Chachra, Action Aid, Indie Marin Khor, South Centre, Ženeva (v jednání) Sargon Nissan, New Economics Foundation, Velká Británie 17:30 18:00 Přestávka na kávu Facilitátor: Petr Lebeda, Glopolis, ČR 18:00 19:30 Panelová diskuze: Krize a střední, východní Evropa V čem jsou hlavní rozdíly v dopadu krize mezi východní a západní Evropou? Liší se analýzy a reakce na krize více mezi východní a západní Evropou než mezi jejich vládami a občanskou společností? Jaké jsou nevyřčené, potlačované či špatně pochopené rozdíly mezi východem a západem Evropy a kde hledat jejich příčiny (dějiny, ideologie, velikost, stupeň rozvoje)? V panelu promluví: Joachim Becker, Wirtschaftsuniversität Wien, Rakousko, Gabor Schering, Vedégylet, Maďarsko, Alda Ozola, Lotyšské hnutí zelených, Lotyšsko, Tomáš Sedláček, ČSOB (člen NERV), ČR, Zoriana Mishchuk, Institute for Sustainable Development of Ukraine, Ukrajina (v jednání), Moderátor: Antonio Tricarico, Tricarico, Campagna per la Rifforma della Banca Mondiale (CRBM), Itálie (v jednání) 19:30 Konec druhého dne 5

6 TŘETÍ DEN (Středa, 1. dubna 2009) Registrace BLOK IV: ALTERNATIVY Úspěchy, výzvy a politická doporučení pro EU Jak nejlépe využít současné krize/krizí k transformaci EU, mezinárodních institucí a politik směrem ke stabilnější, udržitelnější a spravedlivější ekonomice? Panelová diskuze: Ekonomické alternativy: od konceptů k politické praxi Představení závěrů konference: Sargon Nissan, New Economics Foundation, UK V panelu promluví: Martin Khor, South Centre, Ženeva, Victor Menotti, International Forum on Globalization, USA, Sandeep Chachra, Action Aid, Indie, Marta Ruiz, EURODAD, Brusel, Paulo L dos Santos, SOAS - University of London, Velká Británie Moderátor: Petr Lebeda, Glopolis, ČR 9:45 10:15 Prostor pro otevřenou diskuzi Přestávka na kávu Závěrečná schůze pléna: Schválení Pražské deklarace pro G20 (2. dubna) a neformální setkání Ecofinu (3. dubna) Facilitátor: Peter Wahl, WEED, Německo Slavnostní zakončení Oběd Odjezd účastníků 6

TŘI ROKY POTÉ. Nakolik finanční krize ovlivnila globální vládnutí? Prosinec 2011 (1)

TŘI ROKY POTÉ. Nakolik finanční krize ovlivnila globální vládnutí? Prosinec 2011 (1) TŘI ROKY POTÉ Nakolik finanční krize ovlivnila globální vládnutí? Prosinec 2011 Tato globální krize vyžaduje globální reakci, ale zodpovědnost bohužel zůstává na úrovni států. (Joseph Stiglitz, FT Deutschland,

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

v malé zemi ležící v srdci Evropy krize vládní. Pád vlády v těžkých časech není ničím neobvyklým ani v dlouho zavedených demokraciích.

v malé zemi ležící v srdci Evropy krize vládní. Pád vlády v těžkých časech není ničím neobvyklým ani v dlouho zavedených demokraciích. Uvodní slovo Milé čtenářky, milí čtenáři, začátek jara přinesl řadu významných událostí nejen na poli mezinárodním, ale i na domácí scéně. První slunečné měsíce se nesly ve znamení významných summitů a

Více

ČERNÁ DÍRA ROZVOJOVÉHO FINANCOVÁNÍ Proč je peněz na rozvoj pořád málo? Proč veřejné zdroje nestačí? A jak to vše souvisí s karibskými plážemi

ČERNÁ DÍRA ROZVOJOVÉHO FINANCOVÁNÍ Proč je peněz na rozvoj pořád málo? Proč veřejné zdroje nestačí? A jak to vše souvisí s karibskými plážemi ČERNÁ DÍRA ROZVOJOVÉHO FINANCOVÁNÍ Proč je peněz na rozvoj pořád málo? Proč veřejné zdroje nestačí? A jak to vše souvisí s karibskými plážemi Prosinec 2010 Boj proti chudobě zůstává prioritou Evropské

Více

Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let

Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Připravil Petr Janský a kolektiv včetně pomoci řady rádců jako pracovní materiál pro diskuzi v rámci projektu Česko hledá budoucnost.

Více

Globalizace a globální problémy

Globalizace a globální problémy Globalizace a globální problémy Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální problémy 2005 2007 Editoří: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický Univerzita Karlova v Praze Centrum pro

Více

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE EVROPA, KTERÁ FUNGUJE V roce 2014 dostaneme příležitost v této zásadní době v historii našeho kontinentu formovat budoucnost Evropy. Výběr, který v těchto volbách učiníte, může Evropu buď oslabit, nebo

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Dne 27.9. vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek ve všeobecné rozpravě hlav států a vysokých představitelů členských zemí OSN při příležitosti zahájení

Více

Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice

Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice Zpráva o tom, jak zvýšit soudržnost politik ČR a EU s rozvojovými cíli změny klimatu biopaliva daňová konkurence zemědělská politika migrační politika

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI, DAŇOVÉ RÁJE A PŘELÉTAVÉ BOHATSTVÍ

NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI, DAŇOVÉ RÁJE A PŘELÉTAVÉ BOHATSTVÍ EKONOMIKA V POHYBU EKONOMIKA V POHYBU NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI, DAŇOVÉ RÁJE A PŘELÉTAVÉ BOHATSTVÍ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2011 Tato publikace vznikla v rámci společného evropského

Více

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prosinec 2009 Obsah: POUŽITÉ ZKRATKY:...1 SHRNUTÍ...2 1 ÚVOD...6 2 VÝZNAM KONCEPCE

Více

SOCIAL WATCH LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Z P R Á V A 2 0 0 9

SOCIAL WATCH LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Z P R Á V A 2 0 0 9 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 9 LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové

Více

Hospodářská a měnová unie a euro

Hospodářská a měnová unie a euro POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hospodářská a měnová unie a euro Stabilita, růst a blahobyt v celé Evropě Základem hospodářství Evropské unie, které vytváří růst, je dobře fungující hospodářská a měnová unie a

Více

Brettonwoodský systém, Mezinárodní měnový fond a Světová banka

Brettonwoodský systém, Mezinárodní měnový fond a Světová banka Brettonwoodský systém, Mezinárodní měnový fond a Světová banka Hana Svobodová OBSAH: Úvodem..3 1. Historie smluv z Bretton Woodu.5 1.1 Příčiny vzniku...5 1.2 Brettonwoodské smlouvy..8 1.3 Vznik a vývoj

Více

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda České předsednictví Rady EU přichází

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

20. Světový energetický kongres WEC, Řím, Itálie, 11. - 15. listopadu 2007 1 ČASOVÝ PROGRAM KONGRESU 2 2 OTEVŘENÍ KONGRESU 11. 11.

20. Světový energetický kongres WEC, Řím, Itálie, 11. - 15. listopadu 2007 1 ČASOVÝ PROGRAM KONGRESU 2 2 OTEVŘENÍ KONGRESU 11. 11. ENERGETI CKÁBUDOUCNOSTVZÁJEMNĚPROPOJENÉHO SVĚTA 20.SVĚTOVÝENERGETI CKÝKONGRESWEC Ří m,i t ál i e1 1.-15.l i st opadu2007 EKWEC/ ČR Ene r ge t i c kýkomi t é tče s kér e publ i ky 20. Světový energetický

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CHYBĚJÍCÍ ROZMĚR CHYBĚJÍCÍ ROZMĚR JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Říjen 2011 OBSAH 1. ÚVOD A SHRNUTÍ...4 2. BANKOVNÍ

Více

EVROPSKÁ STRANA ZELENÝCH SPOLEČNÝ MANIFEST ZMĚŇTE EVROPU, VOLTE ZELENÉ

EVROPSKÁ STRANA ZELENÝCH SPOLEČNÝ MANIFEST ZMĚŇTE EVROPU, VOLTE ZELENÉ EVROPSKÁ STRANA ZELENÝCH SPOLEČNÝ MANIFEST ZMĚŇTE EVROPU, VOLTE ZELENÉ Schválený společný manifest, 2014 Volební shromáždění Evropské strany zelených, 22. února 2014, Brusel VÁŽENÍ EVROPŠTÍ OBČANÉ, chceme

Více

ROZVOJOVÉ NÁSLEDKY SVĚTOVÉHO SOUPEŘENÍ O ZDROJE

ROZVOJOVÉ NÁSLEDKY SVĚTOVÉHO SOUPEŘENÍ O ZDROJE ROZVOJOVÉ NÁSLEDKY SVĚTOVÉHO SOUPEŘENÍ O ZDROJE Role Evropské unie Listopad 2011 Celosvětový hon za přírodními zdroji pomalu nabývá na intenzitě a v následujících letech bude jedním z klíčových rysů mezinárodních

Více

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1 Představení FoRS...1 2 Výsledky činnosti FoRS za rok 2013...2 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU.

Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU. ZPRÁVY z Bruselu Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Pravidla EU o hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu: Evropská komise provádí reformu pravidel státní podpory malým

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rozvojové země Potřebují pomoc, nebo volné trhy? Sborník textů Nomsa Duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout Mojmír Hampl, Václav Klaus, Dušan Tříska Walter Williams, Martin Slaný,

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 V 4 Trust Společná důvěra Ministerstvo zahraničních věcí

Více