6. Moderní informační technologie a terénní výuka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Moderní informační technologie a terénní výuka"

Transkript

1 6. Moderní informační technologie a terénní výuka 6.1. Moderní technologie v geoinformatice Jak již bylo zmíněno, k nejmodernějším metodám prezentace GIS dat slouží tzv. 3D vizualizace. Aplikací samotných, které nám tyto možnosti dávají, bychom na trhu našli hned několik. Program GeoShow3D, který byl použit pro zpracování území Integrovaného terénního pracoviště nabízí hned několik možností. Geoinformatika jako vědní disciplína využívá k výrobě a zpracování dat složitých softwarů, které jsou pro laiky pověstnou španělskou vesnicí. Není to ani tak způsobeno jejich cenou, jak by se na první pohled mohlo zdát. Každý z profesionálních programů většinou disponuje volně dostupnou freewarovou verzí, která slouží výhradně k prohlížení vytvořených GIS dat. Tento problém souvisí spíše s tím, že i tyto volně stažitelné prohlížečky mají specifický způsob ovládání při práci s daty a tak se v něm běžní uživatelé počítačů příliš dobře neorientují Program GeoShow3D Seznámení s GeoShow Problému s přiblížení geoinformatiky veřejnosti chtěla zamezit španělská společnosti GeoVirtual, která vyvinula pro práci v 3D právě program GeoShow3D, který prezentuje GIS data veřejnosti v podobě velice zábavného hraní. Pochopitelně i program GeoShow3D má několik svých modifikací, které slouží v prvé řadě k výrobě a editaci 3D projektů. Další modifikace slouží k prezentování a distribuování dat po internetu tak, aby bylo možné výsledné vizualizace využívat přímo on-line. Třetím produktem je opět volně stažitelná verze, která slouží pouze k prohlížení trojrozměrných projektů a to jak desktopově tak i přímo po internetu, aniž bychom museli ukládat nějaká data do vlastního počítače. V prvé řadě bychom měli pohovořit o uživatelsky velmi přátelském prostředí. Samotné ovládání se podobá spíše počítačové hře v podobě leteckého

2 simulátoru. K jednoduchému ovládání poslouží pouze myš, nebo kurzor klávesnice. (viz. příloha GeoShow3D_Lite_CZ.pdf) Technicko-materiální požadavky Řešení a realizace je velice jednoduchá. 3D projekty jsou umístěné buď přímo v počítači a nebo na nějakém serveru, který dále pomocí softwaru GeoShow3D Terrain server distribuuje data vstříc jednotlivým uživatelům. A jaké jsou potřebné parametry domácího počítače, na kterém si můžeme tyto 3D projekty prohlížet? Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že budou potřeba nejmodernější výkonné desktopy, opak je pravdou. Minimální požadavky na prohlížení projektů (Windows 98/ME/2000/XP, Pentium III 450 MHz, 128 MB RAM, 3D grafická karta) se můžou v dnešní době gigahertzových procesorů zdát skoro až nemožné. K prohlížení projektů přes internet potom poslouží spojení již od 128 Kb/s, které je základní nabídkou např. kabelových televizí nebo různých ADSL připojení. Největší podíl na kvalitním zobrazování celého projektu má 3D grafická karta. Podle její kvality a možnostech potom aplikace umožní zobrazit až 8 rastrových vrstev najednou Vstupní data Digitální model terénu Jako podklad všech 3D projektů slouží digitální terénní model (dále jen DTM), na který se dále pokládají různé grafické (rastrové) vrstvy (viz. obr. 3). Způsobů získávání DTM je popsán v kapitole 5. Metody práce Rastrové vrsty Máme-li již DTM můžeme přejít k dalšímu kroku, tedy k položení rastrových vrstev. Pro 3D vizualizaci území se většinou používá aktuálních ortofotomap (kolmých leteckých snímků), které spolu s DTM dodávají věrohodný obraz o celém území. DTM je georeferencovaný, což jinými slovy znamená, že v sobě nese souřadnice umístění na zemském povrchu. Stejné souřadnice mají

3 pochopitelně všechny rastrové vrstvy, které do projektu vkládáme. Proto máme zaručeno, že umístění těchto vrstev bude odpovídat umístění na Zemi. Rastrová vrstva, které je do projektu vložena potom přilne k DTM a vlastně ho na všech místech do detailu kopíruje. Detailnost jednotlivých vrstev záleží na jejich rozlišení. Pro vizualizaci zájmového území byla použita ortofotomapa s rozlišením 0,5 metru/pixel. Co všechno nám program GeoShow3D přinese a co nám v rámci zobrazování vrstev umožňuje? Je-li právě zapnutá jako rastrová vrstva libovolná ortofotomapa, pak by laik mohl mít představu podobnou té, jaké to je, když se letí letadlem. Díky automatické a především manuální navigaci mohou uživatelé sami pohled kamery měnit, čímž se stává užívání a ovládání programu doslova zábavnou hrou. GeoShow3D však nabízí mnohem víc. Dokáže (v závislosti na kvalitě grafické karty) zobrazit až 8 rastrových vrstev najednou, čímž nám poskytuje nepřeberné množství dalších informací o daném území. Přitom záleží jen na nás, kterou z těchto vrstev právě chceme sledovat. Jednoduchým stisknutím tlačítka, můžeme tyto vrstvy libovolně vypínat a zapínat. Je tedy velice snadné využít zobrazení hned několika rastrových vrstev souběžně. Lze tak například kombinovat ortofotomapy s různým rozlišením. Stejně tak lze připojit naskenovanou turistickou mapu, topografickou mapu, či různé mapy tématické Vektorové vrstvy Pochopitelně vkládáním rastrových vrstev do projektů zdaleka možnosti 3D vizualizací nekončí. Spokojit se pouze s jakousi 3D mapou by v dnešní době určitě nestačilo. Program GeoShow3D proto dokáže využít standardních GIS dat ve formátech ESRI Shapefile, která je možné do projektů vkládat ve formě vektorových vrstev. Může se jednat o vektory ve formě bodů, linií i polygonů, přičemž počet těchto vektorových vrstev už potom není ničím omezen. Takže chceme-li mít například představu o veškeré vodní síti, žádný problém. Vektorová data využijí

4 jistě i turisté, protože není nic jednoduššího, než si zapnout vrstvu obsahující turistické značky a plánování trasy výletu se změní ve velmi zábavnou hru D objekty Aby byla ale 3D představa naprosto dokonalá, program GeoShow3D nám umožňuje vkládat do projektů libovolné 3D objekty. Pro dosažení reálnější představy o vzhledu krajiny lze do projektů vložit například 3D modely budov, blokové zástavby nebo celého města. Tyto objekty pak mohou být jak ve formě jednoduchých těles, tak i v podobě podobné skutečnosti. Způsob, jakým vznikají 3D objekty vychází opět z kombinace různých způsobů měření. V prvé řadě vyjdeme z geodetických měření, při kterých získáme data o poloze jednotlivých domů. Ke zjištění výšky střech a budov opět využijeme fotogrammetrických metod. Stejně jako u kontroly výškopisu při práci s DTM využijeme oddělení stereoskopického vyhodnocování. Zde již data dostávají 3D podobu a my již získáváme jednoduchý 3D model. K přesnému zachycení detailů lze potom využít pozemního laserscanningu a digitální fotografie. Tímto způsobem lze vyrobit i velice reálný 3D model nejrůznějších staveb. 3D objekty však mohou být vytvářeny i z digitálních podkladů získaných od projektantů. Lze tedy zhotovit i vizualizace plánovaných staveb, které zase slouží k prezentaci plánovaných projektů na veřejnosti. Šikovný grafik potom připojí i stromy, sloupy vysokého napětí, mosty, městské obchvaty a podobě Popisky a informační body Nyní se nacházíme ve fázi, kdy si prohlížíme trojrozměrný projekt a volně se pohybujeme nad libovolným územím. K orientaci v celé scenérii nám poslouží nejen směrová růžice udávající informace o poloze S, J, V, Z, ale především spousta dalších pomůcek a nástrojů.

5 Popisky První z řady těchto pomůcek jsou 3D popisky. Do projektů je totiž možné vložit mimo rastrových a vektorových vrstev neomezené množství popisků míst a informačních bodíků ve formě štítků a ikonek. Popisky jsou pro snadnou orientaci a přehlednost vyhledávání seskupovány do kategorií. Podávají nám krátké textové informace o daném bodu. Jako jsou například názvy obcí, hradů, zámků, vodních toků a nádrží a další. Zároveň je možná k popiskům vložit 128 znaků krátkého textu. Můžeme se tedy dozvědět základní údaje konkrétního místa (adresa, kontaktní telefon, aj.). Pochopitelně je možné nastavit obr. vzhled 8 jednotlivých kategorií, takže můžeme měnit barvu, styl písma nebo jestli mají popisky obsahovat rámečky Informační body Oproti tomu informační body jsou nositelé dalších multimediálních informací a jsou zobrazovány formou malých 3D ikonek přímo v terénu. V praxi to znamená, že pokud klikneme na nějaký informační bod, otevře se nám nové okno, které poskytne o daném místu nespočetné množství dalších informací. Odkazy mohou být například webové stránky, textové nebo pdf dokumenty, fotografie nebo videa a spousta dalších. Stejně jako popisky jsou pro přehlednost, snadnou orientaci a vyhledávání seskupovány do kategorií. Zároveň je také možné vypínat a zapínat zobrazování těchto kategorií. Nemůže se tedy stát, že by byl celý projekt pro veliké množství těchto popisků a informačních bodů nepřehledný Pohledy a průlety Program GeoShow3D nemusí však sloužit pouze jako skvělý pomocník pro vyhledávání, ale díky předdefinovaným pohledům a průletům může velice snadno sloužit jako velice atraktivní prezentace libovolných lokalit. Uživateli nabízí možnost prohlédnout si zajímavá místa v celém území a to jak pomocí statických pohledů, tak také dokonce pomocí dynamických průletů napříč scenérií. V praxi to vypadá tak, že si pouze zvolíme např. průlet nad historickými

6 památkami a automatický pilot již vykoná všechnu práci za nás. Poletí s námi od jedné památky k druhé, u zajímavých míst se zastaví a toto místo nám pomocí dalšího okna představí. K předdefinovaným průletům je možné připojit i hudbu nebo dokonce i mluvený komentář Uživatelské nástroje a funkce programu GeoShow3D Jak již bylo několikrát zmíněno, program GeoShow3D má velice všestranné využití. K tomu nám dopomáhají i některé další funkce, které program nabízí. Jestliže jsme mluvili o turistice a o plánování výletů jistě využijeme nástroje měření. Díky nim je možné bez problémů zaměřit aktuální polohu konkrétního místa. Stejně tak můžeme měřit vzdálenosti a to jak vzdušnou čarou, tak také profilovou vzdálenost přímo po povrchu. I měření obvodů a ploch (vzdušnou čarou i po povrchu) není pro aplikaci žádný problém (viz. příloha GeoShow3D_Lite_CZ.pdf). Přesnost je vždy taková, jak přesný je DTM. Další nástroj, který nám usnadňuje orientaci v terénu, je přehledová mapka overview. Zapneme-li si tuto funkci, pak se nám v novém okně vyobrazí mapka a kurzor, který nám udává aktuální postavení a orientaci kamery. Pohybujeme-li se, pak kurzor v přehledové mapce mění také svoji polohu a pozici. Stejně tak je možné kliknout na libovolné místo v této mapce a kamera v hlavním okně programu se do tohoto místa přesune. Uživatelé také jistě velmi ocení funkci snapshot vytváření snímků. Kliknutím na ikonu fotoaparátu vpravo dole na liště hlavního okna vytvoříme snímek aktuálního pohledu, který můžeme přímo z aplikace tisknout, ukládat a nebo posílat elektronickou poštou. Posledním zajímavým nástrojem je funkce legendy. Pokud nebudeme rozumět některým vektorovým vrstvám, popiskám či použitým 3D ikonkám, není nic jednoduššího, než si tyto údaje vyčíst z legendy projektu.

GeoShow3D Lite. Uživatelská příručka

GeoShow3D Lite. Uživatelská příručka GeoShow3D Lite Uživatelská příručka GeoVirtual SL Rambla de Catalunya 35, Principal. 08007 Barcelona. España. Tel. + 34 934 872 144 Fax + 34 934 875 809 GEODIS BRNO, spol.s r.o. Lazaretní 11a 615 00 Brno

Více

GeoShow3D. Vlastnosti programu Obsah

GeoShow3D. Vlastnosti programu Obsah GeoShow3D Vlastnosti programu Obsah 1 Úvod 2 1.1 GeoShow3D Lite 2 1.2 GeoShow3D Publisher 2 1.3 GeoShow3D Pro 2 2 Vlastnosti 3 2.1 Vizualizace v reálném case 3 2.2 Terén 3 2.2.1 Výšková data 3 2.2.2 Vrstvy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 Sbírka příkladů Autodesk Map 3D Zpracovala : Ing. Zdena Dobešová a kol. Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc 2005 Obsah: 1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 1.1. Základní

Více

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI o b s a h ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI Nasazení ArcIMS na Magistrátu města Ostravy 5 Ing. Zdeněk Procner, Magistrát města Ostravy Co je architektura

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 DIDAKTIKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VYUŽITÍ ICT Autor: Mgr. Ondřej Košek Obsah Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 4 Předmluva... 6 1. Dokumenty... 7 1.1 Textové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Prezentace prostorových dat na webu Prosinec 2007 Lenka Zelená ČESKÉ VYSOKÉ

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Elektronická učebnice Iva Fajkusová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 4 Velikost

Více

Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK

Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK Ing. Filip Antoš 1), Ing. Milan Talich, Ph.D. 1) Abstrakt: Cílem příspěvku je představit digitalizační pracoviště

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY ŘEŠENÉ PŘÍKLADY UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk (11 15 let) výukové materiály PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ Vzděláváme dotykem TESTY 1 Obsah Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Hodina češtiny s ICT technologiemi...6

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY METODY ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ V APLIKACI ZONER PHOTO STUDIO 14 PRO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Kendík Přírodovědná studia,

Více

Přihlášení na Facebook je jednoduché, stačí vyplnit na úvodní stránce jméno, e-mail, heslo, pohlaví a datum narození.

Přihlášení na Facebook je jednoduché, stačí vyplnit na úvodní stránce jméno, e-mail, heslo, pohlaví a datum narození. I Tvzděl ávání -výukovýmat er i ál Co jsou sociá lní sí tě Jednou z věcí, kterou internet světu přinesl, je právě usnadnění komunikace. V dnešní době byste asi hledali složitě někoho, kdo s on-line komunikací

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Tato publikace

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Ivo Šajer

Více