~fí,{ ~'/3. Kontrolovaný subjekt: Sbor dobrovolných hasičů Novosedly. Kontrolované období: od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~fí,{ ~'/3. Kontrolovaný subjekt: Sbor dobrovolných hasičů Novosedly. Kontrolované období: od 1.1.2013 - do 31.12.2013"

Transkript

1 ). v. C.J ~fí,{ ~'/3 :. Protokol o kontrole provedené na základě zák.. 320/2001 Sb. v platném znění, ve smyslu vyhl. č. 416/2004 Sb., v platném znění, a dalších zákonů a předpisů Kontrolovaný subjekt: Sbor dobrovolných hasičů Novosedly Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky Kontrolované období: od do Kontrolu provedla: Zápis zapsala: Ludmila Štyksová - členka finančního výboru Jarmila Veselá- účetní Vyžádané doklady u kontrolovaného subjektu: peněžní deník a originály daňových dokladů, popř. výpisy z účtu

2 Obec Novosedly Novosedly Sbor dobrovolných Novosedly hasičů Novosedly Z ' k I v' ;/ apis o ontro e C.J -/ 20/~. ze dne Protokol o provedené kontrole u organizační složky obce - rok 2013 Předložené doklady: - Kopie listu Č. 6 z pokladní knihy pro rok 2013 s uvedením dokladů Č. 13/00-13/11 -Kopie výpisu z účtu /0800 výpis č. A.3, A4, Požární technika, majetek a vybavení Požární technika, vybavení požární zbrojnice a vybavení členů SDH - toto vše je vedeno v majetku obce. 2. Poskytnutá dotace na činnost a dovybavení v roce)013 V roce 2013 poskytla obec SDH na základě předloženého požadavku a dle schváleného rozpočtu pro rok 2013 ze dne neinvestični prostředky ve výši ,- Kč na činnost a dovybavení - na bankovní účet SDH Č.Ú /0800 dne (zaúčtováno: dokl v účetnictví obce - v pokl. knize SDH dokl. 13/00) 3. Poskytnutá dotace za péči o techniku v roce 2012 ve výši 6.000,- Kč zaslána na účet /0800 dne (zaúčtováno dokl v účetnictví obce - v pokladní knize SDH není příjem a výdej zapsán) 4. Poskytnutá dotace za péči o techniku v roce 2013 ve výši 6.000,- kč zaslána na účet /0800 dne (zaúčtováno dokl v účetnictví obce - v pokladní knize SDH není příjem a výdej zapsán) Ad 2) Dokladem Vyúčtování dotace ve vvši ,- Kč: 13/00 bvlo účtováno o přijetí dotace do pokladny: doklad Č. 13/01 - hrazeno převodem z účtu - výpis A4 Stan Canopia 3 x 6 m Dodavatel: Marek Mikel, Březůvka 64, Březůvky ,00.Kč doklad Č. 13/02 - hrazeno z pokladny Nábojka 50 ks Dodavatel: ARMS Komenského Brno Kč doklad Č. 13/03 - hrazeno z pokladny Xero papír Color copy fotografický papír do tiskárny Dodavatel: SABE, Uralská 3, Praha 6 428,00 Kč Doklad Č. 13/04 - hrazeno z pokladny Medaile, trikolory, emblémy

3 Dodavatel: SABE, Uralská 3, Praha ,00 Kč Doklad Č. 13/05 - hrazeno z pokladny Vápno Dodavatel: František Lukeš, Novosedly ,00 Kč Doklad Č. 13/06 - hrazeno z pokladny Tarif Mini - sdhnovosedly.cz od Dodavatel: Seonet Multirnedia, Krnovská 233, Opava 508,00 Kč Doklad Č. 13/07 - hrazeno z pokladny Kalhoty pánské vycházkové SDH 1 ks Dodavatel: Perspekta Brno, Galandauerova 2597/ ,00 Kč Doklad Č. 13/08 - hrazeno z pokladny Halenka dámská bílá 1 ks Dodavatel: Perspekta Brno, Galandauerova 2597/6 545,00 Kč Doklad Č. 13/09 - hrazeno převodem z účtu - výpis 011 Brigadýrka, kalhoty pánské, sako pánské, vázanka,košile Dodavatel: Perspekta, Brno, Galandauerova ,00 Kč Doklad Č. 13/10 - hrazeno z pokladny Náplně do tiskárny Dodavatel: C Systém CZ a.s. Otakara Ševčíka 840, Brno 1,494,00 Kč Doklad Č. 13/11 - hrazeno z pokladny Tričko šedé 10 ks čepice kšiltovka 10 ks Dodavatel: Perspekta Brno, Galandauerova 2597/6 Faktura vystavena na částku Kč z dotace obce hrazeno 2.573,00 Kč ,00 Kč Ad 3 a ad 4) Dotace za péči o techniku v roce 2012 a 2013 ve výši ,- Kč V obou případech bylo předloženo Potvrzení výběru hotovosti z pokladny (z a ze dne ). Na tomto "potvrzení výběru hotovosti z pokladny" jsou jmenovitě uvedeni členi s jejich vlastnoručním podpisem o převzetí odměny v hotovosti. V pokladní knize však není účtováno ani v jednom případě o přijetí z účtu do pokladny ani o následném výdeji odměn ve výši ,- Kč. Zjištění, vyplývající z provedené kontroly: Při kontrole byly shledány zvlášť závažné nedostatky, týkající se vedení účetnictví, které veřejnosprávní kontrola shledala jako nesprávné a neprůkazné. 1. Doklad 13/01- Fakturač , dodavatel Marek Mikel, týkaj ící se nákupu stanu Canopia - úhrada byla provedena převodním příkazem (tzn. z účtu na účet - viz výpis z účtu A4, nikoliv v hotovosti), tak jak je o tomto výdaji účtováno v pokladním deníku. Jedná se o částku ve výši ,- Kč. Stejná chyba se vyskytuje i u dokladu 13/09 u nákupu jednoho kusu vycházkového

4 oblečení v hodnotě 5.443,- Kč, faktura č , dodavatel Perspekta Brno. Z výše uvedeného vyplývá provedení dvojí platby - přes účet i v hotovosti!!!! 2. U dotací ve výši ,- Kč, které obec poskytla v průběhu roku 2013 na odměny za péči o techniku, nebylo v pokladním deníku účtováno vůbec. Není tedy zřejmé, jakým způsobem byly odměny v hotovosti ve výši ,- Kč vlastně vyplaceny. 3. V předložené kopii listu č. 6 z pokladního deníku je tedy neoprávněně uváděna částka ve výši ,- Kč, dále částka 5.443,- Kč a nesprávně je zapsán výdaj pod č. 13/11- daňový doklad P na trička a čepice, který je vystaven na částku 2.650,- Kč, ale do pokladny se uvedla částka pouze ve výši 2.573,- Kč a to tak aby se pokladna vynulovala. Pokud se před úhradou částky 2.650,- neprovedla "dotace pokladny", správně má být v pokladním deníku zapsán konečný zůstatek ve výši -77,- Kč, nikoliv O. Výsledek kontroly: Po obdržení tohoto zápisu neprodleně podat kontrolujícímu orgánu písemnou zprávu, jak byly nebo budou veškeré zjištěné nedostatky odstraněny nebo písemně objasnit, proč tak bylo v některých případech postupováno. Tento zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží za organizační složku Ing. Jaromír Mikuška a jeden Obec Novosedly. Za organizační složku:.a>>...~ _. mg. Jaromír Mikuška starosta SDH /~<r7 Ing. Milan Masařík hospodář SDH /í.a!cjaj v I. ":'~I. -:.~. Ludmila Štyksová členka finančního výboru Se zápisem byl seznámen: T František Trefilík starosta obce

5 Yyjádření k provedeným opravám z veřejnosprávní kontroly za rok 2013 li SDH Novosedly Dne předal pokladník kontrolované organizace pan Milan Masařík opravenou účetní evidenci, kterou převzala v kanceláři OÚ účetní obce Veselá Jarmila. Dne proběhla následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejnosprávní kontrole a to níže uvedenými členkami finančního výboru. Překontrolováním doložených dokladů bylo zjištěno: Doklad 13/02-13/16 Připomínka paní Štyksové:U vyplacených odměn opět chybí v jaké výši byly odměny jednotlivým členům vypláceny. Doklad BIJ 5 ení doložen doklad, na základě kterého byl ponzorský dar přijat. (např.darovací smlouva epsaná mezi SDH a panem Mikuškou) K číslování dokladů v pokladně: Pořadová čí lajednotlivých dokladů mu í v ž d y následovat vzestupně. Nelze vynechávat pořadová čísla! Bankovní výpisy: K úhradám přes bankovní účet musí být vedena další evidence pro styk s bankou!'! (např. úhrada bankovních poplatků za vedení účtu, nyní například úhrada faktur za stan ve výši ,- a oblečení za 5.443,- Kč). Výpisy z účtů - opět nebyly doloženy originály výpisů, k veřejnosprávní kontrole byly předány pouze jej ich upravené kopie. Upozorňujeme na tu skutečnost že organizace je povinna řídit se pokyny uvedenými na rozpise o schválené dotaci pro daný rok, který za žádající organizaci přebírá pověřený pracovník. Na tomto rozpise se mimo jiné žádá, aby byly "po vyčerpání dotace předloženy obci řádné daňové doklady a účetní evidence. V Novosedlech dne Za kontrolující objekt: Štyksová Ludmila I ' I'~./... '/". Vlnková Ludmila...'.. ~.~~~.-~. //./ Veselá Jarmila ~..( :'..t.l.,!. Za kontrolovaný objekt: Ing. Jaromír Mikuška:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6.4.2011 Ing. Dana Vaňková KUZL 85438/2010 KŘ KUSP 85438/2010

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 75612 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2013 Ing. Věra Bělíčková

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více