USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014"

Transkript

1 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do Usnesení č. 270/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 5, ul. Fučíkova 422, na dobu určitou do Usnesení č. 271/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 2, ul. Fučíkova 422, na dobu určitou do Usnesení č. 272/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem bytu č. 11, ul. Fučíkova 422, na dobu určitou do Usnesení č. 273/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem bytu č. 12, ul. Hejnická 315, na dobu určitou do Usnesení č. 274/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 14, ul. Hejnická 315, na dobu určitou do Usnesení č. 275/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 11, ul. Hejnická 315, na dobu určitou do Usnesení č. 276/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 3, ul. Hejnická 385, na dobu určitou do

2 Usnesení č. 277/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem bytu č. 9, ul. Hejnická 315, na dobu určitou do Usnesení č. 278/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 3, ul. Fučíkova 426, na dobu určitou do Usnesení č. 279/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 17, ul. Hejnická 385, na dobu určitou do Usnesení č. 280/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 16, ul. Hejnická 385, na dobu určitou do Usnesení č. 281/14/21 RM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části (cca 150 m 2 ) pozemku p. č. 193/1, trvalý travní porost o výměře 3993 m 2. Usnesení č. 282/14/21 RM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části části (20 m 2 ) pozemku p. č. 2244, trvalý travní porost o výměře 402 m 2. Usnesení č. 283/14/21 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1008, zahrada o výměře 352 m 2 a prodej částí pozemku p. č. 1006/1, trvalý travní porost o výměře 936 m 2 žadatelům za cenu smluvní, stanovenou podle platného oceňovacího předpisu a za podmínek stanovených Zásadami o převodech a nájmech pozemků. Usnesení č. 284/14/21 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p. č. 2529, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4997 m 2 a p. č. 2528/1, manipulační plocha o výměře 278 m 2 žadateli 2

3 za cenu smluvní, stanovenou podle platného oceňovacího předpisu a za podmínek stanovených Zásadami o převodech a nájmech pozemků. Usnesení č. 285/14/21 RM schvaluje, v souladu se Zásadami o převodech a nájmech pozemků, uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č.1876/15 dle GP /2014 zastavěná plocha o výměře 18 m 2, s jediným zájemcem na dobu neurčitou. Usnesení č. 286/14/21 nájemní smlouvy pozemku p. č.1502/10 dle GP /2014 ostatní plocha o výměře 13 m 2 a p. č. 1502/6 dle GP /2014 ostatní plocha o výměře 14 m 2, s jediným zájemcem na dobu neurčitou. Usnesení č. 287/14/21 nájemní smlouvy pozemku p. č.1502/9 dle GP /2014 zastavěná plocha o výměře 17 m 2, s jediným zájemcem na dobu neurčitou. Usnesení č. 288/14/21 nájemní smlouvy pozemku p. č. 1502/7 dle GP /2014 ostatní plocha o výměře 27 m 2 a p. č. 1502/8 dle GP /2014 ostatní plocha o výměře 18 m 2 s vybraným zájemcem na dobu neurčitou. Usnesení č. 289/14/21 RM schvaluje prodloužení termínu pro splacení kupní ceny (kupní smlouva na pozemek KS 2552/13). Usnesení č. 290/14/21 RM schvaluje záměr na prodej pozemku 855 m 2, nezveřejňovat. p. č. 1305/1, tr. tr. porost o výměře 3

4 Usnesení č. 291/14/21 RM schvaluje stavbu nové el. přípojky a zřízení věcného břemene ve prospěch sloupu s rozvaděčem, pro novou kabelovou přípojku NN, umístěného na pozemku p. č. 197/2. Usnesení č. 292/14/21 RM schvaluje prominutí platby za nájem nebytových prostor v České besedě, pronajatý za účelem pořádání myslivecké zábavy dne , Honebním společenstvem Raspenava. SO, Ing. Gondkovský Usnesení č. 293/14/21 RM schvaluje úpravu rozpočtu s následným projednáním na VZZM takto: navýšení příjmů o 5, ,- Kč, navýšení výdajů o ,- Kč navýšení financování o ,- Kč. Usnesení č. 294/14/21 RM schvaluje úpravu rozpočtu mezi paragrafy v kompetenci RM. Usnesení č. 295/14/21 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši schváleného rozpočtu předchozího roku v provozních výdajích navýšených o výdaje spojené s rozestavěnými akcemi. Usnesení č. 296/14/21 RM schvaluje městu Frýdlant napojit na splaškovou kanalizaci v majetku města Raspenavy kanalizačním řadem za splnění podmínky, že město Frýdlant zaplatí za připojení požadovanou finanční částku. p. Horčičková Usnesení č. 297/14/21 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě dílo č I o provedení stavebních prací: Obnova stavby preventivní infrastruktury oprava zatrubněného vodního toku a pověřila starostu podpisem dodatku. Termín: starosta Usnesení č. 298/14/21 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené 4

5 Libereckého kraje, o. p. s., Liberec, na poskytované služby v r Usnesení č. 299/14/21 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku LB STO o. s., Liberec, na uspořádání Slavnostního vyhlášení výsledků ankety o Nejúspěšnějšího sportovce okresu Liberec za r. 2014, Usnesení č. 300/14/21 RM schvaluje přenechání finančního výtěžku ze vstupného na akci Čertovský rej s Mikulášskou nadílkou, která se konala dne v sále České besedy, STK Jiskra Raspenava, o.s. Usnesení č. 301/14/21 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČASPV Jiskra Raspenava a Penzionu Selský dvůr Raspenava na uspořádání vánoční akce Vánoční jízda za zvířátky do lesa. Pavel Lžičař starosta Jaromír Hanzl místostarosta 5

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více