USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne"

Transkript

1 PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne Daň z příjmů právnických osob za rok 2007 placená Pk v roce 2008 Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a 1. s chvaluje návrh na změnu rozpočtu Pk o ,00 Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu Pk vyvolané povinností Pk zúčtovat daň z příjmů právnických osob za rok ukládá Předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh změny rozpočtu dle přílohy zprávy Oldřich Felgr Miroslav Mareš Ivo Toman v. r. hejtman Pardubického kraje Roman Línek v. r. 1. náměstek hejtmana GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 8

2 PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2276/08 z 58. mimořádného jednání dne Záležitosti nemocnic Pardubického kraje a Revokace usnesení R/2238/08 Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a 1. r uší ve smyslu důvodové zprávy usnesení R/2238/08 2. s chvaluje a)návrh dodatku č. 3 ke kupní smlouvě na prodej movitého majetku odňatého ze správy příspěvkové organizace Pardubického kraje Nemocnice v Ústí nad Orlicí dnem , uzavíraný mezi Pardubickým krajem jako prodávajícím a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. jako kupujícím dle důvodové zprávy části II a přílohy č. 16 zprávy b) návrh dodatku č. 3 k dohodě o započtení vzájemných pohledávek a závazků uzavíraný mezi Pardubickým krajem a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. dle důvodové zprávy, část II a přílohy č. 17 zprávy c) návrh převzít dluhy příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem Krajské nemocnice Pardubice, Nemocnice Chrudim, Nemocnice v Ústí nad Orlicí, Nemocnice ve Svitavách a Nemocnice Litomyšl představující neuhrazenou část jejich závazků Pardubickým krajem ke dni dle důvodové zprávy, d) návrh dohod o převzetí dluhu uzavíraných mezi příspěvkovými organizacemi Pardubického kraje Krajská nemocnice Pardubice, Nemocnice Chrudim, Nemocnice v Ústí nad Orlicí, Nemocnice ve Svitavách a Nemocnice Litomyšl jako původními dlužníky, Pardubickým krajem jako novým dlužníkem a Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., Chrudimskou nemocnicí, a. s., Orlickoústeckou nemocnicí, a. s., Svitavskou nemocnicí, a. s. a Litomyšlskou nemocnicí, a. s. jako věřiteli podle důvodové zprávy a ve smyslu příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 zprávy e) návrh dohod o započtení mezi Pardubickým krajem a Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., Pardubickým krajem a Chrudimskou nemocnicí, a. s., Pardubickým krajem a Orlickoústeckou nemocnicí, a. s., Pardubickým krajem a Svitavskou nemocnicí, a. s. a Pardubickým krajem a Litomyšlskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy a ve smyslu příloh č. 6, 7, 8, 9, 10 zprávy f) návrh zvýšit základní kapitál akciové společnosti Pardubická krajská nemocnice, a.s. peněžitým vkladem Pardubického kraje jako jejího jediného akcionáře ve výši Kč, přičemž na závazek Pardubického kraje vyplývající ze zvýšení základního kapitálu bude započtena část pohledávek z půjčky poskytnuté Pardubickým krajem této akciové společnosti ve výši Kč dle důvodové zprávy, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 8

3 g) návrh zvýšit základní kapitál akciové společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. peněžitým vkladem Pardubického kraje jako jejího jediného akcionáře ve výši Kč, přičemž na závazek Pardubického kraje vyplývající ze zvýšení základního kapitálu bude započtena část pohledávek z půjčky poskytnuté Pardubickým krajem této akciové společnosti ve výši Kč dle důvodové zprávy, h) návrh zvýšit základní kapitál akciové společnosti Svitavská nemocnice, a.s. peněžitým vkladem Pardubického kraje jako jejího jediného akcionáře ve výši Kč, přičemž na závazek Pardubického kraje vyplývající ze zvýšení základního kapitálu bude započtena část pohledávek z prodeje majetku Pardubickým krajem této akciové společnosti ve výši ,08 Kč a část pohledávek z půjčky poskytnuté Pardubickým krajem této akciové společnosti ve výši ,92 Kč dle důvodové zprávy, i) návrh zvýšit základní kapitál akciové společnosti Litomyšlská nemocnice, a.s. peněžitým vkladem Pardubického kraje jako jejího jediného akcionáře ve výši Kč, přičemž na závazek Pardubického kraje vyplývající ze zvýšení základního kapitálu bude započtena část pohledávek z prodeje majetku Pardubickým krajem této akciové společnosti ve výši ,40 Kč a část pohledávek z půjčky poskytnuté Pardubickým krajem této akciové společnosti ve výši ,60 Kč dle důvodové zprávy, j) návrh zvýšit základní kapitál akciové společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. peněžitým vkladem Pardubického kraje jako jejího jediného akcionáře ve výši Kč, přičemž na závazek Pardubického kraje vyplývající ze zvýšení základního kapitálu bude započtena část pohledávek z půjčky poskytnuté Pardubickým krajem této akciové společnosti ve výši Kč dle důvodové zprávy, k) návrh dohod o započtení mezi Pardubickým krajem a Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., Pardubickým krajem a Chrudimskou nemocnicí, a. s., Pardubickým krajem a Orlickoústeckou nemocnicí, a. s., Pardubickým krajem a Svitavskou nemocnicí, a. s. a Pardubickým krajem a Litomyšlskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy a ve smyslu příloh č. 11, 12, 13, 14, 15 zprávy l) podle 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem Krajské nemocnice Pardubice dnem , Nemocnice Chrudim a Nemocnice ve Svitavách dnem podle důvodové zprávy, 3. u kládá a) předložit zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dodatku č. 3 ke kupní smlouvě na prodej movitého majetku odňatého ze správy příspěvkové organizace Pardubického kraje Nemocnice v Ústí nad Orlicí dnem mezi Pardubickým krajem jako prodávajícím a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. jako kupujícím dle důvodové zprávy, část II b) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dodatku č. 3 k dohodě o započtení vzájemných pohledávek a závazků mezi Pardubickým krajem a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. dle důvodové zprávy, část II c) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o převzetí dluhu mezi Krajskou nemocnicí Pardubice, Pardubickým krajem a Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 8

4 d) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o převzetí dluhu mezi Nemocnicí Chrudim, Pardubickým krajem a Chrudimskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, e) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o převzetí dluhu mezi Nemocnicí v Ústí nad Orlicí, Pardubickým krajem a Orlickoústeckou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, f) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o převzetí dluhu mezi Nemocnicí ve Svitavách, Pardubickým krajem a Svitavskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, g) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o převzetí dluhu mezi Nemocnicí Litomyšl, Pardubickým krajem a Litomyšlskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, h) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, i) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Chrudimskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, j) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Orlickoústeckou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, k) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Svitavskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, část III GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 8

5 l) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Litomyšlskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, m) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, n) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Chrudimskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy, o) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Orlickoústeckou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, p) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Svitavskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, část III r) předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání návrh dohody o započtení mezi Pardubickým krajem a Litomyšlskou nemocnicí, a. s. dle důvodové zprávy, Ivo Toman v. r. hejtman Pardubického kraje Roman Línek v. r. 1. náměstek hejtmana GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 8

6 PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2277/08 z 58. mimořádného jednání dne Návrh na poskytnutí daru Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a 1. s chvaluje a) rozpočtové opatření v kapitole odbor finanční a kanceláře ředitele dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 zprávy b) poskytnutí finančního daru Marku Pikhartovi dle důvodové zprávy 2. ukládá informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje o změně rozpočtu Pk a rozpočtovém opatření v kapitole odbor finanční a v kapitole kancelář ředitele dle důvodové zprávy a přílohy zprávy Jaroslav Folprecht Miroslav Mareš Ivo Toman v. r. hejtman Pardubického kraje Roman Línek v. r. 1. náměstek hejtmana GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 8

7 PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2278/08 z 58. mimořádného jednání dne Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a. s., Chrudimské nemocnice, a. s., Litomyšlské nemocnice, a. s., Orlickoústecké nemocnice, a. s. a Svitavské nemocnice, a. s. Rada Pardubického kraje při rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ , Chrudimské nemocnice, a.s., se sídlem Chrudim, Václavská 570, PSČ , Orlickoústecké nem 1. s chvaluje a) rozhodnutí č. 9/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy a ve smyslu přílohy č. 1 zprávy b) rozhodnutí č. 9/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Chrudimské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy a ve smyslu přílohy č. 2 zprávy c) rozhodnutí č. 11/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Litomyšlské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy a ve smyslu přílohy č. 3 zprávy d) rozhodnutí č. 10/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Orlickoústecké nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy a ve smyslu přílohy č. 4 zprávy e) rozhodnutí č. 7/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Svitavské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy a ve smyslu přílohy č. 5 zprávy 2. u kládá a) zaslat rozhodnutí č. 9/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti Pardubická krajská nemocnice, a. s. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 8

8 b) zaslat rozhodnutí č. 9/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Chrudimské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti Chrudimská nemocnice, a. s. c) zaslat rozhodnutí č. 11/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Litomyšlské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti Litomyšlská nemocnice, a. s. d) zaslat rozhodnutí č. 10/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Orlickoústecké nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti Orlickoústecká nemocnice, a. s. e) zaslat rozhodnutí č. 7/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Svitavské nemocnice, a. s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti Svitavská nemocnice, a. s. Ivo Toman v. r. hejtman Pardubického kraje Roman Línek v. r. 1. náměstek hejtmana GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 8

ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje 19.6.2008 Tento zápis obsahuje usnesení R/2275/08 až R/2278/08 Přítomni: MIROSLAV BRÝDL (neúčastnil se odpolední části jednání), JOSEF

Více

USNESENÍ ZE 45. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 45. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ ZE 45. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 13. 9. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení R/1719/07 až R/1721/07 Schválený program jednání: 1. Pojistná smlouva

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne 8.4.2013 Investiční akce v oblasti zdravotnictví v rámci ROP NUTS II. SV Rada Pk projednala předloženou zprávu a 1. b ere na vědomí zprávu o průběhu zadávacího

Více

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.7.2010 Tento zápis obsahuje usnesení R/1235/10 až R/1238/10 a RA/30/10 Přítomni:

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2523/08 ze zasedání č. 80 konaného dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2523/08 ze zasedání č. 80 konaného dne R/2523/08 Informace hejtmana a radních o činnosti bere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/2524/08 Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

Více

USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 15. 5. 2008 Tento přehled obsahuje usnesení R/2201/08 až R/2232/08 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2.

Více

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne Z 5. JEDNÁNÍ konaného dne 19. 5. 2005 Tento přehled obsahuje usnesení Z/44/05 až Z/50/05 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Informace hejtmana o činnosti Rady Pardubického kraje 3. Úvěrový rámec

Více

ZÁPIS 76. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 76. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 76. řádné jednání Rady Pardubického kraje 11.9.2008 Tento zápis obsahuje usnesení R/2407/08 až R/2432/08 Přítomni: MIROSLAV BRÝDL (ODCHOD V 9:43), JOSEF JANEČEK, ROMAN LÍNEK, MARIE

Více

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 4. 9. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení R/1677/07 až R/1717/07 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních

Více

ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje 2.8.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2689-2715/12 a RA/169-170/12 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí:

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/190/09 8. jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/190/09 8. jednání konané dne R/190/09 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/191/09 Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1370/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1370/ jednání konané dne R/1370/10 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1371/10 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky

Více

USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 21. 6. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení Z/242/07 až Z/256/07 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Složení slibu zastupitele

Více

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 19. 5. 2005 Tento zápis obsahuje usnesení Z/44/05 až Z/50/05 Přítomni: 43 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1135/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1135/ jednání konané dne R/1135/14 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1136/14 Investiční akce v oblasti školství 1. bere na vě domí zprávu

Více

ZÁPIS 81. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 81. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 81. řádné jednání Rady Pardubického kraje 23.8.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2716-2758/12 a RA/171-173/12 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí: RADKO

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 15. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Předkládá: K jednání přizván: Návrh na usnesení: Majetkoprávní operace

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/602/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/602/ jednání konané dne R/602/13 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/603/13 Aktualizace dokumentu Tvář 1. schvaluje návrh

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1471/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1471/ jednání konané dne R/1471/10 Informace hejtmana a radních o činnosti Rada Pk projednala předloženou zprávu a 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. R/1472/10

Více

ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje 8.10.2009 Tento zápis obsahuje usnesení R/630/09 až R/658/09 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, VÁCLAV KROUTIL, MILOSLAV MACELA, ROMAN LÍNEK, JANA

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1708/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1708/ jednání konané dne R/1708/11 Informace hejtmana a radních o činnosti rady 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1709/11 Čerpání úvěru od EIB a IV. alokace úvěru

Více

ZÁPIS 14. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 14. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 14. řádné jednání Rady Pardubického kraje 30.5.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/368-400/13 a RA/28-34/13 Přítomni: JAROMÍR DUŠEK, (ODCHOD V 14:22), MARTIN NETOLICKÝ, VÁCLAV KROUTIL,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1852/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1852/ jednání konané PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1852/15 33. jednání konané 30. 4. 2015 Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I, II A III v rámci IOP Rada Pk projednala předloženou zprávu a

Více

ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje 22.7.2010 Tento zápis obsahuje usnesení R/1239/10 až R/1276/10 a RA/31/10 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, VÁCLAV KROUTIL, JANA PERNICOVÁ, MIROSLAV

Více

USNESENÍ ZE 66. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 66. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ ZE 66. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 7. 2. 2008 Tento přehled obsahuje usnesení R/2012/08 až R/2044/08 Schválený program jednání: 1. Informace 1. náměstka hejtmana a radních o činnosti

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 58. Název : Převod některých činností Základní školy, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace a její sloučení s Pedagogicko-psychologickou

Více

ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 26. 11. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2282-2308/15 a RA/103/15 Přítomni:

Více

ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje 27.4.2011 Tento zápis obsahuje usnesení RA/77-79/11 a R/1810-1844/11 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí:

Více

ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje 21. 7. 2016 Tento zápis obsahuje usnesení R/2713-2730/16 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, ZDENEK KŘIŠŤÁL, LUDMILA NAVRÁTILOVÁ,

Více

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2016 UR/4/1/2016 Program 4. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19.

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 14. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace koupě: 1. pozemku v k.ú. Modlibohov (FAMA 2014/10/035) 2.

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1928/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1928/ jednání konané dne R/1928/11 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1929/11 Uzavření finančního vypořádání Pk s kapitolami

Více

ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje 14. 1. 2016 Tento zápis obsahuje usnesení R/2338-2360/16 Přítomni: JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN LÍNEK, LUDMILA NAVRÁTILOVÁ,

Více

ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje 10.1.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/100-116/13 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK,

Více

ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 17.7.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1199-1243/14 a RA/76-77/14 Přítomni: Omluveni:

Více

ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje 3.10.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/602-627/13 a RA/46-47/13 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/117/13 6. jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/117/13 6. jednání konané dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/117/13 6. jednání konané dne 24.1.2013 Informace hejtmana a radních o činnosti Rada Pk projednala předloženou zprávu a 1. bere na vě domí přednesené informace

Více

ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 13.3.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/921-948/14 a RA/57-60/14 Přítomni: MARTIN

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne R/1279/10 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. R/1280/10 Hospodaření Pardubického kraje v 1. pololetí

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/736/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/736/ jednání konané dne R/736/13 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/737/13 Ocenění 1. schvaluje a) návrhy nominací na udělení ocenění

Více

ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje 27. 10. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2221-2253/15 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.03.2017 Bod pořadu jednání: 37. Název : Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková

Více

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1048-1080/14 a RA/64-67/14 Přítomni: Omluveni:

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi statutárním městem Liberec

Více

USNESENÍ ZE 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ ZE 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 8. 3. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení Z/217/07 až Z/226/07 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. +2a Informace

Více

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři,

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři, Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 20. 9. 2007 Tento zápis obsahuje usnesení Z/257/07 až Z/278/07 Přítomni: 42 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 24. 4. 213 2 Věc: Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. Důvod předložení: I. Žádost společnosti

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

USNESENÍ Z 53. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 53. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ Z 53. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 28. 5. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení R/1510/07 až R/1534/07 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2. Závěrečný

Více

ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje 9. 1. 2017 Tento zápis obsahuje usnesení R/124-146/17 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN LÍNEK,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení Zpracoval:

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 23 Věc: Záměr změny zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic následné péče na akciovou společnost Krajská zdravotní, a.s.

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 76. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 48. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 30. 3. 2016 Tento zápis obsahuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Strana 1 z 8 Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 16.12.2013 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny MUDr. Markéta Maršálková Návrhová komise: pan Zdeněk Gürtler PRO: 14 Ing. Josef

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 60. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 27.2. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne 30.6.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení 18,00 hod., ukončení 20,15 hod. Přítomno : 8 členů zastupitelstva obce Omluven:

Více

ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje 3.4.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/985/14 až R/1013/14 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 48. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/16 úprava kapitol 914 04 působnosti a 917 04 - transfery odboru školství,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY. IČ: za rok Mgr. Zdeňka Semiánová - starostka Jana Veselá, Dis.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY. IČ: za rok Mgr. Zdeňka Semiánová - starostka Jana Veselá, Dis. Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 060507/2013/KUSK 00221012014/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY IČ: 00509400 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/769-805/13 Přítomni: Místo konání: Zápis

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/320/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/320/ jednání konané dne R/320/09 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/321/09 Vyhodnocení elektronické aukce na dodávku notebooků

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s., sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, IČO 63999609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Datum zápisu: 29. června 1990 Spisová značka: B 118 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Planet A, a.s. Sídlo:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. Zpracoval: odbor,

Více

Podklad k bodu číslo 5 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne

Podklad k bodu číslo 5 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 5 jednání řádné valné hromady i Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 17.6.2014 Smlouva 1.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 4. 2016 15 Věc: Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. Důvod předložení: Zvýšení majetkové účasti

Více

ZÁPIS ZE 48. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS ZE 48. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS ZE 48. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 1. 3. 2007 Tento zápis obsahuje usnesení R/1376/07 až R/1384/07 Přítomni: JOSEF JANEČEK, ROMAN LÍNEK, MILOSLAV MACELA, MARIE MÁLKOVÁ,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Veselí, IČ:

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Veselí, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Veselí, IČ:00274569 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 11. listopadu 2015 do 11. listopadu 2015

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

USNESENÍ Z 24. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 24. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne Z 24. JEDNÁNÍ konaného dne 30. 11. 2005 Tento přehled obsahuje usnesení R/576/05 až R/616/05 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2. Záležitosti rozpočtu Pk v roce 2005

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1080/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1080/ jednání konané dne R/1080/10 Majetkové záležitosti Pardubického kraje Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a 1. s chvaluje majetkoprávní úkony uvedené v ukládací části tohoto usnesení (viz bod 2.) 2. u kládá

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 12. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 12. schůze Rady města (RM) dne 21.06.2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Milan Šramota Omluveni: Vladimír

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

ZÁPIS 14. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

ZÁPIS 14. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 14. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 14.4.2011 Tento zápis obsahuje usnesení Z/286/11 až Z/312/11 Přítomni: DLE PREZENČNÍ LISTINY Omluveni: RADKO MARTÍNEK, ŠTĚPÁNKA

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28 č.j.: 010/48877/2012 V Nymburce dne 21.11.2012 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více