ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ"

Transkript

1 Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl III Obchodní fi rma...13 Díl IV Jednání podnikatele...15 Díl V Obchodní tajemství...16 Hlava II Podnikání zahraničních osob...17 Díl I Základní ustanovení...17 Díl II Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách...18 Díl III Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice...19 Díl IV Přemístění sídla...19 Hlava III Obchodní rejstřík...19 Hlava IV Účetnictví podnikatelů...32 Hlava V Hospodářská soutěž...32 Díl I Účast na hospodářské soutěži...32 Díl II Nekalá soutěž...33 Díl III Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži...36 ČÁST DRUHÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO...37 Hlava I Obchodní společnosti...37 Díl I Obecná ustanovení...37 Díl II Veřejná obchodní společnost...55 Oddíl 1 Základní ustanovení...55 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků...56 Oddíl 3 Právní vztahy k třetím osobám...58 Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti

2 Díl III Komanditní společnost...61 Oddíl 1 Základní ustanovení...61 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků...62 Oddíl 3 Právní vztahy k třetím osobám...63 Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti...63 Díl IV Společnost s ručením omezeným...64 Oddíl 1 Základní ustanovení...64 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků...66 Oddíl 3 Orgány společnosti...71 Oddíl 4 Změna společenské smlouvy...78 Oddíl 5 Zrušení a likvidace společnosti...82 Díl V Akciová společnost...83 Oddíl 1 Základní ustanovení...83 Oddíl 2 Založení a vznik společnosti...93 Oddíl 3 Práva a povinnosti akcionářů Oddíl 4 Orgány společnosti Oddíl 5 Zvýšení základního kapitálu Oddíl 6 Snížení základního kapitálu Oddíl 7 Rezervní fond a opční listy Oddíl 8 Zrušení a likvidace společnosti Hlava II Družstvo Díl I Základní ustanovení Díl II Vznik a zánik členství Díl III Orgány družstva Díl IV Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření Díl V Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva ČÁST TŘETÍ OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY Hlava I Obecná ustanovení Díl I Předmět právní úpravy a její povaha Díl II Některá ustanovení o právních úkonech Díl III Některá ustanovení o uzavírání smlouvy Oddíl 1 Jednání o uzavření smlouvy Oddíl 2 Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky Oddíl 3 Obchodní veřejná soutěž Díl IV Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Díl V Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech

3 Díl VI Zajištění závazku Oddíl 1 zrušen Oddíl 2 Některá ustanovení o smluvní pokutě Oddíl 3 Ručení Oddíl 4 Bankovní záruka Oddíl 5 Uznání závazku Oddíl 6 Finanční zajištění Díl VII Zánik závazku jeho splněním Oddíl 1 Způsob plnění Oddíl 2 Místo plnění Oddíl 3 Doba plnění Díl VIII Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku Oddíl 1 Odstoupení od smlouvy Oddíl 2 Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění Oddíl 3 Odstupné Oddíl 4 Zmaření účelu smlouvy Díl IX Některá ustanovení o započtení pohledávek Díl X Porušení smluvních povinností a jeho následky Oddíl 1 Prodlení dlužníka Oddíl 2 Prodlení věřitele Oddíl 3 Náhrada škody Díl XI Promlčení Oddíl 1 Předmět promlčení Oddíl 2 Účinky promlčení Oddíl 3 Počátek a trvání promlčecí doby Oddíl 4 Stavení a přetržení promlčecí doby Oddíl 5 Obecné omezení promlčecí doby Hlava II Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích Díl I Kupní smlouva Oddíl 1 Vymezení kupní smlouvy Oddíl 2 Povinnosti prodávajícího Oddíl 3 Nabytí vlastnického práva Oddíl 4 Povinnosti kupujícího Oddíl 5 Nebezpečí škody na zboží Oddíl 6 Uchování zboží Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o náhradě škody Díl II Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou Oddíl 1 Koupě na zkoušku Oddíl 2 Cenová doložka

4 Díl III Smlouva o prodeji podniku Díl IIIA Smlouva o nájmu podniku Díl IV Smlouva o koupi najaté věci Díl V Smlouva o úvěru Díl VI Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Díl VII Smlouva o uložení věci Díl VIII Smlouva o skladování Díl IX Smlouva o dílo Oddíl 1 Základní ustanovení Oddíl 2 Provedení díla Oddíl 3 Věci určené k provedení díla Oddíl 4 Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní Oddíl 5 Cena za dílo Oddíl 6 Způsob provádění díla Oddíl 7 Provedení díla Oddíl 8 Vady díla Díl X Smlouva mandátní Díl XI Smlouva komisionářská Díl XII Smlouva o kontrolní činnosti Díl XIII Smlouva zasílatelská Díl XIV Smlouva o přepravě věci Díl XV Smlouva o nájmu dopravního prostředku Díl XVI Smlouva o provozu dopravního prostředku Díl XVII Smlouva o zprostředkování Díl XVIII Smlouva o obchodním zastoupení Díl XIX Smlouva o tichém společenství Díl XX Smlouva o otevření akreditivu Díl XXI Smlouva o inkasu Díl XXII Smlouva o bankovním uložení věci Díl XXIII Smlouva o běžném účtu Díl XXIV Smlouva o vkladovém účtu Díl XXV Cestovní šek Díl XXVI Slib odškodnění Hlava III Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu Díl I Předmět úpravy Díl II Obecná ustanovení

5 Díl III Zvláštní ujednání Oddíl 1 Zákaz dalšího vývozu Oddíl 2 Ujednání o omezení prodeje Oddíl 3 Měnová doložka Oddíl 4 Smlouva o výhradním prodeji Oddíl 5 Smlouvy o vázaných obchodech ČÁST ČTVRTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel Čl. II zákona č. 142/1996 Sb Hlava III Části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb Čl. VII a VIII zákona č. 370/2000 Sb Čl. II zákona č. 501/2001 Sb Čl. II zákona č. 88/2003 Sb Čl. VI zákona č. 554/2004 Sb Čl. V zákona č. 216/2005 Sb Čl. II zákona č. 344/2007 Sb zákona č. 104/2008 Sb Čl. III zákona č. 126/2008 Sb Čl. II zákona č. 215/2009 Sb Poznámky k zákonu č. 513/1991 Sb Účinnost novel Vyhláška č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (výňatky) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Záhlaví Vzor citace: Kozák, J.; Budín, P.; Dadam, A.; Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 146 Sbírka zákonů č. 420 / 2011 Strana 5455 420 ZÁKON ze dne 27. října 2011 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Parlament

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více