3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE"

Transkript

1 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 35. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 85/18 úprava kapitoly transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální Důvod předložení: Usnesení č. 358/18/RK ze dne Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; Statut Dotačního fondu Libereckého kraje Zpracoval: Mgr. Petra Krčmářová odborný pracovník oddělení vzdělávání a koncepcí Ing. Jarmila Vítová metodik financování krajského rozpočtu Projednal: Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje Předkládá: Petr Tulpa náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 85/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje: A. snížení ukazatele: číslo akce Systémová podpora vzdělávání žáků ve speciálních základních školách ve výši Kč, B. zavedení nových specifických ukazatelů: a) číslo akce s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 6

2 do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, b) číslo akce s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace - Systémová podpora ve výši Kč, c) číslo akce s názvem Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Systémová podpora ve výši Kč, d) číslo akce s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, e) číslo akce s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, f) číslo akce s názvem Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, g) číslo akce s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, h) číslo akce s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, i) číslo akce s názvem Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace - Systémová podpora ve výši Kč, j) číslo akce s názvem Základní škola speciální a mateřská škola speciální Jilemnice - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, k) číslo akce s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, l) číslo akce s názvem Základní škola Turnov, Zborovská 519, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, m) číslo akce s názvem Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace - Systémová podpora ve výši Kč, n) číslo akce s názvem Základní škola Nové Město pod Smrkem, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci, IČ: , se sídlem Moskevská 679, Česká Lípa na akci číslo Systémová podpora GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 6

3 ve výši Kč, schvaluje znění Smlouvy č. OLP/1615/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ: , se sídlem Moskevská 679, Česká Lípa, a ukládá 1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018, Termín: Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy OLP/1615/2018 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 6

4 Důvodová zpráva Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 85/18 úprava kapitoly transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální Zastupitelstvo Libereckého kraje pro rok 2018 v rozpočtu vyčlenilo částku na systémovou podporu. Finanční prostředky budou využity k zajištění technických a materiálních podmínek a ke zkvalitnění vhodné formy vzdělávání žáků v níže uvedených školách v souladu s principy společného vzdělávání, ať již ve formě skupinové či individuální integrace. Poskytnutím dotace dochází k zajištění podmínek pro vhodnou formu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s nejvyšší formou podpory vzdělávání. Celkem se jedná o podporu 213 žáků ve 14 školách, zřizovaných obcemi Libereckého kraje. V souladu se změnami v 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a nové vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, žáci vzdělávající se dle rámcového vzdělávacího programu Základní škola speciální vyžadují zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb. Tím se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka a tím zlepšení podmínek ve vzdělávání jak na straně žáka, tak na straně pedagoga. Záměr podpory základních škol speciálních zřizovaných obcemi vychází ze skutečnosti, že primárně má tyto školy zřizovat kraj, nicméně z historických, ale i organizačních důvodů jsou zřizovateli obce, zejména v těch případech, kdy by zajištění činnosti samostatné školy krajem nebylo účelné a efektivní (jednalo by se o školy pro 1 6 žáků). Obce tak zajišťují vzdělávání žáků, které by měl zajišťovat zejména kraj, tedy včetně provozních nákladů. Navrhovanou změnou dochází k úpravě kapitoly transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Tímto předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení: 1. změnu rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 85/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly: A. snížení ukazatele: číslo akce Systémová podpora vzdělávání žáků ve speciálních základních školách ve výši Kč, B. zavedení nových specifických ukazatelů: a. číslo akce s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, b. číslo akce s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 6

5 c. číslo akce s názvem Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, d. číslo akce s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, e. číslo akce s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, f. číslo akce s názvem Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, g. číslo akce s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, h. číslo akce s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, i. číslo akce s názvem Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, j. číslo akce s názvem Základní škola speciální a mateřská škola speciální Jilemnice - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, k. číslo akce s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, l. číslo akce s názvem Základní škola Turnov, Zborovská 519, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, m. číslo akce s názvem Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, n. číslo akce s názvem Základní škola Nové Město pod Smrkem, do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši Kč, 2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci, IČ: , se sídlem Moskevská 679, Česká Lípa na akci číslo Systémová podpora ve výši Kč, 3. smlouvu č. OLP/1615/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ: , se sídlem Moskevská 679, Česká Lípa. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 6

6 Rozhodování o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje nad Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí spadá do kompetence zastupitelstva kraje ( 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; ve znění pozdějších předpisů). Přílohy: P01_tabulková část ZR-RO č. 85/18 P02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1615/2018 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 6