ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014"

Transkript

1 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře Tento zápis obsahuje usnesení R/ /14 a RA/64-67/14 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: JAROMÍR DUŠEK (NEPŘÍTOMEN OD 10:27), VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN LÍNEK, LUDMILA NAVRÁTILOVÁ, JANA PERNICOVÁ, RENÉ ŽIVNÝ, JAROSLAV FOLPRECHT MARTIN NETOLICKÝ, PAVEL ŠOTOLA Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje JANA KREJCAROVÁ, LIBOR NEKVINDA ZUZANA NOVÁKOVÁ Zasedání řídil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pověřený zastupováním, ROMAN LÍNEK, který jednání zahájil v 9: Zahájení Ověřovatelkami byly jmenovány Ludmila Navrátilová, Jana Pernicová, zapisovatelkou Jana Krejcarová, organizací byl pověřen Libor Nekvinda. Program byl schválen v následujícím znění: 1. Zahájení 2. Informace hejtmana a radních o činnosti 3. Hospodaření Pardubického kraje v I. čtvrtletí roku Neinvestiční projekty spolufinancované evropskými fondy 5. Záležitosti v oblasti sportu a cestovního ruchu 6. Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7. Projekt v oblasti IT v rámci IOP Revokace usnesení R/455/13 - projekt v oblasti zdravotnictví v rámci IOP 3.4 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 37

2 9. Projekt v oblasti životního prostředí v rámci OPŽP 10. STAŽENA PŘED JEDNÁNÍM 11. Projekty realizace úspor energie v rámci OPŽP 12. Projekty v oblasti dopravy v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR-PR Záležitosti rozpočtu v kapitole rozvoje 14. Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) 15. Investiční akce v oblasti dopravy v rámci ROP NUTS II SV 16. Investiční akce v oblasti školství a zdravotnictví v rámci ROP NUTS II SV 17. Investiční akce v oblasti školství 18. Investiční akce v oblasti kultury v rámci ROP NUTS II SV 19. Investiční akce v oblasti sociálních věcí 20. Záležitosti v oblasti školství 21. Záležitosti v oblasti kultury a revokace části usnesení R/934/ Revokace R/64/12 - změna pravidel pro hospodaření se sociálním fondem Pk 23. Dodávka plynové chromatografie a HPCL 24. Dodávka vybavení pro Bioanalýzu 25. Nákup osobních aut 26. Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl 27. Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK II 28. Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK 29. Záležitosti kanceláře ředitele úřadu 30. Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 32. Záležitosti ve zdravotnictví VIII. 33. Záležitosti v oblasti dopravy Pardubického kraje 34. Revokace usnesení R/951/14 - změna provozního a investičního plánu SÚS Pk na rok Záležitosti v oblasti krizového řízení 36. Různé jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 1. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., Chrudimské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s., Litomyšlské nemocnice, a.s., a Svitavské nemocnice, a.s. 2. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., Chrudimské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s., Litomyšlské nemocnice, a.s., Svitavské nemocnice, a.s. 3. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., Chrudimské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s., Litomyšlské nemocnice, a.s., a Svitavské nemocnice, a.s. 4. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Svitavské nemocnice, a.s. Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 37

3 Zprávy 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35 byly projednány v bloku. 2. Informace hejtmana a radních o činnosti Radní přednesli zprávy o své činnosti od minulé rady. USNESENÍ R/1048/14 přednesené informace hejtmana a radních od posledního jednání rady 3. Hospodaření Pardubického kraje v I. čtvrtletí roku 2014 Oldřich Felgr USNESENÍ R/1049/14 čerpání rozpočtu Pardubického kraje za I. čtvrtletí roku 2014 dle důvodové zprávy a příloh č zprávy 2. u k l á d á předložit Zastupitelstvu Pk informaci o čerpání rozpočtu Pk za I. čtvrtletí roku 2014 dle důvodové zprávy a příloh č zprávy Termín: Oldřich Felgr 4. Neinvestiční projekty spolufinancované evropskými fondy René Živný USNESENÍ R/1050/14 1. rozhoduje a) o provedení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje", dle důvodové zprávy, část 1a) Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 37

4 b) o provedení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji, dle důvodové zprávy, část 1b) 2. schvaluje a) výzvu k předložení nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu "Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje" dle přílohy č. 1 této zprávy b) výzvu k předložení nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji dle přílohy č. 2 této zprávy 3. jmenuje a) hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele veřejné zakázky "Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje", dle důvodové zprávy, část 3a) b) hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji dle důvodové zprávy, část 3b) 4. u k l á d á a) vyzvat písemnou výzvou tři zájemce k podání nabídky do veřejné zakázky "Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje" dle důvodové zprávy, část 4a) Termín: René Živný b) předložit Radě Pardubického kraje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele veřejné zakázky "Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje" René Živný c) vyzvat písemnou výzvou tři zájemce k podání nabídky do veřejné zakázky Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji dle důvodové zprávy, část 4c) Termín: René Živný d) předložit Radě Pardubického kraje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele veřejné zakázky Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji René Živný 5. Záležitosti v oblasti sportu a cestovního ruchu René Živný USNESENÍ R/1051/14 1. schvaluje Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 37

5 a) poskytnutí dotací z rozpočtu Pk v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2014 v kompetenci Rady Pk, dle důvodové zprávy, část 1a) a přílohy č. 1 této zprávy b) návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Pk v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2014 v kompetenci Zastupitelstva Pk, dle důvodové zprávy, část 1b) a přílohy č. 2 této zprávy c) návrh na poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu v roce 2014 městu Seč (IČ ) a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy, část 1c) a přílohy č. 3 této zprávy d) rozpočtové opatření v kapitole sportu a cestovního ruchu v roce 2014, dle důvodové zprávy, část 1d) a tabulky č. 1, přílohy č. 4 této zprávy e) návrh na změnu rozpočtu v kapitole finanční a v kapitole sportu a cestovního ruchu v roce 2014, dle důvodové zprávy, část 1e) a tabulky č. 2, přílohy č. 4 této zprávy 2. u k l á d á a) uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty v oblasti sportu a volnočasových aktivit v kompetenci Rady Pk, dle důvodové zprávy, část 2a) a přílohy č. 1 této zprávy Termín: René Živný b) předložit na jednání Zastupitelstva Pk k projednání návrh na poskytnutí dotací subjektům v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2014 v kompetenci Zastupitelstva Pk, dle důvodové zprávy, část 2b) a přílohy č. 2 této zprávy Termín: René Živný c) předložit na jednání Zastupitelstva Pk k projednání návrh na poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu v roce 2014 městu Seč (IČ ) a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy, část 2c) a přílohy č. 3 této zprávy Termín: René Živný d) informovat Zastupitelstvo Pk o schváleném rozpočtovém opatření v kapitole sportu a cestovního ruchu v roce 2014, dle důvodové zprávy, část 2d) a tabulky č. 1, přílohy č. 4 této zprávy Termín: René Živný e) předložit na jednání Zastupitelstva Pk k projednání návrh na změnu rozpočtu v kapitole finanční a v kapitole sportu a cestovního ruchu v roce 2014, dle důvodové zprávy, část 2e) a tabulky č. 2, přílohy č. 4 této zprávy Termín: René Živný 6. Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zdenek Křišťál Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 37

6 USNESENÍ R/1052/14 1. schvaluje a) zvýšení rozpočtu a rozpočtové opatření v kapitole rozvoje dle důvodové zprávy část 1a) a přílohy č. 1 této zprávy b) změnu závazných ukazatelů pro PO Pk dle důvodové zprávy část 1b) a přílohy č. 1 této zprávy c) seznam příjemců - poskytovatelů licence, se kterými uzavře Pk jako nabyvatel licence licenční smlouvy, dle důvodové zprávy část 1c) a příloh č. 2 a 3 této zprávy 2. u k l á d á a) informovat Zastupitelstvo Pk o schváleném rozpočtovém opatření v kapitole rozvoje dle důvodové zprávy část 1a) a přílohy č. 1 této zprávy Termín: Zdenek Křišťál b) uzavřít licenční smlouvy mezi Pk jako nabyvatelem licence a příjemci pomoci v rámci grantových projektů OP VK jako poskytovateli licence dle důvodové zprávy část 1c) a příloh č. 2 a 3 této zprávy Termín: Zdenek Křišťál 7. Projekt v oblasti IT v rámci IOP 2.1 Zdenek Křišťál Zprávu přednesl Zdenek Křišťál, jako host se jednání účastnil. Bez rozpravy. USNESENÍ R/1053/14 informace k problematice projektu Bezpečnostní infrastruktura technologického centra Pardubického kraje v rámci výzvy č.19 IOP dle důvodové zprávy 2. schvaluje a) text podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Bezpečnostní infrastruktura technologického centra Pardubického kraje" v rámci IOP, dle důvodové zprávy, a přílohy č. 1 této zprávy b) rozpočtové opatření v rozpočtu Pk na rok 2014 v kapitole rozvoje dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 zprávy 3. u k l á d á a) hejtmanovi Pardubického kraje bezodkladně podepsat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Bezpečnostní infrastruktura technologického centra Pardubického kraje", dle přílohy č. 1 této zprávy Termín: Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 37

7 b) zajistit plnění podmínek a indikátorů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Bezpečnostní infrastruktura technologického centra Pardubického kraje", dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 této zprávy Termín: René Živný Zdenek Křišťál Jaroslav Folprecht Oldřich Felgr c) zapracovat relevantní podmínky uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Bezpečnostní infrastruktura technologického centra Pardubického kraje" do smluv na realizaci projektu dle přílohy č. 1 této zprávy Termín: Zdenek Křišťál d) předložit informaci o schváleném rozpočtovém opatření v kapitole rozvoje dle důvodové zprávy, a přílohy č. 2 zprávy na jednání Zastupitelstva Pk Oldřich Felgr 8. Revokace usnesení R/455/13 - projekt v oblasti zdravotnictví v rámci IOP 3.4 Zdenek Křišťál USNESENÍ R/1054/14 informaci o realizaci projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje" v rámci výzvy č. 11 IOP, dle důvodové zprávy 2. schvaluje text Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na realizaci projektu v rámci IOP Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje", dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 zprávy 3. m ě ní a) přílohu č. 1 usnesení R/455/13 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 zprávy b) termín bodu 3f) usnesení R/455/13 přijatého v souvislosti s realizací projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje z původního termínu na nový termín , ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1 a přílohy č. 2 zprávy Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 37

8 4. u k l á d á hejtmanovi Pardubického kraje bezodkladně podepsat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na realizaci projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje", dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 zprávy Termín: Projekt v oblasti životního prostředí v rámci OPŽP Zdenek Křišťál USNESENÍ R/1055/14 předloženou zprávu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a s návrhem na uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se realizace projektu "Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji 2. etapa" 2. schvaluje text Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se realizace projektu "Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji 2. etapa", dle přílohy č. 1 zprávy 3. u k l á d á a) uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se realizace projektu "Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji 2. etapa", dle přílohy č. 1 zprávy Termín: b) zajistit plnění podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve Smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se realizace projektu "Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji 2. etapa", dle přílohy č. 1 a 2 zprávy Termín: Zdenek Křišťál Václav Kroutil Oldřich Felgr Josef Hejduk Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 37

9 10. STAŽENA PŘED JEDNÁNÍM 11. Projekty realizace úspor energie v rámci OPŽP Zdenek Křišťál USNESENÍ R/1056/14 zprávu o problematice přípravy projektů Pardubického kraje zaměřených na realizaci úspor energie (zateplení veřejných budov) a návrh na uzavření dohod o převodu práv a povinností ze smluv o dílo na zpracování projektové dokumentace k žádostem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty realizace úspor energie dle důvodové zprávy část 1 a příloh číslo 1 až 10 zprávy 2. schvaluje dohody o převodu práv a povinností ze smluv o dílo na zpracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty realizace úspor energie dle důvodové zprávy část 2 a příloh číslo 1,3,5,7 a 9 zprávy 3. u k l á d á uzavřít dohody o převodu práv a povinností ze smluv o dílo na zpracování projektové dokumentace k žádostem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty dle důvodové zprávy část 3 a příloh číslo 1,3,5,7 a 9 zprávy 12. Projekty v oblasti dopravy v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR-PR Zdenek Křišťál Zprávu přednesl Zdenek Křišťál, jako hosté se jednání účastnili a Ladislav Umbraun. Bez rozpravy. USNESENÍ R/1057/14 informaci k problematice přípravy společných projektů modernizací silnic v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika dle důvodové zprávy 2. schvaluje projektové záměry české části společných projektů modernizací silnic A a B dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 zprávy 3. u k l á d á a) zahájit přípravu společných projektů modernizací silnic A a B dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 zprávy Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 37

10 Termín: Ludmila Navrátilová Zdenek Křišťál Jaromír Dušek Michal Votřel Ladislav Umbraun b) předložit projektovou fiši projektu B na Jednotný technický sekretariát Olomouc Termín: Zdenek Křišťál 13. Záležitosti rozpočtu v kapitole rozvoje Zdenek Křišťál USNESENÍ R/1058/14 1. schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu Pk na rok 2014 v kapitole rozvoje dle důvodové zprávy, a přílohy č. 1 zprávy 2. u k l á d á předložit informaci o schváleném rozpočtovém opatření v kapitole rozvoje dle důvodové zprávy, a přílohy č. 1 zprávy na jednání Zastupitelstva Pk Oldřich Felgr 14. Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) Ludmila Navrátilová Michal Votřel Zprávu přednesla Ludmila Navrátilová, jako host se jednání účastnil Michal Votřel. V rozpravě vystoupili:, Ludmila Navrátilová, Michal Votřel, Václav Kroutil. Výsledek rozpravy: do usnesení byl doplněn bod 2. ukládá. USNESENÍ R/1059/14 Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a dosavadní postup koordinace činnosti energeticko-technického inovačního klastru, rozhodnutí valné hromady a postup dalších činností klastru dle důvodové zprávy Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 37

11 2. u k l á d á projednat v rámci Krajského úřadu Pardubického kraje případné budoucí vazby, závazky a další souvislosti s Pardubickým krajem a o výsledku informovat Radu Pardubického kraje Termín: Ludmila Navrátilová Jaroslav Folprecht Michal Votřel 15. Investiční akce v oblasti dopravy v rámci ROP NUTS II SV Ludmila Navrátilová Jaromír Dušek Zdenek Křišťál Michal Votřel USNESENÍ R/1060/14 a) zprávu o vyhodnocení veřejné zakázky Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš, dle důvodové zprávy, bod 1a) a přílohy č. 5 zprávy 2. rozhoduje a) o tom, že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš, předložil uchazeč OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno, Veveří, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy, bod 2a) a příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5 zprávy b) o uzavření smlouvy o dílo s firmou OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno, Veveří, PSČ , IČ: na zhotovení veřejné zakázky Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš, dle důvodové zprávy, bod 2b) a přílohy č. 6, 7, 8 zprávy c) o vyloučení uchazeče STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ: , IČ: ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš, dle důvodové zprávy, bod 2c) a přílohy č. 5 zprávy d) o vyloučení uchazeče GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U nemocnice 430, Kolín III, PSČ: , IČ: ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš, dle důvodové zprávy, bod 2d) a přílohy č. 5 zprávy e) o vyloučení uchazeče Skanska, a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, PSČ: , IČ: ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš, dle důvodové zprávy, bod 2e) a přílohy č. 5 zprávy 3. u k l á d á hejtmanovi Pardubického kraje, neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu o dílo s firmou OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno, Veveří, PSČ , IČ: na zhotovení veřejné zakázky Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš Michal Votřel Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11 / 37

12 16. Investiční akce v oblasti školství a zdravotnictví v rámci ROP NUTS II SV Ludmila Navrátilová Jana Pernicová Zdenek Křišťál Michal Votřel USNESENÍ R/1061/14 a) zprávu o vyhodnocení veřejné zakázky Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - modernizace a vybavení školy, dle důvodové zprávy, bod 1a) a přílohy č. 1, 2, 3 a 4 zprávy b) zprávu o vyhodnocení veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Hlinsko, dle důvodové zprávy, bod 1b) a přílohy č. 8, 9, 10 a 11 zprávy 2. rozhoduje a) o vyloučení uchazeče LUKROM s.r.o., se sídlem Lípa 81, Lípa, IČ: , ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - modernizace a vybavení školy, dle důvodové zprávy, bod 2a) b) o tom, že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - modernizace a vybavení školy předložil uchazeč STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové, IČ: , dle důvodové zprávy, bod 2b) c) o uzavření smlouvy o dílo s firmou STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové, IČ: , na zhotovení veřejné zakázky Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - modernizace a vybavení školy, dle důvodové zprávy, bod 2c) a přílohy č. 5, 6, 7 zprávy d) o tom, že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Hlinsko předložil uchazeč PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., se sídlem Tovární 1130, , Chrudim, IČ: , dle důvodové zprávy, bod 2d) e) o uzavření smlouvy o dílo s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., se sídlem Tovární 1130, , Chrudim, IČ: , na zhotovení veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Hlinsko, dle důvodové zprávy, bod 2e) a příloh č. 12, 13 a 14 zprávy 3. u k l á d á a) hejtmanovi Pardubického kraje, neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu o dílo s firmou STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové, IČ: , na zhotovení veřejné zakázky Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - modernizace a vybavení školy, v případě, že tento uchazeč odmítne součinnost k uzavření smlouvy, ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem druhým v pořadí, popřípadě s uchazečem třetím v pořadí, ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách Michal Votřel Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12 / 37

13 b) hejtmanovi Pardubického kraje, neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu o dílo s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., se sídlem Tovární 1130, , Chrudim, IČ: , na zhotovení veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Hlinsko, v případě, že tento uchazeč odmítne součinnost k uzavření smlouvy, ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem druhým v pořadí, popřípadě s uchazečem třetím v pořadí, ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách Michal Votřel 17. Investiční akce v oblasti školství Ludmila Navrátilová Jana Pernicová Michal Votřel Zprávu přednesla Ludmila Navrátilová, jako hosté se jednání účastnili Michal Votřel, Alena Vinopalová. Bez rozpravy. USNESENÍ R/1062/14 1. rozhoduje o zahájení zadávacího řízení způsoben otevřené podlimitní řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na výběr zhotovitele veřejné zakázky SPŠE a VOŠ Pardubice - rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí, dle důvodové zprávy, bod 1) 2. schvaluje a) odůvodnění veřejné zakázky, oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na výběr zhotovitele veřejné zakázky SPŠE a VOŠ Pardubice - rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí, dle důvodové zprávy, bod 1) a přílohy č. 1, 2, 3 a 4 zprávy b) rozpočtové opatření v kapitole investic a v kapitole školství, mládeže dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 zprávy 3. jmenuje a) jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na výběr zhotovitele veřejné zakázky SPŠE a VOŠ Pardubice - rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí, dle důvodové zprávy, bod 3 b) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro posouzení kvalifikace na výběr zhotovitele veřejné zakázky SPŠE a VOŠ Pardubice - rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí, dle důvodové zprávy, bod 4 4. u k l á d á a) předložit Radě Pardubického kraje zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na výběr zhotovitele veřejné zakázky: SPŠE a VOŠ Pardubice - rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Termín: Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 13 / 37

14 Michal Votřel b) informovat Zastupitelstvo Pardubického kraje o schváleném rozpočtovém opatření v kapitole investic a v kapitole školství, mládeže dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 zprávy Termín: Ludmila Navrátilová Michal Votřel Oldřich Felgr 18. Investiční akce v oblasti kultury v rámci ROP NUTS II SV Ludmila Navrátilová Jana Pernicová Zdenek Křišťál Michal Votřel USNESENÍ R/1063/14 předloženou zprávu s návrhem na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. OR/13/22857 se společností PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ: , IČ: na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu Regionální muzeum v Litomyšli, zastřešení archeologických nálezů, dle důvodové zprávy, bod 1) 2. rozhoduje o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. OR/13/22857 se společností PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ: , IČ: na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu Regionální muzeum v Litomyšli, zastřešení archeologických nálezů, dle důvodové zprávy, bod 2) 3. u k l á d á hejtmanovi Pardubického kraje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. OR/13/22857 se společností PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ: , IČ: na stavbu Regionální muzeum v Litomyšli, zastřešení archeologických nálezů Termín: Michal Votřel 19. Investiční akce v oblasti sociálních věcí Ludmila Navrátilová Pavel Šotola Michal Votřel USNESENÍ R/1064/14 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 14 / 37

15 a) zprávu o vyhodnocení veřejné zakázky Domov u studánky Anenská Studánka rekonstrukce jižního pavilonu, dle důvodové zprávy, bod 1a) a příloh č. 1, 2, 3 a 4 zprávy b) zprávu o vyhodnocení veřejné zakázky Domov na zámku Bystré, výměna otvorových prvků v objektu čp.1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení, dle důvodové zprávy, bod 1b) a příloh č. 5, 6, 7 a 8 zprávy 2. schvaluje a) rozpočtové opatření v kapitole sociálních věcí a v kapitole investic a uložení odvodu z investičního fondu PO Pk Domov u studánky, Anenská Studánka a Domov pod Kuňkou, Ráby dle důvodové zprávy a přílohy č. 13 zprávy b) rozpočtové opatření v kapitole sociálních věcí a v kapitole investic a uložení odvodu z investičního fondu PO Pk Domov na zámku Bystré a Domov na hradě Rychmburk dle důvodové zprávy a přílohy č. 13 zprávy 3. rozhoduje a) o tom, že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Domov u studánky Anenská Studánka rekonstrukce jižního pavilonu předložil uchazeč Bromach spol. s r.o., Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2029/124, PSČ , IČ , dle důvodové zprávy, bod 3a) b) o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Bromach spol. s r.o., Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2029/124, PSČ , IČ , na zhotovení veřejné zakázky Domov u studánky Anenská Studánka rekonstrukce jižního pavilonu, dle důvodové zprávy, bod 3b) a příloh č. 5 a 6 zprávy c) o vyloučení uchazeče TREDO s.r.o., Praha 4 - Písnice, Libušská 190/100, PSČ , IČ ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Domov na zámku Bystré, výměna otvorových prvků v objektu čp.1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení, dle důvodové zprávy, bod 3c) d) o vyloučení uchazeče EMV s.r.o., Praha 4, Vlnitá 890/70, PSČ , IČ ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Domov na zámku Bystré, výměna otvorových prvků v objektu čp.1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení, dle důvodové zprávy, bod 3d) e) o tom, že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Domov na zámku Bystré, výměna otvorových prvků v objektu čp.1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení předložil uchazeč MARHOLD a.s., Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ , IČ , dle důvodové zprávy, bod 3e) f) o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem MARHOLD a.s., Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ , IČ , na zhotovení veřejné zakázky Domov na zámku Bystré, výměna otvorových prvků v objektu čp.1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení, dle důvodové zprávy, bod 3f) a příloh č. 11 a 12 zprávy 4. u k l á d á a) hejtmanovi Pardubického kraje, neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu o dílo s firmou s uchazečem Bromach spol. s r.o., Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2029/124, PSČ , IČ , na zhotovení veřejné zakázky Domov u studánky Anenská Studánka rekonstrukce jižního pavilonu, v případě, že tento uchazeč odmítne součinnost k uzavření smlouvy, ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem druhým v pořadí, popřípadě s uchazečem třetím v pořadí, ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách Termín: Michal Votřel b) hejtmanovi Pardubického kraje, neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu o dílo s firmou s uchazečem MARHOLD a.s., Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ , IČ , na zhotovení veřejné zakázky Domov na zámku Bystré, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 15 / 37

16 výměna otvorových prvků v objektu čp.1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení, v případě, že tento uchazeč odmítne součinnost k uzavření smlouvy, ukládá uzavřít smlouvu s uchazečem druhým v pořadí, popřípadě s uchazečem třetím v pořadí, ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách Termín: Michal Votřel c) informovat PO Pk Domov u studánky, Anenská Studánka, Domov pod Kuňkou, Ráby, Domov na zámku Bystré a Domov na hradě Rychmburk o uložení odvodů z investičních fondů Termín: Pavel Šotola Helena Zahálková d) informovat Zastupitelstvo Pardubického kraje o schváleném rozpočtovém opatření v kapitole sociálních věcí a v kapitole investic dle důvodové zprávy a přílohy č. 13 zprávy Termín: Ludmila Navrátilová Michal Votřel Oldřich Felgr 20. Záležitosti v oblasti školství Jana Pernicová Alena Vinopalová Zprávu přednesla Jana Pernicová, jako host se jednání účastnila Alena Vinopalová. Rada schválila navržené změny, které obdržela na stůl. V usnesení se zrušil bod 2e), doplnil bod 3f) a 4e). V přílohách byly doplněny přílohy 90, 91. V důvodové zprávě se vypustil odstavec 2e) bude upřesněn a doplněn na RPk , a doplněn byl bod 3f) důvodové zprávy. USNESENÍ R/1065/14 a) poskytnutí účelových neinvestičních prostředků na přímé náklady na vzdělávání jednotlivým krajským a obecním Š/ŠZ, dle důvodové zprávy, část 1a) a přílohy č. 1 této zprávy b) přidělení účelových neinvestičních prostředků z MŠMT na rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou Sportovnímu gymnáziu Pardubice, dle důvodové zprávy, část 1b) c) změnu vyhlášení volného dne ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ze na a vyhlášení volného dne ředitelkou Gymnázia Dr. Emila Holuba na , dle důvodové zprávy, část 1c) 2. schvaluje a) zvýšení rozpočtu Kapitoly školství a mládeže na rok 2014 o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT poskytnutou na rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši Kč, dle důvodové zprávy, část 1b) Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 16 / 37

17 b) rozpočtová opatření Kapitoly školství a mládeže, dle přílohy č. 2 této zprávy c) změny závazných ukazatelů na rok 2014 pro příspěvkové organizace Pk, dle důvodové zprávy, část 1b), 2f), 2g) a 2i) d) příjem prostředků z finančního vypořádání plateb z projektu OP VK od školy zřizované obcí ve výši Kč a současně ve stejné výši navýšení rozpočtu Kapitoly školství a mládeže z důvodu odvodu přijaté částky zpět do rozpočtu MŠMT, dle důvodové zprávy, část 2d) e) ZRUŠEN f) poskytnutí investičních prostředků krajským Š/ŠZ, dle důvodové zprávy, část 2f) g) poskytnutí neinvestičních prostředků krajským Š/ŠZ, dle důvodové zprávy, část 2g) h) účetní závěrky Š/ŠZ a kulturních zařízení zřizovaných Pk za rok 2013 a výsledek hospodaření těchto organizací zřizovaných Pk vykázaný k , příděly do peněžních fondů ze zlepšených výsledků hospodaření a způsob řešení vykázaných ztrát za minulá období, dle důvodové zprávy, části 2h) a příloh č. 3, 4, 5, 6-89 této zprávy i) poskytnutí neinvestičních finančních prostředků příspěvkové organizaci zřizované Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy, část 2i) 3. souhlasí a) s tím, aby Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 přijalo finanční dar v maximální výši Kč od společnosti Sklárny Moravia, a. s., dle důvodové zprávy, část 3a) b) s tím, aby Gymnázium Vysoké Mýto přijalo finanční dar ve výši Kč od společnosti Dapos, s. r. o., dle důvodové zprávy, část 3b) c) s pokračováním v základním vzdělávání žákyně se středně těžkým zdravotním postižením a žáka s těžkým zdravotním postižením ve Speciální základní škole Chrudim do konce školního roku, v němž dosáhnou dvacátého šestého roku věku, dle důvodové zprávy, část 3c) d) s pokračováním v základním vzdělávání těžce zdravotně postižených žáků ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Moravská Třebová od školního roku 2014/2015 do konce školního roku, v němž dosáhnou dvacátého šestého roku věku, dle důvodové zprávy, část 3d) e) s pokračováním v základním vzdělávání těžce zdravotně postiženého žáka ve Speciální základní škole Svitavy od školního roku 2014/2015 do konce školního roku, v němž dosáhne dvacátého šestého roku věku, dle důvodové zprávy, část 3e) f) s realizací projektu OP VK příspěvkové organizace Pardubického kraje - Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pk a s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK příspěvkového organizace Pardubického kraje - Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427, dle důvodové zprávy, část 3f) 4. u k l á d á a) informovat Zastupitelstvo Pardubického kraje o poskytnutí účelových neinvestičních prostředků na přímé náklady na vzdělávání jednotlivým krajským a obecním Š/ŠZ, dle důvodové zprávy, část 1a) a přílohy č. 1 této zprávy Termín: Alena Vinopalová Oldřich Felgr b) informovat Zastupitelstvo Pardubického kraje o přidělení účelových neinvestičních prostředků na rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou Sportovnímu gymnáziu Pardubice, dle důvodové zprávy, část 1b) Termín: Alena Vinopalová Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 17 / 37

18 Oldřich Felgr c) informovat Zastupitelstvo Pardubického kraje o schválených rozpočtových opatřeních, dle přílohy č. 2 této zprávy Termín: Alena Vinopalová Oldřich Felgr d) oznámit ředitelům Š/ŠZ a kulturních zařízení zřizovaných Pk schválení účetních závěrek, výsledků hospodaření těchto organizací zřizovaných Pk vykázaných k , příděly do peněžních fondů ze zlepšených výsledků hospodaření a způsob řešení vykázaných ztrát za minulá období, dle důvodové zprávy, část 2h) a příloh č. 3, 4, 5, 6-89 této zprávy Termín: Jana Pernicová Alena Vinopalová e) předložit hejtmanovi Pardubického kraje k podpisu souhlasy s realizací projektu OP VK a s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK, dle důvodové zprávy, část 3f) Termín: Jana Pernicová Alena Vinopalová 21. Záležitosti v oblasti kultury a revokace části usnesení R/934/14 Jana Pernicová Alena Vinopalová Zprávu přednesla Alena Vinopalová, jako host se jednání účastnil Tomáš Libánek. Projednávání zprávy bylo od 9:59 do 10:50 hodin PŘERUŠENO, rada čekala na dodání přílohy č. 8. Po obdržení přílohy č. 8 byla zpráva schválena bez rozpravy. USNESENÍ R/1080/14 zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Pk v oblasti kultury za rok 2013, dle důvodové zprávy, část 1) a příloh č. 1-6 této zprávy 2. schvaluje a) změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných Pk v oblasti kultury dle důvodové zprávy, část 2b) a přílohy č. 7 této zprávy b) poskytnutí odměny ředitelce Východočeské galerie v Pardubicích dle důvodové zprávy, část 2b) a přílohy č. 8 této zprávy c) podmínky pro pronájem nebytových prostor Východočeského muzea v Pardubicích dle důvodové zprávy, část 2c) d) rozpočtové opatření v kapitole kultury a památkové péče vyvolané převodem mezi kapitolami rozvoje a kultury a památkové péče dle přílohy č souhlasí Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 18 / 37

19 s tím, aby Východočeská galerie v Pardubicích přijala do svého vlastnictví finanční dar ve výši 10 tis. Kč, a to formou daru od společností Elektrárny Opatovice, a. s., dále aby přijala do svého vlastnictví 500 ks katalogů a pozvánek v maximální hodnotě 130 tis. Kč, a to formou daru od Galerie Sklenář, dle důvodové zprávy, část 3) 4. m ě ní v usnesení R/934/14 část přílohy č. 1 Granty PP v kompetenci RPk dle důvodové zprávy, část 4 a přílohy č. 9 této zprávy 5. u k l á d á a) oznámit ředitelům příspěvkových organizací Pk v oblasti kultury změnu závazných ukazatelů Termín: Jana Pernicová Alena Vinopalová b) předložit náměstkyni hejtmana Pk k podpisu rozhodnutí o odměně ředitelky Východočeské galerie v Pardubicích dle důvodové zprávy, část 2b) a přílohy č. 8 této zprávy Termín: Jana Pernicová Alena Vinopalová c) informovat Zastupitelstvo Pk o schváleném rozpočtovém opatření dle přílohy č. 10 zprávy Termín: Alena Vinopalová Oldřich Felgr Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se Revokace R/64/12 - změna pravidel pro hospodaření se sociálním fondem Pk Jaroslav Folprecht Jitka Dostálová Zprávu přednesla Jitka Dostálová. V rozpravě vystoupili:, Ludmila Navrátilová, Jitka Dostálová. USNESENÍ R/1066/14 1. m ě ní v usnesení R/64/12 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Pk bod 1, dle důvodové zprávy Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se Dodávka plynové chromatografie a HPCL Zdenek Křišťál Jana Pernicová Jaroslav Folprecht Pavel Menšl Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 19 / 37

20 USNESENÍ R/1067/14 činnost hodnotící komise ve veřejné zakázce "Dodávka plynové chromatografie a HPCL", dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 této zprávy 2. rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala společnost SHIMADZU Handels GmbH Laaer Strasse 7-9, A-2100 Korenburg/Wien, Rakousko, podnikající v ČR prostřednictvím své organizační složky SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka, K Hájům 2, Praha 5 dle důvodové zprávy 3. u k l á d á neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručené oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Dodávka plynové chromatografie a HPCL " námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem SHIMADZU Handels GmbH, podnikající v ČR prostřednictvím své organizační složky SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka, IĆ: , dle přílohy č. 2 zprávy 24. Dodávka vybavení pro Bioanalýzu Zdenek Křišťál Jana Pernicová Jaroslav Folprecht Pavel Menšl USNESENÍ R/1068/14 činnost hodnotící komise ve veřejné zakázce "Dodávka vybavení pro Bioanalýzu", dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 této zprávy 2. rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala společnost BIO-RAD spol. s r.o., se sídlem Nad Ostrovem 1119/7, Praha 4, , IČ: dle důvodové zprávy 3. u k l á d á neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručené oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Dodávka vybavení pro Bioanalýzu " námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem BIO-RAD spol. s r.o., IČ: , dle přílohy č. 2 zprávy Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 20 / 37

21 25. Nákup osobních aut Jaroslav Folprecht Pavel Menšl USNESENÍ R/1069/14 činnost hodnotící komise v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Nákup osobních aut", dle důvodové zprávy, část 1) a dle přílohy č. 1 této zprávy 2. rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Nákup osobních aut", kterou podala společnost Autocentrum MERCIA a. s., Chrudim, Dašická 1228, PSČ , IČ: dle důvodové zprávy, část 2) 3. u k l á d á uzavřít smlouvu s uchazečem Autocentrum MERCIA a. s., IČ: , a to neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Nákup osobních aut" námitky či námitky zadavatel odmítne a předloží-li současně uvedený uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace dle přílohy č. 2 této zprávy 26. Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl Jaroslav Folprecht Zdenek Křišťál Jana Pernicová Pavel Menšl USNESENÍ R/1070/14 činnost hodnotící komise ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část I - V" dle důvodové zprávy, část 1 a dle přílohy č. 1 této zprávy 2. rozhoduje a) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část I", kterou podala společnost Profitrading s. r. o. Senešnice 5, Bojanovice , IČ: dle důvodové zprávy, část 2a) b) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část II", kterou podal Ing. Petr Boukal - BOUKAL Partyzánská 108, Litvínov-Chudeřín, IČ: dle důvodové zprávy, část 2b) c) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část III", kterou podala společnost Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 21 / 37

22 FRONIUS Česká republika s.r.o., Tovární 170, Český Krumlov Domoradice, , IČ: dle důvodové zprávy, část 2c) d) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část IV", kterou podala společnost GEKKON INTERNATIONAL s. r. o., Pardubice, Hradišťská 407, , IČ: dle důvodové zprávy, část 2d) e) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část V", kterou podala společnost MCAE Systems, s. r. o., Knínická 1771, Kuřim, IČ: dle důvodové zprávy, část 2e) 3. u k l á d á a) uzavřít smlouvu s uchazečem Profitrading s. r. o., IČ: , a to neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část I" námitky či námitky zadavatel odmítne a předloží-li současně uvedený uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace, dle přílohy č. 2 této zprávy b) uzavřít smlouvu s uchazečem Ing. Petr Boukal - BOUKAL, IČ: , a to neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část II" námitky či námitky zadavatel odmítne a předloží-li současně uvedený uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace, dle přílohy č. 2 této zprávy c) uzavřít smlouvu s uchazečem FRONIUS Česká republika s.r.o., IČ: , a to neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část III" námitky či námitky zadavatel odmítne a předloží-li současně uvedený uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace, dle přílohy č. 2 této zprávy d) uzavřít smlouvu s uchazečem GEKKON INTERNATIONAL s. r. o., IČ: , a to neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část IV" námitky či námitky zadavatel odmítne a předloží-li současně uvedený uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace, dle přílohy č. 2 této zprávy e) uzavřít smlouvu s uchazečem MCAE Systems, s. r. o., IČ: , a to neobdrží-li zadavatel do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vybavení a zařízení pro odborné učebny Zahradnického a technického centra Litomyšl, část V" námitky či námitky zadavatel odmítne a předloží-li sou- Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 22 / 37

23 časně uvedený uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace, dle přílohy č. 2 této zprávy 27. Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK II Pavel Šotola Jaroslav Folprecht Pavel Menšl Zprávu přednesl Pavel Menšl. Bez rozpravy. USNESENÍ R/1071/14 činnost hodnotící komise ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálních vyloučených romských lokalitách v PK II", část I - VI dle důvodové zprávy, část 1 a dle přílohy č. 1 této zprávy 2. rozhoduje a) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část I", kterou podal uchazeč NADĚJE, K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 Praha, IČ: dle důvodové zprávy, část 2a) b) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část II", kterou podal uchazeč Šance pro Tebe, o.s., Štěpánkova 92, Chrudim, IČ: dle důvodové zprávy, část 2b) c) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část III", kterou podal uchazeč SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, PSČ , IČ: dle důvodové zprávy, část 2c) d) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část IV", kterou podal uchazeč město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy Předměstí, IČ: dle důvodové zprávy, část 2d) e) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část V", kterou podal uchazeč SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, PSČ , IČ: dle důvodové zprávy, část 2e) f) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programu v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část VI", kterou podal uchazeč město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, IČ: dle důvodové zprávy, část 2f) 3. u k l á d á a) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 23 / 37

24 romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část I", námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem NADĚJE, K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 Praha, IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy b) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část II", námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem Šance pro Tebe, o.s., Štěpánkova 92, Chrudim, IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy c) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část III", námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, PSČ , IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy d) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část IV", námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy Předměstí, IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy e) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část V", námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, PSČ , IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy f) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji II, část VI", námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 24 / 37

25 28. Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK Pavel Šotola Jaroslav Folprecht Pavel Menšl USNESENÍ R/1072/14 činnost hodnotící komise ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pk", část 1-7 dle důvodové zprávy, část 1 a dle přílohy č. 1 této zprávy 2. rozhoduje a) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK, část 2", kterou podal uchazeč Šance pro Tebe, o.s., Štěpánkova 92, Chrudim, IČ: dle důvodové zprávy, část 2a) b) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK, část 3", kterou podal uchazeč Šance pro Tebe, o.s., Štěpánkova 92, Chrudim, IČ: dle důvodové zprávy, část 2b) c) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK, část 4", kterou podal uchazeč SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, PSČ , IČ: dle důvodové zprávy, část 2c) d) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK, část 5", kterou podal uchazeč Šance pro Tebe, o.s., Štěpánkova 92, Chrudim, IČ: dle důvodové zprávy, část 2d) e) o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK, část 7", kterou podal uchazeč SKP- CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, PSČ , IČ: dle důvodové zprávy, část 2e) f) o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách v PK" v části 1 a 6, dle důvodové zprávy, část 2f) 3. u k l á d á a) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách PK, část 2" námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem Šance pro Tebe, o. s, IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy b) neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Zajištění sociální služby NZDM v sociálně vyloučených romských lokalitách PK, část 3" námitky či námitky zadavatel odmítne, bezodkladně uzavřít smlouvu s uchazečem Šance pro Tebe, o. s, IČ: , dle přílohy č. 2 této zprávy Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 25 / 37

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/769-805/13 Přítomni: Místo konání: Zápis

Více

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.7.2010 Tento zápis obsahuje usnesení R/1235/10 až R/1238/10 a RA/30/10 Přítomni:

Více

ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 17.7.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1199-1243/14 a RA/76-77/14 Přítomni: Omluveni:

Více

ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje 27. 10. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2221-2253/15 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN

Více

ZÁPIS 42. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 34. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 42. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 34. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 42. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 34. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 11.9.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1333/14 až R/1360/14 Přítomni: Místo konání:

Více

ZÁPIS 59. řádné jednání Rady Pardubického kraje 4. 6. 2015

ZÁPIS 59. řádné jednání Rady Pardubického kraje 4. 6. 2015 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 59. řádné jednání Rady Pardubického kraje 4. 6. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/1936-1985/15 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, LUDMILA

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1199/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1199/ jednání konané dne R/1199/14 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady hejtman R/1200/14 Uzavření finančního vypořádání Pk s kapitolami

Více

ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje 27.4.2011 Tento zápis obsahuje usnesení RA/77-79/11 a R/1810-1844/11 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí:

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1135/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1135/ jednání konané dne R/1135/14 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1136/14 Investiční akce v oblasti školství 1. bere na vě domí zprávu

Více

ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje 14. 1. 2016 Tento zápis obsahuje usnesení R/2338-2360/16 Přítomni: JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN LÍNEK, LUDMILA NAVRÁTILOVÁ,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1448/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1448/ jednání konané R/1448/14 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. hejtman R/1449/14 Záležitosti v oblasti krizového řízení

Více

ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje 3.4.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/985/14 až R/1013/14 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje 21. 7. 2016 Tento zápis obsahuje usnesení R/2713-2730/16 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, ZDENEK KŘIŠŤÁL, LUDMILA NAVRÁTILOVÁ,

Více

ZÁPIS 22. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 22. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 22. řádné jednání Rady Pardubického kraje 21.10.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/630-664/13 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje 2.8.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2689-2715/12 a RA/169-170/12 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí:

Více

ZÁPIS 10. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 10. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 10. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje 30. 10. 2018 Tento zápis obsahuje usnesení R/1490-1493/18 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, ROMAN LÍNEK, MICHAL KORTYŠ, BOHUMIL BERNÁŠEK, PAVEL

Více

ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje 9. 1. 2017 Tento zápis obsahuje usnesení R/124-146/17 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN LÍNEK,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2813/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2813/ jednání konané R/2813/16 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních o činnosti od minulého jednání rady 2. d o p o r u č u j e ke schválení informace dle důvodové

Více

ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje 8.10.2009 Tento zápis obsahuje usnesení R/630/09 až R/658/09 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, VÁCLAV KROUTIL, MILOSLAV MACELA, ROMAN LÍNEK, JANA

Více

Protokol o otevírání obálek podle ust. 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Protokol o otevírání obálek podle ust. 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 5 materiálu k bodu č. programu Protokol o otevírání obálek podle ust. 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Jihomoravský

Více

ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje 3.10.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/602-627/13 a RA/46-47/13 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

ZÁPIS 66. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 46. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 66. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 46. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 66. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 46. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15. 10. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2201-2220/15 a RA/102/15 Přítomni:

Více

ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 13.3.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/921-948/14 a RA/57-60/14 Přítomni: MARTIN

Více

ZÁPIS 64. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 64. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 64. řádné jednání Rady Pardubického kraje 8. 7. 2019 Tento zápis obsahuje usnesení R/2056-2073/19 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN LÍNEK, PAVEL

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: --------------- 4. 5. 6. 7. Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov 2014 2018 Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní

Více

ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje 10.1.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/100-116/13 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK,

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje 19.6.2008 Tento zápis obsahuje usnesení R/2275/08 až R/2278/08 Přítomni: MIROSLAV BRÝDL (neúčastnil se odpolední části jednání), JOSEF

Více

ZÁPIS 68. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 68. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 68. řádné jednání Rady Pardubického kraje 12. 11. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2255-2281/15 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/602/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/602/ jednání konané dne R/602/13 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/603/13 Aktualizace dokumentu Tvář 1. schvaluje návrh

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 19. 5. 2005 Tento zápis obsahuje usnesení Z/44/05 až Z/50/05 Přítomni: 43 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 37.

Více

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 1. schůze

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje 22.7.2010 Tento zápis obsahuje usnesení R/1239/10 až R/1276/10 a RA/31/10 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, VÁCLAV KROUTIL, JANA PERNICOVÁ, MIROSLAV

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 39.

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne 19.6.2008 Daň z příjmů právnických osob za rok 2007 placená Pk v roce 2008 Rada Pardubického kraje projednala předloženou

Více

ZÁPIS 32. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 32. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 32. řádné jednání Rady Pardubického kraje 5. 3. 2018 Tento zápis obsahuje usnesení R/910-935/18 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN

Více

Schválená usnesení 39. Rady HMP ze dne 20.11.2012

Schválená usnesení 39. Rady HMP ze dne 20.11.2012 R-07159 1939 20.11.2012 k návrhu na uzavření smlouvy "Rámcová smlouva o poskytování služeb pronájmu pevných optických okruhů" v rámci výstavby a rozšíření Městského kamerového systému hl.m. Prahy R-07115

Více

ZÁPIS 25. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 25. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 25. řádné jednání Rady Pardubického kraje 6. 11. 2017 Tento zápis obsahuje usnesení R/695-698/17 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

ZÁPIS 54. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 41. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pk, a.s

ZÁPIS 54. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 41. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pk, a.s PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 54. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 41. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pk, a.s. 19. 3. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/1734-1774/15

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje 5. 4. 2018 Tento zápis obsahuje usnesení R/1018-1020/18 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, ROMAN LÍNEK, MICHAL KORTYŠ, BOHUMIL BERNÁŠEK, VÁCLAV

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 15. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 19. 3. 2018 Tento zápis obsahuje

Více

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 22. jednání Rady města

Více

1. Tvorba Sociálního fondu města Kuřim (Příloha č. 1, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka)

1. Tvorba Sociálního fondu města Kuřim (Příloha č. 1, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka) Ve zveřejněném zápise jsou anonymizovány osobní údaje a vymazány veškeré citlivé údaje. Z á p i s č í s l o 38/2010 z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 12. 2010 v zasedací místnosti MěÚ

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1080/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1080/ jednání konané dne R/1080/10 Majetkové záležitosti Pardubického kraje Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a 1. s chvaluje majetkoprávní úkony uvedené v ukládací části tohoto usnesení (viz bod 2.) 2. u kládá

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/661/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/661/ jednání konané dne R/661/09 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/662/09 Záležitosti Individuálního projektu Pardubického

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2401/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2401/ jednání konané R/2401/16 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady hejtman R/2402/16 Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 67. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.02.2016 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

USNESENÍ Z 28. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 28. 2. 2006

USNESENÍ Z 28. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 28. 2. 2006 Z 28. JEDNÁNÍ konaného dne 28. 2. 2006 Tento přehled obsahuje usnesení R/696/06 až R/725/06 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2. Majetkové záležitosti Pardubického kraje

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

ZÁPIS 60. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 60. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 60. řádné jednání Rady Pardubického kraje 13. 5. 2019 Tento zápis obsahuje usnesení R/1915-1947/19 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN

Více

ZÁPIS 83. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 83. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 83. řádné jednání Rady Pardubického kraje 20.9.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2782/12 až R/2813/12 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, JIŘÍ BRÝDL, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN LÍNEK (DO 11:00

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 39.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 23. zasedání dne 01.12.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0942/R23/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

ZÁPIS 29. řádné jednání Rady Pardubického kraje - výjezdní zasedání, Praha hlavní nádraží, vládní salonek,

ZÁPIS 29. řádné jednání Rady Pardubického kraje - výjezdní zasedání, Praha hlavní nádraží, vládní salonek, PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 29. řádné jednání Rady Pardubického kraje - výjezdní zasedání, Praha hlavní nádraží, vládní salonek, 15. 1. 2018 Tento zápis obsahuje usnesení R/806-833/18 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1928/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1928/ jednání konané dne R/1928/11 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1929/11 Uzavření finančního vypořádání Pk s kapitolami

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ZÁPIS 52. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 52. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 52. řádné jednání Rady Pardubického kraje 14. 1. 2019 Tento zápis obsahuje usnesení R/1636-1659/19 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení

PARDUBICKÝ KRAJ Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 47. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 23. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 22. 10. 2018 Tento zápis obsahuje

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

ZÁPIS 46. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 46. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 46. řádné jednání Rady Pardubického kraje 8. 10. 2018 Tento zápis obsahuje usnesení R/1432-1452/18 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, HANA

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 15. 5. 2008 Tento přehled obsahuje usnesení R/2201/08 až R/2232/08 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2.

Více

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Milan Coller, Ing. Martin Turnovský Ověřovatelé

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne 8.4.2013 Investiční akce v oblasti zdravotnictví v rámci ROP NUTS II. SV Rada Pk projednala předloženou zprávu a 1. b ere na vědomí zprávu o průběhu zadávacího

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly:

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly: Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 15/2011 které se konalo ve středu 14. 12. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s č í s l o 18/2013. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. PaedDr. David Holman člen rady

Z á p i s č í s l o 18/2013. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. PaedDr. David Holman člen rady Z á p i s č í s l o 18/2013 ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Jiří Koláček 1. místostarosta Ing. Oldřich Štarha

Více

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 26. schůze Rady, konané dne 18. května 2016 v zasedací místnosti

Více

ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 26. 11. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2282-2308/15 a RA/103/15 Přítomni:

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 40. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 5. 3. 2015 Tento zápis obsahuje

Více