POSYP - tisková sestava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSYP - tisková sestava"

Transkript

1 Upozornění: Obsah kategorií tohoto číselníku vychází z aktuálního stavu počtu přiřazených přístrojů z databáze Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Validní kategorie jsou prozatím pouze ty, které obsahují již přiřazený přístroj. Ostatní kategorie jsou pouze předpřipravené a k jejich doplnění dochází v průběhu řešení projektu POSYP. Z těchto důvodů mohou být u některých odborností tyto kategorie prozatím neúplné. D - Diagnostické 1. Zobrazovací přístroje 1.1. Rentgenové zobrazovací (RTG) RTG skiagrafické RTG skiaskopické RTG angiografické RTG počítačový tomograf (CT) RTG mamografické RTG pro kostní denzitometrii (DEXA) RTG specializované Ostatní RTG zařízení Pomocné přístroje 1.2. Magneticko-rezonanční zobrazovací (MRI) MRI otevřený systém, permanentní magnet, do 0,5 T MRI celotělový, supravodivý, 0,5-1,5 T MRI celotělový, supravodivý, nad 1,5 T 1.3. Ultrazvukové zobrazovací (Sonografy) Ultrazvukový zobrazovací systém pro všeobecné použití Ultrazvukový zobrazovací systém kardiovaskulární (echokardiografický) Ultrazvukový zobrazovací systém mamografický Ultrazvukový zobrazovací systém porodnicko-gynekologický Ultrazvukový zobrazovací systém oční Ultrazvukový zobrazovací systém speciální (ORL, endoskopický procesor, a j.) Ultrazvukové zobrazovací sondy 1.4. Nukleární medicina - zobrazovací Kamera scintilační planární Kamera scintilační SPECT Zařízení PET Zařízení PET/CT Zařízení SPECT/CT Měřiče aktivity, dozimetrie Denzitometr kostní, radionuklidový, (dvofotonový) Vyhodnocovací zařízení (pracovní stanice) 1.5. Ostatní zobrazovací Termografie Ostatní zobrazovací 2. Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí 2.1. Kardiovaskulární Elektrokardiograf (EKG) Záznamník elektrokardiografický dlouhodobý (Holter) Analyzátor dlouhodobých elektrokardiografických záznamů (Holter) Záznamník krevního tlaku dlouhodobý (TK Holter) Analyzátor dlouhodobých záznamů krevního tlaku (TK Holter) Ergometr pásový nebo bicyklový Pracovní diagnostická stanice Měřič tlaků neinvazivní (NIBP) Oxymetr pulzní (SpO2) Oxymetr cerebrální a somatický (NIRS) Indikátor průtoku Dopplerovský Pletysmograf 2.2. Respirační Spirometr jednoduchý Spirograf se záznamem Přístroje pro plicní funkční diagnostiku Pletysmograf celotělový Kapnometr 2.3. Ostatní Elektroencefalograf (EEG) Elektromyograf /evokované potenciály (EMG/EP) Elektroretinograf (ERG) Elektronystagmograf (ENG) Indikátor průtoku/ozev plodu Dopplerovský Stimulátor magnetický 2.4. Malé vyšetřovací Teploměry Fonendoskopy Otoskopy 1 / 7

2 Malé ostatní 3. Endoskopie (minimálně invazivní) 3.1. Gastrointestinálního traktu Esofago-gastro-duodenoskop, s vláknovou optikou Esofago-gastro-duodenoskop, video Kolonoskop/proktoskop, s vláknovou optikou Kolonoskop/proktoskop, video Cholangio-pankreatoskop, s vláknovou optikou Cholangio - pankreatoskop, video Ultrazvukový/video gastroskop Ultrazvukový/video kolonoskop 3.2. Respiračního traktu Rhinoskop Bronchoskop, s vláknovou optikou Bronchoskop, video Laryngo-faryngoskop se zvětšovací optikou Epifaryngoskop 3.3. Močového traktu Cystoskop Ureteroskop Nefroskop Resektoskop Cystouretroskop 3.4. Ženského reprodukčního systému Kolposkop Hysteroskop Falloskop 3.5. Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Laparoskop viz též T Artroskop 3.6. Hrudníku Thorakoskop, Mediastinoskop 3.7. V těhotenství Amnioskop, Fetoskop 3.8. Ostatní endoskopy 3.9. Pomocné přístroje Zdroj světelný halogenový viz též T Zdroj světelný xenonový viz též T Insuflátor Odsávačka viz též T Myčka endoskopů Desinfekční vana pro endoskopy Monitor displej zobrazovací Pumpa plnící a odsávací (pro laparoskopii, artroskopii, gynekologii a uretro/hysteroskopii) 4. Monitorování vitálních funkcí 4.1. Monitor pacientský Monitor pacientský jednoparametrový (EKG nebo NIBP nebo IBP nebo SpO2) Monitor pacientský základní neinvazivní (EKG/RESP + NIBP+ SpO2 + TEMP) Monitor pacientský neinvazivní a invazivní Monitor pacientský komplexní všechny vitální funkce Monitor fetální (kardiotokograf) Monitory ostatní 4.2. Monitorovací centrála 4.3. Příslušenství snímače Snímač tlaku Snímač oxymetrický Snímač kapnometrický Snímač termodiluční Snímače ostatní Mikroskop vyšetřovací pro ORL 5. Laboratorní přístroje 5.1. Patologie (histopatologie, cytopatologie) Barvící automat Mikrotom Mikroskop 5.2. Klinická mikrobiologie Analyzátor automatický mikrobiologický Analyzátor serologický Luminometr 2 / 7

3 5.3. Klinická biochemie Analyzátor universální modulární Analyzátor biochemický samostatný Analyzátor imunochemický Analyzátor imunologický pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby (ELISA) Cytometr průtokový Spektrofotometr Analyzátor krevních plynů Analyzátor močového sedimentu Osmometr Chromatograf plynový Chromatograf kapalinový Spektrometr hmotnostní Elektroforeza Elektroforeza Fotometr plamenový Nefelometr ph-metr Analyzátor pro radioimunoassay (RIA) Analyzátor pro fluoroimonuassay Analyzátor chemiluminiscenční Analyzátory ostatní 5.4. Hematologie Analyzátor krevních částic s diferenciací Analyzátor koagulační Agregometr Hemoglobinometr Viskozimetr 5.5. Genetika Analyzátor DNA Sekvenátor PCR cycler Ostatní 5.6. Všeobecné laboratorní vybavení Centrifugy Fotometr Fotometr Mikroskop optický Mikroskop optický (světelný) Termostat Lednice Kryobox (mrazící box) Drobné přístroje (třepačky, míchačky ) Váhy Pipetovací zařízení, mikropipety Myčka skla T - Terapeutické 1. Radioterapie 1.1. Simulátory - verifikátory Simulátor RTG Simulátor CT Simulátor virtuální Zařízení pro lokalizaci rtg zářením (portální zobrazovače, CT) Zařízení pro lokalizaci MV zářením (portální zobrazovače, CT) Ostatní simulační a lokalizační systémy Ozařovací systémy Ozařovače terapeutické Radionuklidové ozařovače RTG ozařovače Souprava pro afterloading 1.3. Dozimetrické přístroje Dozimetry pro absolutní stanovení dávky Dozimetry pro relativní měření Dozimetry in vivo Dozimetry pro zajištění jakosti terapeutických ozařovačů Dozimetry pro kontrolu ozařovacích plánů Fantomy vodní pro sběr dozimetrických dat Fantomy anatomické Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod 3 / 7

4 Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxie, celotělové ozařování atd.) 1.4. Plánovací a verifikační systémy pro radioterapii Plánovací systém pro externí radioterapii Plánovací systém pro IMRT, IGRT metody Plánovací systémy pro speciální léčebné metody (stereotaxie, celotělové ozařování atd.) Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem Plánovací systémy pro brachyterapii ostatní (např. I-125 zrna, atd) Verifikační počítačové systémy pro externí radioterapii Verifikační počítačové systémy pro speciální metody léčby Verifikační počítačové systémy ostatní Pomocná zařízení pro radioterapii Zařízení na výrobu bloků 2. Fyzioterapie (rehabilitační) 2.1. Přístroje pro elektroterapii 2.2. Přístroje pro ultrazvukovou terapii 2.3. Přístroj pro interferenční terapii 2.4. Přístroje pro vodoléčbu 2.5. Přístroje pro magnetoterapii 2.6. Přístroje pro léčebný tělocvik 2.7. Přístroje pro fototerapii 3. Podpora a udržování životních funkcí 3.1. Respirační systém Ventilátory pro mechanickou ventilaci Přístroje pro dechovou podporu (CPAP, BiPAP) 3.2. Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh Ohřívací/ochlazovací zařízení Intraaortální balonová kontrapulzace Defibrilátory Kardiostimulátory 3.3. Dialyza Přístroj hemodialyzační Přístroj hemofiltrační Přístroj pro peritoneální dialyzu Úpravna vody 3.4. Hyperbarická kyslíková komora Hyperbarická komora jednomístná Hyperbarická komora vícemístná 4. Přístroje malé terapeutické všeobecné 4.1. Pro dodávání tekutin Pumpa infuzní základní (do 1000 ml/hod) Pumpa velkoobjemová transfuzní (nad 1000 ml/hod) Dávkovač stříkačkový základní Dávkovač stříkačkový anesteziologický Manžety přetlakové Ohřívač infuzních roztoků 4.2. Odsávačky Odsávačka ejektorová Odsávačka elektrická základní (pro občasný provoz) Odsávačka elektrická základní (pro trvalý provoz) Odsávačka elektrická s regulací pro drenáže 4.3. Aerosolová a kyslíková terapie Nebulizátor studený Nebulizátor tepelný Zvlhčovač kyslíkový Inhalátor 4.4. Resuscitace Vak samorozpínací s maskou Resuscitátor automatický Laryngoskop Souprava pro resuscitaci 4.5. Zařízení pro péči o pacienta Matrace (podložky) s peventivním a léčebným účinkem Zvedací zařízení Lůžka speciální (provzdušňovaná, fluidní a další.) 5. Vybavení operačních sálů 5.1. Operační stoly Operační stůl kompaktní 4 / 7

5 Operační stůl - systém s výměnnými deskami 5.2. Operační svítidla Svítidlo operační čelní hlavové Svítidlo mobilní vyšetřovací Svítidlo operační stropní jednoduché Svítidlo operační stropní dvojité 5.3. Anesteziologické přístroje Přístroj anesteziologický základní Přístroj anesteziologický s monitorací a analyzou plynů Odpařovač anestetik 5.4. Operační mikroskopy Operační mikroskop pro všeobecné použití Operační mikroskop neurochirurgický Operační mikroskop gynekologický Operační mikroskop pro oční chirurgii Operační mikroskop pro ORL 5.5. Operační přístroje aktivní Generátory elektrochirurgické Ultrazvukové chirurgické přístroje Lasery operační Kryokauter Motorové operační nástroje Přístroj autotransfúzní (cell saver) Přístroj autotransfuzní (cell saver) 5.6. Operační nástroje pasivní Soupravy chirurgických operačních nástrojů (instrumentaria a operační síta) Specifické samostatné nástroje Ohřívací zařízení pro pacienta 5.7. Sterilizátory Sterilizátor horkovzdušný Sterilizátor malý parní (stolní) Sterilizátor velký parní (sálový) Sterilizátor velký parní universální pro centrální sterilizaci Sterilizátory chemické Sterilizátory plazmové 5.8. Lithotryptory Lithotryptor rázovou vlnou Lithotryptor ultrazvukový Lithotryptor elektrohydraulický 5.9. Navigační systémy Navigační systém neurochirurgický Navigační systém ortopedický Navigační systém traumatologický Navigační systém bronchoskopický Navigační systémy ostatní 6. Minimálně invazivní chirurgie 6.1. Laparoskopické sestavy Nástroje laparoskopické Optiky laparoskopické Kamery laparoskopické Kamerové řídící jednotky (videoprocesory) Monitory laparoskopické Insuflátory Pumpy proplachovací 7. Robotické chirurgické systémy O - Ostatní (specifické pro obory) 1. Kardiologie invazivní 1.1. Zařízení záznamové katetrizační (cathlab) 1.2. Injektor tlakový 1.3. Kardiostimulátor programovatelný diagnostický 1.4. Zařízení pro elektrofyziologické studie 1.5. Zařízení mapovací 1.6. Analyzátor kardiostimulátorů a ICD 1.7. Oxymetr pro přímé měření 1.8. Zařízení pro srdeční mapování 2. Oční 2.1. Oftalmoskop Oftalmoskop binokulární Oftalmoskop laserový 5 / 7

6 Oftalmoskop nepřímý 2.2. Lampa fotoštěrbinová 2.3. Anomaloskop 2.4. Adaptometr 2.5. Kryojednotka pro oční chirurgii 2.6. Fundus kamera 2.7. Synophtofor 2.8. Exoftalmometr 2.9. Tonometr Tonometr impresní Tonometr aplanační Tonometr bezkontaktní Perimetr statický Pila kostní Vrtačka kostní Elektromagnet ruční Zařízení pro vyjímání cizího tělesa Laser oční argonový Laser oční YAG Laser polovodičový diodový Laser oční barvivový Laser oční excimerový Laser oční kryptonový Laser oční argonový/kryptonový Vitrektom Souprava pro vitrektomii Keratometr Javal Fakoemulsifikátor Fokometr Oftalmometr Javal Autorefraktometr Kraniotom Myostimulátor 3. Onkologie 3.1. Přístroj pro hypertermii prostaty 4. ORL (otorhinolaryngologie) 4.1. Stabilometrie posturografická 4.2. Analyzátor otodynamický 4.3. Elektrogustometr 4.4. Elektrostimulátor pro parotidektomii 4.5. Diafanoskop 4.6. Elektrostimulátor nervu 4.7. Rhinomanometr 4.8. Audiometr 4.9. Audiometr impedanční Mikroskop vyšetřovací pro ORL 5. Foniatrie 5.1. Hlukoměr 5.2. Piano pro foniatrickou terapii 5.3. Můstek tenzometrický 5.4. Systém pro měření evokovaných potenciálů 6. Dermatovenerologie 6.1. Zařízení pro fototerapii 6.2. Zařízení pro ozařování UV světlem (PUVA) 6.3. Lasery dermatologické Laser dermatologický barvivový Laser dermatologický Alexandritový Laser dermatologický Excimerový Laser dermatologický s parami mědi Laser dermatologický Rubínový Laser dermatologický Nd:YAG 7. TRN (tuberkuloza a respirační nemoci) 7.1. Pletysmograf celotělový 7.2. Přístroj pro vyšetř. difuzní plicní kapacity 7.3. Analyzátor O Přístroj k diagnoze spánkové apnoe (Polysomnografický přístroj) 7.5. Zařízení pro impulzní oscilometrii (IOS) 8. Gynekologie 8.1. Přístroj kymoinsuflační pro testování průchodnosti tub 6 / 7

7 8.2. Aparát Schultzeho pro tubulární chirurgii 8.3. Proplachovací pumpa pro intrauterinní operace 8.4. Přístroj pertubační pro rekonstrukci tuby 8.5. Kryokontejner + kryokonzervační přístroj 8.6. Komůrka kultivační 8.7. Laser CO2 gynekologický 9. Psychiatrie 9.1. Přístroj elektrokonvulzivní 10. Urologie Přístroj urodynamický Průtokoměr - uroflowmetr 11. Stomatologie Laser zubní CO Laser zubní Er:YAG Laser zubní Nd:YAG 12. Ostatní vyšetřovací přístroje Interferometr Falometr Měřič vodíku ve vydechovaném vzduchu Monitor ph Holterovský P - Pomocné 1. Výpočetní technika 1.1. Základní sestava PC + monitor + tiskárna 1.2. Skener 1.3. Kopírka 1.4. Tiskárna 2. Všeobecné 2.1. Váhy Osobní Laboratorní 2.2. Lehátko hydraulické 2.3. Chladničky - - Bez skupiny 0. Nezařazeno Parametry sestavy Platné k datu / 7

Indikace evid. číslo/ počet. Kód výkonu Název dle RL Souhrnný název přístroje Přístroj. Kód přístroje. pro LZZ

Indikace evid. číslo/ počet. Kód výkonu Název dle RL Souhrnný název přístroje Přístroj. Kód přístroje. pro LZZ Kód výkonu Název R Souhrnný název přístroje řístroj pro ZZ Kód přístroje 00130 umpa bio v ceně 1011111,- umpa bio 0000000466 00317 Centrála monitorovací 0000000068 00317 0000000069 00317 Dávkovač infuzní

Více

92/2012 Sb. VYHLÁŠKA

92/2012 Sb. VYHLÁŠKA 92/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120

Více

92/2012 Sb. - o požadavcích na minimální vybavení zdravotnických zařízení - poslední stav textu. 92/2012 Sb. VYHLÁŠKA

92/2012 Sb. - o požadavcích na minimální vybavení zdravotnických zařízení - poslední stav textu. 92/2012 Sb. VYHLÁŠKA 92/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120

Více

92/2012 Sb. VYHLÁŠKA

92/2012 Sb. VYHLÁŠKA 92/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 15. března 2012. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. a kontaktních pracovišť domácí péče

VYHLÁŠKA. ze dne 15. března 2012. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. a kontaktních pracovišť domácí péče 92/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 92 VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Ministerstvo

Více

Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fotografie na titulní straně Alegorie zdravotnictví Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, dámy a pánové, sešel se

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI aneb přehled lůžkových zdravotnických zařízení center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví

Více

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE Výroční zpráva 2002 NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE NA HOMOLCE O b s a h Úvodní slovo ředitele 6 Vedení a orgány nemocnice 8 Zpráva dozorčí rady 9 Organizační schéma 10 Nemocnice Na Homolce charakteristika,

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Pro Centrum komplexní onkologické péče byly pořízeny přístroje a vybavení v hodnotě 83,05 mil Kč. Obměna plánovacího systému pro brachyterapii Modernizace pracoviště lineárních urychlovačů Doplnění přístrojů

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: SRPEN 2005 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 2. Statut a Jednací řád Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA Projekty Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového

Více

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva DrŽiTel akreditace Jci 2011 Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 1 Obsah DrŽiTel akreditace Jci O nás 5 Vedení a orgány nemocnice Organizační struktura Profil nemocnice Události roku 2011 Personální a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Šumperská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Šumperská nemocnice a.s. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Šumperská nemocnice a.s. 3.0 text Obsah výroční zprávy společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok 2010 1.0 Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Šumperská nemocnice a.s.

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

kapitola 90 - tabulková část

kapitola 90 - tabulková část 9000 00 00 00/80 OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘÍCÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 9001 00 00 00/80 Optická vlákna

Více

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM Projekt MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA NEM. Č. BUDĚJOVICE Šance pro váš rozvoj Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského

Více

Výroční zpráva. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Výroční zpráva. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více