PROVOZNÍ ŘÁD MŠ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD MŠ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ NÁZEV ORGANIZACE: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ŘEDITELKA ORGANIZACE: Mgr. Jana Šlechtová VEDOUCÍ UČITELKA MŠ: Miroslava Samková IČO: ADRESA: Ladova 1676, Litvínov TELEFON: TYP MŠ: celodenní péče KAPACITA: 150 dětí PROVOZNÍ DOBA: 6,00 hod. 16,00 hod. REŽIM MŠ - děti jsou do MŠ přijímány od 6 hodin, schází se vždy v jedné určené třídě,do svých tříd odchází se svými učitelkami v době od 6,30hod. do 7,30 hod.(dle rozpisu služeb pedagogických pracovnic), - děti mají dostatečný čas a prostor pro hru během celého dne ranní činnosti ( 6,00 hod. 8,00hod.)-spontánní hry,výchovné činnosti ( 8,00 10,00 )- hry zaměřené na splnění výchovně vzdělávacích cílů, smyslové hry, pohybové hry, při pobytu venku ( 10,00 12,00 ) sportovní a pohybové hry,odpolední činnosti (14,30 16,00 ) spontánní nebo řízené hry dle TVP, - pořady v televizi děti sledují vždy s určitým cílem, nejvíce však 1x týdně po dobu minut, - děti mají dostatek pohybu spontánního i řízeného, v průběhu her využívají různé náčiní (skákací panák, švihadla, obruče, látkový padák atd. - každý den je zařazována pohybová chvilka, využívá se prostor herny, chodby před třídou, malé školní tělocvičny - při pobytu venku se využívá školní zahrada (pískoviště, sportovní náčiní, průlezky)a nejbližší okolí, POBYT VENKU - k pohybovým aktivitám je plně využíván pozemek školní zahrady, který je dostatečně prostorný

2 - o zahradu se stará technický pracovník MŠ (sekání trávy, shrabávání listí, úklid ) a pracovníci Technických služeb Litvínov ( výměna písku ),uklizečky MŠ ( úklid pískoviště,uhrabování ) - denní doba pobytu venku je 2 hodiny dopoledne doba pobytu je aktuálně upravena s ohledem na počasí, - pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynechán při nepříznivém nebo inverzním počasí, - doba pobytu venku v odpoledních hodinách se odvíjí od délky pobytu dítěte v zařízení, děje se spíše v jarních a letních měsících, - v letních měsících se činnosti dětí přizpůsobují tak, aby se daly vykonávat venku, - při pobytu venku se plní výchovně vzdělávací cíle vytyčené ve ŠVP, ODPOČINEK, SPÁNEK - děti spí nebo odpočívají po obědě přibližně od 12,45 hod. do 14,15 hod. - jsou respektovány individuální potřeby dítěte 1/2 hodiny odpočinku pro všechny děti pokud dítě usne, spí, pokud neusne, jde si hrát, kreslit apod. - Ve dvou třídách se denně lehátka rozkládají, další dvě třídy mají ložnici stálou - každé lehátko, deka a polštář je označeno značkou dít STRAVOVÁNÍ - strava se připravuje ve vlastní kuchyni, která odpovídá hygienickým požadavkům - dětem se podává pestrá a vyvážená strava, zajišťující splnění fyziologických potřeb dětského organismu, - dopolední svačina se podává kolem deváté hodiny, děti se samy obsluhují, u nejmladších dětí pomáhá učitelka, - oběd se vydává ve 12 hodin, odpolední svačina v 14,30 hodin, časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny, PITNÝ REŽIM - během celého dne je zajištěn všem dětem dostatečný příjem tekutin v podobě různých čajů šťáv, vitaminových nápojů apod., - každé dítě má svou skleničku, během dne se může kdykoliv samo obsloužit, u nejmladších dětí pomáhá učitelka - použité skleničky umývá kuchařka v kuchyňce PRÁCE S POČÍTAČEM - 2 ks PC jsou umístěny ve 2 třídách předškolních dětí (věk 5-6 let) - děti se u počítače střídají po deseti minutách, maximálně 3x týdně - počítače jsme obdrželi jako sponzorský dar od společnosti IBM prostřednictvím města Litvínov

3 PRÁDLO - výměna prádla lůžkoviny 1x za 2 týdny ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned pyžama 1x týdně - lůžkoviny a ručníky se perou v MŠ (automatická pračka), pyžama si děti odnáší na konci týdne domů - pokud se vyskytne v MŠ infekční onemocnění, lůžkoviny a ručník dítěte se mění okamžitě, provede se dezinfekce (školnice nebo uklízečka) - čisté prádlo se skladuje v uzavíratelných skříních, které jsou pravidelně vymývány a dezinfikovány PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY A PÍSKOVIŠTĚ školní zahradu udržují v čistotě a pořádku uklizečky školy, zametají chodníky, prohlíží, zda se na zahradě nevyskytují závadné předměty, o které by se děti mohly zranit, starají se o květinové záhony, plejí, zalévají a kypří, a to v době, kdy se na zahradě nepohybují děti technický pracovník školy zajišťuje shrabávání listí a sekání trávy, dále vizuálně kontroluje technický stav průlezek a hlásí závady vedoucí učitelce MŠ, která se stará o zajištění opravy odborníky technický stav průlezek je každý rok kontrolován příslušným revizním technikem na průlezkách se děti pohybují pouze pod dohledem učitelky nebo jiné dospělé osoby na školní zahradě se pohybují děti pouze v dohledu učitelky nebo jiné dospělé osoby písek v pískovišti se vyměňuje 1x za rok kvalita písku se udržuje pravidelnou údržbou kypření a kropení, 2x ročně se písek přehazuje pískoviště je chráněno před nečistotami ochrannou sítí, která je pravidelně kontrolována Zpracovatel: Miroslava Samková Zpracováno Platnost: od Mgr. Jana Šlechtová ředitelka organizace

4 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most Provozní řád třídy pro děti mladší tří let Údaje o zařízení: Název organizace: Ředitelka organizace: Vedoucí učitelka MŠ: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most Mgr. Jana Šlechtová Miroslava Samková IČO: Adresa: Ladova 1676, Litvínov Telefon: Kapacita MŠ: Provozní doba: 150 dětí 6,00 hod. 16,00 hod. Personální zajištění 2 učitelky 1 uklizečka Zapisování dětí Zápis se provádí zpravidla v měsíci dubnu nebo květnu, dle termínu vyhlášeného MÚ Litvínov. S každým rodičem se provede pohovor o dítěti, rodině, rodiče si mohou projít zařízením a seznámí s možností postupné adaptace dítěte do kolektivu. Přijímání dětí Přijímají se děti dvouleté, po předchozí prohlídce pediatrem, pravidelně očkované. Oba rodiče musí být zaměstnáni. Výjimečně se může přijmout dítě mladší dvou let, tuto výjimku uděluje Rada města Litvínova na základě písemné žádosti rodičů. Rada města posoudí důvody rodičů, poté vydá písemné rozhodnutí o udělení výjimky. Dokumentace řádně rodiči a dětským lékařem vyplněný Evidenční listopad Dohoda o vyzvedávání dítěte u rozvedených rodičů vyjádření soudu o styku rodičů s dítětem

5 Dítě se přijímá po předchozím zdravotním filtru, v ústavním prádle, vlastní obuvi na přezutí. Nejsou povoleny pantofle, cvičky nebo jiná sportovní obuv. Dítě se ze třídy vyřadí: pokud o to požádají rodiče když dovrší 3 let věku a přechází do MŠ jeho zdravotní stav ohrožuje ostatní děti nebo jeho setrvání ve třídě ohrožuje samotné dítě když je těžko adaptovatelné na kolektiv rodiče přes opakované domluvy neplní své povinnosti Provoz třídy Provoz je od 6,00 hodin do 16,00 hodin. S ohledem na individuální potřeby dětí je možno děti přivádět a odvádět i v jinou dobu, vždy tak, aby nebyla narušována doba jídla a odpočinku a vždy po předchozí domluvě. Pokud není domluveno jinak, propouští se děti ve 12,00 hodin a ve 14,30 hodin. Ve třídě pracují 2 učitelky a 1 uklizečka. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč při každodenní docházce, 200,- Kč při docházce 5 dnů v měsíci. Úplata za stravování činí dopolední přesnídávka 7,-Kč oběd 14,-Kč odpolední svačina 6,-Kč Stravování Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, která odpovídá hygienickým požadavkům. Dětem se podává pestrá a vyvážená strava, zajišťující splnění fyziologických potřeb dětského organismu. Strava je dopravována z kuchyně výtahem ve varných nádobách do kuchyňky, zde se porcuje na talíře a podává výdejovým oknem na servírovací vozík a rozveze se ke stolečkům. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny a konzultuje ho s vedoucí učitelkou MŠ. Jídelní lístek je vyvěšen pro rodiče na viditelném a přístupném místě. Pitný režim Je zajištěn během celého dne. Do kuchyňky je dodána konvice s nápojem. Druhy nápojů jsou střídány pro změnu chuti, ale i s ohledem na počasí a měsíce v roce. Každé dítě má svůj hrneček, použitý hrneček je ihned odložen. Použité nádobí umývá kuchařka v kuchyňce. Hygiena provozu a manipulace s prádlem Děti se převlékají do ústavního prádla, přezouvají se do obuvi, kterou obstarávají rodiče. Osobní prádlo se dětem vyměňuje nejméně 2x týdně, následně při každém znečistění, spodní prádlo se vyměňuje denně.

6 Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 14 dnů, při znečištění nebo výskytu přenosného onemocnění ihned. Lůžka se chrání igelitovou plenou. Ručníky se vyměňují 1x týdně, když je potřeba ihned. Žínky a bryndáky mají děti na jedno použití. Hřebeny se dezinfikují 1x týdně, nočníky se po každém použití vyčistí horkou vodou a 1x denně se dezinfikují. K dezinfekci se používají prostředky SAVO a DOMESTOS. Použité pleny se ukládají do uzavřených nádob a ihned po naplnění nádoby se odnášejí k likvidaci. Používají se rodiči dodané jednorázové plenky. Plenky likviduje uklizečka oddělení. S použitým prádlem manipuluje uklizečka a pere je v automatické pračce, používá prostředky určené pro praní dětského prádla. Prádlo se suší v sušárně, v sušičce a při příznivém počasí na školní zahradě. Čisté dětské a ložní prádlo je uloženo v uzavíratelných skříních, které se pravidelně vytírají a dezinfikují. Režimové momenty Režim dne je orientační, dbáme na individuální zvláštnosti dětí, striktně dodržujeme dobu jídla a odpočinku. Učitelka provádí každý den ranní filtr v příjmové místnosti, zjistí-li, že je dítě nemocné, jsou rodiče povinni uposlechnout jejích pokynů. Onemocní-li dítě během dne, učitelka okamžitě vyrozumí rodiče. Při drobných úrazech a poraněních poskytne ošetření učitelka, u vážnějšího poranění zajistí ošetření lékařem. Úraz zapíše do Knihy úrazů. Lékárnička je umístěna v herně mimo dosah dětí, obsahuje obvazový materiál, náplast, dezinfekční prostředek, teploměr, pinzetu, nůžky. 6,00 9,00 příjem dětí, ranní hrové činnosti, spontánní pohybové aktivity, plnění úkolů z třídního vzdělávacího programu, hygiena, zájmové aktivity dle volby a přání dětí 9,00 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku, návrat z pobytu venku, hygiena 11,30 14,00 oběd, hygiena, polední odpočinek 14,00 16,00 vstávání, hygiena, svačina, odpolední hry, propouštění domů Pobyt venku Pobyt venku se řídí ročním obdobím, denně, pouze v silném větru, dešti či mrazu a v inverzním počasí se pobyt venku neuskuteční. V letních měsících se činnosti dětí přizpůsobují tak, aby se daly vykonávat venku. Při pobytu venku se plní výchovně vzdělávací cíle ze ŠVP. Denní doba pobytu venku je dvě hodiny 9,00 11,00 (záleží na aktuálním počasí a ročním období). Odpočinek a spánek Délka spánku nebo odpočinku se řídí potřebami dětí. Spánek je zařazen do doby po obědě a jeho délka se řídí potřebou dítěte. Dítě je v postýlce pouze v době, pokud spí nebo je na něm vidět, že ležení v postýlce je pro něj klidným odpočinkem. Násilně se dítě v postýlce nedrží. Děti se z postýlek zvedají tak, jak se probouzejí, provedou hygienu a věnují se klidovým činnostem tak, aby nerušily ostatní spící děti.

7 Školní zahrada a pískoviště Školní zahradu udržují v čistotě a pořádku uklizečky školy, zametají chodníky, prohlíží, zda se na zahradě nevyskytují závadné předměty, o které by se mohly děti zranit. Technický pracovník zajišťuje shrabávání listí a sekání trávy, dále vizuálně kontroluje technický stav průlezek a hlásí zjištěné závady vedoucí učitelce MŠ, která se stará o zajištění opravy odborníky. Technický stav průlezek je každý rok kontrolován příslušným revizním technikem. Na školní zahradě i na průlezkách se děti pohybují pouze pod dohledem učitelky nebo jiné dospělé osoby. Písek v pískovišti se vyměňuje 1x za rok. Kvalita písku se udržuje pravidelnou údržbou kypření a kropení, 2x ročně se písek přehazuje. Pískoviště je chráněno před nečistotami ochrannou sítí, která je pravidelně kontrolována. Zpracovatel: Miroslava Samková Zpracováno: Platnost: od Mgr. Jana Šlechtová ředitelka organizace

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 1. Údaje o zařízení Název organizace: Základní škola a Mateřská škola,

Více

Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová

Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová Mateřská škola Petřvaldská 32/262 v Havířově - Šumbarku odloučené pracoviště MŠ Sadová 3/232 Havířov - Město IČO: 619 88 570 Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová s účinností od 1. ledna 2011 1. Údaje

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává ředitelka MŠ na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 3. třída mateřské školy umístěná v budově základní školy PROVOZNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 3. třída mateřské školy umístěná v budově základní školy PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 3. třída mateřské školy umístěná v budově základní školy PROVOZNÍ ŘÁD Vypracoval: Bc. Sztefková Renáta Schválil: Mgr. Machýčková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnost vydat provozní řád se vyvozuje ze skutečnosti, že škola je povinna upravit režim dne v provozním řádu podle 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT Nade Mží 1 318 00 Plzeň 1) Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Malý svět, Nade Mží 1, 318 00

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 482013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Provozní řád Mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Provozní řád

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Škola: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Školní řád mateřské školy Č.j.: Účinnost od: 3. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala:

Více

Školní řád Mateřské školy logopedické Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Školní řád Mateřské školy logopedické Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz OBSAH Školní řád Mateřské školy logopedické Č.j.: Spisový znak

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0200 / 2015 Vypracovala: Schválila: Bc. Radka Peterová Pedagogická

Více

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz.

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz. Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz Provozní řád Zpracovaný v souladu s požadavky 7, odstavce 2, zákona č.

Více

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Číslo jednací 49 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 2-1 Skartační znak A 5 Provozní řád upravuje

Více

1. Přijímací řízení. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ.

1. Přijímací řízení. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ. Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah: 1. Základní cíle MŠ při zabezpečování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, 43401 Most, IČ: 287 40 727. Stránka 1

PROVOZNÍ ŘÁD. NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, 43401 Most, IČ: 287 40 727. Stránka 1 PROVOZNÍ ŘÁD NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, 43401 Most, IČ: 287 40 727 Stránka 1 OBSAH strana : 1. Informace o soukromé mateřské škole 3 1.1. Základní předmět činnosti

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J. MALUCHY 13. Č. j. 4/2011

ŠKOLNÍ ŘÁD. MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J. MALUCHY 13. Č. j. 4/2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J. MALUCHY 13 Č. j. 4/2011 Vydáno dne: 31.08.2011 Platnost od: 01.09.2011 Ředitelka školy Alena Píchová 1 Práva a povinnosti účastníků předškolní

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy V Brně: 9. 4. 2013 Mgr. Milada Kondlerová Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Školní řád mateřské školy Obecná ustanovení: Obsah školního řádu je

Více

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 5.5..2009 MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 1. Cíle předškolního vzdělávání

Více