Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, Šumperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk"

Transkript

1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let, při odkladu školní docházky do 7 let MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti, která je stanovena od 6.30 do hod Vzdělávání v MŠ probíhá ve 2 třídách, ve kterých jsou děti rozděleny podle věku 1. třída děti nejmladšího věku od 3 do 4,5 let 2. třída děti mladšího věku od 4,5 do 6 let/7 let/ Rozdělení učitelek do jednotlivých tříd pro daný školní rok - viz příloha č. 2 Počet dětí v jednotlivých třídách je 28, a to na základě výjimky města Šumperk Každá třída má svůj režim dne, který je stanoven podle věku a schopností dětí. Předškolní vzdělávání dětí pro daný školní rok probíhá ve stanoveném denním režimu viz příloha č. 1 Děti mají dostatek volnosti a svobody, ale musí dodržovat předem dohodnutá pravidla MŠ MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je v jednotlivých třídách rozpracován do třídních vzdělávacích plánů, a to s ohledem na věk a schopnosti dětí O veškerých událostech a důležitých změnách jsou zákonní zástupci informováni písemnou formou na nástěnce v šatně, ústní formou při předávání dětí, formou třídních schůzek, při společných aktivitách, na www. stránkách Zákonní zástupci dětí mají právo být informováni o prospívání svých dětí, proto se s učitelkami domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí. Mohou si s učitelkami domluvit individuální konzultační hodiny Nedoporučujeme dávat dětem do mateřské školy: - cenné věci (zlaté řetízky) za ztrátu a poškození neručíme - ostré předměty (špendlíky, nože) - žvýkačky z bezpečnostních důvodů - deštníky na pobyt venku z bezpečnostních důvodů (vhodné jsou pláštěnky) Doporučujeme zákonným zástupcům, aby veškeré osobní věci (přezůvky, boty, prádlo ) dětí byly náležitě označeny, podepsány z důvodu možnosti záměny Doporučujeme zákonným zástupcům, aby děti měly: - vhodné a pohodlné oblečení a pevnou obuv do třídy - pevnou sportovní obuv, gumáky, pláštěnku na pobyt venku - náhradní spodní prádlo - pyžamo na odpolední odpočinek (mění se jednou za týden - v pátek si děti odnáší pyžamo domů, v pondělí si přináší čisté)

2 Po obědě si děti čistí zuby.. Zubní pastu, kartáček si děti nosí z domova na začátku školního roku, odnášejí na konci školního roku Zjistí li zákonný zástupce u svého dítěte při převzetí z MŠ jakoukoli změnu zdravotního stavu, je povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit přítomné učitelce nejpozději při odchodu dítěte domů Zákonný zástupce je povinen při příchodu do MŠ předat dítě osobně paní učitelce třídy, teprve potom může opustit MŠ Zjistí li učitelka ráno při příchodu dítěte, popřípadě během dne, jakoukoli změnu zdravotního stavu, neprodleně bude informovat o této skutečnosti zákonného zástupce dítěte Zákonný zástupce je povinen nahlásit učitelce změnu zdravotního stavu dítěte (úraz, očkování, vytržení zubu, krvácení z nosu.). Důležité je nepodceňovat první příznaky onemocnění dítěte, zejména v období chřipek, neboť Nemocné dítě ohrožuje zdraví ostatních zdravých dětí! Do MŠ patří pouze zdravé dítě. Učitelky mají právo nepřijmout dítě s infekčním onemocněním. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině (průjmová onemocnění, zápal plic, infekční zánět spojivek ). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře, že je dítě zcela zdravé Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby zákonní zástupci pobývali se svými dětmi v prostorách MŠ, tedy i na školní zahradě po dobu nezbytně nutnou Zápis dětí do MŠ je stanoven předem v určené dny. Převody dětí v rámci MŠ lze uskutečňovat vždy pouze k 1. září Ranní scházení dětí je stanoveno na dobu od 6.30 do 8.30 hod. Doporučujeme ranní příchod dětí do 8.00 z důvodu časového prostoru na ranní hry. 4 hodinové děti navštěvují MŠ v době od 8.00 do 12.00, po dohodě se zákonným zástupcem lze stanovit i jinou dobu přítomnosti dítěte v MŠ. MŠ se z bezpečnostních důvodů v 8.30 zamyká. Pozdější příchod dítěte nutno oznámit předem třídní učitelce, zvoňte na domovní telefony. Zákonní zástupci využívají ke vstupu do budovy domovní telefony. V době odpoledního pobytu dětí na školní zahradě je MŠ odemčena V poledne je MŠ uzamčena. K polednímu vyzvedávání dětí (děti 4hodinové, nahlášené ráno jen na dopoledne) používají zákonní zástupci domovní telefony. Výdej stravy zákonným zástupcům pro nahlášené ale z vážných důvodů nepřítomné děti probíhá v době od do hod. Jestliže nepřítomnost není předem známá (náhlé onemocnění) je možné stravu si v určený den vyzvednout. Z hygienických důvodů nelze jídlo déle uchovávat. Zákonní zástupci si jídlo vyzvednou na našem pracovišti.

3 Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání svého dítěte písemně pověřit i jinou osobu, a to na základě zmocnění, či písemného pověření. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci Pro nově příchozí děti nabízí MŠ adaptační režim, což znamená, že na základě dohody zákonného zástupce a paní učitelky třídy si společně zvolit vhodný postup adaptace tak, aby nebyl narušován plynulý chod dopoledních činností s ostatními dětmi Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně hlásit veškeré změny v osobních datech dítěte (zdravotní pojišťovna, telefon..) Pokud je dítě v MŠ nepřítomno déle než 5 pracovních dnů, vyplní zákonný zástupce dítěti omluvný list (je k dispozici v šatně dětí) s důvodem nepřítomnosti a vyznačením data nepřítomnosti. V průběhu školního roku se krátkodobé nepřítomnosti dětí omlouvají v omluvném sešitě (uloženém ve třídách u p. učitelek) Pokud chce zákonný zástupce v průběhu školního roku ukončit dítěti školní docházku do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ nebo vedoucí odl.pracoviště Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na částku dle směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a je hrazena vždy k 15. následujícího měsíce Organizace mateřské školy nabývá účinnost

4 Příloha č. 1 Denní režim pro děti 3 6leté 6:30 8:30 Doba určena pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. 8:30 9:15 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmové činnosti ŘZPPA dětí. Hygiena, ranní svačinka dětí. 9:15 9,45 Řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd. Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 9:45 11:30 Hygiena, příprava na pobyt dětí venku hry na přání dětí, sportovní a jiné zájmové a pohybové aktivity v rámci možností školní zahrady, vycházky do okolí. V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy. 11:30 12:00 Osobní hygiena, oběd Příprava na odpočinek. 12:00 14:00 Odpolední odpočinek. Náhradní aktivity a individuální činnost s dětmi s nižší potřebou spánku 14:00 16:30 Hygiena, odpolední svačinka, hry, zájmové a pohybové činnosti dětí. Přebírání dětí zákonnými zástupci. Za příznivého počasí v dopoledních i odpoledních hodinách je k různým činnostem s dětmi maximálně využívána školní zahrada.

5 Příloha č. 2 Rozdělení učitelek do tříd pro školní rok 2013/2014 Název třídy Věkové složení dětí Učitelky Provozní personál 1. třída 3 4,5 let Křesinová Jana Svačinková Miluše Káchová Markéta, Dis. 2. třída 4,5 6 let Marková Helena Kotrašová Jitka Provázková Alena

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČO: 71294074 Provozní řád mateřské školy Pampeliška Provozní řád mateřské školy Ředitelka: Učitelky: Denisa Vranová Jiřina Ayestarán Kamila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více