Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, Šumperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk"

Transkript

1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let, při odkladu školní docházky do 7 let MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti, která je stanovena od 6.30 do hod Vzdělávání v MŠ probíhá ve 3 třídách, ve kterých jsou děti rozděleny v 1. a 2. třídě heterogenní třídy podle věku, 3. třída homogenní 1. třída děti od 3 do 5 let 2. třída děti od 3 do 5 let 3. třída - děti středního a předškolního věku od 5 do 6 let (7 let děti s OŠD) Rozdělení učitelek do jednotlivých tříd pro daný školní rok - viz příloha č. 2 Počet dětí v jednotlivých třídách je 28, a to na základě výjimky města Šumperk Každá třída má svůj režim dne, který je stanoven podle věku a schopností dětí. Předškolní vzdělávání dětí pro daný školní rok probíhá ve stanoveném denním režimu viz příloha č. 1 Děti mají dostatek volnosti a svobody, ale musí dodržovat předem dohodnutá pravidla MŠ MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je v jednotlivých třídách rozpracován do třídních vzdělávacích plánů, a to s ohledem na věk a schopnosti dětí O veškerých událostech a důležitých změnách jsou zákonní zástupci informováni písemnou formou na nástěnce v šatně, ústní formou při předávání dětí, formou třídních schůzek, při společných aktivitách, na www. stránkách Zákonní zástupci dětí mají právo být informováni o prospívání svých dětí, proto se s učitelkami domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí. Mohou si s učitelkami domluvit individuální konzultace Nedoporučujeme dávat dětem do mateřské školy: - cenné věci (zlaté řetízky) za ztrátu a poškození neručíme - ostré předměty (špendlíky, nože), nebezpečné hračky - žvýkačky z bezpečnostních důvodů - deštníky na pobyt venku z bezpečnostních důvodů (vhodné jsou pláštěnky) Doporučujeme zákonným zástupcům, aby veškeré osobní věci (přezůvky, boty, prádlo ) dětí byly náležitě označeny, podepsány z důvodu možnosti záměny Doporučujeme zákonným zástupcům, aby děti měly: - vhodné a pohodlné oblečení a pevnou obuv do třídy - pevnou sportovní obuv, gumáky, pláštěnku na pobyt venku

2 - náhradní spodní prádlo - pyžamo na odpolední odpočinek (mění se jednou za týden - v pátek si děti odnáší pyžamo domů, v pondělí si přináší čisté) Po obědě si děti čistí zuby ( děti nejmladší věkové skupiny jen vyplachují ústa, střední věk používají kartáček a vodu bez pasty). Předškolní děti si zubní pastu, kartáček a kelímek nosí z domova na začátku školního roku, odnášejí na konci školního roku Zjistí li zákonný zástupce u svého dítěte při převzetí z MŠ jakoukoli změnu zdravotního stavu, je povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit přítomné učitelce nejpozději při odchodu dítěte domů Zákonný zástupce je povinen při příchodu do MŠ předat dítě osobně paní učitelce třídy, teprve potom může opustit MŠ Zjistí li učitelka ráno při příchodu dítěte, popřípadě během dne, jakoukoli změnu zdravotního stavu, neprodleně bude informovat o této skutečnosti zákonného zástupce dítěte Zákonný zástupce je povinen nahlásit učitelce změnu zdravotního stavu dítěte (úraz, očkování, vytržení zubu, krvácení z nosu.). Důležité je nepodceňovat první příznaky onemocnění dítěte, zejména v období chřipek, neboť Nemocné dítě ohrožuje zdraví ostatních zdravých dětí! Do MŠ patří pouze zdravé dítě. Učitelky mají právo nepřijmout dítě s infekčním onemocněním. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině (průjmová onemocnění, zápal plic, infekční zánět spojivek ). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře, že je dítě zcela zdravé Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby zákonní zástupci pobývali se svými dětmi v prostorách MŠ, tedy i na školní zahradě po dobu nezbytně nutnou Zápis dětí do MŠ je stanoven předem v určené dny. Převody dětí v rámci MŠ lze uskutečňovat vždy pouze k 1. září Ranní scházení dětí je stanoveno na dobu od 6.30 do 8.30 hod. Doporučujeme ranní příchod dětí do 8.00 z důvodu časového prostoru na ranní hry. 4 hodinové děti navštěvují MŠ v době od 8.00 do 12.00, po dohodě se zákonným zástupcem lze stanovit i jinou dobu přítomnosti dítěte v MŠ. MŠ se z bezpečnostních důvodů v 8.30 zamyká. Pozdější příchod dítěte nutno oznámit předem třídní učitelce, zvoňte na domovní telefony. Odpoledne zůstává MŠ uzamčená, zákonní zástupci využívají ke vstupu do budovy domovní telefony. V době odpoledního pobytu dětí na školní zahradě je MŠ odemčena V poledne je MŠ uzamčena. K polednímu vyzvedávání dětí (děti 4hodinové, nahlášené ráno jen na dopoledne) používají zákonní zástupci domovní telefony. Výdej stravy zákonným zástupcům pro nahlášené ale z vážných důvodů nepřítomné děti probíhá v době od do Jestliže nepřítomnost není předem známá (náhlé onemocnění), je možné stravu si v určený den vyzvednout. Z hygienických důvodů nelze jídlo déle uchovávat.

3 Zákonní zástupci zvoní na III. oddělení, kde jim pracovnice provozu rozdělí nahlášenou stravu do jídlonosičů. Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání svého dítěte písemně pověřit i jinou osobu, a to na základě zmocnění, či písemného pověření. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci Pro nově příchozí děti nabízí MŠ adaptační režim, což znamená, že na základě dohody zákonného zástupce a paní učitelky třídy si mohou společně zvolit vhodný postup adaptace tak, aby nebyl narušován plynulý chod dopoledních činností s ostatními dětmi Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně hlásit veškeré změny v osobních datech dítěte (zdravotní pojišťovna, telefon..) Pokud je dítě v MŠ nepřítomno déle než 5 pracovních dnů, vyplní zákonný zástupce dítěti omluvný list (je k dispozici v šatně dětí) s důvodem nepřítomnosti a vyznačením data nepřítomnosti. V průběhu školního roku se krátkodobé nepřítomnosti dětí omlouvají ústně jednotlivým paním učitelkám nebo telefonicky. Pokud chce zákonný zástupce v průběhu školního roku ukončit dítěti školní docházku do MŠ, oznámí tuto skutečnost VOP MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na částku dle směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a je hrazena vždy k 15. následujícího měsíce Organizace mateřské školy nabývá účinnost

4 Odloučené pracoviště: Šumavská 15 Příloha č. 1 Denní režim pro děti 3 6leté 6:30 8:30 Doba určena pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. 8:30 9:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmové činnosti ŘZPPA dětí. Hygiena, ranní svačinka dětí. 9:00 9,30 Řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd. Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 10:00 11:30 Hygiena, příprava na pobyt dětí venku hry na přání dětí, sportovní a jiné zájmové a pohybové aktivity v rámci možností školní zahrady, vycházky do okolí. V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy. 11:30 12:15 Osobní hygiena, oběd Příprava na odpočinek. 12:15 13:50 Odpolední odpočinek. Náhradní aktivity a individuální činnost s dětmi s nižší potřebou spánku 13:50 16:30 Hygiena, odpolední svačinka, hry, zájmové a pohybové činnosti dětí. Přebírání dětí zákonnými zástupci. Za příznivého počasí v dopoledních i odpoledních hodinách je k různým činnostem s dětmi maximálně využívána školní zahrada.

5 Odloučené pracoviště: Šumavská 15 Příloha č. 2 Rozdělení učitelek do tříd pro školní rok 2012/2013 Název třídy Věkové složení dětí Učitelky Provozní personál 1. třída 3 5 let Buřičová Ivana Mikulíková Andrea Kociánová Petra 2. třída 3 5 let Benešová Jana Kalandrová Věra Kadlecová Kamila 3. třída 5 6 let Klajblová Lenka Nuzíková Jana Vozáková Růžena

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží Havířov Mateřská škola Na Nábřeží 236/5, Havířov - Město ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Vypracoval: Ivana Kovácsová, vedoucí učitelka MŠ Schválil:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Č. j. 2/ 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Č. j. 2/ 2015 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. 2/ 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Dana Charyparová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více