Contents. Spis treści Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Contents. Spis treści Obsah"

Transkript

1

2 Contents INTRODUCTION 2 Product index 5 Product options 7 Part number index 8 Technical information 10 Product datasheets Light duty slides up to 50kg 13 Medium duty slides, 51-99kg 43 Heavy duty slides, 100kg+ 63 Linear motion slides 93 Pocket door slides 103 Electronic locking products 117 Slide & tilt system 123 Mounting kits and accessories 127 Filing frame 149 Media hardware 155 How to select a slide 169 Environment 181 Limited lifetime guarantee 184 Spis treści Obsah WPROWADZENIE 3 Indeks produktów 5 Opcje produktów 7 Indeks numerów części 8 Dane techniczne 11 Karty danych produktów Prowadnice do niewielkich obciążeń do 50 kg 13 Prowadnice do średnich obciążeń, kg 43 Prowadnice do dużych obciążeń, 100 kg + 63 Prowadnice liniowe 93 Prowadnice do drzwi chowanych 103 Zamki elektroniczne 117 System wysuwania z przechyleniem 123 Zestawy i akcesoria montażowe 127 Rama kartotekowa 149 Akcesoria do multimediów 155 Jak wybrać prowadnicę 173 Środowisko 182 Ograniczona dożywotnia gwarancja 185 ÚVOD 4 Rejstřík produktů 5 Varianty produktů 7 Rejstřík čísel dílů 8 Technické informace 12 Datové formuláře produktů Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg 13 Výsuvy pro střední zatížení, kg 43 Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg + 63 Lineární vodicí lišty 93 Vedení pro otočné zásuvné dveře 103 Elektronické zámky 117 Výsuvný a výklopný systém 123 Montážní sady a příslušenství 127 Závěsný kancelářský rám 149 Kování pro multimédia 155 Jak zvolit výsuv 177 Životní prostředí 183 Omezená záruka na dobu životnosti 186 1

3 Introduction The most comprehensive range of off-the-shelf telescopic slides in the world Accuride has been at the forefront in the design and manufacture of telescopic slides and access and movement systems since Our products ensure the smooth movement of sliding components, contributing significantly to optimum space utilization, efficient storage and easy access for repair and maintenance. Quality With extensive first-class manufacturing and testing facilities, we are able to offer quality components that will perform reliably over the lifetime of your product. All our production facilities are certified to ISO9001:2008, with the German plant also achieving the ISO14001:2004 Environmental Standard. Local availability and fast delivery Our highly successful Quick Ship Programme is designed for customers who require an offthe-shelf service. Quick Ship covers an extensive range of slides and ancillary products and is available through the widespread Accuride sales and distribution network. Our distribution partners, backed by Accuride s design and technical teams, are expert in recommending the right slide for integration into your product. Please contact us for details of your local Accuride distribution partner. This catalogue is available in print, or via our website, As market demand changes Accuride may alter the products included in the Quick Ship Programme and we reserve the right to alter specifications without notice. Your local Accuride distributor will be able to advise you on product availability. 2

4 Wprowadzenie Największy na świecie wybór seryjnych prowadnic teleskopowych dostępnych z półki Od 1962 roku Accuride jest liderem w projektowaniu i produkcji prowadnic teleskopowych, rozwiązań ruchomych i ułatwiających dostęp. Nasze produkty zapewniają płynne przemieszczanie ruchomych elementów, wydatnie ułatwiając optymalne wykorzystanie przestrzeni, efektywne magazynowanie i łatwy dostęp w celu naprawy i konserwacji. Jakość Dysponując pierwszorzędnym parkiem maszynowym i oprzyrządowaniem testowym jesteśmy w stanie zaoferować komponenty wysokiej jakości, niezawodnie działające przez cały okres użytkowania urządzenia. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO9001:2008, a te działające w Niemczech spełniają ponadto normę środowiskową ISO14001:2004. Lokalna dostępność szybka dostawa Nasz cieszący się dużym powodzeniem program Quick Ship jest przeznaczony dla klientów zainteresowanych dostawą gotowego produktu z magazynu. Cały asortyment gotowych prowadnic i akcesoriów z oferty Quick Ship dostępny jest w sieci dystrybucyjnej Accuride. Nasi dystrybutorzy, wspierani przez zespoły projektowe i techniczne Accuride, są ekspertami w doborze właściwego rodzaju prowadnicy do danego zastosowania. Prosimy o kontakt w celu otrzymania informacji o najbliższym partnerze dystrybucyjnym Accuride. Ten katalog jest dostępny w wersji papierowej lub na naszej witrynie internetowej W miarę zmieniających się potrzeb rynku Accuride dopasowuje asortyment produktów objętych programem Quick Ship. Zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia. Najbliższy dystrybutor Accuride chętnie poinformuje Państwa o dostępnych produktach. 3

5 Úvod Nejrozsáhlejší sortiment standardních teleskopických výsuvů na světě Společnost Accuride je na popředí designu a výroby teleskopických výsuvů a přístupových a pohybových systémů od roku Naše produkty zajišťují hladký pohyb vodicích součástí, což významně přispívá k optimálnímu využití prostoru, efektivnímu skladování a snadnému přístupu za účelem oprav a údržby. Kvalita Díky rozsáhlým prvotřídními výrobním a zkušebním závodům jsme schopni nabídnout kvalitní součásti, které budou spolehlivě pracovat po dobu životnosti produktu. Všechny naše výrobní závody jsou certifikovány podle normy ISO9001:2008 a německý závod dosáhl také certifikace podle systému enviromentálního řízení ISO14001:2004. Místní dostupnost a rychlá dodávka Náš vysoce úspěšný program Quick Ship je navržený pro zákazníky, který požadují standardní služby. Program Quick Ship pokrývá rozsáhlý sortiment výsuvů a pomocných produktů a je dostupný prostřednictvím prodejní a distribuční sítě Accuride. Naši distribuční partneři, podporovaní konstrukčními a technickými týmy Accuride, vám odborně doporučí správný výsuv k začlenění do vašeho produktu. Obraťte se na nás prosím s žádostí o údaje vašeho místního distribučního partnera Accuride. Tento katalog je dostupný v tištěné podobě nebo na naší webové stránce Jelikož trh vyžaduje změny, společnost Accuride může měnit produkty zahrnuté do programu Quick Ship a vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předběžného upozornění. O dostupnosti produktů vás bude moci informovat váš místní distributor společnosti Accuride. 4

6 Product index Indeks produktów Rejstřík produktů 5

7 Light duty slides up to 50kg Prowadnice do niewielkich obciążeń do 50 kg Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % kg... p14 40kg... p15 45kg... p17 45kg... p DH EC-B 3832DO /50kg... p19 45/50kg... p21 45kg... p23 45/50kg... p SC/HDSC 3832TR/HDTR SC DA /50kg... p27 45kg... p29 45kg... p31 50kg... p32 75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % 2421 DS DO kg... p33 20kg... p34 35kg... p35 35/50kg... p36 35/50kg... p38 50kg... p39 Two-way travel / Wysuw dwustronny / Oboustranný výsuv 75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % kg... p40 50kg... p41 45kg... p42

8 Medium duty slides 51-99kg Prowadnice do średnich obciążeń, kg Výsuvy pro střední zatížení, kg 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % 5417EC kg... p44 55kg... p45 55kg... p46 60kg... p47 60kg... p DS kg... p49 65/80kg... p50 68kg... p51 68kg... p52 68kg... p DS DS kg... p54 70kg... p55 70kg... p56 80kg... p57 82kg... p58 90kg... p60 75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % 0204 DS kg... p61 60/65kg... p62

9 Heavy duty slides 100kg+ Prowadnice do dużych obciążeń, 100 kg + Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg + 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % 5343/ EC kg... p64 100kg... p66 100kg... p67 120kg... p kg... p69 DS SC kg... p70 120kg... p71 124kg... p72 150/170kg... p73 160kg... p75 DS DP /180kg... p kg... p77 227kg... p79 227kg... p80 227kg... p82 DA DA % extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % DA Two-way travel, 75% extension Wysuw dwustronny, wysuw 75% Oboustranný výsuv, výsuv 75 % 12.5± kg... p86 400/600kg... p88 438/550kg... p90 100kg... p92 6 5

10 Linear motion slides Prowadnice liniowe Lineární vodicí lišty 2415 DS0115RC RS DA0115RC/RCH kg... p94 30kg... p95 60kg... p97 60kg... p98 130kg... p100 Pocket door slides Prowadnice do drzwi chowanych Vedení pro otočné zásuvné dveře kg... p kg... p kg... p kg... p / kg... p kg... p114 Hinge recommendations Zalecane zawiasy Doporučení závěsů... p116 Electronic locking products Slide and tilt system Zamki elektroniczne Elektronické zámky System wysuwania z przechyleniem Výsuvný a výklopný systém DZ3832EL 12.7 DBLOCK10EL DA min max Ø p118 p121 p124 6

11 Mounting kits and accessories Zestawy i akcesoria montażowe Montážní sady a příslušenství Bracket kit / Zestaw kątowników / Sada úhelníků: 2109/2132/3732/3832 series... p /9308/ p /5321EC... p133 Ladder strips / Listwy drabinkowe / Žebříčkové lišty..... p137 Soft close mechanism / Mechanizm miękkiego domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením... p138 Locking handle kit / Uchwyt z blokadą / Madlo se zajištěním... p139 Cable carriers / Prowadniki przewodów / Držáky kabelů... p145 Enclosure bracket kits / Zestaw kątowników do szaf elektrycznych / Sada úhelníků pro elektroskříně... p147 Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám DAFR20... p150 Media hardware Akcesoria do multimediów Kování pro multimédia Mechanical lift / Podnośnik mechaniczny / Mechanický zdvih... p156 TV lift / Podnośnik do TV / Zdvih pro TV... p159 Keyboard trays / Półki klawiaturowe / Výsuvy pro klávesnice... p161 Articulating keyboard arms / Przegubowe wysięgniki klawiatury / Kloubová ramena pro klávesnice... p163 CPU holders / Uchwyty do podwieszenia CPU / Držáky na počítače... p165

12 Product options Opcje produktów Možnosti produktů Model / Model / Model Load (kg) Page Hold-out (DO) / Zatrzask w pozycji wysuniętej / Přidrženi ve vysunuté poloze / /50 25 Self-close (SC) / Samodociąg / Samozasunutí / Soft-close (EC) / Miękkie domykanie / Samozasunutí s tlumením Push-to-open (TR) / System otwierania bez uchwytu / Uvolnění výsuvu zatlačením Lock-in / Blokada w pozycji wsuniętej / Zajištění v zasunuté poloze 3832EL Lock-out / Blokada w pozycji wysuniętej / Zajištění ve vysunuté poloze DS Corrosion resistant / Odporny na korozję / Korozivzdorné DS DS0115RC DH /50 21 DA DS /65 62 DA DS /80 50 DS DS DS DA0115RC DS / DP DA DA / DA /

13 Part number index Indeks numerów części Rejstřík čísel dílů Model Page / Strona / Strana 0115-CASSRC (DP) 95/ CASSRC (DS) 95/ DJIGRC (DZ) ECRC (DP) RC (DA) RC (DS) RCH (DA) RS (DZ) STOPRC (DA) STOPRC (DS) (DZ) (DZ) (DZ) (DS) (DZ) (DS) (DZ) (DB) (DZ) 97/ (DZ) (DZ) (DB) (DB) (DZ) (DZ) (DS) (DZ) (DZ/DB) DO (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) 17 Model Page / Strona / Strana 2642 (DZ) (DS) (DZ) (DS) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ/DB/DW) (DH) EC-B (DZ/DB) DO (DZ) SC (DZ/DB/DW) HDSC (DZ) TR (DZ/DB/DW) HDTR (DZ) EL (DZ) ELKO (DZ) (DA) (DA) (DA) (DA) (DA) (DZ) (DS) EC (DZ) 66 8

14 Part number index Indeks numerów części Rejstřík čísel dílů Model Page / Strona / Strana 5321SC (DZ) (DZ) (DS) (DZ) (DZ) (DZ 60/ EC (DZ) (DB) (DB) (DZ) (DZ) (DB) (DZ) SC (DZ) (DZ) (DZ) (DP) (DZ) (DZ) (DZ) xx (DZ/DB/DW) xx (DZ) xx (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DB) (DB) 65/ Model Page / Strona / Strana ASET-007 (BK) 163 ASET-017 (BK) 163 CC5AD (DZ) 145 CC11-AD (DZ) 145 CPUH-004 (BK/SL) 165 CPUH-005 (BK/SL) 166 CPUH-201 (BK/SL) 166 DAFR HAND (DB) 139 HANL (DB) 139 HAN3 (DS) 140 HAN4 (DY) 140 LADD (DZ) 137 LIFT-0019 (DB) 156 LIFT-0127 (DB) 159 LEL-0180 (DB) 119/121 LOCK-10EL (DB) 121 LOCK-10ELKO (DB) 121 TRAY-200 (CB) 161 TRAY-201 (BK) 162 TRAY-300 (CB) 161 9

15 Technical information This catalogue offers the most popular telescopic slides and is designed to assist you in selecting the most suitable slide for your application. Specialist slides are available for specific applications and your local Accuride distributor or sales representative can help you in identifying the correct choice. For specialist applications, where the slides are exposed to vibration and/or rough usage, or where frequency of access is high, the load ratings quoted may not be applicable. The products in this catalogue are grouped into sections and each section has a selection guide and a detailed datasheet for each product. Drawings and further technical information can be downloaded from Dimensions in millimetres. Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances All fixing positions must be used to achieve maximum load rating If slides are mounted horizontally (flat mount) the load rating is decreased to approximately 25% of the vertical load rating. See datasheets for slides that can be horizontally mounted Look for this symbol: Weights (W) and loads (L) are given in kg per pair. Where the product is supplied as a kit, the weight given is for the complete kit 80,000 denotes dynamic cycles tested When a slide is available in more than one colour, the two-letter prefix on the order code should be changed accordingly. The order code is made up as follows: Finish Slide number Slide length Feature No. in kit Revision DZ EC -2 -A Slide ordering prefixes are: --DZ electro zinc plate and blue passivate --DB electro zinc plate and black passivate --DW white --DH corrosion resistant (up to 96 hours) --DS stainless steel --DA aluminium --DP corrosion resistant (up to 500 hours) Technical support Please visit the FAQ/technical support page on our website, for the most current technical information or use the on-line request form to contact us by . 10

16 Dane techniczne Niniejszy katalog opisuje najbardziej popularne prowadnice teleskopowe i został opracowany, aby pomóc Państwu w dokonaniu właściwego wyrobu. Polecamy również nasze rozwiązania specjalne, projektowane i produkowane na zamówienie lokalny dystrybutor lub przedstawiciel handlowy pomoże w znalezieniu odpowiedniego typu. Podane wartości maksymalnych obciążeń mogą nie dotyczyć zastosowań specjalnych, gdzie prowadnice pracują w trudnych warunkach, są narażone na wibracje lub podlegają intensywnemu użytkowaniu. Produkty w katalogu zostały zgrupowane w odrębnych rozdziałach każdy z nich zawiera wskazówki ułatwiające wybór i szczegółowe specyfikacje techniczne dla danego wyrobu. Rysunki i inne dane techniczne można pobrać ze strony Rozmiary w milimetrach. Tolerancje wymiarów podano na rysunkach 2D CAD W celu uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie, do tego przewidziane, punkty montażowe Montaż poziomy (płaski) zmniejsza nośność prowadnic do ok. 25% nośności nominalnej, podawanej dla prowadnic zamontowanych pionowo(do boku). Prosimy o dokładne zapoznanie się ze specyfikacjami technicznymi prowadnic, w przypadku których dopuszcza się montaż poziomy Szukaj tego symbolu: Waga (W) i nośność (L) została podana w kg na parę prowadnic. Jeżeli dany produkt jest dostarczany w zestawie, podany ciężar dotyczy kompletnego zestawu 80,000 oznacza liczbę cykli w teście dynamicznym Jeżeli prowadnica występuje w różnych wersjach kolorów, należy zastosować odpowiedni 2-literowy przedrostek w kodzie zamówienia. Kod zamówienia składa się z następujących członów: Materiał/ powierzchnia Numer prowadnicy Długość prowadnicy Funkcja dodatkowa Ilość w zestawie Wersja DZ EC -2 -A Przedrostki kodów zamówień: --DZ galwanicznie cynkowane i pasywowane na niebiesko --DB galwanicznie cynkowane i pasywowane na czarno --DW w kolorze białym --DH odporne na korozję (do 96 godzin) --DS stal nierdzewna --DA aluminium --DP odporne na korozję (do 500 godzin) Wsparcie techniczne Zapraszamy do odwiedzenia strony często zadawanych pytań/wsparcia technicznego na naszej witrynie zawiera ona aktualne informacje techniczne, można również skorzystać z formularza online w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem a. 11

17 Technické informace Tento katalog nabízí nejpopulárnější teleskopické výsuvy a pomůže vám zvolit nejvhodnější výsuv pro příslušnou aplikaci. Specializované výsuvy jsou dostupné pro specifické aplikace a místní distributor společnosti Accuride nebo obchodní zástupce vám může pomoci s určením správného produktu. Uvedené nosnosti se nemusí vztahovat na specializované aplikace, kde jsou výsuvy vystaveny vibracím a/nebo drsnému zacházení anebo tam, kde je četnost přístupu vysoká. Produkty jsou v tomto katalogu seskupeny do částí. Každá část obsahuje návod k volbě a podrobný datový formulář pro každý produkt. Výkresy a další technické informace si můžete stáhnout na stránce Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech Pro maximální nosnost je nezbytné použit všechny úchytné body Pokud jsou výsuvy montované vodorovně (naplocho), nosnost se snižuje přibližně na 25 % nosnosti výsuvu montovaného svisle. Výsuvy, které lze montovat vodorovně najdete v datových formulářích Vyhledejte tento symbol: Hmotnosti (W) a zátěže (L) jsou uváděny v kg na pár. Pokud se produkt dodává v sadě, pak se uvedená hmotnost vztahuje na celou sadu 80,000 označuje počet cyklů dynamické zkoušky Pokud je výsuv dostupný ve více než jedné barvě, dvoupísmenná předpona by se měla v kódu objednávky odpovídajícím způsobem změnit. Kód objednávky se sestavuje následujícím způsobem: Material/ povrchová úprava Předpony pro objednávání výsuvů: Číslo výsuvu Délka výsuvu Vlastnost Počet v sadě Revize DZ EC -2 -A --DZ Elektrolyticky pozinkované a modře pasivované --DB Elektrolyticky pozinkované a černě pasivované --DW Bílé --DH Korozivzdorné (až do 96 hodin) --DS Nerezová ocel --DA Hliník --DP Korozivzdorné (až do 500 hodin) Technická podpora K získání nejnovějších technických informací laskavě navštivte stránku často kladených dotazů/technické podpory na naší webové stránce anebo použijte formulář on-line, abyste nás mohli kontaktovat em. 12

18 Light duty slides, load rating up to 50kg Prowadnice do niewielkich obciążeń do 50 kg Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg Model Load kg Cycles Travel Disconnect Corrosion resistant Page Model Nośność kg Cykli Wysuw Rozłączanie Odporne na korozję Strona Model Nosnost kg Cykly Výsuv Odpojení Korozivzdorné Strana , % , % , % , % , , % 19 DH , , % EC-B 45 80, % DO 45 80, , % SC/HDSC 45 80, , % TR/HDTR 45 80, % SC 45 80, %+ 31 DA , % ,000 75% 33 DS ,000 75% ,000 75% , ,000 75% DO 35 80, ,000 75% ,000 75% ,000 2-way ,000 2-way ,000 2-way 42 13

19 2431 Load rating up to 20kg 100% extension 16mm slide thickness Low profile: only 20mm high 80,000 Nośność do 20 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 16 mm Niski profil wysokość tylkko 20 mm Nosnost až 20 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 16 mm Nízký profil výška pouze 20 mm mm kg SL TR A B C D W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Notes: Fixing recommendation: M3 screw/ 3mm wood screw Max. head. ht. 1.8mm/Ø5.6mm Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue. Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M3/Wkręt do drewna 3 mm Maksymalna wysokość łba 1,8 mm/ø5,6 mm Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M3/Vrut do dřeva 3 mm Maximální výška hlavy 1,8 mm/ø 5,6 mm Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 14

20 3732 Load rating up to 40kg 100% extension 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket) Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting Unhanded push-latch disconnect Hold-in 80,000 Nośność do 40 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 12,7 mm (14 mm z kątownikiem montażowym) Opcjonalny kątownik wpinany dla montażu do dna i blatu Obustronne (uniwersalne) rozłączanie przyciskowe Zatrzask w pozycji wsuniętej Nosnost až 40 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 12,7 mm (14 mm s montážním úhelníkem) Volitelný připínací úhelník pro montáž ke dnu a pod desku Univerzální západka k odpojení zatlačením Přidrženi v zasunuté poloze 32.0 TR SL A B D C Ø4.4 TYP E F G TYP TYP. 4.4 x 6.9 TYP Ø4.6 TYP. Ø6.4 TYP TYP. 4.6 x 9.5 TYP = 96mm 3732 mm kg SL TR A B C D E F G W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ

21 XX Notes: Fixing recommendations: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm For brackets refer to page 128. Not Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt do drewna 4 mm Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/ø 9,6 mm Opcjonalne kątowniki patrz strona 128. Nie Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M4/Vrut do dřeva 4 mm Maximální výška hlavy 2,5 mm/ø 9,6 mm Volitelné úhelníky viz strana 128. Ne Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 16

22 2601 Load rating up to 45kg 100% extension 12.7mm slide thickness Low profile only 26.3mm high Hold-in 80,000 Nośność do 45 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 12,7 mm Niski profil wysokość tylkko 26,3 mm Zatrzask w pozycji wsuniętej Nosnost až 45 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 12,7 mm Nízký profil výška pouze 26,3 mm Přidrženi v zasunuté poloze 26.0 Ø4.6 x Ø Ø TYP TYP. Ø4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP TYP. 4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP A B C D E TR 26 A 21.6 TYP. B C D E SL Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro mm kg SL TR A B C D E W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Notes: Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/wkręt do drewna 4 mm Maksymalna wysokość łba 2 mm/ø 7,8 mm Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm Maximální výška hlavy 2 mm/ø 7,8 mm Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 17

23 2642 Load rating up to 45kg 100% extension 12.7mm slide thickness Low profile only 26.3mm high Groove or side mounting option Hold-in 80,000 Nośność do 45 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 12,7 mm Niski profil wysokość tylkko 26,3 mm Opcja montażu w rowku lub do boku Zatrzask w pozycji wsuniętej Nosnost až 45 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 12,7 mm Nízký profil výška pouze 26,3 mm Možnost montáže do drážky nebo na bok Přidrženi v zasunuté poloze M TYP TYP. Ø4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP TYP. 4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP A B 12.6 C D E TR A 21.6 TYP. B C D E SL Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro mm kg SL TR A B C D E W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Notes: Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/wkręt do drewna 4 mm Maksymalna wysokość łba 2 mm/ø 7,8 mm Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm Maximální výška hlavy 2 mm/ø 7,8 mm Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 18

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

We Seal Your World. Katalog produktů Katalog Uszczelnień. Product catalogue CZ PL PT JP. Catálogo do produto

We Seal Your World. Katalog produktů Katalog Uszczelnień. Product catalogue CZ PL PT JP. Catálogo do produto SEALING SOLUTIONS FOR CABLE AND PIPE PENETRATIONS EN CZ Product catalogue Katalog produktů Katalog Uszczelnień Catálogo do produto We Seal Your World Roxtec product catalogues EN This catalogue contains

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ ZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL MARKING

PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ ZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL MARKING PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ ZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL MARKING tel.: +48 600 892 255 tel.: +421 907 709 379 PRAMARK s.r.o. Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5 DIČ / VAT : CZ26198941 tel.: +420 251 561 029 fax:

Více

Play&Work. English Polski Česky

Play&Work. English Polski Česky Play&Work English Polski Česky Play&Work Play as you work, work as you play Business is like a strategy game. The winners are those who can look a few game moves ahead and foresee the future. Knowledge,

Více

EMC PRODUCT CATALOGUE

EMC PRODUCT CATALOGUE EMC EMC PRODUCT CATALOGUE SEALING SOLUTIONS FOR EMC APICATIONS EN PT EMC Product catalogue Katalog produktů EMC Katalog produktów EMC Catálogo de produto EMC We Seal Your World Roxtec product catalogues

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

English... 2. Polski... 19. Česky... 36. Slovenčina... 53. Deutsch... 70

English... 2. Polski... 19. Česky... 36. Slovenčina... 53. Deutsch... 70 English... 2 Polski... 19 Česky... 36 Slovenčina... 53 Deutsch... 70 V 1.23 Content Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 System requirements... 4 Safety instructions...

Více

User'sManual STMP-2234_A5:User's Manual for STMP-2234 2011.02.10. 18:07 Page 1

User'sManual STMP-2234_A5:User's Manual for STMP-2234 2011.02.10. 18:07 Page 1 User'sManual _A5:User's Manual for 2011.02.10. 18:07 Page 1 1 6 7 7 2 4 13 10 3 5 11 6 8 9 13 12 14 User'sManual _A5:User's Manual for 2011.02.10. 18:07 Page 2 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja

Více

www.dyras.com = registered trademark of The dyras wwe.factory LLC U.S.A

www.dyras.com = registered trademark of The dyras wwe.factory LLC U.S.A 5 2 6 3 1 7 9 8 4 13 www.dyras.com Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE

SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA SOFAS SOFY POHOVKY MODULAR SEATING SYSTEMS MODUŁOWE SYSTEMY SIEDZISK MODULÁRNÍ SYSTÉMY SEDADEL ARMCHAIRS FOTELE KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE 0 index indeks

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA OKC654T OKC954T INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE CZ Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 1 2 5 6 9 3 8 7 4 3 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme,

Více

ienergy str/pg 40 51 str/pg 24 39 str/pg 52 69

ienergy str/pg 40 51 str/pg 24 39 str/pg 52 69 THERAPIA SITTING 155 180cm 50 110 kg zdraví + prevence = Therapia THERAPIA představuje zcela revoluční přístup k pracovnímu sezení. Nabízí maximální individuální komfort a dlouhodobou ochranu zdraví přesně

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com QUICK Start Guide Thank you for purchasing our product. To ensure you a quick and convenient use of your new GOCLEVER TAB, please read these instructions carefully prior to use. This short manual describes

Více

SPRINT BAGLESS O L S* INSTRUCTION MANUAL E F U* D C I* R M

SPRINT BAGLESS O L S* INSTRUCTION MANUAL E F U* D C I* R M N SPRINT BAGLESS O L T* S* INSTRUCTION MANUAL E ENGLISH POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENČINA GB PL CZ HU SK K* F U* G H D C V* I* R M PRINTED IN P.R.C. 48003015 1 P Q J B A W *certain models only *tylko w wybranych

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry Industry Power Transmission Group Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry řemeny, převody a lineární technika 4 CONTI SYNCHROCHAIN 5 CONTI SYNCHROFORCE Supreme 6 CONTI SYNCHROFORCE

Více

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE V říjnu 1946 byly položeny základy nového strojírenského podniku v Jihlavě, národního podniku PAL Jihlava, jako pobočného závodu stejnojmenného podniku se sídlem v

Více