Contents. Spis treści Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Contents. Spis treści Obsah"

Transkript

1

2 Contents INTRODUCTION 2 Product index 5 Product options 7 Part number index 8 Technical information 10 Product datasheets Light duty slides up to 50kg 13 Medium duty slides, 51-99kg 43 Heavy duty slides, 100kg+ 63 Linear motion slides 93 Pocket door slides 103 Electronic locking products 117 Slide & tilt system 123 Mounting kits and accessories 127 Filing frame 149 Media hardware 155 How to select a slide 169 Environment 181 Limited lifetime guarantee 184 Spis treści Obsah WPROWADZENIE 3 Indeks produktów 5 Opcje produktów 7 Indeks numerów części 8 Dane techniczne 11 Karty danych produktów Prowadnice do niewielkich obciążeń do 50 kg 13 Prowadnice do średnich obciążeń, kg 43 Prowadnice do dużych obciążeń, 100 kg + 63 Prowadnice liniowe 93 Prowadnice do drzwi chowanych 103 Zamki elektroniczne 117 System wysuwania z przechyleniem 123 Zestawy i akcesoria montażowe 127 Rama kartotekowa 149 Akcesoria do multimediów 155 Jak wybrać prowadnicę 173 Środowisko 182 Ograniczona dożywotnia gwarancja 185 ÚVOD 4 Rejstřík produktů 5 Varianty produktů 7 Rejstřík čísel dílů 8 Technické informace 12 Datové formuláře produktů Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg 13 Výsuvy pro střední zatížení, kg 43 Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg + 63 Lineární vodicí lišty 93 Vedení pro otočné zásuvné dveře 103 Elektronické zámky 117 Výsuvný a výklopný systém 123 Montážní sady a příslušenství 127 Závěsný kancelářský rám 149 Kování pro multimédia 155 Jak zvolit výsuv 177 Životní prostředí 183 Omezená záruka na dobu životnosti 186 1

3 Introduction The most comprehensive range of off-the-shelf telescopic slides in the world Accuride has been at the forefront in the design and manufacture of telescopic slides and access and movement systems since Our products ensure the smooth movement of sliding components, contributing significantly to optimum space utilization, efficient storage and easy access for repair and maintenance. Quality With extensive first-class manufacturing and testing facilities, we are able to offer quality components that will perform reliably over the lifetime of your product. All our production facilities are certified to ISO9001:2008, with the German plant also achieving the ISO14001:2004 Environmental Standard. Local availability and fast delivery Our highly successful Quick Ship Programme is designed for customers who require an offthe-shelf service. Quick Ship covers an extensive range of slides and ancillary products and is available through the widespread Accuride sales and distribution network. Our distribution partners, backed by Accuride s design and technical teams, are expert in recommending the right slide for integration into your product. Please contact us for details of your local Accuride distribution partner. This catalogue is available in print, or via our website, As market demand changes Accuride may alter the products included in the Quick Ship Programme and we reserve the right to alter specifications without notice. Your local Accuride distributor will be able to advise you on product availability. 2

4 Wprowadzenie Największy na świecie wybór seryjnych prowadnic teleskopowych dostępnych z półki Od 1962 roku Accuride jest liderem w projektowaniu i produkcji prowadnic teleskopowych, rozwiązań ruchomych i ułatwiających dostęp. Nasze produkty zapewniają płynne przemieszczanie ruchomych elementów, wydatnie ułatwiając optymalne wykorzystanie przestrzeni, efektywne magazynowanie i łatwy dostęp w celu naprawy i konserwacji. Jakość Dysponując pierwszorzędnym parkiem maszynowym i oprzyrządowaniem testowym jesteśmy w stanie zaoferować komponenty wysokiej jakości, niezawodnie działające przez cały okres użytkowania urządzenia. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO9001:2008, a te działające w Niemczech spełniają ponadto normę środowiskową ISO14001:2004. Lokalna dostępność szybka dostawa Nasz cieszący się dużym powodzeniem program Quick Ship jest przeznaczony dla klientów zainteresowanych dostawą gotowego produktu z magazynu. Cały asortyment gotowych prowadnic i akcesoriów z oferty Quick Ship dostępny jest w sieci dystrybucyjnej Accuride. Nasi dystrybutorzy, wspierani przez zespoły projektowe i techniczne Accuride, są ekspertami w doborze właściwego rodzaju prowadnicy do danego zastosowania. Prosimy o kontakt w celu otrzymania informacji o najbliższym partnerze dystrybucyjnym Accuride. Ten katalog jest dostępny w wersji papierowej lub na naszej witrynie internetowej W miarę zmieniających się potrzeb rynku Accuride dopasowuje asortyment produktów objętych programem Quick Ship. Zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia. Najbliższy dystrybutor Accuride chętnie poinformuje Państwa o dostępnych produktach. 3

5 Úvod Nejrozsáhlejší sortiment standardních teleskopických výsuvů na světě Společnost Accuride je na popředí designu a výroby teleskopických výsuvů a přístupových a pohybových systémů od roku Naše produkty zajišťují hladký pohyb vodicích součástí, což významně přispívá k optimálnímu využití prostoru, efektivnímu skladování a snadnému přístupu za účelem oprav a údržby. Kvalita Díky rozsáhlým prvotřídními výrobním a zkušebním závodům jsme schopni nabídnout kvalitní součásti, které budou spolehlivě pracovat po dobu životnosti produktu. Všechny naše výrobní závody jsou certifikovány podle normy ISO9001:2008 a německý závod dosáhl také certifikace podle systému enviromentálního řízení ISO14001:2004. Místní dostupnost a rychlá dodávka Náš vysoce úspěšný program Quick Ship je navržený pro zákazníky, který požadují standardní služby. Program Quick Ship pokrývá rozsáhlý sortiment výsuvů a pomocných produktů a je dostupný prostřednictvím prodejní a distribuční sítě Accuride. Naši distribuční partneři, podporovaní konstrukčními a technickými týmy Accuride, vám odborně doporučí správný výsuv k začlenění do vašeho produktu. Obraťte se na nás prosím s žádostí o údaje vašeho místního distribučního partnera Accuride. Tento katalog je dostupný v tištěné podobě nebo na naší webové stránce Jelikož trh vyžaduje změny, společnost Accuride může měnit produkty zahrnuté do programu Quick Ship a vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předběžného upozornění. O dostupnosti produktů vás bude moci informovat váš místní distributor společnosti Accuride. 4

6 Product index Indeks produktów Rejstřík produktů 5

7 Light duty slides up to 50kg Prowadnice do niewielkich obciążeń do 50 kg Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % kg... p14 40kg... p15 45kg... p17 45kg... p DH EC-B 3832DO /50kg... p19 45/50kg... p21 45kg... p23 45/50kg... p SC/HDSC 3832TR/HDTR SC DA /50kg... p27 45kg... p29 45kg... p31 50kg... p32 75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % 2421 DS DO kg... p33 20kg... p34 35kg... p35 35/50kg... p36 35/50kg... p38 50kg... p39 Two-way travel / Wysuw dwustronny / Oboustranný výsuv 75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % kg... p40 50kg... p41 45kg... p42

8 Medium duty slides 51-99kg Prowadnice do średnich obciążeń, kg Výsuvy pro střední zatížení, kg 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % 5417EC kg... p44 55kg... p45 55kg... p46 60kg... p47 60kg... p DS kg... p49 65/80kg... p50 68kg... p51 68kg... p52 68kg... p DS DS kg... p54 70kg... p55 70kg... p56 80kg... p57 82kg... p58 90kg... p60 75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % 0204 DS kg... p61 60/65kg... p62

9 Heavy duty slides 100kg+ Prowadnice do dużych obciążeń, 100 kg + Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg + 100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 % 5343/ EC kg... p64 100kg... p66 100kg... p67 120kg... p kg... p69 DS SC kg... p70 120kg... p71 124kg... p72 150/170kg... p73 160kg... p75 DS DP /180kg... p kg... p77 227kg... p79 227kg... p80 227kg... p82 DA DA % extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 % DA Two-way travel, 75% extension Wysuw dwustronny, wysuw 75% Oboustranný výsuv, výsuv 75 % 12.5± kg... p86 400/600kg... p88 438/550kg... p90 100kg... p92 6 5

10 Linear motion slides Prowadnice liniowe Lineární vodicí lišty 2415 DS0115RC RS DA0115RC/RCH kg... p94 30kg... p95 60kg... p97 60kg... p98 130kg... p100 Pocket door slides Prowadnice do drzwi chowanych Vedení pro otočné zásuvné dveře kg... p kg... p kg... p kg... p / kg... p kg... p114 Hinge recommendations Zalecane zawiasy Doporučení závěsů... p116 Electronic locking products Slide and tilt system Zamki elektroniczne Elektronické zámky System wysuwania z przechyleniem Výsuvný a výklopný systém DZ3832EL 12.7 DBLOCK10EL DA min max Ø p118 p121 p124 6

11 Mounting kits and accessories Zestawy i akcesoria montażowe Montážní sady a příslušenství Bracket kit / Zestaw kątowników / Sada úhelníků: 2109/2132/3732/3832 series... p /9308/ p /5321EC... p133 Ladder strips / Listwy drabinkowe / Žebříčkové lišty..... p137 Soft close mechanism / Mechanizm miękkiego domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením... p138 Locking handle kit / Uchwyt z blokadą / Madlo se zajištěním... p139 Cable carriers / Prowadniki przewodów / Držáky kabelů... p145 Enclosure bracket kits / Zestaw kątowników do szaf elektrycznych / Sada úhelníků pro elektroskříně... p147 Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám DAFR20... p150 Media hardware Akcesoria do multimediów Kování pro multimédia Mechanical lift / Podnośnik mechaniczny / Mechanický zdvih... p156 TV lift / Podnośnik do TV / Zdvih pro TV... p159 Keyboard trays / Półki klawiaturowe / Výsuvy pro klávesnice... p161 Articulating keyboard arms / Przegubowe wysięgniki klawiatury / Kloubová ramena pro klávesnice... p163 CPU holders / Uchwyty do podwieszenia CPU / Držáky na počítače... p165

12 Product options Opcje produktów Možnosti produktů Model / Model / Model Load (kg) Page Hold-out (DO) / Zatrzask w pozycji wysuniętej / Přidrženi ve vysunuté poloze / /50 25 Self-close (SC) / Samodociąg / Samozasunutí / Soft-close (EC) / Miękkie domykanie / Samozasunutí s tlumením Push-to-open (TR) / System otwierania bez uchwytu / Uvolnění výsuvu zatlačením Lock-in / Blokada w pozycji wsuniętej / Zajištění v zasunuté poloze 3832EL Lock-out / Blokada w pozycji wysuniętej / Zajištění ve vysunuté poloze DS Corrosion resistant / Odporny na korozję / Korozivzdorné DS DS0115RC DH /50 21 DA DS /65 62 DA DS /80 50 DS DS DS DA0115RC DS / DP DA DA / DA /

13 Part number index Indeks numerów części Rejstřík čísel dílů Model Page / Strona / Strana 0115-CASSRC (DP) 95/ CASSRC (DS) 95/ DJIGRC (DZ) ECRC (DP) RC (DA) RC (DS) RCH (DA) RS (DZ) STOPRC (DA) STOPRC (DS) (DZ) (DZ) (DZ) (DS) (DZ) (DS) (DZ) (DB) (DZ) 97/ (DZ) (DZ) (DB) (DB) (DZ) (DZ) (DS) (DZ) (DZ/DB) DO (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) 17 Model Page / Strona / Strana 2642 (DZ) (DS) (DZ) (DS) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ/DB/DW) (DH) EC-B (DZ/DB) DO (DZ) SC (DZ/DB/DW) HDSC (DZ) TR (DZ/DB/DW) HDTR (DZ) EL (DZ) ELKO (DZ) (DA) (DA) (DA) (DA) (DA) (DZ) (DS) EC (DZ) 66 8

14 Part number index Indeks numerów części Rejstřík čísel dílů Model Page / Strona / Strana 5321SC (DZ) (DZ) (DS) (DZ) (DZ) (DZ 60/ EC (DZ) (DB) (DB) (DZ) (DZ) (DB) (DZ) SC (DZ) (DZ) (DZ) (DP) (DZ) (DZ) (DZ) xx (DZ/DB/DW) xx (DZ) xx (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DZ) (DB) (DB) 65/ Model Page / Strona / Strana ASET-007 (BK) 163 ASET-017 (BK) 163 CC5AD (DZ) 145 CC11-AD (DZ) 145 CPUH-004 (BK/SL) 165 CPUH-005 (BK/SL) 166 CPUH-201 (BK/SL) 166 DAFR HAND (DB) 139 HANL (DB) 139 HAN3 (DS) 140 HAN4 (DY) 140 LADD (DZ) 137 LIFT-0019 (DB) 156 LIFT-0127 (DB) 159 LEL-0180 (DB) 119/121 LOCK-10EL (DB) 121 LOCK-10ELKO (DB) 121 TRAY-200 (CB) 161 TRAY-201 (BK) 162 TRAY-300 (CB) 161 9

15 Technical information This catalogue offers the most popular telescopic slides and is designed to assist you in selecting the most suitable slide for your application. Specialist slides are available for specific applications and your local Accuride distributor or sales representative can help you in identifying the correct choice. For specialist applications, where the slides are exposed to vibration and/or rough usage, or where frequency of access is high, the load ratings quoted may not be applicable. The products in this catalogue are grouped into sections and each section has a selection guide and a detailed datasheet for each product. Drawings and further technical information can be downloaded from Dimensions in millimetres. Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances All fixing positions must be used to achieve maximum load rating If slides are mounted horizontally (flat mount) the load rating is decreased to approximately 25% of the vertical load rating. See datasheets for slides that can be horizontally mounted Look for this symbol: Weights (W) and loads (L) are given in kg per pair. Where the product is supplied as a kit, the weight given is for the complete kit 80,000 denotes dynamic cycles tested When a slide is available in more than one colour, the two-letter prefix on the order code should be changed accordingly. The order code is made up as follows: Finish Slide number Slide length Feature No. in kit Revision DZ EC -2 -A Slide ordering prefixes are: --DZ electro zinc plate and blue passivate --DB electro zinc plate and black passivate --DW white --DH corrosion resistant (up to 96 hours) --DS stainless steel --DA aluminium --DP corrosion resistant (up to 500 hours) Technical support Please visit the FAQ/technical support page on our website, for the most current technical information or use the on-line request form to contact us by . 10

16 Dane techniczne Niniejszy katalog opisuje najbardziej popularne prowadnice teleskopowe i został opracowany, aby pomóc Państwu w dokonaniu właściwego wyrobu. Polecamy również nasze rozwiązania specjalne, projektowane i produkowane na zamówienie lokalny dystrybutor lub przedstawiciel handlowy pomoże w znalezieniu odpowiedniego typu. Podane wartości maksymalnych obciążeń mogą nie dotyczyć zastosowań specjalnych, gdzie prowadnice pracują w trudnych warunkach, są narażone na wibracje lub podlegają intensywnemu użytkowaniu. Produkty w katalogu zostały zgrupowane w odrębnych rozdziałach każdy z nich zawiera wskazówki ułatwiające wybór i szczegółowe specyfikacje techniczne dla danego wyrobu. Rysunki i inne dane techniczne można pobrać ze strony Rozmiary w milimetrach. Tolerancje wymiarów podano na rysunkach 2D CAD W celu uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie, do tego przewidziane, punkty montażowe Montaż poziomy (płaski) zmniejsza nośność prowadnic do ok. 25% nośności nominalnej, podawanej dla prowadnic zamontowanych pionowo(do boku). Prosimy o dokładne zapoznanie się ze specyfikacjami technicznymi prowadnic, w przypadku których dopuszcza się montaż poziomy Szukaj tego symbolu: Waga (W) i nośność (L) została podana w kg na parę prowadnic. Jeżeli dany produkt jest dostarczany w zestawie, podany ciężar dotyczy kompletnego zestawu 80,000 oznacza liczbę cykli w teście dynamicznym Jeżeli prowadnica występuje w różnych wersjach kolorów, należy zastosować odpowiedni 2-literowy przedrostek w kodzie zamówienia. Kod zamówienia składa się z następujących członów: Materiał/ powierzchnia Numer prowadnicy Długość prowadnicy Funkcja dodatkowa Ilość w zestawie Wersja DZ EC -2 -A Przedrostki kodów zamówień: --DZ galwanicznie cynkowane i pasywowane na niebiesko --DB galwanicznie cynkowane i pasywowane na czarno --DW w kolorze białym --DH odporne na korozję (do 96 godzin) --DS stal nierdzewna --DA aluminium --DP odporne na korozję (do 500 godzin) Wsparcie techniczne Zapraszamy do odwiedzenia strony często zadawanych pytań/wsparcia technicznego na naszej witrynie zawiera ona aktualne informacje techniczne, można również skorzystać z formularza online w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem a. 11

17 Technické informace Tento katalog nabízí nejpopulárnější teleskopické výsuvy a pomůže vám zvolit nejvhodnější výsuv pro příslušnou aplikaci. Specializované výsuvy jsou dostupné pro specifické aplikace a místní distributor společnosti Accuride nebo obchodní zástupce vám může pomoci s určením správného produktu. Uvedené nosnosti se nemusí vztahovat na specializované aplikace, kde jsou výsuvy vystaveny vibracím a/nebo drsnému zacházení anebo tam, kde je četnost přístupu vysoká. Produkty jsou v tomto katalogu seskupeny do částí. Každá část obsahuje návod k volbě a podrobný datový formulář pro každý produkt. Výkresy a další technické informace si můžete stáhnout na stránce Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech Pro maximální nosnost je nezbytné použit všechny úchytné body Pokud jsou výsuvy montované vodorovně (naplocho), nosnost se snižuje přibližně na 25 % nosnosti výsuvu montovaného svisle. Výsuvy, které lze montovat vodorovně najdete v datových formulářích Vyhledejte tento symbol: Hmotnosti (W) a zátěže (L) jsou uváděny v kg na pár. Pokud se produkt dodává v sadě, pak se uvedená hmotnost vztahuje na celou sadu 80,000 označuje počet cyklů dynamické zkoušky Pokud je výsuv dostupný ve více než jedné barvě, dvoupísmenná předpona by se měla v kódu objednávky odpovídajícím způsobem změnit. Kód objednávky se sestavuje následujícím způsobem: Material/ povrchová úprava Předpony pro objednávání výsuvů: Číslo výsuvu Délka výsuvu Vlastnost Počet v sadě Revize DZ EC -2 -A --DZ Elektrolyticky pozinkované a modře pasivované --DB Elektrolyticky pozinkované a černě pasivované --DW Bílé --DH Korozivzdorné (až do 96 hodin) --DS Nerezová ocel --DA Hliník --DP Korozivzdorné (až do 500 hodin) Technická podpora K získání nejnovějších technických informací laskavě navštivte stránku často kladených dotazů/technické podpory na naší webové stránce anebo použijte formulář on-line, abyste nás mohli kontaktovat em. 12

18 Light duty slides, load rating up to 50kg Prowadnice do niewielkich obciążeń do 50 kg Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg Model Load kg Cycles Travel Disconnect Corrosion resistant Page Model Nośność kg Cykli Wysuw Rozłączanie Odporne na korozję Strona Model Nosnost kg Cykly Výsuv Odpojení Korozivzdorné Strana , % , % , % , % , , % 19 DH , , % EC-B 45 80, % DO 45 80, , % SC/HDSC 45 80, , % TR/HDTR 45 80, % SC 45 80, %+ 31 DA , % ,000 75% 33 DS ,000 75% ,000 75% , ,000 75% DO 35 80, ,000 75% ,000 75% ,000 2-way ,000 2-way ,000 2-way 42 13

19 2431 Load rating up to 20kg 100% extension 16mm slide thickness Low profile: only 20mm high 80,000 Nośność do 20 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 16 mm Niski profil wysokość tylkko 20 mm Nosnost až 20 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 16 mm Nízký profil výška pouze 20 mm mm kg SL TR A B C D W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Notes: Fixing recommendation: M3 screw/ 3mm wood screw Max. head. ht. 1.8mm/Ø5.6mm Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue. Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M3/Wkręt do drewna 3 mm Maksymalna wysokość łba 1,8 mm/ø5,6 mm Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M3/Vrut do dřeva 3 mm Maximální výška hlavy 1,8 mm/ø 5,6 mm Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 14

20 3732 Load rating up to 40kg 100% extension 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket) Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting Unhanded push-latch disconnect Hold-in 80,000 Nośność do 40 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 12,7 mm (14 mm z kątownikiem montażowym) Opcjonalny kątownik wpinany dla montażu do dna i blatu Obustronne (uniwersalne) rozłączanie przyciskowe Zatrzask w pozycji wsuniętej Nosnost až 40 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 12,7 mm (14 mm s montážním úhelníkem) Volitelný připínací úhelník pro montáž ke dnu a pod desku Univerzální západka k odpojení zatlačením Přidrženi v zasunuté poloze 32.0 TR SL A B D C Ø4.4 TYP E F G TYP TYP. 4.4 x 6.9 TYP Ø4.6 TYP. Ø6.4 TYP TYP. 4.6 x 9.5 TYP = 96mm 3732 mm kg SL TR A B C D E F G W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ

21 XX Notes: Fixing recommendations: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm For brackets refer to page 128. Not Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt do drewna 4 mm Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/ø 9,6 mm Opcjonalne kątowniki patrz strona 128. Nie Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M4/Vrut do dřeva 4 mm Maximální výška hlavy 2,5 mm/ø 9,6 mm Volitelné úhelníky viz strana 128. Ne Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 16

22 2601 Load rating up to 45kg 100% extension 12.7mm slide thickness Low profile only 26.3mm high Hold-in 80,000 Nośność do 45 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 12,7 mm Niski profil wysokość tylkko 26,3 mm Zatrzask w pozycji wsuniętej Nosnost až 45 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 12,7 mm Nízký profil výška pouze 26,3 mm Přidrženi v zasunuté poloze 26.0 Ø4.6 x Ø Ø TYP TYP. Ø4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP TYP. 4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP A B C D E TR 26 A 21.6 TYP. B C D E SL Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro mm kg SL TR A B C D E W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Notes: Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/wkręt do drewna 4 mm Maksymalna wysokość łba 2 mm/ø 7,8 mm Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm Maximální výška hlavy 2 mm/ø 7,8 mm Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 17

23 2642 Load rating up to 45kg 100% extension 12.7mm slide thickness Low profile only 26.3mm high Groove or side mounting option Hold-in 80,000 Nośność do 45 kg Wysuw 100 % Grubość prowadnicy 12,7 mm Niski profil wysokość tylkko 26,3 mm Opcja montażu w rowku lub do boku Zatrzask w pozycji wsuniętej Nosnost až 45 kg Výsuv 100 % Tloušťka výsuvu 12,7 mm Nízký profil výška pouze 26,3 mm Možnost montáže do drážky nebo na bok Přidrženi v zasunuté poloze M TYP TYP. Ø4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP TYP. 4.6 TYP. Ø6.3 TYP. 4.6 x 7.9 TYP A B 12.6 C D E TR A 21.6 TYP. B C D E SL Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro Hole not available for Otwór niedostępny dla Otvor není dostupný pro mm kg SL TR A B C D E W L DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Notes: Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm Horizontal mounting not recommended Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances Uwagi: Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/wkręt do drewna 4 mm Maksymalna wysokość łba 2 mm/ø 7,8 mm Montaż poziomy niezalecany Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu Tolerancje wymiarowe patrz rysunki 2D CAD Poznámky: Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm Maximální výška hlavy 2 mm/ø 7,8 mm Vodorovnou montáž nedoporučujeme Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech 18

Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám

Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám DIN 4 size Optional anti-tilt and lock (right hand side) Installation width adjustable by 16mm Knock down frame easy assembly Handle cut out and front

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400

Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400 Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400 SLF400 Harmonikově skládací systém SLF 400 Slide and fold glass panel system SLF 400 SLF400-B10-ROLLER vozík SLF400-B10-ROLLER Roller HN Závěs

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame 4 PALERMO Dveřní rám Glass door frame Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PALERMO Dveřní rám ke skleněným

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Roxtec R X, RS X seal

Roxtec R X, RS X seal Roxtec R X, RS X seal EN The Roxtec R X and RS X CZ Bezsvárové kity Roxtec R X a solutions have been designed RS X obsahují jedno těsnění R for use where welding is not desired. nebo RS společně s jednou

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

Posuvné systémy Sliding system TARVISIO

Posuvné systémy Sliding system TARVISIO Posuvné systémy Sliding system Posuvný systém Sliding system Sestava pro křídlo montované do skla obsahuje: One panel set, glass installation includes: Sestava pro křídlo montované do stěny obsahuje:

Více

1456 www.hettich.com

1456 www.hettich.com 1456 www.hettich.com y Přehled sortimentu Výsuvy pro dřevěné zásuvky Výsuvy Quadro Přehled 1458-1459 Výsuvy pro dřevěné zásuvky Kuličkové výsuvy KA Přehled 1498-1499 Výsuvy pro dřevěné zásuvky Rolničkové

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame PALERMO Dveřní rám Glass door frame 4 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +40 60 3 76; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím,

Více

SIENA BALUSTRADO. Kování pro zábradlí Balustrades fittings

SIENA BALUSTRADO. Kování pro zábradlí Balustrades fittings SIENA BALUSTRADO Kování pro zábradlí Balustrades fittings 9 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 3 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ Balustrado-D

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E PØEHLED PRVKÙ P R O G R A M P O R T E 1 OBSAH 1 KORPUSY KOMOD / CABINET CORPUSES 2 DOPLŇUJÍCÍ PRVKY KORPUSŮ / CORPUS ACCESSORY 3 KOMBINACE KOMOD A - R / RANGE OF CABINETS A - R 7 ZAVĚSNÉ SKŘÍŇKY / WALL

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE F11SET Zámek pro vnitřní i vnější dveře s otvevíracím tlačítkem, bez aretace Lock for free passage (outside and inside push-buttons)

Více

Posuvné systémy Sliding system TRIESTE SF40, TRIESTE SF50 TRIESTE SF56 GRADO AJ51 TERNO, TERNO DIVA TARVISIO MILANO

Posuvné systémy Sliding system TRIESTE SF40, TRIESTE SF50 TRIESTE SF56 GRADO AJ51 TERNO, TERNO DIVA TARVISIO MILANO Posuvné systémy Sliding system TRIESTE SF40, TRIESTE SF50 TRIESTE SF56 GRADO AJ51 TERNO, TERNO DIVA TARVISIO MILANO TS-01SET Sada dílů posuvného systému s nárazníkem a aretací Completed accessory kit

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytek Døevotvar Chelèického 3

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

MONZA OFFICE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door

MONZA OFFICE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door 3 MONZA OFFICE Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ

Více

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm 3 police malá shelf - small doplňující prvek korpusu Corpus accessory for C + F + H + R 46 x 40/2 cm zásuvka velká bílá White drawer - large doplňující prvek korpusu Corpus accessory for A + C + E + G

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

Zábradlí Balustrades SIENA BALUSTRADO

Zábradlí Balustrades SIENA BALUSTRADO Zábradlí Balustrades SIENA BALUSTRADO Balustrado Zábradlí Balustrade Výrobek / Product hlavní profil / main profile těsnění / gaskets Kusů / Pcs 1 set / set IX /2/ 1 Balustrado-D Zábradlí - profil s horním

Více

M-KUPR s.r.o. www.m-kupr.cz tel. 566 630 155

M-KUPR s.r.o. www.m-kupr.cz tel. 566 630 155 Zásuvkové bočnice Vantage s plnovýsuvy s tlumením, nosnost 40 kg. M-KUPR s.r.o. www.m-kupr.cz tel. 566 630 155 3.01 Cassetti e guide Cassetti ZÁSUVKY VANTAGE DRAweR VAnTAge Synchronizované plnovýsuvy s

Více

Posuvný systém Sliding system TRIESTE SF40

Posuvný systém Sliding system TRIESTE SF40 Posuvný systém Sliding system TRIESTE SF40 TREISTE SF40 Posuvný systém TRIESTE SF40 Sliding system TRIESTE SF40 SF40-STP Doraz SF40-STP End stopper SF40-TR Horní kolejnice SF40-TR Top track SF40-ROLLER

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Horizont h a n d b o o k

Horizont h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Stolový systém je určen pro vybavování pracovišť administrativy. Základní stolová jednotka, která tvoří hlavní prvek tohoto systému je základním stavebním kamenem pro vytváření

Více

8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby

8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby NEW 8018/ MINI RÝPADLO 8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby Provozní hmotnost: 1822kg / 2067kg Výkon motoru: 14.2kW 8018/ MINI RÝPADLO SPECIFIKACE STATICKÉ ROZMĚRY Podvozek E D Počet spodních

Více

ERICE LINE. Zámky a protikusy s elektro západkou Access control locks

ERICE LINE. Zámky a protikusy s elektro západkou Access control locks Zámky a protikusy s elektro západkou Access control locks 3 Možnost změny strany montáže koule bez zásahu do mechanizmu zámku Knob can be installed easily from both sides of the lock ELEKTRO ZÁPADKA /

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytku Dřevotvar Chelčického

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS PR rev. 02/2011 HSK 63A DIN 69871 JIS B 6339 (MAS BT) DIN 2080 9 22 23 46 47 60 61 68 69 73 75 86 87 96 1 DIN 2080 JIS B 6339 DIN 69871 HSK 63A DIN 2080 JIS B

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 <

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 < Použití K 16 J a K 32 J jsou 2-modulové třípólové vypínače jmenovitého proudu 16A a 32A se spínacím úhlem 90. Spínače mohou být upevněny na DIN lištu, nebo pomocí šroubů M4 na základovou desku. Rovněž

Více

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.alumia.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU www.klusdesign.cz ARCHITECTURAL LED FIXTURES PROFILY DO SÁDROKARTONU - ZÁKLADNÍ INFORMACE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION ZAPUŠTĚNÉ PROFILY

Více

MILANO. Posuvný systém Sliding system

MILANO. Posuvný systém Sliding system Posuvný systém Sliding system 6 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 897, 737 0 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BRTOSINI.CZ MILNO Posuvný systém MILNO Sliding system

Více

Platform h a n d b o o k

Platform h a n d b o o k handbook Stolový systém Úvod Stolový systém je otevřená, flexibilní varianta pracoviště. Jedná se o několik pracovních míst v jedné sestavě, v závislosti na počtu jeho uživatelů. Je vhodný pro různé typy

Více

Zástrče, pákové uzávěry / Latches, lever locking

Zástrče, pákové uzávěry / Latches, lever locking Zástrč nábytková ZN1 / Furniture latch ZN1 materiál / material: Z pozinkovaná, Y žlutý pozink / Zn, tropic. plated steel Zástrč lakovaná Z4 / Latch painted Z4 kg/100pcs materiál / material : hnědý lak

Více

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE PLACHTOVÉ KONŠTRUKCIE KONSTRUKCJE PLANDEKOWE

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE PLACHTOVÉ KONŠTRUKCIE KONSTRUKCJE PLANDEKOWE Shrnovací celoplachtové konstrukce / Zhrňovacie celoplachtové konštrukcie / Konstrukcje przesuwania całej plandeki EDSCHA LITE 72 CZ Nástavba se shrnováním plachty za použití jednoho mechanismu EDSCHA,

Více

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Montážní návod Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Operating instructions Crimping pliers PV-CZM... for MC3, MC4 and MC4-EVO 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2

Více

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Řezáky trubek z neželezných kovů a plastů RIDGID jsou určeny pro čisté řezy po

Více

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather Připraveno pro Vaše kreativní nápady mnoho variant, mnoho možností, ale vždy jen jeden výsledek dokonalý projekt ve všech detailech Prepared for your creative ideas many variants, many options, but always

Více

PARACIELO MERANO. Kování pro skleněné stříšky Glass canopies

PARACIELO MERANO. Kování pro skleněné stříšky Glass canopies PARACIELO MERANO Kování pro skleněné stříšky Glass canopies 10 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 2 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PARACIELO

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Provedení zvýraznění. Lak bílý Lak šedý Lak pískový. Vysoký lesk bílý Vysoce lesklý lak šedý Vysoce lesklá písková

Provedení zvýraznění. Lak bílý Lak šedý Lak pískový. Vysoký lesk bílý Vysoce lesklý lak šedý Vysoce lesklá písková CZ now! slide dokonalého tvaru, tiché, USPořádAné: vypracované Skříně S PoSUvnýmI dveřmi. Zasouvání je jedna z nejhezčích funkcí, kterou může být nábytek vybaven. Velkorysé, individuálně uspořádané fronty,

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

ERICE LINE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door

ERICE LINE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door 3 KÓD CODE DOSTUPNÝ POVRCH AVAILABLE FINISH ZÁMEK A PROTIKUS LOCK & STRIKE PATCH MATNÝ SATIN LESKLÝ POLISHED STŘÍBRNÝ ELOX SILVER ANODIZED

Více

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA MODUS SPMA SPMA Celoplastová předřadníková skříň, plastový bílý krycí rámeček Metalizovaný polykarbonátový reflektor EPSA EP analogově stmívatelný 1 10 V vestavné asvítidlo do minerálního nebo sádrokartonového

Více

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l ATEX The great suction power of model T40Plus is given by the vacuum it creates: it can collect very heavy materials or wet dust, it is ideal to solve any waste problem that were unsolvable till today.

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

W.O.T. standard HANDBOOK

W.O.T. standard HANDBOOK W.O.T. standard HANDBOOK Stolový systém W.O.T. standard Úvod W.O.T. standard Univerzální stolový systém W.O.T. je unikátní vlastní technologií a konstrukcí desky. Nejčastěji užívaná dřevotřísková deska

Více

PRICE LIST March 2013

PRICE LIST March 2013 PRICE LIST March 2013 Na tento ceník se nevztahují žádné EXW LUXART, s.r.o., CZ Blučina. strana 1 / 31 Index Page Cree Aeroblades Model P 1 Cree Aeroblades Model G 2 Cree THE EDGE Street mounting 1 3 Cree

Více

PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK

PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK H 01 H 02 H 03 H 04 H 08 H 05 H 06 H 07 1 H 11 H 12 H 13 H 10 S

Více

V Ý S U V N É Š AT N Í K O Š E... 9 4 D O P L Ň K Y Š AT N A... 9 7 S K L O P N É Š AT N Í T Y Č E... 9 8

V Ý S U V N É Š AT N Í K O Š E... 9 4 D O P L Ň K Y Š AT N A... 9 7 S K L O P N É Š AT N Í T Y Č E... 9 8 V Y B AV E N Í Š AT E N Ř A D A H O G A R P L U S................................................................................ 8 8 V Ý S U V N É Š AT N Í K O Š E... 9 4 P R Á D E L N Í K O Š E.....................................................................................

Více

ZENITH 2 Screen system HANDBOOK

ZENITH 2 Screen system HANDBOOK ZENITH 2 Screen system HANDBOOK Paravánový systém ZENITH 2 Úvod Paravánový systém ZENITH 2 slouží ke zkvalitnění pracovního prostředí. V prostoru velkoplošné kanceláře zajišťuje dle velikosti určitý stupeň

Více

Accessories. handbook

Accessories. handbook Accessories handbook Kancelářské doplňky Novum Novum Kalíšek velký Novum Pen pot Novum RAL9022 stříbrná silver 005210 RAL9010 bílá white 005227 RAL9006 chrom chrome finish 005211* RAL9004 černá black 005209*

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

VÝKONNÝ FOTOMETRICKÝ NÁSTROJ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ OTISK

VÝKONNÝ FOTOMETRICKÝ NÁSTROJ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ OTISK senso 1 2 LED GENERATION. Pro Shréder, to je inovace, inteligence a odpovědnost. Máme vyvinutou kompletní řadu LED svítidel pro všechny naše obchodní sektory: Pouliční osvětlení, dekorativní osvětlení,

Více

GN 807 GN 708. Přítlačné upínací šrouby. Přítlačné upínací šrouby. Rychloupínače

GN 807 GN 708. Přítlačné upínací šrouby. Přítlačné upínací šrouby. Rychloupínače GN 807 Přítlačné upínací šrouby Pozinkovaný ocelový šroub DIN 933, třída 8.8 (pevnost v tahu 800 N/mm 2 ) s ochrannou krytkou DIN 806 (typ B pouze pro d mm) nebo bez ochranné krytky (typ A). Pozinkované

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Simple je řadou lišt zaměřenou na jednoduchost a barevnost. Jedná se převážně o slabé lišty vyznačující se pestrou a širokou paletou barevného dokončení, které je

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

GARDA CATANIA. Těsnění mezi sklo Interpanel seals

GARDA CATANIA. Těsnění mezi sklo Interpanel seals CATANIA Těsnění mezi sklo Interpanel seals 4 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ TĚSNĚNÍ GARDA Rohová těsnění

Více

N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E... 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A... 1 1 0

N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E... 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A... 1 1 0 P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E............................................ 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A..............................................................................

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

VÝSUVNÉ KOŠE... 98 PRÁDELNÍ KOŠE... 100 DOPLŇKY ŠATNA... 101 SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE... 104 BOTNÍKY... 105 ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU...

VÝSUVNÉ KOŠE... 98 PRÁDELNÍ KOŠE... 100 DOPLŇKY ŠATNA... 101 SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE... 104 BOTNÍKY... 105 ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU... 96 VÝSUVNÉ KOŠE... 98 PRÁDELNÍ KOŠE... 100 DOPLŇKY ŠATNA... 101 SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE... 104 BOTNÍKY... 105 ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU... 106 UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA... 122 97 ::: VÝSUVNÉ KOŠE

Více

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Olympus. Modul "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" slouží

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

MDM 1 FOX 02081. Položka Název dílu Materiál, rozměr Volně / ks Balíček/ ks

MDM 1 FOX 02081. Položka Název dílu Materiál, rozměr Volně / ks Balíček/ ks MDM 1 FOX 02081 GB - USA Parts list Part Part name Material, dimensions Loose In bag # building instructions 01 - drawing documetation 01-1 fuselage fiberglass 01-1-23 elevator servo tray plywood 4 mm

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

KBN1. KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění

KBN1. KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění KBN1 DN 8 - DN 300 DN 8 - DN 300 KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění KBN1 - stainless steel hose, parallel corrugations Single-wall, medium

Více