ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH. - jednoznačná výhoda zaměstnance!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH. - jednoznačná výhoda zaměstnance!"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH jednoznačná výhoda zaměstnance! Každý z nás, ať chceme či nechceme, jsme v pracovním životě často vystaveni různým obtížným situacím, při nichž potřebujeme účinnou podporu. A protože zvůle podnikatelů ještě nevymizela (např. situace, která v loňském roce vznikla v nošovické automobilce Hyundai je toho dokladem), jsou zde odbory, aby nám byly nápomocny a poskytly nám ochranu. Odborové organizace poskytují svým členům různé služby. K těm nejžádanějším patří bezplatné právní poradenství. Platí to u všech právních problémů a není jich málo, které souvisí převážně s pracovním poměrem. Většinou se jedná o propuštění ze zaměstnání, popř. převody na jiná pracoviště nebo různá znevýhodnění zaměstnance. Odborová organizace tímto pomáhá svým členům uhájit jejich práva. Informace pro členy Jsou poskytovány prostřednictvím různých periodik. SONDY- revue pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu. Odebírají je prakticky všechny závodní výbory (ZV). Jsou zdrojem cenných informací jak pro funkcionáře, tak i pro řadové členy odborů. KOVÁK - týdeník odborového svazu KOVO. Monitoruje aktuální dění v odborech jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Kovák je k dispozici členům na každém ZV. VOSA - vydává Odborová centrála Vítkovice (OCV). Jejím posláním je jednak poskytovat aktuální informace ze života odborů, tak i psát o dění ve VÍTKOVICE MACHINERY GROUP SPECIÁLNÍ PUBLIKACE jsou určeny široké odborářské veřejnosti. Jsou dobrými manuály pro každou odborovou organizaci. Vzdělávání a školení Odborové organizace nabízejí svým členům různé možnosti vzdělávání. Tato vzdělávací činnost přispívá k tomu, aby se na pracovištích prosazovaly kvalitní pracovní a životní podmínky. Semináře jsou pro účastníky bezplatné a jsou organizovány jak z centra tak i regionálně. Tématicky jsou zaměřeny na výstavbu a úkoly odborů. Nástavbové semináře jsou např. k otázkám kolektivního vyjednávání, mezd, bezpečnosti práce aj. Kulturně společenská a sportovní činnost Má v odborech tradičně své místo a je ve středu zájmu prakticky každé ZO. Je na organizaci samotné, čemu dají členové přednost. Mohou to být tématické zájezdy, návštěva kulturních představení, výstav nebo sportovních podniků, většinou za finančního přispění základní organizace. Nezřídka ZO pořádají i opakované ročníky sportovních turnajů. Příležitost pro všechny členy Všichni členové mají možnost se aktivně podílet na činnosti odborové organizace. Naskýtá se jim možnost pracovat v různých komisích např. dohodovací. Ta projednává se zástupci zaměstnavatele obsah kolektivních smluv - to jsou především pracovní a mzdové podmínky. Své názory může každý člen uplatnit i při jednáních odborových orgánů, popř. je publikovat v odborářském tisku. Mladí členové mají příležitost být aktivně činní v Radě mladých, sdružených V Českomoravské konfederaci odborových svazů. Svým členstvím v odborech zaměstnanci vyjadřují odborové organizaci podporu v její činnosti a usnadňují ji pozici pro jednání se zaměstnavateli. Zkrátka, členství v odborech - jednoznačná výhoda zaměstnance! S.J. Opět nám vznikl nový Poradní a expertní sbor (PES), který by měl údajně navázat na práci bývalé Bezděkovy komise. Vždyť z toho, co tato komise připravila, se realizovalo jen minimum. Na další už nebyla politická vůle. Za ministrování Petra Nečase (MPSV) se připravoval plán, který reformu plánoval na tři etapy. Jedna počítala se zavedením opt-outu (vyvázání se ze státního systému ve prospěch soukromého), ten je velice výhodný jen pro lidi s vysokým příjmem současně ale snižuje příjmy veřejného důchodu. Je to velmi riskantní, jak potvrzuje Fritz von Nordheim z Evropské ZAMYŠLENÍ komise. V padesátých letech tento systém důchodů zavedla Británie, jenže ten zkolaboval právě proto, že neplnil sociální funkci. V dnešní Evropě tento důchodový systém má jen Slovensko (tam vyvedli 9 %), nikde jinde to nebylo tolik. Teď mají obrovské deficity rozpočtu. Podle člena PES p. Samka (ČMKOS) je náš důchodový systém po zvýšení důchodové hranice stabilizován tak na 15 let. Reformy penzí byly nedávno provedeny ve Švédsku nebo Itálii. Severský stát šel cestou úpravy průběžného systému, zaručuje minimální úroveň Pokračování na str. 2 MOTTO: Važ svá slova! Každé může být tvým posledním.

2 2 VOSA penzí, ale i zároveň zaručuje větší zásluhovost. Tento systém je nastaven takovým způsobem, aby se nemohl dostat do deficitu. Tato reforma se připravovala deset let, kladem bylo, že všechny zainteresované strany včetně politických byly drženy na míle daleko. Tím se podařilo dosáhnout široké podpory veřejnosti. Radikální změny schválené v Itálii v devadesátých letech budou platit totiž až za 40 let, ani tady není opt-out, protože to odbory nikdy nedovolí. Proč se nepoučit jak je to v okolních státech a co je možno použít při tvorbě nového důchodového systému? Kdo nám zaručí, že pravicí propagovaný opt-out, pokud by byl zaveden a my bychom není to ani 43 % průměrné mzdy v tomto státě, což je něco přes 2 000,- Kč nad minimální mzdu. A průměrný věk důchodců je v roce let. PES má snahu opět věk odchodu do důchodu zvýšit na Krize nekončí, ve sdělovacích prostředcích se dovídáme, že firmám rostou pohledávky po lhůtách splatnosti, vzájemně si tedy neplatí jak mají, přetrvávají problémy se zakázkami, úvěry od bank se obtížně získávají. Vláda stále málo podporuje ekonomiku tzv. státními zakázkami potřebnými k oživení ekonomiky. Politika ČNB a ostatních bank je i proto velmi opatrná z obavy o případnou nedobytnost poskytnutých úvěrů. V posledním období se v rámci opatření z ministerstva financí ozývají hlasy o přijetí podpůrných opatření zlepšit tuto svízelnou situaci a je snaha o tlak na bankovní sektor. Prostor pro úvěrování podnikatelů je tak stále omezený. Majitelé kolem sebe potřebují obchodní štiky, které by vyhrály boj o současné zakázky na státních či polostátních investičních akcích. Současná realita v nedostatku zakázek, tím celkově menší naplněnost kapacity VÍTKOVICE MACHINERY GROUP než v létech minulých, i přes vysoké plánované cíle tohoto roku věští jen málo o oživení výroby. Generálním ředitelům, majitelem svěřené jednotlivé akciové společnosti Vítkovic, mají letos celkově dosáhnout, (podle informací z denního tisku) výsledku v tržbách 23,8 miliard, v zisku pak vytvořit hospodářský výsledek 2,3 miliardy, ale prozatím je tento plán podle skutečné zaplněnosti zakázkami jen částečně naplněn. Například plán výroby zalomených hřídelí je ve VHM a.s. naplněn na 30 % a celkově je pro letošní rok plánováno 160 ks zalomených hřídelí. Připomínám, že v letech to bylo okolo 110 zalomených hřídelí. Rekordní počet 300 kusů byl vyroben v roce Důvodem současného poklesu ve výrobě hřídelí je vliv stagnace v námořní přepravě, proto je výroba motorů do lodí nižší než v letech minulých. Přijatý plán má pravděpodobně i svou obchodní strategii (?). V letošní, stále ještě krizové době, obchodníci zajišťují zakázkovou náplň výroby, která je technologicky náročnější, než-li výroba opakovaná (například lodní). V tomto směru bude pak celkově méně produktivní, daleko náročnější na zkušenosti a zručnost zaměstnanců a je zřejmé, že výsledky v produktivitě práce nebudou na úrovni výsledků z let předchozích. Vzpomeňme předloňské celkové zisky skupiny 28 firem VMG kterých bylo dosaženo přes 2,2 miliardy po zdanění. Letos se mohou projevit dopady propouštění zaměstnanců v roce 2009, kdy odešlo z důvodů tzv. organizačních změn nebo neprodloužením smluv a předčasných odchodů do důchodu asi 900 zaměstnanců VMG. Mzdové náklady se odchodem zaměstnanců, zřejmě i vlivem dopadu KRIZE a tím nižšího vyplaceného objemu na prémiích a také snížením objemu přesčasových hodin snížily o 10 %. Ze dvou miliard ročních nákladů na mzdy to je úspora znatelná. Další, auditem ale neověřené, zaměstnavatelem avizované propouštění i v letošním roce situaci se zaměstnanci v odborných profesích by dále ještě zhoršilo. Platilo a vždy bude platit, že investice zaměstnavatele do zaměstnanců se strategicky v budoucnu jistě dobře zaměstnavatelům vyplatí. Spokojený ZAMYŠLENÍ Pokračování ze str.1 opravdu spořili do soukromých 67 let. To bychom v krajích penzijních fondů, někdo nevytuneloval, protože by ty naše vklady nebyly garantovány. A co inflace, za 30 let tohoto spoření jakou budou mít hodnotu? Představa pravicových politiků, že si musíme šetřit na penzi minimálně 5 000,- Kč je fantasmagorie, když minimálně 70 % pracujících nedosahuje průměrné mzdy. Totiž nejen většina politiků, ale i ti, co o tom rozhodují, žijí mimo realitu Středočeský, Moravskoslez- obyčejných lidí. Z informací ČSSZ víme, že za rok 2009 je průměrný důchod ,- Kč, ský, Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Jihočeský, Karlovarský a Olomoucký měli po schválení této hranice v nových kolektivních smlouvách jako benefit dohodnout už i rakve, protože se může stát, že u některých profesí se nemusíme dožít odchodu do důchodu. Je to trochu morbidní, ale i toho se můžeme dožít. Vždyť vidíme, že hlavně na severu Moravy se opět zhoršuje ovzduší, co dnes vlastně dýcháme. Jak to působí na naše zdraví? To, co se mohlo řešit již dávno za bývalého hejtmana Tošenovského, dnes jeho spolustraník Drobil svádí na dnešní vedení kraje. A co k tomu Praha? Někteří novináři z hlavního města to vyřešili za všechny. Prodejme Ostravsko Polsku za 1 Kč a žádný problém už nebude. Myšlení těch, co by tento problém měli svými články a dotazy na politiky řešit, se jaksi neslučuje s jejich povoláním, aspoň většina lidí to odsuzuje (viz diskuse Deník). Jak nám média sdělila, jsme nejzatíženější region v Evropě. Třinec a okolí 14x, Bohumín 10x, Ostravsko 12x překročen limit polétavého prachu, bonbónkem je ovšem čtvrť Ostrava-Zábřeh, tam se dokonce naměřilo překročení 20x. Paradoxem je, že zde nejsou žádné fabriky, na které se to vždy svádí. Ironicky říkám hlavně žijte zdravě, ať si potom nějaký důchod vůbec užijete. Jiří Demel předseda OCV HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NÁS BUDE LETOS STÁLE BYTOSTNĚ OHROŽOVAT zaměstnanec realizuje lépe svou práci. Ekonomové varují, že tento rok dojde k dalšímu poklesu reálných příjmů obyvatel ČR; prognózují stagnaci mezd, inflaci předpovídají okolo 2 % růstu. Ze strany zaměstnavatele jsou prosazovány úsporné návrhy při dohodování kolektivní smlouvy na léta Týkají se vyplácení 60 % náhrady mzdy při hrozících odstávkách v případě dočasného omezení odbytu nebo poptávky u zaměstnavatele. Realita by v přijetí tohoto návrhu byla taková, že vyplácení náhrad mezd části zaměstnanců, kteří budou částečnou nezaměstnaností postiženi, tj. nejnižší možnou náhradu mzdy bez možné alternativní dohody mezi zaměstnavatelem s odborovou organizací např. o vystřídání zaměstnanců tak jak lze dle 209 ZP. Dohodou je možné reálně posoudit rozsah omezení výroby, možnost zohlednění sociálních, ekonomických, organizačních náležitostí a objektivní rozložení negativních dopadů na zaměstnavatele a na zaměstnance.

3 VOSA 3 HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NÁS BUDE LETOS STÁLE BYTOSTNĚ OHROŽOVAT Pro odboráře i zaměstnance v působnosti ZO Těžká mechanika je nesouhlas s tímto návrhem zaměstnavatele, požadujeme řešení vyplácení náhradou mezd dohodou. Omezit tím přenášením hlavní tíhy problémů na ty, kteří za neutěšený stav způsobený KRIZÍ ve skupině Vítkovice Machinery Group mohou nejméně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) vznikla 1. října 2009 sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny. ČPZP je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice s více než 700 tisíci pojištěnci a 84 pobočkami. Pojišťovna disponuje širokou sítí přesahující 24 tisíc smluvních zdravotnických zařízení. Nabídka preventivních programů byla sestavena s cílem uspokojit co nejširší okruh pojištěnců ČPZP. VYBRANÉ Služby a produkty ČPZP: Preventivní programy Plaťte méně Cestovní připojištění Elektronická přepážka Více informací také na : Infolinka Preventivní programy jsou rozděleny do následujících skupin: Děti a mládež děti a mládež do 18 let včetně Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: Organizované plavecké kurzy (děti do 8 let včetně) Organizované pobyty v přírodě - školky v přírodě (děti do 7 let včetně), školy v přírodě (děti 6-16 let včetně), lyžařské kurzy (děti let včetně) V dosavadním průběhu jednání při dohodování KS zástupci odborů v DHK k náhradě mzdy při částečné nezaměstnanosti navrhovali několik dalších vstřícných a alternativních řešení. Pokud v průběhu roku 2010 a 2011 krize ustoupí, budou zakázky, výroba se naplní, tak nemám obavy z toho, že by si Preventivní očkování až 300 Kč, pneumokoková onemocnění až 500 Kč, rakovina děložního čípku až Kč: Očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování Očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB Očkovací látka proti chřipce Očkovací látka proti meningokokovým infekcím Očkovací látka proti rakovině děložního čípku* až Kč Očkovací látka proti pneumokokovým onemocněním až 500 Kč Očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám Očkovací látka proti planým neštovicím Očkovací látka proti rotavirovým nákazám Vitaminy (děti do 2 let včetně) až 100 Kč Sportovní prohlídka Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka Celiakie až Kč * Možnost sdružení příspěvků na očkování proti rakovině děložního čípku - rodiče se mohou vzdát svého nároku na příspěvek na preventivní programy a převést jej na dítě. Extra nabídka! Vitaminy (děti 3-15 let včetně) jednou ročně na všech pobočkách ČPZP (říjen až prosinec) Ozdravně léčebné pobyty (děti 7-15 let včetně) Balíček pro novorozence (obdrží zákonný zástupce při zaměstnanci jedné nejvýznamnější české strojírenské skupiny VMG s výrobou neporadíli, již několikrát za uplynulých 20 let dokázali, že umí a vytáhli vlastní pilnou prací své výkony na maximum. Krize kapitálu se za 180 let existence firmy VÍTKOVICE několikrát opakovala, pracovní i finanční podmínky se přičině- registraci novorozence k ČPZP) Studenti studenty denního studia od 19 do 26 let včetně Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: Lyžařský výcvik Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka Preventivní očkování : očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB očkovací látka proti chřipce očkovací látka proti meningokokovým infekcím Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Příspěvek na laserové operace očí až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Ženy ženy ve věku od 19 let Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: klíšťové encefalitidě hepatitidě typu A, B, a AB ním zaměstnanců vyvíjely. Historicky bychom si mohli připomenout fakta z alba dějin, kdy například v únoru 1912 byla požadována 8 hodinová pracovní doba, nebo 16. listopadu 1926 se konala Veřejná schůze dělnictva vítkovických Železáren za jednotný postup v boji proti HLADOVÝM MZDÁM. Karel Hoferek Česká průmyslová zdravotní pojišťovna představuje nabídku preventivních programů pro rok 2010 chřipce Hormonální substituční terapie + prevence osteoporózy (věk let včetně) Prevence rakoviny prsu ultrasonografické vyšetření (věk let včetně), mamografické nebo ultrasonografické vyšetření (věk let včetně) Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test (věk let včetně) až 200 Kč Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Laserové operace očí až Kč Manažerka svého mateřství (věk let včetně) až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Muži muže ve věku od 19 let Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: klíšťové encefalitidě hepatitidě typu A, B, a AB chřipce Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test, (věk Pokračování na str. 4

4 4 VOSA Česká průmyslová zdravotní pojišťovna... Pokračování ze str let včetně) až 200 Kč Prevence onemocnění rakovinou prostaty - vyšetření PSA, (věk let včetně) až 200 Kč Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Laserové operace očí až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Bonus Plus Preventivní program pro všechny pojištěnce bez omezení věku - Bonus Plus Program Bonus Plus je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané body může pojištěnec vyměňovat za produkty a služby v průběhu celého roku. Více informací na Dárci krve dárce krve Vitaminy po každém odběru Balíček vitaminů pro držitele bronzové a stříbrné Jánského plakety Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety až Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí Příspěvek pro držitele Zlatého kříže až Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí Informace k čerpání příspěvků na preventivní programy Nabídka programů dle věku pojištěnce Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věkovou skupinu) bude čerpat v daném roce, během roku nelze přecházet z jedné skupiny programů do druhé. Nelze tedy kombinovat čerpání příspěvků mezi skupinami programů pro děti a mládež, studenty, muže a ženy. Preventivní očkování U preventivního očkování lze příspěvek uplatnit na kteroukoliv dávku, není-li u jednotlivých druhů uvedeno jinak. U preventivního očkování se nehradí aplikace. Způsob čerpání příspěvků na preventivní programy Jednoznačně preferovanou volbou čerpání příspěvků na preventivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec prostředky do 14 pracovních dní, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dní. K identifikaci účtu je klient povinen předložit výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelnou kopii) nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu. Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu. Doklady potřebné k čerpání preventivních programů Občanský průkaz Průkazní kartička k bankovnímu účtu nebo výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie), noví pojištěnci musí předložit u prvního čerpání v roce 2010, stávající pojištěnci při změně čísla bankovního účtu Účetní doklad, případně další doklady požadované u jednotlivých preventivních programů, musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii Čerpání příspěvku zákonným zástupcem: - vazbu dítě - zákonný zástupce je nutno doložit - pojištěnci, kterým bylo dítě svěřeno, ve smyslu ustanovení zákona o rodině, do péče nahrazující péči rodičů, a to formou osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu a rodný list dítěte Dlužníci na pojistném nebo penále Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program. Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky Výjimku představují lyžařské kurzy, ozdravně léčebné pobyty pro děti a organizované pobyty v přírodě pro celiaky. Účetní doklad musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně. Platnost preventivních programů rok 2010 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2010, tzn. že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od do , není-li v popisu programu stanoveno jinak. Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2010, mohou být proplaceny nejpozději do Pojištěnec musí být v době čerpání i nárokování programu pojištěn u ČPZP. ČPZP si vyhrazuje právo preventivní programy v průběhu roku upravit Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou nové preventivní programy platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující datum předání na kontaktní místo nebo podací razítko pošty. Další informace O konkrétních podmínkách preventivních programů se informujte na na kontaktních místech ČPZP, na lince Infocentra nebo na Program zdravotní péče Plán MEDIPARTNER Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům v ostravském regionu speciální program zdravotní péče. Tento program mohou využívat všichni pojištěnci evidovaní u smluvních praktických lékařů Plánu MEDIPARTNER. Stačí na kterékoliv ostravské pobočce ČPZP podepsat jednoduchý Registrační formulář. Registrace do Plánu MEDI- PARTNER je zdarma a pojištěnce k ničemu nezavazuje. Plán MEDIPARTNER nabízí unikátní objednávkový systém s garancí max. 15 minutové čekací doby na objednané vyšetření u smluvních lékařů ve: Fakultní nemocnici Ostrava Hornické poliklinice Ostrava u vybraných ambulantních specialistů Nový klient Plánu MEDI- PARTNER obdrží hned při registraci dvě poukázky v celkové hodnotě 200 Kč, které může využít k proplacení vybraných sportovních aktivit, relaxačních a regeneračních aktivit, zdravotnických potřeb, stomatologie, zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a dalšího zboží a služeb. Více informací na: Infolinka vydáno se souhlasem ČPZP Nabídka preventivních programů pro rok 2010 Všeobecné zdravotní pojišťovny V tomto čísle vás seznámíme pouze s částí této nabídky, to je s programy, které jsou již platné a mohou se čerpat. Další preventivní programy se nacházejí ve fázi schvalování a budou otištěny v březnovém čísle. Děkujeme za pochopení Mořský koník 2010 Již sedmnáct let pomáháme dětem trpícím alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními obtížemi prostřednictvím léčebně-ozdravných pobytů u moře s názvem Mořský koník. Dlouhodobý pobyt u moře s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je pro tyto děti velmi přínosný. Projeví se následně v celkovém zlepšení zdravotního stavu, kdy je dítě méně nemocné, nemusí tak často navštěvovat lékaře ani užívat léky. I v roce 2010 jsou v rámci zvýšeného komfortu přesuny do místa pobytu realizovány letecky. Kdo se může zúčastnit pobytů v roce 2010? Pobytů se mohou účastnit děti, které

5 VOSA 5 Nabídka preventivních programů... Vybráno z časopisu SONDY Paragrafy do kapsy Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (II.) Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání Až do loňského roku jsem byl v řádném zaměstnání. Potom jsem vykonával různá příležitostná zaměstnání, pracoval jsem např. na dohody o provedení práce a vykonával různé pracovní aktivity, které nejsou dobami důchodového pojištění. Z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti, když z některých mých posledních pracovních aktivit nemám doklady o výši výdělku? Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání stanovenou v 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, se podpora v nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění. Z výše uvedeného vyplývá, že při splnění zákonem stanovených podmínek se vám stanoví podpora v nezaměstnanosti z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhl ve vašem posledním řádném zaměstnání v roce 2008, pokud toto zaměstnání bylo dobou důchodového pojištění. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání V současné době pracuji kromě hlavního pracovního poměru ještě ve vedlejším pracovním jsou ke dni podání přihlášky na pobyt u moře pojištěny u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, dosáhnou v roce 2010 věku alespoň 6 let (ročník 2004), nebo v roce 2010 nejsou starší 17 let (ročník 1993), jsou chronicky nemocné onemocněními, která odpovídají stanoveným zdravotním indikacím, a neléčí se nebo neléčily pro některou z kontraindikací pobytu. Kolik pobyty stojí? Všeobecná zdravotní pojišťovna dotuje léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník ročně částkou okolo 100 milionů korun, které slouží k úhradě ubytování a stravy, dopravy, personálního a technického zajištění a dalších nezbytností, aby pobyty fungovaly tak, jak mají, a přinášely požadované léčebné výsledky. Výše finančního příspěvku rodičů se vypočítává dle délky pojištění dítěte u Všeobecné zdravotní pojišťovny (eventuelně při délce pojištění kratší než 5 let podle počtu zákonných zástupců dítěte pojištěných u VZP), termínu a místa pobytu. Přesnou výši naleznete na webových stránkách. Přihlášky pro rok 2010 Příjem přihlášek na léčebněozdravné pobyty Mořský koník byl zahájen 4. ledna 2010 a ukončen po naplnění všech kapacit, nejdéle však 30. června Veškeré pokyny včetně přihlášky ke stažení naleznete na webových stránkách. Turnusy v roce 2010 se uskuteční celkem 10 třítýdenních turnusů ve dvou přímořských lokalitách: v Řecku v hotelovém komplexu Poseidon Beach na poloostrově Chalkidiki v Chorvatsku v hotelovém komplexu Adriatic Vrboska na ostrově Hvar Oba hotelové komplexy se nachází v krásné přírodě a jsou vybaveny sportovišti a dalšími prostorami pro zájmový i kulturní program. V každém pobytovém místě bude zřízena dočasná ordinace pro činnost zdravotnických pracovníků. V případě potřeby je zajištěna další nutná lékařská péče v odpovídajícím zdravotnickém zařízení v blízkosti pobytového místa. Doprava Přesun do místa konání pobytů bude realizován letecky. Letadla do Řecka (letiště Soluň) a do Chorvatska (letiště Split) budou odlétat z letiště Praha-Terminál 3 a tam se budou i navracet. Při cestě tam i zpět obdrží děti v letadle svačinu (bagetu, ovoce, pití). Program pobytu Na každý z turnusů je připravován sportovní a kulturně-zábavný program a také nabídka doprovodných výletů, aby se děti nenudily a měly zajištěn dostatek pohybu. Čeká je zdravé a pravidelné stravování (5x denně) a také odpočinek. Samozřejmostí je dohled nad správným dodržováním pitného režimu. Doprovod dětí budou během cesty a pobytu zabezpečovat výchovní pracovníci, lékaři, zdravotní sestry a sportovní animátoři. Klub pevného zdraví Přijměte dobrovolný závazek, že budete žít zdravě a věnovat se prevenci, a získejte za to od nás jakožto člen Klubu pevného zdraví výhody. Výhody členů Klubu pevného zdraví Slevy a bonusy u celé řady partnerů S pomocí klubové karty mohou členové čerpat zajímavé slevy a bonusy u celé řady partnerů po celé ČR. Přehled slev a bonusů naleznete v katalogu výhod, který je ke stažení na našich webových stránkách Jak se stát členem klubu? Pokud splňujete podmínky členství, stačí vyplnit on-line přihlášku na webových stránkách Během několika dnů obdržíte poštou klubovou kartu opravňující k využívání slev u našich partnerů. vydáno se souhlasem VZP Vybráno ze zasedání Rady na Lahvárně změna ředitele Informace z G6 předsednictvem OS KOVO bylo zástupci firmy SODEXO k problému zaměstnávání rozhodnuto, že Moravskoslez- zpracovali nový ceník jídel z důvodu zvýšení 1 % DPH ve středu se u- skutečnila beseda zástupců vítkovických odborů s gen. ředitelem Ing. Světlíkem, vedením kraje, města, parlamentu a p. Paroubkem ve vítkovickém zámečku agenturních zaměstnanců byla pozvána Mgr. Čerchová, která vysvětlila, jaké práva a povinností mají tito zaměstnanci vůči zaměstnavateli Informace z Regionální rady na sněmu ČMKOS přijat do konfederace nový odborový svaz DODAS ský kraj bude mít na sněmu ČMKOS pouze 3 zástupce. Podle pravidel ČMKOS za každých odborářů - 1 zástupce, takže Moravskoslezský kraj má nárok minimálně na 4 zástupce. V tomto rozhodnutí je jasně vidět snahu OS KOVO o snížení zástupců z MSK a naopak zachování zástupců z Čech. Má pro nás sněm vůbec význam? Na Regionální radě dokonce padl návrh na jeho zrušení v březnu 2010 se bude konat konference KS MSK, na kterou bude pozván předseda OS KOVO Josef Středula a místopředseda OS KOVO Ing. Marek i k vyjasnění otázky odborového domu na Smíchově. poměru u jiného zaměstnavatele. V případě, že bych se stal nezaměstnaným, počítala by se mi podpora v nezaměstnanosti, případně podpora při rekvalifikaci z obou těchto zaměstnání, nebo jenom z výdělku z toho hlavního? Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných mě- Pokračování na str. 6

6 6 VOSA Vybráno z časopisu SONDY Pokračování ze str. 5 síčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu. Splatnost podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci S manželkou jsme současně přišli o práci a stali se nezaměstnanými. Podpora v nezaměstnanosti nám byla oběma přiznána, ale ne vlastní vinou jsme se ocitli v dost svízelné sociální situaci, přitom máme 4 děti školního věku. Může nám úřad práce poskytnout nějakou zálohu před řádným výplatním termínem podpor v nezaměstnanosti? Pokud ne, do kdy nejdéle nám musí být úřadem práce podpora v nezaměstnanosti vyplacena? Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další splátce zúčtovány. Pokud vám byla přiznána podpora v nezaměstnanosti např. v měsíci říjnu a ještě týž měsíc rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti nabylo právní moci, měla by vám být podpora v nezaměstnanosti vyplacena nejdéle do konce měsíce listopadu. Vaše svízelná sociální situace by mohla být důvodem k tomu, aby vám úřad práce dříve vyplatil zálohu na podporu v nezaměstnanosti. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti stanoví diferencovaně podmínky pro opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti v závislosti na tom, zda uchazeči o zaměstnání v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula nebo uplynula celá podpůrčí doba, a to následovně: I. Když ještě neuplynula celá podpůrčí doba V loňském roce jsem pobíral podporu v nezaměstnanosti 2 měsíce, celou dobu jsem nevyčerpal, protože jsem si našel práci. Nyní jsem opět bez práce, a tak by mě zajímalo, jestli budu mít opět nárok na podporu v nezaměstnanosti a jak dlouho ji budu brát. Je mi 45 let. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jste vykonával zaměstnání, které je dobou důchodového pojištění, alespoň 3 měsíce a současně můžete úřadu práce osvědčit, že splňujete podmínku celkové doby předchozího zaměstnání, tzn. že jste získal v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního Od je Klub důchodců při OCV přestěhován do přízemí budovy na ulici Ruské č. 56 (bývalý Osinek). Z KOTKOVY ULICE SE VRÁTÍTE NA ULICI RUSKOU A PAK VPRAVO SMĚREM K ZÁBŘEHU, ASI PO 100 M ODBOČÍTE ZA BU- DOVU, V NÍŽ JE VELKOPRODEJNA TABÁK. Z NÁDVOŘÍ DRUHÝM VCHODEM VEJDETE DO PŘÍZEMÍ, KDE JE NYNÍ UMÍSTĚN KD PŘI OCV právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve vašem případě vám bude podpora v nezaměstnanosti poskytována po dobu 5 měsíců. Pokud jste získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, bude vám podpora v nezaměstnanosti poskytována pouze po dobu zbývajících 3 měsíců. Podmínka 12 měsíců důchodového pojištění v posledních třech letech platí i v tomto případě. II. Když už uplynula celá podpůrčí doba Momentálně jsem ve výpovědní době a budu opět nucen si hledat novou práci, což v současné době, jak předpokládám, nebude nic jednoduchého a budu se tudíž muset opět hlásit na úřadu práce. Problém je v tom, že to bude v letošním roce už podruhé. Nejsem si jistý, jestli mi vůbec nějakou podporu dají, protože v poslední evidenci jsem pobíral podporu po celou dobu. Je mi 25 let. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnosti: - ze zdravotních důvodů např. podle ustanovení 52 písm. d) a e) a 56 písm. a) zákoníku práce - protože mu byla dána zaměstnavatelem výpověď z organizačních důvodů viz 52 písm. a) až c) zákoníku práce - protože zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek viz např. 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Do doby 6 měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání a krátkodobé zaměstnání. Také zde musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání, to znamená, že musíte úřadu práce osvědčit, že jste získal v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců. Pouze při splnění těchto podmínek vám bude poskytována podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tzn. ve vašem případě po dobu 8 měsíců. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby Jsem veden v evidenci úřadu práce a pobírám podporu v nezaměstnanosti. Pokud onemocním, budu dále pobírat podporu v nezaměstnanosti souběžně s dávkami nemocenského pojištění od mého posledního zaměstnavatele? Pokud uchazeč o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby onemocní a pobírá dávky nemocenského pojištění z titulu svého posledního zaměstnání, platí, že doba, po kterou tyto dávky pobírá, se mu nezapočítává do podpůrčí doby a po tuto dobu mu též není vyplácena podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Po ukončení nemoci, když přestanete pobírat dávky nemocenského pojištění, vám bude dále poskytována podpora v nezaměstnanosti až do vyčerpání celé podpůrčí doby. Pokud uchazeč o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby onemocní a jsou mu poskytovány dávky nemocenského pojištění z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání, tak po dobu, po kterou tyto dávky pobírá, je mu též poskytována podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Jestliže byste onemocněl v průběhu podpůrčí doby a neměl nárok na dávky nemocenského pojištění, byla vy vám po dobu nemoci dále poskytována podpora v nezaměstnanosti, ale pouze do uplynutí vaší podpůrčí doby. pokračování příště

7 VOSA 7 Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ 1) Jaké je Michelangelovo příjmení? a) Caravaggio b) Santi c) Buonarroti d) Vecelli 2) Co je to kaple? a) malá kostelní místnost b) zakončení sloupu c) velkoměsto d) velice tenká trubička 3) Která budova byla nejvyšší před vybudováním Eiffelovy věže? a) chrám sv. Petra v Římě b) kolínský dóm Uběhl měsíc a ve středu se znovu sešla a jednala stravovací komise. Hned v úvodu nás paní ředitelka informovala o velkých technických problémech, které se musely neodkladně řešit v jídelně Lesík. Jednalo se o opakovanou závadu na parovodu, která velmi zkomplikovala běžný provoz v celé kuchyni. Závadu se podařilo odstranit a ze strany Sodexa byla oceněna ochota i rychlost, s jakou byl nastálý problém vyřešen. c) Empire State Building d) Cheopsova pyramida 4) Co vyjadřuje přízvisko Mélská v názvu Venuše Mélská? a) jméno umělce b) název města c) jméno ostrova d) příjmení tvůrce 5) Který z následujících prvků je radioaktivní? a) indium b) germanium c) krypton d) polonium 6) Jak se jmenovalo dříve hlavní město Indonésie Djakarta? a) Leningrad b) Batávie c) Saigon d) Konstantinopole 7) Kde byl zabit objevitel James Cook? a) na Tahiti b) na Havaji c) na Samoi d) na Guamu 8) Kdo vypráví Pohádky tisíce a jedné noci? a) Laila b) Fatina c) Šeherezáda d) Jasmina 9) Která země je označována poetickým výrazem Albion? a) Francie b) Španělsko c) Albánie d) Británie 10) Jak se jmenuje asistent Sherlocka Holmese? a) Dr. Faust b) Dr. Welby c) Dr. Mabuse d) Dr. Watson Řešení: 1 c), 2 a), 3 b), 4 c), 5 d), 6 b), 7 b), 8 c), 9 d), 10 d) STRAVOVÁNÍ opět na pořadu dne Při kontrole připomínek z minulého zasedání jsme se dověděli, že problém s hranatými talíři byl vyřešen nahříváním v konvektomatech. Zateplení Food marketu se odkládá a to pro finanční náročnost. Nicméně problém s teplotou se řeší prozatím položením talířů na ohřívanou plochu, takže by měly být teplé. Předmětem kritiky se tentokrát staly malé porce jídel, především příloh, jako je bramborová kaše nebo omáčky. Jednalo se ale i o jiná jídla, např. čočka na kyselo, hrachová kaše a fazole. Došlo i na nekvalitní kouskové maso. Podle ohlasů mnozí strávníci nezaznamenali změnu k lepšímu Na druhé straně někteří strávníci chtěli vyjádřit písemnou pochvalu za chutné jídlo v jídelně Lesík. Příslovečnou knihu Přání a stížností tam však nenašli. Škoda. Dále jsme se dohodli na změně otevírací doby v kantýně NŘ. Otevřeno bude od 5.30 hod. Realizováno má být co nejdřív, asi v týdnu od nejpozději však od Bližší informace budou uvedeny na intranetu a na nástěnce u jídelny. A na závěr bych ještě chtěla upozornit na celorepublikovou marketingovou akci fy Sodexo, která se uskuteční od 15. do s názvem Olympijská menu. A pozor, ve hře jsou i zajímavé ceny! Takže k přání dobré chuti přeji všem i mnoho štěstí! L.P. Tip na volný čas Od otevřen Pohádkový sklep strašidel na Černé louce Věra Špinarová, Garage club, Nadoraz 2010, otevírací koncert 1. samostatného turné KD Frýdlant n.o., Koncert Petry Janů DK města Ostravy, Mňága a Žďorp ČEZ Aréna, Kryštof T-Music Tour DK Akord, Společenský ples DK, speciální host M. Chodúr 27. do 28.2.,Clarion Congress Hotel (Atom), Svatební veletrh, 5.ročník DK Akord, festival KOLEM SVĚTA, největší cestovatelské setkání v Čechách KD P.Bezruče, Havířov, Příběh jazzu, hud. pořad O. Havelky a Melody Makers 1.3. DK m.ostravy, Zlaté struny, zahajovací koncert 9.mezinár.festivalu Harfové dny Ostrava 6.3. Sanatoria Klímkovice, Kozelek aneb Chování basy do 7.3. Dům umění GVUO, Jan Trampota 8.3. DK m.ostravy, Divadlo Járy Cimrmana, České nebe kino Luna, 4TET, J. Korn, koncertní show DK m.ostravy, Rangers (Plavci) Rothschildův zámeček, Jazzové trio Emila Viklického 12. do výstaviště Černá louka, Nevěsta 2010, 2.ročník svatební výstavy 12. do výstaviště Černá louka, Dovolená a region 2010, 13. ročník výstav cest. ruchu DK m.ostravy, Country bál Zámek Poruba, Zámecký ples DK Poklad, Studio Ypsilon, Vdovou proti své vůli DK m. Ostravy, talkshow B.Klepla a Chantal Poullain Státní opera Praha, David Lomeli, galakoncert KD K Trio, Travesti show, Divoké kočky od Areál Miniuni, Výstava modelů historických lodí Jaro v ZOO Ostrava Státní opera Praha, KUDY KAM, muzikál M. Horáčka, P. Hapky do Výtvarné centrum Chagall, grafika Chagall, Miró, Picasso, Dalí do SOŠ AHOL Gallery, Leopold Sulovský, Osmitisícovky, výstava fotografií

8 8 VOSA KUPON 2 VOSÍ KŘÍŽOVKA O CENY Nezřídka se stává, že ve víně je... (dále tajenka) POMŮCKA: USEDOM STOA PENÍZ (ZASTAR.) SOUDNÍ PŘÍSEDÍCÍ ČÁST ÚST HOVĚZÍ DOBYTEK LÉČEBNÝ ÚSTAV PODNIK V RAKOV- NÍKU STARO- ŘÍM. BŮH LÁS- KY MYS POSVÁT- NÝ BROUK NÁPLŇ BUCHET JINDE (BÁSNICKY) MAD- RIDSKÝ SPORTOV- NÍ KLUB PLANETA BÁJNÝ MOŘSKÝ ŽIVOČICH PŘE SEVERO- ČESKÉ MĚSTO BEZHRBÝ VELBLOUD ZPŮSOB LOVU TAHOUNI (SLOVEN.) JEDNOU (NÁŘEČ.) 1. ČÁST TAJENKY NÁZEV SYKAVKY ZPĚVNÍ HLAS ČÁST PODLAHY MĚSÍC PLANETY URAN Č. HEREC VRCHOL (ANGLICKY) SKUTEK VITAMÍN B1 POZADU LEHCE NĚMECKO- POLSKÝ OSTROV PRYSKYŘICE Z DAMARONĚ MONGOL- SKÝ ROLNÍK BÝVALÝ PRAŽSKÝ PRIMÁTOR OSTEN MYLNÝ NÁZOR PÁS KE KIMONU ČÍSELNÉ ÚDAJE ŽENSKÉ JMÉNO KMÍNKA ŠPANĚLSKÝ MYS VÝSTŘEL (ANGLICKY) JUDSKÝ KRÁL PLATIDLA MACAA HLAVNÍ MĚSTO SENEGA- LU SÁZENÍ STAROŘÍMSK Á BOHYNĚ ÚRODY NÁZEV ZNAČKY METRU ČÍSLOVKA 2. ČÁST TAJENKY FRAN- COUZSKÝ FILMOVÝ KOMIK OBYVATEL ČESKÉHO MĚSTA Kdo měl tentokrát štěstí? PRACOVNÍ STŮL STARO- ŘEC. SLOUPO- VÁ SÍŇ Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 1 je - Reinhold Messner. Ze správných odpovědí byl vylosován Martinásek Pavel, NS Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 1 zní: každý si myslí, že on ho má dostatek. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Sošková Hana, ,- Kč 2. Kostrz Lubomír, VTC ,- Kč 3. Dojcsar Jaroslav, NS ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel ODVĚTVÍ OSAMĚLÁ Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na naši adresu nejpozději do na adresu OCV, Kotkova ulice. Soutěž pro 2. číslo VOSY Kolikáté výročí narození T. G. Masaryka si připomeneme v březnu? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. BŘEZEN 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 3 Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu Od 1. 4. 2010 budou mít všechny společnosti ve

Více

VOSA. sdružených pod OCV. Jak to vidí předsedové ZO. MOTTO: Mít vynikající vlastnosti nestačí. Je třeba je umět uplatnit. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. sdružených pod OCV. Jak to vidí předsedové ZO. MOTTO: Mít vynikající vlastnosti nestačí. Je třeba je umět uplatnit. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 23. LEDNA2012 ROČNÍK XVIII. - ČÍsLO1 Jak to vidí předsedové ZO sdružených pod OCV 1) Splnil rok 2011 Vaše představy v odborářské i pracovní činnosti?

Více

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010 3 Pavel Kubina: Doma je prostě doma 6 10 14 Rok 2009-rok expanze a změn Preventivní programy na rok 2010 Nová pobočka ČPZP PLUS pro zdraví ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010 Spolehlivá zdravotní péče pro celou rodinu

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2 Podepsán dodatek KoleKtivní smlouvy Společnost EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a odborová organizace ZO OS KOVO Vítkovice

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ

OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 4. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 12. BŘEZNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz EMF ke strategii EU 2020 str. 2 Zprávy ze zahraničí str.

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU.

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1 SPolEČná deklarace ocelářů České republiky, Polska a Slovenska MoTTo: V říjnu 2013 se ve Žiaru na Slovensku konalo

Více

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 10. SRPNA2012 ROČNÍK XVIII. - ČÍSLO7a 8 ZaMyšlení Vždy, když se ráno probudím, vykonám hygienu, začnu cvičit a dívám se přitom na ČT 24, tak si říkám,

Více

REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY :

REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY : 7 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 18. ÚNORA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 26. ÚNORA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak dál v automobilovém průmyslu (II.) str. 2 Zprávy ze

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života úvodní slovo Česká průmyslová zdravotní

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zprávy ze zahraniãí - str. 3 Kovy v m tech a skuteãnosti - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiíspûvek na péãi jako dávka sociálních sluïeb (VI.) Preventivní programy

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9 schválená novela zákoníku práce vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí Novela zákoníku práce přes dílčí opatření,

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015 Pojišťovna moderních technologií Editorial 03 Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Hospodaření VoZP ČR 8 Rozhovor s generálporučíkem

Více

JAK SI VEDE ŠKODA AUTO?

JAK SI VEDE ŠKODA AUTO? 7 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 20. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Odbory proti švarcsystému str. 2 Zprávy ze zahraničí str.

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

Novinky z oblasti daní z příjmů fyzických osob. Závěrečná konference o Rozvoji kvalitních poštovních služeb. čtěte na str. 10. čtěte na str.

Novinky z oblasti daní z příjmů fyzických osob. Závěrečná konference o Rozvoji kvalitních poštovních služeb. čtěte na str. 10. čtěte na str. ROČNÍK 21 / CENA 11 Kč / 13. 3. 2014 / č. 1 P T N ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB Novinky z oblasti daní z příjmů fyzických osob čtěte na str. 10

Více

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz 1 2004 Včasné očkování je rozhodující Klub zdraví OZP Zdravotní péče po vstupu do EU Jadran 2004 Černá Hora letecky z Ostravy, Brna a Prahy SUTOMORE - ZLATNA OBALA Cenový zázrak hotel *** Letecky 8 dní,

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2011 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP 14 Jedna dávka zdarma na očkování proti klíšťové encefalitidě 30 Epidemie

Více

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010 2010 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ročenka VoZP ČR Foto: www.janschejbal.com VoZP ČR pojišťovna pro rok 2010 VoZP čr - pobočky, infolinky, web PObOčKY 1/PRAhA Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00 Praha

Více

ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4 MOTTO: Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. 2 VOSA DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) Změny

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

Vaše jistota zdravotní péče

Vaše jistota zdravotní péče Vaše jistota zdravotní péče Editorial Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Věděli jste, že... 8 Příběh 10 Protonové centrum 12 Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více