ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH. - jednoznačná výhoda zaměstnance!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH. - jednoznačná výhoda zaměstnance!"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH jednoznačná výhoda zaměstnance! Každý z nás, ať chceme či nechceme, jsme v pracovním životě často vystaveni různým obtížným situacím, při nichž potřebujeme účinnou podporu. A protože zvůle podnikatelů ještě nevymizela (např. situace, která v loňském roce vznikla v nošovické automobilce Hyundai je toho dokladem), jsou zde odbory, aby nám byly nápomocny a poskytly nám ochranu. Odborové organizace poskytují svým členům různé služby. K těm nejžádanějším patří bezplatné právní poradenství. Platí to u všech právních problémů a není jich málo, které souvisí převážně s pracovním poměrem. Většinou se jedná o propuštění ze zaměstnání, popř. převody na jiná pracoviště nebo různá znevýhodnění zaměstnance. Odborová organizace tímto pomáhá svým členům uhájit jejich práva. Informace pro členy Jsou poskytovány prostřednictvím různých periodik. SONDY- revue pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu. Odebírají je prakticky všechny závodní výbory (ZV). Jsou zdrojem cenných informací jak pro funkcionáře, tak i pro řadové členy odborů. KOVÁK - týdeník odborového svazu KOVO. Monitoruje aktuální dění v odborech jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Kovák je k dispozici členům na každém ZV. VOSA - vydává Odborová centrála Vítkovice (OCV). Jejím posláním je jednak poskytovat aktuální informace ze života odborů, tak i psát o dění ve VÍTKOVICE MACHINERY GROUP SPECIÁLNÍ PUBLIKACE jsou určeny široké odborářské veřejnosti. Jsou dobrými manuály pro každou odborovou organizaci. Vzdělávání a školení Odborové organizace nabízejí svým členům různé možnosti vzdělávání. Tato vzdělávací činnost přispívá k tomu, aby se na pracovištích prosazovaly kvalitní pracovní a životní podmínky. Semináře jsou pro účastníky bezplatné a jsou organizovány jak z centra tak i regionálně. Tématicky jsou zaměřeny na výstavbu a úkoly odborů. Nástavbové semináře jsou např. k otázkám kolektivního vyjednávání, mezd, bezpečnosti práce aj. Kulturně společenská a sportovní činnost Má v odborech tradičně své místo a je ve středu zájmu prakticky každé ZO. Je na organizaci samotné, čemu dají členové přednost. Mohou to být tématické zájezdy, návštěva kulturních představení, výstav nebo sportovních podniků, většinou za finančního přispění základní organizace. Nezřídka ZO pořádají i opakované ročníky sportovních turnajů. Příležitost pro všechny členy Všichni členové mají možnost se aktivně podílet na činnosti odborové organizace. Naskýtá se jim možnost pracovat v různých komisích např. dohodovací. Ta projednává se zástupci zaměstnavatele obsah kolektivních smluv - to jsou především pracovní a mzdové podmínky. Své názory může každý člen uplatnit i při jednáních odborových orgánů, popř. je publikovat v odborářském tisku. Mladí členové mají příležitost být aktivně činní v Radě mladých, sdružených V Českomoravské konfederaci odborových svazů. Svým členstvím v odborech zaměstnanci vyjadřují odborové organizaci podporu v její činnosti a usnadňují ji pozici pro jednání se zaměstnavateli. Zkrátka, členství v odborech - jednoznačná výhoda zaměstnance! S.J. Opět nám vznikl nový Poradní a expertní sbor (PES), který by měl údajně navázat na práci bývalé Bezděkovy komise. Vždyť z toho, co tato komise připravila, se realizovalo jen minimum. Na další už nebyla politická vůle. Za ministrování Petra Nečase (MPSV) se připravoval plán, který reformu plánoval na tři etapy. Jedna počítala se zavedením opt-outu (vyvázání se ze státního systému ve prospěch soukromého), ten je velice výhodný jen pro lidi s vysokým příjmem současně ale snižuje příjmy veřejného důchodu. Je to velmi riskantní, jak potvrzuje Fritz von Nordheim z Evropské ZAMYŠLENÍ komise. V padesátých letech tento systém důchodů zavedla Británie, jenže ten zkolaboval právě proto, že neplnil sociální funkci. V dnešní Evropě tento důchodový systém má jen Slovensko (tam vyvedli 9 %), nikde jinde to nebylo tolik. Teď mají obrovské deficity rozpočtu. Podle člena PES p. Samka (ČMKOS) je náš důchodový systém po zvýšení důchodové hranice stabilizován tak na 15 let. Reformy penzí byly nedávno provedeny ve Švédsku nebo Itálii. Severský stát šel cestou úpravy průběžného systému, zaručuje minimální úroveň Pokračování na str. 2 MOTTO: Važ svá slova! Každé může být tvým posledním.

2 2 VOSA penzí, ale i zároveň zaručuje větší zásluhovost. Tento systém je nastaven takovým způsobem, aby se nemohl dostat do deficitu. Tato reforma se připravovala deset let, kladem bylo, že všechny zainteresované strany včetně politických byly drženy na míle daleko. Tím se podařilo dosáhnout široké podpory veřejnosti. Radikální změny schválené v Itálii v devadesátých letech budou platit totiž až za 40 let, ani tady není opt-out, protože to odbory nikdy nedovolí. Proč se nepoučit jak je to v okolních státech a co je možno použít při tvorbě nového důchodového systému? Kdo nám zaručí, že pravicí propagovaný opt-out, pokud by byl zaveden a my bychom není to ani 43 % průměrné mzdy v tomto státě, což je něco přes 2 000,- Kč nad minimální mzdu. A průměrný věk důchodců je v roce let. PES má snahu opět věk odchodu do důchodu zvýšit na Krize nekončí, ve sdělovacích prostředcích se dovídáme, že firmám rostou pohledávky po lhůtách splatnosti, vzájemně si tedy neplatí jak mají, přetrvávají problémy se zakázkami, úvěry od bank se obtížně získávají. Vláda stále málo podporuje ekonomiku tzv. státními zakázkami potřebnými k oživení ekonomiky. Politika ČNB a ostatních bank je i proto velmi opatrná z obavy o případnou nedobytnost poskytnutých úvěrů. V posledním období se v rámci opatření z ministerstva financí ozývají hlasy o přijetí podpůrných opatření zlepšit tuto svízelnou situaci a je snaha o tlak na bankovní sektor. Prostor pro úvěrování podnikatelů je tak stále omezený. Majitelé kolem sebe potřebují obchodní štiky, které by vyhrály boj o současné zakázky na státních či polostátních investičních akcích. Současná realita v nedostatku zakázek, tím celkově menší naplněnost kapacity VÍTKOVICE MACHINERY GROUP než v létech minulých, i přes vysoké plánované cíle tohoto roku věští jen málo o oživení výroby. Generálním ředitelům, majitelem svěřené jednotlivé akciové společnosti Vítkovic, mají letos celkově dosáhnout, (podle informací z denního tisku) výsledku v tržbách 23,8 miliard, v zisku pak vytvořit hospodářský výsledek 2,3 miliardy, ale prozatím je tento plán podle skutečné zaplněnosti zakázkami jen částečně naplněn. Například plán výroby zalomených hřídelí je ve VHM a.s. naplněn na 30 % a celkově je pro letošní rok plánováno 160 ks zalomených hřídelí. Připomínám, že v letech to bylo okolo 110 zalomených hřídelí. Rekordní počet 300 kusů byl vyroben v roce Důvodem současného poklesu ve výrobě hřídelí je vliv stagnace v námořní přepravě, proto je výroba motorů do lodí nižší než v letech minulých. Přijatý plán má pravděpodobně i svou obchodní strategii (?). V letošní, stále ještě krizové době, obchodníci zajišťují zakázkovou náplň výroby, která je technologicky náročnější, než-li výroba opakovaná (například lodní). V tomto směru bude pak celkově méně produktivní, daleko náročnější na zkušenosti a zručnost zaměstnanců a je zřejmé, že výsledky v produktivitě práce nebudou na úrovni výsledků z let předchozích. Vzpomeňme předloňské celkové zisky skupiny 28 firem VMG kterých bylo dosaženo přes 2,2 miliardy po zdanění. Letos se mohou projevit dopady propouštění zaměstnanců v roce 2009, kdy odešlo z důvodů tzv. organizačních změn nebo neprodloužením smluv a předčasných odchodů do důchodu asi 900 zaměstnanců VMG. Mzdové náklady se odchodem zaměstnanců, zřejmě i vlivem dopadu KRIZE a tím nižšího vyplaceného objemu na prémiích a také snížením objemu přesčasových hodin snížily o 10 %. Ze dvou miliard ročních nákladů na mzdy to je úspora znatelná. Další, auditem ale neověřené, zaměstnavatelem avizované propouštění i v letošním roce situaci se zaměstnanci v odborných profesích by dále ještě zhoršilo. Platilo a vždy bude platit, že investice zaměstnavatele do zaměstnanců se strategicky v budoucnu jistě dobře zaměstnavatelům vyplatí. Spokojený ZAMYŠLENÍ Pokračování ze str.1 opravdu spořili do soukromých 67 let. To bychom v krajích penzijních fondů, někdo nevytuneloval, protože by ty naše vklady nebyly garantovány. A co inflace, za 30 let tohoto spoření jakou budou mít hodnotu? Představa pravicových politiků, že si musíme šetřit na penzi minimálně 5 000,- Kč je fantasmagorie, když minimálně 70 % pracujících nedosahuje průměrné mzdy. Totiž nejen většina politiků, ale i ti, co o tom rozhodují, žijí mimo realitu Středočeský, Moravskoslez- obyčejných lidí. Z informací ČSSZ víme, že za rok 2009 je průměrný důchod ,- Kč, ský, Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Jihočeský, Karlovarský a Olomoucký měli po schválení této hranice v nových kolektivních smlouvách jako benefit dohodnout už i rakve, protože se může stát, že u některých profesí se nemusíme dožít odchodu do důchodu. Je to trochu morbidní, ale i toho se můžeme dožít. Vždyť vidíme, že hlavně na severu Moravy se opět zhoršuje ovzduší, co dnes vlastně dýcháme. Jak to působí na naše zdraví? To, co se mohlo řešit již dávno za bývalého hejtmana Tošenovského, dnes jeho spolustraník Drobil svádí na dnešní vedení kraje. A co k tomu Praha? Někteří novináři z hlavního města to vyřešili za všechny. Prodejme Ostravsko Polsku za 1 Kč a žádný problém už nebude. Myšlení těch, co by tento problém měli svými články a dotazy na politiky řešit, se jaksi neslučuje s jejich povoláním, aspoň většina lidí to odsuzuje (viz diskuse Deník). Jak nám média sdělila, jsme nejzatíženější region v Evropě. Třinec a okolí 14x, Bohumín 10x, Ostravsko 12x překročen limit polétavého prachu, bonbónkem je ovšem čtvrť Ostrava-Zábřeh, tam se dokonce naměřilo překročení 20x. Paradoxem je, že zde nejsou žádné fabriky, na které se to vždy svádí. Ironicky říkám hlavně žijte zdravě, ať si potom nějaký důchod vůbec užijete. Jiří Demel předseda OCV HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NÁS BUDE LETOS STÁLE BYTOSTNĚ OHROŽOVAT zaměstnanec realizuje lépe svou práci. Ekonomové varují, že tento rok dojde k dalšímu poklesu reálných příjmů obyvatel ČR; prognózují stagnaci mezd, inflaci předpovídají okolo 2 % růstu. Ze strany zaměstnavatele jsou prosazovány úsporné návrhy při dohodování kolektivní smlouvy na léta Týkají se vyplácení 60 % náhrady mzdy při hrozících odstávkách v případě dočasného omezení odbytu nebo poptávky u zaměstnavatele. Realita by v přijetí tohoto návrhu byla taková, že vyplácení náhrad mezd části zaměstnanců, kteří budou částečnou nezaměstnaností postiženi, tj. nejnižší možnou náhradu mzdy bez možné alternativní dohody mezi zaměstnavatelem s odborovou organizací např. o vystřídání zaměstnanců tak jak lze dle 209 ZP. Dohodou je možné reálně posoudit rozsah omezení výroby, možnost zohlednění sociálních, ekonomických, organizačních náležitostí a objektivní rozložení negativních dopadů na zaměstnavatele a na zaměstnance.

3 VOSA 3 HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NÁS BUDE LETOS STÁLE BYTOSTNĚ OHROŽOVAT Pro odboráře i zaměstnance v působnosti ZO Těžká mechanika je nesouhlas s tímto návrhem zaměstnavatele, požadujeme řešení vyplácení náhradou mezd dohodou. Omezit tím přenášením hlavní tíhy problémů na ty, kteří za neutěšený stav způsobený KRIZÍ ve skupině Vítkovice Machinery Group mohou nejméně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) vznikla 1. října 2009 sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny. ČPZP je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice s více než 700 tisíci pojištěnci a 84 pobočkami. Pojišťovna disponuje širokou sítí přesahující 24 tisíc smluvních zdravotnických zařízení. Nabídka preventivních programů byla sestavena s cílem uspokojit co nejširší okruh pojištěnců ČPZP. VYBRANÉ Služby a produkty ČPZP: Preventivní programy Plaťte méně Cestovní připojištění Elektronická přepážka Více informací také na : Infolinka Preventivní programy jsou rozděleny do následujících skupin: Děti a mládež děti a mládež do 18 let včetně Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: Organizované plavecké kurzy (děti do 8 let včetně) Organizované pobyty v přírodě - školky v přírodě (děti do 7 let včetně), školy v přírodě (děti 6-16 let včetně), lyžařské kurzy (děti let včetně) V dosavadním průběhu jednání při dohodování KS zástupci odborů v DHK k náhradě mzdy při částečné nezaměstnanosti navrhovali několik dalších vstřícných a alternativních řešení. Pokud v průběhu roku 2010 a 2011 krize ustoupí, budou zakázky, výroba se naplní, tak nemám obavy z toho, že by si Preventivní očkování až 300 Kč, pneumokoková onemocnění až 500 Kč, rakovina děložního čípku až Kč: Očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování Očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB Očkovací látka proti chřipce Očkovací látka proti meningokokovým infekcím Očkovací látka proti rakovině děložního čípku* až Kč Očkovací látka proti pneumokokovým onemocněním až 500 Kč Očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám Očkovací látka proti planým neštovicím Očkovací látka proti rotavirovým nákazám Vitaminy (děti do 2 let včetně) až 100 Kč Sportovní prohlídka Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka Celiakie až Kč * Možnost sdružení příspěvků na očkování proti rakovině děložního čípku - rodiče se mohou vzdát svého nároku na příspěvek na preventivní programy a převést jej na dítě. Extra nabídka! Vitaminy (děti 3-15 let včetně) jednou ročně na všech pobočkách ČPZP (říjen až prosinec) Ozdravně léčebné pobyty (děti 7-15 let včetně) Balíček pro novorozence (obdrží zákonný zástupce při zaměstnanci jedné nejvýznamnější české strojírenské skupiny VMG s výrobou neporadíli, již několikrát za uplynulých 20 let dokázali, že umí a vytáhli vlastní pilnou prací své výkony na maximum. Krize kapitálu se za 180 let existence firmy VÍTKOVICE několikrát opakovala, pracovní i finanční podmínky se přičině- registraci novorozence k ČPZP) Studenti studenty denního studia od 19 do 26 let včetně Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: Lyžařský výcvik Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka Preventivní očkování : očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB očkovací látka proti chřipce očkovací látka proti meningokokovým infekcím Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Příspěvek na laserové operace očí až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Ženy ženy ve věku od 19 let Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: klíšťové encefalitidě hepatitidě typu A, B, a AB ním zaměstnanců vyvíjely. Historicky bychom si mohli připomenout fakta z alba dějin, kdy například v únoru 1912 byla požadována 8 hodinová pracovní doba, nebo 16. listopadu 1926 se konala Veřejná schůze dělnictva vítkovických Železáren za jednotný postup v boji proti HLADOVÝM MZDÁM. Karel Hoferek Česká průmyslová zdravotní pojišťovna představuje nabídku preventivních programů pro rok 2010 chřipce Hormonální substituční terapie + prevence osteoporózy (věk let včetně) Prevence rakoviny prsu ultrasonografické vyšetření (věk let včetně), mamografické nebo ultrasonografické vyšetření (věk let včetně) Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test (věk let včetně) až 200 Kč Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Laserové operace očí až Kč Manažerka svého mateřství (věk let včetně) až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Muži muže ve věku od 19 let Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: klíšťové encefalitidě hepatitidě typu A, B, a AB chřipce Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test, (věk Pokračování na str. 4

4 4 VOSA Česká průmyslová zdravotní pojišťovna... Pokračování ze str let včetně) až 200 Kč Prevence onemocnění rakovinou prostaty - vyšetření PSA, (věk let včetně) až 200 Kč Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Laserové operace očí až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Bonus Plus Preventivní program pro všechny pojištěnce bez omezení věku - Bonus Plus Program Bonus Plus je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané body může pojištěnec vyměňovat za produkty a služby v průběhu celého roku. Více informací na Dárci krve dárce krve Vitaminy po každém odběru Balíček vitaminů pro držitele bronzové a stříbrné Jánského plakety Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety až Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí Příspěvek pro držitele Zlatého kříže až Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí Informace k čerpání příspěvků na preventivní programy Nabídka programů dle věku pojištěnce Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věkovou skupinu) bude čerpat v daném roce, během roku nelze přecházet z jedné skupiny programů do druhé. Nelze tedy kombinovat čerpání příspěvků mezi skupinami programů pro děti a mládež, studenty, muže a ženy. Preventivní očkování U preventivního očkování lze příspěvek uplatnit na kteroukoliv dávku, není-li u jednotlivých druhů uvedeno jinak. U preventivního očkování se nehradí aplikace. Způsob čerpání příspěvků na preventivní programy Jednoznačně preferovanou volbou čerpání příspěvků na preventivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec prostředky do 14 pracovních dní, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dní. K identifikaci účtu je klient povinen předložit výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelnou kopii) nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu. Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu. Doklady potřebné k čerpání preventivních programů Občanský průkaz Průkazní kartička k bankovnímu účtu nebo výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie), noví pojištěnci musí předložit u prvního čerpání v roce 2010, stávající pojištěnci při změně čísla bankovního účtu Účetní doklad, případně další doklady požadované u jednotlivých preventivních programů, musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii Čerpání příspěvku zákonným zástupcem: - vazbu dítě - zákonný zástupce je nutno doložit - pojištěnci, kterým bylo dítě svěřeno, ve smyslu ustanovení zákona o rodině, do péče nahrazující péči rodičů, a to formou osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu a rodný list dítěte Dlužníci na pojistném nebo penále Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program. Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky Výjimku představují lyžařské kurzy, ozdravně léčebné pobyty pro děti a organizované pobyty v přírodě pro celiaky. Účetní doklad musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně. Platnost preventivních programů rok 2010 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2010, tzn. že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od do , není-li v popisu programu stanoveno jinak. Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2010, mohou být proplaceny nejpozději do Pojištěnec musí být v době čerpání i nárokování programu pojištěn u ČPZP. ČPZP si vyhrazuje právo preventivní programy v průběhu roku upravit Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou nové preventivní programy platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující datum předání na kontaktní místo nebo podací razítko pošty. Další informace O konkrétních podmínkách preventivních programů se informujte na na kontaktních místech ČPZP, na lince Infocentra nebo na Program zdravotní péče Plán MEDIPARTNER Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům v ostravském regionu speciální program zdravotní péče. Tento program mohou využívat všichni pojištěnci evidovaní u smluvních praktických lékařů Plánu MEDIPARTNER. Stačí na kterékoliv ostravské pobočce ČPZP podepsat jednoduchý Registrační formulář. Registrace do Plánu MEDI- PARTNER je zdarma a pojištěnce k ničemu nezavazuje. Plán MEDIPARTNER nabízí unikátní objednávkový systém s garancí max. 15 minutové čekací doby na objednané vyšetření u smluvních lékařů ve: Fakultní nemocnici Ostrava Hornické poliklinice Ostrava u vybraných ambulantních specialistů Nový klient Plánu MEDI- PARTNER obdrží hned při registraci dvě poukázky v celkové hodnotě 200 Kč, které může využít k proplacení vybraných sportovních aktivit, relaxačních a regeneračních aktivit, zdravotnických potřeb, stomatologie, zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a dalšího zboží a služeb. Více informací na: Infolinka vydáno se souhlasem ČPZP Nabídka preventivních programů pro rok 2010 Všeobecné zdravotní pojišťovny V tomto čísle vás seznámíme pouze s částí této nabídky, to je s programy, které jsou již platné a mohou se čerpat. Další preventivní programy se nacházejí ve fázi schvalování a budou otištěny v březnovém čísle. Děkujeme za pochopení Mořský koník 2010 Již sedmnáct let pomáháme dětem trpícím alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními obtížemi prostřednictvím léčebně-ozdravných pobytů u moře s názvem Mořský koník. Dlouhodobý pobyt u moře s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je pro tyto děti velmi přínosný. Projeví se následně v celkovém zlepšení zdravotního stavu, kdy je dítě méně nemocné, nemusí tak často navštěvovat lékaře ani užívat léky. I v roce 2010 jsou v rámci zvýšeného komfortu přesuny do místa pobytu realizovány letecky. Kdo se může zúčastnit pobytů v roce 2010? Pobytů se mohou účastnit děti, které

5 VOSA 5 Nabídka preventivních programů... Vybráno z časopisu SONDY Paragrafy do kapsy Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (II.) Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání Až do loňského roku jsem byl v řádném zaměstnání. Potom jsem vykonával různá příležitostná zaměstnání, pracoval jsem např. na dohody o provedení práce a vykonával různé pracovní aktivity, které nejsou dobami důchodového pojištění. Z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti, když z některých mých posledních pracovních aktivit nemám doklady o výši výdělku? Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání stanovenou v 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, se podpora v nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění. Z výše uvedeného vyplývá, že při splnění zákonem stanovených podmínek se vám stanoví podpora v nezaměstnanosti z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhl ve vašem posledním řádném zaměstnání v roce 2008, pokud toto zaměstnání bylo dobou důchodového pojištění. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání V současné době pracuji kromě hlavního pracovního poměru ještě ve vedlejším pracovním jsou ke dni podání přihlášky na pobyt u moře pojištěny u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, dosáhnou v roce 2010 věku alespoň 6 let (ročník 2004), nebo v roce 2010 nejsou starší 17 let (ročník 1993), jsou chronicky nemocné onemocněními, která odpovídají stanoveným zdravotním indikacím, a neléčí se nebo neléčily pro některou z kontraindikací pobytu. Kolik pobyty stojí? Všeobecná zdravotní pojišťovna dotuje léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník ročně částkou okolo 100 milionů korun, které slouží k úhradě ubytování a stravy, dopravy, personálního a technického zajištění a dalších nezbytností, aby pobyty fungovaly tak, jak mají, a přinášely požadované léčebné výsledky. Výše finančního příspěvku rodičů se vypočítává dle délky pojištění dítěte u Všeobecné zdravotní pojišťovny (eventuelně při délce pojištění kratší než 5 let podle počtu zákonných zástupců dítěte pojištěných u VZP), termínu a místa pobytu. Přesnou výši naleznete na webových stránkách. Přihlášky pro rok 2010 Příjem přihlášek na léčebněozdravné pobyty Mořský koník byl zahájen 4. ledna 2010 a ukončen po naplnění všech kapacit, nejdéle však 30. června Veškeré pokyny včetně přihlášky ke stažení naleznete na webových stránkách. Turnusy v roce 2010 se uskuteční celkem 10 třítýdenních turnusů ve dvou přímořských lokalitách: v Řecku v hotelovém komplexu Poseidon Beach na poloostrově Chalkidiki v Chorvatsku v hotelovém komplexu Adriatic Vrboska na ostrově Hvar Oba hotelové komplexy se nachází v krásné přírodě a jsou vybaveny sportovišti a dalšími prostorami pro zájmový i kulturní program. V každém pobytovém místě bude zřízena dočasná ordinace pro činnost zdravotnických pracovníků. V případě potřeby je zajištěna další nutná lékařská péče v odpovídajícím zdravotnickém zařízení v blízkosti pobytového místa. Doprava Přesun do místa konání pobytů bude realizován letecky. Letadla do Řecka (letiště Soluň) a do Chorvatska (letiště Split) budou odlétat z letiště Praha-Terminál 3 a tam se budou i navracet. Při cestě tam i zpět obdrží děti v letadle svačinu (bagetu, ovoce, pití). Program pobytu Na každý z turnusů je připravován sportovní a kulturně-zábavný program a také nabídka doprovodných výletů, aby se děti nenudily a měly zajištěn dostatek pohybu. Čeká je zdravé a pravidelné stravování (5x denně) a také odpočinek. Samozřejmostí je dohled nad správným dodržováním pitného režimu. Doprovod dětí budou během cesty a pobytu zabezpečovat výchovní pracovníci, lékaři, zdravotní sestry a sportovní animátoři. Klub pevného zdraví Přijměte dobrovolný závazek, že budete žít zdravě a věnovat se prevenci, a získejte za to od nás jakožto člen Klubu pevného zdraví výhody. Výhody členů Klubu pevného zdraví Slevy a bonusy u celé řady partnerů S pomocí klubové karty mohou členové čerpat zajímavé slevy a bonusy u celé řady partnerů po celé ČR. Přehled slev a bonusů naleznete v katalogu výhod, který je ke stažení na našich webových stránkách Jak se stát členem klubu? Pokud splňujete podmínky členství, stačí vyplnit on-line přihlášku na webových stránkách Během několika dnů obdržíte poštou klubovou kartu opravňující k využívání slev u našich partnerů. vydáno se souhlasem VZP Vybráno ze zasedání Rady na Lahvárně změna ředitele Informace z G6 předsednictvem OS KOVO bylo zástupci firmy SODEXO k problému zaměstnávání rozhodnuto, že Moravskoslez- zpracovali nový ceník jídel z důvodu zvýšení 1 % DPH ve středu se u- skutečnila beseda zástupců vítkovických odborů s gen. ředitelem Ing. Světlíkem, vedením kraje, města, parlamentu a p. Paroubkem ve vítkovickém zámečku agenturních zaměstnanců byla pozvána Mgr. Čerchová, která vysvětlila, jaké práva a povinností mají tito zaměstnanci vůči zaměstnavateli Informace z Regionální rady na sněmu ČMKOS přijat do konfederace nový odborový svaz DODAS ský kraj bude mít na sněmu ČMKOS pouze 3 zástupce. Podle pravidel ČMKOS za každých odborářů - 1 zástupce, takže Moravskoslezský kraj má nárok minimálně na 4 zástupce. V tomto rozhodnutí je jasně vidět snahu OS KOVO o snížení zástupců z MSK a naopak zachování zástupců z Čech. Má pro nás sněm vůbec význam? Na Regionální radě dokonce padl návrh na jeho zrušení v březnu 2010 se bude konat konference KS MSK, na kterou bude pozván předseda OS KOVO Josef Středula a místopředseda OS KOVO Ing. Marek i k vyjasnění otázky odborového domu na Smíchově. poměru u jiného zaměstnavatele. V případě, že bych se stal nezaměstnaným, počítala by se mi podpora v nezaměstnanosti, případně podpora při rekvalifikaci z obou těchto zaměstnání, nebo jenom z výdělku z toho hlavního? Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných mě- Pokračování na str. 6

6 6 VOSA Vybráno z časopisu SONDY Pokračování ze str. 5 síčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu. Splatnost podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci S manželkou jsme současně přišli o práci a stali se nezaměstnanými. Podpora v nezaměstnanosti nám byla oběma přiznána, ale ne vlastní vinou jsme se ocitli v dost svízelné sociální situaci, přitom máme 4 děti školního věku. Může nám úřad práce poskytnout nějakou zálohu před řádným výplatním termínem podpor v nezaměstnanosti? Pokud ne, do kdy nejdéle nám musí být úřadem práce podpora v nezaměstnanosti vyplacena? Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další splátce zúčtovány. Pokud vám byla přiznána podpora v nezaměstnanosti např. v měsíci říjnu a ještě týž měsíc rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti nabylo právní moci, měla by vám být podpora v nezaměstnanosti vyplacena nejdéle do konce měsíce listopadu. Vaše svízelná sociální situace by mohla být důvodem k tomu, aby vám úřad práce dříve vyplatil zálohu na podporu v nezaměstnanosti. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti stanoví diferencovaně podmínky pro opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti v závislosti na tom, zda uchazeči o zaměstnání v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula nebo uplynula celá podpůrčí doba, a to následovně: I. Když ještě neuplynula celá podpůrčí doba V loňském roce jsem pobíral podporu v nezaměstnanosti 2 měsíce, celou dobu jsem nevyčerpal, protože jsem si našel práci. Nyní jsem opět bez práce, a tak by mě zajímalo, jestli budu mít opět nárok na podporu v nezaměstnanosti a jak dlouho ji budu brát. Je mi 45 let. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jste vykonával zaměstnání, které je dobou důchodového pojištění, alespoň 3 měsíce a současně můžete úřadu práce osvědčit, že splňujete podmínku celkové doby předchozího zaměstnání, tzn. že jste získal v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního Od je Klub důchodců při OCV přestěhován do přízemí budovy na ulici Ruské č. 56 (bývalý Osinek). Z KOTKOVY ULICE SE VRÁTÍTE NA ULICI RUSKOU A PAK VPRAVO SMĚREM K ZÁBŘEHU, ASI PO 100 M ODBOČÍTE ZA BU- DOVU, V NÍŽ JE VELKOPRODEJNA TABÁK. Z NÁDVOŘÍ DRUHÝM VCHODEM VEJDETE DO PŘÍZEMÍ, KDE JE NYNÍ UMÍSTĚN KD PŘI OCV právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve vašem případě vám bude podpora v nezaměstnanosti poskytována po dobu 5 měsíců. Pokud jste získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, bude vám podpora v nezaměstnanosti poskytována pouze po dobu zbývajících 3 měsíců. Podmínka 12 měsíců důchodového pojištění v posledních třech letech platí i v tomto případě. II. Když už uplynula celá podpůrčí doba Momentálně jsem ve výpovědní době a budu opět nucen si hledat novou práci, což v současné době, jak předpokládám, nebude nic jednoduchého a budu se tudíž muset opět hlásit na úřadu práce. Problém je v tom, že to bude v letošním roce už podruhé. Nejsem si jistý, jestli mi vůbec nějakou podporu dají, protože v poslední evidenci jsem pobíral podporu po celou dobu. Je mi 25 let. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnosti: - ze zdravotních důvodů např. podle ustanovení 52 písm. d) a e) a 56 písm. a) zákoníku práce - protože mu byla dána zaměstnavatelem výpověď z organizačních důvodů viz 52 písm. a) až c) zákoníku práce - protože zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek viz např. 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Do doby 6 měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání a krátkodobé zaměstnání. Také zde musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání, to znamená, že musíte úřadu práce osvědčit, že jste získal v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců. Pouze při splnění těchto podmínek vám bude poskytována podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tzn. ve vašem případě po dobu 8 měsíců. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby Jsem veden v evidenci úřadu práce a pobírám podporu v nezaměstnanosti. Pokud onemocním, budu dále pobírat podporu v nezaměstnanosti souběžně s dávkami nemocenského pojištění od mého posledního zaměstnavatele? Pokud uchazeč o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby onemocní a pobírá dávky nemocenského pojištění z titulu svého posledního zaměstnání, platí, že doba, po kterou tyto dávky pobírá, se mu nezapočítává do podpůrčí doby a po tuto dobu mu též není vyplácena podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Po ukončení nemoci, když přestanete pobírat dávky nemocenského pojištění, vám bude dále poskytována podpora v nezaměstnanosti až do vyčerpání celé podpůrčí doby. Pokud uchazeč o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby onemocní a jsou mu poskytovány dávky nemocenského pojištění z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání, tak po dobu, po kterou tyto dávky pobírá, je mu též poskytována podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Jestliže byste onemocněl v průběhu podpůrčí doby a neměl nárok na dávky nemocenského pojištění, byla vy vám po dobu nemoci dále poskytována podpora v nezaměstnanosti, ale pouze do uplynutí vaší podpůrčí doby. pokračování příště

7 VOSA 7 Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ 1) Jaké je Michelangelovo příjmení? a) Caravaggio b) Santi c) Buonarroti d) Vecelli 2) Co je to kaple? a) malá kostelní místnost b) zakončení sloupu c) velkoměsto d) velice tenká trubička 3) Která budova byla nejvyšší před vybudováním Eiffelovy věže? a) chrám sv. Petra v Římě b) kolínský dóm Uběhl měsíc a ve středu se znovu sešla a jednala stravovací komise. Hned v úvodu nás paní ředitelka informovala o velkých technických problémech, které se musely neodkladně řešit v jídelně Lesík. Jednalo se o opakovanou závadu na parovodu, která velmi zkomplikovala běžný provoz v celé kuchyni. Závadu se podařilo odstranit a ze strany Sodexa byla oceněna ochota i rychlost, s jakou byl nastálý problém vyřešen. c) Empire State Building d) Cheopsova pyramida 4) Co vyjadřuje přízvisko Mélská v názvu Venuše Mélská? a) jméno umělce b) název města c) jméno ostrova d) příjmení tvůrce 5) Který z následujících prvků je radioaktivní? a) indium b) germanium c) krypton d) polonium 6) Jak se jmenovalo dříve hlavní město Indonésie Djakarta? a) Leningrad b) Batávie c) Saigon d) Konstantinopole 7) Kde byl zabit objevitel James Cook? a) na Tahiti b) na Havaji c) na Samoi d) na Guamu 8) Kdo vypráví Pohádky tisíce a jedné noci? a) Laila b) Fatina c) Šeherezáda d) Jasmina 9) Která země je označována poetickým výrazem Albion? a) Francie b) Španělsko c) Albánie d) Británie 10) Jak se jmenuje asistent Sherlocka Holmese? a) Dr. Faust b) Dr. Welby c) Dr. Mabuse d) Dr. Watson Řešení: 1 c), 2 a), 3 b), 4 c), 5 d), 6 b), 7 b), 8 c), 9 d), 10 d) STRAVOVÁNÍ opět na pořadu dne Při kontrole připomínek z minulého zasedání jsme se dověděli, že problém s hranatými talíři byl vyřešen nahříváním v konvektomatech. Zateplení Food marketu se odkládá a to pro finanční náročnost. Nicméně problém s teplotou se řeší prozatím položením talířů na ohřívanou plochu, takže by měly být teplé. Předmětem kritiky se tentokrát staly malé porce jídel, především příloh, jako je bramborová kaše nebo omáčky. Jednalo se ale i o jiná jídla, např. čočka na kyselo, hrachová kaše a fazole. Došlo i na nekvalitní kouskové maso. Podle ohlasů mnozí strávníci nezaznamenali změnu k lepšímu Na druhé straně někteří strávníci chtěli vyjádřit písemnou pochvalu za chutné jídlo v jídelně Lesík. Příslovečnou knihu Přání a stížností tam však nenašli. Škoda. Dále jsme se dohodli na změně otevírací doby v kantýně NŘ. Otevřeno bude od 5.30 hod. Realizováno má být co nejdřív, asi v týdnu od nejpozději však od Bližší informace budou uvedeny na intranetu a na nástěnce u jídelny. A na závěr bych ještě chtěla upozornit na celorepublikovou marketingovou akci fy Sodexo, která se uskuteční od 15. do s názvem Olympijská menu. A pozor, ve hře jsou i zajímavé ceny! Takže k přání dobré chuti přeji všem i mnoho štěstí! L.P. Tip na volný čas Od otevřen Pohádkový sklep strašidel na Černé louce Věra Špinarová, Garage club, Nadoraz 2010, otevírací koncert 1. samostatného turné KD Frýdlant n.o., Koncert Petry Janů DK města Ostravy, Mňága a Žďorp ČEZ Aréna, Kryštof T-Music Tour DK Akord, Společenský ples DK, speciální host M. Chodúr 27. do 28.2.,Clarion Congress Hotel (Atom), Svatební veletrh, 5.ročník DK Akord, festival KOLEM SVĚTA, největší cestovatelské setkání v Čechách KD P.Bezruče, Havířov, Příběh jazzu, hud. pořad O. Havelky a Melody Makers 1.3. DK m.ostravy, Zlaté struny, zahajovací koncert 9.mezinár.festivalu Harfové dny Ostrava 6.3. Sanatoria Klímkovice, Kozelek aneb Chování basy do 7.3. Dům umění GVUO, Jan Trampota 8.3. DK m.ostravy, Divadlo Járy Cimrmana, České nebe kino Luna, 4TET, J. Korn, koncertní show DK m.ostravy, Rangers (Plavci) Rothschildův zámeček, Jazzové trio Emila Viklického 12. do výstaviště Černá louka, Nevěsta 2010, 2.ročník svatební výstavy 12. do výstaviště Černá louka, Dovolená a region 2010, 13. ročník výstav cest. ruchu DK m.ostravy, Country bál Zámek Poruba, Zámecký ples DK Poklad, Studio Ypsilon, Vdovou proti své vůli DK m. Ostravy, talkshow B.Klepla a Chantal Poullain Státní opera Praha, David Lomeli, galakoncert KD K Trio, Travesti show, Divoké kočky od Areál Miniuni, Výstava modelů historických lodí Jaro v ZOO Ostrava Státní opera Praha, KUDY KAM, muzikál M. Horáčka, P. Hapky do Výtvarné centrum Chagall, grafika Chagall, Miró, Picasso, Dalí do SOŠ AHOL Gallery, Leopold Sulovský, Osmitisícovky, výstava fotografií

8 8 VOSA KUPON 2 VOSÍ KŘÍŽOVKA O CENY Nezřídka se stává, že ve víně je... (dále tajenka) POMŮCKA: USEDOM STOA PENÍZ (ZASTAR.) SOUDNÍ PŘÍSEDÍCÍ ČÁST ÚST HOVĚZÍ DOBYTEK LÉČEBNÝ ÚSTAV PODNIK V RAKOV- NÍKU STARO- ŘÍM. BŮH LÁS- KY MYS POSVÁT- NÝ BROUK NÁPLŇ BUCHET JINDE (BÁSNICKY) MAD- RIDSKÝ SPORTOV- NÍ KLUB PLANETA BÁJNÝ MOŘSKÝ ŽIVOČICH PŘE SEVERO- ČESKÉ MĚSTO BEZHRBÝ VELBLOUD ZPŮSOB LOVU TAHOUNI (SLOVEN.) JEDNOU (NÁŘEČ.) 1. ČÁST TAJENKY NÁZEV SYKAVKY ZPĚVNÍ HLAS ČÁST PODLAHY MĚSÍC PLANETY URAN Č. HEREC VRCHOL (ANGLICKY) SKUTEK VITAMÍN B1 POZADU LEHCE NĚMECKO- POLSKÝ OSTROV PRYSKYŘICE Z DAMARONĚ MONGOL- SKÝ ROLNÍK BÝVALÝ PRAŽSKÝ PRIMÁTOR OSTEN MYLNÝ NÁZOR PÁS KE KIMONU ČÍSELNÉ ÚDAJE ŽENSKÉ JMÉNO KMÍNKA ŠPANĚLSKÝ MYS VÝSTŘEL (ANGLICKY) JUDSKÝ KRÁL PLATIDLA MACAA HLAVNÍ MĚSTO SENEGA- LU SÁZENÍ STAROŘÍMSK Á BOHYNĚ ÚRODY NÁZEV ZNAČKY METRU ČÍSLOVKA 2. ČÁST TAJENKY FRAN- COUZSKÝ FILMOVÝ KOMIK OBYVATEL ČESKÉHO MĚSTA Kdo měl tentokrát štěstí? PRACOVNÍ STŮL STARO- ŘEC. SLOUPO- VÁ SÍŇ Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 1 je - Reinhold Messner. Ze správných odpovědí byl vylosován Martinásek Pavel, NS Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 1 zní: každý si myslí, že on ho má dostatek. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Sošková Hana, ,- Kč 2. Kostrz Lubomír, VTC ,- Kč 3. Dojcsar Jaroslav, NS ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel ODVĚTVÍ OSAMĚLÁ Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na naši adresu nejpozději do na adresu OCV, Kotkova ulice. Soutěž pro 2. číslo VOSY Kolikáté výročí narození T. G. Masaryka si připomeneme v březnu? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Objednávka v internetovém obchodě www.top pro.cz

Objednávka v internetovém obchodě www.top pro.cz Objednávka v internetovém obchodě www.top pro.cz Verze: 3.1 1) Výběr produktu V rámci internetového obchodu www.top pro.cz si přehledně vyberte zboží: Po zvolení skupiny produktů si vybereme již koncový

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více