ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH. - jednoznačná výhoda zaměstnance!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH. - jednoznačná výhoda zaměstnance!"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. ÚNOR 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 2 ČLENSTVÍ V ODBORECH jednoznačná výhoda zaměstnance! Každý z nás, ať chceme či nechceme, jsme v pracovním životě často vystaveni různým obtížným situacím, při nichž potřebujeme účinnou podporu. A protože zvůle podnikatelů ještě nevymizela (např. situace, která v loňském roce vznikla v nošovické automobilce Hyundai je toho dokladem), jsou zde odbory, aby nám byly nápomocny a poskytly nám ochranu. Odborové organizace poskytují svým členům různé služby. K těm nejžádanějším patří bezplatné právní poradenství. Platí to u všech právních problémů a není jich málo, které souvisí převážně s pracovním poměrem. Většinou se jedná o propuštění ze zaměstnání, popř. převody na jiná pracoviště nebo různá znevýhodnění zaměstnance. Odborová organizace tímto pomáhá svým členům uhájit jejich práva. Informace pro členy Jsou poskytovány prostřednictvím různých periodik. SONDY- revue pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu. Odebírají je prakticky všechny závodní výbory (ZV). Jsou zdrojem cenných informací jak pro funkcionáře, tak i pro řadové členy odborů. KOVÁK - týdeník odborového svazu KOVO. Monitoruje aktuální dění v odborech jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Kovák je k dispozici členům na každém ZV. VOSA - vydává Odborová centrála Vítkovice (OCV). Jejím posláním je jednak poskytovat aktuální informace ze života odborů, tak i psát o dění ve VÍTKOVICE MACHINERY GROUP SPECIÁLNÍ PUBLIKACE jsou určeny široké odborářské veřejnosti. Jsou dobrými manuály pro každou odborovou organizaci. Vzdělávání a školení Odborové organizace nabízejí svým členům různé možnosti vzdělávání. Tato vzdělávací činnost přispívá k tomu, aby se na pracovištích prosazovaly kvalitní pracovní a životní podmínky. Semináře jsou pro účastníky bezplatné a jsou organizovány jak z centra tak i regionálně. Tématicky jsou zaměřeny na výstavbu a úkoly odborů. Nástavbové semináře jsou např. k otázkám kolektivního vyjednávání, mezd, bezpečnosti práce aj. Kulturně společenská a sportovní činnost Má v odborech tradičně své místo a je ve středu zájmu prakticky každé ZO. Je na organizaci samotné, čemu dají členové přednost. Mohou to být tématické zájezdy, návštěva kulturních představení, výstav nebo sportovních podniků, většinou za finančního přispění základní organizace. Nezřídka ZO pořádají i opakované ročníky sportovních turnajů. Příležitost pro všechny členy Všichni členové mají možnost se aktivně podílet na činnosti odborové organizace. Naskýtá se jim možnost pracovat v různých komisích např. dohodovací. Ta projednává se zástupci zaměstnavatele obsah kolektivních smluv - to jsou především pracovní a mzdové podmínky. Své názory může každý člen uplatnit i při jednáních odborových orgánů, popř. je publikovat v odborářském tisku. Mladí členové mají příležitost být aktivně činní v Radě mladých, sdružených V Českomoravské konfederaci odborových svazů. Svým členstvím v odborech zaměstnanci vyjadřují odborové organizaci podporu v její činnosti a usnadňují ji pozici pro jednání se zaměstnavateli. Zkrátka, členství v odborech - jednoznačná výhoda zaměstnance! S.J. Opět nám vznikl nový Poradní a expertní sbor (PES), který by měl údajně navázat na práci bývalé Bezděkovy komise. Vždyť z toho, co tato komise připravila, se realizovalo jen minimum. Na další už nebyla politická vůle. Za ministrování Petra Nečase (MPSV) se připravoval plán, který reformu plánoval na tři etapy. Jedna počítala se zavedením opt-outu (vyvázání se ze státního systému ve prospěch soukromého), ten je velice výhodný jen pro lidi s vysokým příjmem současně ale snižuje příjmy veřejného důchodu. Je to velmi riskantní, jak potvrzuje Fritz von Nordheim z Evropské ZAMYŠLENÍ komise. V padesátých letech tento systém důchodů zavedla Británie, jenže ten zkolaboval právě proto, že neplnil sociální funkci. V dnešní Evropě tento důchodový systém má jen Slovensko (tam vyvedli 9 %), nikde jinde to nebylo tolik. Teď mají obrovské deficity rozpočtu. Podle člena PES p. Samka (ČMKOS) je náš důchodový systém po zvýšení důchodové hranice stabilizován tak na 15 let. Reformy penzí byly nedávno provedeny ve Švédsku nebo Itálii. Severský stát šel cestou úpravy průběžného systému, zaručuje minimální úroveň Pokračování na str. 2 MOTTO: Važ svá slova! Každé může být tvým posledním.

2 2 VOSA penzí, ale i zároveň zaručuje větší zásluhovost. Tento systém je nastaven takovým způsobem, aby se nemohl dostat do deficitu. Tato reforma se připravovala deset let, kladem bylo, že všechny zainteresované strany včetně politických byly drženy na míle daleko. Tím se podařilo dosáhnout široké podpory veřejnosti. Radikální změny schválené v Itálii v devadesátých letech budou platit totiž až za 40 let, ani tady není opt-out, protože to odbory nikdy nedovolí. Proč se nepoučit jak je to v okolních státech a co je možno použít při tvorbě nového důchodového systému? Kdo nám zaručí, že pravicí propagovaný opt-out, pokud by byl zaveden a my bychom není to ani 43 % průměrné mzdy v tomto státě, což je něco přes 2 000,- Kč nad minimální mzdu. A průměrný věk důchodců je v roce let. PES má snahu opět věk odchodu do důchodu zvýšit na Krize nekončí, ve sdělovacích prostředcích se dovídáme, že firmám rostou pohledávky po lhůtách splatnosti, vzájemně si tedy neplatí jak mají, přetrvávají problémy se zakázkami, úvěry od bank se obtížně získávají. Vláda stále málo podporuje ekonomiku tzv. státními zakázkami potřebnými k oživení ekonomiky. Politika ČNB a ostatních bank je i proto velmi opatrná z obavy o případnou nedobytnost poskytnutých úvěrů. V posledním období se v rámci opatření z ministerstva financí ozývají hlasy o přijetí podpůrných opatření zlepšit tuto svízelnou situaci a je snaha o tlak na bankovní sektor. Prostor pro úvěrování podnikatelů je tak stále omezený. Majitelé kolem sebe potřebují obchodní štiky, které by vyhrály boj o současné zakázky na státních či polostátních investičních akcích. Současná realita v nedostatku zakázek, tím celkově menší naplněnost kapacity VÍTKOVICE MACHINERY GROUP než v létech minulých, i přes vysoké plánované cíle tohoto roku věští jen málo o oživení výroby. Generálním ředitelům, majitelem svěřené jednotlivé akciové společnosti Vítkovic, mají letos celkově dosáhnout, (podle informací z denního tisku) výsledku v tržbách 23,8 miliard, v zisku pak vytvořit hospodářský výsledek 2,3 miliardy, ale prozatím je tento plán podle skutečné zaplněnosti zakázkami jen částečně naplněn. Například plán výroby zalomených hřídelí je ve VHM a.s. naplněn na 30 % a celkově je pro letošní rok plánováno 160 ks zalomených hřídelí. Připomínám, že v letech to bylo okolo 110 zalomených hřídelí. Rekordní počet 300 kusů byl vyroben v roce Důvodem současného poklesu ve výrobě hřídelí je vliv stagnace v námořní přepravě, proto je výroba motorů do lodí nižší než v letech minulých. Přijatý plán má pravděpodobně i svou obchodní strategii (?). V letošní, stále ještě krizové době, obchodníci zajišťují zakázkovou náplň výroby, která je technologicky náročnější, než-li výroba opakovaná (například lodní). V tomto směru bude pak celkově méně produktivní, daleko náročnější na zkušenosti a zručnost zaměstnanců a je zřejmé, že výsledky v produktivitě práce nebudou na úrovni výsledků z let předchozích. Vzpomeňme předloňské celkové zisky skupiny 28 firem VMG kterých bylo dosaženo přes 2,2 miliardy po zdanění. Letos se mohou projevit dopady propouštění zaměstnanců v roce 2009, kdy odešlo z důvodů tzv. organizačních změn nebo neprodloužením smluv a předčasných odchodů do důchodu asi 900 zaměstnanců VMG. Mzdové náklady se odchodem zaměstnanců, zřejmě i vlivem dopadu KRIZE a tím nižšího vyplaceného objemu na prémiích a také snížením objemu přesčasových hodin snížily o 10 %. Ze dvou miliard ročních nákladů na mzdy to je úspora znatelná. Další, auditem ale neověřené, zaměstnavatelem avizované propouštění i v letošním roce situaci se zaměstnanci v odborných profesích by dále ještě zhoršilo. Platilo a vždy bude platit, že investice zaměstnavatele do zaměstnanců se strategicky v budoucnu jistě dobře zaměstnavatelům vyplatí. Spokojený ZAMYŠLENÍ Pokračování ze str.1 opravdu spořili do soukromých 67 let. To bychom v krajích penzijních fondů, někdo nevytuneloval, protože by ty naše vklady nebyly garantovány. A co inflace, za 30 let tohoto spoření jakou budou mít hodnotu? Představa pravicových politiků, že si musíme šetřit na penzi minimálně 5 000,- Kč je fantasmagorie, když minimálně 70 % pracujících nedosahuje průměrné mzdy. Totiž nejen většina politiků, ale i ti, co o tom rozhodují, žijí mimo realitu Středočeský, Moravskoslez- obyčejných lidí. Z informací ČSSZ víme, že za rok 2009 je průměrný důchod ,- Kč, ský, Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Jihočeský, Karlovarský a Olomoucký měli po schválení této hranice v nových kolektivních smlouvách jako benefit dohodnout už i rakve, protože se může stát, že u některých profesí se nemusíme dožít odchodu do důchodu. Je to trochu morbidní, ale i toho se můžeme dožít. Vždyť vidíme, že hlavně na severu Moravy se opět zhoršuje ovzduší, co dnes vlastně dýcháme. Jak to působí na naše zdraví? To, co se mohlo řešit již dávno za bývalého hejtmana Tošenovského, dnes jeho spolustraník Drobil svádí na dnešní vedení kraje. A co k tomu Praha? Někteří novináři z hlavního města to vyřešili za všechny. Prodejme Ostravsko Polsku za 1 Kč a žádný problém už nebude. Myšlení těch, co by tento problém měli svými články a dotazy na politiky řešit, se jaksi neslučuje s jejich povoláním, aspoň většina lidí to odsuzuje (viz diskuse Deník). Jak nám média sdělila, jsme nejzatíženější region v Evropě. Třinec a okolí 14x, Bohumín 10x, Ostravsko 12x překročen limit polétavého prachu, bonbónkem je ovšem čtvrť Ostrava-Zábřeh, tam se dokonce naměřilo překročení 20x. Paradoxem je, že zde nejsou žádné fabriky, na které se to vždy svádí. Ironicky říkám hlavně žijte zdravě, ať si potom nějaký důchod vůbec užijete. Jiří Demel předseda OCV HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NÁS BUDE LETOS STÁLE BYTOSTNĚ OHROŽOVAT zaměstnanec realizuje lépe svou práci. Ekonomové varují, že tento rok dojde k dalšímu poklesu reálných příjmů obyvatel ČR; prognózují stagnaci mezd, inflaci předpovídají okolo 2 % růstu. Ze strany zaměstnavatele jsou prosazovány úsporné návrhy při dohodování kolektivní smlouvy na léta Týkají se vyplácení 60 % náhrady mzdy při hrozících odstávkách v případě dočasného omezení odbytu nebo poptávky u zaměstnavatele. Realita by v přijetí tohoto návrhu byla taková, že vyplácení náhrad mezd části zaměstnanců, kteří budou částečnou nezaměstnaností postiženi, tj. nejnižší možnou náhradu mzdy bez možné alternativní dohody mezi zaměstnavatelem s odborovou organizací např. o vystřídání zaměstnanců tak jak lze dle 209 ZP. Dohodou je možné reálně posoudit rozsah omezení výroby, možnost zohlednění sociálních, ekonomických, organizačních náležitostí a objektivní rozložení negativních dopadů na zaměstnavatele a na zaměstnance.

3 VOSA 3 HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NÁS BUDE LETOS STÁLE BYTOSTNĚ OHROŽOVAT Pro odboráře i zaměstnance v působnosti ZO Těžká mechanika je nesouhlas s tímto návrhem zaměstnavatele, požadujeme řešení vyplácení náhradou mezd dohodou. Omezit tím přenášením hlavní tíhy problémů na ty, kteří za neutěšený stav způsobený KRIZÍ ve skupině Vítkovice Machinery Group mohou nejméně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) vznikla 1. října 2009 sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny. ČPZP je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice s více než 700 tisíci pojištěnci a 84 pobočkami. Pojišťovna disponuje širokou sítí přesahující 24 tisíc smluvních zdravotnických zařízení. Nabídka preventivních programů byla sestavena s cílem uspokojit co nejširší okruh pojištěnců ČPZP. VYBRANÉ Služby a produkty ČPZP: Preventivní programy Plaťte méně Cestovní připojištění Elektronická přepážka Více informací také na : Infolinka Preventivní programy jsou rozděleny do následujících skupin: Děti a mládež děti a mládež do 18 let včetně Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: Organizované plavecké kurzy (děti do 8 let včetně) Organizované pobyty v přírodě - školky v přírodě (děti do 7 let včetně), školy v přírodě (děti 6-16 let včetně), lyžařské kurzy (děti let včetně) V dosavadním průběhu jednání při dohodování KS zástupci odborů v DHK k náhradě mzdy při částečné nezaměstnanosti navrhovali několik dalších vstřícných a alternativních řešení. Pokud v průběhu roku 2010 a 2011 krize ustoupí, budou zakázky, výroba se naplní, tak nemám obavy z toho, že by si Preventivní očkování až 300 Kč, pneumokoková onemocnění až 500 Kč, rakovina děložního čípku až Kč: Očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování Očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB Očkovací látka proti chřipce Očkovací látka proti meningokokovým infekcím Očkovací látka proti rakovině děložního čípku* až Kč Očkovací látka proti pneumokokovým onemocněním až 500 Kč Očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám Očkovací látka proti planým neštovicím Očkovací látka proti rotavirovým nákazám Vitaminy (děti do 2 let včetně) až 100 Kč Sportovní prohlídka Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka Celiakie až Kč * Možnost sdružení příspěvků na očkování proti rakovině děložního čípku - rodiče se mohou vzdát svého nároku na příspěvek na preventivní programy a převést jej na dítě. Extra nabídka! Vitaminy (děti 3-15 let včetně) jednou ročně na všech pobočkách ČPZP (říjen až prosinec) Ozdravně léčebné pobyty (děti 7-15 let včetně) Balíček pro novorozence (obdrží zákonný zástupce při zaměstnanci jedné nejvýznamnější české strojírenské skupiny VMG s výrobou neporadíli, již několikrát za uplynulých 20 let dokázali, že umí a vytáhli vlastní pilnou prací své výkony na maximum. Krize kapitálu se za 180 let existence firmy VÍTKOVICE několikrát opakovala, pracovní i finanční podmínky se přičině- registraci novorozence k ČPZP) Studenti studenty denního studia od 19 do 26 let včetně Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: Lyžařský výcvik Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka Preventivní očkování : očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB očkovací látka proti chřipce očkovací látka proti meningokokovým infekcím Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Příspěvek na laserové operace očí až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Ženy ženy ve věku od 19 let Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: klíšťové encefalitidě hepatitidě typu A, B, a AB ním zaměstnanců vyvíjely. Historicky bychom si mohli připomenout fakta z alba dějin, kdy například v únoru 1912 byla požadována 8 hodinová pracovní doba, nebo 16. listopadu 1926 se konala Veřejná schůze dělnictva vítkovických Železáren za jednotný postup v boji proti HLADOVÝM MZDÁM. Karel Hoferek Česká průmyslová zdravotní pojišťovna představuje nabídku preventivních programů pro rok 2010 chřipce Hormonální substituční terapie + prevence osteoporózy (věk let včetně) Prevence rakoviny prsu ultrasonografické vyšetření (věk let včetně), mamografické nebo ultrasonografické vyšetření (věk let včetně) Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test (věk let včetně) až 200 Kč Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Laserové operace očí až Kč Manažerka svého mateřství (věk let včetně) až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Muži muže ve věku od 19 let Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně, do celkové výše Kč ročně. Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy: klíšťové encefalitidě hepatitidě typu A, B, a AB chřipce Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test, (věk Pokračování na str. 4

4 4 VOSA Česká průmyslová zdravotní pojišťovna... Pokračování ze str let včetně) až 200 Kč Prevence onemocnění rakovinou prostaty - vyšetření PSA, (věk let včetně) až 200 Kč Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn až 500 Kč Laserové operace očí až Kč Sportovní prohlídka Celiakie až Kč Bonus Plus Preventivní program pro všechny pojištěnce bez omezení věku - Bonus Plus Program Bonus Plus je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané body může pojištěnec vyměňovat za produkty a služby v průběhu celého roku. Více informací na Dárci krve dárce krve Vitaminy po každém odběru Balíček vitaminů pro držitele bronzové a stříbrné Jánského plakety Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety až Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí Příspěvek pro držitele Zlatého kříže až Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí Informace k čerpání příspěvků na preventivní programy Nabídka programů dle věku pojištěnce Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věkovou skupinu) bude čerpat v daném roce, během roku nelze přecházet z jedné skupiny programů do druhé. Nelze tedy kombinovat čerpání příspěvků mezi skupinami programů pro děti a mládež, studenty, muže a ženy. Preventivní očkování U preventivního očkování lze příspěvek uplatnit na kteroukoliv dávku, není-li u jednotlivých druhů uvedeno jinak. U preventivního očkování se nehradí aplikace. Způsob čerpání příspěvků na preventivní programy Jednoznačně preferovanou volbou čerpání příspěvků na preventivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec prostředky do 14 pracovních dní, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dní. K identifikaci účtu je klient povinen předložit výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelnou kopii) nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu. Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu. Doklady potřebné k čerpání preventivních programů Občanský průkaz Průkazní kartička k bankovnímu účtu nebo výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie), noví pojištěnci musí předložit u prvního čerpání v roce 2010, stávající pojištěnci při změně čísla bankovního účtu Účetní doklad, případně další doklady požadované u jednotlivých preventivních programů, musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii Čerpání příspěvku zákonným zástupcem: - vazbu dítě - zákonný zástupce je nutno doložit - pojištěnci, kterým bylo dítě svěřeno, ve smyslu ustanovení zákona o rodině, do péče nahrazující péči rodičů, a to formou osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu a rodný list dítěte Dlužníci na pojistném nebo penále Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program. Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky Výjimku představují lyžařské kurzy, ozdravně léčebné pobyty pro děti a organizované pobyty v přírodě pro celiaky. Účetní doklad musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně. Platnost preventivních programů rok 2010 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2010, tzn. že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od do , není-li v popisu programu stanoveno jinak. Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2010, mohou být proplaceny nejpozději do Pojištěnec musí být v době čerpání i nárokování programu pojištěn u ČPZP. ČPZP si vyhrazuje právo preventivní programy v průběhu roku upravit Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou nové preventivní programy platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující datum předání na kontaktní místo nebo podací razítko pošty. Další informace O konkrétních podmínkách preventivních programů se informujte na na kontaktních místech ČPZP, na lince Infocentra nebo na Program zdravotní péče Plán MEDIPARTNER Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům v ostravském regionu speciální program zdravotní péče. Tento program mohou využívat všichni pojištěnci evidovaní u smluvních praktických lékařů Plánu MEDIPARTNER. Stačí na kterékoliv ostravské pobočce ČPZP podepsat jednoduchý Registrační formulář. Registrace do Plánu MEDI- PARTNER je zdarma a pojištěnce k ničemu nezavazuje. Plán MEDIPARTNER nabízí unikátní objednávkový systém s garancí max. 15 minutové čekací doby na objednané vyšetření u smluvních lékařů ve: Fakultní nemocnici Ostrava Hornické poliklinice Ostrava u vybraných ambulantních specialistů Nový klient Plánu MEDI- PARTNER obdrží hned při registraci dvě poukázky v celkové hodnotě 200 Kč, které může využít k proplacení vybraných sportovních aktivit, relaxačních a regeneračních aktivit, zdravotnických potřeb, stomatologie, zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a dalšího zboží a služeb. Více informací na: Infolinka vydáno se souhlasem ČPZP Nabídka preventivních programů pro rok 2010 Všeobecné zdravotní pojišťovny V tomto čísle vás seznámíme pouze s částí této nabídky, to je s programy, které jsou již platné a mohou se čerpat. Další preventivní programy se nacházejí ve fázi schvalování a budou otištěny v březnovém čísle. Děkujeme za pochopení Mořský koník 2010 Již sedmnáct let pomáháme dětem trpícím alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními obtížemi prostřednictvím léčebně-ozdravných pobytů u moře s názvem Mořský koník. Dlouhodobý pobyt u moře s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je pro tyto děti velmi přínosný. Projeví se následně v celkovém zlepšení zdravotního stavu, kdy je dítě méně nemocné, nemusí tak často navštěvovat lékaře ani užívat léky. I v roce 2010 jsou v rámci zvýšeného komfortu přesuny do místa pobytu realizovány letecky. Kdo se může zúčastnit pobytů v roce 2010? Pobytů se mohou účastnit děti, které

5 VOSA 5 Nabídka preventivních programů... Vybráno z časopisu SONDY Paragrafy do kapsy Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (II.) Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání Až do loňského roku jsem byl v řádném zaměstnání. Potom jsem vykonával různá příležitostná zaměstnání, pracoval jsem např. na dohody o provedení práce a vykonával různé pracovní aktivity, které nejsou dobami důchodového pojištění. Z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti, když z některých mých posledních pracovních aktivit nemám doklady o výši výdělku? Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání stanovenou v 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, se podpora v nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění. Z výše uvedeného vyplývá, že při splnění zákonem stanovených podmínek se vám stanoví podpora v nezaměstnanosti z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhl ve vašem posledním řádném zaměstnání v roce 2008, pokud toto zaměstnání bylo dobou důchodového pojištění. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání V současné době pracuji kromě hlavního pracovního poměru ještě ve vedlejším pracovním jsou ke dni podání přihlášky na pobyt u moře pojištěny u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, dosáhnou v roce 2010 věku alespoň 6 let (ročník 2004), nebo v roce 2010 nejsou starší 17 let (ročník 1993), jsou chronicky nemocné onemocněními, která odpovídají stanoveným zdravotním indikacím, a neléčí se nebo neléčily pro některou z kontraindikací pobytu. Kolik pobyty stojí? Všeobecná zdravotní pojišťovna dotuje léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník ročně částkou okolo 100 milionů korun, které slouží k úhradě ubytování a stravy, dopravy, personálního a technického zajištění a dalších nezbytností, aby pobyty fungovaly tak, jak mají, a přinášely požadované léčebné výsledky. Výše finančního příspěvku rodičů se vypočítává dle délky pojištění dítěte u Všeobecné zdravotní pojišťovny (eventuelně při délce pojištění kratší než 5 let podle počtu zákonných zástupců dítěte pojištěných u VZP), termínu a místa pobytu. Přesnou výši naleznete na webových stránkách. Přihlášky pro rok 2010 Příjem přihlášek na léčebněozdravné pobyty Mořský koník byl zahájen 4. ledna 2010 a ukončen po naplnění všech kapacit, nejdéle však 30. června Veškeré pokyny včetně přihlášky ke stažení naleznete na webových stránkách. Turnusy v roce 2010 se uskuteční celkem 10 třítýdenních turnusů ve dvou přímořských lokalitách: v Řecku v hotelovém komplexu Poseidon Beach na poloostrově Chalkidiki v Chorvatsku v hotelovém komplexu Adriatic Vrboska na ostrově Hvar Oba hotelové komplexy se nachází v krásné přírodě a jsou vybaveny sportovišti a dalšími prostorami pro zájmový i kulturní program. V každém pobytovém místě bude zřízena dočasná ordinace pro činnost zdravotnických pracovníků. V případě potřeby je zajištěna další nutná lékařská péče v odpovídajícím zdravotnickém zařízení v blízkosti pobytového místa. Doprava Přesun do místa konání pobytů bude realizován letecky. Letadla do Řecka (letiště Soluň) a do Chorvatska (letiště Split) budou odlétat z letiště Praha-Terminál 3 a tam se budou i navracet. Při cestě tam i zpět obdrží děti v letadle svačinu (bagetu, ovoce, pití). Program pobytu Na každý z turnusů je připravován sportovní a kulturně-zábavný program a také nabídka doprovodných výletů, aby se děti nenudily a měly zajištěn dostatek pohybu. Čeká je zdravé a pravidelné stravování (5x denně) a také odpočinek. Samozřejmostí je dohled nad správným dodržováním pitného režimu. Doprovod dětí budou během cesty a pobytu zabezpečovat výchovní pracovníci, lékaři, zdravotní sestry a sportovní animátoři. Klub pevného zdraví Přijměte dobrovolný závazek, že budete žít zdravě a věnovat se prevenci, a získejte za to od nás jakožto člen Klubu pevného zdraví výhody. Výhody členů Klubu pevného zdraví Slevy a bonusy u celé řady partnerů S pomocí klubové karty mohou členové čerpat zajímavé slevy a bonusy u celé řady partnerů po celé ČR. Přehled slev a bonusů naleznete v katalogu výhod, který je ke stažení na našich webových stránkách Jak se stát členem klubu? Pokud splňujete podmínky členství, stačí vyplnit on-line přihlášku na webových stránkách Během několika dnů obdržíte poštou klubovou kartu opravňující k využívání slev u našich partnerů. vydáno se souhlasem VZP Vybráno ze zasedání Rady na Lahvárně změna ředitele Informace z G6 předsednictvem OS KOVO bylo zástupci firmy SODEXO k problému zaměstnávání rozhodnuto, že Moravskoslez- zpracovali nový ceník jídel z důvodu zvýšení 1 % DPH ve středu se u- skutečnila beseda zástupců vítkovických odborů s gen. ředitelem Ing. Světlíkem, vedením kraje, města, parlamentu a p. Paroubkem ve vítkovickém zámečku agenturních zaměstnanců byla pozvána Mgr. Čerchová, která vysvětlila, jaké práva a povinností mají tito zaměstnanci vůči zaměstnavateli Informace z Regionální rady na sněmu ČMKOS přijat do konfederace nový odborový svaz DODAS ský kraj bude mít na sněmu ČMKOS pouze 3 zástupce. Podle pravidel ČMKOS za každých odborářů - 1 zástupce, takže Moravskoslezský kraj má nárok minimálně na 4 zástupce. V tomto rozhodnutí je jasně vidět snahu OS KOVO o snížení zástupců z MSK a naopak zachování zástupců z Čech. Má pro nás sněm vůbec význam? Na Regionální radě dokonce padl návrh na jeho zrušení v březnu 2010 se bude konat konference KS MSK, na kterou bude pozván předseda OS KOVO Josef Středula a místopředseda OS KOVO Ing. Marek i k vyjasnění otázky odborového domu na Smíchově. poměru u jiného zaměstnavatele. V případě, že bych se stal nezaměstnaným, počítala by se mi podpora v nezaměstnanosti, případně podpora při rekvalifikaci z obou těchto zaměstnání, nebo jenom z výdělku z toho hlavního? Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných mě- Pokračování na str. 6

6 6 VOSA Vybráno z časopisu SONDY Pokračování ze str. 5 síčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu. Splatnost podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci S manželkou jsme současně přišli o práci a stali se nezaměstnanými. Podpora v nezaměstnanosti nám byla oběma přiznána, ale ne vlastní vinou jsme se ocitli v dost svízelné sociální situaci, přitom máme 4 děti školního věku. Může nám úřad práce poskytnout nějakou zálohu před řádným výplatním termínem podpor v nezaměstnanosti? Pokud ne, do kdy nejdéle nám musí být úřadem práce podpora v nezaměstnanosti vyplacena? Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další splátce zúčtovány. Pokud vám byla přiznána podpora v nezaměstnanosti např. v měsíci říjnu a ještě týž měsíc rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti nabylo právní moci, měla by vám být podpora v nezaměstnanosti vyplacena nejdéle do konce měsíce listopadu. Vaše svízelná sociální situace by mohla být důvodem k tomu, aby vám úřad práce dříve vyplatil zálohu na podporu v nezaměstnanosti. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti stanoví diferencovaně podmínky pro opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti v závislosti na tom, zda uchazeči o zaměstnání v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula nebo uplynula celá podpůrčí doba, a to následovně: I. Když ještě neuplynula celá podpůrčí doba V loňském roce jsem pobíral podporu v nezaměstnanosti 2 měsíce, celou dobu jsem nevyčerpal, protože jsem si našel práci. Nyní jsem opět bez práce, a tak by mě zajímalo, jestli budu mít opět nárok na podporu v nezaměstnanosti a jak dlouho ji budu brát. Je mi 45 let. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jste vykonával zaměstnání, které je dobou důchodového pojištění, alespoň 3 měsíce a současně můžete úřadu práce osvědčit, že splňujete podmínku celkové doby předchozího zaměstnání, tzn. že jste získal v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního Od je Klub důchodců při OCV přestěhován do přízemí budovy na ulici Ruské č. 56 (bývalý Osinek). Z KOTKOVY ULICE SE VRÁTÍTE NA ULICI RUSKOU A PAK VPRAVO SMĚREM K ZÁBŘEHU, ASI PO 100 M ODBOČÍTE ZA BU- DOVU, V NÍŽ JE VELKOPRODEJNA TABÁK. Z NÁDVOŘÍ DRUHÝM VCHODEM VEJDETE DO PŘÍZEMÍ, KDE JE NYNÍ UMÍSTĚN KD PŘI OCV právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve vašem případě vám bude podpora v nezaměstnanosti poskytována po dobu 5 měsíců. Pokud jste získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, bude vám podpora v nezaměstnanosti poskytována pouze po dobu zbývajících 3 měsíců. Podmínka 12 měsíců důchodového pojištění v posledních třech letech platí i v tomto případě. II. Když už uplynula celá podpůrčí doba Momentálně jsem ve výpovědní době a budu opět nucen si hledat novou práci, což v současné době, jak předpokládám, nebude nic jednoduchého a budu se tudíž muset opět hlásit na úřadu práce. Problém je v tom, že to bude v letošním roce už podruhé. Nejsem si jistý, jestli mi vůbec nějakou podporu dají, protože v poslední evidenci jsem pobíral podporu po celou dobu. Je mi 25 let. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnosti: - ze zdravotních důvodů např. podle ustanovení 52 písm. d) a e) a 56 písm. a) zákoníku práce - protože mu byla dána zaměstnavatelem výpověď z organizačních důvodů viz 52 písm. a) až c) zákoníku práce - protože zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek viz např. 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Do doby 6 měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání a krátkodobé zaměstnání. Také zde musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání, to znamená, že musíte úřadu práce osvědčit, že jste získal v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců. Pouze při splnění těchto podmínek vám bude poskytována podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tzn. ve vašem případě po dobu 8 měsíců. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby Jsem veden v evidenci úřadu práce a pobírám podporu v nezaměstnanosti. Pokud onemocním, budu dále pobírat podporu v nezaměstnanosti souběžně s dávkami nemocenského pojištění od mého posledního zaměstnavatele? Pokud uchazeč o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby onemocní a pobírá dávky nemocenského pojištění z titulu svého posledního zaměstnání, platí, že doba, po kterou tyto dávky pobírá, se mu nezapočítává do podpůrčí doby a po tuto dobu mu též není vyplácena podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Po ukončení nemoci, když přestanete pobírat dávky nemocenského pojištění, vám bude dále poskytována podpora v nezaměstnanosti až do vyčerpání celé podpůrčí doby. Pokud uchazeč o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby onemocní a jsou mu poskytovány dávky nemocenského pojištění z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání, tak po dobu, po kterou tyto dávky pobírá, je mu též poskytována podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Jestliže byste onemocněl v průběhu podpůrčí doby a neměl nárok na dávky nemocenského pojištění, byla vy vám po dobu nemoci dále poskytována podpora v nezaměstnanosti, ale pouze do uplynutí vaší podpůrčí doby. pokračování příště

7 VOSA 7 Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ 1) Jaké je Michelangelovo příjmení? a) Caravaggio b) Santi c) Buonarroti d) Vecelli 2) Co je to kaple? a) malá kostelní místnost b) zakončení sloupu c) velkoměsto d) velice tenká trubička 3) Která budova byla nejvyšší před vybudováním Eiffelovy věže? a) chrám sv. Petra v Římě b) kolínský dóm Uběhl měsíc a ve středu se znovu sešla a jednala stravovací komise. Hned v úvodu nás paní ředitelka informovala o velkých technických problémech, které se musely neodkladně řešit v jídelně Lesík. Jednalo se o opakovanou závadu na parovodu, která velmi zkomplikovala běžný provoz v celé kuchyni. Závadu se podařilo odstranit a ze strany Sodexa byla oceněna ochota i rychlost, s jakou byl nastálý problém vyřešen. c) Empire State Building d) Cheopsova pyramida 4) Co vyjadřuje přízvisko Mélská v názvu Venuše Mélská? a) jméno umělce b) název města c) jméno ostrova d) příjmení tvůrce 5) Který z následujících prvků je radioaktivní? a) indium b) germanium c) krypton d) polonium 6) Jak se jmenovalo dříve hlavní město Indonésie Djakarta? a) Leningrad b) Batávie c) Saigon d) Konstantinopole 7) Kde byl zabit objevitel James Cook? a) na Tahiti b) na Havaji c) na Samoi d) na Guamu 8) Kdo vypráví Pohádky tisíce a jedné noci? a) Laila b) Fatina c) Šeherezáda d) Jasmina 9) Která země je označována poetickým výrazem Albion? a) Francie b) Španělsko c) Albánie d) Británie 10) Jak se jmenuje asistent Sherlocka Holmese? a) Dr. Faust b) Dr. Welby c) Dr. Mabuse d) Dr. Watson Řešení: 1 c), 2 a), 3 b), 4 c), 5 d), 6 b), 7 b), 8 c), 9 d), 10 d) STRAVOVÁNÍ opět na pořadu dne Při kontrole připomínek z minulého zasedání jsme se dověděli, že problém s hranatými talíři byl vyřešen nahříváním v konvektomatech. Zateplení Food marketu se odkládá a to pro finanční náročnost. Nicméně problém s teplotou se řeší prozatím položením talířů na ohřívanou plochu, takže by měly být teplé. Předmětem kritiky se tentokrát staly malé porce jídel, především příloh, jako je bramborová kaše nebo omáčky. Jednalo se ale i o jiná jídla, např. čočka na kyselo, hrachová kaše a fazole. Došlo i na nekvalitní kouskové maso. Podle ohlasů mnozí strávníci nezaznamenali změnu k lepšímu Na druhé straně někteří strávníci chtěli vyjádřit písemnou pochvalu za chutné jídlo v jídelně Lesík. Příslovečnou knihu Přání a stížností tam však nenašli. Škoda. Dále jsme se dohodli na změně otevírací doby v kantýně NŘ. Otevřeno bude od 5.30 hod. Realizováno má být co nejdřív, asi v týdnu od nejpozději však od Bližší informace budou uvedeny na intranetu a na nástěnce u jídelny. A na závěr bych ještě chtěla upozornit na celorepublikovou marketingovou akci fy Sodexo, která se uskuteční od 15. do s názvem Olympijská menu. A pozor, ve hře jsou i zajímavé ceny! Takže k přání dobré chuti přeji všem i mnoho štěstí! L.P. Tip na volný čas Od otevřen Pohádkový sklep strašidel na Černé louce Věra Špinarová, Garage club, Nadoraz 2010, otevírací koncert 1. samostatného turné KD Frýdlant n.o., Koncert Petry Janů DK města Ostravy, Mňága a Žďorp ČEZ Aréna, Kryštof T-Music Tour DK Akord, Společenský ples DK, speciální host M. Chodúr 27. do 28.2.,Clarion Congress Hotel (Atom), Svatební veletrh, 5.ročník DK Akord, festival KOLEM SVĚTA, největší cestovatelské setkání v Čechách KD P.Bezruče, Havířov, Příběh jazzu, hud. pořad O. Havelky a Melody Makers 1.3. DK m.ostravy, Zlaté struny, zahajovací koncert 9.mezinár.festivalu Harfové dny Ostrava 6.3. Sanatoria Klímkovice, Kozelek aneb Chování basy do 7.3. Dům umění GVUO, Jan Trampota 8.3. DK m.ostravy, Divadlo Járy Cimrmana, České nebe kino Luna, 4TET, J. Korn, koncertní show DK m.ostravy, Rangers (Plavci) Rothschildův zámeček, Jazzové trio Emila Viklického 12. do výstaviště Černá louka, Nevěsta 2010, 2.ročník svatební výstavy 12. do výstaviště Černá louka, Dovolená a region 2010, 13. ročník výstav cest. ruchu DK m.ostravy, Country bál Zámek Poruba, Zámecký ples DK Poklad, Studio Ypsilon, Vdovou proti své vůli DK m. Ostravy, talkshow B.Klepla a Chantal Poullain Státní opera Praha, David Lomeli, galakoncert KD K Trio, Travesti show, Divoké kočky od Areál Miniuni, Výstava modelů historických lodí Jaro v ZOO Ostrava Státní opera Praha, KUDY KAM, muzikál M. Horáčka, P. Hapky do Výtvarné centrum Chagall, grafika Chagall, Miró, Picasso, Dalí do SOŠ AHOL Gallery, Leopold Sulovský, Osmitisícovky, výstava fotografií

8 8 VOSA KUPON 2 VOSÍ KŘÍŽOVKA O CENY Nezřídka se stává, že ve víně je... (dále tajenka) POMŮCKA: USEDOM STOA PENÍZ (ZASTAR.) SOUDNÍ PŘÍSEDÍCÍ ČÁST ÚST HOVĚZÍ DOBYTEK LÉČEBNÝ ÚSTAV PODNIK V RAKOV- NÍKU STARO- ŘÍM. BŮH LÁS- KY MYS POSVÁT- NÝ BROUK NÁPLŇ BUCHET JINDE (BÁSNICKY) MAD- RIDSKÝ SPORTOV- NÍ KLUB PLANETA BÁJNÝ MOŘSKÝ ŽIVOČICH PŘE SEVERO- ČESKÉ MĚSTO BEZHRBÝ VELBLOUD ZPŮSOB LOVU TAHOUNI (SLOVEN.) JEDNOU (NÁŘEČ.) 1. ČÁST TAJENKY NÁZEV SYKAVKY ZPĚVNÍ HLAS ČÁST PODLAHY MĚSÍC PLANETY URAN Č. HEREC VRCHOL (ANGLICKY) SKUTEK VITAMÍN B1 POZADU LEHCE NĚMECKO- POLSKÝ OSTROV PRYSKYŘICE Z DAMARONĚ MONGOL- SKÝ ROLNÍK BÝVALÝ PRAŽSKÝ PRIMÁTOR OSTEN MYLNÝ NÁZOR PÁS KE KIMONU ČÍSELNÉ ÚDAJE ŽENSKÉ JMÉNO KMÍNKA ŠPANĚLSKÝ MYS VÝSTŘEL (ANGLICKY) JUDSKÝ KRÁL PLATIDLA MACAA HLAVNÍ MĚSTO SENEGA- LU SÁZENÍ STAROŘÍMSK Á BOHYNĚ ÚRODY NÁZEV ZNAČKY METRU ČÍSLOVKA 2. ČÁST TAJENKY FRAN- COUZSKÝ FILMOVÝ KOMIK OBYVATEL ČESKÉHO MĚSTA Kdo měl tentokrát štěstí? PRACOVNÍ STŮL STARO- ŘEC. SLOUPO- VÁ SÍŇ Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 1 je - Reinhold Messner. Ze správných odpovědí byl vylosován Martinásek Pavel, NS Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 1 zní: každý si myslí, že on ho má dostatek. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Sošková Hana, ,- Kč 2. Kostrz Lubomír, VTC ,- Kč 3. Dojcsar Jaroslav, NS ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel ODVĚTVÍ OSAMĚLÁ Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na naši adresu nejpozději do na adresu OCV, Kotkova ulice. Soutěž pro 2. číslo VOSY Kolikáté výročí narození T. G. Masaryka si připomeneme v březnu? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech Kontaktní osoba: Karel Jech Tel.: 267 994 348 Fax: 272 936 383 E-mail: karel.jech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

rodné datum jméno tit. narození dosavadní zdravotní pojišťovna plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavatel stát OSVČ samoplátce

rodné datum jméno tit. narození dosavadní zdravotní pojišťovna plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavatel stát OSVČ samoplátce originál pro ZPŠ číslo (číslo pojištěnce) trvalého bydliště kontaktní kopie pro zaměstnavatele číslo (číslo pojištěnce) trvalého bydliště kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní pojišťovnu číslo (číslo

Více

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt.

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s mimořádnou nabídkou léčebně-ozdravných pobytů pro děti s názvem Mořský koník, které pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností. Tyto mimořádně

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 -

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 - z půjčky vzorec pro vypocet. Ale za dovolenou a svátky nám to nějak přepočítává do hrubé mzdy prý kvůli použitému průměru. 06 - penzijní pojištění allianz - státní dotace - formulář k výplatě - Žádost

Více