Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5"

Transkript

1 Bibliografie Pavla Hoška (červen 2013) vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů s. ISBN HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů s. ISBN HOŠEK P.: Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé, Brno: CDK, 2010, 139 s., ISBN HOŠEK P.: Židovská teologie křesťanství, CDK, Brno, 2011, 167 s., ISBN HOŠEK P.: Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a křest fantazie v pojetí C. S. Lewise, Návrat domů, Praha, 2013, 128 s. ISBN Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN kapitoly v monografiích: HOŠEK, P.: Funkce všeobecného zjevení v teologické reflexi mimokřesťanských náboženství. in Křesťané a jiná náboženství. Praha: Návrat domů. 2003, str , ISBN HOŠEK, P.: Inklusivismus C.S. Lewise. in Křesťané a jiná náboženství. Praha : Návrat domů , str , ISBN HOŠEK, P.: Psychologická antropologie C.G. Junga a křesťanská spiritualita. in Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství Praha : Návrat domů , str , ISBN X. HOŠEK, P.: Vztah teologické antropologie k psychologii z hlediska integrace obou disciplín v pastoračním poradenství. in Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství. Praha : Návrat domů , str , ISBN X. HOŠEK,P.: Teologie náboženství (teologická religionistika) jako věda, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, str , CDK, Brno 2006, ISBN HOŠEK, P.: Kdo jsme? in Zpytování. Studie a eseje k evangelické identitě, O. Macek (ed), Nakl. Z. Susa, Středokluky, 2007, ISBN , str HOŠEK, P.: Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Künga, in Hans Küng, teolog na hraně, Dingir, Praha, 2008, str , ISBN HOŠEK, P.: Wilfred Cantwell Smith: vědec a reformátor, in Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Dingir, Praha, 2008, str. 9-42, ISBN HOŠEK P.: Islám a fundamentalismus, in Islám v českých zemích, D. Červenková A. P. Rethmann (eds), Vyšehrad, Praha, 2009, str , ISBN HOŠEK P.: (Ne)obrácení proroka Jonáše, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Hanuš J. a Vybíral J. (eds), CDK, Brno, 2009, str , ISBN HOŠEK P.: Konverze C. S. Lewise, in Konverze a konvertité, Noble I., Hanuš J. (eds) CDK, Brno 2009, str , ISBN

2 HOŠEK P.: ICCJ facing Antisemitism: From Seelisberg to Berlin, in Tydlitátová V., Hanzová A. (eds), Anatomy of Hatred. Essays on Anti-Semitism, ZČU, Plzeň, 2009, ISBN , str HOŠEK P.: Význam a funkce Písma podle W. Cantwella Smithe, in Hanuš J., (ed) Boží Slovo a slovo lidské, CDK, Brno, 2012, ISBN , str HOŠEK P.: Jewish views of other religions in relation to religious antisemitism, in Tarant Z., Tydlitátová V. (eds), Faces od Hatred, FF ZČU, Plzeň 2012, ISBN , str původní práce v recenzovaných odborných časopisech: HOŠEK, P.: Mýtus a zjevení v pojetí C. S. Lewise. Reflexe 23/ 2002., str , ISSN HOŠEK, P.: Stopy Augustina v první a druhé reformaci. Evan. teologický časopis. 1/2001., str , ISSN HOŠEK, P.: Filozofická hermeneutika Paula Ricoeura a výklad Písma. Evan. teologický časopis. 2/2003. str , ISSN HOŠEK, P.: Hans Küng a dialog náboženství, Evan. teologický časopis 2/ 2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Tillichova teologie náboženských symbolů a její vztah k psychologii. Evan. teologický časopis. 1/2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Mircea Eliade - homo religiosus. Reflexe 26/2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem. Teologická reflexe. 2/ 2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Towards a public theology of religious pluralism, European Journal of Theology, I. 2005, str , ISSN HOŠEK, P.: Interreligious Relations Today. Towards a Fourth Paradigm, in Religion in the Time of Changes, Space - Society - Economy, No 7, University of Lodz, Lodz, 2005, str , ISSN HOŠEK, P.: Věda o náboženství v pojetí W. C. Smithe, Teologická reflexe I./2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Typy křesťanského kreacionismu, Dingir 4/2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Uzdravení vírou, Dingir 2/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Cesty feministické teologie, Dingir 3/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Prolegomena k interdisciplinárnímu tázání po vztahu evropské sekularity a západního křesťanství, Sociální studia 3-4, 2008, str , ISSN X. HOŠEK, P.: Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 3/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti?, Theologia vitae 2/2008, str , ISSN HOŠEK P.: Bůh je mrtev!, Dingir 2/2009, str , ISSN HOŠEK P.: Vliv G. K. Chestertona na C. S. Lewise, Acta Fakulty Filosofické Západočeské Univerzity II/2009, str , ISSN HOŠEK P.: Manifestace a proklamace: dějiny náboženství v pojetí M. Eliadeho a P. Ricouera, SaT 14 (I./ 2009), str , ISSN

3 HOŠEK P.: Proměňující moc příběhu, Církevní dějiny 5/2010, ISSN , str HOŠEK P.: Na cestě k probuzení. Evangelikální hnutí v ČR v posledních dvaceti letech, Dingir 2/2010, str , ISSN HOŠEK P.: Desatero a Küngův projekt světového étosu, SaT 16 (2010/1), str , ISSN HOŠEK P.: Súfismus jako inspirace pro současnou kulturu: Fethullah Gülen a jeho hnutí, SaT 17 (2010/2), ISSN HOŠEK P.: European Secularity versus American Religiosity, Communio viatorum, 2/2010, str ISSN HOŠEK P.: Liberal Judaism and Jewish Christian Relations, Communio viatorum I/2011, s , ISSN HOŠEK P.: Three Times Messianic Judaism, Communio viatorum II/2011, s , ISSN HOŠEK P.: Towards a Jewish Theology of Christianity, Communio viatorum I/2012, s , ISSN HOŠEK P.: Two Types of Jewish Pluralism, Communio viatorum III/2012, ISSN HOŠEK P.: Christian claim for human rights and natural law. Two perspectives, International Journal for Religious Freedom, vol. V., 2/ 2012, s , ISSN HOŠEK P.: Neděste se nebeských znamení. Křesťanská kritika astrologie a její alternativy, Dingir 4/2012, s , ISSN HOŠEK P.: Discrimination against Evangelicals in the Post-Communist Czech Republic?, International Journal for Religious Freedom vol. VI., 1/2013, ISSN HOŠEK P.: Do Christians and Muslims believe in the same God?, Communio viatorum I/2013, ISSN HOŠEK P.: Křesťanský apologeta C. S. Lewis a astrologická symbolika, Dingir 2/2013, s , ISSN původní práce v recenzovaných sbornících: HOŠEK, P.: Poetický jazyk a zvěstování Evangelia. Hermeneutické aspekty tvorby C.S.Lewise. in Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002, str , ISBN HOŠEK, P.: Teologické předpoklady a hermeneutika. in Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002., str , ISBN HOŠEK, P.: Autorita mužů a moc žen. Dělba práce a společenské postavení ženy v Izraeli starozákonní doby. in Orientalia Antiqua Nova III. Plzeň , str , ISBN HOŠEK, P.: Pojetí teodiceje v díle C.S. Lewise. in Katechetika, historie, teologie I. Ostravská Univerzita , str , ISBN HOŠEK, P.: Stvoření ve Starém zákoně. in Orientalia Antiqua Nova IV. Plzeň : Západočeská Univerzita , str , ISBN HOŠEK P.: Symbolický význam eucharistie z hlediska dynamiky sociální interakce v novozákonní společnosti. in Náboženství a jídlo. Univerzita Pardubice, 2005, str , ISBN HOŠEK P.: Teologické předpoklady výuky světových náboženství, in Katechetika, historie, teologie II., Ostravská Univerzita. 2005, str , ISBN

4 HOŠEK, P.: Misie a dialog v prostředí náboženského pluralismu. in Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť, PF Univerzity M. Bela. Banská Bystrica., str , ISBN HOŠEK, P.: Dialogický princip a křesťanská pedagogika, in Teologické východiská evanjelikálnej katechézy, PF Univerzity M. Bela, Banská Bystrica, str , ISBN HOŠEK, P.: Výklad svatých textů v teologii a v religionistice, in: Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, 2006, ISBN HOŠEK, P.: O židovském starostovi Davle a o tragickém konci jeho rodiny, in Kolokvium o soudobém antisemitismu, ISBN , FF ZU Plzeň, 2007, str HOŠEK, P.: Osud židovských komunistů v socialistickém Československu. Případová studie, Kolokvium o soudobém antisemitismu II., Tydlitátová V. (ed), Adéla, Plzeň, 2008, str , ISBN HOŠEK P.: Lidskost jako téma výchovy k občanství v kulturně a nábožensky pluralitní společnosti, J. Hábl, J. Doležalová (eds), Humanizace ve výchově a vzdělávání, Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, ISBN , str recenze v odborných recenzovaných časopisech a recenzovaných sbornících: HOŠEK, P.: N. Frye Velký kód. Bible a literatura. sborník Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum. 3/2002. HOŠEK, P.: H. Netland. Encountering Religious Pluralism. sborník Křesťané a jiná náboženství. Návrat domů, Praha. 4/2004. HOŠEK, P.: V. Boublík. Teologie mimokřesťanských náboženství. sborník Křesťané a jiná náboženství Návrat domů, Praha. 4/2004. HOŠEK, P.: Heim, M. S. The Depth of the Riches. A Trinitarian Theology of Religious Ends. Communio Viatorum. 1/2002. HOŠEK, P.: Grenz, S., Franke, J. Beyond Foundationalism: Shaping Theology in Postmodern Context. Communio Viatorum. 1/2003. HOŠEK, P.: Knitter, P.: Introducing Theologies of Religion. Communio Viatorum. 3/2003. HOŠEK, P.: H. Netland: Encountering Religious Pluralism, Communio Viatorum 1/2004. HOŠEK, P.: B. Benson: Graven Ideologies. Communio Viatorum 3/2005. habilitační práce HOŠEK, P.: Předpoklady mezináboženského dialogu, Evangelická teologická fakulta UK, Praha disertační práce HOŠEK, P.: C.S. Lewis a hodnota náboženství, Evangelická teologická fakulta UK, Praha ostatní publikace - články: HOŠEK, P.: Těžko se mi o tom mluví...(s J. Hoškem). Dokument o holokaustu. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 46/2002. HOŠEK, P.: K metodě feministické exegeze. Křesťanská revue. 8/1999. HOŠEK, P.: Mumlání antické náboženskosti aneb homo religiosus se brání. Křesťanská revue. 5/2001. HOŠEK, P.: Džihád a kruciáta. Křesťanská revue. 8/

5 HOŠEK, P.: Bet hachajim v Uhříněvsi a jeho nepřátelé. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů. 44/2001. HOŠEK, P.: Náboženství a Lebenswelt. Křesťanská revue. 3/2002. HOŠEK, P.: Augustin a Dordrechtská synoda. Bratrská rodina. leden HOŠEK, P.: Evangelium podle Harry Pottera. Bratrská rodina. duben HOŠEK, P.: Stvoření a spasení ve Starém zákoně. Křesťanská revue. 1/2003. HOŠEK, P.: Augustine and the Czech Hussites. Journal of the World Reformed Fellowship. březen HOŠEK, P.: Co bude po smrti. Bratrská Rodina. duben HOŠEK, P.: Mají se křesťané angažovat za spravedlnost ve společnosti? Bratrská rodina. 6-7/2003. HOŠEK, P.: Manželská věrnost: typologie etické argumentace. Křesťanská revue. 4/2003. HOŠEK, P.: No to si snad děláš legraci aneb teologie a humor. Bratrská rodina. 2/2004. HOŠEK, P.: Mezi trůnem a oltářem: křesťané v EU. Evangelický týdeník. 2/2004. HOŠEK, P.: Návštěva kvakerů v Praze. Dingir. 2/2004. HOŠEK, P.: Dalajláma mezi tolerancí a pravdou, Dingir 4/2004. HOŠEK, P.: C.S. Lewis and the Language of Apologetics, European Leadership Forum, I./2005. HOŠEK, P.: Holocaust a konec humanitních věd, in Křesťanská revue 6/2005. HOŠEK, P.: Církev jako výkladní skříň, Bratrská rodina, 10/2005. HOŠEK, P.: Eliade a čas, in Evangelický kalendář 2006, Kalich, Praha, HOŠEK, P.: Pastorace a psychologie: proč ne?, Bratrská rodina 12/2005. HOŠEK, P.: Nesmyslné zlo, Křesťanská revue 2/2006. HOŠEK, P.: Hříchy svatých, Brána Bratrská rodina 2/2006. HOŠEK, P.: Kdo jsou evangelikálové, Dingir 2/2006. HOŠEK, P.: Vzestup a pád davelské rodiny Karpelesů, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 55/2006. HOŠEK, P.: Proč zrovna tenhle pán, Český bratr, 82/2006. HOŠEK, P.: Máme o čem přemýšlet, Křesťanská revue 2007/1, str , ISSN HOŠEK, P.: Náboženství: věc soukromá a veřejná, Křesťanská revue 4/2007, str , ISSN HOŠEK, P.: Veliká a slavná tajemství, Český bratr 12/2007, str , ISSN HOŠEK, P.: Kóan jménem Tomáš Halík, Máš před sebou všechny mé cesty, Lidové noviny, Praha, 2008, str , ISBN I. HOŠEK, P.: Vize církve z evangelikální perspektivy: diskuse o hnutí Emerging church, Getsemany, prosinec HOŠEK, P.: Islám a etika, in Jdi a jednej také tak, sborník SPEK, EMAN, Benešov,

6 HOŠEK, P.: Judaismus a násilí, Bratrstvo 1/2008. HOŠEK, P.: Judaismus a násilí dnes, Bratrstvo 2/2008. HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí, Bratrstvo 3/2008. HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí II., Bratrstvo 4/2008. HOŠEK, P.: Islám a násilí, Bratrstvo 5/2008. HOŠEK, P.: Islám a násilí dnes, Bratrstvo 6/2008. HOŠEK, P.: Hinduismus a násilí, Bratrstvo 7/2008. HOŠEK, P.: Buddhismus a násilí, Bratrstvo 8/2008. HOŠEK, P.: Sekty a násilí, Bratrstvo 9/2008. HOŠEK, P.: Násilí a fanatismus, Bratrstvo 10/2008. HOŠEK, P.: Nebezpečná kniha aneb Co v Bibli nemělo být, Brána 10/2008. HOŠEK, P.: Obraz nebo slovo? Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: Pane, nauč nás stydět se, Křesťanská revue 6/2008. HOŠEK P.: Překlady Bible, Dingir 3/2009 HOŠEK P.: Tajemství oběti, Křesťanská revue 1/2009 HOŠEK P.: Milost ve světových náboženstvích, Křesťanská revue 5/2009 HOŠEK P.: Kalvín a predestinace, Brána 2009 HOŠEK P.: Čas pro nové nasazení: Od Seelisbergu k Berlínu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61 a 62/2009 HOŠEK P., BORZIČ A.: Cesta k Rúmího hrobu: súfíjská inspirace k dialogu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61a 62/2009 HOŠEK P.: Pravda vítězí, in Blahoslav 2010, Blahoslav, Praha, 2009 HOŠEK P.: Blahoslavení tiší, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Impresionistická reportáž o jedné konferenci, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Gmilut chasadim: skutky milosrdenství v židovské tradici, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Osud? Ne! Brána 2010 HOŠEK P.: Trestej syna, dokud je naděje. Náboženství, děti a lidská práva, Dingir 4/2010 HOŠEK P.: Teologie míru, Křesťanská revue 2/2011 HOŠEK P:: Blahoslavené zření, Křesťanská revue 4/2011 HOŠEK P.: Ženská otázka v hinduistických a buddhistických textech, Křesťanská revue 5/2011 HOŠEK P.: Interpretace Bible, Brána 11/2011 6

7 HOŠEK P.: Křesťanství v židovských souřadnicích, Revue SKŽ 65/2011 HOŠEK P.: Domov, Blahoslav. Kalendář CČSH, 2011 HOŠEK P.: Jen jednoho jest potřebí, Blahoslav. Kalendář CČSH, 2011 HOŠEK P.: Lidská práva a pojetí člověka, Křesťanská revue 4/2012 HOŠEK P.: Buď vůle tvá, Brána 10/2012 HOŠEK P.: 2012: konec dějin?, Bratrstvo 2012 HOŠEK P.: Bůh není samotář, Brána 5-6/2013 HOŠEK P.: Teologie sekularity a ateismu, Revue SKŽ 69/ 2013 ostatní publikace - recenze: HOŠEK, P.: T. Lane. Dějiny křesťanského myšlení. Život v Kristu. 6-7/1996. HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Bůh na lavici obžalovaných. Život v Kristu. 1/1998. HOŠEK, P.: S. Grenz. Úvod do postmodernismu. Život v Kristu. 3/1998. HOŠEK, P.: R. Franz. Krize svědomí. Život v Kristu. 6/1998. HOŠEK, P.: L. Crabb et al. Adamovo mlčení. Život v Kristu. 10/1998. HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Problém bolesti. Život v Kristu. 3/1999. HOŠEK, P.: R. Zacharias. Skutečná tvář ateismu. Život v Kristu. 5/1999. HOŠEK, P.: J. Houston. Touha. Život v Kristu.7-8/1999. HOŠEK, P.: J. North. Dějny církve od letnic k dnešku. Evangelický týdeník/kostnické jiskry. 2001/11. HOŠEK, P.: Mircea Eliade, jóga a západní kultura. Dingir. 4/2002. HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Křesťanská revue. 7/2004. HOŠEK, P.: J. Sokol. Člověk a náboženství. Dingir 4/2004. HOŠEK, P.: J. Hanuš et al. Autorita v abrahamovských náboženstvích. Dingir 1/2005. HOŠEK, P.: K. Skalický: V zápase s posvátnem, Dingir 2/2005. HOŠEK, P.: V. Purdy: Zázračné uzdravení a letniční křesťané. Dingir 3/2005. HOŠEK, P.: L.Kropáček: Islám a Západ, P. Barša: Západ a islamismus, Dingir 1/2006. HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, Křesťanská revue 3/2006. HOŠEK, P.: Ch. Partridge: Encyklopedie nových náboženství, Dingir 4/2006. HOŠEK, P.: Vojtíšek Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, A2 Kulturní týdeník 29/2007. HOŠEK, P.: Gillman N., Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, Křesťanská revue 5/2007, str HOŠEK, P.: Václavík D., Sociologie nových náboženských hnutí, Dingir 3/2007, str

8 HOŠEK, P.: Jan Fischer: Co neodvál čas, Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: D. Lužný, Z. Nešpor, Sociologie náboženství, Dingir 1/2008. HOŠEK P.: M. Balabán: Domov a bezdomoví a jiné zprávy, Křesťanská revue 3/2009 HOŠEK P.: M. Balabán: Víra (u) Václava Havla, Křesťanská revue 6/2009 HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa, Křesťanská revue 2/2010 HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010 HOŠEK P.: David Václavík: Náboženství a moderní česká společnost, Dingir 2/2010 HOŠEK P.: Alžběta Drexlerová: Jákob a Ezau na cestě k smíření, Dingir 2/2010 HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě, Křesťanská revue 2/2010 HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010 HOŠEK P.: Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Z. Nešpor: Příliš slábi ve víře, Dingir 3/2011 HOŠEK P.: Z. Horák: Církve a české školství, Dingir 4/2011 HOŠEK P.: J. S. Trojan, Rozhovory s pamětí II., Český bratr 10/2011 HOŠEK P.: R. Vido: Konec velkého vyprávění, Dingir 3/2012 ostatní publikace - rozhovory: HOŠEK, P.: Mezináboženský dialog. Rozhovor s prof. T. Halíkem. Dingir. 3/2003. HOŠEK, P.: Cílem je zbožštění. Rozhovor s biskupem Ambrosijem. Dingir. 2/2004. HOŠEK, P.: Rozhovor s O.I. Štampachem, Křesťanská revue 4/2006. HOŠEK, P.: Rozhovor s Tomášem Krausem, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 57/2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Rozhovor s rabínem Ronem Hoffbergem, Křesťanská revue 2/2007, str HOŠEK, P.: Víra pomáhá vidět širší souvislosti, rozhovor s prof. V. Králem, Dingir 4/2007, str HOŠEK, P.: Měli bychom spolu zpívat, rozhovor s rabínem Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: Na lince Praha-Tokio, rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem SJ, Křesťanská revue 6/2008. HOŠEK, P.: Zahledět se do ideálu mužnosti, rozhovor s Karlem Řežábkem, Dingir 3/2008. HOŠEK P.: Dnes je nejdůležitější tolerance. Rozhovor s rabínem D. Cohnem Sherbokem, Dingir 1/2009 HOŠEK P.: Překlenout vzdálenost mezi dvěma světy. Rozhovor s Danielem Rausem, Dingir 4/2009 HOŠEK P.: Nebýt slepý k privátnímu náboženství. Rozhovor s Tomášem Halíkem, Dingir 1/2010 HOŠEK P.: Nadále chci být především teolog Rozhovor s Martinem Prudkým, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Téma musí zajímat mě. Rozhovor s Petrem Baďurou, Křesťanská revue 5/2010 8

9 HOŠEK P.: Méně zoufání a víc naděje. Rozhovor s Jindřichem Halamou, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Je stále mnoho dobré vůle. Rozhovor s Dr. Edwardem Kesslerem, Revue SKŽ 64/2010 HOŠEK P.: Krajinou nových náboženských hnutí. Rozhovor se Zdeňkem Vojtíškem, Křesťanská revue 1/2011 HOŠEK P.: Mezi pokojem a pravdou: rozhovor se Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 2/2011 HOŠEK P.: Nejsme z tohoto světa. Rozhovor s Karlem Flossem, Křesťanská revue 4/2011 HOŠEK P.: Káva je prostě dobrá. Rozhovor se Shumi Berkowitzem, Revue SKŽ 65/2011 HOŠEK P.: Po provaze mezi kopci. Rozhovor s Shumi Berkowitzem, Dingir 4/2011 HOŠEK P.: Rozhovor s Tomášem Tožičkou, Křesťanská revue 3/2012 HOŠEK P.: Rozhovor s Jiřím Schneiderem, Křesťanská revue 4/2012 HOŠEK P.: Rozhovor se Salihem Yilmazem, Dingir 2/2012 HOŠEK P.: Rozhovor se Shumi Berkowitzem, Brána 7-8/2012 9

Bibliografie Pavla Hoška

Bibliografie Pavla Hoška Bibliografie Pavla Hoška Bibliografie Pavla Hoška vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s. ISBN 80-7255-099-3. HOŠEK, P.: Na cestě

Více

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost:

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: Kapitoly v publikacích Současná česká tomistická psychologie, in NAKONEČNÝ, MACHULA, SAMOHÝL, Historie a perspektivy české tomistické psychologie, Praha: Triton,

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774

Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774 Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek Registrační číslo projektu: 401/06/1774 Název projektu: Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Témata bakalářské zkoušky z teologie a filozofie

Témata bakalářské zkoušky z teologie a filozofie Témata bakalářské zkoušky z teologie a filozofie Obor: Pastorační a sociální práce UK ETF 2012 Zkoušku tvoří pojednání o jednom tématu, které si student z níže uvedených témat vylosuje. Témata jsou zařazena

Více

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) monografie 1. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz I v a n O. Š t a m p a c h Na nových stezkách ducha p ř e h l e d a a n a l ý z a s o u č a s n é r e l i g i o z i t y I v a n O. Š t a m p a

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Základní osnova studijního plánu navazujícího magisterského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/2014

Základní osnova studijního plánu navazujícího magisterského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/2014 1 Základní osnova studijního plánu navazujícího magisterského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/2014 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

Publikační činnost UK-ETF v roce 2003

Publikační činnost UK-ETF v roce 2003 2003 Publikační činnost UK-ETF v roce 2003 Balabán Milan Bartoň Josef Dus Jan Filipi Pavel Halama Jindřich Halama Ota Hejdánek Ladislav Heller Jan Hošek Pavel Keřkovský Pavel Kranát Jan Kůrka Pavel Landová

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Historie, strategie, dialog a sdílení

Historie, strategie, dialog a sdílení Historie, strategie, dialog a sdílení Bereme-li náboženství jako uzavřené, samostatné subjekty, jde o vztahy mezi nimi, o vztahy interreligiózní (mezináboženské). Bereme-li to tak, že existuje obecně lidská

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 konz. datum 1. ročník 2. ročník 1. 2.9. 2. 9.9. 3. 16.9. 4. 5. 10. 21.10. 11. 4.11. 12. 11.11. 13. 18.11. 14. 15. 20.9. 6. 23.9. 7. 30.9. 8. 7.10.

Více

Roman Míčka strukturovaný životopis

Roman Míčka strukturovaný životopis Roman Míčka strukturovaný životopis Data narození: 1. 5. 1976 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel) Telefon:

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu nová náboženská hnutí - inovace duchovního života

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Roman MÍČKA publikační činnost

Roman MÍČKA publikační činnost Roman MÍČKA publikační činnost MONOGRAFIE: MÍČKA, Roman. ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno: CDK,

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM 1. Náboženství v pohledu religionistiky Náboženství jako pojem každodenního jazyka; funkcionální a substanciální definice náboženství; normativní koncept náboženství;

Více

Rozvrh kombinované studium Jabok 2016/2017. datum 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Rozvrh kombinované studium Jabok 2016/2017. datum 1. ročník 2. ročník 3. ročník datum. ročník. ročník 3. ročník. 9. čtvrtek! 3. 9. 0. 9. 4. 9. 7. 9. 4. 0.. 0. 8. 0. Rozvrh kombinované studium Jabok 06/07 Zápis a úvod do studia Ortová V0 Zdraví a nemoc T30 Dějiny filosofického a teologického

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích Studijní opora předmětu ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI oboru Sociální

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Státní závěrečná zkouška (bakalářská) Biblická teologie Předpokládá se prostudovaná látka Starého a Nového zákona, schopnost dobře se v Bibli orientovat,

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2013

Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2013 Praktická teologie pro sociální pracovníky ETF / Jabok 203 . Úvod do předmětu, vzájemný vztah praktické teologie, pastorace a sociální práce Praxe v rámci VOŠ Jabok / oboru PSP ETF Studenti Jaboku / oboru

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2010 Nová náboženská hnutí letní semestr 1. Vznik nového náboženského hnutí v průběhu denominalizace, příklad imanuelitů 25. 2. 2. Války kvůli sektám a metafora vymývání mozků, příklad

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky I. SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ Filosofie náboženství 2 Průvodce: filosofie náboženství - 1.část 7.1 ÚVOD: ČLOVĚK JE KONEČNÁ BYTOST 7.2 ZROD FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ Z KRIZE VĚROHODNOSTI MÝTICKÉHO VÝKLADU SVĚTA

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Hans Küng a dialog náboženství

Hans Küng a dialog náboženství Hans Küng a dialog náboženství Jednou z nejvýznamnějších postav mezináboženského dialogu současnosti je bezesporu kontroverzní katolický teolog Hans Küng 1. Abychom získali ucelenou představu o jeho pojetí

Více

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll Obsah Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti....... ll Jeden svět nás a těch druhých... 12 Společenské vědy a politika na scéně... 14 Tolerance a hodnotová opora... 16 Obecné tendence a jejich rizika...

Více

Jan Samohýl S PŘEDMLUVOU KARLA SKALICKÉHO. Karmelitánské nakladatelství

Jan Samohýl S PŘEDMLUVOU KARLA SKALICKÉHO. Karmelitánské nakladatelství E D I C E S T U D I U M Jan Samohýl S PŘEDMLUVOU KARLA SKALICKÉHO Karmelitánské nakladatelství Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (bakalářská) Religionistika Tematické okruhy: 1. Náboženství v pohledu religionistiky (náboženství jako pojem každodenního

Více