Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5"

Transkript

1 Bibliografie Pavla Hoška (červen 2013) vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů s. ISBN HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů s. ISBN HOŠEK P.: Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé, Brno: CDK, 2010, 139 s., ISBN HOŠEK P.: Židovská teologie křesťanství, CDK, Brno, 2011, 167 s., ISBN HOŠEK P.: Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a křest fantazie v pojetí C. S. Lewise, Návrat domů, Praha, 2013, 128 s. ISBN Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN kapitoly v monografiích: HOŠEK, P.: Funkce všeobecného zjevení v teologické reflexi mimokřesťanských náboženství. in Křesťané a jiná náboženství. Praha: Návrat domů. 2003, str , ISBN HOŠEK, P.: Inklusivismus C.S. Lewise. in Křesťané a jiná náboženství. Praha : Návrat domů , str , ISBN HOŠEK, P.: Psychologická antropologie C.G. Junga a křesťanská spiritualita. in Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství Praha : Návrat domů , str , ISBN X. HOŠEK, P.: Vztah teologické antropologie k psychologii z hlediska integrace obou disciplín v pastoračním poradenství. in Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství. Praha : Návrat domů , str , ISBN X. HOŠEK,P.: Teologie náboženství (teologická religionistika) jako věda, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, str , CDK, Brno 2006, ISBN HOŠEK, P.: Kdo jsme? in Zpytování. Studie a eseje k evangelické identitě, O. Macek (ed), Nakl. Z. Susa, Středokluky, 2007, ISBN , str HOŠEK, P.: Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Künga, in Hans Küng, teolog na hraně, Dingir, Praha, 2008, str , ISBN HOŠEK, P.: Wilfred Cantwell Smith: vědec a reformátor, in Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Dingir, Praha, 2008, str. 9-42, ISBN HOŠEK P.: Islám a fundamentalismus, in Islám v českých zemích, D. Červenková A. P. Rethmann (eds), Vyšehrad, Praha, 2009, str , ISBN HOŠEK P.: (Ne)obrácení proroka Jonáše, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Hanuš J. a Vybíral J. (eds), CDK, Brno, 2009, str , ISBN HOŠEK P.: Konverze C. S. Lewise, in Konverze a konvertité, Noble I., Hanuš J. (eds) CDK, Brno 2009, str , ISBN

2 HOŠEK P.: ICCJ facing Antisemitism: From Seelisberg to Berlin, in Tydlitátová V., Hanzová A. (eds), Anatomy of Hatred. Essays on Anti-Semitism, ZČU, Plzeň, 2009, ISBN , str HOŠEK P.: Význam a funkce Písma podle W. Cantwella Smithe, in Hanuš J., (ed) Boží Slovo a slovo lidské, CDK, Brno, 2012, ISBN , str HOŠEK P.: Jewish views of other religions in relation to religious antisemitism, in Tarant Z., Tydlitátová V. (eds), Faces od Hatred, FF ZČU, Plzeň 2012, ISBN , str původní práce v recenzovaných odborných časopisech: HOŠEK, P.: Mýtus a zjevení v pojetí C. S. Lewise. Reflexe 23/ 2002., str , ISSN HOŠEK, P.: Stopy Augustina v první a druhé reformaci. Evan. teologický časopis. 1/2001., str , ISSN HOŠEK, P.: Filozofická hermeneutika Paula Ricoeura a výklad Písma. Evan. teologický časopis. 2/2003. str , ISSN HOŠEK, P.: Hans Küng a dialog náboženství, Evan. teologický časopis 2/ 2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Tillichova teologie náboženských symbolů a její vztah k psychologii. Evan. teologický časopis. 1/2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Mircea Eliade - homo religiosus. Reflexe 26/2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem. Teologická reflexe. 2/ 2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Towards a public theology of religious pluralism, European Journal of Theology, I. 2005, str , ISSN HOŠEK, P.: Interreligious Relations Today. Towards a Fourth Paradigm, in Religion in the Time of Changes, Space - Society - Economy, No 7, University of Lodz, Lodz, 2005, str , ISSN HOŠEK, P.: Věda o náboženství v pojetí W. C. Smithe, Teologická reflexe I./2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Typy křesťanského kreacionismu, Dingir 4/2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Uzdravení vírou, Dingir 2/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Cesty feministické teologie, Dingir 3/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Prolegomena k interdisciplinárnímu tázání po vztahu evropské sekularity a západního křesťanství, Sociální studia 3-4, 2008, str , ISSN X. HOŠEK, P.: Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 3/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti?, Theologia vitae 2/2008, str , ISSN HOŠEK P.: Bůh je mrtev!, Dingir 2/2009, str , ISSN HOŠEK P.: Vliv G. K. Chestertona na C. S. Lewise, Acta Fakulty Filosofické Západočeské Univerzity II/2009, str , ISSN HOŠEK P.: Manifestace a proklamace: dějiny náboženství v pojetí M. Eliadeho a P. Ricouera, SaT 14 (I./ 2009), str , ISSN

3 HOŠEK P.: Proměňující moc příběhu, Církevní dějiny 5/2010, ISSN , str HOŠEK P.: Na cestě k probuzení. Evangelikální hnutí v ČR v posledních dvaceti letech, Dingir 2/2010, str , ISSN HOŠEK P.: Desatero a Küngův projekt světového étosu, SaT 16 (2010/1), str , ISSN HOŠEK P.: Súfismus jako inspirace pro současnou kulturu: Fethullah Gülen a jeho hnutí, SaT 17 (2010/2), ISSN HOŠEK P.: European Secularity versus American Religiosity, Communio viatorum, 2/2010, str ISSN HOŠEK P.: Liberal Judaism and Jewish Christian Relations, Communio viatorum I/2011, s , ISSN HOŠEK P.: Three Times Messianic Judaism, Communio viatorum II/2011, s , ISSN HOŠEK P.: Towards a Jewish Theology of Christianity, Communio viatorum I/2012, s , ISSN HOŠEK P.: Two Types of Jewish Pluralism, Communio viatorum III/2012, ISSN HOŠEK P.: Christian claim for human rights and natural law. Two perspectives, International Journal for Religious Freedom, vol. V., 2/ 2012, s , ISSN HOŠEK P.: Neděste se nebeských znamení. Křesťanská kritika astrologie a její alternativy, Dingir 4/2012, s , ISSN HOŠEK P.: Discrimination against Evangelicals in the Post-Communist Czech Republic?, International Journal for Religious Freedom vol. VI., 1/2013, ISSN HOŠEK P.: Do Christians and Muslims believe in the same God?, Communio viatorum I/2013, ISSN HOŠEK P.: Křesťanský apologeta C. S. Lewis a astrologická symbolika, Dingir 2/2013, s , ISSN původní práce v recenzovaných sbornících: HOŠEK, P.: Poetický jazyk a zvěstování Evangelia. Hermeneutické aspekty tvorby C.S.Lewise. in Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002, str , ISBN HOŠEK, P.: Teologické předpoklady a hermeneutika. in Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002., str , ISBN HOŠEK, P.: Autorita mužů a moc žen. Dělba práce a společenské postavení ženy v Izraeli starozákonní doby. in Orientalia Antiqua Nova III. Plzeň , str , ISBN HOŠEK, P.: Pojetí teodiceje v díle C.S. Lewise. in Katechetika, historie, teologie I. Ostravská Univerzita , str , ISBN HOŠEK, P.: Stvoření ve Starém zákoně. in Orientalia Antiqua Nova IV. Plzeň : Západočeská Univerzita , str , ISBN HOŠEK P.: Symbolický význam eucharistie z hlediska dynamiky sociální interakce v novozákonní společnosti. in Náboženství a jídlo. Univerzita Pardubice, 2005, str , ISBN HOŠEK P.: Teologické předpoklady výuky světových náboženství, in Katechetika, historie, teologie II., Ostravská Univerzita. 2005, str , ISBN

4 HOŠEK, P.: Misie a dialog v prostředí náboženského pluralismu. in Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť, PF Univerzity M. Bela. Banská Bystrica., str , ISBN HOŠEK, P.: Dialogický princip a křesťanská pedagogika, in Teologické východiská evanjelikálnej katechézy, PF Univerzity M. Bela, Banská Bystrica, str , ISBN HOŠEK, P.: Výklad svatých textů v teologii a v religionistice, in: Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, 2006, ISBN HOŠEK, P.: O židovském starostovi Davle a o tragickém konci jeho rodiny, in Kolokvium o soudobém antisemitismu, ISBN , FF ZU Plzeň, 2007, str HOŠEK, P.: Osud židovských komunistů v socialistickém Československu. Případová studie, Kolokvium o soudobém antisemitismu II., Tydlitátová V. (ed), Adéla, Plzeň, 2008, str , ISBN HOŠEK P.: Lidskost jako téma výchovy k občanství v kulturně a nábožensky pluralitní společnosti, J. Hábl, J. Doležalová (eds), Humanizace ve výchově a vzdělávání, Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, ISBN , str recenze v odborných recenzovaných časopisech a recenzovaných sbornících: HOŠEK, P.: N. Frye Velký kód. Bible a literatura. sborník Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum. 3/2002. HOŠEK, P.: H. Netland. Encountering Religious Pluralism. sborník Křesťané a jiná náboženství. Návrat domů, Praha. 4/2004. HOŠEK, P.: V. Boublík. Teologie mimokřesťanských náboženství. sborník Křesťané a jiná náboženství Návrat domů, Praha. 4/2004. HOŠEK, P.: Heim, M. S. The Depth of the Riches. A Trinitarian Theology of Religious Ends. Communio Viatorum. 1/2002. HOŠEK, P.: Grenz, S., Franke, J. Beyond Foundationalism: Shaping Theology in Postmodern Context. Communio Viatorum. 1/2003. HOŠEK, P.: Knitter, P.: Introducing Theologies of Religion. Communio Viatorum. 3/2003. HOŠEK, P.: H. Netland: Encountering Religious Pluralism, Communio Viatorum 1/2004. HOŠEK, P.: B. Benson: Graven Ideologies. Communio Viatorum 3/2005. habilitační práce HOŠEK, P.: Předpoklady mezináboženského dialogu, Evangelická teologická fakulta UK, Praha disertační práce HOŠEK, P.: C.S. Lewis a hodnota náboženství, Evangelická teologická fakulta UK, Praha ostatní publikace - články: HOŠEK, P.: Těžko se mi o tom mluví...(s J. Hoškem). Dokument o holokaustu. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 46/2002. HOŠEK, P.: K metodě feministické exegeze. Křesťanská revue. 8/1999. HOŠEK, P.: Mumlání antické náboženskosti aneb homo religiosus se brání. Křesťanská revue. 5/2001. HOŠEK, P.: Džihád a kruciáta. Křesťanská revue. 8/

5 HOŠEK, P.: Bet hachajim v Uhříněvsi a jeho nepřátelé. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů. 44/2001. HOŠEK, P.: Náboženství a Lebenswelt. Křesťanská revue. 3/2002. HOŠEK, P.: Augustin a Dordrechtská synoda. Bratrská rodina. leden HOŠEK, P.: Evangelium podle Harry Pottera. Bratrská rodina. duben HOŠEK, P.: Stvoření a spasení ve Starém zákoně. Křesťanská revue. 1/2003. HOŠEK, P.: Augustine and the Czech Hussites. Journal of the World Reformed Fellowship. březen HOŠEK, P.: Co bude po smrti. Bratrská Rodina. duben HOŠEK, P.: Mají se křesťané angažovat za spravedlnost ve společnosti? Bratrská rodina. 6-7/2003. HOŠEK, P.: Manželská věrnost: typologie etické argumentace. Křesťanská revue. 4/2003. HOŠEK, P.: No to si snad děláš legraci aneb teologie a humor. Bratrská rodina. 2/2004. HOŠEK, P.: Mezi trůnem a oltářem: křesťané v EU. Evangelický týdeník. 2/2004. HOŠEK, P.: Návštěva kvakerů v Praze. Dingir. 2/2004. HOŠEK, P.: Dalajláma mezi tolerancí a pravdou, Dingir 4/2004. HOŠEK, P.: C.S. Lewis and the Language of Apologetics, European Leadership Forum, I./2005. HOŠEK, P.: Holocaust a konec humanitních věd, in Křesťanská revue 6/2005. HOŠEK, P.: Církev jako výkladní skříň, Bratrská rodina, 10/2005. HOŠEK, P.: Eliade a čas, in Evangelický kalendář 2006, Kalich, Praha, HOŠEK, P.: Pastorace a psychologie: proč ne?, Bratrská rodina 12/2005. HOŠEK, P.: Nesmyslné zlo, Křesťanská revue 2/2006. HOŠEK, P.: Hříchy svatých, Brána Bratrská rodina 2/2006. HOŠEK, P.: Kdo jsou evangelikálové, Dingir 2/2006. HOŠEK, P.: Vzestup a pád davelské rodiny Karpelesů, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 55/2006. HOŠEK, P.: Proč zrovna tenhle pán, Český bratr, 82/2006. HOŠEK, P.: Máme o čem přemýšlet, Křesťanská revue 2007/1, str , ISSN HOŠEK, P.: Náboženství: věc soukromá a veřejná, Křesťanská revue 4/2007, str , ISSN HOŠEK, P.: Veliká a slavná tajemství, Český bratr 12/2007, str , ISSN HOŠEK, P.: Kóan jménem Tomáš Halík, Máš před sebou všechny mé cesty, Lidové noviny, Praha, 2008, str , ISBN I. HOŠEK, P.: Vize církve z evangelikální perspektivy: diskuse o hnutí Emerging church, Getsemany, prosinec HOŠEK, P.: Islám a etika, in Jdi a jednej také tak, sborník SPEK, EMAN, Benešov,

6 HOŠEK, P.: Judaismus a násilí, Bratrstvo 1/2008. HOŠEK, P.: Judaismus a násilí dnes, Bratrstvo 2/2008. HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí, Bratrstvo 3/2008. HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí II., Bratrstvo 4/2008. HOŠEK, P.: Islám a násilí, Bratrstvo 5/2008. HOŠEK, P.: Islám a násilí dnes, Bratrstvo 6/2008. HOŠEK, P.: Hinduismus a násilí, Bratrstvo 7/2008. HOŠEK, P.: Buddhismus a násilí, Bratrstvo 8/2008. HOŠEK, P.: Sekty a násilí, Bratrstvo 9/2008. HOŠEK, P.: Násilí a fanatismus, Bratrstvo 10/2008. HOŠEK, P.: Nebezpečná kniha aneb Co v Bibli nemělo být, Brána 10/2008. HOŠEK, P.: Obraz nebo slovo? Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: Pane, nauč nás stydět se, Křesťanská revue 6/2008. HOŠEK P.: Překlady Bible, Dingir 3/2009 HOŠEK P.: Tajemství oběti, Křesťanská revue 1/2009 HOŠEK P.: Milost ve světových náboženstvích, Křesťanská revue 5/2009 HOŠEK P.: Kalvín a predestinace, Brána 2009 HOŠEK P.: Čas pro nové nasazení: Od Seelisbergu k Berlínu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61 a 62/2009 HOŠEK P., BORZIČ A.: Cesta k Rúmího hrobu: súfíjská inspirace k dialogu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61a 62/2009 HOŠEK P.: Pravda vítězí, in Blahoslav 2010, Blahoslav, Praha, 2009 HOŠEK P.: Blahoslavení tiší, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Impresionistická reportáž o jedné konferenci, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Gmilut chasadim: skutky milosrdenství v židovské tradici, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Osud? Ne! Brána 2010 HOŠEK P.: Trestej syna, dokud je naděje. Náboženství, děti a lidská práva, Dingir 4/2010 HOŠEK P.: Teologie míru, Křesťanská revue 2/2011 HOŠEK P:: Blahoslavené zření, Křesťanská revue 4/2011 HOŠEK P.: Ženská otázka v hinduistických a buddhistických textech, Křesťanská revue 5/2011 HOŠEK P.: Interpretace Bible, Brána 11/2011 6

7 HOŠEK P.: Křesťanství v židovských souřadnicích, Revue SKŽ 65/2011 HOŠEK P.: Domov, Blahoslav. Kalendář CČSH, 2011 HOŠEK P.: Jen jednoho jest potřebí, Blahoslav. Kalendář CČSH, 2011 HOŠEK P.: Lidská práva a pojetí člověka, Křesťanská revue 4/2012 HOŠEK P.: Buď vůle tvá, Brána 10/2012 HOŠEK P.: 2012: konec dějin?, Bratrstvo 2012 HOŠEK P.: Bůh není samotář, Brána 5-6/2013 HOŠEK P.: Teologie sekularity a ateismu, Revue SKŽ 69/ 2013 ostatní publikace - recenze: HOŠEK, P.: T. Lane. Dějiny křesťanského myšlení. Život v Kristu. 6-7/1996. HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Bůh na lavici obžalovaných. Život v Kristu. 1/1998. HOŠEK, P.: S. Grenz. Úvod do postmodernismu. Život v Kristu. 3/1998. HOŠEK, P.: R. Franz. Krize svědomí. Život v Kristu. 6/1998. HOŠEK, P.: L. Crabb et al. Adamovo mlčení. Život v Kristu. 10/1998. HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Problém bolesti. Život v Kristu. 3/1999. HOŠEK, P.: R. Zacharias. Skutečná tvář ateismu. Život v Kristu. 5/1999. HOŠEK, P.: J. Houston. Touha. Život v Kristu.7-8/1999. HOŠEK, P.: J. North. Dějny církve od letnic k dnešku. Evangelický týdeník/kostnické jiskry. 2001/11. HOŠEK, P.: Mircea Eliade, jóga a západní kultura. Dingir. 4/2002. HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Křesťanská revue. 7/2004. HOŠEK, P.: J. Sokol. Člověk a náboženství. Dingir 4/2004. HOŠEK, P.: J. Hanuš et al. Autorita v abrahamovských náboženstvích. Dingir 1/2005. HOŠEK, P.: K. Skalický: V zápase s posvátnem, Dingir 2/2005. HOŠEK, P.: V. Purdy: Zázračné uzdravení a letniční křesťané. Dingir 3/2005. HOŠEK, P.: L.Kropáček: Islám a Západ, P. Barša: Západ a islamismus, Dingir 1/2006. HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, Křesťanská revue 3/2006. HOŠEK, P.: Ch. Partridge: Encyklopedie nových náboženství, Dingir 4/2006. HOŠEK, P.: Vojtíšek Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, A2 Kulturní týdeník 29/2007. HOŠEK, P.: Gillman N., Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, Křesťanská revue 5/2007, str HOŠEK, P.: Václavík D., Sociologie nových náboženských hnutí, Dingir 3/2007, str

8 HOŠEK, P.: Jan Fischer: Co neodvál čas, Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: D. Lužný, Z. Nešpor, Sociologie náboženství, Dingir 1/2008. HOŠEK P.: M. Balabán: Domov a bezdomoví a jiné zprávy, Křesťanská revue 3/2009 HOŠEK P.: M. Balabán: Víra (u) Václava Havla, Křesťanská revue 6/2009 HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa, Křesťanská revue 2/2010 HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010 HOŠEK P.: David Václavík: Náboženství a moderní česká společnost, Dingir 2/2010 HOŠEK P.: Alžběta Drexlerová: Jákob a Ezau na cestě k smíření, Dingir 2/2010 HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě, Křesťanská revue 2/2010 HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010 HOŠEK P.: Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Z. Nešpor: Příliš slábi ve víře, Dingir 3/2011 HOŠEK P.: Z. Horák: Církve a české školství, Dingir 4/2011 HOŠEK P.: J. S. Trojan, Rozhovory s pamětí II., Český bratr 10/2011 HOŠEK P.: R. Vido: Konec velkého vyprávění, Dingir 3/2012 ostatní publikace - rozhovory: HOŠEK, P.: Mezináboženský dialog. Rozhovor s prof. T. Halíkem. Dingir. 3/2003. HOŠEK, P.: Cílem je zbožštění. Rozhovor s biskupem Ambrosijem. Dingir. 2/2004. HOŠEK, P.: Rozhovor s O.I. Štampachem, Křesťanská revue 4/2006. HOŠEK, P.: Rozhovor s Tomášem Krausem, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 57/2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Rozhovor s rabínem Ronem Hoffbergem, Křesťanská revue 2/2007, str HOŠEK, P.: Víra pomáhá vidět širší souvislosti, rozhovor s prof. V. Králem, Dingir 4/2007, str HOŠEK, P.: Měli bychom spolu zpívat, rozhovor s rabínem Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: Na lince Praha-Tokio, rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem SJ, Křesťanská revue 6/2008. HOŠEK, P.: Zahledět se do ideálu mužnosti, rozhovor s Karlem Řežábkem, Dingir 3/2008. HOŠEK P.: Dnes je nejdůležitější tolerance. Rozhovor s rabínem D. Cohnem Sherbokem, Dingir 1/2009 HOŠEK P.: Překlenout vzdálenost mezi dvěma světy. Rozhovor s Danielem Rausem, Dingir 4/2009 HOŠEK P.: Nebýt slepý k privátnímu náboženství. Rozhovor s Tomášem Halíkem, Dingir 1/2010 HOŠEK P.: Nadále chci být především teolog Rozhovor s Martinem Prudkým, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Téma musí zajímat mě. Rozhovor s Petrem Baďurou, Křesťanská revue 5/2010 8

9 HOŠEK P.: Méně zoufání a víc naděje. Rozhovor s Jindřichem Halamou, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Je stále mnoho dobré vůle. Rozhovor s Dr. Edwardem Kesslerem, Revue SKŽ 64/2010 HOŠEK P.: Krajinou nových náboženských hnutí. Rozhovor se Zdeňkem Vojtíškem, Křesťanská revue 1/2011 HOŠEK P.: Mezi pokojem a pravdou: rozhovor se Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 2/2011 HOŠEK P.: Nejsme z tohoto světa. Rozhovor s Karlem Flossem, Křesťanská revue 4/2011 HOŠEK P.: Káva je prostě dobrá. Rozhovor se Shumi Berkowitzem, Revue SKŽ 65/2011 HOŠEK P.: Po provaze mezi kopci. Rozhovor s Shumi Berkowitzem, Dingir 4/2011 HOŠEK P.: Rozhovor s Tomášem Tožičkou, Křesťanská revue 3/2012 HOŠEK P.: Rozhovor s Jiřím Schneiderem, Křesťanská revue 4/2012 HOŠEK P.: Rozhovor se Salihem Yilmazem, Dingir 2/2012 HOŠEK P.: Rozhovor se Shumi Berkowitzem, Brána 7-8/2012 9

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s. 229-230. Bouma, David et al., Pavel z Tarsu,

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky I. SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Seznam publikovaných prací

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Seznam publikovaných prací doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Seznam publikovaných prací Kód Poř. číslo Charakteristika AAA 1. Náboženská edukace v současné společnosti. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická

Více

Misie církve dnes. misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku. Úvod

Misie církve dnes. misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku. Úvod Misie církve dnes misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku Předneseno na symposiu Praxe evangelia v sekulárním Česku: publice docere, aneb teolog(ie) před veřejností. Symposium se konalo

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3.

SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3. Publikační činnost: Monografie: SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 260 s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení.

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika Pavel Černý Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. 1. Teologie

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce www.cdk.cz EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D Projekt Já a Ty Martin Buber Zprávy z činnosti SKŽ Franz Rosenzweig Jména synů Izraele Benjamin Profétie v judaismu 56 a v křesťanství ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU

Více

č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma

č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ R e v u e S p o l e č n o s t i k ř e s ť a n ů Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma a Ž i d ů EDITORIAL OBSAH Dvacet let Společnosti křesťanů a Židů 3 Ivan

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Místo osobností z protestantského prostředí v české kultuře po roce 1918

Místo osobností z protestantského prostředí v české kultuře po roce 1918 L i d é m ě s t a / u r b a n p e o p l e 1 0, 2 0 0 8, 3 Místo osobností z protestantského prostředí v české kultuře po roce 1918 Martin C. Putna Fakulta humanitních studií UK, Praha The Place of Some

Více

Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU

Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU 1) Základní exegetické a metody a hermeneutika EGGER, Wilhelm. Methodenlehre zum Neuen Testament, Einführung in linguistische und historisch-kritische

Více

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM 1. Náboženství v pohledu religionistiky Náboženství jako pojem každodenního jazyka; funkcionální a substanciální definice náboženství; normativní koncept náboženství;

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Současná etapa křesťansko-islámských vztahů, s přihlédnutím k historickým kontextům

Současná etapa křesťansko-islámských vztahů, s přihlédnutím k historickým kontextům Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky Současná etapa křesťansko-islámských vztahů, s přihlédnutím k historickým kontextům Bakalářská práce Autor práce: Milan Mazáč Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Výchova a vzdělávání v sektách Vedoucí diplomové práce PhDr. Marta Kremličková Bc. Jiří Štágl pedagogika Leden 2006 1 Věnováno

Více

č. 65 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Křesťanství pohledem židovských myslitelů

č. 65 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Křesťanství pohledem židovských myslitelů č. 65 I rok 2011/5772 Revue SKŽ R e v u e S p o l e č n o s t i k ř e s ť a n ů Křesťanství pohledem židovských myslitelů a Ž i d ů EDITORIAL OBSAH Príhovor novozvoleného predsedu SKŽ 3 Výroční zpráva

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky a) SZZk budou probíhat ve třech termínech: leden/únor, květen/červen a srpen/září daného kalendářního roku. Na první termín

Více

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Stav ke dni: 2.6.2009 Vysvětlení k číslu kazety - uvádějte jej vždy při objednávání První dvojčíslí před lomítkem = ročník AT, další trojčíslí = číslo kazety

Více