Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5"

Transkript

1 Bibliografie Pavla Hoška (červen 2013) vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů s. ISBN HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů s. ISBN HOŠEK P.: Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé, Brno: CDK, 2010, 139 s., ISBN HOŠEK P.: Židovská teologie křesťanství, CDK, Brno, 2011, 167 s., ISBN HOŠEK P.: Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a křest fantazie v pojetí C. S. Lewise, Návrat domů, Praha, 2013, 128 s. ISBN Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN kapitoly v monografiích: HOŠEK, P.: Funkce všeobecného zjevení v teologické reflexi mimokřesťanských náboženství. in Křesťané a jiná náboženství. Praha: Návrat domů. 2003, str , ISBN HOŠEK, P.: Inklusivismus C.S. Lewise. in Křesťané a jiná náboženství. Praha : Návrat domů , str , ISBN HOŠEK, P.: Psychologická antropologie C.G. Junga a křesťanská spiritualita. in Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství Praha : Návrat domů , str , ISBN X. HOŠEK, P.: Vztah teologické antropologie k psychologii z hlediska integrace obou disciplín v pastoračním poradenství. in Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství. Praha : Návrat domů , str , ISBN X. HOŠEK,P.: Teologie náboženství (teologická religionistika) jako věda, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, str , CDK, Brno 2006, ISBN HOŠEK, P.: Kdo jsme? in Zpytování. Studie a eseje k evangelické identitě, O. Macek (ed), Nakl. Z. Susa, Středokluky, 2007, ISBN , str HOŠEK, P.: Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Künga, in Hans Küng, teolog na hraně, Dingir, Praha, 2008, str , ISBN HOŠEK, P.: Wilfred Cantwell Smith: vědec a reformátor, in Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Dingir, Praha, 2008, str. 9-42, ISBN HOŠEK P.: Islám a fundamentalismus, in Islám v českých zemích, D. Červenková A. P. Rethmann (eds), Vyšehrad, Praha, 2009, str , ISBN HOŠEK P.: (Ne)obrácení proroka Jonáše, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Hanuš J. a Vybíral J. (eds), CDK, Brno, 2009, str , ISBN HOŠEK P.: Konverze C. S. Lewise, in Konverze a konvertité, Noble I., Hanuš J. (eds) CDK, Brno 2009, str , ISBN

2 HOŠEK P.: ICCJ facing Antisemitism: From Seelisberg to Berlin, in Tydlitátová V., Hanzová A. (eds), Anatomy of Hatred. Essays on Anti-Semitism, ZČU, Plzeň, 2009, ISBN , str HOŠEK P.: Význam a funkce Písma podle W. Cantwella Smithe, in Hanuš J., (ed) Boží Slovo a slovo lidské, CDK, Brno, 2012, ISBN , str HOŠEK P.: Jewish views of other religions in relation to religious antisemitism, in Tarant Z., Tydlitátová V. (eds), Faces od Hatred, FF ZČU, Plzeň 2012, ISBN , str původní práce v recenzovaných odborných časopisech: HOŠEK, P.: Mýtus a zjevení v pojetí C. S. Lewise. Reflexe 23/ 2002., str , ISSN HOŠEK, P.: Stopy Augustina v první a druhé reformaci. Evan. teologický časopis. 1/2001., str , ISSN HOŠEK, P.: Filozofická hermeneutika Paula Ricoeura a výklad Písma. Evan. teologický časopis. 2/2003. str , ISSN HOŠEK, P.: Hans Küng a dialog náboženství, Evan. teologický časopis 2/ 2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Tillichova teologie náboženských symbolů a její vztah k psychologii. Evan. teologický časopis. 1/2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Mircea Eliade - homo religiosus. Reflexe 26/2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem. Teologická reflexe. 2/ 2004., str , ISSN HOŠEK, P.: Towards a public theology of religious pluralism, European Journal of Theology, I. 2005, str , ISSN HOŠEK, P.: Interreligious Relations Today. Towards a Fourth Paradigm, in Religion in the Time of Changes, Space - Society - Economy, No 7, University of Lodz, Lodz, 2005, str , ISSN HOŠEK, P.: Věda o náboženství v pojetí W. C. Smithe, Teologická reflexe I./2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Typy křesťanského kreacionismu, Dingir 4/2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Uzdravení vírou, Dingir 2/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Cesty feministické teologie, Dingir 3/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Prolegomena k interdisciplinárnímu tázání po vztahu evropské sekularity a západního křesťanství, Sociální studia 3-4, 2008, str , ISSN X. HOŠEK, P.: Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 3/2008, str , ISSN HOŠEK, P.: Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti?, Theologia vitae 2/2008, str , ISSN HOŠEK P.: Bůh je mrtev!, Dingir 2/2009, str , ISSN HOŠEK P.: Vliv G. K. Chestertona na C. S. Lewise, Acta Fakulty Filosofické Západočeské Univerzity II/2009, str , ISSN HOŠEK P.: Manifestace a proklamace: dějiny náboženství v pojetí M. Eliadeho a P. Ricouera, SaT 14 (I./ 2009), str , ISSN

3 HOŠEK P.: Proměňující moc příběhu, Církevní dějiny 5/2010, ISSN , str HOŠEK P.: Na cestě k probuzení. Evangelikální hnutí v ČR v posledních dvaceti letech, Dingir 2/2010, str , ISSN HOŠEK P.: Desatero a Küngův projekt světového étosu, SaT 16 (2010/1), str , ISSN HOŠEK P.: Súfismus jako inspirace pro současnou kulturu: Fethullah Gülen a jeho hnutí, SaT 17 (2010/2), ISSN HOŠEK P.: European Secularity versus American Religiosity, Communio viatorum, 2/2010, str ISSN HOŠEK P.: Liberal Judaism and Jewish Christian Relations, Communio viatorum I/2011, s , ISSN HOŠEK P.: Three Times Messianic Judaism, Communio viatorum II/2011, s , ISSN HOŠEK P.: Towards a Jewish Theology of Christianity, Communio viatorum I/2012, s , ISSN HOŠEK P.: Two Types of Jewish Pluralism, Communio viatorum III/2012, ISSN HOŠEK P.: Christian claim for human rights and natural law. Two perspectives, International Journal for Religious Freedom, vol. V., 2/ 2012, s , ISSN HOŠEK P.: Neděste se nebeských znamení. Křesťanská kritika astrologie a její alternativy, Dingir 4/2012, s , ISSN HOŠEK P.: Discrimination against Evangelicals in the Post-Communist Czech Republic?, International Journal for Religious Freedom vol. VI., 1/2013, ISSN HOŠEK P.: Do Christians and Muslims believe in the same God?, Communio viatorum I/2013, ISSN HOŠEK P.: Křesťanský apologeta C. S. Lewis a astrologická symbolika, Dingir 2/2013, s , ISSN původní práce v recenzovaných sbornících: HOŠEK, P.: Poetický jazyk a zvěstování Evangelia. Hermeneutické aspekty tvorby C.S.Lewise. in Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002, str , ISBN HOŠEK, P.: Teologické předpoklady a hermeneutika. in Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002., str , ISBN HOŠEK, P.: Autorita mužů a moc žen. Dělba práce a společenské postavení ženy v Izraeli starozákonní doby. in Orientalia Antiqua Nova III. Plzeň , str , ISBN HOŠEK, P.: Pojetí teodiceje v díle C.S. Lewise. in Katechetika, historie, teologie I. Ostravská Univerzita , str , ISBN HOŠEK, P.: Stvoření ve Starém zákoně. in Orientalia Antiqua Nova IV. Plzeň : Západočeská Univerzita , str , ISBN HOŠEK P.: Symbolický význam eucharistie z hlediska dynamiky sociální interakce v novozákonní společnosti. in Náboženství a jídlo. Univerzita Pardubice, 2005, str , ISBN HOŠEK P.: Teologické předpoklady výuky světových náboženství, in Katechetika, historie, teologie II., Ostravská Univerzita. 2005, str , ISBN

4 HOŠEK, P.: Misie a dialog v prostředí náboženského pluralismu. in Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť, PF Univerzity M. Bela. Banská Bystrica., str , ISBN HOŠEK, P.: Dialogický princip a křesťanská pedagogika, in Teologické východiská evanjelikálnej katechézy, PF Univerzity M. Bela, Banská Bystrica, str , ISBN HOŠEK, P.: Výklad svatých textů v teologii a v religionistice, in: Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, 2006, ISBN HOŠEK, P.: O židovském starostovi Davle a o tragickém konci jeho rodiny, in Kolokvium o soudobém antisemitismu, ISBN , FF ZU Plzeň, 2007, str HOŠEK, P.: Osud židovských komunistů v socialistickém Československu. Případová studie, Kolokvium o soudobém antisemitismu II., Tydlitátová V. (ed), Adéla, Plzeň, 2008, str , ISBN HOŠEK P.: Lidskost jako téma výchovy k občanství v kulturně a nábožensky pluralitní společnosti, J. Hábl, J. Doležalová (eds), Humanizace ve výchově a vzdělávání, Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, ISBN , str recenze v odborných recenzovaných časopisech a recenzovaných sbornících: HOŠEK, P.: N. Frye Velký kód. Bible a literatura. sborník Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum. 3/2002. HOŠEK, P.: H. Netland. Encountering Religious Pluralism. sborník Křesťané a jiná náboženství. Návrat domů, Praha. 4/2004. HOŠEK, P.: V. Boublík. Teologie mimokřesťanských náboženství. sborník Křesťané a jiná náboženství Návrat domů, Praha. 4/2004. HOŠEK, P.: Heim, M. S. The Depth of the Riches. A Trinitarian Theology of Religious Ends. Communio Viatorum. 1/2002. HOŠEK, P.: Grenz, S., Franke, J. Beyond Foundationalism: Shaping Theology in Postmodern Context. Communio Viatorum. 1/2003. HOŠEK, P.: Knitter, P.: Introducing Theologies of Religion. Communio Viatorum. 3/2003. HOŠEK, P.: H. Netland: Encountering Religious Pluralism, Communio Viatorum 1/2004. HOŠEK, P.: B. Benson: Graven Ideologies. Communio Viatorum 3/2005. habilitační práce HOŠEK, P.: Předpoklady mezináboženského dialogu, Evangelická teologická fakulta UK, Praha disertační práce HOŠEK, P.: C.S. Lewis a hodnota náboženství, Evangelická teologická fakulta UK, Praha ostatní publikace - články: HOŠEK, P.: Těžko se mi o tom mluví...(s J. Hoškem). Dokument o holokaustu. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 46/2002. HOŠEK, P.: K metodě feministické exegeze. Křesťanská revue. 8/1999. HOŠEK, P.: Mumlání antické náboženskosti aneb homo religiosus se brání. Křesťanská revue. 5/2001. HOŠEK, P.: Džihád a kruciáta. Křesťanská revue. 8/

5 HOŠEK, P.: Bet hachajim v Uhříněvsi a jeho nepřátelé. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů. 44/2001. HOŠEK, P.: Náboženství a Lebenswelt. Křesťanská revue. 3/2002. HOŠEK, P.: Augustin a Dordrechtská synoda. Bratrská rodina. leden HOŠEK, P.: Evangelium podle Harry Pottera. Bratrská rodina. duben HOŠEK, P.: Stvoření a spasení ve Starém zákoně. Křesťanská revue. 1/2003. HOŠEK, P.: Augustine and the Czech Hussites. Journal of the World Reformed Fellowship. březen HOŠEK, P.: Co bude po smrti. Bratrská Rodina. duben HOŠEK, P.: Mají se křesťané angažovat za spravedlnost ve společnosti? Bratrská rodina. 6-7/2003. HOŠEK, P.: Manželská věrnost: typologie etické argumentace. Křesťanská revue. 4/2003. HOŠEK, P.: No to si snad děláš legraci aneb teologie a humor. Bratrská rodina. 2/2004. HOŠEK, P.: Mezi trůnem a oltářem: křesťané v EU. Evangelický týdeník. 2/2004. HOŠEK, P.: Návštěva kvakerů v Praze. Dingir. 2/2004. HOŠEK, P.: Dalajláma mezi tolerancí a pravdou, Dingir 4/2004. HOŠEK, P.: C.S. Lewis and the Language of Apologetics, European Leadership Forum, I./2005. HOŠEK, P.: Holocaust a konec humanitních věd, in Křesťanská revue 6/2005. HOŠEK, P.: Církev jako výkladní skříň, Bratrská rodina, 10/2005. HOŠEK, P.: Eliade a čas, in Evangelický kalendář 2006, Kalich, Praha, HOŠEK, P.: Pastorace a psychologie: proč ne?, Bratrská rodina 12/2005. HOŠEK, P.: Nesmyslné zlo, Křesťanská revue 2/2006. HOŠEK, P.: Hříchy svatých, Brána Bratrská rodina 2/2006. HOŠEK, P.: Kdo jsou evangelikálové, Dingir 2/2006. HOŠEK, P.: Vzestup a pád davelské rodiny Karpelesů, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 55/2006. HOŠEK, P.: Proč zrovna tenhle pán, Český bratr, 82/2006. HOŠEK, P.: Máme o čem přemýšlet, Křesťanská revue 2007/1, str , ISSN HOŠEK, P.: Náboženství: věc soukromá a veřejná, Křesťanská revue 4/2007, str , ISSN HOŠEK, P.: Veliká a slavná tajemství, Český bratr 12/2007, str , ISSN HOŠEK, P.: Kóan jménem Tomáš Halík, Máš před sebou všechny mé cesty, Lidové noviny, Praha, 2008, str , ISBN I. HOŠEK, P.: Vize církve z evangelikální perspektivy: diskuse o hnutí Emerging church, Getsemany, prosinec HOŠEK, P.: Islám a etika, in Jdi a jednej také tak, sborník SPEK, EMAN, Benešov,

6 HOŠEK, P.: Judaismus a násilí, Bratrstvo 1/2008. HOŠEK, P.: Judaismus a násilí dnes, Bratrstvo 2/2008. HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí, Bratrstvo 3/2008. HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí II., Bratrstvo 4/2008. HOŠEK, P.: Islám a násilí, Bratrstvo 5/2008. HOŠEK, P.: Islám a násilí dnes, Bratrstvo 6/2008. HOŠEK, P.: Hinduismus a násilí, Bratrstvo 7/2008. HOŠEK, P.: Buddhismus a násilí, Bratrstvo 8/2008. HOŠEK, P.: Sekty a násilí, Bratrstvo 9/2008. HOŠEK, P.: Násilí a fanatismus, Bratrstvo 10/2008. HOŠEK, P.: Nebezpečná kniha aneb Co v Bibli nemělo být, Brána 10/2008. HOŠEK, P.: Obraz nebo slovo? Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: Pane, nauč nás stydět se, Křesťanská revue 6/2008. HOŠEK P.: Překlady Bible, Dingir 3/2009 HOŠEK P.: Tajemství oběti, Křesťanská revue 1/2009 HOŠEK P.: Milost ve světových náboženstvích, Křesťanská revue 5/2009 HOŠEK P.: Kalvín a predestinace, Brána 2009 HOŠEK P.: Čas pro nové nasazení: Od Seelisbergu k Berlínu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61 a 62/2009 HOŠEK P., BORZIČ A.: Cesta k Rúmího hrobu: súfíjská inspirace k dialogu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61a 62/2009 HOŠEK P.: Pravda vítězí, in Blahoslav 2010, Blahoslav, Praha, 2009 HOŠEK P.: Blahoslavení tiší, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Impresionistická reportáž o jedné konferenci, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Gmilut chasadim: skutky milosrdenství v židovské tradici, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Osud? Ne! Brána 2010 HOŠEK P.: Trestej syna, dokud je naděje. Náboženství, děti a lidská práva, Dingir 4/2010 HOŠEK P.: Teologie míru, Křesťanská revue 2/2011 HOŠEK P:: Blahoslavené zření, Křesťanská revue 4/2011 HOŠEK P.: Ženská otázka v hinduistických a buddhistických textech, Křesťanská revue 5/2011 HOŠEK P.: Interpretace Bible, Brána 11/2011 6

7 HOŠEK P.: Křesťanství v židovských souřadnicích, Revue SKŽ 65/2011 HOŠEK P.: Domov, Blahoslav. Kalendář CČSH, 2011 HOŠEK P.: Jen jednoho jest potřebí, Blahoslav. Kalendář CČSH, 2011 HOŠEK P.: Lidská práva a pojetí člověka, Křesťanská revue 4/2012 HOŠEK P.: Buď vůle tvá, Brána 10/2012 HOŠEK P.: 2012: konec dějin?, Bratrstvo 2012 HOŠEK P.: Bůh není samotář, Brána 5-6/2013 HOŠEK P.: Teologie sekularity a ateismu, Revue SKŽ 69/ 2013 ostatní publikace - recenze: HOŠEK, P.: T. Lane. Dějiny křesťanského myšlení. Život v Kristu. 6-7/1996. HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Bůh na lavici obžalovaných. Život v Kristu. 1/1998. HOŠEK, P.: S. Grenz. Úvod do postmodernismu. Život v Kristu. 3/1998. HOŠEK, P.: R. Franz. Krize svědomí. Život v Kristu. 6/1998. HOŠEK, P.: L. Crabb et al. Adamovo mlčení. Život v Kristu. 10/1998. HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Problém bolesti. Život v Kristu. 3/1999. HOŠEK, P.: R. Zacharias. Skutečná tvář ateismu. Život v Kristu. 5/1999. HOŠEK, P.: J. Houston. Touha. Život v Kristu.7-8/1999. HOŠEK, P.: J. North. Dějny církve od letnic k dnešku. Evangelický týdeník/kostnické jiskry. 2001/11. HOŠEK, P.: Mircea Eliade, jóga a západní kultura. Dingir. 4/2002. HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Křesťanská revue. 7/2004. HOŠEK, P.: J. Sokol. Člověk a náboženství. Dingir 4/2004. HOŠEK, P.: J. Hanuš et al. Autorita v abrahamovských náboženstvích. Dingir 1/2005. HOŠEK, P.: K. Skalický: V zápase s posvátnem, Dingir 2/2005. HOŠEK, P.: V. Purdy: Zázračné uzdravení a letniční křesťané. Dingir 3/2005. HOŠEK, P.: L.Kropáček: Islám a Západ, P. Barša: Západ a islamismus, Dingir 1/2006. HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, Křesťanská revue 3/2006. HOŠEK, P.: Ch. Partridge: Encyklopedie nových náboženství, Dingir 4/2006. HOŠEK, P.: Vojtíšek Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, A2 Kulturní týdeník 29/2007. HOŠEK, P.: Gillman N., Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, Křesťanská revue 5/2007, str HOŠEK, P.: Václavík D., Sociologie nových náboženských hnutí, Dingir 3/2007, str

8 HOŠEK, P.: Jan Fischer: Co neodvál čas, Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: D. Lužný, Z. Nešpor, Sociologie náboženství, Dingir 1/2008. HOŠEK P.: M. Balabán: Domov a bezdomoví a jiné zprávy, Křesťanská revue 3/2009 HOŠEK P.: M. Balabán: Víra (u) Václava Havla, Křesťanská revue 6/2009 HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa, Křesťanská revue 2/2010 HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010 HOŠEK P.: David Václavík: Náboženství a moderní česká společnost, Dingir 2/2010 HOŠEK P.: Alžběta Drexlerová: Jákob a Ezau na cestě k smíření, Dingir 2/2010 HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě, Křesťanská revue 2/2010 HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010 HOŠEK P.: Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Z. Nešpor: Příliš slábi ve víře, Dingir 3/2011 HOŠEK P.: Z. Horák: Církve a české školství, Dingir 4/2011 HOŠEK P.: J. S. Trojan, Rozhovory s pamětí II., Český bratr 10/2011 HOŠEK P.: R. Vido: Konec velkého vyprávění, Dingir 3/2012 ostatní publikace - rozhovory: HOŠEK, P.: Mezináboženský dialog. Rozhovor s prof. T. Halíkem. Dingir. 3/2003. HOŠEK, P.: Cílem je zbožštění. Rozhovor s biskupem Ambrosijem. Dingir. 2/2004. HOŠEK, P.: Rozhovor s O.I. Štampachem, Křesťanská revue 4/2006. HOŠEK, P.: Rozhovor s Tomášem Krausem, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 57/2007, ISSN , str HOŠEK, P.: Rozhovor s rabínem Ronem Hoffbergem, Křesťanská revue 2/2007, str HOŠEK, P.: Víra pomáhá vidět širší souvislosti, rozhovor s prof. V. Králem, Dingir 4/2007, str HOŠEK, P.: Měli bychom spolu zpívat, rozhovor s rabínem Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 5/2008. HOŠEK, P.: Na lince Praha-Tokio, rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem SJ, Křesťanská revue 6/2008. HOŠEK, P.: Zahledět se do ideálu mužnosti, rozhovor s Karlem Řežábkem, Dingir 3/2008. HOŠEK P.: Dnes je nejdůležitější tolerance. Rozhovor s rabínem D. Cohnem Sherbokem, Dingir 1/2009 HOŠEK P.: Překlenout vzdálenost mezi dvěma světy. Rozhovor s Danielem Rausem, Dingir 4/2009 HOŠEK P.: Nebýt slepý k privátnímu náboženství. Rozhovor s Tomášem Halíkem, Dingir 1/2010 HOŠEK P.: Nadále chci být především teolog Rozhovor s Martinem Prudkým, Křesťanská revue 4/2010 HOŠEK P.: Téma musí zajímat mě. Rozhovor s Petrem Baďurou, Křesťanská revue 5/2010 8

9 HOŠEK P.: Méně zoufání a víc naděje. Rozhovor s Jindřichem Halamou, Křesťanská revue 6/2010 HOŠEK P.: Je stále mnoho dobré vůle. Rozhovor s Dr. Edwardem Kesslerem, Revue SKŽ 64/2010 HOŠEK P.: Krajinou nových náboženských hnutí. Rozhovor se Zdeňkem Vojtíškem, Křesťanská revue 1/2011 HOŠEK P.: Mezi pokojem a pravdou: rozhovor se Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 2/2011 HOŠEK P.: Nejsme z tohoto světa. Rozhovor s Karlem Flossem, Křesťanská revue 4/2011 HOŠEK P.: Káva je prostě dobrá. Rozhovor se Shumi Berkowitzem, Revue SKŽ 65/2011 HOŠEK P.: Po provaze mezi kopci. Rozhovor s Shumi Berkowitzem, Dingir 4/2011 HOŠEK P.: Rozhovor s Tomášem Tožičkou, Křesťanská revue 3/2012 HOŠEK P.: Rozhovor s Jiřím Schneiderem, Křesťanská revue 4/2012 HOŠEK P.: Rozhovor se Salihem Yilmazem, Dingir 2/2012 HOŠEK P.: Rozhovor se Shumi Berkowitzem, Brána 7-8/2012 9

Historie, strategie, dialog a sdílení

Historie, strategie, dialog a sdílení Historie, strategie, dialog a sdílení Bereme-li náboženství jako uzavřené, samostatné subjekty, jde o vztahy mezi nimi, o vztahy interreligiózní (mezináboženské). Bereme-li to tak, že existuje obecně lidská

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu nová náboženská hnutí - inovace duchovního života

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM 1. Náboženství v pohledu religionistiky Náboženství jako pojem každodenního jazyka; funkcionální a substanciální definice náboženství; normativní koncept náboženství;

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3.

SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3. Publikační činnost: Monografie: SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 260 s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky I. SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1 Název periodicita denominace cena (Kč) vydavatel Advent 12 evan 3 Nakladatelství Advent-Orion, s r. o. Babyka 6 kat 2/r Unie katolických ţen Brána 1 církev bratrská 34 KODEX o.p.s. Bratrstvo 1 evan 2 Ústřední

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni

Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni Církve a sekty Náboženství na mapě světa i mimo ni Důvody zájmu z o tuto oblast 20. století dobou poklesu zájmu z o náboženství,, nábon boženství se ztrácelo z veřejn ejného prostoru: sekularizace, indiference,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ZJEVENÍ A VÍRA

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ZJEVENÍ A VÍRA Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Sekta angl.: sect, cult něm. die Sekte

Sekta angl.: sect, cult něm. die Sekte Sekta angl.: sect, cult něm. die Sekte Pejorativní pojem, jímž většinová společnost označuje menšinovou náboženskou skupinu, pokud její učení, postoje či chování považuje za deviantní, popř. dokonce za

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Současná religiozita Sekty a nová náboženská hnutí Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000 nevyjádřili se 1 800 000 950 000 katolíci

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Misie církve dnes. misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku. Úvod

Misie církve dnes. misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku. Úvod Misie církve dnes misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku Předneseno na symposiu Praxe evangelia v sekulárním Česku: publice docere, aneb teolog(ie) před veřejností. Symposium se konalo

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ELEKTRONICKÉ DATABÁZOVÉ ZDROJE BIBLIOGRAFICKÝCH INFORMACÍ PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ A TEOLOGII

ELEKTRONICKÉ DATABÁZOVÉ ZDROJE BIBLIOGRAFICKÝCH INFORMACÍ PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ A TEOLOGII ELEKTRONICKÉ DATABÁZOVÉ ZDROJE BIBLIOGRAFICKÝCH INFORMACÍ PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ A TEOLOGII Josef Schwarz Úvod 1Terminologickýprolog 1 Náboženství a víra prvého je mnoho, druhého málo. Takto nebo podobně

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog Martina Bubera a projekt WebDialog Mikuláš Medek, Hádka, 1956, AJG Hluboká nad Vltavou Nadační fond Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog porozumění přítomnému a hledání budoucího Medkovský7.indd

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

CO JE TEOLOGIE? Text Ovečka-Ryšková: Proč studovat teologii společná interpretace výňatku

CO JE TEOLOGIE? Text Ovečka-Ryšková: Proč studovat teologii společná interpretace výňatku Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Česká společnost 25 let po listopadu 1989 Česká společnost 25 let po listopadu 1989 23. a 24. 10. 2014 Místo konání konference: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem

Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem Úvod Zadání tohoto článku chápu jako alespoň dílčí odpověď na otázku, co je nového v teologické religionistice. O definici a metodě

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Culture Autor: Mgr. Lenka Fialová Název: Religion Datum: 21. 1.

Více

Mezináboženské vztahy

Mezináboženské vztahy Mezináboženské vztahy 2011 Mezináboženské vztahy termíny zkoušek: úterý 17. 1. od 13:00 úterý 7. 2. od 10:00 úterý 14. 2. od 10:00 Chanuka středa 21. 12. 2011 s rabínem Shumi Berkowitzem v 19:30 metro

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více