Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky"

Transkript

1 Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí nejpozději do 31. března stávajícího roku, na druhý termín do 30. června téhož roku. b) SZZK se budou skládat z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky, při které si student vytáhne tři z níže uvedených tematických okruhů, z nichž si dva vybere a o nich bude hovořit. Souhrnně celá zkouška bude trvat jednu hodinu. c) Termíny odevzdání bakalářských prací jsou totožné s termíny pro přihlášení k SZZK. Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z obecné a kontextové religionistiky 1. Dějiny religionistiky jako oboru, zakladatelské osobnosti a další významné osobnosti, institucionalizace religionistiky v Evropě. 2. Počátky rozvoje religionistiky v Čechách, osobnosti české religionistiky, současný stav religionistického bádání v ČR. 3. Pokusy o definici náboženství, teorie vzniku a vývoje náboženství, typologie náboženství, srovnání jednotlivých metodologických přístupů v religionistice. 4. Náboženské ideje a politická praxe, vztah náboženství k politickému systému, víra a politika, vztah náboženství a ideologie, náboženské prvky v moderních totalitních systémech.

2 5. Stát a náboženství: historické proměny vztahu církve a státu (náboženství a národ, konfesní či sekulární stát, odluka církve od státu, atd.), současný stav v Evropě a ČR (srovnání konkrétních náb. uskupení v rámci tří států EU). 6. Problematika sekularizace z pohledu psychologie a sociologie náboženství. Diskuse teorií sekularizace a náboženského oživení od 70. let dvacátého století. 7. Náboženství jako konstituent společnosti, společnost jako konstituent náboženství: klasické argumentace (Marx, Weber, Durkheim, Bellah, atd.) 8. Náboženská autorita a její deviace z pohledu sociologie a psychologie. 9. Magie, náboženství a věda: konstrukce vědeckých kategorií a jejich teoretické a metodologické důsledky, distinkce a blízkosti klasického dělení, racionalita náboženského a vědeckého myšlení, reflexivní věda. 10. Náboženství v české společnosti: historické kontinuity a diskontinuity, proměny 20. a 21. století, výzkumy posledních desetiletí. 11. Problémy filosofie náboženství: problematika zla, vztah duše a těla, vztah rozumu a víry, vztah náboženství a filosofie; srovnejte dvě vybrané filosofické koncepce boha; úloha filosofie náboženství v religionistice. 12. Místo náboženství v dějinách evropské filosofie. 13. Koncepty boha v řecké, křesťanské, moderní a současné filosofii, diskuse pokusů o důkazy boží existence. 14. Přístupy k pluralitě náboženství, toleranci, mezináboženskému dialogu ve třech vybraných náboženstvích.

3 15. Historické podoby abrahamovské víry v židovství, křesťanství a islámu; tři vybraná témata rozdílně pojatá v těchto tradicích a dialog o těchto otázkách. 16. Evropa a východní náboženství, typy postojů, evropocentrismus, textocentrismus, různá pojetí orientalismu a jejich diskuse při studiu neevropských tradic. 17. Kanonická literatura indických tradic: Védy, upanišady, dharmašástry, eposy, purány (obsah, zaměření, šruti versus smrti, návaznost, zvuková teologie, posuny v důrazu a interpretacích). 18. Teistické versus neteistické tradice v Indii; pojetí božství ve višnuistických, šivaistických a šáktovských směrech, pojmy (jako bhakti, púdža). 19. Indické kosmologie, pojetí času, svátky, rituály, poutní tradice. 20. První staletí buddhismu: zakladatel v kontextu asketických tradic jeho doby, základy nauky podle pálijského kánonu, rané filosofické školy. 21. Diskuse kolem vzniku mahájány, různé mahájánové školy, vznik čchanu, tibetský buddhismus. 22. Buddhistická sangha, monastické tradice, etika, rituály, svátky. 23. Tzv. hinduistické a buddhistické skupiny v současné západní religiozitě, kořeny těchto skupin, jejich působení v ČR 24. Současná alternativní religiozita, fenomén dělené náboženské příslušnosti, privatizace náboženství.

4 25. Srovnání procesů větvení a naopak hnutí usilujících o jednotu na příkladu dvou vybraných náboženství (možnosti: indické tradice, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám). 26. Mnišství v křesťanství: počátky, řeholní tradice římské církve, mnišská tradice v pravoslaví; etika, rituály, různé důrazy v činnosti, teologické školy spojené s jedn. tradicemi (ilustrovat na třech příkladech). 27. Křesťanské evangelikální a lidové církve, shody a rozdíly v náboženské praxi (modlitba, liturgie), způsob organizace. 28. Představy o nepřátelských bytostech a silách: přehled v indických náboženstvích, buddhismu, judaismu, křesťanství, islámu. Co k tomu říká psychologie náboženství. 29. Role pohlaví v představách o božských bytostech a náboženské praxi (od archaických náboženství až po současnou spiritualitu), vztah jednotlivých náboženství k sexualitě (a jeho proměny zejména v západním světě). 30. Religionistický příspěvek k poradenství: náboženská témata v poradenství; různé oblasti, kde je třeba i religionisty (právo, medicína, psychologie); možnosti poradenství v psychoterapii. 31. Práce s menšinami a přistěhovalci, jejich náboženská příslušnost, problematika jejich integrace a identity v českém prostředí, role orgánů veřejné zprávy a občanského sektoru v této oblasti. 32. Systematický historický přehled českých právních norem v oblasti konfesního práva; uplatňování konfesního práva v praxi od začátku 20. století do současnosti. 33. Srovnejte pojetí člověka jako bytosti, případně pojetí duše, ve třech různých tradicích (na výběr: indická náboženství, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám).

5 34. Srovnejte pojetí božství či transcendence (případně jiné koncepty, včetně jejich nepřítomnosti) ve třech růzých tradicích (na výběr: indická náboženství, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám). 35. Srovnejte pojetí osvobození či spásy ve třech různých tradicích (na výběr: indická náboženství, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám). 36. Srovnejte kosmologii a představy o uspořádání světa ve třech různých tradicích (na výběr: indická náboženství, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám). 37. Srovnejte etické zásady a právní systémy tří tradic (na výběr: indická náboženství, buddhismus, judaismus, křesťanství a islám). 38. Hlubinně psychologické přístupy k náboženství. Střet koncepcí S. Freuda a C. G. Junga. 39. Náboženství v přístupech humanitní psychologie, transpersonální psychologie a logoterapie. 40. Náboženství a psychologie osobnosti, vývojová psychologie. Doporučená studijní literatura: Armstrongova, Karen: Dějiny Boha. Argo, Praha 1996 Küschel, K.-J.: Spor o Abrahama. Co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje. Vyšehrad, Praha 1997 Barša, Pavel: Západ a islamismus. CDK 2001.

6 Carrithers, Michael: Buddha, 1. české vyd., Praha, Odeon, 1994 (z angl. originálu The Buddha, Oxford University Press, Oxford, 1983, přel. S. Pošustová-Menšíková) Filipi, Pavel: Církev a církve. CDK, Praha Filipi, Pavel: Křesťanstvo. CDK, Praha Hanuš, Jiří (eds.): Náboženství v době společenských změn. MPÚ, Brno Heller Jan, Mrázek Jiří: Nástin religionistiky. Kalich, Praha Horyna, Břetislav a Pavlincová, Helena: Dějiny religionistiky. Antologie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc Horyna, Břetislav, Pavlincová, Helena: Filosofie náboženství. Pokus o typologii. MU Brno Horyna, Břetislav: Úvod do religionistiky. Oikúmené, Praha Kepel, Gilles.: Boží pomsta. Atlantis, Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Vyšehrad, Praha Küng, Hans, van Ess, Josef: Křesťanství a islám. Vyšehrad Küng, Hans: Světový étos pro politiku a hospodářství. Vyšehrad, Praha Lopez, S. Donald: Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, 1. české vyd., Brno, Barrister & Principal, 2003 (z angl. originálu Buddhism. An Introduction and Guide, Penguin Books Ltd., London, 2001, přeložila Lenka Borecká) Lužný, Dušan: Náboženství a moderní společnost. MU Brno Lužný, Dušan: Nová náboženská hnutí. MU Brno Maier, Hans: Politická náboženství. CDK, Praha 1999.

7 Mendel, Miloš: Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu. Atlantis, Brno Miltner, Vladimír: Vznik a vývoj buddhismu, 1. vyd., Praha, Vyšehrad, 2001 Much, T., Pfeifer, K.: Svár bratří v domě izraelském. Themis, Praha Paden, E. William: Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. MU Brno, Robbers, Gerhard. (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia, Praha Schaeffler, Richard: Filosofie náboženství. Academia Skalický Karel: Po stopách neznámého Boha. Náboženství a Bůh v novodobém religionistickém badání. Aula a Křesťanská akademie v Římě, Praha Štampach, Odilo I.: Náboženství v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie. Portál, Praha Tretera, Jiří R.: Stát a církve v České republice. Karmelitánské nakladatelství Vojtíšek, Zdeněk: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál Waardenburg, Jacques van: Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. Ústav religionistiky filosofické fakulty MU Brno, Waldenfels, Hans: Fenomén křesťanství dnes. Vyšehrad, Praha Williams, Paul, Tribe Anthony: Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition, 1st ed., London, Routledge, 2000 Zbavitel, Dušan (ed.): Bohové s lotosovýma očima. Hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. 1. vyd., Praha, Vyšehrad Zbavitel, Dušan a Jaroslav Vacek: Průvodce dějinami staroindické literatury. 1. vyd., Třebíč, Arca JiMfa, Zbavitel, Dušan: Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. 1. vyd., Praha, Dharma Gaia, 1993.

8

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Tento text vznikl v rámci grantového projektu Proměny socioekonomických hodnot v procesu přibližování České republiky k Evropské

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Psychologie náboenství

Psychologie náboenství Psychologie náboenství Daniel TOTH 1.Úvod 1.1. Co je náboženství 1.2. Co je psychologie 1.3. Co je psychologie náboženství 2. Náboženství jako fenomén 2.1. Náboženství jako sociální fenomén 2.2. Náboženství

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Pavel Říčan, Psychologický ústav AV ČR Spiritualita jako základ mravní výchovy 1 Pedagogika. Roč. 56, č. 2 (2006), s. 119-131.

Pavel Říčan, Psychologický ústav AV ČR Spiritualita jako základ mravní výchovy 1 Pedagogika. Roč. 56, č. 2 (2006), s. 119-131. Pavel Říčan, Psychologický ústav AV ČR Spiritualita jako základ mravní výchovy 1 Pedagogika. Roč. 56, č. 2 (2006), s. 119-131. Anotace: Pojem spirituality, jak mu rozumí současná psychologie, je výsledkem

Více

Název projektu: Jak jsem se stal buddhistou/hinduistou.

Název projektu: Jak jsem se stal buddhistou/hinduistou. Název projektu: Jak jsem se stal buddhistou/hinduistou. Autorka projektu: Ludmila Svobodová Abstract in English: The main aim of this research is to find out how the motivation - of people who was born

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ 5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ Převážná většina knih a studií věnovaných novým náboženským hnutím vychází až na některé výjimky 273 především z historicko-genealogické

Více

DUCHOVNÍ SLUŢBA NEMOCNÝM

DUCHOVNÍ SLUŢBA NEMOCNÝM MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Miroslava Tobia Matějková DUCHOVNÍ SLUŢBA NEMOCNÝM VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Marta Hošťálková,

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Společensko-vědní seminář

Společensko-vědní seminář Společensko-vědní seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí Člověk a

Více

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014 1 informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013 2 ÚVOD...

Více

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE*

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* AUC THEOLOGICA 2014 roč. 4, č. 2 Pag. 179 195 BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* JAROSLAV BROŽ ABSTRAKT Článek nabízí přehled stavu metod biblického bádání na počátku 21. sto letí.

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě MANSOOR MAITAH Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě Vzor citace: MAITAH, M. Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více