V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace Frýdlantská 1359/19, Liberec 1 tel., fax: webside: V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval Místo Datum Razítko Podpis ředitele Tomáš Kolafa Liberec 30. září 2012

2 O b s a h 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE PŘEHLED ŽÁKŮ A PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ k POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ k KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ PODLE ODDĚLENÍ k POČTY ZAMEŠKANÝCH HODIN PODLE ODDĚLENÍ k POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH NA VYŠŠÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ k CELKOVÝ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÉHO SBORU ÚDAJ O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NEBO V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CELKOVÝ PŘEHLED NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 8 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY A ŽÁKY MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI SPOLUPRÁCE SE STUDENTY V RÁMCI JEJICH STUDIJNÍ PRAXE ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 9 4. STRUČNÉ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI AKTIVITY A ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI AKTIVITY ŠKOLY V BUDOVĚ ZUŠ (ZA 40 TÝDNŮ) JEDNODENNÍ AKTIVITY ŠKOLY MIMO BUDOVU ZUŠ (ZA 40 TÝDNŮ) VÍCEDENNÍ AKTIVITY ŠKOLY MIMO BUDOVU ZUŠ (ZA 40 TÝDNŮ) ZAHRANIČNÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY A UMĚLECKÉ ORGANIZACE SOUTĚŽE, PŘEHLÍDKY A FESTIVALY SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ PRO ZUŠ OSTATNÍ SOUTĚŽE CELOSTÁTNÍ OSTATNÍ SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI ORGANIZACE PORADENSKÝCH SLUŽEB PŘEHLED VÝSTUPŮ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY VÝDAJE HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MAJETEK EKONOMICKÉ PRIORITY PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK PŘEHLED VÝVOJE POČTU ŽÁKŮ ÚDRŽBA A OPRAVY BUDOVY ÚHRADA ZA VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÉ PŘÍLOHY PLÁN PRÁCE ŠKOLY CD PROFILOVÁ NAHRÁVKA JZZOVÝCH ORCHESTRŮ 33 2

3 1. Základní údaje o škole NÁZEV ŠKOLY Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace SÍDLO ŠKOLY Frýdlantská 1359/19, PSČ , Liberec 1 ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ Turpišova 407, PSČ , Chrastava ZŘIZOVATEL ŠKOLY Statutární město Liberec ADRESA ZŘIZOVATELE nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ , Liberec 1 IČO, IZO, REDIZO , , ŘEDITEL ŠKOLY Tomáš Kolafa STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE Jiřina Goldsteinová DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL 14. února 1996 KAPACITA ŠKOLY 1847 žáků RADA ŠKOLY datum zřízení počet členů 3 počet jednání 1 OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ PŘI ŠKOLE Sdružení rodičů a přátel dětí školy Kruh přátel Severáčku ZÁJMOVÉ ORGANIZACE Člen Asociace základních uměleckých škol České republiky TELEFON, FAX OVÁ ADRESA WEBOVÉ STRÁNKY 3

4 2. Základní statistické údaje 2.1 Přehled žáků a pracovníků školy ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ k hudební obor individuální výuka 919 hudební obor kolektivní výuka 201 výtvarný obor 322 taneční obor 240 literárně dramatický 162 celkový počet žáků POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ k hudební obor individuální výuka 89 hudební obor kolektivní výuka 30 taneční obor 92 výtvarný obor 69 literárně dramatický 4 celkový počet žáků do přípravných oddělení KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ PODLE ODDĚLENÍ k název oddělení: klávesových nástrojů klasifikace klavír akordeon keyboard celkem varhany 1,0 cembalo 1 harfa 1 1,18 1,50 1,07 1,05 absence klavír varhany keyboard harfa celkem cembalo 1 akordeon 1 2,15 2,50 2,60 1,3 2,08 neklasifikováno klavír 2 varhany 0 cembalo 0 akordeon 0 keyboard 0 harfa 0 celkem 2 odchody, ukončení celkem klavír 28 varhany 3 cembalo 1 akordeon 1 keyboard 3 harfa 0 studia, 36 absolventi název oddělení: strunné nástroje (housle a viola) klasifikace housle, viola 1,2 celkem 1,2 absence housle, viola 1,63 celkem 1,63 neklasifikováno housle, viola 0 celkem 0 odchody, ukončení studia, absolventi housle, viola 14 celkem 14 název oddělení: strunné nástroje (spodní smyčce, kytara, loutna, dudy) violoncello, klasifikace kytara 1,15 loutna 0 dudy 1 celkem 1,06 kontrabas 1,03 violoncello, absence kytara 2,5 loutna 0 dudy 2,1 celkem 2,29 kontrabas 2,28 neklasifikován violoncello, kytara 0 loutna 0 dudy 0 celkem 0 o kontrabas 0 odchody, kytara 12 loutna 0 dudy 0 celkem 20 absolventi ukončení violoncello, studia, kontrabas 8 4

5 název oddělení: dechových nástrojů klasifikace zobc.flétna 1,09 dřevěné 1,1 žesťové 1,05 bicí 1,2 celkem 1,11 absence zobc.flétna 2,3 dřevěné 2,00 žesťové 2,26 bicí 2,65 celkem 2,3 neklasifikováno zobc.flétna 0 dřevěné 0 žesťové 1 bicí 0 celkem 1 odchody, ukončení studia, absolventi zobc.flétna 12 dřevěné 15 žesťové 7 bicí 8 celkem 42 název oddělení: pěvecké klasifikace klasický 1,12 popový 1,00 sborový 1,00 celkem 1,04 absence klasický 3,08 popový 3,00 sborový 6,18 celkem 4,08 neklasifikováno klasický 0 popový 0 sborový 0 celkem 0 odchody, ukončení studia, absolventi klasický 4 popový 0 sborový 16 celkem 20 název oddělení: teoretických předmětů klasifikace PHV 0 HN 1,36 celkem 1,36 absence PHV 2,27 HN 3,1 celkem 2,68 neprospěl PHV 0 HN 4 celkem 4 zapsáno PHV 65 HN 80 celkem 145 název oddělení: nehudebních oborů klasifikace VO 1,25 TO 1,00 LDO 1,15 celkem 1,13 absence VO 3,12 TO 2,15 LDO 3,09 celkem 2,78 neklasifikováno VO 0 TO 0 LDO 0 celkem 0 odchody, ukončení studia, absolventi VO 8 TO 10 LDO 15 celkem POČTY ZAMEŠKANÝCH HODIN PODLE ODDĚLENÍ k Název oddělení Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Klávesových nástrojů Strunných (housle a viola) Strunných (vcl, kontrabas, kytara) Dechových nástrojů Pěvecké oddělení Teoretických předmětů Nehudebních oborů CELKEM POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH NA VYŠŠÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ k Střední VŠ pedagogicko VŠ technicko Konzervatoř VŠ umělecká Celkem umělecká umělecká umělecká CELKOVÝ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Příjmení Jméno Obor 1 BAJER Jan zpěv 2 BERNTOVÁ Marcela klavír 3 BULVA František housle 4 ČERNÁ Blanka zpěv 5

6 5 ČERNÁ Karin violoncello 6 DASTYCH Petr trubka, zobcová flétna 7 DLASK Vladislav kontrabas, kytara 8 DOSKOČILOVÁ Daniela klavír, korepetice 9 DOUBOVÁ Olena housle 10 DOUBRAVSKÁ Markéta harfa 11 DRÁBEK Daneš klarinet, zobcová flétna 12 DRIBAS Taňa korepetice 13 DUŠKOVÁ Šárka hoboj, zobcová flétna 14 DVOŘÁKOVÁ Eva klavír, korepetice 15 DVOŘÁKOVÁ Lenka klavír, keyboard 16 FIŠEROVÁ Veronika taneční obor 17 FRANKOVÁ Jana hudební nauka, zobcová flétna 18 FRYDRYCH Jiří bicí nástroje 19 GOLDSTEINOVÁ Jiřina klavír, korepetice 20 HÁDKOVÁ Petra klavír 21 HÁJKOVÁ Libuše literárně-dramatický obor 22 HERCÍKOVÁ Milena literárně-dramatický obor 23 HLÍZOVÁ Lea klavír 24 HOMOLOVÁ Michaela literárně-dramatický obor 25 HORÁČEK Lukáš literárně-dramatický obor 26 HORÁKOVÁ Kateřina klavír 27 HŘIBA Radek lesní roh, zobcová flétna 28 HUBÁLKOVÁ Svatava zpěv 29 JÁNOVOVÁ Lenka literárně-dramatický obor 30 KABELÁČ Jarmil pozoun, zobcová flétna, dirigent 31 KABELÁČOVÁ Jindřiška klavír, korepetice 32 KAUDELOVÁ Marcela housle 33 KIRYKOVÁ Simona klavír, cembalo 34 KLIMEŠOVÁ Markéta výtvarný obor 35 KOLAFA Tomáš hudební nauka 36 KOLAFOVÁ Věra violoncello, hudební nauka 37 KOTLÁR Miroslav klarinet, zobcová flétna 38 KOUPILOVÁ Ivana zpěv 39 KOUTECKÁ Petra zpěv, keyboard 40 KURFIŘTOVÁ Irena zpěv 41 LANGROVÁ Anna housle 42 LIBICHOVÁ Lucie fagot, zobcová flétna 43 LOMTADZE Natela housle 44 MACEK Maximilián kytara 45 MACHÁČEK Vlastimil kytara, dudy 46 MAŠEK Ondřej výtvarný obor 47 MATĚJÁK Petr housle 48 MIHULKA Rudolf klavír, keyboard, dirigent 6

7 49 MRÁZEK Pavel klavír, zobcová flétna 50 NALEZINEK Jaroslav housle 51 NOVÁ Marie zpěv, housle, hudební nauka 52 PÁLKOVÁ Silvie zpěv 53 PÁRYSOVÁ Věra kytara, loutna 54 PATLATYI Oleg housle, viola 55 PERMANOVÁ Jiřina korepetice 56 RELLICHOVÁ Magda taneční obor 57 ROTHOVÁ Radka flétna, zobcová flétna 58 ROUDNICKÁ Jitka bicí 59 SANVITO Graziano klarinet, tuba, orchestrální hra 60 SANVITO Vladimíra violoncello 61 SMETANOVÁ Jarmila klavír, hudební nauka 62 ŠIKOLOVÁ Renata výtvarný obor 63 ŠNÝDROVÁ Naďa klavír, korepetice 64 ŠPINLEROVÁ Irena klavír, cembalo, korepetice 65 ŠUBRTOVÁ Svatava zpěv 66 TIPEK Miroslav klarinet, zobcová flétna 67 TIPKOVÁ Zuzana hoboj, zobcová flétna 68 TRYKAR Lukáš klavír, varhany, korepetice 69 TUMOVÁ Kateřina taneční obor 70 VÁCLAVÍKOVÁ Lenka výtvarný obor 71 VALENTOVÁ Julie klavír, varhany 72 VALEŠOVÁ Dagmar klavír 73 VOTRUBEC Jiří flétna, zobcová flétna 74 VYKYPĚLOVÁ Ivana výtvarný obor VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÉHO SBORU Kvalifikační do 30-ti 51 až 31až 40 let 41 až 50 let předpoklady let důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 9/7 17/13 17/12 16/10 15/8 74/50 nesplňuje 1/0 3/3 3/2 0/0 0/0 7/ ÚDAJ O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NEBO V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu Počet účastníků Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu 2 Seminář grafiky 1 Letní škola hudební výchovy 2 Zdravá taneční výchova 2 Popularizace hudby a organizátor hudebního života 1 Seminář klubu sbormistrů 1 Kurz pro sbormistry 3 Muzikoterapie, práce s autistickými klienty 1 7

8 Seminář spisová hudba 1 Seminář pozbatky z ŠVP a RVP ZUV 1 Hospitační činnost 3 Inventarizace, novinky v účetnictví 2 Pokladní kniha a fakturace příspěvkových organizací 2 Flautohry seminář pro učitele zobcové flétny 1 Implementace specifik školy do ŠVP 42 Teplické soboty na konzervatoři interpretační seminář 3 Studium učitelství pro I. st. ZŠ 1 CELKEM 69 Uvádí se počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF kdykoli v průběhu šk. roku Počet nových absolventů po ukončení PF, konzervatoře Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe CELKOVÝ PŘEHLED NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 1 GÁBOR František vrátný 2 GOTSCHAMMEROVÁ Radka uklízečka 3 SEMUSIO Roman vrátný 4 SZUMOVÁ Eliška hospodářka 5 NOVÁKOVÁ Ilona uklízečka 6 KELLEROVÁ Hana sekretářka kolektivního vyučování 7 ŠPULÁKOVÁ Petra samostatná odborná referentka 8 TATAROVÁ Milena uklízečka 9 TRUHLÁŘ Libor správce budovy 3. Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 3.1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku O B O R Y V Z D Ě L Á N Í HUDEBNÍ OBOR oddělení klávesových nástrojů oddělení strunných nástrojů oddělení dechových nástrojů oddělení pěvecké oddělení teoretických předmětů organizováno pro: přípravné studium, řádné studium I. stupně řádné studium II. stupně VÝTVARNÝ OBOR, TANEČNÍ OBOR, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR organizováno pro: přípravné studium, řádné studium I. stupně řádné studium II. stupně VÝTVARNÝ OBOR 8

9 dislokované třídy Chrastava zřízeno k organizováno pro: řádné studium I. stupně, řádné studium II. stupně U Č E B N Í P L Á N Y HUDEBNÍ OBOR č.j /95-25 schválené 26. června 1995 s účinností od 1. září 1995 VÝTVARNÝ OBOR č.j / schválené dne 3. května 2002 s účinností od 1. září 2002 TANEČNÍ OBOR č.j / schválené 7. května 2003 s účinností od 1. září 2003 č.j / schválené 7. května 2003 s účinností od 1. září 2003 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR č.j / schválené 30. června 2004 s účinností od 1. září 2004 č.j / schválené 12. srpna 2005 s účinností od 1. září Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky mimořádně nadanými Základní umělecké školství se nepotýká díky svému charakteru s problematikou žáků se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy. V ZUŠ Liberec se případné situace řeší individuálně v součinnosti s žákem, třídním učitelem a rodiči. Žáci mimořádně nadaní mají možnost studovat obor s vyšší časovou dotací. 3.2 Spolupráce se studenty v rámci jejich studijní praxe Probíhala praxe tří studentů s nehudebním zaměřením. 3.3 Zapojení do mezinárodní spolupráce Přesné termíny níže uvedených aktivit jsou k dohledání v plánu práce školy, který je přílohou výroční zprávy Comenius Projekt EU Comenius pod názvem Děti hrají symfonickou hudbu dětem od roku 2010 do 2012, žáci orchestrální hry symfonický orchestr. Zahraniční partneři Polsko (Jelenia Góra) a Slovensko (Prešov). Účast společného orchestru na Mezinárodním hudebním festivalu mládeže Allegromosso v Itálii 6000 účastníků ze 27 zemí Evropy Hoyerswerda Výměnné koncerty s partnerskou Musikschule Hoyerswerda v průběhu školního roku Meetingpoint Music Messiaen Görlitz Vystoupení žáků na akcích v Drážďanech a v Görlitz v průběhu školního roku Augsburg Pobyt Big Bandu z německého Augsburku v Liberci koncerty s Big Bandem ZUŠ Liberec. 9

10 3.3.5 Triangl tři sbory Koncertní pobyt Severáčku ve Švýcarsku, sborem ze Šumperka a Locarna Projekt Noční rychlík Projekt se slovenským divadelním dětským souborem a Dětským souborem divadla Vydýcháno ZUŠ Liberec od roku 2011 do Musikskolen Holstebro Pobyt dechového orchetru, jazzového orchestru a žáků sólové klasické hry z Musikskolen Holstebro (Dánsko) v Liberci Festival Malí zpěváčci Festival přípravných oddělení sborů v Liberci (ČR, Jižní Korea a Francie) Allegromosso Účast Big Bandu na Mezinárodním hudebním festivalu mládeže Allegromosso v Itálii 6000 účastníků ze 27 zemí Evropy Koncertní zájezd Severáčku Koncertní reciproční zájezd Severáčku do Francie Blois, Paříž Zachování varhanní hudby budoucím generacím Projekt EU s partnerem v Německu (Zittau) a v ČR (Krnov) pro žáky varhanních tříd. Od roku 2010 probíhá celoročně koncerty, dílny, semináře pro žáíky a učitele v rámci Euroregionu Nisa. 4. Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 4.1 Aktivity a zahraniční partneři AKTIVITY ŠKOLY V BUDOVĚ ZUŠ (za 40 týdnů) Název akce Počet frekvencí 2009/ / /2012 Interní večery hudebního oboru Koncerty a soustředění ve škole Vernisáže výtvarného oboru v atriu Vernisáže výtvarného oboru v Chrastavě Jednorázové pronájmy sálů Akce nehudebních oborů (vč. výjezdů) Třídní přehrávky HO a tř. hodiny NHO JEDNODENNÍ AKTIVITY ŠKOLY MIMO BUDOVU ZUŠ (za 40 týdnů) Název akce Počet frekvencí 2009/ / /2012 Počet výjezdů (vystoupení) v tuzemsku Počet výjezdů (vystoupení) v zahraničí VÍCEDENNÍ AKTIVITY ŠKOLY MIMO BUDOVU ZUŠ (za 40 týdnů) Název akce Počet frekvencí 2009/ / /2012 Počet vícedenních výjezdů v tuzemsku Počet vícedenních výjezdů v zahraničí

11 4.1.4 ZAHRANIČNÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY A UMĚLECKÉ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Die Musikschule der Stadt Hoyerswerda, Německo St. Stephan Gymnasium, Augsburg, Německo Europera e.v., Zittau, Německo Děkanský kostel St. Johannis, Zittau, Německo Meetingpoint Music Messiaen, Görlitz, Německo Podstawowa Szkola Muzyczna, Jelenia Góra, Czeplice, Polsko Základná umelecká škola J. Pöschla, Prešov, Slovensko Musikskolen Holstebro, Dánsko Pěvecký sbor Locarno, Švýcarsko Pěvecký sbor Blois, Francie Pěvecký sbor Pusan, Jižní Korea 4.2 Soutěže, přehlídky a festivaly Většina níže uvedených soutěží je vícekolových (školní, okresní, krajské a ústřední kolo). Pro přehled je uvedeno pouze umístění v ústředních kolech. Celkem se soutěží na všech úrovních jednotlivých kol zúčastnilo přes 200 žáků ZUŠ Liberec. Žákům uvedeným v kap a bylo na Krajském úřadě LIbereckého kraje předáno ocenění za vzornou reprezentaci Libereckého kraje v soutěžích SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ PRO ZUŠ Ústřední kolo Celostátní soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol ČR v sólovém zpěvu 1x 1. místo 1x 2. místo 3x 3. místo Ústřední kolo Celostátní soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol ČR v sólové hře na dechové nástroje 1x 1. místo 1x 2. místo 2x 3. místo Ústřední kolo Celostátní soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol ČR ve hře na lidové nástroje 1x 2. místo OSTATNÍ SOUTĚŽE CELOSTÁTNÍ Ústřední kolo Mezinárodní soutěže Evropa ve škole literární část 1x 3. místo Mezinárodní Duškova soutěž ve zpěvu 1x 2. místo Celostátní soutěž Wolkrův Prostějov 2x 1. místo Celostátní soutěž Mládí a Bohuslav Martinů ve hře na violoncello 2x 1. místo 1x 2. místo Celostátní soutěž Organum regium ve hře na varhany 1x 3. místo OSTATNÍ SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2011 Celorepubliková taneční přehlídka "Podzimní fantazie" 11

12 Celorepubliková taneční soutěž Tanec srdcem Literární a výtvarná soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat Literární soutěž "Máj - měsíc poezie Literární a výtvarná soutěž "Nisa, řeka, která nás spojuje Divadelní festival "Nanečisto" - Liberec Divadelní přehlídka "Mladá scéna 2012" Divadelní přehlídka "Mladá scéna 2012" Soutěžní přehlídka Dětská recitace 2012 Festival pohybového divadla 4.3 Spolupráce s rodiči Výbory SRPDŠ a KPS se pravidelně jednou za měsíc scházely a aktivně se podílely organizačně i finančně na zajištění koncertů, představení, zájezdů a vystoupení. Veškerá vystoupení, koncerty, vernisáže, hodiny pro rodiče, přehrávky a představení jsou navštěvovány rodiči. Rodiče využívají práva navštěvovat po dohodě s pedagogy vyučování svých dětí. 5. Organizace poradenských služeb ZUŠ Liberec neposkytuje žádné poradenské služby. 6. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok instituce, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, pobočka pro NUTS II Severovýchod Kontrola projektu Ziel 3 Sasko C/1.1.00/ ( ) 1. Popis nalezených nedostatků/zjištění: Nejsou. 2. Konkrétní doporučení, návrhy, nápravná opatření a datun jejich odstranění/doplnění apod.: Nebyla uložena. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Audit projektu EUROPERA-TROJZVUK-Mládež hraje Evropě 1. Ověření způsobilosti výdajů vykázaných EK v roce 2011 Výdaje vykázané českým partnerem byly řádně doloženy. Doporučení: pro případ dalšího projektu stanovit podmínky pronájmu přímo v dohodě o spolupráci mezi partnery projektu. 2. Ověření dodání výrobků, zboží a služeb: Bez zjištění. 3. Ověření souladu realizace projektu se Smlouvou o poskytnutí ddotace: Bez jištění. 4. Ověření, zda plnění monitorovacích ukazatelů projektu odpovídá harmonogramu projektu: Bez zjištění. 5. Ověření, zda nedochází k dvojímu financování: Bez zjištění. 6. Ověření souladu realizace projektu s právními předpisy ES a ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek, účetnictví, veřejné podpory, ochrany životního prostředí, dodržování zásady rovných příležitostí: Bez zjištění. 7. Dodržování pravidel pro publicitu projektu: doporučení, aby ve spolupráci s vedoucím partnerem doplnil na informaci o spolufinancování projektu také z programu Cíl 3. Významnost zjištění: nefinanční s nízkou mírou významnosti. 8. Ověření zajištění přiměřeného audit trailu projektu: Bez zjištění. 12

13 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné použití poskytnutého finančního příspěvku. Nebyla vedena evidence podrozvahových účtů. Vnitřní řídící kontrolní systém vykazoval některé nedostatky. V praxi nebylo vždy postupováno v souladu s ustanovením vyhlášky č Organizace zařadila a evidovala nakoupený hudební nástroj jako vlastní majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele. Souhlas zřizovatele s přijetím účelového daru byl zajištěn následně. K provozování doplňkové činnosti nemá organizace živnostenské oprávnění. Nápravná opatření byla přijata v průběhu kontroly, v průběhu července 2012 a v rámci invetarizace za rok VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY DRUH A POČET ŘEDITELEM VYDANÝCH SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ. Ve školním roce bylo vydáno celkem 117 správních rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole (sleva školného) a o individuálním studijním plánu v předmětu hudební nauka. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Nebylo podáno žádné odvolání. 7. Autoevaluační zpráva Vývojový trend pro všechny umělecké obory Respektování potřeb žáků a jejich zákonných zástupců. Udržení stávající kvality výuky. V hudebním oboru preferovat výuku komorní, souborové a orchestrální hry. Nabízet vedle nástrojů symfonického orchestru méně tradiční nástroje - dudy, harfa, cembalo, varhany. Nabídnout žákům příležitosti vystupovat a koncertovat. Prolínání jednotlivých oborů ve společných projektech. Spolupráce s partnerskými školami a kulturními institucemi. Vytvářet podmínky pro mimořádně talentované žáky ve všech oborech. Zapojovat se dále do mezinárodních projektů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v uměleckých oborech, jazykových a komunikačních dovednostech a ovládání počítačové techniky. I nadále nabízet mladým, budoucím, odborně i pedagogicky způsobilým učitelům nová pracovní místa v ZUŠ. Hledat efektivní způsoby komunikace mezi školou a rodiči pomoc rodičů a přátel školy při organizaci náročných akcí, pravidelné uveřejňování informací v Kalendáři Liberecka a trvalá aktualizace webových stran školy. Zjednodušeně shrnuto do několika bodů: preferovat ansámblové činnosti v každém oboru, rozvíjet školu promyšlenou personální politikou, hospodárností provozních nákladů, kvalitní výukou ve všech oborech a prezentováním práce dětí školními i mimoškolními aktivitami. Vytvořit školu, kterou bude radost navštívit - kam se budou děti i jejich rodiče těšit. Hudební obor Prioritou zůstává ansámblová a sborová činnost od komorních až po symfonická tělesa všech žánrů, ve kterých mohou žáci své dovednosti uplatnit. Postupné zavedení nástavbové výuky hry na keyboard generování zvuků, práce se syntezátorem a zvukovou technikou. Během několika let zavést výuku hudební teorie prostřednictvím výpočetní techniky s dataprojektory a interaktivními tabulemi. Zajistit výuku komorní hry s méně obvyklými nástroji (cembalo, harfa, dudy, loutna). Pro žáky, kteří nemají možnosti uplatnění v souborech, vytvářet systém tzv. praktických seminářů pro instrumentalisty a pro zpěváky. Výtvarný obor Studium nových technologií počítačová grafika a udržení kvality výuky klasických výtvarných technik. Spolupráce s LDO a HO na společných projektech. Nabízet výtvarné obory, které nemohou zajišťovat literní školy (např. animace, scénografie). 13

14 Připravit personální a provozní podmínky na zahájení výuky filmové tvorby využitelné napříč všemi obory. Prezentace práce na vernisážích a výstavách v ZUŠ i mimo ni. Účast na soutěžích. Taneční obor Preferovat učitele, kteří dokážou sledovat současné trendy v tanečním oboru (klasický, scénický, lidový, moderní tanec, nonverbální divadlo) a rozvíjejí taneční kreativitu žáků. Spolupráce s HO a LDO na společných projektech (např. Augsburg, Europera). Literárně dramatický obor Orientace na kolektivní tvorbu souborová činnost (divadlo poezie, pohybové divadlo, dramatické soubory). Rozvoj scénografie, animace 3D, pohybového vzdělávání a podpora divadelních projektů. Hledání prostor pro výuku LDO. Priority uměleckého vzdělávání v ZUŠ Liberec Spokojenost žáka, trvalý rozvoj jeho kompetencí a úrovně jeho dovedností. Vedení k samostatnému uměleckému projevu. Ansámblové činnosti. Spokojenost zákonných zástupců žáka a veřejnosti. Profesní spokojenost zaměstnanců (pedagogů i nepedagogů) rozvoj DVPP, osobnostní a profesní růst, pozitivní pracovní klima). Trvalá a systematická modernizace vzdělávacího procesu s přihlédnutím k potřebám současné společnosti. Rozvíjet další vzdělávání pedagogů v osobnostně-komunikačních dovednostech. 14

15 8. Zpráva o hospodaření 8.1 Příjmy Název Celkem 1. Celkové příjmy Kč 1.1. Státní dotace Kč 1.2. Dotace od obce Kč 1.3. Poplatky od zlet. žáků a rodičů Kč 1.4. Příjmy z hospodářské činnost Kč 1.5. Ostatní příjmy Kč 8.2 Výdaje Název Celkem 2.1. Investiční výdaje - Kč 2.2. Neinvestiční výdaje Kč Náklady na mzdy pracovníků Kč Odvody sociál. zdrav.pojištění Kč Výdaje na učebnice a učební texty - Kč Výdaje na další vzdělávání pracovníků - Kč Stipendia - Kč Ostatní provozní náklady Kč Ostatní jmenovité akce - Kč 8.3 Hospodářský výsledek 1. Hospodářský výsledek z provozních prostředků hrazených z dotace Statutárního města Liberec: 2. Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky, ochr.prostředky, cestovné hrazené z dotace na vzdělávání: 3. Hospodářský výsledek vytvořen vlastní činností: -23 tis. Kč 0 tis. Kč 775 tis. Kč 15

16 Hospodářský výsledek celkem 752 tis. Kč byl po schválení Statutárního města Liberec rozdělen následovně: a) Přídělem do fondů odměn 0 tis. Kč b) Přídělem do rezervního fondu VHČ 752 tis. Kč c) Odvodem do státního rozpočtu, zřizovateli 0 tis. Kč Stav fondů po finančním vypořádání za rok 2011: Fond odměn Je tvořen v souladu s pravidly hmotné zainteresovanosti a usměrňování mzdového vývoje. Zřizovatel může dát souhlas k přídělu do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši nevyčerpaných mzdových prostředků a z úspor neinvestičních výdajů provozu. Limit pro maximální příděl je uveden ve výši 20% celoročního objemu mzdových prostředků. Fond se čerpá na pokrytí překročených mzdových prostředků stanovených v limitu mzdových prostředků. 141 tis. Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba fondu je možná jen z nákladů organizace - z rozpočtu běžného roku ve výši 1% ročního objemu zúčtovaných nákladů na platy a na mzdy včetně náhrad platů a mezd. Základní příděl se nepočítá z ostatních mzdových nákladů. Fond se rovněž netvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku. Předpokládaná tvorba v roce 2012 Maximální možné čerpání FKSP v roce tis. Kč 179 tis. Kč 280 tis. Kč Rezervní fond Rezervní fond má naše škola rozdělen na: Rezervní fond MM Liberec Rezervní fond ŠU Liberec Rezervní fond VHČ Rezervní fond je finanční fond, jehož tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku není omezena. Dalším zdrojem fondu jsou finanční dary. Fond je určen k úhradě výdajů nezajištěných v rozpočtu zřizovatele, k úhradě sankcí a penále a zejména k úhradě zráty tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 1435 tis. Kč Fond reprodukce investičního majetku Tvorba fondu reprodukce je z odpisů DHM, převodu z jiného fondu a finančních darů na investice. Odpisy jsou zdrojem fondu ve výši účetních odpisů stanovených odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem. Odpis je složka provozních nákladů, která vyjadřuje amortizaci, nebo-li fyzické a morální zastarávání odpisového majetku. Fond lze čerpat na pořízení investičního majetku, finacování oprav. 95 tis. Kč 16

17 8.4 Majetek Informace o majetku organizace k Stav dlouhodobého majetku Stav DHM Stav DDNM Stav DDHM Stav finančních prostředků: Běžný účet Účet FKSP Pokladna Pohledávky: Odběratelé: Ostatní pohledávky Závazky: Dodavatelé Zaměstnanci Sociální a zdravotní zabezpečení Ostatní přímé daně Jiné závazky tis. Kč 278 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 86 tis. Kč 41 tis. Kč 19 tis. Kč 448 tis. Kč 98 tis. Kč tis. Kč 672 tis. Kč 165 tis. Kč 868 tis. Kč Sociální a zdravotní zabezpečení, zaměstnanci a ostatní přímé daně jsou neuhrazené mzdy za měsíc prosinec s termínem splatnosti Ekonomické priority pro následující školní rok Udržet vyrovnaný provozní rozpočet a disponovat s dosatečnou finanční rezervou na řešení nenadálých provozních situací vyplývajících ze stáří budovy. V platové politice zachovat i v případě nižšího příspěvku na platy prostor pro tvorbu nenárokových složek platu zaměstnanců. Na zajištění nastandardních akcí hledat možnosti vícezdrojového financování. Konkrétní úkoly v oblasti provozního rozpočtu: Dokončit nákup nového koncertního klavíru do velkého sálu - investiční nákup se zachováním stávajícího klavíru pro potřeby školy. Vybavení učeben hudebních nauk a učebny sborového zpěvu dataprojektory a související PC technikou. Modernizovat a rozšiřovat stávající PC techniku v učebně počítačové grafiky. Doplňování hudebních nástrojů, včetně investičních nákupů a jejich udržování. Zajistit financování oprav a úprav prostor před školou a ve spolupráci se zřizovatelem zajistit rekonstrukci nákladního výtahu podle norem EU. Finanční připravenost (provozní náklady) na případné využití prostor bývalého kina Varšava pro potřeby LDO. Zajistit financování školení, seminářů a setkávání v rámci teambuildingu pro učitele a DVPP v celé jeho šíři. Ve spolupráci se zřizovatelem hledat provozní úspory v nákladovosti služeb, prováděných revizí a cyklických prohlídek, včetně pravidelných oprav a údržby. 17

18 8.6 Přehled vývoje počtu žáků Školní rok Celkový počet žáků 2007/ / / / / Údržba a opravy budovy Stáří budovy je 17 let. Revize: Opravy: - plynové kotelny a plynového zařízení, plynových kotlů a ohřívačů - spalinových cest - hromosvodu - úprava vody do topného systému - protipožárních klapek - EZS - kontrola požárních vodovodů a jejich příslušenství - kontrola a servis hasících přístrojů - komplexní požární kontrola - kompletní elektro revize - výtahy Všechny potřebné a zákonem předepsané revize byly zajištěny. - výměna regulačních ventilů ústředního topení - osvětlení koncertního sálu - oprava zdi pod kotelnou - VZT výměna filtrů, klínových řemenů a seřízení - výměna regálů v učebně grafiky - rekonstrukce nouzového informačního systému osobních výtahů - oprava monitorovacího systému budovy školy (4 kamery) - vnitřní telefonní síť Ostatní úpravy a údržba: - oprava žaluzií v učebnách - výměna hrdel požárních ventilů - oprava halogenového osvětlení v koncertním sálu - čištění koberců - pokládání nových koberců v učebnách 2. patra - různé opravy zámků u dveří i u skříní - oprava dlaždic po celé budově (interiéry a exteriéry) - výměna nouzových světel - malování tříd a veřejných prostor - čištění pláště budovy (malby apod.) Ostatní drobné opravy se řešily za provozu ihned. 18

19 8.8 Úhrada za vzdělávání - školné STUDIJNÍ OBOR STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ POLOLETÍ Přípravka (PHV) 800,- Kč Individuální vyučování 1.600,- Kč Dospělí individuální vyučování 7.000,- Kč HUDEBNÍ Orchestrální hráči 1000,- Kč OBOR Sborový zpěv - Broučci 600,- Kč Sborový zpěv - Plamínek 700,- Kč Sborový zpěv - Hlavní sbor 800,- Kč Přípravka (PDV) 660,- Kč DRAMATICKÝ ročník 760,- Kč OBOR 4. r. II. stupeň 1000,- Kč Dospělí 7.000,- Kč Přípravka (PVV) 700,- Kč ročník 800,- Kč VÝTVARNÝ 4. r. II. stupeň 1000,- Kč OBOR Dospělí 7.000,- Kč Foto třída 1.350,-Kč Přípravka (PTV) 650,- Kč TANEČNÍ ročník 750,- Kč OBOR 4. r. II. stupeň 1000,- Kč Dospělí 7.000,- Kč 9. Přílohy 9.1 Plán práce školy Pozn.: *Podtržené datum znamená vícedenní akci (v textu je pak uvedeno datum ukončení akce) * DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků * DVNP další vzdělávání nepedagogických pracovníků *Kurzívou jsou zapsány termíny jiných subjektů, jejichž akcí se účastní žáci nebo učitelé SRPEN st PRONÁJEM, DAMU Praha do , L. Truhlář po Nástup nepedagogických pracovníků se smlouvou na dobu neurčitou čt PRONÁJEM Bohemia Cantat, hod., velký sál, malý sál, L. Truhlář pá PRONÁJEM Bohemia Cantat, hod., velký sál, malý sál, L. Truhlář so PRONÁJEM Bohemia Cantat, hod., velký sál, malý sál, L. Truhlář út Nástup pedagogických pracovníků se smlouvou na dobu neurčitou út VÝJEZD HO 175, Severáček, vystoupení v jídelně SPŠSE Liberec, S. Pálková st 1. pedagogická rada, hodin, fotografování, velký sál DVPP - ŠKOLENÍ zaměstnanců dle zápisu pedagogické rady st Poslední termín - nadepsané žákovské knížky individuální výuky (s podpisem třídního učitele a razítkem školy) k podpisu řediteli ZÁŘÍ čt Příchod učitelů do 9.00 hodin čt Otevření školy ve 9.30 hodin a zápis žáků do rozvrhů pá Odevzdání podkladů pro Kalendář Liberecka T. Kolafa Hudební obor, klavírní oddělení, J. Goldsteinová 19

20 pá Poslední termín - nadepsané žákovské knížky kolektivní výuky (s podpisem třídního učitele a razítkem školy) k podpisu řediteli so VÝJEZD LDO 1, Poetický soubor Divadla Vydýcháno " Kabaret Spiegel", Jablonec n/n., Klub Na Rampě, 20:00-23:00 hodin, M. Homolová, L. Hájková, L. Jánovová st KPS - JEDNÁNÍ VÝBORU, hodin, malá zkušebna čt VÝJEZD HO 4, vystoupení na vernisáži, Babylon, Liberec, M. Doubravská pá Poslední termín pro učitele individuální výuky uzavřít kompletní tř. dokumentaci: třídní knihy, kmenové listy, katalogy pá Poslední termín zástupcům předat nové výkazy a rozvrhy hodin do rozvrhů uvádějte čísla tříd, denní počet hodin, časy přestávek pá Poslední termín - přijímání žádostí individuálního studia hudebně teoretických předmětů vybírá J. Franková pá DVPP Konference k RVP a ŠVP ZUV, Babylon, Liberec, T. Kolafa, J. Goldsteinová, A. Langrová, L. Hájková so VÝJEZD HO 2, Severáček, koncert, Světlá v Podještědí, hodin, S. Pálková, E. Dvořáková po Jednání umělecké rady školy, 10 hodin, ředitelna st SRPDŠ - JEDNÁNÍ VÝBORU, hodin, ředitelna st VÝJEZD HO 6, akustická zkouška na zpěv hymny, Tipsport arena, I. Kurfiřtová pá Poslední termín předání informace o platbách školného žáků a jejich zákonným zástupcům pá Poslední termín odevzdat zástupcům staré třídní knihy, katalogy a výkazy. Zástupci převezmou pouze kompletně vyplněné tiskopisy pá Poslední termín učitelé hudebního oboru vypracují tematické plány s přihlédnutím k vypsaným soutěžím pá Poslední termín - odevzdat zástupcům přihlášky nových žáků a zapsat je do matriky po VÝJEZD VO 8, Tvoříme v ZOO, žáci VO 4RA, 3RA, 1PV, 2PVb, 5RA, L. Václavíková, M. Klimešová, O. Mašek út VÝJEZD VO 9, Tvoříme v ZOO, žáci VO 3RB, 7RC, 2/II, 2/II, 3/II, L. Václavíková, M. Klimešová, O. Mašek út DVNP Realizace novel v účetnictví příspěvkových organizací ve školství, ZŠ Liberec, Sokolovská, P. Špuláková, E. Szumová st VÝJEZD VO 10, Tvoříme v ZOO, žáci VO 1PV, 5RB, 6RA, 4R, 1R, L. Václavíková, M. Klimešová, O. Mašek, R. Šikolová čt VÝJEZD VO 11, Tvoříme v ZOO, žáci VO 2RA, 6RB,7R, 2PV, 3RC, L. Václavíková, M. Klimešová, O. Mašek, R. Šikolová čt DVPP Mezinárodní Diskusní fórum o uměleckém vzdělávání a roli kulturních institucí, MŠMT ČR, Praha, T. Kolafa, do čt VÝJEZD HO 3, koncert v Senátu PČR v Praze, 17 hodin, Severáček - HLSB a Plamínek, S. Pálková, E. Dvořáková, J. Goldsteinová, KPS čt VÝJEZD HO 7, zpěv hymny na hokejovém utkání, Tipsport arena, I. Kurfiřtová pá VÝJEZD VO 12, Tvoříme v ZOO, žáci VO 1RB, 2R, 4RC, L. Václavíková, M. Klimešová, O. Mašek pá SOUSTŘEDĚNÍ HO symf. orch. violoncella, hodin, salónek, V. Kolafová so PRONÁJEM TS Magdaléna, celý den, taneční sál, L. Truhlář so SOUSTŘEDĚNÍ HO Comenius, hodin, velký sál, G. Sanvito, A. Langrová, V. Kolafová so DVPP taneční seminář, TS Magdaléna, L. Jánovová, M. Rellichová so SOUSTŘEDĚNÍ HO Juniori violoncella, hodin, č. 223, V. Kolafová ne SOUSTŘEDĚNÍ LDO přednesy II. stupeň, hodin, č. 6, M. Homolová st S T Á T N Í S V Á T E K st PRONÁJEM Ještěd, 9-13 hodin, malý sál, L. Truhlář čt SOUSTŘEDĚNÍ HO Juniori violoncella, hodin, velký sál, V. Kolafová pá VÝJEZD HO 14, zpěv hymny na hokejovém utkání, Tipsport arena, I. Kurfiřtová pá SOUSTŘEDĚNÍ HO symf. orchestr violoncella, hodin, velký sál, V. Kolafová, V. Sanvito, K. Černá pá Poslední termín aktualizace třídních klipů na chodbě schodiště pá Poslední termín zápisu třídních přehrávek u zástupců hudebního oboru pá Poslední termín předání podkladů na web třídní učitelé a vedoucí souborů pá Poslední termín učitelé kolektivních oborů vypracují tematické plány s přihlédnutím k vypsaným soutěžím 20

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1 tel., fax: +420 485 110 192 e-mail: info@zusliberec.cz webside: www.zusliberec.cz V ý

Více

Akce školní rok 2008/2009

Akce školní rok 2008/2009 Akce školní rok 2008/2009 SRPEN 18.08. po Nástup správních zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou 21.08. čt VÝJEZD HO, pietní akt k 40. výročí okupace ČSR 25.08. so Nástup učitelů se smlouvou na dobu

Více

Plán práce na školní rok 2006/2007

Plán práce na školní rok 2006/2007 Plán práce na školní rok 2006/2007 SRPEN 17.08. čt Soustředění studentů DAMU Praha do 24.8.2005 26.08. so Soustředění a koncerty Kinderphilharmonie München do 2. 9. 2006 v prostorách ZUŠ 24.08. čt PRONÁJEM

Více

Plán práce na školní rok 2007/2008

Plán práce na školní rok 2007/2008 Plán práce na školní rok 2007/2008 SRPEN 17.08. čt Soustředění studentů DAMU Praha do 24.8.2005 26.08. so Soustředění a koncerty Kinderphilharmonie München do 2. 9. 2006 v prostorách ZUŠ 24.08. čt PRONÁJEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 příspěvková organizace Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1 tel., fax: +420 485 110 192 e-mail: info@zusliberec.cz webside: www.zusliberec.cz V ý

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1 tel., fax: +420 485 110 192 e-mail: info@zusliberec.cz webside: www.zusliberec.cz V ý

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 příspěvková organizace. Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 příspěvková organizace. Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1 Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 příspěvková organizace Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1 tel., fax: +420 485 110 192 e-mail: info@zusliberec.cz http:// www.zusliberec.cz Z p r

Více

Plán práce na školní rok 2005/2007

Plán práce na školní rok 2005/2007 Plán práce na školní rok 2005/2007 SRPEN 18.08. čt Soustředění studentů DAMU Praha do 25.8.2005 T. Kolafa 25.08. čt Soustředění a koncerty Kinderphilharmonie München do 1. 9. 2005 v prostorách ZUŠ T. Kolafa

Více

Z p r á v a. o činnosti školy za školní rok 2004/2005 podle vyhlášky č.15/2005 Sb.

Z p r á v a. o činnosti školy za školní rok 2004/2005 podle vyhlášky č.15/2005 Sb. Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 460 31 Liberec 1 tel., fax: +420 485 110 192 e-mail: info@zusliberec.cz http:// www.zusliberec.cz Z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1 tel., fax: +420 485 110 192 e-mail: info@zusliberec.cz webside: www.zusliberec.cz V ý

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více