Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Počet tříd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd"

Transkript

1 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ , Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: Odloučené pracoviště: Údolní 958/2, Liberec 1 Právní postavení: příspěvková organizace Zřizovatel školy : Statutární město Liberec, nám. E.Beneše 1, PSČ Ředitelka školy : Bc. Dana Jeništová Druh a typ školy : čtyřtřídní mateřská škola rodinného typu Zvolený vzdělávací program: RVP + vlastní program Bertíkův rok 2. Základní statistické údaje: Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet tříd Z toho spec. tř. Počet dětí Z toho ve spec. tř. Individuálně integrovaných Průměr. roční docházka v % Purkyňova Údolní Celkem Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Celkem Kvalifikační předpoklady celk./žen celk./žen celk./žen důchodový věk celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje Nesplňuje Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu: Počet účastníků: Angličtina pravidelně 3 učitelky Diskusní kluby ředitelka, vedoucí učitelka Údolní Řídící činnost ředitelka, vedoucí učitelka Údolní Evaluace v MŠ všichni Logopedická prevence v MŠ 2 učitelky 1

2 Ekologická výchova v MŠ Mrkvička ekologie Vzdělávací programy pro uč. MŠ 4 učitelky 2 učitelky 5 učitelek 3. Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program: Vlastní školní vzdělávací program BETRTíKŮV ROK nadstandardní nabídka vzdělávacích a pobytových akcí v přírodě, sportovních aktivit: Přehled zájmových nadstandardních aktivit ve školním roce : Budova Purkyňova Cvičení na trampolíně Míčové hry - MÍČOVKY výtvarný kroužek - keramika kroužek ochránců lesa s ekologickým zaměřením sboreček zpěv a tanec pillátes pravidelná logopedická poradna. Budova Údolní mladý rozhlasový reportér - Rybízci výuka hry na zobcovou flétnu keramika Míčové hry - MÍČOVKY pillátes pravidelná logopedická poradna. Ozdravný týdenní pobyt v přírodě v Českém Ráji, zúčastnilo se 45 dětí výběr z obou budov- duben

3 USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY : Výchova a vzdělávání: EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V MŠ U BERTÍKA 2012/2013 celoroční ekologický projekt zaměřený na odpady Kam s nimi. Projekt ve spolupráci s firmou NIVEA MEDVÍDEK NIVEA POZNÁVÁ NOVBÉ KAMARÁDY Mezinárodní PROJEKT S NĚMECKÝMI PŘÁTELI Jsme jedna velká rodina, Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami: Měli jsme 4 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně integrované v běžné třídě po 1. Na každé dítě byl zpracován individuální plán a byla jim poskytována individuální výchova ve dvou případech včetně externího odborníka. Úzce jsme spolupracovali s SPC. spolupráce práce se studenty SŠ případně VŠ: V MŠ byla uskutečňována souvislá pedagogická praxe studentek SPgŠ v Liberci.Dva studenti VŠ docházeli do MŠ na odpolední zájmové kroužky. zapojení do mezinárodní spolupráce. Tradiční mezinárodní spolupráci s občanským sdružením při ekologickém centru Okozentrum Schulerbusch v Žitavě NATURSCHUTZVEREIN. 4. Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna). Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní psycholog Speciální pedagog Logoped NE 1x ANO 3x ANO 3

4 5. Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Pokračovali jsme v započaté složité cestě vedoucí k vytvoření zdravé, pozitivní atmosféry a to nejen v obou budovách - Purkyňova x Údolní,, ale především na propojení budov navzájem a to tak, abychom se mohli na konci roku všichni hrdě hlásit k tomu, že jsme členy kolektivu mateřské školy U Bertíka jako celku. V tomto duchu jsme se snažili ovlivňovat i rodiče Pro utužení vztahů s rodiči jsme i v loňském roce uspořádali spoustu srdečních společných setkání ( některé si rodiče vyžádali k opakování z minulých let). V září harmonizační den na zámku ve Frýdlantě, v říjnu Podzimní dílničky zdobení dýní, na konci listopadu Čertí den, před Vánocemi Vánočníček s výrobou vánočních ozdobiček s rodiči.na jaře potom Výlet za zvířátky do pohádky na zámku Loučeň, IQ park v Babylonu, Vítání jara, Pohádkový les. Uspořádali jsme v lednu lyžařskou školu ve spolupráci s TJ Ještěd. Pravidelně jsme navštěvovali s dětmi divadelní představení nebo zveme divadelníky přímo do MŠ. V loňském roce děti takto shlédly celkem 13 představení. Závěrečná spilečná akce na zahradě v Údolní jako každý rok, rozloučení se školáky s brannou a vědomostní hrou pro rodiče, Diskotéková show s profesionálním disjokejem a táborák s Bertíkovým mlsem v podobě vlastnoručně umotaného trdelníku naši skvělou celoroční spolupráci dokončily. Tato akce se stala tradicí a NIC NA NÍ NELZE MĚNIT!!! Díky výborné spolupráci s rodiči nemusíme potom řešit otázku sponzoringu a pomoci škole. Pravidelně se uskutečňují i setkání s ředitelkou, kde mohou rodiče včas řešit své připomínky a požadavky. Je to každý pátek. Díky rodičům a jejich štědrosti jsme si pořídily:novou TRAMPOLÍNU v ÚDOLNÍ a nový odpočinkový kout v Horním Bertíku v celkové hodnotě Kč. Pomáhají nám s kopírováním, drobnými opravami a hlavně radami a nápady!!! 6. Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel SRPdŠ Bertíkovy hračky KÚ grantový fond kraje Malí a velcí Bertíci na cestě ku zdraví KÚ grantový fond kraje Bertíci na cestě ku zdraví aneb V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 4

5 Mateřská škola "U Bertíka" Liberec,p.o., Purkyňova 458/19, Liberec 14 Zpráva o hospodaření za rok komentář V roce 2012 naše škola skončila s hospodářským výsledkem podle jednotlivých rozpočtů: 1. Hospodářský výsledek z provozních prostředků hrazených z dotace Statutárního města Liberec: 2. Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky, ochr.prostředky, cestovné hrazené z dotace na vzdělávání: 3. Hospodářský výsledek vytvořen vlastní činností: Hospodářský výsledek celkem byl po schválení Statutárního města Liberec rozdělen následovně: a) Přídělem do fondů odměn b) Přídělem do rezervního fondu c) Odvodem do státního rozpočtu, zřizovateli Stav fondů po finančním vypořádání za rok 2012: Fond odměn Je tvořen v souladu s pravidly hmotné zainteresovanosti a usměrňování mzdového vývoje. Zřizovatel může dát souhlas k přídělu do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši nevyčerpaných mzdových prostředků a z úspor neinvestičních výdajů provozu. Limit pro maximální příděl je uveden ve výši 20% celoročního objemu mzdových prostředků. Fond se čerpá na pokrytí překročených mzdových prostředků stanovených v limitu mzdových prostředků. Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba fondu je možná jen z nákladů organizace - z rozpočtu běžného roku ve výši 1% ročního objemu zúčtovaných nákladů na platy a na mzdy včetně náhrad platů a mezd. Základní příděl se nepočítá z ostatních mzdových nákladů. Fond se rovněž netvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku. Předpokládaná tvorba v roce 2011 Maximální možné čerpání FKSP v roce 2013 Rezervní fond tis. Kč 28 tis. Kč 6 5 tis. Kč 5

6 Rezervní fond má naše škola rozdělen na: Rezervní fond MM Liberec Rezervní fond ŠU Liberec Rezervní fond VHČ Rezervní fond je finanční fond, jehož tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku není omezena. Dalším zdrojem fondu jsou finanční dary. Fond je určen k úhradě výdajů nezajištěných v rozpočtu zřizovatele, k úhradě sankcí a penále a zejména k úhradě zráty. Fond reprodukce investičního majetku Tvorba fondu reprodukce je z odpisů DHM, převodu z jiného fondu a finančních darů na investice. Odpisy jsou zdrojem fondu ve výši účetních odpisů stanovených odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem. Odpis je složka provozních nákladů, která vyjadřuje amortizaci, nebo-li fyzické a morální zastarávání odpisového majetku. Fond lze čerpat na pořízení investičního majetku, finacování oprav. 5 tis. Kč Informace o majetku organizace k Stav dlouhodobého majetku Stav DHM Stav DDNM Stav DDHM Stav finančních prostředků: Běžný účet Účet FKSP Pokladna Pohledávky: Odběratelé: Ostatní pohledávky Závazky: Dodavatelé Zaměstnanci Sociální a zdravotní zabezpečení Ostatní přímé daně 445 tis. Kč 12 tis. Kč tis. Kč 428 tis. Kč 29 tis. Kč 16 tis. Kč 241 tis. Kč 57 tis. Kč 201 tis. Kč

7 Jiné závazky 25 (Sociální a zdravotní zabezpečení, zaměstnanci,přímé daně jsou neuhrazené mzdy za měsíc prosinec s termínem splatnosti ). V Liberci: Zpracovala: Jirásková Lucie 7

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více