Příloha č Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných"

Transkript

1 Aleš Bernatík , Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad, Rusko uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Cílem výjezdu je navázání spolupráce, podepsání meziuniverzitní smlouvy a prodiskutování detailních činností spolupráce. Veškeré náklady a náležitosti stáže odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. CELKEM: ,- ubytování: ,- stravné: 6 000,- cestovné: ,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.).

2 Jana Drgáčová Akademický pracovník , Stáž Konference/stáž proběhne ve dnech: říjen 2012 Technická univerzita vo Zvoleně, Drevárská fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany Zvolen, Slovensko Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 1. Zaměření stáže nemá konkrétní náplň a cíl. Zdůvodnění stáže je nedostačující a přímo nesouvisí s účelem projektu. Cíl stáže navázaní hlubší spolupráce je příliš obecný a vůbec nerespektuje skutečnost, že vazby mezi FBI a FŠI existují deset let. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření sítí a spolupráce, ani se účastník nepodílí na výzkumné činnosti či tvorbě publikace. Výstupem stáže nejsou hmatatelné (měřitelné) výsledky. Pro výjezd na tuto univerzitu je možno využít financovaní z programu Erasmus. Doporučení zpřesněte náplň a cíl stáže a podejte žádost v podzimním termínu znovu. 1 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

3 Jana Drgáčová Akademický pracovník , Stáž Konference/stáž proběhne ve dnech: listopad 2012 Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špěciálného inženierstva, Katedra požiarneho inžinierstva Žilina, Slovensko Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 2. Zaměření stáže nemá konkrétní náplň a cíl. Zdůvodnění stáže je nedostačující a přímo nesouvisí s účelem projektu. Cíl stáže navázaní hlubší spolupráce je příliš obecný a vůbec nerespektuje skutečnost, že vazby mezi FBI a FŠI existují deset let. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření sítí a spolupráce, ani se účastník nepodílí na výzkumné činnosti či tvorbě publikace. Pro výjezd na tuto univerzitu je možno využít financovaní z programu Erasmus. Doporučení zpřesněte náplň a cíl stáže a podejte žádost v podzimním termínu znovu. 2 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

4 Šárka Kročová proděkanka pro pedagogickou činnost, , Konference/stáž proběhne ve dnech: Přednášková činnost Slovenská technická univerzita v Bratislavě Slovenská technická univerzita v Bratislavě zimní semestr dnů Slovenská technická univerzita v Bratislavě uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Cílem stáže bude připravit půdu pro tuto spolupráci a přesně identifikovat konkrétní možné oblasti spolupráce. Podmínkou stáže je hmatatelný výstup - příprava dohody o spolupráci, konkrétní vyústění získaných informací, např. společná publikace, přednáška pro FBI o managementu v kontextu FBI atd. Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. Stáž byla uvedena v původní tabulce stáží pro CS. CELKEM: ,- ubytování: 6 000,- stravné: 5 500,- cestovné: 3 000,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné. (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.)

5 Šárka Kročová proděkanka pro pedagogickou činnost, , Konference/stáž proběhne ve dnech: Přednášková činnost - Žilinská univerzita zimní semestr dnů zimní semestr dnů Žilinská univerzita FŠI Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 3. S Univerzitou v Žilině se již dlouhou dobu spolupracuje a FBI VŠB TOU je s touto univerzitou propojena. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření dalších sítí a budování nové spolupráce. Pro výjezd na tuto univerzitu je možno využít financovaní z programu Erasmus. Doporučení zpřesněte náplň a cíl stáže a podejte žádost v podzimním termínu znovu. 3 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

6 Petr Lepík Pracovník VaV, Ph.D. student (511, 040) , ; Stáž Konference/stáž proběhne ve dnech: říjen 2012 Otto von Guericke - Universität Magdeburg Magdeburg, Německo Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 4. V přihlášce není definováno, na který současně běžící výzkum stáž navazuje. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření sítí a spolupráce, ani se účastník nepodílí na výzkumné činnosti či tvorbě publikace. Výstupem stáže nejsou hmatatelné (měřitelné) výstupy v návaznosti na priority projektu a VŠB TUO. 4 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

7 Miroslav Mynarz Akademický pracovník , Odborná stáž Konference/stáž proběhne ve dnech: říjen 2012 Otto Von Geuricke, UNIVERSITAT MAGDEBURG Magdeburg, Německo uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT. Podmínkou stáže jsou měřitelné výstupy: - dohoda o spolupráci (připravit půdu pro spolupráci a přesně identifikovat konkrétní možné oblasti spolupráce) - společná bodovaná publikace nebo publikace o výsledcích získaných v rámci spolupráce - uspořádat přednášku pro pracovníky FBI, kde je seznámí s čím novým a pro fakultu zajímavým se seznámil a jak se to promítne do rozvoje FBI (změny ve výuce, vědecké zaměření pracoviště - katedry). Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. Stáž byla uvedena v původní tabulce stáží pro CS. CELKEM: ,- ubytování: ,- stravné: ,- cestovné: 4 000,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.).

8 Miroslav Mynarz Akademický pracovník , Odborná stáž Konference/stáž proběhne ve dnech: říjen 2012 Technická univerzita vo Zvoleně, Drevárská fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany Zvolen, Slovensko Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 5. Zaměření stáže nemá konkrétní náplň a cíl. Zdůvodnění stáže je nedostačující a přímo nesouvisí s účelem projektu. V přihlášce není definováno, na který současně běžící výzkum navazuje a pokud nenavazuje, není ani uvedeno, jestli má účastník nějaký projekt podaný. Výstupem stáže nejsou hmatatelné (měřitelné) výsledky. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření sítí a spolupráce, ani se účastník nepodílí na výzkumné činnosti či tvorbě publikace. Pro výjezd na tuto univerzitu je možno využít financovaní z programu Erasmus. Doporučení zpřesněte náplň a cíl stáže a podejte žádost v podzimním termínu znovu. 5 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

9 Miroslava Netopilová Pedagog, Katedra požární ochrany ; Stanovení reakce materiálů a výrobků na oheň Katedra požárního inženýrství, Fakulta speciálního inženýrství; Žilinská univerzita v Žiline Konference/stáž proběhne ve dnech: 5 dnů v době srpen / září 2012 Žilinská univerzita v Žiline uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Ve spolupráci s Katedrou požárního inženýrství, Fakulty speciálního inženýrství v Žilině a Katedrou protipožární ochrany Technické univerzity ve Zvolenu účastnice připravuje společnou odbornou publikaci s tématem možností stanovení reakce materiálů a výrobků na oheň. Publikace bude mimo jiné zahrnovat i řadu výsledků z výzkumné činnosti, která se realizuje jak na Katedře požární ochrany Fakulty bezpečnostního inženýrství v Ostravě, tak i na pracovištích uvedených slovenských univerzit. Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. Stáž byla uvedena v původní tabulce stáží pro CS. CELKEM: 9 800,- ubytování: 4 000,- stravné: 3 800,- cestovné: 2 000,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.).

10 Pavel Poledňák , Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad, Rusko uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Cílem výjezdu je navázání spolupráce, podepsání meziuniverzitní smlouvy a prodiskutování detailních činností spolupráce. Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. CELKEM: ,- ubytování: ,- stravné: 6 000,- cestovné: ,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.).

11 Radka Přichystalová doktorand LabRisk (023), výzkumný pracovník INEF (9341) Konference/stáž proběhne ve dnech: Institut for Environmental Studies, VU University Amsterdam, Nizozemsko nebo 1 měsíc Institut for Environmental Studies, VU University Amsterdam, Nizozemsko uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Účastnice bude v rámci stáže provádět výzkum, kde si doktorandka klade za cíl vytvořit návrh struktury postupu při zpracování socioekonomické analýzy. Jedním z dílčích cílů bude i nalezení vhodných kvantifikovatelných kritérií pro sociální dopady omezení látek, která se v současné době jeví jako obtížná. Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. CELKEM: ,- ubytování: ,- stravné: ,- cestovné: 8 000,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.).

12 Jakub Řeháček Pracovník pro vědu a výzkum, Laboratoř výzkumu a managementu rizik (023) Institut sociálních věd a environmentální sociologie Univerzity of Stuttgart Konference/stáž proběhne ve dnech: Stuttgart, Německo uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Výjezd na stáž byl komisí projektu přijat. Přínosem stáže je rozvoj a zvýšení relevance plánových výstupů projektu VG OPTIZON. Získaní potřebných odborných informací pro tvorbu bakalářské práce Komunikace rizik s obyvatelstvem z pohledu prevence závažných havárií. Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. VÝJEZD NA STÁŽ BYL ZE STRANY ÚČASTNÍKA ZRUŠEN.

13 Jiří Serafín Akademický pracovník , Stáž Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Konference/stáž proběhne ve dnech: říjen 2012 Magdeburg, Německo Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 6. V přihlášce není definováno, na který současně běžící výzkum stáž navazuje. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření sítí a spolupráce, ani se účastník nepodílí na výzkumné činnosti či tvorbě publikace. Výstupem stáže nejsou hmatatelné (měřitelné) výstupy v návaznosti na priority projektu a VŠB TUO. Doporučení zpřesněte náplň a cíl stáže a podejte žádost v podzimním termínu znovu. 6 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

14 Jiří Serafín Akademický pracovník , Stáž Konference/stáž proběhne ve dnech: říjen 2012 Technická univerzita vo Zvoleně, Drevárská fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany Zvolen, Slovensko Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 7. Zaměření stáže nemá konkrétní náplň a cíl. Zdůvodnění stáže je nedostačující a přímo nesouvisí s účelem projektu. V přihlášce není definováno, na který současně běžící výzkum navazuje a pokud nenavazuje, není ani uvedeno, jestli má účastník nějaký projekt podaný. Výstupem stáže nejsou hmatatelné (měřitelné) výsledky. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření sítí a spolupráce, ani se účastník nepodílí na výzkumné činnosti či tvorbě publikace. Pro výjezd na tuto univerzitu je možno využít financovaní z programu Erasmus. Doporučení zpřesněte náplň a cíl stáže a podejte žádost v podzimním termínu znovu. 7 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

15 Jiří Serafín Akademický pracovník , Stáž Konference/stáž proběhne ve dnech: listopad 2012 Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špěciálného inženierstva, Katedra požiarneho inžinierstva Žilina, Slovensko Návrh není přijat k financování z důvodu nedostatečného naplnění podmínek pro mobility akademických a vědeckovýzkumných uvedených ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědeckých v projektu Safety AGENT 8. Zaměření stáže nemá konkrétní náplň a cíl. Zdůvodnění stáže je nedostačující a přímo nesouvisí s účelem projektu. Cíl stáže navázaní hlubší spolupráce je příliš obecný a vůbec nerespektuje skutečnost, že vazby mezi FBI a FŠI existují deset let. Náplň stáže neodpovídá cílům projektu. Nezahrnuje prvek vytváření sítí a spolupráce, ani se účastník nepodílí na výzkumné činnosti či tvorbě publikace. Pro výjezd na tuto univerzitu je možno využít financovaní z programu Erasmus. Doporučení zpřesněte náplň a cíl stáže a podejte žádost v podzimním termínu znovu. 8 Odůvodnění viz odd. Komentář k odůvodnění rozhodnutí.

16 Lucie Sikorová Lucie Doktorand Sikorová LabRisk (023), Tel.: , výzkumný pracovník INEF (9341) Konference/stáž proběhne ve dnech: Institute of Occupational Medicine (IOM), Research Avenue North, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP, UK Institute of Occupational Medicine (IOM), Research Avenue North, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP, UK 2. polovina září 1. polovina prosince 2012 (3 měsíce nebo jeden měsíc) Edinburgh, UK uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Cílem stáže je prohloubit znalosti v oblasti nanobezpečnosti a vyprofilovat její další výzkumné zaměření. Zapojením a aktivní účastí na řešení výzkumných úkolů získá účastnice nové zkušenosti a dovednosti, které bude dále využívat při působení ve výzkumné skupině VŠB TUO zaměřené na nanobezpečnost. Stáž přispěje k navázání kontaktů a přípravě základů pro mezinárodní spolupráci. Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. Stáž byla uvedena v původní tabulce stáží pro CS. CELKEM: ,- ubytování: ,- stravné: ,- cestovné: 8 000,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.).

17 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. 050, docent , Výměna odborných zkušeností / příprava uzavření smlouvy o spolupráci Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Konference/stáž proběhne ve dnech: Bielsko-Biała, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Inżynierii Produkcji uvedené ve Směrnici pro zajištění mobilit akademických a vědecko-výzkumných pracovníků VŠB TUO v projektu Safety AGENT Cílem stáže bude připravit půdu pro tuto spolupráci a přesně identifikovat konkrétní možné oblasti spolupráce. Podmínkou stáže je hmatatelný výstup - příprava dohody o spolupráci, konkrétní vyústění získaných informací, např. společná publikace, přednáška pro FBI o managementu v kontextu FBI atd. Veškeré náklady a náležitosti konference odpovídají pravidlům OP VK a směrnicím projektu. Stáž byla uvedena v původní tabulce stáží pro CS. Náklady na výjezd: CELKEM: ,- ubytování: ,- stravné: 9 100,- cestovné: 1 500,- V rámci stáží není propláceno místní cestovné (např. jízdenky v místě konaní stáže, cesta na letiště atd.).

Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu

Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu Posilovaní partnerství a vzdělávání v oblasti

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Českých Budějovicích pro rok 2009 České Budějovice, září

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha Výroční zpráva za rok 2005 Praha, 2006 1 Obsah:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Č. j.: VŠTE:3571/2010

Č. j.: VŠTE:3571/2010 Č. j.: VŠTE:3571/2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na období 2011-2015

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více