Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder"

Transkript

1 Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder

2 Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio vstup / 1kanálový Audio výstup; Dobrá kvalita obrazu, vysoké rozlišení; Formát obrazu: NTSC / PAL; Obsahuje SOC (system-on-chip) na jednom čipu s vysokou stabilitou; Operační systém Linux, dobrý síťový přenos; Podporuje více režimů nahrávání: kontinuální záznam, záznam při detekci pohybu, časově naplánovaný záznam; Podporuje seznam událostí a hledání / přehrávání v určitém stanoveném časovém bodu; Podpora skrytých kanálů a zobrazení přehrávání; Funkce Alarmu při chybějícím video signálu; Funkce ochrany heslem; Podporuje IR dálkový ovladač; Pevný disk Podpora až 500 GB; USB 2.0 port pro zálohování do počítače, nebo USB Flash disk (volitelný). Kapitola 2: Popis přístroje 2.1 Přední panel kanálový DVR přední panel (Pouze ilustrativní) 1. HDD LED Místo pro příjem IR signálu z dálkového ovládání PWR: (signalizace napájení)

3 2. Kanál 1 3. Kanál 2 4. Kanál 3 5. Kanál 4 6. Zobrazí všechny kanály 7. Přehrát 8. Vzad 9. Pauza 10. Vpřed 11. Zastavení 12. Záznam 13. Menu/ESC/klávesa vlevo 14. Výběr/EDIT/klávesa vpravo 15. Klávesa nahoru 16. Klávesa dolů 2.2 Zadní panel DVR zadní panel (Pouze ilustrativní) 1. Audio výstup 2. Audio vstup 3. LAN: síťový konektor 4. Video výstup 5. CH1: video vstup pro kanál 1

4 6. CH2: video vstup pro kanál 2 7. CH3: video vstup pro kanál 3 8. CH4: video vstup pro kanál 4 9. DC: Vstup Jack pro napájení DC (stejnosměrným) adaptérem 2.3 Dálkové ovládání (pouze ilustrativní) 1-4 Volba kanálu ,0 Digitální klávesy 5-9, 0 ALL Zobrazí všechny kanály MENU Vstup/opuštění MENU Klávesa nahoru SEL Audio MUTE Klávesa dolů Tlačítko Select pro výběr Tlačítko vzad Tlačítko Play pro přehrávání Tlačítko vpřed Tlačítko Record pro záznam Tlačítko Pause pro pozastavení/spuštění přehrávání Tlačítko Stop pro zastavení Vyhledává nebo přepíná audio kanály Vypíná/zapíná zvuk

5 Kapitola 3: Instalace DVR 3.1 Instalace Harddisku Upozornění: Nevytahujte HDD (Hard disk) z DVR zařízení za provozu, a ujistěte se, že pevný disk je nastavený v režimu MASTER (podle manuálu pro pevný disk). (1) Demontujte opatrně horní kryt; (2) Připojte k HDD (hard disku) opatrně napájecí a datový kabel; (3) Nasaďte zpět horní kryt; 3.2 Propojení kamery a monitoru Pro připojení video signálu kamery do video vstupů DVR zařízení a připojení výstupního signálu do monitoru použijte BNC konektor (viz kapitola 2.2-Zadní panel). 3.3 Připojení napájení Používejte napájecí adaptér pouze dodaný s tímto DVR. Kapitola 4: Spuštění DVR 4.1 Verze Firmwaru Po zapnutí DVR nabootuje a zobrazí se aktuální verze a datum posledního vydání firmwaru v2.x.

6 4.2 Detekce instalovaného Hard disku (HDD) Po spuštění DVR proběhne automaticky detekce pevného disku a na displeji se zobrazí informace o průběhu. 4.3 Formátování pevného disku Po detekci nového pevného disku, se DVR automaticky zeptá, jestli chcete formátovat pevný disk před jeho použitím. Pro formátování, stiskněte tlačítko *SEL+, pro zrušení, stiskněte tlačítko *MENU+. Kapitola 5: DVR Menu 5.1 Prohlížení hlavního menu Při dokončení instalace stiskněte tlačítko *MENU+ pro vstup do hlavního menu.

7 5.2 Přehled Menu Nabídka hlavního menu Poznámka: Pokud DVR nepodporuje některou funkci, tak není k dispozici na výběr v menu. Např. je-li kanál kamery nastaven na off (vypnuto), pak položka "Audio Setup" bude nastavena na Menu. 5.3 Nastavení kamery Nastavení kamery umožňuje zapnutí nebo vypnutí kamery. Stiskněte tlačítko *,, a ] pro výběr kanálu, a pak stiskněte tlačítko *SEL+ pro změnu nastavení na "On" nebo "off".

8 Poznámka: Pokud je kanál v nastavení kanálu zakázán, pak DVR nebude provádět záznam, a také nelze nastavit počet snímků za sekundu. 5.4 Nastavení záznamu Režim nastavení záznamu umožňuje nastavit nahrávání kanálů. Stiskněte tlačítko *,, a ] pro volbu kanálu, a pak stiskněte tlačítko [SEL] pro změnu tohoto nastavení na On nebo Off ( zapnuto nebo vypnuto ). Je-li kanál zakázán v nastavení kamery, nebude proveden záznam a na obrazovce se zobrazí nápis "NOCAM". 5.5 Počet snímků za sekundu při nahrávání Celkový počet snímků je 50fps (PAL) nebo 60fps (NTSC). Můžeš nastavit počet snímků pro kanál, u kterého zvolíte záznam. Stiskněte tlačítko *,, a ] pro výběr kanálu a stiskněte tlačítko [SEL] pro zvýšení hodnoty nebo stiskněte tlačítko [ STOP] pro snížení hodnoty.

9 Poznámka: Vyšší počet snímků za sekundu zobrazuje lepší obraz, ale vyžaduje více místa na pevném disku. 5.6 Kvalita Videa Kvalita videa má 4 různé možnosti nastavení, včetně: nejvyšší, vysoká, normální a nízká. Vyšší kvalita obrazu, lepší kvalitu obrázků, stejně jako kvalitnější snímky potřebují více místa na pevném disku. Stiskněte tlačítko [SEL] pro změnu nastavení kvality. 5.7 Plánování nahrávání Časová osa ukazuje 24 hodin dne na základě AM / PM (0 = 12). Stiskněte tlačítko *,, a + pro výběr okamžiku nahrávání, stiskněte tlačítko *SEL+ pro změnu režimu nahrávání. NO-RECORD *Bílá+: DVR nebude zaznamenávat v průběhu této periody. NORMAL RECORD *Červená+: DVR bude zaznamenávat průběžně v průběhu této periody. SENSOR RECORD *Červená S+: DVR bude zaznamenávat, když se aktivuje čidlo pohybu, nebo je aktivována spoušť Poznámka: Pro aktivaci plánování záznamu stiskněte tlačítko *REC+, jinak nebude DVR nahrávat podle nastavení plánování záznamu.

10 5.8 Nastavení senzoru Sensor record time určuje, jak dlouho má probíhat záznam při aktivaci pohybového čidla. Alarm on time určuje, jak dlouho má být aktivní zvuk bzučáku při aktivaci pohybového čidla. CONT: Kontinuální alarm dokud nestisknete jakékoliv tlačítko... OFF: Alarm je vypnut Poznámka: Sensored record time a Alarm on time jsou měřeny v sekundách. 5.9 Nastavení detekce pohybu Tato sekce vám umožňuje nastavit možnosti detekce pohybu pro každou kameru. On / off: Zapnutí nebo vypnutí nahrávání při detekci pohybu. Level: Citlivost detekce pohybu. K dispozici jsou 3 úrovně citlivosti: Level 1 - nízká, 3 - nejvyšší. Area: Výběr oblastí na obrazovce, kde má být detekován pohyb. Area Selection (výběr oblasti): Stiskněte tlačítko *,, a ] pro výběr bloku a pak stiskněte tlačítko *SEL+ pro nastavení bloku pro detekci pohybu. Oblast pro detekci pohybu je detekovatelná, když je nezastíněna. Oblast pro detekci pohybu není detekovatelná, pokud je zastíněna.

11 Stiskněte tlačítko "Stop" pro vypnutí všech oblastí, a stiskněte tlačítko "Quad" pro výběr všech oblastí Nastavení pevného disku (HDD) OVERWRITE ENABLED: ON: přepíše nejstarší video na pevném disku, když je plný; OFF: Zastaví nahrávání videa na pevný disk, když je plný. HDD Size: informuje o celkové kapacitě pevného disku připojeného k DVR. HDD USED: označuje místo, které je na pevném disku použito pro nahrávání a procentuální vyjádření použitého místa. HDD FORMAT: smaže všechna videa a data na pevném disku nainstalovány a připraví ho pro použití v DVR. Poznámka: Při formátování pevného disku budete vyzváni k zadání hesla. Výchozí heslo je "111111" Různá nastavení - změna hesla Volba umožňuje změnit systémové heslo. Heslo musí být složeno z šesti znaků. Všechna tlačítka mohou být použity jako znak pro heslo s výjimkou tlačítka *MENU+, které je používáno pro návrat.

12 Jako první zadejte aktuální heslo, a poté zadejte šest znaků pro nové heslo. Opakujte zadání nového hesla pro potvrzení Různá nastavení nastavení času Formát systémového data a času je YYYY / MM / DD a HH: MM: SS. Stiskněte tlačítko * ] nebo [ ] pro výběr údajů, stiskněte tlačítko *SEL+ pro úpravu dat. Stiskněte tlačítko *MENU+ pro uložení nastavení a návrat do předchozí nabídky menu Různá nastavení skrytý kanál Systém umožňuje funkci skrýt kanál v režimu sledování. Zvolený kanál může zaznamenávat, i když je skrytý, ale skryté obrázky nelze zobrazit. Stiskněte tlačítko *SEL+pro výběr kanálu ke skrytí.

13 5.14 Různá nastavení nastavení audio portu Audio-Video Port Channel: Nastavení, kterým se nastavuje svázání audio portu společně s video kanálem. Audio Port-Record: Nastavení umožňuje nahrávání kdykoliv audio port nastavíte na "on" nebo "off" Různá nastavení nastavení parametrů obrázků Nastavení parametrů obrázku můžete provést podle vlastní potřeby. CON: Kontrast Bri: Jas Hue: Barva SAT: Sytost Stiskněte tlačítko * ] nebo [ ] pro výběr položky a stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro nastavení parametrů.

14 5.16 Různá nastavení povolení hesla Pokud je nastaveno Password enable na "On", bude vyžadováno heslo. Ujistěte se, že heslo, které budete zadávat je správné, jinak se nedostanete do systému. Naopak, heslo není požadováno při nastavení na "off" (kromě formátování pevného disku, menu reset a customer port visit) Různá nastavení tóny kláves Funkce umožňuje povolit nebo zakázat zapnutí/vypnutí bzučáku při stisku tlačítek. Stisknutím tlačítka [SEL]zvolte volbu na on nebo off (zapnutí/vypnutí). Poznámka: Tato funkce je volitelná a nemusí být k dispozici u všech modelů Různá nastavení nastavení časové prodlevy Stiskněte tlačítko [ ], [ ] pro nastavení Seq. Dwell Time na "on" / "off" Poznámka: Časová prodleva by měla být 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60, atd.

15 5.19 Síťová nastavení MAC adresa: Fyzická adresa síťového portu DVR. Důležité: MAC adresa by měla být měněna pouze v případě více DVR, která jsou nastavena na stejné síti. IP Allocation (přidělení IP adresy): DVR podporuje režimy DHCP a statické IP adresy. Pokud váš modem/router podporuje funkci DHCP, můžete použít režim DHCP. Při použití statického režimu, budete muset nastavit IP adresu ručně. IP adresa: Je potřeba nastavit IP adresu podle skutečného síťového připojení k DVR. Zkontrolujte nastavení vašeho modemu/routeru pro vaši IP adresu. Subnet mask (maska sítě): Maska podsítě slouží k určení, jaké podsíti IP adresa patří. Číslo, které se používá pro označení dílčí sítě tak, aby IP adresa mohla být rozpoznána v lokální síti. Pro správné nastavení masky sítě zkontrolujte nastavení vašeho modemu/routeru.

16 Gateway: Nastavte adresu brány na váš modem/router. POZNÁMKA: Nastavit hodnotu IP adresy, masku podsítě a bránu můžete pouze tehdy, když je vybrán režim *STATIC+. Adresa DNS: Tato adresa by měla být poskytována vašim lokálním poskytovatelem internetu. HTTP Port: Toto číslo portu se používá pro komunikaci s PC klienta. Výchozí hodnota je 80 (může být změněna na hodnoty od 1024 do 49151).

17 Uživatelské nastavení: Když přistupujete k DVR ze vzdáleného umístění budete vyzváni k zadání login jména a hesla. Výchozí hodnota pro login je "Admin" a má plná administrátorská práva. Pro zabránění neoprávněné manipulace nastavte "ID uživatele" a heslo pro nastavení uživatele pouze s právy prohlížení. DDNS SETUP: Pokud potřebujete externí služby k udržení dynamické IP adresy, zadejte uživatelské Informace zde Jazykové nastavení Pokud váš DVR podporuje více jazyků, můžete změnit OSD jazyk z výchozí angličtiny na jiný jazyk RESET MENU Systém umožňuje měnit všechna nastavení na výchozí tovární nastavení DVR. Pro resetování všech nastavení musíte zadat své heslo.

18 5.22 Výběr NTSC / PAL výstupu Změňte polohu jumperu JS1 pro výběr mezi NTSC nebo PAL video výstupním formátem, jak je uvedeno na obrázku vlevo. Kapitola 6: Záznam 6.1 Spuštění nahrávání Stisknutím tlačítka [ REC+ spustíte nahrávání podle časového rozvrhu, který jste si stanovili pro záznam. V průběhu nahrávání bude v levé horní části obrazovky svítit [ + červená ikona.

19 [ +: Znamená, že kanál je nahráván. [-REC+: Ukazuje, že aktuální harmonogram záznamu nastaven do režimu NORMAL-RECORD. [S-REC+: Ukazuje, že aktuální harmonogram záznamu nastaven do režimu SENSOR. [N-REC]: Ukazuje, že aktuální harmonogram záznamu nastaven do režimu NO-RECORD. *39%+: Označuje procento použitého místa na pevném disku. [M]: HDD info ([M] MASTER HDD, [S] SLAVE HDD). 6.2 Nahrávání zvuku Oznamuje, že tento video kanál je svázán s audio portem a audio výstup je zapnut. Oznamuje, že audio výstup je vypnutý. Oznamuje, že zvuk je nahráván a audio výstup je zapnut. Můžete stisknout tlačítko *Dolů+ na předním panelu, pro dočasné vypnutí zvuku výstupu, audio vstup může být dále zaznamenáván, zatímco zvuk na výstupu je němý. 6.3 ZASTAVENÍ nahrávání Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko [ STOP]. Pokud je aktivována funkce ochrany heslem, budete vyzvání systémem k zadání hesla. Pouze správné heslo může zastavit nahrávání. 6.4 Předpokládaná délka záznamu Odhadovaná doba záznamu na 160GB HDD Standard Kvalita 60fps 48fps 32fps 16fps 1fps NTSC Nejvyšší Vysoká Normální Nízká Standard Kvalita 50fps 36fps 24fps 12fps 1fps PAL Nejvyšší Vysoká Normální Nízká Jednotka: hod.

20 Kapitola 7: Přehrávání 7.1 Ovládání přehrávání Pro režim přehrávání stiskněte tlačítko [ ]. Nejnovější záznamy budou přehrávány jako první. Pro zobrazení všech záznamů stiskněte tlačítko *MENU+ v režimu přehrávání. Nejnovější záznam bude v seznamu nahoře. Stiskněte tlačítko [UP ] nebo [ DOWN] pro výběr videa a stiskněte tlačítko [ ] pro přehrávání záznamu. Kapitola 8: Programování přes USB 8.1 Instalace ovladačů Vložte CD s ovladači do vaší CD-ROM; Otevřete adresář CD; Spusťte "Instalační" program; Pro dokončení instalace postupujte podle průvodce instalací.

21 8.2 Uživatelské rozhraní programu Funkce tlačítek: 1, PTZ Control (bez funkce) 11, Převést video do AVI souboru 2, Zvětšit, Zmenšit 12, vzad 60s 3, HDD (pevný disk) Režim přehrávání 13, vzad 10s 4, FILE (soubor) Režim přehrávání 14, Vpřed 5, NET (síť) Režim přehrávání 15, Stop 6, Seznam souborů 16, Přehrávání 7, Nastavení programu 17, Rychle vpřed10s 8, Vzdálené ovládání DVR 18, Rychle vpřed 60s 9, Výměnné úložné zařízení 19, Přehrávání posuvník 10, Zachytit obrázek 20, Audio posuvník 8.3 Spuštění programu Režim přehrávání z HDD (pevného disku) Systém bude automaticky detekovat HDD (pevný disk) jakmile připojíte DVR k PC pomocí USB kabelu. Ikona USB se objeví v systémové liště (v pravém dolním rohu obrazovky). Poté, co uvidíte tuto ikonu, spusťte dvojklikem program na vaší ploše s ikonou. Poznámka: Pokud striktně nedodržíte výše uvedené kroky, může program při čtení nahraných souborů selhat.

22 Pro otevření seznamu uložených video souborů stiskněte tlačítko. Pro změnu nastavení programu stiskněte tlačítko Např.: Změna nastavení cesty pro uložení zachycení obrazu (fotky) nebo záznamu videa do AVI souboru.

23 Pro přehrání videa stiskněte tlačítko Režim přehrávání souborů (Pouze při vložení USB flash paměti k počítači.) Stisknutím tlačítka otevřete složku, vyberte soubor, který chcete přehrávat a dvakrát klikněte pro přehrání videa.

24 8.3.3 Režim přehrávání videa ze sítě Tento režim umožňuje ovládání DVR na dálku prostřednictvím internetu nebo intranetu. Stiskněte tlačítko pro otevření okna pro přihlášení. Vyplňte název Host, Host Port, uživatelské jméno a heslo pro DVR, ke kterému se chcete vzdáleně připojit a poté klepněte na tlačítko přihlásit pro vstup na hlavní stránku. 8.4 Vzdálený přístup k DVR přes IE (internet explorer) Zadejte IP adresu a jméno domény pro DVR, které je vzdáleně připojeno přes Internet. (Pokud číslo portu není 80, prosím, přidejte číslo portu před IP adresu nebo název domény. Systém otevře hlavní stránku, viz obr. níže):

25 Poznámka: Pokud se připojíte ke svému DVR poprvé, povolte nainstalování balíčku softwaru pro IE (Internet explorer).(všechny výběry v instalaci balíčku by měly být nastaveny na "on" po provedení těchto kroků: Tools (Nástroje) Internet option (Možnosti Internetu) Security (Bezpečnost) User-Defined Level (Uživatelem definovaná úroveň) Security setting (Nastavení zabezpečení)). Pro přihlášení ke vzdálenému DVR zadejte IP adresu, číslo portu, uživatelské jméno a heslo. Stiskněte tlačítko a objeví se dialogové okno, viz níže: Zadejte stanovený čas hledaného záznamu a stiskněte tlačítko "OK" tlačítko pro přehrání záznamu.

26 Poznámka: Tato funkce bude dostupná pouze tehdy, pokud použijete Internet explorer. Pro připojení nebo odpojení vzdáleného DVR stiskněte tlačítko. Kapitola 9: Specifikace Specifikace DVR Položka Popis Video Standard NTSC / PAL Video vstup / výstup 4kanálový /1 kanál Audio vstup / výstup 1kanál/1kanál Náhled Rozlišení PAL: 25fps (každý kanál) NTSC: 30fps (každý kanál) Záznam Rozlišení PAL: 50fps (celkem) NTSC: 60fps (celkem) Charakteristika Variabilní počet snímků Kvalita 4 úrovně kvality (nejvyšší, vysoká, normální, nízká) Audio ADPCM2 audio CODEC Video Komprese videa MPEG4 Detekce pohybu Nastavitelná oblast a citlivost detekce Mikroprocesor 32-bit RISC procesor Síťové rozhraní RJ45 HDD Port Podporuje SATA HDD IE prohlížeč Zabudovaný IE prohlížeč USB port USB 2.0 Audio Port Volitelné IR dálkové ovládání podpora IR dálkového ovládání

27 Kapitola 10: Dodatek 10.1 Propojení a konfigurace systému 10.2 Příslušenství Napájecí kabel Napájecí adaptér Uživatelský manuál Záruční list Certifikát kvality CD disk Dálkové ovládání Baterie pro dálkové ovládání Šroubky

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B H.264 DVR 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér V2.1B Uživatelský manuál Poznámky Napájení tohoto DVR je poskytováno pomocí adaptéru DC 12V3A, prosíme zkontrolujte před instalací zásuvku a ujistěte

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál FULL D1 DVR Uživatelský manuál Inteligentní Sledování (IVS) NOVÉ grafické MENU ovládané MYŠÍ Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. 700_708h_m769_769-b_769h_798ha_759ha_679ha_706h_796ha_704h_757ha_677ha_677d_792d_792ha_675d_675ha_Manual_V1.7

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

IP kamera Power Energy Mobile NC532W

IP kamera Power Energy Mobile NC532W H Série venkovní IP kamera Power Energy Mobile NC532W Duben 2012 V1.2.0.1.5 Návod k použití Obsah 1 ÚVOD... 4 2 FUNKCE A VLASTNOSTI... 4 3 VZHLED A ROZHRANÍ KAMERY... 6 3.1 VZHLED... 6 3.2 KONEKTORY IP

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více