Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder"

Transkript

1 Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder

2 Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio vstup / 1kanálový Audio výstup; Dobrá kvalita obrazu, vysoké rozlišení; Formát obrazu: NTSC / PAL; Obsahuje SOC (system-on-chip) na jednom čipu s vysokou stabilitou; Operační systém Linux, dobrý síťový přenos; Podporuje více režimů nahrávání: kontinuální záznam, záznam při detekci pohybu, časově naplánovaný záznam; Podporuje seznam událostí a hledání / přehrávání v určitém stanoveném časovém bodu; Podpora skrytých kanálů a zobrazení přehrávání; Funkce Alarmu při chybějícím video signálu; Funkce ochrany heslem; Podporuje IR dálkový ovladač; Pevný disk Podpora až 500 GB; USB 2.0 port pro zálohování do počítače, nebo USB Flash disk (volitelný). Kapitola 2: Popis přístroje 2.1 Přední panel kanálový DVR přední panel (Pouze ilustrativní) 1. HDD LED Místo pro příjem IR signálu z dálkového ovládání PWR: (signalizace napájení)

3 2. Kanál 1 3. Kanál 2 4. Kanál 3 5. Kanál 4 6. Zobrazí všechny kanály 7. Přehrát 8. Vzad 9. Pauza 10. Vpřed 11. Zastavení 12. Záznam 13. Menu/ESC/klávesa vlevo 14. Výběr/EDIT/klávesa vpravo 15. Klávesa nahoru 16. Klávesa dolů 2.2 Zadní panel DVR zadní panel (Pouze ilustrativní) 1. Audio výstup 2. Audio vstup 3. LAN: síťový konektor 4. Video výstup 5. CH1: video vstup pro kanál 1

4 6. CH2: video vstup pro kanál 2 7. CH3: video vstup pro kanál 3 8. CH4: video vstup pro kanál 4 9. DC: Vstup Jack pro napájení DC (stejnosměrným) adaptérem 2.3 Dálkové ovládání (pouze ilustrativní) 1-4 Volba kanálu ,0 Digitální klávesy 5-9, 0 ALL Zobrazí všechny kanály MENU Vstup/opuštění MENU Klávesa nahoru SEL Audio MUTE Klávesa dolů Tlačítko Select pro výběr Tlačítko vzad Tlačítko Play pro přehrávání Tlačítko vpřed Tlačítko Record pro záznam Tlačítko Pause pro pozastavení/spuštění přehrávání Tlačítko Stop pro zastavení Vyhledává nebo přepíná audio kanály Vypíná/zapíná zvuk

5 Kapitola 3: Instalace DVR 3.1 Instalace Harddisku Upozornění: Nevytahujte HDD (Hard disk) z DVR zařízení za provozu, a ujistěte se, že pevný disk je nastavený v režimu MASTER (podle manuálu pro pevný disk). (1) Demontujte opatrně horní kryt; (2) Připojte k HDD (hard disku) opatrně napájecí a datový kabel; (3) Nasaďte zpět horní kryt; 3.2 Propojení kamery a monitoru Pro připojení video signálu kamery do video vstupů DVR zařízení a připojení výstupního signálu do monitoru použijte BNC konektor (viz kapitola 2.2-Zadní panel). 3.3 Připojení napájení Používejte napájecí adaptér pouze dodaný s tímto DVR. Kapitola 4: Spuštění DVR 4.1 Verze Firmwaru Po zapnutí DVR nabootuje a zobrazí se aktuální verze a datum posledního vydání firmwaru v2.x.

6 4.2 Detekce instalovaného Hard disku (HDD) Po spuštění DVR proběhne automaticky detekce pevného disku a na displeji se zobrazí informace o průběhu. 4.3 Formátování pevného disku Po detekci nového pevného disku, se DVR automaticky zeptá, jestli chcete formátovat pevný disk před jeho použitím. Pro formátování, stiskněte tlačítko *SEL+, pro zrušení, stiskněte tlačítko *MENU+. Kapitola 5: DVR Menu 5.1 Prohlížení hlavního menu Při dokončení instalace stiskněte tlačítko *MENU+ pro vstup do hlavního menu.

7 5.2 Přehled Menu Nabídka hlavního menu Poznámka: Pokud DVR nepodporuje některou funkci, tak není k dispozici na výběr v menu. Např. je-li kanál kamery nastaven na off (vypnuto), pak položka "Audio Setup" bude nastavena na Menu. 5.3 Nastavení kamery Nastavení kamery umožňuje zapnutí nebo vypnutí kamery. Stiskněte tlačítko *,, a ] pro výběr kanálu, a pak stiskněte tlačítko *SEL+ pro změnu nastavení na "On" nebo "off".

8 Poznámka: Pokud je kanál v nastavení kanálu zakázán, pak DVR nebude provádět záznam, a také nelze nastavit počet snímků za sekundu. 5.4 Nastavení záznamu Režim nastavení záznamu umožňuje nastavit nahrávání kanálů. Stiskněte tlačítko *,, a ] pro volbu kanálu, a pak stiskněte tlačítko [SEL] pro změnu tohoto nastavení na On nebo Off ( zapnuto nebo vypnuto ). Je-li kanál zakázán v nastavení kamery, nebude proveden záznam a na obrazovce se zobrazí nápis "NOCAM". 5.5 Počet snímků za sekundu při nahrávání Celkový počet snímků je 50fps (PAL) nebo 60fps (NTSC). Můžeš nastavit počet snímků pro kanál, u kterého zvolíte záznam. Stiskněte tlačítko *,, a ] pro výběr kanálu a stiskněte tlačítko [SEL] pro zvýšení hodnoty nebo stiskněte tlačítko [ STOP] pro snížení hodnoty.

9 Poznámka: Vyšší počet snímků za sekundu zobrazuje lepší obraz, ale vyžaduje více místa na pevném disku. 5.6 Kvalita Videa Kvalita videa má 4 různé možnosti nastavení, včetně: nejvyšší, vysoká, normální a nízká. Vyšší kvalita obrazu, lepší kvalitu obrázků, stejně jako kvalitnější snímky potřebují více místa na pevném disku. Stiskněte tlačítko [SEL] pro změnu nastavení kvality. 5.7 Plánování nahrávání Časová osa ukazuje 24 hodin dne na základě AM / PM (0 = 12). Stiskněte tlačítko *,, a + pro výběr okamžiku nahrávání, stiskněte tlačítko *SEL+ pro změnu režimu nahrávání. NO-RECORD *Bílá+: DVR nebude zaznamenávat v průběhu této periody. NORMAL RECORD *Červená+: DVR bude zaznamenávat průběžně v průběhu této periody. SENSOR RECORD *Červená S+: DVR bude zaznamenávat, když se aktivuje čidlo pohybu, nebo je aktivována spoušť Poznámka: Pro aktivaci plánování záznamu stiskněte tlačítko *REC+, jinak nebude DVR nahrávat podle nastavení plánování záznamu.

10 5.8 Nastavení senzoru Sensor record time určuje, jak dlouho má probíhat záznam při aktivaci pohybového čidla. Alarm on time určuje, jak dlouho má být aktivní zvuk bzučáku při aktivaci pohybového čidla. CONT: Kontinuální alarm dokud nestisknete jakékoliv tlačítko... OFF: Alarm je vypnut Poznámka: Sensored record time a Alarm on time jsou měřeny v sekundách. 5.9 Nastavení detekce pohybu Tato sekce vám umožňuje nastavit možnosti detekce pohybu pro každou kameru. On / off: Zapnutí nebo vypnutí nahrávání při detekci pohybu. Level: Citlivost detekce pohybu. K dispozici jsou 3 úrovně citlivosti: Level 1 - nízká, 3 - nejvyšší. Area: Výběr oblastí na obrazovce, kde má být detekován pohyb. Area Selection (výběr oblasti): Stiskněte tlačítko *,, a ] pro výběr bloku a pak stiskněte tlačítko *SEL+ pro nastavení bloku pro detekci pohybu. Oblast pro detekci pohybu je detekovatelná, když je nezastíněna. Oblast pro detekci pohybu není detekovatelná, pokud je zastíněna.

11 Stiskněte tlačítko "Stop" pro vypnutí všech oblastí, a stiskněte tlačítko "Quad" pro výběr všech oblastí Nastavení pevného disku (HDD) OVERWRITE ENABLED: ON: přepíše nejstarší video na pevném disku, když je plný; OFF: Zastaví nahrávání videa na pevný disk, když je plný. HDD Size: informuje o celkové kapacitě pevného disku připojeného k DVR. HDD USED: označuje místo, které je na pevném disku použito pro nahrávání a procentuální vyjádření použitého místa. HDD FORMAT: smaže všechna videa a data na pevném disku nainstalovány a připraví ho pro použití v DVR. Poznámka: Při formátování pevného disku budete vyzváni k zadání hesla. Výchozí heslo je "111111" Různá nastavení - změna hesla Volba umožňuje změnit systémové heslo. Heslo musí být složeno z šesti znaků. Všechna tlačítka mohou být použity jako znak pro heslo s výjimkou tlačítka *MENU+, které je používáno pro návrat.

12 Jako první zadejte aktuální heslo, a poté zadejte šest znaků pro nové heslo. Opakujte zadání nového hesla pro potvrzení Různá nastavení nastavení času Formát systémového data a času je YYYY / MM / DD a HH: MM: SS. Stiskněte tlačítko * ] nebo [ ] pro výběr údajů, stiskněte tlačítko *SEL+ pro úpravu dat. Stiskněte tlačítko *MENU+ pro uložení nastavení a návrat do předchozí nabídky menu Různá nastavení skrytý kanál Systém umožňuje funkci skrýt kanál v režimu sledování. Zvolený kanál může zaznamenávat, i když je skrytý, ale skryté obrázky nelze zobrazit. Stiskněte tlačítko *SEL+pro výběr kanálu ke skrytí.

13 5.14 Různá nastavení nastavení audio portu Audio-Video Port Channel: Nastavení, kterým se nastavuje svázání audio portu společně s video kanálem. Audio Port-Record: Nastavení umožňuje nahrávání kdykoliv audio port nastavíte na "on" nebo "off" Různá nastavení nastavení parametrů obrázků Nastavení parametrů obrázku můžete provést podle vlastní potřeby. CON: Kontrast Bri: Jas Hue: Barva SAT: Sytost Stiskněte tlačítko * ] nebo [ ] pro výběr položky a stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro nastavení parametrů.

14 5.16 Různá nastavení povolení hesla Pokud je nastaveno Password enable na "On", bude vyžadováno heslo. Ujistěte se, že heslo, které budete zadávat je správné, jinak se nedostanete do systému. Naopak, heslo není požadováno při nastavení na "off" (kromě formátování pevného disku, menu reset a customer port visit) Různá nastavení tóny kláves Funkce umožňuje povolit nebo zakázat zapnutí/vypnutí bzučáku při stisku tlačítek. Stisknutím tlačítka [SEL]zvolte volbu na on nebo off (zapnutí/vypnutí). Poznámka: Tato funkce je volitelná a nemusí být k dispozici u všech modelů Různá nastavení nastavení časové prodlevy Stiskněte tlačítko [ ], [ ] pro nastavení Seq. Dwell Time na "on" / "off" Poznámka: Časová prodleva by měla být 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60, atd.

15 5.19 Síťová nastavení MAC adresa: Fyzická adresa síťového portu DVR. Důležité: MAC adresa by měla být měněna pouze v případě více DVR, která jsou nastavena na stejné síti. IP Allocation (přidělení IP adresy): DVR podporuje režimy DHCP a statické IP adresy. Pokud váš modem/router podporuje funkci DHCP, můžete použít režim DHCP. Při použití statického režimu, budete muset nastavit IP adresu ručně. IP adresa: Je potřeba nastavit IP adresu podle skutečného síťového připojení k DVR. Zkontrolujte nastavení vašeho modemu/routeru pro vaši IP adresu. Subnet mask (maska sítě): Maska podsítě slouží k určení, jaké podsíti IP adresa patří. Číslo, které se používá pro označení dílčí sítě tak, aby IP adresa mohla být rozpoznána v lokální síti. Pro správné nastavení masky sítě zkontrolujte nastavení vašeho modemu/routeru.

16 Gateway: Nastavte adresu brány na váš modem/router. POZNÁMKA: Nastavit hodnotu IP adresy, masku podsítě a bránu můžete pouze tehdy, když je vybrán režim *STATIC+. Adresa DNS: Tato adresa by měla být poskytována vašim lokálním poskytovatelem internetu. HTTP Port: Toto číslo portu se používá pro komunikaci s PC klienta. Výchozí hodnota je 80 (může být změněna na hodnoty od 1024 do 49151).

17 Uživatelské nastavení: Když přistupujete k DVR ze vzdáleného umístění budete vyzváni k zadání login jména a hesla. Výchozí hodnota pro login je "Admin" a má plná administrátorská práva. Pro zabránění neoprávněné manipulace nastavte "ID uživatele" a heslo pro nastavení uživatele pouze s právy prohlížení. DDNS SETUP: Pokud potřebujete externí služby k udržení dynamické IP adresy, zadejte uživatelské Informace zde Jazykové nastavení Pokud váš DVR podporuje více jazyků, můžete změnit OSD jazyk z výchozí angličtiny na jiný jazyk RESET MENU Systém umožňuje měnit všechna nastavení na výchozí tovární nastavení DVR. Pro resetování všech nastavení musíte zadat své heslo.

18 5.22 Výběr NTSC / PAL výstupu Změňte polohu jumperu JS1 pro výběr mezi NTSC nebo PAL video výstupním formátem, jak je uvedeno na obrázku vlevo. Kapitola 6: Záznam 6.1 Spuštění nahrávání Stisknutím tlačítka [ REC+ spustíte nahrávání podle časového rozvrhu, který jste si stanovili pro záznam. V průběhu nahrávání bude v levé horní části obrazovky svítit [ + červená ikona.

19 [ +: Znamená, že kanál je nahráván. [-REC+: Ukazuje, že aktuální harmonogram záznamu nastaven do režimu NORMAL-RECORD. [S-REC+: Ukazuje, že aktuální harmonogram záznamu nastaven do režimu SENSOR. [N-REC]: Ukazuje, že aktuální harmonogram záznamu nastaven do režimu NO-RECORD. *39%+: Označuje procento použitého místa na pevném disku. [M]: HDD info ([M] MASTER HDD, [S] SLAVE HDD). 6.2 Nahrávání zvuku Oznamuje, že tento video kanál je svázán s audio portem a audio výstup je zapnut. Oznamuje, že audio výstup je vypnutý. Oznamuje, že zvuk je nahráván a audio výstup je zapnut. Můžete stisknout tlačítko *Dolů+ na předním panelu, pro dočasné vypnutí zvuku výstupu, audio vstup může být dále zaznamenáván, zatímco zvuk na výstupu je němý. 6.3 ZASTAVENÍ nahrávání Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko [ STOP]. Pokud je aktivována funkce ochrany heslem, budete vyzvání systémem k zadání hesla. Pouze správné heslo může zastavit nahrávání. 6.4 Předpokládaná délka záznamu Odhadovaná doba záznamu na 160GB HDD Standard Kvalita 60fps 48fps 32fps 16fps 1fps NTSC Nejvyšší Vysoká Normální Nízká Standard Kvalita 50fps 36fps 24fps 12fps 1fps PAL Nejvyšší Vysoká Normální Nízká Jednotka: hod.

20 Kapitola 7: Přehrávání 7.1 Ovládání přehrávání Pro režim přehrávání stiskněte tlačítko [ ]. Nejnovější záznamy budou přehrávány jako první. Pro zobrazení všech záznamů stiskněte tlačítko *MENU+ v režimu přehrávání. Nejnovější záznam bude v seznamu nahoře. Stiskněte tlačítko [UP ] nebo [ DOWN] pro výběr videa a stiskněte tlačítko [ ] pro přehrávání záznamu. Kapitola 8: Programování přes USB 8.1 Instalace ovladačů Vložte CD s ovladači do vaší CD-ROM; Otevřete adresář CD; Spusťte "Instalační" program; Pro dokončení instalace postupujte podle průvodce instalací.

21 8.2 Uživatelské rozhraní programu Funkce tlačítek: 1, PTZ Control (bez funkce) 11, Převést video do AVI souboru 2, Zvětšit, Zmenšit 12, vzad 60s 3, HDD (pevný disk) Režim přehrávání 13, vzad 10s 4, FILE (soubor) Režim přehrávání 14, Vpřed 5, NET (síť) Režim přehrávání 15, Stop 6, Seznam souborů 16, Přehrávání 7, Nastavení programu 17, Rychle vpřed10s 8, Vzdálené ovládání DVR 18, Rychle vpřed 60s 9, Výměnné úložné zařízení 19, Přehrávání posuvník 10, Zachytit obrázek 20, Audio posuvník 8.3 Spuštění programu Režim přehrávání z HDD (pevného disku) Systém bude automaticky detekovat HDD (pevný disk) jakmile připojíte DVR k PC pomocí USB kabelu. Ikona USB se objeví v systémové liště (v pravém dolním rohu obrazovky). Poté, co uvidíte tuto ikonu, spusťte dvojklikem program na vaší ploše s ikonou. Poznámka: Pokud striktně nedodržíte výše uvedené kroky, může program při čtení nahraných souborů selhat.

22 Pro otevření seznamu uložených video souborů stiskněte tlačítko. Pro změnu nastavení programu stiskněte tlačítko Např.: Změna nastavení cesty pro uložení zachycení obrazu (fotky) nebo záznamu videa do AVI souboru.

23 Pro přehrání videa stiskněte tlačítko Režim přehrávání souborů (Pouze při vložení USB flash paměti k počítači.) Stisknutím tlačítka otevřete složku, vyberte soubor, který chcete přehrávat a dvakrát klikněte pro přehrání videa.

24 8.3.3 Režim přehrávání videa ze sítě Tento režim umožňuje ovládání DVR na dálku prostřednictvím internetu nebo intranetu. Stiskněte tlačítko pro otevření okna pro přihlášení. Vyplňte název Host, Host Port, uživatelské jméno a heslo pro DVR, ke kterému se chcete vzdáleně připojit a poté klepněte na tlačítko přihlásit pro vstup na hlavní stránku. 8.4 Vzdálený přístup k DVR přes IE (internet explorer) Zadejte IP adresu a jméno domény pro DVR, které je vzdáleně připojeno přes Internet. (Pokud číslo portu není 80, prosím, přidejte číslo portu před IP adresu nebo název domény. Systém otevře hlavní stránku, viz obr. níže):

25 Poznámka: Pokud se připojíte ke svému DVR poprvé, povolte nainstalování balíčku softwaru pro IE (Internet explorer).(všechny výběry v instalaci balíčku by měly být nastaveny na "on" po provedení těchto kroků: Tools (Nástroje) Internet option (Možnosti Internetu) Security (Bezpečnost) User-Defined Level (Uživatelem definovaná úroveň) Security setting (Nastavení zabezpečení)). Pro přihlášení ke vzdálenému DVR zadejte IP adresu, číslo portu, uživatelské jméno a heslo. Stiskněte tlačítko a objeví se dialogové okno, viz níže: Zadejte stanovený čas hledaného záznamu a stiskněte tlačítko "OK" tlačítko pro přehrání záznamu.

26 Poznámka: Tato funkce bude dostupná pouze tehdy, pokud použijete Internet explorer. Pro připojení nebo odpojení vzdáleného DVR stiskněte tlačítko. Kapitola 9: Specifikace Specifikace DVR Položka Popis Video Standard NTSC / PAL Video vstup / výstup 4kanálový /1 kanál Audio vstup / výstup 1kanál/1kanál Náhled Rozlišení PAL: 25fps (každý kanál) NTSC: 30fps (každý kanál) Záznam Rozlišení PAL: 50fps (celkem) NTSC: 60fps (celkem) Charakteristika Variabilní počet snímků Kvalita 4 úrovně kvality (nejvyšší, vysoká, normální, nízká) Audio ADPCM2 audio CODEC Video Komprese videa MPEG4 Detekce pohybu Nastavitelná oblast a citlivost detekce Mikroprocesor 32-bit RISC procesor Síťové rozhraní RJ45 HDD Port Podporuje SATA HDD IE prohlížeč Zabudovaný IE prohlížeč USB port USB 2.0 Audio Port Volitelné IR dálkové ovládání podpora IR dálkového ovládání

27 Kapitola 10: Dodatek 10.1 Propojení a konfigurace systému 10.2 Příslušenství Napájecí kabel Napájecí adaptér Uživatelský manuál Záruční list Certifikát kvality CD disk Dálkové ovládání Baterie pro dálkové ovládání Šroubky

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod.

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod. Secutron 2CH DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 3. Popis ovladače www.spyobchod.cz Stránka 2

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Zkrácený návod k použití. záznamových zařízení značky

Zkrácený návod k použití. záznamových zařízení značky Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..5 Nahrávání při detekci pohybu....6 Nahrávání při alarmu.

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Partizan Device Manager Uživatelský manuál

Partizan Device Manager Uživatelský manuál Partizan Device Manager Uživatelský manuál Anotace Tento doklad to je uživatelský manuál pro software Partizan Device Manager, který byl vypracován podle standardů vypracování softwarů uvedených v ISO/IES

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

NVR - 9CH, 1080p, H.264

NVR - 9CH, 1080p, H.264 NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál XL-ICA-x7x IP kamera Uživatelský manuál Obsah 1. Přihlášení do webové správy... 2 2. Náhled... 3 2.1 Otevřít/Zavřít Náhled... 3 2.2 Náhled přes celou obrazovku... 3 3. Správce souborů... 3 3.1 Hledání...

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

2,4GHz kamera s monitorem

2,4GHz kamera s monitorem 2,4GHz kamera s monitorem Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi kvalitní bezdrátový přenos na vzdálenost až 100m ve volném terénu; Špičkové noční vidění až na 10m v úplné tmě; Možnost rozšíření až na čtyř-kamerový

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

DVR7ME01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes

DVR7ME01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes DVR7ME01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL Á 4 - kanálový INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dodatek originálního manuálu Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění - 1 - Verze 1.0, Revize A - Obsah - Popis Přední

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více