EH1004H Nano Ovládání platí i pro: EH1008H Nano, EH1116H-4 Nano Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EH1004H Nano Ovládání platí i pro: EH1008H Nano, EH1116H-4 Nano Uživatelský manuál"

Transkript

1 EH1004H Nano Ovládání platí i pro: EH1008H Nano, EH1116H-4 Nano Uživatelský manuál Apríl 2011

2 FCC (Třída A) Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Obsluha podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí akceptovat interferenci, včetně té, která způsobuje nežádoucí reakce. Vyhlášení federálního úřadu pro komunikaci Poznámka: Toto zařízení bylo zkoušeno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly rozumnou ochranu proti rušení při obsluze zařízení v komerčních prostředích. Zařízení generuje, používá a vyzařuje elektromagnetickou energii a pokud není správně instalováno a používáno podle těchto pokynů, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovým spojením. Obsluha tohoto zařízení v obytných oblastech může tuto interferenci vyvolat, proto může být uživatel vyzván odstranit škodlivou interferenci na vlastní náklady Třída A ITE Třída A ITE je kategorie všech ostatních ITE, která splňuje limity třídy A ITE, ale ne limity třídy B ITE. Takové zařízení by neměly být omezeny v prodeji, ale následující upozornění musí být uvedeno v návodu k použití: Varování-Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení. V takovém případě musí uživatel přijmout odpovídající opatření. European Community Compliance Statement (Class A) Tento produkt je v souladu s požadavky stanovenými ve směrnicích Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility - směrnice 2004/108/EHS. Odvolání Nevztahuje se žádná záruka nebo prohlášení, ať už vyjádřené nebo skryté, s ohledem na obsah této dokumentace, její kvalitu, výkon, prodejnost nebo vhodnost pro určitý účel. Informace uvedené v této dokumentaci byly pečlivě ověřeny, ale neneseme žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. V žádném případě nebude AVerMedia zodpovědná za přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné škody vyplývající z užití nebo nemožnosti použít tento výrobek nebo dokumentaci, i když upozornila na možnost vzniku interference. Ochranná známka AVer a AVerDigi jsou ochranné známky vlastněné AVerMedia Information Inc. "AVerMedia" je ochrannou známkou (nebo registrovanou ochrannou známkou) AVerMedia Technologies, Inc a byly registrovány pro použití AVerMedia Information Inc. Ostatní ochranné známky v tomto dokumentu jsou použity pouze na popis účelu a patří k jednotlivým společnostem. COPYRIGHT 2011 AVerMedia Information, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti AVerMedia Information In. AVerMedia Information Inc si vyhrazuje právo upravovat své modely, včetně jejich vlastností, specifikací, příslušenství a dalších zde uvedených informací bez předchozího upozornění. 2

3 Značka znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Namísto toho je třeba nakládat s odpady zařízení předáním na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro více informací o tom, kde zlikvidovat vaše zařízení, se obraťte se na likvidaci domovního odpadu nebo na vašeho dodavatele. Bezpečnostní pokyny k baterii - Baterie skladujte na suchém a chladném místě. - Použité baterie nevyhazujte do odpadu, přineste je na určené recyklační místo nebo prodejci. - Pokud jste baterie delší dobu nepoužívali tak je vyjměte. Výtok z baterky a koroze mohou poškodit ovladač, disponujte s nimi podle pokynů. - Nepoužívejte společně staré a nové baterie. - Nepoužívejte společně různé typy baterií: alkalické, standardní (carbon-zinek) nebo nabíjecí (nickel-cadmium). - Neházejte baterie do ohně. Baterie mohou explodovat. - Nikdy nezkratujte elektrické kontakty baterií. UPOZORNĚNÍ Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, NEVYSTAVUJTE přístroj dešti ani vlhkosti POZOR Pokud zjistíte nějaké škody, nedostatky nebo nevhodnou položku v balení, obraťte se na vašeho prodejce. ZÁRUKA se nevztahuje na neoprávněné modifikace výrobku POZNÁMKA - INFORMÁCIE V tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit. INFORMÁCIE uvedené v této příručce se mohou lišit v závislosti na použité firmware verzi zařízení 3

4 Obsah Kapitola1 Úvod Obsah balení EH1004H-4 Nano EH1008H-4 Nano Volitelné příslušenství Přední panel EH1004H-4 Nano/EH1008H-4 Nano Zadní panel EH1004H-4 Nano EH1008H-4 Nano Nastavení DVR Instalace pevného disku Připojení zařízení Senzor, Relé a RS485 svorkovnice Audio In/Out Svorky Senzor svorky Relé svorky RS485 svorky Popis tlačítek dálkového ovládání Kapitola2 Použití DVR První použití DVR Použití virtuální klávesnice Popis tlačítek živého zobrazení (Preview) Nastavení a použití Emapy Popis tlačítek PTZ ovladače kamery Nastavení analogové PTZ kamery Nastavení IP PTZ kamery Použití Event Log Viewer (prohlížeč událostí) Popis ovládacích tlačítek Přehrávání Výběr a uložení segmentu zaznamenaného videa Bookmark (záložka videa) Použití Event Search (vyhledávání v událostech) Kapitola3 Nastavení DVR Systému System (nastavení systému) Camera (Nastavení kamer) Nastavení IP kamery

5 3.2.2 Nastavení analogové kamery Nastavení kamery ze vzdáleného DVR Recording (Nastavení záznamu) Nastavení záznamu IP kamer Nastavení záznamu analogových kamer Network (Nastavení sítě) Schedule (Nastavení plánovače) Backup (Nastavení zálohy) Použití Qplayer aplikace pro přehrávání zálohy Výběr a uložení segmentu zaznamenaného video souboru Použití Vyhledávání v událostech (Event Search) Použití Inteligentního vyhledávání (Intelligent Search) Sensor (Nastavení Senzorů) Relay (Nastavení Relé) Nastavení Alarmů (Alarm) User (Správa uživatelů) Kapitola4 Použití UPC pro přehrávání zálohy Výběr a uložení segmentu zaznamenaného videa Přehrávání DVR zaznamenaného souboru z pevného disku Přehrávání zálohovaného souboru (*.dvr) Zálohování nahraných souborů Vyhledávání pomocí funkce Visual Search Vyhledávání pomocí funkce Event Search Vyhledávání pomocí funkce Intelligent Search Kapitola5 ienhance Použití istable Kapitola6 Použití vzdálených programů Popis tlačítek WebViewer-a Vzdálené nastavení DVR Systému System Setting (Nastavení systému) Camera Setting (Nastavení pro kameru) Record Setting (Nastavení záznamu) Network Setting (Nastavení sítě) Alarm Setting (Nastavení alarmů) Popis tlačítek PTZ WebViewera Popis tlačítek Remote Console Nastavení systému Remote Console Popis tlačítek ovládacího panelu PTZ Použitie Remote Playback (Vzdálené přehrávání) Popis tlačítek pro Local Playback (Lokální přehrávání)

6 Výběr a uložení segmentu zaznamenaného video souboru Popis tlačítek RealTime Playback Popis tlačítek Download a Playback Kapitola7 Použití HandyViewer pro přístup k DVR Serveru Použití PDAViewer pro přístup k DVR Serveru Instalace PDAViewer přes ActiveSync Instalace PDAViewer z internetu Použití aplikace PDAViewer Přehrávání pomocí aplikace PDAViewer Použití JavaViewer pro přístup k DVR Serveru Instalace JavaViewer z DVR Serveru Použití JavaViewer Kapitola8 Použití Web nástrojů Remote isetup Přidání DVR serveru Vzdálené nastavení systému System Setting (nastavení systému) Camera Setting (nastavení kamer) Record Setting (nastavení záznamu) Network Setting (nastavení sítě) Alarm Setting (nastavení alarmů) Remote ibackup Zálohování zaznamenaných dat z DVR serveru Příloha A Registstrace doménového jména Příloha B Síťové porty

7 Kapitola1 Úvod 1.1 Obsah balení EH1004H-4 Nano (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) EH1004H-4 Nano (2) Rychlá instalační příručka (3) Software CD (Obsahuje uživatelský manuál) (4) Dálkové ovládání (Obsahuje baterie) (5) Napájecí adaptér (6) Napájecí kabel * Napájecí kabel je dodaný podle krajiny. (7) Šroubky pro instalaci pevného disku EH1008H-4 Nano (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) EH1008H-4 Nano (2) Rychlá instalační příručka (3) Software CD (Obsahuje uživatelský manuál) (4) Dálkové ovládání (Obsahuje baterie) (5) DVI kabel (6) Power adaptér (7) Napájecí kabel * Napájecí kabel je dodaný podle krajiny. (8) Šroubky pro instalaci pevného disku 7

8 1.1.3 Volitelné příslušenství IR rozšiřující kabel 1.2 Přední panel EH1004H-4 Nano/EH1008H-4 Nano Název Funkce (1) Indikátor napájení Indikuje stav zařízení. Když LED svítí, DVR je zapnuté. (2) Indikátor záznamu Když DVR ukládá záznam, LED dioda bliká. (3) IR Senzor Přijímá signál z dálkového ovládání pro ovládání DVR. (4) IR Senzor port Port pro připojení rozšiřujícího IR kabelu (rozšiřující IR kabel je volitelný) (5) USB port (myš) Pro připojení USB myši. Pro připojení USB zařízení, např: USB flash disk, externí hard disk, myš. (6) USB port i USB disk musí být naformátovaný systémem FAT Zadní panel EH1004H-4 Nano Model 1(2 Spot Monitor port) 8

9 Název Funkce (1) Video vstupy 1~4 Vstupy pro připojení signálu z kamer (kanál 1 ~ 4). (2) Analogové SPOT výstupy 1/2 Analogové výstupy pro připojení SPOT monitoru, pro zobrazení alarmové události. (3) VGA Out Výstup pro připojení LCD monitoru. (4) esata port Pro připojení esata RAID. (5) LAN Port Ethernet připojení 10/100Mbps. (6) Audio In/Audio Out Vstup/výstup zvukového signálu (mikrofon anebo reproduktor). - Audio vstupy:4 kanály - Audio výstup: 1 kanál i Audio vstupní modul a výstupní modul potřebují vlastní napájecí zdroj. (7) Sensor In Podporuje 4 alarmové vstupy. (8) Relay Out 1 relé výstup. (9) RS485 Port pro připojení řízení PTZ kamer (Viz kapitola 1.5). (10) Tlačítko napájení Tlačítko na zapnutí DVR. (11) 12V DC konektor Pro připojení napájecího zdroje. (12) RS232 port Pro připojení POS zařízení. (13) Lock Pro uzamknutí přístroje DVR, aby se zabránilo jeho odnesení EH1008H-4 Nano Model 1(2 Spot Monitorové výstupy) Název (1) Analogové SPOT výstupy 1/2 Funkce Analogové výstupy pro připojení SPOT monitoru, pro zobrazení alarmové události. (2) VGA Out Výstup pro připojení LCD monitoru. (3) esata port Pro připojení esata RAID. 9

10 Název Funkce (4) LAN Port Ethernet připojení 10/100Mbps. (5) Audio In/Audio Out Vstup/výstup zvukového signálu (mikrofon anebo reproduktor). - Audio vstupy:4 kanály - Audio výstup: 1 kanál i Audio vstupní modul a výstupní modul potřebují vlastní napájecí zdroj. (6) Sensor In Podporuje 4 alarmové vstupy. (7) Relay Out 1 relé výstup. (8) RS485 Port pro připojení řízení PTZ kamer (viz kapitola 1.5). (9) Tlačítko napájení Tlačítko na zapnutí DVR. (10) 12V DC konektor Pro připojení napájecího zdroje. (11) Video vstupy Vstupy pro připojení signálu z kamer (kanál 1~8). (12) RS232 port Pro připojení POS zařízení. (13) Lock Pro uzamknutí přístroje DVR, aby se zabránilo jeho odnesení. 1.4 Nastavení DVR Instalace pevného disku i - Pro seznam kompatibilních disk, navštivte stránku Embedded Hybrid DVR/NVR AVerDiGi EH1004H-4 Nano anebo AVerDiGi EH1008H-4 Nano Hardware Recommendations - Externí pevný disk možné použít jen pro zálohu. Prosím nepoužívejte externí USB harddisk pro záznam. Ze "seznam kompatibilních pevných disků "ve výše uvedeném seznamu doporučených pevných disků vyplívá, že tyto komerčně dostupné pevné disky byly testovány s produktem AVerMedia EH1000 a fungovaly dobře za běžných provozních podmínek. AVerMedia nezaručuje ani neposkytuje žádné záruky, výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené s ohledem na spolehlivost funkce pevného disku nebo jeho kompatibilitu. V žádném případě AVerMedia není odpovědná za škody, pokud jde o jakékoliv přerušení podnikání klientů, ušlý zisk, ztráty programů nebo jiných dat na vašem system, nakládání s informacemi či jinak. To zahrnuje přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z neslučitelnosti vzniklé použitím těchto pevných disků, i když AVerMedia výslovně informuje o riziku vzniku takových škod. Veškerá rizika vyplývající z použití jakýchkoliv informací nese příjemce. Uživatel může do DVR nainstalovat jeden SATA pevný disk. Obrázky níže informují jak správně vložit pevný disk do DVR: 10

11 1. Odstraňte všechny šroubky (ze stran a zadního panelu) 2. zatlačte kryt dozadu a vytáhněte ho. Kryt je trochu těsný, důkladně ho uchopte rukama. 3. Otočte kryt a vložte SATA pevný disk (vrchní stranou dolů) do držáku HDD. 4. Zašroubujte pevný disk (z obou stran) Umístit pevný disk lícem dolů a konektor rozhraní pevného disku ve směru jak je na obrázku. 5. Držte kryt a připojte napájecí kabel a SATA kabel do pevného disku. 6. Potom otočte kryt a opatrně ho nasaďte nazpět. 11

12 7. Držte kryt souběžně s jednotkou DVR a dejte ho zpět na přístroj DVR, pozor na otřesy, protože se může poškodit pevný disk, který je uvnitř krytu. 8. Nakonec potlačte kryt dopředu a zašroubujte Připojení zařízení USB disk a externí disk musí být naformátované systémovým souborem FAT32. i - Všechny připojené zařízení potřebují vlastní napájecí zdroj. - Je možné připojit IP kamery do rozlišení 1.3 M s kompresí H.264/MPEG4/ MJPEG na prvé 4 kanály a 2.3M s MJPEG kompresí na prvý kanál. EH1004H-4 Nano i EH1004H-4 Nano podporuje 4 analogové anebo IP kamery. Na zadním panelu přístroje DVR, může uživatel připojit až 4 kamery v kombinaci analogových a IP kamer. DVR také umožňuje připojit 4 alarmové zařízení, 1 poplašné zařízení, a LCD monitor. Pro připojení postupujte podle obrázku níže: 12

13 EH1008H-4 Nano i EH1008H-4 Nano podporuje jen první 4 kanály pro připojení IP kamer. Na zadním panelu přístroje DVR, může uživatel připojit až 8 kamer v kombinaci analogových a IP kamer (maximálně však jen 4 IP kamery). DVR také umožňuje připojit 4 alarmové zařízení, 1 poplašné zařízení, a LCD monitor. Pro připojení postupujte podle obrázku níže: EH1004H-4 Nano/EH1008H-4 Nano Pro zálohování nahraného videa, zapojte USB flash disk nebo externí disk do portu USB, který se nachází na předním panelu DVR, a pak použijte OSD menu pro export záznamu a přiložený software pro přehrávání. Pro připojení postupujte podle obrázku níže: 13

14 1.5. Senzor, Relé a RS485 svorkovnice Senzor a Alarm umožňuje připojit až 4 čidla, 1 reléový výstup a PTZ kamery. Stačí připojit externí čidlo, relé, a řízení PTZ kamery pomocí kabelů přímo na svorku. Podívejte se do níže uvedené tabulky pro lokalizování, které zdířky jsou přiřazeny vstupem čidla, relé atd Audio In/Out Svorky Pin# Definice 1 Audio vstup 2 Audio vstup 3 Audio vstup 4 Audio vstup G OUT Audio svorka zem Audio výstup Senzor svorky Senzor Pin # Definice 1 Senzor 1 signál 2 Senzor 2 signál G Senzor zem 3 Senzor 3 signál 4 Senzor 4 signál G Senzor zem Relé svorky Relay Pin # Definice C1 Relay Com 1 NO NC Relé Normal Open Relé Normal Close RS485 svorky Pro připojení PTZ kamery přes RS485 rozhraní, se podívejte na tabulku níže, která popisuje propojení DVR a kamery. 14

15 Pin # Strana DVR Strana PTZ TX+ RS485 TX+ signál RS485 RX+ signál TX- RS485 TX- signál RS485 RX- signál RX+ RS485 RX+ signál RS485 TX+ signál RX- RS485 RX- signál RS485 TX- signál i Jestliže uživatel použije 2 vodiče pro připojení PTZ kamery, připojte je do svorek RS-485 TX+ a TXna straně DVR. 1.6 Popis tlačítek dálkového ovládání Pro ovládání DVR použijte přiložené dálkové ovládání. Název Funkce (1) Přepnutí do režimu přehrávání (2) Spuštění/zastavení záznamu videa. Pro zastavení záznamu je požadovaná autorizace. (3) Vyvolání menu systému. (4) Pro posun nahraného videa. (5) Spuštění přehrávání. Pozastavení přehrávání. (6) Přehrávání videa vyšší rychlostí (1x ~ 32x). (7) Výběr času a data pro přehrávání. (8) Nastavení přehrávání segmentu videa od A bodu do B bodu a opakování přehrávání na sledovací obrazovce. (9) Záloha nahraného videa na USB flash disk. (10) Vyresetování alarmoého stavu. (11) Přepnutí do režimu E-mapa. (12) Vyvolání ovládacího panelu PTZ. Stlačte tlačítko jednou pro zavření ovládacího panelu PTZ. ještě Název Funkce 15

16 Stlačte pro vstup do FN módu (V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí znak Fn+ ). Pro ukončení FN módu stlačte ještě jednou. + : Přepnutí do jednotkového zobrazení + : Přepnutí zobrazení na QUAD + : Přepnutí na zobrazení 9 oken (13) + : Přepnutí zobrazení na : povolit/zakázat autoscan + : Přepnutí zobrazení na celou obrazovku i +,, ~ nemají žádnou funkci. Název Funkce (14) Povolení funkce auto pan. (15) Přesun PTZ kamery do preset pozice. Stlačte PS+. Potom zvolte číslo presetu tlačítky ( ~ ). tlačítko, na obrazovce se zobrazí Otočení PTZ kamery vlevo. (16) Pohyb kurzorem myši vlevo. Otočení PTZ kamery vpravo. Pohyb kurzorem myši vpravo. (16) Pohyb optiky PTZ kamery nahoru. Pohyb kurzorem myši nahoru. Pohyb optiky PTZ kamery dolů. Pohyb kurzorem myši dolů. Potvrzení anebo vykonání výběru. (17) Speed + : Urychlení pohybu objektivu PTZ kamery Speed - :Zpomalení pohybu objektivu PTZ kamery ~ ~ jako čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 0. (18) 16

17 :! : $ : % : # : ^ ~ Volba čísla kamery v přehrávaní a v živém zobrazení. + ~ Jako pozici presetu v PTZ ovládacím režimu. + ~ Pomocí tlačítka můžete měnit různé režimy zobrazení, povolit auto scan a režim celé obrazovky. (19) Zoom + : Přiblížení pohledu PTZ kamery Zoom - :Oddálení pohledu PTZ kamery (20) Pro doostření optiky PTZ kamery (21) Pro doostření optiky PTZ kamery i a tlačítka nejsou pro tento model použité. 17

18 Kapitola2 Použití DVR 2.1 První použití DVR 1. připojte myš do DVR (do předního USB portu). 2. Připojte všechny potřebné externí zařízení. i DVR nepodporuje napájení pro externí zařízení. 3. Zapojte napájecí zdroj do napájení a zapněte DVR. 4. Prosím chvíli počkejte, dokud se DVR nespustí. Po spuštění DVR se zobrazí obrazovka sledování. 5. Formát pevného disku: Jestliže je pevný disk do DVR instalovaný poprvé, prosím nejdřív disk naformátujte. Pro naformátování disku postupujte podle kroků níže. i - Ještě než začnete disk formátovat, zastavte nahrávání. - Po dobu formátování disku, se využití procesoru bude blížit k 100%. Odezva DVR může být zpomalená. a. Klikněte na Setup a zadejte jméno a heslo (Přednastavené ID je [admin] a přednastavené heslo je [admin]). b. Klikněte na System Add 18

19 c. Vyberte disk ze seznamu. d. Klikněte na tlačítko Format a potom na tlačítko Start pro spuštění formátování disku. e. Až je formátování dokončené, klikněte na tlačítko OK. 6. Nastavení data a času: Pro správné ukládání záznamu je potřebné nastavit správný systémový datum a čas. Pro nastavení data a času pokračujte podle kroků níže: a. Klikněte na Setup a zadejte jméno a heslo (Přednastavené ID je [admin] a přednastavené heslo je [admin]). b. Vyberte System. c. V položce Date and Time Setting, klikněte na tlačítko Setting System Date and Time (nastavení systémového data a času). d. Vyberte rok a měsíc pomocí šipek a vyberte datum. Potom nastavte čas a klikněte na tlačítko OK. 7. Připojení kamer: DVR podporuje IP a analogové kamery. Analógová kamera a. Připojte analogovou kameru pomocí video kabelu do DVR. b. Klikněte na Setup Camera c. Zvolte požadovaný kanál a označte Enable pro povolení kanálů. d. Zvolte Input (vstup) jako Analog Camera. e. V záložce Camera (kamera), označte Display (zobrazení) pro povolení zobrazení kanálu na sledovací obrazovce. Potom zadejte Name (název) a Description (popis) pro daný kanál. Označte Enable Audio (povolit zvuk) pro povolení záznamu zvuku z vybraného audio vstupu (audio vstupy se nacházejí na zadním panelu DVR) pro vybraný kanál. Například: uživatel povolí záznam zvuku a vybere audio vstupní kanál 1 pro kameru 4. Potom, DVR zaznamená video z kamery 4 a zvuk z audio vstupu 1 společně. V režimu přehrávání, bude uživatel slyšet přehrávání videa z kanálu 4, zvuk z audio vstupu 1. f. Nastavte bright (jas), contrast (kontrast), hue (odstín), a saturation (sytost) pro kameru. g. Klikněte na OK. 19

20 i IP kamera - EH1008H-4 Nano podporuje jen první 4 kanály pro připojení IP kamer. - EH1004H-4 Nano podporuje 4 analogové anebo IP kamery. - Je možné připojit IP kamery do rozlišení 1.3 M s kompresí H.264/MPEG4/ MJPEG na první 4 kanály a 2.3M s MJPEG kompresí na první kanál. a. Klikněte na Setup Camera. b. Zvolte požadovaný kanál a označte Enable pro povolení kanálu. c. Zvolte Input (vstup) jako IP Camera. d. V záložce Camera, označte Display (zobrazení) pro povolení zobrazení kanálu na sledovací obrazovce. Potom zadejte Name (název) a Description (popis) pro daný kanál. Potom, vyberte kanál pro povolení zvuku Enable Audio. e. V záložce Camera Information, klikněte na IP Setting pro detailní nastavení. f. V okně IP Camera Setting, klikněte na Protocol, vyberte Protocol, Model, a Video Format. g. Zadejte IP adresu do kolonky IP Camera site anebo zadejte URL pro IP kameru. h. Povolte Authentication a zadejte ID a password jestliže IP kamera požaduje přístup autorizací. i. Pro uložení nastavení klikněte na OK. j. Jestliže je IP kamera připojená, měla by se uživatelovi zobrazit informace Protokol, Model, Video 20

21 formát, IP, port a kanál. k. Pro připojení další IP kamery postupujte podle kroků výše Použití virtuální klávesnice Jestliže není k dispozici klávesnice, uživatel může použít virtuální klávesnici. Pro vyvolání virtuální klávesnice klikněte na tlačítko tlačítko Caps. Pro ukončení klikněte na Esc. anebo klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku. Pro velké písmena, klikněte na 21

22 2.2 Popis tlačítek živého zobrazení (Preview) Název (1) Logout (Odhlášení) Funkce - Reboot: (Restart) - restart DVR, je požadováno zadání hesla. - Power Off: (Vypnout) - vypnutí DVR, je požadováno zadání hesla. - Login: (Přihlášení) pro přihlášení uživatele s jiným ID do systému. - Cancel: (Zrušit) Návrat do aplikace DVR. (2) Režim Výběr ze čtyř různých režimů zobrazení kamer. zobrazení i Jestliže jste v režimu jednokanálového zobrazení, pravým tlačítkem myši a potáhnutím můžete zvětšit vybraný čtverec obrazu, pro návrat na původní velikost klikněte znova pravým tlačítkem myši. V režimu zobrazení full screen (celá obrazovka), není tato funkce podporovaná. (3) Record (Záznam) Spuštění/zastavení záznamu. (4) Emap (E mapa) Zobrazení mapy oblasti, a umístnění kamery / snímače / relé a varování (viz kapitola 2.2.1). (5) Network (Síť) povolení/zakázání vzdáleného přístupu. Tato funkce umožňuje přístup na DVR ze vzdáleného místa (např. přes internet). Přednastavený je zákaz této funkce. 22

23 Název (6) Setup (Nastavení) Funkce Konfigurace systémových nastavení. (viz kapitola 3) (7) PTZ Zobrazení ovládacího panelu PTZ (viz kapitolu 2.2.2) (8) Preview (Náhled) (9) Playback (Přehrávaní) Přepnutí do režimu živého zobrazení. Přepnutí do režimu přehrávání. Tato funkce umožňuje prohlížet zaznamenané video. (viz kapitolu 2.3) (10) Status bar Zobrazení aktuálního data, času, volného místa na disku a teploty systému. (11) ID kamery Zobrazení čísla vybrané kamery. V režimu jednokanálového zobrazení klikněte na číslo kamery, kterou chcete zobrazit. (12) Snapshot Snímání a uložení snímku obrazovky ve formátu *.jpg. (Snímek) i Před stlačením tlačítka Snapshot připojte do DVR USB flash disk. (13) Event log (Události) Zobrazení aktivit, které se odehrávají v systému. (viz kapitola 2.2.3) (14) AutoScan Spuštění/zastavení cyklování obrazu. (15) Full screen (Celá obrazovka) Celoobrazovkový režim. Pro návrat klikněte pravé tlačítko myši anebo ESC na klávesnici, anebo klikněte na ikonu šipek. Po přepnutí do režimu celé obrazovky v multizobrazovacím režimu, klikněte levým tlačítkem pro přepnutí na zobrazení jen jedné z kamer. (16) Alarm Záznam a zobrazení alarmových informací. (17) Virtual Keyboard (Virtuální klávesnice) Kliknutím zobrazíte virtuální klávesnici. 23

24 2.2.1 Nastavení a použití Emapy E-Mapa může obsahovat až 8 map ve formátu *. jpg. Můžete do ní umístit kamery, senzory a relé. Nastavení emapy 1. Klikněte na Emap. 2. Když se na obrazovce objeví Emap, klepněte na oblast s čísly (1 až 8) a vyberte místo, kam chcete vložit mapu e map. 3. Klikněte na Load Map (Načíst mapu) pro vložení mapy. Po otevření dialogového okna najděte a vyberte požadovanou mapu a klikněte na tlačítko Open (Otevřít) pro její načítání. 4. Když se vložená mapa zobrazí na obrazovce Emap, klepněte na tlačítko Edit (Editovat). Nyní můžete na mapu přetáhnout kameru, snímač, relé. Ikony na mapě mohou být umístěny kdekoli. Pokud hodláte umístit ikonu na mapě na jiné oblasti, budete muset přetáhnout ikonu zpět na černý panel v dolní části obrazovky Emap a pak ji znovu přenést do oblasti, kde ji chcete umístit. Aby se vrátili všechny ikony zpět do černé tabulky v dolní části obrazovky Emap klepněte na tlačítko Reset Icon (Obnovit ikony). 5. Jestliže máte ikony správně rozložené, klikněte na tlačítko Save (Uložit) pro uložení nových nastavení. Pro ukončení Emapy, klikněte na tlačítko Close (Zavřít). Použité Emapy 1. Klikněte na ikonu E-map. 2. Na obrazovce Emapy, klikněte na ikonu kamery umístněné na mapě a v pravém horním rohu obrazovky Emap se zobrazí video z kamery. V pravém dolním rohu obrazovky Emap, je zobrazený seznam všech událostí. 3. Pro ukončení Emapy, klikněte na tlačítko Close (Zavřít). 24

25 2.2.2 Popis tlačítek PTZ ovladače kamery Název Funkce (1) Close (Zavřít) Ukončení PTZ ovladače kamery. (2) Setup (Nastavení) Konfigurace PTZ kamer.(viz kapitola a Kapitola ) (3) AutoPan Automatické spuštění kamery v sledu presetů. (4) Focus +/- Manuální doostření obrazu PTZ kamery. (5) Zoom +/- Přiblížení a oddálení obrazu PTZ kamery. (6) Směrové tlačítko Tlačítko pro nasměrování PTZ kamery do požadované pozice. (7) Kamera ID Zobrazení čísla PTZ vybrané kamery. (8) Uložení preset pozice (9) Ovládání rychlosti optiky (10) Čísla preset pozic kamer Uložení čísla pozice PTZ kamery. Vyberte kameru, nasměřujte a zazoomujte ji na požadované místo a klikněte na číslo, pod kterým chcete daný preset uložit. Nastavení rychlosti pohybu kamerové optiky. Pohyb kamery do požadovaného presetu. (11) Grupa AutoPan Vyberte automatický pohyb kamery po presetech ze skupiny. 25

26 Nastavení analogové PTZ kamery 1. Vyberte kanál analogové PTZ kamery v režimu živého zobrazení. 2. Klikněte na tlačítko PTZ v režimu živého zobrazení. Na obrazovce se zobrazí PTZ ovládací panel. 3. V ovládacím panelu PTZ klikněte na tlačítko Setup (Nastavení),(viz též kapitolu 2.2.2). 4. Když se zobrazí dialogové okno PTZ setup (PTZ nastavení), vyberte číslo kamery a zaškrtněte políčko Use PTZ pro povolení PTZ. Nastavení pohledu PTZ kamery pro nastavení presetu. 5. V sekci Connection settings (nastavení připojení), vyplňte následující volby. Potom klikněte na tlačítko Save pro uložení nových nastavení. - COMPort: Připojovací port je fixní a nedá se měnit. Předvolený port je RS ID: Zadejte ID vaší PTZ kamery. - Baud Rate: Nastavte požadovanou přenosovou rychlost pro vaši PTZ kameru. - Protocol: Ze seznamu vyberte požadovaný protokol pro vaši PTZ kameru. 6. V sekci Preset Setting (Nastavení presetů), použijte ovládací panel pro nastavení pozice kamery a výběru čísla presetu. Nastavte DwellTime (čas zpoždění)(1-60 sec) - čas jak dlouho kamera setrvá v této poloze, dokud se nepřesune na další pozici. Klepněte na tlačítko Save (Uložit) pro uložení nastavení presetu i Zesvětlené funkce DVR nepodporuje. 7. Podobně postupujte pro uložení dalších presetů pro kameru. 8. Restore AutoPan Time: nastavení času, po kterém se kamera automaticky přepne do auto pan, odkdy byla naposledy přesunuta manuálně. Zaškrtněte toto políčko a nastavte časové období pro povolení této funkce 9. Po ukončení všech nastavení klikněte na tlačítko OK pro ukončení PTZ nastavení. Klikněte na tlačítko Cancel (Zrušit) pro ukončení bez uložení nových nastavení. 26

27 Nastavení IP PTZ kamery Pokud je IP PTZ kamera úspěšně připojena do systému DVR, může uživatel použít funkci PTZ přímo bez jakékoliv konfigurace. Pro připojení IP PTZ kamery, viz kapitola V ovládacím panelu PTZ, můžete nastavit předvolby pro pozici kamery (Preset). Počet přednastavených pozic je v závislosti na podpoře IP PTZ kamery. Například: značka IP kamery podporuje pouze 4 přednastavené pozice. Proto uživatel může nastavit jen 4 presety. Pro maximální počet presetů podporovaných pro kameru, se obráďte na manuál k dané kameře. Pro nastavení presetů, postupujte podle pokynů níže. i Zesvětlené funkce DVR nepodporuje. 1. Vyberte kanál IP PTZ kamery v režimu živého zobrazení. 2. Klikněte na tlačítko PTZ v režimu živého zobrazení. Na obrazovce se zobrazí PTZ ovládací panel. 3. V ovládacím panelu PTZ, použijte směrové tlačítka pro nastavení pozice IP kamery. 4. Potom klikněte na ikonu Setup (Nastavení) (viz též Kapitola 2.2.2). Zobrazí se okno Preset Settings (Nastavení pozice). 5. Vyberte Preset Number (Číslo presetu) pro přirazení k aktuální pozici PTZ kamery. Klikněte na tlačítko Save (Uložit) pro uložení čísla pozice. 6. Nastavte DwellTime (čas zpoždění) - čas jak dlouho kamera setrvá v této poloze, dokud se nepřesune na další pozici. 7. Pro uložení dalších presetů opakujte kroky 3 až Restore AutoPan Time: nastavení času, po kterém se kamera automaticky přepne do auto pan, odkdy byla naposledy přesunutá manuálně v sekundách. 9. Klikněte na tlačítko OK pro ukončení nastavení. 27

28 3 Použití Event Log Viewer (prohlížeč událostí) Zobrazení záznamů a o aktivitách systému. Zobrazení aktuální strany logů. Klikněte na tlačítko Event Log v hlavní obrazovce DVR systému. Zobrazí se okno událostí. V položce Date (datum), zadejte požadovaný datum, ze kterého chcete zobrazit události. Z filtru událostí Event (událost), System (systém), Operation (operace), Network (síť) anebo All (všechny) vyberte, které zaznamenané události chcete zobrazit. Použijte skrolovací tlačítko pro přechod na následující, předcházející, první anebo poslední stranu seznamu událostí. Pro obnovení seznamu událostí klikněte na tlačítko Refresh (obnovit). Pro ukončení okna událostí klikněte na tlačítko Close (zavřít). 28

29 2.3 Popis ovládacích tlačítek Přehrávání Pro přepnutí do režimu přehrávání klikněte na tlačítko Playback v pravém dolním rohu obrazovky systému. Název Funkce (1) Režim Výběr ze čtyř různých režimů zobrazení pro přehrávání zaznamenaného videa z kamer anebo z zobrazení jedné kamery v režimu jednotkového zobrazení. i V případě, že jste v režimu jednokanálového zobrazení, pravým tlačítkem myši a potáhnutím můžete zvětšit vybraný čtverec obrazu, pro návrat na původní velikost klikněte znovu pravé tlačítko myši. V režimu zobrazení full screen (celá obrazovka), není tato funkce podporovaná. NH1000H-4 Nano série nepodporuje 13 a 16 kanálové multi zobrazení. (2) Progress bar Zobrazení průběhu přehrávaného souboru. Posouváním běžce můžete urychlit vyhledávání v záznamu. (3) Hodinové Vyber hodiny, z kterých chcete zobrazit zaznamenané video. tlačítka i Hodinové tlačítka zobrazují 24-hodinový interval. Modrá barva nad hodinou znázorňuje, jestli je v dané hodině zaznamenané video. Červená barva nad hodinou zobrazuje aktuálně vybranou hodinu. 29

30 Název (4) Ovládací tlačítka přehrávání Funkce Zleva doprava: Begin: Přechod na začátek zaznamenaného video souboru. Previous: Přechod na předcházející snímek. Slower: Přehrávání zaznamenaného videa zpomaleně 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x, 1x, 1/2X, 1/4X. Rewind: Zpětné přehrávání zaznamenaného videa. Pause: Pozastavení přehrávaného videa. Play: Přehrávaní zaznamenaného videa. Faster: Přehrávaní zaznamenaného videa vyšší rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x, 32x anebo 64x. Next: Přechod na následující snímek. End: Přechod na konec zaznamenaného video souboru. (5) Datum Vyberte datum z kalendáře a čas od 00 do 23 pro výběr místa, kde chcete začít přehrávat i zaznamenané video. Čísla od 00 do 23 zobrazují 24-hodinový interval. Čísla od 01 do 08 zobrazují číslo kamery (ID). Modře zabarvené rámečky indikují, že v daném časovém intervalu je zaznamenáno video. Červený sloupec znázorňuje, kde se začne přehrávat video. (6) Preview Přepnutí do režimu živého zobrazení (7) Playback Přepnutí do režimu přehrávání. (8) Status bar Zobrazení data, času a rychlosti přehrávání zaznamenaného videa. (9) ID kamery Zobrazení čísla vybrané kamery. V režimu jednokanálového zobrazení klikněte na číslo kamery, kterou chcete zobrazit. (10) Export Export obsahuje funkce - Snapshot (snímek), Output Video Clip (video klip), a Backup (záloha). Snapshot (snímek): Sejmutí a uložení snímku obrazovky ve formátu *.jpg. Output Video Clip (video klip): Uložení vybrané části videa ve formátu *.dvr na USB flash disk (viz kapitola 2.3.1). i Backup (záloha): Uložení přehrávaného souboru na USB zařízení (viz též kapitolu 3.6) Prosím USB flash disk zapojte do DVR zařízení dříve než vykonáte některou z funkcí Export (Snapshot-snímek, Output Video Clip-video klip, anebo Backup-záloha). (11) Segment Vybrání části nahraného videa (viz též kapitolu 2.3.1). 30

31 Název (12) Full screen (Celá obrazovka) Funkce Celoobrazovkový režim. Pro návrat klikněte pravým tlačítkem myši anebo ESC na klávesnici, anebo klikněte na ikonu šipek. Po přepnutí do režimu celé obrazovky v režimu multi zobrazení, klikněte levým tlačítkem na okno kamery, kterou chcete zobrazit na celou obrazovku, pro návrat na multi zobrazení znovu klikněte levým tlačítkem. (13) Event log (Události) (14) Bookmark (Záložka) (15) Find Next (Najít další) (16) Event Search (Vyhledávání v událostech) (17) De-interlace (Deinterlacing) Zobrazení aktivit, které se odehrávají v systému. (Viz též kapitola 2.2.3). Označení referenčního bodu při přehrávaní zaznamenaného video souboru, do které se později můžete vrátit (viz též kapitola 2.3.2). Vyhledání další události. Toto tlačítko můžete využít, pokud použijete funkci Event Search (vyhledávání v událostech). Vyhledávání záznamu podle aktivit systému (např., Senzor, pohyb, Ztráta videosignálu). (viz též kapitola 2.3.3) Pro zvýšení kvality videa. Nastavte de-interlace režim na #1, pro snímání statického obrazu a #2, pro snímání pohyblivého obrazu. 31

32 2.3.1 Výběr a uložení segmentu zaznamenaného videa 1. Použijte ovládací tlačítka přehrávání nebo myš a pozastavte video, kde chcete nastavit začátek segmentu. Klepněte na tlačítko Segment pro nastavení počáteční značky. 2. Použijte ovládací tlačítka přehrávání anebo myš a pozastavte video, kde chcete nastavit konec segmentu. Potom klikněte na tlačítko Segment pro nastavení koncové značky. Pro zrušení segmentu klikněte znova na tlačítko Segment. 3. Klikněte na Export > Output Video Clip pro uložení vybraného segmentu. 4. V dialogovém okně Save As (uložit jako) vyberte formát souboru a zadejte jeho název Bookmark (záložka videa) 1. Klikněte na tlačítko Bookmark 2. V dialogovém okně Bookmark, můžete vykonat následující: - Add (Přidat) vytvoření nové referenční značky v seznamu záložek. Klikněte na tlačítko Add (Přidat), zobrazí se dialogové okno editora záložek (Bookmark Editor). Zadejte jméno anebo krátký popis do kolonky Mark (Značka). Potom klikněte na tlačítko OK pro uložení záložky. - Edit (Upravit) změna popisu záložky. - Delete (Vymazat) odstranění vybrané záložky ze seznamu. - Delete All (Vymazat všechno) odstranění všech značek ze seznamu. - Exit (Konec) zavření dialogového okna záložek (Bookmark). 3. Vyberte a klikněte na jednu ze značek v seznamu pro její přehrání. 32

33 2.3.3 Použití Event Search (vyhledávání v událostech) 1. Klikněte na obrazovku zobrazení, z které chcete vykonat vyhledávání. 2. Klikněte na tlačítko Event Search. Na obrazovce se zobrazí dialogové okno Event Search Setting (nastavení vyhledávání událostí). 3. V okně event search setting (nastavení vyhledávání událostí), zaškrtněte typy zaznamenaných událostí, které chcete vyhledat. Pro začátek vyhledávání klikněte na tlačítko OK. Video vyhledávání se zastaví na prvním snímku, kde nastala požadovaná změna. Pro pokračování vyhledávání klikněte na tlačítko. 4. Na vyhledávání můžete také nastavit časový úsek. V části Searching Duration (Trvání vyhledávání), nastavte Begin Time (čas začátku) a End Time (čas ukončení). V části Searching Duration (Trvání vyhledávání), nastavte Begin Time (čas zahájení) a End Time (čas ukončení). Nastavte Searching Interval (vyhledávací interval), systém nebude zobrazovat stejné události, které nastali v období, které nastavil uživatel. Potom klikněte na tlačítko OK pro spuštění vyhledávání. Systém DVR automaticky nastaví End Time (ukončení času) na 3 dny předem jako je Begin Time (začátek i času). Pokud jsou údaje o událostech kratší než 3 dny, systém DVR nastaví Konec na aktuální datum. Čas ukončení je nastavitelný. 5. Potom se zobrazí dialogové okno Event Search Setting, s vybranými položkami 33

34 Kapitola3 Nastavení DVR Systému V režimu Preview (náhled), klikněte na tlačítko DVR, z menu vyberte položku, které nastavení chcete změnit. pro nastavení DVR. Zobrazí se konfigurační menu 3.1 System (nastavení systému) V dialogovém okně System setting (Nastavení systému), klikněte na tlačítko OK pro uložení nových nastavení, klikněte na Cancel (zrušit) pro ukončení nastavení bez uložení. (11) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (7) (8) (14) (9) (10) (1) Storage Path (Úložiště) Nastavte HDD, na který se budou ukládat záznamy. V případě, že máte víc než jedno paměťové zařízení, systém automaticky uloží data na další úložné zařízení. Jestliže chcete vložit další zařízení pro ukládání, klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vyberte složku pro ukládání souborů. Pokud chcete odstranit vybranou cestu, klikněte na tlačítko Delete (Vymazat). Jestliže je pevný disk v systému použitý poprvé, prosím před začátkem jeho používání ho nejdřív naformátujte. Pokud chcete formátovat pevný disk, vyberte pevný disk a klikněte na tlačítko Format (Formát). 34

35 i - Před formátováním disku, prosím zastavte záznam a všechny operace DVR. - Během formátování disku, se využití procesoru bude blížit k 100% odezva DVR může být zpomalená. (2) Delete recorded data after (Vymazat zaznamenané data po) Jestliže chcete automaticky vymazávat záznam po určitých dnech, povolte funkci Delete recorded data after (Vymazat zaznamenané data po) a zadejte počet dní do kolonky Days (Dni). (3) Delete event and alarm log after (Vymazat události a alarmové záznamy po) Pokud chcete automaticky vymazávat události a alarmové záznamy po určitých dnech, povolte funkci Delete event and alarm log after (Vymazat události a alarmové záznamy po) a zadejte počet dní do kolonky Days (Dni). (4) Overwrite Enable (Povolení přepisu) Jestliže není na disku dost volného místa pro záznam, jednou hodinou dat, systém automaticky nahradí nejstarší data. (5) Language (Jazyk) Nastavení jazyku systému, na výběr je možnost z více jazyků. Předvolený jazyk je English (Angličtina). (6) Video Standard (Video norma) Výběr normy systému podle použitých kamer. Pokud je video norma vybraná nesprávně, zobrazí se deformované video. (7) Configuration (Konfigurace) Umožňuje vytvořit záložní kopii všech nastavení a umožňuje získat stejné nastavení zpět. Pokud chcete uložit aktuální nastavení, klikněte na tlačítko Export (Exportovat). Jestliže chcete nahradit nastavení tím, které jste uložili, klikněte na tlačítko Import (Importovat). i Před použitím funkcí Import anebo Export nastavení nejdřív připojte do DVR USB flash disk. (8) Spot Monitor Vyberte kamery, které chcete zobrazit na SPOT monitoru anebo zvolte All, pro zobrazení všech kamer. Označte Autoscan pro automatické přepínání obrazů na SPOT monitoru. (9) Touch Monitor (Dotykový monitor) 35

36 Pokud k DVR připojíte dotykový monitor, pro jeho správnou funkci ho musíte nejdřív zkalibrovat. 1. Připojte dotykový monitor k DVR serveru. 2. Zapněte DVR server a dotykový monitor. 3. Vyberte Setup System Touch Monitor Adjust. 4. Zobrazí se nastavovací okno pro kalibraci obrazovky. 5. Klikněte prstem na znaky + na monitoru, jeden po druhém, pro správné nastavení monitoru. 6. Pro odpojení dotykového monitoru, klikněte nejdříve na tlačítko Disconnect (Odpojit), potom vypněte napájení dotykového monitoru a odstraňte spojení mezi serverem DVR a dotykovým monitorem. (10) POS Nastavte, v kterém zobrazení kamery chcete zobrazovat data z POS zařízení. Klikněte na tlačítko Configuration (Nastavení) pro nastavení POS. Zobrazí se ipos console Setting (konzola nastavení POS). 1. V dialogovém okně POS Console Setting (konzola nastavení POS), klikněte na tlačítko Add (Přidat) pro nastavení nových POS, Modify (Upravit) pro změnu POS nastavení, a Delete (Vymazat) pro vymazání vybraných POS nastavení. Klikněte na tlačítko OK pro uložení a zavření okna POS Console Setting (konzola nastavení POS). 36

37 2. V dialogovém okně POS Mapping (POS mapování), klikněte na tlačítko OK pro uložení nastavení a na tlačítko Cancel (Zrušit) pro ukončení bez uložení nových nastavení. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Name (Název): Zadejte jméno pro popis POS. (2) Protocol (Protokol): Vyberte protokol pro vaše POS zařízení. (3) Skip first (Přeskočit první): Nastavte počet řádků, které chcete vynechat. (4) Font Color (barva fontu): Vyberte barvu textu POS dat. (5) Port Setting (Nastavení portu): Vyberte Local (Com port) který je připojený a nastavte Baud Rate (přenosová rychlost). 37

38 (6) Map to Channel (Mapovat pro kanál): Vyberte, která kamera bude zobrazovat přenášený text. (7) Text Filter (Filter textu): Zadejte slovo, které nechcete zobrazovat. (11) Miscellaneous (Různé) Playback mode (Režim přehrávání): Vyberte režim pro přehrávání videa. Select date and time (Výběr data a času): Vyberte datum a čas pro přehrávání. Play the last file (Přehrát poslední soubor): Automatické přehrávání videa z poslední hodiny. Instant Playback (Okamžité přehrávání): Automatické přehrávání právě zaznamenaného videa. Date Format (Formát data) Vyberte formát data, který chcete zobrazovat v režimu přehrávání. Auto Scan Period (Čas opakování auto scan) Nastavení časového odstupu funkce Auto Scan od 3 do 10 sekund. Tato funkce automaticky přepne na další video v cyklu v závislosti od nastavení časového odstupu. Activate CPU meter after system boot up (Aktivovat měřič CPU po spuštění systému) Zaškrtněte toto políčko pro povolení funkce zobrazení využití CPU na obrazovce automaticky po spuštění systému. Uživatel může zobrazit stav využití CPU kliknutím na tlačítko CPU Meter. Stav využití CPU, klikněte na X pro ukončení. (12) Login (Přihlášení) Povolení podmínek v sekci Login (Přihlášení), které má systém vykonat automaticky. - Auto Login after system boot up (Automatické přihlášení po spuštění systému) Automatické přihlášení do systému po jeho spuštění. - Auto Record after system boot up (Automatický záznam po spuštění systému) Po spuštění systému začne DVR automaticky ukládat záznam. - Auto start Network after system boot up (Automaticky spustit síť po spuštění DVR) Po spuštění systému se automaticky aktivuje možnost připojení po síti. - Default user (Předvolený uživatel) Automatické přihlášení zvoleného uživatele po spuštění systému. (13) Date and Time Setting (Nastavení data a času) - Adjust the DVR system time and date (Nastavení času a data DVR systému): Klikněte na tlačítko 38

39 Setting (Nastavení) pro výběr měsíce, data, hodiny a minuty. - Daylight Saving Time (Letní čas): Zaškrtněte políčko Daylight saving (Letní čas) pro povolení funkce letního času. Potom vyberte Start (Začátek) a End (Konec) Data/čas po kliknutí na Setting. - Daylight Bias (Odchylka letního času): Přiřaďte čas, pro letní časový posun ve vašem časovém pásmu. Například: pokud je časové pásmo na Slovensku, časový posun je 1 hodina. (14) Firmware Product Version (Verze produktu): Aktualizace firmware DVR. 1. Uložte soubor firmware do kořenového adresáře USB flash disku. Potom připojte USB flash disk to DVR serveru. 2. Klikněte na tlačítko Update (Aktualizovat), zobrazí se dialogové okno Firmware Upgrade (aktualizace firmware). 3. Vyberte USB flash disk ze seznamu. Jednotka DVR automaticky detekuje nový firmware. 4. Klikněte na tlačítko OK pro spuštění aktualizace. IPCam Module (IP Cam modul): Aktualizace seznamu podporovaných IP kamer. 1. Uložte soubor IP cam modulu do kořenového adresáře USB flash disku. Potom připojte USB flash disk do DVR serveru. 2. Klikněte na tlačítko Update (Aktualizovat), zobrazí se dialogové okno IPCam Module Firmware Upgrade (Aktualizace IP cam modulu) 3. Vyberte USB flash disk ze seznamu. Jednotka DVR automaticky detekuje nový IP cam modul. 4. Klikněte na tlačítko OK pro spuštění aktualizace. 39

40 3.2 Camera (Nastavení kamer) DVR systém podporuje 4/8 kamer v kombinaci analogových a IP kamer anebo jen analogových kamer. DVR systém podporuje IP kamery len na prvních čtyřech kanálech (K1 ~ 4) Nastavení IP kamery Kliknutím na Default vrátíte hodnoty zpět do výrobního nastavení. i - EH1008H-4 Nano podporuje jen první 4 kanály pro připojení IP kamer. - EH1004H-4 Nano podporuje 4 analogové anebo IP kamery - Je možné připojit IP kamery do rozlišení 1.3 M s kompresí H.264/MPEG4/ MJPEG na první 4 kanály a 2.3M s MJPEG kompresí na první kanál. (1) Ikony kamer Vyberte číslo kamery pro zobrazení jejího nastavení. Pro povolení/zakázání všech kamer zaškrtněte políčko ALL (Všechny). (2) Enable (Povolit) Povolení/zakázání vybrané kamery. Pokud není z kamery připojený signál, doporučujeme zakázat kameru (prázdné zaškrtávátko Enable). Systém potom nedetekuje ztrátu video signálu a nehlásí falešné poplachy. (3) Input (Vstup) Vyberte typ kamery jako IP Camera (IP kamera). (4) Camera (Kamera) - Display (Zobrazení) Povolení/zakázání zobrazení kamery. I když je video z vybrané kamery skryté, můžete ho nahrávat a zobrazit v režimu přehrávání. - Enable Audio (Povolit zvuk) Povolení/zakázání zvuku pro kameru. - Name (Název) 40

41 Změna názvu kamery. - Description (Popis) Přidání krátkého popisu kamery. (5) IP Camera Information (Informace o IP kameře) Nastavení IP kamery a zobrazení jejího aktuálního nastavení. Using IP Camera Motion (Použít detekci pohybu z kamery): Povolení použití funkce detekce pohybu z kamery, pokud ji kamera podporuje a povolení záznamu vyvolaného detekcí pohybu nastavené v IP kameře. IP Setting (Nastavení IP): Klikněte na tlačítko IP setting (Nastavení IP), pro přidání IP kamery. 1. Zaškrtněte políčko Protocol (Protokol) pro povolení nastavení IP kamery. 2. Vyberte Protocol (Protokol), Model (Model), Video Formát (Formát videa), a Channel (Kanál) IP kamery. 3. Zadejte IP adresu a port do kolonky IP Camera Site (Stránka IP kamery). 4. Uživatel také může zadat namísto IP adresy URL adresu kamery. 5. Jestliže IP kamera požaduje autorizaci, Povolte funkci Authentication (Autorizace) a zadejte ID a Password (Heslo) IP kamery. 6. Pro připojení k IP kameře klikněte na tlačítko OK. Detail (Detail): Pro nastavení parametrů IP kamery, klikněte na tlačítko Detail. Klikněte na tlačítko Default (Předvolené) pro návrat změn na předvolené hodnoty. 41

42 Uživatel může vybrat Video size (Velikost videa), Frame rate (Počet snímků), Bitrate Mode (režim datového toku) a Quality (Kvalitu) kamery. Uživatel také může nastavit Bright (Jas), Contrast (kontrast), Hue (Odstín), Saturation (Sytost), a I/O Control (Ovládání vstupů a výstupů) kamery. i Výběr a nastavení položek se může lišit v závislosti od použité IP kamery. I/O Control (ovládání vstupů/výstupů): Nastavení senzorů a relé IP kamery. Sensor Setting (Nastavení senzorů) 1. Klikněte na tlačítko Sensor (Senzor). 2. Klikněte na rolovací seznam a vyberte číslo senzoru. 3. Do položky Name (Název) zadejte název senzoru 4. Systém automaticky rozpozná vstupní informace o kameře, co se týká senzorů a relé. V sekci Content (Obsah), zadejte popis senzoru do položky Description (Popis). 5. V sekci Test, klikněte na tlačítko Test pro zkontrolování stavu senzoru. Červené pozadí znamená vysokou úroveň (high) a zelené pozadí znamená nízkou úroveň (low). 6. Klikněte na tlačítko OK pro konec a uložení nových nastavení, klikněte na tlačítko Cancel (Zrušit) pro ukončení nastavení bez uložení. 42

43 Relay Setting (Nastavení relé) 1. Klikněte na tlačítko Relay (Relé). 2. Z rolovacího seznamu vyberte číslo relé. 3. Do položky Name (Název) zadejte název relé. 4. Systém automaticky rozpozná vstupní informace o kameře, co se týká senzorů a relé. V sekci Content (Obsah), zadejte popis relé do položky Description (Popis). 5. V sekci Test, klikněte na tlačítko Test pro zkontrolování stavu senzoru. Červené pozadí znamená vysokou úroveň (high) a zelené pozadí znamená nízkou úroveň (low). 6. Klikněte na tlačítko OK pro konec a uložení nových nastavení, klikněte na tlačítko Cancel (Zrušit) pro ukončení nastavení bez jejich uložení. 43

44 3.2.2 Nastavení analogové kamery Klikněte na tlačítko Default (Předvolené) pro návrat změn na předvolené hodnoty. (1) Ikony kamer Vyberte číslo kamery pro zobrazení nastavení. Pro povolení/zakázání všech kamer zaškrtněte políčko ALL (Všechny). (2) Enable (Povolit) Povolení/zakázání vybrané kamery. Pokud není do kamery připojený signál, doporučujeme zakázat kameru (prázdné políčko Enable). Systém potom nedetekuje ztrátu video signálu a nehlásí falešné poplachy. (3) Input (Vstup) Vyberte typ kamery jako Analog Camera (Analogová kamera). (4) Camera (Kamera) - Display (Zobrazení) Povolení/zakázání zobrazení kamery. I když je video z vybrané kamery skryté, můžete ho nahrávat a zobrazit v režimu přehrávání. - Enable Audio (Povolit zvuk) Povolení/zakázání zvuku pro kameru. - Name (Název) Změna názvu kamery. - Description (Popis) Přidání krátkého popisu kamery. (5) Video Adjustment (Video nastavení) Nastavení parametrů videa - Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Hue (Odstín), Sharpness (Ostrost), a Saturation (Sytost) kamery. (6) Enable Deinterlace (Povolit deinterlacing) Pro zvýšení kvality videa. Nastavte de-interlace režim na #1, pokud snímáte statický obraz a #2, pokud snímáte pohyblivý obraz. 44

45 3.2.3 Nastavení kamery ze vzdáleného DVR Uživatel může přidat do systému i kameru ze vzdáleného DVR přes síť. i EH1004H-4 Nano a EH1008H-4 Nano podporuje jen první čtyři kanály (K1~4) pro připojení kamery ze vzdáleného DVR. (1) Ikony kamer Vyberte číslo kamery pro zobrazení jejího nastavení. Pro povolení/zakázání všech kamer zaškrtněte políčko ALL (Všechny). (2) Enable (Povolit) Povolení/zakázání vybrané kamery. Pokud není z kamery připojený signál, doporučujeme zakázat kameru (bez zaškrtnutí Enable). Systém potom nedetekuje ztrátu video signálu a nehlásí falešné poplachy. (3) Input (Vstup) Vyberte typ kamery jako Remote DVR (Vzdálené DVR). (4) Camera (Kamera) - Display (Zobrazení) Povolení/zakázání zobrazení kamery. I když je video z vybrané kamery skryté, můžete ho nahrávat a zobrazit v režimu přehrávání. - Enable Audio (Povolit zvuk) Povolení/zakázání zvuku pro kameru. - Name (Název) Změna názvu kamery. - Description (Popis) Přidání krátkého popisu kamery. - IP (IP adresa)/port Zadejte IP adresu a port DVR s požadovanou kamerou. - User ID (Užívatel) 45

46 Zadejte jméno uživatele pro připojení k DVR. - Password (Heslo) Zadejte heslo pro vybraného uživatele. - Channel (Kanál) Vyberte požadovaný kanál z DVR, který chcete připojit. - Connect (Připojit) Po správném nakonfigurovaní klikněte na tlačítko Connect (Připojit) pro připojení k DVR. 3.3 Recording (Nastavení záznamu) Nastavení záznamu IP kamer (1) Ikony kamer Vyberte číslo kamery pro zobrazení nastavení. Pro povolení / zakázání všech kamer zaškrtněte políčko ALL (Všechny). Pro výběr více než jedné kamery, klepněte pravým tlačítkem miši na ikonu kamery a označte ji. Pro výběr pouze jedné kamery klikněte na ikonu kamery levým tlačítkem miši. Ikony vybraných kamer se změní na fialové (2) Recording Mode (Režim záznamu) Horizontální bloky od 00 do 23 reprezentují čas v 24 hodinovém formátu a vertikální bloky od 1 do 7 reprezentují dny v týdnu (Neděle až Sobota). Pro záznam 24 hodin a 7 dní v týdnu, zvolte režim záznamu klepnutím na zaškrtávací políčko. Pokud chcete zaznamenávat pouze v určitou dobu nebo den, klepněte na tlačítko Schedule (Plánovač) a vyberte Recording Mode (Režim záznamu), klepněte na čas nebo den bloků. Až systém začne nahrávat, v levém horním rohu obrazovky se objeví červený trojúhelník. Režimy záznamu jsou uvedeny níže: - Always Recording (Nepřetržitý záznam) Záznam videa ze zvolené kamery. - Motion Recording (Záznam pohybu) Spuštění záznamu videa jen tehdy, když je detekovaný na kameře pohyb. Jakmile je detekovaný pohyb, 46

47 systém automaticky uloží snímky nastavené před a po Start Record Prior (Spuštění záznamu před) a Stop Record After (Konec záznamu po). - Smart Recording (Inteligentní záznam) Automatické přepnutí záznamu na maximální počet snímků, jakmile je detekovaný pohyb, pokud není pohyb, zaznamenává se s minimálním počtem snímků a doba záznamu bude odpovídat hodnotám Start Record Prior (Spuštění záznamu před) a Stop Record After (Konec záznamu po). - No Recording (Bez záznamu) V tomto časovém období systém nebude zaznamenávat žádné data. (3) Motion Detection (Detekce pohybu) Nastavení citlivosti detekce pohybu. Čím větší hodnota je nastavená, tím je detekovaná jemnější změna. Když je detekovaný pohyb, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí zelený trojúhelník Nastavení záznamu analogových kamer Klikněte na tlačítko Default (Předvolené) pro návrat změn na předvolené hodnoty. (1) Ikony kamer Vyberte číslo kamery pro zobrazení jejího nastavení. Pro povolení / zakázání všech kamer zaškrtněte políčko ALL (Všechny). Pro výběr více než jedné kamery, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu kamery a označte ji. Pro výběr pouze jedné kamery klikněte na ikonu kamery levým tlačítkem myši. Ikony vybraných kamer se změní na fialové. (2) Recording Mode (Režim záznamu) Horizontální bloky od 00 do 23 reprezentují čas v 24-hodinovém formátu a vertikální bloky od 1 do 7 reprezentují dny v týdnu (Neděle až Sobota). Pro záznam 24 hodin a 7 dní v týdnu, zvolte režim záznamu klepnutím na zaškrtávací políčko. Pokud chcete zaznamenávat pouze v určitou dobu nebo den, klepněte na tlačítko Schedule (Plánovač) a vyberte Recording Mode (Režim záznamu), klepněte na čas nebo den bloků. Až systém začne nahrávat, v levém horním rohu obrazovky se objeví červený trojúhelník. Režimy záznamu jsou uvedeny níže: - Always Recording (Nepřetržitý záznam) 47

48 Záznam videa ze zvolené kamery. - Motion Recording (Záznam pohybu) Spuštění záznamu videa jen tehdy, když je detekovaný na kameře pohyb. Jakmile je detekovaný pohyb, systém automaticky uloží snímky nastavené před a po Start Record Prior (Spuštění záznamu před) a Stop Record After (Konec záznamu po). - Smart Recording (Inteligentní záznam) Automatické přepnutí záznamu na maximální počet snímků, jakmile je detekovaný pohyb, pokud není pohyb, zaznamenává se s minimálním počtem snímků a doba záznamu bude odpovídat hodnotám Start Record Prior (Spuštění záznamu před) a Stop Record After (Konec záznamu po). - No Recording (Bez záznamu) V tomto časovém období systém nebude zaznamenávat žádné data. (3) Motion Detection (Detekce pohybu) Nastavení citlivosti detekce pohybu. Čím větší hodnota je nastavená, tím je detekovaná jemnější změna. Když je detekovaný pohyb, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí zelený trojúhelník. (4) Quality (Kvalita) Nastavení kvality videa. Vyšší hodnota znamená nižší kompresi a zabírá víc místa na pevném disku.(5) Frame Rate (Počet snímků) Nastavte maximum a minimum počtu snímků pro záznam během trvání detekce pohybu a bez pohybu. Rozsah počtu snímků je od 01 do 30 pro normu NTSC a od 01 do 25 pro normu PAL. Vyšší počet snímků zabírá víc místa na pevném disku. i Počet snímků pro (Nepřetržitý záznam) Always record je závislý na hodnotě max frame rate. (6) Video Size (Velikost videa) Vyberte velikost videa a klikněte na tlačítko. Větší velikost videa má větší kvalitu a vytváří větší soubory. (7) Individual Adjustment (Individuální nastavení) Každá kamera může mít nastavenou jinou velikost videa a počet snímků. Klepněte na tlačítko Default (Předvolené) pro návrat změn na výchozí hodnoty. Použitý počet snímků je zobrazen v kolonce Used (Použité) a v kolonce Unused (Nepoužité) je zobrazen počet zbývajících použitelných snímků. i Individuální nastavení je dostupné jen pro analogové kamery. 48

49 (8) Mask (Maska) Označte prostor na obrazovce, kde se nebude brát do úvahy pohyb, pohyb se bude detekovat jen mimo označené oblasti. Pro povolení funkce masky zaškrtněte políčko Enable Mask (Povolit masku), klepněte na tlačítko myši a roztažením vytvořte na obrazovce zónu masky. Pokud chcete vymazat všechny oblasti masky, klepněte na tlačítko Clear (Vymazat). Pokud chcete invertovat masku, klepněte na tlačítko Invert (Obrátit). Původně vybrané oblasti se vymění za nevybrané oblasti. Pokud chcete zobrazit náhled masky na obrazovce, zaškrtněte políčko Show Mask (Zobrazit masku). Maska je vidět na obrazovce pouze v případě náhledu jedné obrazovky. 49

50 3.4 Network (Nastavení sítě) Klikněte na tlačítko Default (Předvolené) pro návrat změn na předvolené hodnoty. (1) (2) (5) (3) (6) (4) (7) (1) Server Name (Název serveru) Zadejte jméno DVR serveru. Pro zadání názvu používejte jen abecedu a čísla. (2) Transmitting Cameras (Přenášené kamery) V sekci Transmitting Camera označte kamery, na které chcete přistupovat přes internet pomocí WebViewer, Remote Console, PDA Viewer nebo JAVAViewer aplikace. Pro povolení přístupu po síti ke všem kamerám, zaškrtněte políčko ALL (Všechny). (3) Main Configuration (Hlavní konfigurace) Nastavení IP adress a portu pro Remote Console aplikaci. Pro přístup k DVR z lokální sítě nebo internetu, je třeba nejprve nastavit parametry sítě. Klikněte na ikonu Setting (Nastavení) pro konfiguraci IP adresy DVR systému. 50

51 Using the following IP address (Použít následující IP adresu): Přiřazení statické IP adresy pro DVR systém. Do pole IP information (informace o IP) zadejte potřebné parametry. - IP: Přiřazení pevné IP adresy, která je reálnou IP adresou získanou od správce vaší sítě pro DVR systém. - Mask (Maska): je bitmask, použitá pro identifikaci v podsíti a určuje, kolik bitů poskytuje pro host adresy. Zadejte masku sítě pro DVR systém. - Gateway (Brána): Adresa zařízení, které slouží pro připojení k internetu. Zadejte IP adresu brány. - DNS: Domain Name Server překládá doménová jména (jako na IP adresy. Zadejte IP adresu DNS serveru. - MAC Address (MAC adresa): Je to hardwarová adresa DVR přiřazená výrobcem pro identifikaci. Uživatel ji nemusí zadávat, je generována automaticky Obtain an IP automatically (DHCP) (Získat IP adresu automaticky (DHCP)): Získání IP adresy pro DVR z lokálního DHCP serveru. PPPOE: Point-to-Point Protocol over Ethernet je network protocol pro zapouzdření PPP rámců do Ethernet rámců. Tento způsob používá hlavně ADSL připojení. Jestliže na připojení k internetu používáte vaši síť ADSL, potom vyberte volbu PPPOE. Zadejte User ID (Jméno) a Password (Heslo) získané od vašeho poskytovatele internetu pro připojení přes PPPOE. DDNS: DDNS(Dynamic Domain Name Service) je datový dotaz, služba se používá hlavně na internetu pro překlad doménových jmen na internetové adresy. Uživatelé si mohou zaregistrovat svůj vlastní název domény na (Viz Appendix A) - Domain Name (Název domény) Zadejte název domény, kterou jste registrovali. - Password (Heslo) Zadejte heslo pro přístup k DDNS, které jste zadali při registraci názvu domény. - DDNS Server Name (Název DDNS serveru) Vyberte váš DDNS server. Předvolený je jen jeden DDNS server. Příprava pro budoucí použití. - DDNS Server Port Zadejte port pro připojení k DDNS serveru. Přednastavený port je (4) Remote Upgrade Configuration (Vzdálená aktualizace) Port pro použití dálkové aktualizace přes internet. (5) WebViewer Configuration (Nastavení pro WebViewer) Zaškrtněte políčko Enable Anonymous Login (Povolit anonymní přihlášení) pro povolení vzdáleného přístupu k DVR serveru bez nutnosti zadávání hesla. Zadejte WebViewer PORT pro vzdálené připojení. (6) Network Time Synchronization (Síťová synchronizace času) Nastavení stejného času DVR jako je síťový čas. Vyplňte Time Server IP adresu nebo dománový název a zvolte Time Zone (Časovou zónu). Uživatel může povolit Automatic Synchronize at (Automaticky synchronizovat) pro synchronizaci času na denní bázi. Nebo vyberte Synchronize Time Right Now (Synchronizovat čas nyní) pro synchronizaci času hned po kliknutí na tlačítko. (7) Other Configuration (Ostatní nastavení) - Enable White List (Povolit White List) Povolení seznamu adres pro vzdálený přístup k serveru DVR. Zadejte adresu IP, kterou chcete povolit přístup do pole IP a klepněte na tlačítko Add (Přidat). Nebo zadejte rozsah IP adres do pole IP Range (Rozsah IP) a klepněte na tlačítko Add (Přidat). Pokud chcete odstranit IP adresu ze seznamu, zvolte IP adresu a klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). Pokud chcete povolit přístup všem IP adresám, klepněte na tlačítko Clear (Vymazat). 51

52 - Network Bandwidth Limit (Limit šířky pásma sítě) By Channel (Na kanál): Nastavte šířku pásma pro každý kanál. All (Pro všechny): Nastavte celkovou šířku pásma sítě. 52

53 3.5 Schedule (Nastavení plánovače) Plánovač pro record (záznam), enable network (povolení sítě), reboot (restart) a disable alarm (zakázání alarmu) pro všechny kamer týdně anebo jen jednou. Čísla od 00 do 23 reprezentují čas v 24-hodinovém formátu. V levém sloupci jsou zobrazeny dny. Nastavení plánovače: 1. Vyberte datum z kalendáře. Použijte tlačítka a pro posun v kalendáři vlevo anebo vpravo. 2. Vyberte podmínku ze seznamu, kterou chcete naplánovat. - Record (Záznam) Aktivování všech kamer na start nahrávání videa v nastaveném čase na základě nastavení nahrávání. - Enable Network (Povolení sítě) Aktivování DVR systému pro vzdálený přístup v nastaveném čase. Po stanoveném čase, bude funkce sítě zakázána. Pokud je funkce sítě již povolena, nebude již zakázána po skončení stanoveného času. - Reboot (Restart) Restart systému v stanovenou dobu. - Disable Alarm (Deaktivace alarmu) Deaktivování alarmu v nastaveném rozsahu. 3. Nastavte plánovač jako weekly (týdenní) nebo one time (jednou). Klikněte na pro výběr. 4. Klikněte na bloky pro nastavení programu nebo klikněte na All (vše) pro výběr všech. Pro odslránenie bloků, zaškrtněte Remove (Odebrat) a označte bloky pro odstranění. Pro uložení nastavení klikněte na Save (Uložit). Pro vymazání nastavení klikněte na tlačítko Clear (Vymazat). 5. Pro ukončení plánovače a uložení změn klepněte na tlačítko OK. Pro ukončení bez uložení nastavení klepněte na tlačítko Cancel (Storno). 53

54 3.6 Backup (Nastavení zálohy) i Po dobu zálohování, se může využití CPU blížit k 100% a odezva systému může být zpomalená. V dialogovém okně Backup Setting (Nastavení zálohy), čísla od 00 do 23 reprezentují čas v 24-hodinovém formátu. Čísla od 01 do 08 reprezentují čísla kamer. Při zálohování souborů najde uplatnění i aplikace Qplayer, která se uloží do zálohované složky. Pro přehrávání zálohovaných souborů použijte počítač spolu s aplikací Qplayer (viz též kapitola 3.6.1). 1. Z kalendáře vyberte datum souboru, který chcete zálohovat. Použijte tlačítka vlevo nebo vpravo pro posun v kalendáři. 2. V tabulce níže, klikněte na modré bloky pro výběr zaznamenaného souboru nebo klepněte na kameru (01 ~ 08) nebo na čas (00 ~ 23) pro výběr celého řádku nebo sloupce. Modré bloky se po vyjmutí změní na červené. Bloky vyplněné bílou barvou neobsahují žádná data. 3. Podívejte se na potřebné místo pro zálohu zobrazené vedle kalendáře. Klepněte na tlačítko Rescan Device (Prohledat zařízení) pro výpočet místa pro zálohu. - Require Space (Požadované místo): Zobrazení celkové velikosti zálohy. - Free Space (Volné místo): Zobrazení volného místa disku. 4. Pokud chcete do složky se zálohovaným videem uložit i aplikaci Qplayer zaškrtněte políčko Inculde Player when backup (Zahrnout přehrávač při zálohování). 5. Pokud chcete po zálohování odstranit soubory z disku, zaškrtněte políčko, Delete files after Backup (Vymazat soubory po záloze). 6. DVR systém doplní Folder Name (Název složky) automaticky. 7. Klepněte na tlačítko Backup Now (Zálohovat) pro spuštění archivace souboru 54

55 3.6.1 Použití Qplayer aplikace pro přehrávání zálohy Pomocí aplikace QPlayer můžete na PC přehrávat zálohované video. Pokud uživatel povolí při zálohování zaznamenaných souborů Inculde player when backup, QPlayer aplikace se automaticky uloží do zálohované složky. Qplayer aplikace má stejné ovládání jako Přehrávání a podporuje různé režimy zobrazení pro zobrazení všech videí ve stejnou dobu. Jediný rozdíl je, že aplikace nemá režim živého zobrazení. Pro spuštění aplikace otevřete složku se zálohou a dvojklikem klikněte na ikonu Qplayer.exe. Název Funkce (1) Exit Ukončení aplikace Výběr ze šesti různých režimů zobrazení pro přehrávání zaznamenaného videa z (2) Režim zobrazení kamer nebo z jedné kamery v režimu jednotkového zobrazení. i - EH1000nano série podporuje zobrazení maximálně 8 kamer, pokud vyberete 13 a 16-multi zobrazení, bude zobrazených jen 8 kanálů s videem, ostatní kanály budou zobrazovat černou obrazovku. - Pro zoomování v obraze, klepněte pravým tlačítkem myši a potažením označte zónu, kterou chcete zvětšit. (3) Progress bar Zobrazení průběhu přehrávaného souboru. Posouváním běžce můžete urychlit vyhledávání v záznamu. (4) Hodinové tlačítka Výběr hodiny, z níž chcete zobrazit zaznamenané video i Hodinové tlačítka reprezentují čas v 24-hodinovém formátu. Modrý bar nad hodinovými tlačítky indukuje, že v daném okamžiku je uložen na DVR záznam. Červený pruh znázorňuje, kde se právě nacházíte v nahraném video souboru 55

56 Název Funkce (5) Ovládací tlačítka přehrávání Zleva doprava: Begin: Přechod na začátek zaznamenaného video souboru. Previous: Přechod na předchozí snímek. Slower: Přehrávání zaznamenaného videa zpomaleně 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x, 1x, 1/2x, 1/4X. Rewind: Zpětné přehrávání zaznamenaného videa. Pause: Pozastavení přehrávaného videa. Play: Přehrávání zaznamenaného videa. Faster: Přehrávání zaznamenaného videa vyšší rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x, 32x nebo 64x. Next: Přechod na následující snímek. End: Přechod na konec zaznamenaného video souboru. (6) Archív Vyberte datum z kalendáře a čas od 00 do 23 pro začátek přehrávání - OPEN FILE (Otevřít soubor): uživatel může otevřít soubor z pevného disku - Channel 01 ~ 16 a Channel 17 ~ 32: Přepínání mezi kanály 01 ~ 16 nebo 17 ~ Day Light Saving (Letní čas): Zobrazení videozáznam během přechodu na letní čas. i Čísla od 00 do 23 zobrazují 24-hodinový interval. Čísla od 01 do 08 zobrazují číslo kamery (ID). Modře zabarvené rámečky indikují, že v daném časovém intervalu je zaznamenáno video. Červený sloupec znázorňuje, kde se začne přehrávat video. (7) Status bar Zobrazení data, času a rychlosti přehrávání zaznamenaného videa. (8) ID kamery Zobrazení čísla vybrané kamery. V režimu jednokanálového zobrazení klikněte na číslo kamery, kterou chcete zobrazit. (9) Language Přepnutí jazyka Qplayer aplikace. (Jazyk) (10) Export Export obsahuje funkce - Snapshot (snímek), Print (tisk) a Output Video Clip (video klip) Snapshot (snímka): Pořízení a uložení snímek obrazovky ve formátu *.jpg. 56

57 Název Funkce Print (tlač): Vytištění snímku. Output Video Clip (video klip): Uložení vybrané části videa ve formátu *.dvr (11) Segment Vyjmutí části nahraného videa (Viz také kapitola 3.6.2). (12) Full screen (Celá obrazovka) Celoobrazovkový režim. Pro návrat klikněte pravé tlačítko myši nebo ESC na klávesnici, nebo klikněte na ikonu šipek. (13) Find Next (Najít další) (14) Event Search (Vyhledávání v událostech) (15) Intelligent Search (inteligentní vyhledávání) Po přepnutí do režimu celé obrazovky v režimu multi zobrazení, klikněte levým tlačítkem na okno kamery, kterou chcete zobrazit na celou obrazovku, pro návrat na multi zobrazení znovu klikněte na levé tlačítko. Vyhledání další události. Toto tlačítko můžete využít, pokud použijete funkci Event Search (vyhledávání v událostech). Vyhledávání záznamu podle aktivit systému (např., Senzor, pohyb, Ztráta videosignálu). (Viz také kapitola 3.6.3) Vyhledávání změn pohybu v obraze (Viz také kapitola 3.6.4). (16) Audio (Zvuk) Povolit / zakázat zvuk. (17) De-interlace (Deinterlacing) Pro zvýšení kvality videa. Nastavte de-interlace režim na # 1, pokud exponujete statický obraz a # 2, pokud fotografujete pohyblivý obraz Výběr a uložení segmentu zaznamenaného video souboru 1. Použijte ovládací tlačítka pro přehrávání nebo myš a pozastavte video, kde chcete nastavit začátek segmentu. Klepněte na tlačítko Segment pro nastavení počáteční značky. Použijte ovládací tlačítka přehrávání nebo myš a pozastavte video, kde chcete nastavit konec segmentu. Klepněte na tlačítko Segment pro nastavení koncové značky. Pro zrušení segmentu klikněte znovu na tlačítko Segment. 57

58 2. Klikněte na Export> Output Video Clip pro uložení vybraného segmentu. 3. V dialogovém okně Save As (uložit jako) vyberte formát souboru a zadejte jeho název Použití Vyhledávání v událostech (Event Search) 1. Klikněte na obrazovku zobrazení, z níž chcete provést vyhledávání. 2. Klikněte na Event Search. Na obrazovce se zobrazí červený text Event Search. 3. V okně event search setting (nastavení vyhledávání událostí), zaškrtněte typ událostí, které chcete vyhledat. Pro začátek vyhledávání klepněte na tlačítko OK. Video vyhledávání se zastaví na prvním snímku, kde nastala požadovaná změna. Pro pokračování vyhledávání klikněte na tlačítka. 4. Na vyhledávání můžete také nastavit časový úsek. V části Searching Duration (Trvání vyhledávání), nastavte Begin Time (čas zahájení) a End Time (čas ukončení). Nastavte Searching Interval (vyhledávací interval), systém nebude zobrazovat stejné události, které nastaly v období, které nastavil uživatel. Klepněte na tlačítko OK pro spuštění vyhledávání. 5. Pak se zobrazí dialogové okno Event Search Setting, s vybranými položkami 58

59 3.6.4 Použití Inteligentního vyhledávání (Intelligent Search) 1. Klikněte na obrazovku zobrazení, z níž chcete provést vyhledávání. 2. Klikněte na Intelligent Search.Na obrazovce sa zobrazí červený text Intelligent search. 3. Když se zobrazí dialogové okno Intelligent Search Setting a objeví se detektor pohybu snímky, můžete nastavit sensitivity (citlivost), velikost detektoru snímku a jeho umístění. Pro nastavení detektoru pohybu klikněte na obrazovky myší a tažením nastavte požadovanou velikost a umístění okna vyhledávání. Klepněte na tlačítko OK pro spuštění hledávání. Vyhledávání se zastaví na snímku, kde nastala změna v označeném rámu detektoru. Pro pokračování hledání klikněte na tlačítko. Můžete také nastavit vyhledávání a seznam všech výsledků. Stačí záškrt políčko List. V části Search duration (Trvání hledání) nastavte Begin Time (čas zahájení) a End Time (čas ukončení). Nastavte Searching Interval (Vyhledávací Interval), systém nebude dělat seznam událostí v období, které jste nastavili. Klepněte na tlačítko OK pro spuštění vyhledávání. 59

60 3.7 Sensor (Nastavení Senzorů) Pro použití této funkce musí být nainstalovány vstupně-výstupní zařízení. 1. Klikněte na rolovací seznam a vyberte senzor. 2. Zadejte jméno senzoru do kolonky Name (Název). 3. Systém automaticky rozpozná informace a stav. V sekci Content (Obsah), zadejte popis senzoru do čísla Description (Popis). 4. V sekci Test, klepněte na tlačítko Test pro zkontrolování stavu senzoru. Červené pozadí znamená vysokou úroveň (high) a zelené pozadí znamená nízkou úroveň (low). 5. Klepněte na tlačítko OK pro konec a uložení nových nastavení, klepněte na tlačítko Cancel (Storno) pro ukončení nastavení bez jejich uložení. 60

61 3.8 Relay (Nastavení Relé) Pro použití této funkce musí být nainstalovány vstupně-výstupní zařízení. 1. Klikněte na rolovací seznam a vyberte číslo relé. 2. Zadejte jméno relé do kolonky Name (Název). 3. Systém automaticky rozpozná informace a stav. V sekci Content (Obsah), zadejte popis relé do čísla Description (Popis). 4. V sekci Test, klepněte na tlačítko Test pro zkontrolování stavu relé. Červené pozadí znamená vysokou úroveň (high) a zelené pozadí znamená nízkou úroveň (low). 5. Klepněte na tlačítko OK pro konec a uložení nových nastavení, klepněte na tlačítko Cancel (Storno) pro ukončení nastavení bez jejich uložení. 61

62 3.10 Nastavení Alarmů (Alarm) V dialogovém okně Alarm Setting, klikněte na tlačítko Add (Přidat) pro vložení a nastavení nové alarmové události, klepněte na tlačítko Delete (Smazat) pro odstranění vybraných alarmových nastavení, klikněte na OK pro ukončení a uložení nastavení, Cancel (zrušit) pro ukončení bez uložení nastavení. Klikněte na Default (Výchozí) pro návrat nastavení na předvolené hodnoty. (1) (2) (3) (8) (4) (5) (6) (7) 1. Klikněte na Add (Přidat) pro vložení a nastavení nové alarmové události. V okně seznamu alarmů (8) Alarm Setting List označte alarmovou událost, jejíž nastavení chcete upravit. 2. V sekci (1) No. / Name / Description (Číslo / Název / Popis) zadejte název alarmu a popis. Číslo alarmu No. vytvoří DVR systém automaticky. 3. Vsekcii (2) Enable Time (Povolit čas), čísla od 00 do 23 reprezentují čas v 24-hodinovém formátu. Vyberte čas a označte blok pro aktivaci nebo deaktivaci alarmu v daném čase. Když je časový blok deaktivován, jeho pozadí je vyplněno bílou barvou. 4. V sekci (3) Conditions (Podmínky), můžete nastavit "Trigger if any", pro spuštění pokud platí alespoň jedna podmínka nebo "Trigger if all" pro spuštění, pokud platí všechny podmínky. 5. V sekci (4) Camera (Kamera), vyberte a klepněte na čísla kamer (od 01 do 08) v Motion Detected (Detekce pohybu) a Video Loss (Ztráta videa) pro nastavení podmínky spouštění poplachu od detekce pohybu nebo ztráty videa. 6. V sekci (5) Sensor (Senzor), vyberte a klepněte na číslo senzoru, který chcete nastavit jako podmínku pro alarm. Pokud je senzor v normální poloze, jeho úroveň je vysoká, nastavte polohu senzoru na nízkou. - Povolit / zakázat Abnormal Event (Abnormální událost), pro vyvolání systémového poplachu. 62

63 1. Reboot (Restart): když je DVR systém restartován bez abnormální podmínky, DVR systém pošle alarmovou zprávu. 2. Abnormal Reboot (Abnormální restart): když je DVR systém restartován nekorektně (např. Výpadek napájení..), DVR systém pošle alarmovou zprávu. 3. Recording is switched off (Vypnutí záznamu): když je zastaven záznam, DVR systém pošle alarmovou zprávu. 4. Network is switched off (Vypnutí sítě): pokud je výpadek síťového připojení LAN, DVR systém pošle alarmovou zprávu. 5. Hard Disk failed (Chyba pevného disku): pokud pevný disk nefunguje správně, DVR systém pošle alarmovou zprávu. - Continue trigger duration (Pokračování trvání spouště): Nastavte čas, pokud má stav spouštěče setrvat ve stejném stavu, pak se pošle alarmová zpráva. 7. V sekci (6) Alarm Reset (Reset alarmu), klikněte na číslo kamery pro nastavení resetu poplachu. Jakmile je alarm resetován všechny alarmové akce se na chvíli zastaví. Pokud je senzor v normálním stavu na vysoké úrovni, nastavte podmínku alarm resetu na nízkou úroveň. 8. V sekci (7) Action (Akce), můžete nastavit alarmovou akci pro systém, která se provede, když je aktivován alarm - Launch E-Map (Spusť E-mapu): Zobrazení obrazovky mini e-mapy. - Spot Monitor Když DVR přijme alarm, alarmové video se zobrazí na spot monitoru. Označte Spot Monitor 1/Spot Monitor 2 pro povolení funkce spot monitoru. Vyberte kameru (kanál), který se zobrazí na DVR po přijetí alarmu z vybrané kamery a zobrazí se na spot monitoru. 63

64 - Enlarge Camera View (Zvětšení pohledu kamery) Přepnutí zobrazení náhledu pouze na kameru, na níž byl aktivován alarm. a. Vyberte kameru z rolovacího seznamu, jejíž obraz se zvětší na obrazovce, když se aktivuje alarm. b. Retrieve time (Doba načtení): nastavte dobu čekání, po které se systém vrátí zpět do původního režimu náhledu. Pokud není označen Retrieve time, bude obraz alarmové kamery zobrazen dokud jej uživatel sám manuálně nepřepne zpět na režim náhledu. Rozsah času je 0 ~ 600 sekund. - Relay Output (Relé výstup) Povolení / zakázání relé, když je aktivován alarm a rozšíření času v sekundách před tím, než se zastaví sepnutí relé. 1. Vedle políčka Relay Output (Relé výstup) klepněte na tlačítko Detail. 2. V dialogovém okně Alarm Relay, vyberte ze seznamu některé z relé a v kolonce Status (Stav), nastavte zapnout / vypnout relé když je aktivován alarm. 3. Zaškrtnutím Plicky Retrieve time (Doba načtení) povolte / zakažte prodloužení doby provozu relé a nastavte dobu trvání v sekundách. 4. Klepněte na tlačítko OK pro ukončení a uložení nastavení, nebo na Cancel (Zrušit) pro ukončení bez uložení nastavení. 64

65 - Send (Poslat ) Poslání elektronické textové zprávy. Vedle položky klepněte na tlačítko Detail. Zobrazí se dialogové okno Setting (Nastavení u). (1) Mail Server Zadejte adresu SMTP Serveru a port. Pokud váš ový server požaduje autentizaci, zaškrtněte políčko Authentication (Autentizace) a zadejte ID (jméno) a Password (Heslo). (2) Mail Vyplňte ové informace. From (Od): Zadejte ová adresu odesílatele. To and CC (Komu a kópia): Zadejte ovou adresu příjemce a oddělte jej čárkou nebo středníkem Subject (Predmet): Zadejte název zprávy. Message (Správa): Napište zprávu. - Start Recording (Spustit záznam) Záznam videa z vybrané kamery. 1. Vedle položky Start Recording klepněte na tlačítko Detail. 2. V dialogovém okně Alarm Recording Setting (Nastavení alarmového nahrávání), zvolte kameru pro povolení / zakázání nahrávání videa. Zaškrtněte All (Vše) pro výběr záznamu všech kamer. 3. V sekci Frame Rate (počet snímků za sekundu), zvolte As Setting (jako nastavení) pro záznam počtu snímků nastavených v záznamu. 4. Zaškrtněte políčko Start Record převor a nastavte počet sekund pro začátek záznamu po spuštění alarmu. Rozsah času je 1 ~ 10 sekund. 5. Zaškrtněte políčko Stop Record after a nastavte počet sekund, pokud bude program zaznamenávat po skončení alarmu. Rozsah času je 1 ~ 999 sekund. Pokud uživatel nezaškrtne políčko a nenastaví čas, záznam bude pokračovat, dokud se alarm nezresetuje. 6. Klepněte na tlačítko OK pro uložení nových nastavení nebo Cancel (Zrušit) pro ukončení bez uložení změn. - Send to CMS (Central Management System) (Poslat do CMS) Povolení/zakázání poslání videa z vybraných kamer do CMS, jestliže se aktivuje alarm. 65

66 Vedle položky CMS klikněte na Detail. V dialogovém okně CMS Setting, vyberte kamery, kterých obraz chcete posílat do CMS. Zaškrtněte políčko All (Všechny) pro výběr všech kamer. Klikněte na tlačítko OK pro uložení nových nastavení anebo na Cancel (Zrušit) pro ukončení bez uložení změn. 66

67 3.11 User (Správa uživatelů) Spravovat uživatelské účty může pouze uživatel s právy administrátora. V dialogovém okně User Setting (Nastavení uživatelů) klepněte na tlačítko Add (Přidat) pro vložení nového užíatele, Delete (Vymazat) pro odstranění vybraného uživatele, Edit (Upravit) pro úpravu práv vybraného uživatele, OK pro ukončení a uložení nastavení a Cancel (Zrušit ) pro ukončení bez uložení změn. Přidání uživatele: 1. V dialogovém okně User Setting (Nastavení uživatelů) klikněte na tlačítko Add (Přidat). 2. Vyberte a vyplňte následující údaje. 67

68 (1) (2) (4) (5) (3) (6) (1) Authorization level (Úroveň oprávnění) Vyberte stav uživatele. (2) Control Right (Ovládací práva) Povolení položek pr přístup uživatele. (3) Web Viewer Povolení / zakázání obsluhy DVR vzdáleně pomocí aplikace Internet Explorer. - Remote Console (Vzdálená konzole) Umožňuje uživateli měnit nastavení systému po síti. - Remote Record (Vzdálený záznam) Umožňuje uživateli spustit záznam. - Remote LogViewer (Vzdálený LogViewer) Umožňuje uživateli zobrazení událostí ze vzdáleného serveru. - IP Camera (IP Kamera) Povolit / zakázat uživateli přidávat nové IP kamery použitím webového prohlížeče. - Remote Setup (Vzdálené nastavení) Povolit uživateli měnit / upravit DVR nastavení systému ze vzdáleného místa. - Remote Access Time (Čas vzdáleného přístupu) Zaškrtněte políčko Infinite (Nekonečno) pro přístup k DVR bez časového omezení. Pokud chcete nastavit časový limit pro přístup, zadejte číslo v minutách do pole Minute (Minuta). (4) Visible Camera (Viditelné kamery) Vyberte čísla kamer, které chcete povolit uživateli pro přístup nebo zobrazení. Pro výběr všech kamer zaškrtněte políčko ALL (Všechny). (5) Time Span (Časové rozpětí) Nastavení uživatelského účtu pro určité časové obdbí, uživatel může pod tímto účtem přistupovat k DVR pouze v tomto časovém rozsahu. Zaškrtněte políčko Enable (Povolit) a vyberte Activation Date (Datum aktivace) a Expiry Date (datum ukončení platnosti). (6) Name (Název) Zadejte uživatelské jméno. Description (Popis) Zadejte popis uživatele. Password (Heslo) Zadejte uživatelské heslo. Confirm Password (Ověření hesla) Zadejte stejné uživatelské heslo pro ověření. 68

69 Kapitola4 Použití UPC pro přehrávání zálohy 4.1 Doporučené požadavky na systém Pentium 4 2.4GHZ anebo lepší Windows 2000/ XP/Vista/7 DDR 256 MB Grafická karta musí podporovat DirectDraw Integrovaná zvuková karta Reproduktory 1 dostupný port USB Instalace USB Playback Console Instalace USB Playback Console: 1. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky. Když se zobrazí hlavní obrazovka instalačního CD, klepněte na Install USB Playback Console a postupujte podle instrukcí na obrazovce 2. Vyberte jazyk instalace 3. Klepněte na tlačítko OK pro instalaci aplikace USB playback console. 4. Pro zrušení instalace klepněte na tlačítko Cancel (Storno). 5. Nyní můžete k PC připojit externí USB paměťové zařízení s uloženou zálohou. 69

70 4.3 Popis tlačítek USB Playback Console Pro spuštění aplikace klikněte na ikonu umístěnou na ploše PC. Název Funkce (1) Režimy zobrazení Výběr z různých režimů zobrazení pro přehrávání zaznamenaného videa z kamer nebo z jedné kamery v režimu jednotkového zobrazení. (2) Ukončit Ukončení aplikace. (3) Progress bar Zobrazení průběhu přehrávaného souboru. Posouváním běžce můžete urychlit vyhledávání v záznamu. (4) Hodinové tlačítka Lze si vybrat časový interval z video souboru pro přehrání záznamu (5) Ovládací tlačítka přehrávání Zleva doprava: Begin: Přechod na začátek zaznamenaného video souboru. Previous: Přechod na předchozí snímek. Slower: Přehrávání zaznamenaného videa zpomaleně 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x, 1x, 1/2x, 1/4X. Rewind: Zpětné přehrávání zaznamenaného videa. Pause: Pozastavení přehrávaného videa. Play: Přehrávání zaznamenaného videa. Faster: Přehrávání zaznamenaného videa vyšší rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x, 32x nebo 64x. Next: Přechod na následující snímek. End: Přechod na konec zaznamenaného video souboru 70

71 Název Funkce (6) Archív Vyberte video soubor pro přehrávání. DVR Recorded File (HD): Přehrávání záznamu z pevného disku, který byl nahraný přímo DVR systémem. (Viz také kapitola 4.3.2) Backup File(.dvr): Zálohovaný soubor uložený ve formátu *. dvr. (Viz také kapitola 4.3.3) Backup File (.avf): Zálohovaný soubor uložený na externí USB disk ve formátu *. AVF. Vyberte typ souboru a klikněte na OK pro spuštění přehrávání (EH1008H-4 nepodporuje soubory s formátem *.avf). (7) Status bar Zobrazení data, času a rychlosti přehrávání zaznamenaného videa. (8) Language (Jazyk) Přepnutí jazyka DVR aplikace. (9) Advanced (Rozšířené) Advanced funkce obsahuje: HDD Backup: vyvolání aplikace HDD Backup. (Viz též kapitola 4.3.4) ienhance: vyvolání aplikace ienhance. (Viz též kapitola 6) AVF to AVI: uložení *.avf souboru do formátu *.avi. (10) Export Export obsahuje funkce - Snapshot (snímek), Print (tisk) a Output Video Clip (video klip) Snapshot (snímek): Pořízení a uložení snímku obrazovky ve formátu *.jpg. Print (tisk): Vytištění snímku. Output Video Clip (video klip): Uložení vybrané části videa ve formátu *.avi (11) Segment Vyjmutí části nahraného videa (Viz také kapitola 4.3.1) (12) Full screen (Celá obrazovka) Celoobrazovkový režim. Pro návrat klikněte pravým tlačítkem myši nebo ESC na klávesnici, nebo klikněte na ikonu šipek. (13) ID kamery Zobrazení čísla vybrané kamery. V režimu jednokanálového zobrazení klikněte na číslo kamery, kterou chcete zobrazit. (14) Visual Search (Vizuální Vyhledávání specifické kamery podle data, hodiny, minuty, 10 sekund a sekund (Viz také kapitola 4.3.5) 71

72 Název vyhledávání) (15) Find Next (najít další) (16) Event Search (Vyhledávání v událostech) (17) Intelligent Search (Inteligentní vyhledávání) Funkce Vyhledání další události. Toto tlačítko můžete využít, pokud použijete funkci Event Search (vyhledávání v událostech). Vyhledávání záznamu podle aktivit systému (např., Senzor, pohyb, Ztráta videosignálu). (Viz také kapitola 4.3.6) Vyhledávání změn pohybu v obraze (Viz také kapitola 4.3.7) i Když je zálohováný soubor otevřen podle data (Open date), funkce Visual Search, Find Next, Event Search, a Intelligent Search nejsou podporovány. (18) Zvuk /Sound bar (19) De-interlace (Deinterlacing) - Zapnutí a vypnutí zvuku - snížení a zvýšení hlasitosti Pro zvýšení kvality videa. Nastavte de-interlace režim na # 1, pokud exponujete statický obraz a # 2, pokud fotografujete pohyblivý obraz. 72

73 4.3.1 Výběr a uložení segmentu zaznamenaného videa 1. Použijte ovládací tlačítka přehrávání nebo myš a pozastavte video, kde chcete nastavit začátek segmentu. Klepněte na tlačítko Segment pro nastavení počáteční značky. Použijte ovládací tlačítka přehrávání nebo myš a pozastavte video, kde chcete nastavit konec segmentu. Klepněte na tlačítko Segment pro nastavení koncové značky. Pro zrušení segmentu klikněte znovu na tlačítko Segment. 2. Klikněte na Export > Output Video Clip pro uložení vybraného segmentu. 3. V dialogovém okně Save As (uložit jako) vyberte formát souboru a zadejte jeho název Přehrávání DVR zaznamenaného souboru z pevného disku 1. Připojte pevný disk obsahující záznam z DVR do PC přímo nebo pomocí USB redukce. 2. Klikněte na tlačítko Open File (Otevřít soubor) 3. Vyberte možnost DVR Recorded File (HD) a klepněte na tlačítko OK. 4. Z okna Select Disk vyberte požadovaný disk se záznamem a klepněte na tlačítko OK 5. Pak se zobrazí okno Playback Date / Time Selection. Vyberte datum, čas a klepněte na tlačítko OK. 73

74 4.3.3 Přehrávání zálohovaného souboru (*.dvr) 1. Klepněte na tlačítko Archive (Archiv). 2. Vyberte možnost Backup File(*.dvr) a klepněte na tlačítko OK. 3. Zobrazí se okno Select File Type (Výběr typu souboru). Vyberte způsob otevření zálohovaného souboru. Open Date (Otevřít datum): Otevřít zálohu dle data. Vyberte adresář se zálohou na lokálním pevném disku a vyberte datum v kalendáři pro přehrávání. Change Folder (Změna složky): Slouží na změnu složky přehrávaného souboru z jiného umístění v PC. Channel 01 ~ 16 & Channel 17 ~ 32: Přepínání mezi kanály, pokud je záloha z DVR podporující více než 16 kanálů - Open File (Otvoriť soubor): Najděte složku se zálohou a klepněte na tlačítko OK. i Pro otevření zálohy vyberte složku, který obsahuje zálohu. 74

75 4.3.4 Zálohování nahraných souborů HDD backup funkce umožňuje uživateli zálohovat nahrané soubory z pevného disku. 1. V uživatelském rozhraní USB Playback Console klikněte na Advanced (Rozšířené) HDD Backup. 2. Z okna Select Disk vyberte požadovaný disk se záznamem a klepněte na tlačítko OK. 3. V okně Backup date / time selection, vyberte datum a čas. Čísla od 00 do 24 reprezentují hodiny a čísla 01-08/01-04 reprezentují kanály. Modré bloky označují, kde je záznam. Červené bloky označují vybrané kanály a hodiny. Pro výběr více bloků použijte funkci označení a potažení myší. 4. Pro spuštění zálohování klepněte na tlačítko Backup. 5. Po ukončení zálohy se zobrazí informační okno. 75

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Hybridní videorekordér

Hybridní videorekordér Hybridní videorekordér Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, hot-line 565 659 630 ( 8.00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato dokumentace je

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

4CH AHD kamerový systém

4CH AHD kamerový systém 4CH AHD kamerový systém Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání 4CH podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

kryptovaným uložištěm hesel

kryptovaným uložištěm hesel Diktafon s USB a kryptovaným uložištěm hesel Návod k použití Hlavní výhody produktu: Aktivace zvukem šetřící baterii Kódované a snadno dostupné úložiště internetových hesel Výdrž až 15 hodin soustavného

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL Á 4 - kanálový INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dodatek originálního manuálu Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění - 1 - Verze 1.0, Revize A - Obsah - Popis Přední

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více