Efektivní média veřejné služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní média veřejné služby"

Transkript

1 Efektivní média veřejné služby Argumenty pro zrušení televizních a rozhlasových poplatků a sloučení České televize, Českého rozhlasu a ČTK

2 2 estat.cz Efektivní média veřejné služby

3 Přežijí veřejnoprávní média v 21. století? Jsme svědky bouřlivého rozvoje vysílacích platforem a komunikačních technologií. Svět, ve kterém dnes fungují veřejnoprávní média, se za posledních dvacet let dramaticky změnil. Namísto jedné televize má divák k dispozici desítky kanálů, totéž platí pro rozhlas. Nemají-li klasická média veřejné služby časem úplně ztratit opodstatnění své existence, musí na měnící se podmínky efektivně reagovat. Vždyť už dnes se ozývají hlasy často od výrazných osobností, že je nepotřebujeme vůbec. A ruku na srdce, některé argumenty, jež zaznívají, nepostrádají jistou logiku. Co z toho plyne? Chtějí-li média veřejné služby přežít, musí se jak co do financování, tak co do programu zcela zásadním způsobem odlišovat od médií komerčních. Žijeme v multimediální realitě, kde se spousta donedávna oddělených činností prolíná. Nabízí se proto i otázka, zda již nenastal čas mít jen jednu mediální veřejnoprávní instituci, instituci s několika divizemi televizní, rozhlasovou, internetovou a agenturní. V době všeobecného šetření není taková otázka vůbec od věci. Co je estat.cz estat.cz efektivní stát je nevládní organizace, která vznikla v roce 2004 jako první think-tank v České republice věnující se výhradně veřejné správě a její efektivitě. V minulosti se estat.cz kupříkladu spolupodílel na elektronizaci veřejné správy. Záměrem projektu estat.cz efektivní stát je získat konsensuální koncept, na němž se po odborné stránce dokáže shodnout politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro vzestup České republiky v příštích letech. Cíle estat.cz v mediální oblasti Začátkem roku 2011, kdy estat.cz rozšířil portfolio svých zájmových aktivit o média veřejné služby, zformuloval think-tank svůj postoj do čtyř bodů: zrušení televizních a rozhlasových poplatků spojení České televize a Českého rozhlasu privatizace či transformace ČTK zrušení či narovnání reklamy v médiích veřejné služby Za účelem získání dalších poznatků, ověření vlastních postojů a názorů včetně jejich oponování, tedy za účelem zmapování problémů, respektive získání plastického obrazu, jak vypadá spektrum názorů relevantních politických sil i zástupců zainteresovaných subjektů na danou problematiku, absolvovali zástupci estat.cz v průběhu minulého roku sérii schůzek s politiky celého politického spektra a vrcholnými mediálními manažery. Po jejich vyhodnocení nabízí estat.cz tyto závěry. 3

4 Koncesionářské poplatky jsou neefektivní Neefektivní jsou proto, že jejich nemalá část se cestou poztrácí někde jinde a do televize, respektive do rozhlasu vůbec nedoputuje. Navíc přestože směřují do institucí majících přídomek veřejnoprávní, veřejná kontrola nad jejich vynakládáním je paradoxně velmi neveřejná. Existuje jedna jistota: pokud se v budoucnu rozhodneme, že Česká televize a Český rozhlas budou financovány ze státního rozpočtu, všechny peníze určené těmto veřejnoprávním institucím skutečně skončí na Kavčích horách, respektive na Vinohradské třídě. Dnes, kdy hlavním a nejdůležitějším zdrojem jejich financování jsou tzv. koncesionářské poplatky, to tak zdaleka není. Nemalá část finančních prostředků vygenerovaných z televizních a rozhlasových poplatků končí někde úplně jinde než v televizi a rozhlase. Naprostá většina domácností totiž hradí poplatky prostřednictvím České pošty, která si za tuto operaci strhává příslušné procento. Takže ročně řádově stamiliony, primárně určené na televizní a rozhlasové vysílání, do České televize, respektive do Českého rozhlasu vůbec nedoputují. Koncesionářské poplatky generují černé pasažéry a problémy Dalším úskalím koncesionářských poplatků je fakt, že zdaleka ne všichni, kteří by tak podle zákona činit měli, svoji povinnost hradit televizní a rozhlasové poplatky skutečně dodržují. Ponechme pro tuto chvíli stranou různé motivace neplatičů, důležitý je obecný závěr: stávající systém generuje černé pasažéry, čímž zároveň de facto poškozuje poctivé platiče. Nic na tom nemění ani zvýšené úsilí České televize a Českého rozhlasu z poslední doby neplatiče aktivně vyhledávat. Naopak, i to generuje další problémy. Případy nejrůznějších přehmatů, kdy se Česká televize kupříkladu domáhala poplatků po mrtvých, jsou dostatečně známy, stejně jako nepopiratelná problematičnost kasírování domovů důchodců či soudní spory s majiteli penzionů, které devastuje povinnost platit za přijímač v každém pokoji, nota bene v sezónních zařízeních. Že i samotné vyhledávání neplatičů, vymáhání poplatků a soudní spory s tím spojené mají své to jest další náklady, snad netřeba dodávat. V případě financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu všechny výše zmiňované problémy odpadnou. A tady je možná paradoxně jeden ze zakopaných psů. S odpadlými problémy totiž odpadne i poptávka po všech těch dodatečných vymahačských službách, takže někdo přijde o zajímavý byznys (a někdo možná o provizi). I to může být docela dobrý důvod proč tvrdit, že bez koncesionářských poplatků média veřejné služby přijdou o nezávislost. Koncesionářské poplatky jsou iracionální Iracionální jsou proto, že ve zcela změněných podmínkách praktikují model z první poloviny minulého stolení. Koncesionářské poplatky vznikly v době, kdy se rodil rozhlas, a kdo chtěl používat 4

5 rozhlasový přijímač, musel si k tomu koupit koncesi. Dnes mají rozhlasové a televizní přijímače prakticky všichni a dle zákona musí platit každý, kdo má zavedenou elektřinu. Ve skutečnosti jsou tedy poplatky jen jakousi další podivnou povinnou kvazi-daní. Koncesionářské poplatky jsou asociální Každá domácnost musí měsíc co měsíc ať se jí to líbí, nebo nelíbí, ať Českou televizi sleduje, nebo nesleduje, ať Český rozhlas poslouchá, nebo neposlouchá nasypat do veřejnoprávního měšce 180 korun. 135 za televizi, 45 za rozhlas, celkem korun za rok. Všichni bohatí i chudí platí stejně. Babička na penzi, která má doma stařičkou teslu, platí stejných 135 korun jako milionář, co má ve své luxusní vile v každém z pokojů velkoplošný plazmový přístroj v HD kvalitě. Naopak firmy penziony, hotely, ale také třeba domovy důchodců musí platit za každý přijímač zvlášť. Netřeba rozvádět, co to dělá s jejich rozpočty, zvláště pak v případě sezónních zařízení. A teď počítejme. Zatímco pro domácnost s ročním příjmem kupříkladu 2 miliony korun představují roční koncesionářské poplatky přibližně 0,1 procenta z jejího celkového ročního příjmu, pro domácnost s příjmem korun za rok, to znamená s příjmem desetkrát menším, je to 1 procento. To znamená v procentuálním vyjádření desetkrát více, v poměru plat / koncesionářský poplatek fakticky vlastně stokrát více. Zopakujme si to: desetkrát menší příjem domácnosti a proti tomu naopak desetkrát větší daňové zatížení. To tedy opravdu není rovná daň, nýbrž setsakra progresivní daň, ba přímo super-progresivní. Jenže super-progresivní nikoli vůči bohatým, nýbrž vůči sociálně potřebným, takže vlastně super-degresivní. (Na nepoměru těchto čísel nic nemění ani fakt, že ti úplně nejchudší si dle zákona mohou požádat o osvobození od poplatků.) Jak stoupal televizní poplatek Připomeňme si, jak v toku času rostl televizní poplatek. Z původních 25 korun stoupl na 50 korun 1. dubna Ke zvýšení na 75 korun došlo 1. července V téhle výši vydržel poplatek sedm let. Pak došlo 1. října 2005 k dalšímu zvýšení na rovných 100 korun a brzy na to, konkrétně 1. ledna 2007, na 120 korun. Současná výše poplatku 135 korun je v platnosti od 1. ledna Obdobnou vývojovou křivku opisuje také rozhlasový poplatek výše televizního poplatku

6 Chiméra nezávislosti Myšlenka, že existence koncesionářských poplatků garantuje nezávislost televize a rozhlasu veřejné služby, zatímco financování ze státního rozpočtu jejich nezávislost ohrožuje, je zcela iluzorní a ve skutečnosti je to jen zbožné přání odpůrců změny financování, ať už jsou jejich motivy jakékoli. Nic takového prostě neexistuje. Kdyby cokoli takového platilo, pak z toho nemůže vyplývat nic jiného než, že nemáme ani nezávislou justici, ani nezávislou policii, ani nezávislého ombudsmana, ani nezávislý NKÚ atd. atd., neboť všechny tyto instituce jsou také financovány ze státního rozpočtu. A na druhou stranu by z toho vyplývalo, že jedinými skutečně nezávislými institucemi v České republice jsou Česká televize a Český rozhlas. Obě tvrzení trochu skřípou, protože jisté mouchy lze nalézt tu i onde. Takže ve financování to zřejmě nebude. Nezávislost příslušné instituce totiž musí garantovat odpovědní lidé, v případě České televize a Českého rozhlasu jejich manažeři a redaktoři, nikoli to, že peníze na účet příslušné instituce připutují tak nebo onak. Selhání konkrétních lidí nijak nesouvisí s tím, zda svůj plat dostávají z té či oné kasičky. Myšlenka, že redaktor XY je více nezávislý, když mu televizní účtárna posílá měsíční plat z peněz pocházejících z televizních poplatků, než tentýž redaktor XY, kterému tatáž televizní účtárna bude posílat měsíční gáži z peněz, které do televize doputovaly ze státního rozpočtu, je úsměvná. Bude to stále stejný redaktor XY. Zda a v jaké výši peníze do televize a rozhlasu doplynou, garantuje v obou případech zákon. Otázka: Kdo určuje množství peněz, které do médií veřejné služby doputují prostřednictvím koncesionářských poplatků? Odpověď: Poslanci a senátoři, kteří výši televizního, respektive rozhlasového poplatku stanoví zákonem. Otázka: A kdo bude určovat množství peněz, které do médií veřejné služby doputují prostřednictvím státního rozpočtu? Odpověď: Poslanci a senátoři, ti samí jako v předchozím případě. Množství peněz, které do médií veřejné služby doplynou ze státního rozpočtu, by také stanovil zákon, nejlépe jako mandatorní výdaj. Ano, může se ozvat námitka, že politici podlehnou pokušení a přiškrtí přísun peněz ze státního rozpočtu. To samozřejmě nelze úplně vyloučit nikdy. Jenže stejně nelze vyloučit, že politici přiškrtí veřejnoprávní média drastickým snížením koncesionářských poplatků. Takže, jaký je v tom rozdíl? Žádný. Koncesionářské poplatky žádnou nezávislost nezpůsobují ani nezaručují. 6

7 Koncesionářské poplatky a vývoj techniky Jestliže televizní vysílání sledujete na televizním přijímači a jestliže rozhlasové vysílání posloucháte na rozhlasovém přijímači, musíte za to podle zákona platit. Jestliže totéž provádíte prostřednictvím PC, notebooku, tabletu či mobilního telefonu, nemusíte platit nic, i když prakticky provozujete totéž. Konvergence telekomunikační, rozhlasové a televizní industrie spolu s bouřlivým rozvojem IT technologií boří ustálená pravidla, zákony pokulhávají za pádící technikou. Poslední statistiky vypovídají, že stále stoupá počet lidí, kteří rozhlas či televizi přijímají prostřednictvím jiných zařízení, než jsou klasické rozhlasové či televizní přijímače. Co s tím? Budou se koncesionářské poplatky do budoucna platit i za mobilní telefony, tablety či počítače? Lze to vůbec zrealizovat? A lze to uhlídat či kontrolovat? Pokud rozhlasové a televizní poplatky zrušíme, i tento problém úplně odpadne. Koncesionářské poplatky a veřejnost Názory veřejnosti na zrušení koncesionářských poplatků se v zásadě dají rozdělit do tří skupin. První skupina zdaleka největší s nahrazením televizních a rozhlasových poplatků penězi ze státního rozpočtu souhlasí. Argumenty pro zrušení poplatků, ať už jde o efektivitu nebo racionalitu této změny či její sociální rozměr, pokládají lidé z první skupiny za logické a ztotožňují se s nimi. Druhá a třetí skupina jsou naopak proti, i když každá z jiných důvodů. Jejich argumenty jsou spíše politické či ideologické, přičemž při troše zjednodušení se dá konstatovat, že jedni argumentují jakoby zleva a druzí jakoby zprava. Argumentace zleva je tradiční: obdobný systém poplatků existuje ve většině evropských zemí; poplatky garantují nezávislost na politických strukturách. Levicoví zastánci poplatků nevnímají, nebo spíše nechtějí vnímat, že se zcela změnily kulisy. Nejenom že přijímač dnes už mají prakticky všechny domácnosti (a někdejší koncese se změnila v jakousi podivnou daň), ale s bouřlivým vývojem industrie elektronických médií mizí i výlučnost veřejnoprávní televize a rozhlasu. Obojí zákonitě dříve či později musí vyvolat diskusi o financování médií veřejné služby a následné změny. Tento trend již začal. Nejen u nás. Třetí skupina, jež argumentuje jakoby zprava, sice není pro zachování koncesionářských poplatků, její představy o blízké budoucnosti médií veřejné služby jsou ale natolik odtržené od reality, to znamená od prakticky proveditelných, a tedy možných řešení, že ve svém důsledku celý systém poplatků druhé ( levicové ) skupině de facto pomáhá zachovat. Ano, hovoříme o všech těch nekompromisních hlasatelích privatizace České televize či propagátorech veřejnoprávní pay-tv. Otázku, kde pro své představy v poslanecké sněmovně seženou hlasy 101 poslanců a jak se vypořádají s evropskou legislativou, jež existenci veřejnoprávních médií de facto garantuje, si prostě nekladou. 7

8 Napřed diskuse a potom změna, nebo naopak? Někteří politici a aktivisté často straší, že zrušení poplatků je jen zástěrka, že ve skutečnosti jde o zrušení veřejnoprávních médií. Což je ovšem naprostý nesmysl, neboť jak již výše zmíněno něco takového je v České republice, potažmo v Evropské unii, prakticky neproveditelné. Zároveň obvykle zaznívá argument, že změně financování veřejnoprávních médií, tedy zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, by musela předcházet diskuse o obsahu veřejné služby. Prý abychom přesně věděli, jaké je zadání, respektive co a v jakém rozsahu se má ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní, platit. Na první pohled takový přístup vypadá logicky. Stačí však jen trochu osvěžit paměť a vyjeví se poněkud jiná spíše poťouchlá realita. O tom, že je třeba vést společenskou diskusi a že je potřeba lépe definovat, co to ta veřejná služba vlastně je a jaký by měla mít rozsah, se hovoří již dvacet let. Realita je ovšem taková, že řeči se vedou, voda teče a jen se průběžně zvyšují koncesionářské poplatky. V zákonech sice cosi napsáno je, ale faktický obsah veřejné služby si veřejnoprávní média víceméně určují sama. Parlament i mediální rady jsou jenom jakási stafáž. Problém je ale v tom, že veřejnou službu lze poskytovat prakticky v jakékoli nákladové škále. Třeba za 700 milionů, stejně jako za 7 miliard, ale klidně třeba i za 70 miliard. Mesiášů veřejného dobra obvykle s nastavenými vlastními kapsami, kteří se budou zaklínat, že jinak rozuměj levněji to nejde, se najde vždycky dost. Nejlépe se utrácejí cizí peníze, což samozřejmě platí i v případě koncesionářských poplatků. Takže pokud se tzv. veřejná služba platí z kapes diváků a posluchačů, mnoha politikům to poskytuje alibi. Poslance, vládu či ministra financí nějaké detaily, zač, jak a proč se poplatky utrácejí, příliš trápit nemusí. Ze státního rozpočtu, za který jsou odpovědni, to nic neukrajuje. Ale co když to otočíme? Co když média veřejné služby budou ukrajovat ze státního rozpočtu, nikoli z bezedných kapes koncesionářů? Nebudou politici nuceni přistoupit k veřejné službě (ve smyslu skutečné definice jejího obsahu a rozsahu) přece jenom trochu odpovědněji? Jistá naděje tady je. Rozhodně větší, než za stávajícího stavu. Mlácení prázdné slámy, které se tu už dvacet let provozuje, žádný výsledek nepřineslo. estat.cz si myslí, že napřed musí nastat změna ve způsobu financování a teprve ta si vynutí opravdu seriozní diskusi o podobě veřejné služby. Sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce Radiojournal, coby předchůdce Československého rozhlasu, začal vysílat v roce Na Československý rozhlas po zániku Československa navázal Český rozhlas. Zrození Československé televize se datuje k roku 1953 a její nástupnickou organizací v českých zemích je Česká televize. Obě instituce rozhlas a televize se u nás rozvíjely odděleně. V některých zemích je to ale jinak, veřejnoprávní televize a rozhlas jsou součástí jedné organizace, např. ve Velké Británii BBC či v Rakousku ORF. 8

9 Úvahy o spojení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce se v minulosti vyskytly již několikrát, nyní se objevují opět. Důvodů je hned několik. Ten hlavní je, že v relevantních politických strukturách sílí trend ke změně financování veřejnoprávních médií, což vyvolává zvýšený zájem o efektivitu hospodaření médií veřejné služby. Základní otázky stojí takto: Opravdu to musí stát tolik? Dají se v systému nelézt úspory, aniž bychom ohrožovali to hlavní, totiž program? Kolik případné spojení rozhlasu a televize ušetří? Je třeba využít synergických efektů. To se týká především zpravodajství. Jeden reportér dvě zprávy, jedna pro televizi, druhá, jen mírně modifikovaná, pro rozhlas. Zredukuje se také dnešní praxe: v jednom veřejnoprávním médiu práce, v druhém melouchy. (Také už slyšíte ten křik zainteresovaných? A všechny ty bohulibé důvody, proč nic neměnit?) Další na řadě je redukce vrcholového managementu. Něco podobného provádí ředitel Českého rozhlasu už teď. Jednotlivé stanice opravdu nemusí mít šéfredaktora a ještě k tomu ředitele. Naprostou samozřejmostí je, že nebudou existovat dvě mediální rady, dvě dozorčí komise, dvě účtárny, dvě správy budov atd. Jedna veřejnoprávní instituce bude mít pochopitelně také pouze jedny webové stránky. To všechno může v součtu přinést obrovské úspory. Rozhlas si přestane hrát na televizi. Praxe z nedávného období, kdy pod pláštíkem multimediálního rozvoje utrácel rozhlas čím dál více peněz za de facto televizní aktivity, je neúnosná. Rozhlas, který supluje televizi, sám sebe připravuje o svoji největší komparativní výhodu, totiž že se na něj není třeba dívat. Sloučením pod jednu střechu by tento koncepční spor o podobu moderního rozhlasu zcela samovolně vymizel. Odhad vrcholných manažerů z celoplošných komerčních médií, se kterými zástupci estat.cz hovořili, je, že sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce může ušetřit až třetinu jejich současných nákladů. Zkušenosti ze zahraničí Se zkušenostmi ze zahraničí je třeba nakládat opatrně. Oporu tu totiž lze nalézt prakticky pro cokoli, a to argumenty jak pro poplatky, tak proti poplatkům, jak pro sloučení rozhlasu a televize, tak proti němu. Nejčastěji bývá zmiňován příklad britské BBC. Problém je ale v tom, že Česká republika prostě není Velká Británie s její tradicí a historickou kontinuitou a Česká televize prostě není (a ani nemůže být) BBC. estat.cz doporučuje hledat inspiraci spíše ve srovnatelných zemích, jak co do velikosti, tak co do historie, jako je kupříkladu Rakousko a především Slovensko. Právě na Slovensku došlo v nedávné době ke sloučení veřejnoprávní televize a rozhlasu a ke změně jejich financování. Inspirativní je však spíše metoda, jak Slováci postupovali, nikoli příčiny a motivy, proč k tomu došlo. Na Slovensku totiž zdravý Slovenský rozhlas za (finanční) pomoci státu víceméně pohltil nemocnou Slovenskou televizi. Zdravotní kondice českých veřejnoprávních médií je v tomto slova smyslu zcela odlišná. 9

10 Co s ČTK? Kapitola sama pro sebe je třetí česká veřejnoprávní mediální instituce. Stav České tiskové kanceláře nejlépe dokumentují skutečnosti z posledních měsíců a let. Vyrovnaný rozpočet se v poslední době daří držet jen za cenu prodeje agenturního majetku. Rada ČTK, která má ČTK kontrolovat, je sama spíše zdrojem problémů. Skandál s opakovanou a nastavovanou volbou generálního ředitele má soudní dohru. Že se za těchto okolností znovu objevují hlasy volající po privatizaci ČTK, je jen v logice věci. Podle názoru estat.cz ale existuje ještě jedna alternativa. ČTK může být privatizována Českou televizí a Českým rozhlasem, přesněji tedy spíše přejít pod jejich společnou správu. V případě sloučení České televize a Českého rozhlasu by začlenění ČTK do jedné jediné veřejnoprávní mediální instituce mělo neochvějnou logiku. Reklama v České televizi Lidé obvykle žijí v iluzi, že televize je tu od toho, aby jim prodávala programy. Chyba lávky! Televize a na prvním místě ty komerční jsou tu od toho, aby reklamním agenturám prodávaly diváky. Od počtu diváků se totiž odvíjí cena reklamy, a tím pádem i jejich zisk. Tedy: nikoli diváci (ti jsou jen prostředkem), nýbrž reklama, to je to, co televize živí. Nic proti tomu. Jenom bychom si ale měli uvědomit, že přítomnost reklamy naprosto zákonitě následně generuje jistý typ chování, jistý typ programu, jistý typ formátování. Pokud je veřejnoprávní televize byť jen zčásti financována stejně jako televize komerční, to znamená z reklamy, automaticky to vede k tomu, že programový rozdíl mezi televizí veřejné služby a televizí komerční se více či méně stírá. A smazává se i ten nejpodstatnější důvod, proč má televize veřejné služby existovat, totiž proto, aby nabízela jiný typ programu než televize komerční. Rozhodnutí, že prostřednictvím reklamy v České televizi se financuje tu digitalizace, tu fond kinematografie, tu cokoli jiného, jsou čistě politická rozhodnutí. Jenže politická rozhodnutí, jakkoli mohou být pragmatická, ještě nemusí být racionální. Nepřekročitelný rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii je, respektive by proto měl být, ve způsobu jejich financování. estat.cz preferuje tzv. čistý model, který média veřejné služby zásadním způsobem odlišuje od komerční sféry. Výtěžek z reklamy na obrazovce veřejnoprávní televize již několik let prakticky není příjmem České televize, nýbrž obezličkou, kterou stát financuje některé své bohulibé aktivity (kinematografie, digitalizace atp.). V mezidobí navíc došlo k legislativní změně, která gró reklamy přesunula z komerčního kanálu ČT1 na artový kanál ČT2. Tato úlitba komerčním televizí postrádá jakoukoli logiku. estat.cz zastává názor, že věci mají být buď čisté, nebo logické. V případě, že nejsou ani čisté, ani logické, je něco v nepořádku. 10

11 Redukce mediálních rad Rada České televize má 15 členů, Rada Českého rozhlasu má 9 členů, Rada České tiskové kanceláře má 7 členů. Přičteme-li k tomu ještě 13 členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a 5 členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, máme v České republice celkem 47 mediálních radních. A připočítat klidně můžeme ještě 5 členů Dozorčí komise Rady ČT a 5 členů Dozorčí komise Rady ČRo. Celkem se tedy jedná o 57 osob. Ponechme ale pro tuto chvíli stranou Radu pro vysílání a Radu ČTÚ, neboť to jsou orgány státní správy. Jejich existence a rozsah jejich aktivit se odvíjejí od agendy, kterou spravují. Zrušme nebo redukujme agendu a můžeme zrušit či redukovat orgán, který ji spravuje. Sloučení České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře do jedné jediné veřejnoprávní instituce by proto také znamenalo podstatnou redukci mediálních rad. Namísto tří mediálních orgánů s celkem 31 radními a 10 dozorčími komisaři by mohl existovat jeden jediný dozorčí orgán. estat.cz rovněž navrhuje, že oč by taková rada mohla být štíhlejší (kupříkladu devítičlenná), o to profesionálnější by v ní mělo být zastoupení. Inspiraci lze hledat třeba v konstrukci Rady ČTÚ, kde zákon přesně vymezuje požadovanou profesní odbornost. Ne ekonomický, ale politický problém Po sérii schůzek s politiky celého politického spektra může estat.cz konstatovat, že zrušení koncesionářských poplatků není ani ekonomický, ani technický, ani legislativní problém, nýbrž jen a pouze politický problém. Zajímavé rovněž je, že souhlas či nesouhlas s tímto krokem se vůbec neláme na pravo-levé škále. Kupříkladu v ČSSD lze nalézt jak zastánce, tak i odpůrce, stejně jako třeba v ODS. Právě senátorský klub ODS s touto změnou přišel jako první, přičemž při hlasování v Senátu návrh neprošel o jeden jediný hlas. Možnost zrušení koncesionářských poplatků se následně objevila rovněž ve volebním programu ODS před volbami do poslanecké sněmovny v roce Zároveň ovšem platí, že čím blíže se politici nacházejí exekutivě, tzn. případné povinnosti nalézt potřebné finanční prostředky v najatém státním rozpočtu, tím jejich odhodlání a ochota financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu klesá. estat.cz přesto upozorňuje, že politici na Slovensku tuto odvahu ve stejně těžkých ekonomických podmínkách nedávno nalezli. Veřejnost jednoznačně podporuje záměry estat.cz Na samý závěr více než roční práce se think-tank estat.cz rozhodl ověřit, jak jeho snahy v oblasti médií rezonují ve veřejnosti. Za tím účelem si u společnosti Ipsos Tambor objednal výzkum veřejného mínění. Výzkum byl proveden na přelomu května a června 2012 na vzorku 500 lidí ve věku 15 až 65 let. Cílem výzkumu bylo zjistit postoj občanů: 11

12 ke zrušení televizních a rozhlasových poplatků, k nahrazení těchto poplatků financováním ze státního rozpočtu, ke spojení ČT, ČRo a ČTK do jedné instituce a ke zrušení ČT a ČRo bez náhrady. Výsledky jsou naprosto jednoznačné. Pro zrušení koncesionářských poplatků je 84 % občanů, přičemž 78 % je nakloněno tomu, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány přímo ze státního rozpočtu. V rámci zefektivnění provozu 77 % občanů souhlasí se spojením České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře do jedné instituce. Naprostá většina, a to 82 %, si zároveň nepřeje zrušení České televize a Českého rozhlasu bez náhrady. Minimalistická varianta Cesta ke změnám, jež tento materiál obsahuje, může být dlouhá. estat.cz proto ještě navrhuje jakousi minimalistickou variantu. Daleko užší spolupráci České televize a Českého rozhlasu nic nebrání již dnes, a to jak v programové, tak ekonomické oblasti. Prvním krokem může být společný výběr televizních a rozhlasových poplatků. Inspiraci lze opět hledat na Slovensku, kde poplatky namísto pošty po několik let vybírala Rozhlasová a televizní společnost. Nešlo však o tzv. outsourcing do soukromých rukou, o který se u nás nedávno pokusilo minulé vedení České televize, nýbrž o společný podnik Slovenské televize a Slovenského rozhlasu, založený právě a jen kvůli efektivnímu výběru koncesionářských poplatků. Dále estat.cz navrhuje, aby Česká televize a Český rozhlas společně převzaly správu ČTK. Shrnutí Diskuse, jak veřejnoprávní média v měnících se technických i ekonomických podmínkách financovat, se vede v celé Evropě. Think-tank estat.cz na základě důkladného seznámení s danou problematikou autoritativně tvrdí, že televizní a rozhlasové poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální, neboť v toku času se pozvolna přeměnily na jakousi podivnou degresivní daň z domácnosti. Efektivita jejich výběru je i přes jisté zlepšení z poslední doby problematická, poněvadž jejich nezanedbatelná část končí úplně jinde než v televizi a rozhlase. Jestliže se naše země rozhodla pro rovnou daň, pak bychom měli být skutečně důslední. Rovná daň totiž není stejná daň, neboť rovné se platí procento, nikoli částka. Televizní a rozhlasové poplatky oproti tomu platí všichni chudí i bohatí ve stejné výši. De facto je to degresivní daň, neboť v poměru ke svému příjmu platí nejvyšší procento ti nejchudší. Strašit ztrátou nezávislosti médií veřejné služby je zpozdilé. Justici, ombudsmana či policii přece také platíme ze státního rozpočtu. 12

13 Spojení Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře do jedné instituce je naprosto zásadní změna. Nemůže ji ale protlačit jedna zájmová skupina či jedna politická strana, i kdyby to měla sebelépe promyšlené. K takovému kroku musí existovat poměrně široký politický, ba přímo společenský konsens. estat.cz vybízí k široké společenské diskusi na toto téma. Prvním krokem by mělo být sestavení nevelké skupiny ekonomů a mediálních specialistů, kteří vyhodnotí všechna pro i proti a především přesně vyčíslí možné finanční úspory. Nikdo nikomu zároveň nenalhává, že veřejnoprávní média financovaná ze státního rozpočtu budou pro daňové poplatníky úplně zadarmo. Státní rozpočet jsou naše peníze, potažmo naše daně. Sociální kouzlo je ale v tom, že prostřednictvím státního rozpočtu se bude každý na financování televize a rozhlasu veřejné služby podílet mírou svého zdanění. Bohatí přispějí hodně, sociálně slabší přisypou trochu a ti nejpotřebnější nezaplatí prakticky nic. Zrušení koncesionářských poplatků je akt zdravého rozumu, nikoli nějaký levicový či pravicový populistický nápad. Z jedné kapsy bere stát lidem přímé daně, z druhé kapsy nepřímé. Nic proti tomu, tak to na světě chodí, daně se platit musí. Ale neotravujme lidi navíc ještě televizními a rozhlasovými poplatky, ve skutečnosti další daní. Zrušme je! Bude to efektivní, racionální a navíc ještě vrcholně sociální. Edvard Kožušník Petr Štěpánek Edvard Kožušník *1971, poslanec Evropského parlamentu, vedoucí projektu estat.cz Petr Štěpánek *1958, mediální expert, člen a místopředseda RRTV, člen Rady ČTÚ 13

14 14 estat.cz Efektivní média veřejné služby

15 estat.cz a regulace médií Vize regulace mediálního prostředí Efektivní využití radiového spektra Partneři projektu k

16

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN INNOVATION DAY Budoucnost televize Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 Pozemní vysílání je populární a dále roste PODÍL JEDNOTLIVÝCH TV PLATFOREM 2007-2013 Zdroj: ATO 2013 (všechny TV

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Jak internet mění přístup ke zpravodajství

Jak internet mění přístup ke zpravodajství Jak internet mění přístup ke zpravodajství MEDIARESEARCH/ Nielsen Admosphere Jsme významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýzy

Více

Jak důležité médium je rádio?

Jak důležité médium je rádio? Jak důležité médium je rádio? většina lidí považuje za nejdůležitější médium televizi; sleduje ji 88 % obyvatel v průměru 218 minut denně rádio ovšem poslouchá 73 % obyvatel průměrně 235 minut denně MEDIAPROJEKT

Více

Koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky Koncesionářské poplatky Srpen 9 Nobody s Unpredictable Pozadí a cíle výzkumu Výzkum má sloužit jako případný argumentační nástroj návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V případě pozitivní

Více

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Možnosti a realita KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR Přípravná fáze Inicializační role ČT 1.5.2005 - Začal

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010 Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010 Úvod Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako doma. INTERNET / TELEVIZE / TELEFON Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení

Více

UPC Internet a televize nově i v Radotíně

UPC Internet a televize nově i v Radotíně UPC Internet a televize nově i v Radotíně Internet až 200 Mb/s Televize 140 programů Představení služeb společnosti UPC Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Příloha č. 5 Zpracoval: Mgr. Jan Řehola Tel.: 257042823 Datum: 19.4.2011 Verze: 1 Schválil: Ing. Karel Korynta Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Projednávaná věc: Zelená kniha EK O on-line hazardních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna. V. volební období 2009

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna. V. volební období 2009 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna V. volební období 2009 730 Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na

Více

Strategie rozvoje zemského televizního vysílání

Strategie rozvoje zemského televizního vysílání Strategie rozvoje zemského televizního vysílání Martin Gebauer Generální ředitel a místopředseda představenstva Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 3. prosince 2015 Vynucenou změnu

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vážená paní Eva Kubišová Vážený pan Michal Čermák Vážený pan Michal Kobza Vážený pan Pavel Král

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vážená paní Eva Kubišová Vážený pan Michal Čermák Vážený pan Michal Kobza Vážený pan Pavel Král Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Vážená paní Eva Kubišová Vážený pan Michal Čermák Vážený pan Michal Kobza Vážený pan Pavel Král tř. Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 9. září 2013 Otevřený dopis

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Česká televize Role a budoucnost DTT

Česká televize Role a budoucnost DTT Česká televize Role a budoucnost DTT Terestrické vysílání opět středem zájmu Základní otázka v roce 2015: Přežije DTT či bude zahájen útlum a následná likvidace terestrického televizního vysílání? Finální

Více

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013.

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013. pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: 8 "07" 2013 Číslo jednací _ Počet listů: A Počet příloh: Počet listů příloh: Druh

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II.

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. O KONFERENCI Konference Regulace českých médií II. je pořádaná Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

SATELITÁŘI ZÍSKALI ZA SPOJENCE POSLANCE BENDU Z ODS, NAVRHUJE VÝRAZNĚ OKLEŠTIT DIGINOVELU K DVB-T2

SATELITÁŘI ZÍSKALI ZA SPOJENCE POSLANCE BENDU Z ODS, NAVRHUJE VÝRAZNĚ OKLEŠTIT DIGINOVELU K DVB-T2 MENU / ČLÁNKY SATELITÁŘI ZÍSKALI ZA SPOJENCE POSLANCE BENDU Z ODS, NAVRHUJE VÝRAZNĚ OKLEŠTIT DIGINOVELU K DVB-T2 27.4.2017 / JAN POTŮČEK 0 UVNITŘ DOKUMENT Poslanci ve druhém čtení vládního návrhu novely

Více

Mediální výzkum: rozumná investice?

Mediální výzkum: rozumná investice? Mediální výzkum: rozumná investice? 1 Mediální výzkum má více uživatelů zadavatelé reklamy 2 Stav mediálního výzkumu zkoumaný na výzkumnících 3 Tři témata Role a účel Silné stránky a slabiny Budoucnost

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha.

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha. Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 16 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Trendy ve využívání mobilních zařízení

Trendy ve využívání mobilních zařízení Trendy ve využívání mobilních zařízení Hana Friedlaenderová Senior Research Manager 18. 3. 2015 Něco z historie pokrok nezastavíš! Graham Bell (1876) Simon IBM (1985-1992) Doba mobilní 90. léta 20.století

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Tisková zpráva. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Tisková zpráva. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Tisková zpráva Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Regulace hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání Dne 1. června 2013 nabyla účinnosti zákonná úprava

Více

- Výroba strojů a zařízení

- Výroba strojů a zařízení Ing. Zdeněk Veiner ŽIVNOST VOLNÁ Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů

Více

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 3 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Křivka investičních příležitostí (CIO)

Křivka investičních příležitostí (CIO) Kapitálový trh Křivka investičních příležitostí (CIO) Říká, jaké má jednotlivec objektivní možnosti jaké kombinace současného (PE) a budoucího příjmu (FE) může dosáhnout Pokud se vzdá nějaké částky současného

Více

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací Ochrana spotřebitele Oblast elektronických komunikací Nedostatečná ochrana spotřebitele v ČR v oblasti mobilních služeb přemrštěné ceny za mobilní služby v porovnání se zahraničím malé pokrytí 3G internetem

Více

Úhrady podle výsledků v rámci Národní zdravotní služby Spojeného království

Úhrady podle výsledků v rámci Národní zdravotní služby Spojeného království Úhrady podle výsledků v rámci Národní zdravotní služby Spojeného království Charles Carson Duben 2008 Poděkování Tato prezentace se do značné míry opírá o současnou publikačníčinnost nezávislé zdravotnické

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2262/10 V Praze dne 4.8.2010 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 11. srpna 2010 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 776 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 ZNAČKÁM SE NEDAŘÍ PLNĚ VYUŽÍVAT POTENCIÁL MULTISCREENINGU: MEC představuje výsledky regionálního průzkumu MEC Multiscreen Study Většina

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2008 ------------------------------------------------------------- 5. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Souhrnná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o stavu přechodu na digitální televizní vysílání za rok 2009.

Souhrnná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o stavu přechodu na digitální televizní vysílání za rok 2009. II. Souhrnná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o stavu přechodu na digitální televizní vysílání za rok 2009. Obsah: A. vývoj Přechodu na digitální televizní vysílání

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Zkrácené řízení ( 23) Zánik platnosti licence ( 24) Hlava druhá. Licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného

Zkrácené řízení ( 23) Zánik platnosti licence ( 24) Hlava druhá. Licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného A. Text zákona B. Komentář Část první. Obecná ustanovení ( 1-3) Předmět úpravy ( 1) Základní pojmy ( 2) Působnost zákona ( 3) Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání a v

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 Datum předání: 29. 9. 2015 Vytvořil: Předkládá: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel Petr Dvořák, generální ředitel ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE MATEMATICKÁ STATISTIKA SROVNÁNÍ TELEVIZNÍHO, INTERNETOVÉHO, ROZHLASOVÉHO A NOVINOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Petr Stoklásek, Lukáš Novák 2012

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Těžba je potřeba, ale ne tady!

Těžba je potřeba, ale ne tady! Těžba je potřeba, ale ne tady! Autor: Zbyněk Buřival Přečteno: 2002x Se současnými debatami o prolomení limitů k těžbě uhlí a průzkumem pro těžbu uranu v Brzkově a lithia na Cínovci se opět vyrojily různé

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková, Lenka Omelková Inspirace k podnikání Co je cvičná firma, obsah kurzu, trocha

Více

Budoucnost televize z pohledu nových technologií

Budoucnost televize z pohledu nových technologií Budoucnost televize z pohledu nových technologií Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy Milníky digitální televize 2014 9. dubna 2014 Agenda Co je důležité pro rozvoj televizního vysílání

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 TV BIO Zdravá televize Matěj Stehlík Katedra produkce 2.ročník magisterského studia Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 Definice TV BIO Tato tématická celoplošná televizní stanice je určena všem, kteří

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2015 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. května 2016 č. 467

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. května 2016 č. 467 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2016 č. 467 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. dubna do 30. dubna 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

TV Nova digitalizaci podporuje. Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku

TV Nova digitalizaci podporuje. Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku TV Nova digitalizaci podporuje Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku TV Nova má licenci, stát chce digitalizaci TV Nova má platnou licenci k televiznímu vysílání do února 2017

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2013,

Návrh ZÁKON. ze dne 2013, Návrh ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Spořící chování v České republice

Spořící chování v České republice Spořící chování v České republice reprezentativní průzkum mezi obyvateli ve věku + - červenec - Návrh průzkumu Tato prezentace dokumentuje výsledky Průzkumu spořícího chování u obyvatel České republiky

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

ROZHODNUTÍ. pokutu ve výši 200 000 Kč

ROZHODNUTÍ. pokutu ve výši 200 000 Kč JEDN. IDENT.: RRTV-4987006 VÁŠ DOPIS ZN.: NAŠE Č. J.: RRTV/949/2016-RUD SP. ZN.: 2015/910/RUD/ABC ZASEDÁNÍ RADY: 6-2016/ poř.č. 21 ABC TV s.r.o. Poděbradská 777/9 19000 Praha Česká republika VYŘIZUJE:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více