Efektivní média veřejné služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní média veřejné služby"

Transkript

1 Efektivní média veřejné služby Argumenty pro zrušení televizních a rozhlasových poplatků a sloučení České televize, Českého rozhlasu a ČTK

2 2 estat.cz Efektivní média veřejné služby

3 Přežijí veřejnoprávní média v 21. století? Jsme svědky bouřlivého rozvoje vysílacích platforem a komunikačních technologií. Svět, ve kterém dnes fungují veřejnoprávní média, se za posledních dvacet let dramaticky změnil. Namísto jedné televize má divák k dispozici desítky kanálů, totéž platí pro rozhlas. Nemají-li klasická média veřejné služby časem úplně ztratit opodstatnění své existence, musí na měnící se podmínky efektivně reagovat. Vždyť už dnes se ozývají hlasy často od výrazných osobností, že je nepotřebujeme vůbec. A ruku na srdce, některé argumenty, jež zaznívají, nepostrádají jistou logiku. Co z toho plyne? Chtějí-li média veřejné služby přežít, musí se jak co do financování, tak co do programu zcela zásadním způsobem odlišovat od médií komerčních. Žijeme v multimediální realitě, kde se spousta donedávna oddělených činností prolíná. Nabízí se proto i otázka, zda již nenastal čas mít jen jednu mediální veřejnoprávní instituci, instituci s několika divizemi televizní, rozhlasovou, internetovou a agenturní. V době všeobecného šetření není taková otázka vůbec od věci. Co je estat.cz estat.cz efektivní stát je nevládní organizace, která vznikla v roce 2004 jako první think-tank v České republice věnující se výhradně veřejné správě a její efektivitě. V minulosti se estat.cz kupříkladu spolupodílel na elektronizaci veřejné správy. Záměrem projektu estat.cz efektivní stát je získat konsensuální koncept, na němž se po odborné stránce dokáže shodnout politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro vzestup České republiky v příštích letech. Cíle estat.cz v mediální oblasti Začátkem roku 2011, kdy estat.cz rozšířil portfolio svých zájmových aktivit o média veřejné služby, zformuloval think-tank svůj postoj do čtyř bodů: zrušení televizních a rozhlasových poplatků spojení České televize a Českého rozhlasu privatizace či transformace ČTK zrušení či narovnání reklamy v médiích veřejné služby Za účelem získání dalších poznatků, ověření vlastních postojů a názorů včetně jejich oponování, tedy za účelem zmapování problémů, respektive získání plastického obrazu, jak vypadá spektrum názorů relevantních politických sil i zástupců zainteresovaných subjektů na danou problematiku, absolvovali zástupci estat.cz v průběhu minulého roku sérii schůzek s politiky celého politického spektra a vrcholnými mediálními manažery. Po jejich vyhodnocení nabízí estat.cz tyto závěry. 3

4 Koncesionářské poplatky jsou neefektivní Neefektivní jsou proto, že jejich nemalá část se cestou poztrácí někde jinde a do televize, respektive do rozhlasu vůbec nedoputuje. Navíc přestože směřují do institucí majících přídomek veřejnoprávní, veřejná kontrola nad jejich vynakládáním je paradoxně velmi neveřejná. Existuje jedna jistota: pokud se v budoucnu rozhodneme, že Česká televize a Český rozhlas budou financovány ze státního rozpočtu, všechny peníze určené těmto veřejnoprávním institucím skutečně skončí na Kavčích horách, respektive na Vinohradské třídě. Dnes, kdy hlavním a nejdůležitějším zdrojem jejich financování jsou tzv. koncesionářské poplatky, to tak zdaleka není. Nemalá část finančních prostředků vygenerovaných z televizních a rozhlasových poplatků končí někde úplně jinde než v televizi a rozhlase. Naprostá většina domácností totiž hradí poplatky prostřednictvím České pošty, která si za tuto operaci strhává příslušné procento. Takže ročně řádově stamiliony, primárně určené na televizní a rozhlasové vysílání, do České televize, respektive do Českého rozhlasu vůbec nedoputují. Koncesionářské poplatky generují černé pasažéry a problémy Dalším úskalím koncesionářských poplatků je fakt, že zdaleka ne všichni, kteří by tak podle zákona činit měli, svoji povinnost hradit televizní a rozhlasové poplatky skutečně dodržují. Ponechme pro tuto chvíli stranou různé motivace neplatičů, důležitý je obecný závěr: stávající systém generuje černé pasažéry, čímž zároveň de facto poškozuje poctivé platiče. Nic na tom nemění ani zvýšené úsilí České televize a Českého rozhlasu z poslední doby neplatiče aktivně vyhledávat. Naopak, i to generuje další problémy. Případy nejrůznějších přehmatů, kdy se Česká televize kupříkladu domáhala poplatků po mrtvých, jsou dostatečně známy, stejně jako nepopiratelná problematičnost kasírování domovů důchodců či soudní spory s majiteli penzionů, které devastuje povinnost platit za přijímač v každém pokoji, nota bene v sezónních zařízeních. Že i samotné vyhledávání neplatičů, vymáhání poplatků a soudní spory s tím spojené mají své to jest další náklady, snad netřeba dodávat. V případě financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu všechny výše zmiňované problémy odpadnou. A tady je možná paradoxně jeden ze zakopaných psů. S odpadlými problémy totiž odpadne i poptávka po všech těch dodatečných vymahačských službách, takže někdo přijde o zajímavý byznys (a někdo možná o provizi). I to může být docela dobrý důvod proč tvrdit, že bez koncesionářských poplatků média veřejné služby přijdou o nezávislost. Koncesionářské poplatky jsou iracionální Iracionální jsou proto, že ve zcela změněných podmínkách praktikují model z první poloviny minulého stolení. Koncesionářské poplatky vznikly v době, kdy se rodil rozhlas, a kdo chtěl používat 4

5 rozhlasový přijímač, musel si k tomu koupit koncesi. Dnes mají rozhlasové a televizní přijímače prakticky všichni a dle zákona musí platit každý, kdo má zavedenou elektřinu. Ve skutečnosti jsou tedy poplatky jen jakousi další podivnou povinnou kvazi-daní. Koncesionářské poplatky jsou asociální Každá domácnost musí měsíc co měsíc ať se jí to líbí, nebo nelíbí, ať Českou televizi sleduje, nebo nesleduje, ať Český rozhlas poslouchá, nebo neposlouchá nasypat do veřejnoprávního měšce 180 korun. 135 za televizi, 45 za rozhlas, celkem korun za rok. Všichni bohatí i chudí platí stejně. Babička na penzi, která má doma stařičkou teslu, platí stejných 135 korun jako milionář, co má ve své luxusní vile v každém z pokojů velkoplošný plazmový přístroj v HD kvalitě. Naopak firmy penziony, hotely, ale také třeba domovy důchodců musí platit za každý přijímač zvlášť. Netřeba rozvádět, co to dělá s jejich rozpočty, zvláště pak v případě sezónních zařízení. A teď počítejme. Zatímco pro domácnost s ročním příjmem kupříkladu 2 miliony korun představují roční koncesionářské poplatky přibližně 0,1 procenta z jejího celkového ročního příjmu, pro domácnost s příjmem korun za rok, to znamená s příjmem desetkrát menším, je to 1 procento. To znamená v procentuálním vyjádření desetkrát více, v poměru plat / koncesionářský poplatek fakticky vlastně stokrát více. Zopakujme si to: desetkrát menší příjem domácnosti a proti tomu naopak desetkrát větší daňové zatížení. To tedy opravdu není rovná daň, nýbrž setsakra progresivní daň, ba přímo super-progresivní. Jenže super-progresivní nikoli vůči bohatým, nýbrž vůči sociálně potřebným, takže vlastně super-degresivní. (Na nepoměru těchto čísel nic nemění ani fakt, že ti úplně nejchudší si dle zákona mohou požádat o osvobození od poplatků.) Jak stoupal televizní poplatek Připomeňme si, jak v toku času rostl televizní poplatek. Z původních 25 korun stoupl na 50 korun 1. dubna Ke zvýšení na 75 korun došlo 1. července V téhle výši vydržel poplatek sedm let. Pak došlo 1. října 2005 k dalšímu zvýšení na rovných 100 korun a brzy na to, konkrétně 1. ledna 2007, na 120 korun. Současná výše poplatku 135 korun je v platnosti od 1. ledna Obdobnou vývojovou křivku opisuje také rozhlasový poplatek výše televizního poplatku

6 Chiméra nezávislosti Myšlenka, že existence koncesionářských poplatků garantuje nezávislost televize a rozhlasu veřejné služby, zatímco financování ze státního rozpočtu jejich nezávislost ohrožuje, je zcela iluzorní a ve skutečnosti je to jen zbožné přání odpůrců změny financování, ať už jsou jejich motivy jakékoli. Nic takového prostě neexistuje. Kdyby cokoli takového platilo, pak z toho nemůže vyplývat nic jiného než, že nemáme ani nezávislou justici, ani nezávislou policii, ani nezávislého ombudsmana, ani nezávislý NKÚ atd. atd., neboť všechny tyto instituce jsou také financovány ze státního rozpočtu. A na druhou stranu by z toho vyplývalo, že jedinými skutečně nezávislými institucemi v České republice jsou Česká televize a Český rozhlas. Obě tvrzení trochu skřípou, protože jisté mouchy lze nalézt tu i onde. Takže ve financování to zřejmě nebude. Nezávislost příslušné instituce totiž musí garantovat odpovědní lidé, v případě České televize a Českého rozhlasu jejich manažeři a redaktoři, nikoli to, že peníze na účet příslušné instituce připutují tak nebo onak. Selhání konkrétních lidí nijak nesouvisí s tím, zda svůj plat dostávají z té či oné kasičky. Myšlenka, že redaktor XY je více nezávislý, když mu televizní účtárna posílá měsíční plat z peněz pocházejících z televizních poplatků, než tentýž redaktor XY, kterému tatáž televizní účtárna bude posílat měsíční gáži z peněz, které do televize doputovaly ze státního rozpočtu, je úsměvná. Bude to stále stejný redaktor XY. Zda a v jaké výši peníze do televize a rozhlasu doplynou, garantuje v obou případech zákon. Otázka: Kdo určuje množství peněz, které do médií veřejné služby doputují prostřednictvím koncesionářských poplatků? Odpověď: Poslanci a senátoři, kteří výši televizního, respektive rozhlasového poplatku stanoví zákonem. Otázka: A kdo bude určovat množství peněz, které do médií veřejné služby doputují prostřednictvím státního rozpočtu? Odpověď: Poslanci a senátoři, ti samí jako v předchozím případě. Množství peněz, které do médií veřejné služby doplynou ze státního rozpočtu, by také stanovil zákon, nejlépe jako mandatorní výdaj. Ano, může se ozvat námitka, že politici podlehnou pokušení a přiškrtí přísun peněz ze státního rozpočtu. To samozřejmě nelze úplně vyloučit nikdy. Jenže stejně nelze vyloučit, že politici přiškrtí veřejnoprávní média drastickým snížením koncesionářských poplatků. Takže, jaký je v tom rozdíl? Žádný. Koncesionářské poplatky žádnou nezávislost nezpůsobují ani nezaručují. 6

7 Koncesionářské poplatky a vývoj techniky Jestliže televizní vysílání sledujete na televizním přijímači a jestliže rozhlasové vysílání posloucháte na rozhlasovém přijímači, musíte za to podle zákona platit. Jestliže totéž provádíte prostřednictvím PC, notebooku, tabletu či mobilního telefonu, nemusíte platit nic, i když prakticky provozujete totéž. Konvergence telekomunikační, rozhlasové a televizní industrie spolu s bouřlivým rozvojem IT technologií boří ustálená pravidla, zákony pokulhávají za pádící technikou. Poslední statistiky vypovídají, že stále stoupá počet lidí, kteří rozhlas či televizi přijímají prostřednictvím jiných zařízení, než jsou klasické rozhlasové či televizní přijímače. Co s tím? Budou se koncesionářské poplatky do budoucna platit i za mobilní telefony, tablety či počítače? Lze to vůbec zrealizovat? A lze to uhlídat či kontrolovat? Pokud rozhlasové a televizní poplatky zrušíme, i tento problém úplně odpadne. Koncesionářské poplatky a veřejnost Názory veřejnosti na zrušení koncesionářských poplatků se v zásadě dají rozdělit do tří skupin. První skupina zdaleka největší s nahrazením televizních a rozhlasových poplatků penězi ze státního rozpočtu souhlasí. Argumenty pro zrušení poplatků, ať už jde o efektivitu nebo racionalitu této změny či její sociální rozměr, pokládají lidé z první skupiny za logické a ztotožňují se s nimi. Druhá a třetí skupina jsou naopak proti, i když každá z jiných důvodů. Jejich argumenty jsou spíše politické či ideologické, přičemž při troše zjednodušení se dá konstatovat, že jedni argumentují jakoby zleva a druzí jakoby zprava. Argumentace zleva je tradiční: obdobný systém poplatků existuje ve většině evropských zemí; poplatky garantují nezávislost na politických strukturách. Levicoví zastánci poplatků nevnímají, nebo spíše nechtějí vnímat, že se zcela změnily kulisy. Nejenom že přijímač dnes už mají prakticky všechny domácnosti (a někdejší koncese se změnila v jakousi podivnou daň), ale s bouřlivým vývojem industrie elektronických médií mizí i výlučnost veřejnoprávní televize a rozhlasu. Obojí zákonitě dříve či později musí vyvolat diskusi o financování médií veřejné služby a následné změny. Tento trend již začal. Nejen u nás. Třetí skupina, jež argumentuje jakoby zprava, sice není pro zachování koncesionářských poplatků, její představy o blízké budoucnosti médií veřejné služby jsou ale natolik odtržené od reality, to znamená od prakticky proveditelných, a tedy možných řešení, že ve svém důsledku celý systém poplatků druhé ( levicové ) skupině de facto pomáhá zachovat. Ano, hovoříme o všech těch nekompromisních hlasatelích privatizace České televize či propagátorech veřejnoprávní pay-tv. Otázku, kde pro své představy v poslanecké sněmovně seženou hlasy 101 poslanců a jak se vypořádají s evropskou legislativou, jež existenci veřejnoprávních médií de facto garantuje, si prostě nekladou. 7

8 Napřed diskuse a potom změna, nebo naopak? Někteří politici a aktivisté často straší, že zrušení poplatků je jen zástěrka, že ve skutečnosti jde o zrušení veřejnoprávních médií. Což je ovšem naprostý nesmysl, neboť jak již výše zmíněno něco takového je v České republice, potažmo v Evropské unii, prakticky neproveditelné. Zároveň obvykle zaznívá argument, že změně financování veřejnoprávních médií, tedy zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, by musela předcházet diskuse o obsahu veřejné služby. Prý abychom přesně věděli, jaké je zadání, respektive co a v jakém rozsahu se má ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní, platit. Na první pohled takový přístup vypadá logicky. Stačí však jen trochu osvěžit paměť a vyjeví se poněkud jiná spíše poťouchlá realita. O tom, že je třeba vést společenskou diskusi a že je potřeba lépe definovat, co to ta veřejná služba vlastně je a jaký by měla mít rozsah, se hovoří již dvacet let. Realita je ovšem taková, že řeči se vedou, voda teče a jen se průběžně zvyšují koncesionářské poplatky. V zákonech sice cosi napsáno je, ale faktický obsah veřejné služby si veřejnoprávní média víceméně určují sama. Parlament i mediální rady jsou jenom jakási stafáž. Problém je ale v tom, že veřejnou službu lze poskytovat prakticky v jakékoli nákladové škále. Třeba za 700 milionů, stejně jako za 7 miliard, ale klidně třeba i za 70 miliard. Mesiášů veřejného dobra obvykle s nastavenými vlastními kapsami, kteří se budou zaklínat, že jinak rozuměj levněji to nejde, se najde vždycky dost. Nejlépe se utrácejí cizí peníze, což samozřejmě platí i v případě koncesionářských poplatků. Takže pokud se tzv. veřejná služba platí z kapes diváků a posluchačů, mnoha politikům to poskytuje alibi. Poslance, vládu či ministra financí nějaké detaily, zač, jak a proč se poplatky utrácejí, příliš trápit nemusí. Ze státního rozpočtu, za který jsou odpovědni, to nic neukrajuje. Ale co když to otočíme? Co když média veřejné služby budou ukrajovat ze státního rozpočtu, nikoli z bezedných kapes koncesionářů? Nebudou politici nuceni přistoupit k veřejné službě (ve smyslu skutečné definice jejího obsahu a rozsahu) přece jenom trochu odpovědněji? Jistá naděje tady je. Rozhodně větší, než za stávajícího stavu. Mlácení prázdné slámy, které se tu už dvacet let provozuje, žádný výsledek nepřineslo. estat.cz si myslí, že napřed musí nastat změna ve způsobu financování a teprve ta si vynutí opravdu seriozní diskusi o podobě veřejné služby. Sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce Radiojournal, coby předchůdce Československého rozhlasu, začal vysílat v roce Na Československý rozhlas po zániku Československa navázal Český rozhlas. Zrození Československé televize se datuje k roku 1953 a její nástupnickou organizací v českých zemích je Česká televize. Obě instituce rozhlas a televize se u nás rozvíjely odděleně. V některých zemích je to ale jinak, veřejnoprávní televize a rozhlas jsou součástí jedné organizace, např. ve Velké Británii BBC či v Rakousku ORF. 8

9 Úvahy o spojení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce se v minulosti vyskytly již několikrát, nyní se objevují opět. Důvodů je hned několik. Ten hlavní je, že v relevantních politických strukturách sílí trend ke změně financování veřejnoprávních médií, což vyvolává zvýšený zájem o efektivitu hospodaření médií veřejné služby. Základní otázky stojí takto: Opravdu to musí stát tolik? Dají se v systému nelézt úspory, aniž bychom ohrožovali to hlavní, totiž program? Kolik případné spojení rozhlasu a televize ušetří? Je třeba využít synergických efektů. To se týká především zpravodajství. Jeden reportér dvě zprávy, jedna pro televizi, druhá, jen mírně modifikovaná, pro rozhlas. Zredukuje se také dnešní praxe: v jednom veřejnoprávním médiu práce, v druhém melouchy. (Také už slyšíte ten křik zainteresovaných? A všechny ty bohulibé důvody, proč nic neměnit?) Další na řadě je redukce vrcholového managementu. Něco podobného provádí ředitel Českého rozhlasu už teď. Jednotlivé stanice opravdu nemusí mít šéfredaktora a ještě k tomu ředitele. Naprostou samozřejmostí je, že nebudou existovat dvě mediální rady, dvě dozorčí komise, dvě účtárny, dvě správy budov atd. Jedna veřejnoprávní instituce bude mít pochopitelně také pouze jedny webové stránky. To všechno může v součtu přinést obrovské úspory. Rozhlas si přestane hrát na televizi. Praxe z nedávného období, kdy pod pláštíkem multimediálního rozvoje utrácel rozhlas čím dál více peněz za de facto televizní aktivity, je neúnosná. Rozhlas, který supluje televizi, sám sebe připravuje o svoji největší komparativní výhodu, totiž že se na něj není třeba dívat. Sloučením pod jednu střechu by tento koncepční spor o podobu moderního rozhlasu zcela samovolně vymizel. Odhad vrcholných manažerů z celoplošných komerčních médií, se kterými zástupci estat.cz hovořili, je, že sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce může ušetřit až třetinu jejich současných nákladů. Zkušenosti ze zahraničí Se zkušenostmi ze zahraničí je třeba nakládat opatrně. Oporu tu totiž lze nalézt prakticky pro cokoli, a to argumenty jak pro poplatky, tak proti poplatkům, jak pro sloučení rozhlasu a televize, tak proti němu. Nejčastěji bývá zmiňován příklad britské BBC. Problém je ale v tom, že Česká republika prostě není Velká Británie s její tradicí a historickou kontinuitou a Česká televize prostě není (a ani nemůže být) BBC. estat.cz doporučuje hledat inspiraci spíše ve srovnatelných zemích, jak co do velikosti, tak co do historie, jako je kupříkladu Rakousko a především Slovensko. Právě na Slovensku došlo v nedávné době ke sloučení veřejnoprávní televize a rozhlasu a ke změně jejich financování. Inspirativní je však spíše metoda, jak Slováci postupovali, nikoli příčiny a motivy, proč k tomu došlo. Na Slovensku totiž zdravý Slovenský rozhlas za (finanční) pomoci státu víceméně pohltil nemocnou Slovenskou televizi. Zdravotní kondice českých veřejnoprávních médií je v tomto slova smyslu zcela odlišná. 9

10 Co s ČTK? Kapitola sama pro sebe je třetí česká veřejnoprávní mediální instituce. Stav České tiskové kanceláře nejlépe dokumentují skutečnosti z posledních měsíců a let. Vyrovnaný rozpočet se v poslední době daří držet jen za cenu prodeje agenturního majetku. Rada ČTK, která má ČTK kontrolovat, je sama spíše zdrojem problémů. Skandál s opakovanou a nastavovanou volbou generálního ředitele má soudní dohru. Že se za těchto okolností znovu objevují hlasy volající po privatizaci ČTK, je jen v logice věci. Podle názoru estat.cz ale existuje ještě jedna alternativa. ČTK může být privatizována Českou televizí a Českým rozhlasem, přesněji tedy spíše přejít pod jejich společnou správu. V případě sloučení České televize a Českého rozhlasu by začlenění ČTK do jedné jediné veřejnoprávní mediální instituce mělo neochvějnou logiku. Reklama v České televizi Lidé obvykle žijí v iluzi, že televize je tu od toho, aby jim prodávala programy. Chyba lávky! Televize a na prvním místě ty komerční jsou tu od toho, aby reklamním agenturám prodávaly diváky. Od počtu diváků se totiž odvíjí cena reklamy, a tím pádem i jejich zisk. Tedy: nikoli diváci (ti jsou jen prostředkem), nýbrž reklama, to je to, co televize živí. Nic proti tomu. Jenom bychom si ale měli uvědomit, že přítomnost reklamy naprosto zákonitě následně generuje jistý typ chování, jistý typ programu, jistý typ formátování. Pokud je veřejnoprávní televize byť jen zčásti financována stejně jako televize komerční, to znamená z reklamy, automaticky to vede k tomu, že programový rozdíl mezi televizí veřejné služby a televizí komerční se více či méně stírá. A smazává se i ten nejpodstatnější důvod, proč má televize veřejné služby existovat, totiž proto, aby nabízela jiný typ programu než televize komerční. Rozhodnutí, že prostřednictvím reklamy v České televizi se financuje tu digitalizace, tu fond kinematografie, tu cokoli jiného, jsou čistě politická rozhodnutí. Jenže politická rozhodnutí, jakkoli mohou být pragmatická, ještě nemusí být racionální. Nepřekročitelný rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii je, respektive by proto měl být, ve způsobu jejich financování. estat.cz preferuje tzv. čistý model, který média veřejné služby zásadním způsobem odlišuje od komerční sféry. Výtěžek z reklamy na obrazovce veřejnoprávní televize již několik let prakticky není příjmem České televize, nýbrž obezličkou, kterou stát financuje některé své bohulibé aktivity (kinematografie, digitalizace atp.). V mezidobí navíc došlo k legislativní změně, která gró reklamy přesunula z komerčního kanálu ČT1 na artový kanál ČT2. Tato úlitba komerčním televizí postrádá jakoukoli logiku. estat.cz zastává názor, že věci mají být buď čisté, nebo logické. V případě, že nejsou ani čisté, ani logické, je něco v nepořádku. 10

11 Redukce mediálních rad Rada České televize má 15 členů, Rada Českého rozhlasu má 9 členů, Rada České tiskové kanceláře má 7 členů. Přičteme-li k tomu ještě 13 členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a 5 členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, máme v České republice celkem 47 mediálních radních. A připočítat klidně můžeme ještě 5 členů Dozorčí komise Rady ČT a 5 členů Dozorčí komise Rady ČRo. Celkem se tedy jedná o 57 osob. Ponechme ale pro tuto chvíli stranou Radu pro vysílání a Radu ČTÚ, neboť to jsou orgány státní správy. Jejich existence a rozsah jejich aktivit se odvíjejí od agendy, kterou spravují. Zrušme nebo redukujme agendu a můžeme zrušit či redukovat orgán, který ji spravuje. Sloučení České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře do jedné jediné veřejnoprávní instituce by proto také znamenalo podstatnou redukci mediálních rad. Namísto tří mediálních orgánů s celkem 31 radními a 10 dozorčími komisaři by mohl existovat jeden jediný dozorčí orgán. estat.cz rovněž navrhuje, že oč by taková rada mohla být štíhlejší (kupříkladu devítičlenná), o to profesionálnější by v ní mělo být zastoupení. Inspiraci lze hledat třeba v konstrukci Rady ČTÚ, kde zákon přesně vymezuje požadovanou profesní odbornost. Ne ekonomický, ale politický problém Po sérii schůzek s politiky celého politického spektra může estat.cz konstatovat, že zrušení koncesionářských poplatků není ani ekonomický, ani technický, ani legislativní problém, nýbrž jen a pouze politický problém. Zajímavé rovněž je, že souhlas či nesouhlas s tímto krokem se vůbec neláme na pravo-levé škále. Kupříkladu v ČSSD lze nalézt jak zastánce, tak i odpůrce, stejně jako třeba v ODS. Právě senátorský klub ODS s touto změnou přišel jako první, přičemž při hlasování v Senátu návrh neprošel o jeden jediný hlas. Možnost zrušení koncesionářských poplatků se následně objevila rovněž ve volebním programu ODS před volbami do poslanecké sněmovny v roce Zároveň ovšem platí, že čím blíže se politici nacházejí exekutivě, tzn. případné povinnosti nalézt potřebné finanční prostředky v najatém státním rozpočtu, tím jejich odhodlání a ochota financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu klesá. estat.cz přesto upozorňuje, že politici na Slovensku tuto odvahu ve stejně těžkých ekonomických podmínkách nedávno nalezli. Veřejnost jednoznačně podporuje záměry estat.cz Na samý závěr více než roční práce se think-tank estat.cz rozhodl ověřit, jak jeho snahy v oblasti médií rezonují ve veřejnosti. Za tím účelem si u společnosti Ipsos Tambor objednal výzkum veřejného mínění. Výzkum byl proveden na přelomu května a června 2012 na vzorku 500 lidí ve věku 15 až 65 let. Cílem výzkumu bylo zjistit postoj občanů: 11

12 ke zrušení televizních a rozhlasových poplatků, k nahrazení těchto poplatků financováním ze státního rozpočtu, ke spojení ČT, ČRo a ČTK do jedné instituce a ke zrušení ČT a ČRo bez náhrady. Výsledky jsou naprosto jednoznačné. Pro zrušení koncesionářských poplatků je 84 % občanů, přičemž 78 % je nakloněno tomu, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány přímo ze státního rozpočtu. V rámci zefektivnění provozu 77 % občanů souhlasí se spojením České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře do jedné instituce. Naprostá většina, a to 82 %, si zároveň nepřeje zrušení České televize a Českého rozhlasu bez náhrady. Minimalistická varianta Cesta ke změnám, jež tento materiál obsahuje, může být dlouhá. estat.cz proto ještě navrhuje jakousi minimalistickou variantu. Daleko užší spolupráci České televize a Českého rozhlasu nic nebrání již dnes, a to jak v programové, tak ekonomické oblasti. Prvním krokem může být společný výběr televizních a rozhlasových poplatků. Inspiraci lze opět hledat na Slovensku, kde poplatky namísto pošty po několik let vybírala Rozhlasová a televizní společnost. Nešlo však o tzv. outsourcing do soukromých rukou, o který se u nás nedávno pokusilo minulé vedení České televize, nýbrž o společný podnik Slovenské televize a Slovenského rozhlasu, založený právě a jen kvůli efektivnímu výběru koncesionářských poplatků. Dále estat.cz navrhuje, aby Česká televize a Český rozhlas společně převzaly správu ČTK. Shrnutí Diskuse, jak veřejnoprávní média v měnících se technických i ekonomických podmínkách financovat, se vede v celé Evropě. Think-tank estat.cz na základě důkladného seznámení s danou problematikou autoritativně tvrdí, že televizní a rozhlasové poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální, neboť v toku času se pozvolna přeměnily na jakousi podivnou degresivní daň z domácnosti. Efektivita jejich výběru je i přes jisté zlepšení z poslední doby problematická, poněvadž jejich nezanedbatelná část končí úplně jinde než v televizi a rozhlase. Jestliže se naše země rozhodla pro rovnou daň, pak bychom měli být skutečně důslední. Rovná daň totiž není stejná daň, neboť rovné se platí procento, nikoli částka. Televizní a rozhlasové poplatky oproti tomu platí všichni chudí i bohatí ve stejné výši. De facto je to degresivní daň, neboť v poměru ke svému příjmu platí nejvyšší procento ti nejchudší. Strašit ztrátou nezávislosti médií veřejné služby je zpozdilé. Justici, ombudsmana či policii přece také platíme ze státního rozpočtu. 12

13 Spojení Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře do jedné instituce je naprosto zásadní změna. Nemůže ji ale protlačit jedna zájmová skupina či jedna politická strana, i kdyby to měla sebelépe promyšlené. K takovému kroku musí existovat poměrně široký politický, ba přímo společenský konsens. estat.cz vybízí k široké společenské diskusi na toto téma. Prvním krokem by mělo být sestavení nevelké skupiny ekonomů a mediálních specialistů, kteří vyhodnotí všechna pro i proti a především přesně vyčíslí možné finanční úspory. Nikdo nikomu zároveň nenalhává, že veřejnoprávní média financovaná ze státního rozpočtu budou pro daňové poplatníky úplně zadarmo. Státní rozpočet jsou naše peníze, potažmo naše daně. Sociální kouzlo je ale v tom, že prostřednictvím státního rozpočtu se bude každý na financování televize a rozhlasu veřejné služby podílet mírou svého zdanění. Bohatí přispějí hodně, sociálně slabší přisypou trochu a ti nejpotřebnější nezaplatí prakticky nic. Zrušení koncesionářských poplatků je akt zdravého rozumu, nikoli nějaký levicový či pravicový populistický nápad. Z jedné kapsy bere stát lidem přímé daně, z druhé kapsy nepřímé. Nic proti tomu, tak to na světě chodí, daně se platit musí. Ale neotravujme lidi navíc ještě televizními a rozhlasovými poplatky, ve skutečnosti další daní. Zrušme je! Bude to efektivní, racionální a navíc ještě vrcholně sociální. Edvard Kožušník Petr Štěpánek Edvard Kožušník *1971, poslanec Evropského parlamentu, vedoucí projektu estat.cz Petr Štěpánek *1958, mediální expert, člen a místopředseda RRTV, člen Rady ČTÚ 13

14 14 estat.cz Efektivní média veřejné služby

15 estat.cz a regulace médií Vize regulace mediálního prostředí Efektivní využití radiového spektra Partneři projektu k

16

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN INNOVATION DAY Budoucnost televize Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 Pozemní vysílání je populární a dále roste PODÍL JEDNOTLIVÝCH TV PLATFOREM 2007-2013 Zdroj: ATO 2013 (všechny TV

Více

Jak důležité médium je rádio?

Jak důležité médium je rádio? Jak důležité médium je rádio? většina lidí považuje za nejdůležitější médium televizi; sleduje ji 88 % obyvatel v průměru 218 minut denně rádio ovšem poslouchá 73 % obyvatel průměrně 235 minut denně MEDIAPROJEKT

Více

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Možnosti a realita KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR Přípravná fáze Inicializační role ČT 1.5.2005 - Začal

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013.

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013. pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: 8 "07" 2013 Číslo jednací _ Počet listů: A Počet příloh: Počet listů příloh: Druh

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Příloha č. 5 Zpracoval: Mgr. Jan Řehola Tel.: 257042823 Datum: 19.4.2011 Verze: 1 Schválil: Ing. Karel Korynta Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Projednávaná věc: Zelená kniha EK O on-line hazardních

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Mediální výzkum: rozumná investice?

Mediální výzkum: rozumná investice? Mediální výzkum: rozumná investice? 1 Mediální výzkum má více uživatelů zadavatelé reklamy 2 Stav mediálního výzkumu zkoumaný na výzkumnících 3 Tři témata Role a účel Silné stránky a slabiny Budoucnost

Více

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako doma. INTERNET / TELEVIZE / TELEFON Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II.

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. O KONFERENCI Konference Regulace českých médií II. je pořádaná Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Trendy ve využívání mobilních zařízení

Trendy ve využívání mobilních zařízení Trendy ve využívání mobilních zařízení Hana Friedlaenderová Senior Research Manager 18. 3. 2015 Něco z historie pokrok nezastavíš! Graham Bell (1876) Simon IBM (1985-1992) Doba mobilní 90. léta 20.století

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vážená paní Eva Kubišová Vážený pan Michal Čermák Vážený pan Michal Kobza Vážený pan Pavel Král

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vážená paní Eva Kubišová Vážený pan Michal Čermák Vážený pan Michal Kobza Vážený pan Pavel Král Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Vážená paní Eva Kubišová Vážený pan Michal Čermák Vážený pan Michal Kobza Vážený pan Pavel Král tř. Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 9. září 2013 Otevřený dopis

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Budoucnost televize z pohledu nových technologií

Budoucnost televize z pohledu nových technologií Budoucnost televize z pohledu nových technologií Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy Milníky digitální televize 2014 9. dubna 2014 Agenda Co je důležité pro rozvoj televizního vysílání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací Ochrana spotřebitele Oblast elektronických komunikací Nedostatečná ochrana spotřebitele v ČR v oblasti mobilních služeb přemrštěné ceny za mobilní služby v porovnání se zahraničím malé pokrytí 3G internetem

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Tisková zpráva. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Tisková zpráva. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Tisková zpráva Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Regulace hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání Dne 1. června 2013 nabyla účinnosti zákonná úprava

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 TV BIO Zdravá televize Matěj Stehlík Katedra produkce 2.ročník magisterského studia Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 Definice TV BIO Tato tématická celoplošná televizní stanice je určena všem, kteří

Více

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 ZNAČKÁM SE NEDAŘÍ PLNĚ VYUŽÍVAT POTENCIÁL MULTISCREENINGU: MEC představuje výsledky regionálního průzkumu MEC Multiscreen Study Většina

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Inovace a souvislosti

Inovace a souvislosti Inovace a souvislosti DAB Michal Čupa CEO DC Tower, 13. 5. 2014 Osnova Mýty vs. Fakta Telekomunikační politika EU Fenomén Digitalizace => DVB-T, DVB-T2 DAB Závěr Mýty vs. Fakta Mýty vs. Fakta Mýtus: Význam

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

ROZHODNUTÍ. pokutu ve výši 200 000 Kč

ROZHODNUTÍ. pokutu ve výši 200 000 Kč JEDN. IDENT.: RRTV-4987006 VÁŠ DOPIS ZN.: NAŠE Č. J.: RRTV/949/2016-RUD SP. ZN.: 2015/910/RUD/ABC ZASEDÁNÍ RADY: 6-2016/ poř.č. 21 ABC TV s.r.o. Poděbradská 777/9 19000 Praha Česká republika VYŘIZUJE:

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková, Lenka Omelková Inspirace k podnikání Co je cvičná firma, obsah kurzu, trocha

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Elektrické autobusy pro město II

Elektrické autobusy pro město II Elektrické autobusy pro město II Jak dostat rozvojové projekty do reality Jakub Slavík Brno 18. 3. 2014 Obsah Proč podporovat e-busy a T-busy? (poznatky studie E-mobilita v MHD ) Kde jsme nyní? Jaká řešení

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 83/2008-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Postavení České televize v českém mediálním prostředí Česká televize jako veřejnoprávní instituce je součástí celkového

Více

Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost

Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost obecných daňových zákonů nebo neschopnost je vymáhat. K

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně International Facility Management Association Česká pobočka Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 korespondenční adresa: U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 e-mail: administrativa@ifma.cz http://www.ifma.cz IČO:

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Aktualizace koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice (pro období zahájení digitálního vysílání 2004 2006)

Aktualizace koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice (pro období zahájení digitálního vysílání 2004 2006) Aktualizace koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice (pro období zahájení digitálního vysílání 2004 2006) Obsah 1. Předmět aktualizace Koncepce přechodu na digitální

Více

Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání

Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání Jaroslav Salivar, 9.3. 2015 Není ještě doba, nemá-li jít pouze o zjevný a nic neřešící populismus, dělat závěry, co všechno bylo z pohledu zásahu v Uherském Brodě špatně.

Více

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 215 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, nebývá jednoduché shrnout celý rok do jediného slova. Za rok 215 to jde samo: úvěry. Úrokové sazby na trzích klesly

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; IČO: 24723711; www.informacniinstitut.cz tel.

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; IČO: 24723711; www.informacniinstitut.cz tel. ZPRÁVA O LEGISLATIVĚ K OBNOVITELNÝM ZDROJŮM Níže uvedená zpráva, vyplývající z právního rozboru 1, konstatuje závažný fakt, že po celou dobu platnosti zákona o obnovitelných zdrojích, distribuční společnosti

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Jak zprůhlednit. stran? vrhů ODS. PS PČR, 19. července 2011

Jak zprůhlednit. stran? vrhů ODS. PS PČR, 19. července 2011 Jak zprůhlednit volební kampaně politických stran? 7 návrhn vrhů ODS Aktuální situace Debata o zprůhledněnívolebních kampaníse vede dlouho, ale zatím nepřinesla žádnékonkrétnízměny. Do politickédiskuse

Více

Těžba je potřeba, ale ne tady!

Těžba je potřeba, ale ne tady! Těžba je potřeba, ale ne tady! Autor: Zbyněk Buřival Přečteno: 2002x Se současnými debatami o prolomení limitů k těžbě uhlí a průzkumem pro těžbu uranu v Brzkově a lithia na Cínovci se opět vyrojily různé

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle 107 odst. 10 a 127 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výsledky. Sociologicko-politologický průzkum. Filip Žáček a Philip Ridgill sexta

Výsledky. Sociologicko-politologický průzkum. Filip Žáček a Philip Ridgill sexta Výsledky Sociologicko-politologický průzkum Filip Žáček a Philip Ridgill sexta Základní informace o výzkumu Výzkum probíhal v době předčasných Parlamentních voleb do Poslacké sněmovny ČR (-. Říjen, 0)

Více