West Nile Virus, aneb je třeba být připraven

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "West Nile Virus, aneb je třeba být připraven"

Transkript

1 West Nile Virus, aneb je třeba být připraven RNDr. Eva Křížová, Ph.D Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno

2 Taxonomické zařazení a charakteristika WNV Rod: Flavivirus Charakteristika: RNA virus, obalený vyskytuje se ve třech genotypech (1, 2, 3), genotyp 3 je méně virulentní než genotypy 1 a 2 člen skupiny virů japonské encefalitidy všechny tyto viry jsou přenášené komáry u člověka mohou způsobit horečnatá, někdy velmi závažná až smrtelná onemocnění

3 Epidemiologické i údaje WNV geograficky nejrozšířenější virus přenášený komáry Infekce WNV se vyskytuje na všech pěti kontinentech Zdrojem nákazy (hlavním rezervoárem) jsou ptáci Vektorem je komár Náhodným hostitelem jsou koně a jiní savci včetně člověka

4 Epidemiologické i údaje Je známo více jak 150 ptačích druhů, které jsou nositeli WNV (nejvnímavější jsou dravci a ptáci z čeledil d kk krkavcovitých) ýh) U ptáků se virus replikuje a probíhá virémie ié i WNV postihuje další savce jako psy, kočky, kozy, veverky, ale klinické symptomy podobné lidským byly pozorovány pouze u koní

5 Epidemiologické i údaje Přenos ze zvířete na člověka expozice poštípání p komárem v oblasti a) s endemickým výskytem WNV u koní a ptáků b) s extrémním přemnožením komárů, zejména v souvislosti se záplavami Přenos z člověka na člověka (krví a tkáněmi) transfuze krve transplantace transplacentárně

6 Klinické i projevy infekce WNV Onemocnění, které se rozvine po inkubační době obvykle 3 6 dnů se nazývá západonilská horečka (WNF) Převážná většina onemocnění proběhne asymptomaticky (80 %) 20 % se manifestuje jako WNF (horečka, bolesti hlavy, svalů, kloubů, nevolnost, zvracení, vyrážka a lymfadenopatie) V 1 % případů postižení nervového systému (meningitida, encefalitida nebo akutní chabé parézy) Smrtnost neuroinvazivních forem dosahuje až 10 %, a to zejména u osob nad 60 let věku

7 Země s hlášeným endemickým výskytem viru West Nile ( ) Zdroj: Zelená Hana, Importované arbovirové infekce, Zpravodaj Centra klinických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Ostarvě, Ročník 5, 2009

8 Irael Izrael První epidemie ve světě způsobená WNV, která byla popsána p 1950 a 1957 (stovky ypopsaných p případů) p Poslední epidemie v letech více než 430 případů WNF 37 případů p s fatálním průběhem

9 Irael Izrael Počet hlášený ch případů celkem

10 Výskyt WNV ve světě Do roku 1998 se WNV vyskytoval pouze na starém kontinentě (Afrika, Asie, Evropa) V roce 1999 byl WNV zavlečen do USA Vsoučasné době, je právě z USA hlášeno nejvíce případů západonilské horečky Z mimoevropských států je kromě USA nejvíce případů v Izraeli, Maroku, Tunisku a Alžírsku

11 USA 1999 introdukce WNV do New Yorku (nejspíše komáry z Blízkého východu) 1999 New York: nemocnělo 62 lidí, 7 zemřelo V následujících letech se infekce rozšířila i do dalších států a postižených přibývalo: Infekce WNV v USA případů celkem Počet hlášených Od roku 1999 do 2013 v USA zaznamenáno případů infekce WNV u lidí Nyní prokázána v USA celoroční perzistence WNV, endemický výskyt

12 Výskyt WNV v Evropě ě Nejvíce případů je hlášeno z evropské části Ruska Dále Řecko, Srbsko, Rumunsko, Itále, Chorvatsko, Ukrajina, Mkd Makedonie, Maďarsko, ď Kosovo

13 Rumunsko 1996 Období epidemie od července do října 835 případů s podezřením na infekci CNS Z 509 laboratorně vyšetřených nemocných u 77 % (391 případů) potvrzena diagnóza WNF Smrtnost infekce dosáhla 4,3 %, všichni zemřelí starší 50 let Po očet hlášených případů celkem

14 Rusko 1999 Období epidemie červenec Oblasti jižního Ruska: na řece Volze od Volgogradu až po její deltu v Kaspickém moři a u Krasnodaru podél řeky Kubáň Celkový počet případů byl 826, 40 pacientů zemřelo Počet hlášený ých případů celke em

15 Itálie První případy infekce WNV popsány u koní 1998 Srpen 2008 infekce WNV ve větším množství u koní a ptáků 2009 infekce WNV u koní + infekce lidí Opakované infekce WNV u lidí a nálezy WNV izolovaného z komárů v posledních letech dokazují, že WNV se stává v Itálii endemickým

16 Itálie Počet hlášenýchh případů celkem

17 Řecko Srpen 2010 první popsané případy infekce WNV u lidí, hlášeno 262 případů, 35 úmrtí Počet hláše ených případů ce lkem

18 Česká republika 1979 Grešíková a spol. prokázala protilátky proti WNV v jižních Čechách u 2% krav i koní a u 4 % zajíců 1993 Juřicová a spol. prokázala protilátky proti WNV na jižní Moravě u 8 % lovné zvěře (daňci, divoká prasata, zajíci) 1997 během studie prováděné na Břeclavsku po povodních byly protilátky proti WNV prokázány u 2 % z 619 vyšetřovaných obyvatel Břeclavska, infekce WNV byla potvrzena ve 2 případech případ autochtonní nákazy v Moravskoslezkém kraji (dle kritérií Vyhlášky 473/2008 Sb., spadá tento případ do kategorie pravděpodobného případu, protože nesplňuje všechna kritéria pro potvrzený případ) 2002 popsán jeden případ importované infekce WNV z USA do ČR 2007 druhý případ importované infekce WNV pravděpodobně z Kypru

19 Česká republika V ČR byly izolovány v letech 1997, 1999 a 2006 tři identickékmeny WNV genotypu 3 (Rabensburg) z komárů Cx. pipiens a Aedes rossicus V srpnu 2013 byly izolovány čtyři identické kmeny WNV genotypu 2 z komárů Culex modestus (Jižní Morava, rybníky Nesyt a Nový u Mikulova a Mlýnský u Lednice) fylogenetická analýza prokázala, že tto4 tyto kmeny WNV jsou úcepříb úzce příbuzné kmenům z Itálie a Srbska Objev WNV 2 řadí ČR mezi rizikové oblasti v Evropě (Rudolf I. a kol.: West Nile Virus lineage 2 isolated from Culex modestus mosquitoes in the Czech republic, 2013: expansion of the European WNV endemic area to the North?, Euro Surveill.2014,19(31) )

20 Výskyt WNV v Evropě ě

21 Výskyt WNV v Evropěě Případy WNF EU a sousední státy, kumulativně rok 2014, údaje ECDC ke dni Celkem e případů padů 1. případ pad Řecko 15 (86) Maďarsko 11 (31) Itálie 24 (69) Rumunsko 23 (24) Bosna a Hercegovina 13 (3) Israel 9 (63) Rusko 29 (177) Srbsko 76 (302)

22 Výskyt WNV v Evropěě Výskyt humánních nákaz WNV EU a sousedních země země EU sousední země EU

23 Může dojít k epidemii západonilské horečky i ve střední Evropě? Možnost zavlečení viru WNV do střední Evropy a vzniku lidských nákaz existuje v těchto případech: p 1. Pokud v obydlených oblastech budou ptačí druhy promořené vysokou hladinou WNV 2. V přítomnosti většího množství komárů šířících nákazu 3. Pokud jsou klimatické podmínky umožňující replikaci viru v komárech: Při +18 o C se virus množí málo a přenos je nepravděpodobný Při +30 o C je pravděpodobnost p přenosu vysoká

24 Riziko přenosu WNV transfuzními přípravky 2002 USA popsáno více než 23 případů přenosu infekce WNV transfuzními přípravky vyrobenými z krve dárců, kteří neměli v době darování žádné příznaky WNF (vždy TP a plazma, které nebyly yyošetřeny metodou inaktivace patogenů) Červen 2003 screening RNA WNV u DK v minipoolech (16) Ale i po zavedení NAT testování se v malé míře stále vyskytovaly případy přenosu infekce WNV transfuzními přípravky Důvod: Probíhající virémie u DK pod detekčním limitem NAT (minipool po 16) Řešení: algoritmus NAT testování dle aktuální epidemiologické situace zvýšený ývýskyt infekce WNV v populaci p individuální testování nízký výskyt infekce WNV testování v minipoolech

25 Riziko přenosu WNV transfuzními přípravky Infekce WNV v USA v roce 2014 (do ) Celkem Neuroinvazivní Počet úmrtí Asymptomatičtí případy dárci krve

26 Riziko přenosu WNV transfuzními přípravky 2003 screening RNA WNV u DK v Kanadě minipooly po 6 vzorcích DK v regionech s vysokým výskytem WNV individuální testovánít 2010 screening RNA WNV u DK v Itálii v oblastech výskytu WNV

27 Riziko přenosu WNV transfuzními přípravky Testováno 55 šarží intavenozního iminoglobulinu (IVIG) vyrobeného z poolů plazmy dárců ze 3 zemí EU % Rakousko % Německo Cca 15% Česká republika Prokázána přítomnost protilátek proti WNV uasymptomatickcých ti dárcůů plazmy zrakouska,německa a České republiky (v některých případech se může jednat o infekci importovanou z cest do zahraničí) Prokázáno statisticky významné zvýšení titru protilátek proti WNV IVIG mezi roky 2006 a 2010

28 Postupy pro zajištění bezpečnosti transfuzních přípravků v ČR Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek (verze 6, 04/2012) Potenciální dárce krve se vylučuje dočasně z dárcovství krve a krevních složek na dobu 28 dní po návratu z rizikové oblasti s výskytem infekcí virem západonilské horečky Po prodělánízápadonilskéhorečky se potenciálnídárce krve vylučuje dočasně na dobu 120 dní po úplném uzdravení

29 Postupy pro zajištění bezpečnosti transfuzních přípravků v ČR Vyhláška č. 473/2008Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb., a 233/2011 Sb., Příloha č. 15: Systém epidemiologické bdělosti nákaz vyvolaných virem západonilské horečky (WNV) Článek 6 Činnost transfuzní služby

30 Postupy pro zajištění bezpečnosti transfuzních přípravků v ČR 1. Pracoviště transfuzní služby zajistí: a) vyloučení č z dárcovství plné ékrve a krevních složek uvšech osob, které pobývaly v oblasti s probíhajícím přenosem WNV na lidi, a to po dobu 28 dní po opuštění takové oblasti b) v indikovaných případech vyšetření vytipovaných šarží ) ý p p y y p ý plné krve a krevních složek na přítomnost nukleových kyselin WNV

31 Vyšetření dárců krve na přítomnost RNA WNV na TTO FN Brno Poolovací jednotka HAMILTON COBAS AmpliPrep pro přípravu vzorků COBAS TaqMan pro RT PCR a detekci

32 Vyšetření dárců krve na přítomnost RNA WNV na TTO FN Brno cobas TaqScreen West Nile Virus Test Kvalitativní in vitro test pro přímou detekci RNA viru West Nile v lidské plazmě Individuální testování Minipool maximálně ze 6 vzorků

33 Epidemiologické šetření při podezření na výskyt WNV Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb., a 233/2011 Sb., Osoba poskytující péči, která vyslovila podezření na nákazu WNV, provede odběr biologického materiálu k laboratornímu průkazu etiologického agens a zajistí transport odebraného materiálu do Národní referenční laboratoře pro arboviry NRL pro arboviry Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro arboviry ohlásí výsledky osobě poskytující péči a příslušnému protiepidemickému oddělení orgánu ochrany veřejného zdraví

34 Děkuji Vám za pozornost

Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY

Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY 2009 ZDROJ: INFORMAČNÍ SYSTÉM MASARYKOVI UNIVERZITY Veřejné sluţby Informačního systému, autor: Bc. Klára Kazdová

Více

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED.

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED. 4 SARS Syndrom akutního respiračního selhání Roman Prymula, Miroslav Špliňo SARS Syndrom akutního respiračního selhání Autoři: doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc. Fakulta

Více

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirových neuroinfekcí Hana Zelená Jan Raszka Jiří Januška Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Virologické i oddělení

Více

Surveillance programy vybraných nákaz

Surveillance programy vybraných nákaz Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 6/2006 Surveillance programy vybraných nákaz Praha, prosinec 2006 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr. V. Bencko,

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Epidemie eboly v západní Africe

Epidemie eboly v západní Africe RYCHLÉ ZHODNOCENÍ RIZIKA Epidemie eboly v západní Africe Páté aktualizované vydání, 29. září 2014 Hlavní závěry a možnosti snížení rizika Od prosince 2013 a ke dni 23. září 2014 bylo v zasažených zemích

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY - 1 Vypracovali: MUDr. V. Polanecký RNDr. B. Tůmová, DrSc. Předloženo: MZ ČR v listopadu 2000 (první znění plánu) MZ ČR v dubnu 2004 (aktualizace původního textu) Recenzovali: Epidemiologický odbor MZ

Více

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění diplomová práce Autor práce:

Více

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek KRITÉRIA PRO VÝBĚR DÁRCŮ KRVE A JEJÍCH SLOŢEK

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek KRITÉRIA PRO VÝBĚR DÁRCŮ KRVE A JEJÍCH SLOŢEK Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne 12. 4. 2007 verze 5 (2012_01) Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek Při rozhodování o zdravotní způsobilosti

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE Praha, Lékařský dům 7. dubna 2015 Program odborného

Více

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost ECHINOKOKOVÉ INFEKCE Praha, Lékařský dům 4. března 2014 Program odborného semináře

Více

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

Alimentární onemocnění (infekce a otravy z potravin)

Alimentární onemocnění (infekce a otravy z potravin) Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

SBORNÍK. 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015

SBORNÍK. 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015 SBORNÍK 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015 4. a 5. února 2015, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Organizační výbor konference:

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI ÚNOR 2007 ČÍSLO 1 NOVĚ SE OBJEVUJÍCÍ NÁKAZY Jaroslav KAPLA Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Souhrn

Více

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Poranění ostrým předmětem Bodná / řezná poranění Poranění nástrojem

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 262 České vydání Právní předpisy Svazek 55 27. září 2012 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ 2012/506/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012,

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC Často kladené otázky na téma virus chřipky A(H1N1)v Aktualizováno 10.srpna 2009 1. Co je chřipkový virus A(H1N1)v? Virus A(H1N1)v je novým podtypem chřipkového viru napadajícího

Více

BSE na počátku třetího tisíciletí Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník

BSE na počátku třetího tisíciletí Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník 1 Novoroční speciál Studijní materiál důchodce č. 146 Leden 2003 BSE na počátku třetího tisíciletí Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník 1. Situace ve Velké Británii Úředně bylo ve VB potvrzeno k 1. 5. 2001 celkem

Více