Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR"

Transkript

1 Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá, Ph.D.

2 Pstupy vyšetřvání markerů krví přensných infekcí u dárců krve stanvené v ČR Vyšetřvací pstupy stanví vyhláška MZ ČR 143/2008 Sb. Vyhláška stanvení bližších pžadavků pr zajištění jaksti a bezpečnsti lidské krve a jejích slžek (vyhláška lidské krvi), ve znění vyhlášky 351/2010 Sb. Vyhláška krvi vychází z pžadavků směrnic Evrpskéh parlamentu a rady 2002/98 ES, 2004/33/ES, 2005/61/ES a 2005/62/ES Na základě Vyhlášky 143/2008 ve znění pzdějších předpisů jsu u dárců krve prváděna sérlgická vyšetření: Ab anti-hiv 1,2 a HIV p24 Ag Ab anti-hcv HBsAg Ab prti Trepnema pallidum

3 Pstupy vyšetřvání markerů krví přensných infekcí u dárců krve stanvené v ČR Vyhláška MZ ČR 143/2008 Sb. (vyhláška krvi) stanví i základní pstupy knfirmace reaktivníh výsledku každý pakvaně reaktivní vzrek d DK musí být knfirmván v NRL SZÚ pzitivní výsledek knfirmace musí být známen dárci krve a útvaru pr chranu veřejnéh zdraví v případě HIV pzitivity musí být výsledek známen dárci krve, útvaru pr chranu veřejnéh zdraví a jednmu ze sedmi AIDS center v ČR, které si dárce krve pvinně vybere pr svji dispenzarizaci; dárce krve je rvněž infrmván právech a pvinnstech HIV pzitivní sby Ke zpětnému vylučení eventuální pzitivity infekčních markerů při předchzích dběrech téhž dárce služí archivní vzrek séra/plazmy, který se uchvává při každém darvání krve

4 Sérlgický screening markerů krví přensných infekcí u dárců krve na TTO FN Brn Marker Metda IVD Výrbce Anti-HIV 1/2 Ab + p24 Ag ECLIA Elecsys HIV Cmbi PT ROCHE HBsAg ECLIA Elecsys HBsAg II ROCHE Anti-HCV CMIA ARCHITECT Anti-HCV ABBOTT Anti -Trepnema pallidum CMIA ARCHITECT Syphilis TP ABBOTT

5 Sérlgický screening markerů HIV 1/2 Ab a p24 Ag a HBsAg u dárců krve na TTO FN Brn IVD Rche VALIDACE PROCESU ČERVEN 2010 SRPEN 2010 Instalace analyzátrů cbas e 411 Instalace metd Elecsys HIV Cmbi Zahájení rutinníh prvzu Elecsys HBsAg II

6 Sérlgický screening markerů HIV 1/2 Ab a p24 Ag u dárců krve na TTO FN Brn IVD Rche Elecsys HIV Cmbi TTO FN Brn (08/ /2011) Výrbce IVD (infrmace z příbalvéh letáku) POČET VYŠETŘENÍ INICIÁLNÍ REAKTIVITA (IR) OPAKOVANÁ REAKTIVITA (OR) POZITIVITA SPECIFICITA (%) (0,2 %) 43 (0,2 %) 0 99, (0,4 %) 29 (0,3 %) 6 99,76 Elecsys HIV Cmbi PT TTO FN Brn (04/ /2011) Výrbce IVD (infrmace z příbalvéh letáku) POČET VYŠETŘENÍ INICIÁLNÍ REAKTIVITA (IR) OPAKOVANÁ REAKTIVITA (OR) POZITIVITA SPECIFICITA (%) (0,06 %) 8 (0,04 %) 1 99, (0,20 %) 11 (0,10 %) 1 99,88

7 Abslutní pčet Sérlgický screening markerů HIV 1/2 Ab a p24 Ag u dárců krve na TTO FN Brn IVD Rche Specificita metd Elecsys HIV Cmbi a HIV Cmbi PT na TTO FN Brn IR OR POZITIVITA HIV Cmbi HIV Cmbi PT

8 Sérlgický screening markerů HBsAg u dárců krve na TTO FN Brn IVD Rche Elecsys HBsAg II POČET VYŠETŘENÍ INICIÁLNÍ REAKTIVITA (IR) OPAKOVANÁ REAKTIVITA (OR) POZITIVITA SPECIFICITA (%) TTO FN Brn (08/ /2011) Výrbce IVD (infrmace z příbalvéh letáku) (0,1 %) 11 (0,03 %) 3 99, (0,1 %) 3 (0,05 %) 2 99,98

9 Přímý průkaz NK virů HIV, HCV a HBV u dárců krve na TTO FN Brn cbas s 201, IVD Rche Plvací jedntka HAMILTON COBAS AmpliPrep pr přípravu vzrků COBAS TaqMan pr RT PCR a detekci

10 Přímý průkaz NK virů HIV, HCV a HBV u dárců krve na TTO FN Brn cbas s 201, IVD Rche cbas TaqScreen MPX Test Kvalitativní in vitr test pr přímé stanvení RNA viru HIV-1 skupiny M RNA viru HIV-1 skupiny O RNA viru HIV-2 RNA viru hepatitidy C DNA viru hepatitidy B v lidské plazmě

11 Přímý průkaz NK virů HIV, HCV a HBV u dárců krve na TTO FN Brn cbas s 201, IVD Rche ZKUŠEBNÍ PROVOZ ŘÍJEN 2010 Vyšetřen vzrků dárců krve LISTOPAD 2011 Instalace cbas s 201 Instalace IVD Cbas TaqScreen MPX test Infekce ptvrzená v NRL Výsledky screeningu na TTO FN Brn Sérlgie NAT Dárce krve HBV HBsAg + HBV DNA + Prvdárce HBsAg + HBV DNA + Prvdárce HBsAg - HBV DNA + 56 dběrů HBsAg - HBV DNA + 43 dběrů HIV HIV Ag/Ab + HIV RNA + 5 dběrů HCV Anti-HCV + HCV RNA - Prvdárce

12 Kazuistika 1 Muž, 49 let, 56 dběrů Výsledky testů prvedených v TTO FN Brn ze vzrku krve k dběru ze dne : HBsAg Negativní HBV DNA metdu PCR POZITIVNÍ Výsledky testů prvedených v NRL pr virvé hepatitidy ze vzrku krve k dběru ze dne : HBsAg Negativní Anti-HBc celkvé POZITIVNÍ Anti-HBs POZITIVNÍ (436,5 miu/ml) HBV DNA metdu PCR Negativní Výsledky testů prvedených na Oddělení klinické mikrbilgie FN Brn (vzrek debrán ): HBsAg Negativní HBeAg Negativní Anti-HBc celkvé POZITIVNí Anti-HBe SLABĚ POZITIVNÍ Anti-HBs POZITIVNÍ (443,6 miu/ml) Dárce krve prdělal čkvání vakcínu TWINRIX v termínech , a Ddatečně byly v TTO FN Brn vyšetřeny nejstarší arbitrážní vzrky, které byly k dispzici a t vzrky z rku Všechny vzrky (ze dne , a ze dne ) vykazují anti-hbc pzitivitu

13 Kazuistika 2 Muž, 60 let, 43 dběrů Výsledky testů prvedených v TTO FN Brn ze vzrku krve k dběru ze dne : HBsAg Negativní HBV DNA metdu PCR POZITIVNÍ Výsledky testů prvedených v NRL pr virvé hepatitidy ze vzrku krve k dběru ze dne : HBsAg Negativní HBeAg Negativní Anti-HBe POZITIVNÍ Anti-HBc celkvé POZITIVNÍ Anti-HBc IgM Negativní Anti-HBs Negativní HBV DNA metdu PCR SLABĚ POZITIVNÍ Ddatečně byl v TTO FN Brn vyšetřen nejstarší arbitrážní vzrek, který byl k dispzici a t vzrek z rku Vzrek (ze dne ) vykazuje anti-hbc pzitivitu.

14 Přímý průkaz NK virů HIV, HCV a HBV u dárců krve na TTO FN Brn cbas s 201, IVD Rche Od prsince 2011 je sérlgický screening dárců krve dle Vyhlášky 143/2008 Sb. lidské krvi na TTO FN Brn dplněn screening NK virů HIV, HCV a HBV u každéh dárce krve (krmě autlgních) Od prsince 2011 d září 2012 byl prveden přímý průkaz NK HIV, HCV a HBV u vzrků dárců krve Infekce ptvrzená v NRL Výsledky screeningu na TTO FN Brn Sérlgie NAT Dárce krve HBV HBsAg + HBV DNA + Prvdárce HCV Anti-HCV + HCV RNA + Prvdárce

15 Přínsy příméh průkazu NK virů HIV, HCV a HBV u dárců krve v ZTS Zajištění maximální bezpečnsti příjemce transfuzních přípravků včasný záchyt infekcí VHC, VHB, HIV zkrácením diagnstickéh kna detekce OBI (ccult hepatitis B infectin)

16 ZÁVĚRY A. V pdmínkách prvzu labratře ZTS TTO FN Brn byl během prvníh rku pužívání IVD Elecsys HBsAg II a Elecsys HIV Cmbi PT dsažen hdnt specificity stejných neb lepších než uvádí výrbce IVD v příbalvém letáku. B. V bdbí d října 2010 d září 2012 byl v TTO FN Brn IVD Cbas TaqScreen MPX Test prveden přímé stanvení NK virů HIV, HCV a HBV u vzrků dárců krve z nichž ve dvu případech byla zjištěna pzitivita NK při sučasné negativitě sérlgickéh testu. C. V suladu s dikcí zákna č.378/2007 ve znění pzdějších předpisů (Zákn léčivech), 67, dstavce 4, písmena g) prbíhá dšetřvání mžnéh přensu VHB a znamvání ddatečně zjištěných skutečnstí dběratelům transfuzních přípravků

17 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více