V BOJKOVICÍCH NENÍ DŮVOD K OHŇOSTROJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V BOJKOVICÍCH NENÍ DŮVOD K OHŇOSTROJI"

Transkript

1 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 26. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 6. BŘEZNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští (II.) str. 2 a 3 Ve španělském kovoprůmyslu není bezpečno - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na přání Preventivní programy zdravotních pojišťoven 2009 (III.) Nová úprava nemocenského pojištění od (V.) Areál bojkovické Zevety Odvážím ty kameny, co spadly doktorům ze srdce, když se dověděli, že mohou dál vybírat poplatky V BOJKOVICÍCH NENÍ DŮVOD K OHŇOSTROJI Odbory v Zevetě nemají na růžích ustláno VE ŠKODĚ AUTO DOJEDNÁN RŮST MEZD Odbory KOVO se po měsících vyjednávání dohodly s firmou Škoda Auto na růstu mezd, který je přiměřený současné krizové situaci v automobilovém průmyslu a odpovídá požadavku na zachování pracovních míst. Růst mezd byl dojednán vyjednávacím týmem ZO OS KOVO a 16. února schválen sto procenty hlasů podnikové rady a rady předsedů OS KOVO v mladoboleslavské automobilce. Odbory KOVO letos s ohledem na stav odbytu přišly se zcela novým rozložením růstu mezd. Dohoda byla uzavřena na jeden rok od do Za období leden až březen 2009 bude všem tarifním zaměstnancům vyplacena jednorázová platba ve výši 2000 korun. Růst tarifů bude dvoufázový a dosáhne 4,8 procenta. Tarify budou navýšeny od o 3 procenta ve všech tarifních stupních. Od dojde k dalšímu navýšení tarifů ve všech tarifních stupních o dalších 1,8 procenta z tarifů 2008 na celkových 4,8 procenta. K navýšení dojde i u zaručeného bonusu (dříve 13. plat). Stávající tabulka hodnot bude navyšována o stejné procento jako tarify. Variabilní bonus je závislý na výsledcích firmy. Jeho výše bude stanovena v návaznosti na změnu výše zisku před zdaněním v roce 2008 oproti roku 2007, a to ve stejném poměru. Letos je tomu již 73 let, co se pražský velkoobchodník kovy a stroji Vítězslav Kyšer začal zajímat o vhodné pozemky k vybudování průmyslového areálu na chemickou, zbrojní a pyrotechnickou výrobu v Bojkovicích v okolí lázní Luhačovic. Nejdříve v tomto městečku poblíž Vlárského průsmyku vyrostlo 15 dřevěných baráků, ale ještě do začátku II. světové války tu bylo zaměstnáno na 500 pracovníků, kterým nabízela denní chléb nejdříve československá armáda, avšak po roce 1939 již hitlerovský wehrmacht. Podnik, který si nechá zapsat do svého živnostenského listu zbrojní výrobu, nemůže počítat s poklidným životopisem. To se potvrdilo v následných desetiletích i v Bojkovicích. V předvečer vyhlášení protektorátu Čechy a Morava byl v Bojkovicích častým hostem ministr národní obrany generál Syrový, Michal Valíček avšak v roce 1940 činila produkce továrny pro hitlerovský wehrmacht již 70 procent a rok poté byla zahájena výroba leteckých pum a dělostřelecké munice. Domácí odboj pod Vizovickými vrchy však také nespal a bojkovická zbrojovka se stala během války objektem sabotáží, kterým padlo za oběť mnoho výrobních objektů i skladů. Konec války ale nepřinesl Bojkovickým vítěznou eufórii. První měsíce po květnu 1945 byli zcela bez výrobního programu, až teprve v roce 1946 našli záchranu ve výrobě hraček a jiného drobného zboží. Prim měla pyrotechnika Pak si opět našla do Bojkovic cestu československá armáda a projevila zájem o pyrotechniku signální munici a ohňostrojová tělesa. Počet zaměstnanců se opět rozrostl a podnik pro ně začal stavět i podnikové byty a svobodárny. Třebaže si bojkovická munička našla v průběhu let pro svou pyrotechniku odbytiště v mnoha zemích světa, nechtěla spojit svůj osud jen s výbušninami, a tak si v průběhu let rozšířila svůj výrobní program i o součástkovou kooperaci, hliníkové druhovýrobky i aerosolové nádobky. Díky tomu zaměstnával tehdejší národní podnik Zeveta Bojkovice již 1700 pracovníků. V areálu vyrostla nová nářaďovna, ale i zdravotní středisko a sídliště. Nejhorší období v historii Celková změna politické orientace v republice koncem 80. let přinesla do Bojkovic opět nečekanou pohromu. Kvůli vládou vyhlášené konverzi došlo v Zevetě opět k útlumu a totálnímu zastavení výroby, na což pamětníci opět vzpomínají jako na nejhorší období v historii firmy. Až později se začaly objevovat první zakázky od Policie ČR, od soukromých firem a ze Slovenska. Teprve rok 1996 přinesl do Bojkovic výrobní program naruby. Zatímco dříve se Zeveta specializovala na výrobu leteckých pum a dělostřelecké munice, nyní našla obživu v jejich ekologické demontáži. V roce 1991 došlo k odprodeji hliníkových produktů německé firmě ALBO SCHLENK, výroba (Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo 9 6. března 2009 KDE SE NEJVÍCE PROPOUŠTÍ (II.) Kolika zaměstnanců se to týká a co pro ně odbory vyjednaly? Redakce Kovák oslovila předsedy ZO OS KOVO ze šesti velkých a známých firem, o kterých je známo, že byly postiženy značným propouštěním: kopřivnická Tatra, jihlavský Bosch Diesel, Alcoa Stříbro, ostravský ArcelorMittal, uničovský Unex a novojičínský Visteon-Autopal. Požádali jsme o odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi otiskujeme ve dvou pokračováních (dnes dokončení). 1. Odkdy se u vás výrazně propouští, popřípadě v jakých vlnách? 2. Kolika zaměstnanců se odchod z firmy týká? Jde o agenturní, či již i kmenové, popřípadě pracující na smlouvy na dobu určitou? 3. Co pro ně odbory vyjednaly? Jaké dostávají odstupné? 4. Jaký je další výhled a očekávání? Jaká je atmosféra mezi lidmi? Visteon-Autopal Nový Jičín, Rychvald a Hluk: Antonín Majer, předseda ZO OS KOVO Visteon- Autopal Nový Jičín: 1. Byly dvě vlny propouštění. Celkově mělo ze závodů firmy v Novém Jičíně, Rychvaldu a Hluku odejít 550 zaměstnanců. V první vlně koncem roku 2008 bylo propuštěno 250 lidí a v druhé vlně v lednu lidí. Dál už se nepropouštělo, protože došlo k dohodě odborů a vedení firmy na únor a březen, že se bude situace řešit formou překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnanci jsou doma za 65 procent průměrného výdělku nebo na vlastní žádost čerpají dovolenou, zároveň jim jsou kráceny prémie. Další měsíce se řeší v rámci kolektivního vyjednávání, které má být ukončeno do termínu vypršení staré kolektivní smlouvy, tj. do 31. března. Obě strany deklarují zájem o udržení kmenového personálu. 2. Propuštění zaměstnanci měli smlouvu na dobu neurčitou. 3. Propuštění obdrželi odstupné nad rámec zákoníku práce. Je odstupňované, ale ne podle počtu odpracovaných let. Zaměstnanci to kritizují a odbory mrzí, že v tomto bodě se nepodařilo s vedením dojít k dohodě. 4. Nepříznivý vývoj se zákonitě projevuje na náladách zaměstnanců, atmosféra je napjatá. Lidé mají obavy a strach, že mohou být propuštěni v další vlně. Alcoa Stříbro: Dušan Bílek, předseda 1. ZO OS KOVO Stříbro: V naší firmě proběhly již dvě vlny hromadného propouštění. První vlna byla zahájena loni v červnu. Důvodem byla ztráta zakázek pro VW Golf a přesun výroby kabelových svazků pro VW Cabrio (EOS) do Rumunska. V této vlně byl v první řadě ukončen kontrakt s agenturami práce skončilo zde 320 agenturních zaměstnanců jsme obdrželi od vedení společnosti oficiální dopis o úmyslu hromadného propouštění kmenových zaměstnanců. Od tohoto data probíhala intenzivní jednání jak s vedením společnosti, tak i na úřadě práce v Tachově. V této vlně bylo propuštěno celkem 480 kmenových zaměstnanců, z toho bylo 175 zaměstnanců, kterým končila pracovní smlouva na dobu určitou. Včetně agenturních zaměstnanců v této první vlně propouštění Alcoa zrušila ve Stříbře 806 pracovních míst. 2 Tím ovšem vše neskončilo: jsme obdrželi další oznámení o hromadném propouštění, které se již plně vázalo pouze ke světové hospodářské krizi. Vzhledem k tomu, že jsme subdodavateli firmy Auto Škoda Mladá Boleslav a dodáváme kabelové svazky do fábií, dopadl pokles výroby v automobilovém průmyslu na nás v plné síle. V této vlně propouštění již byl dopad pouze na kmenové zaměstnance. Celkem ukončilo pracovní poměr 608 zaměstnanců. Většina z nich skončila dohodou z organizačních důvodů se zvýšeným odstupným. Celkem v průběhu obou vln propouštění ukončilo pracovní poměr 1088 kmenových zaměstnanců a 320 agenturních zaměstnanců. 3. V obou vlnách propouštění probíhala intenzivní jednání (celkem asi 20). Jednalo se s vedením společnosti, s úřadem práce v Tachově, se zástupci města. Pro zaměstnance bylo dohodnuté vyšší odstupné. V první vlně bylo možné uzavírat dohody od data běhu výpovědní doby. V závislosti na tom, jak byly dohody uzavírány, měli zaměstnanci nárok od 5 měsíčních až do 3 měsíčních průměrných mezd. V druhé vlně byl zájem zaměstnavatele, aby co největší počet zaměstnanců skončil do konce prosince, ještě před tím, než začala běžet výpovědní doba (v této vlně byla výpovědní doba od ledna 2009). Proto došlo k dohodě na zvýšeném odstupném. Zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu s odchodem do , měli nárok na 6,5 násobku měsíční průměrné mzdy odstupného; pokud skončili dohodou v prvním měsíci výpovědní doby, měli nárok na 5násobek, dále na 4násobek, a ti, kteří vyčerpali celou výpovědní dobu, měli nárok na zákonné odstupné (3měsíční). První variantu využilo 578 zaměstnanců. Dále se v obou vlnách jednalo o sociálních případech (samoživitelé, oba manželé v závodě, zdravotní postižení apod.). U těchto zaměstnanců jsme dohodli, že jim firma nabídne jinou vhodnou práci, nebo zachová dosavadní pozici. Firma byla ochotna všechny tyto zaměstnance dále zaměstnávat. Bohužel někteří této možnosti nevyužili a odešli pod vidinou vysokého odstupného. Dále bylo dojednány prezentace jiných zaměstnavatelů, kteří nabízeli volná pracovní místa. Těchto takzvaných workshopů se mohli zaměstnanci zúčastnit i během pracovní doby (měli proplaceno). S úřadem práce bylo dohodnuto, že bude našim bývalým zaměstnancům zajištěna jakákoliv rekvalifikace i bez příslibu od konkrétního zaměstnavatele na budoucí zaměstnání. Proběhlo i jednání na městském úřadu se starostou města Stříbra. Na tomto jednání jsme se pokoušeli dohodnout určité úlevy pro obyvatele Stříbra vzhledem k množství propuštěných zaměstnanců a obtížné jiné zaměstnanosti. Požadovali jsme přechodné úlevy v poplatcích města, odpuštění nebo pozastavení některých splátek, možnost řešení dopravy pro zaměstnance Alcoa v rámci MHD zajištění současné zaměstnanosti snížením nákladů firmy na dopravu. A především zřízení krizového centra města pro propuštěné zaměstnance. 4. V současné době je stav prozatím stabilizovaný. Vše záleží na vývoji na trzích automobilového průmyslu, na kterém jsme zcela závislí. V na- šem závodě se v současné době připravuje náběh výroby na nový projekt od VW. Záleží na tom, v jakém objemu budou zakázky pro náš závod. V současné době zůstalo u firmy 800 zaměstnanců. Problém je v tom, že naše lokace ve Stříbře se dělí o zakázkovou náplň s lokací v Rumunsku. Zatím stále nevíme, jaký objem zakázek bude pro Stříbro. Další nejistota je v tom, že Alcoa se rozhodla odprodat obchodní jednotku AEES, kterou jsme součástí. Již jsou potenciální zájemci, ale Alcoa prozatím jejich identitu tají. Podle plánu by mělo k prodeji dojít během 2. čtvrtletí O všech těchto záležitostech také probíhají intenzivní jednání na úrovni EPR Alcoa. Těchto jednání se účastní za ČR předseda a místopředseda naší ZO OS KOVO. Zaměstnanci jsou samozřejmě nervózní. Z důvodů nedostatků informací kolují po závodě různé fámy, které rozhodně atmosféru neuklidní. Od našeho vedení informace nejsou a informace předávané na jednáních evropské podnikové rady jsou nejasné, úmyslně zastírané. Nezbývá nám než doufat, že se naše pracovní místa minimálně zachovají. ArcelorMittal Ostrava: Leopold Laskovský, předseda ZO OS KOVO Koksovna ArcelorMittal, a. s., Ostrava: 1. První vlna úsporných opatření - v říjnu loňského roku - postihla externí firmy. Společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) s převážnou většinou z nich zrušila kontrakty. V lednu t. r. byl korporací ArcelorMittal vyhlášen program dobrovolných odchodů pro zaměstnance v kategorii SGA, tzn. již kmenových zaměstnanců, výlučně z kategorií THP, administrativy a podpory výrob. Od 2. února je vyhlášen program snižování zaměstnanosti na všech ostatních závodech v AMO. 2. O tom, kolik zaměstnanců u zaměstnavatelů, s nimiž společnost AMO rušila zakázky, přišlo bezprostředně poté, respektive v dalším období, skutečně o práci, nemám přesná čísla. Mohly to být desítky, ale spíše stovky osob. V rámci programu pro SGA odejde postupně do konce března zhruba 230 zaměstnanců. V rámci programu, který probíhá na závodech, má o práci přijít do poloviny března 650 zaměstnanců. V souhrnu bude celkový počet zaměstnanců AMO od dubna nižší o zhruba 880 jde o pokles na cca 6540 osob. Do těchto čísel nejsou ale zahrnuti další zaměstnanci, kteří odcházejí z dceřiných společností ArcelorMittal v rámci České republiky. 3. U programu pro SGA šlo o jednostranné rozhodnutí vedení AMO o tom, jakou podobu bude mít sociální balíček pro tyto odcházející zaměstnance. Kromě možnosti využít poradenství obdr- (Pokračování na str. 3) INFORMACE PRO UŽIVATELE SOFTWARE ABRA G2 VERZE 8 A VYŠŠÍ Jako reakci na požadavky několika ZO OS KOVO bychom chtěli zorganizovat školení zaměřené na ovládání účetního software Abra G2 verze 8 a vyšší. Touto cestou vás žádáme o zaslání připomínek a námětů, které by toto školení mělo obsahovat. Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte se na ové adrese: tel: PETR VAŇKÁT, ekonomický úsek OS KOVO

3 KOVÁK číslo 9 6. března 2009 VE ŠPANĚLSKÉM KOVOPRŮMYSLU NENÍ BEZPEČNO Smrtelných pracovních úrazů loni přibylo Podle údajů španělského ministerstva práce vzrostl od ledna do září 2008 počet smrtelných úrazů v tamním průmyslu v porovnání se stejným údobím roku 2007 o 12 na 645. Nejvíce smrtelných úrazů bylo ve stavebnictví 204, což byl sice mírný pokles oproti 216 v předchozím roce, ale v jiných odvětvím byl trend opačný. Především ve strojírenství, kde byl nárůst o čtyři případy na 47. Nejvíce pracovních úrazů s následkem smrti bylo registrováno v jihošpanělské provincii Andalusii, v jejímž stavebním průmyslu přišlo při práci o život 45 lidí o 28,57 procenta více než v prvních devíti měsících roku V tamním strojírenském sektoru byl vzestup dokonce o 50 procent ze čtyř na šest. O 12,5 procenta na 18 případů stoupla smrtelnost na stavbách a ve strojírenství dokonce na pětinásobek, tj. na pět (v roce 2007 byl jen jeden smrtelný úraz) v provincii Castille y León. Tragické následky pracovních nehod hlásila i španělská metropole Madrid, kde v kovoprůmyslu přišlo loni ve shora uvedeném údobí minulého roku o život 13 oproti šesti lidem v roce Jak upozornil v dvojčísle za leden/únor 2009 odborový časopis Actualidad Sindical, příslušné orgány evidentně nedostatečně vnímaly návrh odborářů z roku 2007 požadující větší péči o zajištění bezpečnosti na pracovištích. Odborový svaz MCA (kovo, stavba a příbuzné obory) + UGT (Vše obecný svaz pracujících) proto nedávno znovu vyzvaly VE ŠKODĚ AUTO (Dokončení ze str. 1) KDE SE NEJVÍCE (Dokončení ze str. 2) žel každý z nich sociální příspěvek, který je v rozpětí od 11 do 20 průměrných platů zaměstnance. Pro zaměstnance ze závodů jsme s vedením společnosti dohodli dodatek k platné kolektivní smlouvě, který má platnost do Tímto dodatkem jsme změnili pravidla i výši u odstupného. Zaměstnanci ze závodů tak budou mít rovněž nárok na odstupné ve výši 11až 20 násobků jejich průměrného platu. 4. Odhadovat výhled je velice obtížné. Spíše očekávám, že mírné zlepšení by mohlo přijít od úřady ke zvýšení činnosti inspektorátů práce, aby tyto důsledněji stíhaly neplnění bezpečnostních předpisů. UGT již loni v listopadu požádala o schválení tzv. všeobecného zákona o předcházení pracovním nehodám, jehož smyslem musí být trestní stíhání i rizik, a nikoli až vlastních smrtelných úrazů. Odboroví funkcionáři kritizovali cynismus některých podnikatelů, kteří požadují uvolnění pracovního trhu s argumentem, že si to vyžaduje současná hospodářská krize. Jak zdůraznil odborový předák Cándido Méndez, riziko padá na pracovníka, ale zisk podnikateli, což se musí změnit. Právě rychle se šířící krize španělského hospodářství, v němž za celý loňský rok ubylo míst, z toho v posledním čtvrtletí, přinesla v závěru roku 2008 zvýšení počtu lidí bez práce na Tento údaj, jak uvedl koncem ledna přední deník EL PAÍS, představuje 13,9 procenta práceschopných občanů bez zaměstnání, ale v kategorii mladých do 25 let dokonce 29,1 procenta! A pro letošek odhadla vláda jejich další růst na 15,9 s mírným snížením na 15,7 procenta v roce 2010, i když někteří odborníci naopak počítají se zvýšením až na 19 procent. JAN HÁLA Dále bylo dohodnuto navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění o 50 korun na celkových 550 korun, a to zpětně od začátku roku To se dotkne cca pojištěnců. Dohoda se nerodila vůbec lehce. Předseda ZO OS KOVO Jaroslav Povšík již dříve naznačil, že odboráři kvůli vyjednávání o mzdách letos záměrně nešli do žádných velkých protestů, a k dohodě tak bylo nutné dojít obtížně od stolu. Nutno dodat, že výraznou položkou, kterou odbory zajistily již v rámci vyjednávání o roční pracovní době, je vyplácení nadstandardních (nad zákonem) náhrad mzdy ve výši 75 procent průměrné mzdy během dlouhé řady odstávek výroby v loňském i letošním roce, v únoru navíc s platbou 50 korun za každou odstavenou směnu. Dále je to stoprocentní průměrná mzda pro zaměstnance, kteří kvůli přesunům či nedostatku práce přešli do klidového či rekvalifikačního střediska nebo personálního poolu. Všem přeřazeným zaměstnancům navíc zůstává jejich tarifní zatřídění. Už tyto položky, kdy firma platí i dále zaměstnance, pro něž neměla či dále nemá práci, stojí firmu milióny korun. (Na základě informací ve Škodováckém odboráři číslo 6 zpracoval ben) druhého čtvrtletí t. r., avšak významnější změnu neočekávám dříve než na konci letošního roku, respektive v průběhu první poloviny roku Nejenom zaměstnance, ale i nás, odboráře, nyní ovlivňuje silná nejistota. Propouští se v podstatě v celém zdejším regionu. Máme obavu, aby se to neprojevilo negativně i na úrovni bezpečnosti práce v AMO. Budeme v dalším období určitě usilovat o to, aby naši zkušení a kvalifikovaní kolegové, kteří nyní budou bez práce, byť dostali nadstandardní odstupné, se mohli do AMO znovu vrátit, jakmile to situace umožní. Kvalitních a zkušených zaměstnanců pro hutě bude na trhu práce výhledově určitě nedostatek. Připravila JANA BENEŠOVÁ (Dokončení z minulého čísla) V BOJKOVICÍCH (Dokončení ze str. 1) aerosolových nádobek byla vyčleněna do samostatné a. s. MORAVIA CANS, kdežto pyrotechnika a kovovýroba byla v roce 2002 zastřešena holdingovou společností ZEVETA se dvěma dceřinými společnostmi. Ty se dnes nazývají ZEVETA AMMUNITION (na výrobu civilní pyrotechniky i delaboraci munice) a ZEVETA MACHINERY (na výrobu lisovaných dílů a součástek pro automobilový průmysl). Holding zaměstnává téměř 700 pracovníků a stále obtížně shání kvalifikované dělníky, průmyslováky i inženýry. Komunikace s odbory nulová Předseda ZO OS KOVO bojkovické holdingové společnosti ZEVETA Michal Valíček přijal v loňském roce výsledek volby nového závodního výboru s odhodláním komunikovat s vedením firmy o všech záležitostech, které se týkají zaměstnanců, jenže narazil na zeď mlčení. Nejen mlčení, ale dokonce bojkot odborů. Když si vedení podniku nenachází čas na osobní rozhovory, začal si předseda s generálním ředitelem dopisovat, jenže odpovědi nepřicházely. Místo toho předseda obdržel zákaz vstupu do jiných výrobních prostorů, než kde pracuje, tj. v ZEVETA MACHINERY. Takže nemůže být ve styku se svými členy, stýká se s nimi až v šatnách na začátku či konci šichty a zde také vybírá do klobouku členské příspěvky, které zaměstnavatel odmítl strhávat. Za této situace nechce vystavovat členy ZO OS KOVO eventuální nepřízni ze strany vedení a nevydává mu jejich seznam ke strhávání členských příspěvků. Do kanceláře závodního výboru, který sídlí v administrativní budově před branou podniku, jsem žádal o přidělení funkčního počítače i bez internetu. Nestalo se, ani mi nebyl vydán klíč od záchodu, a musím proto chodit za budovu do příkopu, posteskl si odborový předák. Krize pod Vizovickými vrchy Když dospěla světová hospodářská krize až pod Vizovické vrchy, byl jsem připraven jednat s vedením firmy o snížení pracovní doby na 30 hodin týdně s tím, že pátý pracovní den bude hrazen 80, eventuálně 70 procenty. Vedení firmy není zvyklé s odbory jednat a už vůbec není zvyklé na kompromisy. Proto mi na tento návrh neodpovědělo. Zato předložilo všem pracovníkům dodatek pracovní smlouvy na zkrácení pracovní doby na 30 hodin týdně a spolu s tím i snížení mzdového základu. Většina zaměstnanců pod existenčním tlakem tento dodatek podepsala, avšak já jsem to odmítl. V důsledku toho chodím do práce i pátý den. Bylo mi řečeno, že na tom finančně budu stejně jako ti, kteří pracují 30 hodin týdně, protože nedostanu prémie. Můj čistý měsíční plat činí nyní korun, komentoval M. Valíček poslední události a dodává: Lidé vystupují z odborů. Někteří proto, že musí omezit své výdaje jen na životně důležité věci, a když vidí, že odbory mají zákaz všeho a úřady nezjednají nápravu, tak na odbory kašlou. Vedení firmy, místo aby posílilo jejich sociální jistoty, pořádá raději každoroční náročný reprezentační podnikový ples a navenek se vystavuje obraz blahobytu, což je v současné době vědomá potěmkiáda. Text a snímky (rur) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo 9 6. března 2009 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LXXXIX.) Po vzniku Československé republiky nastaly ve Škodových závodech v Plzni (založeny roku 1859) velké problémy; plán mírové výroby chyběl, i když se připravovala ještě před koncem války - výroba parních lokomotiv, jejichž opravy pro rakouské, rumunské a jugoslávské dráhy byly v roce 1919 také skutečně zahájeny. V závodech se nahromadilo ohromné množství různého materiálu a zásob včetně rozpracovaných i hotových produktů, o něž ovšem už nikdo neprojevoval zájem. Šlo o speciální stroje na výrobu zbraní, munice či děl veškerý ostatní válečný materiál nebyl v činnosti. Podle dobového tisku zůstala na kontě Škodových závodů pohledávka ve výši 250 miliónů rakouských korun to ale byla jen část neproplacených faktur předložených závody až po převratu. Celkové pohledávky, jednak v rozpracovaných dodávkách, jednak v posledních dodávkách munice a válečného materiálu v posledních dnech války, stanovilo v roce 1921 vedení Škodových závodů na 700 miliónů korun. Dlužníka však odnesl vír války a žádný z nově vzniklých států nemínil Škodovým závodům tuto částku uhradit. (V. Jíša, Škodovy závody 1859/1919, 1965, dále jen Škodovy závody) Vytvoření Československé republiky mělo za následek řadu zásadních změn v dosavadním vývoji plzeňské Škodovky. Byla zrušena militarizace podniku, který byl současně převeden do služeb československého státu; o tom uchovává škodovácký podnikový archiv autentický dokument v podobě vyhlášky národního výboru v Plzni ze dne 30. října Ocitujme z ní část textu: Na základě nařízení Národního výboru československého v Praze (vrcholný orgán české domácí politické reprezentace na konci první svě- Jihozápadní část Plzně v roce V pozadí komíny Škodových závodů, x v horním rohu vpravo označuje opuště ný starý závod tové války, vyhlásil samostatný československý stát poznámka autorky) prohlašuje Národní výbor v Plzni, že dosavadní militarizace a vojenské dozory nad průmyslovými podniky jsou zrušeny Veškeré závody, tedy i Škodovy závody Plzni, v Bolevci, v Nýřanech, Přehýšově atd., jakož i Spojené strojírny v Plzni a Doudlevcích, přecházejí do služeb československého státu. (Škodovy závody) Dosavadní majitel podniku Karel Škoda jednal o nastalé situaci se zástupci plzeňských úřadů a slíbil reformu závodu včetně změny výrobního programu. Jmenoval prozatímního správce podniku ing. Jaroslava Háska (Škodovy závody). Nové státní uspořádání, stejně jako přerušení bývalých podnikových vazeb na Vídeň, se nutně odrazily v dalším řízení Škodovky, jejíž generální ředitelství zůstávalo zatím ve Vídni, a to až do vytvoření nového ředitelství v Praze. Novým generálním ředitelem byl Karlem Škodou jmenován ing. František Hanuš, tehdy současně též centrální ředitel Spojených strojíren (šlo o akciovou společnost, dříve Škoda, Ruston, Bromovský a Ringhoffer, utvořenou v roce 1911 z konkurentů Ško- dovky, která po vzniku ČSR splynula se Škodovými závody, čímž byl dán základ koncernu Škodových závodů poznámka autorky) a v letech v pořadí již šestý generální ředitel Škodovky. K přeměně největší zbrojovky rakousko-uherské monarchie v mírový prosperující podnik a k postupnému překonání poválečných finančních problémů bylo nutné zajištění dostatečně silného kapitálu a značných investic. Prostředkem k tomu se stalo spojení Škodovky s francouzským Schneiderovým koncernem, realizované roku 1919 za aktivní účasti československé Živnostenské banky, která vedla příslušná jedná ní. Francouzská zbrojařská vlivná společnost (oficiálně Schneider et Cie poznámka autorky) požádala Živnostenskou banku v Praze o zprostředkování koupě akcií Škodovky dopisem, v němž se píše: Prosíme Vás, abyste zakoupili na náš účet tyto akcie společnosti Škodových závodů: 1. Šedesát tisíc akcií nebo všechny, které můžete koupit v přibližně takovém počtu, za cenu 100 franků za akcii 2. Třicet tisíc akcií koupených na burze nebo od soukromníků za nejvýše 150 franků. (Škodovy závody) Dohoda o koupi akcií byla brzy potvrzena a Živnostenské bance se dostalo příslibu, že i do budoucna bude moci provádět pro francouzskou stranu finanční operace, což vyhovovalo také jejím zájmům. Schválením transakce a zvolením nové správní rady Škodovky na valné hromadě 25. září 1919 se Škodovy závody staly na téměř dvacet let součástí koncernu firmy Schneider et Cie v Paříži. Tím bylo možné v rozsáhlé míře uskutečnit potřebnou transformaci a racionalizaci výroby počínaje parními lokomotivami přes tiskařské a jiné stroje až po získání licencí na výrobu automobilů a leteckých motorů (Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku). Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je italský malíř, sochař a architekt Leonardo da Vinci ( ). Pracoval též v mnoha technických oborech, např. se snažil pokusně určit součinitel tření, zkoumal ráz pevných těles, jeho studie z oboru optických, astronomických a přírodních věd obsahovaly mnoho nových poznatků. Projektoval pevnostní stavby, navrhoval různé válečné stroje, konstruoval tkací stroje, stroje na broušení skla, létací stroje, nevrhl padák i helikoptéru. (jk) Vyluštění z Kováku č. 4/2009 (výrok Aristotela ze Stageiry): Hybný princip se zdá sílit, když rozumová síla odpočívá. 4

5 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha Sociální rubrika PORADNY NA PŘÁNÍ Změní se předčasné důchody? Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, upravuje možnost odejít do starobního důchodu předčasně, tedy před dosažením důchodového věku ve svém 31. Jedná se o trvale snížený předčasný starobní důchod, o který může požádat pojištěnec, jenž získal dobu pojištění nejméně 25 let a jemuž do dosažení důchodového věku ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše tři roky. Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle 31, se stanoví stejným způsobem jako výše procentní výměry řádného starobního důchodu s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu. Tak tomu je podle současně platného znění zákona. Vaše informace o zpřísnění právní úpravy je však správná. V souladu s novelou zákona o důchodovém pojištění, která má č. 306/2008 Sb. a je nazývána parametrickými změnami, nebo I. etapou Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Uvažuji letos o předčasném odchodu do starobního důchodu. Slyšel jsem ale, že se má výpočet tohoto důchodu zhoršit. K jakému zhoršení má dojít a odkdy? K. S., Třebíč důchodové reformy bude výpočet procentní výměry předčasného starobního důchodu s účinností od změněn takto: Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle 31, se stanoví stejným způsobem jako výše procentní výměry řádného starobního důchodu s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o: * 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů, * 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. První dva roky předčasnosti budou tedy sankcionovány stejně jako před účinností zákona č. 306/2008 Sb., třetí rok výrazně více. Z uvedeného vyplývá, že pokud vám k datu bude do dosažení důchodového věku chybět 720 či méně kalendářních dnů, zpřísnění právní úpravy vás nepostihne. Pokud vám však k tomuto datu bude chybět více než 720 kalendářních dnů, doporučujeme zvážit odchod do předčasného starobního důchodu ještě za právní úpravy platné k datu , čili ještě v tomto roce. Jak by se mi vypočítala podpora v nezaměstnanosti? Jsem u firmy 12 let. Zaměstnavatel mi nyní nabízí odstupné ve výši šestinásobku platu, když podepíšu dohodu o skončení pracovního poměru. Mám vážné zdravotní potíže a předpokládám, že bych po skončení zaměstnání nastoupil na nemocenskou. Pokud bych po uzdravení nesehnal hned práci, šel bych na úřad práce. Z jakého základu by se mi vypočítávala podpora v nezaměstnanosti? J. M., Brno Pokud vám v souladu s ustanoveními zákoníku práce má náležet po skončení pracovního poměru dohodou odstupné, musí být v dohodě uveden písemně jeden z následujících důvodů: * skončení pracovního poměru * ruší se zaměstnavatel nebo jeho část * přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část * zaměstnanec se stane nadbytečným. Odstupné pak v případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Následuje-li po skončení pracovního poměru pracovní neschopnost, nárok na nemocenské vznikne pouze v případě, že k uznání pracovní neschopnosti došlo v ochranné lhůtě, viz 15 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění: Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Základní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je v souladu s 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tzv. podmínka předchozího zaměstnání. Posuzuje se, zda uchazeč získal v rozhodném období (poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Odlišná výše podpory náleží uchazeči, který: * splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby, a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, * bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo * nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ. Podpora v nezaměstnanosti se potom stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12 násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba: * přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, * pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, * osobní péče o dítě ve věku do 4 let, * osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo ve stupni IV, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, * výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, * osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. Z výše uvedeného vyplývá, že doba pobírání nemocenských dávek po skončení pracovního poměru není náhradní dobou pro účely zákona o zaměstnanosti. Za předpokladu, že se stanete uchazečem o zaměstnání po skončení vaší pracovní neschopnosti a k tomuto datu splníte podmínku předchozího zaměstnání, bude se výše vaší podpory odvíjet od čistého měsíčního výdělku ve vašem posledním zaměstnání. I

6 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2009 (III.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění II Změny oproti loňsku jsou vyznačeny kurzívou. Šedým podtiskem jsou vyznačeny novinky, které dosud nikdy nebyly. Hutnická zdravotní pojišťovna Každý pojištěnec má možnost si zvolit program na základě věku a podle výběru, ale jen v rámci jedné skupiny programů. Příspěvky jsou čerpány převodem na účet. Příspěvky na program Léčebný tělocvik a regenerace budou proplaceny jen v případě, když organizující subjekt má uvedenou činnost uvedenou ve veřejně přístupné části Obchodního nebo Živnostenského rejstříku. Preventivní programy mohou být čerpány jen na území České republiky (výjimka lyžařské kursy) a nebudou proplaceny dlužníkům pojistného nebo penále. Informační linka DĚTI A MLÁDEŽ Výše příspěvku závisí na příslušnosti rodičů u pojišťovny: * Na příspěvek až 1500 Kč má nárok dítě, jehož oba rodiče (samoživitel/ ka) jsou klienty pojišťovny. * V ostatních případech má dítě nárok na příspěvek až 500 Kč. * Příspěvek mohou čerpat děti do 17 let včetně. Příspěvek do výše 100 Kč * Vitamíny pro děti do 2 let, nákup musí být uskutečněn před dovršením věku 3 let. * Cvičení dětí do 6 let. Realizace musí probíhat v mateřských, dětských, a rodinných centrech, baby centrech a baby clubech. Musí se jednat o pohybové aktivity (nepřipadají v úvahu zájmové kroužky, saunování, masáže a aktivity pořádané mateřskými školkami a fitcentry). * Léčebný tělocvik a regenerace pro děti od 15 let (na úhradu permanentky na plavání, saunování a masáže). * Sportovní ochranné přilby pro děti ve věku od 2 do 17 let, příspěvek do výše 500 Kč se vztahuje na nákup jedné přilby (cyklistická, lyžařská, in-line, snowboardská, hokejová, integrální a jezdecká). Příspěvek do výše 1500 Kč * Organizované plavecké kursy pro děti do 8 let, příspěvek bude proplacen na základě předloženého dokladu o zaplacení plaveckého kursu. * Organizované pobyty v přírodě, tyto musí být organizované školou a minimální doba trvání 4 kalendářní dny. Příspěvek je určen na školky v přírodě pro děti do 7 let, na školy v přírodě pro děti ve věku od 6 do 16 let a na lyžařské kursy dětí ve věku let. * Očkování proti: hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě, meningokokové infekci, chřipce, rakovině děložního čípku, pneumokokovému onemocnění, spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím. Příspěvek se nevztahuje na aplikaci očkovací látky (tedy na výkon lékaře). Rodiče se mohou vzdát svého nároku na příspěvek buď v celé výši nebo ve výši celého aktuálního zůstatku ve prospěch svého dítě ve věku do 17 let, a to jen u očkování proti rakovině děložního čípku a pneumokokovému onemocnění. Příspěvek od rodičů může využít jen dítě, jehož rodiče (samoživitel/ka) jsou klienty pojišťovny. * Ortodontická rovnátka pro děti ve věku od 7 do 17 let, kontaktní čočky pro děti ve věku 15 až 17 let, pobyt v solné jeskyni (úhrada permanentky) a brýlové obruby, příspěvky budou proplaceny na základě dokladu o zaplacení. * Preventivní prohlídky pro sportovce, podmínka registrace. Bonusy * Jednou ročně (říjen prosinec) vitamíny pro děti od 3 do 15 let na všech kontaktních místech pojišťovny. * Balíček pro novorozence, obsahuje produkty pro novorozence a DVD manuál pro maminky. PRO STUDENTY * Příspěvek až do výše 1700 Kč na preventivní programy pro studenty denního studia od 18 do 26 let. K navýšení příspěvku nedošlo, uskutečnil se jen přesun v rámci programu. Na léčebný tělocvik a regeneraci organismu. Lze čerpat na: permanentku (i dobití čipových karet) ve fitness, na aerobik a jeho formy, plavání, saunování, masáže, lymfatické a relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni, squash, tenis, badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalenetiku, spinning, speeding, indoor cykling, taichi, pilates a polárium. Došlo ke snížení příspěvku o 500 Kč (byl 1000 Kč). Příspěvek do výše 1200 Kč * Lze jej čerpat na: ortodontická rovnátka (je vázáno na potvrzení stomatologa), kontaktní čočky (je vázáno na potvrzení optika nebo zdravotnického zařízení), očkování proti hepatitidě A i B, klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, meningokokové infekci, chřipce, očkování proti rakovině děložního čípku (příspěvek se nevztahuje na aplikaci očkovací látky) a ozdravné pobyty v přírodě lyžařské výcviky v minimálním trvání 4 kalendářních dní (nevztahuje se na období školních prázdnin). Příspěvek byl zvýšen o 500 Kč (byl 700 Kč) a program je rozšířen o očkování proti rakovině děložního čípku a o ozdravné pobyty. PRO ŽENY * Příspěvek až do výše 1500 na preventivní programy pro ženy od 18 do 64 let. K navýšení příspěvku nedošlo, uskutečnil se jen přesun v rámci programu. Na léčebný tělocvik a regeneraci organismu. Příspěvek lze čerpat na: permanentku (i dobití čipových karet) ve fitness, na aerobik a jeho formy, plavání, saunování, masáže, lymfatické a relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni, squash, tenis, badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalenetiku, spinning, speeding, indoor cykling, taichi, pilates a polárium. Došlo ke snížení příspěvku o 500 Kč (byl 1000 Kč). Příspěvek do výše 1000 Kč * Pro těhotné ženy (jedenkrát za těhotenství) na těhotenské kursy (léčebná tělesná výchova a psychoprofylaxe), plavání a vitamíny. * Na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě a chřipce (při očkování se nehradí aplikace očkovací látky). * Na hormonální substituční terapie a prevenci osteoporózy (pro ženy ve věku let ). * Na prevenci rakoviny prsu (ultrasonografické vyšetření pro ženy ve věku a mamografické nebo ultrasonografické vyšetření pro ženy ve věku let), vyšetření se musí uskutečnit v zařízení, které má akreditaci. * Na prevence rakoviny tlustého střeva haemmocult test (pro ženy ve věku 40 49).

7 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha * Na snižování nadváhy (na léky na hubnutí předepsané lékařem, na odborné kursy zaměřené k snížení nadváhy pořádané zdravotnickým zařízením). * Na přípravky pro odvykání kouření (proplacení volně dostupných přípravků pro odvykání kouření a podpůrných léků předepsaných lékařem). * Bonus pro těhotné ženy výukový program (DVD s názvem Jak prožít zdravé těhotenství ), balíček s výukovým programem zdarma. Došlo k navýšení příspěvku o 500 Kč (byl 500 Kč). PRO MUŽE * Příspěvek až do výše 1500 na preventivní programy pro muže od 18 do 64 let. K navýšení příspěvku nedošlo, uskutečnil se jen přesun v rámci programu. Lze čerpat na léčebný tělocvik a regeneraci organismu, výčet možností viz nabídka Pro ženy. Došlo ke snížení příspěvku o 500 Kč (byl 1000 Kč). Příspěvek do výše 1000 Kč * Na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě a chřipce (při očkování se nehradí aplikace očkovací látky). * Na snižování nadváhy (na léky na hubnutí předepsané lékařem, na odborné kursy zaměřené ke snížení nadváhy pořádané zdravotnickým zařízením). * Na přípravky pro odvykání kouření (proplacení volně dostupných přípravků pro odvykání kouření a podpůrných léků předepsaných lékařem). * Na prevenci rakoviny tlustého střeva haemmocult test (pro muže ve věku 40 49). * Na prevenci onemocnění rakovinou prostaty (pro muže ve věku let). * Na přítomnost otce u porodu (podmínka registrace manželky/partnerky u pojišťovny ke dni porodu). Došlo k navýšení příspěvku o 500 Kč (byl 500 Kč). PRO SENIORY * Příspěvek až do výše 1500 Kč na preventivní programy pro seniory od 65 let. Je součtem 2 níže uvedených příspěvků: Na léčebný tělocvik a regeneraci organismu. Příspěvek lze čerpat na: permanentku (i dobití čipových karet), plavání, saunování, masáže, relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni a polárium. Příspěvek 1000 Kč * Na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě a hepatitidě (při očkování se nehradí aplikace očkovací látky). * Na snižování nadváhy (na léky na hubnutí předepsané lékařem, na odborné kursy zaměřené k snížení nadváhy pořádané zdravotnickým zařízením). * Na přípravky pro odvykání kouření (proplacení volně dostupných přípravků pro odvykání kouření a podpůrných léků předepsaných lékařem). PRO DÁRCE KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ * Vitamíny dárcům krve, plazmy a kostní dřeně po každém odběru. * Balíček vitamínů v hodnotě 300 Kč pro držitele bronzové nebo stříbrné Janského plakety. * Příspěvek 1500 Kč pro držitele zlaté Janského plakety na preventivní očkování proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě (2. a 3. dávka včetně přeočkování), meningitidě a chřipce, na léčebný tělocvik a regeneraci organismu (výčet možnost viz Pro ženy ) nebo na léčebné procedury v rámci ozdravných pobytů v lázních. * Příspěvek 2000 Kč pro držitele Zlatého kříže, stejné možnosti využití jako u držitelů zlaté Janského plakety. SLEVY Slevy cen služeb a zboží u partnerských firem do výše 500 Kč a v rozmezí od 3 % do 10 %. Česká národní zdravotní pojišťovna Pojištěnec má nárok na příspěvek za podmínek uvedených v jednotlivých položkách. Informace o jednotlivých preventivních programech podávají pobočky pojišťovny na svých telefonních číslech. Program Bonus plus (preventivně-motivační program) Program je určen klientům pojišťovny (bez rozdílu věku), které má motivovat k aktivní ochraně svého zdraví. Pojištěnci zapojení do programu dle stanovených podmínek získávají bonusové body (například za darování krve a krevní plazmy, provádění preventivních prohlídek, nábor pojištěnců a podobně), které podle vlastního uvážení mohou využit k úhradě zboží nebo služeb (například na nákup autosedačky, ochranných pomůcek při sportování a optiky, na úhradu nehrazené péče, nadstandardu u porodu, stomatologické péče a očkování a na ozdravné pobyty, pohybové aktivity a pojištění léčebných výloh). Očkování proti rakovině děložního čípku Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 13 do 18 let, příspěvek až do výše Kč, plná částka bude uhrazena v roce 2009 prvním 2000 zájemcům. Manažerka svého mateřství Program je určen pro těhotné ženy a matky dětí do 18 měsíců věku, výše příspěvku maximálně 4500 Kč. Plnou výši příspěvku dostává pojištěnkyně, která porodila po datu , a žena, která se stává pojištěnkyní v období těhotenství (nezáleží na stadiu těhotenství). Příspěvek ve výši 1500 Kč dostává pojištěnkyně, pokud porod byl před uvedeným datem a novorozenec není starší 18 měsíců a žena, která se stává pojištěnkyní po porodu, ale novorozenec není starší 18 měsíců. V případě narození dvojčat se výše příspěvku zvyšuje o 1500 Kč. Tímto programem byl nahrazen program podpora mateřství s příspěvkem ve výši 300 Kč. Kupón 222 Je určen všem klientům pojišťovny. Všichni pojištěnci do 18 let obdrží kupón automaticky a bude jim zaslán poštou, dále kupón obdrží pojištěnci, kteří uskuteční nábor nových klientů, a každý nový pojištěnec jako závdavek na preventivní péči. Kupón slouží k nákupu produktu či služby, která má preventivní charakter. Pojišťovna nákup proplácí při předložení kupónu s dokladem o koupi; pokud produkt bude stát méně, než je cena kupónu, bude proplacena jenom částka uvedená na dokladu. Očkovací balíček pro děti a dorost Je určen dětem a mládeži do 18 let věku. Příspěvek je ve výši 3000 Kč. Platí pro vybraná očkování proti klíšťové encefalitidě (úhrada pro 3. injekci), infekční žloutence typu A i B, meningokoku, haemophilové nákaze (děti do 5 let), chřipce, planým neštovicím, pneumokokovým infekcím a rakovině děložního čípku. Oproti roku 2008 došlo k navýšení výše příspěvku o 1200 Kč. Příspěvek na pevná rovnátka Příspěvek ve výši 2400 Kč pro děti a mládež do 18 let věku. Oproti roku 2008 byl příspěvek navýšen o 1000 Kč. Plavání Příspěvek ve výší 300 Kč pololetně na nákup permanentky do vybraného bazénu po celé České republice (lze využít i na kursy plavání dětí, kojenců a batolat). Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve Potravinová poukázka v hodnotě 100 Kč po každém odběru. Program pro aktivní sportovce a členy FMS AČR Příspěvek do výše 450 Kč na zdravotní prohlídku, podmínkou je registrace. (Pokračování příště) III

8 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha NOVÁ ÚPRAVA NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ OD (V.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, expert na sociální zabezpečení ČMKOS IV b) Kratší ochranná lhůta Jestliže pojištění trvalo kratší dobu než 7 kalendářních dnů, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů nemocenské pojištění trvalo. c) Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství Také peněžitá pomoc v mateřství náleží, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Nestanoví-li se ochranná lhůta takto, činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Podle 34 odst. 1 u peněžité pomoci v mateřství začíná podpůrčí doba nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem uvedené podpůrčí doby, anebo dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče v případech uvedených v 32 odst. 1 písm. b) až e). V případech uvedených v 32 odst. 1 písm. d) a e) se přitom za den převzetí dítěte do péče považuje den prvního převzetí dítěte do péče (to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal péči o totéž dítě opakovaně). Čeho se 32 týká? V jeho odst. 1 písm. b) až e) zákona se stanoví, že pojištěnec má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (písm. b), pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela; dále pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství; také má nárok na peněžitou pomoc v mateřství pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (písm. e). V 32 odst. 1 písm. d) pak zákon zakotvuje, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství má také pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou pro nemoc a úraz, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. Pokud ženě v ochranné lhůtě vznikne znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. d) Kdy ochranná lhůta neplyne Zákon také stanoví, kdy ochranná lhůta neplyne, byť se jednalo o pojištěnou činnost (činnost zakládající účast na nemocenském pojištění). Je to v případě pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu; dále také z dalšího zaměstnání uvedeného v 14 odst. 3 (případy, kdy zaměstnanec v době trvání zaměstnání zakládajícího pojištění nastoupil do dalšího zaměstnání, které sjednal na dobu pracovního nebo služebního volna v prvním zaměstnání a ve kterém koná práci místo práce v prvním zaměstnání, a kdy ke vzniku sociální události došlo za trvání tohoto dalšího zaměstnání); z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání; dále ze zaměstnání malého rozsahu; ze zaměstnání, jež sjednal pojištěnec, který je žákem podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., nebo který je studentem podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin; konečně také v případě, kdy pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody. e) Zánik ochranné lhůty Ochranná lhůta podle odst zákona zaniká za podmínek stanovených zákonem vznikem nového pojištění (vznikem pojištění OSVČ ochranná lhůta ze zaměstnání nezaniká, pokud nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství nevznikne z pojištění osob samostatně výdělečně činných a ochranná lhůta již neprošla dříve), nebo posledním dnem přede dnem, od něhož náleží výplata starobního nebo invalidního důchodu (to však neplatí v případě vzniku nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, jde-li o nárok na peněžitou pomoc v mateřství), posledním dnem přede dnem nastoupení výkonu trestu odnětí svobody, či posledním dnem přede dnem útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody. f) Rekapitulace ochranné lhůty Vzhledem k významu institutu ochranné lhůty v nemocenském pojištění, i když došlo k jeho oslabení (po mnoho let byla ve výši 42 kalendářních dnů), je vhodné si její právní úpravu zrekapitulovat. Ochranná lhůta činí i po zpravidla 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění. U žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, činí pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství 180 kalendářních dnů (dříve bylo stanoveno, že ochranná lhůta činí 6 měsíců) ode dne zániku pojištění. Nemění se nic ani v tom, že u těchto žen, pokud pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů nemocenské pojištění trvalo. Ochranná lhůta také stejně jako dnes neplyne z pojištěné činnosti poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu, z dalšího zaměstnání, tj. zaměstnání, ve kterém zaměstnanec koná práci místo práce v jiném zaměstnání zakládajícím pojištění a ve kterém si sjednal na tuto dobu pracovní (služební) volno, a z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené na zotavenou v jiném zaměstnání. Dále ochranná lhůta neplyne ze zaměstnání malého rozsahu, ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, jenž je žákem nebo studentem, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin, a v případě, že pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody. D) Kdy není nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění Podle 16 zákona nemá pojištěnec nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného a) za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost, b) dále za dobu, po kterou mu náleží podle 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb. ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem, c) za dobu, po kterou je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby, a d) za dobu, po kterou vykonává trest odnětí svobody, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před nástupem výkonu tohoto trestu. Je však třeba upozornit, že to neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve výkonu trestu odnětí svobody pečuje o dítě podle 67 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. E) Nemocenské a další dávky náleží za kalendářní dny Podle 17 zákona náleží nemocenské a další dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny. V případě, kdy má zaměstnanec za kalendářní den, v němž vznikl nárok na dávku nebo v němž nárok na dávku zanikl, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu dávka za kalendářní den v poměrné výši. Ta se určí jako poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem. Toto obdobně platí také v případě dne, v němž vznikla dočasná pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti. Podle odst. 4) 55 zákona: Pokud pojištěnci po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vznikne v následujícím kalendářním dni další dočasná pracovní neschopnost, považuje se tato dočasná pracovní neschopnost za pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti. Pro ošetřovné to platí také v případě dne, v němž zaměstnanec vykonával práci jen po část dne z důvodu, že ošetřovaná osoba byla přijata do ústavní péče zdravotnického zařízení nebo propuštěna z tohoto zařízení. Tyto kalendářní dny se započítávají do podpůrčí doby. (Pokračování příště)

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

práce mimo podzemí hlubinného dolu. (2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ).

práce mimo podzemí hlubinného dolu. (2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ). Strana 2751 167 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nemocenské pojištění v roce 2010 Obsah: Úvod Úvod Obecné informace Účast na nemocenském pojištění Dávkový systém nemocenského pojištění Výpočet dávek nemocenského pojištění Uplatnění nároku na dávku nemocenského

Více

Výkonná rada, dne

Výkonná rada, dne DOSIA Výkonná rada, dne 08.03.2011 Výběr ze Sbírky zákonů 2010 28. Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 13 Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více