V BOJKOVICÍCH NENÍ DŮVOD K OHŇOSTROJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V BOJKOVICÍCH NENÍ DŮVOD K OHŇOSTROJI"

Transkript

1 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 26. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 6. BŘEZNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští (II.) str. 2 a 3 Ve španělském kovoprůmyslu není bezpečno - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na přání Preventivní programy zdravotních pojišťoven 2009 (III.) Nová úprava nemocenského pojištění od (V.) Areál bojkovické Zevety Odvážím ty kameny, co spadly doktorům ze srdce, když se dověděli, že mohou dál vybírat poplatky V BOJKOVICÍCH NENÍ DŮVOD K OHŇOSTROJI Odbory v Zevetě nemají na růžích ustláno VE ŠKODĚ AUTO DOJEDNÁN RŮST MEZD Odbory KOVO se po měsících vyjednávání dohodly s firmou Škoda Auto na růstu mezd, který je přiměřený současné krizové situaci v automobilovém průmyslu a odpovídá požadavku na zachování pracovních míst. Růst mezd byl dojednán vyjednávacím týmem ZO OS KOVO a 16. února schválen sto procenty hlasů podnikové rady a rady předsedů OS KOVO v mladoboleslavské automobilce. Odbory KOVO letos s ohledem na stav odbytu přišly se zcela novým rozložením růstu mezd. Dohoda byla uzavřena na jeden rok od do Za období leden až březen 2009 bude všem tarifním zaměstnancům vyplacena jednorázová platba ve výši 2000 korun. Růst tarifů bude dvoufázový a dosáhne 4,8 procenta. Tarify budou navýšeny od o 3 procenta ve všech tarifních stupních. Od dojde k dalšímu navýšení tarifů ve všech tarifních stupních o dalších 1,8 procenta z tarifů 2008 na celkových 4,8 procenta. K navýšení dojde i u zaručeného bonusu (dříve 13. plat). Stávající tabulka hodnot bude navyšována o stejné procento jako tarify. Variabilní bonus je závislý na výsledcích firmy. Jeho výše bude stanovena v návaznosti na změnu výše zisku před zdaněním v roce 2008 oproti roku 2007, a to ve stejném poměru. Letos je tomu již 73 let, co se pražský velkoobchodník kovy a stroji Vítězslav Kyšer začal zajímat o vhodné pozemky k vybudování průmyslového areálu na chemickou, zbrojní a pyrotechnickou výrobu v Bojkovicích v okolí lázní Luhačovic. Nejdříve v tomto městečku poblíž Vlárského průsmyku vyrostlo 15 dřevěných baráků, ale ještě do začátku II. světové války tu bylo zaměstnáno na 500 pracovníků, kterým nabízela denní chléb nejdříve československá armáda, avšak po roce 1939 již hitlerovský wehrmacht. Podnik, který si nechá zapsat do svého živnostenského listu zbrojní výrobu, nemůže počítat s poklidným životopisem. To se potvrdilo v následných desetiletích i v Bojkovicích. V předvečer vyhlášení protektorátu Čechy a Morava byl v Bojkovicích častým hostem ministr národní obrany generál Syrový, Michal Valíček avšak v roce 1940 činila produkce továrny pro hitlerovský wehrmacht již 70 procent a rok poté byla zahájena výroba leteckých pum a dělostřelecké munice. Domácí odboj pod Vizovickými vrchy však také nespal a bojkovická zbrojovka se stala během války objektem sabotáží, kterým padlo za oběť mnoho výrobních objektů i skladů. Konec války ale nepřinesl Bojkovickým vítěznou eufórii. První měsíce po květnu 1945 byli zcela bez výrobního programu, až teprve v roce 1946 našli záchranu ve výrobě hraček a jiného drobného zboží. Prim měla pyrotechnika Pak si opět našla do Bojkovic cestu československá armáda a projevila zájem o pyrotechniku signální munici a ohňostrojová tělesa. Počet zaměstnanců se opět rozrostl a podnik pro ně začal stavět i podnikové byty a svobodárny. Třebaže si bojkovická munička našla v průběhu let pro svou pyrotechniku odbytiště v mnoha zemích světa, nechtěla spojit svůj osud jen s výbušninami, a tak si v průběhu let rozšířila svůj výrobní program i o součástkovou kooperaci, hliníkové druhovýrobky i aerosolové nádobky. Díky tomu zaměstnával tehdejší národní podnik Zeveta Bojkovice již 1700 pracovníků. V areálu vyrostla nová nářaďovna, ale i zdravotní středisko a sídliště. Nejhorší období v historii Celková změna politické orientace v republice koncem 80. let přinesla do Bojkovic opět nečekanou pohromu. Kvůli vládou vyhlášené konverzi došlo v Zevetě opět k útlumu a totálnímu zastavení výroby, na což pamětníci opět vzpomínají jako na nejhorší období v historii firmy. Až později se začaly objevovat první zakázky od Policie ČR, od soukromých firem a ze Slovenska. Teprve rok 1996 přinesl do Bojkovic výrobní program naruby. Zatímco dříve se Zeveta specializovala na výrobu leteckých pum a dělostřelecké munice, nyní našla obživu v jejich ekologické demontáži. V roce 1991 došlo k odprodeji hliníkových produktů německé firmě ALBO SCHLENK, výroba (Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo 9 6. března 2009 KDE SE NEJVÍCE PROPOUŠTÍ (II.) Kolika zaměstnanců se to týká a co pro ně odbory vyjednaly? Redakce Kovák oslovila předsedy ZO OS KOVO ze šesti velkých a známých firem, o kterých je známo, že byly postiženy značným propouštěním: kopřivnická Tatra, jihlavský Bosch Diesel, Alcoa Stříbro, ostravský ArcelorMittal, uničovský Unex a novojičínský Visteon-Autopal. Požádali jsme o odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi otiskujeme ve dvou pokračováních (dnes dokončení). 1. Odkdy se u vás výrazně propouští, popřípadě v jakých vlnách? 2. Kolika zaměstnanců se odchod z firmy týká? Jde o agenturní, či již i kmenové, popřípadě pracující na smlouvy na dobu určitou? 3. Co pro ně odbory vyjednaly? Jaké dostávají odstupné? 4. Jaký je další výhled a očekávání? Jaká je atmosféra mezi lidmi? Visteon-Autopal Nový Jičín, Rychvald a Hluk: Antonín Majer, předseda ZO OS KOVO Visteon- Autopal Nový Jičín: 1. Byly dvě vlny propouštění. Celkově mělo ze závodů firmy v Novém Jičíně, Rychvaldu a Hluku odejít 550 zaměstnanců. V první vlně koncem roku 2008 bylo propuštěno 250 lidí a v druhé vlně v lednu lidí. Dál už se nepropouštělo, protože došlo k dohodě odborů a vedení firmy na únor a březen, že se bude situace řešit formou překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnanci jsou doma za 65 procent průměrného výdělku nebo na vlastní žádost čerpají dovolenou, zároveň jim jsou kráceny prémie. Další měsíce se řeší v rámci kolektivního vyjednávání, které má být ukončeno do termínu vypršení staré kolektivní smlouvy, tj. do 31. března. Obě strany deklarují zájem o udržení kmenového personálu. 2. Propuštění zaměstnanci měli smlouvu na dobu neurčitou. 3. Propuštění obdrželi odstupné nad rámec zákoníku práce. Je odstupňované, ale ne podle počtu odpracovaných let. Zaměstnanci to kritizují a odbory mrzí, že v tomto bodě se nepodařilo s vedením dojít k dohodě. 4. Nepříznivý vývoj se zákonitě projevuje na náladách zaměstnanců, atmosféra je napjatá. Lidé mají obavy a strach, že mohou být propuštěni v další vlně. Alcoa Stříbro: Dušan Bílek, předseda 1. ZO OS KOVO Stříbro: V naší firmě proběhly již dvě vlny hromadného propouštění. První vlna byla zahájena loni v červnu. Důvodem byla ztráta zakázek pro VW Golf a přesun výroby kabelových svazků pro VW Cabrio (EOS) do Rumunska. V této vlně byl v první řadě ukončen kontrakt s agenturami práce skončilo zde 320 agenturních zaměstnanců jsme obdrželi od vedení společnosti oficiální dopis o úmyslu hromadného propouštění kmenových zaměstnanců. Od tohoto data probíhala intenzivní jednání jak s vedením společnosti, tak i na úřadě práce v Tachově. V této vlně bylo propuštěno celkem 480 kmenových zaměstnanců, z toho bylo 175 zaměstnanců, kterým končila pracovní smlouva na dobu určitou. Včetně agenturních zaměstnanců v této první vlně propouštění Alcoa zrušila ve Stříbře 806 pracovních míst. 2 Tím ovšem vše neskončilo: jsme obdrželi další oznámení o hromadném propouštění, které se již plně vázalo pouze ke světové hospodářské krizi. Vzhledem k tomu, že jsme subdodavateli firmy Auto Škoda Mladá Boleslav a dodáváme kabelové svazky do fábií, dopadl pokles výroby v automobilovém průmyslu na nás v plné síle. V této vlně propouštění již byl dopad pouze na kmenové zaměstnance. Celkem ukončilo pracovní poměr 608 zaměstnanců. Většina z nich skončila dohodou z organizačních důvodů se zvýšeným odstupným. Celkem v průběhu obou vln propouštění ukončilo pracovní poměr 1088 kmenových zaměstnanců a 320 agenturních zaměstnanců. 3. V obou vlnách propouštění probíhala intenzivní jednání (celkem asi 20). Jednalo se s vedením společnosti, s úřadem práce v Tachově, se zástupci města. Pro zaměstnance bylo dohodnuté vyšší odstupné. V první vlně bylo možné uzavírat dohody od data běhu výpovědní doby. V závislosti na tom, jak byly dohody uzavírány, měli zaměstnanci nárok od 5 měsíčních až do 3 měsíčních průměrných mezd. V druhé vlně byl zájem zaměstnavatele, aby co největší počet zaměstnanců skončil do konce prosince, ještě před tím, než začala běžet výpovědní doba (v této vlně byla výpovědní doba od ledna 2009). Proto došlo k dohodě na zvýšeném odstupném. Zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu s odchodem do , měli nárok na 6,5 násobku měsíční průměrné mzdy odstupného; pokud skončili dohodou v prvním měsíci výpovědní doby, měli nárok na 5násobek, dále na 4násobek, a ti, kteří vyčerpali celou výpovědní dobu, měli nárok na zákonné odstupné (3měsíční). První variantu využilo 578 zaměstnanců. Dále se v obou vlnách jednalo o sociálních případech (samoživitelé, oba manželé v závodě, zdravotní postižení apod.). U těchto zaměstnanců jsme dohodli, že jim firma nabídne jinou vhodnou práci, nebo zachová dosavadní pozici. Firma byla ochotna všechny tyto zaměstnance dále zaměstnávat. Bohužel někteří této možnosti nevyužili a odešli pod vidinou vysokého odstupného. Dále bylo dojednány prezentace jiných zaměstnavatelů, kteří nabízeli volná pracovní místa. Těchto takzvaných workshopů se mohli zaměstnanci zúčastnit i během pracovní doby (měli proplaceno). S úřadem práce bylo dohodnuto, že bude našim bývalým zaměstnancům zajištěna jakákoliv rekvalifikace i bez příslibu od konkrétního zaměstnavatele na budoucí zaměstnání. Proběhlo i jednání na městském úřadu se starostou města Stříbra. Na tomto jednání jsme se pokoušeli dohodnout určité úlevy pro obyvatele Stříbra vzhledem k množství propuštěných zaměstnanců a obtížné jiné zaměstnanosti. Požadovali jsme přechodné úlevy v poplatcích města, odpuštění nebo pozastavení některých splátek, možnost řešení dopravy pro zaměstnance Alcoa v rámci MHD zajištění současné zaměstnanosti snížením nákladů firmy na dopravu. A především zřízení krizového centra města pro propuštěné zaměstnance. 4. V současné době je stav prozatím stabilizovaný. Vše záleží na vývoji na trzích automobilového průmyslu, na kterém jsme zcela závislí. V na- šem závodě se v současné době připravuje náběh výroby na nový projekt od VW. Záleží na tom, v jakém objemu budou zakázky pro náš závod. V současné době zůstalo u firmy 800 zaměstnanců. Problém je v tom, že naše lokace ve Stříbře se dělí o zakázkovou náplň s lokací v Rumunsku. Zatím stále nevíme, jaký objem zakázek bude pro Stříbro. Další nejistota je v tom, že Alcoa se rozhodla odprodat obchodní jednotku AEES, kterou jsme součástí. Již jsou potenciální zájemci, ale Alcoa prozatím jejich identitu tají. Podle plánu by mělo k prodeji dojít během 2. čtvrtletí O všech těchto záležitostech také probíhají intenzivní jednání na úrovni EPR Alcoa. Těchto jednání se účastní za ČR předseda a místopředseda naší ZO OS KOVO. Zaměstnanci jsou samozřejmě nervózní. Z důvodů nedostatků informací kolují po závodě různé fámy, které rozhodně atmosféru neuklidní. Od našeho vedení informace nejsou a informace předávané na jednáních evropské podnikové rady jsou nejasné, úmyslně zastírané. Nezbývá nám než doufat, že se naše pracovní místa minimálně zachovají. ArcelorMittal Ostrava: Leopold Laskovský, předseda ZO OS KOVO Koksovna ArcelorMittal, a. s., Ostrava: 1. První vlna úsporných opatření - v říjnu loňského roku - postihla externí firmy. Společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) s převážnou většinou z nich zrušila kontrakty. V lednu t. r. byl korporací ArcelorMittal vyhlášen program dobrovolných odchodů pro zaměstnance v kategorii SGA, tzn. již kmenových zaměstnanců, výlučně z kategorií THP, administrativy a podpory výrob. Od 2. února je vyhlášen program snižování zaměstnanosti na všech ostatních závodech v AMO. 2. O tom, kolik zaměstnanců u zaměstnavatelů, s nimiž společnost AMO rušila zakázky, přišlo bezprostředně poté, respektive v dalším období, skutečně o práci, nemám přesná čísla. Mohly to být desítky, ale spíše stovky osob. V rámci programu pro SGA odejde postupně do konce března zhruba 230 zaměstnanců. V rámci programu, který probíhá na závodech, má o práci přijít do poloviny března 650 zaměstnanců. V souhrnu bude celkový počet zaměstnanců AMO od dubna nižší o zhruba 880 jde o pokles na cca 6540 osob. Do těchto čísel nejsou ale zahrnuti další zaměstnanci, kteří odcházejí z dceřiných společností ArcelorMittal v rámci České republiky. 3. U programu pro SGA šlo o jednostranné rozhodnutí vedení AMO o tom, jakou podobu bude mít sociální balíček pro tyto odcházející zaměstnance. Kromě možnosti využít poradenství obdr- (Pokračování na str. 3) INFORMACE PRO UŽIVATELE SOFTWARE ABRA G2 VERZE 8 A VYŠŠÍ Jako reakci na požadavky několika ZO OS KOVO bychom chtěli zorganizovat školení zaměřené na ovládání účetního software Abra G2 verze 8 a vyšší. Touto cestou vás žádáme o zaslání připomínek a námětů, které by toto školení mělo obsahovat. Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte se na ové adrese: tel: PETR VAŇKÁT, ekonomický úsek OS KOVO

3 KOVÁK číslo 9 6. března 2009 VE ŠPANĚLSKÉM KOVOPRŮMYSLU NENÍ BEZPEČNO Smrtelných pracovních úrazů loni přibylo Podle údajů španělského ministerstva práce vzrostl od ledna do září 2008 počet smrtelných úrazů v tamním průmyslu v porovnání se stejným údobím roku 2007 o 12 na 645. Nejvíce smrtelných úrazů bylo ve stavebnictví 204, což byl sice mírný pokles oproti 216 v předchozím roce, ale v jiných odvětvím byl trend opačný. Především ve strojírenství, kde byl nárůst o čtyři případy na 47. Nejvíce pracovních úrazů s následkem smrti bylo registrováno v jihošpanělské provincii Andalusii, v jejímž stavebním průmyslu přišlo při práci o život 45 lidí o 28,57 procenta více než v prvních devíti měsících roku V tamním strojírenském sektoru byl vzestup dokonce o 50 procent ze čtyř na šest. O 12,5 procenta na 18 případů stoupla smrtelnost na stavbách a ve strojírenství dokonce na pětinásobek, tj. na pět (v roce 2007 byl jen jeden smrtelný úraz) v provincii Castille y León. Tragické následky pracovních nehod hlásila i španělská metropole Madrid, kde v kovoprůmyslu přišlo loni ve shora uvedeném údobí minulého roku o život 13 oproti šesti lidem v roce Jak upozornil v dvojčísle za leden/únor 2009 odborový časopis Actualidad Sindical, příslušné orgány evidentně nedostatečně vnímaly návrh odborářů z roku 2007 požadující větší péči o zajištění bezpečnosti na pracovištích. Odborový svaz MCA (kovo, stavba a příbuzné obory) + UGT (Vše obecný svaz pracujících) proto nedávno znovu vyzvaly VE ŠKODĚ AUTO (Dokončení ze str. 1) KDE SE NEJVÍCE (Dokončení ze str. 2) žel každý z nich sociální příspěvek, který je v rozpětí od 11 do 20 průměrných platů zaměstnance. Pro zaměstnance ze závodů jsme s vedením společnosti dohodli dodatek k platné kolektivní smlouvě, který má platnost do Tímto dodatkem jsme změnili pravidla i výši u odstupného. Zaměstnanci ze závodů tak budou mít rovněž nárok na odstupné ve výši 11až 20 násobků jejich průměrného platu. 4. Odhadovat výhled je velice obtížné. Spíše očekávám, že mírné zlepšení by mohlo přijít od úřady ke zvýšení činnosti inspektorátů práce, aby tyto důsledněji stíhaly neplnění bezpečnostních předpisů. UGT již loni v listopadu požádala o schválení tzv. všeobecného zákona o předcházení pracovním nehodám, jehož smyslem musí být trestní stíhání i rizik, a nikoli až vlastních smrtelných úrazů. Odboroví funkcionáři kritizovali cynismus některých podnikatelů, kteří požadují uvolnění pracovního trhu s argumentem, že si to vyžaduje současná hospodářská krize. Jak zdůraznil odborový předák Cándido Méndez, riziko padá na pracovníka, ale zisk podnikateli, což se musí změnit. Právě rychle se šířící krize španělského hospodářství, v němž za celý loňský rok ubylo míst, z toho v posledním čtvrtletí, přinesla v závěru roku 2008 zvýšení počtu lidí bez práce na Tento údaj, jak uvedl koncem ledna přední deník EL PAÍS, představuje 13,9 procenta práceschopných občanů bez zaměstnání, ale v kategorii mladých do 25 let dokonce 29,1 procenta! A pro letošek odhadla vláda jejich další růst na 15,9 s mírným snížením na 15,7 procenta v roce 2010, i když někteří odborníci naopak počítají se zvýšením až na 19 procent. JAN HÁLA Dále bylo dohodnuto navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění o 50 korun na celkových 550 korun, a to zpětně od začátku roku To se dotkne cca pojištěnců. Dohoda se nerodila vůbec lehce. Předseda ZO OS KOVO Jaroslav Povšík již dříve naznačil, že odboráři kvůli vyjednávání o mzdách letos záměrně nešli do žádných velkých protestů, a k dohodě tak bylo nutné dojít obtížně od stolu. Nutno dodat, že výraznou položkou, kterou odbory zajistily již v rámci vyjednávání o roční pracovní době, je vyplácení nadstandardních (nad zákonem) náhrad mzdy ve výši 75 procent průměrné mzdy během dlouhé řady odstávek výroby v loňském i letošním roce, v únoru navíc s platbou 50 korun za každou odstavenou směnu. Dále je to stoprocentní průměrná mzda pro zaměstnance, kteří kvůli přesunům či nedostatku práce přešli do klidového či rekvalifikačního střediska nebo personálního poolu. Všem přeřazeným zaměstnancům navíc zůstává jejich tarifní zatřídění. Už tyto položky, kdy firma platí i dále zaměstnance, pro něž neměla či dále nemá práci, stojí firmu milióny korun. (Na základě informací ve Škodováckém odboráři číslo 6 zpracoval ben) druhého čtvrtletí t. r., avšak významnější změnu neočekávám dříve než na konci letošního roku, respektive v průběhu první poloviny roku Nejenom zaměstnance, ale i nás, odboráře, nyní ovlivňuje silná nejistota. Propouští se v podstatě v celém zdejším regionu. Máme obavu, aby se to neprojevilo negativně i na úrovni bezpečnosti práce v AMO. Budeme v dalším období určitě usilovat o to, aby naši zkušení a kvalifikovaní kolegové, kteří nyní budou bez práce, byť dostali nadstandardní odstupné, se mohli do AMO znovu vrátit, jakmile to situace umožní. Kvalitních a zkušených zaměstnanců pro hutě bude na trhu práce výhledově určitě nedostatek. Připravila JANA BENEŠOVÁ (Dokončení z minulého čísla) V BOJKOVICÍCH (Dokončení ze str. 1) aerosolových nádobek byla vyčleněna do samostatné a. s. MORAVIA CANS, kdežto pyrotechnika a kovovýroba byla v roce 2002 zastřešena holdingovou společností ZEVETA se dvěma dceřinými společnostmi. Ty se dnes nazývají ZEVETA AMMUNITION (na výrobu civilní pyrotechniky i delaboraci munice) a ZEVETA MACHINERY (na výrobu lisovaných dílů a součástek pro automobilový průmysl). Holding zaměstnává téměř 700 pracovníků a stále obtížně shání kvalifikované dělníky, průmyslováky i inženýry. Komunikace s odbory nulová Předseda ZO OS KOVO bojkovické holdingové společnosti ZEVETA Michal Valíček přijal v loňském roce výsledek volby nového závodního výboru s odhodláním komunikovat s vedením firmy o všech záležitostech, které se týkají zaměstnanců, jenže narazil na zeď mlčení. Nejen mlčení, ale dokonce bojkot odborů. Když si vedení podniku nenachází čas na osobní rozhovory, začal si předseda s generálním ředitelem dopisovat, jenže odpovědi nepřicházely. Místo toho předseda obdržel zákaz vstupu do jiných výrobních prostorů, než kde pracuje, tj. v ZEVETA MACHINERY. Takže nemůže být ve styku se svými členy, stýká se s nimi až v šatnách na začátku či konci šichty a zde také vybírá do klobouku členské příspěvky, které zaměstnavatel odmítl strhávat. Za této situace nechce vystavovat členy ZO OS KOVO eventuální nepřízni ze strany vedení a nevydává mu jejich seznam ke strhávání členských příspěvků. Do kanceláře závodního výboru, který sídlí v administrativní budově před branou podniku, jsem žádal o přidělení funkčního počítače i bez internetu. Nestalo se, ani mi nebyl vydán klíč od záchodu, a musím proto chodit za budovu do příkopu, posteskl si odborový předák. Krize pod Vizovickými vrchy Když dospěla světová hospodářská krize až pod Vizovické vrchy, byl jsem připraven jednat s vedením firmy o snížení pracovní doby na 30 hodin týdně s tím, že pátý pracovní den bude hrazen 80, eventuálně 70 procenty. Vedení firmy není zvyklé s odbory jednat a už vůbec není zvyklé na kompromisy. Proto mi na tento návrh neodpovědělo. Zato předložilo všem pracovníkům dodatek pracovní smlouvy na zkrácení pracovní doby na 30 hodin týdně a spolu s tím i snížení mzdového základu. Většina zaměstnanců pod existenčním tlakem tento dodatek podepsala, avšak já jsem to odmítl. V důsledku toho chodím do práce i pátý den. Bylo mi řečeno, že na tom finančně budu stejně jako ti, kteří pracují 30 hodin týdně, protože nedostanu prémie. Můj čistý měsíční plat činí nyní korun, komentoval M. Valíček poslední události a dodává: Lidé vystupují z odborů. Někteří proto, že musí omezit své výdaje jen na životně důležité věci, a když vidí, že odbory mají zákaz všeho a úřady nezjednají nápravu, tak na odbory kašlou. Vedení firmy, místo aby posílilo jejich sociální jistoty, pořádá raději každoroční náročný reprezentační podnikový ples a navenek se vystavuje obraz blahobytu, což je v současné době vědomá potěmkiáda. Text a snímky (rur) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo 9 6. března 2009 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LXXXIX.) Po vzniku Československé republiky nastaly ve Škodových závodech v Plzni (založeny roku 1859) velké problémy; plán mírové výroby chyběl, i když se připravovala ještě před koncem války - výroba parních lokomotiv, jejichž opravy pro rakouské, rumunské a jugoslávské dráhy byly v roce 1919 také skutečně zahájeny. V závodech se nahromadilo ohromné množství různého materiálu a zásob včetně rozpracovaných i hotových produktů, o něž ovšem už nikdo neprojevoval zájem. Šlo o speciální stroje na výrobu zbraní, munice či děl veškerý ostatní válečný materiál nebyl v činnosti. Podle dobového tisku zůstala na kontě Škodových závodů pohledávka ve výši 250 miliónů rakouských korun to ale byla jen část neproplacených faktur předložených závody až po převratu. Celkové pohledávky, jednak v rozpracovaných dodávkách, jednak v posledních dodávkách munice a válečného materiálu v posledních dnech války, stanovilo v roce 1921 vedení Škodových závodů na 700 miliónů korun. Dlužníka však odnesl vír války a žádný z nově vzniklých států nemínil Škodovým závodům tuto částku uhradit. (V. Jíša, Škodovy závody 1859/1919, 1965, dále jen Škodovy závody) Vytvoření Československé republiky mělo za následek řadu zásadních změn v dosavadním vývoji plzeňské Škodovky. Byla zrušena militarizace podniku, který byl současně převeden do služeb československého státu; o tom uchovává škodovácký podnikový archiv autentický dokument v podobě vyhlášky národního výboru v Plzni ze dne 30. října Ocitujme z ní část textu: Na základě nařízení Národního výboru československého v Praze (vrcholný orgán české domácí politické reprezentace na konci první svě- Jihozápadní část Plzně v roce V pozadí komíny Škodových závodů, x v horním rohu vpravo označuje opuště ný starý závod tové války, vyhlásil samostatný československý stát poznámka autorky) prohlašuje Národní výbor v Plzni, že dosavadní militarizace a vojenské dozory nad průmyslovými podniky jsou zrušeny Veškeré závody, tedy i Škodovy závody Plzni, v Bolevci, v Nýřanech, Přehýšově atd., jakož i Spojené strojírny v Plzni a Doudlevcích, přecházejí do služeb československého státu. (Škodovy závody) Dosavadní majitel podniku Karel Škoda jednal o nastalé situaci se zástupci plzeňských úřadů a slíbil reformu závodu včetně změny výrobního programu. Jmenoval prozatímního správce podniku ing. Jaroslava Háska (Škodovy závody). Nové státní uspořádání, stejně jako přerušení bývalých podnikových vazeb na Vídeň, se nutně odrazily v dalším řízení Škodovky, jejíž generální ředitelství zůstávalo zatím ve Vídni, a to až do vytvoření nového ředitelství v Praze. Novým generálním ředitelem byl Karlem Škodou jmenován ing. František Hanuš, tehdy současně též centrální ředitel Spojených strojíren (šlo o akciovou společnost, dříve Škoda, Ruston, Bromovský a Ringhoffer, utvořenou v roce 1911 z konkurentů Ško- dovky, která po vzniku ČSR splynula se Škodovými závody, čímž byl dán základ koncernu Škodových závodů poznámka autorky) a v letech v pořadí již šestý generální ředitel Škodovky. K přeměně největší zbrojovky rakousko-uherské monarchie v mírový prosperující podnik a k postupnému překonání poválečných finančních problémů bylo nutné zajištění dostatečně silného kapitálu a značných investic. Prostředkem k tomu se stalo spojení Škodovky s francouzským Schneiderovým koncernem, realizované roku 1919 za aktivní účasti československé Živnostenské banky, která vedla příslušná jedná ní. Francouzská zbrojařská vlivná společnost (oficiálně Schneider et Cie poznámka autorky) požádala Živnostenskou banku v Praze o zprostředkování koupě akcií Škodovky dopisem, v němž se píše: Prosíme Vás, abyste zakoupili na náš účet tyto akcie společnosti Škodových závodů: 1. Šedesát tisíc akcií nebo všechny, které můžete koupit v přibližně takovém počtu, za cenu 100 franků za akcii 2. Třicet tisíc akcií koupených na burze nebo od soukromníků za nejvýše 150 franků. (Škodovy závody) Dohoda o koupi akcií byla brzy potvrzena a Živnostenské bance se dostalo příslibu, že i do budoucna bude moci provádět pro francouzskou stranu finanční operace, což vyhovovalo také jejím zájmům. Schválením transakce a zvolením nové správní rady Škodovky na valné hromadě 25. září 1919 se Škodovy závody staly na téměř dvacet let součástí koncernu firmy Schneider et Cie v Paříži. Tím bylo možné v rozsáhlé míře uskutečnit potřebnou transformaci a racionalizaci výroby počínaje parními lokomotivami přes tiskařské a jiné stroje až po získání licencí na výrobu automobilů a leteckých motorů (Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku). Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je italský malíř, sochař a architekt Leonardo da Vinci ( ). Pracoval též v mnoha technických oborech, např. se snažil pokusně určit součinitel tření, zkoumal ráz pevných těles, jeho studie z oboru optických, astronomických a přírodních věd obsahovaly mnoho nových poznatků. Projektoval pevnostní stavby, navrhoval různé válečné stroje, konstruoval tkací stroje, stroje na broušení skla, létací stroje, nevrhl padák i helikoptéru. (jk) Vyluštění z Kováku č. 4/2009 (výrok Aristotela ze Stageiry): Hybný princip se zdá sílit, když rozumová síla odpočívá. 4

5 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha Sociální rubrika PORADNY NA PŘÁNÍ Změní se předčasné důchody? Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, upravuje možnost odejít do starobního důchodu předčasně, tedy před dosažením důchodového věku ve svém 31. Jedná se o trvale snížený předčasný starobní důchod, o který může požádat pojištěnec, jenž získal dobu pojištění nejméně 25 let a jemuž do dosažení důchodového věku ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše tři roky. Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle 31, se stanoví stejným způsobem jako výše procentní výměry řádného starobního důchodu s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu. Tak tomu je podle současně platného znění zákona. Vaše informace o zpřísnění právní úpravy je však správná. V souladu s novelou zákona o důchodovém pojištění, která má č. 306/2008 Sb. a je nazývána parametrickými změnami, nebo I. etapou Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Uvažuji letos o předčasném odchodu do starobního důchodu. Slyšel jsem ale, že se má výpočet tohoto důchodu zhoršit. K jakému zhoršení má dojít a odkdy? K. S., Třebíč důchodové reformy bude výpočet procentní výměry předčasného starobního důchodu s účinností od změněn takto: Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle 31, se stanoví stejným způsobem jako výše procentní výměry řádného starobního důchodu s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o: * 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů, * 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. První dva roky předčasnosti budou tedy sankcionovány stejně jako před účinností zákona č. 306/2008 Sb., třetí rok výrazně více. Z uvedeného vyplývá, že pokud vám k datu bude do dosažení důchodového věku chybět 720 či méně kalendářních dnů, zpřísnění právní úpravy vás nepostihne. Pokud vám však k tomuto datu bude chybět více než 720 kalendářních dnů, doporučujeme zvážit odchod do předčasného starobního důchodu ještě za právní úpravy platné k datu , čili ještě v tomto roce. Jak by se mi vypočítala podpora v nezaměstnanosti? Jsem u firmy 12 let. Zaměstnavatel mi nyní nabízí odstupné ve výši šestinásobku platu, když podepíšu dohodu o skončení pracovního poměru. Mám vážné zdravotní potíže a předpokládám, že bych po skončení zaměstnání nastoupil na nemocenskou. Pokud bych po uzdravení nesehnal hned práci, šel bych na úřad práce. Z jakého základu by se mi vypočítávala podpora v nezaměstnanosti? J. M., Brno Pokud vám v souladu s ustanoveními zákoníku práce má náležet po skončení pracovního poměru dohodou odstupné, musí být v dohodě uveden písemně jeden z následujících důvodů: * skončení pracovního poměru * ruší se zaměstnavatel nebo jeho část * přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část * zaměstnanec se stane nadbytečným. Odstupné pak v případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Následuje-li po skončení pracovního poměru pracovní neschopnost, nárok na nemocenské vznikne pouze v případě, že k uznání pracovní neschopnosti došlo v ochranné lhůtě, viz 15 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění: Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Základní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je v souladu s 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tzv. podmínka předchozího zaměstnání. Posuzuje se, zda uchazeč získal v rozhodném období (poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Odlišná výše podpory náleží uchazeči, který: * splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby, a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, * bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo * nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ. Podpora v nezaměstnanosti se potom stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12 násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba: * přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, * pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, * osobní péče o dítě ve věku do 4 let, * osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo ve stupni IV, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, * výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, * osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. Z výše uvedeného vyplývá, že doba pobírání nemocenských dávek po skončení pracovního poměru není náhradní dobou pro účely zákona o zaměstnanosti. Za předpokladu, že se stanete uchazečem o zaměstnání po skončení vaší pracovní neschopnosti a k tomuto datu splníte podmínku předchozího zaměstnání, bude se výše vaší podpory odvíjet od čistého měsíčního výdělku ve vašem posledním zaměstnání. I

6 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2009 (III.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění II Změny oproti loňsku jsou vyznačeny kurzívou. Šedým podtiskem jsou vyznačeny novinky, které dosud nikdy nebyly. Hutnická zdravotní pojišťovna Každý pojištěnec má možnost si zvolit program na základě věku a podle výběru, ale jen v rámci jedné skupiny programů. Příspěvky jsou čerpány převodem na účet. Příspěvky na program Léčebný tělocvik a regenerace budou proplaceny jen v případě, když organizující subjekt má uvedenou činnost uvedenou ve veřejně přístupné části Obchodního nebo Živnostenského rejstříku. Preventivní programy mohou být čerpány jen na území České republiky (výjimka lyžařské kursy) a nebudou proplaceny dlužníkům pojistného nebo penále. Informační linka DĚTI A MLÁDEŽ Výše příspěvku závisí na příslušnosti rodičů u pojišťovny: * Na příspěvek až 1500 Kč má nárok dítě, jehož oba rodiče (samoživitel/ ka) jsou klienty pojišťovny. * V ostatních případech má dítě nárok na příspěvek až 500 Kč. * Příspěvek mohou čerpat děti do 17 let včetně. Příspěvek do výše 100 Kč * Vitamíny pro děti do 2 let, nákup musí být uskutečněn před dovršením věku 3 let. * Cvičení dětí do 6 let. Realizace musí probíhat v mateřských, dětských, a rodinných centrech, baby centrech a baby clubech. Musí se jednat o pohybové aktivity (nepřipadají v úvahu zájmové kroužky, saunování, masáže a aktivity pořádané mateřskými školkami a fitcentry). * Léčebný tělocvik a regenerace pro děti od 15 let (na úhradu permanentky na plavání, saunování a masáže). * Sportovní ochranné přilby pro děti ve věku od 2 do 17 let, příspěvek do výše 500 Kč se vztahuje na nákup jedné přilby (cyklistická, lyžařská, in-line, snowboardská, hokejová, integrální a jezdecká). Příspěvek do výše 1500 Kč * Organizované plavecké kursy pro děti do 8 let, příspěvek bude proplacen na základě předloženého dokladu o zaplacení plaveckého kursu. * Organizované pobyty v přírodě, tyto musí být organizované školou a minimální doba trvání 4 kalendářní dny. Příspěvek je určen na školky v přírodě pro děti do 7 let, na školy v přírodě pro děti ve věku od 6 do 16 let a na lyžařské kursy dětí ve věku let. * Očkování proti: hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě, meningokokové infekci, chřipce, rakovině děložního čípku, pneumokokovému onemocnění, spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím. Příspěvek se nevztahuje na aplikaci očkovací látky (tedy na výkon lékaře). Rodiče se mohou vzdát svého nároku na příspěvek buď v celé výši nebo ve výši celého aktuálního zůstatku ve prospěch svého dítě ve věku do 17 let, a to jen u očkování proti rakovině děložního čípku a pneumokokovému onemocnění. Příspěvek od rodičů může využít jen dítě, jehož rodiče (samoživitel/ka) jsou klienty pojišťovny. * Ortodontická rovnátka pro děti ve věku od 7 do 17 let, kontaktní čočky pro děti ve věku 15 až 17 let, pobyt v solné jeskyni (úhrada permanentky) a brýlové obruby, příspěvky budou proplaceny na základě dokladu o zaplacení. * Preventivní prohlídky pro sportovce, podmínka registrace. Bonusy * Jednou ročně (říjen prosinec) vitamíny pro děti od 3 do 15 let na všech kontaktních místech pojišťovny. * Balíček pro novorozence, obsahuje produkty pro novorozence a DVD manuál pro maminky. PRO STUDENTY * Příspěvek až do výše 1700 Kč na preventivní programy pro studenty denního studia od 18 do 26 let. K navýšení příspěvku nedošlo, uskutečnil se jen přesun v rámci programu. Na léčebný tělocvik a regeneraci organismu. Lze čerpat na: permanentku (i dobití čipových karet) ve fitness, na aerobik a jeho formy, plavání, saunování, masáže, lymfatické a relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni, squash, tenis, badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalenetiku, spinning, speeding, indoor cykling, taichi, pilates a polárium. Došlo ke snížení příspěvku o 500 Kč (byl 1000 Kč). Příspěvek do výše 1200 Kč * Lze jej čerpat na: ortodontická rovnátka (je vázáno na potvrzení stomatologa), kontaktní čočky (je vázáno na potvrzení optika nebo zdravotnického zařízení), očkování proti hepatitidě A i B, klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, meningokokové infekci, chřipce, očkování proti rakovině děložního čípku (příspěvek se nevztahuje na aplikaci očkovací látky) a ozdravné pobyty v přírodě lyžařské výcviky v minimálním trvání 4 kalendářních dní (nevztahuje se na období školních prázdnin). Příspěvek byl zvýšen o 500 Kč (byl 700 Kč) a program je rozšířen o očkování proti rakovině děložního čípku a o ozdravné pobyty. PRO ŽENY * Příspěvek až do výše 1500 na preventivní programy pro ženy od 18 do 64 let. K navýšení příspěvku nedošlo, uskutečnil se jen přesun v rámci programu. Na léčebný tělocvik a regeneraci organismu. Příspěvek lze čerpat na: permanentku (i dobití čipových karet) ve fitness, na aerobik a jeho formy, plavání, saunování, masáže, lymfatické a relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni, squash, tenis, badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalenetiku, spinning, speeding, indoor cykling, taichi, pilates a polárium. Došlo ke snížení příspěvku o 500 Kč (byl 1000 Kč). Příspěvek do výše 1000 Kč * Pro těhotné ženy (jedenkrát za těhotenství) na těhotenské kursy (léčebná tělesná výchova a psychoprofylaxe), plavání a vitamíny. * Na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě a chřipce (při očkování se nehradí aplikace očkovací látky). * Na hormonální substituční terapie a prevenci osteoporózy (pro ženy ve věku let ). * Na prevenci rakoviny prsu (ultrasonografické vyšetření pro ženy ve věku a mamografické nebo ultrasonografické vyšetření pro ženy ve věku let), vyšetření se musí uskutečnit v zařízení, které má akreditaci. * Na prevence rakoviny tlustého střeva haemmocult test (pro ženy ve věku 40 49).

7 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha * Na snižování nadváhy (na léky na hubnutí předepsané lékařem, na odborné kursy zaměřené k snížení nadváhy pořádané zdravotnickým zařízením). * Na přípravky pro odvykání kouření (proplacení volně dostupných přípravků pro odvykání kouření a podpůrných léků předepsaných lékařem). * Bonus pro těhotné ženy výukový program (DVD s názvem Jak prožít zdravé těhotenství ), balíček s výukovým programem zdarma. Došlo k navýšení příspěvku o 500 Kč (byl 500 Kč). PRO MUŽE * Příspěvek až do výše 1500 na preventivní programy pro muže od 18 do 64 let. K navýšení příspěvku nedošlo, uskutečnil se jen přesun v rámci programu. Lze čerpat na léčebný tělocvik a regeneraci organismu, výčet možností viz nabídka Pro ženy. Došlo ke snížení příspěvku o 500 Kč (byl 1000 Kč). Příspěvek do výše 1000 Kč * Na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě a chřipce (při očkování se nehradí aplikace očkovací látky). * Na snižování nadváhy (na léky na hubnutí předepsané lékařem, na odborné kursy zaměřené ke snížení nadváhy pořádané zdravotnickým zařízením). * Na přípravky pro odvykání kouření (proplacení volně dostupných přípravků pro odvykání kouření a podpůrných léků předepsaných lékařem). * Na prevenci rakoviny tlustého střeva haemmocult test (pro muže ve věku 40 49). * Na prevenci onemocnění rakovinou prostaty (pro muže ve věku let). * Na přítomnost otce u porodu (podmínka registrace manželky/partnerky u pojišťovny ke dni porodu). Došlo k navýšení příspěvku o 500 Kč (byl 500 Kč). PRO SENIORY * Příspěvek až do výše 1500 Kč na preventivní programy pro seniory od 65 let. Je součtem 2 níže uvedených příspěvků: Na léčebný tělocvik a regeneraci organismu. Příspěvek lze čerpat na: permanentku (i dobití čipových karet), plavání, saunování, masáže, relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni a polárium. Příspěvek 1000 Kč * Na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě a hepatitidě (při očkování se nehradí aplikace očkovací látky). * Na snižování nadváhy (na léky na hubnutí předepsané lékařem, na odborné kursy zaměřené k snížení nadváhy pořádané zdravotnickým zařízením). * Na přípravky pro odvykání kouření (proplacení volně dostupných přípravků pro odvykání kouření a podpůrných léků předepsaných lékařem). PRO DÁRCE KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ * Vitamíny dárcům krve, plazmy a kostní dřeně po každém odběru. * Balíček vitamínů v hodnotě 300 Kč pro držitele bronzové nebo stříbrné Janského plakety. * Příspěvek 1500 Kč pro držitele zlaté Janského plakety na preventivní očkování proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě (2. a 3. dávka včetně přeočkování), meningitidě a chřipce, na léčebný tělocvik a regeneraci organismu (výčet možnost viz Pro ženy ) nebo na léčebné procedury v rámci ozdravných pobytů v lázních. * Příspěvek 2000 Kč pro držitele Zlatého kříže, stejné možnosti využití jako u držitelů zlaté Janského plakety. SLEVY Slevy cen služeb a zboží u partnerských firem do výše 500 Kč a v rozmezí od 3 % do 10 %. Česká národní zdravotní pojišťovna Pojištěnec má nárok na příspěvek za podmínek uvedených v jednotlivých položkách. Informace o jednotlivých preventivních programech podávají pobočky pojišťovny na svých telefonních číslech. Program Bonus plus (preventivně-motivační program) Program je určen klientům pojišťovny (bez rozdílu věku), které má motivovat k aktivní ochraně svého zdraví. Pojištěnci zapojení do programu dle stanovených podmínek získávají bonusové body (například za darování krve a krevní plazmy, provádění preventivních prohlídek, nábor pojištěnců a podobně), které podle vlastního uvážení mohou využit k úhradě zboží nebo služeb (například na nákup autosedačky, ochranných pomůcek při sportování a optiky, na úhradu nehrazené péče, nadstandardu u porodu, stomatologické péče a očkování a na ozdravné pobyty, pohybové aktivity a pojištění léčebných výloh). Očkování proti rakovině děložního čípku Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 13 do 18 let, příspěvek až do výše Kč, plná částka bude uhrazena v roce 2009 prvním 2000 zájemcům. Manažerka svého mateřství Program je určen pro těhotné ženy a matky dětí do 18 měsíců věku, výše příspěvku maximálně 4500 Kč. Plnou výši příspěvku dostává pojištěnkyně, která porodila po datu , a žena, která se stává pojištěnkyní v období těhotenství (nezáleží na stadiu těhotenství). Příspěvek ve výši 1500 Kč dostává pojištěnkyně, pokud porod byl před uvedeným datem a novorozenec není starší 18 měsíců a žena, která se stává pojištěnkyní po porodu, ale novorozenec není starší 18 měsíců. V případě narození dvojčat se výše příspěvku zvyšuje o 1500 Kč. Tímto programem byl nahrazen program podpora mateřství s příspěvkem ve výši 300 Kč. Kupón 222 Je určen všem klientům pojišťovny. Všichni pojištěnci do 18 let obdrží kupón automaticky a bude jim zaslán poštou, dále kupón obdrží pojištěnci, kteří uskuteční nábor nových klientů, a každý nový pojištěnec jako závdavek na preventivní péči. Kupón slouží k nákupu produktu či služby, která má preventivní charakter. Pojišťovna nákup proplácí při předložení kupónu s dokladem o koupi; pokud produkt bude stát méně, než je cena kupónu, bude proplacena jenom částka uvedená na dokladu. Očkovací balíček pro děti a dorost Je určen dětem a mládeži do 18 let věku. Příspěvek je ve výši 3000 Kč. Platí pro vybraná očkování proti klíšťové encefalitidě (úhrada pro 3. injekci), infekční žloutence typu A i B, meningokoku, haemophilové nákaze (děti do 5 let), chřipce, planým neštovicím, pneumokokovým infekcím a rakovině děložního čípku. Oproti roku 2008 došlo k navýšení výše příspěvku o 1200 Kč. Příspěvek na pevná rovnátka Příspěvek ve výši 2400 Kč pro děti a mládež do 18 let věku. Oproti roku 2008 byl příspěvek navýšen o 1000 Kč. Plavání Příspěvek ve výší 300 Kč pololetně na nákup permanentky do vybraného bazénu po celé České republice (lze využít i na kursy plavání dětí, kojenců a batolat). Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve Potravinová poukázka v hodnotě 100 Kč po každém odběru. Program pro aktivní sportovce a členy FMS AČR Příspěvek do výše 450 Kč na zdravotní prohlídku, podmínkou je registrace. (Pokračování příště) III

8 KOVÁK číslo 9 6. března 2009/příloha NOVÁ ÚPRAVA NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ OD (V.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, expert na sociální zabezpečení ČMKOS IV b) Kratší ochranná lhůta Jestliže pojištění trvalo kratší dobu než 7 kalendářních dnů, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů nemocenské pojištění trvalo. c) Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství Také peněžitá pomoc v mateřství náleží, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Nestanoví-li se ochranná lhůta takto, činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Podle 34 odst. 1 u peněžité pomoci v mateřství začíná podpůrčí doba nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem uvedené podpůrčí doby, anebo dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče v případech uvedených v 32 odst. 1 písm. b) až e). V případech uvedených v 32 odst. 1 písm. d) a e) se přitom za den převzetí dítěte do péče považuje den prvního převzetí dítěte do péče (to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal péči o totéž dítě opakovaně). Čeho se 32 týká? V jeho odst. 1 písm. b) až e) zákona se stanoví, že pojištěnec má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (písm. b), pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela; dále pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství; také má nárok na peněžitou pomoc v mateřství pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (písm. e). V 32 odst. 1 písm. d) pak zákon zakotvuje, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství má také pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou pro nemoc a úraz, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. Pokud ženě v ochranné lhůtě vznikne znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. d) Kdy ochranná lhůta neplyne Zákon také stanoví, kdy ochranná lhůta neplyne, byť se jednalo o pojištěnou činnost (činnost zakládající účast na nemocenském pojištění). Je to v případě pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu; dále také z dalšího zaměstnání uvedeného v 14 odst. 3 (případy, kdy zaměstnanec v době trvání zaměstnání zakládajícího pojištění nastoupil do dalšího zaměstnání, které sjednal na dobu pracovního nebo služebního volna v prvním zaměstnání a ve kterém koná práci místo práce v prvním zaměstnání, a kdy ke vzniku sociální události došlo za trvání tohoto dalšího zaměstnání); z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání; dále ze zaměstnání malého rozsahu; ze zaměstnání, jež sjednal pojištěnec, který je žákem podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., nebo který je studentem podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin; konečně také v případě, kdy pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody. e) Zánik ochranné lhůty Ochranná lhůta podle odst zákona zaniká za podmínek stanovených zákonem vznikem nového pojištění (vznikem pojištění OSVČ ochranná lhůta ze zaměstnání nezaniká, pokud nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství nevznikne z pojištění osob samostatně výdělečně činných a ochranná lhůta již neprošla dříve), nebo posledním dnem přede dnem, od něhož náleží výplata starobního nebo invalidního důchodu (to však neplatí v případě vzniku nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, jde-li o nárok na peněžitou pomoc v mateřství), posledním dnem přede dnem nastoupení výkonu trestu odnětí svobody, či posledním dnem přede dnem útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody. f) Rekapitulace ochranné lhůty Vzhledem k významu institutu ochranné lhůty v nemocenském pojištění, i když došlo k jeho oslabení (po mnoho let byla ve výši 42 kalendářních dnů), je vhodné si její právní úpravu zrekapitulovat. Ochranná lhůta činí i po zpravidla 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění. U žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, činí pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství 180 kalendářních dnů (dříve bylo stanoveno, že ochranná lhůta činí 6 měsíců) ode dne zániku pojištění. Nemění se nic ani v tom, že u těchto žen, pokud pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů nemocenské pojištění trvalo. Ochranná lhůta také stejně jako dnes neplyne z pojištěné činnosti poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu, z dalšího zaměstnání, tj. zaměstnání, ve kterém zaměstnanec koná práci místo práce v jiném zaměstnání zakládajícím pojištění a ve kterém si sjednal na tuto dobu pracovní (služební) volno, a z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené na zotavenou v jiném zaměstnání. Dále ochranná lhůta neplyne ze zaměstnání malého rozsahu, ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, jenž je žákem nebo studentem, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin, a v případě, že pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody. D) Kdy není nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění Podle 16 zákona nemá pojištěnec nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného a) za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost, b) dále za dobu, po kterou mu náleží podle 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb. ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem, c) za dobu, po kterou je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby, a d) za dobu, po kterou vykonává trest odnětí svobody, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před nástupem výkonu tohoto trestu. Je však třeba upozornit, že to neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve výkonu trestu odnětí svobody pečuje o dítě podle 67 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. E) Nemocenské a další dávky náleží za kalendářní dny Podle 17 zákona náleží nemocenské a další dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny. V případě, kdy má zaměstnanec za kalendářní den, v němž vznikl nárok na dávku nebo v němž nárok na dávku zanikl, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu dávka za kalendářní den v poměrné výši. Ta se určí jako poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem. Toto obdobně platí také v případě dne, v němž vznikla dočasná pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti. Podle odst. 4) 55 zákona: Pokud pojištěnci po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vznikne v následujícím kalendářním dni další dočasná pracovní neschopnost, považuje se tato dočasná pracovní neschopnost za pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti. Pro ošetřovné to platí také v případě dne, v němž zaměstnanec vykonával práci jen po část dne z důvodu, že ošetřovaná osoba byla přijata do ústavní péče zdravotnického zařízení nebo propuštěna z tohoto zařízení. Tyto kalendářní dny se započítávají do podpůrčí doby. (Pokračování příště)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce ODBOROVÁ ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PODNIKU - METRO ZÁVODNÍ VÝBOR 141 41 PRAHA 4, SLIAČSKÁ 1 TELEFON 272 702 754 IČO 62932012 BANK. SPOJENÍ: ČS a.s., Praha 10 FAX 222 673 038 číslo účtu: 284830339/0800 Email:

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více