Objekt B1 Dům kultury těla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objekt B1 Dům kultury těla"

Transkript

1 OBJEKTY B

2 Objekt B1 kul tura, cel ková pl ocha 100% kul tura, pl ocha pro veřejnos t kul tura, pl ocha pro a dmi ni s tra ti vu kul tura, pl ocha zá zemí a techni ky poža dova ný počet pa rkova cích s tá ní 100% 50% 5% 45% ks 1PP 347 1NP 401 1MP 2NP 387 3NP 4NP 5NP 6NP celkem Objekt B1 Dům kultury těla Památkově chráněný objekt má osovou dispozici s poměrně velkými sály. Je proto možno ho využít na mnoho způsobů. V návrhu předkládáme konkrétní příklad řešení fitnescentra a objekt nazýváme Dům kultury těla. Dispozice je očištěna od zbytečných příček a vestaveb. Technické zázemí a šatny pro veřejnost jsou umístěny v suterénu budovy. Pro vstup do šaten je využito nynější schodiště v anglickém dvorku z náměstí Pivovarský dvůr. Druhý vstup do zvýšeného 1NP je stávající z boku budovy. Ze strany Koterovské vytváří postranní křídla budovy malý dvoreček oddělený od ulice oplocením. Prostor může být využit jako ohrazené dětské hřiště, na kterém mohou pod dozorem recepčních dovádět děti rodičů, kteří si do fitness centra přišli zacvičit. Kromě cvičebních sálů je v obou nadzemních podlažích i sociální zařízení a na úrovni 1NP je bezprostředně při recepci také herna pro nejmenší. Vedení fitnescentra s šatnami zaměstnanců je na úrovni 2NP, střecha je nezateplená, technické jednotky jsou umístěny v prostoru krovu ve venkovním provedení. Fasáda bude zrekonstruována do původního stavu. Infrastruktura Přípojka jednotné kanalizace je vedena zhruba v trase dnešní přípojky do stoky v Koterovské ulici. Dešťové vody jsou svedeny do této přípojky přímo, bez retence, neboť se jedná o stávající objekt, jehož střecha (její odtokové poměry) zůstává beze změny. Vodovodní přípojka je připojena k veřejnému řadu budovanému pro objekt B4. Připojení k horkovodu je vedeno trasou mezi objektem B5 a stávajícím oplocením. Na tuto část trasy bude napojen i objekt B5.

3

4 Rozvojová plocha: B1 (fáze 8.1) Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka asfaltová komunikace vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl žulová kostka vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl sadové úpravy vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl stromy vně rozvoj.pl. ks (nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks kanalizace jednotná veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace splašková veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace dešťová veřejná m přípojky m areálová vnější m retenční nádrž veřejná m rozvojové plochy m vodovod veřejný m přípojky m horkovod veřejný m přípojky m areálový vnější m výměníková stanice hlavní ks podružná ks trafostanice distribuční ks zákaznická ks El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m ) uvnitř rozvoj.pl. m ) VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks ) uvnitř rozvoj.pl. ks ) 1) Položka uvádí délku el. Koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.

5 Objekt B2 kul tura, cel ková pl ocha kul tura, pl ocha pro veřejnos t kul tura, pl ocha pro a dmi ni s tra ti vu kul tura, pl ocha zá zemí a techni ky poža dova ný počet pa rkova cích s tá ní 100% 50% 5% 45% ks 1PP 933 1NP MP 2NP NP NP NP 169 6NP celkem Objekt B2 Dům designu Velmi výrazná památkově chráněná stavba bývalé sladovny má i velmi zajímavý interiér. Několik pater budovy má čistě dřevěnou nosnou konstrukci. Velké sály se sloupy jsou ideálním výstavním prostorem. Kromě nekomerčního využití na galerii či muzeum se nabízí i možnost komerčního využití na designové centrum, takzvaně Dům designu. Pod jednou střechou by mohly nalézt své působiště a jednotlivá patra obsadit pobočky firem úspěšně využívající podobné prostory v jiných městech. Firmy jako Vitra, Konsepti, Kartell, Artemide dokážou dokonale využít průmyslový charakter objektu. Blízkost Muzea designu a životního stylu (B3) může podpořit synergický efekt rozvoje celého areálu. Do železobetonové konstrukce suterénu samostatně přístupného z prostoru náměstí Za Sladovnou a ze sníženého Sloupového dvora byl zakreslen jako jeden z možných způsobů využití bowlingový klub s občerstvením. Ve čtyřech nadzemních podlažích jsou ve zmiňovaných patrech s dřevěnou konstrukcí umístěny výstavní a prodejní prostory. Administrativní zázemí spolu se sociálním zařízením pro zaměstnance a veřejnost je vloženo do přilehlé části objektu, která má i samostatné původní schodiště. Infrastruktura Přípojky objektu budou napojeny do tras inženýrských sítí vybudovaných pod veřejnými prostranstvími v předcházejících fázích rozvoje. Vodovodní řad mezi objektem B2 a budovou budoucího auditora B3 propojí řady před rozvojovou plochou D a plochou C. Pro odkanalizování prostranství je protažena větev veřejné kanalizace od objektu C5. Dešťové vody ze střechy objektu jsou do veřejných řadů svedeny přímo, bez retence, neboť se jedná o stávající objekt, jehož střecha nemění odtokové poměry.

6

7

8 Rozvojová plocha: B2 (fáze 8.3) Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka asfaltová komunikace vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl žulová kostka vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl sadové úpravy vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl stromy vně rozvoj.pl. ks (nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks kanalizace jednotná veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace splašková veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace dešťová veřejná m přípojky m areálová vnější m retenční nádrž veřejná m rozvojové plochy m vodovod veřejný m přípojky m horkovod veřejný m přípojky m areálový vnější m výměníková stanice hlavní ks podružná ks trafostanice distribuční ks zákaznická ks El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m ) uvnitř rozvoj.pl. m ) VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks ) uvnitř rozvoj.pl. ks ) 1) Položka uvádí délku el. Koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.

9 Objekt B3 muzeum des i gnu, cel ková pl ocha a udi tori um, cel ková pl ocha muzeum des i gnu, výs ta vní pl ochy cel kem a udi tori um, s eda dl a předná š kový a projekl ční s á l, s eda dl a ka vá rna ka ncel á ře poža dova ný počet pa rkova cích s tá ní ks ks ks 1PP NP MP NP NP 563 4NP 407 5NP 417 6NP celkem Objekt B3 Muzeum designu a životního stylu Na objekt byla zpracována samostatná studie využití. Studie potvrdila prostorové nároky UMPRUM muzea i vhodnost využití tohoto objektu pro dané účely. Součástí muzea a prohlídkového okruhu je i šikmý dopravník s drobnou dostavbou v ploše hlavního náměstí a spojením původními podzemními prostory. Součástí zadání ověřovací studie byl i víceúčelový prostor auditoria, které bylo vyčleněno do samostatného objektu s přímým spojením v suterénu objektu. Otázkou zůstávají finanční možnosti realizace muzea a s tím spojené časování celé rekonstrukce objektu. Infrastruktura V současné době prochází objektem funkční trasa horkovodu propojující území na jihu a severu od areálu Světovar. Její přerušení a vymístění ze suterénu budovy bude možné až po vybudování a přepojení do trasy horkovodu v nové ulici Za Vozovnou. Hlavní výměníková stanice objektu B3 bude na horkovod připojena z nové větve jdoucí pod veřejným prostranstvím před objektem B2. Také další přípojky objektu budou napojeny do tras inženýrských sítí vybudovaných v předcházejících fázích rozvoje.

10

11

12

13

14 Rozvojová plocha: B3 (fáze 8.4) Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka asfaltová komunikace vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl žulová kostka vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl sadové úpravy vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl stromy vně rozvoj.pl. ks (nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks kanalizace jednotná veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace splašková veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace dešťová veřejná m přípojky m areálová vnější m retenční nádrž veřejná m rozvojové plochy m vodovod veřejný m přípojky m horkovod veřejný m přípojky m areálový vnější m výměníková stanice hlavní ks podružná ks trafostanice distribuční ks zákaznická ks El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m ) uvnitř rozvoj.pl. m ) VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks ) uvnitř rozvoj.pl. ks ) 1) Položka uvádí délku el. Koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána. Pozn.: - vodní plocha pororošt studna 20

15 Objekt B5 kul tura, cel ková pl ocha kul tura, pl ocha pro veřejnos t kul tura, pl ocha pro a dmi ni s tra ti vu kul tura, pl ocha zá zemí a techni ky poža dova ný počet pa rkova cích s tá ní 100% 50% 5% 45% ks 1PP 155 1NP 338 1MP 2NP 281 3NP 285 4NP 5NP 6NP celkem Objekt B5 kantýna / Spolkový dům Objekt prošel v 70. letech brutální rekonstrukcí fasády, která smazala původní detaily. Existují ale plánové podklady původní podoby objektu, a tak bude možno při rekonstrukci vrátit objektu jeho původní tvář. Jako příklad možného využití navrhujeme využít budovy pro účely komunitního centra Slovany pod názvem Spolkový dům. Vložením této funkce dochází k prolnutí zájmů občanů konkrétní čtvrti se zájmy celoměstskými i zájmy přesahujícími rámec města i kraje. Komunitní centrum jako místo setkávání občanů provozujících zájmové aktivity může být podpořeno a vhodně zkombinováno s umístěním lokálního minipivovaru. O umístění této funkce byla vedena jednání a předkládané řešení potvrzuje tyto možnosti. Oba provozy, tj. komunitní centrum a minipivovar je možno spojovat, ale i jednoduše oddělit. Do 1NP je vložen minipivovar s provozem varny a konzumačními prostory, hlavní WC jsou umístěna do postranních jednopodlažních křídel budovy s možností přímého přístupu z exteriéru po venkovních vyrovnávacích schodech. Takto umístěná sociální zařízení mohou sloužit (třebas i za poplatek) při kulturních akcích pořádaných na náměstí. Pro tento případ mohou být oddělena od vlastního provozu budovy. Rozdělení vnitřních prostor záleží na konkrétních potřebách nájemce minipivovaru a provozu komunitního centra. Spolkové činnosti probíhají ve 2NP a vedení je umístěno ve stávajícím využitelném prostoru krovu. Nově je v krovu doplněno nezbytné sociální zařízení a kuchyňka se skladem. Zbývající prostor krovu je nezateplený a technické jednotky zde umístěné jsou ve venkovním provedení. Další technické prostory spolu s šatnami zaměstnanců minipivovaru jsou umístěné v suterénu budovy. Infrastruktura Podél objektu budou vybudovány dvě větve veřejného kanalizačního řadu, do kterých bude zaústěna přípojka splaškové kanalizace. Dešťové vody ze střechy objektu jsou do řadů svedeny přímo, bez retence, neboť se jedná o stávající objekt, jehož střecha nemění odtokové poměry. Vodovodní přípojka je vedena k veřejnému vodovodu ve Sladové vybudovanému v předcházejících fázích rozvoje. Horkovod bude napojen na trasu společnou s objektem B1.

16

17 Rozvojová plocha: B5 (fáze 8.2) Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka asfaltová komunikace vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl žulová kostka vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl sadové úpravy vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl stromy vně rozvoj.pl. ks (nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks kanalizace jednotná veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace splašková veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace dešťová veřejná m přípojky m areálová vnější m retenční nádrž veřejná m rozvojové plochy m vodovod veřejný m přípojky m horkovod veřejný m přípojky m areálový vnější m výměníková stanice hlavní ks podružná ks trafostanice distribuční ks zákaznická ks El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m ) uvnitř rozvoj.pl. m ) VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks ) uvnitř rozvoj.pl. ks ) 1) Položka uvádí délku el. Koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.

18 Objekt B7 1PP kul tura, cel ková pl ocha kul tura, pl ocha pro veřejnos t kul tura, pl ocha pro a dmi ni s tra ti vu kul tura, pl ocha zá zemí a techni ky poža dova ný počet pa rkova cích s tá ní 100% 50% 5% 45% ks 1NP MP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP celkem B7 kůlna Krásnou konstrukci dřevěné jednopodlažní trojlodní haly je možno výměnou několika poškozených polí a položením nové střešní krytiny zachránit. Jednoduchou přístavbou sociálních zařízení v místě chybějícího rohu stavby dostane město výjimečný víceúčelový prostor. Jeden den může být tržištěm, další den taneční plochou, kuželníkem, místem pro lukostřelbu, divadelní scénou či rejdištěm kolečkových bruslařů. Boční stěny z latěk budou směrem do centrálního prostoru vnitrobloku otevíravé (posuvné) tak, aby bylo možno krytý prostor cele propojit se zpevněnou plochou pod otevřeným nebem. Směrem k objektům rozvojové plochy F budou boční stěny pevné a v podstatě budou tvořit oplocení této plochy. Infrastruktura Zasíťování tohoto objektu předpokládá součinnost s rekonstrukcí objektu B8 (truhlárna). Jedná se o součinnost při provádění el. napojení, výstavbě kanalizace, vodovodu a horkovodu. Dešťové vody ze střechy B7 jsou zachytávány v retenční nádrži se samostatnou přípojkou do veřejného řadu jednotné kanalizace.

19

20 Rozvojová plocha: B7 (fáze 7.2) Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka asfaltová komunikace vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl žulová kostka vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl sadové úpravy vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl stromy vně rozvoj.pl. ks (nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks kanalizace jednotná veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace splašková veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace dešťová veřejná m přípojky m areálová vnější m retenční nádrž veřejná m rozvojové plochy m vodovod veřejný m přípojky m horkovod veřejný m přípojky m areálový vnější m výměníková stanice hlavní ks podružná ks trafostanice distribuční ks zákaznická ks El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m ) uvnitř rozvoj.pl. m ) VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks ) uvnitř rozvoj.pl. ks ) 1) Položka uvádí délku el. Koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.

21 Objekt B8 kul tura, cel ková pl ocha kul tura, pl ocha pro veřejnos t kul tura, pl ocha pro a dmi ni s tra ti vu kul tura, pl ocha zá zemí a techni ky poža dova ný počet pa rkova cích s tá ní 100% 50% 5% 45% ks 1PP 67 1NP 387 1MP 90 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP celkem B8 truhlárna Objekt bývalé truhlárny má v sobě spoustu zachovalých původních detailů. Tovární okna, vrata a ocelový zásobník na fasádě ke Slovanské aleji budou po rekonstrukci výrazným prvkem ve vztahu k nově budovaným objektům. Vnitřní prostory jsou jednoduché a jejich čistotu a prostotu se návrh snaží zvolenou funkcí udržet. Objekt může být využit ke komerčním účelům jako prostor, který kombinuje bar s prodejním (galerijním) prostorem. Prostor přední místnosti by měl zůstat volný s pohledem na železobetonové konstrukce haly. Do přilehlých veřejných ploch se dá otevřít v místě původních vrat a hala tak může v určitých momentech fungovat jako průchozí. Střední hala se sloupovím bude doplněna o vestavbu baru a sociálního zázemí. Zbývající nejmenší prostor zůstane v podstatě beze změny. Do půdorysu objektu bude zahloubena předávací výměníková stanice a do nejvyšší střední haly vloženo patro se zázemím zaměstnanců. Infrastruktura Výměníková stanice v objektu je hlavní stanicí, na kterou je napojeno vytápění sociálního zázemí přilehlé haly B7 a odkud je také vedena větev horkovodu do podružné výměníkové stanice objektu B9. Obdobně funguje i el. napájení. Hlavní trasa je vedena technickým suterénem tohoto objektu a pokračuje k objektům ve dvoře (B7, B9). V úzkém hrdle mezi východní fasádou B8 a budovou parkovacího domu (C1) tak procházejí pouze veřejné řady vodovodu a kanalizace.

22

23 Rozvojová plocha: B8 (fáze 7.1) Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka asfaltová komunikace vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl žulová kostka vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl sadové úpravy vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl stromy vně rozvoj.pl. ks (nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks kanalizace jednotná veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace splašková veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace dešťová veřejná m přípojky m areálová vnější m retenční nádrž veřejná m rozvojové plochy m vodovod veřejný m přípojky m horkovod veřejný m přípojky m areálový vnější m výměníková stanice hlavní ks podružná ks trafostanice distribuční ks zákaznická ks El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m ) uvnitř rozvoj.pl. m ) VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks ) uvnitř rozvoj.pl. ks ) 1) Položka uvádí délku el. Koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.

24 Objekt B9 kul tura, cel ková pl ocha kul tura, pl ocha pro veřejnos t kul tura, pl ocha pro a dmi ni s tra ti vu kul tura, pl ocha zá zemí a techni ky poža dova ný počet pa rkova cích s tá ní 100% 25% 5% 70% ks 1PP 59 1NP 854 1MP 857 2NP 858 3NP 4NP 5NP 6NP celkem B9 hala Bratislava Hala nese jméno typového projektu, podle kterého byla postavena. Jedná se o železobetonový dvoulodní skelet s výškou haly cca 9m. Stavba s velkými rozpony je použitelná prakticky na cokoliv. Z vnější strany jsou k ní přistavěny budovy rozvojových ploch C. V případě zájmu investorů může být hala přičleněna k provozu těchto budov, či může být řešena jako nezávislý objekt oddělený štítovou zdí. Právě takové využití návrh dokumentuje. Předkládá řešení depozitáře archeologických sbírek, pro které město Plzeň hledá vhodný prostor. Hala může být dle potřeby přepatrována na tři vložená patra s konstrukční výškou cca 3m. Vstup je veden z jihu a podél západní fasády je vložen expoziční prostor šířky cca 4m přístupný veřejnosti. Zde mohou být čas od času obměňovány expozice ze sbírkového fondu. Fasáda haly skryté ve vnitrobloku tak může komunikovat s přilehlým veřejným prostorem dvora Pod Platany a lákat návštěvníky k občasným návštěvám. Shodným způsobem by hala mohla být využita i pro potřeby městského archivu. Jeho umístění do této haly by ponechalo nádherné prostory v objektu B4 pro potřeby kulturních institucí a provoz by mohl být uspořádán velmi racionálně a ekonomicky efektivně. Také potřeby stálého vnitřního prostředí jde v tomto případě naplnit bez větších problémů, neboť konstrukce haly není památkově chráněna a je možno ji bez problémů požadovaně zateplit. V každém případě je objekt haly vhodný k dočasnému zachování. Je to prostor, který je vybudován a může namísto výše popsaného sloužit například i alternativní kultuře. V tomto případě jsou finanční nároky na rekonstrukci minimální a hala může fungovat jako víceúčelový prostor uměleckých dílen nebo výstav. Infrastruktura Zasíťování tohoto objektu předpokládá součinnost s rekonstrukcí objektu B8 (truhlárna). Jedná se o součinnost při provádění el. napojení, výstavbě kanalizace, vodovodu a horkovodu. Hlavní výměníková stanice horkovodu je umístěna v suterénu B8 a odtud je vedena větev k podružné stanici v objektu B9. Obdobně funguje i el. napájení. Hlavní trasa je vedena technickým suterénem objektu B8 a odtud pokračuje k B9. Dešťové vody ze střechy B9 jsou zachytávány v samostatné retenční nádrži a jejich přepad je přípojkou jednotné kanalizace sveden do veřejného řadu.

25

26 Rozvojová plocha: B9 (fáze 7.3) Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka asfaltová komunikace vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl žulová kostka vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl sadové úpravy vně rozvoj.pl uvnitř rozvoj.pl stromy vně rozvoj.pl. ks (nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks kanalizace jednotná veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace splašková veřejná m přípojky m areálová vnější m kanalizace dešťová veřejná m přípojky m areálová vnější m retenční nádrž veřejná m rozvojové plochy m vodovod veřejný m přípojky m horkovod veřejný m přípojky m areálový vnější m výměníková stanice hlavní ks podružná ks trafostanice distribuční ks zákaznická ks El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m ) uvnitř rozvoj.pl. m ) VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks ) uvnitř rozvoj.pl. ks ) 1) Položka uvádí délku el. Koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb.

Více

KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Listopad 2012 České Budějovice Koncertní a kongresové

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE DOSTAVBA ULICE NA KAZANCE PRAHA - TROJA VYPRACOVALA: BC. ZUZANA DUFKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. JAN JEHLÍK ZS 2011/2012 FA ČVUT / ÚSTAV URBANISMU OBSAH: ÚVODNÍ DOKUMENTY:

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Turnov Datum zpracování: únor 2008 PARÉ 4 Návrh ÚP Kacanovy, textová část....1

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE

MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE SEZNAM DOKUMENTACE Textová část A.1 průvodní zpráva 1 A.2 průvodní zpráva 2 A.3 průvodní zpráva 3 Výkresová část B.1 fotodokumentace stávajícího stavu B.2 situace - širší vztahy B.3 situace - parter B.4

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat OZNÁMENÍ ZÁMÌRU HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KØÍDLA A VEØEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT (Oznámení dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Prosinec 2009 Oznámení záměru Diplomat

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

REGENERACE BROWNFIELDS V LOKALITĚ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN PALKOVICKÁ

REGENERACE BROWNFIELDS V LOKALITĚ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN PALKOVICKÁ Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: Statutární město Frýdek-Místek Investor: Projekt: Stupeň: Statutární město

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 O B S A H Předmluva 1 Technické muzeum v Brně 2 Polyfunkční objekt Aeskulap 6 Polyfunkční objekt Moravan 10 Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 Areál bývalého cukrovaru v Židlochovicích 18 Průmyslový

Více

brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 2008 brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 1 2008 brownfieldů 2 Obsah Předmluva 3 Pivovar Tábor rekonstrukce a přestavba na objekt hotelového typu 4 Průmyslový areál Slavičín 8 Rekonstrukce

Více

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník.

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník. ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o. znalecký ústav Nám.28. října 3, 602 00 Brno www.znalciaodhadci.cz, IČ : 25 57 72 98 DIČ : CZ25577298 tel. 533 039 051 znalciaodhadci@gmail.com, ID schránky

Více