ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, OPAVA Kolofíkovo nábřeží 51, OPAVA příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 Ředitel školy PhDr. Jaroslav Burda V Opavě

2 ÚVODEM...naše ročenka začíná téměř vždy stejně. Snaha o změnu je marnost nad marnost, protože tento úvod je historickou skutečností a tuto změnit nelze. Učňovské středisko n. p. Ostroj začalo připravovat učňovský dorost pro nově rostoucí závod 1. září 1949 ve středisku pracujícího dorostu. V roce 1952 v souvislosti se zákonem o státních pracovních zálohách se tehdejší učiliště jmenovalo Hornické učiliště pracovních záloh, od roku 1958 je již Odborným učilištěm n. p. Ostroj Opava. Přestavba školství učňovského zvlášť přinesla v roce 1978 nový název i strukturu učebních a studijních oborů. Jako Střední odborné učiliště strojírenské bylo učňovské zařízení stále obslužnou jednotkou Ostroje do 1. července 1991, kdy škola přešla na právní subjektivitu a na základě schválených projektů se stává rovnocennou střední školou v sytému středního školství ČR.

3 Do školního roku 2007/08 nastoupilo 999 žáků, což byl absolutní rekord. Škola byla plně vytížená. V exponovaných oborech jako Mechanik seřizovač a Obráběč kovů jsme museli požádat o navýšení cílové kapacity. Patříme k těm málo školám, kde počet žáků technických/strojírenských oborů stoupá. Výstupy 2009, 2010, 2011 a předpokládáme, že i ve 2012 budou významně nasycovat potřebu regionu. Problém bude spíše ve firmách jak budou personálně a ekonomicky reagovat. Nábor žáků pro školní rok 2008/09 byl více jak úspěšný, naplněné jsou opět exponované obory Mechanik seřizovaač (CNC) a Obráběč kovů. V souvislosti s náborem se realizovala významná řada akcí, poslední přímé návštěvy škol ještě v únoru. Spolupráce s výchovnými poradci byla stále velmi dobrá, zástupci firem, zejména personalisté, byli s námi v úzkém kontaktu. Byl dokončen požadavkový obsah firem pro praxi následujícího roku. Jsme schopni zatím uspokojit 70 %. Vzdělávací program středního vzdělání probíhal ve školním roce 2007/08 v těchto stupních vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Management strojírenství 4 letý obor Technické lyceum 4 letý obor Mechanik strojů a zařízení 4 letý obor Mechanik seřizovač 4 letý obor Podnikání nástavbové studium denní (2 roky), dálkové a večerní (3 roky) Střední vzdělání s výučním listem Obráběč kovů Zámečník Nástrojař Elektrikář silnoproud Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečnické práce ve stavebnictví Teoretické vyučování probíhalo ve 42 třídách (14 tříd 1. ročník, 13 tříd 2. ročník, 11 tříd 3. ročník a 4 třídy 4. ročník),odborný výcvik v dílnách na Kolofíkově nábřeží v Opavě a na odloučeném pracovišti v Opavě Kylešovicích. Žáci vyšších ročníku absolvovali odborný rozvoj podle charakteru oboru na pracovištích strojírenských firem regionu, na pracovištích společného stravování i individuálně se zaměřením, odpovídajícímu přípravě žáka na budoucí povolání. Ubytování a stravování studentů zajišťoval vlastní domov mládeže a školní jídelna v areálu na Kolofíkově nábřeží.

4 Ve školním roce 2007/08 ukončilo studium celkem celkem 87 studentů učebních oborů 91 studentů maturitních a nástavbových, z toho 136 chlapců a 42 dívek. Stejně jako v předchozích letech proběhlo předávání maturitních vysvědčení a výučních listů slavnostně v Domě kultury Petra Bezruče za přítomnosti absolventů, jejich rodičů, učitelů. Studium ukončili studenti v oborech a počtech: Učební Elektrikář silnoproud 13 Kuchařské práce 10 Obráběcí práce 6 Šití oděvů 5 Obráběč kovů 24 Zámečník 19 Nástrojař 10 Studijní Management 27 Mechanik seřizovač 15 Mechanik strojů a zařízení 9 Nástavba Podnikání 19 denní Podnikání 21 dálková B l a h o p ř e j e m e všem absolventům, především pak třídě 3.P, která odmaturovala s velmi pěknými výsledky a byla věkovým průměrem jednou z nejstarších tříd dálkového nástavbového studia vůbec. V této třídě absolvovali studium a úspěšně ukončili hráči reprezentanti opavského ligového týmu volejbalistů Mirek Kvapil a Martin Demar (dnes trenér opavský volejbalistů).

5 Teoretické vyučování probíhalo v učebnách školy, učebnách na DM a na odloučeném pracovišti v Kylešovicích. Výuku zajišťovali: Ing. Vondál Josef Mgr. Hana Kozelková Bc. Bolacká Krista Mgr. Bolacká Yvone Ing. Burdová Blanka Ing. Bystroň Evžen Mgr. David Lukáš Ing. Demlová Bohdana MgA. Ermis Jan Mgr. Frončková Jarmila Mgr. Habartová Libuše Ing. Hadámek Luděk Mgr. Handl Antonín Mgr. Honig Ladislav Ing. Chudá Jarmila Ing. Jenč Josef Ing. Kaštovský Miroslav Mgr. Kleinová Pavlína Kopřiva Milan Ing. Kocian Vladislav Ing. Kozelek Karel Mgr. Kozelková Hana Krempaský Milan Mgr. Kroupa Petr Mgr. Kroupová Marie Mgr. Lahodná Kateřina Mgr. May Dean Russel Mgr. Mikolajková Šárka Ing. Muschová Eva Ing. Nosek Jan PhDr. Partsch Karel PaedDr. Pavelková Věra Mgr. Pavlíčková Olga Ing. Pernikář Jaroslav Ing. Petr Jiří Ing. Petráš Břetislav Mgr. Pojetová Zina Mgr. Pokludová Jitka Ing. Pokorná Hana Mgr. Poláková Lucie Puschová Daniela Bc. Ratimorský Alexandr zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitele pro teoretické vyučování NJ NJ, AJ Odborné předměty ekonomické Odborné předměty strojírenské, VT ČJ, D, ON Odborné předměty strojírenské Průmyslové výtvarnictví ČJ, právní nauka, ON výchovná poradkyně a drogový preventista AJ AJ Odborné předměty strojírenské Odborné předměty strojírenské ICT Odborné předměry ekonomické Odborné předměty elektrotechnické M, F TV ICT Odborné předměty strojírenské M TV, ZeCH NJ, TV TV, obchodní korespondence, technika administrativy AJ, NJ AJ M, F Odborné předměty ekonomické Odborné předměty strojírenské právo ČJ, ON, právní nauka Odborné předměty strojírenské, Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika M Odborné předměty strojírenské ČJ, ON, právní nauka, základy spol. věd D, NJ Odborné předměty ekonomické AJ Teorie oboru kuchařské práce AJ

6 Mgr. Raveaneová Natalie TV Mgr. Rymanová Pavlína M, DG, ICT Ing. Servus Jaroslav Odborné předměty strojírenské, základy automatizace Ing. Schreier Jiří Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika Skalošová Žaneta NJ Ing. Smoleňová Blanka EP, MM Ing. Špinlerová Marie Odborné předměty strojírenské, chemie Štenclová Ludmila NJ, TV PhDr. Dagmar Toulová ČJ Mgr. Trušinová Renata M, F, ZPV, ZeCH Mgr. Urbaník Radan Odborné předměty ekonomické zemřel v prosinci 2007 Mgr. Víchová Marie ČJ, ON, základy spol. věd Mgr et Mgr.Vojtalová Marie ČJ, ON Mgr. Vojtek Miloš TV, ON Mgr. Vojtková Lenka M, ZeCH, NJ Ing. Závodná Iveta Odborné předměty ekonomické Žaloudková Miroslava Odborné předměty ekonomické provozní praxe Bc. Andrea Mludková AJ t. č. na mateřské dovolené Externisté JUDr. Kraus Karel právní nauka Školní psycholog Mgr. Nikola Suchopátrová PaedDr. Věra Pavelková Výchovný poradce Mgr. Jarmila Frončková Mgr. Olga Pavlíčková V rámci teoretického vyučování se uskutečnila řada kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, organizovaných nejen naši školou, ale i jinými školami a školskými institucemi. V rámci výuky se uskutečnily exkurze žáků do firem v okrese Opava, především do Brano, a. s., Ostroj, a. s., Mittal Steel Ostrava, a. s. Rovněž učitelé odborných předmětů strojírenských navštívili výše uvedené firmy v rámci dnů techniky organizovaných pedagogy naší školy. Velkým přínosem pro žáky i jejich vyučující byl strojírenský veletrh v Brně.

7 Vzdělávací akce - návštěva filmových a divadelních představení a koncertů - návštěva Městské knihovny, Památníku J. A. Komenského, Památníku P. Bezruče, Slezského muzea, Poslanecké sněmovny v Praze, Památníku v Oswietimi. - besedy zaměřené do oblasti sportu, kultury, historie města a regionu, drogové prevence - soutěže v AJ, NJ, M Klokan, přírodovědný Klokan a další - literární a recitační soutěže v cizím jazyce - literární a recitační soutěže v českém jazyce účast v celostátní soutěži - soutěž ICT a další mezioborové soutěže - účast v SOČ pěkné umístění Sportovní akce - Den zdraví a sportu vstupní testy pro žáky 1. ročníku ( m, skok daleký, hod granátem, H m, D 500 m) - sportovní kurz s docházkou pro 2. ročníky - sportovní kurz pro 3. ročníky ve Zlatých Horách - lyžařský kurz Malá Morávka (chata Kopřivná) - vodácký kurz Berounka Sázava - ročníkový turnaj ve florbale - turnaj ve stolním tenisu - ročníkový turnaj v sálové kopané - třetí školní akademie (akrobatická cvičení, country tance, basket s hudbou, mužský aerobik - středoškolské hry - okresní a krajská klání v kopané, lehké atletice, basketbalu, volejbalu, stolním tenisu, florbale, hokejbale, přespolním běhu, šplhu, futsalu. Naše škola některé z těchto sportovních soutěží v rámci okresu, kraje i republiky organizovala, všech se pak zúčastnila. Zde je nutno podotknout, že reprezentanti naší školy se ve sportovních soutěžích umísťovali vždy na předních místech. Žáci, kteří školu reprezentují, svůj volný čas věnují sportu jako registrovaní hráči v oddílech, především kopané, hokeji, basketbalu, volejbalu, atletice, hokejbalu, ale také se sportovních soutěží zúčastnili jako neregistrovaní sportovci.

8 Odborný výcvik Výuku žáků v rámci odborného výcviku zajišťovali učitelé OV: Ing. Vladislav Kincel, PhD. zástupce ředitele pro odborný výcvik Jiří Kaláč vrchní mistr Jaroslav Kočí vrchní mistr Petr Elbel vrchní mistr / vedoucí svařečské školy Baďura Pavel Bartek Miloš Biler Jaromír Borovička Roman Bzonek Josef Cihlář Petr Černá Gabriela Deutschová Věra, Bc. Elbel Petr Fryč Ludvík Heisig Jaromír Chromec Miloslav Ihn Simon Ihnová Margit Korpas Jan Kupka Karel Lahodný Petr Lederer Jiří Lenc Jaroslav Lukáč Pavel Machold Pavel Michálka Karel Mrkva Bruno Mühr Antonín Peterek Josef Pilčík Viktor Stonišová Ludmila, Bc. Trušinová Renata, Mgr. Tylšar Stanislav Vrána Lubomír Obráběcí práce Obráběč kovů Zámečník, instruktor svářečské školy Kuchařské práce Obráběcí práce, Mechanik seřizovač Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečník, vedoucí svářečské školy a instruktor svařování Obráběč kovů, Mechanik seřizovač Obráběč kovů Nástrojař Zámečnické práce ve stavebnictví Kuchařské práce Elektrikář silnoproud Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení Elektrikář silnoproud Obráběcí práce Obráběč kovů Obráběč kovů Zámečník Zámečník, Mechanik strojů a zařízení Obráběč kovů Elektrikář silnoproud Zámečník, instruktor svářečské školy Mechanik strojů a zařízení Šití oděvů Provozní praxe Nástrojař Obráběcí práce V návaznosti na probíraná témata v jednotlivých oborech a ročnících se žáci se svými učiteli zúčastňovali odborných exkurzí, na kterých se seznamovali s provozy. Také na úseku odborného výcviku se žáci zúčastnili soutěží, ve kterých dosáhli střídavých úspěchů, nutno přiznat, že ve srovnání s předchozími lety se umísťovali hůř. Byly to soutěže: Pohár LINDE Kovo JUNIOR - svařování ve Frýdku Místku, mezinárodní účast - Zámečník, celostátní soutěž organizace a účast naše škola

9 - Nástrojař, celostátní soutěž - účast - Obráběč kovů - účast Zlatý pilník - rukodělné obory,organizátor naše škola, mezinárodní účast Zručnost - krajská soutěž oboru Kuchařské práce, Mezioborové soutěže v rámci školy. Uskutečnil se již tradiční výměnný studijní pobyt žáků naší školy a partnerské školy ZSM Ratiboř. Tato akce se těší mezi žáky obou škol velké oblibě a zájmu. Mimo tohoto výměnného pobytu se poprvé uskutečnil pobyt polských studentů na naší škole v rámci programu Leonardo da Vinci a v rámci vzděávacího programu Comenius se uskutečnil pobyt studentů z Německa. Cílem programů je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Pokračovaly aktivity v projektu SROP 3.1.(společný regionální operační program pod názvem Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách MS kraje), financovaném EU. Úkolem projektu je modernizace technického a didaktického vybavení center pro celoživotní vzdělávání. Pravidelné porady a odborné semináře zúčastněných škol se konaly za účasti zástupců KÚ MS kraje a zástupců firem MS kraje, zabývajících se především strojírenskou výrobou. V průběhu školního roki byl ukončen 3,3 Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání v oblastech svařování a obrábění na CNC strojích na tomto projektu se podílelo více škol MS kraje, naše škola je jednou z nich. Pokračovala - pro úsek odborného výcviku je velmi důležitá - spolupráce se strojírenskými závody a firmami regionu, na jejichž pracovištích probíhá odborný rozvoj žáků 3. a 4. ročníků. Tyto firmy spolupracovaly se školou také v oblasti moderních výrobních a technologických informací, které v rámci možnosti škola zařazuje do výuky. Mimo jiné jsou to: Ostroj, a. s., FERRAM, a. s., FEMONT, a. s., Branecké železárny, a. s., Formy a Plasty, a. s., Opavské strojírny, a. s., fa Vehovský, s. r. o. ale také spousta malých firem a firmiček, bez kterých se provoz neobejde. Tak, jako v teoretickém vyučování se konají maturity na nečisto, na úseku odborného výcviku jsme pilotní školou pro ověřování nové závěrečné zkoušky. Na tomto místě je nutno také připomenout spolupráci s HK ČR.

10 Domov mládeže Kapacita domova mládeže ve výši 75 lůžek byla po celý školní rok plně využívána žáky naší školy, volná místa obsadili studenti některých dalších škol v Opavě, především SPŠ strojnické, dále pak studenti SPŠ stavební, Mendelova gymnázia, SOU Husova. O ubytované žáky pečoval kolektiv pracovníků ve složení Radoslav Górecki vedoucí vychovatel Ing. Tibor Bada Svatava Božoňová Jindřiška Schorníková vychovatel vychovatelka vychovatelka V průběhu školního roku připravil kolektiv vychovatelů pro ubytované žáky sportovní turnaje ve stolním tenise, odbíjené dvojic,,basketu dvojic, střeleckou soutěž, soutěže ve stolním fotbale, sálové kopané, dámě a šachů, plžovém volebale a silovém trojboji. Ve volném čase ubytování žáci pravidelně navštěvovali 2 x týdně tělocvičnu, saunu, fotbalové hřiště, 4 x týdně posilovnu to vše v areálul školy. Měli denně přístup k internetu a mohli využívat počítače nejen pro potřeby přípravy na výuku. Každý den se konala videoprojekce a využívaly videohry. Kultura jako součást výchovy mimo vyučování zahrnovala celoroční výstavku výtvarných prací ubytovaných žáků, koncerty, diskotéky a besedy, tentokrát zaměřené především na šikanu. - besedy Také humanitární akce - SRDÍČKOVÝ DEN a - SVÁTEK S EMILEM se již staly tradicí a úsek VMV zajišťoval jejich hladký průběh V průběhu školního roku byl pro ubytované žáky připraven kvíz společenské výchovy. Samotní ubytování žáci se podíleli ve spolupráci s paní vychovatlkou Schorníkovou na sezónní výzdobě celého internátu.

11 Ostatní provozy Úsek ředitele Kristianová Martina sekretariát Žaloudková Miroslava personalista pro žáky, personalista, PaM zástupce statutárního orgánu Ekonomický úsek Ing. Daniel Tesařík Hrušková Magdaléna Ledererová Petra vedoucí ekonomického úseku mzdová účetní ekonom automatické zpracování dat Technický úsek Theuerová Jarmila Poláš Roman technický pracovník bezpečnostní technik Provozní úsek Bartek Bohuslav Baránek Rudolf Beier Martin Barč Petr Bena Vlastimil Černý Zdeněk Jarošová Dagmar Kamrádová Renáta Krämer Luděk Kohut Ladislav Košťálek Jiří Losert Rudolf Pagáčová Bohuslava Pavlíková Jana Plušková Gerda Stankeová Ilona Stoniš Václav Svrčková Eliška Theuer Karel Waligora Bohumil Zezulková Daniela Ziegler Čestmí r vedoucí provozního úseku strojní údržba strojní údržba údržba truhlářské práce vrátný vrátný výdejčí uklízečka elektroúdržba údržba vrátný údržba uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka údržba uklízečka uklízeč stavební údržba uklízečka stavební údržba

12 Školní jídelna Kolektiv školní jídelny připravoval celodenní stravu pro ubytované žáky a dále pak hlavní jídlo pro žáky a zaměstnance. Pracoval ve složení: Věra Víchová Benna Jaromír Helena Cihlářová Marie Hranošová Jan Parva Bronislava Škrobánková Tesařová Ivana vedoucí školního stravování kuchař pomocná kuchařka kuchařka kuchař kuchařka vedoucí, t. č. MD ********************************************************************************* Pedagogičtí pracovníci se v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňovali akci organizovaných především krajským vzdělávacím a informačním centrem (KVIC) v návaznosti na nové pedagogické a výukové programy, v maximální míře pokračovala příprava ŠVP. Školení a vzdělávacích akcí se zúčastnili také další zaměstnanci, především akci vzdělávací agentury DENDRA, která organizuje školení pro ekonomy, personalisty apod. v Opavě a RESK Třinec. Ve školním roce 2007/08 jsme již po šesté byly organizátorya informační akce pro žáky vycházející ze základní školy a pro jejich rodiče, která se konala pod názvem INFORMA 2007 ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě za účasti všech středních škol opavského regionu, některých škol z Ostravy, Přerova, Hranic, Kroměříže, Havířova, Karviné, Krnova, Bruntálu. Navazovaly Dny otevřených dveří, kde byly žákům poskytnuty podrobné informace o oborech a studiu na naší škole. Zástupci vedení SŠT se zúčastňovali třídních schůzek s rodiči vycházejících žáků v základních školách okresu Opava, navštívili také některé školy v Krnově. Tyto informační akce ulehčuji rodičům a žákům rozhodování při výběru budoucího povolání. Je škoda, že tato náročná a z naší strany velmi aktivní činnost, se nesetkává vždy s ohlasem. Pro zaměstnance se v průběhu školního roku uskutečnili již tradiční mimoškolní akce koncerty, divadelní představení, rodinná rekreace v období podzimních prázdnin, Mikulášská nadílka pro děti, vánoční nadílka pro dospělé, Silvestrovský turnaj dvojic volejbal, Den učitelů, zájezd do Paříže v období jarních prázdnin aj.

13 PROJEKTY Účast na projektech a plnění aktivit z nich vyplývajících značně oživuje činnost školy mimo již jmenované aktivity a úkoly vyplývající z plánu práce. Druhé pololetí šk. roku bylo významné přípravou projektů. a) podali jsme dva projekty vlastní, z toho jeden komplexně zpracován námi (Měřidla metrologie), druhý v úzké symbioze s firmou KLASSA (hradí náklady) pod názvem Podpora znevýhodněných žáků ve strojírenství. b) zpracovali jsme ideový námět pro projekt Podpora zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů. Toto téma jsme připravili pro šest partnerských středních škol MS kraje. Předkladatelem byl partner Sdružení důlních a strojírenských technologii, kterého jsme pro tento účel získali. c) v dalších pěti projektech jsme partnery a jsme přesvědčeni, že ne se zanedbatelným přínosem. 1. Svět vzdělávání, dva projekty zaměřené na další vzdělávání pedagogů, pilotní projekty pro rekvalifikaci dospělých (tvorba modelů programů dalšího profesního vzdělávání v oblastech svařování a CNC obrábění). 2. Euroregion Silesia. Interreg III.A zrcadlový projekt s polskou Ratiboří. Uzavřeno. 3. Projekty s Ostravskou univerzitou: a/ Podpora efektivity vzdělávání v MS kraji. Úzká návaznost na autoevaluační testování školy. Poradci pro jiné školy. Projekt pokračuje. b/ Systém dalšího vzdělávání učitelů v oblasti sociopatologických jevů. c/ Kvalita výstupu vzdělávání 4. Projekt Equal, charita Opava, mezinárodní projekt pro lidi znevýhodněné na trhu práce 5. Jsme členy Partnerství pro vzdělávání vznikajícího v rámci projektu Partnerstvím k prosperitě. Vedle projektových aktivit naše škola velmi úzce spolupracuje s Úřadem práce při zajišťování rekvalifikačních kurzů strojírenských profesí, především při zajištění rekvalifikace svářečů, probíhaly kurzy ICT a zaměstnanecká rekvalifikace, především pro zaměstnance fy Ostroj, a. s. Opava.

14 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, OPAVA Kolofíkovo nábřeží 51, OPAVA příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 SEZNAM ŽÁKŮ, kteří ve školním roce 2007/08 studovali v jednotlivých oborech a ročnících (k )

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, srpen 2010 ÚVODEM I když jsme školní rok 2009/2010 zahájili

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, červenec 2009 ÚVODEM Zahájení školního roku 2008/2009 bylo historickým

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Lutíně dne 14. září 2013 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr.

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr. Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2008 2009 I. Základní údaje o škole II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Výsledky inspekční činnosti

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Tomáš Cedivoda Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o škole... 4 3. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 V Lutíně dne 29. září 2008 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel Schválena

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Ing. Josef Říman ředitel SŠ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY A) Základní údaje o škole.

Více

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Dělnická 21, 434 01 Most Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012-2013 O b s a h Úvodní slovo... 5 O škole... 7 Základní údaje... 7 Školská rada... 10 Integrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Sídlo školy: 386 01

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov za školní rok 2010/2011 předkládá Mgr. Pavel Janus ředitel školy Úvod Ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Ing. Vladislav Walach Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY A) Základní údaje o škole 3 B)

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 4 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2012 2013. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2012 2013. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více