Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1"

Transkript

1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144 Strana 1

2 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč HC 144 představuje univerzální řešení optického rozváděče pro široké spektrum aplikací. Modulární koncepce rozváděče umožňuje postupnou instalaci rozváděče po jednotlivých 12vláknových blocích, přičemž vlastní montáž jednotlivých bloků probíhá mimo tělo rozváděče. jsou určeny pro 19" i 21" montáž. jsou určeny pro širokou škálu aplikací, kterým odpovídají jednotlivé typy vnitřních modulů. Namátkově lze jmenovat vysokohustotní aplikace pro datová centra, splitterové koncentrátory v samostatně stojících venkovních rozváděčích, aplikace pro otevřené sítě a podobně. jsou uzpůsobeny pro použití konektorů SC, LC, E2000, aplikace pro datová centra dále podporují využití vícevláknových konektorů MPO. 1U Inovace optických sítí HC 144 Vyvazovací panel 1U 4U 12vláknové moduly (celkem 12 ks) Fiber ID Cable ID Orig. location Term. location Comments Vstupní organizér kabelů Základní konfigurace HC " (21") Základní výška rozváděče HC 144 je 4U. Rozváděč bývá v některých aplikacích doplněn 1U vyvazovacím panelem, který se instaluje nad rozváděč. Rozváděč sestává ze vstupního organizéru kabelů, který slouží ke vstupu kabelů a jejich rozvláknění do jednotlivých modulů. Veškeré rezervy vláken jsou potom součástí vlastního modulu. Mezi vstupním organizérem kabelů a moduly je volný prostor, který usnadňuje vysouvání a zasouvání jednotlivých modulů. Koncepce základního modulu základní modul je konstruován pro ukončení 12 vláken základní modul je dostupný v provedení pro konektory SC, LC a E2000 modul standardně obsahuje zásobník rezerv pigtailů, kazetu pro uložení vláken a svarů na vláknech a zásobník rezerv vláken kabelu celý modul je vyjímatelný a veškeré montážní práce, případně servisní zásah probíhají mimo rozváděč po skončení prací se celá délková rezerva navine do zásobníku rezerv na těle modulu a modul Strana 2

3 Základní modul sestává z vlastního těla modulu s nosníkem adaptérů, které je standardně doplněno dvěma kazetami a zásobníkem rezervy. Spodní kazeta slouží k uložení rezerv pigtailů a jejich přechod do horní kazety, kde jsou uloženy svary. Horní kazeta je určena k uložení svarů a rezerv vláken. Do kazety vstupuje trubička s vlákny kabelu. Následně je nasazen zásobník rezervy, do kterého se navine rezerva vláken před zasunutím modulu do rozváděče. Celý komplet (kazety, zásobník) je nasazen na trny a zajistí se pomocí dvou plastových matic. Základní modul se dodává v základní sestavě (tělo modulu, obě kazety,zásobník rezerv, trubička, drobný materiál). Další variantou jsou předkonektorované moduly - s předinstalovanými adaptéry a pigtaily. Další variantou je záslepka nevyužité pozice. Specifikace modulů a objednací čísla naleznete v tabulce na konci dokumentu. zaslepovací modul základní modul předkonektorovaný modul Strana 3

4 Horizontální vedení patchcordů V případě použití rozváděče HC 144 v konfiguraci 4U je vedení patchcordů zajištěno prostřednictvím Naváděcích úchytů pro patchcordy, které jsou instalovány z čela modulů. Naváděcí úchyty se zpravidla neinstalují na každý modul, obvykle ob modul nebo ob dva moduly. Inovace optických sítí HC 144 Horizontální management V případě použití rozváděče HC 144 v konfiguraci 5U s doplněným vyvazovacím panelem jsou patchcordy vedeny tímto panelem. V souladu s použitím rozváděčů HC 144 doporučujeme, aby součástí návrhu rozváděče bylo i komplexní řešení patchcordového managementu a systém ukládání rezerv patchcordů. K tomuto účelu je vhodné rozváděče vybavit vertikálními bočními patchcordovými managementy šíře 100 mm nebo 200 mm a rezervy patchcordů ukládat formou jednoduchých, volně visících smyček v tomto vertikálním patchcordovém managementu, a to bez namotávání rezerv na trny, hříbky a podobně. Takto volně uložené rezervy patchcordů lze v případě potřeby snadno vyjmout. V případě stojanu o výšce 42U lze propojování uvnitř stojanu realizovat při dodržení výše uvedených zásad pouze pomocí patchcordů dvou délek. Vertikální i horizontální management včetně příkladu vedení patchcordů je vybrazen na obrázku vpravo. Na vyžádání lze pro operátory zpracovat předpis pro propojování a ukládání rezerv v datových rozváděčích a splitterových koncentrátorech vybavených rozváděči HC 144. Vertikální management Strana 4

5 Řešení kabelových vstupů Optický modulární rozváděč HC 144 Rozváděč je vybaven dvěma bočními vstupy a čtyřmi zadními šikmými vstupy. Vstupující kabely jsou fixovány vázacími pásky, nebo lze využít upínací člen, který se nainstaluje na kabel mimo rozváděč a kabel se následně zafixuje ve vstupu clipem. Boční vstup Šikmé zadní vstupy Boční vstup Zadní pohled se dodávají ve dvou variantách vstupní sekce. 1. varianta řešení vstupní sekce rozváděče vstupní sekce s přímým přechodem bufferu na ochrannou trubičku vstupující do modulu ideální řešení pro ukončení optických kabelů s 12vláknovými buffery, kdy jsou vlákna z jednoho bufferu zaváděna do jednoho modulu s 12 konektory přechody jsou realizovány na jednoduchém hřebínku pomocí vázacích pásků 2. varianta řešení vstupní sekce - rozváděč s rozvlákněním rozváděč obsahuje dva moduly rozvláknění, které umožňují směřovat vlákna mezi buffery kabelů a moduly (například vlákna dvou 6vláknových bufferů do jednoho modulu, nebo naopak kabel s centrální trubičkou s 24 vlákny rozdělit do dvou modulů - viz foto níže) Strana 5

6 Aplikace pro splitterové koncentrátory Aplikace pro splitterové koncentrátory a otevřené sítě spočívají v nasazení rozváděčů ve splitterových koncentrátorech. Splitterové koncentrátory (například SDF20U) a jejich skladbu a osazení rozvaděči naleznete v samostatném katalogovém listu. Pro aplikace ve splitterových koncentrátorech bylo nezbytné vyvinout optické planární odbočnice (PLC splittery), které jsou řešeny jako funkční bloky zasouvané do rozváděče. Dostupné jsou následující varianty: blok se splitterem se vstupem navařeným na vlákno od OLT (kazeta součástí bloku) a výstupy osazenými na konektorech na čele bloku, propojení s portem zákazníka se provádí patchcordem blok se splitterem se vstupem a výstupy osazenými na konektorech na čele bloku, propojení s portem zákazníka se provádí patchcordem, blok se splitterem se vstupem navařeným na vlákno od OLT (kazeta součástí bloku), výstupy jsou provedeny formou okonektorovaných šňůr vystupujících z čela bloku, propojení s portem zákazníka se provádí zasunutím šňůry vystupující ze splitterového bloku blok se splitterem jako zásuvným modul do HC 144, vstup i výstupy jsou provedeny formou okonektorovaných šňůr vystupujících z čela bloku, propojení s portem zákazníka se provádí zasunutím šňůry vystupující ze splitterového bloku Svar na vláknu k OLT Vstup splitteru (směr k OLT) Kazeta 64 SC 64+1 SC Splitter 1:64 Splitter 1:64 Splitter blok 1:64 (32, 16, ) Svar na vláknu k OLT Kazeta Splitter 1:64 Vstup splitteru (směr k OLT) Splitter blok 1:64 (32, 16, ) Splitter 1:64 Splitter blok 1:64 (32, 16, ) Splitter blok 1:64 (32, 16, ) 64 SC 64 SC SC Pro konkrétní řešení splitteru kontaktujte pracovníka OFA s.r.o., který s Vámi prodiskutuje vhodné řešení housingu splitteru v kombinaci s požadovanými optickými přenosovými vlastnostmi. 1:8 1:16 1:32 1:64 Strana 6

7 Aplikace pro datová centra Optický modulární rozváděč HC 144 Aplikace pro datová centra využívají rozvaděče HC 144 instalované v sestavách do (ponejvíce) 19" rozváděčů. Vysoká hustota konektorů rozváděče HC 144 umožňuje instalovat do 42U vysokého rozváděče kapacitu až 1440 konektorů (SC, LC, E2000). V souladu s požadavky provozovatelů datových center pak byly vyvinuty další moduly, určené pro tento okruh aplikací. Jedná se zejména o moduly pro vícevláknové optické konektory MPO. MPO moduly jsou určeny k realizaci propojů mezi jednotlivými stojany a sály datového centra. Vlastní propojení je realizováno vícevláknovým kabelem (obvykle 12 vláken) ukončeným MPO konektory. Tento projde zadní stranou rozváděče v úrovni modulů a mimo rozváděč se napojí do MPO konektoru na zadní straně modulu. Modul se poté zasune do rozváděče. Moduly s MPO konektory se dodávají jako prázdné moduly (obrázek dole vlevo), nebo předkonektorované moduly (obrázek vlevo) podle přání zákazníka. Dalším prvkem je například modul pro 6 MPO konektorů umístěný na čelním panelu rozváděče (obrázek dole vpravo). MPO 6 MPO 12 SC, LC, nebo E2000 Součástí aplikací pro datová centra je i řešení patchcordového managementu. Horizontální vedení patchcordů se provádí v souladu s principy na straně 4 tohoto dokumentu doplněné o příslušný vertikální patchcordový management. Ten se obvykle skládá z vertikálních vyvazovacích panelů šíře 100 mm nebo 250 mm (viz obrázek vpravo), instaloveného po obou stranách rozváděče v celé jeho vyši. Strana 7

8 Technická data a objednací kódy Typ rozváděče: Varianta rozváděče: Varianta vstupního organizéru: standardní přímý přechod trubičky s vlákny kabelu (bufferu) na trubičku s rezervou součástí modulu HC 144 open s rozvlákněním varianta v provedení vstupního organizéru s moduly rozvláknění Objednací číslo: Objednací číslo horizontálního 1U managementu: Objednací číslo naváděcího ůchytu pro patchcordy (1ks): Počet modulů: Kapacita základního modulu: Objednací číslo základního modulu: (bez adaptérů a pigtailů) Celková základní kapacita rozváděče*: konektorů SC, LC, E Objednací číslo zaslepovacích modulu: Kapacita MPO modulu: Objednací číslo MPO modulu: (bez adaptérů a pigtailů) Modul pro 6 MPO konektorů: Objednací číslo modulu pro 6 MPO konektorů: Kapacita rozváděče s využitím MPO modulů pro 6 konektorů: 144 konektorů SC, LC, E MPO, 12 SC, LC nebo E MPO MPO konektor (864 vláken) Barva kabinetu: Šířkový standard rozváděče: Nosníky pro montáž do 21" stojanu Objednací číslo nosníků Výška rozváděče: Hloubka rozváděče: *) s využitím základních modulů černá 19", s redukcí nebo po výměně nosníků 21" Náhrada stávajících nosníků do 19" stojanů U 250 mm (bez systému horizontálního vedení patchcordů) Strana 8

9 Předkonektorované moduly Předkonektorovaný základní modul: Modul vybavený příslušnými adaptéry a pigtaily předinstalovanými do kazet Předkonektorované moduly se vyrábí podle požadaků zákazníků. Pro objednání modulu je nutné specifikovat typ konektoru a typ vlákna, ze kterého má být vyroben pigtail, případně další požadavky například: Předkonektorovaný modul 12 SC / APC, G652 D Předkonektorovaný modul MPO: Modul vybavený příslušnými adaptéry a pigtaily předinstalovanými do kazet Předkonektorované MPO moduly se rovněž vyrábí podle požadaků zákazníků. Pro objednání MPO modulu je nutné specifikovat typ konektorů a typ vlákna, ze kterého má být vyroben multimodul, případně další požadavky například: Předkonektorovaný MPO modul 1 MPO/Male, 12 SC / APC, G652 D Příslušenství pro ukládání rezerv kabelů K rozváděčům HC144 se vyrábí široký sortiment výsuvných zásobníků rezerv kabelů. Uvedené příslušenství naleznete v samostatném katalogovém listu. Vnitřní datové rozváděče, vhodné vertikální vyvazovací panely a další prvky naleznete v samostatných katalogových listech. Katalogové listy pro speciální aplikace (například splitterový koncentrátor a podobně) žádejte u obchodních zástupců OFA s.r.o. Copyright 2014 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved. Strana 9

3M SCM Organizéry T1, T2, T3

3M SCM Organizéry T1, T2, T3 3M SCM Organizéry T1, T2, T3 Produktový list 3M SCM Organizer SCM Organizéry jsou nosníky standardních optických kazet 3M kombinované se zásobníky rezerv vláken, které jsou používány ve spojkách a rozváděčích

Více

Datová & Telekomunikační řešení a rozvaděče

Datová & Telekomunikační řešení a rozvaděče Datová & Telekomunikační řešení a rozvaděče výběr z produktového katalogu CONTEG 4 TestCenter for DataCenters Nová řešení: Monitorovací systém RAMOS Side To Side řešení Napájecí panely (PDU) EC ventilátory

Více

Příslušenství na trubičky

Příslušenství na trubičky služby Produktový na trubičky na trubičky - precizní řada precizní řada Sezemická 287210, Strana 1 Produktový služby na trubičky - precizní řada Řada mechanických spojek na trubičky gabocom představuje

Více

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Nový rozváděč TS IT. Nový světový standard síťové a serverové techniky. Pod názvem TS IT prezentovala firma Rittal na CeBIT 202 poprvé kompletně nově vyvinutý systém stojanových

Více

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Přístroje nízkého napětí Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Obsah Rozvodnice modulové Nouzová a poplachová zařízení Rozvodnice prázdné Odbočné, přechodové a montážní krabice Instalační

Více

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti.

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti. micos.cz Bulletin Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom 6/2015 WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší

Více

NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES PROJEKT SPOL. S.R.O.

NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES PROJEKT SPOL. S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF INFORMATICS NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES

Více

CÍLENÉ CHLAZENÍ. pro další dekádu! CONTEG ŘEŠENÍ. :: cílené chlazení. www.conteg.cz KOMPATIBILITA CÍLENÉHO CHLAZENÍ ŘADA ROZVADĚČŮ OPTIMAL

CÍLENÉ CHLAZENÍ. pro další dekádu! CONTEG ŘEŠENÍ. :: cílené chlazení. www.conteg.cz KOMPATIBILITA CÍLENÉHO CHLAZENÍ ŘADA ROZVADĚČŮ OPTIMAL CÍLENÉ CHLAZENÍ Stojí za to zmínit, že chlazení datového centra či serverovny nemusí být uniformní, neboť Blade servery generují daleko více tepla než tradiční 1U servery či disková pole a zároveň se v

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou - technická část * Rejstřík pojmů přílohou dokumentu

Více

a doplňkový sortiment výrobků

a doplňkový sortiment výrobků Vydání 3-2013 a doplňkový sortiment výrobků 2013 OBSAH Strana 3 O naší firmě 4-5 Mikroprocesorové systémy řízení 6-7 Výtahové rozvaděče řady E 8 Konektorové propojení výtahu 9 Dohledový systém pro monitoring

Více

Obsah dokumentace 1/19

Obsah dokumentace 1/19 Obsah dokumentace 1. Základní údaje... 4 2. Obecný popis slaboproudých zařízení... 5 2. Slaboproudé standardy bytového domu... 6 2.1. Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod... 6 2.2. STA televizní rozvod...

Více

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele V kapitolách níže je uveden detailní popis nabízeného řešení dodávky a implementace v rámci zakázky společně s podrobnou specifikací nabízených

Více

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek.

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek. ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu,

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Člen skupiny NIBE Švédsko

Člen skupiny NIBE Švédsko Člen skupiny NIBE Švédsko KVALITA V CELÉM PROCESU V celém procesu výroby elektrických topných těles ve společnosti Backer Elektro CZ je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech

Více

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2009 www.siemens.cz/iadt MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem,

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Přenosové zařízení B-GSM Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-032-TP, v.2 leden 2005 TECHNICKÉ PODMÍNKY Přenosové zařízení B-GSM AK-032-TP-v2 konečný návrh 01/2005 Přenosové

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

MANUÁL PRAKTICKÝ PRO. ... for new solutions... - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY

MANUÁL PRAKTICKÝ PRO. ... for new solutions... - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY 2015 PRAKTICKÝ MANUÁL PRO - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY IP CCTV EZS Kontrola vstupu Perimetrické systémy Audio Měření Řídící systémy Evakuační systémy LAN... for new solutions... OBSAH: STRANA

Více