EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)"

Transkript

1 EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K vydání Souprava obsahuje činidla postačující na testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná činidla: Kód Název výrobku Testy K8004 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) K8005 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) K8006 EnVision FLEX Antibody Diluent K8007 K8018 K8019 K8022 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) EnVision FLEX Hematoxylin, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+ Mouse (LINKER), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Další volitelné položky K8020 FLEX IHC Microscope Slides 500 ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.1/11

2 Obsah Strana Použití k určenému účelu... 3 Souhrn a vysvětlení... 3 Činidla... 4 A. Dodávané materiály... 4 B. Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky... 5 C. Volitelná činidla... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Skladování... 6 Příprava činidel... 7 Sběr vzorků a příprava... 7 Postup... 8 A. Postup předběžného zpracování... 8 B. Postup barvení... 9 Kontrola kvality Interpretace výsledků Omezení Vysvětlivky k symbolům ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.2/11

3 ČESKY Použití k určenému účelu K diagnostice in vitro. Detekční systém Dako EnVision FLEX+ je určen k použití v imunohistochemii společně s barvícími automaty Dako Autostainer/Autostainer Plus. Systém detekuje primární myší a králičí protilátky a reakce se vizualizuje pomocí EnVision FLEX DAB+ Chromogen. Jestliže se použije s EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) nebo EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) (kód 8019) lze dosáhnout amplifikace signálu primárních králičích protilátek nebo primárních myších protilátek. Činidla EnVision FLEX+ jsou určena k použití na tkáňových řezech fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu. Souhrn a vysvětlení Detekční systém Dako EnVision FLEX+ je flexibilní systém, který poskytuje optimální zabarvení na barvících automatech Dako Autostainer/Autostainer Plus, jestliže se použije doporučený protokol uvedený v této příbalové informaci. Pro orientaci, použitím EnVision FLEX+ Mouse (kód K8012) se zvýší amplifikace signálu 4 5tinásobně a použitím EnVision FLEX+ Rabbit (kód K8019, volitelné činidlo) se zvýší amplifikace signálu 2 3násobně. Před barvením je třeba tkáňové řezy fixované běžným způsobem a zalité v parafínu nejdříve deparafinovat a hydratovat a potom předběžně zpracovat tepelně indukovaným vyhledáváním epitopu (HIER) použitím roztoku na vyhledávání cíle, specifikovaném v tomto příbalovém letáku pro primární protilátku. Přečtěte si rovněž část Postup, kde naleznete pokyny k přípravě vzorků 3-v-1. Kód K8012 zahrnuje roztok EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x). Lze rovněž doporučit použití EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (kód K8004) nebo EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) (kód K8005). Některé primární protilátky vyžadují k optimálnímu zabarvení namísto HIER enzymatické předběžné zpracování tkání. Endogenní peroxidázu je třeba blokovat činidlem EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent (DM821) obsaženým v této soupravě. Vzhledem k účinnému postupu promývání a přítomnosti stabilizačních proteinů v činidlech výrobce Dako, není potřeba další blokovací krok ke snížení nespecifického dobarvení pozadí. Doporučuje se použít pufr EnVision FLEX Wash Buffer (20x) (DM831) obsažený v této soupravě nebo jako volitelné činidlo (kód K8007). Primární protilátky nejsou součástí této soupravy. Doporučujeme použít primární protilátky k okamžitému použití Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies nebo koncentrované primární protilátky Dako oncentrated Primary Antibodies. EnVision FLEX Antibody Diluent (kód K8006) se doporučuje pro ředění koncentrovaných primárních protilátek Dako concentrated Primary Antibodies. Pokud používáte králičí primární protilátky, roztok EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) (DM824), který je součástí této soupravy nebo je k dispozici jako volitelné činidlo (kód K8022), může být nahrazen roztokem EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) (kód K8019). EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) a EnVision FLEX+, Rabbit (LINKER) lze aplikovat pro volitelnou amplifikaci signálu králičích, respektive myších primárních protilátek. Pro orientaci: EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) poskytuje 4 5tinásobnou amplifikaci signálu a EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) poskytuje 2 3násobnou amplifikaci signálu. Detekční činidla v této soupravě Dako EnVision FLEX /HRP detection reagent (SM802) obsahují dextranový řetězec, na který se váže velký počet molekul peroxidázy (HRP) a molekul sekundární protilátky. Pro vazebnou reakci se používá unikátní chemikálie, která umožňuje vazbu až 100 molekul HRP a až 20 molekul protilátky na řetězec. Substrátový systém v této soupravě se skládá ze dvou komponent: EnVision FLEX DAB+ Chromogen (DM827), koncentrovaný roztok diaminobenzidinu (DAB) a EnVision FLEX Substrate Buffer (DM823), s obsahem peroxidu vodíku. Před použitím se musí chromogen EnVision FLEX DAB+ Chromogen naředit pufrem EnVision FLEX Substrate Buffer. Substrátový systém vytváří hnědě zbarvený koncový produkt v místě cílového antigenu. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.3/11

4 Pro kontrastní barvení se doporučuje EnVision FLEX Hematoxylin (kód K8018). Činidlo poskytuje jasně modré nukleární barvení. Obarvené tkáně nebo řezy lze montovat buď vodným médiem nebo montovacím médiem na bázi organického rozpouštědla. Činidla A. Dodávané materiály DM821 DM822 DM827 DM823 DM828 DM831 DM824 EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent 10 x 13 ml, k okamžitému použití Fosfátový pufr obsahující peroxid vodíku, 15 mmol/l NaN 3 a detergent. EnVision FLEX /HRP 10 x 13 ml, k okamžitému použití Dextran navázaný s molekulami peroxidázy a molekulami kozí sekundární protilátky proti králičím a myším imunoglobulinům. V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a konzervační látku. EnVision FLEX DAB+ Chromogen 3 x 3 ml 3,3'-diaminobenzidin tetrahydrochlorid v organickém rozpouštědle. Barva činidla může kolísat od silně fialové až po bezbarvou; rozdíly v barvě nemají žádný vliv na účinnost soupravy. EnVision FLEX Substrate Buffer 20 x 13 ml Pufrový roztok s obsahem peroxidu vodíku a konzervačním činidlem. EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) 9 x 30 ml, 50x koncentrováno Tris/EDTA pufr, ph 9 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) 4 x 1 L, 20x koncentrovaný fyziologický roztok pufrovaný Tris, který obsahuje Tween 20, ph 7,6 (±0,1). EnVision FLEX+, Mouse (LINKER) 10 x 13 ml, k okamžitému použití V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a antimikrobiální činidlo. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.4/11

5 B. Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky Přístroj Dako Autostainer/Autostainer Plus Dako PT Link Dako Proteinase K, Ready-to-Use (je-li potřeba) Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies nebo vhodně naředěné koncentrované primární myší nebo králičí protilátky od výrobce Dako Dako FLEX Ready-to-Use Rabbit nebo Mouse Universal Negative Control nebo jiné vhodné činidlo pro negativní kontrolu pro primární protilátku Nádoby k přístroji Dako Mikroskopická sklíčka, např. FLEX IHC Microscope Slides Běžná laboratorní činidla k odstranění parafínu z parafínových tkáňových řezů Montovací médium (vodné nebo na bázi organického rozpouštědla) a krycí sklíčka C. Volitelná činidla K8004 DM828 K8005 DM829 K8006 DM830 K8007 DM831 K8018 DM826 K8019 DM825 K8022 DM824 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) 3 x 30 ml, 50x koncentrováno Tris/EDTA pufr, ph 9 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) 3 x 30 ml, 50x koncentrováno citrátový pufr, ph 6,1 EnVision FLEX Antibody Diluent 120 ml, k okamžitému použití Tris pufr, ph 7,2 s obsahem 15 mmol/l NaN 3 a protein. EnVision FLEX Wash Buffer (20x) 1 L, 20x koncentrovaný fyziologický roztok pufrovaný Tris, který obsahuje Tween 20, ph 7,6 (±0,1). EnVision FLEX Hematoxylin 10 x 13 ml, k okamžitému použití Vodný roztok hematoxylinu. EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) 3 x 13 ml, k okamžitému použití V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a antimikrobiální činidlo. EnVision FLEX+, Mouse (LINKER) 3 x 13 ml, k okamžitému použití V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a antimikrobiální činidlo. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.5/11

6 Bezpečnostní opatření 1. Určeno pro profesionální uživatele. 2. EnVision FLEX /HRP, EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) a EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) obsahuje materiál živočišného původu a vzhledem k výrobním postupům nelze vyloučit stopy lidského materiálu. Jako u každého výrobku biologického původu je nutno dodržovat řádná bezpečnostní opatření. 3. Nevystavujte EnVision FLEX DAB+ Chromogen nebo EnVision FLEX Substrate Working Solution během procedury silnému světlu. 4. Pro EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) a EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) jsou bezpečnostní listy pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání. 5. Pro EnVision FLEX Wash Buffer (20x) je bezpečnostní list pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání. 6. Pro EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent je bezpečnostní list pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání. 7. EnVision FLEX DAB+ Chromogen obsahuje 1 5 % 3,3 -diaminobenzidin tetrahydrochloridu a je označena: Zdraví škodlivý R40 Podezření na karcinogenní účinky. R43 Může vyvolat senzibilizaci při kontaktu s kůží. R68 Možné nebezpečí nevratných účinků. S35 Tento materiál a jeho nádobu je nutno zlikvidovat bezpečným způsobem. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Základní pravidlo osoby mladší 18 let nesmí s tímto produktem pracovat. Uživatelé musí být řádně proškoleni co se týče správného pracovního postupu, nebezpečných vlastností produktu a nutných bezpečnostních opatření (podle Směrnice EU 94/33/EC). Další informace naleznete v Bezpečnostním listu (MSDS). USA: 3,3 -diaminobenzidin (DAB) může být zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Materiál dráždí oči a pokožku. Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, opláchněte postižené místo vodou a mýdlem. POZNÁMKA: Ačkoliv diaminobenzidin je strukturou příbuzný benzidinu, nebylo hlášeno, že diaminobenzidin má rakovinotvorné vlastnosti. Doporučené metody likvidace jsou uvedeny ve státních a místních předpisech. 8. EnVision FLEX Antibody Diluent (kód K8016) obsahuje azid sodný (NaN 3 ), který je v čisté formě vysoce toxický. Přestože se koncentrace azidu sodného ve výrobku neklasifikuje jako nebezpečná, může reagovat s olovem a mědí v odpadním potrubí a vytvářet vysoce explozivní azidy těchto kovů. Při likvidaci splachujte dostatečným množstvím vody, aby nedocházelo k usazování azidů kovů v potrubí. 9. Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky, aby nedošlo k zasažení očí nebo pokožky. 10. Nespotřebované roztoky je nutno likvidovat v souladu s místními a celostátními předpisy. Skladování Uchovávejte činidla EnVision FLEX a EnVision FLEX+ při 2 8 C. Uchovávejte EnVision FLEX Hematoxylin (kód K8018) při pokojové teplotě v temnu. Nepoužívejte po datu exspirace vytištěném na lahvičce Pokud se činidla skladují za jakýchkoli jiných než uvedených podmínek, musí uživatel tyto podmínky ověřit. Připravený pracovní substrátový roztok Substrate Working Solution se musí skladovat v temnu při 2 8 C a je nutno ho spotřebovat během 5 dnů. Pokud zpozorujete neočekávané zabarvení, které nelze vysvětlit změnami laboratorních postupů a máte podezření, že se jedná o problém s tímto produktem, obraťte se technické služby společnosti Dako ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.6/11

7 Příprava činidel A.1 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (DM828, kód K8004) Před započetím plánovaného barvícího postupu nařeďte dostatečné množství roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. Jestliže se pro předběžné zpracování používá nádrž Dako PT Link, ředění je možné provést vyprázdněním obsahu ampulky s roztokem Target Retrieval Solution (50x) do nádrže Dako PT Link a přidáním destilované nebo deionizované vody až po vyznačenou rysku (ryska plnění). Nepoužitý naředěný roztok lze skladovat jeden měsíc při 2 8 C. Roztoky zlikvidujte, pokud jsou zakalené. Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. A.2 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) (DM829, kód K8005) Před započetím plánovaného barvícího postupu nařeďte dostatečné množství roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. Nepoužitý naředěný roztok lze skladovat jeden měsíc při 2 8 C. Jestliže se pro předběžné zpracování používá nádrž Dako PT Link, ředění je možné provést vyprázdněním obsahu ampulky s roztokem Target Retrieval Solution (50x) do nádrže Dako PT Link a přidáním destilované nebo deionizované vody až po vyznačenou rysku (ryska plnění). Roztoky zlikvidujte, pokud jsou zakalené. Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. A.3 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) (DM831, kód K8007) Před započetím plánovaného barvícího postupu nařeďte dostatečné množství roztoku EnVision FLEX Wash Buffer (20x) v poměru 1:20 destilovanou nebo deionizovanou vodou. Aby se minimalizovala tvorba pěny, provádějte ředění přidáváním koncentrovaného pufru Wash Buffer do předem odměřeného množství destilované nebo deionizované vody. Roztok opatrně promíchávejte, až bude homogenní. Nepoužitý naředěný roztok lze skladovat jeden měsíc při 2 8 C. Roztoky zlikvidujte, pokud jsou zakalené. Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. A.4 EnVision FLEX Substrate Working Solution Roztok EnVision FLEX Substrate Working Solution s obsahem DAB se připraví pečlivým smícháním 1 kapky EnVision FLEX DAB+ Chromogen (DM827) na 1 ml EnVision FLEX Substrate Buffer (DM823). Použít EnVision FLEX Substrate Working Solution během 5 dnů (skladovat v temnu při 2 8 C). Sběr vzorků a příprava Vzorky mohou být tkáňové řezy fixované ve formalínu a zalité v parafínu. Doba fixace závisí na fixačním prostředku a na typu/tloušťce tkáně. Například tkáňové bločky o tloušťce 3 4 mm je potřeba fixovat v neutrálním pufrovaném formalínu po dobu hodin. Optimální tloušťka parafínových řezů je zhruba 4 µm. Vzorky se musí namontovat na mikroskopická sklíčka, např. FLEX IHC Microscope Slides (kód K8020). Řezy je třeba na sklíčka montovat pokud možno bez jakýchkoli záhybů. Příliš mnoho nerovností by mělo dopad na výsledný barevný produkt. POZNÁMKA: Mikroskopická sklíčka musí mít šířku vhodnou pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Popis vhodných mikroskopických sklíček je uveden v Návodu k obsluze k příslušnému přístroji Dako. Parafinové řezy musí být montovány po vyjmutí z předehřáté vodní lázně s obsahem destilované nebo deionizované vody. Vodní lázeň nesmí obsahovat žádné přísady (například želatinu, poly-l-lysin, atd.). Řezy se suší zahříváním, obvykle při teplotě ne vyšší než 60 C na dobu minimálně 60 minut. Pro zajištění dobré přilnavosti řezů ke sklíčkům je důležité nechat z nich před započetím procesu sušení okapat vodu. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.7/11

8 Postup K dosažení optimálních výsledků používají přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus techniky založené na různých principech. Před spuštěním protokolu na přístrojích Dako Autostainer/Autostainer Plus se nejdříve podrobně seznamte s Návodem k obsluze konkrétního přístroje Dako. Za účelem získání rekrodukovatelného vyhledávání epitopu se doporučuje vkládat nosiče sklíček vždy zcela zaplněné. Tím je zajištěna stejná intenzita zahřívání řezů v každém cyklu. A. Postup předběžného zpracování Doporučený postup přípravy vzorků 3-v-1 použito na PT Link: Deparafinaci, rehydrataci a tepelné vyhledávání epitopu (HIER) je možné provádět na tkáňových řezech fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu použitím postupu přípravy 3-v-1: 1. Připravte pracovní roztok naředěním koncentrovaného EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. 2. Naplňte nádrže PT Link dostatečným množstvím (1,5 L) pracovního roztoku, aby byly tkáňové řezy úplně zakryty. 3. Nastavte přístroj PT Link na předehřívání roztoku na 65 C. 4. Ponořte namontované tkáňové řezy fixované ve formalínu a zakryté v parafínu do předem ohřátého roztoku Target Retrieval Solution (pracovního roztoku) v nádržích PT Link a inkubujte po dobu minut při 97 C. Optimální dobu inkubace musí stanovit uživ atel. 5. Ponechejte řezy ochladit v přístroji PT Link na 65 C. 6. Vyjměte každý stojan se sklíčky barvícího automatu z nádrže přístroje PT Link a ihned ho ponořte do nádoby/nádrže (např. stanice PT Link Rinse Station, kód PT109) s naředěným pufrem EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty. 7. Ponechat sklíčka v naředěném pufru EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty po dobu 5 minut. 8. Umístěte sklíčka do přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus a pokračujte barvením. Tkáňové řezy nesmí během zpracování nebo během následného imunohistochemického barvení vyschnout. 9. Po obarvení se doporučuje sklíčka provést dehydrataci, čištění a namontování permanentním médiem. POZNÁMKA: Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. Postup HIER pomocí PT Link: Po odstranění parafínu a hydrataci pufrem (vodou) je potřeba většinu řezů tkání předběžně zpracovat tepelně indukovaným vyhledáváním epitopu (HIER): 1. Připravte pracovní roztok naředěním koncentrovaného EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. 2. Naplňte nádrže PT Link dostatečným množstvím (1,5 L) pracovního roztoku, aby byly tkáňové řezy úplně zakryty. 3. Nastavte přístroj PT Link na předehřívání roztoku na 65 C. 4. Manuálně odstraňte parafín a rehydratujte tkáňové řezy namontované na podkladních sklech. Pro zvýšení přilnavosti řezů tkání ke sklíčku se doporučuje používat potažená podložní skla nebo silanizovaná skla. 5. Ponořit tkáňové řezy při pokojové teplotě do předehřátého roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution (pracovní roztok) a inkubovat po dobu minut při 97 C. Optimální doba inkubace musí být stanovena uživatelem. 6. Ponechejte řezy ochladit v přístroji PT Link na 65 C. 7. Vyjměte každý stojan se sklíčky z nádrže přístroje PT Link a ihned ho ponořte do nádoby/nádrže (např. stanice PT Link Rinse Station, kód PT109) s naředěným pufrem EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.8/11

9 8. Ponechat sklíčka v naředěném pufru EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty po dobu 5 minut. 9. Umístěte sklíčka do přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus a pokračujte barvením. Během předběžného zpracování a během imunohistochemického barvení nesmí řezy vyschnout. 10. Po obarvení je potřeba sklíčka namontovat pomocí vodného nebo permanentního montovacího média. POZNÁMKA: Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. Postup HIER použitím nádob Coplin: Po odstranění parafínu a hydrataci pufrem (vodou) je potřeba většinu řezů tkání předběžně zpracovat tepelně indukovaným vyhledáváním epitopu (HIER): 1. Vložte nádoby na barvení obsahující naředěný roztok EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) do vodní lázně. 2. Zahřejte vodní lázeň a nádoby naplněné roztokem EnVision FLEX Target Retrieval Solution (pracovní roztok) na C. Zakryjte nádoby víke m, aby se stabilizovala teplota a zamezilo se odpařování. 3. Ponořte řezy vyvážené při pokojové teplotě do předehřátého roztoku EnVision FLEX Epitope Retrieval Solution (pracovní roztok) do nádob na barvení. 4. Přiveďte teplotu vodní lázně a roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution zpět na C. Inkubujte 20 ( ±1) minut při C. 5. Vyjměte celou nádobu se sklíčky z vodní lázně. Nechejte podložní skla zchladnout v roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution po dobu 20 (±1) minut při pokojové teplotě. 6. Slijte roztok EnVision FLEX Target Retrieval Solution a opláchněte řezy naředěnýcm pufrem EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty na dobu 1 5 minut. 7. Umístěte stojan s propláchnutými sklíčky do přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Ihned započněte předem naprogramovaný cyklus barvení. POZNÁMKA: Když se pro postup HIER používají nádoby Coplin, je možné použít naředěný roztok Target Retrieval Solution a naředěný pufr Wash Buffer pouze jedenkrát (pouze na jedno použití). Několik epitopů nesnáší HIER a některé vyžadují enzymatické předběžné zpracování. Další pokyny naleznete v příbalovém letáku k jednotlivým primárním protilátkám výrobce Dako. Tkáňové řezy nesmí během zpracování nebo během následného imunohistochemického barvení vyschnout. Z důvodu vyšší přilnavosti řezů tkání k podložním sklům se doporučuje používat podložní skla FLEX IHC Microscope Slides (kód K8020). B. Postup barvení Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies lze použít s detekčním systémem Dako EnVision FLEX+ a aplikovat na tkáňové řezy fixované ve formalínu, zalité v parafínu. Návod na ředění koncentrovaných primárních protilátek Dako je uveden v příbalovém letáku k jednotlivým koncentrovaných primárním protilátkám. Koncentrované primární protilátky lze ředit pomocí EnVision FLEX Antibody Diluent (DM830, kód K8006). V softwaru přístrojů Autostainer/Autostainer Plus jsou předem naprogramovány kroky barvení a inkubační doby, za použití následujících protokolů: Šablona protokolu: Šablona protokolu: FLEX_200 (200 µl dávkovací objem) nebo FLEX_300 (300 µl dávkovací objem) Automatické programy pro barvící cykly: FLEX (FLEX protokol) FLEX_Mo (FLEX+ Mouse (LINKER) protokol) FLEX_Rb (FLEX+ Rabbit (LINKER) protokol) ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.9/11

10 Doplňkový krok je třeba nastavit na proplachovat pufrem v barvicím cyklu s 10 sklíčky. Barvíte-li v cyklu 10 sklíček, nastavte doplňkový krok na žádný. Tím se zajistí srovnatelné doby promývání. Všechny kroky inkubace by měly probíhat při pokojové teplotě. Další informace v návodu k obsluze příslušného přístroje. Pokud nejsou na používaných přístrojích Dako Autostainer/Autostainer Plus připraveny protokoly, kontaktujte technické služby výrobce Dako. Optimální časy inkubace primární protilátky a EnVision FLEX /HRP závisí na aplikované primární protilátce. Další pokyny naleznete v příbalovém letáku k jednotlivým primárním protilátkám výrobce Dako. Uživatel musí aplikovaný protokol ověřit. Po ukončení barvící procedury je třeba vzorky namontovat. Pro montáž vodným roztokem se doporučují například montovací média Dako Glycergel Mounting Medium, kód C0563 nebo Faramount Aqueous Mounting Medium kód S3025. Kontrola kvality Každý barvicí cyklus musí zahrnovat kontrolní vzorek o kterém je známo, že je pozitivní za účelem zajištění správné účinnosti všech aplikovaných činidel. Pokud se při pozitivních kontrolách neprojeví pozitivní zabarvení, je nutno považovat výsledky testovacích vzorků za neplatné. Aby bylo možno identifikovat nespecifické zabarvení, musí se použít činidla pro negativní kontrolu. Jestliže není možné jednoznačně rozlišit nespecifické zabarvení od specifického zabarvení, je třeba považovat test vzorku za neplatný. Interpretace výsledků Pracovní substrátový roztok s Substrate Working Solution obsahem diaminobenzidinu barví hnědě místa s cílovým antigenem rozpoznané primární protilátkou. Hnědé zabarvení musí být přítomno na vzorku pro pozitivní kontrolu v očekávaném místě cílového antigenu. Je-li přítomno nespecifické zabarvení, objeví se spíše jako difúzní, hnědé zabarvení na sklíčcích zpracovávaných s činidly pro negativní kontrolu. Jádro se kontrastním barvivem hematoxylin zabarví do modra. Omezení 1. Platí pouze pro automatizované přístroje Dako Autostainer. Pokud se provádí manuální barvení, musí uživatel stanovit a ověřit optimální postup, pokud není v příbalové informaci ke konkrétní primární protilátce uvedeno jinak. 2. Používejte pouze tkáňové řezy fixované ve formalínu a zalité v parafínu. Pokud se používají zmrazené řezy, musí uživatel stanovit a ověřit optimální postup, pokud není v příbalové informaci ke konkrétní primární protilátce uvedeno jinak. Změny postupu mohou mít vliv na počet testů provedených pomocí této soupravy. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.10/11

11 Vysvětlivky k symbolům Katalogové číslo Teplotní rozm ezí Použitelné do In vitro diagnos tick ý zdravotnický prostředek Obsah postačujíc í pro <n> testů Výrobc e Seznam te se s návodem k použití Obsah postačujíc í pro <n> testů Zdraví škodlivé Systémy DAKO EnVision jsou kryty patentem USA 5,543,332 a patentem pro Evropu 594,772. Vyrobeno: Dako North America, Inc. Vyrobeno pro: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark Tel Fax ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.11/11

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Cathepsin-G Objednací kód: 3306 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S-01010 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před

Více

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Pro použití s provozní příručkou pro software AMPLILINK, verze 3.2 a 3.3 COBAS TaqMan 48 Informace o dokumentu Historie revizí Verze příručky Verze software

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

MASTAFLUOR TM Combi-3

MASTAFLUOR TM Combi-3 MASTAFLUOR TM Combi-3 Imunofluorescenční test na detekci protilátek na krysích tkáňových řezech žaludku / jater / ledvin Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku MASTAFLUOR TM Combi-3 (ANA, AMA,

Více

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526 3 10/2014 Správný výběr monitoringu sterilizačního procesu se jeví v souvislosti s vysokými požadavky na zajištění bezpečí pacienta jako klíčový. Různorodost zdravotnických technik a především potřeba

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

HYDRAGEL PROTEINURIE K20

HYDRAGEL PROTEINURIE K20 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref. 3004 2006/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením.

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky 05909708 190 100; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit EPO-Trac TM 125 I RIA Kit For the quantitative determination of Erythropoietin in serum or plasma Instruction Manual Manuel d Instructions Testanleitung Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Manual

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více