EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)"

Transkript

1 EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K vydání Souprava obsahuje činidla postačující na testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná činidla: Kód Název výrobku Testy K8004 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) K8005 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) K8006 EnVision FLEX Antibody Diluent K8007 K8018 K8019 K8022 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) EnVision FLEX Hematoxylin, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+ Mouse (LINKER), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Další volitelné položky K8020 FLEX IHC Microscope Slides 500 ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.1/11

2 Obsah Strana Použití k určenému účelu... 3 Souhrn a vysvětlení... 3 Činidla... 4 A. Dodávané materiály... 4 B. Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky... 5 C. Volitelná činidla... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Skladování... 6 Příprava činidel... 7 Sběr vzorků a příprava... 7 Postup... 8 A. Postup předběžného zpracování... 8 B. Postup barvení... 9 Kontrola kvality Interpretace výsledků Omezení Vysvětlivky k symbolům ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.2/11

3 ČESKY Použití k určenému účelu K diagnostice in vitro. Detekční systém Dako EnVision FLEX+ je určen k použití v imunohistochemii společně s barvícími automaty Dako Autostainer/Autostainer Plus. Systém detekuje primární myší a králičí protilátky a reakce se vizualizuje pomocí EnVision FLEX DAB+ Chromogen. Jestliže se použije s EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) nebo EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) (kód 8019) lze dosáhnout amplifikace signálu primárních králičích protilátek nebo primárních myších protilátek. Činidla EnVision FLEX+ jsou určena k použití na tkáňových řezech fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu. Souhrn a vysvětlení Detekční systém Dako EnVision FLEX+ je flexibilní systém, který poskytuje optimální zabarvení na barvících automatech Dako Autostainer/Autostainer Plus, jestliže se použije doporučený protokol uvedený v této příbalové informaci. Pro orientaci, použitím EnVision FLEX+ Mouse (kód K8012) se zvýší amplifikace signálu 4 5tinásobně a použitím EnVision FLEX+ Rabbit (kód K8019, volitelné činidlo) se zvýší amplifikace signálu 2 3násobně. Před barvením je třeba tkáňové řezy fixované běžným způsobem a zalité v parafínu nejdříve deparafinovat a hydratovat a potom předběžně zpracovat tepelně indukovaným vyhledáváním epitopu (HIER) použitím roztoku na vyhledávání cíle, specifikovaném v tomto příbalovém letáku pro primární protilátku. Přečtěte si rovněž část Postup, kde naleznete pokyny k přípravě vzorků 3-v-1. Kód K8012 zahrnuje roztok EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x). Lze rovněž doporučit použití EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (kód K8004) nebo EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) (kód K8005). Některé primární protilátky vyžadují k optimálnímu zabarvení namísto HIER enzymatické předběžné zpracování tkání. Endogenní peroxidázu je třeba blokovat činidlem EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent (DM821) obsaženým v této soupravě. Vzhledem k účinnému postupu promývání a přítomnosti stabilizačních proteinů v činidlech výrobce Dako, není potřeba další blokovací krok ke snížení nespecifického dobarvení pozadí. Doporučuje se použít pufr EnVision FLEX Wash Buffer (20x) (DM831) obsažený v této soupravě nebo jako volitelné činidlo (kód K8007). Primární protilátky nejsou součástí této soupravy. Doporučujeme použít primární protilátky k okamžitému použití Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies nebo koncentrované primární protilátky Dako oncentrated Primary Antibodies. EnVision FLEX Antibody Diluent (kód K8006) se doporučuje pro ředění koncentrovaných primárních protilátek Dako concentrated Primary Antibodies. Pokud používáte králičí primární protilátky, roztok EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) (DM824), který je součástí této soupravy nebo je k dispozici jako volitelné činidlo (kód K8022), může být nahrazen roztokem EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) (kód K8019). EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) a EnVision FLEX+, Rabbit (LINKER) lze aplikovat pro volitelnou amplifikaci signálu králičích, respektive myších primárních protilátek. Pro orientaci: EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) poskytuje 4 5tinásobnou amplifikaci signálu a EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) poskytuje 2 3násobnou amplifikaci signálu. Detekční činidla v této soupravě Dako EnVision FLEX /HRP detection reagent (SM802) obsahují dextranový řetězec, na který se váže velký počet molekul peroxidázy (HRP) a molekul sekundární protilátky. Pro vazebnou reakci se používá unikátní chemikálie, která umožňuje vazbu až 100 molekul HRP a až 20 molekul protilátky na řetězec. Substrátový systém v této soupravě se skládá ze dvou komponent: EnVision FLEX DAB+ Chromogen (DM827), koncentrovaný roztok diaminobenzidinu (DAB) a EnVision FLEX Substrate Buffer (DM823), s obsahem peroxidu vodíku. Před použitím se musí chromogen EnVision FLEX DAB+ Chromogen naředit pufrem EnVision FLEX Substrate Buffer. Substrátový systém vytváří hnědě zbarvený koncový produkt v místě cílového antigenu. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.3/11

4 Pro kontrastní barvení se doporučuje EnVision FLEX Hematoxylin (kód K8018). Činidlo poskytuje jasně modré nukleární barvení. Obarvené tkáně nebo řezy lze montovat buď vodným médiem nebo montovacím médiem na bázi organického rozpouštědla. Činidla A. Dodávané materiály DM821 DM822 DM827 DM823 DM828 DM831 DM824 EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent 10 x 13 ml, k okamžitému použití Fosfátový pufr obsahující peroxid vodíku, 15 mmol/l NaN 3 a detergent. EnVision FLEX /HRP 10 x 13 ml, k okamžitému použití Dextran navázaný s molekulami peroxidázy a molekulami kozí sekundární protilátky proti králičím a myším imunoglobulinům. V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a konzervační látku. EnVision FLEX DAB+ Chromogen 3 x 3 ml 3,3'-diaminobenzidin tetrahydrochlorid v organickém rozpouštědle. Barva činidla může kolísat od silně fialové až po bezbarvou; rozdíly v barvě nemají žádný vliv na účinnost soupravy. EnVision FLEX Substrate Buffer 20 x 13 ml Pufrový roztok s obsahem peroxidu vodíku a konzervačním činidlem. EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) 9 x 30 ml, 50x koncentrováno Tris/EDTA pufr, ph 9 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) 4 x 1 L, 20x koncentrovaný fyziologický roztok pufrovaný Tris, který obsahuje Tween 20, ph 7,6 (±0,1). EnVision FLEX+, Mouse (LINKER) 10 x 13 ml, k okamžitému použití V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a antimikrobiální činidlo. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.4/11

5 B. Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky Přístroj Dako Autostainer/Autostainer Plus Dako PT Link Dako Proteinase K, Ready-to-Use (je-li potřeba) Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies nebo vhodně naředěné koncentrované primární myší nebo králičí protilátky od výrobce Dako Dako FLEX Ready-to-Use Rabbit nebo Mouse Universal Negative Control nebo jiné vhodné činidlo pro negativní kontrolu pro primární protilátku Nádoby k přístroji Dako Mikroskopická sklíčka, např. FLEX IHC Microscope Slides Běžná laboratorní činidla k odstranění parafínu z parafínových tkáňových řezů Montovací médium (vodné nebo na bázi organického rozpouštědla) a krycí sklíčka C. Volitelná činidla K8004 DM828 K8005 DM829 K8006 DM830 K8007 DM831 K8018 DM826 K8019 DM825 K8022 DM824 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) 3 x 30 ml, 50x koncentrováno Tris/EDTA pufr, ph 9 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) 3 x 30 ml, 50x koncentrováno citrátový pufr, ph 6,1 EnVision FLEX Antibody Diluent 120 ml, k okamžitému použití Tris pufr, ph 7,2 s obsahem 15 mmol/l NaN 3 a protein. EnVision FLEX Wash Buffer (20x) 1 L, 20x koncentrovaný fyziologický roztok pufrovaný Tris, který obsahuje Tween 20, ph 7,6 (±0,1). EnVision FLEX Hematoxylin 10 x 13 ml, k okamžitému použití Vodný roztok hematoxylinu. EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) 3 x 13 ml, k okamžitému použití V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a antimikrobiální činidlo. EnVision FLEX+, Mouse (LINKER) 3 x 13 ml, k okamžitému použití V pufrovém roztoku obsahujícím stabilizující protein a antimikrobiální činidlo. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.5/11

6 Bezpečnostní opatření 1. Určeno pro profesionální uživatele. 2. EnVision FLEX /HRP, EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) a EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) obsahuje materiál živočišného původu a vzhledem k výrobním postupům nelze vyloučit stopy lidského materiálu. Jako u každého výrobku biologického původu je nutno dodržovat řádná bezpečnostní opatření. 3. Nevystavujte EnVision FLEX DAB+ Chromogen nebo EnVision FLEX Substrate Working Solution během procedury silnému světlu. 4. Pro EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) a EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) jsou bezpečnostní listy pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání. 5. Pro EnVision FLEX Wash Buffer (20x) je bezpečnostní list pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání. 6. Pro EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent je bezpečnostní list pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání. 7. EnVision FLEX DAB+ Chromogen obsahuje 1 5 % 3,3 -diaminobenzidin tetrahydrochloridu a je označena: Zdraví škodlivý R40 Podezření na karcinogenní účinky. R43 Může vyvolat senzibilizaci při kontaktu s kůží. R68 Možné nebezpečí nevratných účinků. S35 Tento materiál a jeho nádobu je nutno zlikvidovat bezpečným způsobem. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Základní pravidlo osoby mladší 18 let nesmí s tímto produktem pracovat. Uživatelé musí být řádně proškoleni co se týče správného pracovního postupu, nebezpečných vlastností produktu a nutných bezpečnostních opatření (podle Směrnice EU 94/33/EC). Další informace naleznete v Bezpečnostním listu (MSDS). USA: 3,3 -diaminobenzidin (DAB) může být zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Materiál dráždí oči a pokožku. Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, opláchněte postižené místo vodou a mýdlem. POZNÁMKA: Ačkoliv diaminobenzidin je strukturou příbuzný benzidinu, nebylo hlášeno, že diaminobenzidin má rakovinotvorné vlastnosti. Doporučené metody likvidace jsou uvedeny ve státních a místních předpisech. 8. EnVision FLEX Antibody Diluent (kód K8016) obsahuje azid sodný (NaN 3 ), který je v čisté formě vysoce toxický. Přestože se koncentrace azidu sodného ve výrobku neklasifikuje jako nebezpečná, může reagovat s olovem a mědí v odpadním potrubí a vytvářet vysoce explozivní azidy těchto kovů. Při likvidaci splachujte dostatečným množstvím vody, aby nedocházelo k usazování azidů kovů v potrubí. 9. Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky, aby nedošlo k zasažení očí nebo pokožky. 10. Nespotřebované roztoky je nutno likvidovat v souladu s místními a celostátními předpisy. Skladování Uchovávejte činidla EnVision FLEX a EnVision FLEX+ při 2 8 C. Uchovávejte EnVision FLEX Hematoxylin (kód K8018) při pokojové teplotě v temnu. Nepoužívejte po datu exspirace vytištěném na lahvičce Pokud se činidla skladují za jakýchkoli jiných než uvedených podmínek, musí uživatel tyto podmínky ověřit. Připravený pracovní substrátový roztok Substrate Working Solution se musí skladovat v temnu při 2 8 C a je nutno ho spotřebovat během 5 dnů. Pokud zpozorujete neočekávané zabarvení, které nelze vysvětlit změnami laboratorních postupů a máte podezření, že se jedná o problém s tímto produktem, obraťte se technické služby společnosti Dako ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.6/11

7 Příprava činidel A.1 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (DM828, kód K8004) Před započetím plánovaného barvícího postupu nařeďte dostatečné množství roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. Jestliže se pro předběžné zpracování používá nádrž Dako PT Link, ředění je možné provést vyprázdněním obsahu ampulky s roztokem Target Retrieval Solution (50x) do nádrže Dako PT Link a přidáním destilované nebo deionizované vody až po vyznačenou rysku (ryska plnění). Nepoužitý naředěný roztok lze skladovat jeden měsíc při 2 8 C. Roztoky zlikvidujte, pokud jsou zakalené. Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. A.2 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) (DM829, kód K8005) Před započetím plánovaného barvícího postupu nařeďte dostatečné množství roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. Nepoužitý naředěný roztok lze skladovat jeden měsíc při 2 8 C. Jestliže se pro předběžné zpracování používá nádrž Dako PT Link, ředění je možné provést vyprázdněním obsahu ampulky s roztokem Target Retrieval Solution (50x) do nádrže Dako PT Link a přidáním destilované nebo deionizované vody až po vyznačenou rysku (ryska plnění). Roztoky zlikvidujte, pokud jsou zakalené. Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. A.3 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) (DM831, kód K8007) Před započetím plánovaného barvícího postupu nařeďte dostatečné množství roztoku EnVision FLEX Wash Buffer (20x) v poměru 1:20 destilovanou nebo deionizovanou vodou. Aby se minimalizovala tvorba pěny, provádějte ředění přidáváním koncentrovaného pufru Wash Buffer do předem odměřeného množství destilované nebo deionizované vody. Roztok opatrně promíchávejte, až bude homogenní. Nepoužitý naředěný roztok lze skladovat jeden měsíc při 2 8 C. Roztoky zlikvidujte, pokud jsou zakalené. Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. A.4 EnVision FLEX Substrate Working Solution Roztok EnVision FLEX Substrate Working Solution s obsahem DAB se připraví pečlivým smícháním 1 kapky EnVision FLEX DAB+ Chromogen (DM827) na 1 ml EnVision FLEX Substrate Buffer (DM823). Použít EnVision FLEX Substrate Working Solution během 5 dnů (skladovat v temnu při 2 8 C). Sběr vzorků a příprava Vzorky mohou být tkáňové řezy fixované ve formalínu a zalité v parafínu. Doba fixace závisí na fixačním prostředku a na typu/tloušťce tkáně. Například tkáňové bločky o tloušťce 3 4 mm je potřeba fixovat v neutrálním pufrovaném formalínu po dobu hodin. Optimální tloušťka parafínových řezů je zhruba 4 µm. Vzorky se musí namontovat na mikroskopická sklíčka, např. FLEX IHC Microscope Slides (kód K8020). Řezy je třeba na sklíčka montovat pokud možno bez jakýchkoli záhybů. Příliš mnoho nerovností by mělo dopad na výsledný barevný produkt. POZNÁMKA: Mikroskopická sklíčka musí mít šířku vhodnou pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Popis vhodných mikroskopických sklíček je uveden v Návodu k obsluze k příslušnému přístroji Dako. Parafinové řezy musí být montovány po vyjmutí z předehřáté vodní lázně s obsahem destilované nebo deionizované vody. Vodní lázeň nesmí obsahovat žádné přísady (například želatinu, poly-l-lysin, atd.). Řezy se suší zahříváním, obvykle při teplotě ne vyšší než 60 C na dobu minimálně 60 minut. Pro zajištění dobré přilnavosti řezů ke sklíčkům je důležité nechat z nich před započetím procesu sušení okapat vodu. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.7/11

8 Postup K dosažení optimálních výsledků používají přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus techniky založené na různých principech. Před spuštěním protokolu na přístrojích Dako Autostainer/Autostainer Plus se nejdříve podrobně seznamte s Návodem k obsluze konkrétního přístroje Dako. Za účelem získání rekrodukovatelného vyhledávání epitopu se doporučuje vkládat nosiče sklíček vždy zcela zaplněné. Tím je zajištěna stejná intenzita zahřívání řezů v každém cyklu. A. Postup předběžného zpracování Doporučený postup přípravy vzorků 3-v-1 použito na PT Link: Deparafinaci, rehydrataci a tepelné vyhledávání epitopu (HIER) je možné provádět na tkáňových řezech fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu použitím postupu přípravy 3-v-1: 1. Připravte pracovní roztok naředěním koncentrovaného EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. 2. Naplňte nádrže PT Link dostatečným množstvím (1,5 L) pracovního roztoku, aby byly tkáňové řezy úplně zakryty. 3. Nastavte přístroj PT Link na předehřívání roztoku na 65 C. 4. Ponořte namontované tkáňové řezy fixované ve formalínu a zakryté v parafínu do předem ohřátého roztoku Target Retrieval Solution (pracovního roztoku) v nádržích PT Link a inkubujte po dobu minut při 97 C. Optimální dobu inkubace musí stanovit uživ atel. 5. Ponechejte řezy ochladit v přístroji PT Link na 65 C. 6. Vyjměte každý stojan se sklíčky barvícího automatu z nádrže přístroje PT Link a ihned ho ponořte do nádoby/nádrže (např. stanice PT Link Rinse Station, kód PT109) s naředěným pufrem EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty. 7. Ponechat sklíčka v naředěném pufru EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty po dobu 5 minut. 8. Umístěte sklíčka do přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus a pokračujte barvením. Tkáňové řezy nesmí během zpracování nebo během následného imunohistochemického barvení vyschnout. 9. Po obarvení se doporučuje sklíčka provést dehydrataci, čištění a namontování permanentním médiem. POZNÁMKA: Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. Postup HIER pomocí PT Link: Po odstranění parafínu a hydrataci pufrem (vodou) je potřeba většinu řezů tkání předběžně zpracovat tepelně indukovaným vyhledáváním epitopu (HIER): 1. Připravte pracovní roztok naředěním koncentrovaného EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) v poměru 1:50 destilovanou nebo deionizovanou vodou. 2. Naplňte nádrže PT Link dostatečným množstvím (1,5 L) pracovního roztoku, aby byly tkáňové řezy úplně zakryty. 3. Nastavte přístroj PT Link na předehřívání roztoku na 65 C. 4. Manuálně odstraňte parafín a rehydratujte tkáňové řezy namontované na podkladních sklech. Pro zvýšení přilnavosti řezů tkání ke sklíčku se doporučuje používat potažená podložní skla nebo silanizovaná skla. 5. Ponořit tkáňové řezy při pokojové teplotě do předehřátého roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution (pracovní roztok) a inkubovat po dobu minut při 97 C. Optimální doba inkubace musí být stanovena uživatelem. 6. Ponechejte řezy ochladit v přístroji PT Link na 65 C. 7. Vyjměte každý stojan se sklíčky z nádrže přístroje PT Link a ihned ho ponořte do nádoby/nádrže (např. stanice PT Link Rinse Station, kód PT109) s naředěným pufrem EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.8/11

9 8. Ponechat sklíčka v naředěném pufru EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty po dobu 5 minut. 9. Umístěte sklíčka do přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus a pokračujte barvením. Během předběžného zpracování a během imunohistochemického barvení nesmí řezy vyschnout. 10. Po obarvení je potřeba sklíčka namontovat pomocí vodného nebo permanentního montovacího média. POZNÁMKA: Když se používá společně s PT Link pro předběžné zpracování 3-v-1 je možné naředěný roztok použít 3krát během 5 dní, jestliže je skladován při pokojové teplotě. Postup HIER použitím nádob Coplin: Po odstranění parafínu a hydrataci pufrem (vodou) je potřeba většinu řezů tkání předběžně zpracovat tepelně indukovaným vyhledáváním epitopu (HIER): 1. Vložte nádoby na barvení obsahující naředěný roztok EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) do vodní lázně. 2. Zahřejte vodní lázeň a nádoby naplněné roztokem EnVision FLEX Target Retrieval Solution (pracovní roztok) na C. Zakryjte nádoby víke m, aby se stabilizovala teplota a zamezilo se odpařování. 3. Ponořte řezy vyvážené při pokojové teplotě do předehřátého roztoku EnVision FLEX Epitope Retrieval Solution (pracovní roztok) do nádob na barvení. 4. Přiveďte teplotu vodní lázně a roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution zpět na C. Inkubujte 20 ( ±1) minut při C. 5. Vyjměte celou nádobu se sklíčky z vodní lázně. Nechejte podložní skla zchladnout v roztoku EnVision FLEX Target Retrieval Solution po dobu 20 (±1) minut při pokojové teplotě. 6. Slijte roztok EnVision FLEX Target Retrieval Solution a opláchněte řezy naředěnýcm pufrem EnVision FLEX Wash Buffer (20x) pokojové teploty na dobu 1 5 minut. 7. Umístěte stojan s propláchnutými sklíčky do přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Ihned započněte předem naprogramovaný cyklus barvení. POZNÁMKA: Když se pro postup HIER používají nádoby Coplin, je možné použít naředěný roztok Target Retrieval Solution a naředěný pufr Wash Buffer pouze jedenkrát (pouze na jedno použití). Několik epitopů nesnáší HIER a některé vyžadují enzymatické předběžné zpracování. Další pokyny naleznete v příbalovém letáku k jednotlivým primárním protilátkám výrobce Dako. Tkáňové řezy nesmí během zpracování nebo během následného imunohistochemického barvení vyschnout. Z důvodu vyšší přilnavosti řezů tkání k podložním sklům se doporučuje používat podložní skla FLEX IHC Microscope Slides (kód K8020). B. Postup barvení Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies lze použít s detekčním systémem Dako EnVision FLEX+ a aplikovat na tkáňové řezy fixované ve formalínu, zalité v parafínu. Návod na ředění koncentrovaných primárních protilátek Dako je uveden v příbalovém letáku k jednotlivým koncentrovaných primárním protilátkám. Koncentrované primární protilátky lze ředit pomocí EnVision FLEX Antibody Diluent (DM830, kód K8006). V softwaru přístrojů Autostainer/Autostainer Plus jsou předem naprogramovány kroky barvení a inkubační doby, za použití následujících protokolů: Šablona protokolu: Šablona protokolu: FLEX_200 (200 µl dávkovací objem) nebo FLEX_300 (300 µl dávkovací objem) Automatické programy pro barvící cykly: FLEX (FLEX protokol) FLEX_Mo (FLEX+ Mouse (LINKER) protokol) FLEX_Rb (FLEX+ Rabbit (LINKER) protokol) ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.9/11

10 Doplňkový krok je třeba nastavit na proplachovat pufrem v barvicím cyklu s 10 sklíčky. Barvíte-li v cyklu 10 sklíček, nastavte doplňkový krok na žádný. Tím se zajistí srovnatelné doby promývání. Všechny kroky inkubace by měly probíhat při pokojové teplotě. Další informace v návodu k obsluze příslušného přístroje. Pokud nejsou na používaných přístrojích Dako Autostainer/Autostainer Plus připraveny protokoly, kontaktujte technické služby výrobce Dako. Optimální časy inkubace primární protilátky a EnVision FLEX /HRP závisí na aplikované primární protilátce. Další pokyny naleznete v příbalovém letáku k jednotlivým primárním protilátkám výrobce Dako. Uživatel musí aplikovaný protokol ověřit. Po ukončení barvící procedury je třeba vzorky namontovat. Pro montáž vodným roztokem se doporučují například montovací média Dako Glycergel Mounting Medium, kód C0563 nebo Faramount Aqueous Mounting Medium kód S3025. Kontrola kvality Každý barvicí cyklus musí zahrnovat kontrolní vzorek o kterém je známo, že je pozitivní za účelem zajištění správné účinnosti všech aplikovaných činidel. Pokud se při pozitivních kontrolách neprojeví pozitivní zabarvení, je nutno považovat výsledky testovacích vzorků za neplatné. Aby bylo možno identifikovat nespecifické zabarvení, musí se použít činidla pro negativní kontrolu. Jestliže není možné jednoznačně rozlišit nespecifické zabarvení od specifického zabarvení, je třeba považovat test vzorku za neplatný. Interpretace výsledků Pracovní substrátový roztok s Substrate Working Solution obsahem diaminobenzidinu barví hnědě místa s cílovým antigenem rozpoznané primární protilátkou. Hnědé zabarvení musí být přítomno na vzorku pro pozitivní kontrolu v očekávaném místě cílového antigenu. Je-li přítomno nespecifické zabarvení, objeví se spíše jako difúzní, hnědé zabarvení na sklíčcích zpracovávaných s činidly pro negativní kontrolu. Jádro se kontrastním barvivem hematoxylin zabarví do modra. Omezení 1. Platí pouze pro automatizované přístroje Dako Autostainer. Pokud se provádí manuální barvení, musí uživatel stanovit a ověřit optimální postup, pokud není v příbalové informaci ke konkrétní primární protilátce uvedeno jinak. 2. Používejte pouze tkáňové řezy fixované ve formalínu a zalité v parafínu. Pokud se používají zmrazené řezy, musí uživatel stanovit a ověřit optimální postup, pokud není v příbalové informaci ke konkrétní primární protilátce uvedeno jinak. Změny postupu mohou mít vliv na počet testů provedených pomocí této soupravy. ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.10/11

11 Vysvětlivky k symbolům Katalogové číslo Teplotní rozm ezí Použitelné do In vitro diagnos tick ý zdravotnický prostředek Obsah postačujíc í pro <n> testů Výrobc e Seznam te se s návodem k použití Obsah postačujíc í pro <n> testů Zdraví škodlivé Systémy DAKO EnVision jsou kryty patentem USA 5,543,332 a patentem pro Evropu 594,772. Vyrobeno: Dako North America, Inc. Vyrobeno pro: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark Tel Fax ( ) P03910CZ_01_K8012/ p.11/11

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Pro použití s myšími primárními protilátkami

Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Pro použití s myšími primárními protilátkami Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Pro použití s myšími primárními protilátkami Kód K4006 15 ml Kód K4007 110 ml Použití In vitro diagnostikum. Tento návod platí pro výrobek Dako EnVision + System-HRP. Tento

Více

Praktický kurz Příprava nanočástic metodami syntézy v žížalách, charakterizace - Imunohistochemické barvení

Praktický kurz Příprava nanočástic metodami syntézy v žížalách, charakterizace - Imunohistochemické barvení Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Příprava nanočástic metodami syntézy v žížalách, charakterizace - Imunohistochemické barvení Vyučující: Mgr. Bc. Markéta Komínková Postup imunohistochemického

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Plasma Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888). MIKROBIOLOGIE Veškeré testy jsou prováděny s těmito bakteriálními kmeny: Gramnegativní tyčinkovitá bakterie ESCHERICHIA COLI bakteriální kmen dle ATCC 9637 (CCM 2024). Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 265400, 265400R LIFECODES C3d Detection 24 µl 1200 µl 25 ml 2 x 360 µl

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 265400, 265400R LIFECODES C3d Detection 24 µl 1200 µl 25 ml 2 x 360 µl 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tento bezpečnostní list se týká následujících produktů: VÝROBCE: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue Stamford, CT 06902 USA Telefonní číslo

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem PHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZBEČNOSTNÍ LIST. Přípravek Nebezpečná Konc. N. CE N. CAS Klasifikace Symbol R věty Sorbent Azid sodný 0,05% 247-852-1 26628-22-8 T+; N 28-32-50/53

BEZBEČNOSTNÍ LIST. Přípravek Nebezpečná Konc. N. CE N. CAS Klasifikace Symbol R věty Sorbent Azid sodný 0,05% 247-852-1 26628-22-8 T+; N 28-32-50/53 Strana: 1 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI Komerční název produktu: DBS-300 Sorbent Použití pro In vitro diagnostiku Identifikace společnosti Delta Biologicals S.r.l. *součást IVAX Diagnostics,

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon

Více

ph-elektrody Testo Pokyn pro aplikaci

ph-elektrody Testo Pokyn pro aplikaci ph-elektrody Testo Pokyn pro aplikaci cz 2 Obsah Obsah Popis elektrod...3 Pokyny pro aplikaci...4 Bezpečnostní pokyny...5 Příprava elektrod...6 Kalibrace a měření...7 Skladování elektrod...8 Čištění elektrod...9

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií 2003/07 Becton, Dickinson and Company Číslo dokumentu: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel.: 800.638.8663

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Základem je vazba molekul imunoglobulinů s molekulami antigenů ve tkáni.

Základem je vazba molekul imunoglobulinů s molekulami antigenů ve tkáni. IMUNOHISTOCHEMIE Základem je vazba molekul imunoglobulinů s molekulami antigenů ve tkáni. Jsou techniky, které využívají mono- či polyklonální značené protilátky, kterými lokalizujeme a vizualizujeme příslušné

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Hemaglutinační test Treponema pallidum

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509 AESKULISA Crohn s-check Objednací kód: 3509 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST VOLNÁ VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA 300

BEZPEČNOSTNÍ LIST VOLNÁ VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA 300 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku: Název : Další názvy přípravku: Kód: 107 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA 1 Účel a rozsah Metoda specifikuje podmínky pro stanovení přítomnosti, případně obsahu jednotlivých mykotoxinů metodou

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS)

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS) datum revize: 22. 11. 2011 datum vytvoření: 15. listopadu 2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Wieslab Complement system Screen Katalogové

Více

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ Mithon SVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení kapalin používaných při obrábění kovů. Tento

Více

Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice. 12.-13. května 2010

Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice. 12.-13. května 2010 www.modernibiofyzika.cz Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice

Více

Karta bezpečnostních údajů (EC)1907/2006/(EV)453/2010/(EC)1272/2008(CLP)

Karta bezpečnostních údajů (EC)1907/2006/(EV)453/2010/(EC)1272/2008(CLP) 10/09/2014 Str.: 1 Karta bezpečnostních údajů (EC)1907/2006/(EV)453/2010/(EC)1272/2008(CLP) 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Produkt: 17 ketosteroidy, komponent A Použití: In vitro

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3601

AESKULISA. Objednací kód: 3601 AESKULISA Insulin Objednací kód: 3601 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Společné doplňky. PH plus je přípravek na zvýšení ph bazénové vody ve formě prášku. Dávkování: 10 g/m 3 vody zvýší hodnotu ph o 0,1

Společné doplňky. PH plus je přípravek na zvýšení ph bazénové vody ve formě prášku. Dávkování: 10 g/m 3 vody zvýší hodnotu ph o 0,1 Společné doplňky PH plus je přípravek na zvýšení ph bazénové vody ve formě prášku. Dávkování: 10 g/m 3 vody zvýší hodnotu ph o 0,1 PH minus je přípravek na snížení ph bazénové vody ve formě dobře rozpustných

Více

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Číslo výrobku:

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : L0000089 Použití látky nebo přípravku : Ředidlo pro nátěry Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR: 13.05.2008 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí: 17.01.2008 Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 1. Identifikace přípravku a společnosti Identifikace

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody 1 Obsah

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

anti-c4d (SP91) Rabbit Monoclonal Primary Antibody DOSTUPNOST PŘÍPRAVKU PRINCIPY A POSTUPY DEFINICE SYMBOLŮ URČENÉ POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ

anti-c4d (SP91) Rabbit Monoclonal Primary Antibody DOSTUPNOST PŘÍPRAVKU PRINCIPY A POSTUPY DEFINICE SYMBOLŮ URČENÉ POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ CZ Rev. 0.0 v1 anti-c4d (SP91) Rabbit Monoclonal Primary Antibody DOSTUPNOST PŘÍPRAVKU PRINCIPY A POSTUPY Ventana Katalogové č. Roche Katalogové č. Popis 760-4803 06732364001 Dávkovač na 50 testů DEFINICE

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více