Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín"

Transkript

1 w w w. s u a s. c z č í s l o r o č n í k 1 5 zpravodaj společnosti Arktické zimy lomy ustály, vzrostla ale spotřeba materiálu Unikátní fotografie ze stavby zpracovatelské části ve Vřesové Bezplatné ekonomické poradenství pro zaměstnance Sokolovské uhelné Fotbalisté Baníku mají jasno, jarní část dokončit do šesté příčky Bez větších problémů ustála těžební část Sokolovské uhelné letošní neobvykle dlouhou a tuhou zimu. Nižší teploty a vyšší objem sněhových srážek se ale projevil na spotřebě materiálu počínaje posypy a konče arktickou naftou. více na str. 2 Přinášíme sérii unikátních dobových snímků z výstavby zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové a stručný popis historie výstavby. Letos totiž uplyne rovné půl století od vybudování tohoto jedinečného komplexu. více na str. 3 a 4 Smlouva mezi podnikovými odbory a finančními poradci umožňuje zaměstnancům nechat si zdarma přezkoumat jejich stávající úvěrové smlouvy, pojistky a najít i možnost výhodnějších způsobů refinancování stávajících úvěrů. více na str. 5 Tým přes zimu posiloval hlavně útok a hodlá se i v letošní sezóně udržet bezpečně v první třetině tabulky druhé ligy. Vedení klubu chce usilovat také o postup jednotlivých týmů mládeže do vyšších soutěží. Nábory talentů budou na jaře. více na str let zpracovatelské části ve Vřesové Padesát let od svého vzniku oslaví letos zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové. Její organizační předchůdce, národní podnik Sokolovský revír, Kombinát pro využití hnědého uhlí Vřesová, byl zřízen výnosem ministra paliv k prvnímu dubnu Hlavním impulsem k jeho vybudování byla především snaha co nejefektivněji využít zásoby hnědého uhlí, na kterém bylo tehdejší Československo energeticky závislé. Nešlo ale zdaleka jen o zdejší specifikum. Ve stejné situaci byla například i sousední NDR, Jihoafrická republika nebo Velká Británie, kde vývoj probíhal obdobným směrem. Nešlo ale o historicky první záměr výroby kapalných paliv z uhlí v sokolovském revíru, upozorňuje Vítězslav Keller, který byl jedním z pracovníků podniku, kteří stáli i u zrodu vřesovského kombinátu. Už ve 40. letech minulého století se totiž uvažovalo o jeho zpracování zkapalněním pomocí takzvané technologie Hydriewerk. Tou válečné Německo řešilo chybějící zdroje surovin pro výrobu benzínu, které nahrazovalo právě uhlím. K realizaci záměru ale nikdy nedošlo. Otázka co nejefektivnějšího využití uhlí tak znovu vyvstala krátce po válce v souvislosti s řešením rozvoje východní části revíru, a následnou otvírkou lomu Jiří ve Vintířově. Vytěžené uhlí zde totiž vykazovalo průměrný obsah vody na úrovni 42 procent a mělo kolem 22 procent popela. Výsledkem byly neúměrně vysoké náklady na přepravu balastních složek na delší vzdálenosti při výhřevnosti dobývaného uhlí na úrovni 12,28 MJ na kilogram. Jako východisko se tak jevila možnost jeho dalšího zpracování přímo v místě. V podmínkách sokolovského revíru však šlo také o překonání tehdejších rigidních organizačních schémat, která na úrovni státu přísně oddělovala těžbu a úpravu tuhých paliv od výroby tepla a elektrické energie, popisuje situaci na počátku 50. let Keller. Přesto nakonec převládlo ekonomické hledisko a zrodila se koncepce dvou zpracovatelských center v revíru. První, navázané na západní část revíru v Tisové, a druhé ve Vintířově. To mělo vedle třídírny a drtírny zahrnovat také teplárnu. Nicméně vzhledem ke klimatickým podmínkám a k uvažované ochraně lázní Karlovy Vary před nežádoucími účinky rozhodli projektanti přemístit stavbu severněji do Vřesové, vysvětluje Petr Beran z podnikového archivu Sokolovské uhelné počátky kombinátu ve Vřesové. V roce 1958 tak byl schválen úvodní projekt první etapy výstavby a o dva roky později došlo na založení nového podniku. Ten pokračování na straně 3 Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín V těchto dnech už se do Vřesové naváží komponenty pro generální opravu turbogenerátoru TG1 v tamní teplárně V květnu odstartuje generální oprava třetí z celkových čtyř parních turbín elektrárny a teplárny společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové. Ta je rozsahem prací i finančními náklady jednou z největších akcí svého druhu ve firmě za poslední roky. Firma do ní vloží souhrnně kolem 450 milionů korun. Generální opravy mají za cíl zajistit životnost technologie tak, abychom ji mohli provozovat až do doby předpokládaného vyuhlení ložiska, říká vedoucí teplárny Vilém Bauer. Současně budou probíhat modernizace vybraných částí technologie, které povedou ke snížení vibrací turbíny a snížení počtu jejích výpadků. Protože letos nepočítá zpracovatelská část s odstávkou, budou veškeré práce na odstavené turbíně probíhat za plného provozu dalších částí teplárny. Zbývající tři turbíny pak budou zvýšeným výkonem nahrazovat výpadek výroby odstavené turbíny. Naštěstí v jarních a letních měsících je nižší odběr elektrické energie než v zimě, takže v tomto směru neočekáváme žádné problémy, konstatuje vedoucí teplárny. Naopak organizačně bude letošní oprava velmi náročná. Zatímco při opravách turbín TG2 a 4 se velká část součástí kvůli velkému opotřebení měnila na místě, letos se některé díly, pokud to umožní jejich technický stav, budou z Vřesové odvážet do Brna na důkladnou kontrolu. Ta je zapotřebí, protože soustrojí ročně naběhá více než osm tisíc provozních hodin ve velmi náročných podmínkách, a jednotlivé díly turbíny jsou vystaveny přehřáté páře o teplotě 545 stupňů Celsia a tlaku kolem 13,5 MPa. Po případné opravě by pak díly měly vydržet provoz další nejméně čtyři roky, dodává Bauer. Turbíny osazené v teplárně pochází z produkce bývalé 1. Brněnské strojírny, každá o jmenovitém výkonu 55 MW, a byly ve Vřesové instalovány v letech 1966 až Ačkoliv procházely průběžnými opravami, mají dnes za sebou až 280 tisíc provozních hodin, což je dostává na hranici technické životnosti. Zakázku na opravu zařízení získala společnost Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o., Brno, nástupnická organizace původního výrobce. Ta zahájila postupnou generální opravu a modernizaci všech turbín v roce 2008, její úplné dokončení je plánováno na podzim roku s t r.

2 Z n a š í s p o l e č n o s t i w w w. s u a s. c z Arktické zimy lomy ustály bez potíží Díky nedávné rekonstrukci pracovaly rozmrazovací tunely ve Vřesové, i přes vysokou zátěž, bez problémů Letošní chladné počasí se projevilo především na spotřebě zimního materiálu v provozech Sokolovské uhelné. Výrazně nižší teploty a sněhové srážky, které vydržely v regionu v souvislé pokrývce, s malou přestávkou, od ledna až do března. Takový byl průběh letošní zimy. Dopadům klimatických vlivů se tak nevyhnuly ani těžební provozy Sokolovské uhelné. Naštěstí se neprojevily žádné výrazné nedostatky nebo neřešitelné problémy, říká Jiří Milt, vedoucí technolog sekce Koordinace a řízení výroby úseku Výrobního ředitele Sokolovské uhelné. A to i přesto, že na konci ledna a v polovině února Špičková technika může pomoci zachraňovat životy nejen v provozech Sokolovské uhelné, ale i v širokém okolí. Zbrusu nový sanitní vůz uvedli do provozu počátkem března pracovníci Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná ve Vřesové. Nový Volkswagen s pořizovací cenou přes 1,5 milionu korun lomy čelily sněhové kalamitě, nebo opakovaným teplotám hluboko pod bodem mrazu. Ty dokonce plných 37 dní nestouply nad -5 Celsia a nejnižší hodnota byla naměřena 19. prosince, kdy mráz dosáhl hodnoty -18,5 stupně. Asi největší problémy tak působilo namrzání uhelných souprav, které přepravují uhlí z našich nakládacích stanic do elektrárny v Tisové, popisuje situaci Milt. Oba rozmrazovací tunely, které firma provozuje ve Vřesové tak letos jely doslova na plný výkon, a stejně tak bylo využíváno mechanické čištění Falls v Citicích, které významně snižuje riziko namrzání vagónů. I když většina opatření probíhala v již zaběhlém schématu přípravy, kam patří například nahrazování panelů v kolejových přejezdech pískem, letošní zima se neobešla bez mimořádné výpomoci v těžebních provozech. S úklidem sněhu na pásových dopravnících nebo násypkách tak muselo pomáhat až dvacet pracovníků Závodní báňské záchranné stanice a koncem ledna dokonce na těžbě museli vypomáhat i pracovníci z odstaveného technologického celku 2/1 sekce Skrývka. Stejně jako v jiných místech republiky se ale i v provozech Sokolovské uhelné začal v závěru zimy projevovat nedostatek posypové soli. Nicméně jsme jinak nezaznamenali žádné větší problémy a podařilo se postupovat přesně podle plánu údržby chodníků i komunikací, dodává Milt s tím, že nejvýrazněji se tak letošní zima projevila hlavně ve spotřebě materiálu. Od počátku zimy se tak do konce února v provozu spotřebovalo téměř 120 tisíc tun posypové soli, více než sto tisíc litrů leteckého petroleje nebo téměř 26 tisíc kilogramů absodanu, který se používá na zamezení prokluzů pásových dopravníků, nebo téměř 1400 litrů arktické kapaliny do odstřikovačů automobilů. Hospodaření společnosti letos ovlivní hlavně propad cen elektřiny Složitá bude situace i v těžební části. Divize Jiří musí nahradit snížení těžby sousední Družby kvůli loňskému skluzu vnitřní výsypky. Nesnadných dvanáct měsíců. Takový bude rok 2010 pro Sokolovskou uhelnou. Vyplývá to z podnikatelského záměru firmy na nadcházející období. Negativně ho ovlivní změna těžebních poměrů mezi jednotlivými lomy i situace na energetickém trhu. V důsledku toho výrazně poklesne plánovaný zisk společnosti po zdanění na 950 milionů korun. Základní výrobní i prodejní ukazatele podnikatelského záměru pro rok 2010 jsou sice uvažovány v přibližně shodných úrovních skutečnosti loňského roku, zásadní rozdíl však bude u těžby uhlí a tržeb za elektrickou energii, říká Karel Kotous z úseku ekonomického ředitele společnosti. Plán těžby uhlí je sice shodný s rokem 2009 na úrovni 8,6 milionu tun, ale kvůli loňskému sesuvu vnitřní výsypky na demarkaci obou lomů společnosti došlo k dočasné blokaci části zásob na Družbě. Její snížení těžby z loňských 1,6 na 0,7 milionu tun bude muset nahradit zvýšením těžby sousední Jiří, což s sebou pochopitelně přináší řadu komplikací. Nejvýrazněji se však na hospodářském výsledku letošního roku projeví meziroční propad cen elektrické energie. Zatímco loni se, díky dlouhodobým kontraktům společnosti, negativní vývoj na evropském trhu Sokolovské uhelné téměř nedotkl, letos i ona pocítí snížení poptávky po energii. S ní totiž souvisí i pokles výkupních cen na energetickém trhu, upozorňuje Kotous s tím, že tento propad se v hospodaření společnosti projeví meziročním snížením tvorby zisku o více než jednu miliardu korun. Současně dojde k výraznému, více než dvanáctiprocentnímu, zhoršení produktivity práce. Rok 2010 bude pro Sokolovskou uhelnou zlomový také v oblasti výroby a prodeje briket. Tato komodita má po více než 40 letech své dny sečteny, a její produkce skončí v 2. pololetí letošního roku. Hlavními důvody pro toto rozhodnutí je jak pokles poptávky po tomto palivu, tak i nedostatek briketovatelného uhlí. Do provozu však bude uvedena nová technologie na výrobu multiprachu, která na výrobu briket časově a částečně i technologicky naváže, doplňuje Kotous. V oblasti oprav a údržby se připravují významné akce zejména na divizích Družba a Zpracování. Na prvně jmenované se jedná o dvě generální opravy velkostrojů KU 300 a pokračující sérii generálek elektrických lokomotiv a LH vozů. Na divizi Zpracování pak proběhnou kromě jiných generální opravy parní turbíny TG 1 a kotle K1. Na investiční výdaje je v PZ 2010 uvažováno s částkou téměř 1 mld. Kč. Kromě výše uvedené výstavby zařízení na výrobu multiprachu se převážná část výdajů týká akcí, jejichž realizace je vyvolána nutností obnovy stávajícího a tedy dožívajícího zařízení, postupem těžby na obou lomech, či zvýšením ekologičnosti provozů Sokolovské uhelné. Z výše uvedených aspektů je zřejmé, že rok 2010 nebude pro Sokolovskou uhelnou jednoduchý. Přesto je Podnikatelský záměr 2010 sestaven tak, aby společnost plnila řádně všechny své závazky, a to jak vůči svým zaměstnancům, tak i vůči podnikatelskému okolí, správním orgánům, samosprávě a podobně, dodává Kotous. V oblasti zaměstnanosti se tedy, ani přes výrazné snížení zisku společnosti, neuvažuje s žádným hromadným propouštěním. Na druhou stranu bude pokračovat takzvaný stop-stav. Nově se tedy budou selektivně přijímat jednotliví uchazeči o zaměstnání pouze na vybrané, zejména specializované, profese. Průměrný stav by se tak v roce 2010 měl pohybovat kolem 4,5 tisíce zaměstnanců. Pro letošní rok se uvažuje v souladu s výsledky kolektivního vyjednávání s meziročním nárůstem průměrného měsíčního výdělku proti sjednané výši pro rok 2009 o čtyři procenta. Ten tak dosáhne úrovně Kč. Navzdory všem nepříznivým okolnostem, kterým bude muset Sokolovská uhelná v roce 2010 čelit, zůstává i nadále naprosto neměnné vědomí její společenské odpovědnosti nejen v rámci nejbližšího okolí, ale i celého regionu. Aktivity, které byly v této souvislosti v minulosti nastartovány, tak budou kontinuálně pokračovat. je vybaven nejnovější technikou, která má pomoci hasičům při výjezdech. Jde v podstatě o identický stroj, jaký používají běžné záchranné služby v civilním provozu, říká velitel hasičů Herbert Weiss s tím, že kromě standardního vnitřního vybavení lehátkem nebo páteřními nosítky má nová sanita také schodolez, který umožní lepší transport pacienta v budovách, a především automatický defibrilátor a špičkovou autopulsní masážní desku pro neinvazivní podporu srdeční masáže. Za normálních okolností totiž musí být pacient při provádění srdeční masáže na místě. Při použití této desky ho ale lze zároveň transportovat na lehátku, vysvětluje výhody nové techniky Weiss. Pracovního jubilea v dubnu 2010 dosahují 20 let Kaplan Jaroslav Divize Zpracování 25 let Brizgalová Soňa Divize Družba Choc Miroslav Divize Jiří Lichner Jaroslav Divize Služby Mlynarská Květa Divize Družba Nová Jarmila Úsek výrobního ředitele Paprštein Pavel Divize Družba Petr Jiří Divize Družba Tomeš Miroslav Divize Zpracování Udržalová Božena Divize Jiří 30 let Brumlíková Zdeňka Úsek výrobního ředitele Čekan Jan Divize Družba Kotek Jan Divize Družba Lízner Přemysl Divize Zpracování Nožka Josef Divize Družba Vaca Pavel Divize Služby Vajay Štěpán Divize Jiří 35 let Dudík Jiří Divize Služby Fehér Zdeněk Divize Družba Gežo Stanislav Divize Jiří Homolová Helena Divize Zpracování Ilčík Petr Divize Jiří Jirát Vladimír Divize Zpracování Milt Jiří Úsek výrobního ředitele Nechutný Karel Divize Služby Třešňák Radovan Odbory Vejrosta Jaroslav Divize Jiří 40 let Kalamár František Divize Jiří Šrut Jan Divize Jiří Všem jmenovaným přeje vedení Sokolovské uhelné, právní nástupce a. s., mnoho zdraví, osobní spokojenosti a vyjadřuje poděkování za dlouholetou práci ve společnosti. Uzávěrka dat Procento absence pro nemoc a úrazy z fondu pracovní doby za leden až únor 2010 ve srovnání se stejným obdobím let 2008 a 2009 Předpoklad pro rok ,4 % 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 4,45 % ,91 % ,88 % Výroba el. energie za únor 2010 V únoru vyrobila teplárna 148,0 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala 175,8 tisíc MWh elektrické energie. Celkem bylo v únoru vyrobeno 323,8 tisíc MWh elektrické energie. Těžba uhlí za únor 2010 Na velkolomu Jiří bylo v únoru vytěženo 727,9 tisíc tun uhlí, na divizi Družba to bylo 124,5 tisíc tun uhlí. Celková těžba za obě divize činila v únoru 852,4 tisíc tun uhlí. Podnikoví hasiči dostali novou sanitu Sanita nebude zdaleka ale sloužit jen při zásazích podnikových hasičů v provozech Sokolovské uhelné. Z jejich celkových pěti desítek výjezdů ročně totiž část probíhá také v okolních obcích, například v rámci pomoci při autonehodách. Mnohdy pak při výjezdech jednotka využívá také druhý ze svých sanitních strojů, který je uzpůsoben pro zásahy v terénu. V současné době všech 36 příslušníků sboru prochází proškolením na práci s novou technikou. Po jejich absolvování pak budou moci plně využít nové přístroje pro záchranu lidských životů ve všech směnách. Nová sanita, kterou získali hasiči ve Vřesové, je vybavena také automatickým defibrilátorem s t r. 2

3 Z n a š í s p o l e č n o s t i 50 let zpracovatelské části ve Vřesové Celkový pohled na zpracovatelskou část Sokolovské uhelné ve Vřesové v roce 2002 Foto na straně 3 a 4 podnikový archiv SU, dvakrát soukromý archiv Vítěslava Kellera pokračování ze strany 1 měl zajistit výstavbu kombinátu, připravit jeho provoz i následně zahájit výrobu. Jeho prvním ředitelem se stal Antonín Koldínský. Cílovým datumem pak byl konec září Budování kombinátu se ale setkávalo s celou řadou obtíží, poukazuje Beran na situaci počátkem šedesátých let. Projekt tak již od počátku nabíral výrazný skluz, především v důsledku vysokého počtu budovaných průmyslových i jiných staveb v tehdejším Československu. Chyběly tak projekční kapacity, hlavně při zpracování prováděcí dokumentace, a k dalším prodlevám přispěla i různá direktivní omezení preference samotné stavby, ke kterým docházelo i přesto, že Vřesová byla druhou největší investicí té doby, hned po výstavbě Východoslovenských železáren v Košicích. Navíc záhy dochází i ke změnám ve vedení kombinátu, kam nastupuje Jaroslav Jiskra. Ani on ale nedosáhne na původně stanovené termíny. A tak se teprve v roce 1965 otevírá první část kombinátu, kterou je drtírna uhlí. Za ní následuje o rok později briketárna a se čtyřletým zpožděním je v roce 1969 uvedena do provozu také tlaková plynárna. Samotné spouštění nové teplárny pak skončí až v roce Přesná výše celkových nákladů na výstavbu kombinátu není známa, ale podle některých údajů se pohybovala na úrovni 2,4 miliardy tehdejších korun. Přestože byl komplex ve Vřesové největším svého druhu v republice a disponoval na svou dobu nejlepší dostupnou technologií, ekonomika podniku tomu nijak nenasvědčovala. Za celou dobu své existence se podniku nepodařilo vykázat zisk, říká archivář. Jak vyplývá z dobových dokumentů, jen v roce 1971 podnik plánoval ztrátu téměř 35 milionů korun, a o tři roky později se již skutečná výše deficitu vyšplhala nad hranici 66 milionů. Příčinou byla především tehdejší centrálně řízená ekonomika státu. Podnik totiž nakupoval potřebné uhlí za velkoobchodní ceny, ale prodejní ceny, hlavně svítiplynu, nestačily ani na krytí výrobních nákladů, potvrzuje Beran. Provoz podniku tak víceméně zajišťovaly Blíže nedatovaný poválečný snímek dnes již neexistujícího hostince ve Vřesové dotace státu, daňové úlevy nebo dotace ředitelství Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov. Kombinát v té době produkoval vedle svítiplynu, kterým pokrývala plných třicet procent celkové spotřeby státu, také tepelnou a elektrickou energii, energetické uhlí, a vedlejší chemické produkty jako je surový dehet, benzín, fenol, čpavek nebo dusík. Jeho briketárna byla pak největší v zemi s roční produkcí více než 700 tisíc tun briket. pokračování na straně 4 Zpracovatelská část ve Vřesové byla jedním z největších výrobců svítiplynu v Československu. Pokrývala plnou jednu třetinu spotřeby celého státu až do doby, kdy svítiplyn nahradil plyn zemní Dnes již neexistující dům čp. 92 ve Vřesové Mapa z roku 1842 s dnes již neexistující historickou částí obce Vřesová s t r. 3

4 Z n a š í s p o l e č n o s t i w w w. s u a s. c z 50 let zpracovatelské části ve Vřesové Přípravné terénní práce Snímek staveniště budoucí briketárny ve Vřesové Pohled na budoucí areál zpracovatelské části pokračování ze strany 3 Už od počátku ale Vřesovou nestíhaly jen problémy s výstavbou a vyrovnanou ekonomikou. Provoz kombinátu měl totiž také velmi výrazný vliv na životní prostředí v regionu. A i když vedení podniku postupně snižovalo objemy úniků uhelného prachu do ovzduší nebo vypouštění znečištěných vod, největším problémem zůstávaly exhalace kysličníku siřičitého a dalších plynů. Charakteristický zápach, vznikající hlavně při najíždění provozu nebo během různých poruch, pak byl cítit na desítky kilometrů daleko. Kromě toho se podnik potýkal také s vysokou mírou fluktuace, ke které do jisté míry přispívaly jak pracovní podmínky, tak poměrně nízký věkový průměr zaměstnanců, který při téměř třech tisících pracovníků činil pouhých třicet let. Stabilizaci provozů tak do jisté míry musely řešit různé náborové akce v jiných částech tehdejšího Československa, v návaznosti na rozsáhlou bytovou výstavbu v okolních městech, kde část bytového fondu byla určena právě pro pracovníky dolů a kombinátu. Formální existence kombinátu skončila v roce 1974, kdy byl rozhodnutím ministra paliv a energetiky podnik zrušen, a k 1. lednu následujícího roku přešel jeho veškerý majetek pod nově zřízenou organizaci Hnědouhelné doly a briketárny, koncern, Sokolov. Díky tomuto zásadnímu kroku tak došlo ke sloučení těžební a zpracovatelské části, a následnému vzniku Palivového kombinátu 25. únor Vřesová. V průběhu druhé poloviny 70. a následných 80. let prošel kombinát celou řadou organizačních i technologických změn. K těm méně viditelným, ale pro další rozvoj kombinátu přelomovým, patřilo v roce 1975 dokončení druhé etapy studie o vlivu činnosti podniku na životní prostředí. V průběhu 80. let pak začala být v provozech zaváděna výpočetní technika. Skutečným milníkem v historii celého výrobního komplexu bylo v roce 1993 zahájení příprav na založení Sokolovské uhelné, jejíž součástí se o rok později kombinát stal. V roce 1996 pak byla ve Vřesové definitivně zastavena výroba svítiplynu, a tlaková plynárna přešla na produkci takzvaného energoplynu pro potřeby nově vybudované paroplynové elektrárny. Druhá polovina devadesátých let a počátek nového tisíciletí pro kombinát, nově označovaný jako zpracovatelská část, znamenal období masivních investic jak v oblasti výrobní technologie, tak v oblasti snižování dopadů jeho provozu na životní prostředí. Výsledkem takto vynaložených miliard korun je například to, že se emise oxidu siřičitého do roku 2008, v porovnání s rokem 1998, snížily o osmdesát procent. A to i přesto, že uhelná vsázka do zpracovatelské části vzrostla o třicet procent. Vřesová dnes disponuje také zcela uzavřeným výrobním cyklem, který minimalizuje riziko možnosti úniku chemických látek. Provozy dnes jsou vybaveny nejmodernějšími řídicími systémy a vedle těch historických v areálu vyrostly také zcela nové technologie. V roce 2005 zde například byla uvedena do provozu nová kyslíkárna, nebo o čtyři roky později unikátní technologie štěpení vedlejších chemických produktů VVKP. Zpracovatelskou část v roce 1966 navštívil také tehdejší prezident Antonín Novotný Snímek z výstavby nové vlečky, pravděpodobně z první poloviny 60. let Výstavbě nové zpracovatelské části musel ustoupit i tento statek s t r.

5 Z n a š í s p o l e č n o s t i Zajímavé personální údaje za rok 2009 Posun vagónů na vlečce ve zpracovatelské části ve Vřesové Finanční poradenství zdarma V naší společnosti probíhá velké množství procesů a jevů. S jejich souhrnem jste na stránkách Zpravodaje pravidelně seznamováni v informacích o hospodaření společnosti. Tam se informace z personální oblasti zaměřují na vývoj stavu zaměstnanců, průměrnou mzdu, produktivitu práce a sociální fond. Z připravované roční zprávy o personální činnosti, která se kromě výše uvedených oblastí zabývá i celou řadou dalších jevů souvisejících se zaměstnanci společnosti, vyjímáme Víte například, že v roce 2009: zaměstnávala společnost v průměru 4582 zaměstnanců (meziroční pokles o 93) přijala společnost do pracovního poměru 52 zaměstnanců, naproti tomu pracovní poměr ukončilo 238 zaměstnanců, z toho odešlo 153 do důchodů, 2 pro nadbytečnost, 8 uplynutím sjednané doby, 4 pro porušení právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a 66 zaměstnanců odešlo z vlastního popudu přijala společnost do pracovního poměru 9 uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadů práce a 22 absolventů škol všechny z ISŠTE činil průměrný věk nových zaměstnanců v den nástupu 27,54 roku a byl o 6,68 roku nižší než v roce 2007 zaměstnávala společnost průměrně 77,17 osob se změněnou pracovní schopností a odebrala zboží a služeb za 22,6 mil. korun od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se změněnou pracovní schopností bylo 11 zaměstnanců převedeno mezi vedoucí zaměstnance prošlo vzdělávacími akcemi celkem 6934 vlastních zaměstnanců a 1523 externích účastníků se zúčastnilo vzdělávacích akcí pořádaných společností poskytla společnost psychologické poradenství 76 zaměstnancům a právní konzultace 305 zaměstnancům zaměstnanci společnosti onemocněli 1225x (v roce 2008 to bylo 1169x), z toho 4 zaměstnanci onemocněli více než 4x (v roce 2008 to byli 2 zaměstnanci) bylo dlouhodobě nemocných (tj. souvisle více než půl roku) v průměru 28 zaměstnanců (v roce ,5). Pracovní neschopnost nemělo vykázánu vůbec 3577 zaměstnanců (v roce 2008 to bylo 3593) činila absence pro nemocnost 3,35 % fondu pracovní doby a snížila se meziročně o 0,87 % došlo ve společnosti k 1,24 pracovním úrazům na 100 zaměstnanců, což je o 0,09 méně než v roce 2008 byl jeden personalista schopen postarat se o 109 ostatních zaměstnanců závodní stravování společnosti je od pololetí 2007 provozováno dceřinou společností SOKOREST, s. r. o. Za rok 2009 se vyrobilo pro vlastní zaměstnance jídel. Pro důchodce to bylo jídel, tj. o 2579 méně než v roce Pro cizí strávníky jídel, což v porovnání s rokem 2008 bylo méně o 8096 jídel zaměstnanci mohli na zaměstnaneckou kartu bez hotovosti nakupovat ve výdejnách závodního stravování zboží v tzv. doplňkovém prodeji ve výši 4000 Kč měsíčně společnost projednala odškodnění 54 registrovaných pracovních úrazů, průměrné odškodnění představovalo 95,6 % ztráty na výdělku bylo ze zisku společnosti přiděleno do sociálního fondu 30 mil. Kč, z těchto prostředků a z rezervy roku 2008 bylo použito na osobní účty 21,7 mil. Kč, 3 mil. Kč na rekreaci dětí, 7,365 mil. Kč na kulturní a výchovnou činnost zaměst- nanců, jejich rodinných příslušníků a důchodců, na sociální výpomoci pak 0,292 mil. Kč vyčerpali zaměstnanci z osobních účtů sociálního fondu nepeněžní formou 20,005 mil. Kč, z uvedeného objemu prostředků využili zaměstnanci 53,6 % na závodní stravování, 17,5 % na rekreaci, 17,1 % na zdravotní péči, 7,3 % na kulturní a sportovní činnost, 3,6 % na penzijní připojištění a 0,9 % na vzdělávání byl zaměstnancům vyplácen měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč, celkem bylo penzijním fondům poukázáno 24,561 mil. Kč. Víte, že na konci roku 2009: mělo 4507 zaměstnanců a 1218 bývalých zaměstnanců (důchodců) vydánu zaměstnaneckou kartu na odběr stravy v síti závodních restaurací pracovalo v ranních směnách 2083 zaměstnanců (meziroční pokles o 161 zaměstnanců) a ve směnovém provozu 2428 zaměstnanců (meziroční pokles o 21 zaměstnanců) společnost zaměstnávala 4511 zaměstnanců, z toho 3944 bydlících v okrese Sokolov, 549 v okrese Karlovy Vary a 18 v okrese Cheb společnost zaměstnávala 2,63 % ekonomicky činného obyvatelstva Karlovarského kraje, z toho 8,187 % obyvatelstva okresu Sokolov, 0,80 % obyvatelstva okresu K. Vary a 0,03 % okresu Cheb se o práci v okrese Sokolov ucházelo 6404 občanů a pouze u 40 byla společnost posledním zaměstnavatelem, což činí 0,6 % uchazečů. To samozřejmě neznamená, že všichni byli propuštěni, protože řada z nich odešla z vlastního popudu nebo pro ztrátu zdravotní způsobilosti průměrný věk zaměstnanců společnosti byl 44,84 roku (v roce ,61), průměrná doba zaměstnání u společnosti činila 18,38 let (v roce ,01) mělo 181 zaměstnanců vysokoškolské vzdělání, 1019 středoškolské vzdělání, 2703 zaměstnanců bylo vyučeno a 608 mělo základní vzdělání dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců společnosti Kč a meziročně vzrostla o 2073 Kč bylo očkováno proti klíšťové encefalitidě 1688 zaměstnanců, z toho nově přihlášených bylo 377 zaměstnanců. Celkem bylo na klíšťovou encefalitidu aplikováno 2100 vakcín. Proti chřipce bylo očkováno 951 zaměstnanců. Očkování zajistila společnost v ordinacích závodních lékařů vynaložila společnost na zdravotní péči zaměstnanců tis. Kč, což bylo o 50 tis. Kč méně než v roce 2008 využívalo možnost příspěvku na penzijní připojištění 90,8 % zaměstnanců, kteří měli uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění u 10 penzijních fondů sdružených v asociaci penzijních fondů ČR. Zpracoval personální úsek březen 2010 Špatné smlouvy, ať jde o úvěry nebo pojistky, se mohou v důsledku výrazně prodražit a skončit i exekucí V řadách zaměstnanců jsme na konci loňského roku zaznamenali 190 případů exekucí. Těmto zaměstnancům byla nařízena exekuce příjmů z titulu 227 pohledávek. Někteří z nich mají tedy exekucí více. Přestože je naše společnost na čelním místě ve výši průměrného výdělku v kraji, dostává se 4,2 % zaměstnanců do finanční situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Proto Sdružení odborových organizací uzavřelo smlouvu s finančními konzultanty, jejichž článek Vám přinášíme. Víme, že každý je odborníkem na něco někdo rozumí elektrice, jiný je odborník v laboratoři, jiný v kanceláři. My jsme odborníky přes finance, finanční produkty, finanční plánování... prostě přes nezávislé finanční poradenství. V měsíci březnu jsme se opět prezentovaly v prostorách jídelen na provozech Jiří a Vřesová. Tato opakovaná akce měla sloužit k tomu, aby si zaměstnanci SU, a. s., připomněli, že je v platnosti smlouva, která umožňuje zaměstnancům SU využívat bezplatně služeb nezávislých finančních poradců paní Štěpánky Klimentové a Anny Gárské. Tato smlouva funguje od března Mnozí zaměstnanci již našich služeb využili. Nejčastější situací, kterou jsme řešily, bylo refinancování nevýhodných úvěrů. Zjistily jsme, že určité procento zaměstnanců postihly exekuce. Dalších pár procent tuto hrozbu očekává a řešit teprve začíná. Na vině jsou nevýhodné úvěry, špatné či žádné krytí a nepříznivá životní situace. Všechny klienty, kteří se na nás obrátili, jsme nakonec vyřešily a jejich situace se stala únosná. Dalším významným faktorem, který jsme řešily, byly životní pojistky. Setkaly jsme se s tím, že klienty nikdy nikdo neprovedl tím, co mají ve své pojistce. Lidé platí v domnění, že mají dostatečné krytí rizik. Ve skutečnosti by v případě problémů často od pojišťovny měli krácené plnění nebo žádné. A to ne z důvodu neserióznosti pojišťovny, ale z důvodu špatně nastavené pojistky. I toto jsme vždy napravily a vylepšily. Pro zajímavost a konkrétněji řešily jsme klienta, který platil měsíčně 1700 Kč za životní pojistku, která jej nechránila vůbec na nic. Pomáhaly jsme klientům, kteří měli životní pojistku pouze na spoření a na smrt. Vůbec neřešila, že by klient mohl utrpět úraz nebo dlouhodobou pracovní neschopnost. Pouhá nemocenská málo komu stačí pokrýt povinné náklady a platby úvěrů. Přitom stačí tak málo... Dalším několika lidem pojistky vůbec neřešily jejich profesi, tj. rizikovost. V případě pojistné události by bývali neměli žádné plnění. A mohly bychom pokračovat... Setkaly jsme se s předraženým povinným ručením, podpojištěním majetku. I toto jsme byly schopny přepracovat do odpovídající podoby. Upravovaly jsme penzijní připojištění, zefektivňovaly stavební spoření. Radily jsme, jak mít nastavené bankovní účty, jak již tady ušetřit stokoruny měsíčně za vedení účtu. Každé rodině, která se nám svěřila do rukou, jsme měsíčně ušetřily stokoruny až tisícikoruny tím, že jsme byly schopny, díky naší nezávislosti, najít optimální řešení a vše zefektivnit, vylepšit. Kromě toho jsme všem ušetřily spoustu času se stáním u přepážek, mapováním finančního trhu a s řešením různých problematických finančních záležitostí. O své klienty se dlouhodobě staráme v rámci servisu. Jsme po ruce, když klient potřebuje. To je dobrý důvod vyzkoušet si tuto službu. Na místě je zmínit i to, že v rámci servisu neseme lidem informace zvenku. Například víte jak se Vás osobně dotkne důchodová reforma? Naše nezávislost garantuje řešení na míru každému. Je to stejné jako u lékaře vstupní prohlídka, stanovení diagnózy, recept s kontrolou užívání a pak následná prevence. Doufáme, že po přečtení tohoto příspěvku získáte odvahu zavolat a vyzkoušet si naši práci. Zeptejte se svých spokojených kolegů. I oni měli dvě možnosti. Buď zpracované poradenství přijmout, nebo ne. Ale kdo nevyzkouší, ten nemůže posoudit. My Vás k tomuto kroku chceme povzbudit. Víme, že budete spokojeni. Více informací najdete na webových stránkách: Těšíme se na spolupráci s Vámi. Vaše finanční poradkyně Anna Gárská a Štěpánka Klimentová Auditoři ověřovali hospodaření Auditem hospodaření prošly v průběhu února a března hospodářské výsledky společnosti Sokolovská uhelná za rok Údaje ověřovali i letos pracovníci renomované auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. Výsledky provedeného auditu by měly být známy v průběhu měsíce dubna. Na snímku je tým auditorů spolu s N. Levandovskou, vedoucí oddělení daní a majetku v sekci Účetnictví s t r. 5

6 ž i v o t k o l e m n á s w w w. s u a s. c z Lyžaři vyjeli na přejezd Krušných hor Z Kraslic letos vyrazila téměř stovka milovníků běžek Již desítky let vyráží milovníci turistiky a běžeckého lyžování každou zimu napříč hřebeny nejdelšího pohoří v kraji. Letošní 41. ročník Lyžařského přejezdu Krušných hor jich opět přilákal několik desítek. Startovalo se z Kraslic celkem ve třech skupinách, kdy nejkratší trasa první skupiny měřila Fotbalisté baníku míří do jarní části soutěže s jasným cílem Sokolovský A tým mužů posiluje v útoku. Na konci sezóny chce s jistotou kotvit v první třetině tabulky. S posílenou útočnou sestavou nastupuje do jarní části fotbalové druhé ligy FK Baník Sokolov. Ten má před sebou jasný cíl, kterému podřídil i ostatní změny kádru, ke kterým došlo během zimní pauzy. Chceme zakončit sezónu někde kolem šestého místa, říká šéf klubu Pavel Makoň s tím, že pokud by se podařilo udržet čtvrté místo, na kterém tým zimoval, osobně by to považoval za vynikající výsledek. Baník se totiž v uplynulých letech potýkal s celou řadou obtíží. V sezóně 2007/2008 to byla obrana, která přispěla k propadu týmu na devátou příčku v celkovém pořadí. Tu se nakonec podařilo zpevnit, a klub se v minulé sezóně vyšplhal o tři příčky výše. A po loňském odchodu Jirouše nám pro změnu chyběla útočná síla, kterou jsme v podzimní části už nezvládali zcela nahradit, přiznává Makoň, podle kterého si to klub chce vynahradit v jarní části. Pomoci tomu má především litevský útočník Tomas Radzinievičius, který má ve své domovině i prvoligové zkušenosti. Navíc k nám z Plzně přestoupil útočník Mlika, a do tréninků se již začíná zapojovat také zraněný stoper Knakal, vypočítává ředitel klubu jména, která mají týmu pomoci k udržení v horní části tabulky. Ze sportu Přehled zápasů FK Baník Sokolov na domácím hřišti Muži A Sobota od hodin FK Baník Sokolov Čáslav Sobota od hodin FK Baník Sokolov Hlučín Muži B Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Rakovník Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Děčín Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Čelákovice 103 kilometrů, nejdelší naopak 140 kilometrů, říká jeden z organizátorů přejezdu Robert Mašek z Klubu českých turistů Sokolov s tím, že cíl všech byl v Chomutově. Mezi téměř stovkou letošních účastníků přejezdu nebyli jen lidé z regionu, ale také z mnohem vzdálenějších koutů země i zahraničí. Nejdále to tentokrát měla desetičlenná skupina, která přijela až z 455 kilometrů vzdáleného moravského Přerova. Celý přejezd, odstartovaný již tradičně starostou města Kraslice, letos provázely velmi dobré sněhové i klimatické podmínky, a teploty se pohybovaly v rozmezí přijatelných pěti až jedenácti stupňů pod nulou. A tak většina lyžařů dojela údolím Petra Bezruče až do Chomutova, což je vždy krásný závěr, zdůrazňuje Mašek, podle kterého i letos největší úspěch sklidila etapa přes Boží Dar a Klínovec. Každý z účastníků si pak odnesl také upomínkovou medaili od města Kraslic. Přejezd Krušných hor je zřejmě nejstarší akcí svého druhu v regionu. Vznikl z iniciativy několika nadšenců, a původně se jeho nultý ročník jel dokonce z Kraslic až do Děčína. Od roku 1970, kdy přejezd odstartoval prvním oficiálním ročníkem v rámci oslav 600 let od založení Kraslic se pak jezdí do Chomutova, protože tamní turisté jako jediní nabídli těm sokolovským spolupráci. Přejezdu se pravidelně účastní také řada lidí ze zahraničí. Zřejmě nejdál ze všech to měli v roce 1989 čtyři turisté z ruského Sverdlovska. Jedním z partnerů přejezdu je tradičně také společnost Sokolovská uhelná. regionální veletrh fiktivních firem se vydařil Letošní veletrh v Sokolově Dne se v Městském domu kultury v Sokolově uskutečnil 2. regionální veletrh fiktivních firem. Tento veletrh pořádala Střední škola živnostenská Sokolov. Veletrh byl spojen s prezentací učebních a studijních oborů naší školy. Každý obor se představil svými dovednostmi. V předsálí vás mohly učesat kadeřnice, nalíčit kosmetičky, hudebníci vám zahráli na vlastnoručně vyrobený dechový nástroj a truhláři předvedli zručnost při zpracování dřeva. Knihaři vám řekli něco o archivářství, oděvářky předvedly nádherné modely při módní přehlídce a aranžérky vyzdobily celý sál logy sponzorů. V kavárně jste mohli ochutnat výrobky našich kuchařů a obsluhovali vás číšníci naší školy. Již od rána se přijíždějícím vystavovatelům po organizační stránce věnovaly studentky z oboru obchodněpodnikatelská činnost. Moderování veletrhu se ujaly studentky oboru podnikání. Všichni svou prezentaci zvládli na jedničku, a patří jim velké díky. 2. regionálního veletrhu se zúčastnilo 34 firem, a to z Karlovarského (včetně naší školy), Ústeckého a Plzeňského kraje. Veletrh přišlo podpořit několik významných hostů. Velmi nás potěšil zájem místostarosty města Sokolova pana Ing. Berky, Krajský úřad Karlovarského kraje prezentovaly Mgr. Maršíková a Ing. Lauermannová. Přijeli i zástupci Cefifu Praha paní Batelková a pan Ing. Hůla. Po celou dobu veletrhu se soutěžilo o nejlepší stánek, katalog a o nejlepší elektronickou prezentaci. I naši hosté navštívili vystavující fiktivní firmy a hodnotili znalosti a dovednosti mladých podnikatelů. Financování veletrhu bylo zajištěno z projektu naší školy Inovace ve vzdělávání, kdy jsme čerpali prostředky z Evropské unie. 2. regionální veletrh by neproběhl bez účasti našich sponzorů. Již tradičně chceme poděkovat Sokolovské uhelné, a. s., která na fiktivní firmy naší školy přispívá každoročně. Dalšími sponzory byly: Karlovarský kraj, Město Sokolov (díky panu místostarostovi jsme mohli udělit i zvláštní cenu Města Sokolova), KB, a. s., Česká spořitelna, Cefif Praha, Maska pup Sokolov. Všem jmenovaným sponzorům ještě jednou děkujeme. Doufáme, že příští rok, zase v únoru, přivítáme opět příznivce fiktivních firem a fiktivního obchodování a připravíme stejně pěkné, ne-li lepší prostředí pro obchodování. Bc. I. Dvorská Hlavní hvězdou letošního plesu Sokolovské uhelné nebyl nikdo jiný, než několikanásobný Zlatý slavík a stálice české hudební scény Karel Gott. Ten svým sokolovským vystoupením ukázal, že je nestárnoucí hvězdou, stejně jako potvrdil fakt, že ples těžařů a energetiků patří k nejvýznamnějším společenským událostem regionu Z kultury Sokolov Výstavní síň v 1. patře Tel: , FOTOGRAFICKÁ SETKÁNÍ FASCINACE FOTOGRAFIÍ, 11. ROČNÍK Výstava sokolovských fotografů pořádaná ve spolupráci s partnerskými fotokluby v Německu ze sdružení G Karlovy Vary Krajská knihovna Tel.: HORNICKO-HISTORICKÝ SEMINÁŘ Seminář na téma Hornictví a hornická kultura včera, dnes a zítra. Účast je bezplatná. Od 9.00 do hodin Nejdek Kulturní dům Tel: , ARAKAIN, TITANIC Rockový koncert dvou českých legend, které vyrazily na společné jarní turné. Začátek: hodin Loket Areál Epiag KOZÍ VRCHY HORSKÁ ČASOVKA, 17. ROČNÍK Časový závod do vrchu pro horská kola. Start je u porcelánky Thun v Lokti, následuje trasa 4,6 km po asfaltové cestě. Většinu závodu budou závodníci bojovat s velkým převýšením. Start: hodin Královské Poříčí areál zemského statku Bernard Tel: , BALLOTRIE 2. ročník dobového recesistického klání historického šermu, těšit se můžete na originální a netradiční historické disciplíny. Dále se můžete projít staročeským jarmarkem, nebo si zasoutěžit o ceny Karlovy Vary Sokolský vrch Tel: není k dispozici PÁLENÍ ČARODĚJNIC Přijďte na 10. ročník oslavy Filipojakubské noci, neboli pálení čarodějnic. Součástí programu bude přehlídka masek, souteže, hudba a zapálení táboráku. Začátek akce: hodin (zapálení malých táboráčků na opékání vuřtů), zapálení velké vatry ve hodin Karlovy Vary Karlovarská multifunkční aréna Tel: , SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2010 Tradiční městské slavnosti, na kterých nebude chybět otevírání pramenů, průvod v historických kostýmech, promenádní a kolonádní koncerty moderní, folkové i klasické hudby. Slavnosti každoročně přilákají řadu osobností kulturního i politického dění Bečov nad Teplou Státní hrad a zámek Bečov Tel: , PO STOPÁCH RELIKVIÁŘE... Vydejte se s kastelánem bečovského zámku po stopách relikviáře Karlovy Vary Karlovarská multifunkční aréna Tel: , FMX GAMES FREESTYLE MOTOCROSS Mistrovství České republiky a velkolepá motocrossová show s ohnivými efekty. Začátek: hodin Vstupné: 490 Kč, 590 Kč, 690 Kč a 750 Kč (cenové kategorie podle sektoru hlediště) Šéfredaktor: Ing. Radim Kamler Redakční rada: předseda Ing. Miroslav Mertl, členové Ing. Josef Michalský, Vladislav Podracký Foto, není-li uvedeno jinak, SU Vladislav Podracký Adresa redakce: Kancelář GŘ, Staré náměstí 69, Sokolov Kontakty: Produkce: EMC, a. s., tel.: Vydává: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Registrace: MK ČR E SOKOLOVSKÁ UHELNÁ s t r.

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail:

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více