Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín"

Transkript

1 w w w. s u a s. c z č í s l o r o č n í k 1 5 zpravodaj společnosti Arktické zimy lomy ustály, vzrostla ale spotřeba materiálu Unikátní fotografie ze stavby zpracovatelské části ve Vřesové Bezplatné ekonomické poradenství pro zaměstnance Sokolovské uhelné Fotbalisté Baníku mají jasno, jarní část dokončit do šesté příčky Bez větších problémů ustála těžební část Sokolovské uhelné letošní neobvykle dlouhou a tuhou zimu. Nižší teploty a vyšší objem sněhových srážek se ale projevil na spotřebě materiálu počínaje posypy a konče arktickou naftou. více na str. 2 Přinášíme sérii unikátních dobových snímků z výstavby zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové a stručný popis historie výstavby. Letos totiž uplyne rovné půl století od vybudování tohoto jedinečného komplexu. více na str. 3 a 4 Smlouva mezi podnikovými odbory a finančními poradci umožňuje zaměstnancům nechat si zdarma přezkoumat jejich stávající úvěrové smlouvy, pojistky a najít i možnost výhodnějších způsobů refinancování stávajících úvěrů. více na str. 5 Tým přes zimu posiloval hlavně útok a hodlá se i v letošní sezóně udržet bezpečně v první třetině tabulky druhé ligy. Vedení klubu chce usilovat také o postup jednotlivých týmů mládeže do vyšších soutěží. Nábory talentů budou na jaře. více na str let zpracovatelské části ve Vřesové Padesát let od svého vzniku oslaví letos zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové. Její organizační předchůdce, národní podnik Sokolovský revír, Kombinát pro využití hnědého uhlí Vřesová, byl zřízen výnosem ministra paliv k prvnímu dubnu Hlavním impulsem k jeho vybudování byla především snaha co nejefektivněji využít zásoby hnědého uhlí, na kterém bylo tehdejší Československo energeticky závislé. Nešlo ale zdaleka jen o zdejší specifikum. Ve stejné situaci byla například i sousední NDR, Jihoafrická republika nebo Velká Británie, kde vývoj probíhal obdobným směrem. Nešlo ale o historicky první záměr výroby kapalných paliv z uhlí v sokolovském revíru, upozorňuje Vítězslav Keller, který byl jedním z pracovníků podniku, kteří stáli i u zrodu vřesovského kombinátu. Už ve 40. letech minulého století se totiž uvažovalo o jeho zpracování zkapalněním pomocí takzvané technologie Hydriewerk. Tou válečné Německo řešilo chybějící zdroje surovin pro výrobu benzínu, které nahrazovalo právě uhlím. K realizaci záměru ale nikdy nedošlo. Otázka co nejefektivnějšího využití uhlí tak znovu vyvstala krátce po válce v souvislosti s řešením rozvoje východní části revíru, a následnou otvírkou lomu Jiří ve Vintířově. Vytěžené uhlí zde totiž vykazovalo průměrný obsah vody na úrovni 42 procent a mělo kolem 22 procent popela. Výsledkem byly neúměrně vysoké náklady na přepravu balastních složek na delší vzdálenosti při výhřevnosti dobývaného uhlí na úrovni 12,28 MJ na kilogram. Jako východisko se tak jevila možnost jeho dalšího zpracování přímo v místě. V podmínkách sokolovského revíru však šlo také o překonání tehdejších rigidních organizačních schémat, která na úrovni státu přísně oddělovala těžbu a úpravu tuhých paliv od výroby tepla a elektrické energie, popisuje situaci na počátku 50. let Keller. Přesto nakonec převládlo ekonomické hledisko a zrodila se koncepce dvou zpracovatelských center v revíru. První, navázané na západní část revíru v Tisové, a druhé ve Vintířově. To mělo vedle třídírny a drtírny zahrnovat také teplárnu. Nicméně vzhledem ke klimatickým podmínkám a k uvažované ochraně lázní Karlovy Vary před nežádoucími účinky rozhodli projektanti přemístit stavbu severněji do Vřesové, vysvětluje Petr Beran z podnikového archivu Sokolovské uhelné počátky kombinátu ve Vřesové. V roce 1958 tak byl schválen úvodní projekt první etapy výstavby a o dva roky později došlo na založení nového podniku. Ten pokračování na straně 3 Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín V těchto dnech už se do Vřesové naváží komponenty pro generální opravu turbogenerátoru TG1 v tamní teplárně V květnu odstartuje generální oprava třetí z celkových čtyř parních turbín elektrárny a teplárny společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové. Ta je rozsahem prací i finančními náklady jednou z největších akcí svého druhu ve firmě za poslední roky. Firma do ní vloží souhrnně kolem 450 milionů korun. Generální opravy mají za cíl zajistit životnost technologie tak, abychom ji mohli provozovat až do doby předpokládaného vyuhlení ložiska, říká vedoucí teplárny Vilém Bauer. Současně budou probíhat modernizace vybraných částí technologie, které povedou ke snížení vibrací turbíny a snížení počtu jejích výpadků. Protože letos nepočítá zpracovatelská část s odstávkou, budou veškeré práce na odstavené turbíně probíhat za plného provozu dalších částí teplárny. Zbývající tři turbíny pak budou zvýšeným výkonem nahrazovat výpadek výroby odstavené turbíny. Naštěstí v jarních a letních měsících je nižší odběr elektrické energie než v zimě, takže v tomto směru neočekáváme žádné problémy, konstatuje vedoucí teplárny. Naopak organizačně bude letošní oprava velmi náročná. Zatímco při opravách turbín TG2 a 4 se velká část součástí kvůli velkému opotřebení měnila na místě, letos se některé díly, pokud to umožní jejich technický stav, budou z Vřesové odvážet do Brna na důkladnou kontrolu. Ta je zapotřebí, protože soustrojí ročně naběhá více než osm tisíc provozních hodin ve velmi náročných podmínkách, a jednotlivé díly turbíny jsou vystaveny přehřáté páře o teplotě 545 stupňů Celsia a tlaku kolem 13,5 MPa. Po případné opravě by pak díly měly vydržet provoz další nejméně čtyři roky, dodává Bauer. Turbíny osazené v teplárně pochází z produkce bývalé 1. Brněnské strojírny, každá o jmenovitém výkonu 55 MW, a byly ve Vřesové instalovány v letech 1966 až Ačkoliv procházely průběžnými opravami, mají dnes za sebou až 280 tisíc provozních hodin, což je dostává na hranici technické životnosti. Zakázku na opravu zařízení získala společnost Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o., Brno, nástupnická organizace původního výrobce. Ta zahájila postupnou generální opravu a modernizaci všech turbín v roce 2008, její úplné dokončení je plánováno na podzim roku s t r.

2 Z n a š í s p o l e č n o s t i w w w. s u a s. c z Arktické zimy lomy ustály bez potíží Díky nedávné rekonstrukci pracovaly rozmrazovací tunely ve Vřesové, i přes vysokou zátěž, bez problémů Letošní chladné počasí se projevilo především na spotřebě zimního materiálu v provozech Sokolovské uhelné. Výrazně nižší teploty a sněhové srážky, které vydržely v regionu v souvislé pokrývce, s malou přestávkou, od ledna až do března. Takový byl průběh letošní zimy. Dopadům klimatických vlivů se tak nevyhnuly ani těžební provozy Sokolovské uhelné. Naštěstí se neprojevily žádné výrazné nedostatky nebo neřešitelné problémy, říká Jiří Milt, vedoucí technolog sekce Koordinace a řízení výroby úseku Výrobního ředitele Sokolovské uhelné. A to i přesto, že na konci ledna a v polovině února Špičková technika může pomoci zachraňovat životy nejen v provozech Sokolovské uhelné, ale i v širokém okolí. Zbrusu nový sanitní vůz uvedli do provozu počátkem března pracovníci Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná ve Vřesové. Nový Volkswagen s pořizovací cenou přes 1,5 milionu korun lomy čelily sněhové kalamitě, nebo opakovaným teplotám hluboko pod bodem mrazu. Ty dokonce plných 37 dní nestouply nad -5 Celsia a nejnižší hodnota byla naměřena 19. prosince, kdy mráz dosáhl hodnoty -18,5 stupně. Asi největší problémy tak působilo namrzání uhelných souprav, které přepravují uhlí z našich nakládacích stanic do elektrárny v Tisové, popisuje situaci Milt. Oba rozmrazovací tunely, které firma provozuje ve Vřesové tak letos jely doslova na plný výkon, a stejně tak bylo využíváno mechanické čištění Falls v Citicích, které významně snižuje riziko namrzání vagónů. I když většina opatření probíhala v již zaběhlém schématu přípravy, kam patří například nahrazování panelů v kolejových přejezdech pískem, letošní zima se neobešla bez mimořádné výpomoci v těžebních provozech. S úklidem sněhu na pásových dopravnících nebo násypkách tak muselo pomáhat až dvacet pracovníků Závodní báňské záchranné stanice a koncem ledna dokonce na těžbě museli vypomáhat i pracovníci z odstaveného technologického celku 2/1 sekce Skrývka. Stejně jako v jiných místech republiky se ale i v provozech Sokolovské uhelné začal v závěru zimy projevovat nedostatek posypové soli. Nicméně jsme jinak nezaznamenali žádné větší problémy a podařilo se postupovat přesně podle plánu údržby chodníků i komunikací, dodává Milt s tím, že nejvýrazněji se tak letošní zima projevila hlavně ve spotřebě materiálu. Od počátku zimy se tak do konce února v provozu spotřebovalo téměř 120 tisíc tun posypové soli, více než sto tisíc litrů leteckého petroleje nebo téměř 26 tisíc kilogramů absodanu, který se používá na zamezení prokluzů pásových dopravníků, nebo téměř 1400 litrů arktické kapaliny do odstřikovačů automobilů. Hospodaření společnosti letos ovlivní hlavně propad cen elektřiny Složitá bude situace i v těžební části. Divize Jiří musí nahradit snížení těžby sousední Družby kvůli loňskému skluzu vnitřní výsypky. Nesnadných dvanáct měsíců. Takový bude rok 2010 pro Sokolovskou uhelnou. Vyplývá to z podnikatelského záměru firmy na nadcházející období. Negativně ho ovlivní změna těžebních poměrů mezi jednotlivými lomy i situace na energetickém trhu. V důsledku toho výrazně poklesne plánovaný zisk společnosti po zdanění na 950 milionů korun. Základní výrobní i prodejní ukazatele podnikatelského záměru pro rok 2010 jsou sice uvažovány v přibližně shodných úrovních skutečnosti loňského roku, zásadní rozdíl však bude u těžby uhlí a tržeb za elektrickou energii, říká Karel Kotous z úseku ekonomického ředitele společnosti. Plán těžby uhlí je sice shodný s rokem 2009 na úrovni 8,6 milionu tun, ale kvůli loňskému sesuvu vnitřní výsypky na demarkaci obou lomů společnosti došlo k dočasné blokaci části zásob na Družbě. Její snížení těžby z loňských 1,6 na 0,7 milionu tun bude muset nahradit zvýšením těžby sousední Jiří, což s sebou pochopitelně přináší řadu komplikací. Nejvýrazněji se však na hospodářském výsledku letošního roku projeví meziroční propad cen elektrické energie. Zatímco loni se, díky dlouhodobým kontraktům společnosti, negativní vývoj na evropském trhu Sokolovské uhelné téměř nedotkl, letos i ona pocítí snížení poptávky po energii. S ní totiž souvisí i pokles výkupních cen na energetickém trhu, upozorňuje Kotous s tím, že tento propad se v hospodaření společnosti projeví meziročním snížením tvorby zisku o více než jednu miliardu korun. Současně dojde k výraznému, více než dvanáctiprocentnímu, zhoršení produktivity práce. Rok 2010 bude pro Sokolovskou uhelnou zlomový také v oblasti výroby a prodeje briket. Tato komodita má po více než 40 letech své dny sečteny, a její produkce skončí v 2. pololetí letošního roku. Hlavními důvody pro toto rozhodnutí je jak pokles poptávky po tomto palivu, tak i nedostatek briketovatelného uhlí. Do provozu však bude uvedena nová technologie na výrobu multiprachu, která na výrobu briket časově a částečně i technologicky naváže, doplňuje Kotous. V oblasti oprav a údržby se připravují významné akce zejména na divizích Družba a Zpracování. Na prvně jmenované se jedná o dvě generální opravy velkostrojů KU 300 a pokračující sérii generálek elektrických lokomotiv a LH vozů. Na divizi Zpracování pak proběhnou kromě jiných generální opravy parní turbíny TG 1 a kotle K1. Na investiční výdaje je v PZ 2010 uvažováno s částkou téměř 1 mld. Kč. Kromě výše uvedené výstavby zařízení na výrobu multiprachu se převážná část výdajů týká akcí, jejichž realizace je vyvolána nutností obnovy stávajícího a tedy dožívajícího zařízení, postupem těžby na obou lomech, či zvýšením ekologičnosti provozů Sokolovské uhelné. Z výše uvedených aspektů je zřejmé, že rok 2010 nebude pro Sokolovskou uhelnou jednoduchý. Přesto je Podnikatelský záměr 2010 sestaven tak, aby společnost plnila řádně všechny své závazky, a to jak vůči svým zaměstnancům, tak i vůči podnikatelskému okolí, správním orgánům, samosprávě a podobně, dodává Kotous. V oblasti zaměstnanosti se tedy, ani přes výrazné snížení zisku společnosti, neuvažuje s žádným hromadným propouštěním. Na druhou stranu bude pokračovat takzvaný stop-stav. Nově se tedy budou selektivně přijímat jednotliví uchazeči o zaměstnání pouze na vybrané, zejména specializované, profese. Průměrný stav by se tak v roce 2010 měl pohybovat kolem 4,5 tisíce zaměstnanců. Pro letošní rok se uvažuje v souladu s výsledky kolektivního vyjednávání s meziročním nárůstem průměrného měsíčního výdělku proti sjednané výši pro rok 2009 o čtyři procenta. Ten tak dosáhne úrovně Kč. Navzdory všem nepříznivým okolnostem, kterým bude muset Sokolovská uhelná v roce 2010 čelit, zůstává i nadále naprosto neměnné vědomí její společenské odpovědnosti nejen v rámci nejbližšího okolí, ale i celého regionu. Aktivity, které byly v této souvislosti v minulosti nastartovány, tak budou kontinuálně pokračovat. je vybaven nejnovější technikou, která má pomoci hasičům při výjezdech. Jde v podstatě o identický stroj, jaký používají běžné záchranné služby v civilním provozu, říká velitel hasičů Herbert Weiss s tím, že kromě standardního vnitřního vybavení lehátkem nebo páteřními nosítky má nová sanita také schodolez, který umožní lepší transport pacienta v budovách, a především automatický defibrilátor a špičkovou autopulsní masážní desku pro neinvazivní podporu srdeční masáže. Za normálních okolností totiž musí být pacient při provádění srdeční masáže na místě. Při použití této desky ho ale lze zároveň transportovat na lehátku, vysvětluje výhody nové techniky Weiss. Pracovního jubilea v dubnu 2010 dosahují 20 let Kaplan Jaroslav Divize Zpracování 25 let Brizgalová Soňa Divize Družba Choc Miroslav Divize Jiří Lichner Jaroslav Divize Služby Mlynarská Květa Divize Družba Nová Jarmila Úsek výrobního ředitele Paprštein Pavel Divize Družba Petr Jiří Divize Družba Tomeš Miroslav Divize Zpracování Udržalová Božena Divize Jiří 30 let Brumlíková Zdeňka Úsek výrobního ředitele Čekan Jan Divize Družba Kotek Jan Divize Družba Lízner Přemysl Divize Zpracování Nožka Josef Divize Družba Vaca Pavel Divize Služby Vajay Štěpán Divize Jiří 35 let Dudík Jiří Divize Služby Fehér Zdeněk Divize Družba Gežo Stanislav Divize Jiří Homolová Helena Divize Zpracování Ilčík Petr Divize Jiří Jirát Vladimír Divize Zpracování Milt Jiří Úsek výrobního ředitele Nechutný Karel Divize Služby Třešňák Radovan Odbory Vejrosta Jaroslav Divize Jiří 40 let Kalamár František Divize Jiří Šrut Jan Divize Jiří Všem jmenovaným přeje vedení Sokolovské uhelné, právní nástupce a. s., mnoho zdraví, osobní spokojenosti a vyjadřuje poděkování za dlouholetou práci ve společnosti. Uzávěrka dat Procento absence pro nemoc a úrazy z fondu pracovní doby za leden až únor 2010 ve srovnání se stejným obdobím let 2008 a 2009 Předpoklad pro rok ,4 % 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 4,45 % ,91 % ,88 % Výroba el. energie za únor 2010 V únoru vyrobila teplárna 148,0 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala 175,8 tisíc MWh elektrické energie. Celkem bylo v únoru vyrobeno 323,8 tisíc MWh elektrické energie. Těžba uhlí za únor 2010 Na velkolomu Jiří bylo v únoru vytěženo 727,9 tisíc tun uhlí, na divizi Družba to bylo 124,5 tisíc tun uhlí. Celková těžba za obě divize činila v únoru 852,4 tisíc tun uhlí. Podnikoví hasiči dostali novou sanitu Sanita nebude zdaleka ale sloužit jen při zásazích podnikových hasičů v provozech Sokolovské uhelné. Z jejich celkových pěti desítek výjezdů ročně totiž část probíhá také v okolních obcích, například v rámci pomoci při autonehodách. Mnohdy pak při výjezdech jednotka využívá také druhý ze svých sanitních strojů, který je uzpůsoben pro zásahy v terénu. V současné době všech 36 příslušníků sboru prochází proškolením na práci s novou technikou. Po jejich absolvování pak budou moci plně využít nové přístroje pro záchranu lidských životů ve všech směnách. Nová sanita, kterou získali hasiči ve Vřesové, je vybavena také automatickým defibrilátorem s t r. 2

3 Z n a š í s p o l e č n o s t i 50 let zpracovatelské části ve Vřesové Celkový pohled na zpracovatelskou část Sokolovské uhelné ve Vřesové v roce 2002 Foto na straně 3 a 4 podnikový archiv SU, dvakrát soukromý archiv Vítěslava Kellera pokračování ze strany 1 měl zajistit výstavbu kombinátu, připravit jeho provoz i následně zahájit výrobu. Jeho prvním ředitelem se stal Antonín Koldínský. Cílovým datumem pak byl konec září Budování kombinátu se ale setkávalo s celou řadou obtíží, poukazuje Beran na situaci počátkem šedesátých let. Projekt tak již od počátku nabíral výrazný skluz, především v důsledku vysokého počtu budovaných průmyslových i jiných staveb v tehdejším Československu. Chyběly tak projekční kapacity, hlavně při zpracování prováděcí dokumentace, a k dalším prodlevám přispěla i různá direktivní omezení preference samotné stavby, ke kterým docházelo i přesto, že Vřesová byla druhou největší investicí té doby, hned po výstavbě Východoslovenských železáren v Košicích. Navíc záhy dochází i ke změnám ve vedení kombinátu, kam nastupuje Jaroslav Jiskra. Ani on ale nedosáhne na původně stanovené termíny. A tak se teprve v roce 1965 otevírá první část kombinátu, kterou je drtírna uhlí. Za ní následuje o rok později briketárna a se čtyřletým zpožděním je v roce 1969 uvedena do provozu také tlaková plynárna. Samotné spouštění nové teplárny pak skončí až v roce Přesná výše celkových nákladů na výstavbu kombinátu není známa, ale podle některých údajů se pohybovala na úrovni 2,4 miliardy tehdejších korun. Přestože byl komplex ve Vřesové největším svého druhu v republice a disponoval na svou dobu nejlepší dostupnou technologií, ekonomika podniku tomu nijak nenasvědčovala. Za celou dobu své existence se podniku nepodařilo vykázat zisk, říká archivář. Jak vyplývá z dobových dokumentů, jen v roce 1971 podnik plánoval ztrátu téměř 35 milionů korun, a o tři roky později se již skutečná výše deficitu vyšplhala nad hranici 66 milionů. Příčinou byla především tehdejší centrálně řízená ekonomika státu. Podnik totiž nakupoval potřebné uhlí za velkoobchodní ceny, ale prodejní ceny, hlavně svítiplynu, nestačily ani na krytí výrobních nákladů, potvrzuje Beran. Provoz podniku tak víceméně zajišťovaly Blíže nedatovaný poválečný snímek dnes již neexistujícího hostince ve Vřesové dotace státu, daňové úlevy nebo dotace ředitelství Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov. Kombinát v té době produkoval vedle svítiplynu, kterým pokrývala plných třicet procent celkové spotřeby státu, také tepelnou a elektrickou energii, energetické uhlí, a vedlejší chemické produkty jako je surový dehet, benzín, fenol, čpavek nebo dusík. Jeho briketárna byla pak největší v zemi s roční produkcí více než 700 tisíc tun briket. pokračování na straně 4 Zpracovatelská část ve Vřesové byla jedním z největších výrobců svítiplynu v Československu. Pokrývala plnou jednu třetinu spotřeby celého státu až do doby, kdy svítiplyn nahradil plyn zemní Dnes již neexistující dům čp. 92 ve Vřesové Mapa z roku 1842 s dnes již neexistující historickou částí obce Vřesová s t r. 3

4 Z n a š í s p o l e č n o s t i w w w. s u a s. c z 50 let zpracovatelské části ve Vřesové Přípravné terénní práce Snímek staveniště budoucí briketárny ve Vřesové Pohled na budoucí areál zpracovatelské části pokračování ze strany 3 Už od počátku ale Vřesovou nestíhaly jen problémy s výstavbou a vyrovnanou ekonomikou. Provoz kombinátu měl totiž také velmi výrazný vliv na životní prostředí v regionu. A i když vedení podniku postupně snižovalo objemy úniků uhelného prachu do ovzduší nebo vypouštění znečištěných vod, největším problémem zůstávaly exhalace kysličníku siřičitého a dalších plynů. Charakteristický zápach, vznikající hlavně při najíždění provozu nebo během různých poruch, pak byl cítit na desítky kilometrů daleko. Kromě toho se podnik potýkal také s vysokou mírou fluktuace, ke které do jisté míry přispívaly jak pracovní podmínky, tak poměrně nízký věkový průměr zaměstnanců, který při téměř třech tisících pracovníků činil pouhých třicet let. Stabilizaci provozů tak do jisté míry musely řešit různé náborové akce v jiných částech tehdejšího Československa, v návaznosti na rozsáhlou bytovou výstavbu v okolních městech, kde část bytového fondu byla určena právě pro pracovníky dolů a kombinátu. Formální existence kombinátu skončila v roce 1974, kdy byl rozhodnutím ministra paliv a energetiky podnik zrušen, a k 1. lednu následujícího roku přešel jeho veškerý majetek pod nově zřízenou organizaci Hnědouhelné doly a briketárny, koncern, Sokolov. Díky tomuto zásadnímu kroku tak došlo ke sloučení těžební a zpracovatelské části, a následnému vzniku Palivového kombinátu 25. únor Vřesová. V průběhu druhé poloviny 70. a následných 80. let prošel kombinát celou řadou organizačních i technologických změn. K těm méně viditelným, ale pro další rozvoj kombinátu přelomovým, patřilo v roce 1975 dokončení druhé etapy studie o vlivu činnosti podniku na životní prostředí. V průběhu 80. let pak začala být v provozech zaváděna výpočetní technika. Skutečným milníkem v historii celého výrobního komplexu bylo v roce 1993 zahájení příprav na založení Sokolovské uhelné, jejíž součástí se o rok později kombinát stal. V roce 1996 pak byla ve Vřesové definitivně zastavena výroba svítiplynu, a tlaková plynárna přešla na produkci takzvaného energoplynu pro potřeby nově vybudované paroplynové elektrárny. Druhá polovina devadesátých let a počátek nového tisíciletí pro kombinát, nově označovaný jako zpracovatelská část, znamenal období masivních investic jak v oblasti výrobní technologie, tak v oblasti snižování dopadů jeho provozu na životní prostředí. Výsledkem takto vynaložených miliard korun je například to, že se emise oxidu siřičitého do roku 2008, v porovnání s rokem 1998, snížily o osmdesát procent. A to i přesto, že uhelná vsázka do zpracovatelské části vzrostla o třicet procent. Vřesová dnes disponuje také zcela uzavřeným výrobním cyklem, který minimalizuje riziko možnosti úniku chemických látek. Provozy dnes jsou vybaveny nejmodernějšími řídicími systémy a vedle těch historických v areálu vyrostly také zcela nové technologie. V roce 2005 zde například byla uvedena do provozu nová kyslíkárna, nebo o čtyři roky později unikátní technologie štěpení vedlejších chemických produktů VVKP. Zpracovatelskou část v roce 1966 navštívil také tehdejší prezident Antonín Novotný Snímek z výstavby nové vlečky, pravděpodobně z první poloviny 60. let Výstavbě nové zpracovatelské části musel ustoupit i tento statek s t r.

5 Z n a š í s p o l e č n o s t i Zajímavé personální údaje za rok 2009 Posun vagónů na vlečce ve zpracovatelské části ve Vřesové Finanční poradenství zdarma V naší společnosti probíhá velké množství procesů a jevů. S jejich souhrnem jste na stránkách Zpravodaje pravidelně seznamováni v informacích o hospodaření společnosti. Tam se informace z personální oblasti zaměřují na vývoj stavu zaměstnanců, průměrnou mzdu, produktivitu práce a sociální fond. Z připravované roční zprávy o personální činnosti, která se kromě výše uvedených oblastí zabývá i celou řadou dalších jevů souvisejících se zaměstnanci společnosti, vyjímáme Víte například, že v roce 2009: zaměstnávala společnost v průměru 4582 zaměstnanců (meziroční pokles o 93) přijala společnost do pracovního poměru 52 zaměstnanců, naproti tomu pracovní poměr ukončilo 238 zaměstnanců, z toho odešlo 153 do důchodů, 2 pro nadbytečnost, 8 uplynutím sjednané doby, 4 pro porušení právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a 66 zaměstnanců odešlo z vlastního popudu přijala společnost do pracovního poměru 9 uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadů práce a 22 absolventů škol všechny z ISŠTE činil průměrný věk nových zaměstnanců v den nástupu 27,54 roku a byl o 6,68 roku nižší než v roce 2007 zaměstnávala společnost průměrně 77,17 osob se změněnou pracovní schopností a odebrala zboží a služeb za 22,6 mil. korun od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se změněnou pracovní schopností bylo 11 zaměstnanců převedeno mezi vedoucí zaměstnance prošlo vzdělávacími akcemi celkem 6934 vlastních zaměstnanců a 1523 externích účastníků se zúčastnilo vzdělávacích akcí pořádaných společností poskytla společnost psychologické poradenství 76 zaměstnancům a právní konzultace 305 zaměstnancům zaměstnanci společnosti onemocněli 1225x (v roce 2008 to bylo 1169x), z toho 4 zaměstnanci onemocněli více než 4x (v roce 2008 to byli 2 zaměstnanci) bylo dlouhodobě nemocných (tj. souvisle více než půl roku) v průměru 28 zaměstnanců (v roce ,5). Pracovní neschopnost nemělo vykázánu vůbec 3577 zaměstnanců (v roce 2008 to bylo 3593) činila absence pro nemocnost 3,35 % fondu pracovní doby a snížila se meziročně o 0,87 % došlo ve společnosti k 1,24 pracovním úrazům na 100 zaměstnanců, což je o 0,09 méně než v roce 2008 byl jeden personalista schopen postarat se o 109 ostatních zaměstnanců závodní stravování společnosti je od pololetí 2007 provozováno dceřinou společností SOKOREST, s. r. o. Za rok 2009 se vyrobilo pro vlastní zaměstnance jídel. Pro důchodce to bylo jídel, tj. o 2579 méně než v roce Pro cizí strávníky jídel, což v porovnání s rokem 2008 bylo méně o 8096 jídel zaměstnanci mohli na zaměstnaneckou kartu bez hotovosti nakupovat ve výdejnách závodního stravování zboží v tzv. doplňkovém prodeji ve výši 4000 Kč měsíčně společnost projednala odškodnění 54 registrovaných pracovních úrazů, průměrné odškodnění představovalo 95,6 % ztráty na výdělku bylo ze zisku společnosti přiděleno do sociálního fondu 30 mil. Kč, z těchto prostředků a z rezervy roku 2008 bylo použito na osobní účty 21,7 mil. Kč, 3 mil. Kč na rekreaci dětí, 7,365 mil. Kč na kulturní a výchovnou činnost zaměst- nanců, jejich rodinných příslušníků a důchodců, na sociální výpomoci pak 0,292 mil. Kč vyčerpali zaměstnanci z osobních účtů sociálního fondu nepeněžní formou 20,005 mil. Kč, z uvedeného objemu prostředků využili zaměstnanci 53,6 % na závodní stravování, 17,5 % na rekreaci, 17,1 % na zdravotní péči, 7,3 % na kulturní a sportovní činnost, 3,6 % na penzijní připojištění a 0,9 % na vzdělávání byl zaměstnancům vyplácen měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč, celkem bylo penzijním fondům poukázáno 24,561 mil. Kč. Víte, že na konci roku 2009: mělo 4507 zaměstnanců a 1218 bývalých zaměstnanců (důchodců) vydánu zaměstnaneckou kartu na odběr stravy v síti závodních restaurací pracovalo v ranních směnách 2083 zaměstnanců (meziroční pokles o 161 zaměstnanců) a ve směnovém provozu 2428 zaměstnanců (meziroční pokles o 21 zaměstnanců) společnost zaměstnávala 4511 zaměstnanců, z toho 3944 bydlících v okrese Sokolov, 549 v okrese Karlovy Vary a 18 v okrese Cheb společnost zaměstnávala 2,63 % ekonomicky činného obyvatelstva Karlovarského kraje, z toho 8,187 % obyvatelstva okresu Sokolov, 0,80 % obyvatelstva okresu K. Vary a 0,03 % okresu Cheb se o práci v okrese Sokolov ucházelo 6404 občanů a pouze u 40 byla společnost posledním zaměstnavatelem, což činí 0,6 % uchazečů. To samozřejmě neznamená, že všichni byli propuštěni, protože řada z nich odešla z vlastního popudu nebo pro ztrátu zdravotní způsobilosti průměrný věk zaměstnanců společnosti byl 44,84 roku (v roce ,61), průměrná doba zaměstnání u společnosti činila 18,38 let (v roce ,01) mělo 181 zaměstnanců vysokoškolské vzdělání, 1019 středoškolské vzdělání, 2703 zaměstnanců bylo vyučeno a 608 mělo základní vzdělání dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců společnosti Kč a meziročně vzrostla o 2073 Kč bylo očkováno proti klíšťové encefalitidě 1688 zaměstnanců, z toho nově přihlášených bylo 377 zaměstnanců. Celkem bylo na klíšťovou encefalitidu aplikováno 2100 vakcín. Proti chřipce bylo očkováno 951 zaměstnanců. Očkování zajistila společnost v ordinacích závodních lékařů vynaložila společnost na zdravotní péči zaměstnanců tis. Kč, což bylo o 50 tis. Kč méně než v roce 2008 využívalo možnost příspěvku na penzijní připojištění 90,8 % zaměstnanců, kteří měli uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění u 10 penzijních fondů sdružených v asociaci penzijních fondů ČR. Zpracoval personální úsek březen 2010 Špatné smlouvy, ať jde o úvěry nebo pojistky, se mohou v důsledku výrazně prodražit a skončit i exekucí V řadách zaměstnanců jsme na konci loňského roku zaznamenali 190 případů exekucí. Těmto zaměstnancům byla nařízena exekuce příjmů z titulu 227 pohledávek. Někteří z nich mají tedy exekucí více. Přestože je naše společnost na čelním místě ve výši průměrného výdělku v kraji, dostává se 4,2 % zaměstnanců do finanční situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Proto Sdružení odborových organizací uzavřelo smlouvu s finančními konzultanty, jejichž článek Vám přinášíme. Víme, že každý je odborníkem na něco někdo rozumí elektrice, jiný je odborník v laboratoři, jiný v kanceláři. My jsme odborníky přes finance, finanční produkty, finanční plánování... prostě přes nezávislé finanční poradenství. V měsíci březnu jsme se opět prezentovaly v prostorách jídelen na provozech Jiří a Vřesová. Tato opakovaná akce měla sloužit k tomu, aby si zaměstnanci SU, a. s., připomněli, že je v platnosti smlouva, která umožňuje zaměstnancům SU využívat bezplatně služeb nezávislých finančních poradců paní Štěpánky Klimentové a Anny Gárské. Tato smlouva funguje od března Mnozí zaměstnanci již našich služeb využili. Nejčastější situací, kterou jsme řešily, bylo refinancování nevýhodných úvěrů. Zjistily jsme, že určité procento zaměstnanců postihly exekuce. Dalších pár procent tuto hrozbu očekává a řešit teprve začíná. Na vině jsou nevýhodné úvěry, špatné či žádné krytí a nepříznivá životní situace. Všechny klienty, kteří se na nás obrátili, jsme nakonec vyřešily a jejich situace se stala únosná. Dalším významným faktorem, který jsme řešily, byly životní pojistky. Setkaly jsme se s tím, že klienty nikdy nikdo neprovedl tím, co mají ve své pojistce. Lidé platí v domnění, že mají dostatečné krytí rizik. Ve skutečnosti by v případě problémů často od pojišťovny měli krácené plnění nebo žádné. A to ne z důvodu neserióznosti pojišťovny, ale z důvodu špatně nastavené pojistky. I toto jsme vždy napravily a vylepšily. Pro zajímavost a konkrétněji řešily jsme klienta, který platil měsíčně 1700 Kč za životní pojistku, která jej nechránila vůbec na nic. Pomáhaly jsme klientům, kteří měli životní pojistku pouze na spoření a na smrt. Vůbec neřešila, že by klient mohl utrpět úraz nebo dlouhodobou pracovní neschopnost. Pouhá nemocenská málo komu stačí pokrýt povinné náklady a platby úvěrů. Přitom stačí tak málo... Dalším několika lidem pojistky vůbec neřešily jejich profesi, tj. rizikovost. V případě pojistné události by bývali neměli žádné plnění. A mohly bychom pokračovat... Setkaly jsme se s předraženým povinným ručením, podpojištěním majetku. I toto jsme byly schopny přepracovat do odpovídající podoby. Upravovaly jsme penzijní připojištění, zefektivňovaly stavební spoření. Radily jsme, jak mít nastavené bankovní účty, jak již tady ušetřit stokoruny měsíčně za vedení účtu. Každé rodině, která se nám svěřila do rukou, jsme měsíčně ušetřily stokoruny až tisícikoruny tím, že jsme byly schopny, díky naší nezávislosti, najít optimální řešení a vše zefektivnit, vylepšit. Kromě toho jsme všem ušetřily spoustu času se stáním u přepážek, mapováním finančního trhu a s řešením různých problematických finančních záležitostí. O své klienty se dlouhodobě staráme v rámci servisu. Jsme po ruce, když klient potřebuje. To je dobrý důvod vyzkoušet si tuto službu. Na místě je zmínit i to, že v rámci servisu neseme lidem informace zvenku. Například víte jak se Vás osobně dotkne důchodová reforma? Naše nezávislost garantuje řešení na míru každému. Je to stejné jako u lékaře vstupní prohlídka, stanovení diagnózy, recept s kontrolou užívání a pak následná prevence. Doufáme, že po přečtení tohoto příspěvku získáte odvahu zavolat a vyzkoušet si naši práci. Zeptejte se svých spokojených kolegů. I oni měli dvě možnosti. Buď zpracované poradenství přijmout, nebo ne. Ale kdo nevyzkouší, ten nemůže posoudit. My Vás k tomuto kroku chceme povzbudit. Víme, že budete spokojeni. Více informací najdete na webových stránkách: Těšíme se na spolupráci s Vámi. Vaše finanční poradkyně Anna Gárská a Štěpánka Klimentová Auditoři ověřovali hospodaření Auditem hospodaření prošly v průběhu února a března hospodářské výsledky společnosti Sokolovská uhelná za rok Údaje ověřovali i letos pracovníci renomované auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. Výsledky provedeného auditu by měly být známy v průběhu měsíce dubna. Na snímku je tým auditorů spolu s N. Levandovskou, vedoucí oddělení daní a majetku v sekci Účetnictví s t r. 5

6 ž i v o t k o l e m n á s w w w. s u a s. c z Lyžaři vyjeli na přejezd Krušných hor Z Kraslic letos vyrazila téměř stovka milovníků běžek Již desítky let vyráží milovníci turistiky a běžeckého lyžování každou zimu napříč hřebeny nejdelšího pohoří v kraji. Letošní 41. ročník Lyžařského přejezdu Krušných hor jich opět přilákal několik desítek. Startovalo se z Kraslic celkem ve třech skupinách, kdy nejkratší trasa první skupiny měřila Fotbalisté baníku míří do jarní části soutěže s jasným cílem Sokolovský A tým mužů posiluje v útoku. Na konci sezóny chce s jistotou kotvit v první třetině tabulky. S posílenou útočnou sestavou nastupuje do jarní části fotbalové druhé ligy FK Baník Sokolov. Ten má před sebou jasný cíl, kterému podřídil i ostatní změny kádru, ke kterým došlo během zimní pauzy. Chceme zakončit sezónu někde kolem šestého místa, říká šéf klubu Pavel Makoň s tím, že pokud by se podařilo udržet čtvrté místo, na kterém tým zimoval, osobně by to považoval za vynikající výsledek. Baník se totiž v uplynulých letech potýkal s celou řadou obtíží. V sezóně 2007/2008 to byla obrana, která přispěla k propadu týmu na devátou příčku v celkovém pořadí. Tu se nakonec podařilo zpevnit, a klub se v minulé sezóně vyšplhal o tři příčky výše. A po loňském odchodu Jirouše nám pro změnu chyběla útočná síla, kterou jsme v podzimní části už nezvládali zcela nahradit, přiznává Makoň, podle kterého si to klub chce vynahradit v jarní části. Pomoci tomu má především litevský útočník Tomas Radzinievičius, který má ve své domovině i prvoligové zkušenosti. Navíc k nám z Plzně přestoupil útočník Mlika, a do tréninků se již začíná zapojovat také zraněný stoper Knakal, vypočítává ředitel klubu jména, která mají týmu pomoci k udržení v horní části tabulky. Ze sportu Přehled zápasů FK Baník Sokolov na domácím hřišti Muži A Sobota od hodin FK Baník Sokolov Čáslav Sobota od hodin FK Baník Sokolov Hlučín Muži B Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Rakovník Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Děčín Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Čelákovice 103 kilometrů, nejdelší naopak 140 kilometrů, říká jeden z organizátorů přejezdu Robert Mašek z Klubu českých turistů Sokolov s tím, že cíl všech byl v Chomutově. Mezi téměř stovkou letošních účastníků přejezdu nebyli jen lidé z regionu, ale také z mnohem vzdálenějších koutů země i zahraničí. Nejdále to tentokrát měla desetičlenná skupina, která přijela až z 455 kilometrů vzdáleného moravského Přerova. Celý přejezd, odstartovaný již tradičně starostou města Kraslice, letos provázely velmi dobré sněhové i klimatické podmínky, a teploty se pohybovaly v rozmezí přijatelných pěti až jedenácti stupňů pod nulou. A tak většina lyžařů dojela údolím Petra Bezruče až do Chomutova, což je vždy krásný závěr, zdůrazňuje Mašek, podle kterého i letos největší úspěch sklidila etapa přes Boží Dar a Klínovec. Každý z účastníků si pak odnesl také upomínkovou medaili od města Kraslic. Přejezd Krušných hor je zřejmě nejstarší akcí svého druhu v regionu. Vznikl z iniciativy několika nadšenců, a původně se jeho nultý ročník jel dokonce z Kraslic až do Děčína. Od roku 1970, kdy přejezd odstartoval prvním oficiálním ročníkem v rámci oslav 600 let od založení Kraslic se pak jezdí do Chomutova, protože tamní turisté jako jediní nabídli těm sokolovským spolupráci. Přejezdu se pravidelně účastní také řada lidí ze zahraničí. Zřejmě nejdál ze všech to měli v roce 1989 čtyři turisté z ruského Sverdlovska. Jedním z partnerů přejezdu je tradičně také společnost Sokolovská uhelná. regionální veletrh fiktivních firem se vydařil Letošní veletrh v Sokolově Dne se v Městském domu kultury v Sokolově uskutečnil 2. regionální veletrh fiktivních firem. Tento veletrh pořádala Střední škola živnostenská Sokolov. Veletrh byl spojen s prezentací učebních a studijních oborů naší školy. Každý obor se představil svými dovednostmi. V předsálí vás mohly učesat kadeřnice, nalíčit kosmetičky, hudebníci vám zahráli na vlastnoručně vyrobený dechový nástroj a truhláři předvedli zručnost při zpracování dřeva. Knihaři vám řekli něco o archivářství, oděvářky předvedly nádherné modely při módní přehlídce a aranžérky vyzdobily celý sál logy sponzorů. V kavárně jste mohli ochutnat výrobky našich kuchařů a obsluhovali vás číšníci naší školy. Již od rána se přijíždějícím vystavovatelům po organizační stránce věnovaly studentky z oboru obchodněpodnikatelská činnost. Moderování veletrhu se ujaly studentky oboru podnikání. Všichni svou prezentaci zvládli na jedničku, a patří jim velké díky. 2. regionálního veletrhu se zúčastnilo 34 firem, a to z Karlovarského (včetně naší školy), Ústeckého a Plzeňského kraje. Veletrh přišlo podpořit několik významných hostů. Velmi nás potěšil zájem místostarosty města Sokolova pana Ing. Berky, Krajský úřad Karlovarského kraje prezentovaly Mgr. Maršíková a Ing. Lauermannová. Přijeli i zástupci Cefifu Praha paní Batelková a pan Ing. Hůla. Po celou dobu veletrhu se soutěžilo o nejlepší stánek, katalog a o nejlepší elektronickou prezentaci. I naši hosté navštívili vystavující fiktivní firmy a hodnotili znalosti a dovednosti mladých podnikatelů. Financování veletrhu bylo zajištěno z projektu naší školy Inovace ve vzdělávání, kdy jsme čerpali prostředky z Evropské unie. 2. regionální veletrh by neproběhl bez účasti našich sponzorů. Již tradičně chceme poděkovat Sokolovské uhelné, a. s., která na fiktivní firmy naší školy přispívá každoročně. Dalšími sponzory byly: Karlovarský kraj, Město Sokolov (díky panu místostarostovi jsme mohli udělit i zvláštní cenu Města Sokolova), KB, a. s., Česká spořitelna, Cefif Praha, Maska pup Sokolov. Všem jmenovaným sponzorům ještě jednou děkujeme. Doufáme, že příští rok, zase v únoru, přivítáme opět příznivce fiktivních firem a fiktivního obchodování a připravíme stejně pěkné, ne-li lepší prostředí pro obchodování. Bc. I. Dvorská Hlavní hvězdou letošního plesu Sokolovské uhelné nebyl nikdo jiný, než několikanásobný Zlatý slavík a stálice české hudební scény Karel Gott. Ten svým sokolovským vystoupením ukázal, že je nestárnoucí hvězdou, stejně jako potvrdil fakt, že ples těžařů a energetiků patří k nejvýznamnějším společenským událostem regionu Z kultury Sokolov Výstavní síň v 1. patře Tel: , FOTOGRAFICKÁ SETKÁNÍ FASCINACE FOTOGRAFIÍ, 11. ROČNÍK Výstava sokolovských fotografů pořádaná ve spolupráci s partnerskými fotokluby v Německu ze sdružení G Karlovy Vary Krajská knihovna Tel.: HORNICKO-HISTORICKÝ SEMINÁŘ Seminář na téma Hornictví a hornická kultura včera, dnes a zítra. Účast je bezplatná. Od 9.00 do hodin Nejdek Kulturní dům Tel: , ARAKAIN, TITANIC Rockový koncert dvou českých legend, které vyrazily na společné jarní turné. Začátek: hodin Loket Areál Epiag KOZÍ VRCHY HORSKÁ ČASOVKA, 17. ROČNÍK Časový závod do vrchu pro horská kola. Start je u porcelánky Thun v Lokti, následuje trasa 4,6 km po asfaltové cestě. Většinu závodu budou závodníci bojovat s velkým převýšením. Start: hodin Královské Poříčí areál zemského statku Bernard Tel: , BALLOTRIE 2. ročník dobového recesistického klání historického šermu, těšit se můžete na originální a netradiční historické disciplíny. Dále se můžete projít staročeským jarmarkem, nebo si zasoutěžit o ceny Karlovy Vary Sokolský vrch Tel: není k dispozici PÁLENÍ ČARODĚJNIC Přijďte na 10. ročník oslavy Filipojakubské noci, neboli pálení čarodějnic. Součástí programu bude přehlídka masek, souteže, hudba a zapálení táboráku. Začátek akce: hodin (zapálení malých táboráčků na opékání vuřtů), zapálení velké vatry ve hodin Karlovy Vary Karlovarská multifunkční aréna Tel: , SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2010 Tradiční městské slavnosti, na kterých nebude chybět otevírání pramenů, průvod v historických kostýmech, promenádní a kolonádní koncerty moderní, folkové i klasické hudby. Slavnosti každoročně přilákají řadu osobností kulturního i politického dění Bečov nad Teplou Státní hrad a zámek Bečov Tel: , PO STOPÁCH RELIKVIÁŘE... Vydejte se s kastelánem bečovského zámku po stopách relikviáře Karlovy Vary Karlovarská multifunkční aréna Tel: , FMX GAMES FREESTYLE MOTOCROSS Mistrovství České republiky a velkolepá motocrossová show s ohnivými efekty. Začátek: hodin Vstupné: 490 Kč, 590 Kč, 690 Kč a 750 Kč (cenové kategorie podle sektoru hlediště) Šéfredaktor: Ing. Radim Kamler Redakční rada: předseda Ing. Miroslav Mertl, členové Ing. Josef Michalský, Vladislav Podracký Foto, není-li uvedeno jinak, SU Vladislav Podracký Adresa redakce: Kancelář GŘ, Staré náměstí 69, Sokolov Kontakty: Produkce: EMC, a. s., tel.: Vydává: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Registrace: MK ČR E SOKOLOVSKÁ UHELNÁ s t r.

Paroplynov elektr rna Vřesov je e louho o ě na pln plyn

Paroplynov elektr rna Vřesov je e louho o ě na pln plyn www.suas.cz číslo 7-8 2009 ročník 14 zpravodaj společnosti Čerpací stanice v lomech měly v létě napilno Představujeme profese v SU: mechanici měření a regulace Koupaliště Michal nenabízí jen vodu, ale

Více

Firmu čeká zásadní reorganizace, lom Družba končí, vznikne divize Těžba

Firmu čeká zásadní reorganizace, lom Družba končí, vznikne divize Těžba www.suas.cz číslo 11 12 2010 ročník 15 zpravodaj společnosti Hornická činnost v lomu Medard definitivně skončila Firmu čeká zásadní reorganizace, lom Družba končí, vznikne divize Těžba Dopad vládního záměru

Více

Velk z jem o r hu. v val m lomu. zpravodaj. ilance 2 9: spě n rok, př t měs ce ale u ou tě Zřejmě znovu s jedním z nejlepších hospodářských

Velk z jem o r hu. v val m lomu. zpravodaj. ilance 2 9: spě n rok, př t měs ce ale u ou tě Zřejmě znovu s jedním z nejlepších hospodářských www.suas.cz číslo 11-12 2009 ročník 14 zpravodaj společnosti Skvělé časy nemohou být na věky Velké opravy čekají v roce 2010 hlavně technologie na Družbě Uplynulých 12 měsíců obrazem i slovem Sokolovské

Více

zpravodaj Zaměstnancům přináší jistotu i růst mezd, a upevňuje sociální výhody Vážení spolupracovníci, vážení přátelé, společnosti

zpravodaj Zaměstnancům přináší jistotu i růst mezd, a upevňuje sociální výhody Vážení spolupracovníci, vážení přátelé, společnosti www.suas.cz č í s l o 1 2 0 0 9 ročník 14 zpravodaj společnosti Útlum těžby nepřinese žádné propouštění Nové mzdové tarify i více peněz na osobní účty Přestavbáři a vulkanizéři v provozech Sokolovské uhelné

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas.

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná www.suas.cz Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná Zpráva o hospodaření

Více

Sokolovská uhelná. Zpráva o hospodaření za rok 2013

Sokolovská uhelná. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Sokolovská uhelná Zpráva o hospodaření za rok 2013 1 Obsah... 2 Vývoj vybraných ukazatelů... 4 Důležité momenty v životě Skupiny 2013 2014... 5 Uplynulý rok z pohledu předsedy představenstva... 6 Struktura

Více

HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh!

HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh! HORNICKÉ listy ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ÚNOR 2014 2014 Zdař Bůh! V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem slovo generálního ředitele Vážené kolegyně,

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2013 LOVOCHEMIK

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2013 LOVOCHEMIK NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2013 NAVÝŠENÍ KAPACITY VÝROBY V PREOL Výš, dále, rychleji. Nejen proto se PREOL rozhodl navýšit svoji výrobní kapacitu na 450 000 tun. strana

Více

Cargovák. Připravujeme nové produkty DNES POPRVÉ. Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu. pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

Cargovák. Připravujeme nové produkty DNES POPRVÉ. Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu. pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PŘINESE ZMĚNY V PRACOVNÍ DOBĚ I ODMĚŇOVÁNÍ Strana 2 DOPRAVU V ZIMĚ KOMPLIKOVALA NEPRŮJEZDNÁ DOPRAVNÍ CESTA Strana 3 Cargovák Interní ZDENĚK ŠKVAŘIL: Problémy v Brně řešíme otevřenou

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Foto: archiv PRECHEZA

Foto: archiv PRECHEZA Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT precheza noviny leden 2014 číslo 1 www.precheza.cz Vážení spolupracovníci, rok 2013 je již za námi, a tak můžeme začít bilancovat. Krátce

Více

Dvacáté výročí s Unipetrolem

Dvacáté výročí s Unipetrolem ú uni plně n ové i nformace naše 10 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol říjen 2012 Velké setkání s investory a analytiky str. 2 Nejnovější změny v představenstvu str. 4 Unipetrol podporuje

Více

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Škodovák číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Výstavba nového zázemí jde podle plánu ŠKODA POWER získala další kontrakt v Rusku

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

úplně nové informace Ladovská zima komplikuje život hlavně řidičům aut s naftovým motorem NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

úplně nové informace Ladovská zima komplikuje život hlavně řidičům aut s naftovým motorem NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 2 / Ú N O R 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Unipetrol je silná společnost REACH v procesu testování

Více

přepravy jednotlivých vozových zásilek.

přepravy jednotlivých vozových zásilek. ČD Cargo na veletrhu Ostrov Man Str. 8 Str. 4 Červenec 2011 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Jednání o úsporách nákladů Strana 3 Preventivní vlak Strana

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

Nemocnice KV. Letiště. Regiontour 2005. Střípky z kraje

Nemocnice KV. Letiště. Regiontour 2005. Střípky z kraje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 1 24. 1. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Rekonstrukce karlovarské nemocnice ZVÝŠÍ

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu projekt METROPOL pomáhá Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 9 květen 2013 Petr Koukal www.tydeniky.cz Narodil se 14. 12. 1985, pochází z Hořovic. Vyhrál evropský juniorský

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011 Hřeje Vás čistá energie Výroční zpráva 2011 Obsah Vybrané ukazatele 6 Úvodní slovo jednatelů 8 Profil Společnosti 10 Hlavní procesy 12 Zařízení a technologie k jejich zabezpečení 13 Zaměstnanci klíčový

Více

září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance

září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Elektrárna Poříčí II. 6 Listárna 7 O čem se

Více

2Plaketa ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE. Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství

2Plaketa ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE. Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství 6 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Plaketa z rukou ministra 3 4 Energy tour startuje V Lužici přesídlují 5na Vážka vodě ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE Pětikilometrový transport velkostroje

Více

Magazín společnosti New World Resources

Magazín společnosti New World Resources Magazín společnosti New World Resources č. 1 2012 6 9 12 13 23 interview Kowalczyk: Lidé chtějí být úspěšní technologie Chodba ojedinělé délky i profilu spojí doly Darkov a Karviná odpovědnost Nadace OKD

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více