Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín"

Transkript

1 w w w. s u a s. c z č í s l o r o č n í k 1 5 zpravodaj společnosti Arktické zimy lomy ustály, vzrostla ale spotřeba materiálu Unikátní fotografie ze stavby zpracovatelské části ve Vřesové Bezplatné ekonomické poradenství pro zaměstnance Sokolovské uhelné Fotbalisté Baníku mají jasno, jarní část dokončit do šesté příčky Bez větších problémů ustála těžební část Sokolovské uhelné letošní neobvykle dlouhou a tuhou zimu. Nižší teploty a vyšší objem sněhových srážek se ale projevil na spotřebě materiálu počínaje posypy a konče arktickou naftou. více na str. 2 Přinášíme sérii unikátních dobových snímků z výstavby zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové a stručný popis historie výstavby. Letos totiž uplyne rovné půl století od vybudování tohoto jedinečného komplexu. více na str. 3 a 4 Smlouva mezi podnikovými odbory a finančními poradci umožňuje zaměstnancům nechat si zdarma přezkoumat jejich stávající úvěrové smlouvy, pojistky a najít i možnost výhodnějších způsobů refinancování stávajících úvěrů. více na str. 5 Tým přes zimu posiloval hlavně útok a hodlá se i v letošní sezóně udržet bezpečně v první třetině tabulky druhé ligy. Vedení klubu chce usilovat také o postup jednotlivých týmů mládeže do vyšších soutěží. Nábory talentů budou na jaře. více na str let zpracovatelské části ve Vřesové Padesát let od svého vzniku oslaví letos zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové. Její organizační předchůdce, národní podnik Sokolovský revír, Kombinát pro využití hnědého uhlí Vřesová, byl zřízen výnosem ministra paliv k prvnímu dubnu Hlavním impulsem k jeho vybudování byla především snaha co nejefektivněji využít zásoby hnědého uhlí, na kterém bylo tehdejší Československo energeticky závislé. Nešlo ale zdaleka jen o zdejší specifikum. Ve stejné situaci byla například i sousední NDR, Jihoafrická republika nebo Velká Británie, kde vývoj probíhal obdobným směrem. Nešlo ale o historicky první záměr výroby kapalných paliv z uhlí v sokolovském revíru, upozorňuje Vítězslav Keller, který byl jedním z pracovníků podniku, kteří stáli i u zrodu vřesovského kombinátu. Už ve 40. letech minulého století se totiž uvažovalo o jeho zpracování zkapalněním pomocí takzvané technologie Hydriewerk. Tou válečné Německo řešilo chybějící zdroje surovin pro výrobu benzínu, které nahrazovalo právě uhlím. K realizaci záměru ale nikdy nedošlo. Otázka co nejefektivnějšího využití uhlí tak znovu vyvstala krátce po válce v souvislosti s řešením rozvoje východní části revíru, a následnou otvírkou lomu Jiří ve Vintířově. Vytěžené uhlí zde totiž vykazovalo průměrný obsah vody na úrovni 42 procent a mělo kolem 22 procent popela. Výsledkem byly neúměrně vysoké náklady na přepravu balastních složek na delší vzdálenosti při výhřevnosti dobývaného uhlí na úrovni 12,28 MJ na kilogram. Jako východisko se tak jevila možnost jeho dalšího zpracování přímo v místě. V podmínkách sokolovského revíru však šlo také o překonání tehdejších rigidních organizačních schémat, která na úrovni státu přísně oddělovala těžbu a úpravu tuhých paliv od výroby tepla a elektrické energie, popisuje situaci na počátku 50. let Keller. Přesto nakonec převládlo ekonomické hledisko a zrodila se koncepce dvou zpracovatelských center v revíru. První, navázané na západní část revíru v Tisové, a druhé ve Vintířově. To mělo vedle třídírny a drtírny zahrnovat také teplárnu. Nicméně vzhledem ke klimatickým podmínkám a k uvažované ochraně lázní Karlovy Vary před nežádoucími účinky rozhodli projektanti přemístit stavbu severněji do Vřesové, vysvětluje Petr Beran z podnikového archivu Sokolovské uhelné počátky kombinátu ve Vřesové. V roce 1958 tak byl schválen úvodní projekt první etapy výstavby a o dva roky později došlo na založení nového podniku. Ten pokračování na straně 3 Teplárnu Vřesová čeká předposlední část generálky parních turbín V těchto dnech už se do Vřesové naváží komponenty pro generální opravu turbogenerátoru TG1 v tamní teplárně V květnu odstartuje generální oprava třetí z celkových čtyř parních turbín elektrárny a teplárny společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové. Ta je rozsahem prací i finančními náklady jednou z největších akcí svého druhu ve firmě za poslední roky. Firma do ní vloží souhrnně kolem 450 milionů korun. Generální opravy mají za cíl zajistit životnost technologie tak, abychom ji mohli provozovat až do doby předpokládaného vyuhlení ložiska, říká vedoucí teplárny Vilém Bauer. Současně budou probíhat modernizace vybraných částí technologie, které povedou ke snížení vibrací turbíny a snížení počtu jejích výpadků. Protože letos nepočítá zpracovatelská část s odstávkou, budou veškeré práce na odstavené turbíně probíhat za plného provozu dalších částí teplárny. Zbývající tři turbíny pak budou zvýšeným výkonem nahrazovat výpadek výroby odstavené turbíny. Naštěstí v jarních a letních měsících je nižší odběr elektrické energie než v zimě, takže v tomto směru neočekáváme žádné problémy, konstatuje vedoucí teplárny. Naopak organizačně bude letošní oprava velmi náročná. Zatímco při opravách turbín TG2 a 4 se velká část součástí kvůli velkému opotřebení měnila na místě, letos se některé díly, pokud to umožní jejich technický stav, budou z Vřesové odvážet do Brna na důkladnou kontrolu. Ta je zapotřebí, protože soustrojí ročně naběhá více než osm tisíc provozních hodin ve velmi náročných podmínkách, a jednotlivé díly turbíny jsou vystaveny přehřáté páře o teplotě 545 stupňů Celsia a tlaku kolem 13,5 MPa. Po případné opravě by pak díly měly vydržet provoz další nejméně čtyři roky, dodává Bauer. Turbíny osazené v teplárně pochází z produkce bývalé 1. Brněnské strojírny, každá o jmenovitém výkonu 55 MW, a byly ve Vřesové instalovány v letech 1966 až Ačkoliv procházely průběžnými opravami, mají dnes za sebou až 280 tisíc provozních hodin, což je dostává na hranici technické životnosti. Zakázku na opravu zařízení získala společnost Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o., Brno, nástupnická organizace původního výrobce. Ta zahájila postupnou generální opravu a modernizaci všech turbín v roce 2008, její úplné dokončení je plánováno na podzim roku s t r.

2 Z n a š í s p o l e č n o s t i w w w. s u a s. c z Arktické zimy lomy ustály bez potíží Díky nedávné rekonstrukci pracovaly rozmrazovací tunely ve Vřesové, i přes vysokou zátěž, bez problémů Letošní chladné počasí se projevilo především na spotřebě zimního materiálu v provozech Sokolovské uhelné. Výrazně nižší teploty a sněhové srážky, které vydržely v regionu v souvislé pokrývce, s malou přestávkou, od ledna až do března. Takový byl průběh letošní zimy. Dopadům klimatických vlivů se tak nevyhnuly ani těžební provozy Sokolovské uhelné. Naštěstí se neprojevily žádné výrazné nedostatky nebo neřešitelné problémy, říká Jiří Milt, vedoucí technolog sekce Koordinace a řízení výroby úseku Výrobního ředitele Sokolovské uhelné. A to i přesto, že na konci ledna a v polovině února Špičková technika může pomoci zachraňovat životy nejen v provozech Sokolovské uhelné, ale i v širokém okolí. Zbrusu nový sanitní vůz uvedli do provozu počátkem března pracovníci Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná ve Vřesové. Nový Volkswagen s pořizovací cenou přes 1,5 milionu korun lomy čelily sněhové kalamitě, nebo opakovaným teplotám hluboko pod bodem mrazu. Ty dokonce plných 37 dní nestouply nad -5 Celsia a nejnižší hodnota byla naměřena 19. prosince, kdy mráz dosáhl hodnoty -18,5 stupně. Asi největší problémy tak působilo namrzání uhelných souprav, které přepravují uhlí z našich nakládacích stanic do elektrárny v Tisové, popisuje situaci Milt. Oba rozmrazovací tunely, které firma provozuje ve Vřesové tak letos jely doslova na plný výkon, a stejně tak bylo využíváno mechanické čištění Falls v Citicích, které významně snižuje riziko namrzání vagónů. I když většina opatření probíhala v již zaběhlém schématu přípravy, kam patří například nahrazování panelů v kolejových přejezdech pískem, letošní zima se neobešla bez mimořádné výpomoci v těžebních provozech. S úklidem sněhu na pásových dopravnících nebo násypkách tak muselo pomáhat až dvacet pracovníků Závodní báňské záchranné stanice a koncem ledna dokonce na těžbě museli vypomáhat i pracovníci z odstaveného technologického celku 2/1 sekce Skrývka. Stejně jako v jiných místech republiky se ale i v provozech Sokolovské uhelné začal v závěru zimy projevovat nedostatek posypové soli. Nicméně jsme jinak nezaznamenali žádné větší problémy a podařilo se postupovat přesně podle plánu údržby chodníků i komunikací, dodává Milt s tím, že nejvýrazněji se tak letošní zima projevila hlavně ve spotřebě materiálu. Od počátku zimy se tak do konce února v provozu spotřebovalo téměř 120 tisíc tun posypové soli, více než sto tisíc litrů leteckého petroleje nebo téměř 26 tisíc kilogramů absodanu, který se používá na zamezení prokluzů pásových dopravníků, nebo téměř 1400 litrů arktické kapaliny do odstřikovačů automobilů. Hospodaření společnosti letos ovlivní hlavně propad cen elektřiny Složitá bude situace i v těžební části. Divize Jiří musí nahradit snížení těžby sousední Družby kvůli loňskému skluzu vnitřní výsypky. Nesnadných dvanáct měsíců. Takový bude rok 2010 pro Sokolovskou uhelnou. Vyplývá to z podnikatelského záměru firmy na nadcházející období. Negativně ho ovlivní změna těžebních poměrů mezi jednotlivými lomy i situace na energetickém trhu. V důsledku toho výrazně poklesne plánovaný zisk společnosti po zdanění na 950 milionů korun. Základní výrobní i prodejní ukazatele podnikatelského záměru pro rok 2010 jsou sice uvažovány v přibližně shodných úrovních skutečnosti loňského roku, zásadní rozdíl však bude u těžby uhlí a tržeb za elektrickou energii, říká Karel Kotous z úseku ekonomického ředitele společnosti. Plán těžby uhlí je sice shodný s rokem 2009 na úrovni 8,6 milionu tun, ale kvůli loňskému sesuvu vnitřní výsypky na demarkaci obou lomů společnosti došlo k dočasné blokaci části zásob na Družbě. Její snížení těžby z loňských 1,6 na 0,7 milionu tun bude muset nahradit zvýšením těžby sousední Jiří, což s sebou pochopitelně přináší řadu komplikací. Nejvýrazněji se však na hospodářském výsledku letošního roku projeví meziroční propad cen elektrické energie. Zatímco loni se, díky dlouhodobým kontraktům společnosti, negativní vývoj na evropském trhu Sokolovské uhelné téměř nedotkl, letos i ona pocítí snížení poptávky po energii. S ní totiž souvisí i pokles výkupních cen na energetickém trhu, upozorňuje Kotous s tím, že tento propad se v hospodaření společnosti projeví meziročním snížením tvorby zisku o více než jednu miliardu korun. Současně dojde k výraznému, více než dvanáctiprocentnímu, zhoršení produktivity práce. Rok 2010 bude pro Sokolovskou uhelnou zlomový také v oblasti výroby a prodeje briket. Tato komodita má po více než 40 letech své dny sečteny, a její produkce skončí v 2. pololetí letošního roku. Hlavními důvody pro toto rozhodnutí je jak pokles poptávky po tomto palivu, tak i nedostatek briketovatelného uhlí. Do provozu však bude uvedena nová technologie na výrobu multiprachu, která na výrobu briket časově a částečně i technologicky naváže, doplňuje Kotous. V oblasti oprav a údržby se připravují významné akce zejména na divizích Družba a Zpracování. Na prvně jmenované se jedná o dvě generální opravy velkostrojů KU 300 a pokračující sérii generálek elektrických lokomotiv a LH vozů. Na divizi Zpracování pak proběhnou kromě jiných generální opravy parní turbíny TG 1 a kotle K1. Na investiční výdaje je v PZ 2010 uvažováno s částkou téměř 1 mld. Kč. Kromě výše uvedené výstavby zařízení na výrobu multiprachu se převážná část výdajů týká akcí, jejichž realizace je vyvolána nutností obnovy stávajícího a tedy dožívajícího zařízení, postupem těžby na obou lomech, či zvýšením ekologičnosti provozů Sokolovské uhelné. Z výše uvedených aspektů je zřejmé, že rok 2010 nebude pro Sokolovskou uhelnou jednoduchý. Přesto je Podnikatelský záměr 2010 sestaven tak, aby společnost plnila řádně všechny své závazky, a to jak vůči svým zaměstnancům, tak i vůči podnikatelskému okolí, správním orgánům, samosprávě a podobně, dodává Kotous. V oblasti zaměstnanosti se tedy, ani přes výrazné snížení zisku společnosti, neuvažuje s žádným hromadným propouštěním. Na druhou stranu bude pokračovat takzvaný stop-stav. Nově se tedy budou selektivně přijímat jednotliví uchazeči o zaměstnání pouze na vybrané, zejména specializované, profese. Průměrný stav by se tak v roce 2010 měl pohybovat kolem 4,5 tisíce zaměstnanců. Pro letošní rok se uvažuje v souladu s výsledky kolektivního vyjednávání s meziročním nárůstem průměrného měsíčního výdělku proti sjednané výši pro rok 2009 o čtyři procenta. Ten tak dosáhne úrovně Kč. Navzdory všem nepříznivým okolnostem, kterým bude muset Sokolovská uhelná v roce 2010 čelit, zůstává i nadále naprosto neměnné vědomí její společenské odpovědnosti nejen v rámci nejbližšího okolí, ale i celého regionu. Aktivity, které byly v této souvislosti v minulosti nastartovány, tak budou kontinuálně pokračovat. je vybaven nejnovější technikou, která má pomoci hasičům při výjezdech. Jde v podstatě o identický stroj, jaký používají běžné záchranné služby v civilním provozu, říká velitel hasičů Herbert Weiss s tím, že kromě standardního vnitřního vybavení lehátkem nebo páteřními nosítky má nová sanita také schodolez, který umožní lepší transport pacienta v budovách, a především automatický defibrilátor a špičkovou autopulsní masážní desku pro neinvazivní podporu srdeční masáže. Za normálních okolností totiž musí být pacient při provádění srdeční masáže na místě. Při použití této desky ho ale lze zároveň transportovat na lehátku, vysvětluje výhody nové techniky Weiss. Pracovního jubilea v dubnu 2010 dosahují 20 let Kaplan Jaroslav Divize Zpracování 25 let Brizgalová Soňa Divize Družba Choc Miroslav Divize Jiří Lichner Jaroslav Divize Služby Mlynarská Květa Divize Družba Nová Jarmila Úsek výrobního ředitele Paprštein Pavel Divize Družba Petr Jiří Divize Družba Tomeš Miroslav Divize Zpracování Udržalová Božena Divize Jiří 30 let Brumlíková Zdeňka Úsek výrobního ředitele Čekan Jan Divize Družba Kotek Jan Divize Družba Lízner Přemysl Divize Zpracování Nožka Josef Divize Družba Vaca Pavel Divize Služby Vajay Štěpán Divize Jiří 35 let Dudík Jiří Divize Služby Fehér Zdeněk Divize Družba Gežo Stanislav Divize Jiří Homolová Helena Divize Zpracování Ilčík Petr Divize Jiří Jirát Vladimír Divize Zpracování Milt Jiří Úsek výrobního ředitele Nechutný Karel Divize Služby Třešňák Radovan Odbory Vejrosta Jaroslav Divize Jiří 40 let Kalamár František Divize Jiří Šrut Jan Divize Jiří Všem jmenovaným přeje vedení Sokolovské uhelné, právní nástupce a. s., mnoho zdraví, osobní spokojenosti a vyjadřuje poděkování za dlouholetou práci ve společnosti. Uzávěrka dat Procento absence pro nemoc a úrazy z fondu pracovní doby za leden až únor 2010 ve srovnání se stejným obdobím let 2008 a 2009 Předpoklad pro rok ,4 % 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 4,45 % ,91 % ,88 % Výroba el. energie za únor 2010 V únoru vyrobila teplárna 148,0 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala 175,8 tisíc MWh elektrické energie. Celkem bylo v únoru vyrobeno 323,8 tisíc MWh elektrické energie. Těžba uhlí za únor 2010 Na velkolomu Jiří bylo v únoru vytěženo 727,9 tisíc tun uhlí, na divizi Družba to bylo 124,5 tisíc tun uhlí. Celková těžba za obě divize činila v únoru 852,4 tisíc tun uhlí. Podnikoví hasiči dostali novou sanitu Sanita nebude zdaleka ale sloužit jen při zásazích podnikových hasičů v provozech Sokolovské uhelné. Z jejich celkových pěti desítek výjezdů ročně totiž část probíhá také v okolních obcích, například v rámci pomoci při autonehodách. Mnohdy pak při výjezdech jednotka využívá také druhý ze svých sanitních strojů, který je uzpůsoben pro zásahy v terénu. V současné době všech 36 příslušníků sboru prochází proškolením na práci s novou technikou. Po jejich absolvování pak budou moci plně využít nové přístroje pro záchranu lidských životů ve všech směnách. Nová sanita, kterou získali hasiči ve Vřesové, je vybavena také automatickým defibrilátorem s t r. 2

3 Z n a š í s p o l e č n o s t i 50 let zpracovatelské části ve Vřesové Celkový pohled na zpracovatelskou část Sokolovské uhelné ve Vřesové v roce 2002 Foto na straně 3 a 4 podnikový archiv SU, dvakrát soukromý archiv Vítěslava Kellera pokračování ze strany 1 měl zajistit výstavbu kombinátu, připravit jeho provoz i následně zahájit výrobu. Jeho prvním ředitelem se stal Antonín Koldínský. Cílovým datumem pak byl konec září Budování kombinátu se ale setkávalo s celou řadou obtíží, poukazuje Beran na situaci počátkem šedesátých let. Projekt tak již od počátku nabíral výrazný skluz, především v důsledku vysokého počtu budovaných průmyslových i jiných staveb v tehdejším Československu. Chyběly tak projekční kapacity, hlavně při zpracování prováděcí dokumentace, a k dalším prodlevám přispěla i různá direktivní omezení preference samotné stavby, ke kterým docházelo i přesto, že Vřesová byla druhou největší investicí té doby, hned po výstavbě Východoslovenských železáren v Košicích. Navíc záhy dochází i ke změnám ve vedení kombinátu, kam nastupuje Jaroslav Jiskra. Ani on ale nedosáhne na původně stanovené termíny. A tak se teprve v roce 1965 otevírá první část kombinátu, kterou je drtírna uhlí. Za ní následuje o rok později briketárna a se čtyřletým zpožděním je v roce 1969 uvedena do provozu také tlaková plynárna. Samotné spouštění nové teplárny pak skončí až v roce Přesná výše celkových nákladů na výstavbu kombinátu není známa, ale podle některých údajů se pohybovala na úrovni 2,4 miliardy tehdejších korun. Přestože byl komplex ve Vřesové největším svého druhu v republice a disponoval na svou dobu nejlepší dostupnou technologií, ekonomika podniku tomu nijak nenasvědčovala. Za celou dobu své existence se podniku nepodařilo vykázat zisk, říká archivář. Jak vyplývá z dobových dokumentů, jen v roce 1971 podnik plánoval ztrátu téměř 35 milionů korun, a o tři roky později se již skutečná výše deficitu vyšplhala nad hranici 66 milionů. Příčinou byla především tehdejší centrálně řízená ekonomika státu. Podnik totiž nakupoval potřebné uhlí za velkoobchodní ceny, ale prodejní ceny, hlavně svítiplynu, nestačily ani na krytí výrobních nákladů, potvrzuje Beran. Provoz podniku tak víceméně zajišťovaly Blíže nedatovaný poválečný snímek dnes již neexistujícího hostince ve Vřesové dotace státu, daňové úlevy nebo dotace ředitelství Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov. Kombinát v té době produkoval vedle svítiplynu, kterým pokrývala plných třicet procent celkové spotřeby státu, také tepelnou a elektrickou energii, energetické uhlí, a vedlejší chemické produkty jako je surový dehet, benzín, fenol, čpavek nebo dusík. Jeho briketárna byla pak největší v zemi s roční produkcí více než 700 tisíc tun briket. pokračování na straně 4 Zpracovatelská část ve Vřesové byla jedním z největších výrobců svítiplynu v Československu. Pokrývala plnou jednu třetinu spotřeby celého státu až do doby, kdy svítiplyn nahradil plyn zemní Dnes již neexistující dům čp. 92 ve Vřesové Mapa z roku 1842 s dnes již neexistující historickou částí obce Vřesová s t r. 3

4 Z n a š í s p o l e č n o s t i w w w. s u a s. c z 50 let zpracovatelské části ve Vřesové Přípravné terénní práce Snímek staveniště budoucí briketárny ve Vřesové Pohled na budoucí areál zpracovatelské části pokračování ze strany 3 Už od počátku ale Vřesovou nestíhaly jen problémy s výstavbou a vyrovnanou ekonomikou. Provoz kombinátu měl totiž také velmi výrazný vliv na životní prostředí v regionu. A i když vedení podniku postupně snižovalo objemy úniků uhelného prachu do ovzduší nebo vypouštění znečištěných vod, největším problémem zůstávaly exhalace kysličníku siřičitého a dalších plynů. Charakteristický zápach, vznikající hlavně při najíždění provozu nebo během různých poruch, pak byl cítit na desítky kilometrů daleko. Kromě toho se podnik potýkal také s vysokou mírou fluktuace, ke které do jisté míry přispívaly jak pracovní podmínky, tak poměrně nízký věkový průměr zaměstnanců, který při téměř třech tisících pracovníků činil pouhých třicet let. Stabilizaci provozů tak do jisté míry musely řešit různé náborové akce v jiných částech tehdejšího Československa, v návaznosti na rozsáhlou bytovou výstavbu v okolních městech, kde část bytového fondu byla určena právě pro pracovníky dolů a kombinátu. Formální existence kombinátu skončila v roce 1974, kdy byl rozhodnutím ministra paliv a energetiky podnik zrušen, a k 1. lednu následujícího roku přešel jeho veškerý majetek pod nově zřízenou organizaci Hnědouhelné doly a briketárny, koncern, Sokolov. Díky tomuto zásadnímu kroku tak došlo ke sloučení těžební a zpracovatelské části, a následnému vzniku Palivového kombinátu 25. únor Vřesová. V průběhu druhé poloviny 70. a následných 80. let prošel kombinát celou řadou organizačních i technologických změn. K těm méně viditelným, ale pro další rozvoj kombinátu přelomovým, patřilo v roce 1975 dokončení druhé etapy studie o vlivu činnosti podniku na životní prostředí. V průběhu 80. let pak začala být v provozech zaváděna výpočetní technika. Skutečným milníkem v historii celého výrobního komplexu bylo v roce 1993 zahájení příprav na založení Sokolovské uhelné, jejíž součástí se o rok později kombinát stal. V roce 1996 pak byla ve Vřesové definitivně zastavena výroba svítiplynu, a tlaková plynárna přešla na produkci takzvaného energoplynu pro potřeby nově vybudované paroplynové elektrárny. Druhá polovina devadesátých let a počátek nového tisíciletí pro kombinát, nově označovaný jako zpracovatelská část, znamenal období masivních investic jak v oblasti výrobní technologie, tak v oblasti snižování dopadů jeho provozu na životní prostředí. Výsledkem takto vynaložených miliard korun je například to, že se emise oxidu siřičitého do roku 2008, v porovnání s rokem 1998, snížily o osmdesát procent. A to i přesto, že uhelná vsázka do zpracovatelské části vzrostla o třicet procent. Vřesová dnes disponuje také zcela uzavřeným výrobním cyklem, který minimalizuje riziko možnosti úniku chemických látek. Provozy dnes jsou vybaveny nejmodernějšími řídicími systémy a vedle těch historických v areálu vyrostly také zcela nové technologie. V roce 2005 zde například byla uvedena do provozu nová kyslíkárna, nebo o čtyři roky později unikátní technologie štěpení vedlejších chemických produktů VVKP. Zpracovatelskou část v roce 1966 navštívil také tehdejší prezident Antonín Novotný Snímek z výstavby nové vlečky, pravděpodobně z první poloviny 60. let Výstavbě nové zpracovatelské části musel ustoupit i tento statek s t r.

5 Z n a š í s p o l e č n o s t i Zajímavé personální údaje za rok 2009 Posun vagónů na vlečce ve zpracovatelské části ve Vřesové Finanční poradenství zdarma V naší společnosti probíhá velké množství procesů a jevů. S jejich souhrnem jste na stránkách Zpravodaje pravidelně seznamováni v informacích o hospodaření společnosti. Tam se informace z personální oblasti zaměřují na vývoj stavu zaměstnanců, průměrnou mzdu, produktivitu práce a sociální fond. Z připravované roční zprávy o personální činnosti, která se kromě výše uvedených oblastí zabývá i celou řadou dalších jevů souvisejících se zaměstnanci společnosti, vyjímáme Víte například, že v roce 2009: zaměstnávala společnost v průměru 4582 zaměstnanců (meziroční pokles o 93) přijala společnost do pracovního poměru 52 zaměstnanců, naproti tomu pracovní poměr ukončilo 238 zaměstnanců, z toho odešlo 153 do důchodů, 2 pro nadbytečnost, 8 uplynutím sjednané doby, 4 pro porušení právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a 66 zaměstnanců odešlo z vlastního popudu přijala společnost do pracovního poměru 9 uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadů práce a 22 absolventů škol všechny z ISŠTE činil průměrný věk nových zaměstnanců v den nástupu 27,54 roku a byl o 6,68 roku nižší než v roce 2007 zaměstnávala společnost průměrně 77,17 osob se změněnou pracovní schopností a odebrala zboží a služeb za 22,6 mil. korun od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se změněnou pracovní schopností bylo 11 zaměstnanců převedeno mezi vedoucí zaměstnance prošlo vzdělávacími akcemi celkem 6934 vlastních zaměstnanců a 1523 externích účastníků se zúčastnilo vzdělávacích akcí pořádaných společností poskytla společnost psychologické poradenství 76 zaměstnancům a právní konzultace 305 zaměstnancům zaměstnanci společnosti onemocněli 1225x (v roce 2008 to bylo 1169x), z toho 4 zaměstnanci onemocněli více než 4x (v roce 2008 to byli 2 zaměstnanci) bylo dlouhodobě nemocných (tj. souvisle více než půl roku) v průměru 28 zaměstnanců (v roce ,5). Pracovní neschopnost nemělo vykázánu vůbec 3577 zaměstnanců (v roce 2008 to bylo 3593) činila absence pro nemocnost 3,35 % fondu pracovní doby a snížila se meziročně o 0,87 % došlo ve společnosti k 1,24 pracovním úrazům na 100 zaměstnanců, což je o 0,09 méně než v roce 2008 byl jeden personalista schopen postarat se o 109 ostatních zaměstnanců závodní stravování společnosti je od pololetí 2007 provozováno dceřinou společností SOKOREST, s. r. o. Za rok 2009 se vyrobilo pro vlastní zaměstnance jídel. Pro důchodce to bylo jídel, tj. o 2579 méně než v roce Pro cizí strávníky jídel, což v porovnání s rokem 2008 bylo méně o 8096 jídel zaměstnanci mohli na zaměstnaneckou kartu bez hotovosti nakupovat ve výdejnách závodního stravování zboží v tzv. doplňkovém prodeji ve výši 4000 Kč měsíčně společnost projednala odškodnění 54 registrovaných pracovních úrazů, průměrné odškodnění představovalo 95,6 % ztráty na výdělku bylo ze zisku společnosti přiděleno do sociálního fondu 30 mil. Kč, z těchto prostředků a z rezervy roku 2008 bylo použito na osobní účty 21,7 mil. Kč, 3 mil. Kč na rekreaci dětí, 7,365 mil. Kč na kulturní a výchovnou činnost zaměst- nanců, jejich rodinných příslušníků a důchodců, na sociální výpomoci pak 0,292 mil. Kč vyčerpali zaměstnanci z osobních účtů sociálního fondu nepeněžní formou 20,005 mil. Kč, z uvedeného objemu prostředků využili zaměstnanci 53,6 % na závodní stravování, 17,5 % na rekreaci, 17,1 % na zdravotní péči, 7,3 % na kulturní a sportovní činnost, 3,6 % na penzijní připojištění a 0,9 % na vzdělávání byl zaměstnancům vyplácen měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč, celkem bylo penzijním fondům poukázáno 24,561 mil. Kč. Víte, že na konci roku 2009: mělo 4507 zaměstnanců a 1218 bývalých zaměstnanců (důchodců) vydánu zaměstnaneckou kartu na odběr stravy v síti závodních restaurací pracovalo v ranních směnách 2083 zaměstnanců (meziroční pokles o 161 zaměstnanců) a ve směnovém provozu 2428 zaměstnanců (meziroční pokles o 21 zaměstnanců) společnost zaměstnávala 4511 zaměstnanců, z toho 3944 bydlících v okrese Sokolov, 549 v okrese Karlovy Vary a 18 v okrese Cheb společnost zaměstnávala 2,63 % ekonomicky činného obyvatelstva Karlovarského kraje, z toho 8,187 % obyvatelstva okresu Sokolov, 0,80 % obyvatelstva okresu K. Vary a 0,03 % okresu Cheb se o práci v okrese Sokolov ucházelo 6404 občanů a pouze u 40 byla společnost posledním zaměstnavatelem, což činí 0,6 % uchazečů. To samozřejmě neznamená, že všichni byli propuštěni, protože řada z nich odešla z vlastního popudu nebo pro ztrátu zdravotní způsobilosti průměrný věk zaměstnanců společnosti byl 44,84 roku (v roce ,61), průměrná doba zaměstnání u společnosti činila 18,38 let (v roce ,01) mělo 181 zaměstnanců vysokoškolské vzdělání, 1019 středoškolské vzdělání, 2703 zaměstnanců bylo vyučeno a 608 mělo základní vzdělání dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců společnosti Kč a meziročně vzrostla o 2073 Kč bylo očkováno proti klíšťové encefalitidě 1688 zaměstnanců, z toho nově přihlášených bylo 377 zaměstnanců. Celkem bylo na klíšťovou encefalitidu aplikováno 2100 vakcín. Proti chřipce bylo očkováno 951 zaměstnanců. Očkování zajistila společnost v ordinacích závodních lékařů vynaložila společnost na zdravotní péči zaměstnanců tis. Kč, což bylo o 50 tis. Kč méně než v roce 2008 využívalo možnost příspěvku na penzijní připojištění 90,8 % zaměstnanců, kteří měli uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění u 10 penzijních fondů sdružených v asociaci penzijních fondů ČR. Zpracoval personální úsek březen 2010 Špatné smlouvy, ať jde o úvěry nebo pojistky, se mohou v důsledku výrazně prodražit a skončit i exekucí V řadách zaměstnanců jsme na konci loňského roku zaznamenali 190 případů exekucí. Těmto zaměstnancům byla nařízena exekuce příjmů z titulu 227 pohledávek. Někteří z nich mají tedy exekucí více. Přestože je naše společnost na čelním místě ve výši průměrného výdělku v kraji, dostává se 4,2 % zaměstnanců do finanční situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Proto Sdružení odborových organizací uzavřelo smlouvu s finančními konzultanty, jejichž článek Vám přinášíme. Víme, že každý je odborníkem na něco někdo rozumí elektrice, jiný je odborník v laboratoři, jiný v kanceláři. My jsme odborníky přes finance, finanční produkty, finanční plánování... prostě přes nezávislé finanční poradenství. V měsíci březnu jsme se opět prezentovaly v prostorách jídelen na provozech Jiří a Vřesová. Tato opakovaná akce měla sloužit k tomu, aby si zaměstnanci SU, a. s., připomněli, že je v platnosti smlouva, která umožňuje zaměstnancům SU využívat bezplatně služeb nezávislých finančních poradců paní Štěpánky Klimentové a Anny Gárské. Tato smlouva funguje od března Mnozí zaměstnanci již našich služeb využili. Nejčastější situací, kterou jsme řešily, bylo refinancování nevýhodných úvěrů. Zjistily jsme, že určité procento zaměstnanců postihly exekuce. Dalších pár procent tuto hrozbu očekává a řešit teprve začíná. Na vině jsou nevýhodné úvěry, špatné či žádné krytí a nepříznivá životní situace. Všechny klienty, kteří se na nás obrátili, jsme nakonec vyřešily a jejich situace se stala únosná. Dalším významným faktorem, který jsme řešily, byly životní pojistky. Setkaly jsme se s tím, že klienty nikdy nikdo neprovedl tím, co mají ve své pojistce. Lidé platí v domnění, že mají dostatečné krytí rizik. Ve skutečnosti by v případě problémů často od pojišťovny měli krácené plnění nebo žádné. A to ne z důvodu neserióznosti pojišťovny, ale z důvodu špatně nastavené pojistky. I toto jsme vždy napravily a vylepšily. Pro zajímavost a konkrétněji řešily jsme klienta, který platil měsíčně 1700 Kč za životní pojistku, která jej nechránila vůbec na nic. Pomáhaly jsme klientům, kteří měli životní pojistku pouze na spoření a na smrt. Vůbec neřešila, že by klient mohl utrpět úraz nebo dlouhodobou pracovní neschopnost. Pouhá nemocenská málo komu stačí pokrýt povinné náklady a platby úvěrů. Přitom stačí tak málo... Dalším několika lidem pojistky vůbec neřešily jejich profesi, tj. rizikovost. V případě pojistné události by bývali neměli žádné plnění. A mohly bychom pokračovat... Setkaly jsme se s předraženým povinným ručením, podpojištěním majetku. I toto jsme byly schopny přepracovat do odpovídající podoby. Upravovaly jsme penzijní připojištění, zefektivňovaly stavební spoření. Radily jsme, jak mít nastavené bankovní účty, jak již tady ušetřit stokoruny měsíčně za vedení účtu. Každé rodině, která se nám svěřila do rukou, jsme měsíčně ušetřily stokoruny až tisícikoruny tím, že jsme byly schopny, díky naší nezávislosti, najít optimální řešení a vše zefektivnit, vylepšit. Kromě toho jsme všem ušetřily spoustu času se stáním u přepážek, mapováním finančního trhu a s řešením různých problematických finančních záležitostí. O své klienty se dlouhodobě staráme v rámci servisu. Jsme po ruce, když klient potřebuje. To je dobrý důvod vyzkoušet si tuto službu. Na místě je zmínit i to, že v rámci servisu neseme lidem informace zvenku. Například víte jak se Vás osobně dotkne důchodová reforma? Naše nezávislost garantuje řešení na míru každému. Je to stejné jako u lékaře vstupní prohlídka, stanovení diagnózy, recept s kontrolou užívání a pak následná prevence. Doufáme, že po přečtení tohoto příspěvku získáte odvahu zavolat a vyzkoušet si naši práci. Zeptejte se svých spokojených kolegů. I oni měli dvě možnosti. Buď zpracované poradenství přijmout, nebo ne. Ale kdo nevyzkouší, ten nemůže posoudit. My Vás k tomuto kroku chceme povzbudit. Víme, že budete spokojeni. Více informací najdete na webových stránkách: Těšíme se na spolupráci s Vámi. Vaše finanční poradkyně Anna Gárská a Štěpánka Klimentová Auditoři ověřovali hospodaření Auditem hospodaření prošly v průběhu února a března hospodářské výsledky společnosti Sokolovská uhelná za rok Údaje ověřovali i letos pracovníci renomované auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. Výsledky provedeného auditu by měly být známy v průběhu měsíce dubna. Na snímku je tým auditorů spolu s N. Levandovskou, vedoucí oddělení daní a majetku v sekci Účetnictví s t r. 5

6 ž i v o t k o l e m n á s w w w. s u a s. c z Lyžaři vyjeli na přejezd Krušných hor Z Kraslic letos vyrazila téměř stovka milovníků běžek Již desítky let vyráží milovníci turistiky a běžeckého lyžování každou zimu napříč hřebeny nejdelšího pohoří v kraji. Letošní 41. ročník Lyžařského přejezdu Krušných hor jich opět přilákal několik desítek. Startovalo se z Kraslic celkem ve třech skupinách, kdy nejkratší trasa první skupiny měřila Fotbalisté baníku míří do jarní části soutěže s jasným cílem Sokolovský A tým mužů posiluje v útoku. Na konci sezóny chce s jistotou kotvit v první třetině tabulky. S posílenou útočnou sestavou nastupuje do jarní části fotbalové druhé ligy FK Baník Sokolov. Ten má před sebou jasný cíl, kterému podřídil i ostatní změny kádru, ke kterým došlo během zimní pauzy. Chceme zakončit sezónu někde kolem šestého místa, říká šéf klubu Pavel Makoň s tím, že pokud by se podařilo udržet čtvrté místo, na kterém tým zimoval, osobně by to považoval za vynikající výsledek. Baník se totiž v uplynulých letech potýkal s celou řadou obtíží. V sezóně 2007/2008 to byla obrana, která přispěla k propadu týmu na devátou příčku v celkovém pořadí. Tu se nakonec podařilo zpevnit, a klub se v minulé sezóně vyšplhal o tři příčky výše. A po loňském odchodu Jirouše nám pro změnu chyběla útočná síla, kterou jsme v podzimní části už nezvládali zcela nahradit, přiznává Makoň, podle kterého si to klub chce vynahradit v jarní části. Pomoci tomu má především litevský útočník Tomas Radzinievičius, který má ve své domovině i prvoligové zkušenosti. Navíc k nám z Plzně přestoupil útočník Mlika, a do tréninků se již začíná zapojovat také zraněný stoper Knakal, vypočítává ředitel klubu jména, která mají týmu pomoci k udržení v horní části tabulky. Ze sportu Přehled zápasů FK Baník Sokolov na domácím hřišti Muži A Sobota od hodin FK Baník Sokolov Čáslav Sobota od hodin FK Baník Sokolov Hlučín Muži B Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Rakovník Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Děčín Neděle od hodin FK Baník Sokolov B Čelákovice 103 kilometrů, nejdelší naopak 140 kilometrů, říká jeden z organizátorů přejezdu Robert Mašek z Klubu českých turistů Sokolov s tím, že cíl všech byl v Chomutově. Mezi téměř stovkou letošních účastníků přejezdu nebyli jen lidé z regionu, ale také z mnohem vzdálenějších koutů země i zahraničí. Nejdále to tentokrát měla desetičlenná skupina, která přijela až z 455 kilometrů vzdáleného moravského Přerova. Celý přejezd, odstartovaný již tradičně starostou města Kraslice, letos provázely velmi dobré sněhové i klimatické podmínky, a teploty se pohybovaly v rozmezí přijatelných pěti až jedenácti stupňů pod nulou. A tak většina lyžařů dojela údolím Petra Bezruče až do Chomutova, což je vždy krásný závěr, zdůrazňuje Mašek, podle kterého i letos největší úspěch sklidila etapa přes Boží Dar a Klínovec. Každý z účastníků si pak odnesl také upomínkovou medaili od města Kraslic. Přejezd Krušných hor je zřejmě nejstarší akcí svého druhu v regionu. Vznikl z iniciativy několika nadšenců, a původně se jeho nultý ročník jel dokonce z Kraslic až do Děčína. Od roku 1970, kdy přejezd odstartoval prvním oficiálním ročníkem v rámci oslav 600 let od založení Kraslic se pak jezdí do Chomutova, protože tamní turisté jako jediní nabídli těm sokolovským spolupráci. Přejezdu se pravidelně účastní také řada lidí ze zahraničí. Zřejmě nejdál ze všech to měli v roce 1989 čtyři turisté z ruského Sverdlovska. Jedním z partnerů přejezdu je tradičně také společnost Sokolovská uhelná. regionální veletrh fiktivních firem se vydařil Letošní veletrh v Sokolově Dne se v Městském domu kultury v Sokolově uskutečnil 2. regionální veletrh fiktivních firem. Tento veletrh pořádala Střední škola živnostenská Sokolov. Veletrh byl spojen s prezentací učebních a studijních oborů naší školy. Každý obor se představil svými dovednostmi. V předsálí vás mohly učesat kadeřnice, nalíčit kosmetičky, hudebníci vám zahráli na vlastnoručně vyrobený dechový nástroj a truhláři předvedli zručnost při zpracování dřeva. Knihaři vám řekli něco o archivářství, oděvářky předvedly nádherné modely při módní přehlídce a aranžérky vyzdobily celý sál logy sponzorů. V kavárně jste mohli ochutnat výrobky našich kuchařů a obsluhovali vás číšníci naší školy. Již od rána se přijíždějícím vystavovatelům po organizační stránce věnovaly studentky z oboru obchodněpodnikatelská činnost. Moderování veletrhu se ujaly studentky oboru podnikání. Všichni svou prezentaci zvládli na jedničku, a patří jim velké díky. 2. regionálního veletrhu se zúčastnilo 34 firem, a to z Karlovarského (včetně naší školy), Ústeckého a Plzeňského kraje. Veletrh přišlo podpořit několik významných hostů. Velmi nás potěšil zájem místostarosty města Sokolova pana Ing. Berky, Krajský úřad Karlovarského kraje prezentovaly Mgr. Maršíková a Ing. Lauermannová. Přijeli i zástupci Cefifu Praha paní Batelková a pan Ing. Hůla. Po celou dobu veletrhu se soutěžilo o nejlepší stánek, katalog a o nejlepší elektronickou prezentaci. I naši hosté navštívili vystavující fiktivní firmy a hodnotili znalosti a dovednosti mladých podnikatelů. Financování veletrhu bylo zajištěno z projektu naší školy Inovace ve vzdělávání, kdy jsme čerpali prostředky z Evropské unie. 2. regionální veletrh by neproběhl bez účasti našich sponzorů. Již tradičně chceme poděkovat Sokolovské uhelné, a. s., která na fiktivní firmy naší školy přispívá každoročně. Dalšími sponzory byly: Karlovarský kraj, Město Sokolov (díky panu místostarostovi jsme mohli udělit i zvláštní cenu Města Sokolova), KB, a. s., Česká spořitelna, Cefif Praha, Maska pup Sokolov. Všem jmenovaným sponzorům ještě jednou děkujeme. Doufáme, že příští rok, zase v únoru, přivítáme opět příznivce fiktivních firem a fiktivního obchodování a připravíme stejně pěkné, ne-li lepší prostředí pro obchodování. Bc. I. Dvorská Hlavní hvězdou letošního plesu Sokolovské uhelné nebyl nikdo jiný, než několikanásobný Zlatý slavík a stálice české hudební scény Karel Gott. Ten svým sokolovským vystoupením ukázal, že je nestárnoucí hvězdou, stejně jako potvrdil fakt, že ples těžařů a energetiků patří k nejvýznamnějším společenským událostem regionu Z kultury Sokolov Výstavní síň v 1. patře Tel: , FOTOGRAFICKÁ SETKÁNÍ FASCINACE FOTOGRAFIÍ, 11. ROČNÍK Výstava sokolovských fotografů pořádaná ve spolupráci s partnerskými fotokluby v Německu ze sdružení G Karlovy Vary Krajská knihovna Tel.: HORNICKO-HISTORICKÝ SEMINÁŘ Seminář na téma Hornictví a hornická kultura včera, dnes a zítra. Účast je bezplatná. Od 9.00 do hodin Nejdek Kulturní dům Tel: , ARAKAIN, TITANIC Rockový koncert dvou českých legend, které vyrazily na společné jarní turné. Začátek: hodin Loket Areál Epiag KOZÍ VRCHY HORSKÁ ČASOVKA, 17. ROČNÍK Časový závod do vrchu pro horská kola. Start je u porcelánky Thun v Lokti, následuje trasa 4,6 km po asfaltové cestě. Většinu závodu budou závodníci bojovat s velkým převýšením. Start: hodin Královské Poříčí areál zemského statku Bernard Tel: , BALLOTRIE 2. ročník dobového recesistického klání historického šermu, těšit se můžete na originální a netradiční historické disciplíny. Dále se můžete projít staročeským jarmarkem, nebo si zasoutěžit o ceny Karlovy Vary Sokolský vrch Tel: není k dispozici PÁLENÍ ČARODĚJNIC Přijďte na 10. ročník oslavy Filipojakubské noci, neboli pálení čarodějnic. Součástí programu bude přehlídka masek, souteže, hudba a zapálení táboráku. Začátek akce: hodin (zapálení malých táboráčků na opékání vuřtů), zapálení velké vatry ve hodin Karlovy Vary Karlovarská multifunkční aréna Tel: , SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2010 Tradiční městské slavnosti, na kterých nebude chybět otevírání pramenů, průvod v historických kostýmech, promenádní a kolonádní koncerty moderní, folkové i klasické hudby. Slavnosti každoročně přilákají řadu osobností kulturního i politického dění Bečov nad Teplou Státní hrad a zámek Bečov Tel: , PO STOPÁCH RELIKVIÁŘE... Vydejte se s kastelánem bečovského zámku po stopách relikviáře Karlovy Vary Karlovarská multifunkční aréna Tel: , FMX GAMES FREESTYLE MOTOCROSS Mistrovství České republiky a velkolepá motocrossová show s ohnivými efekty. Začátek: hodin Vstupné: 490 Kč, 590 Kč, 690 Kč a 750 Kč (cenové kategorie podle sektoru hlediště) Šéfredaktor: Ing. Radim Kamler Redakční rada: předseda Ing. Miroslav Mertl, členové Ing. Josef Michalský, Vladislav Podracký Foto, není-li uvedeno jinak, SU Vladislav Podracký Adresa redakce: Kancelář GŘ, Staré náměstí 69, Sokolov Kontakty: Produkce: EMC, a. s., tel.: Vydává: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Registrace: MK ČR E SOKOLOVSKÁ UHELNÁ s t r.

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Letošní zima prověřila provozy

Letošní zima prověřila provozy w w w. s u a s. c z č í s l o 3 2 0 0 9 r o č n í k 1 4 zpravodaj společnosti Ústřední třídírna Tisová ukončila po půl století provoz Zajímavé personální údaje za rok 2008 Řidiči pomocné mechanizace v

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý O čem náš projekt je? Ostrava v zimě - Foto z roku 2012 Situace v EU a světě Růst ceny za vytápění každý

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail:

Více

Sokolovská uhelná. Zpráva o hospodaření za rok 2013

Sokolovská uhelná. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Sokolovská uhelná Zpráva o hospodaření za rok 2013 1 Obsah... 2 Vývoj vybraných ukazatelů... 4 Důležité momenty v životě Skupiny 2013 2014... 5 Uplynulý rok z pohledu předsedy představenstva... 6 Struktura

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas.

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná www.suas.cz Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná Zpráva o hospodaření

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více