SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů"

Transkript

1 design: Envision SolidWorks Corporation SolidWorks Office Premium w w w. s o l i d w o r k s. c z Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů Ústředí společnosti SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, MA USA Telefon: Mimo USA: Fax: Evropské ústředí SolidWorks Europe Parc du Relais Bât. D 201, Route de la Seds Vitrolles, France Telefon: Fax: Středoevropské ústředí SolidWorks Deutschland GmbH Inselkammerstrasse 2/3.OG D Unterhaching Telefon:+49 (0) Fax:+49 (0) M K S O P R O B R O C S Y

2 Komplexní řešení pro 3D konstrukci SolidWorks Office Premium S O L I D W O R K S O F F I C E P R E M I U M P Ř E D S T A V U J E K O M P L E X N Í Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K Č N Í P R Á C E V T Ý M U S E V Š E M I P O T Ř E B N Ý M I N Á S T R O J I P R O K O N S T R U K Č N Í Č I N N O S T, S P R Á V U D A T A K O M U N I K A C I V J E D I N É M S O F T W A R O V É M B A L Í K U Software SolidWorks SolidWorks je světová jednička mezi 3D CAD systémy určenými pro nejširší strojírenský trh - měřeno počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností zákazníků a prodejností.* Software SolidWorks poskytuje nástroje pro modelování dílů a sestav a vytváření dvojrozměrné výkresové dokumentace, přičemž navíc přináší více vylepšení šetřících váš čas než kterýkoli jiný 3D CAD systém. Software pro ověřování návrhů COSMOSWorks Designer COSMOSWorks Designer je první výkonný software pro ověřování návrhů, který je určen nejen pro specialisty, ale i pro konstruktéry a inženýry, takže umožňuje kontrolovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost výrobku jeho otestováním za reálných provozních podmínek ještě před uvedením do výroby. Software pro správu dokumentů PDMWorks PDMWorks je řešení se snadnou instalací a obsluhou, které členům konstrukčního týmu poskytuje možnost bezpečné a efektivní kontroly nad verzemi a revizemi vytvořených souborů a správy všech dat v projektu. Software SolidWorks Routing Software SolidWorks Routing automatizuje a zjednodušuje návrhy všech typů potrubí a elektrických kabeláží. Obsahuje také knihovnu speciálních tvarovek pro potrubní systémy, a navíc i dokumentaci dostupných kabelových svazků, která dále usnadňuje navrhování elektronických podsystémů. Komunikační nástroje pro konstruktéry Umožňují efektivní předvedení vzhledu a funkce výrobku. edrawings Professional Pomocí tohoto publikačního a prohlížecího nástroje, který umožňuje neomezenému počtu příjemců přidávat poznámky a provádět připomínkovací řízení pomocí u, lze snadno a rychle spolupracovat při navrhování výrobků. 3D Instant Website Snadno ovladatelný nástroj pro publikování webových stránek s trojrozměrným interaktivním obsahem. PhotoWorks Moderní renderovací software pro snadnou tvorbu fotorealistických obrazů a vizualizací. SolidWorks Animator Snadno ovladatelný animační software pro vytváření působivých videozáznamů dílů a sestav SolidWorks ve formátu AVI. Nástroje pro zvýšení produktivity CAD Pomocí těchto nástrojů snižujících počet kroků návrhu se zvyšuje produktivita systému SolidWorks: SolidWorks Toolbox Přístup do knihovny standardních dílů šetří čas a umožňuje automatické vkládání dílů do sestavy pomocí technologie SolidWorks Smart Part. Nástroj SolidWorks Utilities Umožňuje snadné vyhledávání rozdílů mezi dvěma variantami téhož dílu nebo vyhledávání, úpravy a potlačování prvků modelu. FeatureWorks Software pro zpětnou parametrizaci zjednodušuje využití importovaných 3D dat vytvořených v různých CAD systémech. *Podrobnosti viz Vyobrazení koncového těsnění komory pro gumotisk, se svolením společnosti Design AT č.1

3 Software SolidWorks S V Ě T O V Á J E D N I Č K A M E Z I 3 D C A D S Y S T É M Y Software SolidWorks nabízí vylepšení, která uspoří více času než kterékoli jiné dostupné řešení 3D konstruování výrobků. SolidWorks nabízí rychlejší práci, nesrovnatelný výkon a jednoduché ovládací prvky známé z prostředí Windows jako jsou ikony, kontextová menu či kopírování přes schránku. Všechna data vytvořená v SolidWorks jsou vždy plně editovatelná a díly, sestavy a výkresy jsou vždy 100% asociativní. Jednoduché ovládání Vizuálně přehledné ovládání SolidWorks nabízí nejpřehlednější a nejintuitivnější ovládání, které minimalizuje potřebu dialogových panelů, zvětšuje pracovní prostor a unifikuje ovládání celého systému. Nástroje pro převádění 2D do 3D DWGEditor Vaše stávající DWG či DXF soubory můžete přímo editovat a spravovat pomocí DWGEditoru nástroje, který okamžitě přijme za vlastní každý uživatel aplikace AutoCAD. Nástroje pro spotřební průmysl urychlete váš návrh spotřebních výrobků pomocí nejlepších nástrojů pro práci s plochami a křivkami, pokročilých funkcí pro tvarové modelování a práci se skořepinami. Online databáze komponentů 3D ContentCentral SM představuje online webovou knihovnu komponentů uživatelů i certifikovaných dodavatelů, která je navíc přímo integrovaná v SolidWorks. Správa konfigurací vám umožní jedinečně zvýšit rychlost a efektivitu při práci s typovými řadami, podobnými či variantními modely jak dílů, tak i sestav. Technologie inteligentních součástí Vaši práci urychlí technologie Smart Part a Smart Mates pro inteligentní vkládání komponentů, vytváření šroubových spojů či automatické vkládání šroubů do připravených děr. Překladače souborů SolidWorks obsahuje přes 20 integrovaných překladačů pro všechny současné standardní i nativní formáty používané v oblasti CAD. Fyzikální simulace Simulování skutečného pohybu a mechanické interakce mezi jednotlivými díly, které vám umožní vyhnout se potenciálním chybám a kolizím v navrhované konstrukci. Integrace rozšiřujících aplikací do jediného okna Konstrukční program lze rozšířit o více než 45 plně integrovaných profesních a oborových aplikací, které vždy nabízejí bezkonkurenční řešení dané problematiky. Nástroje pro zvýšení produktivity Usnadněte si vytváření 3D modelů s využitím nejlepších nástrojů 2D do 3D. K dispozici máte podporu bloků či přímé načítání DWG a DXF souborů do skicáře. Jedinečné funkce Komunikace Sdílejte a zobrazujte vaše data pomocí edrawings, prvního ově orientovaného prohlížeče, který zrychluje a zjednodušuje komunikaci a současně nabízí pokročilé funkce pro zobrazení, animace, odměřování, poznámkování, tisk atd. Integrovaná pevnostní analýza Pomocí COSMOSXpress, prvního nástroje pro pevnostní analýzu integrovaného do 3D CADu, můžete rychle a jednoduše zkontrolovat model z hlediska namáhání. Nástroje pro strojírenství - Využijte všech výhod ucelené sady nástrojů pro navrhování svařovaných konstrukcí, modeláře pro asociativní plechové díly včetně rozvinutých tvarů či jednoduchého přístupu do knihovny prvků. Vyobrazení příručního systému GPS; se svolením společnosti Garmin International, Inc. Nástroje pro formy Sada nástrojů vám pomůže rychle a přesně vytvořit tvárník, tvárnici i boční jádra. Pomocí integrovaného nástroje MoldflowXpress můžete lehce ověřit kvalitu zatečení plastu do navržené formy. č.2 č.3

4 Software SolidWorks Bezkonkurenční funkce pro 3D konstruování ve strojírenství Modelování dílů Konstrukce lze snadno vytvářet pomocí vysunutí, otočení, tažení, spojení profilů, pomocí tenkostěnných prvků, skořepin, polí a děr s využitím jedinečných funkcí prvkově orientovaného modelování. Modelování sestav Při práci v sestavě se můžete přímo odkazovat na ostatní komponenty, spravovat vazby, vytvářet nové a upravovat stávající komponenty. Velké sestav Jedině se SolidWorks získáte nepřekonatelný výkon pro rychlou a hladkou práci s velkými sestavami o desítkách tisíců komponentů a to bez nutnosti načítat všechny tyto komponenty do paměti. 2D výkres Vytváření kompletní výkresové a výrobní dokumentace je možné bez nutnosti nakreslit jedinou čáru nebo oblouk, opravy jsou snadné a přesné, kusovníky a pozice lze generovat jediným klepnutím myší. Povrchy Komplexní plochy můžete vytvářet pomocí spojení profilů a tažení po křivce s řídícími křivkami a kontrolou tečnosti a křivosti. Plochy můžete také ořezávat, prodlužovat, zaoblovat, sešívat, vyplňovat, doplňovat, nahrazovat atd. Obrázek výše je uveřejněn se svolením National Optical Astronomy Observatory, kterou provozuje Association of Universities for Research in Astronomy, se souhlasem National Science Foundation. č.4 č.5

5 COSMOSWorks Designer P R V N Í V Ý K O N N Ý S O F T W A R E P R O O V Ě Ř O V Á N Í K O N S T R U K C Í, K T E R Ý S E S N A D N O O V L Á D Á A J E D O S T U P N Ý P R O K A Ž D É H O K O N S T R U K T É R A. COSMOSWorks Designer je první výkonný software pro ověřování konstrukcí, který je určen nejen pro specialisty, ale i pro konstruktéry a inženýry, takže umožňuje prakticky komukoliv kontrolovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost výrobku jeho otestováním za reálných provozních podmínek ještě před uvedením do výroby. Při použití softwaru COSMOSWorks Designer dosáhnete zlepšení kvality výrobků pomocí rychlého a snadného zjištění oblastí náchylných ke vzniku zeslabení či dokonce trhliny. Také můžete snížit náklady odstraněním nadbytečného materiálu či minimalizovat potřebu použití fyzických prototypů. Jednoduché ovládání Těsná integrace s 3D systémem SolidWorks COSMOSWorks Designer je zcela začleněn do prostředí SolidWorks a plně využívá všech jeho výhod, ovládacích prvků a nástrojů včetně stromu. Bezkonkurenční postup při ověřování konstrukce Analýza dílů a sestav Možnost snadného porovnání několika alternativních konfigurací na základě posouzení napětí, deformace a posunutí jak u dílů, tak i u sestav. Snadná analýza skořepinových a plechových dílů nebo plošných modelů vytvořených v SolidWorks. Automatická analýza Automatické síťování dílů a sestav. Snadné a rychlé vytváření a přenášení výsledků analýz pomocí obyčejného přetažení myší. Simulace skutečných provozních podmínek Lze pracovat se známými hodnotami deformací, zatížení a omezení, včetně působících sil a tlaků, točivého momentu, únosnosti či omezení v jednotlivých směrech. Možná je i simulace působení gravitačních a odstředivých sil. Přehled o vzájemném působení součástí a sestav Za použití virtuálních sestavových spojů, jako jsou čepy, pružiny či šrouby, lze zjišťovat, jak na sebe různé součásti sestavy budou vzájemně působit. Dále můžete posuzovat kontaktní síly a napětí u součástí, u kterých při provozu dojde ke vzájemnému kontaktu. Nástroje pro zobrazení výsledků Výsledky kontroly lze interpretovat pomocí ucelené řady nástrojů, které poskytují přehled potřebný pro snadnější a rychlejší vyhodnocování alternativních konstrukčních řešení. Výsledky, například napětí a deformací, lze studovat ve 3D zobrazení s možností animace deformací dílů a sestav. Nástroje pro porovnávání výsledků analýz s fyzickými zkouškami Výsledky fyzických zkoušek je možno importovat do určeného prostředí, kde je lze porovnávat s výsledky analýz. Rovněž je možno exportovat výsledky analýz kritických míst k provedení fyzické zkoušky. Komunikace Jediným klepnutím myší lze vytvářet výsledné, uživatelsky přizpůsobitelné zprávy ve formátu HTML. Zobrazení výsledků můžete publikovat a sdílet pomocí souborů edrawings. Výsledné grafy a zobrazení se ukládají ve standardních formátech VRML, XGL, BMP a JPEG. Knihovna materiálů Přístup k téměř 200 materiálům v integrované knihovně, kterou můžete rozšiřovat přidáváním vlastních materiálů, ušetří váš cenný čas. Vyobrazení montážního držáku plazmového televizoru; se svolením společnosti Peerless Industries. č.6 č.7

6 Software PDMWorks S O F T W A R E P R O S P R Á V U D O K U M E N T A C E, K T E R Ý S E S N A D N O I N S T A L U J E A O V L Á D Á PDMWorks je řešením pro správu výrobní dokumentace (PDM), které je prověřené praxí a jedinečným způsobem vyhovuje požadavkům pracovních skupin vytvářejících návrhy v systému SolidWorks. Na rozdíl od ostatních řešení typu PDM, která k úspěšné implementaci mohou vyžadovat značné úsilí a prostředky, se software PDMWorks snadno instaluje i používá a umožňuje tak konstrukčnímu týmu rychlejší a účinnější kontrolu nad revizemi souborů a správu všech dat v projektu. Jedinečné funkce Jednoduché rozhraní PDMWorks maximalizuje produktivitu pomocí jednoduché sady ovládacích prvků, jako je přetažení myší či klepnutí pravým tlačítkem, které jsou navíc optimalizovány pro prostředí SolidWorks. Snadná instalace Okamžitý nárůst produktivity s minimem potřebné technické podpory a prakticky bez nutnosti složitého přizpůsobování. Instalace a nastavení softwaru trvá obvykle méně než dvě hodiny. Bezkonkurenční funkce pracovní skupiny PDM Správa dat Dokumenty a data lze spravovat efektivněji včetně vlastností, jako jsou popis, stav, počet a náklady. Změny lze lehce provést volbou položky a zadáním aktuální hodnoty, čímž se automaticky aktualizují všechny související kusovníky a sestavy. Kontrola revizí Kontrolovaným přístupem ke všem souborům projektu se lze vyhnout nechtěnému přepsání souborů a zbytečné práci na chybných souborech. Historie souborů Průběh změn se zaznamenává automaticky, takže konstrukční tým má přístup k požadovaným souborům a může snadno určit, kdo na nich pracoval a kdy byly změny provedeny. Bezpečné ukládání Snadno použitelné administrativní nástroje poskytují výbornou úroveň zabezpečení. Úložiště (vault) PDMWorks na rozdíl od tradičních síťových a místních složek chrání konstrukční data před neoprávněným přístupem a také před nechtěným přepsáním či smazáním. Opětovné využití dat Pomocí rychlých vyhledávacích funkcí lze snadno získat přístup k potřebným datům a efektivněji zužitkovat dříve zhotovené návrhy, čímž výrazně omezíte zbytečnou či zdvojenou práci. Rozšířený přístup Pomocí samostatného klienta mohou uživatelé, kteří nepracují s CAD programy, například pracovníci výroby a odbytu, přistupovat k uloženým dokumentům a přidávat další. Přístup přes Web K úložišti PDMWorks je možné přistoupit také přes webové rozhraní a prostřednictvím serveru PDMWorks Advanced Server je možné aktivovat automatické přizpůsobené předávání informací lidem a informačním systémům. č.8 č.9

7 Software SolidWorks Routing S O F T W A R E P R O K O N S T R U K C I P O T R U B N Í C H S Y S T É M Ů A K N I H O V N A T V A R O V E K Software SolidWorks Routing automatizuje a zjednodušuje navrhování všech typů potrubních vedení a elektrických kabeláží. Projektantům, kteří musí výrobcům připravovat podrobné trasy elektrických kabelů a svazků, navíc řešení SolidWorks Routing nabízí funkci dokumentace svazků. Ta dále zvyšuje produktivitu projektování elektrických podsystémů. Jednoduché ovládání Intuitivní vytváření systémů potrubí a vedení Software urychluje vytváření potrubních systémů, elektrických kabeláží a soustav kabelových svazků. Intuitivní vytváření a úpravy vedení včetně umisťování přetažením myší, automatické nastavování velikosti součástí (dílů nebo sestav), kopírování a zrcadlení vedení a automatické vkládání kolen. Trasy vedení se určují v kontextu sestavy, čímž je zajištěna přesnost návrhu. Automatizovaná dokumentace Automatické vytváření výkresů a kusovníků s úplnými informacemi včetně přesných délek pro řezání potrubí. Další úsporné nástroje pro vytváření výrobní dokumentace kabelů a svazků Rozvinování trojrozměrných vedení elektrických kabelů a svazků pro snadnější a efektivnější vytváření výkresů a další dokumentace. Vytváření automatických sestav včetně seznamu vodičů, shrnutí vodičů, kusovníků svazků a informací o zapojení svazků. Pňidání podrobných údajů výrobní dokumentace jako jsou náklady, specifikace elektrických zkoušek a pokynů k sestavování konektorů včetně zapojení, svorek, krytů a těsnění. Opakované použití dat Data vytvořená softwarem CAD pro elektrorozvody a jinými nástroji můžete opakovaně použít při projektování nových návrhů vedení kabelů a svazků. Tak je umožněna snadnější spolupráce mezi elektrotechnickými a strojními inženýry. Knihovna připravených součástí SolidWorks Routing obsahuje knihovnu připravených součástí potrubí, elektrických kabeláží a kabelových svazků všech typů. Jejich používání značně urychluje půběh celého návrhu. Knihovna obsahuje potrubí, tvarovky, příruby, redukce, kolena, elektrické konektory, zásuvky, zástrčky a další standardní díly. Bezkonkurenční nástroje pro návrh trasy vedení Snadné úpravy vedení a potrubí Jednotlivé úseky vedení či potrubí lze snadno upravovat pomocí funkcí dynamického přetahování myší. Standardní i vlastní součásti můžete do vedení přidávat vybráním a přetažením na správné místo výkresu. č.10 č.11

8 Komunikační nástroje pro konstruktéry Sdílení koncepčních konstrukčních návrhů a spolupráce jsou s nástroji SolidWorks mnohem snazší. Moderní komunikační nástroje systému SolidWorks umožní vaší společnosti včas zahájit marketingové řízení a zefektivnit všechny fáze procesu vývoje výrobku. edrawings Professional Umožňuje kontrolujícím pracovníkům vkládat připomínky bez nutnosti pořizovat vlastní nástroje pro připomínkovací řízení. Prohlížení, připomínkování a posuzování souborů edrawings. Zlepšení přehlednosti pomocí moderních nástrojů pro prohlížení a rychlé animace. Pomocí zdokonaleného publikačního a prohlížecího nástroje edrawings Professional, který umožňuje neomezenému počtu příjemců provádět poznámkování a připomínkovací řízení pomocí u, lze snadno a rychle spolupracovat při navrhování výrobků. Pomocí edrawings můžete generovat přesné reprezentace 2D i 3D modelů, které může kdokoli prohlížet, připomínkovat a měřit bez nutnosti pořízení a instalování dalších prohlížečů. Produkt edrawings Professional lze využít ke snadnějšímu sdílení informací o konstrukci výrobků mezi konstruktéry, zaměstnanci výroby a marketingu, dodavateli a zákazníky. 3D Instant Website PhotoWorks Tvorba působivých fotorealistických obrázků. Vylepšení obrázků pokročilými vizuálními efekty. Efektivnější tvorba marketingových materiálů. PhotoWorks je nepřekonatelným řešením pro fotorealistickou vizualizaci 3D modelů, které zvyšuje účinek prezentací a nabídek. Pomožte zákazníkům a spolupracovníkům, aby si vaše návrhy dokázali snáze představit. Využijte výhod pokročilých vizualizačních efektů, jako je uživatelsky definované osvětlení či rozsáhlé knihovny materiálů, textur a scén pozadí. Pokud zahájíte marketing vašich výrobků ještě v rané fázi jejich vývoje, dostanete je tak dříve na trh. SolidWorks Animator Tvorba působivého videa pomocí animací dílů a sestav SolidWorks do AVI souborů. Možnost pozorování interakce pohybujících se dílů jako skutečných objemových těles v reálném čase. Obrazová dokumentace postupu konstrukce či montáže výrobku. V softwaru SolidWorks Animator lze vytvářet působivé videozáznamy dílů a sestav SolidWorks ve formátu AVI, díky nimž lze efektivněji prezentovat koncept návrhu komukoli, kdo má počítač se systémem Windows. SolidWorks Animator umožňuje získat lepší představu o navrhovaných výrobcích díky možnosti zachycení dílů a sestav v pohybu. Tvorba a publikování živých webových stránek s trojrozměrným interaktivním obsahem. Sdílení návrhů v rámci rozsáhlého vývojového týmu. Výběr z řady šablon a formátů zobrazení. 3D Instant Website je nástrojem pro publikování v síti WWW, který umožňuje jediným klepnutím myší sdílet 3D modely se zákazníky, spolupracovníky a dodavateli. Umožňuje rychlé vytváření webových stránek chráněných heslem, které návštěvníkům umožňují prohlížení trojrozměrných modelů, které mohou otáčet, přibližovat, přesouvat a přidávat k nim komentáře. Nástroj 3D Instant Website umožňuje výběr z řady přizpůsobitelných šablon, stylů a formátů zobrazení, takže lze dosáhnout vysoké úrovně kvality při posuzování návrhů. č.12 č.13

9 Zvýšení produktivity CAD systému Efektivitu práce lze zvýšit pomocí nástrojů pro zlepšení produktivity CAD, které automatizují často prováděné konstrukční úkoly a zlepšují možnosti využití dříve vytvořených konstrukcí. SolidWorks Utilities Porovnávání geometrie nebo prvků jednotlivých dílů. Možnost vyhledání a zvýraznění konkrétní geometrie modelu. Vyhledávání problematických míst v importované geometrii. Nástroj SolidWorks Utilities vám umožní snadno vyhledat rozdíly mezi dvěma verzemi dílu nebo vyhledat, upravit a potlačit určité prvky modelu. Tato aplikace obsahuje celou řadu funkcí pro zvýšení produktivity, které usnadní vaši práci. FeatureWorks Sdílení 3D modelů mezi různými systémy CAD. Přidání prvků, parametrů a historie starším neparametrickým modelům. Zpětná parametrizace importovaných, statických CAD modelů umožňuje nové použití těchto dat v systému SolidWorks. Nástroj FeatureWorks umožňuje provádět změny statických importovaných modelů, čímž zvyšuje hodnotu starších dat a zkracuje dobu nutnou k přepracování modelů. Pomocí nástroje FeatureWorks je možné zachovat nebo představit nový konstrukční záměr přenesením 3D modelů vytvořených v jiných aplikacích do systému SolidWorks. Přidané prvky jsou po rozpoznání nástrojem FeatureWorks plně upravitelné, asociativní a parametrické. Výsledkem je lepší konstrukce výrobku, kratší doba vývoje, nižší náklady a vyšší zisk. Plánovač úloh SolidWorks Zvýšení produktivity prováděním některých hardwarově náročných úloh během přestávek či mimo pracovní dobu. Plánování dávkových tiskových úloh, generování výkresů či spouštění analýz a vlastních maker. Import, export nebo aktualizace souborů a uživatelsky definovaných vlastností. Plánovač úloh SolidWorks je snadno použitelný softwarový nástroj, který šetří čas tím, že umožňuje plánování úloh vyžadujících značné množství prostředků na dobu, kdy se s počítačem nepracuje. Plánovač úloh SolidWorks umožňuje naplánovat na vhodný čas provádění takových úloh, jako je dávkový tisk, generování výkresů a souborů edrawings ve vysoké kvalitě či spouštění analýz a aktualizace dat v projektu včetně všech přidružených souborů a vlastností. SolidWorks Toolbox Přístup do knihovny standardních součástí. Automatický výběr spojovacího materiálu a jeho sestavení ve správném pořadí. Rychlá a přesná parametrická konfigurace dílů SolidWorks Toolbox využívá technologii SolidWorks Smart Part k automatickému výběru správných spojovacích prvků (šrouby, matice, podložky atd.) a jejich sestavení ve správném pořadí. Prostřednictvím nástroje SolidWorks Toolbox získáte přístup k virtuální příručce Machinery s Handbook, což je cenově dostupná knihovna standardních dílů, která vám ušetří čas. SolidWorks Toolbox představuje snadný způsob, jak zajistit, aby každý z vašich návrhů odpovídal průmyslovým normám nebo standardům vaší společnosti. č.14 č.15

10 Další informace Další informace o produktu SolidWorks Office Premium získáte od místního prodejce SolidWorks. Na adrese můžete případně vyhledat nejbližšího prodejce nebo zástupce společnosti SolidWorks. Je také možno zavolat společnosti SolidWorks na číslo , kde získáte další informace nebo si promluvit s prodejním zástupcem společnosti SolidWorks. Společnost SolidWorks Corporation Společnost SolidWorks je první firma, jež vyvinula výkonný software pro 3D konstrukci ve strojírenství, který je snadno použitelný a dostupný. Dnes je SolidWorks světová jednička mezi 3D CAD systémy určených pro nejširší strojírenský trh měřeno počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností zákazníků a prodejností.* SolidWorks Corporation je společnost skupiny Dassault Systèmes, S.A. (Nasdaq: DASTY, Euronext Paříž: #13065, DSY.PA). Dassault Systèmes je přední světovou společností vyvíjející softwarové řešení pro správu životního cyklu výrobku (PLM). *Podrobnosti naleznete na stránkách SolidWorks a PDMWorks jsou registrované ochranné známky; edrawings, PhotoWorks a COSMOSXpress jsou ochranné známky a 3D ContentCentral je servisní známka společnosti SolidWorks Corporation. FeatureWorks je registrovaná ochranná známka společnosti Geometric Software Solutions Co. Limited. Všechny ostatní názvy společností a výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Vyobrazení stroje pro montáž aerosolových ventilů uvedené výše a na obálce brožury je použito se svolením společnosti Haumiller Engineering Company SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena. Změny informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.

SolidWorks Office Professional

SolidWorks Office Professional design: Envision SolidWorks Corporation www.solidworks.com SolidWorks Office Professional Ústředí společnosti Společnost SolidWorks 300 Baker Avenue Concord, MA 01742 USA Telefon: +1-978-371-5011 Fax:

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ INTEGROVANÉ NAVRHOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ Řešení SOLIDWORKS Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení WorkNC-CAD Hybridní modelář posouvá hranice 3D konstrukce, oprav a přípravy obrábění. Tento výkonný 3D plošný a objemový modelář umožňuje uživatelům pracovat na neuzavřených

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

www.smap3d Piping.com

www.smap3d Piping.com www.smap3d Piping.com Smap3D Piping Software pro návrh 3D potrubního systému Od P&ID diagramů přes 3D návrh po izometrické výkresy 3D návrh potrubí snadno s využitím tříd potrubí Smap3D Piping je 3D CAD

Více

Autodesk Design Review 2008 Architektura, projektování a výstavba. Uzavřený kruh

Autodesk Design Review 2008 Architektura, projektování a výstavba. Uzavřený kruh Autodesk Design Review 2008 Architektura, projektování a výstavba Uzavřený kruh Životní cyklus budovy, od návrhu přes výstavbu až po správu jejího provozu, je dnes složitější než kdy v minulosti. Revizí

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou

Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou Utahování se stává Představujeme nový šroubovací systém MT Focus 400 vyvinutý společností Atlas Copco, vaším partnerem v oblasti utahování.

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci.

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci. Úložná řešení WD Váš digitální život je jedinečný. Proto společnost WD nabízí celou řadu interních pevných disků. Tato šikovná příručka vám pomůže najít dokonalý disk podle toho, kde a jak ho chcete používat.

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS SIMULATION SOLIDWORKS SIMULATION Nejlepší bezriziková inovace na trhu Pomocí simulace proudění zajistěte dostatečný průřez výstupního potrubí Zkontrolujte rezonanci mezi ventilátorem a motorem Rozmetač sněhu pro

Více

SOLIDWORKS PREMIUM 2012

SOLIDWORKS PREMIUM 2012 SOLIDWORKS PREMIUM 2012 Navrhování podporující vaše podnikání URYCHLENÍ VÝVOJE DÍKY SPECIÁLNÍM FUNKCÍM PRO PLECHOVÉ DÍLY A SVAŘOVÁNÍ SIMULACE PROVOZNÍHO ZATÍŽENÍ, VÝPOČET NAPĚTÍ A ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

ULTIMATE PREMIUM STANDARD. Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek

ULTIMATE PREMIUM STANDARD. Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek ULTIMATE PREMIUM STANDARD Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek Využijte výhod digitálního prototypování při návrhu a optimalizaci továren Autodesk Factory Design Suite

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

SOLIDWORKS PREMIUm. Zjednodušený 3D návrh. u TVOŘTE A KOMUNIKUJTE

SOLIDWORKS PREMIUm. Zjednodušený 3D návrh. u TVOŘTE A KOMUNIKUJTE SOLIDWORKS PREMIUm Zjednodušený 3D návrh Vizualizace a komunikace s fotorealistickým vykreslováním a animacemi Snadné vytváření, sdílení a správa s robustními nástroji pro navrhování, spolupráci a správu

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise PDM Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise pdm VŠECHNA DATA NÁVRHU POD KONTROLOU Dopřejte si lepší kontrolu nad všemi daty návrhů a zlepšete systém týmové

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation P O P I S P R O D U K T U SolidWorks Simulation Scootchi od Curventa Designworks LTD SolidWorks Flow Simulation SNADNÁ SIMULACE PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ V SOFTWARU SOLIDWORKS Software SolidWorks Flow Simulation

Více

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Udělejte z digitálního prototypování svou konkurenční výhodu Autodesk Inventor vám umožňuje dokončit konstrukční návrh rychleji, snadněji a s potřebnou flexibilitou

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

AUTODESK CIVIL 3D 2006. Kratší cesta k úspěchu

AUTODESK CIVIL 3D 2006. Kratší cesta k úspěchu AUTODESK CIVIL 3D 2006 Kratší cesta k úspěchu Nesrovnatelná účinnost Využijte zvýšenou produktivitu, přesnost a rychlost za využití dynamického modelu projektu, který zajišťuje vzájemné provázání jednotlivých

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

3DVIA Composer. technické přípravy výroby produktu a jakákoliv následná změna produktu přinášela zdlouhavé a nákladné přepracování dokumentace,

3DVIA Composer. technické přípravy výroby produktu a jakákoliv následná změna produktu přinášela zdlouhavé a nákladné přepracování dokumentace, 3DVIA Composer unikátní autorské řešení pro snadnou tvorbu produktové dokumentace 3D Composer byl představen veřejnosti jako společný produkt Dassault Systèmes a Seemage Inc. na European CATIA Forum 2007

Více

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU 3D NÁVRH A KONSTRUOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA SIMULACI Výrobní společnosti ve všech oborech udělaly z 3D virtuální simulace cenný nástroj pro konstruktéry, který

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Navrhujte lepší výrobky, snižujte náklady na vývoj a rychleji uvádějte výrobky na trh

Navrhujte lepší výrobky, snižujte náklady na vývoj a rychleji uvádějte výrobky na trh Navrhujte lepší výrobky, snižujte náklady na vývoj a rychleji uvádějte výrobky na trh Trojrozměrný model z produktu Autodesk Inventor je přesný 3D digitální prototyp, který umožňuje uživatelům ověřovat

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR

SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ NAPOMÁHAJÍ ROZVÍJET VAŠE PODNIKÁNÍ Protože do vývoje vašich výrobků

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015 Co je nového ve verzi 2015 Obsah Identifikace softwaru... 1 Systémové požadavky... 1 Tisknutelnost... 2 Cloudové tisknutí Cubify.com... 3 Integrace 3D Systems Sense... 4 Importování sítě... 4 Okno nenainstalovaného

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006 časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky 1/2006 Systém správy dokumentu Vážení čtenáři, právě v tomto období přichází majitelům služby Subscription na

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Nová úvodní obrazovka Po spouštění AutoCADu Plant 3D/P&ID 2015 se objevuje nová úvodní obrazovka ta zobrazuje historii výkresů, má možnost trvale připnout výkres

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování Velkoformátový skener Xerox 774 Prospekt Velkoformátový skener Xerox 774 Jednoduché barevné a černobílé skenování Osvědčená spolehlivost a kvalita při skenování velkoformátových dokumentů Velkoformátový

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Přizpůsobit AutoCAD architektům.

Přizpůsobit AutoCAD architektům. Protože je to naše živobytí, svěřili jsme své investice do Desktopu... a udělali jsme správné rozhodnutí. Bill Brown Partner and CEO BeeryRio Přizpůsobit AutoCAD architektům. Autodesk Desktop nabízí nejlepší

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE PROJEKČNÍ SOFTWARE Obsah 1. ÚVOD 2 2. ENGINEERING BASE 2 3. RUPLAN 3 4. EPLAN 4 5. AUTOCAD ELECTRICAL

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková Obsah: 1) 2) 3) 4) Použití softwaru CATIA v automobilovém průmyslu Společné vlastnosti obou verzí Odlišný přístup k řešení konstrukčních úloh Zhodnocení 1) Použití

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

AutoCAD Electrical. Propojte obvody

AutoCAD Electrical. Propojte obvody AutoCAD Electrical Propojte obvody Výhody aplikace AutoCAD Electrical Návrháři elektrických řídicích systémů, kteří chtějí uspět na současném globálním trhu, si už nemohou dovolit spoléhat při práci na

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

Solidworks premium Navrhování bez omezení

Solidworks premium Navrhování bez omezení Solidworks premium Navrhování bez omezení Komplexní řešení pro 3D navrhování Software SolidWorks Premium 2014 je komplexní řešení pro 3D navrhování, které umožňuje vytvářet, ověřovat, předávat a spravovat

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více