SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů"

Transkript

1 design: Envision SolidWorks Corporation SolidWorks Office Premium w w w. s o l i d w o r k s. c z Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů Ústředí společnosti SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, MA USA Telefon: Mimo USA: Fax: Evropské ústředí SolidWorks Europe Parc du Relais Bât. D 201, Route de la Seds Vitrolles, France Telefon: Fax: Středoevropské ústředí SolidWorks Deutschland GmbH Inselkammerstrasse 2/3.OG D Unterhaching Telefon:+49 (0) Fax:+49 (0) M K S O P R O B R O C S Y

2 Komplexní řešení pro 3D konstrukci SolidWorks Office Premium S O L I D W O R K S O F F I C E P R E M I U M P Ř E D S T A V U J E K O M P L E X N Í Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K Č N Í P R Á C E V T Ý M U S E V Š E M I P O T Ř E B N Ý M I N Á S T R O J I P R O K O N S T R U K Č N Í Č I N N O S T, S P R Á V U D A T A K O M U N I K A C I V J E D I N É M S O F T W A R O V É M B A L Í K U Software SolidWorks SolidWorks je světová jednička mezi 3D CAD systémy určenými pro nejširší strojírenský trh - měřeno počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností zákazníků a prodejností.* Software SolidWorks poskytuje nástroje pro modelování dílů a sestav a vytváření dvojrozměrné výkresové dokumentace, přičemž navíc přináší více vylepšení šetřících váš čas než kterýkoli jiný 3D CAD systém. Software pro ověřování návrhů COSMOSWorks Designer COSMOSWorks Designer je první výkonný software pro ověřování návrhů, který je určen nejen pro specialisty, ale i pro konstruktéry a inženýry, takže umožňuje kontrolovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost výrobku jeho otestováním za reálných provozních podmínek ještě před uvedením do výroby. Software pro správu dokumentů PDMWorks PDMWorks je řešení se snadnou instalací a obsluhou, které členům konstrukčního týmu poskytuje možnost bezpečné a efektivní kontroly nad verzemi a revizemi vytvořených souborů a správy všech dat v projektu. Software SolidWorks Routing Software SolidWorks Routing automatizuje a zjednodušuje návrhy všech typů potrubí a elektrických kabeláží. Obsahuje také knihovnu speciálních tvarovek pro potrubní systémy, a navíc i dokumentaci dostupných kabelových svazků, která dále usnadňuje navrhování elektronických podsystémů. Komunikační nástroje pro konstruktéry Umožňují efektivní předvedení vzhledu a funkce výrobku. edrawings Professional Pomocí tohoto publikačního a prohlížecího nástroje, který umožňuje neomezenému počtu příjemců přidávat poznámky a provádět připomínkovací řízení pomocí u, lze snadno a rychle spolupracovat při navrhování výrobků. 3D Instant Website Snadno ovladatelný nástroj pro publikování webových stránek s trojrozměrným interaktivním obsahem. PhotoWorks Moderní renderovací software pro snadnou tvorbu fotorealistických obrazů a vizualizací. SolidWorks Animator Snadno ovladatelný animační software pro vytváření působivých videozáznamů dílů a sestav SolidWorks ve formátu AVI. Nástroje pro zvýšení produktivity CAD Pomocí těchto nástrojů snižujících počet kroků návrhu se zvyšuje produktivita systému SolidWorks: SolidWorks Toolbox Přístup do knihovny standardních dílů šetří čas a umožňuje automatické vkládání dílů do sestavy pomocí technologie SolidWorks Smart Part. Nástroj SolidWorks Utilities Umožňuje snadné vyhledávání rozdílů mezi dvěma variantami téhož dílu nebo vyhledávání, úpravy a potlačování prvků modelu. FeatureWorks Software pro zpětnou parametrizaci zjednodušuje využití importovaných 3D dat vytvořených v různých CAD systémech. *Podrobnosti viz Vyobrazení koncového těsnění komory pro gumotisk, se svolením společnosti Design AT č.1

3 Software SolidWorks S V Ě T O V Á J E D N I Č K A M E Z I 3 D C A D S Y S T É M Y Software SolidWorks nabízí vylepšení, která uspoří více času než kterékoli jiné dostupné řešení 3D konstruování výrobků. SolidWorks nabízí rychlejší práci, nesrovnatelný výkon a jednoduché ovládací prvky známé z prostředí Windows jako jsou ikony, kontextová menu či kopírování přes schránku. Všechna data vytvořená v SolidWorks jsou vždy plně editovatelná a díly, sestavy a výkresy jsou vždy 100% asociativní. Jednoduché ovládání Vizuálně přehledné ovládání SolidWorks nabízí nejpřehlednější a nejintuitivnější ovládání, které minimalizuje potřebu dialogových panelů, zvětšuje pracovní prostor a unifikuje ovládání celého systému. Nástroje pro převádění 2D do 3D DWGEditor Vaše stávající DWG či DXF soubory můžete přímo editovat a spravovat pomocí DWGEditoru nástroje, který okamžitě přijme za vlastní každý uživatel aplikace AutoCAD. Nástroje pro spotřební průmysl urychlete váš návrh spotřebních výrobků pomocí nejlepších nástrojů pro práci s plochami a křivkami, pokročilých funkcí pro tvarové modelování a práci se skořepinami. Online databáze komponentů 3D ContentCentral SM představuje online webovou knihovnu komponentů uživatelů i certifikovaných dodavatelů, která je navíc přímo integrovaná v SolidWorks. Správa konfigurací vám umožní jedinečně zvýšit rychlost a efektivitu při práci s typovými řadami, podobnými či variantními modely jak dílů, tak i sestav. Technologie inteligentních součástí Vaši práci urychlí technologie Smart Part a Smart Mates pro inteligentní vkládání komponentů, vytváření šroubových spojů či automatické vkládání šroubů do připravených děr. Překladače souborů SolidWorks obsahuje přes 20 integrovaných překladačů pro všechny současné standardní i nativní formáty používané v oblasti CAD. Fyzikální simulace Simulování skutečného pohybu a mechanické interakce mezi jednotlivými díly, které vám umožní vyhnout se potenciálním chybám a kolizím v navrhované konstrukci. Integrace rozšiřujících aplikací do jediného okna Konstrukční program lze rozšířit o více než 45 plně integrovaných profesních a oborových aplikací, které vždy nabízejí bezkonkurenční řešení dané problematiky. Nástroje pro zvýšení produktivity Usnadněte si vytváření 3D modelů s využitím nejlepších nástrojů 2D do 3D. K dispozici máte podporu bloků či přímé načítání DWG a DXF souborů do skicáře. Jedinečné funkce Komunikace Sdílejte a zobrazujte vaše data pomocí edrawings, prvního ově orientovaného prohlížeče, který zrychluje a zjednodušuje komunikaci a současně nabízí pokročilé funkce pro zobrazení, animace, odměřování, poznámkování, tisk atd. Integrovaná pevnostní analýza Pomocí COSMOSXpress, prvního nástroje pro pevnostní analýzu integrovaného do 3D CADu, můžete rychle a jednoduše zkontrolovat model z hlediska namáhání. Nástroje pro strojírenství - Využijte všech výhod ucelené sady nástrojů pro navrhování svařovaných konstrukcí, modeláře pro asociativní plechové díly včetně rozvinutých tvarů či jednoduchého přístupu do knihovny prvků. Vyobrazení příručního systému GPS; se svolením společnosti Garmin International, Inc. Nástroje pro formy Sada nástrojů vám pomůže rychle a přesně vytvořit tvárník, tvárnici i boční jádra. Pomocí integrovaného nástroje MoldflowXpress můžete lehce ověřit kvalitu zatečení plastu do navržené formy. č.2 č.3

4 Software SolidWorks Bezkonkurenční funkce pro 3D konstruování ve strojírenství Modelování dílů Konstrukce lze snadno vytvářet pomocí vysunutí, otočení, tažení, spojení profilů, pomocí tenkostěnných prvků, skořepin, polí a děr s využitím jedinečných funkcí prvkově orientovaného modelování. Modelování sestav Při práci v sestavě se můžete přímo odkazovat na ostatní komponenty, spravovat vazby, vytvářet nové a upravovat stávající komponenty. Velké sestav Jedině se SolidWorks získáte nepřekonatelný výkon pro rychlou a hladkou práci s velkými sestavami o desítkách tisíců komponentů a to bez nutnosti načítat všechny tyto komponenty do paměti. 2D výkres Vytváření kompletní výkresové a výrobní dokumentace je možné bez nutnosti nakreslit jedinou čáru nebo oblouk, opravy jsou snadné a přesné, kusovníky a pozice lze generovat jediným klepnutím myší. Povrchy Komplexní plochy můžete vytvářet pomocí spojení profilů a tažení po křivce s řídícími křivkami a kontrolou tečnosti a křivosti. Plochy můžete také ořezávat, prodlužovat, zaoblovat, sešívat, vyplňovat, doplňovat, nahrazovat atd. Obrázek výše je uveřejněn se svolením National Optical Astronomy Observatory, kterou provozuje Association of Universities for Research in Astronomy, se souhlasem National Science Foundation. č.4 č.5

5 COSMOSWorks Designer P R V N Í V Ý K O N N Ý S O F T W A R E P R O O V Ě Ř O V Á N Í K O N S T R U K C Í, K T E R Ý S E S N A D N O O V L Á D Á A J E D O S T U P N Ý P R O K A Ž D É H O K O N S T R U K T É R A. COSMOSWorks Designer je první výkonný software pro ověřování konstrukcí, který je určen nejen pro specialisty, ale i pro konstruktéry a inženýry, takže umožňuje prakticky komukoliv kontrolovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost výrobku jeho otestováním za reálných provozních podmínek ještě před uvedením do výroby. Při použití softwaru COSMOSWorks Designer dosáhnete zlepšení kvality výrobků pomocí rychlého a snadného zjištění oblastí náchylných ke vzniku zeslabení či dokonce trhliny. Také můžete snížit náklady odstraněním nadbytečného materiálu či minimalizovat potřebu použití fyzických prototypů. Jednoduché ovládání Těsná integrace s 3D systémem SolidWorks COSMOSWorks Designer je zcela začleněn do prostředí SolidWorks a plně využívá všech jeho výhod, ovládacích prvků a nástrojů včetně stromu. Bezkonkurenční postup při ověřování konstrukce Analýza dílů a sestav Možnost snadného porovnání několika alternativních konfigurací na základě posouzení napětí, deformace a posunutí jak u dílů, tak i u sestav. Snadná analýza skořepinových a plechových dílů nebo plošných modelů vytvořených v SolidWorks. Automatická analýza Automatické síťování dílů a sestav. Snadné a rychlé vytváření a přenášení výsledků analýz pomocí obyčejného přetažení myší. Simulace skutečných provozních podmínek Lze pracovat se známými hodnotami deformací, zatížení a omezení, včetně působících sil a tlaků, točivého momentu, únosnosti či omezení v jednotlivých směrech. Možná je i simulace působení gravitačních a odstředivých sil. Přehled o vzájemném působení součástí a sestav Za použití virtuálních sestavových spojů, jako jsou čepy, pružiny či šrouby, lze zjišťovat, jak na sebe různé součásti sestavy budou vzájemně působit. Dále můžete posuzovat kontaktní síly a napětí u součástí, u kterých při provozu dojde ke vzájemnému kontaktu. Nástroje pro zobrazení výsledků Výsledky kontroly lze interpretovat pomocí ucelené řady nástrojů, které poskytují přehled potřebný pro snadnější a rychlejší vyhodnocování alternativních konstrukčních řešení. Výsledky, například napětí a deformací, lze studovat ve 3D zobrazení s možností animace deformací dílů a sestav. Nástroje pro porovnávání výsledků analýz s fyzickými zkouškami Výsledky fyzických zkoušek je možno importovat do určeného prostředí, kde je lze porovnávat s výsledky analýz. Rovněž je možno exportovat výsledky analýz kritických míst k provedení fyzické zkoušky. Komunikace Jediným klepnutím myší lze vytvářet výsledné, uživatelsky přizpůsobitelné zprávy ve formátu HTML. Zobrazení výsledků můžete publikovat a sdílet pomocí souborů edrawings. Výsledné grafy a zobrazení se ukládají ve standardních formátech VRML, XGL, BMP a JPEG. Knihovna materiálů Přístup k téměř 200 materiálům v integrované knihovně, kterou můžete rozšiřovat přidáváním vlastních materiálů, ušetří váš cenný čas. Vyobrazení montážního držáku plazmového televizoru; se svolením společnosti Peerless Industries. č.6 č.7

6 Software PDMWorks S O F T W A R E P R O S P R Á V U D O K U M E N T A C E, K T E R Ý S E S N A D N O I N S T A L U J E A O V L Á D Á PDMWorks je řešením pro správu výrobní dokumentace (PDM), které je prověřené praxí a jedinečným způsobem vyhovuje požadavkům pracovních skupin vytvářejících návrhy v systému SolidWorks. Na rozdíl od ostatních řešení typu PDM, která k úspěšné implementaci mohou vyžadovat značné úsilí a prostředky, se software PDMWorks snadno instaluje i používá a umožňuje tak konstrukčnímu týmu rychlejší a účinnější kontrolu nad revizemi souborů a správu všech dat v projektu. Jedinečné funkce Jednoduché rozhraní PDMWorks maximalizuje produktivitu pomocí jednoduché sady ovládacích prvků, jako je přetažení myší či klepnutí pravým tlačítkem, které jsou navíc optimalizovány pro prostředí SolidWorks. Snadná instalace Okamžitý nárůst produktivity s minimem potřebné technické podpory a prakticky bez nutnosti složitého přizpůsobování. Instalace a nastavení softwaru trvá obvykle méně než dvě hodiny. Bezkonkurenční funkce pracovní skupiny PDM Správa dat Dokumenty a data lze spravovat efektivněji včetně vlastností, jako jsou popis, stav, počet a náklady. Změny lze lehce provést volbou položky a zadáním aktuální hodnoty, čímž se automaticky aktualizují všechny související kusovníky a sestavy. Kontrola revizí Kontrolovaným přístupem ke všem souborům projektu se lze vyhnout nechtěnému přepsání souborů a zbytečné práci na chybných souborech. Historie souborů Průběh změn se zaznamenává automaticky, takže konstrukční tým má přístup k požadovaným souborům a může snadno určit, kdo na nich pracoval a kdy byly změny provedeny. Bezpečné ukládání Snadno použitelné administrativní nástroje poskytují výbornou úroveň zabezpečení. Úložiště (vault) PDMWorks na rozdíl od tradičních síťových a místních složek chrání konstrukční data před neoprávněným přístupem a také před nechtěným přepsáním či smazáním. Opětovné využití dat Pomocí rychlých vyhledávacích funkcí lze snadno získat přístup k potřebným datům a efektivněji zužitkovat dříve zhotovené návrhy, čímž výrazně omezíte zbytečnou či zdvojenou práci. Rozšířený přístup Pomocí samostatného klienta mohou uživatelé, kteří nepracují s CAD programy, například pracovníci výroby a odbytu, přistupovat k uloženým dokumentům a přidávat další. Přístup přes Web K úložišti PDMWorks je možné přistoupit také přes webové rozhraní a prostřednictvím serveru PDMWorks Advanced Server je možné aktivovat automatické přizpůsobené předávání informací lidem a informačním systémům. č.8 č.9

7 Software SolidWorks Routing S O F T W A R E P R O K O N S T R U K C I P O T R U B N Í C H S Y S T É M Ů A K N I H O V N A T V A R O V E K Software SolidWorks Routing automatizuje a zjednodušuje navrhování všech typů potrubních vedení a elektrických kabeláží. Projektantům, kteří musí výrobcům připravovat podrobné trasy elektrických kabelů a svazků, navíc řešení SolidWorks Routing nabízí funkci dokumentace svazků. Ta dále zvyšuje produktivitu projektování elektrických podsystémů. Jednoduché ovládání Intuitivní vytváření systémů potrubí a vedení Software urychluje vytváření potrubních systémů, elektrických kabeláží a soustav kabelových svazků. Intuitivní vytváření a úpravy vedení včetně umisťování přetažením myší, automatické nastavování velikosti součástí (dílů nebo sestav), kopírování a zrcadlení vedení a automatické vkládání kolen. Trasy vedení se určují v kontextu sestavy, čímž je zajištěna přesnost návrhu. Automatizovaná dokumentace Automatické vytváření výkresů a kusovníků s úplnými informacemi včetně přesných délek pro řezání potrubí. Další úsporné nástroje pro vytváření výrobní dokumentace kabelů a svazků Rozvinování trojrozměrných vedení elektrických kabelů a svazků pro snadnější a efektivnější vytváření výkresů a další dokumentace. Vytváření automatických sestav včetně seznamu vodičů, shrnutí vodičů, kusovníků svazků a informací o zapojení svazků. Pňidání podrobných údajů výrobní dokumentace jako jsou náklady, specifikace elektrických zkoušek a pokynů k sestavování konektorů včetně zapojení, svorek, krytů a těsnění. Opakované použití dat Data vytvořená softwarem CAD pro elektrorozvody a jinými nástroji můžete opakovaně použít při projektování nových návrhů vedení kabelů a svazků. Tak je umožněna snadnější spolupráce mezi elektrotechnickými a strojními inženýry. Knihovna připravených součástí SolidWorks Routing obsahuje knihovnu připravených součástí potrubí, elektrických kabeláží a kabelových svazků všech typů. Jejich používání značně urychluje půběh celého návrhu. Knihovna obsahuje potrubí, tvarovky, příruby, redukce, kolena, elektrické konektory, zásuvky, zástrčky a další standardní díly. Bezkonkurenční nástroje pro návrh trasy vedení Snadné úpravy vedení a potrubí Jednotlivé úseky vedení či potrubí lze snadno upravovat pomocí funkcí dynamického přetahování myší. Standardní i vlastní součásti můžete do vedení přidávat vybráním a přetažením na správné místo výkresu. č.10 č.11

8 Komunikační nástroje pro konstruktéry Sdílení koncepčních konstrukčních návrhů a spolupráce jsou s nástroji SolidWorks mnohem snazší. Moderní komunikační nástroje systému SolidWorks umožní vaší společnosti včas zahájit marketingové řízení a zefektivnit všechny fáze procesu vývoje výrobku. edrawings Professional Umožňuje kontrolujícím pracovníkům vkládat připomínky bez nutnosti pořizovat vlastní nástroje pro připomínkovací řízení. Prohlížení, připomínkování a posuzování souborů edrawings. Zlepšení přehlednosti pomocí moderních nástrojů pro prohlížení a rychlé animace. Pomocí zdokonaleného publikačního a prohlížecího nástroje edrawings Professional, který umožňuje neomezenému počtu příjemců provádět poznámkování a připomínkovací řízení pomocí u, lze snadno a rychle spolupracovat při navrhování výrobků. Pomocí edrawings můžete generovat přesné reprezentace 2D i 3D modelů, které může kdokoli prohlížet, připomínkovat a měřit bez nutnosti pořízení a instalování dalších prohlížečů. Produkt edrawings Professional lze využít ke snadnějšímu sdílení informací o konstrukci výrobků mezi konstruktéry, zaměstnanci výroby a marketingu, dodavateli a zákazníky. 3D Instant Website PhotoWorks Tvorba působivých fotorealistických obrázků. Vylepšení obrázků pokročilými vizuálními efekty. Efektivnější tvorba marketingových materiálů. PhotoWorks je nepřekonatelným řešením pro fotorealistickou vizualizaci 3D modelů, které zvyšuje účinek prezentací a nabídek. Pomožte zákazníkům a spolupracovníkům, aby si vaše návrhy dokázali snáze představit. Využijte výhod pokročilých vizualizačních efektů, jako je uživatelsky definované osvětlení či rozsáhlé knihovny materiálů, textur a scén pozadí. Pokud zahájíte marketing vašich výrobků ještě v rané fázi jejich vývoje, dostanete je tak dříve na trh. SolidWorks Animator Tvorba působivého videa pomocí animací dílů a sestav SolidWorks do AVI souborů. Možnost pozorování interakce pohybujících se dílů jako skutečných objemových těles v reálném čase. Obrazová dokumentace postupu konstrukce či montáže výrobku. V softwaru SolidWorks Animator lze vytvářet působivé videozáznamy dílů a sestav SolidWorks ve formátu AVI, díky nimž lze efektivněji prezentovat koncept návrhu komukoli, kdo má počítač se systémem Windows. SolidWorks Animator umožňuje získat lepší představu o navrhovaných výrobcích díky možnosti zachycení dílů a sestav v pohybu. Tvorba a publikování živých webových stránek s trojrozměrným interaktivním obsahem. Sdílení návrhů v rámci rozsáhlého vývojového týmu. Výběr z řady šablon a formátů zobrazení. 3D Instant Website je nástrojem pro publikování v síti WWW, který umožňuje jediným klepnutím myší sdílet 3D modely se zákazníky, spolupracovníky a dodavateli. Umožňuje rychlé vytváření webových stránek chráněných heslem, které návštěvníkům umožňují prohlížení trojrozměrných modelů, které mohou otáčet, přibližovat, přesouvat a přidávat k nim komentáře. Nástroj 3D Instant Website umožňuje výběr z řady přizpůsobitelných šablon, stylů a formátů zobrazení, takže lze dosáhnout vysoké úrovně kvality při posuzování návrhů. č.12 č.13

9 Zvýšení produktivity CAD systému Efektivitu práce lze zvýšit pomocí nástrojů pro zlepšení produktivity CAD, které automatizují často prováděné konstrukční úkoly a zlepšují možnosti využití dříve vytvořených konstrukcí. SolidWorks Utilities Porovnávání geometrie nebo prvků jednotlivých dílů. Možnost vyhledání a zvýraznění konkrétní geometrie modelu. Vyhledávání problematických míst v importované geometrii. Nástroj SolidWorks Utilities vám umožní snadno vyhledat rozdíly mezi dvěma verzemi dílu nebo vyhledat, upravit a potlačit určité prvky modelu. Tato aplikace obsahuje celou řadu funkcí pro zvýšení produktivity, které usnadní vaši práci. FeatureWorks Sdílení 3D modelů mezi různými systémy CAD. Přidání prvků, parametrů a historie starším neparametrickým modelům. Zpětná parametrizace importovaných, statických CAD modelů umožňuje nové použití těchto dat v systému SolidWorks. Nástroj FeatureWorks umožňuje provádět změny statických importovaných modelů, čímž zvyšuje hodnotu starších dat a zkracuje dobu nutnou k přepracování modelů. Pomocí nástroje FeatureWorks je možné zachovat nebo představit nový konstrukční záměr přenesením 3D modelů vytvořených v jiných aplikacích do systému SolidWorks. Přidané prvky jsou po rozpoznání nástrojem FeatureWorks plně upravitelné, asociativní a parametrické. Výsledkem je lepší konstrukce výrobku, kratší doba vývoje, nižší náklady a vyšší zisk. Plánovač úloh SolidWorks Zvýšení produktivity prováděním některých hardwarově náročných úloh během přestávek či mimo pracovní dobu. Plánování dávkových tiskových úloh, generování výkresů či spouštění analýz a vlastních maker. Import, export nebo aktualizace souborů a uživatelsky definovaných vlastností. Plánovač úloh SolidWorks je snadno použitelný softwarový nástroj, který šetří čas tím, že umožňuje plánování úloh vyžadujících značné množství prostředků na dobu, kdy se s počítačem nepracuje. Plánovač úloh SolidWorks umožňuje naplánovat na vhodný čas provádění takových úloh, jako je dávkový tisk, generování výkresů a souborů edrawings ve vysoké kvalitě či spouštění analýz a aktualizace dat v projektu včetně všech přidružených souborů a vlastností. SolidWorks Toolbox Přístup do knihovny standardních součástí. Automatický výběr spojovacího materiálu a jeho sestavení ve správném pořadí. Rychlá a přesná parametrická konfigurace dílů SolidWorks Toolbox využívá technologii SolidWorks Smart Part k automatickému výběru správných spojovacích prvků (šrouby, matice, podložky atd.) a jejich sestavení ve správném pořadí. Prostřednictvím nástroje SolidWorks Toolbox získáte přístup k virtuální příručce Machinery s Handbook, což je cenově dostupná knihovna standardních dílů, která vám ušetří čas. SolidWorks Toolbox představuje snadný způsob, jak zajistit, aby každý z vašich návrhů odpovídal průmyslovým normám nebo standardům vaší společnosti. č.14 č.15

10 Další informace Další informace o produktu SolidWorks Office Premium získáte od místního prodejce SolidWorks. Na adrese můžete případně vyhledat nejbližšího prodejce nebo zástupce společnosti SolidWorks. Je také možno zavolat společnosti SolidWorks na číslo , kde získáte další informace nebo si promluvit s prodejním zástupcem společnosti SolidWorks. Společnost SolidWorks Corporation Společnost SolidWorks je první firma, jež vyvinula výkonný software pro 3D konstrukci ve strojírenství, který je snadno použitelný a dostupný. Dnes je SolidWorks světová jednička mezi 3D CAD systémy určených pro nejširší strojírenský trh měřeno počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností zákazníků a prodejností.* SolidWorks Corporation je společnost skupiny Dassault Systèmes, S.A. (Nasdaq: DASTY, Euronext Paříž: #13065, DSY.PA). Dassault Systèmes je přední světovou společností vyvíjející softwarové řešení pro správu životního cyklu výrobku (PLM). *Podrobnosti naleznete na stránkách SolidWorks a PDMWorks jsou registrované ochranné známky; edrawings, PhotoWorks a COSMOSXpress jsou ochranné známky a 3D ContentCentral je servisní známka společnosti SolidWorks Corporation. FeatureWorks je registrovaná ochranná známka společnosti Geometric Software Solutions Co. Limited. Všechny ostatní názvy společností a výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Vyobrazení stroje pro montáž aerosolových ventilů uvedené výše a na obálce brožury je použito se svolením společnosti Haumiller Engineering Company SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena. Změny informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

Co je nového v systému NX 8

Co je nového v systému NX 8 Co je nového v systému NX 8 Chytřejší rozhodnutí. Lepší výrobky. Přínosy Vyšší produktivita při vývoji výrobků Vyšší kvalita výrobků, rychlejší vývoj, nižší náklady Větší informovanost při rozhodování

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu CAD Studio www.cadstudio.cz www.cadforum.cz Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu Mfg AEC Gis BIM Autodesk Revit Autodesk AutoCAD Architecture Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk AutoCAD Plant

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 AutoCAD Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní Nový 2D pracovní prostor Pokud používáte pouze 2D příkazy aplikace AutoCAD, proč nepoužít nový pracovní

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

AutoCAD Civil 3D X-krát jinak

AutoCAD Civil 3D X-krát jinak AutoCAD Civil 3D X-krát jinak AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D přináší vlastnosti a nástroje, které slouží ke zrychlení komplexních úkolů, zlepšení přesnosti a sdílení centrálně uložených dat všech částí

Více

Inteligentní dokumenty v sadě Microsoft Office 2003

Inteligentní dokumenty v sadě Microsoft Office 2003 Inteligentní dokumenty v sadě Microsoft Office 2003 Publikováno: červen 2003 Shrnutí: Řešení inteligentních dokumentů založená na aplikacích Microsoft Office Word 2003 a Microsoft Office Excel 2003 slučují

Více

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura 2 Obsah ÚVOD...6 1 CAD SYSTÉMY...7 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí...7 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI...10 2.1

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Moderní systémy řízení podniků a správy dat

Moderní systémy řízení podniků a správy dat Technický týdeník 23 5. 18. 11. 2013 23 Petr Špinar, Schneider Electric: Ucelenou nabídkou produktů a služeb pro datová centra jsme na trhu jedineční Kompletní vybavení pro centrum brněnské univerzity

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více