SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů"

Transkript

1 design: Envision SolidWorks Corporation SolidWorks Office Premium w w w. s o l i d w o r k s. c z Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů Ústředí společnosti SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, MA USA Telefon: Mimo USA: Fax: Evropské ústředí SolidWorks Europe Parc du Relais Bât. D 201, Route de la Seds Vitrolles, France Telefon: Fax: Středoevropské ústředí SolidWorks Deutschland GmbH Inselkammerstrasse 2/3.OG D Unterhaching Telefon:+49 (0) Fax:+49 (0) M K S O P R O B R O C S Y

2 Komplexní řešení pro 3D konstrukci SolidWorks Office Premium S O L I D W O R K S O F F I C E P R E M I U M P Ř E D S T A V U J E K O M P L E X N Í Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K Č N Í P R Á C E V T Ý M U S E V Š E M I P O T Ř E B N Ý M I N Á S T R O J I P R O K O N S T R U K Č N Í Č I N N O S T, S P R Á V U D A T A K O M U N I K A C I V J E D I N É M S O F T W A R O V É M B A L Í K U Software SolidWorks SolidWorks je světová jednička mezi 3D CAD systémy určenými pro nejširší strojírenský trh - měřeno počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností zákazníků a prodejností.* Software SolidWorks poskytuje nástroje pro modelování dílů a sestav a vytváření dvojrozměrné výkresové dokumentace, přičemž navíc přináší více vylepšení šetřících váš čas než kterýkoli jiný 3D CAD systém. Software pro ověřování návrhů COSMOSWorks Designer COSMOSWorks Designer je první výkonný software pro ověřování návrhů, který je určen nejen pro specialisty, ale i pro konstruktéry a inženýry, takže umožňuje kontrolovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost výrobku jeho otestováním za reálných provozních podmínek ještě před uvedením do výroby. Software pro správu dokumentů PDMWorks PDMWorks je řešení se snadnou instalací a obsluhou, které členům konstrukčního týmu poskytuje možnost bezpečné a efektivní kontroly nad verzemi a revizemi vytvořených souborů a správy všech dat v projektu. Software SolidWorks Routing Software SolidWorks Routing automatizuje a zjednodušuje návrhy všech typů potrubí a elektrických kabeláží. Obsahuje také knihovnu speciálních tvarovek pro potrubní systémy, a navíc i dokumentaci dostupných kabelových svazků, která dále usnadňuje navrhování elektronických podsystémů. Komunikační nástroje pro konstruktéry Umožňují efektivní předvedení vzhledu a funkce výrobku. edrawings Professional Pomocí tohoto publikačního a prohlížecího nástroje, který umožňuje neomezenému počtu příjemců přidávat poznámky a provádět připomínkovací řízení pomocí u, lze snadno a rychle spolupracovat při navrhování výrobků. 3D Instant Website Snadno ovladatelný nástroj pro publikování webových stránek s trojrozměrným interaktivním obsahem. PhotoWorks Moderní renderovací software pro snadnou tvorbu fotorealistických obrazů a vizualizací. SolidWorks Animator Snadno ovladatelný animační software pro vytváření působivých videozáznamů dílů a sestav SolidWorks ve formátu AVI. Nástroje pro zvýšení produktivity CAD Pomocí těchto nástrojů snižujících počet kroků návrhu se zvyšuje produktivita systému SolidWorks: SolidWorks Toolbox Přístup do knihovny standardních dílů šetří čas a umožňuje automatické vkládání dílů do sestavy pomocí technologie SolidWorks Smart Part. Nástroj SolidWorks Utilities Umožňuje snadné vyhledávání rozdílů mezi dvěma variantami téhož dílu nebo vyhledávání, úpravy a potlačování prvků modelu. FeatureWorks Software pro zpětnou parametrizaci zjednodušuje využití importovaných 3D dat vytvořených v různých CAD systémech. *Podrobnosti viz Vyobrazení koncového těsnění komory pro gumotisk, se svolením společnosti Design AT č.1

3 Software SolidWorks S V Ě T O V Á J E D N I Č K A M E Z I 3 D C A D S Y S T É M Y Software SolidWorks nabízí vylepšení, která uspoří více času než kterékoli jiné dostupné řešení 3D konstruování výrobků. SolidWorks nabízí rychlejší práci, nesrovnatelný výkon a jednoduché ovládací prvky známé z prostředí Windows jako jsou ikony, kontextová menu či kopírování přes schránku. Všechna data vytvořená v SolidWorks jsou vždy plně editovatelná a díly, sestavy a výkresy jsou vždy 100% asociativní. Jednoduché ovládání Vizuálně přehledné ovládání SolidWorks nabízí nejpřehlednější a nejintuitivnější ovládání, které minimalizuje potřebu dialogových panelů, zvětšuje pracovní prostor a unifikuje ovládání celého systému. Nástroje pro převádění 2D do 3D DWGEditor Vaše stávající DWG či DXF soubory můžete přímo editovat a spravovat pomocí DWGEditoru nástroje, který okamžitě přijme za vlastní každý uživatel aplikace AutoCAD. Nástroje pro spotřební průmysl urychlete váš návrh spotřebních výrobků pomocí nejlepších nástrojů pro práci s plochami a křivkami, pokročilých funkcí pro tvarové modelování a práci se skořepinami. Online databáze komponentů 3D ContentCentral SM představuje online webovou knihovnu komponentů uživatelů i certifikovaných dodavatelů, která je navíc přímo integrovaná v SolidWorks. Správa konfigurací vám umožní jedinečně zvýšit rychlost a efektivitu při práci s typovými řadami, podobnými či variantními modely jak dílů, tak i sestav. Technologie inteligentních součástí Vaši práci urychlí technologie Smart Part a Smart Mates pro inteligentní vkládání komponentů, vytváření šroubových spojů či automatické vkládání šroubů do připravených děr. Překladače souborů SolidWorks obsahuje přes 20 integrovaných překladačů pro všechny současné standardní i nativní formáty používané v oblasti CAD. Fyzikální simulace Simulování skutečného pohybu a mechanické interakce mezi jednotlivými díly, které vám umožní vyhnout se potenciálním chybám a kolizím v navrhované konstrukci. Integrace rozšiřujících aplikací do jediného okna Konstrukční program lze rozšířit o více než 45 plně integrovaných profesních a oborových aplikací, které vždy nabízejí bezkonkurenční řešení dané problematiky. Nástroje pro zvýšení produktivity Usnadněte si vytváření 3D modelů s využitím nejlepších nástrojů 2D do 3D. K dispozici máte podporu bloků či přímé načítání DWG a DXF souborů do skicáře. Jedinečné funkce Komunikace Sdílejte a zobrazujte vaše data pomocí edrawings, prvního ově orientovaného prohlížeče, který zrychluje a zjednodušuje komunikaci a současně nabízí pokročilé funkce pro zobrazení, animace, odměřování, poznámkování, tisk atd. Integrovaná pevnostní analýza Pomocí COSMOSXpress, prvního nástroje pro pevnostní analýzu integrovaného do 3D CADu, můžete rychle a jednoduše zkontrolovat model z hlediska namáhání. Nástroje pro strojírenství - Využijte všech výhod ucelené sady nástrojů pro navrhování svařovaných konstrukcí, modeláře pro asociativní plechové díly včetně rozvinutých tvarů či jednoduchého přístupu do knihovny prvků. Vyobrazení příručního systému GPS; se svolením společnosti Garmin International, Inc. Nástroje pro formy Sada nástrojů vám pomůže rychle a přesně vytvořit tvárník, tvárnici i boční jádra. Pomocí integrovaného nástroje MoldflowXpress můžete lehce ověřit kvalitu zatečení plastu do navržené formy. č.2 č.3

4 Software SolidWorks Bezkonkurenční funkce pro 3D konstruování ve strojírenství Modelování dílů Konstrukce lze snadno vytvářet pomocí vysunutí, otočení, tažení, spojení profilů, pomocí tenkostěnných prvků, skořepin, polí a děr s využitím jedinečných funkcí prvkově orientovaného modelování. Modelování sestav Při práci v sestavě se můžete přímo odkazovat na ostatní komponenty, spravovat vazby, vytvářet nové a upravovat stávající komponenty. Velké sestav Jedině se SolidWorks získáte nepřekonatelný výkon pro rychlou a hladkou práci s velkými sestavami o desítkách tisíců komponentů a to bez nutnosti načítat všechny tyto komponenty do paměti. 2D výkres Vytváření kompletní výkresové a výrobní dokumentace je možné bez nutnosti nakreslit jedinou čáru nebo oblouk, opravy jsou snadné a přesné, kusovníky a pozice lze generovat jediným klepnutím myší. Povrchy Komplexní plochy můžete vytvářet pomocí spojení profilů a tažení po křivce s řídícími křivkami a kontrolou tečnosti a křivosti. Plochy můžete také ořezávat, prodlužovat, zaoblovat, sešívat, vyplňovat, doplňovat, nahrazovat atd. Obrázek výše je uveřejněn se svolením National Optical Astronomy Observatory, kterou provozuje Association of Universities for Research in Astronomy, se souhlasem National Science Foundation. č.4 č.5

5 COSMOSWorks Designer P R V N Í V Ý K O N N Ý S O F T W A R E P R O O V Ě Ř O V Á N Í K O N S T R U K C Í, K T E R Ý S E S N A D N O O V L Á D Á A J E D O S T U P N Ý P R O K A Ž D É H O K O N S T R U K T É R A. COSMOSWorks Designer je první výkonný software pro ověřování konstrukcí, který je určen nejen pro specialisty, ale i pro konstruktéry a inženýry, takže umožňuje prakticky komukoliv kontrolovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost výrobku jeho otestováním za reálných provozních podmínek ještě před uvedením do výroby. Při použití softwaru COSMOSWorks Designer dosáhnete zlepšení kvality výrobků pomocí rychlého a snadného zjištění oblastí náchylných ke vzniku zeslabení či dokonce trhliny. Také můžete snížit náklady odstraněním nadbytečného materiálu či minimalizovat potřebu použití fyzických prototypů. Jednoduché ovládání Těsná integrace s 3D systémem SolidWorks COSMOSWorks Designer je zcela začleněn do prostředí SolidWorks a plně využívá všech jeho výhod, ovládacích prvků a nástrojů včetně stromu. Bezkonkurenční postup při ověřování konstrukce Analýza dílů a sestav Možnost snadného porovnání několika alternativních konfigurací na základě posouzení napětí, deformace a posunutí jak u dílů, tak i u sestav. Snadná analýza skořepinových a plechových dílů nebo plošných modelů vytvořených v SolidWorks. Automatická analýza Automatické síťování dílů a sestav. Snadné a rychlé vytváření a přenášení výsledků analýz pomocí obyčejného přetažení myší. Simulace skutečných provozních podmínek Lze pracovat se známými hodnotami deformací, zatížení a omezení, včetně působících sil a tlaků, točivého momentu, únosnosti či omezení v jednotlivých směrech. Možná je i simulace působení gravitačních a odstředivých sil. Přehled o vzájemném působení součástí a sestav Za použití virtuálních sestavových spojů, jako jsou čepy, pružiny či šrouby, lze zjišťovat, jak na sebe různé součásti sestavy budou vzájemně působit. Dále můžete posuzovat kontaktní síly a napětí u součástí, u kterých při provozu dojde ke vzájemnému kontaktu. Nástroje pro zobrazení výsledků Výsledky kontroly lze interpretovat pomocí ucelené řady nástrojů, které poskytují přehled potřebný pro snadnější a rychlejší vyhodnocování alternativních konstrukčních řešení. Výsledky, například napětí a deformací, lze studovat ve 3D zobrazení s možností animace deformací dílů a sestav. Nástroje pro porovnávání výsledků analýz s fyzickými zkouškami Výsledky fyzických zkoušek je možno importovat do určeného prostředí, kde je lze porovnávat s výsledky analýz. Rovněž je možno exportovat výsledky analýz kritických míst k provedení fyzické zkoušky. Komunikace Jediným klepnutím myší lze vytvářet výsledné, uživatelsky přizpůsobitelné zprávy ve formátu HTML. Zobrazení výsledků můžete publikovat a sdílet pomocí souborů edrawings. Výsledné grafy a zobrazení se ukládají ve standardních formátech VRML, XGL, BMP a JPEG. Knihovna materiálů Přístup k téměř 200 materiálům v integrované knihovně, kterou můžete rozšiřovat přidáváním vlastních materiálů, ušetří váš cenný čas. Vyobrazení montážního držáku plazmového televizoru; se svolením společnosti Peerless Industries. č.6 č.7

6 Software PDMWorks S O F T W A R E P R O S P R Á V U D O K U M E N T A C E, K T E R Ý S E S N A D N O I N S T A L U J E A O V L Á D Á PDMWorks je řešením pro správu výrobní dokumentace (PDM), které je prověřené praxí a jedinečným způsobem vyhovuje požadavkům pracovních skupin vytvářejících návrhy v systému SolidWorks. Na rozdíl od ostatních řešení typu PDM, která k úspěšné implementaci mohou vyžadovat značné úsilí a prostředky, se software PDMWorks snadno instaluje i používá a umožňuje tak konstrukčnímu týmu rychlejší a účinnější kontrolu nad revizemi souborů a správu všech dat v projektu. Jedinečné funkce Jednoduché rozhraní PDMWorks maximalizuje produktivitu pomocí jednoduché sady ovládacích prvků, jako je přetažení myší či klepnutí pravým tlačítkem, které jsou navíc optimalizovány pro prostředí SolidWorks. Snadná instalace Okamžitý nárůst produktivity s minimem potřebné technické podpory a prakticky bez nutnosti složitého přizpůsobování. Instalace a nastavení softwaru trvá obvykle méně než dvě hodiny. Bezkonkurenční funkce pracovní skupiny PDM Správa dat Dokumenty a data lze spravovat efektivněji včetně vlastností, jako jsou popis, stav, počet a náklady. Změny lze lehce provést volbou položky a zadáním aktuální hodnoty, čímž se automaticky aktualizují všechny související kusovníky a sestavy. Kontrola revizí Kontrolovaným přístupem ke všem souborům projektu se lze vyhnout nechtěnému přepsání souborů a zbytečné práci na chybných souborech. Historie souborů Průběh změn se zaznamenává automaticky, takže konstrukční tým má přístup k požadovaným souborům a může snadno určit, kdo na nich pracoval a kdy byly změny provedeny. Bezpečné ukládání Snadno použitelné administrativní nástroje poskytují výbornou úroveň zabezpečení. Úložiště (vault) PDMWorks na rozdíl od tradičních síťových a místních složek chrání konstrukční data před neoprávněným přístupem a také před nechtěným přepsáním či smazáním. Opětovné využití dat Pomocí rychlých vyhledávacích funkcí lze snadno získat přístup k potřebným datům a efektivněji zužitkovat dříve zhotovené návrhy, čímž výrazně omezíte zbytečnou či zdvojenou práci. Rozšířený přístup Pomocí samostatného klienta mohou uživatelé, kteří nepracují s CAD programy, například pracovníci výroby a odbytu, přistupovat k uloženým dokumentům a přidávat další. Přístup přes Web K úložišti PDMWorks je možné přistoupit také přes webové rozhraní a prostřednictvím serveru PDMWorks Advanced Server je možné aktivovat automatické přizpůsobené předávání informací lidem a informačním systémům. č.8 č.9

7 Software SolidWorks Routing S O F T W A R E P R O K O N S T R U K C I P O T R U B N Í C H S Y S T É M Ů A K N I H O V N A T V A R O V E K Software SolidWorks Routing automatizuje a zjednodušuje navrhování všech typů potrubních vedení a elektrických kabeláží. Projektantům, kteří musí výrobcům připravovat podrobné trasy elektrických kabelů a svazků, navíc řešení SolidWorks Routing nabízí funkci dokumentace svazků. Ta dále zvyšuje produktivitu projektování elektrických podsystémů. Jednoduché ovládání Intuitivní vytváření systémů potrubí a vedení Software urychluje vytváření potrubních systémů, elektrických kabeláží a soustav kabelových svazků. Intuitivní vytváření a úpravy vedení včetně umisťování přetažením myší, automatické nastavování velikosti součástí (dílů nebo sestav), kopírování a zrcadlení vedení a automatické vkládání kolen. Trasy vedení se určují v kontextu sestavy, čímž je zajištěna přesnost návrhu. Automatizovaná dokumentace Automatické vytváření výkresů a kusovníků s úplnými informacemi včetně přesných délek pro řezání potrubí. Další úsporné nástroje pro vytváření výrobní dokumentace kabelů a svazků Rozvinování trojrozměrných vedení elektrických kabelů a svazků pro snadnější a efektivnější vytváření výkresů a další dokumentace. Vytváření automatických sestav včetně seznamu vodičů, shrnutí vodičů, kusovníků svazků a informací o zapojení svazků. Pňidání podrobných údajů výrobní dokumentace jako jsou náklady, specifikace elektrických zkoušek a pokynů k sestavování konektorů včetně zapojení, svorek, krytů a těsnění. Opakované použití dat Data vytvořená softwarem CAD pro elektrorozvody a jinými nástroji můžete opakovaně použít při projektování nových návrhů vedení kabelů a svazků. Tak je umožněna snadnější spolupráce mezi elektrotechnickými a strojními inženýry. Knihovna připravených součástí SolidWorks Routing obsahuje knihovnu připravených součástí potrubí, elektrických kabeláží a kabelových svazků všech typů. Jejich používání značně urychluje půběh celého návrhu. Knihovna obsahuje potrubí, tvarovky, příruby, redukce, kolena, elektrické konektory, zásuvky, zástrčky a další standardní díly. Bezkonkurenční nástroje pro návrh trasy vedení Snadné úpravy vedení a potrubí Jednotlivé úseky vedení či potrubí lze snadno upravovat pomocí funkcí dynamického přetahování myší. Standardní i vlastní součásti můžete do vedení přidávat vybráním a přetažením na správné místo výkresu. č.10 č.11

8 Komunikační nástroje pro konstruktéry Sdílení koncepčních konstrukčních návrhů a spolupráce jsou s nástroji SolidWorks mnohem snazší. Moderní komunikační nástroje systému SolidWorks umožní vaší společnosti včas zahájit marketingové řízení a zefektivnit všechny fáze procesu vývoje výrobku. edrawings Professional Umožňuje kontrolujícím pracovníkům vkládat připomínky bez nutnosti pořizovat vlastní nástroje pro připomínkovací řízení. Prohlížení, připomínkování a posuzování souborů edrawings. Zlepšení přehlednosti pomocí moderních nástrojů pro prohlížení a rychlé animace. Pomocí zdokonaleného publikačního a prohlížecího nástroje edrawings Professional, který umožňuje neomezenému počtu příjemců provádět poznámkování a připomínkovací řízení pomocí u, lze snadno a rychle spolupracovat při navrhování výrobků. Pomocí edrawings můžete generovat přesné reprezentace 2D i 3D modelů, které může kdokoli prohlížet, připomínkovat a měřit bez nutnosti pořízení a instalování dalších prohlížečů. Produkt edrawings Professional lze využít ke snadnějšímu sdílení informací o konstrukci výrobků mezi konstruktéry, zaměstnanci výroby a marketingu, dodavateli a zákazníky. 3D Instant Website PhotoWorks Tvorba působivých fotorealistických obrázků. Vylepšení obrázků pokročilými vizuálními efekty. Efektivnější tvorba marketingových materiálů. PhotoWorks je nepřekonatelným řešením pro fotorealistickou vizualizaci 3D modelů, které zvyšuje účinek prezentací a nabídek. Pomožte zákazníkům a spolupracovníkům, aby si vaše návrhy dokázali snáze představit. Využijte výhod pokročilých vizualizačních efektů, jako je uživatelsky definované osvětlení či rozsáhlé knihovny materiálů, textur a scén pozadí. Pokud zahájíte marketing vašich výrobků ještě v rané fázi jejich vývoje, dostanete je tak dříve na trh. SolidWorks Animator Tvorba působivého videa pomocí animací dílů a sestav SolidWorks do AVI souborů. Možnost pozorování interakce pohybujících se dílů jako skutečných objemových těles v reálném čase. Obrazová dokumentace postupu konstrukce či montáže výrobku. V softwaru SolidWorks Animator lze vytvářet působivé videozáznamy dílů a sestav SolidWorks ve formátu AVI, díky nimž lze efektivněji prezentovat koncept návrhu komukoli, kdo má počítač se systémem Windows. SolidWorks Animator umožňuje získat lepší představu o navrhovaných výrobcích díky možnosti zachycení dílů a sestav v pohybu. Tvorba a publikování živých webových stránek s trojrozměrným interaktivním obsahem. Sdílení návrhů v rámci rozsáhlého vývojového týmu. Výběr z řady šablon a formátů zobrazení. 3D Instant Website je nástrojem pro publikování v síti WWW, který umožňuje jediným klepnutím myší sdílet 3D modely se zákazníky, spolupracovníky a dodavateli. Umožňuje rychlé vytváření webových stránek chráněných heslem, které návštěvníkům umožňují prohlížení trojrozměrných modelů, které mohou otáčet, přibližovat, přesouvat a přidávat k nim komentáře. Nástroj 3D Instant Website umožňuje výběr z řady přizpůsobitelných šablon, stylů a formátů zobrazení, takže lze dosáhnout vysoké úrovně kvality při posuzování návrhů. č.12 č.13

9 Zvýšení produktivity CAD systému Efektivitu práce lze zvýšit pomocí nástrojů pro zlepšení produktivity CAD, které automatizují často prováděné konstrukční úkoly a zlepšují možnosti využití dříve vytvořených konstrukcí. SolidWorks Utilities Porovnávání geometrie nebo prvků jednotlivých dílů. Možnost vyhledání a zvýraznění konkrétní geometrie modelu. Vyhledávání problematických míst v importované geometrii. Nástroj SolidWorks Utilities vám umožní snadno vyhledat rozdíly mezi dvěma verzemi dílu nebo vyhledat, upravit a potlačit určité prvky modelu. Tato aplikace obsahuje celou řadu funkcí pro zvýšení produktivity, které usnadní vaši práci. FeatureWorks Sdílení 3D modelů mezi různými systémy CAD. Přidání prvků, parametrů a historie starším neparametrickým modelům. Zpětná parametrizace importovaných, statických CAD modelů umožňuje nové použití těchto dat v systému SolidWorks. Nástroj FeatureWorks umožňuje provádět změny statických importovaných modelů, čímž zvyšuje hodnotu starších dat a zkracuje dobu nutnou k přepracování modelů. Pomocí nástroje FeatureWorks je možné zachovat nebo představit nový konstrukční záměr přenesením 3D modelů vytvořených v jiných aplikacích do systému SolidWorks. Přidané prvky jsou po rozpoznání nástrojem FeatureWorks plně upravitelné, asociativní a parametrické. Výsledkem je lepší konstrukce výrobku, kratší doba vývoje, nižší náklady a vyšší zisk. Plánovač úloh SolidWorks Zvýšení produktivity prováděním některých hardwarově náročných úloh během přestávek či mimo pracovní dobu. Plánování dávkových tiskových úloh, generování výkresů či spouštění analýz a vlastních maker. Import, export nebo aktualizace souborů a uživatelsky definovaných vlastností. Plánovač úloh SolidWorks je snadno použitelný softwarový nástroj, který šetří čas tím, že umožňuje plánování úloh vyžadujících značné množství prostředků na dobu, kdy se s počítačem nepracuje. Plánovač úloh SolidWorks umožňuje naplánovat na vhodný čas provádění takových úloh, jako je dávkový tisk, generování výkresů a souborů edrawings ve vysoké kvalitě či spouštění analýz a aktualizace dat v projektu včetně všech přidružených souborů a vlastností. SolidWorks Toolbox Přístup do knihovny standardních součástí. Automatický výběr spojovacího materiálu a jeho sestavení ve správném pořadí. Rychlá a přesná parametrická konfigurace dílů SolidWorks Toolbox využívá technologii SolidWorks Smart Part k automatickému výběru správných spojovacích prvků (šrouby, matice, podložky atd.) a jejich sestavení ve správném pořadí. Prostřednictvím nástroje SolidWorks Toolbox získáte přístup k virtuální příručce Machinery s Handbook, což je cenově dostupná knihovna standardních dílů, která vám ušetří čas. SolidWorks Toolbox představuje snadný způsob, jak zajistit, aby každý z vašich návrhů odpovídal průmyslovým normám nebo standardům vaší společnosti. č.14 č.15

10 Další informace Další informace o produktu SolidWorks Office Premium získáte od místního prodejce SolidWorks. Na adrese můžete případně vyhledat nejbližšího prodejce nebo zástupce společnosti SolidWorks. Je také možno zavolat společnosti SolidWorks na číslo , kde získáte další informace nebo si promluvit s prodejním zástupcem společnosti SolidWorks. Společnost SolidWorks Corporation Společnost SolidWorks je první firma, jež vyvinula výkonný software pro 3D konstrukci ve strojírenství, který je snadno použitelný a dostupný. Dnes je SolidWorks světová jednička mezi 3D CAD systémy určených pro nejširší strojírenský trh měřeno počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností zákazníků a prodejností.* SolidWorks Corporation je společnost skupiny Dassault Systèmes, S.A. (Nasdaq: DASTY, Euronext Paříž: #13065, DSY.PA). Dassault Systèmes je přední světovou společností vyvíjející softwarové řešení pro správu životního cyklu výrobku (PLM). *Podrobnosti naleznete na stránkách SolidWorks a PDMWorks jsou registrované ochranné známky; edrawings, PhotoWorks a COSMOSXpress jsou ochranné známky a 3D ContentCentral je servisní známka společnosti SolidWorks Corporation. FeatureWorks je registrovaná ochranná známka společnosti Geometric Software Solutions Co. Limited. Všechny ostatní názvy společností a výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Vyobrazení stroje pro montáž aerosolových ventilů uvedené výše a na obálce brožury je použito se svolením společnosti Haumiller Engineering Company SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena. Změny informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Udělejte z digitálního prototypování svou konkurenční výhodu Autodesk Inventor vám umožňuje dokončit konstrukční návrh rychleji, snadněji a s potřebnou flexibilitou

Více

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise PDM Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise pdm VŠECHNA DATA NÁVRHU POD KONTROLOU Dopřejte si lepší kontrolu nad všemi daty návrhů a zlepšete systém týmové

Více

ULTIMATE PREMIUM STANDARD. Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek

ULTIMATE PREMIUM STANDARD. Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek ULTIMATE PREMIUM STANDARD Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek Využijte výhod digitálního prototypování při návrhu a optimalizaci továren Autodesk Factory Design Suite

Více

SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation P O P I S P R O D U K T U SolidWorks Simulation Scootchi od Curventa Designworks LTD SolidWorks Flow Simulation SNADNÁ SIMULACE PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ V SOFTWARU SOLIDWORKS Software SolidWorks Flow Simulation

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015 Co je nového ve verzi 2015 Obsah Identifikace softwaru... 1 Systémové požadavky... 1 Tisknutelnost... 2 Cloudové tisknutí Cubify.com... 3 Integrace 3D Systems Sense... 4 Importování sítě... 4 Okno nenainstalovaného

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Solidworks premium Navrhování bez omezení

Solidworks premium Navrhování bez omezení Solidworks premium Navrhování bez omezení Komplexní řešení pro 3D navrhování Software SolidWorks Premium 2014 je komplexní řešení pro 3D navrhování, které umožňuje vytvářet, ověřovat, předávat a spravovat

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE Řady Epson EB-1400Wi OŽIVTE SVÉ PREZENTACE max. rozměr projekce: komentovat může více uživatelů tisk, ukládání a sdílení URČENO K PODNIKÁNÍ INTEGROVANÝ, INTERAKTIVNÍ SYSTÉM PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI Promítání

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

BIM pro stavební konstrukce

BIM pro stavební konstrukce BIM pro stavební konstrukce Vylepšete efektivitu, kvalitu zpracování a koordinaci Současná tvorba modelu pro návrh, konstrukční analýzu a koordinovanou dokumentaci Informační modelování budov výrazně zvýšilo

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Novinky verze SPIRIT 2014

Novinky verze SPIRIT 2014 Novinky verze SPIRIT 2014 Nastavení V nastavení programu pod volbou Nastavení kurzoru můžete nyní provést nastavení barev které bude použito jak pro dynamické kótování, tak i pro dynamický kurzor. Toto

Více

AutoCAD Technology. Advance Steel HIGH-END MODELÁŘ, KTERÝ AUTOMATIZOVANĚ VYTVÁŘÍ PŘEHLEDOVÉ A VÝROBNÍ VÝKRESY. www.graitec.com

AutoCAD Technology. Advance Steel HIGH-END MODELÁŘ, KTERÝ AUTOMATIZOVANĚ VYTVÁŘÍ PŘEHLEDOVÉ A VÝROBNÍ VÝKRESY. www.graitec.com AutoCAD Technology Advance Steel HIGH-END MODELÁŘ, KTERÝ AUTOMATIZOVANĚ VYTVÁŘÍ PŘEHLEDOVÉ A VÝROBNÍ VÝKRESY www.graitec.com Stadion v Grenoblu, Francie Architektonická kancelář: Atelier d architecture

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Ceník programu DesignBuilder v4

Ceník programu DesignBuilder v4 INŽENÝŘI ARCHITEKTI Ceník programu DesignBuilder v4 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Licenci programu DesignBuilder v4 lze zakoupit ve dvou variantách časového trvání licence ( vs. roční ) a ve dvou variantách

Více

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE www.abstudio.cz Parní kotelna, Sedliště Ing. Petr Madrý, Ostrava CADKON představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním,

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Lepší způsob jak dostat nápady až k zákazníkům Strojírenská řešení Autodesk.

Lepší způsob jak dostat nápady až k zákazníkům Strojírenská řešení Autodesk. KONEČNĚ Lepší způsob jak dostat nápady až k zákazníkům Strojírenská řešení Autodesk. Strojírenství Strojírenská řešení Autodesk Návrhová data mají daleko v Pravděpodobně jste se již setkali se spoustou

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Díky ukázkám animace fungování

Díky ukázkám animace fungování 3dvia composer Díky ukázkám animace fungování stroje můžeme kdekoli účinně předvést naše technologie. GRAFICKÝ NÁVRH KATALOGU DÍLŮ, VYTVOŘENÝ ODDĚLENÍM SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM KE ZNÁZORNĚNÍ NÁVRHŮ BYLY POUŽITY

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta Obsah Poznámky...x Nejdůležitější novinky verze: SolidWorks 2010...xii 1 Správa systému...14 Zlepšení instalace...14 SolidWorks Rx...15 Diagnostika pro grafické

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT Ing. Radim Blažek 1 ÚVOD Nedílnou součástí programů na výpočty stavebních konstrukcí jsou moduly určené pro tvorbu výstupů, zadání a výsledků výpočtů. Vstupní data a

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více