Co je nového v Solid Edge ST6?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v Solid Edge ST6?"

Transkript

1 VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních nákladů bez nutnosti obětovat kvalitu výrobku Rychlejší uvedení výrobků na trh díky inovativní vizuální správě složitých dat návrhu Zjednodušení migrace konkurenčních dat a rychlejší přechod na stabilní platformu CAD s ochranou duševního vlastnictví Funkce Více než 1300 zákaznických požadavků vyřešeno Pokroky v návrhu plechových součástí, sestav a stylizovaných ploch rozšiřují možnosti 3D modelů Souhrnné informace Špičkový software Solid Edge ST6 uspokojuje více než 1300 požadavků zákazníků, kteří tak mohou konstruovat lepší výrobky a dokončovat projekty rychleji a zároveň s nižšími náklady. Tato verze podporuje návrhy širší řady výrobků, od stylizovaných ergonomických součástí po lisované plechové komponenty; optimalizuje umístění součástí pomocí automatizovaných nástrojů, zjednodušuje vizuální porozumění a správu složitých dat návrhů a konstrukčních změn a vylepšuje hromadnou migraci existujících modelů do Solid Edge. Posunutí konstrukce na vyšší úroveň Nové nástroje pro návrhy a spolupráci nabízejí lepší způsoby tvorby a výkresové dokumentace, stylizovaných spotřebních výrobků a plechových komponent. Ve spojení s inovativní synchronní technologií lze díky Solid Edge snáze posunout konstrukční návrhy na vyšší úroveň. Synchronní prvky například řezy, rotované řezy, díry, zaoblení a zkosení a PMI (Product Manufacturing Information) lze definovat při práci v sestavě do zapisovatelné cílové součásti. To zjednodušuje interakci mezi modelováním součástí a návrhem sestav a urychluje vývoj výrobků. Efektivitu návrhů můžete zvýšit také přímým použitím výskytů sestav jako synchronních booleovských těles, což umožňuje rychlejší tvorbu bezpečných prostorů pro součásti. Vylepšení synchronních polí velmi zlepšuje použitelnost, kvalitu chování a možnost vkládání kruhových polí. Solid Edge lze použít k rozpoznání sady paralelních prvků děr a jejich předefinování do jednoho pole, což konstruktérům usnadňuje opakované používání importovaných dat. Solid Edge ST6 nabízí několik vylepšení synchronního modelování. Kruhový ovladač je rozměrnější a snáze se umisťuje a orientuje. Správce řešení je intuitivnější a předvídatelnější. Zaoblení lze částečně odstranit, což umožňuje čištění importovaných modelů. Modelování stylizovaných ploch Nový příkaz předefinování plochy nahrazuje několik hloupých ploch jedinou inteligentní plochou, což je velký krok vpřed při úpravě importovaných plošních modelů. Konstruktéři mohou zpřesnit tvar náhradní plochy přidáním křivek klíčových bodů podle původních

2 Co je nového v Solid Edge ST6? Funkce pokračování Automatizovaná optimalizace návrhů pomáhá minimalizovat spotřebu materiálu i hmotnost výrobku a přitom vylepšuje umístění a funkčnost součástí Solid Edge pro SharePoint nabízí pokročilé nástroje pro vizuální správu návrhů v existující infrastruktuře IT Nový nástroj pro hromadnou migraci usnadňuje použití synchronní technologie u existujících konkurenčních dat vstupních ploch a zavést souvislé hranice zakřivení pro tvorbu ultrahladkých přechodů mezi existujícími plochami. Díky novým ovladačům pro řízení 3D kontinuity u hranic křivek a ploch lze provádět intuitivní úpravy zakřivení na místě. Kontinuita zakřivení nebo tečnosti se určuje pomocí ovladače tečnosti, zatímco podmínky zakřivení se interaktivně upravují pomocí ovladače rozsahu tečnosti. Hraniční plochy nyní podporují vodicí křivky s řízením tvaru a souvislé okrajové podmínky zakřivení, což zajišťuje plynulé spojení se sousedními stěnami. Uživatel může využívat 3D řídicí ovladače a nástroje vizualizace povrchů, například křivky UV a hřebeny křivosti. Nový nástroj pro přímkové plochy vytváří řízené zúžení tělesa tažením lineárních řezů podél křivky nebo hrany. Výsledná plocha může být tečná nebo kolmá na existující plochu. Příkaz pro tvorbu povrchů BlueSurf obsahuje nová rozšíření vizualizace, například uživatelsky definovanou hustotu křivky UV a volitelné hřebeny křivosti s upravitelnou velikostí. To dává uživateli zpětnou vazbu v reálném čase při zpřesňování tvarů povrchů. Kontrola povrchů byla zjednodušena díky nástroji řezu zakřivení. Tento virtuální indikátor kontury zobrazuje hřebeny zakřivení podél společné roviny protínající více ploch. Tím se zvýrazňují případné nepravidelnosti povrchu. Kontrola importovaných modelů je vylepšena díky nástroji kontroly zakřivení. Chyby ve stylizovaných součástech lze identifikovat zobrazením plošných kontur vzhledem k umístěním UV na více stěnách. Při kontrole umístění dílu lze použít symetrický odraz modelu, aniž by bylo nutné těleso zrcadlit, což je zvláště užitečné u modelování sestav. Úpravy povrchů jsou rychlejší a jedním krokem můžete oříznout a prodloužit více ploch. Tato inovace také zkracuje generovaný strom prvků. Intuitivní chování ovladače ve spojení s vizuálním rozlišením ovládacích a úchopových bodů zjednodušuje úpravy 2D křivek. Vylepšení klíčových bodů křivek podporují koncové podmínky souvislého zakřivení. Úpravy usnadňují volitelné 3D řídicí ovladače a náhledy v reálném čase. Zaoblení nyní podporuje souvislé podmínky zakřivení podél hranic.

3 Modelování plechových součástí Solid Edge lze použít k vývoji návrhů lisovaných komponent. Nejnovější verze upevňuje vedoucí pozici Solid Edge v oblasti návrhů plechových součástí díky inovativním funkcím, které jsou zvláště užitečné u složitých obalových produktů, lisování plechu, výroby plastů či návrhů komplexních strojů. V návrzích lisovaných plechových komponent se často vyskytují deformované prvky, které jsou často na ohybech. Solid Edge ST6 usnadňuje tvorbu housenek, prolisů, prolisů s vyříznutím a mřížek vedoucích přes ohyby. V nejnovější verzi lze plechové prvky umisťovat na běžné součásti o jednotné tloušťce, aniž by bylo nutné transformovat součást na plech, což představuje velmi efektivní metodu pro navrhování lisovaných plechových součástí. Další vylepšení v návrhu lisovaných plechů umožňuje definování profilovaných ohybů na hranách již existujících profilovaných ohybů. Solid Edge ST6 podporuje schopnost jednoho tělesa nástroje lisovat nebo embosovat cílové těleso. Tyto operace nyní můžete provádět v prostředích součásti i plechových součástí. Tvorba lisovaných součástí je rychlejší a poskytuje konkurenční výhody při návrhu nástrojů. Flexibilita sady nástrojů Solid Edge pro plechové součásti byla rozšířena; pomůcka rozvinu byla vylepšena tak, aby u ohybů zachovávala zkosení, zaoblení a díry. Prvky prolisu a prolisu s vyříznutím podporují více uzavřených profilů v jednom prvku. Tabulka proměnných obsahuje proměnné velikosti řezu modelu plechové součásti. Proměnné lze propojit s tabulkami pro následné výpočty. Zjednodušení návrhu velkých sestav Do této verze prvotřídní sady nástrojů pro správu sestavy Solid Edge bylo přidáno několik pomůcek usnadňujících modelování ve velkých projektech. V novém prostředí zjednodušení sestavy mohou konstruktéři dále zpřesňovat reprezentaci velkých sestav. K dispozici jsou všechny příkazy sekvenčního modelování a několik nových nástrojů. Tato funkce je zvláště užitečná pro výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer) a dodavatele, kteří musejí před odesláním modelů výrobcům ze sestav odstranit data obsahující duševní vlastnictví. Díky příkazu uzavření komponent mohou konstruktéři reprezentovat nebo nahradit vybrané komponenty jednoduchými geometrickými tvary. Výsledný kvádr nebo válec je asociativní s vybranými komponentami, lze jej upravit sekvenčními prvky a zobrazit pouze důležité vnější detaily. Funkce duplikace těles umožňuje konstruktérům kopírovat a vytvářet vzory pro zjednodušená objemová tělesa skládající se z jednoho nebo více těles, čímž lze rychle reprezentovat velké množství společných a vlastních komponent.

4 Pomocí nové techniky zobrazení v Solid Edge ST6 se až dvojnásobně zvýšil výkon zobrazení sestavy při posouvání, zoomování a otáčení pohledu bez snížení kvality zobrazení. Vylepšení modelování sestav Konstruktéři mohou nyní konstruovat rámové konstrukce pomocí hran komponent součástí vložených v sestavě. Při skicování geometrie v kontextu sestavy lze umisťovat podobné objekty, například hrany a středy. Booleovským odečítáním se upravuje geometrie součástí ze sestavy. Tvorba špičkových výkresů je nyní ještě snazší Výkresy mají stále zásadní význam ve výrobním světě a v Solid Edge ST6 je tvorba dokumentace návrhu snazší než kdykoliv předtím. Zpracovávání velkého množství 2D entit je mnohem rychlejší; výkon při zobrazování šrafování, při posouvání a zoomování je vyšší, a tvorba výkresů je tak mnohem efektivnější. Je také možné vracet zpět podpůrné prvky v až 500 transakcí. Dokumentace rozvržení potrubí a elektroinstalací je efektivnější; schematické bloky lze upravovat na místě. Veškerá okolní geometrie se zobrazuje pro referenční účely a lze ji přidat nebo odstranit z bloku. Solid Edge nabízí automatické generování schematických tabulek bloků (nebo kusovníků) ve výkresech. Vyberte všechny bloky ve výkresovém listu ve výkresovém pohledu nebo proveďte ruční výběr (včetně výběru přetažením okna). Je možné zobrazit informace jako názvy bloků, vlastnosti či popisky a automaticky vytvářet pozice. Přizpůsobení tabulek bylo vylepšeno a nabízí nyní přímé úpravy písma a odsazení. V tabulce lze navíc přepisovat jednotlivé buňky. Tato flexibilita rozšiřuje tvorbu normalizovaných součástí a seznamů materiálu. Vylepšené zarovnání výkresových pohledů v této verzi výrazně zlepšuje vzhled výkresu. Libovolné dva pohledy lze zarovnat pomocí asociativních klíčových bodů nebo středů výkresových pohledů. Práce v rozšířených pohledech je snazší než dříve, protože odvozené čáry přerušení v rozložených zobrazeních jsou asociativní se zdrojem. Změny provedené ve zdroji budou automaticky aktualizovat čáry v rozloženém zobrazení. Další významný pokrok v detailování přináší automatické uspořádání kót, buď jednotlivě, nebo pomocí jedné ze dvou metod hromadného výběru: pomocí okna nebo určením výkresového pohledu a výběrem všech kót v tomto pohledu. Nabízené možnosti přináší konstruktérům nevídanou flexibilitu při uspořádání prvků návrhů. Čištění výkresů je jednoduché, protože konstruktér může asociovat zarovnané lineární kóty a přesouvat je současně. Lze zarovnávat kombinace řetězových skupin a skupin nad sebou. Toto chování je dostupné také u PMI a kót skic. Pro drážky lze načíst automatizované osy, středové značky a odkazy, což šetří drahocenný čas. Kružnice děr svorníků nyní můžete snadno identifikovat, definovat a upravit. Kružnice lze umisťovat pomocí oblouků, skrytých čar nebo i skrytých děr. Můžete je vytvořit pomocí dvou bodů průměru, případně jejich oříznutím získat částečné kružnice. Výrazně bylo vylepšeno vkládání pozic v kusovnících. Konstruktér může určit umístění pozice a pořadí číslování položek po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Následně Solid Edge sekvenci automaticky vygeneruje. Příkaz tvaru zarovnání přináší další vylepšení při tvorbě detailů modelů. Pozice a značky geometrické tolerance (GDT) lze zarovnat k lineárním, čtyřúhelníkovým nebo nepravidelným tvarům. Poznámky nyní jednoduše přemístíte přetažením nebo úpravou tvaru zarovnání.

5 Používání průvodce výkresovými pohledy nikdy nebylo snazší; nabízí intuitivní panel příkazů, dynamický náhled a možnost ukládání běžných nastavení vkládání pro opakované použití. Rozšířená místní nabídka urychluje tvorbu a úpravy výkresových listů a listů tabulek. Pro různé typy listů můžete určit jedinečné barevné motivy. V nativním uživatelském rozhraní je možné bez zavření výkresu upravovat vložené dokumenty, například tabulky, prezentace a textové soubory. Prohlížení a spolupráce Solid Edge ST6 uvádí několik nových způsobů vizuální spolupráce s kolegy. Vytvářejte a sdílejte instruktážní videa pomocí přímého přístupu z kotvicího panelu Solid Edge pro YouTube. Konstruktéři mohou zaznamenat relaci modelování, odeslat záznam na YouTube a vyhledávat tam další videa o Solid Edge. Mobilní prohlížeč Solid Edge podporuje různé tablety se systémem Android. Navíc je mobilní prohlížeč nyní k dispozici pro tablet ipad Mini. Vizuální spolupráci rozšiřuje i to, že výkresy s více listy lze prohlížet na všech podporovaných tabletech (dostupné v Solid Edge MP 1). materiálu. Vylepšení umístění a funkce součástí je v tomto procesu důležitým krokem a Solid Edge ST6 nabízí dvě automatizované metody pro ověření modelu s jednou nebo více proměnnými. Optimální návrh často závisí na možnostech iterace jedné nezávislé proměnné v zájmu dosažení předem definované cílové hodnoty fyzikální vlastnosti (například hmotnosti, objemu nebo plochy na povrchu). Funkce Hledání řešení je nyní k dispozici ve 3D a lze ji použít k ovlivnění fyzikálních vlastností v tabulce proměnných, které se mohou použít v rámci iterativního řešení v synchronním i sekvenčním režimu. Funkce optimalizace v prostředí simulace v Solid Edge nabízí konstruktérům scénáře co kdyby, které předvídají, jak bude součást reagovat na zadané podmínky zatížení při iteraci jedné nebo více nezávislých proměnných v rozsahu hodnot. Síť se zobrazuje mimo příkaz sítě, což zjednodušuje vizualizaci součástí v sestavě, které se analyzují. Zajištění optimalizace a ověření návrhu simulací Minimalizace nákladů na materiál je při vývoji výrobku velmi důležitým faktorem. Konstruktéři se snaží dodávat bezpečné a spolehlivé výrobky, které splňují všechny zákazníkem určené požadavky a přitom využívají nejmenší množství Nový příkaz opakované tvorby sítě umožňuje síťování jednotlivých součástí místo celé sestavy. Indikátor stavu kvality sítě se nyní týká každé součásti v sestavě.

6 Solid Edge SP V Solid Edge ST6 byl vizuální přístup Solid Edge SP ke správě konstrukčních dat dále rozvinut a nyní přispívá ke zrychlení dokončování konstrukčních projektů. Původní řešení vydané jako Solid Edge Insight XT s ST5 bylo přejmenováno na Solid Edge SP, aby bylo zřejmé, že se zakládá na systému Microsoft SharePoint a nabízí vynikající možnosti spolupráce v rámci oddělení konstrukce, mezi různými dalšími odděleními a s externími dodavateli a zákazníky. Mezi významná vylepšení Prohlížeče vztahů patří rozšířené okno náhledu zobrazující všechna data dokumentů, revizí a vlastností, která jsou asociována s vybranou součástí. Navíc podporuje rychlé plnění úkolů díky příkazům, které jsou u těchto dokumentů a revizí dostupné pomocí pravého tlačítka myši. Navíc lze místo standardních ikon použít náhledy obrázků zobrazující modely součástí a sestav Solid Edge, které jsou odkazovány v hierarchickém, bublinovém a organickém zobrazení struktury výrobku. Generování výpisů pro požadavky na změnu (ECR), změnové návrhy (ECO) a projekty bylo rozšířeno, aby manažeři mohli snadno zjistit stav těchto zásadních úkolů a identifikovat s předstihem možná zdržení. Předdefinované pracovní postupy pro správu změn byly také vylepšeny a efektivněji integrovány do aplikace Microsoft Outlook za účelem rychlejšího plnění každodenních úkolů. Urychlení přechodu na Solid Edge Firmy zabývající se konstruováním se často setkávají s nabídkou nahrazení používaného CAD systému jiným softwarem. K přechodu na nové řešení návrhu nástrojů může existovat mnoho důvodů: změny ve správě, nové požadavky na zdroje, potřeba přechodu na aktuálnější nástroje nebo nejistoty spojené s fungováním poskytovatele stávajícího CAD systému. Převod dat mezi konkurenčními CAD systémy však může negativně ovlivnit vaše finanční výsledky. Migrace dat často zdržuje konstruktéry kvůli ztrátám původní inteligence modelu. Pracovní postupy vývoje výrobků se zdržují kvůli neznámým rozhraním, názvům příkazů a metodám modelování. Solid Edge tento přechod z jiných CAD systémů velmi zjednodušuje. Solid Edge již léta nabízí výkonné nástroje pro hromadnou migraci dat z produktů Autodesk Inventor, Pro/E a Siemens NX I-deas. Nejnovější verze Solid Edge umožňuje migraci sestav, součástí i výkresů ze systému SolidWorks. Tato uživatelsky příjemná a zjednodušená pomůcka pro přenos součástí, sestav a výkresů zachovává klíčovou inteligenci modelů, například vazby sestav, prvky děr, rozpoznávání polí, materiály součástí, alternativní umístění a další, což usnadní opakované používání starších dat. Funkce Najít příkaz byla aktualizována, aby svou sadou příkazů nabízela konstruktérům ještě větší flexibilitu při zavádění pracovních postupů v prostředí Solid Edge. Přizpůsobitelné motivy umožňují konstruktérům upravit si rozhraní Solid Edge podle vybraných 2D a 3D systémů.

7 Díky tomu můžete pracovat ve známém prostředí uživatelského rozhraní včetně orientace panelu příkazů, umístění ukotveného panelu, konfigurace stromového zobrazení a chování prostředí skici nebo profilu. Solid Edge dále nabízí čáry přichycení, automatické zarovnání kót, úpravy tabulek na místě a další známé funkce, kterými zkracuje dobu nutnou pro přechod z jiných CAD systémů. Navrhujte lépe Solid Edge ST6 Solid Edge ST6 uspokojuje více než 1300 požadavků zákazníků, čímž potvrzuje svou vedoucí pozici v oblasti řešení pro konstruování. Tato nová verze obsahuje rozšířené nástroje pro tvorbu stylizovaných ploch, efektivní modelování sestav, konstrukce lisovaných plechových součástí, rychlejší optimalizaci návrhu a tvorbu špičkových výkresů. Solid Edge SP přináší pokročilé vizuální nástroje pro snadnější pochopení složitých konstrukčních dat a jejich účelnou organizaci. Kvalitní funkce Solid Edge objevuje stále více konstruktérů. Produkt nabízí plynulý přechod od konkurenčních systémů podporou opakovaného použití většiny inteligentních dat starších modelů. Pomocí Solid Edge ST6 můžete snížit náklady, maximalizovat efektivitu výroby a posunout vývoj výrobků na novou úroveň. Kontakt Siemens Industry Software Na Maninách 7 Praha Tel: Fax: Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix a Velocity Series jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a v jiných zemích. Všechna zde uvedená další loga, obchodní známky, registrované ochranné známky nebo názvy služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Y12-CS /13 L

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens. www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.cz/plm Rychlé a flexibilní modelování součástí Solid Edge se Synchronní

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11)

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11) Autodesk Inventor Subscription Advantage Pack CZ Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz Strana 1 (celkem 11) 1 Modelování součástí a sestav 1.1 Pohyb rovin v řezu v pohledech Tato možnost

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů progress : visi progress expert na konstrukci střižných nástrojů VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Poskytuje specifické funkce, které jsou v daném

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

Optimalizace pracoviště v digitální továrně. Page 1 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software

Optimalizace pracoviště v digitální továrně. Page 1 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software Optimalizace pracoviště v digitální továrně Page 1 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software Digitální továrna Siemens PLM Software Digitální plánování

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE STEEL 2013, ČÁSTÍ ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 ADVANCE CAD DOSTUPNÁ 64BITOVÁ PLATFORMA... 6 VYLEPŠENÍ PLATFORMY ADVANCE CAD 2013... 7 NOVÁ PALETA NÁSTROJŮ... 8 MODELOVÁNÍ... 9 Modelování

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40 www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým.

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým. AUTODESK CIVIL 3D 2007 Jeden produkt. Jeden tým. Model. Autodesk Civil 3D 2007 využívá dynamický model, který přináší uživatelům až padesátiprocentní úsporu* času při vytváření projektů dopravní situace,

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006 časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky 1/2006 Systém správy dokumentu Vážení čtenáři, právě v tomto období přichází majitelům služby Subscription na

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

Přehled novinek Revit 2014

Přehled novinek Revit 2014 Přehled novinek Revit 2014 Platforma a Revit Architecture: 1. Energetická analýza stavebních objektů Plně automatické generování analytického modelu pro energetickou analýzu Pracuje s objekty místnost

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů www.siemens.com/nx E x

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny 1. Den Další způsob modelování sestav, použití prvků sestavy a inteligentní šrouby, práce s velkými sestavami Lekce 1: Modelování sestavy shora dolů Modelování

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Autodesk Inventor Professional 9

Autodesk Inventor Professional 9 časopis pro moderní konstruktéry Recenze grafických karet Metoda konečných prvků Tipy a triky DWF Coposer MITCalc Autodesk Inventor Professional 9 3/2004 Vážení čtenáři, před řadou z vás stojí upgrade

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

UGS leaderem PLM trhu podle agentury Gartner Inc.

UGS leaderem PLM trhu podle agentury Gartner Inc. číslo 9, listopad 2006 journal Časopis společnosti UGS PLM Solutions EDITORIAL Vážení čtenáři, na konci září vyšla zpráva agentury Gartner Inc. o vedoucím postavení společnosti UGS v oblasti PLM. Zpráva

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Hlavní novinky ZW3D 2014 SP 17.7.2014

Hlavní novinky ZW3D 2014 SP 17.7.2014 Hlavní novinky ZW3D 2014 SP 17.7.2014 Hlavní novinky ZW3D 2014 SP-CAD Více jako 300 chyb (CAD + CAM) je opraveno v SP verzi Překladač---aktualizované jádro pro formáty 3tich stran Překladač ---nová podpora

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití

Více

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat www.siemens.com/teamcenter e x e c u t i v e

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů Učební cíle Úprava náčrtů užitím různých editačních nástrojů Tvorba obdélníkového a rotačního pole Psaní

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012

Co je nového SOLIDWORKS 2012 Co je nového SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...12 1 Uživatelské rozhraní...14 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...14 Poslední dokumenty a otevřené

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017 Ing. J. Novák Strojírenská technologie,

Více

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Michal Gryga Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Novinky verze 5.4x programu PRO100. 2015 Ecru by Ecru Software

Novinky verze 5.4x programu PRO100. 2015 Ecru by Ecru Software by Ecru Software 2 Obsah 1 Úvod 3 2. Pohled 3 3. Snapování (přichytávání) 4 4. Snadná duplikace 5 5. Kótování 5 5.1. Automatické kótování 5.2. Manuální kótovací čáry 5.3. Vrstvy kót 6 7 9 6. Kapátko 10

Více

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete.

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete. Co je nového v Mastercam 2017 Obecná vylepšení NOVÝ VZHLED PROGRAMU Mastercam 2017 přináší nový vzhled nástrojové lišty podobné stylu Microsoft Office. Nový vzhled a ovládání zhodnotí vaše dřívější zkušenosti

Více

Lely T4C InHerd. Základní uživatelská příručka

Lely T4C InHerd. Základní uživatelská příručka Lely T4C InHerd Základní uživatelská příručka Obsah: 1. ÚVOD PŘEDSTAVENÍ APLIKACE T4C InHerd 2. VÝZNAM A PŘÍNOS 3. TECHNICKÉ POŽADAVKY 4. ZÍSKÁNÍ APLIKACÍ T4C InHerd Stažení Instalace Spuštění Spojení

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Advance Steel Uživatelská Příručka 3 Tento dokument obsahuje krátký popis funkcí softwaru a nenahrazuje školení. Tato příručka obsahuje informace o všech modulech, včetně volitelných.

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Novinky v systému Solid Edge ST3

Novinky v systému Solid Edge ST3 Novinky v systému Solid Edge ST3 Výhody Zlepšení naplňující vizi synchronní technologie Rychlejší tvorba modelů Rychlejší úpravy Lepší využití importované geometrie Vylepšení simulací Podpora více úloh

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 4 VYSUNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 4 VYSUNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 4 VYSUNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit uživatele používat funkci vysunutí po šroubovici

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Školení Siemens NX červenec - září

Školení Siemens NX červenec - září 2015 Školení Siemens NX červenec - září Přechod CATIA V5 na NX - základní školení Toto základní školení systému NX je určené pro uživatele, kteří pracují s CATIA V5 a potřebují zvládnout nový systém. Školení

Více

S I C H U A N C H A N G H O N G G R O U P. Obchodní výzvy. Klíč k úspěchu. Výsledky. High-Tech a elektronika

S I C H U A N C H A N G H O N G G R O U P. Obchodní výzvy. Klíč k úspěchu. Výsledky. High-Tech a elektronika Společnost Changhong zvyšuje konkurenceschopnost a řadí se mezi průmyslovou elitu Řešení Teamcenter vytváří konkurenční výhodu spolehlivým a flexibilním prostředím pro týmovou spolupráci napříč podnikem,

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Petr Fort Jaroslav Kletečka III WJ!CHNY CESIY K INFORMACÍM

Petr Fort Jaroslav Kletečka III WJ!CHNY CESIY K INFORMACÍM I I,., \ Petr Fort Jaroslav Kletečka III WJ!CHNY CESIY K INFORMACÍM I OBSAH Obsah Predmluva xiii Použité symboly xiv 1. Úvod do studia 1 Ooporučená literatura pro opakování 2 I Proč studovat tuto knihu

Více

Novinky Revit Architecture 2012

Novinky Revit Architecture 2012 Novinky Revit Architecture 2012 Konstrukční modelování Prvky lze rozdělit na více částí z konstrukčních důvodů (např. z hlediska výroby). Rozdělené části si zachovávají vztah k původnímu objektu. Vylepšený

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...9 1 Vítejte v SolidWorks 2014...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14 2 Uživatelské

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

TDS-TECHNIK 12.0. Knihovna normalizovaných dílů. Technické výpočty

TDS-TECHNIK 12.0. Knihovna normalizovaných dílů. Technické výpočty TDS-TECHNIK 12.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o nové verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK v rozsahu sady Komplet. Některé zde popisované novinky byly dostupné již dříve prostřednictvím

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Profil služeb MACHINING ASSEMBLY WIRING HANDLING

Profil služeb MACHINING ASSEMBLY WIRING HANDLING Profil služeb MACHINING ASSEMBLY WIRING HANDLING Obsah Pro společnou budoucnost 03 Portrét podniku Next level for industry 04 05 Podnikový koncern Využijte další stupeň přidané hodnoty nextlevel for industry

Více

Chytřejší rozhodnutí, lepší výrobky

Chytřejší rozhodnutí, lepší výrobky Chytřejší rozhodnutí, lepší výrobky Tecnomatix 10 Zvyšuje produktivitu výroby Funkce Řízení procesu výroby Konfigurovatelné a flexibilní uživatelské rozhraní s volitelnou synchronizací Chytřejší vyhledávací

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2015/2016

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2015/2016 Ing. J. Novák CNC, STT, KOM

Více

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU 2 PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA PRO AGILNÍ PODNIK ZAKÁZKOVÁ VÝROBA OPAKUJÍCÍ SE VÝROBA NA SKLAD ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ KONFIGURACE NA OBJEDNÁVKU PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Autodesk AutoCAD Architecture je specializovaný AutoCAD pro architekty

Autodesk AutoCAD Architecture je specializovaný AutoCAD pro architekty Cesta k výkonnosti Autodesk AutoCAD Architecture je specializovaný AutoCAD pro architekty Svoji produktivitu můžete zvýšit ihned. Pracujte v dobře známém uživatelském prostředí doplněném speciálními nástroji

Více