NOVINKY PREMIER system X4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY PREMIER system X4.1"

Transkript

1 Software: PREMIER system X4.1, PREMIER system Enterprise X4.1 Operační systém: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows server 2003, Microsoft Windows 2008, (včetně 64 bitových verzí), Windows 8. Při virtualizaci OS doporučujeme řešení Hyper-V. Tento soubor obsahuje doplňující aktuální novinky programu od poslední verze X4. Vytiskněte si prosím tento dokument, a vložte si jej do manuálu k obsluze programu PREMIER system. Další informace můžete nalézt na internetové adrese nebo posledním vydání časopisu Journal, kde je např. podrobně rozebrána aktuální legislativa. Většina z níže uvedených úprav se týkají také Daňové evidence (jednoduchého účetnictví). NOVINKY PREMIER system X4.1 LEGISLATIVA... 2 OBECNĚ... 2 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ... 6 ODBĚRATELÉ... 8 DODAVATELÉ... 9 EVIDENCE... 9 MZDY SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAKÁZKY A VÝROBA DAŇOVÁ KANCELÁŘ

2 LEGISLATIVA Změna Sazby DPH na skladových kartách Od se mění sazba DPH, kdy se mění sazba snížené sazby DPH z 10% na 14%. Postup změny snížené sazby 10% DPH na novou sazbu 14%. Přechod na novou sazbu probíhá plně automaticky. Program se rozhoduje dle zadaného data uskutečnění zdanitelného plnění popř. dle data vystavení u skladových dokladů. Jediné co je nezbytné provést, je v novém roce aktualizovat ceník ve skladě, pokud se u Vás vyskytuje zboží s 10 % DPH. Funkce se nachází v modulu sklad-skladové karty-horní nabídka: Hromadná změna sazby DPH. V kódech DPH přibyly nové kódy a to: - PŘIJATÁ: stará sazba 10% a USKUTEČNĚNÁ: stará sazba 10 %. Tyto kódy slouží např. pro dobropisy vystavené po roce 2011, ale týkajících se plnění z roku 2011 OBECNĚ Výrazně přehlednější a ergonomické ovládání programu Rychlejší Podpora pro terminálové připojení ze zařízení ipad, iphone, Android Osobní složka nová záložka Notifikační centrum", informující o změnách v programu, přidělených pracích, výstrahách. Přehlednější správa (na vybrané obrazovce se dají přímo zobrazit předvolby uživatele k aktuálnímu modulu) Komplexní modernizace procesních zakázek 2

3 Karta partnera nebo zakázky: možnost zobrazení z jednoho místa: veškeré přehledy k partnerovi, zakázce, obchodnímu zástupci Controlling: Nové přehledy (např. výsledovka po letech ) Legislativní kontinuita spousta dalších modernizací vycházejících z Vašich námětů 3

4 Modernizace Smartfiltrů (lišta nad seznamy unigridů): Pokud se klikne do textového pole (vlevo od šipky) a začne se psát text, ihned je tento vyhledán v seznamu (inkrementální dohledávání). Funkce je dostupná v celém systému PREMIER, v edici Standard i Enterprise. Jako jistě vítaná novinka je zřetelné zvýraznění pole (viz obr.), ve kterém se právě nachází kurzor a tedy pole, kde můžeme aktivně zapisovat námi zvolené údaje. V unigridech (téměř všechny přehledy, seznamy, ) v tlačítku Kopírovat do schránky, rychlá tisková sestava, (v pravé horní části obrazovky) přibyla 5. volba: Export do XLS dle pohledu. Funkce umožňuje rychlý a graficky téměř 100% přesný export do MS Excelu, včetně dynamických barev, stylu písma, součtového řádku, Ve významných textových polích jsou nově zavedeny tzv. našeptávače, které Vám nabízí výběr vyhovujících alternativ z hledaných údajů, jako jsou např. partneři (viz obr.), a to všude tam, kde je pomoci zkratky vybíráme, ale také při zadávání účtů MD a Dal do daných kolonek a v mnoha dalších místech programu. V globálních/uživatelských předvolbách nastavení SMTP serveru (pro přímé odesílání zpráv ) přibyl údaj port. (Dosud bylo možné odesílat pouze přes port 25.) Toto je vhodné, máte-li účet např. u Google. 4

5 Elektronický podpis Možnost přímo elektronicky podepisovat veškeré exporty do PDF ze systému PREMIER. Funkce je k dispozici i u hromadného rozesílání faktur, dále v zásobníku tiskových sestav. Nastavení elektronického popisu se provádí v Uživatelských předvolbách Volby pro síť, tisk, export. Vpravo nahoře je tlačítko Elektronický podpis. Do pole Soubor (pfx, p12) zadáme místní cestu, kde je uložen soubor s certifikátem, doplníme heslo certifikátu a držitele. Pole držitel, stejně jako kontakt, místo a důvod jsou volitelné údaje, to znamená, že záleží na uživateli, jestli tyto údaje vyplní. Vystavení certifikátu je možné například přímo na české poště 5

6 K tomu, aby byl Váš certifikát označen jako důvěryhodný i protistranou je nutné mít v PC nainstalovány všechny automatické aktualizace, ve kterých je mimo jiné také tzv. kořenový certifikát, který je vydán kvalifikovanou certifikační autoritou, popřípadě lze tyto certifikáty samostatně stáhnout z webu české pošty Pokud je vše správně nastaveno a Váš certifikát je určen pro podpis souborů, je výsledek podepsaného PDF dokumentu. Například tento dokument je podepsán a zároveň také ověřen autoritou, což znamená, že pochází opravdu od dané osoby nebo organizace. Poznámka: Některé certifikační autority vydávají osobní certifikát, který má příponu souboru.crt. Tento typ certifikátu je nutné nejprve nainstalovat do PC, poté exportovat do certifikátu formátu PFX nebo p12 a tento soubor je pak možné nastavit v IS PREMIER. Osobní složka - přednastavené datum: Účetní firmy si mají možnost přednastavit datum pro snadnější zápis účetních dokladů. Možnost hromadné fakturace z DL. Lze hromadně vytvořit faktury na všechny otevřené dodací listy od více odběratelů najednou. Vedle tlačítka oblíbené a historie práce (vlevo nahoře) přibylo tlačítko "Skok do úvodní obrazovky (Ctrl+U)". Nemusíte se tedy "vynořovat" na hlavní obrazovku pomocí tlačítek ESC. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ V deníku bank, pokladen nebo interních dokladů přibylo tlačítko Dodatečně vypárovat (nachází se vedle tlačítka vazeb). Toto nahrazuje zdlouhavější dodatečné párování skrz tlačítko vazby a následnou změnou účtu v položce 6

7 U interních dokladů horní nabídka deník přibyla funkce: kopírovat položky z minulého roku nebo jinak zadaného období. (Dosud toto šlo pouze u plánů/prognóz.) Rozvaha/Výkaz zisků ve zjednodušeném rozsahu lze zobrazit i v cizích jazycích (An, N, It, Ru). Dříve šlo toto pouze u výkazů v plném rozsahu. Controlling Nový výkaz: Obraty dle středisek, zakázek a účtů včetně možnosti interaktivního vnořování a dalších úprav dle požadavků uživatele (mezisoučty, grafy, strukturální zobrazení, ) Nový interaktivní přehled: Výsledovka (účet 710) po letech. Díky meziroční kontinuitě programu PREMIER je možné si snadno zobrazit přehled i za několik desítek let včetně detailního vnořování a grafického vývoje. 7

8 ODBĚRATELÉ Šablony vydaných faktur: u hromadné šablony (na určenou skupinu partnerů nebo zakázek) lze navolit pevný variabilní symbol z uživatelského údaje zadaném na kartě partnera nebo zakázky. Např. číslo smlouvy zadané na kartě partnera, slouží jako VS. V šablonách faktur přibyla možnost definice Výjimky intrastatu a Přenesení daňové povinnosti. Při tvorbě zálohového listu přibyla volba Na základě zakázky nebo procesů zakázky. Lze tak vytvořit souhrnný nebo i detailní zálohový list k zakázce. V obrazovce při tisku faktury/zl přibyla volba: Tiskne-li se opis dokladu, tak s původním názvem firmy (platným v době vystavení dokladu). Tato volba najde využití v případech, kdy firma změnila název a byla v adresáři přejmenovaná, čímž se v programu přejmenovaly i názvy ve starších dokladech. Někdy však potřebujeme takovéto staré doklady znovu vytisknout a to s původním názvem firmy. Program si ho v přehledu změn vyhledá a s touto volbou pak vytiskne doklad s původním starým názvem v době vystavení. V informacích o odběrateli přibylo tlačítko obalové konto. Používá-li se volba se zákazem vracet staré obaly, je k dispozici i tlačítko s detailním zobrazením vývoje. V přehledu pohledávek dle odběratelů (detailně i sumarizovaně) přibyla volba: zobrazit platby i po datu sledování. V samostatných sloupcích se pak zobrazí údaje o dalším vývoji pohledávky. (Vhodné při auditech.) 8

9 Novela zákona o DPH - 92a zákona o DPH (režim přenesení daňové povinnosti) Možnost pořizování faktur pro režim přenesení daňové povinnosti (např. šrot, od stavební práce). Pro zjednodušení práce doporučujeme si zavést pro nejčastěji používané zboží skladové karty, na kterých se vyplní Kód zboží (dle přílohy č. 5 zákona o DPH Zakon_ _ Priloha_c_5.pdf), pokud nejsou základní měrnou jednotkou kg, tak také údaj MJ/kg. Dále jsou v Kódech DPH v Načtení ze vzorů k dispozici přednastavené kódy pro tento režim a v Galerii tiskových sestav (při Tisku faktur Sestava Přidat/Upravit/Načíst z www Načíst z dvě tiskové sestavy Faktura s číselnými kódy zboží a Faktura s kat. čísly a číselnými kódy zboží. Při tvorbě přijatých faktur v tomto režimu je potřeba u položek zaškrtnout ve Výjimkách intrastatu volbu Zahrnout do výkazu. Evidence dokladů je zobrazena v Přiznání k DPH, záložce Přenesení daňové povinnosti. Tisk/export je pod tlačítkem Tisknout/Exportovat: Přenesení daňové povinnosti Poskytovatel, Přenesení daňové povinnosti Příjemce. Podrobný manuál je k dispozici na 21 DODAVATELÉ Možnost automatické tvorby pozastávek u přijatých faktur (Nastavení se provádí na účtu pozastávek v účtové osnově. Postup je obdobný jako u tvorby pozastávek ve vydaných fakturách.) V přehledu závazků dle dodavatelů (detailně i sumarizovaně) přibyla volba: zobrazit platby i po datu sledování. V samostatných sloupcích se pak zobrazí údaje o dalším vývoji závazku. (Vhodné při auditech.) EVIDENCE 9

10 Hospodářský rok - výhodný pro sezónnost zemědělské výroby Doplňkové analýzy - základní závod - středisko, zakázka, volně pojmenovatelné, stroj, pozemek, stáj, výkon Nedokončená výroba - automatické účtování, automatické uzavírání, sledování víceletých plodin a porostů Rozpouštění režií - správní a výrobní režie, rozpouštění hnojení, rozpouštění práce strojů, rozpouštění dle měsíční nebo roční poměrové základny. Evidence a sledování mechanizace (opravy, spotřeba paliv, plánování údržby, servisní prohlídky) Mostní váha - modul umožňuje přímé propojení s váhou Zemědělská laboratoř - automatický výpočet srážek podle norem Nákladní doprava - automatická fakturace MZDY Změna struktury personálních údajů: Kmenová údaje - Základní změnou oproti stávající verzi je systém práce s kmenovými údaji zaměstnance. Za kmenové údaje zaměstnance považujeme ty údaje z personální agendy, které jsou u daného zaměstnance stejné ve všech jeho pracovních poměrech. Jedná se např. o daňové údaje, osobní a rodinné údaje nebo údaje k nastavení výpočtu pro ZP. Údaje k PP - Jedná se o údaje, které se mohou lišit v rámci různých pracovních poměrů u stejného zaměstnance, např. středisko, mzdové údaje či údaje v pracovním zařazení. Adresy - Nyní se adresy vztahují ke kmenové kartě zaměstnance, tzn., že adresy se chovají obdobně jako kmenové údaje. K jednomu zaměstnanci může být pouze jedna z adres nastavena jako platná a jedna jako korespondenční (může být totožná s platnou). Důchody - Podstatnou změnou je zavedení číselníku důchodů k zaměstnanci tzn., že k jednomu zaměstnanci můžete zadat neomezený počet různých typů důchodů. Tyto jsou definovány daty platnosti a mohou se vzájemně překrývat. Děti - Nyní se děti vztahují ke kmenové kartě zaměstnance, tzn., že se chovají obdobně jako kmenové údaje. Důsledky změn a výhody Systém zdaňování Program nyní automaticky zdaňuje všechny PP daného zaměstnance v měsíci na jeden PP, tak aby výpočet výsledné daně byl v souladu se zákonem o dani z 10

11 příjmů. Automaticky budou ze společného zdaňování vyloučeny tyto PP: jednatelé, komanditisté, společníci, členové družstev, členové statutárních orgánů a to v případě, že nebudou mít podepsané prohlášení k dani. Dále bude automaticky vyloučen člen statutárních orgánů - nerezident u něhož bude vždy použita srážková daň. o V případě, že uživatel požaduje samostatné zdanění některého PP, použije volbu zdaňovat individuálně v nastavení pojistného v kartě konkrétního PP zaměstnance. Tato volba vyloučí tento PP ze společného zdaňování ostatních PP a vyloučí také použití slev a odpočtů u tohoto PP. Z kmenového nastavení bude respektováno pouze to, zda podepsal (nepodepsal) prohlášení daně. Vyúčtování a potvrzení daně - Program se již nedotazuje na jiné PP zaměstnance, ale automaticky do těchto výstupů zahrnuje všechny PP daného zaměstnance. Také uložené výstupy potvrzení a vyúčtování se nyní vztahují ke kmenové kartě a ne k PP zaměstnance. Platnost údajů v kartě zaměstnance daně Upgrade personalistiky automaticky ukončil platnost daňových údajů a údajů z nastavení pojistného u zaměstnanců s ukončeným PP. Pokud prodloužíte PP přepisem data výstupu, nabídne program automaticky soupis údajů s možností prodloužení jejich platností. Nabízí se prodloužení platnosti pouze u údajů ukončených v měsíci/roce ukončení PP, jenž se prodlužuje. Při prodlužování PP je nutno věnovat pozornost prodlužovaným platnostem, neboť může nastat situace prodloužení platnosti údaje, jenž měl být regulérně ukončen. Dosud musel uživatel při založení nového PP vyplnit znovu všechny údaje v personalistice. To vedlo k nekonzistentnosti části údajů, nemluvě o možné chybovosti takto pořízených údajů. Dále bylo nutné u zaměstnanců s více PP nastavovat zdaňování na jeden PP. 11

12 Tyto operace v nové verzi odpadnou. Při pořízení nového PP zaměstnance již budou kmenové údaje vyplněny (jsou společné pro všechny PP daného zaměstnance). Kmenové údaje jsou z důvodu lepší identifikovatelnosti označeny barevně (barvu si uživatel může nastavovat, pokud nastaví černou, tak barevné označení zmizí). Pokud tedy u jakéhokoliv PP změníte některý z kmenových údajů, bude tento změněn pro všechny PP daného zaměstnance. Personální údaje, které mají vliv na výpočet mzdy, byly vybaveny historií tzn., že uživatel má kdykoliv přehled o vývoji hodnot konkrétního personálního údaje. Toto má také podstatný vliv na jakékoliv zpětné propočty mezd - program při propočtu pracuje s personalistikou platnou pro propočítávané období. Za tlačítko historie údaje byl doplněn údaj o platnosti pro zobrazené období, tzn., že uživatel vidí jaká je platnost hodnoty daného údaje: např.. Zde je patrné, že zaměstnanec podepsal prohlášení pro období 5/2011 7/2011. Po rozkliknutí historie je vidět celý vývoj hodnoty údaje: V případě, že bychom si nechali personalistiku zobrazit pro období 8/2011, tak by daný údaj vypadal takto:. 12

13 Další podstatnou změnou je možnost výběru zobrazení personalistiky a to ze dvou následujících možností: 1. Pouze PP stejné jako doposud. 2. Karta + PP v seznamu v levé části jsou všichni zaměstnanci (pouze 1x) a v pravé části jsou zobrazeny PP zaměstnance, který je vybrán v levé části obrazovky. Tip: pokud je zobrazeno nastavení personální karty ve chvíli kdy se kursor nachází v levém seznamu, můžete pomocí volby předcházející/následující listovat kmenovými údaji Vylepšení se týká také veškerých potvrzení a vyúčtování daní zde se již program nedotazuje na jiné PP zaměstnance, ale automaticky do těchto výstupů zahrnuje všechny PP daného zaměstnance. Také uložené výstupy potvrzení a vyúčtování se nyní vztahují ke kmenové kartě a ne k PP zaměstnance. Podstatnou změnou je zavedení číselníku důchodů k zaměstnanci tzn., že k jednomu zaměstnanci můžete zadat neomezený počet různých typů důchodů. Tyto jsou definovány daty platnosti a mohou se vzájemně překrývat. Na toto navazuje nový přehled: Zde jsou zobrazeni zaměstnanci s důchody a u každého typu důchodu jsou vyznačeny jeho možné mzdové dopady. Důchody lze sledovat z různých hledisek a kontrolovat nastavení hodnot 13

14 majících vliv na mzdu z příslušného hlediska. Např. zaškrtnutím nároku na slevu na dani či dodržování minimálního VZ pro ZP (osoba za kterou platí pojistné i stát). V seznamu PP pak zaniklo zaškrtávací pole a Filtr. Pole Všichni zaměstnanci bylo nahrazeno výběrem: Tento výběr umožňuje filtrovat seznam zaměstnanců. zaměstnance ve stavu k poslednímu dni daného období. Volba Zobrazené období filtruje V nastavení zaměstnance ISPV byl nahrazen číselník KZAM novým číselníkem CZISCO. Z důvodu nekompatibility obou číselníků doporučujeme kontrolu nastavení všech zaměstnanců (většinu kódů KZAM program převedl na nový číselník automaticky). Hromadný tisk Potvrzení o zálohách na daň byl přemístěn z: Přehledy Hromadné tisky do: Přehledy Soupis RZD. Byl modernizován Přehled školení, který nyní umožňuje rozdělit jednotlivé kódy školení do skupin: např.: Ke každému školení lze nyní používat číselník typů školení a kategorií školení, které poté můžete využít při přehledech, filtrech, řazeních a sumacích. 14

15 Např.: V účetních jednotkách, jejichž personalistika obsahuje více pracovních poměrů jednoho zaměstnance, doporučujeme po provedení upgrade odemknout poslední zpracovaný měsíc, vytisknout zúčtovací listinu mezd a ve zpracování jej nechat propočítat. Poté znovu vytiskněte zúčtovací listinu a ověřte, zda nedošlo u některého součtu k rozdílu. Pokud ano, zjistěte u kterého zaměstnance a proč. Rozdíly mohou být způsobeny automaticky vytvořenou historií kmenových údajů z více PP na jednu kmenovou kartu. Např. pokud měl zaměstnanec dva PP a na každém z nich měl 1 dítě a pokud bylo u jednoho z nich zadáno špatně rodné číslo, tak z nich v nové personalistice program udělá 2 různé děti a tím pádem dvojnásobné slevy na dani. Dále je nutno zkontrolovat nastavení platné adresy trvalého pobytu (pokud byla u každého PP jiná). Pokud Vám vzniknou rozdíly a nezjistíte důvod, tak nás prosím kontaktujte na Hot-line. Věříme, že práce spojená s upgradem personalistiky Vám do budoucna ušetří a zjednoduší Vaši práci. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ve skladových kartách horní nabídka Import údajů z XLS: Přibyla možnost volby klíčového spojovacího výrazu, a to buď číslo karty nebo EAN kód (dříve šlo importovat údaje pouze dle čísla karty). Nabídky, Poptávky, Objednávky: V položkové části přibylo tlačítko hromadné zadání. To umožňuje vybírat množství, popř. upravovat cenu přímo v seznamu skladových karet. Respektováno je vynucené rozčlenění i zadávání dokladu v cizí měně. Ve všech pořizovacích dokladech (příjemky, objednávky, ) v položkové části přibylo tlačítko Kopírovat do schránky, rychlá tisková sestava nebo export do XLS dle pohledu. Při tvorbě příjemky na základě výdejky (převod mezi sklady) přibylo tlačítko Výběr z otevřených. (Dříve se nabízel celý seznam.) Ve vystavených objednávkách přibyla možnost zadat adresu dodání odběratele, pokud má jít dodávka od dodavatele přímo k zákazníkovi. (Dosud šlo do dodacích adres zadat pouze firemní pobočky.) 15

16 Pomocník pro tvorbu slev přibyl marketingových nástroj obchodní činnost tzv. Cashback, který umožňuje dle nejrůznějších podmínek načítání bonusových bodů nebo virtuálních peněz odběratelům, které jsou pak čerpány volitelnými způsoby (slevy, dárky ad.). Je to obdoba podpory zákazníkům, která je u nás známá především z praxe největších mobilních operátorů. Nástroj slouží hlavně k udržení věrnosti zákazníka. Více viz V pomocníku pro tvorbu slev (zákaznické ceníky) lze zadat podmínku slevy k množství jiných alternativních jednotek (MJ #2-4). Do e-shop definice (záložka: výstupní údaje ) lze nově přidat do exportovaného ceníku informační údaje Objednáno, Na cestě (otevřené dodavatelské objednávky) a K dispozici (aktuální stav objednáno). Do e-shop definice (záložka: výstupní údaje ), pokud se exportují na FTP server i odběratelé, lze předvolit: Exportovat všechny adresy zadané k partnerovi. Nový přehled: Návrh převodů mezi sklady. Tento přehled umožňuje lépe optimalizovat stavy zásob a přesouvat je mezi sklady. V modulu Sklad-Kontroly, účtování - přibyl nástroj na přeřazování partnerů do rabatních skupin (volba 8). Zadáním podmínky (obrat za určité období) lze pak automaticky přeřazovat odběratele do vyšších nebo nižších cenových hladin. Kromě přeřazování do jiných hladin se alternativně nabízí i automatické přidělování identifikátorů partnerů. (např. VIP, použití s pomocníkem pro tvorbu slev, ) ZAKÁZKY A VÝROBA Modernizace karty zakázky: seznamy přidružených dokladů (VF, DL, Objednávky, ) byly převedeny do unigiridu (více informací, možnost filtrování, řazení, ) Při tvorbě zálohového listu přibyla volba Na základě zakázky nebo procesů zakázky. Lze tak vytvořit souhrnný nebo i detailní zálohový list k zakázce. V globálních předvolbách zakázky záložka Pořizování dokladů přibyla volba: Na dokladech po zadání zakázky automaticky vyplnit přiřazené středisko z karty zakázky. Procesní řízení a plánování zakázek Procesní řízení v zakázkách má zajistit přehledné a snadné plánování / realizaci zakázky z jednoho místa v programu (karta zakázky) včetně návaznosti na ostatní moduly v systému 16

17 PREMIER (práce na zakázkách, žádanky, objednávky, výdejky, fakturace). Pro práci v týmu je zajištěn systém schvalování (workflow) a pro přehlednost i informace v Notifikačním centru (Úvodní obrazovka - osobní složka). více zde: (Procesní zakázky jsou součástí nástavbové licence. Pokud nejsou licencovány, můžete jej využívat do 5 procesů / plánů na jednu zakázku) 17

18 Modernizace modulu Práce na zakázkách : Lepší a přehlednější zadávání časových údajů (kombinace zápisu čísla nebo hodin a minut). Možnost v číselníku výkonů kombinovat dvě MJ (základní MJ a počet hodin), a to zvlášť pro prodej a kalkulaci nákladů. Např. 1 ks výrobku zabere v nákladech 3 Hod. Ve správci globální předvolby zakázky přibyla předvolba V číselníku MJ je časový údaj (hodiny) označen kódem : Hod. Pokud se používá k označení hodin jiná MJ než Hod je nutné tuto předvolbu změnit! Program dle tohoto odlišuje časové výkony od ostatních DAŇOVÁ KANCELÁŘ V úvodní obrazovce DPFO tlačítko Placení záloh (vpravo dole) přibyly informace i o platbách a zálohách pro OSSZ a ZP, pokud jsou zpracovány tyto přehledy. SK - Přidáno slovenské přiznání Daň z motorových vozidiel včetně možnosti importů vozidel z programu PREMIER. Daňová přiznání pro rok 2011 (DPPO, DPFO, atd..) ještě nebyla ministerstvem financí uveřejněna. Doporučujeme tedy aktualizovat program v průběhu měsíce ledna (PREMIER update), popř. Vám zašleme informační zprávu. Důležité: Před provedením tohoto upgrade doporučujeme provést automatickou zálohu dat (program se na ni automaticky dotáže). 18

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 JOURNAL 17 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 Úvod... 3 Vybrané novinky 2011... 4 Mzdy informace o významných změnách... 8 E-shop a extérní CRM doporučení výrobci a reference... 10

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Problematika ekonomických agend

Problematika ekonomických agend Problematika ekonomických agend ve zdravotnických zařízeních Prezentace pro Krajský úřad Kraje Vysočina Doba trvání cca 40 min Osnova Časový odhad: 40 min Finanční účetnictví, Analytika účtování Evidence,

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Popis základních Modulů Carsystem Základní popis obrazovky... 1 Adresář... 2 Sklad... 4 Vydané doklady... 8 Autoservis... 9 Vozidla... 10 Carsys s.r.o. Drahobejlova 36 190 00 Praha

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Postup při zadávání údajů do deníku (podvojné účetnictví) Údaje pro kontrolní hlášení jsou součástí tabulky DPH. První údaj je

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

NOVINKY PREMIER system X5

NOVINKY PREMIER system X5 Software: PREMIER system X5 PREMIER system Enterprise X5 Operační systém: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows

Více

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Z tohoto dokumentu se dozvíte, co vše lze ze systému POHODA naplnit do administrace e-shopu FastCentrik a jak se tato data následně

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Nastavení vzhledu dialogů pro vyhledávání a vzhledu formulářů [1312] Je možné nastavit jiný styl zobrazení všech dialogů a formulářů aplikace (podobně jako už to je možné u dialogů pro vyhledávání).

Více

Novinky v SB KOMPLET - DOS

Novinky v SB KOMPLET - DOS Novinky v SB KOMPLET - DOS Provozování SB KOMPLET SB KOMPLET verze DOS lze spouštět na všech 32 bitových operačních systémech (Windows 7, Windows 8, Windows 10) Při používání true typových písem (Lucida

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne 27.3.2015 Projděte si prosím následující kontroly a vytiskněte celý tento

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR 2013 Propojení Pohoda a Virtuemart 2 popis funkcí, instalace a nastavení (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah Propojení

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2011 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Factoring manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

NOVINKY PREMIER system X4.2

NOVINKY PREMIER system X4.2 Software: PREMIER system X4.2, PREMIER system Enterprise X4.2 Operační systém: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows server 2003,

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více