NOVINKY PREMIER system X4.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY PREMIER system X4.1"

Transkript

1 Software: PREMIER system X4.1, PREMIER system Enterprise X4.1 Operační systém: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows server 2003, Microsoft Windows 2008, (včetně 64 bitových verzí), Windows 8. Při virtualizaci OS doporučujeme řešení Hyper-V. Tento soubor obsahuje doplňující aktuální novinky programu od poslední verze X4. Vytiskněte si prosím tento dokument, a vložte si jej do manuálu k obsluze programu PREMIER system. Další informace můžete nalézt na internetové adrese nebo posledním vydání časopisu Journal, kde je např. podrobně rozebrána aktuální legislativa. Většina z níže uvedených úprav se týkají také Daňové evidence (jednoduchého účetnictví). NOVINKY PREMIER system X4.1 LEGISLATIVA... 2 OBECNĚ... 2 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ... 6 ODBĚRATELÉ... 8 DODAVATELÉ... 9 EVIDENCE... 9 MZDY SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAKÁZKY A VÝROBA DAŇOVÁ KANCELÁŘ

2 LEGISLATIVA Změna Sazby DPH na skladových kartách Od se mění sazba DPH, kdy se mění sazba snížené sazby DPH z 10% na 14%. Postup změny snížené sazby 10% DPH na novou sazbu 14%. Přechod na novou sazbu probíhá plně automaticky. Program se rozhoduje dle zadaného data uskutečnění zdanitelného plnění popř. dle data vystavení u skladových dokladů. Jediné co je nezbytné provést, je v novém roce aktualizovat ceník ve skladě, pokud se u Vás vyskytuje zboží s 10 % DPH. Funkce se nachází v modulu sklad-skladové karty-horní nabídka: Hromadná změna sazby DPH. V kódech DPH přibyly nové kódy a to: - PŘIJATÁ: stará sazba 10% a USKUTEČNĚNÁ: stará sazba 10 %. Tyto kódy slouží např. pro dobropisy vystavené po roce 2011, ale týkajících se plnění z roku 2011 OBECNĚ Výrazně přehlednější a ergonomické ovládání programu Rychlejší Podpora pro terminálové připojení ze zařízení ipad, iphone, Android Osobní složka nová záložka Notifikační centrum", informující o změnách v programu, přidělených pracích, výstrahách. Přehlednější správa (na vybrané obrazovce se dají přímo zobrazit předvolby uživatele k aktuálnímu modulu) Komplexní modernizace procesních zakázek 2

3 Karta partnera nebo zakázky: možnost zobrazení z jednoho místa: veškeré přehledy k partnerovi, zakázce, obchodnímu zástupci Controlling: Nové přehledy (např. výsledovka po letech ) Legislativní kontinuita spousta dalších modernizací vycházejících z Vašich námětů 3

4 Modernizace Smartfiltrů (lišta nad seznamy unigridů): Pokud se klikne do textového pole (vlevo od šipky) a začne se psát text, ihned je tento vyhledán v seznamu (inkrementální dohledávání). Funkce je dostupná v celém systému PREMIER, v edici Standard i Enterprise. Jako jistě vítaná novinka je zřetelné zvýraznění pole (viz obr.), ve kterém se právě nachází kurzor a tedy pole, kde můžeme aktivně zapisovat námi zvolené údaje. V unigridech (téměř všechny přehledy, seznamy, ) v tlačítku Kopírovat do schránky, rychlá tisková sestava, (v pravé horní části obrazovky) přibyla 5. volba: Export do XLS dle pohledu. Funkce umožňuje rychlý a graficky téměř 100% přesný export do MS Excelu, včetně dynamických barev, stylu písma, součtového řádku, Ve významných textových polích jsou nově zavedeny tzv. našeptávače, které Vám nabízí výběr vyhovujících alternativ z hledaných údajů, jako jsou např. partneři (viz obr.), a to všude tam, kde je pomoci zkratky vybíráme, ale také při zadávání účtů MD a Dal do daných kolonek a v mnoha dalších místech programu. V globálních/uživatelských předvolbách nastavení SMTP serveru (pro přímé odesílání zpráv ) přibyl údaj port. (Dosud bylo možné odesílat pouze přes port 25.) Toto je vhodné, máte-li účet např. u Google. 4

5 Elektronický podpis Možnost přímo elektronicky podepisovat veškeré exporty do PDF ze systému PREMIER. Funkce je k dispozici i u hromadného rozesílání faktur, dále v zásobníku tiskových sestav. Nastavení elektronického popisu se provádí v Uživatelských předvolbách Volby pro síť, tisk, export. Vpravo nahoře je tlačítko Elektronický podpis. Do pole Soubor (pfx, p12) zadáme místní cestu, kde je uložen soubor s certifikátem, doplníme heslo certifikátu a držitele. Pole držitel, stejně jako kontakt, místo a důvod jsou volitelné údaje, to znamená, že záleží na uživateli, jestli tyto údaje vyplní. Vystavení certifikátu je možné například přímo na české poště 5

6 K tomu, aby byl Váš certifikát označen jako důvěryhodný i protistranou je nutné mít v PC nainstalovány všechny automatické aktualizace, ve kterých je mimo jiné také tzv. kořenový certifikát, který je vydán kvalifikovanou certifikační autoritou, popřípadě lze tyto certifikáty samostatně stáhnout z webu české pošty Pokud je vše správně nastaveno a Váš certifikát je určen pro podpis souborů, je výsledek podepsaného PDF dokumentu. Například tento dokument je podepsán a zároveň také ověřen autoritou, což znamená, že pochází opravdu od dané osoby nebo organizace. Poznámka: Některé certifikační autority vydávají osobní certifikát, který má příponu souboru.crt. Tento typ certifikátu je nutné nejprve nainstalovat do PC, poté exportovat do certifikátu formátu PFX nebo p12 a tento soubor je pak možné nastavit v IS PREMIER. Osobní složka - přednastavené datum: Účetní firmy si mají možnost přednastavit datum pro snadnější zápis účetních dokladů. Možnost hromadné fakturace z DL. Lze hromadně vytvořit faktury na všechny otevřené dodací listy od více odběratelů najednou. Vedle tlačítka oblíbené a historie práce (vlevo nahoře) přibylo tlačítko "Skok do úvodní obrazovky (Ctrl+U)". Nemusíte se tedy "vynořovat" na hlavní obrazovku pomocí tlačítek ESC. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ V deníku bank, pokladen nebo interních dokladů přibylo tlačítko Dodatečně vypárovat (nachází se vedle tlačítka vazeb). Toto nahrazuje zdlouhavější dodatečné párování skrz tlačítko vazby a následnou změnou účtu v položce 6

7 U interních dokladů horní nabídka deník přibyla funkce: kopírovat položky z minulého roku nebo jinak zadaného období. (Dosud toto šlo pouze u plánů/prognóz.) Rozvaha/Výkaz zisků ve zjednodušeném rozsahu lze zobrazit i v cizích jazycích (An, N, It, Ru). Dříve šlo toto pouze u výkazů v plném rozsahu. Controlling Nový výkaz: Obraty dle středisek, zakázek a účtů včetně možnosti interaktivního vnořování a dalších úprav dle požadavků uživatele (mezisoučty, grafy, strukturální zobrazení, ) Nový interaktivní přehled: Výsledovka (účet 710) po letech. Díky meziroční kontinuitě programu PREMIER je možné si snadno zobrazit přehled i za několik desítek let včetně detailního vnořování a grafického vývoje. 7

8 ODBĚRATELÉ Šablony vydaných faktur: u hromadné šablony (na určenou skupinu partnerů nebo zakázek) lze navolit pevný variabilní symbol z uživatelského údaje zadaném na kartě partnera nebo zakázky. Např. číslo smlouvy zadané na kartě partnera, slouží jako VS. V šablonách faktur přibyla možnost definice Výjimky intrastatu a Přenesení daňové povinnosti. Při tvorbě zálohového listu přibyla volba Na základě zakázky nebo procesů zakázky. Lze tak vytvořit souhrnný nebo i detailní zálohový list k zakázce. V obrazovce při tisku faktury/zl přibyla volba: Tiskne-li se opis dokladu, tak s původním názvem firmy (platným v době vystavení dokladu). Tato volba najde využití v případech, kdy firma změnila název a byla v adresáři přejmenovaná, čímž se v programu přejmenovaly i názvy ve starších dokladech. Někdy však potřebujeme takovéto staré doklady znovu vytisknout a to s původním názvem firmy. Program si ho v přehledu změn vyhledá a s touto volbou pak vytiskne doklad s původním starým názvem v době vystavení. V informacích o odběrateli přibylo tlačítko obalové konto. Používá-li se volba se zákazem vracet staré obaly, je k dispozici i tlačítko s detailním zobrazením vývoje. V přehledu pohledávek dle odběratelů (detailně i sumarizovaně) přibyla volba: zobrazit platby i po datu sledování. V samostatných sloupcích se pak zobrazí údaje o dalším vývoji pohledávky. (Vhodné při auditech.) 8

9 Novela zákona o DPH - 92a zákona o DPH (režim přenesení daňové povinnosti) Možnost pořizování faktur pro režim přenesení daňové povinnosti (např. šrot, od stavební práce). Pro zjednodušení práce doporučujeme si zavést pro nejčastěji používané zboží skladové karty, na kterých se vyplní Kód zboží (dle přílohy č. 5 zákona o DPH Zakon_ _ Priloha_c_5.pdf), pokud nejsou základní měrnou jednotkou kg, tak také údaj MJ/kg. Dále jsou v Kódech DPH v Načtení ze vzorů k dispozici přednastavené kódy pro tento režim a v Galerii tiskových sestav (při Tisku faktur Sestava Přidat/Upravit/Načíst z www Načíst z dvě tiskové sestavy Faktura s číselnými kódy zboží a Faktura s kat. čísly a číselnými kódy zboží. Při tvorbě přijatých faktur v tomto režimu je potřeba u položek zaškrtnout ve Výjimkách intrastatu volbu Zahrnout do výkazu. Evidence dokladů je zobrazena v Přiznání k DPH, záložce Přenesení daňové povinnosti. Tisk/export je pod tlačítkem Tisknout/Exportovat: Přenesení daňové povinnosti Poskytovatel, Přenesení daňové povinnosti Příjemce. Podrobný manuál je k dispozici na 21 DODAVATELÉ Možnost automatické tvorby pozastávek u přijatých faktur (Nastavení se provádí na účtu pozastávek v účtové osnově. Postup je obdobný jako u tvorby pozastávek ve vydaných fakturách.) V přehledu závazků dle dodavatelů (detailně i sumarizovaně) přibyla volba: zobrazit platby i po datu sledování. V samostatných sloupcích se pak zobrazí údaje o dalším vývoji závazku. (Vhodné při auditech.) EVIDENCE 9

10 Hospodářský rok - výhodný pro sezónnost zemědělské výroby Doplňkové analýzy - základní závod - středisko, zakázka, volně pojmenovatelné, stroj, pozemek, stáj, výkon Nedokončená výroba - automatické účtování, automatické uzavírání, sledování víceletých plodin a porostů Rozpouštění režií - správní a výrobní režie, rozpouštění hnojení, rozpouštění práce strojů, rozpouštění dle měsíční nebo roční poměrové základny. Evidence a sledování mechanizace (opravy, spotřeba paliv, plánování údržby, servisní prohlídky) Mostní váha - modul umožňuje přímé propojení s váhou Zemědělská laboratoř - automatický výpočet srážek podle norem Nákladní doprava - automatická fakturace MZDY Změna struktury personálních údajů: Kmenová údaje - Základní změnou oproti stávající verzi je systém práce s kmenovými údaji zaměstnance. Za kmenové údaje zaměstnance považujeme ty údaje z personální agendy, které jsou u daného zaměstnance stejné ve všech jeho pracovních poměrech. Jedná se např. o daňové údaje, osobní a rodinné údaje nebo údaje k nastavení výpočtu pro ZP. Údaje k PP - Jedná se o údaje, které se mohou lišit v rámci různých pracovních poměrů u stejného zaměstnance, např. středisko, mzdové údaje či údaje v pracovním zařazení. Adresy - Nyní se adresy vztahují ke kmenové kartě zaměstnance, tzn., že adresy se chovají obdobně jako kmenové údaje. K jednomu zaměstnanci může být pouze jedna z adres nastavena jako platná a jedna jako korespondenční (může být totožná s platnou). Důchody - Podstatnou změnou je zavedení číselníku důchodů k zaměstnanci tzn., že k jednomu zaměstnanci můžete zadat neomezený počet různých typů důchodů. Tyto jsou definovány daty platnosti a mohou se vzájemně překrývat. Děti - Nyní se děti vztahují ke kmenové kartě zaměstnance, tzn., že se chovají obdobně jako kmenové údaje. Důsledky změn a výhody Systém zdaňování Program nyní automaticky zdaňuje všechny PP daného zaměstnance v měsíci na jeden PP, tak aby výpočet výsledné daně byl v souladu se zákonem o dani z 10

11 příjmů. Automaticky budou ze společného zdaňování vyloučeny tyto PP: jednatelé, komanditisté, společníci, členové družstev, členové statutárních orgánů a to v případě, že nebudou mít podepsané prohlášení k dani. Dále bude automaticky vyloučen člen statutárních orgánů - nerezident u něhož bude vždy použita srážková daň. o V případě, že uživatel požaduje samostatné zdanění některého PP, použije volbu zdaňovat individuálně v nastavení pojistného v kartě konkrétního PP zaměstnance. Tato volba vyloučí tento PP ze společného zdaňování ostatních PP a vyloučí také použití slev a odpočtů u tohoto PP. Z kmenového nastavení bude respektováno pouze to, zda podepsal (nepodepsal) prohlášení daně. Vyúčtování a potvrzení daně - Program se již nedotazuje na jiné PP zaměstnance, ale automaticky do těchto výstupů zahrnuje všechny PP daného zaměstnance. Také uložené výstupy potvrzení a vyúčtování se nyní vztahují ke kmenové kartě a ne k PP zaměstnance. Platnost údajů v kartě zaměstnance daně Upgrade personalistiky automaticky ukončil platnost daňových údajů a údajů z nastavení pojistného u zaměstnanců s ukončeným PP. Pokud prodloužíte PP přepisem data výstupu, nabídne program automaticky soupis údajů s možností prodloužení jejich platností. Nabízí se prodloužení platnosti pouze u údajů ukončených v měsíci/roce ukončení PP, jenž se prodlužuje. Při prodlužování PP je nutno věnovat pozornost prodlužovaným platnostem, neboť může nastat situace prodloužení platnosti údaje, jenž měl být regulérně ukončen. Dosud musel uživatel při založení nového PP vyplnit znovu všechny údaje v personalistice. To vedlo k nekonzistentnosti části údajů, nemluvě o možné chybovosti takto pořízených údajů. Dále bylo nutné u zaměstnanců s více PP nastavovat zdaňování na jeden PP. 11

12 Tyto operace v nové verzi odpadnou. Při pořízení nového PP zaměstnance již budou kmenové údaje vyplněny (jsou společné pro všechny PP daného zaměstnance). Kmenové údaje jsou z důvodu lepší identifikovatelnosti označeny barevně (barvu si uživatel může nastavovat, pokud nastaví černou, tak barevné označení zmizí). Pokud tedy u jakéhokoliv PP změníte některý z kmenových údajů, bude tento změněn pro všechny PP daného zaměstnance. Personální údaje, které mají vliv na výpočet mzdy, byly vybaveny historií tzn., že uživatel má kdykoliv přehled o vývoji hodnot konkrétního personálního údaje. Toto má také podstatný vliv na jakékoliv zpětné propočty mezd - program při propočtu pracuje s personalistikou platnou pro propočítávané období. Za tlačítko historie údaje byl doplněn údaj o platnosti pro zobrazené období, tzn., že uživatel vidí jaká je platnost hodnoty daného údaje: např.. Zde je patrné, že zaměstnanec podepsal prohlášení pro období 5/2011 7/2011. Po rozkliknutí historie je vidět celý vývoj hodnoty údaje: V případě, že bychom si nechali personalistiku zobrazit pro období 8/2011, tak by daný údaj vypadal takto:. 12

13 Další podstatnou změnou je možnost výběru zobrazení personalistiky a to ze dvou následujících možností: 1. Pouze PP stejné jako doposud. 2. Karta + PP v seznamu v levé části jsou všichni zaměstnanci (pouze 1x) a v pravé části jsou zobrazeny PP zaměstnance, který je vybrán v levé části obrazovky. Tip: pokud je zobrazeno nastavení personální karty ve chvíli kdy se kursor nachází v levém seznamu, můžete pomocí volby předcházející/následující listovat kmenovými údaji Vylepšení se týká také veškerých potvrzení a vyúčtování daní zde se již program nedotazuje na jiné PP zaměstnance, ale automaticky do těchto výstupů zahrnuje všechny PP daného zaměstnance. Také uložené výstupy potvrzení a vyúčtování se nyní vztahují ke kmenové kartě a ne k PP zaměstnance. Podstatnou změnou je zavedení číselníku důchodů k zaměstnanci tzn., že k jednomu zaměstnanci můžete zadat neomezený počet různých typů důchodů. Tyto jsou definovány daty platnosti a mohou se vzájemně překrývat. Na toto navazuje nový přehled: Zde jsou zobrazeni zaměstnanci s důchody a u každého typu důchodu jsou vyznačeny jeho možné mzdové dopady. Důchody lze sledovat z různých hledisek a kontrolovat nastavení hodnot 13

14 majících vliv na mzdu z příslušného hlediska. Např. zaškrtnutím nároku na slevu na dani či dodržování minimálního VZ pro ZP (osoba za kterou platí pojistné i stát). V seznamu PP pak zaniklo zaškrtávací pole a Filtr. Pole Všichni zaměstnanci bylo nahrazeno výběrem: Tento výběr umožňuje filtrovat seznam zaměstnanců. zaměstnance ve stavu k poslednímu dni daného období. Volba Zobrazené období filtruje V nastavení zaměstnance ISPV byl nahrazen číselník KZAM novým číselníkem CZISCO. Z důvodu nekompatibility obou číselníků doporučujeme kontrolu nastavení všech zaměstnanců (většinu kódů KZAM program převedl na nový číselník automaticky). Hromadný tisk Potvrzení o zálohách na daň byl přemístěn z: Přehledy Hromadné tisky do: Přehledy Soupis RZD. Byl modernizován Přehled školení, který nyní umožňuje rozdělit jednotlivé kódy školení do skupin: např.: Ke každému školení lze nyní používat číselník typů školení a kategorií školení, které poté můžete využít při přehledech, filtrech, řazeních a sumacích. 14

15 Např.: V účetních jednotkách, jejichž personalistika obsahuje více pracovních poměrů jednoho zaměstnance, doporučujeme po provedení upgrade odemknout poslední zpracovaný měsíc, vytisknout zúčtovací listinu mezd a ve zpracování jej nechat propočítat. Poté znovu vytiskněte zúčtovací listinu a ověřte, zda nedošlo u některého součtu k rozdílu. Pokud ano, zjistěte u kterého zaměstnance a proč. Rozdíly mohou být způsobeny automaticky vytvořenou historií kmenových údajů z více PP na jednu kmenovou kartu. Např. pokud měl zaměstnanec dva PP a na každém z nich měl 1 dítě a pokud bylo u jednoho z nich zadáno špatně rodné číslo, tak z nich v nové personalistice program udělá 2 různé děti a tím pádem dvojnásobné slevy na dani. Dále je nutno zkontrolovat nastavení platné adresy trvalého pobytu (pokud byla u každého PP jiná). Pokud Vám vzniknou rozdíly a nezjistíte důvod, tak nás prosím kontaktujte na Hot-line. Věříme, že práce spojená s upgradem personalistiky Vám do budoucna ušetří a zjednoduší Vaši práci. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ve skladových kartách horní nabídka Import údajů z XLS: Přibyla možnost volby klíčového spojovacího výrazu, a to buď číslo karty nebo EAN kód (dříve šlo importovat údaje pouze dle čísla karty). Nabídky, Poptávky, Objednávky: V položkové části přibylo tlačítko hromadné zadání. To umožňuje vybírat množství, popř. upravovat cenu přímo v seznamu skladových karet. Respektováno je vynucené rozčlenění i zadávání dokladu v cizí měně. Ve všech pořizovacích dokladech (příjemky, objednávky, ) v položkové části přibylo tlačítko Kopírovat do schránky, rychlá tisková sestava nebo export do XLS dle pohledu. Při tvorbě příjemky na základě výdejky (převod mezi sklady) přibylo tlačítko Výběr z otevřených. (Dříve se nabízel celý seznam.) Ve vystavených objednávkách přibyla možnost zadat adresu dodání odběratele, pokud má jít dodávka od dodavatele přímo k zákazníkovi. (Dosud šlo do dodacích adres zadat pouze firemní pobočky.) 15

16 Pomocník pro tvorbu slev přibyl marketingových nástroj obchodní činnost tzv. Cashback, který umožňuje dle nejrůznějších podmínek načítání bonusových bodů nebo virtuálních peněz odběratelům, které jsou pak čerpány volitelnými způsoby (slevy, dárky ad.). Je to obdoba podpory zákazníkům, která je u nás známá především z praxe největších mobilních operátorů. Nástroj slouží hlavně k udržení věrnosti zákazníka. Více viz V pomocníku pro tvorbu slev (zákaznické ceníky) lze zadat podmínku slevy k množství jiných alternativních jednotek (MJ #2-4). Do e-shop definice (záložka: výstupní údaje ) lze nově přidat do exportovaného ceníku informační údaje Objednáno, Na cestě (otevřené dodavatelské objednávky) a K dispozici (aktuální stav objednáno). Do e-shop definice (záložka: výstupní údaje ), pokud se exportují na FTP server i odběratelé, lze předvolit: Exportovat všechny adresy zadané k partnerovi. Nový přehled: Návrh převodů mezi sklady. Tento přehled umožňuje lépe optimalizovat stavy zásob a přesouvat je mezi sklady. V modulu Sklad-Kontroly, účtování - přibyl nástroj na přeřazování partnerů do rabatních skupin (volba 8). Zadáním podmínky (obrat za určité období) lze pak automaticky přeřazovat odběratele do vyšších nebo nižších cenových hladin. Kromě přeřazování do jiných hladin se alternativně nabízí i automatické přidělování identifikátorů partnerů. (např. VIP, použití s pomocníkem pro tvorbu slev, ) ZAKÁZKY A VÝROBA Modernizace karty zakázky: seznamy přidružených dokladů (VF, DL, Objednávky, ) byly převedeny do unigiridu (více informací, možnost filtrování, řazení, ) Při tvorbě zálohového listu přibyla volba Na základě zakázky nebo procesů zakázky. Lze tak vytvořit souhrnný nebo i detailní zálohový list k zakázce. V globálních předvolbách zakázky záložka Pořizování dokladů přibyla volba: Na dokladech po zadání zakázky automaticky vyplnit přiřazené středisko z karty zakázky. Procesní řízení a plánování zakázek Procesní řízení v zakázkách má zajistit přehledné a snadné plánování / realizaci zakázky z jednoho místa v programu (karta zakázky) včetně návaznosti na ostatní moduly v systému 16

17 PREMIER (práce na zakázkách, žádanky, objednávky, výdejky, fakturace). Pro práci v týmu je zajištěn systém schvalování (workflow) a pro přehlednost i informace v Notifikačním centru (Úvodní obrazovka - osobní složka). více zde: (Procesní zakázky jsou součástí nástavbové licence. Pokud nejsou licencovány, můžete jej využívat do 5 procesů / plánů na jednu zakázku) 17

18 Modernizace modulu Práce na zakázkách : Lepší a přehlednější zadávání časových údajů (kombinace zápisu čísla nebo hodin a minut). Možnost v číselníku výkonů kombinovat dvě MJ (základní MJ a počet hodin), a to zvlášť pro prodej a kalkulaci nákladů. Např. 1 ks výrobku zabere v nákladech 3 Hod. Ve správci globální předvolby zakázky přibyla předvolba V číselníku MJ je časový údaj (hodiny) označen kódem : Hod. Pokud se používá k označení hodin jiná MJ než Hod je nutné tuto předvolbu změnit! Program dle tohoto odlišuje časové výkony od ostatních DAŇOVÁ KANCELÁŘ V úvodní obrazovce DPFO tlačítko Placení záloh (vpravo dole) přibyly informace i o platbách a zálohách pro OSSZ a ZP, pokud jsou zpracovány tyto přehledy. SK - Přidáno slovenské přiznání Daň z motorových vozidiel včetně možnosti importů vozidel z programu PREMIER. Daňová přiznání pro rok 2011 (DPPO, DPFO, atd..) ještě nebyla ministerstvem financí uveřejněna. Doporučujeme tedy aktualizovat program v průběhu měsíce ledna (PREMIER update), popř. Vám zašleme informační zprávu. Důležité: Před provedením tohoto upgrade doporučujeme provést automatickou zálohu dat (program se na ni automaticky dotáže). 18

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 JOURNAL 17 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 Úvod... 3 Vybrané novinky 2011... 4 Mzdy informace o významných změnách... 8 E-shop a extérní CRM doporučení výrobci a reference... 10

Více

Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13. Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...

Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13. Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba... Legislativa...2 Obecné...3 DAŇOVÁ EVIDENCE... 11 Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13 Dodavatelé...15 Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...23 DAŇOVÁ KANCELÁŘ...24

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

PREMIER system 12.1 & Windows Vista

PREMIER system 12.1 & Windows Vista PREMIER system 12.1 & Windows Vista 100 % kompatibilita Výhodou Visty je lepší ergonomie, např. pokud pracujete s více spuštěnými okny PREMIER najednou, zobrazí se Vám náhled a tudíž ihned víte, kam se

Více

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4 JOURNAL 19 Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA 1. Úvod....................................................... 3 2. Novinky

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Oddíl I.1 Informační servis

Oddíl I.1 Informační servis 2 Informační servis 3 Oddíl I.1 Informační servis Vážení uživatelé, Jsme rádi, že Vám po uplynulém čtvrtletí můžeme nabídnout již sedmé vydání našeho magazínu PREMIER system journal, v němž bychom Vám

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Informační servis. Plán vývoje na rok 2006

Informační servis. Plán vývoje na rok 2006 2 Informační servis 3 Informační servis Vážení uživatelé, jako každoročně, vždy v prvním čtvrtletí nového roku, Vám přinášíme další vydání našeho informačního magazínu, který má nyní pořadové č. 9. Koncem

Více

Informační servis. Informační servis. Vážení uživatelé,

Informační servis. Informační servis. Vážení uživatelé, 2 v Informační servis 3 Informační servis Vážení uživatelé, Jsme rádi, že Vám po uplynulém čtvrtletí můžeme nabídnout již sedmé vydání našeho magazínu PREMIER system journal, v němž bychom Vám chtěli představit

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

JOURNAL 14. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Červenec 2009

JOURNAL 14. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Červenec 2009 JOURNAL 14 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Červenec 2009 Informační servis... 3 Mzdy slevy na pojištění... 4 Workflow elektronické schvalování dokumentů... 7 PREMIER Capsa bezpečné sdílení

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Informační servis. Informační servis. Vážení uživatelé,

Informační servis. Informační servis. Vážení uživatelé, v 1 2 Informační servis 3 Informační servis Vážení uživatelé, jak se již stalo tradicí, na počátku Nového roku Vám přinášíme další vydání našeho informačního magazínu, který má nyní pořadové č. 6. Každoročně

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

JOURNAL 13. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008

JOURNAL 13. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008 JOURNAL 13 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008 Informační servis........................................ 3 Novinky v programu PREMIER ver. 12.3...................... 4 Legislativní

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

Popis změn verze 2012.5

Popis změn verze 2012.5 2012 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2012.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

OSTNAC 10 DŮVODŮ PRO UPGRADE DUEL 10. Důvod 01. Důvod 02. Důvod 04. Důvod 05. Důvod 06. Důvod 03. Důvod 08. Důvod 07. Důvod 10.

OSTNAC 10 DŮVODŮ PRO UPGRADE DUEL 10. Důvod 01. Důvod 02. Důvod 04. Důvod 05. Důvod 06. Důvod 03. Důvod 08. Důvod 07. Důvod 10. LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 6 2013 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE Ježek software Duel 10.0.0 Windows 8

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více