PROJEKT Financování komplexní revitalizace bytových domů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT Financování komplexní revitalizace bytových domů"

Transkript

1 REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU PROJEKT Financování komplexní revitalizace bytových domů BD Belgická 2,4 Prostějov, družstvo Barbora Vrtalová, předseda představenstva Belgická 4163/ Prostějov IČ:

2 I. Současná situace 1. Silné stránky Ujasněnost rozsahu oprav a výše nákladů ze strany vedení Bd; Realismus při stanovení podmínek projektu; Obecné přesvědčení o vhodnosti (účelnosti) oprav ze strany vlastníků i vedení Bd; Vztah vlastníků k svému majetku a tomu odpovídající přístup k jeho údržbě (zhodnocování); Profesionální přístup k problematice ze strany představitelů BD; Stabilizovaný fond oprav Připravenost financovat projekt úvěrem případně i se státní podporou; 2. Slabé stránky V podmínkách vašeho nového BD se poměrně těžko hledají slabé stránky Vzhledem k předpokládanému růstu cen stavebních prací a materiálů doporučujeme provést maximum stavebních úprav co možná nejdříve. Hlavním kritériem, které budete muset zodpovědně zvážit, je výše tvorby fondu oprav ve vztahu ke splátkám případného úvěru. Nejednoznačnost budoucnosti vlastnických poměrů BD x SVJ Úvěr musí být dostupný pro téměř všechny členy družstva. Opravy však není možné odkládat do nekonečna. Materiál ani stavební práce se nezlevní, spíše naopak. Nehledě na to, že časem se potřeba oprav rozšíří jak z hlediska kvantity tak kvality. Kritériem tedy zůstává kolik musím platit, aby mi ještě zbylo na běžný život? Z řady důvodů je nezbytné prioritně udělat všechny opravy, které mají vliv zejména na úspory tepla. Na cenu tepla do budoucna nebudete mít vliv, vliv však máte na množství spotřebovaných jednotek. Pokud nezačnete s teplem výrazně šetřit, budete stejně platit více, nebude tomu však odpovídat komfort bydlení. 3. Příležitosti V současné situaci doporučujeme provést celkovou regeneraci domu v navrženém rozsahu ( zateplení, oprava a izolace střechy, výměna oken, rekonstrukce balkónů, vstupů, oprava, zateplení stropu sklepů, schodiště, okapové chodníky, výtahy apod. ). V aktuálních cenách za dnešní peníze (ještě pořád výhodné úrokové sazby) a v závislosti na stávající tvorbě fondu oprav, respektive na možnostech vlastníků. Úvěr doporučujeme vzít na právnickou osobu BD resp. společenství. Tím se zjednoduší jeho vyřizování a zároveň to nesníží jednoduchost v možných budoucích převodech bytových jednotek resp. člesnkých podílů. Vlastníci budou mít i nadále možnost obchodovat se svými byty (jednotkami) bez jakýchkoliv omezení. Do celkové regenerace navrhujeme zvážit zařadit kromě již stanovených priorit i možnost oprav dveří, zvonků a dalších technických zařízení budovy. V současné době jste v situaci, kdy si můžete dovolit téměř komplexní generálku domu. Obdobným způsobem jsme již zregenerovali více domů a ve všech je podobná struktura obyvatel (důchodci, zaměstnanci, podnikatelé i mladí manželé s dětmi). Včasnou a komplexní opravou domu si zajistíte vyšší komfort bydlení, nižší spotřebu energií (zejména tepla) a zafixujete si výdaje spojené s bydlením do budoucna. Pro financování vám můžeme nabídnout úvěry ze stavebního spoření od Wüstenrot stavební spořitelny a.s., hypoteční úvěr od Wüstenrot hypoteční banky a.s., a investiční úvěr od Komerční banky a.s (splatnost max. 15 let) Posouzení, který z nich pro vás bude nejvhodnější zjistíme z výběrového řízení na finanční instituci. Všechny typy úvěrů jsou samozřejmě na právnickou osobu vaše BD či SVJ. Základní dotace z Nového PANELU činí cca ,- Kč na půjčený milion A dota Zelená úsporám může dosáhnout až 1 500,-Kč/m² a to stojí za to. - 2

3 4. Úskalí Jako určité úskalí vidíme stanovení výše úvěru v návaznosti na splátky úvěru. Je žádoucí zvolit výši úvěru tak, aby splátky nevyčerpaly plně daný fond oprav, ale zůstávala přiměřená rezerva pro nenadálé situace (výtahy apod.). Z toho důvodu je vhodné volit úvěr s co nejnižší povinnou splátkou a možností kdykoliv v budoucnu splácet více. Toto zajistí průběžnou výhodu v tvorbě rezerv a vykrývání různých sezónních vlivů. U výběru finanční instituce poskytující úvěr je žádoucí dbát na možné ekonomické vlivy (inflace, deflace, na úrokovou sazbu a její proměnnost, atd.). Splácení úvěru je dlouhodobou záležitostí a je potřebné vyvarovat se dopadů ze zhoršených podmínek způsobených nestabilností podnikatelského prostředí. Vzhledem k tomu, že jste resp. budete společenství vlastníků není pro Vás vhodné využít hypotečního úvěru, protože tam je ze zákona povinná zástava nemovitosti. To bude pravděpodobně nedosažitelný stav. Navrhujeme využít úvěru ze stavebního spoření, případně investičního úvěru. II. Naše nabídka Vyšší komfort bydlení snížení energetické + náročnosti + = zafixovat výdaje Komplexní regenerace bytového domu stavebně technická oblast ekonomická oblast organizační oblast - 3

4 1. Zájemce: JUDr. Bohuslav Švamberk se sídlem Klasická 333/61, Prostějov PSČ: office: Svatoplukova 21, Prostějov PSČ: IČ: Účet vedený ČSOB, a.s. pob. Prostějov, č.ú /0300 Tel.: , registrován Městským živnostenským úřadem v Prostějově č. jednací: MŽÚ/665/01/Ko ev. číslo: Kontaktní osoba: JUDr. Bohuslav Švamberk, 3. Typ úvěru A. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Nabízíme úvěr ze stavebního spoření uzavřený na BD či SVJ ve výši, která odpovídá nákladům na regeneraci domu. Výše úvěru je závislá na výši tvorby fondu oprav, tvorba FO musí být vyšší alespoň o 25% než bude činit splátka úvěru a musí zároveň pokrýt všechny pravidelné výdaje domu. Tento návrh je takto udělán proto, aby neměl žádný negativní dopad do hospodaření BD či SVJ a aby tak byly náklady spojené s rekonstrukcí domu pokryty inkasovaným fondem oprav a to s rezervou. Doba splatnosti úvěru činí až 25 let (standardně doporučujeme variantu 19,5 roku) Při uzavření smlouvy o úvěru je navržena minimální splátka, která obsahuje splátku úroků a umořování jistiny. Jsou možné jakékoliv vyšší splátky. Vyšší platba znamená rychlejší umoření jistiny, zkrácení doby splatnosti úvěru bez jakýchkoliv sankcí. Úvěrový vztah má dvě fáze: a) překlenovací úvěr to je fáze do splnění tří základních podmínek - 4

5 1) doba spoření min. 2 roky 2) naspoření alespoň 40% z výše úvěru 3) hodnotící číslo 600 bodů b) řádný úvěr nastupuje bezprostředně po ukončení vztahu dle písm. a) Úročení : překlenovací úvěr 5,3% p.a. řádný úvěr 3,7% p.a. Po dobu překlenovacího úvěru se jistina (tzv. dospořování) úročí 1,0% p.a. Úroky jsou při podpisu úvěrové smlouvy dány fixně na celé období a nemohou se měnit. Čerpání úvěru : postupně, nejdéle do 2 let od otevření úvěrové linky. Úroky se počítají pouze na vyčerpanou část úvěru. Splácení úvěru: a) u překlenovacího úvěru činí splátka 0,70% při celkové splatnosti úvěru cca 20 let, z výše úvěru měsíčně b) u řádného úvěru činí splátka 0,70% z výše úvěru měsíčně Mimořádné splátky jsou možné i bez žádosti. Je možné je platit pravidelně, resp. nahodile. Mimořádné platby mají pozitivní vliv na zkrácení doby překlenovacího úvěru, tím i řádného a samozřejmě i na celkové přeplacení. Vyšší splátky jsou bez sankce za předčasné splácení (s výjimkou jednorázového doplacení překlenovacího úvěru). Splatnost úvěru úrok výše splátky Fond oprav 20 let 5,3%/3,7% 0,7%/0,7% 1%,-měsíčně Poplatky 1% za uzavření smlouvy o stavebním spoř. max ,-/ sleva 50% = ,- 1% za zpracování úvěru max ,- vedení účtu stav. spoření 280,- ročně vedení účtu úvěrového 280,- ročně Zajištění úvěru: a) Vinkulaci pojistného plnění z majetkového (živelního) pojištění domu b) Nad ,- Kč na bytovou jednotku (průměrně) záruka ČMZRB nebo zástava nemovitosti B. Wüstenrot hypoteční banka, a.s. Podmínky pro poskytnutí úvěru jsou totožné jako ve stavebním spoření. Liší se pouze tím, že při tomto typu úvěru nejsou dvě úvěrové fáze (překlenovací a řádný úvěr) a splácení je anuitní, tedy rovnoměrné po celou dobu splácení, přičemž splátka v soubě zahrnuje jak úrok tak úmor jistiny. Úroková sazba se fixuje na určité období. To znamená, že po dobu fixace se s úrokovou sazbou a tedy i se splátkou nemůže nic stát. V době konce fixace se může výše úrokové sazby měnit - 5

6 (zvýšit resp. snížit), v tuto dobu je možné rovněž uhradit i mimořádné splátky a to bez sankce za mimořádné splácení. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Projekt (účel úvěru): investice do bytového domu Částka: dle potřeby domu splátka smí činit max. 80% z měsíčního nájemného Doba trvání úvěru: dlouhodobý max. 20 let Čerpání úvěru : dle požadavku klienta (je možno rozložit až na 1 rok od uzavření úvěrové smlouvy ) Úroková sazba: fixace úrokové sazby na 5 let 5,54 % p.a. Splácení : měsíčně konstantními částkami, které zahrnují úhradu úroků a splátku jistiny (měsíční anuita) - zahájení splácení úroků k poslednímu dni v měsíci, ve kterém bylo zahájeno čerpání úvěru (další splátky úroků měsíčně) - zahájení splátek jistiny úvěru po vyčerpání celého úvěru -možnost mimořádné splátky bez sankčních poplatků v průběhu trvání obchodu při ukončení fixace sazby nebo u pohyblivé sazby kdykoliv Zajištění: - zástava nemovitosti Poplatky: Cena za zpracování žádosti o úvěr: 0,8 % z hodnoty požadovaného úvěru = ,-Kč Cena za ocenění nemovitosti: max ,- Cena za vedení a spravování úvěru: 150,-- Kč měsíčně Rezervační odměna : 0,0 % p.a. Z důvodu nezbytného zajištění zástavou nemovitosti tuto variantu nedoporučujeme 4. Státní dotace, záruka ČMZRB a.s. Součástí naší nabídky je možnost zajištění státní úrokové dotace a zvýhodněné záruky ČMZRB a.s. v rámci Programu PANEL dle NV 299/2001Sb. v platném znění. Na základě mandátní smlouvy zajistíme prohlášení o splnění podmínek programu, podáme žádost o dotaci i o záruku u ČMZRB a.s. pobočka BRNO Projekty budou zpracovány tak aby byla poskytnuta dotace z programu PANEL dle aktuálního NV 299/2001 Sb. v platném znění, Zelená úsporám a případně i záruka ČMZRB - 6

7 5. Komplexní podpora: tvorba projektu regenerace domu u nás probíhá metodou logického rámce LOGFRAME, kde jsou stanoveny jednotlivé kroky, kritéria pro jejich splnění, rizika apod., stanovení optimálního rozsahu oprav, účast na členské schůzi a vysvětlená celé problematiky členům družstva v souladu se zákonem a stanovami vyjasnění budoucích vlastnických vztahů a řádné odhlasování budoucího stavu zajištění financování, včetně veškerých podkladů pro získání úvěru, zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budov, zajištění zpracování energetického auditu zajištění zpracování projektové dokumentace zajištění zpracování posudku a výpočtů pro ZELENOU ÚSPORÁM zajištění stavebního povolení, zajištění dodavatele stavebních prací splňujícího všechny náležitosti pro dotace v programu PANEL partnerem pro tuto akci je WEBER TERRANOVA a.s. kontrola všech smluvních dokumentů z hlediska právní a věcné správnosti, kontrola správnosti postupů, tak aby na sebe správně navazovaly, a nemusela se dotace případně vracet, řešení případných právních a technických problémů v průběhu realizace stavby a běhu záruční doby, zajištění státní dotace z programu PANEL (pokud to bude možné) a s tím spojené podklady, zařídit úvěr ve výši max. dle potřeby na dům zajistit správný postup podávání dotací ve vztahu k Programu Nový PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM optimalizace režimu veřejných podpor (de minimis, bloková výjimka) zajistit vydání souhlasného Stanoviska k žádosti o podporu a úrokovou dotaci dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb. (poplatek 2 500,-Kč časem jako dotaci stát vrátí) 6. Prohlášení: Tímto prohlašujeme, že naším jediným a výhradním partnerem při financování jako poskytovatel úvěrů je Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. se svým produktem REVIT a Wüstenrot hypoteční banka, a.s. se svým produktem HYPOREVIT. 7. Cena: Cena za naše služby je stanovena na 1% z výše zajištěného úvěru včetně DPH Tato nabídka je zpracována na základě aktuálních úrokových sazeb, v čase se budou měnit. Platnost této nabídky je do

8 Cílem celkové rekonstrukce domu musí být co nevíce provedených oprav a zajištění schopnosti splácet úvěry s tím, že to nesmí mít negativní dopad do hospodaření BD či SVJ. Projekt je postaven tak, aby měl co největší přínosy pro dům (zvýšení kvality bydlení, snížení energetické náročnosti, ) a dostupnosti vzhledem k možným budoucím požadavkům na dispozici vlastníků s nemovitostí (případný prodej, darování, dědění apod.) Cenová kalkulace bude provedena dle požadavků energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy a projektové dokumentace. Za součinnosti investora, auditora a projektanta jsme schopni vytvořit upravenou (dostatečnou) verzi s výrazně nižšími požadavky na finanční krytí. Tak aby příjem z nájmu pokrýval maximum nezbytných oprav a zároveň aby byly splněny požadavky na získání dotace PANEL a Zelenou úsporám. Opravy na něž nebude dostatečné finanční krytí budou moci být prováděny dodatečně, postupně z průběžně vytvářených volných finančních zdrojů a průběžně získávaných dotací. 8. Reference Stovky referencí jsou uvedeny v příloze 9. Přílohy 1. kopie živnostenského oprávnění 2. NC CŘ za kvalitu 3. ISO Czech made 5. Seznam referencí 6. Fotogalerie V Prostějově dne JUDr.Bohuslav Švamberk - 8

9 - 9

10 - 10

11 - 11

12 - 12

13 - 13

14 REFERENCE Adamov: Družstevní 10,11, IČ: , Družstevní 430,431, IČ: , Sadová 23,25,27, IČ: , Bechyně: Libušina 165, IČ: , Benešov: J. Švermy 1709, IČ: , J. Švermy 1706/1, IČ: , Benešov nad Ploutnicí: Sídliště 631, IČ: , Beroun: Kpt. Jaroše 1458, IČ: , Švermova , IČ: , Blansko: Dvorská 74, IČ: , 9.května 25, IČ: , Dvorská 94, IČ: , Jasanová 11,13, IČ: , Dvorská 1888/68, IČ: , Samova 1,3,5,7, IČ: , Dvorská 74, IČ: , 9. května 17,19,21, IČ: , 9. května 33, IČ: Bohutín: Bohumín 131, IČ: , Brandýs nad Labem: Kralupská 1489, IČ: , Brno: Běloruská 12, IČ: , Barva 599/4, IČ: , Rolnická 3, IČ: , Vondrákova 651/38, IČ: , Vondrákova 34,35, IČ: , Černého 801/6, IČ: , Jírovcova 551/6, IČ: , Kuršova 981/6, IČ: , Černého 10,12,14, IČ: , Arbesova 1-11, IČ: , Bruntál: Uhlířská 1355/6, IČ: , Jesenická 793/16, IČ: , Břest: Břest 275, IČ: , Břidličná: Sokolovská , IČ: , Sokolovská 391, IČ: , Bystřice pod Hostýnem: Bělidla 1328, IČ: , Sídliště 1273, IČ: Česká Lípa: Mikovcova 2246, IČ: , Havlíčkova 2263, IČ: České Budějovice: Bezdrevská 1159/15, IČ: , Plzeňská 2137/4, IČ: , Otavská 21, IČ: ,Branišovská 23,25, IČ: , Václava Talicha 810/23, IČ: , Plzeňská 2138/6, IČ: , J. Bendy 1374/20, IČ: , Český Krumlov: Urbinská 150, IČ: , Český Těšín: Bezručova 241/8, IČ: , Náměstí ČSA 5/3, IČ: , Okružní 1755/11, 1756/13, IČ: , ONV 660/1, IČ: , Dobříš: Rukavičkářská , IČ: , Jeřabova , IČ: , Dolní Kounice: Zámecká 795/7, IČ: , Doloplazy: Doloplazy 131,132, IČ: , Frenštát pod Radhoštěm:Podkopčí 62, IČ: , Podkopčí 464, IČ: , Podkopčí 68, IČ: , Dolní 439, IČ: , Rožnovská 347, IČ: , Podkopčí 66, IČ: , Podříčí 58, IČ: , 6. května 39, IČ: ,A. Havleny 423, IČ: , Frýdek Místek: Mozartova 1784,1785,1786, IČ: , Ostravská 509, IČ: , Havířov: Gustava Klimenta 704/4, IČ: Hlinsko: Jiráskova 1321, IČ: , Jiráskova 1397, IČ: Hlubočky: Na Orátě 426, IČ: , Gagarinova 451,452, IČ: , Hodonín:Cihlářská čtvrť 3116/9,3117/8,3118/7, IČ: , Holešov: Novosady 14-16, 17-19, IČ: , Družby 1381, IČ: , Slovenská , IČ: , Kráčiny 285, IČ: , Slovenská 290,291,292,293,294,295 IČ: , Novosady 1568, IČ: , Hanácká 336, IČ: , Novosady 1326, IČ: , U Letiště 1215, IČ: , Novosady , IČ: , Novosady 1358, IČ: , Novosady 1359, IČ: , Novosady , IČ: , Dukelská 417,418, IČ: , Novosady 1566, IČ: , Novosady , IČ: , U Letiště , IČ: , Masarykova , IČ: , U Letiště 1199, IČ: , masarykova , IČ: , Hořovice: K Nemocnici 1197/8, IČ: , Palachova , IČ: , Hradec Králové:Labská 1006,1007,1008,1009, IČ: , Milady Horákové 1101, IČ: , Labská Kotlina 1010, IČ: , Hulín: Družba 1195, IČ: , Družba 1192, IČ: , Družba 1188, IČ: , Višňovce 1096, IČ: , Višňovce 1093, IČ: , Sadová 881, IČ: , Družba 1189, IČ: , Družba 1185, IČ: , Sadová 976, IČ: , Družba 1196, IČ: , Sadová 920,921,922,923, IČ: , Sadová 970,971,972, IČ: , Krátká 894,895,896, IČ: , Zahradní 897,898,899, IČ: , Višňovce 1094, IČ: , Družba 1225,IČ: , Družba 1226, IČ: , Zahlinická 915, IČ: , Chodov: Revoluční 601, IČ: , Hlavní 652, IČ: , Revoluční 607,608,609, IČ: , Vítězná 622, IČ: , Čs. Odbojářů , IČ: , Revoluční , IČ: , Hlavní 616,617,618, IČ: , Čapkova 769,770, IČ: , Chomutov: Holešická 4739, IČ: , Holešická 4738, IČ: , Matěje Kopeckého 4819,4820, IČ: , Chropyně: Moravská 651, IČ: , Moravská 714, IČ: , Nádražní 709,710,711,712,714, IČ: , Družstevní 590, IČ: , Nádražní , IČ: , Tyršova 600,601,602, IČ: , Tyršova 603,604,605, IČ: , Moravská , IČ: , J. Fučíka 672, IČ: , Moravská 713, IČ: , Díly 558, IČ: ,Moravská 611, IČ: , Ivančice: Zámecká 795, IČ: , Ivanovice na Hané: Mlýnská 19,21, IČ: , Jevíčko: K. Čapka 600,601, IČ: , Jihlava: Březinova 3974/89,3975/90, IČ: , Březinova 3640/19, IČ: , Březinova 4062/134, 4063/135, 4064/136, 4065/137, IČ: , Březinova 4053/125, IČ: , Jílové u Prahy: Holíkova 462,463,464, IČ: , Karlovy Vary: U koupaliště 914/5, IČ: , Dvořákova 704/6, IČ: , Klínovecká 769/13, IČ: , Kladno: Holandská 2437, IČ: , Litevská 2618, IČ: , Klímkovice: Havlíčkova 668,IČ: , Kolín: Funkeho 933, IČ: , Funkeho 932, IČ: , Družstevní 758, IČ: , Funkeho , IČ: , Kopřivnice: Zdeňka Buriana , IČ: , Kostelec na Hané: Sportovní , IČ: , Kostelec u Holešova: Kostelec u Holešova 267, IČ: , Kralupy nad Vltavou: Hůrka 1034, IČ: , Krnov: SPC H 437/48, IČ: , Pod Cvilínem,SPC U 484/74, IČ: , Sídliště pod Cvilínem 429/70, IČ: , Kroměříž: U Rejdiště 3729, IČ: , Třasoňova , IČ: , Páleníkova , IČ: , Albertova 3983,3984,3985, IČ: , Rumunská , IČ: , Břest 278, IČ: , Spáčilova 3574,3575, IČ: ,Třasoňova , IČ: , Velehradská 2728, IČ: , Odbojářů 3111, IČ: , Spáčilova 3032, IČ: , U Rejdiště 3791, IČ: , Vrobelova 2756,2757,2758, IČ: , Vrobelova 2743,2744,2745, IČ: , Velehradská , IČ: , Spáčilova 3034, IČ: , Francouzská 4035,4036, IČ: ,Úprkova 3686,3687,3688, IČ: , Moravská 2724,2725,2726, IČ: , Denkova 3943, IČ: , Denkova 3195,3196,3197, IČ: , Krupka: Hamry 596, Kutná Hora: 17.listopadu , IČ: , Letohrad: Letovice: Družstevní 16, IČ: , Liberec: Na Žižkově 638/74, IČ: , Lipník nad Bečvou: Svat. Čecha 1224, IČ: , Zahradní , IČ: , Štěpnická 1161, IČ: , Zahradní 1299, IČ: , Litoměřice: Stránského 1763, IČ: , M. Majerové 1826, IČ: , Kosmonautů 2017, IČ: , Litovel: Vítězná 589/8, Lovosice: Víta Nejedlého 948, IČ: , Lutín: K Sídlišti 204, IČ: , Na Sídlišti 206, IČ: , K Sídlišti 207, IČ: , Lutín 208, IČ: , K Sídlišti 181, IČ: , Růžová 177, IČ: , Růžová 173,174,175, IČ: , Mariánské Lázně: Společenství Janáčkova , IČ: , Mělník: Sportovní 2718, IČ: , Městec Králové: Bezručova 889,890, IČ: , Milín: Nádražní 266, IČ: , Milovice: Dukelská 326, Náměšť nad Oslavou: Jiráskova 723, IČ: , Neratovice: Čtvercová 888, IČ: , Nový Bor: Alšova 884,885, IČ: , Alšova 882,883, IČ: , Severní 663, IČ: , Napajedla: Zábraní 1366, IČ: , Nový Jičín: Riegrova 527/17, IČ: , Nábřežní 1725/5, 1726/7, IČ: , Olomouc: Na Letné 33,35, IČ: , Foerstrova 970/1, IČ: , Kmochova 1073/7, IČ: , Skupova 570/7, IČ: , Vejdovského 932/1, IČ: , U Kovárny 316/32, IČ: , Dr. Nedvěda 357/1, IČ: , Dvořákova 832/26a, IČ: , Foerstrova 962/15, IČ: , Čajkovského 2,4,6,8, IČ: ,Kpt. Jaroše 1,3,5, IČ: , Norská 238/35, IČ: , Velkomoravská 509,510, IČ: ,Stiborova 609/26, IČ: , U Kovárny 315/28, IČ: , tř. Svornosti 890/51, IČ: , Za Vodojemem 1006/6, IČ: , Stiborova 12, IČ: , Rožňavská 8,1, IČ: ,Studentská 1, IČ: , Dvořákova 22, IČ: , Foerstrova 961/17, IČ: , Foerstrova 1052/32, IČ: , Řezáčova 16,18,20, IČ: , Olšany: Bohumín 133, IČ: , Opava: Milady Horákové 1005/8, IČ: , 17.listopadu 937/35, IČ: , Rolnická 1230/13, IČ: , A. Sovy 1485/25, IČ: , Orlová: Osvobození 877, IČ: , Ostrava: Krestova 1289/11, IČ: , Hlavní třída 841, IČ: - 14

15 , Ahepjukova 17, IČ: , Volgogradská 2383/163, IČ: , P.Lumumby 2199/54, IČ: , M.Majerové 1699/15, IČ: , Sokolovská 1134/3, IČ: , Mitušova 1046/33, IČ: , P.Lumumby 2234/74, IČ: , M.Majerové 1696/9, IČ: , Opavská 959,960,961, IČ: , Svazácká 2203/13, IČ: , Volgogradská 75,77,79, IČ: , Jižní 2,4,6, IČ: , Svazácká 5, IČ: , Bajkalská 1,3,5,7, IČ: , Krestova 31,32, IČ: , Nám. Družby , IČ: , Lechwiczova 2836/2, IČ: , J. Matuška 17,18,19,20, IČ: ,Moravská 2870/108, IČ: , Moravská 2872/112, IČ: , Výškovická 86,88, IČ: , Výškovická 90,92, IČ: , J. Herolda 2/1564, IČ: , Jiříkovského 10,12,14, IČ: , J. Kotase 21,23,25,27, IČ: , Buškovická 2578/77, IČ: , Volgogradská 10,12, IČ: , Moravská 118, IČ: , V. Makovského 13,15/4415, IČ: , Jičínská 289/27, IČ: , Svazácká 2227/9, IČ: , Svazácká 7, IČ: , Jiskřiček 2293/7,2294/9, IČ: , Jižní 2247/12, IČ: , Moyzesova 1386,1387,1388, IČ: , Špálova 1075/27, IČ: , Kyjevská 1229,1230, IČ: , Svornosti 6,8, IČ: , Jičínská 285/19, IČ: , Závodní 23, IČ: , Volgogradská 2387/76, IČ: , P. Lumumby 2272/86, IČ: , Badatelů 1569, IČ: , Lumírova 539/62, IČ: , Na Kamenci 2, IČ: , Závodní 11, IČ: , Chrjukinova 1816/9, IČ: , K. Šmidkého 1818/14, IČ: , O. Synka 1828/18, IČ: , Mánesova 3008/7, IČ: , Podroužkova 1686/17, IČ: , Nábřeží SPB 648, IČ: , Gen. Píky 2913/3, IČ: , Bedrnova 2884/8, IČ: , Komenského 654, IČ: ,Opavská 1138/44, IČ: , Opavská 1137/46, IČ: , M. Majerové 1701/19, IČ: , M. Majerové 1700/17, IČ: , K. Šmidkého 1817/12, IČ: ,Budovatelská 461, IČ: , Havlíčkovo náměstí 20, IČ: , Hasičská 913/26, IČ: , Gen. Janka 1154/2, IČ: , Gen. Píky 2903/20, IČ: , Varenská 2946,2947,2948, IČ: , Na Obecní 1526/6, IČ: , Resslova 1058/5, IČ: , Sokolovská , IČ: , Opavská 1008/3,1009/5, IČ: , Španielova , IČ: , Slavíkova , IČ: , Krasnoarmějců 2085,2084,2083, IČ: , Hýlova 368/1, IČ: , Klegova 1488/80, IČ: ,Na Obvodu 1102/49, IČ: , A. Gavlase 57/1, 58/3, IČ: , J. Maluchy 42/8, IČ: , A. Poledníka 2/4, IČ: , J. Matuška 55/13, IČ: , J. Matuška 10/28, IČ: , F. Formana 232,233,234, IČ: , J. Misky 65/1,66/3, IČ: , Gen. Píky 2904, IČ: , V. Májovského 4417/19, IČ: , Havlíčkovo nám. 783/8, IČ: ,Lumírova 527/36, IČ: , Markova 2943/26, IČ: , Resslova 1079,1080, IČ: , M. Majerové 1698/13, IČ: , Nálepkova 972, IČ: ,Jana Ziky 1960/13, IČ: , Horní 880/20, IČ: , Nezvalovo náměstí 847, IČ: , Hlavní třída 1063, IČ: , Žilinská 1361, IČ: , Bedrnova 2881/2, IČ: , Korunní 1194/38, IČ: , Podroužkova 1680/5, IČ: , Aviatiků 14, IČ: , Rošického 1063, IČ: , Svazácká 2228/11, IČ: , Výškovická 51,53,55,57,59,61, IČ: , Volgogradská 2517/63, IČ: , Šeříková 612/21, IČ: , Špálova 1076/29, IČ: , Na fojtství 5/1545, IČ: , Heyrovského 1576, IČ: , A. Hrdličky 1637/7, IČ: , Sokolská 1179, IČ: , Dr. Martínka 1509/5,1144/23, IČ: , E. Rošického 1070/19, IČ: , Gen. Hrušky 1215/25, IČ: , Na Obvodu 1101/47, IČ: , A. Poledníka 24/1, IČ: , Holasova 8/1030,10/1031,12/1032, IČ: , V. Jiříkovského 162/17,163/19,164/21,165/23,166/25, IČ: , Gen. Hrušky 1214/24, IČ: , F. Formana 241,242,243, IČ: , Kubalova 369, IČ: , J. Maluchy 43, IČ: , Dr. Martínka 1142,1143, IČ: , Gen. Janouška 2926/14,2927/16,2928/18, IČ: , Lechwiczova 19/2840, 17/2841, 15/2842, IČ: , M. Fialy 245/2, IČ: , Gen. Píky 2898/28, 2900/24, 2901/22, IČ: , J. Brabce 2876/11, IČ: , Na Obecní 1525/4, IČ: , Výškovická , IČ: , E. Podgorného 88/2-91/8, IČ: , F. Formana /33,35,37, IČ: , J. Matuška 21-23/2-6, IČ: , A. Gavlase 35-37, IČ: , Svornosti 17/2350, IČ: , Kyjevská 1225, IČ: , Dr. Martínka 1167/45, IČ: , Žilinská , IČ: , Výškovická 2585,2584,2559,2560, IČ: , Lechwiczova 2845/21, IČ: , Dr. Martínka 1151,1152,1155,1156, IČ: , J. Trnky 1149,1250,1151/5,1252/5A,1150,1251,1152,1153, IČ: , J. Brabce 2877/9, IČ: , Gen. Píky 2917/19, 2918/17, 2919/15, 2920/13, 2921/11, IČ: , Dr. Martínka , IČ: , J. Brabce 2879/5, IČ: , Dvouletky 1136/49, IČ: , J. Brabce 2883/29, IČ: , J. Brabce 2896/23, IČ: , Krestova 1286/17, IČ: , Volgogradská 2445/60, IČ: , Volgogradská 2456/32, IČ: , Jandova 2880/7, IČ: , Dr. Martínka 1145/25, 1146/27, 1147/29, 1149/33, 1150/35, IČ: , Ukrajinská 1486, IČ: , Plzeňská 1123/5, IČ: , Kischova 2346/2,2345/4,2344/6, IČ: , J. Herolda 1562/6, IČ: , Krasnoarmějců 2131/9, 2132/11, 2133/13, Baarova 1160/17, IČ: , Krakovská 1103/11, 1104/13, IČ: , Volgogradská 2494/41,2495/43,2496/45, IČ: , Volgogradská 109A/122, IČ: , Jaselská 1159/5,1158/7,1161/1,1160/3, IČ: , Cholevova 1469/27, IČ: , Krakovská 1107/3, 1108/5, IČ: , Lechwiczova 2829/7, IČ: , Jandova 2879/5, IČ: , Podroužkova 1688/21, IČ: , Klegova 62, IČ: , Volgogradská 2503/29, IČ: , Průkopnická 2224/14, IČ: , Jeremiáše 1991, IČ: , Sokolovská 1182, IČ: , Průkopnická 2223/12, IČ: , Větrná 1072, IČ: , Jičínská 289/27, IČ: , P. Lumumby 223/70, IČ: , Ahepjukova 2812/5, IČ: , Jana Ziky 1962/17, IČ: , Ahepjukova 2803/15, IČ: , Gen. Janouška 2816/6, IČ: , Ukrajinská 1478, IČ: , Čechury 4465, IČ: , Srbská 267/15, IČ: , Panelová 980/6, IČ: , Mjr. Nováka 1/1311, IČ: , Ostrov: Severní 1174, IČ: , Otrokovice: Svobodova 1305, IČ: , SNP 1181, IČ: , SNP 1152, IČ: , Erbenova 1144, IČ: , Hlavní , IČ: , Plumlov: 9. května 478, IČ: Plzeň: Tachovská 67,69, IČ: , Tachovská 1371/37,39, IČ: , Křimická 730/16, 731/18, IČ: , Masarykova 33,35, IČ: , Praha: Sedlčanská 65, IČ: , Novodvorská 1079/88, IČ: , Pomořanská , IČ: , Dürerova 10, IČ: , Mazovská 478,479, IČ: , V Štíhlách 1321, IČ: , Markušova 1636, IČ: , Na Vrcholu 2480,2481,2482, IČ: , Na Petřinách 202/46, IČ: , V Štíhlách 1252, IČ: , Fajmanové , IČ: , Tasovská , IČ: , Volavkova 1847/15, IČ: , Sartoriova 58/14, IČ: , Sartoriova 60/12, IČ: , Sartoriova 27/11, IČ: , Chlebovická 494, IČ: , Novodvorská 408, IČ: , Buková 2a/397, IČ: , Na Vrcholu 22, IČ: , Kamerunská 600, IČ: , Lipecká 370,371,372, IČ: , Africká 616,617,618,619,620, IČ: , Snopkova 486, IČ: , Hejdova , IČ: , Sartoriova 28, IČ: , Zárubova 507/2, IČ: , Kroupova 3040, IČ: , Novodvorská 419, IČ: , Kukučínova 1148/4, IČ: , Volkova 1125, IČ: , U Sluncové 611/19, IČ: , Janovská 369, IČ: , Pomořanská 472, IČ: , Doubravická 1309, IČ: , Svídnická 508, IČ: , Eledrova 558, IČ: , Plickova 566, IČ: , Hausmannova 6/3010, IČ: , Nad lesním divadlem 1117/10, IČ: , Paculova 1114, IČ: , Dědinova 1988, IČ: , Nad Starou pískovnou , IČ: , Pod lipami 339, IČ: , Tuniská , IČ: , Nad Starou pískovnou 1283, IČ: , V Sedlci 211, IČ: , Jílovská , IČ: , U stanice 593/7, IČ: , Evropská 674/156, IČ: , Ke Strašnické 13, IČ: , Křenická 2255, IČ: , Na hranicích 359/21, IČ: , Mazovská 478, IČ: , Nedašovská 352, IČ: , Zdimeřická 1455//32, IČ: , Kaplická 860/45, IČ: , Plukovníka Mráze 17/1338, IČ: , Hrdličkova 2207,2208, IČ: , Travná 1204, IČ: , Zárybská 666/18, IČ: , Jílovská 1159/59, IČ: , Štětínská , IČ: , Anastázova 16/10, IČ: , Evropská 673/158, IČ: , Tavolníková 1839/1, IČ: , Sartoriova 29/15, IČ: , Prostějov: sídl.svobody 3509/10, 3508/9, IČ: , Dvořákova 1,3, IČ: , Okružní 57, IČ: , sídl. Svobody 3507/8, IČ: , Brněnská 13-23, IČ: , Šmeralova 13, IČ: , Tylova 49, IČ: , Tylova 1,20,22, IČ: , E.Beneše 12/18, IČ: , J.Zrzavého 3987/2, IČ: , A.Slavíčka 2, IČ: , Mozartova 10, IČ: , Libušinka 4-14, IČ: , Šmeralova 9, IČ: , Mozartova 2, IČ: , A.Slavíčka 3,5,7,9, IČ: ,Kostelecká 9, IČ: , Šmeralova 1,3,5,7 IČ: , Krokova 3827/18, IČ: , A.Slavíčka 11,13,15, IČ: , V.Špály 3,5,7,9, IČ: , Kostelecká 11, IČ: , E.Beneše 64/25, IČ: , Mozartova 6, IČ: , E.Beneše 19, IČ: , Dr.Horáka 18,20, IČ: , Sídliště svobody 20, IČ: , E.Beneše 14/20, IČ: , K.H.Kepky 1,2,3, IČ: , J.Zrzavého 4028/9, IČ: , E.Beneše 13/19, IČ: , Mozartova 4, IČ: , IČ: , J.Zrzavého 3989/14 IČ: , Družstevní 11,13,15,17, IČ: , Kostelecká 364, IČ: , Hybešova 11, IČ: , Špály 2, IČ: , Šmeralova 17, IČ: , Sídliště svobody 3537,3538,3539,3540,3541,3542, IČ: , E.Beneše 8/14, IČ: , Okružní 169,171,173, IČ: , Brněnská 29,31,33, IČ: , Šmeralova 21,23, IČ: , Mozartova 8, IČ: , Bulharská 30-40, IČ: , Sídl. Svobody 3570/71, IČ: , Kostelecká 366, IČ: , Žeranovská 21,23,25, IČ: , Brněnská 9-11, IČ: , Dolní 28, IČ: , J.Zrzavého 10, IČ: , M. Pujmanové 670, IČ: , Sídliště Svobody 21/75, IČ: , Holandská 1, IČ: , E. Beneše 18/28, IČ: , Brněnská 1442/47, IČ: , Sídliště Svobody 3525/26, IČ: , Dobrovského 1453/8,10,12,14,16, IČ: , Sídliště - 15

16 Svobody 19, IČ: , Okružní 3831/173, IČ: ,Kostelecká 366, IČ: ,Kostelecká 364, IČ: , Šárka 3317/30, IČ: , Tylova 1460/32, IČ: , Kostelecká 365, IČ: , Okružní 1445/121, IČ: , E. Valenty 3854/27, IČ: , Dolní 3779/26, IČ: , Sídliště Svobody 20/73, IČ: , E. Beneše 3914, IČ: , Šárka 18, IČ: , Manhardova 13,15, IČ: , Suchardy 4, IČ: , Waitova 3223/17, IČ: , J. Zrzavého 1, IČ: , Dr. Horáka 3406/15, IČ: , sídl. Svobody 3544/45, IČ: , Šárka 24,26, IČ: , Šárka 3379/54, IČ: , Sídl. Svobody 14/47-49, IČ: , Sídl. Svobody 3575/76, IČ: , Sídl. Svobody 3505/6, IČ: , Přerov: Interbrigadistů 401/4, IČ: , Dr.Milady Horákové 9-11, IČ: , B.Němce 21,23, IČ: , Trávník 628,634, IČ: , U Tenisu 1495/31, IČ: , Dvořákova 828/21, IČ: , Tř. gen. Janouška 2688/10, IČ: , Hranická 5/47, IČ: , Pod Skalkou 146/18, 162/20, IČ: , Bartošova 894/29,IČ: , Interbrigadistů 235/13, IČ: , Seifertova 398, IČ: , Osmek 516/1, IČ: , Petřivalského 2744/6, IČ: , Želatovská 2768, IČ: , Seifertova 581/14, IČ: , Optiky 2695/4,2694/2, IČ: , Velké Novosady 993/9, IČ: , B. Němce 2700/9, IČ: , Sokolská 2785/10, IČ: , tř. 17 listopadu 19,18, IČ: , Kozlovská 7,9, IČ: , Na odpoledni 363/10, IČ: , Velká Dlážka 2799/22, IČ: , Na odpoledni 362/8, IČ: , Petřivalského 2743/8, IČ: , Jižní čtvrť I/1, I/2, I/3, I/4, IČ: , Příbram: Ryneček 131, IČ: , Nádražní 357, IČ: , Šachetní 307, IČ: , Ryneček 133, IČ: , Nádražní 358, IČ: , Rokycany:J. Knihy , IČ: , Rýmařov: Dukelská 5, IČ: , Říčany: Leopolda Peka 1520, IČ: , Sázava: Sklářská 306, IČ: , Jiráskova 311, IČ: , Školská 318, IČ: , Sídliště 9. května 373, IČ: , Sídliště 9. května 372, IČ: Skrbeň: Hlavní 21, IČ: , Slaný: Okružní 368,369, IČ: , Záfortenská , IČ: , Bezručova , IČ: , Vikova 515,516,517, IČ: , Okružní 366, IČ: , Šultysova 1570, IČ: , Vítězná 1573, IČ: , Plynárenská 1479,1480,1481, IČ: , Bezručova , IČ: , Všehlušická 1668, IČ: , Arbesova 1631, IČ: ,Lidická 1646, IČ: , Bezručova 490,491,492, IČ: , Plynárenská 1505, IČ: , Tomanova 1630, IČ: , Arbesova 1629, IČ: , Vítězná 1568, IČ: , O. Jaroše , IČ: , Okružní 371, IČ: , Vítězná 1572, IČ: , Bezručova 500, IČ: , Arbesova 1632, IČ: , Okružní 370, IČ: , Arbesova 1633, IČ: , Staré Město:Za Mlýnem 1879, IČ: , Za Radnicí 1862, IČ: Strakonice: Mládežnická 1238, IČ: , Stráž pod Rálskem: Jižní 352,353, IČ: , Strážnice: Kovářská 1409, IČ: , Studénka: Poštovní 734, IČ: , A. G. L. Svobody , IČ: , Beskydská 639,640,641, IČ: , L. Janáčka , IČ: , L. Janáčka , IČ: , Mírová 621,622,623, IČ: , A. G. L. Svobody 741,742, IČ: , Mírová 618,619,620, IČ: , A. G. L. Svobody 743,744, IČ: , Sjednocení 628, IČ: , Šternberk: Nádražní 1799/40, 1800/42, IČ: , Uničovská 2131/82, IČ: , Uničovská 2135/86, IČ: , Šumperk: Čsl. Armády 73/34, IČ: , Těrlicko: Horní Těrlicko 556, IČ: Tišnov: Osvobození 1655,1656,1657, IČ: , Osvobození 1660,16661,1662, IČ: , Květnická 1627, IČ: , Osvobození 1663, IČ: Troubsko: Trutnov: U Hřiště 383, IČ: , Třebíč: Okružní 904, IČ: , Zahraničního odboje 930,931, IČ: , Okružní 903, IČ: , Gen.Svobody , IČ: , Okružní 908, IČ: , Okružní 905, IČ: , Obránců míru 447, IČ: , Kap. Jaroše 639, IČ: , Zahraničního odboje 919, IČ: , Uherské Hradiště: Štěpnická 1080, IČ: , Pod Svahy 1000,1001,1002, IČ: , Štěpnická 1114, IČ: , Pod Svahy 1005, IČ: , Štěpnická 1086, IČ: , Štěpnická 1044, IČ: , Štěpnická 1081, IČ: , Štěpnická 1099, IČ: , Štěpnická 1082, IČ: , Štěpnická 1161, IČ: , Štěpnická , IČ: , Revoluční 807, IČ: , Štepnická 1083, IČ: , Štěpnická 1109, IČ: , Uherský Brod: Močidla 2161, IČ: , Družstevní 1558, IČ: ,Za Humny 1827, IČ: , Za Humny 2173, IČ: , Hlavní 1553, IČ: , Uničov: Dukelská 824, IČ: , Moravské náměstí 657,658,659,660, IČ: , Pionýrů 717, IČ: , Pionýrů 710, IČ: , Smetanova 724,725, IČ: , Mohelnická 1119, IČ: , Jiráskova 675,676,677,678,679, IČ: , Bratří Čapků 652, IČ: , Ústí nad Labem: Svojsíkova 38-42, IČ: , SNP 2393/1,2394/3,2395/5, IČ: , Spartakiádní 277/21, IČ: , Šumavská 2951/5,2952/7, IČ: ,Valašské Meziříčí: Písečná 1158, IČ: Valtice: Pod Zámkem 765,766, IČ: , Varnsdorf: Palackého 2594, IČ: , Vrchlabí: Krkonošská 1108, 1109, IČ: Vsetín: Bří. Hlaviců 143, IČ: , Štěpánská 1881, IČ: , Okružní 448, IČ: , Okružní 455, IČ: , Jasenická 1783, IČ: , Družstevní 1769, IČ: , Havlíčkova 1644, IČ: , Matouše Václavka 1433, IČ: , Vyškov: M. Gorkého 534/16, IČ: , Jarní 6,8, IČ: , Maxima Gorkého 575/30, IČ: , Otakara Jaroše 124/9, IČ: , Sídl. Osvobození 652/36, 653/37,654/38, IČ: , Osvobození 627/17 629/16, IČ: , Osvobození 662/39 666/43, IČ: , Osvobození , IČ: , Palánek 18,19, IČ: , Osvobození 33,34,35, IČ: , M. Gorkého 6, IČ: , Zbýšov: Majrov 632,633,634, IČ: Zlobice: Zlobice 128, IČ: , Žandov: Děčínská 288, 289,290,291, IČ: , Železný Brod: Příčná 458,459,460, IČ: , - 16

17 - 17

18 - 18

19 Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetický štítek obálky budovy budovy slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňují jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obalových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro vytápění, a tedy i nákladů na provoz. Mohou sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Energetický průkaz a energetický štítek se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby. Průkaz energetické náročnosti budovy - nová povinnost od Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy budou mít také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven novou vyhláškou č. 148/2007 o energetické náročnosti budov. Tento průkaz nahrazuje předchozí Energetický průkaz budovy podle vyhlášky č. 291/2001. Nový průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Kromě povinností přinášejí průkazy budov i výhody: Jste majitel budovy? Získáte informaci, zda můžete ušetřit za energie. Hledáte kancelář nebo byt? Můžete porovnat, kolik bude stát provoz. Prodáváte nemovitost? Kvalitní dům s nízkou spotřebou energie bude mít vyšší cenu. Kupujete dům nebo byt? Získáte další cenné informace. Zajímáte se o koupi novostavby domu nebo bytu? Nechte si předložit průkaz budovy! Energetický štítek obálky budovy Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidovaná technické normy ČSN :2007, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy. - 19

20 Vyšší komfort bydlení: Pod pojmem vyšší komfort bydlení si představuji zejména odstranění plísní, odstranění pocitu chladných stěn, zatékaní, opadávání omítek, rekonstrukci rozpadlých balkónů a lodžií, zlepšení tepelné pohody, odhlučnění, funkční a dostatečně velké výtahy, bezbariérový přístup do domu a pohyb v něm, odstranění nebezpečné elektroinstalace, a samozřejmě v neposlední řadě vyšší estetiku stavby, Musíme vzít na vědomí, že významná část našich domů byla postavena před desítkami let a od doby kolaudace se do nich téměř nic neinvestovalo. Prostě jsme si je vybydleli a teď je ten správný čas to napravit. Snížení energetické náročnosti: V době, kdy se naše domy stavěly, nestála energie prakticky nic. Tomu odpovídaly stavební materiály a postupy. Dnes je zejména teplo luxus a proto je nezbytné snížit energetickou náročnost budov. Na cenu tepla nikdy nebudete mít vliv, na množství spotřebovaného tepla však máme vliv každý. Je rozdíl, jestli spotřebujeme na bytovou jednotku ročně 50 Gj po 500,-Kč nebo za tu samou cenu spotřebujeme pouze 30 Gj. Jak vidíte je to o penězích. Dokonce je logické, že čím více se bude šetřit, tím více cena tepla poroste a tak se začínají nůžky rozevírat. Dnes bydlí celá řada lidí v opravených domech a levněji, než ti v domech neopravených. Proto je nezbytné vyměnit okna za tepelně účinnější (je jedno jestli plastová nebo dřevěná, to je pouze o penězích, komfortu, údržbě apod.), potom by se mělo zateplit (obvodové zdi, střecha, suterén...), následně je nezbytné vyregulovat tepelnou soustavu (změnily se tepelně technické vlastnosti budovy). Současně se zamysleme nad provozem tepelných zařízení v domě (termoregulační ventily jsou snad již všude, ale co např. poměrové měřiče? Ty sami neušetří nic, ale fungují velice dobře psychologicky). - 20

REVITALIZACE bytového domu 2014

REVITALIZACE bytového domu 2014 REVITALIZACE bytového domu 2014 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Název: Bytové družstvo Škvárovna Sídlo: Strašice 438, PSČ 338 45 Předseda: Petr Spurný I. Současná situace Vzhledem

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010. PŘÍLOHY I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy B Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část B pasivní domy Verze 1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 3 2

Více

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bakalářská práce Autor: Martin Mužík, DiS. Bankovní management

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 2. 4. 2008) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení Poskytovatel podpory: 1. Předmět a účel

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1. 12. 2008) Navrhovatel programu: Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL)

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 1. 5. 2009) Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR Stavebnictví Český svaz stavebních inženýrů E 17014 201211 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ PB stavba Šance pro paneláky i rodinné rozpočty Součástí celkové rekonstrukce paneláku je nejen výměna oken, ale i vchodových dveří. BOHEMIA PLAST V České republice máme více než milion bytů v panelových

Více