PROJEKT Financování komplexní revitalizace bytových domů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT Financování komplexní revitalizace bytových domů"

Transkript

1 REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU PROJEKT Financování komplexní revitalizace bytových domů BD Belgická 2,4 Prostějov, družstvo Barbora Vrtalová, předseda představenstva Belgická 4163/ Prostějov IČ:

2 I. Současná situace 1. Silné stránky Ujasněnost rozsahu oprav a výše nákladů ze strany vedení Bd; Realismus při stanovení podmínek projektu; Obecné přesvědčení o vhodnosti (účelnosti) oprav ze strany vlastníků i vedení Bd; Vztah vlastníků k svému majetku a tomu odpovídající přístup k jeho údržbě (zhodnocování); Profesionální přístup k problematice ze strany představitelů BD; Stabilizovaný fond oprav Připravenost financovat projekt úvěrem případně i se státní podporou; 2. Slabé stránky V podmínkách vašeho nového BD se poměrně těžko hledají slabé stránky Vzhledem k předpokládanému růstu cen stavebních prací a materiálů doporučujeme provést maximum stavebních úprav co možná nejdříve. Hlavním kritériem, které budete muset zodpovědně zvážit, je výše tvorby fondu oprav ve vztahu ke splátkám případného úvěru. Nejednoznačnost budoucnosti vlastnických poměrů BD x SVJ Úvěr musí být dostupný pro téměř všechny členy družstva. Opravy však není možné odkládat do nekonečna. Materiál ani stavební práce se nezlevní, spíše naopak. Nehledě na to, že časem se potřeba oprav rozšíří jak z hlediska kvantity tak kvality. Kritériem tedy zůstává kolik musím platit, aby mi ještě zbylo na běžný život? Z řady důvodů je nezbytné prioritně udělat všechny opravy, které mají vliv zejména na úspory tepla. Na cenu tepla do budoucna nebudete mít vliv, vliv však máte na množství spotřebovaných jednotek. Pokud nezačnete s teplem výrazně šetřit, budete stejně platit více, nebude tomu však odpovídat komfort bydlení. 3. Příležitosti V současné situaci doporučujeme provést celkovou regeneraci domu v navrženém rozsahu ( zateplení, oprava a izolace střechy, výměna oken, rekonstrukce balkónů, vstupů, oprava, zateplení stropu sklepů, schodiště, okapové chodníky, výtahy apod. ). V aktuálních cenách za dnešní peníze (ještě pořád výhodné úrokové sazby) a v závislosti na stávající tvorbě fondu oprav, respektive na možnostech vlastníků. Úvěr doporučujeme vzít na právnickou osobu BD resp. společenství. Tím se zjednoduší jeho vyřizování a zároveň to nesníží jednoduchost v možných budoucích převodech bytových jednotek resp. člesnkých podílů. Vlastníci budou mít i nadále možnost obchodovat se svými byty (jednotkami) bez jakýchkoliv omezení. Do celkové regenerace navrhujeme zvážit zařadit kromě již stanovených priorit i možnost oprav dveří, zvonků a dalších technických zařízení budovy. V současné době jste v situaci, kdy si můžete dovolit téměř komplexní generálku domu. Obdobným způsobem jsme již zregenerovali více domů a ve všech je podobná struktura obyvatel (důchodci, zaměstnanci, podnikatelé i mladí manželé s dětmi). Včasnou a komplexní opravou domu si zajistíte vyšší komfort bydlení, nižší spotřebu energií (zejména tepla) a zafixujete si výdaje spojené s bydlením do budoucna. Pro financování vám můžeme nabídnout úvěry ze stavebního spoření od Wüstenrot stavební spořitelny a.s., hypoteční úvěr od Wüstenrot hypoteční banky a.s., a investiční úvěr od Komerční banky a.s (splatnost max. 15 let) Posouzení, který z nich pro vás bude nejvhodnější zjistíme z výběrového řízení na finanční instituci. Všechny typy úvěrů jsou samozřejmě na právnickou osobu vaše BD či SVJ. Základní dotace z Nového PANELU činí cca ,- Kč na půjčený milion A dota Zelená úsporám může dosáhnout až 1 500,-Kč/m² a to stojí za to. - 2

3 4. Úskalí Jako určité úskalí vidíme stanovení výše úvěru v návaznosti na splátky úvěru. Je žádoucí zvolit výši úvěru tak, aby splátky nevyčerpaly plně daný fond oprav, ale zůstávala přiměřená rezerva pro nenadálé situace (výtahy apod.). Z toho důvodu je vhodné volit úvěr s co nejnižší povinnou splátkou a možností kdykoliv v budoucnu splácet více. Toto zajistí průběžnou výhodu v tvorbě rezerv a vykrývání různých sezónních vlivů. U výběru finanční instituce poskytující úvěr je žádoucí dbát na možné ekonomické vlivy (inflace, deflace, na úrokovou sazbu a její proměnnost, atd.). Splácení úvěru je dlouhodobou záležitostí a je potřebné vyvarovat se dopadů ze zhoršených podmínek způsobených nestabilností podnikatelského prostředí. Vzhledem k tomu, že jste resp. budete společenství vlastníků není pro Vás vhodné využít hypotečního úvěru, protože tam je ze zákona povinná zástava nemovitosti. To bude pravděpodobně nedosažitelný stav. Navrhujeme využít úvěru ze stavebního spoření, případně investičního úvěru. II. Naše nabídka Vyšší komfort bydlení snížení energetické + náročnosti + = zafixovat výdaje Komplexní regenerace bytového domu stavebně technická oblast ekonomická oblast organizační oblast - 3

4 1. Zájemce: JUDr. Bohuslav Švamberk se sídlem Klasická 333/61, Prostějov PSČ: office: Svatoplukova 21, Prostějov PSČ: IČ: Účet vedený ČSOB, a.s. pob. Prostějov, č.ú /0300 Tel.: , registrován Městským živnostenským úřadem v Prostějově č. jednací: MŽÚ/665/01/Ko ev. číslo: Kontaktní osoba: JUDr. Bohuslav Švamberk, 3. Typ úvěru A. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Nabízíme úvěr ze stavebního spoření uzavřený na BD či SVJ ve výši, která odpovídá nákladům na regeneraci domu. Výše úvěru je závislá na výši tvorby fondu oprav, tvorba FO musí být vyšší alespoň o 25% než bude činit splátka úvěru a musí zároveň pokrýt všechny pravidelné výdaje domu. Tento návrh je takto udělán proto, aby neměl žádný negativní dopad do hospodaření BD či SVJ a aby tak byly náklady spojené s rekonstrukcí domu pokryty inkasovaným fondem oprav a to s rezervou. Doba splatnosti úvěru činí až 25 let (standardně doporučujeme variantu 19,5 roku) Při uzavření smlouvy o úvěru je navržena minimální splátka, která obsahuje splátku úroků a umořování jistiny. Jsou možné jakékoliv vyšší splátky. Vyšší platba znamená rychlejší umoření jistiny, zkrácení doby splatnosti úvěru bez jakýchkoliv sankcí. Úvěrový vztah má dvě fáze: a) překlenovací úvěr to je fáze do splnění tří základních podmínek - 4

5 1) doba spoření min. 2 roky 2) naspoření alespoň 40% z výše úvěru 3) hodnotící číslo 600 bodů b) řádný úvěr nastupuje bezprostředně po ukončení vztahu dle písm. a) Úročení : překlenovací úvěr 5,3% p.a. řádný úvěr 3,7% p.a. Po dobu překlenovacího úvěru se jistina (tzv. dospořování) úročí 1,0% p.a. Úroky jsou při podpisu úvěrové smlouvy dány fixně na celé období a nemohou se měnit. Čerpání úvěru : postupně, nejdéle do 2 let od otevření úvěrové linky. Úroky se počítají pouze na vyčerpanou část úvěru. Splácení úvěru: a) u překlenovacího úvěru činí splátka 0,70% při celkové splatnosti úvěru cca 20 let, z výše úvěru měsíčně b) u řádného úvěru činí splátka 0,70% z výše úvěru měsíčně Mimořádné splátky jsou možné i bez žádosti. Je možné je platit pravidelně, resp. nahodile. Mimořádné platby mají pozitivní vliv na zkrácení doby překlenovacího úvěru, tím i řádného a samozřejmě i na celkové přeplacení. Vyšší splátky jsou bez sankce za předčasné splácení (s výjimkou jednorázového doplacení překlenovacího úvěru). Splatnost úvěru úrok výše splátky Fond oprav 20 let 5,3%/3,7% 0,7%/0,7% 1%,-měsíčně Poplatky 1% za uzavření smlouvy o stavebním spoř. max ,-/ sleva 50% = ,- 1% za zpracování úvěru max ,- vedení účtu stav. spoření 280,- ročně vedení účtu úvěrového 280,- ročně Zajištění úvěru: a) Vinkulaci pojistného plnění z majetkového (živelního) pojištění domu b) Nad ,- Kč na bytovou jednotku (průměrně) záruka ČMZRB nebo zástava nemovitosti B. Wüstenrot hypoteční banka, a.s. Podmínky pro poskytnutí úvěru jsou totožné jako ve stavebním spoření. Liší se pouze tím, že při tomto typu úvěru nejsou dvě úvěrové fáze (překlenovací a řádný úvěr) a splácení je anuitní, tedy rovnoměrné po celou dobu splácení, přičemž splátka v soubě zahrnuje jak úrok tak úmor jistiny. Úroková sazba se fixuje na určité období. To znamená, že po dobu fixace se s úrokovou sazbou a tedy i se splátkou nemůže nic stát. V době konce fixace se může výše úrokové sazby měnit - 5

6 (zvýšit resp. snížit), v tuto dobu je možné rovněž uhradit i mimořádné splátky a to bez sankce za mimořádné splácení. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Projekt (účel úvěru): investice do bytového domu Částka: dle potřeby domu splátka smí činit max. 80% z měsíčního nájemného Doba trvání úvěru: dlouhodobý max. 20 let Čerpání úvěru : dle požadavku klienta (je možno rozložit až na 1 rok od uzavření úvěrové smlouvy ) Úroková sazba: fixace úrokové sazby na 5 let 5,54 % p.a. Splácení : měsíčně konstantními částkami, které zahrnují úhradu úroků a splátku jistiny (měsíční anuita) - zahájení splácení úroků k poslednímu dni v měsíci, ve kterém bylo zahájeno čerpání úvěru (další splátky úroků měsíčně) - zahájení splátek jistiny úvěru po vyčerpání celého úvěru -možnost mimořádné splátky bez sankčních poplatků v průběhu trvání obchodu při ukončení fixace sazby nebo u pohyblivé sazby kdykoliv Zajištění: - zástava nemovitosti Poplatky: Cena za zpracování žádosti o úvěr: 0,8 % z hodnoty požadovaného úvěru = ,-Kč Cena za ocenění nemovitosti: max ,- Cena za vedení a spravování úvěru: 150,-- Kč měsíčně Rezervační odměna : 0,0 % p.a. Z důvodu nezbytného zajištění zástavou nemovitosti tuto variantu nedoporučujeme 4. Státní dotace, záruka ČMZRB a.s. Součástí naší nabídky je možnost zajištění státní úrokové dotace a zvýhodněné záruky ČMZRB a.s. v rámci Programu PANEL dle NV 299/2001Sb. v platném znění. Na základě mandátní smlouvy zajistíme prohlášení o splnění podmínek programu, podáme žádost o dotaci i o záruku u ČMZRB a.s. pobočka BRNO Projekty budou zpracovány tak aby byla poskytnuta dotace z programu PANEL dle aktuálního NV 299/2001 Sb. v platném znění, Zelená úsporám a případně i záruka ČMZRB - 6

7 5. Komplexní podpora: tvorba projektu regenerace domu u nás probíhá metodou logického rámce LOGFRAME, kde jsou stanoveny jednotlivé kroky, kritéria pro jejich splnění, rizika apod., stanovení optimálního rozsahu oprav, účast na členské schůzi a vysvětlená celé problematiky členům družstva v souladu se zákonem a stanovami vyjasnění budoucích vlastnických vztahů a řádné odhlasování budoucího stavu zajištění financování, včetně veškerých podkladů pro získání úvěru, zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budov, zajištění zpracování energetického auditu zajištění zpracování projektové dokumentace zajištění zpracování posudku a výpočtů pro ZELENOU ÚSPORÁM zajištění stavebního povolení, zajištění dodavatele stavebních prací splňujícího všechny náležitosti pro dotace v programu PANEL partnerem pro tuto akci je WEBER TERRANOVA a.s. kontrola všech smluvních dokumentů z hlediska právní a věcné správnosti, kontrola správnosti postupů, tak aby na sebe správně navazovaly, a nemusela se dotace případně vracet, řešení případných právních a technických problémů v průběhu realizace stavby a běhu záruční doby, zajištění státní dotace z programu PANEL (pokud to bude možné) a s tím spojené podklady, zařídit úvěr ve výši max. dle potřeby na dům zajistit správný postup podávání dotací ve vztahu k Programu Nový PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM optimalizace režimu veřejných podpor (de minimis, bloková výjimka) zajistit vydání souhlasného Stanoviska k žádosti o podporu a úrokovou dotaci dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb. (poplatek 2 500,-Kč časem jako dotaci stát vrátí) 6. Prohlášení: Tímto prohlašujeme, že naším jediným a výhradním partnerem při financování jako poskytovatel úvěrů je Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. se svým produktem REVIT a Wüstenrot hypoteční banka, a.s. se svým produktem HYPOREVIT. 7. Cena: Cena za naše služby je stanovena na 1% z výše zajištěného úvěru včetně DPH Tato nabídka je zpracována na základě aktuálních úrokových sazeb, v čase se budou měnit. Platnost této nabídky je do

8 Cílem celkové rekonstrukce domu musí být co nevíce provedených oprav a zajištění schopnosti splácet úvěry s tím, že to nesmí mít negativní dopad do hospodaření BD či SVJ. Projekt je postaven tak, aby měl co největší přínosy pro dům (zvýšení kvality bydlení, snížení energetické náročnosti, ) a dostupnosti vzhledem k možným budoucím požadavkům na dispozici vlastníků s nemovitostí (případný prodej, darování, dědění apod.) Cenová kalkulace bude provedena dle požadavků energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy a projektové dokumentace. Za součinnosti investora, auditora a projektanta jsme schopni vytvořit upravenou (dostatečnou) verzi s výrazně nižšími požadavky na finanční krytí. Tak aby příjem z nájmu pokrýval maximum nezbytných oprav a zároveň aby byly splněny požadavky na získání dotace PANEL a Zelenou úsporám. Opravy na něž nebude dostatečné finanční krytí budou moci být prováděny dodatečně, postupně z průběžně vytvářených volných finančních zdrojů a průběžně získávaných dotací. 8. Reference Stovky referencí jsou uvedeny v příloze 9. Přílohy 1. kopie živnostenského oprávnění 2. NC CŘ za kvalitu 3. ISO Czech made 5. Seznam referencí 6. Fotogalerie V Prostějově dne JUDr.Bohuslav Švamberk - 8

9 - 9

10 - 10

11 - 11

12 - 12

13 - 13

14 REFERENCE Adamov: Družstevní 10,11, IČ: , Družstevní 430,431, IČ: , Sadová 23,25,27, IČ: , Bechyně: Libušina 165, IČ: , Benešov: J. Švermy 1709, IČ: , J. Švermy 1706/1, IČ: , Benešov nad Ploutnicí: Sídliště 631, IČ: , Beroun: Kpt. Jaroše 1458, IČ: , Švermova , IČ: , Blansko: Dvorská 74, IČ: , 9.května 25, IČ: , Dvorská 94, IČ: , Jasanová 11,13, IČ: , Dvorská 1888/68, IČ: , Samova 1,3,5,7, IČ: , Dvorská 74, IČ: , 9. května 17,19,21, IČ: , 9. května 33, IČ: Bohutín: Bohumín 131, IČ: , Brandýs nad Labem: Kralupská 1489, IČ: , Brno: Běloruská 12, IČ: , Barva 599/4, IČ: , Rolnická 3, IČ: , Vondrákova 651/38, IČ: , Vondrákova 34,35, IČ: , Černého 801/6, IČ: , Jírovcova 551/6, IČ: , Kuršova 981/6, IČ: , Černého 10,12,14, IČ: , Arbesova 1-11, IČ: , Bruntál: Uhlířská 1355/6, IČ: , Jesenická 793/16, IČ: , Břest: Břest 275, IČ: , Břidličná: Sokolovská , IČ: , Sokolovská 391, IČ: , Bystřice pod Hostýnem: Bělidla 1328, IČ: , Sídliště 1273, IČ: Česká Lípa: Mikovcova 2246, IČ: , Havlíčkova 2263, IČ: České Budějovice: Bezdrevská 1159/15, IČ: , Plzeňská 2137/4, IČ: , Otavská 21, IČ: ,Branišovská 23,25, IČ: , Václava Talicha 810/23, IČ: , Plzeňská 2138/6, IČ: , J. Bendy 1374/20, IČ: , Český Krumlov: Urbinská 150, IČ: , Český Těšín: Bezručova 241/8, IČ: , Náměstí ČSA 5/3, IČ: , Okružní 1755/11, 1756/13, IČ: , ONV 660/1, IČ: , Dobříš: Rukavičkářská , IČ: , Jeřabova , IČ: , Dolní Kounice: Zámecká 795/7, IČ: , Doloplazy: Doloplazy 131,132, IČ: , Frenštát pod Radhoštěm:Podkopčí 62, IČ: , Podkopčí 464, IČ: , Podkopčí 68, IČ: , Dolní 439, IČ: , Rožnovská 347, IČ: , Podkopčí 66, IČ: , Podříčí 58, IČ: , 6. května 39, IČ: ,A. Havleny 423, IČ: , Frýdek Místek: Mozartova 1784,1785,1786, IČ: , Ostravská 509, IČ: , Havířov: Gustava Klimenta 704/4, IČ: Hlinsko: Jiráskova 1321, IČ: , Jiráskova 1397, IČ: Hlubočky: Na Orátě 426, IČ: , Gagarinova 451,452, IČ: , Hodonín:Cihlářská čtvrť 3116/9,3117/8,3118/7, IČ: , Holešov: Novosady 14-16, 17-19, IČ: , Družby 1381, IČ: , Slovenská , IČ: , Kráčiny 285, IČ: , Slovenská 290,291,292,293,294,295 IČ: , Novosady 1568, IČ: , Hanácká 336, IČ: , Novosady 1326, IČ: , U Letiště 1215, IČ: , Novosady , IČ: , Novosady 1358, IČ: , Novosady 1359, IČ: , Novosady , IČ: , Dukelská 417,418, IČ: , Novosady 1566, IČ: , Novosady , IČ: , U Letiště , IČ: , Masarykova , IČ: , U Letiště 1199, IČ: , masarykova , IČ: , Hořovice: K Nemocnici 1197/8, IČ: , Palachova , IČ: , Hradec Králové:Labská 1006,1007,1008,1009, IČ: , Milady Horákové 1101, IČ: , Labská Kotlina 1010, IČ: , Hulín: Družba 1195, IČ: , Družba 1192, IČ: , Družba 1188, IČ: , Višňovce 1096, IČ: , Višňovce 1093, IČ: , Sadová 881, IČ: , Družba 1189, IČ: , Družba 1185, IČ: , Sadová 976, IČ: , Družba 1196, IČ: , Sadová 920,921,922,923, IČ: , Sadová 970,971,972, IČ: , Krátká 894,895,896, IČ: , Zahradní 897,898,899, IČ: , Višňovce 1094, IČ: , Družba 1225,IČ: , Družba 1226, IČ: , Zahlinická 915, IČ: , Chodov: Revoluční 601, IČ: , Hlavní 652, IČ: , Revoluční 607,608,609, IČ: , Vítězná 622, IČ: , Čs. Odbojářů , IČ: , Revoluční , IČ: , Hlavní 616,617,618, IČ: , Čapkova 769,770, IČ: , Chomutov: Holešická 4739, IČ: , Holešická 4738, IČ: , Matěje Kopeckého 4819,4820, IČ: , Chropyně: Moravská 651, IČ: , Moravská 714, IČ: , Nádražní 709,710,711,712,714, IČ: , Družstevní 590, IČ: , Nádražní , IČ: , Tyršova 600,601,602, IČ: , Tyršova 603,604,605, IČ: , Moravská , IČ: , J. Fučíka 672, IČ: , Moravská 713, IČ: , Díly 558, IČ: ,Moravská 611, IČ: , Ivančice: Zámecká 795, IČ: , Ivanovice na Hané: Mlýnská 19,21, IČ: , Jevíčko: K. Čapka 600,601, IČ: , Jihlava: Březinova 3974/89,3975/90, IČ: , Březinova 3640/19, IČ: , Březinova 4062/134, 4063/135, 4064/136, 4065/137, IČ: , Březinova 4053/125, IČ: , Jílové u Prahy: Holíkova 462,463,464, IČ: , Karlovy Vary: U koupaliště 914/5, IČ: , Dvořákova 704/6, IČ: , Klínovecká 769/13, IČ: , Kladno: Holandská 2437, IČ: , Litevská 2618, IČ: , Klímkovice: Havlíčkova 668,IČ: , Kolín: Funkeho 933, IČ: , Funkeho 932, IČ: , Družstevní 758, IČ: , Funkeho , IČ: , Kopřivnice: Zdeňka Buriana , IČ: , Kostelec na Hané: Sportovní , IČ: , Kostelec u Holešova: Kostelec u Holešova 267, IČ: , Kralupy nad Vltavou: Hůrka 1034, IČ: , Krnov: SPC H 437/48, IČ: , Pod Cvilínem,SPC U 484/74, IČ: , Sídliště pod Cvilínem 429/70, IČ: , Kroměříž: U Rejdiště 3729, IČ: , Třasoňova , IČ: , Páleníkova , IČ: , Albertova 3983,3984,3985, IČ: , Rumunská , IČ: , Břest 278, IČ: , Spáčilova 3574,3575, IČ: ,Třasoňova , IČ: , Velehradská 2728, IČ: , Odbojářů 3111, IČ: , Spáčilova 3032, IČ: , U Rejdiště 3791, IČ: , Vrobelova 2756,2757,2758, IČ: , Vrobelova 2743,2744,2745, IČ: , Velehradská , IČ: , Spáčilova 3034, IČ: , Francouzská 4035,4036, IČ: ,Úprkova 3686,3687,3688, IČ: , Moravská 2724,2725,2726, IČ: , Denkova 3943, IČ: , Denkova 3195,3196,3197, IČ: , Krupka: Hamry 596, Kutná Hora: 17.listopadu , IČ: , Letohrad: Letovice: Družstevní 16, IČ: , Liberec: Na Žižkově 638/74, IČ: , Lipník nad Bečvou: Svat. Čecha 1224, IČ: , Zahradní , IČ: , Štěpnická 1161, IČ: , Zahradní 1299, IČ: , Litoměřice: Stránského 1763, IČ: , M. Majerové 1826, IČ: , Kosmonautů 2017, IČ: , Litovel: Vítězná 589/8, Lovosice: Víta Nejedlého 948, IČ: , Lutín: K Sídlišti 204, IČ: , Na Sídlišti 206, IČ: , K Sídlišti 207, IČ: , Lutín 208, IČ: , K Sídlišti 181, IČ: , Růžová 177, IČ: , Růžová 173,174,175, IČ: , Mariánské Lázně: Společenství Janáčkova , IČ: , Mělník: Sportovní 2718, IČ: , Městec Králové: Bezručova 889,890, IČ: , Milín: Nádražní 266, IČ: , Milovice: Dukelská 326, Náměšť nad Oslavou: Jiráskova 723, IČ: , Neratovice: Čtvercová 888, IČ: , Nový Bor: Alšova 884,885, IČ: , Alšova 882,883, IČ: , Severní 663, IČ: , Napajedla: Zábraní 1366, IČ: , Nový Jičín: Riegrova 527/17, IČ: , Nábřežní 1725/5, 1726/7, IČ: , Olomouc: Na Letné 33,35, IČ: , Foerstrova 970/1, IČ: , Kmochova 1073/7, IČ: , Skupova 570/7, IČ: , Vejdovského 932/1, IČ: , U Kovárny 316/32, IČ: , Dr. Nedvěda 357/1, IČ: , Dvořákova 832/26a, IČ: , Foerstrova 962/15, IČ: , Čajkovského 2,4,6,8, IČ: ,Kpt. Jaroše 1,3,5, IČ: , Norská 238/35, IČ: , Velkomoravská 509,510, IČ: ,Stiborova 609/26, IČ: , U Kovárny 315/28, IČ: , tř. Svornosti 890/51, IČ: , Za Vodojemem 1006/6, IČ: , Stiborova 12, IČ: , Rožňavská 8,1, IČ: ,Studentská 1, IČ: , Dvořákova 22, IČ: , Foerstrova 961/17, IČ: , Foerstrova 1052/32, IČ: , Řezáčova 16,18,20, IČ: , Olšany: Bohumín 133, IČ: , Opava: Milady Horákové 1005/8, IČ: , 17.listopadu 937/35, IČ: , Rolnická 1230/13, IČ: , A. Sovy 1485/25, IČ: , Orlová: Osvobození 877, IČ: , Ostrava: Krestova 1289/11, IČ: , Hlavní třída 841, IČ: - 14

15 , Ahepjukova 17, IČ: , Volgogradská 2383/163, IČ: , P.Lumumby 2199/54, IČ: , M.Majerové 1699/15, IČ: , Sokolovská 1134/3, IČ: , Mitušova 1046/33, IČ: , P.Lumumby 2234/74, IČ: , M.Majerové 1696/9, IČ: , Opavská 959,960,961, IČ: , Svazácká 2203/13, IČ: , Volgogradská 75,77,79, IČ: , Jižní 2,4,6, IČ: , Svazácká 5, IČ: , Bajkalská 1,3,5,7, IČ: , Krestova 31,32, IČ: , Nám. Družby , IČ: , Lechwiczova 2836/2, IČ: , J. Matuška 17,18,19,20, IČ: ,Moravská 2870/108, IČ: , Moravská 2872/112, IČ: , Výškovická 86,88, IČ: , Výškovická 90,92, IČ: , J. Herolda 2/1564, IČ: , Jiříkovského 10,12,14, IČ: , J. Kotase 21,23,25,27, IČ: , Buškovická 2578/77, IČ: , Volgogradská 10,12, IČ: , Moravská 118, IČ: , V. Makovského 13,15/4415, IČ: , Jičínská 289/27, IČ: , Svazácká 2227/9, IČ: , Svazácká 7, IČ: , Jiskřiček 2293/7,2294/9, IČ: , Jižní 2247/12, IČ: , Moyzesova 1386,1387,1388, IČ: , Špálova 1075/27, IČ: , Kyjevská 1229,1230, IČ: , Svornosti 6,8, IČ: , Jičínská 285/19, IČ: , Závodní 23, IČ: , Volgogradská 2387/76, IČ: , P. Lumumby 2272/86, IČ: , Badatelů 1569, IČ: , Lumírova 539/62, IČ: , Na Kamenci 2, IČ: , Závodní 11, IČ: , Chrjukinova 1816/9, IČ: , K. Šmidkého 1818/14, IČ: , O. Synka 1828/18, IČ: , Mánesova 3008/7, IČ: , Podroužkova 1686/17, IČ: , Nábřeží SPB 648, IČ: , Gen. Píky 2913/3, IČ: , Bedrnova 2884/8, IČ: , Komenského 654, IČ: ,Opavská 1138/44, IČ: , Opavská 1137/46, IČ: , M. Majerové 1701/19, IČ: , M. Majerové 1700/17, IČ: , K. Šmidkého 1817/12, IČ: ,Budovatelská 461, IČ: , Havlíčkovo náměstí 20, IČ: , Hasičská 913/26, IČ: , Gen. Janka 1154/2, IČ: , Gen. Píky 2903/20, IČ: , Varenská 2946,2947,2948, IČ: , Na Obecní 1526/6, IČ: , Resslova 1058/5, IČ: , Sokolovská , IČ: , Opavská 1008/3,1009/5, IČ: , Španielova , IČ: , Slavíkova , IČ: , Krasnoarmějců 2085,2084,2083, IČ: , Hýlova 368/1, IČ: , Klegova 1488/80, IČ: ,Na Obvodu 1102/49, IČ: , A. Gavlase 57/1, 58/3, IČ: , J. Maluchy 42/8, IČ: , A. Poledníka 2/4, IČ: , J. Matuška 55/13, IČ: , J. Matuška 10/28, IČ: , F. Formana 232,233,234, IČ: , J. Misky 65/1,66/3, IČ: , Gen. Píky 2904, IČ: , V. Májovského 4417/19, IČ: , Havlíčkovo nám. 783/8, IČ: ,Lumírova 527/36, IČ: , Markova 2943/26, IČ: , Resslova 1079,1080, IČ: , M. Majerové 1698/13, IČ: , Nálepkova 972, IČ: ,Jana Ziky 1960/13, IČ: , Horní 880/20, IČ: , Nezvalovo náměstí 847, IČ: , Hlavní třída 1063, IČ: , Žilinská 1361, IČ: , Bedrnova 2881/2, IČ: , Korunní 1194/38, IČ: , Podroužkova 1680/5, IČ: , Aviatiků 14, IČ: , Rošického 1063, IČ: , Svazácká 2228/11, IČ: , Výškovická 51,53,55,57,59,61, IČ: , Volgogradská 2517/63, IČ: , Šeříková 612/21, IČ: , Špálova 1076/29, IČ: , Na fojtství 5/1545, IČ: , Heyrovského 1576, IČ: , A. Hrdličky 1637/7, IČ: , Sokolská 1179, IČ: , Dr. Martínka 1509/5,1144/23, IČ: , E. Rošického 1070/19, IČ: , Gen. Hrušky 1215/25, IČ: , Na Obvodu 1101/47, IČ: , A. Poledníka 24/1, IČ: , Holasova 8/1030,10/1031,12/1032, IČ: , V. Jiříkovského 162/17,163/19,164/21,165/23,166/25, IČ: , Gen. Hrušky 1214/24, IČ: , F. Formana 241,242,243, IČ: , Kubalova 369, IČ: , J. Maluchy 43, IČ: , Dr. Martínka 1142,1143, IČ: , Gen. Janouška 2926/14,2927/16,2928/18, IČ: , Lechwiczova 19/2840, 17/2841, 15/2842, IČ: , M. Fialy 245/2, IČ: , Gen. Píky 2898/28, 2900/24, 2901/22, IČ: , J. Brabce 2876/11, IČ: , Na Obecní 1525/4, IČ: , Výškovická , IČ: , E. Podgorného 88/2-91/8, IČ: , F. Formana /33,35,37, IČ: , J. Matuška 21-23/2-6, IČ: , A. Gavlase 35-37, IČ: , Svornosti 17/2350, IČ: , Kyjevská 1225, IČ: , Dr. Martínka 1167/45, IČ: , Žilinská , IČ: , Výškovická 2585,2584,2559,2560, IČ: , Lechwiczova 2845/21, IČ: , Dr. Martínka 1151,1152,1155,1156, IČ: , J. Trnky 1149,1250,1151/5,1252/5A,1150,1251,1152,1153, IČ: , J. Brabce 2877/9, IČ: , Gen. Píky 2917/19, 2918/17, 2919/15, 2920/13, 2921/11, IČ: , Dr. Martínka , IČ: , J. Brabce 2879/5, IČ: , Dvouletky 1136/49, IČ: , J. Brabce 2883/29, IČ: , J. Brabce 2896/23, IČ: , Krestova 1286/17, IČ: , Volgogradská 2445/60, IČ: , Volgogradská 2456/32, IČ: , Jandova 2880/7, IČ: , Dr. Martínka 1145/25, 1146/27, 1147/29, 1149/33, 1150/35, IČ: , Ukrajinská 1486, IČ: , Plzeňská 1123/5, IČ: , Kischova 2346/2,2345/4,2344/6, IČ: , J. Herolda 1562/6, IČ: , Krasnoarmějců 2131/9, 2132/11, 2133/13, Baarova 1160/17, IČ: , Krakovská 1103/11, 1104/13, IČ: , Volgogradská 2494/41,2495/43,2496/45, IČ: , Volgogradská 109A/122, IČ: , Jaselská 1159/5,1158/7,1161/1,1160/3, IČ: , Cholevova 1469/27, IČ: , Krakovská 1107/3, 1108/5, IČ: , Lechwiczova 2829/7, IČ: , Jandova 2879/5, IČ: , Podroužkova 1688/21, IČ: , Klegova 62, IČ: , Volgogradská 2503/29, IČ: , Průkopnická 2224/14, IČ: , Jeremiáše 1991, IČ: , Sokolovská 1182, IČ: , Průkopnická 2223/12, IČ: , Větrná 1072, IČ: , Jičínská 289/27, IČ: , P. Lumumby 223/70, IČ: , Ahepjukova 2812/5, IČ: , Jana Ziky 1962/17, IČ: , Ahepjukova 2803/15, IČ: , Gen. Janouška 2816/6, IČ: , Ukrajinská 1478, IČ: , Čechury 4465, IČ: , Srbská 267/15, IČ: , Panelová 980/6, IČ: , Mjr. Nováka 1/1311, IČ: , Ostrov: Severní 1174, IČ: , Otrokovice: Svobodova 1305, IČ: , SNP 1181, IČ: , SNP 1152, IČ: , Erbenova 1144, IČ: , Hlavní , IČ: , Plumlov: 9. května 478, IČ: Plzeň: Tachovská 67,69, IČ: , Tachovská 1371/37,39, IČ: , Křimická 730/16, 731/18, IČ: , Masarykova 33,35, IČ: , Praha: Sedlčanská 65, IČ: , Novodvorská 1079/88, IČ: , Pomořanská , IČ: , Dürerova 10, IČ: , Mazovská 478,479, IČ: , V Štíhlách 1321, IČ: , Markušova 1636, IČ: , Na Vrcholu 2480,2481,2482, IČ: , Na Petřinách 202/46, IČ: , V Štíhlách 1252, IČ: , Fajmanové , IČ: , Tasovská , IČ: , Volavkova 1847/15, IČ: , Sartoriova 58/14, IČ: , Sartoriova 60/12, IČ: , Sartoriova 27/11, IČ: , Chlebovická 494, IČ: , Novodvorská 408, IČ: , Buková 2a/397, IČ: , Na Vrcholu 22, IČ: , Kamerunská 600, IČ: , Lipecká 370,371,372, IČ: , Africká 616,617,618,619,620, IČ: , Snopkova 486, IČ: , Hejdova , IČ: , Sartoriova 28, IČ: , Zárubova 507/2, IČ: , Kroupova 3040, IČ: , Novodvorská 419, IČ: , Kukučínova 1148/4, IČ: , Volkova 1125, IČ: , U Sluncové 611/19, IČ: , Janovská 369, IČ: , Pomořanská 472, IČ: , Doubravická 1309, IČ: , Svídnická 508, IČ: , Eledrova 558, IČ: , Plickova 566, IČ: , Hausmannova 6/3010, IČ: , Nad lesním divadlem 1117/10, IČ: , Paculova 1114, IČ: , Dědinova 1988, IČ: , Nad Starou pískovnou , IČ: , Pod lipami 339, IČ: , Tuniská , IČ: , Nad Starou pískovnou 1283, IČ: , V Sedlci 211, IČ: , Jílovská , IČ: , U stanice 593/7, IČ: , Evropská 674/156, IČ: , Ke Strašnické 13, IČ: , Křenická 2255, IČ: , Na hranicích 359/21, IČ: , Mazovská 478, IČ: , Nedašovská 352, IČ: , Zdimeřická 1455//32, IČ: , Kaplická 860/45, IČ: , Plukovníka Mráze 17/1338, IČ: , Hrdličkova 2207,2208, IČ: , Travná 1204, IČ: , Zárybská 666/18, IČ: , Jílovská 1159/59, IČ: , Štětínská , IČ: , Anastázova 16/10, IČ: , Evropská 673/158, IČ: , Tavolníková 1839/1, IČ: , Sartoriova 29/15, IČ: , Prostějov: sídl.svobody 3509/10, 3508/9, IČ: , Dvořákova 1,3, IČ: , Okružní 57, IČ: , sídl. Svobody 3507/8, IČ: , Brněnská 13-23, IČ: , Šmeralova 13, IČ: , Tylova 49, IČ: , Tylova 1,20,22, IČ: , E.Beneše 12/18, IČ: , J.Zrzavého 3987/2, IČ: , A.Slavíčka 2, IČ: , Mozartova 10, IČ: , Libušinka 4-14, IČ: , Šmeralova 9, IČ: , Mozartova 2, IČ: , A.Slavíčka 3,5,7,9, IČ: ,Kostelecká 9, IČ: , Šmeralova 1,3,5,7 IČ: , Krokova 3827/18, IČ: , A.Slavíčka 11,13,15, IČ: , V.Špály 3,5,7,9, IČ: , Kostelecká 11, IČ: , E.Beneše 64/25, IČ: , Mozartova 6, IČ: , E.Beneše 19, IČ: , Dr.Horáka 18,20, IČ: , Sídliště svobody 20, IČ: , E.Beneše 14/20, IČ: , K.H.Kepky 1,2,3, IČ: , J.Zrzavého 4028/9, IČ: , E.Beneše 13/19, IČ: , Mozartova 4, IČ: , IČ: , J.Zrzavého 3989/14 IČ: , Družstevní 11,13,15,17, IČ: , Kostelecká 364, IČ: , Hybešova 11, IČ: , Špály 2, IČ: , Šmeralova 17, IČ: , Sídliště svobody 3537,3538,3539,3540,3541,3542, IČ: , E.Beneše 8/14, IČ: , Okružní 169,171,173, IČ: , Brněnská 29,31,33, IČ: , Šmeralova 21,23, IČ: , Mozartova 8, IČ: , Bulharská 30-40, IČ: , Sídl. Svobody 3570/71, IČ: , Kostelecká 366, IČ: , Žeranovská 21,23,25, IČ: , Brněnská 9-11, IČ: , Dolní 28, IČ: , J.Zrzavého 10, IČ: , M. Pujmanové 670, IČ: , Sídliště Svobody 21/75, IČ: , Holandská 1, IČ: , E. Beneše 18/28, IČ: , Brněnská 1442/47, IČ: , Sídliště Svobody 3525/26, IČ: , Dobrovského 1453/8,10,12,14,16, IČ: , Sídliště - 15

16 Svobody 19, IČ: , Okružní 3831/173, IČ: ,Kostelecká 366, IČ: ,Kostelecká 364, IČ: , Šárka 3317/30, IČ: , Tylova 1460/32, IČ: , Kostelecká 365, IČ: , Okružní 1445/121, IČ: , E. Valenty 3854/27, IČ: , Dolní 3779/26, IČ: , Sídliště Svobody 20/73, IČ: , E. Beneše 3914, IČ: , Šárka 18, IČ: , Manhardova 13,15, IČ: , Suchardy 4, IČ: , Waitova 3223/17, IČ: , J. Zrzavého 1, IČ: , Dr. Horáka 3406/15, IČ: , sídl. Svobody 3544/45, IČ: , Šárka 24,26, IČ: , Šárka 3379/54, IČ: , Sídl. Svobody 14/47-49, IČ: , Sídl. Svobody 3575/76, IČ: , Sídl. Svobody 3505/6, IČ: , Přerov: Interbrigadistů 401/4, IČ: , Dr.Milady Horákové 9-11, IČ: , B.Němce 21,23, IČ: , Trávník 628,634, IČ: , U Tenisu 1495/31, IČ: , Dvořákova 828/21, IČ: , Tř. gen. Janouška 2688/10, IČ: , Hranická 5/47, IČ: , Pod Skalkou 146/18, 162/20, IČ: , Bartošova 894/29,IČ: , Interbrigadistů 235/13, IČ: , Seifertova 398, IČ: , Osmek 516/1, IČ: , Petřivalského 2744/6, IČ: , Želatovská 2768, IČ: , Seifertova 581/14, IČ: , Optiky 2695/4,2694/2, IČ: , Velké Novosady 993/9, IČ: , B. Němce 2700/9, IČ: , Sokolská 2785/10, IČ: , tř. 17 listopadu 19,18, IČ: , Kozlovská 7,9, IČ: , Na odpoledni 363/10, IČ: , Velká Dlážka 2799/22, IČ: , Na odpoledni 362/8, IČ: , Petřivalského 2743/8, IČ: , Jižní čtvrť I/1, I/2, I/3, I/4, IČ: , Příbram: Ryneček 131, IČ: , Nádražní 357, IČ: , Šachetní 307, IČ: , Ryneček 133, IČ: , Nádražní 358, IČ: , Rokycany:J. Knihy , IČ: , Rýmařov: Dukelská 5, IČ: , Říčany: Leopolda Peka 1520, IČ: , Sázava: Sklářská 306, IČ: , Jiráskova 311, IČ: , Školská 318, IČ: , Sídliště 9. května 373, IČ: , Sídliště 9. května 372, IČ: Skrbeň: Hlavní 21, IČ: , Slaný: Okružní 368,369, IČ: , Záfortenská , IČ: , Bezručova , IČ: , Vikova 515,516,517, IČ: , Okružní 366, IČ: , Šultysova 1570, IČ: , Vítězná 1573, IČ: , Plynárenská 1479,1480,1481, IČ: , Bezručova , IČ: , Všehlušická 1668, IČ: , Arbesova 1631, IČ: ,Lidická 1646, IČ: , Bezručova 490,491,492, IČ: , Plynárenská 1505, IČ: , Tomanova 1630, IČ: , Arbesova 1629, IČ: , Vítězná 1568, IČ: , O. Jaroše , IČ: , Okružní 371, IČ: , Vítězná 1572, IČ: , Bezručova 500, IČ: , Arbesova 1632, IČ: , Okružní 370, IČ: , Arbesova 1633, IČ: , Staré Město:Za Mlýnem 1879, IČ: , Za Radnicí 1862, IČ: Strakonice: Mládežnická 1238, IČ: , Stráž pod Rálskem: Jižní 352,353, IČ: , Strážnice: Kovářská 1409, IČ: , Studénka: Poštovní 734, IČ: , A. G. L. Svobody , IČ: , Beskydská 639,640,641, IČ: , L. Janáčka , IČ: , L. Janáčka , IČ: , Mírová 621,622,623, IČ: , A. G. L. Svobody 741,742, IČ: , Mírová 618,619,620, IČ: , A. G. L. Svobody 743,744, IČ: , Sjednocení 628, IČ: , Šternberk: Nádražní 1799/40, 1800/42, IČ: , Uničovská 2131/82, IČ: , Uničovská 2135/86, IČ: , Šumperk: Čsl. Armády 73/34, IČ: , Těrlicko: Horní Těrlicko 556, IČ: Tišnov: Osvobození 1655,1656,1657, IČ: , Osvobození 1660,16661,1662, IČ: , Květnická 1627, IČ: , Osvobození 1663, IČ: Troubsko: Trutnov: U Hřiště 383, IČ: , Třebíč: Okružní 904, IČ: , Zahraničního odboje 930,931, IČ: , Okružní 903, IČ: , Gen.Svobody , IČ: , Okružní 908, IČ: , Okružní 905, IČ: , Obránců míru 447, IČ: , Kap. Jaroše 639, IČ: , Zahraničního odboje 919, IČ: , Uherské Hradiště: Štěpnická 1080, IČ: , Pod Svahy 1000,1001,1002, IČ: , Štěpnická 1114, IČ: , Pod Svahy 1005, IČ: , Štěpnická 1086, IČ: , Štěpnická 1044, IČ: , Štěpnická 1081, IČ: , Štěpnická 1099, IČ: , Štěpnická 1082, IČ: , Štěpnická 1161, IČ: , Štěpnická , IČ: , Revoluční 807, IČ: , Štepnická 1083, IČ: , Štěpnická 1109, IČ: , Uherský Brod: Močidla 2161, IČ: , Družstevní 1558, IČ: ,Za Humny 1827, IČ: , Za Humny 2173, IČ: , Hlavní 1553, IČ: , Uničov: Dukelská 824, IČ: , Moravské náměstí 657,658,659,660, IČ: , Pionýrů 717, IČ: , Pionýrů 710, IČ: , Smetanova 724,725, IČ: , Mohelnická 1119, IČ: , Jiráskova 675,676,677,678,679, IČ: , Bratří Čapků 652, IČ: , Ústí nad Labem: Svojsíkova 38-42, IČ: , SNP 2393/1,2394/3,2395/5, IČ: , Spartakiádní 277/21, IČ: , Šumavská 2951/5,2952/7, IČ: ,Valašské Meziříčí: Písečná 1158, IČ: Valtice: Pod Zámkem 765,766, IČ: , Varnsdorf: Palackého 2594, IČ: , Vrchlabí: Krkonošská 1108, 1109, IČ: Vsetín: Bří. Hlaviců 143, IČ: , Štěpánská 1881, IČ: , Okružní 448, IČ: , Okružní 455, IČ: , Jasenická 1783, IČ: , Družstevní 1769, IČ: , Havlíčkova 1644, IČ: , Matouše Václavka 1433, IČ: , Vyškov: M. Gorkého 534/16, IČ: , Jarní 6,8, IČ: , Maxima Gorkého 575/30, IČ: , Otakara Jaroše 124/9, IČ: , Sídl. Osvobození 652/36, 653/37,654/38, IČ: , Osvobození 627/17 629/16, IČ: , Osvobození 662/39 666/43, IČ: , Osvobození , IČ: , Palánek 18,19, IČ: , Osvobození 33,34,35, IČ: , M. Gorkého 6, IČ: , Zbýšov: Majrov 632,633,634, IČ: Zlobice: Zlobice 128, IČ: , Žandov: Děčínská 288, 289,290,291, IČ: , Železný Brod: Příčná 458,459,460, IČ: , - 16

17 - 17

18 - 18

19 Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetický štítek obálky budovy budovy slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňují jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obalových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro vytápění, a tedy i nákladů na provoz. Mohou sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Energetický průkaz a energetický štítek se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby. Průkaz energetické náročnosti budovy - nová povinnost od Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy budou mít také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven novou vyhláškou č. 148/2007 o energetické náročnosti budov. Tento průkaz nahrazuje předchozí Energetický průkaz budovy podle vyhlášky č. 291/2001. Nový průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Kromě povinností přinášejí průkazy budov i výhody: Jste majitel budovy? Získáte informaci, zda můžete ušetřit za energie. Hledáte kancelář nebo byt? Můžete porovnat, kolik bude stát provoz. Prodáváte nemovitost? Kvalitní dům s nízkou spotřebou energie bude mít vyšší cenu. Kupujete dům nebo byt? Získáte další cenné informace. Zajímáte se o koupi novostavby domu nebo bytu? Nechte si předložit průkaz budovy! Energetický štítek obálky budovy Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidovaná technické normy ČSN :2007, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy. - 19

20 Vyšší komfort bydlení: Pod pojmem vyšší komfort bydlení si představuji zejména odstranění plísní, odstranění pocitu chladných stěn, zatékaní, opadávání omítek, rekonstrukci rozpadlých balkónů a lodžií, zlepšení tepelné pohody, odhlučnění, funkční a dostatečně velké výtahy, bezbariérový přístup do domu a pohyb v něm, odstranění nebezpečné elektroinstalace, a samozřejmě v neposlední řadě vyšší estetiku stavby, Musíme vzít na vědomí, že významná část našich domů byla postavena před desítkami let a od doby kolaudace se do nich téměř nic neinvestovalo. Prostě jsme si je vybydleli a teď je ten správný čas to napravit. Snížení energetické náročnosti: V době, kdy se naše domy stavěly, nestála energie prakticky nic. Tomu odpovídaly stavební materiály a postupy. Dnes je zejména teplo luxus a proto je nezbytné snížit energetickou náročnost budov. Na cenu tepla nikdy nebudete mít vliv, na množství spotřebovaného tepla však máme vliv každý. Je rozdíl, jestli spotřebujeme na bytovou jednotku ročně 50 Gj po 500,-Kč nebo za tu samou cenu spotřebujeme pouze 30 Gj. Jak vidíte je to o penězích. Dokonce je logické, že čím více se bude šetřit, tím více cena tepla poroste a tak se začínají nůžky rozevírat. Dnes bydlí celá řada lidí v opravených domech a levněji, než ti v domech neopravených. Proto je nezbytné vyměnit okna za tepelně účinnější (je jedno jestli plastová nebo dřevěná, to je pouze o penězích, komfortu, údržbě apod.), potom by se mělo zateplit (obvodové zdi, střecha, suterén...), následně je nezbytné vyregulovat tepelnou soustavu (změnily se tepelně technické vlastnosti budovy). Současně se zamysleme nad provozem tepelných zařízení v domě (termoregulační ventily jsou snad již všude, ale co např. poměrové měřiče? Ty sami neušetří nic, ale fungují velice dobře psychologicky). - 20

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

REVITALIZACE bytového domu 2014

REVITALIZACE bytového domu 2014 REVITALIZACE bytového domu 2014 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Název: Bytové družstvo Škvárovna Sídlo: Strašice 438, PSČ 338 45 Předseda: Petr Spurný I. Současná situace Vzhledem

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 První vydání Říjen 2012 Zpracoval: DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice Pracoviště:

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010. PŘÍLOHY I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti:

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti: Název společnosti: KVADROS, a.s. Sídlo: Železná 713/1a, 619 00 Brno IČ: 26240360 DIČ: CZ26240360 Společnost je zapsaná: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3553 Statutární zástupce: INFORMACE O FIRMĚ

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné Parametry úvěru: Maximální výše úvěru bez zajištění je

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Komunální financování

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Poradenství EU fondy 4. Komunální

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více