Energetický management obcí. Cyklus seminářů pro obce k aktuálním tématům ochrany životního prostředí, Nymburk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický management obcí. Cyklus seminářů pro obce k aktuálním tématům ochrany životního prostředí, Nymburk 15.1.2009"

Transkript

1 Energetický management obcí Cyklus seminářů pro obce k aktuálním tématům ochrany životního prostředí, Nymburk

2 OBSAH PREZENTACE ENERGETICKÉ ÚSPORY ENERGETICKÝ MANAGEMENT LEGISLATIVA FINANČNÍ ZDROJE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

3 Energetické úspory a energetický management 3

4 Energetika města 4

5 Energetické úspory Důvody nižší spotřební výdaje ( podíl energie na výdajích 10-15%) zlepšení kvality vnějšího a vnitřního prostředí energetická soběstačnost a bezpečnost plánování investičních výdajů motivace - příklad dobré praxe 5

6 Dobrá praxe Opatření pilotní projekty kampaně vzdělávání školící programy místní fond na podporu úspor energie místní poplatky 6

7 Úspory energie v budovách Spotřeba energie v průměrném bytě činí zhruba 80 GJ/rok ohřev vody 26% vytápění 61% okna 15-40% stěny 8-25% střecha 5-15% elektrické spotřebiče 6% vaření 7% podlaha 5-15% větrání 15-45% 7

8 Úspory energie lze dosáhnout Změnou chování Nevyžaduje žádnou investici Energetický management Mateřské školy a školy největší dopad Realizací úsporných opatření Opatření na stavebních konstrukcích Opatření na technických zařízeních budovy Důsledné trvání na kvalitě projektu a provedení - kontrola 8

9 Realizace energetických úspor 9

10 Energetický management Soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie Uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství Energetickým manažerem může být každý 10

11 Energetický management Činnosti měření spotřeby energie, stanovení potenciálu úspor energie, realizace opatření, vyhodnocování spotřeby energie, porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených, aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města, AP. 11

12 Systém energetického managementu 12

13 Energetický management Osvěta pro občany Doporučení vedoucí k úsporám energie vhodné a účinné větrání (zejména po osazení plastových oken) nevhodné zakrytí otopných těles nábytkem, závěsy atd. při pořizování nových elektrospotřebičů volit spotřebiče v kategorii A energetického štítku a lepší. 13

14 Energetický management Motivace obyvatel k úsporám energie neplýtvání energií - neznamená omezování se ve svých potřebách spravedlivé rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev vody Zveřejňování informací o úsporách energie v rámci hospodaření MěÚ v rámci systému monitorování a vyhodnocování dat 14

15 Příklad: MČ Brno - Nový Lískovec kwh/m2 ročně Oblá 14 Oblá Kam ínky 6 Kam ínky Kam ínky Oblá 3 panelový dům před rekons trukcí po rekons trukci 15

16 Energeticky úsporná opatření Vysokonákladová opatření výměna otvorových výplní zateplení obvodových stěn tepelně-technická sanace střechy zateplení podlahy na terénu / stropu nevytápěného suterénu minimalizace tepelných mostů otopná soustava nucené větrání a rekuperace 16

17 Opatření na stavebních konstrukcích výměna (oken a dveří) v budovách plocha cca 20-25% plochy obalových konstrukcí, tepelná ztráta okny až 40% nové se součinitelem prostupu tepla U max. 1,70 W/(m2K), optimálně 1,20 W/(m2K) kvalitní certifikovaná okna s uvedením veškerých technických parametrů dostatečná šířka parapetních plechů tepelná izolace stěny v budoucnu nezbytné následné vyregulování OS 17

18 Opatření na stavebních konstrukcích Zateplení stěn v budovách plocha cca 30-40% plochy obalových konstrukcí, tepelná ztráta 10-15% součinitel prostupu tepla U max. 0,38 W/ (m2k), optimálně pod 0,25 W/(m2K) kvalitní certifikovaný tepelně-izolační systém nezbytné následné vyregulování OS izolace obvodových stěn nad vytápěným podlažím pod úroveň terénu 18

19 Opatření na stavebních konstrukcích Zateplení stěn v budovách okenní ostění (parapet, nadpraží) by měla být izolována tepelnou izolací v tloušťce min. 2-3 cm, optimálně 5 cm (pokud to dovolí šířka okenního rámu) pokud je to možné, je nejlepší osazení oken na hraně konstrukce vsazení přímo do izolace 19

20 Opatření na stavebních konstrukcích Izolace střechy plocha cca 15-25% plochy obalových konstrukcí, tepelná ztráta 5-10% součinitel prostupu tepla U max. 0,24 W/ (m2k), optimálně pod 0,16 W/(m2K) na základě stavebního průzkumu se rozhodne, zda nutné odstranit včechny vrstvy skladby střešního pláště nezbytné následné vyregulování OS 20

21 Praxe u nás 21

22 a v Rakousku 22

23 23

24 Opatření na technických zařízeních budov Měření a regulace Měření spotřeby všech forem energií, měření spotřeby teplé vody Regulace podle venkovní i vnitřní teploty a nastavené topné křivky Regulace jednotlivých topných okruhů i jednotlivých bytů / místností Útlumy vytápění v nevyužívanech prostorech Termoregulační ventily 24

25 Opatření na technických zařízeních budov Oběhová čerpadla vícestupňová či s plynulou regulací otáček Regulace cirkulace TV Regulace provozu osvětlení (čidla) Opatření na zdrojích tepla optimalizovaný provoz s max. účinností Opatření na rozvodech tepla - tepelná izolace potrubí a armatur Obnovitelné zdroje energie 25

26 Legislativní požadavky 26

27 Energetická legislativa Cíle a priority české vlády v oblasti využívání energetických zdrojů uvádí Státní energetická koncepce. Nástrojem k naplnění cílů koncepce je Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Pozn.: Všechny legislativní předpisy jsou myšleny ve znění pozdějších předpisů. 27

28 Energetická legislativa zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (současné úplné znění - zákon č. 61/2008 Sb.) 6a stanovuje požadavky na zpracování průkazu ENB dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 9 definuje povinnost zpracování EA, jehož obsah stanoví prováděcí vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 28

29 Energetická legislativa z.č. 406/2000 Sb. 6 odst. 1 stanoví požadavky na minimální účinnost výroby tepelné a elektrické energie pro nově zřizovaná i rekonstruovaná zařízení, a to dle prováděcí vyhlášky č. 150/2001 Sb. zákon vymezuje také základní požadavky na územní energetické koncepce, Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, účinnost užití energie a již zmíněnou energetickou náročnost budov (viz dále). 29

30 Energetická legislativa z.č. 406/2000 Sb. nařízení vlády č. 195/2001 Sb. (ÚEK) 1, ods. 2 právo obce pořídit si ÚEK, postup zpracování ÚEK 2 definuje povinný obsah ÚEK: Rozbor trendů vývoje poptávky po energii Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie Hodnocení ekonomicky využitelných úspor Řešení energetického hospodářství území 30

31 Energetická legislativa z.č. 406/2000 Sb. vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov od bilanční hodnocení (oproti jiným zemím EU, kde zavedeno operativní hodnocení) spotřeba energie na: vytápění ohřev vody větrání chlazení osvětlení 31

32 Energetická legislativa vyhláška č. 148/2007 Sb. (vyhláška č. 291/2001 Sb.) 32

33 Energetická legislativa vyhláška č. 193/2007 Sb. (vyhláška č. 151/2001 Sb.) Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a chladu, byla vydána ke splnění požadavku 6 odst. 9 zákona o hospodaření energií. 6 odst. 9 - povinnost u nově zřizovaných zařízení (i v případě změny dokončených staveb) zajistit účinnost užití energie a vybavení rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu 33

34 Energetická legislativa vyhláška č. 194/2007 Sb. (vyhláška č. 152/2001 Sb.) Ke splnění požadavků 6a odst. 9, 10 a 11 stejného zákona byla vydána vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné spotřeby tepelné energie pro přípravu teplé vody a požadavky na vnitřní vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 34

35 Energetická legislativa vyhláška č. 194/2007 Sb. 6a odst. 9 - měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a chlazení a pro TV 6a odst. 10 povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 6a odst vlastník budovy nebo společenství vlastníků - řídit pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku TV dle prováděcího právního předpisu 35

36 Energetická legislativa kontrola účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení Požadavek zákona č. 406/2000 Sb., kontrola účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení. Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů četnost pravidelných kontrol v 4 odst. 2, jednorázové kontroly v 5. Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů četnost pravidelných kontrol v 2. 36

37 Energetická legislativa - budovy technické normy (české a přejaté evropské) České technické normy a evropské přejaté normy nejsou v ČR od roku 1995 obecně závazné, závaznými se však mohou stát na základě ustanovení právního předpisu. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcí vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 37

38 Energetická legislativa - budovy vyhláška č. 137/1998 Sb. budovy musí být navrženy tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší... musí být stavba navržena a provedena tak, aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou (mimo jiné) úspora energie a ochrana tepla. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. Konkrétní požadavky na budovy, které přímo souvisí s úsporami energie a ochranou tepla, uvádí vyhláška v 28 38

39 Energetická legislativa - budovy vyhláška č. 137/1998 Sb. ČSN :2007 Konkrétní požadavky na budovy, které přímo souvisí s úsporami energie a ochranou tepla, uvádí vyhláška v 28 (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly zaručeny požadavky na a) tepelnou pohodu uživatelů, b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí, c) stav vnitřního prostředí pro technologické činnosti a pro chov zvířat, d) nízkou energetickou náročnost při provozu stavby. 39

40 Energetická legislativa - budovy vyhláška č. 137/1998 Sb. ČSN :2007 (3) Tepelně technické vlastnosti budov jsou dány normovými hodnotami. Požadavky na stavební konstrukce jsou uvedeny v normě ČSN (Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky). 40

41 Energetická legislativa rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev vody Legislativa k rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody do BD. Rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 477/2006 Sb. a vyhlášky č. 372/2001 Sb. 41

42 Energetická legislativa rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev vody Porovnání nákladů na vytápění BD s instalovaným poměrovým měřením a BD bez měření ve stejném roce. Lokalita P5-Stodůlky P5-Stodůlky P 6-Řepy P4-Chodov P4-Chodov Objekty s měřením GJ m2 za dům GJ/m2 0,256 0,212 0,259 0,230 0,230 Průměrná spotřeba GJ/m2 0,237 Lokalita P5-Stodůlky P5-Stodůlky P 6-Řepy P4-Chodov P4-Chodov Objekty bez měření GJ m2 za dům Průměrná spotřeba GJ/m2 GJ/m2 0,408 0,408 0,405 0,408 0,414 0,409 Průměrná cena za GJ 444,60 Kč Průměrná cena za GJ 444,60 Kč Průměrný náklad v Kč/m2 105,70 Kč Průměrný náklad v Kč/m2 181,65 Kč Průměrný náklad v Kč/byt o velikosti 56 m Kč Průměrný náklad v Kč/byt o velikosti 56m Kč Náklad je cca o 42% větší než u objektů s měřením 42

43 Energetická legislativa zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie směrnice č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona 43

44 Energetická legislativa veřejné osvětlení Spotřeba a ceny za elektrickou energii: Veřejné osvětlení v letech představovalo 1,16-1,49 % celkové spotřeby elektrické energie ve státě. Celková roční cena za elektrickou energii odebranou pro VO se během tohoto desetiletí zvýšila z 230 miliónů Kč na více než 1 miliardu Kč v roce 1999, roční množství odebrané energie kolísalo mezi 544 a 661 GWh. 44

45 Energetická legislativa veřejné osvětlení Cena elektrické energie pro VO v letech činila 0,40 Kč/kWh, ,26 Kč/kWh, ,32 Kč/kWh, ,53 kwh, ,64 kwh. 45

46 Energetická legislativa veřejné osvětlení - kritéria Technická ČSN zatřídění komunikací do tříd ČSN přiřazení stupně osvětlení pro silniční a dálniční komunikace ČSN zatřídění místních komunikací Ekonomická Environmentální Bezpečnostní Estetická

47 Finanční zdroje 47

48 Financování energeticky úsporných projektů Možné zdroje financování (výčet a kde žádat) Program Efekt (MPO)»kogenerační jednotky na odpadní plyn a plyn z BRO, příprava projektů financovaných z úspor energie (EPC), propagace a osvěta, 48

49 Financování energeticky úsporných projektů Státní fond životního prostředí»investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu: a) kotle na biomasu (max. 50%, max. 50 tis. Kč) b) solární systémy na teplou vodu (max. 50%, max. 50 tis. Kč) c) solární systémy na přitápění a teplou vodu (max. 30%, max. 60 tis. Kč) 49

50 Financování energeticky úsporných projektů Státní fond životního prostředí»investiční podpora vytápění bytů a RD tepelnými čerpadly pro fyzické osoby (max. 30%, max. 60 tis. Kč)»podporu lze poskytnout pouze na ukončené akce max. do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu»ve všech programech se bude Fond podílet na úhradě energetického auditu do výše 50% celkových nákladů, max. do výše 3 tis. Kč 50

51 Financování energeticky úsporných projektů Státní fond rozvoje bydlení - program PANEL»modernizace a rekonstrukce panelových bytových domů, včetně zlepšení tepelně technických vlastností»druh podpory: zvýhodněná záruka za úvěr (ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru) nebo dotace na úhradu úroků (ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru až o 2 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru, nejvýše do výše úrokové sazby uvedené ve smlouvě o úvěru) 51

52 Financování energeticky úsporných projektů Státní fond rozvoje bydlení - Dotace na opravy»v roce 2008 nebyly přijímány žádosti»odstranění statických poruch nosných konstrukcí, konstrukčních nebo funkčních vad nenosných obvodových konstrukcí,»dotace na úhradu části nákladů spojených s opravami panelového domu (do výše 40% skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 tis. Kč na 1 byt v panelovém domě), lze poskytnout nejpozději před ukončením oprav 52

53 Financování energeticky úsporných projektů Státní fond rozvoje bydlení - Úvěry na modernizaci bytů»v roce 2008 nebyly přijímány žádosti»obec (žadatel) uzavírá úvěrovou smlouvu, na jejímž základě je oprávněna prostředky z poskytnutého úvěru použít k úhradě nákladů vynaložených na opravy a/nebo modernizace svého bytového fondu nebo»tyto prostředky poskytnout ke stejnému účelu a za stejných podmínek ostatním vlastníkům bytového fondu na území obce 53

54 Financování energeticky úsporných projektů Komerční financování»financování energeticky úsporných projektů a zařízení využívajících OZE nabízí např. banka GE Money Bank v rámci produktu Sektor ekoenergie, Česká spořitelna v rámci produktu FINESA FINancování Energii Spořících Aplikací či Československá obchodní banka»podpora: bioplynové stanice, zpracování biomasy, vodní elektrárny, fotovoltaické elektrárny, energii šetřící projekty 54

55 Financování energeticky úsporných projektů Partnerství soukromého a veřejného sektoru»poradenství, technická pomoc a asistence při zajišťování financování metodou EPC (Energy Performance Contracting) - veškeré náklady spojené s přípravou a realizací úsporných opatření nese pouze dodavatel tzn. firma poskytující energetické služby. Investice je potom postupně splácena ze skutečně dosažených úspor nákladů na energii. 55

56 Financování energeticky úsporných projektů Evropské zdroje financování»opžp - Prioritní Osa 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí» Oblast podpory Zlepšení kvality ovzduší»opžp - Prioritní Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie,» Oblast podpory Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny» Oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 56

57 Financování energeticky úsporných projektů Evropské zdroje financování»program rozvoje venkova» Prioritní Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova,» Priorita III.1. - Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE» Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy» Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 57

58 Financování energeticky úsporných projektů Program Efekt Státní fond životního prostředí Státní fond rozvoje bydlení - program PANEL Komerční financování GE Money Bank (Sektor ekoenergie) Česká spořitelna (produkt FINESA) Československá obchodní banka Partnerství soukromého a veřejného sektoru Siemens s.r.o. MVV Energie CZ, s.r.o. ENVIROS, s.r.o. SEVEn o.p.s. Operační program životní prostředí Program rozvoje venkova

59 Dobrá praxe 59

60 Výrobce a dodavatel energie Zlaté Hory výtopna na biomasu štěpka km Investice ČEA tis. Kč SFŽP tis. Kč půjčka tis. Kč město tis. Kč 60

61 Regulátor a investor Kirkless obyvatel snížení CO2 o 30% ( ) fond pro úspory energie a OZE 268 budov-solární panely t CO2 5% instalovaného výkonu UK stabilní výdaje za energie Warm Zone projekt obytných domů 61

62 Příklad dobré praxe Leicester obyvatel 70.léta nízkoenergetická výstavba a solární panely Energetický plán Akční plán ochrana klimatu Big switch off Promítání filmů 62

63 Tepelné čerpadlo pro školu Pokrytí zvýšené úptřeby tepla rozšíření užitné plochy TČ o výkonu 50kW (celková tepelná ztráta 96kW Využití tepla kanalizační stoky Náklady na TČ 1,75 mil.kč Zdroj: Alternativní energie 5/2008

64 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE BRNO - Nový Lískovec 64

65 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE BRNO - Nový Lískovec 65

66 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE BRNO - Nový Lískovec 66

67 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE BRNO - Nový Lískovec 67

68 MATEŘSKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚ jaro

69 MATEŘSKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚ podzim % sluneční energie, 70% biomasa 69

70 ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE 250 kwh / m 2. a 200 Spotřeba původní: 141 MWh / 150 tis.kč / rok Spotřeba nová: 60 MWh / 50 tis.kč / rok original (640 m2) new (1266 m2) 70

71 Sluneční výtopna na biomasu, Eibiswald, Rakousko Plocha sluneč m2 ních k olektor ů cel kem 1500

72 Proces zpracování biologicky rozložitelných odpadů - Passau zfermentovaný materiál je na výstupu ze zařízení odvodněn, část procesní odpadní vody se vrací zpět do fermentačního procesu. nadbytečná procesní voda se používá jako hnojivo u zemědělců v oblasti, tuhá část materiálu, tzv. digestát, je dále zpracovávána v kompostovací hale, výroba kvalitního a certifikovaného hnojiva, využití - z větší části je balen do pytlů a prodáván jako substrát do zahradnictví apod. Část je dodávána místním zemědělcům.

73

74

75

76

77

78

79

80 Zplynování dřeva Horní Rakousko

81 Čerpací stanice na surový řepkový olej Rettenbach, Bavorsko Pro srovnání: Potřeba energie v PHM pro domácnost = cca 30 GJ/rok tj. spotřeba energie v nízkoenergetickém domě

82 Strategie ESO: struktura spotřeby energie v obci % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 energie biomasy 2013 ostatní energie 2020 energie Slunce úspory energie

83 Energeticky soběstačná obec Postoloprty potenciál úspor

84 Energeticky soběstačná obec Postoloprty celkové náklady CZT úbytek výkonu vlivem úspor u koncového spotřebitele celkové náklady CZT (tis.kč) rekonstrukce rozvodů CZT pořízení nového zdroje na biomasu postupné odepisování zdroje rok Fixní náklady (tis.kč) Celkové náklady (tis.kč)

85 Energeticky soběstačná obec Postoloprty měrné náklady CZT 700 měrné náklady CZT (Kč/GJ) 600 vliv úspor u koncového spotřebitele na měrné náklady CZT rekonstrukce rozvodů CZT pořízení nového zdroje na biomasu rok Měrné fixní náklady Kč/GJ) Měrné celkové náklady (Kč/GJ)

86 Energeticky soběstačná obec Postoloprty cena tepla a úspor 500 Kč 450 Kč 400 Kč cena tepla (Kč/GJ) 350 Kč 300 Kč 250 Kč 200 Kč 150 Kč 100 Kč 50 Kč 0 Kč Rok 2005 cena tepla (Kč/GJ) CZT CZT s dotací energetické úspory energetické úspory s dotací způsob zásobování energií CZT +solární systém CZT+solární systém s dotací

87 Energeticky soběstačná obec Postoloprty cena tepla a úspor 700 Kč 600 Kč roční náklady (Kč/GJ) 500 Kč 400 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 0 Kč Rok 2005 fixní náklady (Kč/GJ) CZT variabilní náklady (Kč/GJ) CZT s dotací energetické úspory energetické úspory s dotací nutné náklady (oprava a údržba) u energetických úspor způsob zásobování energií CZT +solární systém CZT+solární systém s dotací

88 Energeticky soběstačná obec Kovářská potenciál úspor

89 Energeticky soběstačná obec Kovářská měrné náklady CZT

90 Energeticky soběstačná obec Kovářská cena tepla a úspor 700 Kč 600 Kč cena tepla (Kč/GJ) 500 Kč 400 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 0 Kč Rok 2005 cena tepla (Kč/GJ) CZT BD CZT s dotací BD energetické úspory energetické úspory BD s dotací BD způsob zásobování energií CZT + solár BD CZT + solár BD s dotací

91 91

92 Mnoho úspěchů při realizaci energetických projektů Jaroslav Klusák, Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 92

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST PORSENNA o.p.s. 1 Cíle a priority české vlády v oblasti využívání energetických zdrojů uvádí Státní energetická koncepce. Nástrojem k naplnění cílů koncepce je Státní

Více

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Energetická legislativa Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (současné úplné znění - zákon č. 61/2008 Sb.) zákon vymezuje

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Cíle a priority české vlády v oblasti využívání energetických zdrojů jsou uvedeny Státní energetickou koncepcí schválenou usnesením

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s.

MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s. MODEL - WORKSHOP PORSENNA o.p.s. Program workshopu Přínosy energetického managementu Priority města podíl energetiky v souhrnu aktivit města představa optimální spolupráce města a firem Současný stav energetického

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s.

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. 1 Obsah prezentace Výzvy komunální energetiky Dotazníkové šetření Bariéry komunální energetiky Požadavky a rezervy měst a obcí v komunální

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Energeticky soběstačná obec. Miroslav Šafařík a kol. CZ BIOM České sdružení pro biomasu

Energeticky soběstačná obec. Miroslav Šafařík a kol. CZ BIOM České sdružení pro biomasu Energeticky soběstačná obec Miroslav Šafařík a kol. CZ BIOM České sdružení pro biomasu Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie 2000 1800 energetická efektivnost 1600 spotřeba PEZ (PJ) 1400 1200 1000

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY. zelená linka:

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY.   zelená linka: Operační program Životní prostředí 2014+ ENERGETICKÉ ÚSPORY www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2 Prioritní osa 5 Energetické úspory Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Regenerace bytových domů a energetický management v Brně Novém Lískovci. Jana Drápalová drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec

Regenerace bytových domů a energetický management v Brně Novém Lískovci. Jana Drápalová drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Regenerace bytových domů a energetický management v Brně Novém Lískovci Jana Drápalová drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY. zelená linka:

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY.   zelená linka: Operační program Životní prostředí 2014+ ENERGETICKÉ ÚSPORY www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Prioritní osa 5 Energetické úspory Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc

Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc 20. 2. 2018 Obsah zákona 3 Státní energetická koncepce 4 Územní energetická koncepce 5 Program

Více

Energie pro budoucnost

Energie pro budoucnost Možnosti dotací na energeticky úsporná řešení Energie pro budoucnost Brno 27. 4. 2017 Martin Kotěra metodik Oddělení metodiky a strategie, Odbor řízení Národních programů Státní fond životního prostředí

Více

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha AO 212, CO 3048, NB 1390 Pražská 16, 102 00 Praha 10 www.csias.cz Legislativní přepisy Zákon 406/2000

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY. zelená linka:

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY.   zelená linka: Operační program Životní prostředí 2014+ ENERGETICKÉ ÚSPORY www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Prioritní osa 5 Energetické úspory Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY

Operační program Životní prostředí ENERGETICKÉ ÚSPORY Operační program Životní prostředí 2014+ ENERGETICKÉ ÚSPORY Lukáš Kalecký www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Prioritní osa 5 Energetické úspory Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

tituly Ing. Jiří Mazáček PORSENNA o.p.s. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

tituly Ing. Jiří Mazáček PORSENNA o.p.s. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Snižování Evropský zemědělský fond spotřeby pro rozvoj venkova: Evropa energie investuje do venkovských a dotační oblastí" tituly Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Regenerace budov na nízkoenergetický standard a energetický management v Brně Novém Lískovci

Regenerace budov na nízkoenergetický standard a energetický management v Brně Novém Lískovci Regenerace budov na nízkoenergetický standard a energetický management v Brně Novém Lískovci J Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis. obyvatel, z toho 11,5 v panelových

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech II 19. 1. 2016 Praha www.finrevit.cz Vyhlášení: 1. července 2016 Příjem žádostí: 15. 7. 2016-30. 11. 2017 Průběžná výzva průběžné

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje MIROSLAV ŠAFAŘÍK PORSENNA o.p.s. Seminář Bioenergie v pohraniční oblasti Labe/Elbe, 20.2.2014 DVA DŮVODY PROČ JSME DNES

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci

Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci Komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Úspory energie ve veřejných budovách

Úspory energie ve veřejných budovách Úspory energie ve veřejných budovách Ing.Miroslav Šafařík, Ph.D. PORSENNA o.p.s. 6.prosince 2012, České Budějovice PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. od roku 2004 prosazujeme principy

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

EPC energetické služby se zaručeným výsledkem

EPC energetické služby se zaručeným výsledkem EPC energetické služby se zaručeným výsledkem Vladimíra Henelová Helena Bellingová Brno, 1. června 2016 EPC energetické služby se zaručeným výsledkem 2 O společnosti 24-letá historie, pod jménem ENVIROS

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 11. 2. 2010 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více