Kód publikace: Č.J.: 535/ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kód publikace: Č.J.: 535/ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU"

Transkript

1 Kód publikace: Č.J.: 535/ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2015 ČESKÁ REPUBLIKA A EU

2 ISBN: Český statistický úřad, Praha 2015

3 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová infrastruktura... 7 Pevná telefonní síť... 8 Mobilní telefonní síť Internetové domény Internetová síť B Domácnosti Domácnosti s pevnou telefonní linkou Domácnosti s mobilním telefonem Domácnosti s osobním počítačem Domácnosti s připojením k internetu C Jednotlivci Jednotlivci používající vybrané ICT Jednotlivci používající internet Jednotlivci používající sociální sítě Jednotlivci vyhledávající informace na internetu Jednotlivci používající internet v oblasti zábavy Jednotlivci používající internet k nakupování Jednotlivci používající internetová úložiště Jednotlivci používající internet ke komunikaci Jednotlivci ve věku 55 až 74 let a ICT D Podniky Podniky s připojením k internetu Zaměstnanci a informační technologie Podniky s webovými stránkami Elektronické obchodování Podniky využívající služeb cloud computingu Podniky používající vybrané IS Podniky využívající sociální sítě Účel použití internetu v podnicích Podniky používající volně dostupný operační systém Podniky s firemní počítačovou sítí E Veřejná správa Czech Point Elektronická přiznání Použití internetu jednotlivci ve vztahu k veřejné správě Použití internetu podniky ve vztahu k veřejné správě F Zdravotnictví Ordinace lékaře s vybranými IT On-line služby na webových stránkách lékařů Elektronická zdravotní dokumentace Použití internetu jednotlivci v oblasti zdraví

4 4

5 Úvod I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání brožurky: Informační společnost v číslech. Stejně jako v předchozích letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla dostatečné množství oficiálních statistických údajů o rozvoji informační společnosti v České republice a umožnila srovnání s jednotlivými státy EU. Brožurka je rozdělena do následujících šesti kapitol: A. Kapitola Telekomunikační a internetová infrastruktura obsahuje základní údaje o počtu účastníků v pevné a mobilní telefonní a internetové síti. Nově jsou v této kapitole uvedeny údaje o počtu registrovaných národních domén. B. V kapitole Domácnosti jsou uvedeny informace o přístupu domácností k pevné telefonní lince, mobilnímu telefonu, osobnímu počítači a internetu v členění podle typu sledovaných domácností. C. Kapitola Jednotlivci uvádí informace o uživatelích mobilního telefonu, osobního počítače a internetu v dospělé populaci. Tyto základní informace jsou doplněny o údaje o vybraných aktivitách prováděných jednotlivci na internetu se zaměřením na internetové nakupování a nově i na využívání internetových úložišť a sociálních sítí. D. Kapitola Podniky přináší přehled o rozšíření, způsobu a míře využívání ICT a vybraných IS mezi podniky a jejich zaměstnanci. Tyto informace jsou doplněny o podrobnější údaje o elektronickém obchodování a nově o využívání placených služeb cloud computingu. E. Kapitola Veřejná správa informuje o využívání služeb egovermentu jednotlivci a podniky. Nově jsou do kapitoly zařazeny údaje o podaných elektronických přiznáních pro finanční správu a o využívání služeb Czech Pointu. F. Kapitola Zdravotnictví přináší přehled o vybavenosti samostatných ordinací lékařů vybranými informačními technologiemi, údaje o on-line službách dostupných na webových stránkách lékařů a údaje o vedení zdravotnické dokumentace elektronicky. Tyto informace jsou doplněny o vyhledávání informací o zdraví jednotlivci na internetu. Nejnovější údaje za Českou republiku jsou v případě jednotlivců tříděny podle pohlaví, věku a vzdělání, u podniků podle odvětví a velikosti sledovaných subjektů. V kapitole zdravotnictví je dostupné členění podle typů zdravotnických zařízení a věku lékařů. Kromě podrobných dat za Českou republiku, každá kapitola obsahuje metodický úvod a u většiny ukazatelů i mezinárodní srovnání za země EU. Data za Českou republiku jsou v naprosté většině případů vlevo (sudé strany), srovnání se zeměmi EU pak vpravo (liché strany). Internetová verze této publikace obsahuje ve vybraných kapitolách i další ukazatele, které se nevešly do její papírové verze. Pro podrobnější informace o šetřeních ČSÚ navštivte naše webové stránky sekci Informační technologie. Kontaktní osoba: Ing. Martin Mana Český statistický úřad Odbor statistik rozvoje společnosti 5 Praha, březen 2015

6 6

7 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zemích EU v této kapitole pochází, na rozdíl od většiny ostatních kapitol, od poskytovatelů těchto služeb. Referenční období: všechny údaje uvedené v této kapitole, pokud není uvedeno jinak, se vztahují k sledovaného roku. Údaje v této kapitole se vztahují pouze k službám poskytovaným na maloobchodní úrovni - služby poskytované koncovým uživatelům. Vysvětlivky: Účastník pevné a mobilní telefonní a internetové sítě je fyzická nebo právnická osoba, která je napojena na veřejnou pevnou telefonní síť na základě smlouvy s poskytovatelem přístupu k těmto sítím. Počet účastníků v pevné telefonní síti je měřen na základě počtu pevných telefonních linek poskytovaných prostřednictvím komutované telefonní sítě (PSTN) nebo technologie VoIP. Počet účastníků v mobilní telefonní síti je měřen prostřednictvím počtu aktivních SIM karet, tj. těch, které byly použity pro volání či jinou činnost minimálně jednou za poslední tři měsíce. SIM karty dělíme na předplacené (pre-paid), kdy zákazník neuzavírá s poskytovatelem žádnou smlouvu, pouze předem zaplatí určitou částku, ze které mu poskytovatel postupně odečítá platby za poskytnuté služby a tarifní (post-paid), kdy zákazníci mají s operátorem uzavřenou smlouvu, na jejímž základě platí za služby podle měsíčního vyúčtování. Širokopásmový (vysokorychlostní) internet je přístup s nominální rychlostí 256 kb/s směrem k účastníkovi (download) prostřednictvím jedné z následujících drátových technologií (xdsl vedení; TV kabel (CATV)a optické vedení (FTTx) a dále pak pomocí bezdrátového a mobilního vysokorychlostního přístupu. Pevný bezdrátový přístup k síti internet zahrnuje připojení prostřednictvím rádiové linky jak v licencovaných (FWA) tak v nelicencovaných (WiFi) kmitočtových pásmech, kdy přijímací zařízení je umístěno v pevném místě (budova, byt) tzv. WLL (Wireless Local Loop). Mobilní přístup k síti internet zahrnuje připojení prostřednictvím mobilní sítě pomocí SIM nebo datových karet/modemů, a to v rámci standardní hlasové a datové služby (dočasný / ad-hoc přístup) nebo nabízený nezávisle na hlasových službách s možností trvalé dostupnosti (trvalý / dedicated přístup). Počet účastníků širokopásmového přístupu k síti Internet je měřen prostřednictvím počtu tzv. přístupů. Doména (internetová doména/doménové jméno) je jednoznačný identifikátor počítače nebo počítačové sítě připojené k internetu. Doména se registruje u registrační autority, která je pověřena správou příslušných domén nejvyšší úrovně (Top Level Domain). Údaje za Českou republiku vychází, kromě počtu registrovaných domén (zdroj: cz.nic), z datových zdrojů Českého telekomunikačního úřadu. Více informací naleznete na: a Mezinárodní srovnání bylo zpracováno ČSÚ z veřejně dostupných údajů Mezinárodní telekomunikační unie (telekomunikační síť) a Evropské komise (internetová síť). Více informací na: a Více informací k tomuto tématu naleznete na: 7

8 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Tab. A1 Pevná telefonní síť v tisících/milionech PSTN pevné telefonní linky (tis.) bytové podnikové veřejné telefonní automaty VoIP pevné telefonní linky (tis.) bytové podnikové Provolané minuty - PSTN linky (mil.) doma do zahraničí Provolané minuty doma - VoIP linky (mil.) Graf A1 Účastníci v pevné telefonní síti - PSTN linky v milionech na 100 obyvatel 31,2 36,2 37,8 35,4 31,3 18,7 22,8 3,2 3,7 1,9 2,4 3,9 3,6 3,2 22,7 19,7 16,0 12,0 2,4 2,1 1,7 Graf A2 PSTN pevné telefonní linky (v milionech) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Graf A3 Národní telefonní provoz v pevné síti (v mil. odchozích minut) bytové podnikové PSTN linky VoIP linky n.a. 1, Zdroj: Český telekomunikační úřad 8

9 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Graf A4 Účastníci v pevné telefonní síti (počet PSTN a VoIP linek na 100 obyvatel) Francie Německo Malta V. Británie Lucembursko Řecko Irsko Portugalsko Nizozemsko Belgie Španělsko Švédsko Rakousko Slovinsko Dánsko Itálie Estonsko Kypr Maďarsko Bulharsko Lotyšsko Rumunsko Litva Česko Slovensko Polsko Finsko Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie 9

10 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Tab. A2 Mobilní telefonní síť v tisících/milionech Aktivní SIM karty v mobilní síti (tis.) předplacené tarifní Provolané minuty z mobilní sítě (mil.) doma do zahraničí Graf A5 Účastníci v mobilní telefonní síti - aktivní* SIM karty v milionech na 100 obyvatel ,5 1,0 1, ,9 4, ,5 10,6 9,7 8,6 14,0 13, Graf A6 Aktivní* SIM karty podle typu (v milionech a v %) 100% 75% 2,4 předplacené* 3,9 5,8 tarifní 7,1 8,1 8,2 50% 25% 7,3 7,5 7,2 6,0 5,4 5,8 0% *Do r se zahrnovaly SIM karty generující jakýkoliv výnos alespoň jednou za posledních 13 měsíců, od r za poslední 3 měsíce Graf A7 Národní telefonní provoz (v mil. odchozích minut) z pevné sítě (pouze PSTN linky) z mobilní sítě Zdroj: Český telekomunikační úřad 10

11 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Graf A8 Účastníci v mobilní telefonní síti (počet aktivních SIM karet na 100 obyvatel) Finsko Estonsko Itálie Rakousko Lotyšsko Polsko Lucembursko Bulharsko Litva Česko Malta Dánsko Švédsko V. Británie Německo Řecko Maďarsko Slovensko Nizozemsko Portugalsko Belgie Slovinsko Španělsko Rumunsko Irsko Francie Kypr 72,1 40,6 74,1 76,4 16,8 17,6 69,6 9,2 15,0 42,4 28,8 63,0 71,9 73,8 58,5 54,0 30,1 23,0 67,8 64,5 55,3 61,2 60,2 11,3 64,7 49,2 23,1 171,7 159,7 158,9 156,2 151,3 150,0 148,6 145,2 136,6 131,3 129,8 127,5 124,4 123,8 119,0 116,8 116,4 113,9 113,7 113,0 110,9 110,2 106,9 105,6 102,8 98,5 95, Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie 11

12 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Tab. A3 Registrované domény.cz v tisících Celkem z toho s DNSSEC zabezpečením podle použitého protokolu IPv IPv4+IPv6; IPv DNSSEC je rozšíření systému doménových jmen (DNS) zvyšujících jejich bezpečnost. Více informací na: Protokoly IPv4 a IPv6 : nebo: Graf A9 Registrované domény.cz v tisících na 100 obyvatel 8,4 10,5 6, , ,5 48 1,2 1, , Graf A10 Registrace a rušení domén.cz (v tis.) registrace rušení Graf A11 Domény.cz podle protokolu Rok 2010 Rok % IPv4 19% IPv4 + IPv6 94% IPv6 79% Zdroj: CZ.NIC 12

13 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Graf A12 Registrované národní domény (počet na 100 obyvatel) Nizozemsko (.nl) 25,3 32,9 Dánsko (.dk) 19,8 22,7 Německo (.de) 17,2 19,6 V. Británie (.uk) Lucembursko (.lu) Rakousko (.at) Švédsko (.se) Belgie (.be) Česko (.cz) 14,4 11,4 12,0 11,4 10,2 7,2 16,0 14,9 14,6 13,8 13,3 11,2 Polsko (.pl) Portugalsko (.pt) Maďarsko (.hu) Estonsko (.ee) Slovensko (.sk) Litva (.lt) Finsko (.fi) Lotyšsko (.lv) Slovinsko (.si) Itálie (.it) Francie (.fr) Irsko (.ie) Španělsko (.es) Řecko (.gr) Rumunsko (.ro) Chorvatsko (.hr) Kypr (.cy) 1,0 5,3 3,3 5,9 4,6 4,3 3,9 4,8 4,1 4,4 3,5 2,9 3,4 2,7 1,3 2,3 1,7 6,6 6,6 6,6 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 4,5 4,3 4,3 3,8 3,4 3,2 2,0 1, Zdroj: CENTR.org a národní správci cctld 13

14 69% 66% 59% 55% 50% 46% A Telekomunikační a internetová infrastruktura Tab. A4 Vysokorychlostní internet v tisících přípojek/přístupů Pevný internet celkem xdsl linka TV Kabel (CATV) Optická sít (FTTx) Bezdrátový pevný přístup (WiFi) Mobilní internet celkem Trvalý přístup poskytovaný nezávisle na hlasových službách Dočasný "ad-hoc" přístup v rámci standardní hlasové a datové služby Graf A13 Pevný vysokorychlostní internet mil. přípojek (přístupů) na 100 obyvatel 2,2 6,4 0,7 10,6 1,1 14,5 1,5 17,0 18,3 1,8 1,9 21,4 2,2 23,0 2,5 25,3 27,0 2,8 2, Graf A14 Pevný internet podle rychlosti (%) 30 Mbit/s a více 10 až 29,9 Mbit/s méně než 10 Mbit/s 2% 6% 28% 29% 20% 21% 22% 24% 21% 24% 28% 30% Graf A15 Pevný internet podle typu Rok 2010 xdsl linka Rok % 38% TV kabel (CATV) 36% 33% 8% 21% optická síť (FTTx) Bezdrátový pevný přístup (WiFi) 13% 18% Zdroj: Český telekomunikační úřad 14

15 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Graf A16 Pevný* vysokorychlostní internet; 2013 (počet účastníků na 100 obyvatel) Celkem z toho pomocí xdsl linky Dánsko Nizozemsko Francie 20,8 19,0 34,4 38,0 40,9 40,8 V. Británie Německo Belgie Malta Švédsko Lucembursko Finsko EU28 Estonsko Litva Slovinsko Česko Kypr Řecko Rakousko Irsko Španělsko Portugalsko Lotyšsko Maďarsko Itálie Chorvatsko Slovensko Bulharsko Polsko Rumunsko 28,9 28,7 16,6 16,4 14,3 26,4 18,9 21,7 11,8 6,0 12,7 9,3 22,0 26,4 17,6 16,8 20,1 10,7 7,4 8,0 21,8 18,4 8,1 3,5 7,7 5,2 35,7 35,5 34,2 33,8 33,0 32,3 31,6 30,1 28,7 28,5 27,0 27,0 26,7 26,5 26,3 26,2 26,1 24,8 24,6 24,3 23,1 21,8 20,7 20,0 19,7 19, * Zahrnuje i pevný bezdrátový přístup prostřednictvím rádiové linky založený na WiFi technologii, kdy je přijímací zařízení umístěno v pevném místě (budova, byt). Používá se v některých zemích jako alternativní primární přístup k internetu. 15 Zdroj: Evropská komise

16 A Telekomunikační a internetová infrastruktura Graf A17 Mobilní vysokorychlostní internet (počet účastníků na 100 obyvatel) Finsko 84,1 122,9 Švédsko Dánsko Estonsko V.Británie Polsko Lucembursko 82,4 63,8 26,3 35,9 40,7 45,0 109,3 102,0 91,7 88,1 79,4 77,7 Španělsko Irsko Chorvatsko Rakousko Nizozemsko EU28 Lotyšsko Itálie Bulharsko Malta Německo Francie Česko Belgie Slovensko Litva Kypr Slovinsko Rumunsko Portugalsko Řecko 27,4 40,0 27,7 33,6 25,9 24,5 20,8 8,1 12,3 25,9 29,2 38,0 9,5 27,8 15,8 33,5 29,6 11,3 38,6 25,1 67,5 67,5 66,0 64,2 64,1 63,7 63,6 61,6 57,5 57,3 54,7 53,3 52,2 51,1 50,0 49,4 42,0 42,0 40,9 37,4 36,5 Maďarsko 7,8 26, Zdroj: Evropská komise

17 B Domácnosti Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT). První, pilotní, šetření proběhlo v roce Šetření je prováděno formou osobního interview s využitím osobního počítače (Computer Assisted Personal Interviewing CAPI), a to na výběrovém vzorku cca 10 tis. jednotlivců ve věku 16 a více let v 5 tis. domácnostech. Od roku 2006 probíhá toto šetření dle Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu ke statistikám informační společnosti: REGULATION No. 808/2004 a tím umožňuje přinášet srovnatelné údaje s jednotlivými zeměmi EU. Poznámky: Referenční období: Údaje za domácnosti se vztahují ke 2. čtvrtletí příslušného roku. Srovnatelnost údajů publikovaných ČSÚ a Eurostatem: Údaje, které uvádí Eurostat za české domácnosti, se mírně odlišují od údajů, které za ČR publikuje ČSÚ. Rozdíl je způsoben tím, že Eurostat do údajů zahrnuje pouze domácnosti, v nichž žije alespoň jedna osoba ve věku 16 až 74 let. ČSÚ standardně uvádí data za všechny domácnosti. Z tohoto důvodu jsou v jednotlivých tabulkách za ČR uvedeny dvoje hodnoty: Celkem (16+) a Celkem (16-74). Mezinárodní data jsou v publikaci uváděna za nejbližší dostupný rok a jsou platná k Vysvětlivky: Domácnost s počítačem je domácnost, kde alespoň jeden její člen měl doma přístup ke stolnímu nebo přenosnému počítači (vlastní, služební, půjčený atd.). Domácnost s internetem je domácnost, kde alespoň jeden její člen měl doma přístup k internetu, bez ohledu na typ používaného zařízení či způsob připojení. Vysokorychlostní internet: zahrnuje ADSL připojení, připojení prostřednictvím TV kabelového rozvodu (CATV), optické připojení, pevný bezdrátový přístup pomocí technologie WiFi a přístup prostřednictvím 3G/UMTS/4G mobilních sítí. Pozn.: Způsob připojení domácnosti k internetu zahrnuje pouze typ připojení domácnosti jako takové dodávané poskytovatelem a nikoli způsob případného sdílení tohoto připojení více počítači v rámci jedné domácnosti. Podrobné metodické informace k tomuto šetření jsou uvedeny v publikaci ČSÚ: Využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2014; kód: , která je volně přístupná na stránkách ČSÚ. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ Jako doplňkový zdroj informací k tomuto šetření slouží statistika rodinných účtů ČSÚ. Z tohoto zdroje pocházejí údaje o vybavenosti domácností pevným a mobilním telefonem stav ke konci sledovaného roku. Podrobné metodické informace k tomuto šetření jsou uvedeny na: czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rodinne_ucty Více informací k tomuto tématu naleznete na: a 17

18 B Domácnosti Tab. B1 Domácnosti s pevnou telefonní linkou % Celkem 23,4 21,8 19,5 podle typu domácnosti domácnosti bez dětí 26,4 25,1 22,1 domácnosti s dětmi 18,0 15,5 14,8 podle postavení osoby v čele domácnosti zaměstnanec 17,5 16,5 15,4 samostatně činný 25,2 23,7 20,2 nezaměstnaný 16,6 10,0 10,4 důchodce 33,3 30,6 27,4 podle věku osoby v čele domácnosti do 29 let 1,7 3,7 2, let 9,0 7,4 6, let 21,6 18,9 16, let 23,0 20,8 19, let 28,6 28,5 25,0 70 a více let 40,9 36,4 32,5 podíl z celkového počtu domácností v dané sociodemografické skupině Graf B1 Domácnosti s pevnou telefonní linkou % 41% 44% 51% 59% 70% 77% 76% 76% 74% 72% 66% 55% 44% 35% 31% 28% 24% 23% 22% 20% Graf B2 Domácnosti a jejich přístup k telefonu Mají pevnou linku i mobilní telefon 19% 27% 50% Mají pouze mobilní telefon 22% 66% 80% Mají pouze pevnou linku Nemají ani pevnou linku ani mobilní telefon 1% 4% 23% 1% 3% 5% podíl z celkového počtu domácností Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů 18

19 B Domácnosti Graf B3 Domácnosti s pevnou telefonní linkou; 2011 Švédsko Malta Lucembursko Nizozemsko Francie Německo Kypr Řecko Slovinsko V. Británie 98% 96% 90% 89% 87% 87% 85% 85% 84% 82% EU27 Španělsko Itálie Irsko Belgie Portugalsko Dánsko Rakousko Bulharsko Estonsko Maďarsko Lotyšsko Polsko Rumunsko Litva Slovensko 71% 66% 64% 64% 64% 61% 56% 52% 51% 50% 48% 47% 47% 42% 39% 36% Finsko Česko 20% 17% 0% 25% 50% 75% 100% Zdroj: E-Communications Household Survey, Eurobarometer 19

20 B Domácnosti Tab. B2 Mobilní telefon v domácnostech % Celkem 97,4 97,8 98,3 podle typu domácnosti domácnosti bez dětí 94,9 95,7 96,5 domácnosti s dětmi 98,6 99,2 99,3 podle postavení osoby v čele domácnosti zaměstnanec 97,8 98,5 98,7 samostatně činný 95,4 96,5 96,5 nezaměstnaný 94,8 96,5 98,4 důchodce 93,8 94,3 95,4 podle věku osoby v čele domácnosti do 29 let 98,0 99,3 97, let 97,7 98,5 99, let 98,2 98,6 98, let 96,2 97,4 97, let 95,8 96,3 97,2 70 a více let 92,4 93,5 94,6 podíl z celkového počtu domácností v dané sociodemografické skupině Graf B4 Mobilní telefony v domácnostech počet mobilních telefonů na 100 domácností procento domácností s mobilním telefonem 10% 11 51% 33% % 83% 88% 92% 94% 96% 97% 97% 98% 98% 72% 63% Graf B5 Počet mobilních telefonů na 1 člena domácnosti Průměrná domácnost 0,73 0,91 Domácnosti s nejvyššími příjmy (nejvyšší decil) 0,97 1,15 Domácnosti s nejnižšími příjmy (nejnižší decil) 0,56 0,75 Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů 20

21 B Domácnosti Graf B6 Domácnosti s přístupem k telefonu pouze prostřednictvím mobilního telefonu*; 2011 Česko Finsko 78% 81% Slovensko Litva 59% 58% Lotyšsko Polsko Estonsko Rakousko Maďarsko Rumunsko Dánsko Bulharsko Irsko Itálie Belgie Portugalsko Španělsko EU27 51% 49% 48% 47% 47% 47% 44% 41% 35% 34% 34% 34% 31% 27% V. Británie Slovinsko Kypr Řecko Francie Německo Nizozemsko Lucembursko Malta Švédsko 17% 16% 15% 15% 13% 12% 11% 10% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% *nikoliv přes pevnou telefonní linku Zdroj: E-Communications Household Survey, Eurobarometer 21

22 B Domácnosti Tab. B3 Domácnosti s osobním počítačem; 2014 % Celkem Stolní Přenosný Celkem 72,4 44,7 51,5 Celkem (16 74 let) 77,9 48,2 56,0 podle typu domácnosti domácnosti bez dětí celkem 64,7 39,1 44,4 z toho domácnosti důchodců 9,9 7,4 3,0 domácnosti s dětmi 93,7 60,1 71,2 podle příjmové skupiny domácnosti první (nejnižší) kvartil 32,7 16,3 19,4 druhý kvartil 57,5 32,6 33,3 třetí kvartil 87,2 54,7 59,5 čtvrtý (nejvyšší) kvartil 97,4 64,0 80,2 podíl z celkového počtu domácností v dané sociodemografické skupině Graf B7 Domácnosti s počítačem Celkem přenosný počítač 5% 18% 30% 36% 7% 48% 59% 26% 67% 38% 72% 52% Graf B8 Domácnosti s počítačem podle typu domácnosti Celkem 54% 72% s dětmi 81% 94% bez dětí 45% 65% důchodců 10% s nejvyššími přijmy 91% 97% s nejnižšími příjmy 16% 33% podíl z celkového počtu domácností daného typu Graf B9 Typ a počet počítačů v domácnostech stolní 62% 85% přenosný 36% 71% jeden 56% 75% dva a více 25% 44% podíl z celkového počtu domácností majících doma počítač Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání IT v domácnostech a mezi jednotlivci 22

23 B Domácnosti Graf B10 Domácnosti s počítačem podle typu domácnosti; 2013 domácnosti s dětmi domácnosti bez dětí Nizozemsko Lucembursko Dánsko Švédsko V. Británie Německo Finsko Belgie Rakousko Malta Irsko Francie EU28 Estonsko Slovensko Slovinsko Španělsko Česko Maďarsko Itálie Polsko Lotyšsko Kypr Chorvatsko Litva Portugalsko Rumunsko Řecko Bulharsko 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podíl z celkového počtu domácností s alepoň jedním členem ve věku 16 až 74 let v dané zemi 23 Zdroj: Eurostat, 2015

24 B Domácnosti Tab. B4 Domácnosti s připojením k internetu % Celkem 65,4 67,0 72,1 Celkem (16 74 let) 70,6 72,6 78,0 podle typu domácnosti domácnosti bez dětí 56,5 57,4 64,6 z toho domácnosti důchodců.. 9,1 domácnosti s dětmi 89,6 91,5 93,0 podle příjmové skupiny domácnosti první (nejnižší) kvartil 23,6 29,0 32,4 druhý kvartil 49,7 50,5 56,5 třetí kvartil 84,7 86,4 87,0 čtvrtý (nejvyšší) kvartil 93,9 94,9 97,4 podíl z celkového počtu domácností v dané sociodemografické skupině Graf B11 Domácnosti s připojením k internetu Celkem s vysokorychlostním připojením 42% 56% 65% 63% 72% 70% 27% 51% 15% 2% 15% 33% Graf B12 Způsob připojení používaný domácnostmi* ADSL TV kabel bezdrátové (WiFi) vytáčené/isdn linka 14% 19% 18% 22% 22% 31% 19% 26% 20% 8% 23% 25% 4% 21% 22% 3% 42% 43% 48% 58% Graf B13 Způsob připojení používaný domácnostmi* podle velikosti obce; % ADSL TV kabel bezdrátové (WiFi) 62% 60% 44% 46% 27% 26% 23% 21% 4% 9% 14% do a více *podíl z celkového počtu domácností s internetem Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání IT v domácnostech a mezi jednotlivci 24

25 B Domácnosti Graf B14 Domácnosti s připojením k internetu Nizozemsko Lucembursko Dánsko V. Británie Finsko Švédsko Německo Francie Estonsko Belgie Irsko EU28 Rakousko Malta Slovensko Česko Slovinsko Maďarsko Polsko Španělsko Lotyšsko Itálie Kypr Chorvatsko Litva Řecko Portugalsko Rumunsko Bulharsko 80% 70% 79% 63% 65% 77% 67% 41% 46% 54% 50% 49% 52% 53% 27% 29% 54% 32% 36% 39% 42% 40% 37% 41% 35% 23% 35% 14% 17% 96% 96% 93% 90% 90% 90% 89% 83% 83% 83% 82% 81% 81% 81% 78% 78% 77% 75% 75% 74% 73% 73% 69% 68% 66% 66% 65% 61% 57% 0% 25% 50% 75% 100% podíl z celkového počtu domácností v dané zemi Zdroj: Eurostat,

26 B Domácnosti Graf B15 Domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu podle příjmových skupin domácností; 2014 domácnosti s nejvyššími příjmy (čtvrtý kvartil) domácnosti s nejnižšími příjmy (první kvartil) Nizozemsko Dánsko Finsko Německo Rakousko Francie Lucembursko Malta Belgie Estonsko EU28 Slovensko Polsko Itálie Španělsko Slovinsko Kypr Lotyšsko Česko Řecko Maďarsko Portugalsko Litva Rumunsko Bulharsko 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podíl z celkového počtu domácností daných příjmových skupin v dané zemi Zdroj: Eurostat,

27 B Domácnosti Graf B16 Domácnosti žijící v oblastech s 4G (LTE) vysokorychlostním pokrytím; 2013 Švédsko 99% Portugalsko Nizozemsko Finsko Estonsko Německo Lucembursko Dánsko Francie Slovinsko V. Británie EU28 Polsko Řecko Španělsko Belgie Itálie Maďarsko Irsko Rakousko Litva Lotyšsko Rumunsko Chorvatsko Slovensko 91% 90% 86% 85% 81% 80% 74% 68% 63% 63% 59% 55% 55% 47% 46% 39% 39% 35% 35% 29% 28% 25% 24% 24% Česko 12% 0% 25% 50% 75% 100% Zdroj: Evropská komise,

28 C Jednotlivci Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT). Šetření je prováděno ve 2. čtvrtletí sledovaného roku formou osobního interview s využitím osobního počítače, a to na výběrovém vzorku cca 10 tis. jednotlivců ve věku 16 a více let. Od roku 2006 probíhá toto šetření dle Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu ke statistikám informační společnosti: REGULATION No. 808/2004 a tím umožňuje přinášet srovnatelné údaje s jednotlivými zeměmi EU. Srovnatelnost údajů publikovaných ČSÚ a Eurostatem: Údaje, které uvádí Eurostat za české jednotlivce, se mírně odlišují od údajů, které publikuje ČSÚ. Rozdíl je způsoben tím, že Eurostat zahrnuje pouze jednotlivce ve věku 16 až 74 let. ČSÚ u tohoto šetření standardně uvádí data za jednotlivce starší 16 let. Z tohoto důvodu jsou v jednotlivých tabulkách za ČR uvedeny dvoje hodnoty: celkem 16+ a celkem Poznámky: Referenční období: 2. čtvrtletí sledovaného roku. Kategorie vzdělání je publikována za věkovou skupinu 25 a více let. Mezinárodní data jsou v publikaci uváděna za nejbližší dostupný rok a jsou platná k Vysvětlivky: Uživatel mobilního telefonu je jednotlivec, který v době šetření měl možnost použít mobilní telefon pro vlastní potřebu. Jednotlivec používající počítač/internet (uživatel počítače/ internetu) je člověk, který použil počítač/internet alespoň jednou v posledních 3 měsících, a to kdekoliv (doma, v práci, ve škole, v knihovně) a pro jakýkoliv účel (soukromý, pracovní). Použití internetu zahrnuje jakoukoliv aktivní činnost na internetu, z jakéhokoliv místa, pro jakýkoliv účel, a to jak na počítačích (osobních, přenosných nebo tabletech), tak na mobilních telefonech. Pravidelný uživatel počítače/internetu je jednotlivec používající počítač/internet v posledních 3 měsících v průměru (obvykle) alespoň 1x týdně. Internetové činnosti: sledovány jsou činnosti na internetu, kterým se respondent věnoval pro soukromé účely v posledních 3 měsících před šetřením. Pouze u nákupu přes internet a použití internetu ve vztahu k veřejné správě je referenčním obdobím posledních 12 měsíců před šetřením. Nákup přes internet zahrnuje objednání zboží nebo služeb elektronickou cestou přes internet. Samotný akt nákupu přes internet je z hlediska kupujícího tvořen sledem webových stránek, kterými prochází a které umožňují zadání objednávky. Zboží objednané přes tyto sítě nemusí být placeno přes internet, dodání zboží či služeb je možné on-line (po internetu) nebo off-line (poštou nebo osobně). Podrobné metodické informace k tomuto šetření jsou uvedeny v publikaci ČSÚ: Využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2014; kód: , která je volně přístupná na stránkách ČSÚ. Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2014; kód: Více informací k tomuto tématu naleznete na: 28

29 C Jednotlivci Tab. C1 Jednotlivci používající vybrané ICT; 2014 % mobil počítač tablet Celkem ,8 73,5 6,2 Celkem ,6 78,9 6,7 podle pohlaví muži ,4 76,9 6,6 ženy ,3 70,2 5,8 podle věkových skupin let 99,3 97,3 12, let 99,6 95,2 10, let 99,9 90,9 7, let 99,2 84,1 5, let 98,5 63,4 2, ,2 26,0 1,0 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 85,8 23,1 2,1 střední bez maturity 96,4 59,6 3,2 střední s maturitou 98,5 82,9 5,8 vysokoškolské 98,9 95,4 10,4 podle specifické skupiny populace ženy na RD 100,0 91,5 10,1 studenti ,8 99,8 16,0 starobní důchodci 89,6 30,1 1,1 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C1 Jednotlivci ve věku 16+ používající počítač v milionech v procentech 35% 3,0 42% 3,6 48% 4,1 59% 5,2 64% 5,7 69% 73% 6,2 6, Graf C2 Použití počítače podle pohlaví a věku; 2014 pravidelně (alespoň 1x týdně) příležitostně (méně než 1x za týden) nikdy nepoužili počítač 5% 5% 20% 17% 10% 23% 18% 28% 29% 24% 23% 25% 32% 62% 33% 93% 81% 66% 56% 60% 52% 58% 39% 22% 16% Celkem muži ženy Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 29

30 C Jednotlivci Graf C3 Jednotlivci používající počítač podle vybraných věkových skupin; 2014 Dánsko Švédsko Lucembursko Nizozemsko Finsko V. Británie Německo Belgie Francie Estonsko Rakousko EU28 Česko Irsko Slovensko Maďarsko Malta Lotyšsko Španělsko Slovinsko Litva Polsko Chorvatsko Itálie Portugalsko Kypr Řecko Bulharsko Rumunsko let let 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podíl z celkového počtu jednotlivců v dané věkové skupině v dané zemi 30 Zdroj: Eurostat, 2015

31 C Jednotlivci Tab. C2 Jednotlivci používající internet; 2014 % Celkem doma pravidelně Celkem ,2 72,4 70,2 Celkem ,7 77,7 75,5 podle pohlaví muži ,3 75,6 73,7 ženy ,3 69,3 67,0 podle věkových skupin let 98,0 96,4 97, let 95,8 93,9 93, let 92,2 90,0 87, let 84,4 82,6 78, let 64,0 61,3 58, ,7 25,9 23,7 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 24,3 22,3 20,7 střední bez maturity 60,8 59,2 54,1 střední s maturitou 83,6 81,1 80,0 vysokoškolské 95,0 93,8 93,7 podle specifické skupiny populace ženy na RD 94,6 92,9 89,0 studenti ,7 98,4 99,2 starobní důchodci 30,8 29,9 26,9 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C4 Jednotlivci ve věku 16+ používající internet v milionech v procentech 54% 62% 69% 74% 22% 32% 41% 4,8 5,5 6,2 6,5 10% 0,8 1,9 2,7 3, Graf C5 Použítí internetu podle pohlaví a věku % 8% 27% 56% 74% 59% 77% 53% 71% 90% 98% 77% 96% 73% 92% 57% 84% 64% Celkem muži ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 31

32 C Jednotlivci Graf C6 Jednotlivci používající internet Dánsko Lucembursko Nizozemsko Švédsko Finsko V. Británie Německo Belgie Estonsko Francie Rakousko Slovensko Česko Irsko EU28 Španělsko Maďarsko Lotyšsko Malta Litva Slovinsko Kypr Chorvatsko* Polsko Portugalsko Řecko Itálie Bulharsko Rumunsko 83% 71% 81% 86% 77% 66% 69% 62% 61% 47% 61% 50% 44% 51% 52% 48% 45% 51% 38% 42% 51% 34% 38% 40% 36% 29% 36% 24% 21% 96% 95% 93% 93% 92% 92% 86% 85% 84% 84% 81% 80% 80% 80% 78% 76% 76% 76% 73% 72% 72% 69% 69% 67% 65% 63% 62% 55% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podíl z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74 let v dané zemi * údaj za rok 2007 Zdroj: Eurostat,

33 C Jednotlivci Tab. C3 Jednotlivci používající internet v mobilu Celkem ,2 20,2 28,5 Celkem ,2 21,9 30,9 podle pohlaví muži ,6 25,6 34,3 ženy 16+ 7,5 15,1 23,0 podle věkových skupin let 30,1 49,2 64, let 23,0 37,2 52, let 13,5 24,9 34, let 6,7 13,8 22, let 3,2 4,8 9, ,4 1,3 2,5 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 1,6 1,5 4,0 střední bez maturity 5,6 8,8 13,8 střední s maturitou 12,1 19,3 28,7 vysokoškolské 20,5 35,9 44,6 podle specifické skupiny populace ženy na RD 9,2 22,2 32,8 studenti ,0 52,7 69,0 starobní důchodci 0,5 1,3 2,5 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C7 Jednotlivci 16+ používající internet v mobilu % v milionech v procentech 29% 21% 4% 0,4 8% 13% 0,7 1,2 1,8 2, Graf C8 Použití internetu v mobilu podle pohlaví a věku; 2014 % jednotlivců celkem % jednotlivců používajících internet 29% 38% 34% 44% 23% 32% 53% 55% 34% 37% 23% 27% 10% 16% 3% 9% 65% 66% Celkem muži ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 33

34 C Jednotlivci Graf C9 Jednotlivci používající internet v mobilu Španělsko Švédsko Dánsko Nizozemsko V. Británie Irsko Lucembursko Rakousko Finsko Malta Francie Kypr EU28 Belgie Německo Chorvatsko Estonsko Slovensko Slovinsko Maďarsko Portugalsko Řecko Bulharsko Litva Polsko Česko Lotyšsko Rumunsko Itálie 26% 36% 37% 42% 47% 26% 38% 33% 37% 34% 29% 16% 26% 21% 18% 27% 14% 30% 27% 15% 12% 16% 10% 20% 17% 13% 17% 7% 21% 77% 76% 72% 69% 69% 68% 67% 65% 64% 61% 59% 57% 57% 56% 56% 55% 54% 54% 52% 49% 48% 47% 42% 40% 40% 39% 37% 35% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% podíl z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74 let v dané zemi Zdroj: Eurostat,

35 C Jednotlivci Tab. C4 Jednotlivci používající sociální sítě % Celkem ,0 34,3 36,9 Celkem ,6 36,3 40,0 podle pohlaví muži ,1 35,8 37,7 ženy ,9 32,9 36,1 podle věkových skupin let 83,0 85,4 90, let 59,5 65,5 71, let 33,2 40,2 43, let 17,3 21,3 23, let 8,0 9,7 10, ,4 2,0 3,5 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 6,8 7,2 8,3 střední bez maturity 16,9 19,3 20,7 střední s maturitou 30,8 33,6 35,4 vysokoškolské 40,2 44,1 46,8 podle specifické skupiny populace ženy na RD 47,9 54,2 65,2 studenti ,3 90,1 93,5 starobní důchodci 1,4 3,3 4,1 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C10 Jednotlivci ve věku 16+ používající sociální sítě v milionech v procentech 40% 31% 34% 25% 2,7 3,0 3,5 5% 9% 2,2 0,5 0, Graf C11 Použití sociálních sítí podle pohlaví a věku % 37% 26% 38% 24% 36% 46% 25% 43% 12% 24% 6% 11% 1% 3% 67% 72% 90% Celkem muži ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 35

36 C Jednotlivci Graf C12 Jednotlivci používající sociální sítě; let let Dánsko 94% 66% Švédsko 95% 65% Maďarsko 93% 61% Lucembursko 92% 60% V. Británie 91% 60% Nizozemí 92% 59% Finsko 93% 56% Lotyšsko 93% 53% Malta 93% 53% Belgie 86% 52% Španělsko 90% 51% Estonsko 92% 51% Irsko 90% 50% Slovensko 88% 50% Kypr 93% 50% Litva 94% 47% Portugalsko 94% 47% EU28 85% 46% Rakousko 85% 44% Německo 89% 42% Slovinsko 91% 42% Řecko 80% 41% Chorvatsko 79% 40% Česko 90% 40% Bulharsko 77% 40% Francie 75% 39% Polsko 84% 37% Rumunsko 69% 36% Itálie 76% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podíl z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74/16 až 24 let v dané zemi Zdroj: Eurostat,

37 C Jednotlivci Tab. C5 Jednotlivci vyhledávající informace na internetu; 2014 % čtení online zpráv* o cestování a ubytování o zboží a službách Celkem ,0 44,0 64,4 Celkem ,7 47,4 69,3 podle pohlaví muži ,7 43,7 65,8 ženy ,4 44,3 63,1 podle věkových skupin let 84,5 62,9 85, let 83,9 64,3 87, let 78,6 54,4 80, let 73,2 48,2 73, let 54,7 33,0 53, ,9 12,6 20,9 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 16,7 8,2 19,5 střední bez maturity 48,9 27,2 49,4 střední s maturitou 73,9 52,4 74,1 vysokoškolské 89,0 69,8 88,1 podle specifické skupiny populace ženy na RD 83,3 56,2 86,5 studenti ,4 62,5 84,8 starobní důchodci 25,9 14,1 24,2 * čtení on-line zpráv, novin a časopisů podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C13 Jednotlivci 16+ čtoucí na internetu online zprávy v milionech % jednotlivců celkem 59% 64% 30% 41% 5,2 5,6 7% 10% 0,6 0,9 18% 1,5 2,7 3, Graf C14 Hledání informací o cestování podle pohlaví a věku; 2014 % jednotlivců celkem % jednotlivců používajících internet 44% 59% 44% 57% 44% 62% 63% 64% 64% 67% 54% 59% 48% 57% 33% 52% 13% 47% Celkem muži ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 37

38 C Jednotlivci Graf C15 Jednotlivci čtoucí on-line zprávy na internetu; let let Švédsko 80% 82% Lucembursko 80% 81% Finsko 87% 78% Estonsko 90% 76% Dánsko 73% 71% Česko 84% 69% Litva 89% 68% Lotyšsko 80% 65% Maďarsko 79% 65% Německo 64% 61% V. Británie 65% 59% Španělsko 76% 59% Slovinsko 85% 58% Nizozemí 57% 57% Malta 80% 54% Rakousko 74% 54% Chorvatsko 69% 54% Řecko 76% 54% Belgie 60% 53% EU28 63% 52% Slovensko 60% 52% Kypr 65% 50% Portugalsko 77% 48% Polsko 66% 47% Bulharsko 57% 41% Francie 49% 39% Rumunsko 50% 38% Itálie 47% 37% Irsko 36% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podíl z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74/16 až 24 let v dané zemi 38 Zdroj: Eurostat, 2015

39 C Jednotlivci Tab. C6 Jednotlivci používající internet v oblasti zábavy; 2014 % sledování videí* sledování TV hraní her Celkem ,7 20,4 18,9 Celkem ,8 22,0 20,4 podle pohlaví muži ,8 23,6 27,6 ženy ,9 17,4 10,5 podle věkových skupin let 83,0 45,1 60, let 66,8 32,3 30, let 45,5 23,0 17, let 31,4 17,4 11, let 17,8 10,5 7, ,7 4,5 2,4 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 7,1 4,1 6,2 střední bez maturity 23,6 12,9 12,6 střední s maturitou 38,0 20,1 14,8 vysokoškolské 54,0 26,0 15,0 podle specifické skupiny populace ženy na RD 50,3 22,8 12,7 studenti ,5 48,5 64,9 starobní důchodci 7,5 5,1 2,9 * přehrávání hudby, filmů nebo videí podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C16 Jednotlivci 16+ sledující na internetu rádio/tv v milionech v procentech jednotlivců celkem 28% 28% 21% 12% 2,5 2,5 6% 1,8 0,5 1, Graf C17 Hraní her na internetu podle pohlaví a věku; 2014 Celkem s protihráči online 19% 9% 28% 13% 4% 11% 36% 30% 14% 18% 6% 4% 11% 1% 8% 2% 1% 60% Celkem muži ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 39

40 C Jednotlivci Graf C18 Jednotlivci hrající on-line hry se spoluhráči; 2014 Muži Ženy Dánsko Nizozemsko Švédsko Německo Belgie Bulhrasko V.Británie Litva EU28 Finsko Rumunsko Španělsko Česko Maďarsko Francie Kypr Estonsko Lucembursko Malta Portugalsko Lotyšsko Chorvatsko Irsko Rakousko Slovensko Polsko Itálie Slovinsko Řecko 0% 5% 10% 15% 20% 25% podíl z celkového počtu jednotlivců - mužů a žen ve věku 16 až 74 let - v dané zemi 40 Zdroj: Eurostat, 2015

41 C Jednotlivci Tab. C7 Jednotlivci využívající vybrané on-line služby; 2014 % internetové bankovnictví on-line prodej on-line nakupování Celkem ,6 14,3 39,3 Celkem ,0 15,5 42,5 podle pohlaví muži ,4 16,6 40,5 ženy ,0 12,2 38,1 podle věkových skupin let 38,5 24,9 62, let 68,6 26,6 63, let 62,0 18,9 52, let 49,8 12,8 40, let 31,1 6,0 21, ,2 1,7 7,6 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 6,8 2,0 6,3 střední bez maturity 26,8 8,6 23,5 střední s maturitou 55,1 15,8 45,9 vysokoškolské 75,9 22,5 61,4 podle specifické skupiny populace ženy na RD 69,0 28,7 64,6 studenti ,0 23,7 62,5 starobní důchodci 10,5 2,1 8,2 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C19 On-line nakupující ve věku 16+ v milionech v procentech jednotlivců celkem 5% 12% 21% 1,9 25% 2,2 28% 2,5 31% 2,7 34% 3,1 39% 3,4 0,5 1, Graf C20 On-line nakupující podle pohlaví a věku; 2014 % jednotlivců celkem % jednotlivců používajících internet 39% 53% 41% 52% 38% 53% 62% 63% 63% 66% 53% 57% 40% 48% 22% 34% 8% 29% Celkem muži ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 41

42 C Jednotlivci Graf C21 Jednotlivci nakupující přes internet V. Británie Dánsko Švédsko Lucemsko Nizozemsko Německo Finsko 66% 64% 63% 58% 63% 56% 54% 79% 78% 75% 74% 71% 70% 68% Francie 44% 62% Belgie Rakousko Irsko EU28 Estonsko Slovensko Malta Česko Španělsko Slovinsko Polsko Lotyšsko Maďarsko Chorvatsko Kypr Portugalsko Litva Řecko Itálie Bulharsko Rumunsko 36% 41% 37% 36% 17% 28% 34% 24% 22% 24% 23% 19% 16% 10% 16% 13% 8% 10% 12% 5% 2% 54% 53% 50% 50% 49% 48% 47% 43% 37% 37% 34% 34% 32% 28% 27% 26% 26% 26% 22% 17% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% podíl z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74 let v dané zemi Zdroj: Eurostat,

43 C Jednotlivci Tab. C8 Jednotlivci používající internetová úložiště; 2014 Celkem z toho placenou verzi Celkem ,1 1,7 Celkem ,4 1,9 podle pohlaví muži ,0 2,3 ženy ,3 1,2 podle věkových skupin let 32,9 2, let 32,1 3, let 15,7 2, let 11,6 2, let 5,1 0, ,4 0,2 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 1,0 0,6 střední bez maturity 4,0 0,3 střední s maturitou 14,0 1,2 vysokoškolské 35,2 5,9 podle specifické skupiny populace ženy na RD 18,2 1,2 studenti ,8 2,9 starobní důchodci 1,5 0,3 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Graf C22 Jednotlivci používající internetová úložiště ke sdílení: ;2014 fotografií hudby/videí textových/tabulkových dokumentů % Graf C23 Jednotlivci používající internetová úložiště podle pohlaví a věku; 2014 % jednotlivců celkem % jednotlivců používajících internet 15% 20% 19% 11% 16% 16% 17% 12% 14% 8% 5% 1% 5% 25% 33% 34% 32% 34% 12% 10% 9% 15% 12% 11% 9% 7% 7% Celkem 16+ muži ženy Celkem muži ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 43

44 C Jednotlivci Graf C24 Jednotlivci používající internetová úložiště; 2014 Celkem z toho placenou verzi Dánsko 8% 42% V. Británie Lucembursko Švédsko Nizozemsko 6% 5% 7% 4% 38% 35% 35% 34% Belgie Irsko Finsko Estonsko Španělsko Rakousko Malta EU28 Německo Francie Slovinsko Itálie Česko Portugalsko Slovensko Chorvatsko Lotyšsko Kypr Maďarsko 3% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 28% 28% 24% 24% 24% 22% 22% 21% 21% 21% 18% 17% 16% 16% 16% 15% 14% 13% 12% Řecko Bulharsko Polsko Litva Rumunsko 1% 11% 1% 11% 1% 8% 1% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% podíl z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74 let Zdroj: Eurostat,

45 C Jednotlivci Tab. C9 Jednotlivci používající internet ke komunikaci; 2014 % telefonování blogování Celkem ,7 33,6 7,6 Celkem ,8 36,2 8,2 podle pohlaví muži ,4 34,6 10,2 ženy ,1 32,7 5,0 podle věkových skupin let 94,8 65,9 19, let 92,5 52,1 13, let 86,0 37,7 7, let 75,7 28,0 6, let 56,2 22,0 2, ,7 10,1 0,7 podle dokončeného vzdělání (25+) základní 19,2 7,3 0,9 střední bez maturity 51,1 18,5 1,7 střední s maturitou 79,3 36,3 7,1 vysokoškolské 94,2 51,5 16,8 podle specifické skupiny populace ženy na RD 89,9 47,7 5,5 studenti ,0 69,9 22,5 starobní důchodci 25,7 11,9 0,6 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině Graf C25 Jednotlivci ve věku 16+ telefonující přes internet v milionech v procentech jednotlivců celkem 37% 34% 20% 25% 3,3 2,9 8% 0,7 1,8 2, Graf C26 Komunikace pomocí u podle pohlaví a věku; 2014 % jednotlivců celkem % jednotlivců používajících internet 69% 92% 71% 92% 66% 93% 95% 97% 93% 97% 86% 93% 76% 90% 56% 88% 23% 85% Celkem Muži Ženy podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 45

46 C Jednotlivci Graf C27 Jednotlivci používající internet k telefonování; 2014 podíl uživatelů internetu (16-74) podíl všech jednotlivců (16-74) Litva 79% 57% Švédsko 52% 49% Dánsko 49% 47% Bulharsko Slovensko Lotyšsko 46% 44% 43% 82% 55% 57% Estonsko 51% 43% Kypr 59% 41% Maďarsko 52% 40% Lucembursko 42% 40% Česko 45% 36% Belgie 42% 36% Nizozemí 35% 32% Francie 36% 30% V. Británie 33% 30% Slovinsko 41% 29% Malta 39% 29% EU28 37% 29% Irsko 36% 29% Řecko 45% 28% Finsko 30% 28% Polsko 41% 28% Chorvatsko 38% 26% Španělsko 32% 24% Portugalsko 37% 24% Itálie 38% 24% Německo 28% 24% Rakousko 29% 23% Rumunsko 42% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Zdroj: Eurostat,

47 C Jednotlivci Tab. C10 Jednotlivci ve věku 55 až 74 let a ICT; 2014 % Celkem Muži Ženy Mobilní telefon Nikdy nepoužili mobilní telefon 3,4 3,6 3,2 Počítač Nikdy nepoužili počítač 37,0 33,1 40,5 Použili počítač v posledních 3 měsících 51,3 56,6 46,7 Používají počítač pravidelně 46,8 52,2 42,1 Používají přenosný počítač 26,8 31,3 22,9 Internet Nikdy nepoužili internet 39,5 35,7 42,8 Použili internet v posledních 3 měsících 52,1 56,7 48,1 Používají internet pravidelně 47,1 52,3 42,6 Používají internet v mobilu 7,3 10,4 4,5 podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině Graf C28 Jednotlivci ve věku 55 až 74 let používající internet podle pohlaví Celkem ženy muži 8% 5% 11% 15% 11% 19% 24% 20% 29% 33% 29% 39% 43% 39% 48% 52% 5 48% 57% Graf C29 Jednotlivci ve věku 55 až 74 let používající počítač pravidelně (1x týdně a častěji) příležitostně (méně než 1 za týden) nikdy 70% 3% 19% 60% 60% 54% 49% 44% 40% 4% 8% 13% 6% 4% 4% 39% 24% 26% 30% 32% 30% 37% 4% 47% podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 47

48 C Jednotlivci Graf C30 Jednotlivci ve věku 55 až 74 let, kteří nikdy nepoužili internet Rumunsko Řecko Bulharsko Kypr Portugalsko Chorsvatsko Litva Itálie Polsko Španělsko Malta Lotyšsko Slovinsko Maďarsko Česko Irsko Estonsko Slovensko Rakousko EU28 Francie Belgie Německo Finsko V. Británie Lucembursko Dánsko Nizozemsko Švédsko 72% 70% 69% 69% 64% 60% 58% 60% 60% 55% 50% 47% 55% 50% 39% 45% 33% 41% 39% 41% 30% 30% 29% 15% 16% 11% 8% 12% 12% 91% 91% 87% 84% 84% 84% 81% 76% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 67% 66% 64% 64% 60% 60% 53% 48% 47% 40% 35% 30% 29% 26% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podíl z celkového počtu jednotlivců ve věku 55 až 74 let Zdroj: Eurostat,

49 D Podniky Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo pilotní šetření s údaji za roky 2000 a Šetření ICT 5-01 je prováděno na výběrovém vzorku cca 9 tis. podniků s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích. Výsledky jsou pak dopočítány na celkovou populaci sledovaných podniků. Od roku 2006 probíhá toto šetření dle Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu ke statistikám informační společnosti: REGULATION No 808/2004 a tím umožňuje přinášet srovnatelné údaje s jednotlivými zeměmi EU. Poznámky: Referenční období: leden příslušného roku (od roku 2006), v případě elektronického obchodování jsou pak data vztažena k celému roku. Srovnatelnost údajů publikovaných ČSÚ a Eurostatem: Údaje, které uvádí Eurostat za ČR, se mohou nepatrně odlišovat od údajů, které za ČR uvádí ČSÚ. Rozdíl je způsoben tím, že Eurostat do údajů, které publikuje, nezahrnuje všechny podniky ze sekce Finančního zprostředkování. Mezinárodní data jsou v publikaci uváděna za nejbližší dostupný rok a jsou platná k Vysvětlivky: Elektronická výměna dat (EDI) přenos strukturovaných zpráv (např. objednávek, faktur, platebních příkazů, apod.) mezi dvěma počítačovými aplikacemi uskutečněný přes internet nebo jiné počítačové sítě a realizovaný v předem dohodnutém formátu datových zpráv založených na standardech umožňujících jejich automatizované zpracování jako je např. XML, EDIFACT aj., tj. bez použití manuálního zápisu, přepisu či opisu zprávy. Elektronické obchodování zadání nebo akceptace objednávek přes internet nebo ostatní počítačové sítě prostřednictvím webových stránek nebo pomocí elektronické výměny dat (EDI), a to bez ohledu na způsob platby nebo realizace dodávky. Nezahrnují se zde nákupy (prodeje) realizované na základě objednávek, které byly připraveny z informací získaných na internetu, ale podány klasickou cestou (telefon, fax, písemná objednávka) nebo prostřednictvím u. Homeworking/Homeoffice placený zaměstnanec vykonává celou nebo jen část práce (minimálně půl dne za týden) doma a výsledky své pracovní činnosti předává zaměstnavateli prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Hodnota e-prodejů podniků uvádí se v procentech, je to podíl elektronických prodejů na celkových tržbách podniků. Cloud computing metoda přístupu k využití výpočetní techniky, která je založena na poskytování sdílených výpočetních prostředků a jejich využívání formou služby. Jedná se o poskytování nebo využívání programů či služeb uložených na serverech na internetu, přístup k nim je umožněn např. pomocí webového prohlížeče. Pokud je služba placená, neplatí uživatel za vlastní SW, ale pouze za jeho využití. Pro potřeby šetření nebyly zahrnuty neplacené služby Cloud cumputingu.) ERP (Enterpeise Resource Planning) manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. ERP zpracovává značnou část firemních transakcí a umožňuje přístup k aktualizovaným údajům pomocí jednotné databáze, která zaznamenává každou informaci pouze jednou. 49

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2016 ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-16 Č.J.: 958/2016-63 ISBN: 978-80-250-2699-1 Český statistický úřad, Praha 2016 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015.

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015. Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2015 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2620-5 Český statistický úřad, Praha 2015 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 18.01.2017 Informační společnost v číslech - 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204148

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ

Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2014 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2538-3 Český statistický úřad, Praha 2014 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01),

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

2012 Dostupný z

2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 25.12.2016 Informační společnost v číslech - 2011 Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203637

Více

D Podniky. Vysvětlivky:

D Podniky. Vysvětlivky: Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2008 ČESKÁ REPUBLIKA A SVĚT 0BObsah ÚVOD.... 5 A ICT infrastruktura... 7 Telefonní infrastruktura... 8 Internetová infrastruktura...... 12 B Domácnosti a jednotlivci...

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů:

Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů: A ICT Infrastruktura Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů: Český telekomunikační úřad (ČTU) - data o počtu účastníků v pevné a mobilní telefonní

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Statistické údaje o dostupné telekomunikační a internetové infrastruktuře (počtu pevných telefonních linek, aktivních SIM karet, počtu provolaných minut z pevné a mobilní sítě a počtu vysokorychlostních

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy, aktivity a procesy, které se podílejí na

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Základní informace o šetření

Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI V posledních dvanácti měsících před šetřením používalo internet ve vztahu

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI Rok 2011 byl, co se týká využívání internetu ve vztahu k veřejné správě,

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

21. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

21. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST . INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Statistika informační společnosti má za cíl na jedné straně poskytnout údaje o produkci a nabídce moderních informačních a komunikačních technologií, včetně údajů o investicích,

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

E-GOVERNMENT V ČÍSLECH

E-GOVERNMENT V ČÍSLECH E-GOVERNMENT V ČÍSLECH Martin Mana a Eva Skarlandtová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/18 ZDROJE DAT Šetření o využívání ICT ve veřejné správě http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuzivani_ict_v_organizacich_verejne_spravy

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

PŘEHLED o výsledných hodnotách měřených parametrů kvality za celý rok 2010

PŘEHLED o výsledných hodnotách měřených parametrů kvality za celý rok 2010 Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Český telekomunikační úřadpraha 025 Tomíčkova 2144/1, Praha, 149 00 Ing._Libor_Šeda_ TS-QoS OOP-14-12.2005-43 Termín odevzdání

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky 5B2. Internet 0B2.1 Internetové připojení Na začátku roku 2007 mělo v Česku připojení k internetu 95 % podniků s deseti a více zaměstnanci ve sledovaných odvětvích. Již na konci roku 2000 (pilotní šetření)

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 9) Obecně Ceny za propojení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více