E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)"

Transkript

1 ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou, včetně jejich zachycení, ukládání, přenosu a zobrazení (OECD, 2007). Seznam ekonomických činností zařazených do ICT sektoru je vymezen prostřednictvím Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do čtyř hlavních skupin ICT činností. Do ICT se zařazují ekonomické subjekty, jejichž převažující činnosti patří do následujících skupin a tříd CZ-NACE: Výroba ICT (ICT průmysl) Výroba elektronických součástek a desek (26.1) Výroba počítačů a periferních zařízení (26.2) Výroba komunikačních zařízení (26.3) Výroba spotřební elektroniky a médií ( ) Obchod s ICT Velkoobchod s počítači a komunikačním zařízením (46.5) Telekomunikační činnosti (telekomunikace) Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí (61.1) Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí (61.2) Ostatní telekomunikační činnosti ( ) - Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí (61.3) - Ostatní telekomunikační činnosti (61.9) Služby v oblasti informačních technologií (IT služby) Programování a jiní IT činnosti ( ) - Vydávání softwaru (58.2) - Činnosti v oblasti informačních technologií (62) - Programování (62.01) - Poradenství v oblasti informačních technologií (62.02) - Správa počítačového vybavení (62.03) - Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií (62.09) Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály (63.1) Opravy počítačů a komunikačních zařízení (95.1) Definice sledovaných ukazatelů (zaměstnané osoby, tržby) naleznete na webových stránkách ČSÚ, v sekci Věda, IT Informační technologie pod odkazem ICT sektor. Údaje za Českou republiku pocházejí z ročního Strukturálního šetření ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví P4-01 a P5-01. Prvním referenčním obdobím pro zpracování dat podle nové klasifikace CZ-NACE byl rok Údaje za roky 2007 vycházejí ze zpětného přepočtu strukturálních dat. Údaje před rokem jsou k dispozici pouze podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Jelikož tyto údaje z důvodu odlišného rozvržení jednotlivých činností uvnitř ICT sektoru nejsou srovnatelné s publikovanými údaji podle klasifikace CZ-NACE nejsou uvedeny v této publikaci. V roce 2012 plánuje ČSÚ úřad zveřejnit vybrané údaje o ICT sektoru dle klasifikace CZ-NACE v časové řadě i dle metodiky Ročních národních účtů. Údaje za rok 2010 jsou publikovány jako předběžné a v době zpracování této publikace nebyly k dispozici v podrobnějším třídění podle vlastnictví a velikosti sledovaných podniků. Služby podnikatelského sektoru zahrnují sekce H-N (bez K) a oddíl S.95 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Údaje za mezinárodní srovnání pocházejí z Eurostatu z databáze Structural business statistics (SBS) : oduction. Více dat a informací o statistice ICT sektoru naleznete na:

2 Tab. E1 Zaměstnané osoby v ICT sektoru v ČR fyzické osoby Celkem ICT průmysl Obchod s ICT Telekomunikační činnosti IT služby Graf E1 Zaměstnané osoby v ICT sektoru ICT sektor celkem - tis. osob podíl na celkové počtu zaměstnaných osob v podnikatelském sektoru* 3,3% 3,2% 3,4% 3,7% 3,7% 4,0% * bez sekce CZ-NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví Graf E2 Struktura zaměstnaných osob v ICT sektoru podle skupin činností ICT průmysl Obchod s ICT Telekomunikační činnosti IT služby % 8% 15% 56% 32% 8% 19% 42% Graf E3 Struktura zaměstnaných osob v ICT sektoru podle vlastnictví podniku domácí podniky 45% zahraniční afilace 55% 63% 37% Graf E4 Struktura zaměstnaných osob v ICT sektoru 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 38% 20% 42% 40% 19% 41% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

3 Graf E5 Zaměstnané osoby v ICT sektoru, (podíl na zaměstnaných v podnikatelském sektoru*) ICT průmysl ICT služby Obchod s ICT Finsko 2,1% 4,4% Nizozemsko 5,2% 1,4% 5,1% Maďarsko 1,7% 3,3% Norsko 4,0% Spojené království 4,0% Slovensko 1,9% 2,1% 3,1% Německo** 2,8% Estonsko 2,8% Španělsko 3,0% Belgie 2,7% Česko 0,9% 2,5% Rakousko 2,7% Slovinsko 0,7% 2,8% Rumunsko** 2,6% Lotyšsko 2,5% Polsko 2,3% Bulharsko** 2,2% Irsko 0,8% 1,2% Litva 2,0% 1,8% Chorvatsko 1,5% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% * bez sekce NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví ** data za rok 2008 Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

4 Tab. E2 Zaměstnané osoby v ICT průmyslu v ČR fyzické osoby Celkem zaměstnanci N/A podnikatelé (živnostníci, majitelé atd.) N/A podle vlastnictví podniku domácí podniky N/A zahraniční afilace N/A malé (0 49 zaměstnanců) N/A střední ( zaměstnanců) N/A velké (250 + zaměstnanců) N/A Výr. počítačů a periferních zařízení Výr. elektronických součástek a desek Výr. komunikačních zařízení Výr. spotřební elektroniky a medií Graf E6 Zaměstnané osoby v ICT průmyslu ICT průmysl - tis. osob podíl na zaměstnaných osobách ve zpracovatelském průmyslu (%) 2,3% 2,5% 2,8% 3,0% 2,8% 2,4% Graf E7 Struktura zaměstnaných osob v ICT průmyslu Výr. počítačů Výr. komunikačních zařízení Výr. elektronických součástek Výr. spotřební elektroniky % 30% 23% 20% 27% 33% 23% 17% Graf E8 Struktura zaměstnaných osob v ICT průmyslu 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců podniku 20% 19% 61% 21% 20% 60% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

5 Graf E9 Zaměstnané osoby v ICT průmyslu, (podíl na zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu) Výr. elektronických součástek Výr. telekomunikačního zařízení Výr. počítačů Výr. spotřební elektroniky Irsko* 3,7% 5,4% Finsko 7,1% Maďarsko 2,4% 1,2% 2,5% Slovensko Estonsko* Spojené království* 1,1% 2,1% 2,0% 2,2% 2,6% Česko Rakousko 1,4% Belgie Slovinsko Německo 1,3% 1,1% Polsko Polsko 0,7% 1,0% 0,6% Nizozemsko 1,1% Nizozemsko 1,1% Norsko Norsko 0,9% 0,7% Chorvatsko Chorvatsko 0,7% Rumunsko Litva Rumunsko Litva Španělsko 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% Španělsko Bulharsko 0,5% Bulharsko Lotyšsko Lotyšsko Řecko Řecko 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% * data za rok 2008 Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

6 Tab. E3 Zaměstnané osoby v telekomunikacích v ČR fyzické osoby Celkem zaměstnanci N/A podnikatelé (živnostníci, majitelé atd.) N/A podle vlastnictví podniku domácí podniky N/A zahraniční afilace N/A malé (0 49 zaměstnanců) N/A střední ( zaměstnanců) N/A velké (250 + zaměstnanců) N/A Činn. bezdrátové telekomunikační sítě Činn. pevné telekomunikační sítě Ostatní telekomunikační činnosti Graf E10 Zaměstnané osoby v telekomunikacích Telekomunikační činnosti - tis. osob podíl na zaměstnanosti ve službách podnikatelského sektoru* (%) 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% Graf E15 Struktura zaměstnanosti v telkom. službách * bez sekce CZ-NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví Graf E11 Struktura zaměstnaných osob v telekomunikacích Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí Ostatní telekomunikační činnosti % 41% 29% 68% Graf E12 Struktura zaměstnaných osob v telekomunikacích 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 18% 7% 75% 13% 7% 80% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

7 Graf E13 Zaměstnané osoby v telekomunikacích, (podíl na zaměstnaných ve službách podnikatelského sektoru*) Činnosti bezdrátové telekomunikační sítě Činnosti pevné telekomunikační sítě Ostatní telekomunikační činnosti Rumunsko 1,3% 2,7% Bulharsko** 0,9% 2,5% Kypr 2,7% 0,6% Polsko 0,7% 2,0% Slovinsko 1,0% 1,5% Estonsko 0,9% 1,7% Lotyšsko 0,8% 1,5% 0,6% 1,7% Irsko 0,6% 1,8% Litva 0,7% 1,6% Finsko 0,8% 1,6% Spojené království** 2,3% Norsko 1,8% Česko 0,8% 1,2% Maďarsko 1,4% Německo 1,0% 1,2% Rakousko 0,5% 1,1% Nizozemsko 0,9% Španělsko 0,9% 0,8% 0% 1% 2% 3% 4% 5% * bez sekce NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví ** data za rok 2008 Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

8 Tab. E4 Zaměstnané osoby v IT službách v ČR fyzické osoby Celkem zaměstnanci N/A podnikatelé (živnostníci, majitelé atd.) N/A podle vlastnictví podniku domácí podniky N/A zahraniční afilace N/A malé (0 49 zaměstnanců) N/A střední ( zaměstnanců) N/A velké (250 + zaměstnanců) N/A Programování a jiné IT činnosti Zpracování dat a hosting Opravy PC a komunikačních zařízení Graf E14 Zaměstnané osoby v IT službách IT služby - tis. osob podíl na zaměstnanosti ve službách podnikatelského sektoru* (%) 5,4% 5,7% 6,2% 6,8% 7,1% 7,3% * bez sekce CZ-NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví Graf E15 Struktura zaměstnaných osob v IT službách Programování a jiné IT činnosti Zpracování dat a hosting Opravy PC a komunikačních zařízení % 15% 9% 76% 15% 8% Graf E16 Struktura zaměstnaných osob v IT službách 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 52% 23% 24% 62% 25% 13% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

9 Graf E17 Zaměstnané osoby v IT službách, (podíl na zaměstnaných ve službách podnikatelského sektoru*) Programování a jiné IT činnosti Opravy PC a komunikačních zařízení Finsko Zpracování dat a hosting 8,0% 9,1% Norsko 7,1% Česko 5,4% Maďarsko 5,7% Spojené království** 6,1% 4,1% 2,3% Belgie 6,3% Slovinsko 5,4% Slovensko 4,2% Rumunsko 4,4% Polsko 4,0% Estonsko 4,7% Německo 4,8% Rakousko 3,8% 1,4% Bulharsko 4,3% Španělsko 4,2% Lotyšsko 3,0% Litva 3,0% 3,4% Chorvatsko 3,0% Kypr 1,8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% * bez sekce NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví ** data za rok 2008 Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

10 Tab. E5 Tržby v ICT sektoru v ČR mil. Kč Celkem ICT průmysl Obchod s ICT Telekomunikační činnosti IT služby Graf E18 Tržby v ICT sektoru ICT sektor celkem - mld. Kč podíl na tržbách v podnikatelském sektoru v ČR* (%) 6,1% 6,2% 6,2% 6,2% 6,3% 6,4% * bez sekce CZ-NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví Graf E19 Struktura tržeb v ICT sektoru podle skupin činností ICT průmysl Obchod s ICT Telekomunikační činnosti IT služby % 17% 19% 25% 32% 21% 25% 22% Graf E20 Struktura tržeb v ICT sektoru podle vlastnictví podniku domácí podniky zahraniční afilace 24% 76% 40% 60% Graf E21 Struktura tržeb v ICT sektoru 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 22% 15% 63% 25% 20% 56% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

11 Graf E22 Tržby v ICT sektoru, (podíl na celkových tržbách v podnikatelském sektoru*) ICT průmysl ICT služby Obchod s ICT Finsko 8,7% 3,4% Slovensko 5,7% 2,8% Španělsko 5,9% 2,2% Maďarsko 3,6% 3,7% Spojené království 4,9% 4,6% 1,6% Česko 2,3% 3,1% Francie 4,1% 1,3% 3,5% Lotyšsko 3,0% 1,9% 3,4% Slovinsko 3,3% Rakousko 2,6% Norsko 3,2% Německo 3,5% Kypr 3,2% Litva 2,7% Chorvatsko 2,6% Polsko 2,5% Bulharsko** Rumunsko** Estonsko** 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% * bez sekce NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví ** data za rok 2008 Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

12 Tab. E6 Tržby v ICT průmyslu v ČR mil. Kč Celkem z vlastní produkce N/A podle vlastnictví podniku domácí podniky N/A zahraniční afilace N/A malé (0 49 zaměstnanců) N/A střední ( zaměstnanců) N/A velké (250 + zaměstnanců) N/A Výr. počítačů a periferních zařízení Výr. elektronických součástek a desek Výr. komunikačních zařízení Výr. spotřební elektroniky a medií Graf E23 Tržby v ICT průmyslu ICT průmysl - mld. Kč podíl na tržbách ve zpracovatelském průmyslu (%) 5,8% 6,5% 6,9% 7,4% 7,7% 7,7% Graf E24 Struktura tržeb v ICT průmyslu podle převažující činnosti podniku 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 6% 89% 6% 88% Graf E25 Struktura tržeb v ICT průmyslu podle velikosti podniku Výr. počítačů Výr. komunikačních zařízení Výr. elektronických součástek Výr. spotřební elektroniky % 13% 8% 22% 57% 10% 15% 19% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

13 Graf E26 Tržby v ICT průmyslu, (podíl na tržbách ve zpracovatelském průmyslu) Výr. elektronických součástek Výr. telekomunikačního zařízení Výr. počítačů Výr. spotřební elektroniky Finsko 24,6% Slovensko 11,5% Česko 3,8% 2,4% Estonsko* Rumunsko Polsko 1,0% Rakousko 1,3% Rakousko Spojené království Francie Spojené království Francie Německo 1,1% 1,2% 0,9% Německo Chorvatsko 1,2% Chorvatsko Slovinsko 0,9% Slovinsko Bulharsko Bulharsko 0% 1% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% * data za rok 2008 Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

14 Tab. E7 Tržby v telekomunikacích v ČR mil. Kč Celkem z vlastní produkce N/A podle vlastnictví podniku domácí podniky N/A zahraniční afilace N/A malé (0 49 zaměstnanců) N/A střední ( zaměstnanců) N/A velké (250 + zaměstnanců) N/A Činn. bezdrátové telekomunikační sítě Činn. pevné telekomunikační sítě Ostatní telekomunikační činnosti Graf E27 Tržby v telekomunikacích Telekomunikační činnosti - mld. Kč podíl na tržbách ve službách podnikatelského sektoru* (%) 8,8% 8,6% 8,1% 7,7% 7,8% 7,3% * bez sekce CZ-NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví Graf E28 Struktura tržeb v telekomunikacích Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí Ostatní telekomunikační činnosti % 54% 37% 62% Graf E29 Struktura tržeb v telekomunikacích 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 8% 88% 6% 7% 87% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

15 Graf E30 Tržby v telekomunikačních službách, (podíl na tržbách ve službách podnikatelského sektoru*) Činnosti bezdrátové telekomunikační sítě Činnosti pevné telekomunikační sítě Ostatní telekomunikační činnosti Rumunsko 8,7% 5,2% Bulharsko** 8,5% 3,9% 4,3% 5,5% Kypr 7,6% 2,3% Slovinsko 5,0% 4,1% Španělsko 3,5% 5,7% Litva 6,1% 3,7% Polsko 4,3% 5,0% 3,4% 5,2% Lotyšsko 5,4% 3,2% Maďarsko 2,7% 5,1% Spojené království 8,1% Francie 3,9% 3,5% Německo 3,1% 3,2% 1,6% Česko 3,4% 4,3% Finsko 2,9% 4,1% Norsko 1,6% 4,6% 2,0% 3,9% Irsko 3,0% 3,1% Rakousko 2,9% 2,2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% * bez sekce NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví ** data za rok 2008 Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

16 Tab. E8 Tržby v IT službách v ČR mil. Kč Celkem z vlastní produkce N/A podle vlastnictví podniku domácí podniky N/A zahraniční afilace N/A malé (0 49 zaměstnanců) N/A střední ( zaměstnanců) N/A velké (250 + zaměstnanců) N/A Programování a jiné IT činnosti Zpracování dat a hosting Opravy PC a komunikačních zařízení Graf E31 Tržby v IT službách IT služby - mld. Kč podíl na tržbách ve službách podnikatelského sektoru* (%) 7,5% 8,1% 8,0% 8,4% 9,4% 9,4% * bez sekce CZ-NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví Graf E32 Struktura tržeb v IT službách podle převažující činnosti podniku Programování a jiné IT činnosti Zpracování dat a hosting Opravy PC a komunikačních zařízení 2010 Graf E29 Tržby v IT službách 78% 14% 8% 79% 12% 8% Graf E33 Struktura tržeb v IT službách 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 40% 36% 24% 48% 23% 29% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

17 Graf E34 Tržby v IT službách, (podíl na tržbách ve službách podnikatelského sektoru*) Programování a jiné IT činnosti Zpracování dat a hosting Opravy PC a komunikačních zařízení Finsko 9,8% 8,8% Maďarsko 6,6% 2,2% Česko 7,4% 1,3% Spojené království 8,3% Německo 8,1% Slovensko 6,9% Francie 6,4% Belgie 7,5% Norsko 6,9% 5,4% 1,9% Slovinsko 6,2% Rumunsko 6,1% Polsko 4,9% Španělsko 5,6% Bulharsko 5,4% Rakousko 4,1% 1,8% 4,9% Chorvatsko 4,2% Estonsko 3,8% Litva 3,0% Lotyšsko 2,8% Kypr 2,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% * bez sekce NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví Zdroj: Eurostat, Structural business statistics

18 Tab. E9 Tržby v "Obchodu s ICT" v ČR mil. Kč Celkem z vlastní produkce N/A podle vlastnictví podniku domácí podniky N/A zahraniční afilace N/A malé (0 49 zaměstnanců) N/A střední ( zaměstnanců) N/A velké (250 + zaměstnanců) N/A Graf E35 Tržby v obchodu s ICT Obchod s ICT - mld. Kč podíl na tržbách ve velkoobchodu (%) 5,4% 5,0% 4,7% 4,3% 4,2% 4,7% Graf E36 Struktura tržeb v obchodu s ICT podle velikosti podniku 0 49 zaměstnanců zaměstnanců 250+ zaměstnanců 53% 41% 6% 51% 47% Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření podnikatelského sektoru P4-01 a P5-01

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly.

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly. Sektor informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT sektor) je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování,

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

2012 Dostupný z

2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.02.2017 Informační ekonomika v číslech - 2011 Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203636

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

D Podniky. Vysvětlivky:

D Podniky. Vysvětlivky: Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01),

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4.1 Investice v high-tech odvětvích Definice high-tech odvětví je založena na Mezinárodní klasifikaci ekonomických činností (ISIC

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2008 ČESKÁ REPUBLIKA A SVĚT 0BObsah ÚVOD.... 5 A ICT infrastruktura... 7 Telefonní infrastruktura... 8 Internetová infrastruktura...... 12 B Domácnosti a jednotlivci...

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

2012 Dostupný z

2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 25.12.2016 Informační společnost v číslech - 2011 Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203637

Více

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015.

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015. Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2014 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2538-3 Český statistický úřad, Praha 2014 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 18.01.2017 Informační společnost v číslech - 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204148

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Telekomunikační a informační technologie a činnosti

Telekomunikační a informační technologie a činnosti Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí O D V Ě T V O V Á S T U D I E Telekomunikační

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

2016 Dostupný z

2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 25.12.2016 V ČR pracuje jen malá část mladých Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204378

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Seznam ICT zboží použitý pro statistiku zahraničního obchodu je vymezen na základě Harmonizovaného systému (HS2007), mezinárodní klasifikace zboží používané v mezinárodním obchodě, do následujících hlavních

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů:

Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů: A ICT Infrastruktura Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů: Český telekomunikační úřad (ČTU) - data o počtu účastníků v pevné a mobilní telefonní

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více