Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty"

Transkript

1 Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: až Externá forma štúdia zppgr55, str. 1 z 8 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,2 Predškolská a elementárna pedagogika - Pedagogická fakulta, Nitra ,4 Aplikovaná informatika - Fakulta prírodných vied, Nitra ,0 Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Sociálna práca - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra ,0 Pedagogika - Pedagogická fakulta, Nitra ,0 Marketingová komunikácia a reklama - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra ,0 Urgentná zdravotná starostlivosť - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra ,0 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Pedagogická fakulta, Nitra ,0 Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Žurnalistika - Filozofická fakulta, Nitra ,0 História - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Aplikovaná etika - etika profesijných činností - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a náuky o spoločnosti - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Politológia - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Biológia - Fakulta prírodných vied, Nitra ,0 Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Taliansky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Učiteľstvo praktickej prípravy - Pedagogická fakulta, Nitra x Andragogika - Pedagogická fakulta, Nitra ,0 Editorstvo a vydavateľská prax - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Kulturológia - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Environmentalistika - Fakulta prírodných vied, Nitra ,0 Technická mineralógia - gemológia - Fakulta prírodných vied, Nitra x Matematické a informačné metódy v ekonómii - Fakulta prírodných vied, Nitra ,0 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a náuky o spoločnosti - Filozofická fakulta, Nitra ,0 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a etickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra x Fyzika materiálov - Fakulta prírodných vied, Nitra x Geografia v regionálnom rozvoji - Fakulta prírodných vied, Nitra x Chémia životného prostredia - Fakulta prírodných vied, Nitra x Počítačové modelovanie v prírodných vedách - Fakulta prírodných vied, Nitra ,0 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Nitra

2 x Učiteľstvo hudobného umenia - Pedagogická fakulta, Nitra 36. x 0 0 x Anglický jazyk a kultúra - Pedagogická fakulta, Nitra 37. x 0 0 x Anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 38. x 0 0 x Anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 39. x 0 0 x Anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 40. x 0 0 x Anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 41. x 0 0 x Anglistika - Filozofická fakulta, Nitra 42. x 0 0 x Archeológia - Filozofická fakulta, Nitra 43. x 0 0 x Estetika - Filozofická fakulta, Nitra 44. x 0 0 x Etika - Filozofická fakulta, Nitra 45. x 0 0 x Etnológia - Filozofická fakulta, Nitra 46. x 0 0 x Filozofia - Filozofická fakulta, Nitra 47. x 0 0 x Francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 48. x 0 0 x Francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 49. x 0 0 x Kulturológia - blízkovýchodné štúdiá - Filozofická fakulta, Nitra 50. x 0 0 x Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 51. x 0 0 x Maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 52. x 0 0 x Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka - Filozofická fakulta, Nitra 53. x 0 0 x Muzeológia - Filozofická fakulta, Nitra 54. x 0 0 x Nemčina v hospodárskej praxi - Filozofická fakulta, Nitra 55. x 0 0 x Nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 56. x 0 0 x Ošetrovateľstvo - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra 57. x 0 0 x Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 58. x 0 0 x Psychológia - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra 59. x 0 0 x Regionálny cestovný ruch - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 60. x 0 0 x Slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 61. x 0 0 x Slovenský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Nitra 62. x 0 0 x Slovenský jazyk a literatúra - Filozofická fakulta, Nitra 63. x 0 0 x Sociálna geografia - Fakulta prírodných vied, Nitra 64. x 0 0 x Sociálne služby a poradenstvo - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra 65. x 0 0 x Sociológia - Filozofická fakulta, Nitra 66. x 0 0 x Stredoeurópske areálové štúdiá - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 67. x 0 0 x Šport a rekreácia - Pedagogická fakulta, Nitra 68. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 69. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 70. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 71. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 72. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 73. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra str. 2 z 8

3 74. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 75. x 0 0 x Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - Filozofická fakulta, Nitra 76. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 77. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a ekológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 78. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a etickej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 79. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a francúzskeho jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 80. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a geografie - Fakulta prírodných vied, Nitra 81. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a histórie - Fakulta prírodných vied, Nitra 82. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a hudobného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 83. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a chémie - Fakulta prírodných vied, Nitra 84. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a informatiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 85. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 86. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a pedagogiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 87. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a psychológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 88. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a ruského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 89. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 90. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a španielsky jazyk a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 91. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a talianskeho jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 92. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a telesnej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 93. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu - Fakulta prírodných vied, Nitra 94. x 0 0 x Učiteľstvo biológie a výtvarného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 95. x 0 0 x Učiteľstvo ekológie a etickej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 96. x 0 0 x Učiteľstvo ekológie a slovenského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 97. x 0 0 x Učiteľstvo ekológie a výchovy k občianstvu - Fakulta prírodných vied, Nitra 98. x 0 0 x Učiteľstvo ekológie a výtvarného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 99. x 0 0 x Učiteľstvo estetickej výchovy a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 100. x 0 0 x Učiteľstvo etickej výchovy a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 101. x 0 0 x Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a etickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 102. x 0 0 x Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 103. x 0 0 x Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 104. x 0 0 x Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 105. x 0 0 x Učiteľstvo fyziky a anglického jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 106. x 0 0 x Učiteľstvo fyziky a geografie - Fakulta prírodných vied, Nitra 107. x 0 0 x Učiteľstvo fyziky a chémie - Fakulta prírodných vied, Nitra 108. x 0 0 x Učiteľstvo fyziky a telesnej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 109. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 110. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a ekológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 111. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a etickej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 112. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a histórie - Fakulta prírodných vied, Nitra str. 3 z 8

4 113. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a nemeckého jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 114. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a pedagogiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 115. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a psychológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 116. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a ruského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 117. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 118. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a technickej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 119. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a telesnej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 120. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu - Fakulta prírodných vied, Nitra 121. x 0 0 x Učiteľstvo geografie a výtvarného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 122. x 0 0 x Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu - Filozofická fakulta, Nitra 123. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 124. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a histórie - Pedagogická fakulta, Nitra 125. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 126. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Nitra 127. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a psychológie - Pedagogická fakulta, Nitra 128. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 129. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 130. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a technickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 131. x 0 0 x Učiteľstvo hudobného umenia a výtvarného umenia - Pedagogická fakulta, Nitra 132. x 0 0 x Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia - Pedagogická fakulta, Nitra 133. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a anglického jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 134. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a ekológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 135. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a geografie - Fakulta prírodných vied, Nitra 136. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a histórie - Fakulta prírodných vied, Nitra 137. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 138. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a pedagogiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 139. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a psychológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 140. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 141. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a telesnej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 142. x 0 0 x Učiteľstvo chémie a výtvarného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 143. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 144. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a ekológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 145. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a francúzskeho jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 146. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a fyziky - Fakulta prírodných vied, Nitra 147. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a geografie - Fakulta prírodných vied, Nitra 148. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a histórie - Fakulta prírodných vied, Nitra 149. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a hudobného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 150. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a technickej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 151. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra str. 4 z 8

5 152. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a výchovy k občianstvu - Fakulta prírodných vied, Nitra 153. x 0 0 x Učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 154. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 155. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a biológie - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 156. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a estetickej výchovy - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 157. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a etickej výchovy - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 158. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a geografie - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 159. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 160. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a hudobného umenia - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 161. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a matematiky - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 162. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 163. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 164. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a odborných ekonomických predmetov - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 165. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogiky - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 166. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a psychológie - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 167. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 168. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a španielsky jazyk a literatúry - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 169. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 170. x 0 0 x Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a výtvarného umenia - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 171. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 172. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a biológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 173. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 174. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a francúzskeho jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 175. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a fyziky - Fakulta prírodných vied, Nitra 176. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a geografie - Fakulta prírodných vied, Nitra 177. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a hudobného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 178. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a chémie - Fakulta prírodných vied, Nitra 179. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a informatiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 180. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 181. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 182. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a pedagogiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 183. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a psychológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 184. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a ruského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 185. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a španielsky jazyk a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 186. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 187. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu - Fakulta prírodných vied, Nitra 188. x 0 0 x Učiteľstvo matematiky a výtvarného umenia - Fakulta prírodných vied, Nitra 189. x 0 0 x Učiteľstvo náboženskej výchovy a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 190. x 0 0 x Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra str. 5 z 8

6 191. x 0 0 x Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 192. x 0 0 x Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - Filozofická fakulta, Nitra 193. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a biológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 194. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a ekológie - Fakulta prírodných vied, Nitra 195. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a etickej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 196. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a geografie - Fakulta prírodných vied, Nitra 197. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a informatiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 198. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a matematiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 199. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a náboženskej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 200. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a nemeckého jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 201. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a pedagogiky - Fakulta prírodných vied, Nitra 202. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a ruského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 203. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a slovenského jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 204. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a talianskeho jazyka a literatúry - Fakulta prírodných vied, Nitra 205. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a techniky - Fakulta prírodných vied, Nitra 206. x 0 0 x Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a telesnej výchovy - Fakulta prírodných vied, Nitra 207. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 208. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 209. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a histórie - Pedagogická fakulta, Nitra 210. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a náboženskej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 211. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 212. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a psychológie - Pedagogická fakulta, Nitra 213. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 214. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a španielsky jazyk a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 215. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a technickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 216. x 0 0 x Učiteľstvo pedagogiky a výchovy k občianstvu - Pedagogická fakulta, Nitra 217. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 218. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a estetickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 219. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a etickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 220. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a francúzskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 221. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a histórie - Pedagogická fakulta, Nitra 222. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a slovenského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 223. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a španielsky jazyk a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 224. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a technickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 225. x 0 0 x Učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu - Pedagogická fakulta, Nitra 226. x 0 0 x Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a etickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 227. x 0 0 x Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 228. x 0 0 x Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - Filozofická fakulta, Nitra 229. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra str. 6 z 8

7 230. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a estetickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 231. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 232. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katolíckej náboženskej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 233. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 234. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 235. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a španielsky jazyk a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 236. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 237. x 0 0 x Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - Filozofická fakulta, Nitra 238. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 239. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a estetickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 240. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a etickej výchovy - Filozofická fakulta, Nitra 241. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 242. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 243. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 244. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 245. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Nitra 246. x 0 0 x Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - Filozofická fakulta, Nitra 247. x 0 0 x Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Nitra 248. x 0 0 x Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - Filozofická fakulta, Nitra 249. x 0 0 x Učiteľstvo technickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 250. x 0 0 x Učiteľstvo technickej výchovy a estetickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 251. x 0 0 x Učiteľstvo technickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 252. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 253. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 254. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 255. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a histórie - Pedagogická fakulta, Nitra 256. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 257. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 258. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Nitra 259. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a psychológie - Pedagogická fakulta, Nitra 260. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 261. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 262. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 263. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 264. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a techniky - Pedagogická fakulta, Nitra 265. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a výchovy k občianstvu - Pedagogická fakulta, Nitra 266. x 0 0 x Učiteľstvo telesnej výchovy a výtvarného umenia - Pedagogická fakulta, Nitra 267. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 268. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a estetiky - Pedagogická fakulta, Nitra str. 7 z 8

8 269. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a etickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 270. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a histórie - Pedagogická fakulta, Nitra 271. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 272. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Nitra 273. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a psychológie - Pedagogická fakulta, Nitra 274. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarného umenia a výchovy k občianstvu - Pedagogická fakulta, Nitra 275. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarnej edukácie a technickej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 276. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarnej výchovy a náboženskej výchovy - Pedagogická fakulta, Nitra 277. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 278. x 0 0 x Učiteľstvo výtvarnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Nitra 279. x 0 0 x Východoslovanské jazyky a kultúry - Filozofická fakulta, Nitra spolu Vysvetlivky k stĺpcom : ,7 str. 8 z máj 2016, 17:05:30 hod - počet prijatých prihlášok od uchádzačov; jedna prihláška mohla byť zaregistrovaná viackrát a to v prípade, že škola umožňovala na jednej prihláške prihlásiť sa uchádzačovi na viacej študij - ných programov,pričom priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie boli u nich nezávislé - počet kladne vybavených prihlášok, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý - počet ov prijatých uchádzačov na štúdium do 1. ročníka, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát sa na štúdium zapísal - percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok x - hodnoty nie je možný z logických dôvodov Stav, keď počet pijatí (kladne vybavených prihlášok) prevýši počet prihlášok vyplýva z toho, že niektorí uchádzači boli prijatí, ale na iný študijný program, či inú formu štúdia, než ako sa v prihláške hlásili.

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

3. Univerzita Blaise-Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra;

3. Univerzita Blaise-Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020 ISCED (inovovaný) na šk. roky 0/06 až 09/00 Rámcové učebné plány za. 9. ročník Počet hodín šk. uč. plánu za.-9.roč. svet 4 4 Anglický jazyk Konv. v ANJ (nemecký, ruský) 6 + Informatika 4 4 Dejepis 6 6

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium)

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819, 7570830,

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Akademické pracoviská

Akademické pracoviská Akademické pracoviská Akademické pracovisko Adresa Telefón e-mail web Univerzita Komenského v Bratislave filozofická andragogiky Gondova 2 0 2 59 33 94 40 kand(at)fphil.uniba.sk kulturológie Štúrova 9

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Učebný plán Študijný odbor: 5356 6 zdravotnícky asistent Denné štúdium absolventov základnej školy Kategórie a názvy Skratka Počet týždenných vyučovacích

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Informácia o možnostiach štúdia v bakalárskom stupni štúdia na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove v akademickom roku 2017/2018

Informácia o možnostiach štúdia v bakalárskom stupni štúdia na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove v akademickom roku 2017/2018 Informácia o možnostiach štúdia v bakalárskom stupni štúdia na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove v akademickom roku 2017/2018 Kontakt: ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III Meno a priezvisko praktikanta:... Fakulta:... Ročník:... Št. program:... Škola:... Cvičný učiteľ:... Predmet:... Deň Pondelok

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK dňa 08.11.2016 Čl. 2 Magisterské

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 286 E-mail: prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více