Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo"

Transkript

1 AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu vzdelávania na UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Lekárska fakulta, UK Právnická fakulta, UK Filozofická fakulta, UK Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo Bc. d3r e3r Andragogika Bc. d3r Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Archeológia Bc. d3r Archívnictvo Bc. d3r Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d4r Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia Bc. d3r e3r Dejiny knižnej kultúry Bc. d3r Dejiny umenia Bc. d3r Estetika Bc. d3r Etika Bc. d3r Etnológia Bc. d3r Filozofia Bc. d3r Fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r História Bc. d3r Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Hungarológia Bc. d3r Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Informačné štúdiá Bc. d4r Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia Bc. d3r Klasická archeológia Bc. d3r Klasické jazyky Bc. d3r e3r Knižnično informačné štúdiá Bc. d4r Kórejské štúdiá Bc. d3r Kulturológia Bc. d3r e3r Literárna komunikácia a knižnice Bc. d3r Maďarský jazyk editorstvo a vydavateľská prax Bc. d3r Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Marketingová komunikácia Bc. d3r Muzeológia a kultúrne dedičstvo Bc. d3r Muzikológia Bc. d3r Nederlandistika Bc. d3r Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Pedagogika Bc. d3r Politológia Bc. d3r Poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Psychológia Bc. d3r Religionistika Bc. d3r Rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Ruské a východoeurópske štúdiá Bc. d3r Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Slovenský jazyk a kultúra Bc. d3r Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra Bc. d3r Sociológia Bc. d3r Stredouerópske štúdiá Bc. d3r Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Žurnalistika

2 Prírodovedecká fakulta, UK Pedagogická fakulta, UK Farmaceutická fakulta, UK Fakulta telesnej výchovy a športu, UK Jesseniova lekárska fakulta, Martin, UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bc. d3r e3r Aplikovaná geológia Bc. d3r e3r Biogeológia Bc. d3r e3r Biochémia Bc. d3r Biológia Bc. d3r Environmentalistika Bc. d3r Geografia a demografia Bc. d3r e3r Geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny Bc. d3r e4r Geografia v štátnej správe a samospráve Bc. d3r e3r Geografia, geoinformatika a kartografia Bc. d3r Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia Bc. d3r Geológia Bc. d3r e3r Geológia vo využívaní krajiny Bc. d3r Chémia Bc. d3r e3r Paleobiológia Bc. d3r e3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r e4r Francúzsky jazyk a kultúra Bc. d3r Liečebná pedagogika Bc. d3r e3r Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii Bc. d3r e3r Sociálna pedagogika Bc. d3r e3r Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Bc. d3r e4r Španielsky jazyk a kultúra Bc. d3r e4r Špeciálna pedagogika Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Bc. d3r e4r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobného umenia Bc. d3r Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Bc. d3r e4r Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby Bc. d3r e3r Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie Bc. d3r e4r Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo výtvarného umenia Bc. d3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Mgr. d5r Logopédia Bc. d3r e4r Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Mgr. d5r Farmácia Bc. d3r e3r Šport a zdravie Bc. d3r e3r Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy Bc. d3r e3r Športový manažment Bc. d3r e3r Trénerstvo Bc. d3r e3r Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Verejné zdravotníctvo MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo

3 Evanjelická bohoslovecká fakulta, UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, UK Fakulta managementu, UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK Bc. d3r Aplikovaná informatika Bc. d3r Biomedicínska fyzika Bc. d3r Ekonomická a finančná matematika Bc. d3r Fyzika Bc. d3r Informatika Bc. d3r Manažérska matematika Bc. d3r Matematika Bc. d3r Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika Bc. d3r Poistná matematika Bc. d3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc Bc. d3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Mgr. d5r Evanjelická teológia Bc. d3r Nábožensko kultúrne štúdiá Bc. e3r Riadenie cirkevných a neziskových organizácií Bc. d3r e3r Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Mgr. d6r e5r Katolícka teológia Bc. d3r e3r Manažment Bc. d3r Medzinárodný manažment Bc. d3r e3r Aplikovaná ekonómia Bc. d3r e3r Európske štúdiá Bc. d3r e3r Sociálna a pracovná psychológia Bc. d3r Sociálna antropológia SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Pracovisko celouniverzitných programov STU, Bratislava Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Výučbovo študijné centrum, FChPT STU, Humenné Strojnícka fakulta, STU Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Stavebná fakulta, STU Bc. d3r Priestorové plánovanie Bc. d3r e3r Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve Bc. d3r e3r Biotechnológia Bc. d3r e3r Biotechnológia a potravinárska technológia Bc. d3r e3r Chémia a medicínska chémia Bc. d3r e3r Chémia, medicínska chémia a chemické materiály Bc. d3r e3r Chemické inžinierstvo Bc. d3r e3r Chemické technológie Bc. d3r e3r Inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií Bc. d3r e3r Potravinárstvo Bc. d3r e3r Technológia polymérnych materiálov Bc. d3r e3r Výživa, kozmetika a ochrana zdravia Bc. d3r e3r Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve Bc. d3r e4r Aplikovaná mechanika a mechatronika Bc. d3r e4r Automatizácia a informatizácia strojov a procesov Bc. d3r e4r Automobily, lode a spaľovacie motory Bc. d3r e4r Energetické strojárstvo Bc. d3r e4r Procesná a environmentálna technika Bc. d3r e4r Strojárske technológie a materiály Bc. d3r e4r Výrobné systémy a manažérstvo kvality Bc. d3r e3r Aplikovaná informatika Bc. d3r e3r Automobilová elektronika Bc. d3r e3r Elektronika Bc. d3r e3r Elektrotechnika Bc. d3r e3r Priemyselná informatika Bc. d3r Robotika a kybernetika Bc. d3r e3r Telekomunikácie Bc. d3r Geodézia a kartografia Bc. d3r e4r Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Bc. d3r Matematicko počítačové modelovanie Bc. d4r Pozemné stavby a architektúra Bc. d3r e4r Stavby na tvorbu a ochranu prostredia Bc. d3r Stavebné inžinierstvo Bc. d3r Technológie a manažérstvo stavieb

4 Fakulta architektúry, STU Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, STU Detašované pracovisko, MtF STU, Brezno Detašované pracovisko, MtF STU, Dubnica nad Váhom Detašované pracovisko, MtF STU, Komárno Fakulta informatiky a informačných technológií, STU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Obchodná fakulta, EU Detašované pracovisko, OF EU, Nové Zámky Detašované pracovisko, OF EU, Púchov Detašované pracovisko, OF EU, Topoľčany Fakulta podnikového manažmentu, EU Národohospodárska fakulta, EU Detašované pracovisko, NHF EU, Šurany Fakulta hospodárskej informatiky, EU Detašované pracovisko, FHI EU, Púchov Detašované pracovisko, FHI EU, Senica Detašované pracovisko, FHI EU, Žarnovica Podnikovohospodárska fakulta, Košice, EU Pedagogické pracovisko, PHF EU, Michalovce Fakulta medzinárodných vzťahov, EU Fakulta aplikovaných jazykov, EU SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Bc. d3r Vodné stavby a vodné hospodárstvo Bc. d4r Architektúra a urbanizmus Bc. d4r Dizajn výrobkov Bc. d3r Krajinná architektúra a krajinné plánovanie Bc. d3r e4r Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Bc. d3r e4r Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bc. d3r e4r Inžinierstvo životného prostredia Bc. d3r e4r Kvalita produkcie Bc. d3r e4r Materiálové inžinierstvo Bc. d3r e4r Personálna práca v priemyselnom podniku Bc. d3r e4r Počítačová podpora výrobných technológií Bc. d3r e4r Priemyselné manažérstvo Bc. d3r e4r Výrobné technológie Bc. d3r e4r Výrobné zariadenia a systémy Bc. d3r e4r Učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Bc. d3r e4r Učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Bc. d3r e4r Učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Bc. d3r Informatika Bc. d3r Počítačové a komunikačné systémy a siete Bc. d3r e3r Počítačové systémy a siete Bc. d3r e3r Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Bc. d3r e3r Zahraničnoobchodné podnikanie Bc. d3r e3r Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Bc. d3r e3r Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Bc. d3r e3r Zahraničnoobchodné podnikanie Bc. d3r e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r e3r Finančný manažment Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Bc. d3r e3r Financie, bankovníctvo a investovanie Bc. d3r e3r Ľudské zdroje a sociálny manažment Bc. d3r e3r Národné hospodárstvo Bc. d3r e3r Poisťovníctvo Bc. d3r e3r Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov Bc. d3r e3r Verejná správa a regionálny rozvoj Bc. d3r e3r Financie, bankovníctvo a investovanie Bc. d3r e3r Hospodárska informatika Bc. d3r e3r Manažerské rozhodovanie a informačné technológie Bc. d3r e3r Účtovníctvo Bc. d3r e3r Účtovníctvo Bc. d3r e3r Manažerské rozhodovanie a informačné technológie Bc. d3r e3r Účtovníctvo Bc. d3r e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r e3r Obchodné podnikanie Bc. d3r e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r Medzinárodné ekonomické vzťahy Bc. d3r Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Bc. d3r e4r Hipológia Bc. d3r Manažment rastlinnej výroby

5 Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU Technická fakulta, SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU Bc. d3r Manažment živočíšnej výroby Bc. d3r Špeciálne chovateľstvo Bc. d3r e3r Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Bc. d3r e3r Všeobecné poľnohospodárstvo Bc. d3r e3r Výživa ľudí Bc. d3r e3r Ekonomika a manažment agrosektoru Bc. d3r e3r Ekonomika podniku Bc. d3r e3r Kvantitatívne metódy v ekonómii Bc. d3r Manažment podniku Bc. d3r Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami Bc. d3r e3r Obchodné podnikanie Bc. d3r e3r Účtovníctvo Bc. d3r e3r Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike Bc. d3r e3r Manažérstvo kvality produkcie Bc. d3r e3r Poľnohospodárska technika Bc. d3r e3r Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti Bc. d3r e3r Prevádzka dopravných a manipulačných strojov Bc. d3r e3r Prevádzková bezpečnosť techniky Bc. d3r e3r Technika pre obnoviteľné zdroje energie Bc. d3r e3r Výrobná technika Bc. d3r e3r Biotechnika parkových a krajinných úprav Bc. d3r e3r Krajinné inžinierstvo Bc. d3r e3r Pozemkové úpravy a geografické informačné systémy Bc. d3r Záhradná a krajinná architektúra Bc. d3r e3r Záhradníctvo Bc. d3r Agrobiotechnológie Bc. d3r e3r Agropotravinárstvo Bc. d3r e3r Aplikovaná biológia Bc. d3r e3r Bezpečnosť a kontrola potravín Bc. d3r e3r Vinárstvo Bc. d3r e3r Environmentálne manažérstvo Bc. d3r e3r Európske rozvojové programy Bc. d3r e3r Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu Bc. d3r e3r Regionálny rozvoj TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Pracovisko celouniverzitných programov TUZ, Zvolen Lesnícka fakulta, TUZ Drevárska fakulta, TUZ Detašované pracovisko, DreF TUZ, Volyně, Česko Fakulta ekológie a environmentalistiky, TUZ Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TUZ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE Celoškolský študijný program VŠVU Bc. d3r e3r Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov Bc. d3r e3r Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Bc. d3r e3r Lesníctvo Bc. d4r Dizajn nábytku Bc. d3r Drevárske inžinierstvo Bc. d3r e3r Drevárske technológie Bc. d4r Interiérový dizajn Bc. d3r e3r Konštrukcia drevených stavieb a nábytku Bc. d4r e4r Manažment drevárenskej a nábytkárskej výroby Bc. d3r e3r Ochrana osôb a majetku pred požiarom Bc. d3r e3r Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle Bc. d3r e3r Prevádzka strojov a zariadení Bc. d3r e3r Výroba nábytku Bc. e4r Konštrukcia drevených stavieb a nábytku Bc. d3r Ekológia a ochrana biodiverzity Bc. d3r Ekológia a využívanie krajiny Bc. d3r Environmentálne inžinierstvo Bc. d3r e3r Environmentálny manažment Bc. d3r Dopravná a manipulačná technika Bc. d3r e3,5r Ekotechnika Bc. d3r e3,5r Priemyselné inžinierstvo Bc. d3r e3,5r Výrobná technika Bc. d4r Architektonická tvorba

6 Bc. d4r Dizajn Bc. d4r Fotografia a nové médiá Bc. d4r Grafika a iné médiá Bc. d4r Intermédiá a multimédiá Bc. d4r Maľba a iné médiá Bc. d4r Reštaurátorská tvorba Bc. d4r Socha, objekt, inštalácia Bc. d4r Textilná tvorba Bc. d4r Úžitkové umenie Bc. d4r Vizuálna komunikácia VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE Divadelná fakulta, VŠMU Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU Filmová a televízna fakulta, VŠMU Bc. d3r Bábkarská réžia a dramaturgia Bc. d3r Bábkarská scénografia a technológia Bc. d3r Bábkoherectvo Bc. d3r Divadelná réžia a dramaturgia Bc. d3r Divadelný manažment Bc. d3r Herectvo Bc. d3r Muzikálové herectvo Bc. d3r Scénická a kostýmová tvorba Bc. d3r Teória a kritika divadelného umenia Bc. d3r Cirkevná hudba Bc. d3r Dirigovanie Bc. d3r Dramaturgia a manažment hudobného umenia Bc. d3r Klávesové nástroje Bc. d3r Skladba Bc. d3r Spev Bc. d3r Strunové a dychové nástroje Bc. d3r Tanečné umenie Bc. d3r Teória hudobného umenia Bc. d3r Animovaná tvorba Bc. d3r Dokumentárna tvorba Bc. d3r Dramaturgia a scénaristika Bc. d3r Filmová a televízna réžia Bc. d3r Kameramanská tvorba a fotografia Bc. d3r Produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií Bc. d3r Strihová skladba Bc. d3r Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá Bc. d2r Vizuálne efekty Bc. d3r Zvuková skladba UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH Celoškolský študijný program UVLF Bc. d3r e3r Bezpečnosť krmív a potravín Bc. d3r e3r Kynológia Bc. d3r e3r Vzťah človek zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii Bc. d3r Náuka o živočíchoch Mgr. d5r Farmácia MVDr. d6r Hygiena potravín MVDr. d6r Všeobecné veterinárne lekárstvo TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TUKE Bc. d3r e3r Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín Bc. d3r e3r Baníctvo a geotechnika Bc. d3r e4r Dopravná logistika podniku Bc. d3r e3r Geodézia a geografické informačné systémy Bc. d3r e3r Geodézia a kataster nehnuteľností Bc. d3r e3r Geológia a regionálny rozvoj Bc. d3r e4r Geoprieskum Bc. d3r e3r Geoturizmus Bc. d3r e3r Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére Bc. d3r e3r Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Bc. d3r e4r Manažérstvo procesov Bc. d3r e3r Manažérstvo zemských zdrojov Bc. d3r e3r Mineralurgia a environmentálne technológie Bc. d3r e4r Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín Bc. d3r e3r Priemyselná logistika Bc. d3r e4r Priemyselná logistika Bc. d3r e3r Riadenie dopravy surovín Bc. d3r e3r Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Bc. d3r e3r Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

7 Hutnícka fakulta, TUKE Strojnícka fakulta, TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE Letecká fakulta, TUKE Stavebná fakulta, TUKE Ekonomická fakulta, TUKE Fakulta výrobných technológií, Prešov, TUKE Fakulta umení, TUKE Bc. d3r e3r Využívanie alternatívnych zdrojov energie Bc. d3r e3r Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Bc. d3r e3r Biometalurgia Bc. d3r e3r Environmentálna chémia Bc. d3r e3r Hutníctvo Bc. d3r e3r Integrované systémy riadenia Bc. d3r e3r Kovové a nekovové materiály Bc. d3r e3r Materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu Bc. d3r e3r Materiály pre automobilový priemysel Bc. d3r e3r Spracovanie a recyklácia odpadov Bc. d3r e3r Tepelná energetika a plynárenstvo Bc. d3r e3r Automobilová výroba Bc. d3r e3r Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bc. d3r e3r Environmentálne manažérstvo Bc. d3r e3r Kvalita produkcie Bc. d3r e4r Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve Bc. d2r e2r Mechatronika Bc. d3r e3r Počítačová podpora strojárskej výroby Bc. d3r e3r Priemyselné inžinierstvo Bc. d3r e3r Protetika a ortotika Bc. d3r e4r Strojné inžinierstvo Bc. d3r e3r Technika ochrany životného prostredia Bc. d3r e3r Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby Bc. d3r e3r Všeobecné strojárstvo Bc. d3r e3r Aplikovaná informatika Bc. d3r e3r Automobilová elektronika Bc. d3r Automobilová mechatronika Bc. d3r e3r Elektroenergetika Bc. d3r e3r Elektronika Bc. d3r e3r Elektrotechnické inžinierstvo Bc. d3r e3r Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov Bc. d3r e3r Hospodárska informatika Bc. d3r e3r Informatika Bc. d3r e3r Inteligentné systémy Bc. d3r e3r Kybernetika Bc. d3r e3r Počítačové modelovanie Bc. d2r e2r Priemyselná elektrotechnika Bc. e3r Priemyselné inžinierstvo Bc. d3r e3r Riadenie elektromechanických systémov Bc. d3r e3r Telekomunikácie Bc. d3r Avionické systémy Bc. d3r Pracovník riadenia letovej prevádzky Bc. d3r e3r Prevádzka letísk Bc. d3r Prevádzka lietadiel Bc. d3r Profesionálny pilot Bc. d3r e3r Riadenie leteckej dopravy Bc. d3r e3r Senzorika Bc. d4r Budovy a prostredie Bc. d3r e4r Environmentálne inžinierstvo stavieb Bc. d3r e4r Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Bc. d4r e4r Pozemné stavby budovy a prostredie Bc. d3r e4r Technológia a manažment v stavebníctve Bc. d3r e3r Financie, bankovníctvo a investovanie Bc. d3r e3r Verejná správa a regionálny rozvoj Bc. d3r e3r Manažment výroby Bc. d3r e3r Monitoring a diagnostika technických zariadení Bc. d3r e3r Navrhovanie technických zariadení Bc. d3r e3r Počítačová podpora výrobných technológií Bc. d3r e3r Prevádzka priemyselných technológií Bc. d3r e3r Procesná technika Bc. d3r e3r Výrobné technológie Bc. d4r Architektúra a urbanizmus Bc. d4r Dizajn Bc. d4r Voľné výtvarné umenie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Pracovisko celouniverzitných programov ŽU, Žilina

8 Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU Stavebná fakulta, ŽU Strojnícka fakulta, ŽU Elektrotechnická fakulta, ŽU Detašované pracovisko, EF ŽU, Liptovský Mikuláš Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ŽU Fakulta riadenia a informatiky, ŽU Detašované pracovisko, FRI ŽU, Prievidza Fakulta humanitných vied, ŽU UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Pracovisko celouniverzitných programov UPJŠ, Košice Lekárska fakulta, UPJŠ Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Bc. d3r e3r Stráž prírody Bc. d3r e4r Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry Bc. d3r e3r Bezpečnostný manažment Bc. d3r e3r Doprava v krízových situáciách Bc. d3r e3r Krízový manažment Bc. d3r e3r Záchranné služby Bc. d3r e4r Geodézia a kartografia Bc. d4r e4r Pozemné staviteľstvo Bc. d3r e4r Staviteľstvo Bc. d3r e4r Technológia a manažment stavieb Bc. d3r e4r Dopravné stroje a zariadenia Bc. d3r e4r Priemyselné inžinierstvo Bc. d3r e4r Strojárske technológie Bc. d3r e4r Technika prostredia Bc. d3r e4r Vozidlá a motory Bc. d3r e3r Automatizácia Bc. d3r Biomedicínske inžinierstvo Bc. d3r e3r Elektrotechnika Bc. d3r e3r Multimediálne technológie Bc. d3r e3r Telekomunikácie Bc. d3r e3r Digitálne technológie Bc. d3r e3r Telekomunikácie Bc. d3r e3r Cestná doprava Bc. d3r e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r e3r Elektronický obchod a manažment Bc. d3r e3r Letecká doprava Bc. d3r e3r Poštové technológie a služby Bc. d3r Profesionálny pilot Bc. d3r e3r Vodná doprava Bc. d3r e3r Zasielateľstvo a logistika Bc. d3r e3r železničná doprava Bc. d3r Informatika Bc. d3r Manažment Bc. d3r Počítačové inžinierstvo Bc. d3r Informatika Bc. d3r Manažment Bc. d3r e4r Mediamatika a kultúrne dedičstvo Bc. d3r e3r Misijná práca s deťmi a mládežou Bc. d3r e3r Sociálna pedagogika Bc. d1r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. d3r e4r Učiteľstvo hudobného umenia Bc. d3r Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Bc. d3r e3r Šport a rekreácia Bc. d3r e3r Fyzioterapia Bc. d3r e4r Verejné zdravotníctvo MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo Bc. d3r e3r Aplikovaná informatika Bc. d3r Biológia Bc. d3r Biológia filozofia Bc. d3r Biológia geografia Bc. d3r Biológia chémia Bc. d3r Biológia informatika Bc. d3r Biológia psychológia Bc. d3r Ekonomická a finančná matematika Bc. d3r Environmentálna chémia

9 Právnická fakulta, UPJŠ Fakulta verejnej správy, UPJŠ Filozofická fakulta, UPJŠ Bc. d3r Fyzika Bc. d3r Fyzika biológia Bc. d3r Fyzika filozofia Bc. d3r Fyzika geografia Bc. d3r Fyzika chémia Bc. d3r Fyzika informatika Bc. d3r Fyzika psychológia Bc. d3r Geografia Bc. d3r Geografia filozofia Bc. d3r Geografia informatika Bc. d3r Geografia psychológia Bc. d3r Chémia Bc. d3r Chémia filozofia Bc. d3r Chémia geografia Bc. d3r Chémia informatika Bc. d3r Chémia psychológia Bc. d3r Informatika Bc. d3r Informatika filozofia Bc. d3r Informatika psychológia Bc. d3r Matematika Bc. d3r Matematika biológia Bc. d3r Matematika filozofia Bc. d3r Matematika fyzika Bc. d3r Matematika geografia Bc. d3r Matematika chémia Bc. d3r Matematika informatika Bc. d3r Matematika psychológia Bc. d3r Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií Bc. d4r e4r Právo Bc. d3r e3r Právo Bc. d3r e3r Európska verejná správa Bc. d3r e3r Verejná správa Bc. d3r Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Bc. d3r Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Bc. d3r Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Bc. d3r e3r Aplikovaná etika Bc. d3r Aplikovaná etika biológia Bc. d3r Aplikovaná etika britské a americké štúdiá Bc. d3r Aplikovaná etika filozofia Bc. d3r Aplikovaná etika fyzika Bc. d3r Aplikovaná etika geografia Bc. d3r Aplikovaná etika chémia Bc. d3r Aplikovaná etika informatika Bc. d3r Aplikovaná etika matematika Bc. d3r Aplikovaná etika nemecký jazyk a literatúra Bc. d3r e3r Britské a americké štúdiá Bc. d3r Britské a americké štúdiá biológia Bc. d3r Britské a americké štúdiá filozofia Bc. d3r Britské a americké štúdiá fyzika Bc. d3r Britské a americké štúdiá geografia Bc. d3r Britské a americké štúdiá chémia Bc. d3r Britské a americké štúdiá informatika Bc. d3r Britské a americké štúdiá matematika Bc. d3r Britské a americké štúdiá nemecký jazyk a literatúra Bc. d3r Filozofia Bc. d3r História Bc. d3r História aplikovaná etika Bc. d3r História biológia Bc. d3r História britské a americké štúdiá Bc. d3r História filozofia Bc. d3r História fyzika Bc. d3r História geografia Bc. d3r História chémia Bc. d3r História informatika Bc. d3r História matematika Bc. d3r História nemecký jazyk a literatúra Bc. d3r História psychológia Bc. d3r História slovenský jazyk a literatúra Bc. d3r Latinský jazyk a literatúra etika Bc. d3r Latinský jazyk a literatúra filozofia Bc. d3r Latinský jazyk a literatúra história

10 Bc. d3r Latinský jazyk a literatúra neslovanské jazyky a literatúry Bc. d3r Latinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra Bc. d3r e3r Masmediálne štúdiá Bc. d3r Nemecký jazyk a literatúra filozofia Bc. d3r Nemecký jazyk a literatúra fyzika Bc. d3r Nemecký jazyk a literatúra geografia Bc. d3r Nemecký jazyk a literatúra chémia Bc. d3r Nemecký jazyk a literatúra informatika Bc. d3r Nemecký jazyk a literatúra matematika Bc. d3r e3r Politológia Bc. d3r Psychológia Bc. d3r Rodové štúdiá a kultúra Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra aplikovaná etika Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra biológia Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra britské a americké štúdiá Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra filozofia Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra fyzika Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra geografia Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra chémia Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra informatika Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra matematika Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA V L. MIKULÁŠI Bc. d3r Bezpečnosť a obrana štátu Bc. d4r Dorpavné stroje a zariadenia Bc. d4r Elektronické systémy Bc. d3r Elektronické systémy Bc. d4r Manažment Bc. d3r Manažment vojenskej organizácie Bc. d3r Počítačové systémy, siete a služby Bc. d3r Vojenské spojovacie a informačné systémy Bc. d3r Zbraňové systémy, zbrane a ich časti TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Filozofická fakulta, TTU Pedagogická fakulta, TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, TTU Teologická fakulta, Bratislava, TTU Bc. d3r Dejiny a teória umenia Bc. d3r e3r Etika Bc. d3r e3r Filozofia Bc. d3r e3r História Bc. d3r Klasická archeológia Bc. d3r Klasické jazyky Bc. d3r Medievalistika Bc. d3r Politológia Bc. d3r e3r Psychológia Bc. d3r e3r Sociológia Bc. d3r e3r Animácia výtvarného umenia Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika Bc. d3r e3r Predškolská inkluzívna pedagogika Bc. d3r e3r Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo praktických potravinárskych a chemických predmetov Bc. d3r e3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v zdravotníctve Bc. d3r e3r Verejné zdravotníctvo Bc. d3r Etické a sociálno kultúrne štúdiá Bc. e3r Formácia a vedenie spoločenstiev Bc. d3r Kresťanská filozofia Bc. d3r e3r Náuka o rodine so zameraním na rodinu

11 Právnická fakulta, TTU Bc. d3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie Bc. d3r e3r Právo UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Pedagogická fakulta, UMB Ekonomická fakulta, UMB Detašované pracovisko, EkF UMB, Banská Štiavnica Filozofická fakulta, UMB Bc. d3r e3r Andragogika Bc. d3r Evanjelikálna teológia a misia Bc. d3r e3r Pedagogika Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika Bc. d3r Psychológia Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc. e3r Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo školských hudobných súborov (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výtvarného umenia Bc. d3r e3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Cestovný ruch Bc. d3r e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r e3r Financie, bankovníctvo a investovanie Bc. d3r e3r Regionálny rozvoj a verejná správa Bc. d3r e3r Verejná ekonomika a služby Bc. e3r Cestovný ruch Bc. d3r Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Aplikovaná etika Bc. d3r e3r Aplikovaná etnológia Bc. d3r e3r Európske kultúrne štúdiá Bc. d3r Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r História Bc. d3r e3r Hungarológia Bc. d3r Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. e3r Muzeológia Bc. d3r Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo poľský jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra Bc. d3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo taliansky jazyk a kultúra Bc. d3r Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Slovenský jazyk a literatúra Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk a kultúra Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra francúzsky jazyk a kultúra Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a kultúra Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra poľský jazyk a kultúra Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra ruský jazyk a kultúra Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra španielsky jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Sociálna filozofia Bc. d3r Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

12 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Fakulta prírodných vied, UMB Právnická fakulta, UMB AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Celoškolský študijný program APZ UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Pracovisko celouniverzitných programov UKF, Nitra Pedagogická fakulta, UKF Bc. d3r e3r Šport Bc. d3r Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Európske štúdiá Bc. d3r e3r Medzinárodné vzťahy Bc. d3r Politológia Bc. d3r Verejná politika a verejná správa Bc. d3r Aplikovaná geológia Bc. d3r e3r Aplikovaná informatika Bc. d3r e3r Environmentálna chémia Bc. d3r e3r Environmentálne manažérstvo Bc. d3r e3r Environmentálne manažérstvo výchovných zariadení Bc. d3r e3r Geografia a krajinná ekológia Bc. d3r e3r Kultúra a bezpečnosť práce Bc. d3r e3r Matematika Bc. d3r Systematická biológia a ekológia Bc. d3r Systémová ekológia Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo praktickej prípravy Bc. d3r e3r Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výtvarnej edukácie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Právo Bc. d3r e3r Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku Bc. d3r e3r Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe Bc. d3r Hungarológia Bc. d3r e3r Andragogika Bc. d3r Anglický jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bc. d3r e3r Pedagogika Bc. d3r e3r Pedagogika hudobného umenia Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika Bc. d3r e3r Šport a rekreácia Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobného umenia Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobno dramatického umenia

13 Fakulta prírodných vied, UKF Filozofická fakulta, UKF Detašované pracovisko, FF UKF, Trstená Bc. d3r e3r Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo pedagogiky hudobno dramatického umenia Bc. e4r Učiteľstvo praktickej prípravy Bc. d3r Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo technickej výchovy Bc. d3r Učiteľstvo techniky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Aplikovaná informatika Bc. d3r e3r Biológia Bc. d3r e3r Environmentalistika Bc. d3r e3r Fyzika materiálov Bc. d3r e3r Geografia v regionálnom rozvoji Bc. d3r e4r Chémia životného prostredia Bc. d3r e3r Počítačové modelovanie v prírodných vedách Bc. d3r e3r Sociálna geografia Bc. d3r Štatistika Bc. d3r e3r Technická mineralógia gemológia Bc. d3r e3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ekológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Anglistika Bc. d3r e3r Aplikovaná etika etika profesijných činností Bc. d3r e3r Aplikovaná etika etika riadenia ľudí a práce Bc. d3r Archeológia Bc. d3r e3r Editorstvo a vydavateľská prax Bc. d3r e3r Estetika Bc. d3r e3r Etika Bc. d3r e3r Etnológia Bc. d3r e3r Európske štúdiá Bc. d3r e3r Filozofia Bc. d3r e3r Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r História Bc. e3r Hudobná a tanečná folkloristika Bc. d3r e3r Kulturológia Bc. d3r e3r Kulturológia blízkovýchodné štúdiá Bc. d3r e3r Kulturológia riadenie kultúry a turizmu Bc. d3r e3r Marketingová komunikácia a reklama Bc. d3r Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka Bc. d3r e3r Misijná práca Bc. d3r e3r Muzeológia Bc. d3r e4r Nemčina v hospodárskej praxi Bc. d3r e3r Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. e3r Osvetová práca animácia voľnočasových aktivít Bc. d3r e3r Politológia Bc. d3r e3r Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii Bc. d3r e3r Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Slovenský jazyk a literatúra Bc. d3r Sociológia Bc. d3r e3r Taliansky jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Bc. d3r e3r žurnalistika Bc. e3r Aplikovaná etika etika profesijných činností

14 Detašované pracovisko, FF UKF, Martin Detašované pracovisko, FF UKF, Lučenec Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF Detašované pracovisko, FSVaZ UKF, Spišská Nová Ves Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE Pracovisko celouniverzitných programov PU, Prešov Pravoslávna bohoslovecká fakulta, PU Filozofická fakulta, PU Bc. e3r Editorstvo a vydavateľská prax Bc. e3,5r Kulturológia riadenie kultúry a turizmu Bc. e3r Aplikovaná etika etika riadenia ľudí a práce Bc. e3r Kulturológia riadenie kultúry a turizmu Bc. d3r e3r Fyzioterapia Bc. d3r e3r Kariérové poradenstvo Bc. d3r Psychológia Bc. d3r e3r Sociálne služby a poradenstvo Bc. d3r e3r Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. d3r e3r Český jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Hungarológia Bc. d3r e3r Maďarsko slovenský bilingválny mediátor Bc. d3r Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským Bc. d3r,5re3,5r Regionálny cestovný ruch Bc. d3r e3r Stredoeurópska areálová kultúra Bc. d3r e3r Stredoeurópske areálové štúdiá Bc. d3r e3r Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Ugrofínske štúdiá Bc. d3r Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Charitatívna a sociálna služba Bc. d3r Preventívna sociálna práca Mgr. d5r e5r Pravoslávna teológia Bc. d3r e3r Andragogika Bc. d3r Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r e3r Angličtina pre interkultúrnu prax Bc. d3r e3r Anglistika a amerikanistika Bc. d3r e3r Archívnictvo Bc. d3r e3r Dejiny relígií Bc. d3r e3r Estetika Bc. d3r e3r Etika Bc. d3r e3r Etika estetika Bc. d3r e3r Etika sociálna práca Bc. d3r e3r Filozofia Bc. d3r Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r História Bc. d3r e3r Jazykovo komunikačné štúdiá Bc. d3r e3r Knižničné a informačné štúdiá Bc. d3r e3r Masmediálne štúdiá Bc. d3r e3r Politológia Bc. d3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk a kultúra Bc. d3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Prekladateľstvo a tlmočníctvo ukrajinský jazyk a kultúra Bc. d3r Psychológia Bc. d3r Ruský jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Slavistika Bc. d3r Slovenský jazyk a literatúra Bc. d3r Stredouerópske štúdiá

15 Pedagogická fakulta, PU Gréckokatolícka teologická fakulta, PU Fakulta humanitných a prírodných vied, PU Fakulta zdravotníckych odborov, PU Fakulta manažmentu, PU Fakulta športu, PU AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI Fakulta múzických umení, AU Fakulta výtvarných umení, AU Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo estetiky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo výtvarného umenia Bc. d3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc. d3r Ukrajinský jazyk a literatúra Bc. d3r e3r Pedagogika mentálne postihnutých Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín Bc. d3r e3r Animácia voľnočasových aktivít Bc. d3r e3r Katechetika Bc. d3r e3r Multikultúrne európske štúdiá Bc. d3r e3r Religionistika Bc. d3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Mgr. d6r Katolícka teológia Bc. d3r e3r Andragogika Bc. d3r Biológia Bc. d3r Ekológia Bc. d3r e3r Geografia v regionálnom rozvoji Bc. d3r e3r Jazykovo komunikačné štúdiá Bc. d3r e3r Knižničné a informačné štúdiá Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Bc. d3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ekológie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc. e3r Učiteľstvo praktickej prípravy Bc. e3r Učiteľstvo technickej výchovy Bc. d3r Učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo výtvarného umenia Bc. d3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e4r Dentálna hygiena Bc. d3r e4r Fyzioterapia Bc. d3r e4r Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc. d3r e3r Pôrodná asistencia Bc. d3r e3r Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. d3r e3r Environmentálny manažment Bc. d3r e3r Manažment Bc. d3r e3r Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Bc. d3r e3r Trénerstvo Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo Bc. d3r Interpretačné umenie inštrumentálne Bc. d3r Kompozícia a dirigovanie zboru Bc. d3r Vokálna interpretácia Bc. d4r Audiovizuálne médiá, intermédiá a digitálne médiá Bc. d4r Grafika Bc. d4r Maľba

16 Fakulta dramatických umení, AU Bc. d4r Sochárstvo Bc. d3r Divadelná dramaturgia a réžia Bc. d3r Divadelný manažment Bc. d3r Filmová dokumentárna tvorba Bc. d3r Filmová dramaturgia a scenáristika Bc. d3r Herectvo TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE Pracovisko celouniverzitných programov TnUAD, Trenčín Fakulta priemyselných technológií, Púchov, TnUAD Fakulta sociálno ekonomických vzťahov, TnUAD Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD Fakulta zdravotníctva, TnUAD Bc. d3r e3r Európske a globálne štúdiá Bc. d3r e3r Politológia Bc. d3r e3r Environmentálne a chemické technológie Bc. d3r e3r Materiálová technológia Bc. d3r e3r Materiálové inžinierstvo Bc. d3r e3r Počítačová podpora materiálového inžinierstva Bc. d3r e3r Textilná technológia a návrhárstvo Bc. d3r e3r Ľudské zdroje a personálny manažment Bc. d3r e4r Regionálna ekonomika a rozvoj Bc. d3r e3r Verejná správa Bc. d3r e3r Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike Bc. d3r e3r Kvalita produkcie strojárskej techniky Bc. d3r e3r Mechanizmy špeciálnej techniky Bc. d3r Servis a opravy automobilov Bc. d3r e3r, 5r Špeciálna strojárska technika Bc. d3r e3r Fyzioterapia Bc. d3r e3r Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE Celoškolský študijný program UCM Bc. d3r e3r Politológia Pracovisko celouniverzitných programov UCM, Trnava Bc. d3r e3r Európske štúdiá Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, Piešťany Bc. d3r e3r Fyzioterapia Bc. d3r e3r Rádiologická technika Bc. d3r e4r Verejné zdravotníctvo Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM Bc. d3r e3r Aplikované mediálne štúdiá Bc. e3r Marketingová komunikácia Bc. d3r e4r Masmediálna komunikácia Bc. d3r e3r Vzťahy s médiami Fakulta prírodných vied, UCM Bc. d3r Aplikovaná biológia Bc. d3r Aplikovaná informatika Bc. d3r Biotechnológie Bc. d3r Chémia a aplikovaná chémia Filozofická fakulta, UCM Bc. d3r e4r Anglický jazyk v odbornej komunikácii Bc. d3r Etnológia Bc. d3r e3r Filozofia Bc. d3r e3r Francúzsky jazyk v odbornej komunikácii Bc. d3r História Bc. d3r e4r Nemecký jazyk v odbornej komunikácii Bc. d3r Politológia Bc. d3r Psychológia Bc. d3r e3r Ruský jazyk v odbornej komunikácii Bc. d3r e3r Slovenský jazyk a literatúra Bc. d3r e3r Sociálna pedagogika Bc. d3r e3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Fakulta sociálnych vied, UCM Bc. d3r e3r Európske štúdiá Bc. d3r e3r Politológia Bc. d3r e3r Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe Bc. d3r e3r Verejná správa

17 Detašované pracovisko, FSV UCM, Malacky Detašované pracovisko, FSV UCM, Prievidza VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE Pracovisko celoškolských programov VŠM, Trenčín Detašované pracovisko VŠM, Bratislava KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pracovisko celouniverzitných programov KU, Ružomberok Filozofická fakulta, KU Pedagogická fakulta, KU Inštitút manažmentu a cestovného ruchu, PdF KU, Poprad Inštitút Andreja Radlinského, PdF KU, Dolný Kubín Inštitút Juraja Páleša, PdF KU, Levoča Inštitút Viktora Trstenského, PdF KU, Stará Ľubovňa Teologická fakulta, Košice, KU Detašované pracovisko, TF KU, Poprad Teologický inštitút, TF KU, Spišské Podhradie Inštitút rodiny, TF KU, Bratislava Fakulta zdravotníctva, KU Bc. e3r Sociálne služby a poradenstvo Bc. e3r Verejná správa Bc. d3r e3r Podnikový manažment d3r e3r d3r e3r Bc. d3r e3r Právo Podnikový manažment Znalostný manažment Bc. d3r e3r Anglický jazyk pre komerčnú prax Bc. d3r e3r Filozofia Bc. d3r e3r História Bc. d3r e3r Jazyk a kultúra Slovenska Bc. d3r e3r Nemecký jazyk a kultúra Bc. d3r e3r Politológia Bc. d3r Psychológia Bc. d3r Religionistika Bc. d3r e3r Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc. d3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Žurnalistika Bc. d3r e3r Pedagogika Bc. d3r e5r Predškolská a elementárna pedagogika Bc. d3r e3r Rozvojová pomoc a misijná práca Bc. d3r e3r Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba Bc. d3r e3r Učiteľstvo hudobného umenia a spev Bc. d3r e3r Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo informatiky Bc. d3r e3r Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Bc. d3r e3r Manažment Bc. d3r e4r Sociálne služby a poradenstvo Bc. d3r e3r Liečebná pedagogika Bc. d3r e3r Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín Bc. d3r e3r Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých Bc. d3r e3r Náuka o rodine Bc. d3r e3r Sociálna filozofia Bc. d3r e3r Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) Bc. d3r e3r Učiteľstvo náboženskej výchovy Bc. d3r e3r Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Mgr. d6r e6r Katolícka teológia Bc. d3r e3r Náuka o rodine

18 Bc. d3r e3r Fyzioterapia Bc. d3r e3r Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc. d3r e3r Pôrodná asistencia Bc. d3r Rádiologická technika Bc. d3r Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. d3r e3r Verejné zdravotníctvo SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Lekárska fakulta, SZU Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica, SZU Bc. e3r Fyziologická a klinická výživa Bc. d3r e3r Fyzioterapia Bc. d3r e3r Pôrodná asistencia Bc. d3r e3r Rádiologická technika Bc. d3r e3r Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. d3r e3r Verejné zdravotníctvo MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo Bc. d3r e3r Fyziolterapia Bc. d3r e3r Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc. d3r Urgentná zdravotná starostlivosť VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Pracovisko celoškolských programov VŠZaSP, Bratislava Bc. e3r Fyzioterapia Bc. d3r Psychológia Bc. d3r Sociológia Bc. e3r Verejné zdravotníctvo Bc. d3r e3r Zubná technika Detašované pracovisko VŠZaSP, Spišská Nová Ves Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu VŠZaSP, Košice Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda VŠZaSP, Partizánske Detašované pracovisko VŠZaSP, Skalica Bc. d3r Ošetrovateľstvo Detašované pracovisko Sv. Barbory VŠZaSP, Rožňava Bc. d3r Ošetrovateľstvo Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca VŠZaSP, Žilina s deťmi a mládežou Detašované pracovisko VŠZaSP, Dunajská Streda Bc. e4r Sociálna práca Detašované pracovisko VŠZaSP, Čadca Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča VŠZaSP, Prešov Bc. e3r Rádiologická technika Bc. e4r Verejné zdravotníctvo Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava VŠZaSP, Nové Zámky Bc. e3r Ošetrovateľstvo Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II. VŠZaSP, Bratislava Bc. d3r Misijná a charitatívna práca Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja VŠZaSP, Bardejov Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča VŠZaSP, Trstená Ústav Sv. Pátra Pia VŠZaSP, Piešťany Ústav Rómskych Európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille VŠZaSP, Banská Bystrica so zameraním na rómsku komunitu

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2011 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 verejné vysoké školy UK LF UK PraF UK FF UK PriF UK PdF UK FaF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK EBF UK RCBF UK FM UK FSEV UK STU FCHPT

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 UK EBF UK LF UK FF UK PraF UK RCBF UK FaF UK PriF UK PdF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK FM UK FSEV UK STU FCHPT STU SjF STU FEI STU SvF

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2014 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Akadémia umení v Banskej Bystrici: Ul. J. Kollára 22 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/4320 209 Web: www.aku.sk Fakulta dramatických umení

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách)

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) pod 1. výchova a vzdelávanie 1.1. 2. humanitné vedy a umenie Sústava študijných Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) učiteľstvo,

Více

Číslo študijného odboru

Číslo študijného odboru Príloha č. 2: Zoznam hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení rozhodnutí Ministerstva

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Slovenský inštitút vzdelávania

Slovenský inštitút vzdelávania Slovenský inštitút vzdelávania Prezentácia o prijímacích pohovoroch na vysoké školy. september 2013 Slovenský inštitút vzdelávania ( www.siv.sk ) vzdelávacia organizácia zaoberajúca sa prípravou na vysokoškolské

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020

Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020 Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 016 až 00 Komisia č. Meno, priezvisko a tituly Vysoká škola Pracovisko/fakulta Funkcia 1 prof. PaedDr. Alena Doušková, 1 prof. PaedDr. Zdenka Gadušová,

Více

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods.

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods. 382_16 (28.16) 383_16 (28.16) a tretí), ) 5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. 5.2.14. automatizácia 1. denná 3 Bc. záchranné služby 8.6. záchranné služby 1. záchranné služby 8.6. záchranné služby 2.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk

Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk podľa identifikačného čísla školy () zwv820, tlač 21.01.2016 701 0000 00 - Univerzita Komenského v Bratislave 701 0100 00 - UK LF Lekárska fakulta

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Príloha k výnosu č. 1055/2003 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Ev. ZÁKLADNÁ SKUPINA

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 23. marca 2010,

VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 23. marca 2010, Strana 1194 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka 66 161 VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 23. marca 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania Štatistický úrad Slovenskej

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: 11. 09. 2017) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Stredné školy športové SŠ športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra gymnázium šport-kolektívne športy 4 Stredné školy s talentovými odbormi

Více

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k 30.9.2010 Obsah: 1 Štruktúra absolventov do 1 roka od ukončenia školy 3 1.1 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 3 1.2 podľa dĺţky evidencie

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 ŠTUDENTI štipendisti abecedne Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným om 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 Počet schválených žiadostí o štipendium: 24 (cestovný : 13) Meno Priezvisko

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika 1 20-0 - 0 S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria 20-0 - 0

Více

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Gestorský útvar: Sekcia vedy a techniky, tel.:

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Akademické pracoviská

Akademické pracoviská Akademické pracoviská Akademické pracovisko Adresa Telefón e-mail web Univerzita Komenského v Bratislave filozofická andragogiky Gondova 2 0 2 59 33 94 40 kand(at)fphil.uniba.sk kulturológie Štúrova 9

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 286 E-mail: prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO

Více

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Stredná odborná škola podnikania Prešov Stredná odborná škola podnikania Prešov Školské vzdelávacie programy / študijné odbory ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo 3158 M styling a marketing ŠkVP: Manažment a tvorba produktov CR 6324 M manažment

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více