Měření krevního tlaku a pulsu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření krevního tlaku a pulsu"

Transkript

1 BIOLOGIE Měření krevního tlaku a pulsu Pohyb je významným faktorem, který zásadně ovlivňuje celkový stav organismu. Krevní tlak je pro každého jednotlivce důležitý, pomáhá rozvádět okysličenou krev krevním řečištěm a tím udržovat organismus ve zdraví. Každý člověk by si měl své zdraví chránit, onemocněním předcházet a žít zdraví prospěšným životním stylem. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Mgr. Renáta Flecknová

2 BIOLOGIE Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle... 3 Teoretická příprava (teoretický úvod)... 4 Puls (tep)... 4 Krevní tlak (TK)... 5 Princip měření... 6 Hodnoty krevního tlaku... 7 Základní možnosti hodnot krevního tlaku... 7 Brouhův step-up test... 8 Senzor krevního tlaku (PS-2207)... 9 Motivace studentů Doporučený postup řešení Příprava úlohy Materiály pro studenty Záznam dat Analýza dat Syntéza a závěr Hodnocení Internetové odkazy a další rozšiřující informační zdroje Pracovní návod č Zadání úlohy Pomůcky Bezpečnost práce Teoretický úvod Příprava úlohy (praktická příprava) Postup práce Pracovní návod č Zadání úlohy Pomůcky Bezpečnost práce Teoretický úvod Příprava úlohy (praktická příprava) Postup práce Protokol 2. (řešená učitelská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Tabulka Graf a jeho popis Výpočet Závěr Protokol 2. (žákovská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Tabulka Graf a jeho popis Závěr Protokol 1. (řešená učitelská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Tabulka Závěr Protokol 1. (žákovská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Tabulka Závěr... 17

3 3 Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva o projevech činnosti srdce, řízení organismu, srdeční převodní systém, civilizační nemoci, výpočet vhodné zátěže při sportování V matematice oblast aplikace (statistika) zpracování dat Vyučovací předměty: biologie, matematika, tělesná výchova Průřezová témata: Environmentální výchova Problematika vztahů organismů a prostředí Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, seberegulace, spolupráce a soutěž Tip Krevní tlak je mezi lidmi známá lékařská veličina. Měření krevního tlaku a pulsu patří k základním vyšetřovacím metodám při preventivních prohlídkách u lékaře. Časová náročnost Příprava experimentu příprava techniky (5 minut), instruktáž studentů (5 minut) Vlastní pokusy (1 x 15 minut, 2 x 10 minut) 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut) Čas včetně přípravy, úvodní diskuze a vyhodnocení výsledků skupin se závěrečnou diskuzí. Bezpečnost práce Zásady správného měření krevního tlaku pomocí senzoru Měření se provádí po 5minutách klidu. Je nutno odstranit všechny prvky, které končetinu stahují, jako např. oděvy nebo šperky. První měření krevního tlaku se provádí nejdříve na obou končetinách, dále se pokračuje na té, kde byl naměřen vyšší tlak. Manžetu je třeba mít vždy na stejném místě v úrovni srdce. Měří se vždy 3x s odstupem 5 minut a hodnotí se jen průměr těchto měření. Pokud jsou náhodně naměřeny výrazně vyšší nebo výrazně nižší hodnotu, měření je třeba opakovat. Zásadní chybou je měření krevního tlaku ve vypjatých situacích, při stresu, po kouření, po vypití černé kávy a alkoholu a po požití léků na hypertenzi. V přítomnosti poruch srdečního rytmu nemusí přístroj měřit správné hodnoty. Jednotlivé naměřené hodnoty na tzv. tonometrech pro použití v domácnostech nebo ve školách jsou vždy s určitou odchylkou od měření, které provádí zdravotník. Nelze je proto vydávat za absolutně přesný výsledek. Úvod Pohyb je významným faktorem, který zásadně ovlivňuje celkový stav organismu. Krevní tlak je pro každého jednotlivce důležitý, pomáhá rozvádět okysličenou krev krevním řečištěm a tím udržovat organismus ve zdraví. Každý člověk by si měl své zdraví chránit, onemocněním předcházet a žít zdraví prospěšným životním stylem. Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem 40 úderů za minutu. Typ experimentu: žákovský Cíle Studenti by měli zvládnout: použít odpovídající instrumentální vybavení (senzor měření TK a pulsu) ke stanovení hodnot krevního tlaku stanovit svoji klidovou tepovou frekvenci porovnat naměřené hodnoty s tabulkovými hodnotami krevního tlaku a pulsu provést měření tepové frekvence pomocí prstů provést výpočty maximálních a optimálních hodnot tepu při sportovní zátěži Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů student vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy kompetence k učení kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi kompetence sociální a personální student aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele

4 4 Slovníček pojmů TEPOVÁ FREKVENCE PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI SYSTOLA/DIASTOLA HYPERTENZE HYPOTENZE VÝPOČET TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ BROUHUV STEP-UP TEST Viz pracovní list (učitel). Přehled pomůcek počítač s USB portem PASPORT USB Link (Interface) nebo Xplorer GLX senzor TK (PS-2207) software DataStudio židle hodinky pracovní návod pracovní list Teoretická příprava (teoretický úvod) Puls (tep) Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75úderů za minutu u mužů a okolo 80 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem 40úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls signalizovat srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv. bradykardii. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme: 1. Klidová tepová frekvence (KTF) 2. Aktuální tepová frekvence (ATF) 3. Maximální tepová frekvence (maxtf) Pro člověka, který nikdy nesportoval nebo se ke sportu vrací například po 10leté přestávce, může být přehnaná snaha o získání fyzické zdatnosti rovněž nebezpečná. Tělo, které není zvyklé na pravidelný pohyb, může být snadno šokováno náhlým tréninkem a začne se bránit, což se v lepším případě projeví zvýšenou únavou, svalovými horečkami, záněty šlach apod. Z tohoto důvodu je třeba svůj trénink kontrolovat, hodnotit a co nejpřesněji dávkovat. Profesionální sportovci to vědí a také tak činí. Sportující veřejnost se však domnívá, že při jejich aktivitách je tento profesionální přístup zbytečný a všeobecně platí špatná zásada - čím více, tím lépe. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Výpočet optimální tepové frekvence Karvonenova formule Tato metoda výpočtu cílových tréninkových zón při zátěži je označována jako jedna z nejúčinnějších. Pro většinu amatérských sportovců je tato metoda dostačující, nicméně chcete-li získat přesný údaj, je nutné absolvovat speciální laboratorní vyšetření. Jak postupovat při Karvonenově metodě? Zjistěte si klidovou tepovou frekvenci (KTF) po probuzení, před tím, než vstanete z postele, si změřte tep, nejlépe na zapěstí, popřípadě na krční tepně. Měřte počet tepů během šedesáti sekund. Abyste vyrovnali náhodné výkyvy tepové frekvence, proveďte měření tři dny po sobě a spočítejte průměr. Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže: (věk x 0,8) Pro ženy: (věk x 0,7) Pásma tréninkového zatížení Podle tepové frekvence zjistíme, v jakém pásmu zatížení se pohybujeme. Hodnoty jsou individuální a závisí na stupni naší trénovanosti. Běží-li například dva rekreační běžci stejným tempem, pro jednoho je výkon středním (klidným) zatížením, druhý méně trénovaný se už může dostávat do pásma vysokého zatížení. Podle procenta z naší maximální tepové frekvence zjistíme, v jakém pásmu zatížení se pohybujeme.

5 5 Stupně intenzity sportovního zatížení: Nízký stupeň zatížení...50% - 60% (z maxtf) Střední stupeň zatížení 60% - 70% Vysoký stupeň zatížení...75% - 85% Nyní známe všechny potřebné údaje a můžeme je vložit do Karvonenovy formule: (maxtf KTF) x intenzita % + KTF = tréninkové pásmo Příklad výpočtu: Marii je 33 let, její klidová tep. frekvence (KTF) je 75 tepů za minutu, je začátečnice a její intenzita cvičení bude nízká 50%. Jaká bude doporučená tepová frekvence pro toto cvičení? (věk) = 176 (maxtf) (176 75) x 0, = 126 (tepů za minutu) Při cvičení nízké intenzity (50%) by měla mít Marie tep nejméně 126 tepů za minutu. Jaká je její hraniční tepová frekvence při nízké intenzitě (60%)? (176 75) x 0, = 136 tepů za minutu Rozpětí tepové frekvence při nízké intenzitě je pro Marii 126 až 136 tepů za minutu. Podle stejného postupu si můžete vypočítat jaká je vaše optimální tepová frekvence při jednotlivých stupních zatížení. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Krevní tlak (TK) Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Je vytvářen působením srdce jako krevní pumpy a souvisí se stavbou a funkcemi krevního oběhu. Tento tlak je různý v různých částech krevního řečiště. Běžně se tlakem krve míní arteriální (tepenný) krevní tlak, tedy tlak krve ve velkých tepnách. Tlak se zvláště ve velkých cévách mění také v závislosti na čase - nejvyšších hodnot dosahuje ve vypuzovací fázi srdeční akce (systolický tlak), nejnižších ve fázi plnění srdečních komor (diastolický tlak). Krevní tlak se zapisuje jako dvě čísla, oddělená lomítkem. První hodnota je systolický tlak, druhá diastolický. Je vyjadřován v Torrech (milimetrech rtuťového sloupce). Obr. 1: Systola a diastola Zdroj:

6 6 Princip měření Během srdečního cyklu tedy jednoho stahu a následného uvolnění srdečního svalu je nejvyššího tlaku krve dosaženo při systole, tj. při stahu srdečního svalu, kdy je krev vypuzena ze srdce do tepen celého těla. Tento tlak se nazývá systolický tlak. Naopak při uvolnění srdečního svalu zvaného diastola, tedy ve chvíli, kdy se srdce plní krví přitékající ze žil, je tlak krve na stěny tepen nejnižší a nazývá se diastolický tlak. Běžné měření krevního tlaku se provádí za pomoci rtuťového tonometru a fonendoskopu. Manžeta tonometru se upevní nejčastěji na paži nad loktem a naplní se vzduchem, jehož tlak ukazuje stupnice tonometru. Tím dojde k zaškrcení pažní tepny. Vzduch z manžety se pomalu upouští a ve chvíli, kdy se tlak vzduchu vyrovná systolickému tlaku krve v pažní tepně, začne do končetiny opět proudit krev. Zvukové fenomény tvořené proudící krví je možné registrovat fonendoskopem přiloženým v loketní jamce nad průběhem pažní tepny. Jedná se o turbulentní (vířivé proudění) krve. Systolický tlak krve se odečte ve chvíli prvního zaslechnutého zvukového fenoménu (rytmické klapání frekvencí odpovídající srdeční akci) na stupnici tonometru. Diastolický tlak krve se za dalšího snižování tlaku v manžetě odečítá ve chvíli vymizení zvukových fenoménů. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Obr. 2: Měření krevního tlaku pomocí fonendoskopu Zdroj: Jarmila/3.ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20c%C3%A9vn%C3%AD%20soustava/ m%c4%9b%c5%99en%c3%ad%20krevn%c3%adho%20tlaku.jpg Správnou hodnotu krevního tlaku (TK) nelze posoudit jen na základě jediného měření, např. při návštěvě u praktického lékaře. Krevní tlak u člověka poměrně významně kolísá v průběhu jednoho dne, jednak v krátkodobém intervalu, v řádu minut, a jednak kolísání má i tzv. cirkadialní periodu, kolísání v průběhu celého dne dle biorytmů. Okamžitou hodnotu TK - ovlivňuje řada faktorů (tělesná aktivita, emociální stav, např. nervozita pacienta v ordinaci, denní i roční doba, věk, dietní návyky...). Při měření by měl být vyšetřovaný v klidu fyzickém i duševním. Už samotné měření tlaku krevní tlak zvyšuje (tzv. efekt bílého pláště). Obr. 3: Kolísání TK během dne Zdroj: ic.cz/v_mer_tlaku.html

7 7 Hodnoty krevního tlaku Tab. č. 1: Hodnoty krevního tlaku Zdroj: Základní možnosti hodnot krevního tlaku Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) nastává tehdy, pokud systolický arteriální tlak opakovaně dosahuje hodnot nad 140/90 mm Hg. Člověk trpící hypertenzí má časté bolesti hlavy na čele a v týlní oblasti, potí se v obličeji, je unavený, buší mu srdce, někdy se dostaví i krátká arytmie. Nezřídka se u něj střídají nálady a je podrážděný. Končetiny jsou teplé, až horké. Může mít závratě a potíže s dýcháním. Neléčená hypertenze často končí infarktem, nebo mozkovou mrtvicí. Lékař diagnostikuje, zda jde o hypertenzi primární či sekundární, a podle toho stanoví potřebnou léčbu. U primární hypertenze, se včasnou úpravou životního stylu a léčbou, dá předejít vážným zdravotním onemocněním srdce, ledvin a mozku. Při sekundární hypertenzi, se léčba směřuje na onemocnění, které vyvolalo v organismu zvýšený tlak krve. K hypertenzi mohou být geneticky dané předpoklady, většinou jde však o kombinaci několika příčin, které se podílí na vzniku vysokého tlaku. Jde o civilizační chorobu a často je způsobena přílišným tlakem vnějších vlivů, neřešenými problémy, nakupenou agresí a dlouhodobým stresem. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Obr. č. 4: Poškození stěny tepny Zdroj:

8 8 Nízký krevní tlak (arteriální hypotenze) nastává tehdy, pokud jsou hodnoty systolického tlaku krve dlouhodobě pod 100/65 mm Hg. Nízký krevní tlak má za následek snížení prokrvení tkání a orgánů lidského těla. Průvodním jevem nízkého tlaku jsou závratě, pocení, pocit chladu. Projevuje se častou únavou, pocity vyčerpání, točením a bolestí hlavy. Vnějším projevem je bledost, kruhy pod očima, studené končetiny, známky únavy či apatie. Společenskou komplikací může být i snížená práceschopnost a pomalost reakcí. Nižším krevním tlakem trpí víc mladí lidé, zvláště subtilní postavy. Statisticky je zaznamenán výskyt hypotenze častěji u žen. Nicméně je třeba dodat, že na velikost krevního tlaku působí mnoho vlivů: věk, aktuální mentální a fyzické rozpoložení, okolní teplota a jiné. Například u starších lidí je vysoký systolický a nízký diastolický tlak normální z důvodu opotřebení a menší pružnosti krevního řečiště. Obecně je nebezpečnější vysoký spodní tlak, protože se jedná o nejnižší tlak v krevním řečišti, tedy tlak, který jej namáhá neustále. Kolísavý krevní tlak se považuje za ještě horší, než je vysoký tlak. Cévy jsou vystaveny silným změnám a nárazům. Mohou se tak snadněji z cévní stěny odloučit krevní sraženiny a způsobit trombózu nebo embolii. Je to velmi nebezpečné, proto by měl člověk trpící kolísavým krevním tlakem pravidelně navštěvovat odborné lékaře a dbát všech jejich rad, užívat léky a dodržovat správný životní styl. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Brouhův step-up test Při této zkoušce sledujeme změny tepové frekvence po výstupu na stupeň určité výšky (u nás židle) a hodnotíme dynamiku změn návratu tepové frekvence do hodnot KTF. Základním principem je, že zdatnější člověk má při stejné zátěži nižší tepovou frekvenci než méně zdatný jedinec. Po zátěži se tyto hodnoty rychleji vracejí do KTF. Pomocí tohoto testu můžeme vypočítat index zdatnosti. Nevýhodou výpočtu je, že potřebuje hodnoty v 30sekundových intervalech. Hodnoty TF naměřené v těchto intervalech po zátěži: 1,0-1,5 min., 2,0-2,5 min. a 3,0-3,5 sečtěte a vypočítejte index zdatnosti podle vzorce: (doba vystupování v sekundách). 100 Body = (součet všech tří 30 sekundových hodnot tepů). 2 Výsledky: 80 a méně bodů slabá tělesná kondice bodů nízký průměr bodů vysoký průměr bodů zdatný jedinec 141 a více bodů vysoce zdatný

9 9 Tipy Nevýhodou senzoru měření krevního tlaku je, že se musí před laboratorní prací kalibrovat. Kalibrace se musí pravidelně opakovat, jinak dochází k výraznému zkreslení výsledků! Při měření tepové frekvence senzorem krevního tlaku vycházejí většinou vyšší hodnoty pulsu. Domnívám se, že dochází k podobné situaci jako u tzv. efektu bílého pláště. Toto se týká studentů, kteří si měří krevní tlak poprvé v životě a proto jsou nervózní. Doporučte studentům při manuálním měření tepové frekvence, aby si zapsali výsledek měření a pak teprve vynásobili. Tímto způsobem předejte chybným výsledkům z důvodu numerické chyby při násobení. Při práci s více studenty se osvědčilo, když učitel nahlas počítá cviky při zátěži a studenti cvičí ve stejném rytmu. Výsledky jejich výkonnosti se pak lépe srovnávají. Praktické provedení Měření tepové frekvence jediná objektivní metoda, kterou lze použít při každodenní pohybové aktivitě existují dva způsoby měření (manuální a elektronický) Manuální měření tepové frekvence je naprosto známá, po desetiletí užívaná metoda, ke které není potřeba žádných přístrojů. Její nevýhodou je, že měření je možno provádět pouze v klidu, respektive je potřeba při měření přerušit pohybovou aktivitu. Nejznámějším místem měření je vřetenní tepna těsně nad zápěstím, v prohlubni na palcové straně pravé ruky. Na toto místo přiložíme dva prsty pravé ruky, až ucítíme srdeční tep. Tepová frekvence se měří zpravidla po dobu 10sekund a vynásobí se šesti. Výsledek nám oznámí počet srdečních tepů po dobu jedné minuty. Lze měřit také po dobu 15vteřin a poté vynásobit čtyřmi. Delší doba se nedoporučuje z důvodu chyby, kterou způsobuje postupné zpomalování tepu (zklidnění) po zátěži. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Bezpečnost práce Na židli studenti nesmí vyskakovat, ani z ní seskakovat! Hrozí nebezpečí úrazu! Některým studentům se může při zátěžovém cvičení udělat nevolno nebo točit hlava. Musí ihned přerušit experiment! Obr. č. 5: Bod na vřetenní tepně Zdroj: Obr. č. 6: Nejčastější forma měření tepové frekvence Zdroj: http: :// Senzor krevního tlaku (PS-2207) Senzor pro měření systolického a diastolického krevního tlaku a tep srdce. Součástí balení je standardní manžeta (PS-2532) a pumpička s ventilkem. Technické specifikace: Měří systolický a diastolický tlak krve v mmhg Sleduje tepovou frekvenci v BPM

10 10 Motivace studentů Při každé správné preventivní prohlídce lékař nebo sestřička člověku měří tlak. Omotá horní končetinu mažetou, nafoukne ji, přiloží na loketní jamku fonendoskop a po chvíli meření a sledování sloupce rtuti na tonometru vyřkne dvě čísla. Co tato čísla vypovídají o našem zdravotním stavu a proč je dobré dbát na jejich hodnotu? Na tyto otázky najdete odpovědi v laboratorní práci. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Obr. č. 7: Měření krevního tlaku studenta septimy Zdroj: Foto R. Flecknová Doporučený postup řešení 1. Před samotným měřením studenti obdrží pracovní návod k domácímu studiu a také pracovní listy. 2. Zvážíme, zda budeme měřit jen s Xplorerem a nebo budeme výsledky zpracovávat v DataStudiu nebo Sparkvue. 3. Připravíme Xplorer (případně PC) a senzor k měření. Příprava úlohy Před měřením zadáme studentům k vypracování přípravnou část z pracovního listu. Zjistíme domácí přípravu studentů, zda si vyplnili slovníček pojmů a zda rozumí podstatě dané úlohy. Před měřením si připravíme všechny potřebné pomůcky k měření a rozdělíme studenty do pracovních skupin. Senzor krevního tlaku (PS-2207) Senzor pro měření systolického a diastolického krevního tlaku a tep srdce. Součástí balení je standardní manžeta (PS-2532) a pumpička s ventilkem. Technické specifikace: měří systolický a diastolický tlak krve v mmhg sleduje tepovou frekvenci v BPM nutná kalibrace Materiály pro studenty Pracovní návod k nastudování laboratorního cvičení, zejména teorie. Pracovní list - nastavení Xploreru, zaznamenání zjištěných dat, analýza a pochopení naměřených veličin. Porovnání s teorií. Vyslovení závěrů.

11 11 Záznam dat Data lze zaznamenat Xplorerem a naměřené veličiny zpracovat přímo v Xploreru. Tato volba je méně náročná na technické vybavení. Uložená naměřená data mohou studenti zpracovat také v DataStudiu nebo Sparkvue, ve kterém může učitel přímo připravit pro studenty pracovní list. použít odpovídající instrumentální vybavení (senzor měření TK a pulsu) ke stanovení hodnot krevního tlaku provést měření tepové frekvence pomocí prstů Analýza dat stanovit svoji klidovou tepovou frekvenci porovnat naměřené hodnoty s tabulkovými hodnotami krevního tlaku a pulsu provést výpočty maximálních a optimálních hodnot tepu Brouhův step-up test zdatnosti Syntéza a závěr Studenti shrnou své poznatky o tom, co dělali a k jakým závěrům dospěli a své výsledky porovnají s teorií. Pokud by se výrazně lišili od teorie, pokusí se zdůvodnit, co by mohlo být příčinou. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Materiály pro učitele Hodnocení Zda studenti zvládli: stanovit svoji klidovou tepovou frekvenci porovnat naměřené hodnoty s tabulkovými hodnotami krevního tlaku a pulsu provést měření tepové frekvence pomocí prstů provést výpočty maximálních a optimálních hodnot tepu při tréninkovém zatížení Internetové odkazy a další rozšiřující informační zdroje Stloukal M., Beneš J.: Biologie pro III. ročník gymnázia. SPN, Praha, 1986, 2.vydání. ISBN Machová J.: Cvičení z biologie pro III. ročník gymnázia (nepovinný předmět). SPN, Praha, 1984, 1. vydání.

12 BIOLOGIE Měření krevního tlaku a pulsu Pracovní návod č. 1 Zadání úlohy Proveďte měření krevního tlaku a tepové frekvence v klidu. Pomůcky Xplorer GLX senzor krevního tlaku (PS-2207) software Sparkvue nebo DataStudio Bezpečnost práce Zásady správného měření krevního tlaku pomocí senzoru Měření se provádí po 5 minutách klidu. Je nutno odstranit všechny prvky, které končetinu stahují, jako např. oděvy nebo šperky. První měření krevního tlaku se provádí nejdříve na obou končetinách, dále se pokračuje na té, kde byl naměřen vyšší tlak. Manžetu je třeba mít vždy na stejném místě v úrovni srdce. Měří se vždy 3x s odstupem 5 minut a hodnotí se jen průměr těchto měření. Pokud jsou náhodně naměřeny výrazně vyšší nebo výrazně nižší hodnoty, měření je třeba opakovat. Zásadní chybou je měření krevního tlaku ve vypjatých situacích, při stressu, po kouření, po vypití černé kávy a alkoholu a po požití léků na hypertenzi. V přítomnosti poruch srdečního rytmu nemusí přístroj měřit správné hodnoty. Jednotlivé naměřené hodnoty na tzv. tonometrech pro použití v domácnostech nebo ve školách jsou vždy s určitou odchylkou od měření, které provádí zdravotník. Nelze proto je vydávat za absolutně přesný výsledek. Teoretický úvod Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Je vytvářen působením srdce jako krevní pumpy a souvisí se stavbou a funkcemi krevního oběhu. Rozlišujeme: a) vysoký krevní tlak (hypertenze) b) nízký krevní tlak (hypotenze) c) kolísavý krevní tlak

13 13 Nejvyšších hodnot dosahuje ve vypuzovací fázi srdeční akce (systolický tlak), nejnižších ve fázi plnění srdečních komor (diastolický tlak). Krevní tlak se zapisuje jako dvě čísla, oddělená lomítkem. První hodnota je systolický tlak, druhá diastolický. Je vyjadřován v Torrech (milimetrech rtuťového sloupce). Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Příprava úlohy (praktická příprava) Před příchodem do laboratoře se seznamte s teorií a vyplňte teoretickou část pracovního listu. Postup práce Nastavení HW a SW a) měření jen s Xplorerem Založte nový soubor např.: Záznam TK - Zapněte Xplorer a vyberte si položku Data Files - Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte New Files - Zmáčkněte F4 (Files)a zvolte Save as a pojmenujte soubor (v našem případě Záznam TK) - Zmáčkněte F2 Save a zmáčkněte domeček Připojte senzor krevního tlaku (TK) - Po připojení senzoru TK k Xploreru vyberte v hlavní nabídce položku Senzors. Obr. č. 8: Měření krevního tlaku a tepu pomocí senzoru pasco Zdroj: Foto R. Flecknová - V přehledu senzorů se objeví TK (Visible), u ostatních zkontrolujte nefunkčnost (Not visible). Tento způsob umožní lepší přehlednost při měření. - Zmáčkněte domeček - Většinou jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky okno. - Doporučuji Four. Zobrazuje tlak (Pressure), tep (Pulse Rate), systolický (Systolic BP) a diastolický tlak (Diastolic BP). biologie Měření krevního tlaku a pulsu Pracovní návod č. 1 Příprava měření Překontrolovat zda nikde neškrtí oděv a je správně umístěna manžeta. Vlastní měření (záznam dat) a) Měření se provádí na levé pažní tepně. b) Přiložte nafukovací manžetu na pažní tepnu, obtočte kolem paže. c) Zapněte Xplorer GLX. Přístroj automaticky vyhledá zobrazení. Doporučuji Four. Zobrazuje tlak (Pressure), tep (Pulse Rate), systolický (Systolic BP) a diastolický tlak (Diastolic BP). d) Zmáčkněte tlačítko START. Natlakujte na 16O mm Hg. e) Proveďte zadané měření a zmáčkněte tlačítko STOP. f) Měření opakujte ještě dvakrát! Hodnoty měření zprůměrujte a zaznamenejte! Analýza naměřených dat Určení druhu krevního tlaku.

14 BIOLOGIE Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 1. (řešená učitelská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly: 1. Proveďte měření krevního tlaku v klidu. 2. Proveďte měření krevního pulsu v klidu. Pomůcky: Xplorer GLX Senzor krevního tlaku (PS-2207) software DataStudio Princip a) vyjmenujte projevy srdeční činnosti Projevy srdeční činnosti: 1) krevní tlak; 2) tepová frekvence; 3) srdeční ozvy; 4) EKG b) vysvětlete, jak vzniká puls Puls vzniká srdečními stahy při smrštění levé komory, přičemž dochází k vehnání krve do aorty. Můžeme ho měřit na všech tepnách, kde se nacházejí tlakové body. Krevní tlak je tlak, který je vyvíjen na stěny cév při transportu krve oběhovým systémem. Jeho rychlost je měřena speciálním přístrojem, tzv. tlakoměrem. Hodnota se měří v mm rtuťového sloupce na tlakoměru (torrech). Jde o tlak krve ve velkých tepnách, arteriích, od toho je odvozen i méně známý název arteriální tlak krve. c) napište, které krajní typy hodnoty TK rozlišujeme Hypotenze (tzv. nízký krevní tlak), nastává tehdy, pokud jsou hodnoty systolického tlaku krve dlouhodobě pod 100/65 mm Hg. Nízký krevní tlak má za následek snížení prokrvení tkání a orgánů lidského těla. Průvodním jevem nízkého tlaku jsou závratě, pocení, pocit chladu. Hypertenze (tzv. vysoký krevní tlak), nastává tehdy, pokud systolický arteriální tlak opakovaně dosahuje hodnot nad 140/90 mm Hg. Při dlouhodobém vysokém tlaku jsou ohroženy cévy, srdce a další orgány a tento stav je třeba léčit. Nebezpečí infarktu nebo cévní mozkové příhody. d) vysvětlete termíny systola a diastola systola smrštění srdce, diastola relaxace srdce

15 15 Nákres Postup 1. Studenti pracují ve dvojici. Měření se provádí na levé pažní tepně. 2. Přiložte nafukovací manžetu na pažní tepnu, obtočte kolem paže. 3. Zapněte Xplorer GLX. Přístroj automaticky vyhledá zobrazení. Doporučuji Four. Zobrazuje tlak (Pressure), tep (Pulse Rate), systolický (Systolic BP) a diastolický tlak (Diastolic BP). 4. Odstartujte měření. Natlakujte na 16O mm Hg. 5. Proveďte zadané měření. Měření opakujte ještě dvakrát! Hodnoty měření zprůměrujte a zaznamenejte! Tabulka senzor měření krevního tlaku biologie Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 1. (řešená učitelská varianta) Měření TK 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Andrea 89/69 105/70 101/69 98/69 Miroslav 115/73 119/71 117/71 117/72 Měření pulsu 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Andrea Miroslav Závěr Měřili jsme hodnoty krevního tlaku za pomoci senzorů pasco. Výsledky měření jsme zaznamenali v tabulkách. Z výsledků vyplývá, že Andrea má nízký krevní tlak a vyšší klidovou tepovou frekvenci. Ve srovnání s teoretickými tabulkami, její výsledek odpovídá. Dívky v tomto věku mají spíše nízký tlak a proto hodnoty pulsu musí být vyšší, aby se jim do tkání dostalo potřebné množství krve. Miroslav pravidelně rekreačně sportuje, má střední hodnoty krevního tlaku a proto i hodnota klidového tepu odpovídá průměru lidí v jeho věku.

16 BIOLOGIE Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 1. (žákovská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly: 1. Proveďte měření krevního tlaku v klidu. 2. Proveďte měření krevního pulsu v klidu. Pomůcky: Xplorer GLX Senzor krevního tlaku (PS-2207) software DataStudio Princip a) vyjmenujte projevy srdeční činnosti b) vysvětlete, jak vzniká puls c) napište, které krajní typy hodnoty TK rozlišujeme d) vysvětlete termíny systola a diastola

17 17 Nákres senzor měření krevního tlaku Postup 1. Studenti pracují ve dvojici. Měření se provádí na levé pažní tepně. 2. Přiložte nafukovací manžetu na pažní tepnu, obtočte kolem paže. 3. Zapněte Xplorer GLX. Přístroj automaticky vyhledá zobrazení. Doporučuji Four. Zobrazuje tlak (Pressure), tep (Pulse Rate), systolický (Systolic BP) a diastolický tlak (Diastolic BP). 4. Odstartujte měření. Natlakujte na 16O mm Hg. 5. Proveďte zadané měření. Měření opakujte ještě dvakrát! Hodnoty měření zprůměrujte a zaznamenejte! biologie Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 1. (žákovská varianta) Tabulka Hodnoty 1. měření 2. měření 3. měření Krevní tlak Tep (puls) Průměrná naměřená hodnota krevního tlaku: Klidová tepová frekvence: Závěr Porovnejte teorii s výsledky experimentu.

18 BIOLOGIE Měření tepové frekvence Pracovní návod č. 2 Zadání úlohy Proveďte měření tepové frekvence po zátěži (Brouhův step-up test). Pomůcky židle hodinky (časomíra) Bezpečnost práce Při anaerobním cvičení studenti na židli nesmí vyskakovat, ani z ní seskakovat! Některým studentům se může při zátěžovém cvičení udělat nevolno nebo točit hlava. Musí ihned přerušit experiment! V obou případech hrozí nebezpečí úrazu! Teoretický úvod Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Rozeznáváme tyto druhy tepové frekvence: 1. klidová tepová frekvence (KTF) 2. aktuální tepová frekvence (ATF) 3. maximální tepová frekvence (maxtf) Výpočet maximální tepové frekvence (maxtf) Pro muže: (věk x 0,8) Pro ženy: (věk x 0,7) Stupně intenzity zatížení: Nízký stupeň zatížení...50% - 60% (z maxtf) Střední stupeň zatížení 60% - 70% Vysoký stupeň zatížení...75% - 85% Karvonenova formule: (maxtf KTF) x intenzita % + KTF = tréninkové pásmo tepů

19 19 Příprava úlohy (praktická příprava) Před příchodem do učebny biologie se seznamte s teorií a seznamte se s teoretickou částí pracovního listu. Postup práce Příprava měření Zajištění židle a dostatku místa pro cvičení každého studenta. Zjištění hodnoty klidové tepové frekvence. Měření provést alespoň 3x a nejnižší hodnota pak odpovídá klidové tepové frekvenci za minutu. Vlastní měření (záznam dat) A. Proveďte 15 dřepů (aerobní zátěž) Ihned po fyzickém výkonu proveďte měření tepové frekvence na vřetenní tepně a pak znovu opakujte měření každou minutu. Po návratu tepu na hodnotu klidové tepové frekvence výsledky zaznamenejte do připravené tabulky a grafu. B. Proveďte 50 výstupů na židli Brouhův step-up test (anaerobní zátěž) 1. Proveďte 50 výstupů na židli dle pokynů vyučujícího. Pokud se vám začne motat hlava, ihned měření přerušte a posaďte se! 2. Ihned po fyzickém výkonu proveďte měření a pak znovu opakujte měření každou minutu. 3. Po návratu tepu na hodnotu klidové tepové frekvence výsledky zaznamenejte do připravené tabulky a grafu. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Pracovní návod č. 2 Analýza naměřených dat Porovnání grafů z obou měření. Obě měření lze zaznamenat do jednoho grafu. Výpočet mezí tepů při nízké tréninkové zátěži z tzv. Karvonenovy formule.

20 BIOLOGIE Měření tepové frekvence Protokol 2. (řešená učitelská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly: 1. Zjistěte hodnotu své klidové tepové frekvence. 2. Proveďte měření tepové frekvence po zátěži (Brouhův step-up test). 3. Vypočítejte krajní meze tepů při nízké tréninkové zátěži. Pomůcky: židle hodinky Princip a) vysvětlete termín tepová frekvence a) Tepová frekvence = počet tepů za minutu b) druhy tepové frekvence b) KTF = klidová tepová frekvence ATF = aktuální tepová frekvence maxtf = maximální tepová tepová frekvence (Pro muže: (věk x 0,8)Pro ženy: (věk x 0,7)) c) význam Karvonenovy formule c) Karvonenova formule (maxtf KTF) x intenzita % + KTF = tréninkové pásmo Používá se při stanovení optimálních tréninkových zátěží při sportu pomocí tepových frekvencí. Nákres měření tepu na vřetenní tepně

21 21 Stanovení tepové frekvence 1. Nejčastějším místem měření je vřetenní tepna těsně nad zápěstím, v prohlubni na palcové straně pravé ruky. Na toto místo přiložte dva prsty pravé ruky, až ucítíte srdeční tep. 2. Měřte po dobu 15sekund, a poté se výsledek vynásobte čtyřmi. Výsledek je počet srdečních tepů po dobu jedné minuty. Klidová tepová frekvence Měření proveďte alespoň 3x nejnižší hodnota pak odpovídá klidové tepové frekvenci za minutu. Postup A. Proveďte 15 dřepů (aerobní zátěž) 1. Ihned po fyzickém výkonu proveďte měření a pak znovu opakujte měření každou minutu. 2. Výsledky zaznamenejte do tabulky a grafu. B. Proveďte 50 výstupů na židli Brouhův step-up test (anaerobní zátěž) A. Prove te 1. Proveďte 15 d ep 50 výstupů (aerobní na zát ž) židli. Pokud se vám začne motat hlava, ihned měření přerušte a posaďte se! Ihned po fyzickém výkonu prove te proveďte m ení měření a pak a pak znovu znovu opakujte opakujte m ení měření každou každou minutu. minutu Výsledky zaznamenejte do do tabulky tabulky a grafu. Ze židle neseskakujte ani na ni nevyskakujte! B. Prove te 50 výstup na židli Brouh v step-up test (anaerobní zát ž) 1. Prove te 50 výstup na židli. Pokud se vám za ne motat hlava, ihned m ení p erušte a posa te se! Tabulka 2. Ihned po fyzickém výkonu prove te m ení a pak znovu opakujte m ení každou minutu. 3. Výsledky zaznamenejte do tabulky grafu. Tabulka hodnot tepové frekvence po zátěži Ze židle neseskakujte ani na ni nevyskakujte! 0. minuta 1. minuta 2. minuta 3. minuta 4. minuta 5. minuta 6. minuta 15 dřepů výstupů Graf a jeho popis Graf hodnot tepové frekvence při aerobní a anaerobní zátěži biologie Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 2. (řešená učitelská varianta)

22 22 Výpočet Klidová tepová frekvence (KTF): 64 Věk: 17 maxtf: 214 (17 x 0,8) = 200 Výpočet mezí při nízké tréninkové zátěži z tzv. Karvonenovy formule: (maxtf KTF) x intenzita% + KTF (200 64) x = 132 (200 64) x 0, = 146 Meze tepů při nízké sportovní zátěži: Závěr Měření potvrdila: nízkou klidovou tepovou frekvenci (64 tepů/minutu) po zátěži se tepová frekvence rychle vrátila na hodnotu KTF při anaerobní zátěži student (106 tepů/minutu) nedosáhl ani spodní hranice nízké tréninkové zátěže (byla vypočtena 132 tepů/minutu) Student má velmi dobrou fyzickou kondici. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 2. (řešená učitelská varianta)

23 BIOLOGIE Měření tepové frekvence Protokol 2. (žákovská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly: 1. Zjistěte hodnotu své klidové tepové frekvence. 2. Proveďte měření tepové frekvence po zátěži (Brouhův step-up test). 3. Vypočítejte krajní meze tepů při nízké tréninkové zátěži. Pomůcky: židle hodinky Princip a) vysvětlete termín tepová frekvence b) druhy tepové frekvence c) význam Karvonenovy formule Karvonenova formule (maxtf KTF) x intenzita % + KTF = tréninkové pásmo

24 24 Nákres měření tepu na vřetenní tepně Stanovení tepové frekvence 1. Nejčastějším místem měření je vřetenní tepna těsně nad zápěstím, v prohlubni na palcové straně pravé ruky. Na toto místo přiložte dva prsty pravé ruky, až ucítíte srdeční tep. 2. Měřte po dobu 15sekund, a poté se výsledek vynásobte čtyřmi. Výsledek je počet srdečních tepů po dobu jedné minuty. Klidová tepová frekvence Měření proveďte alespoň 3x a nejnižší hodnota pak odpovídá klidové tepové frekvenci za minutu. Postup A. Proveďte 15 dřepů (aerobní zátěž) 1. Ihned po fyzickém výkonu proveďte měření a pak znovu opakujte měření každou minutu. 2. Výsledky zaznamenejte do tabulky a grafu. B. Proveďte 50 výstupů na židli Brouhův step-up test (anaerobní zátěž) 1. Proveďte 50 výstupů na židli. Pokud se vám začne motat hlava, ihned měření přerušte a posaďte se! 2. Ihned po fyzickém výkonu proveďte měření a pak znovu opakujte měření každou minutu. 3. Výsledky zaznamenejte do tabulky grafu. Ze židle neseskakujte ani na ni nevyskakujte! biologie Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 2. (žákovská varianta) Tabulka Tabulka hodnot tepové frekvence po zátěži 15 dřepů 50 výstupů 0. minuta 1. minuta 2. minuta 3. minuta 4. minuta 5. minuta 6. minuta Graf a jeho popis Graf hodnot tepové frekvence při aerobní a anaerobní zátěži

25 25 Závěr Porovnejte teorii s výsledky experimentu. biologie Měření krevního tlaku a pulsu Protokol 2. (žákovská varianta)

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Oběhová soustava II.

Oběhová soustava II. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Oběhová soustava II. Pro potřeby

Více

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-28 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Teoretická část 2015/16 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Arteriální tlak lze měřit metodou přímou (zavedení kanyly do tepny a připojení k elektronickému manometru) nebo nepřímou metodou. Nepřímá metoda spočívá na

Více

Domácí měření krevního tlaku

Domácí měření krevního tlaku Zpracovala: Bc. Pavla Doupalová Didaktický konzultant: PhDr. Danuška Tomanová, CSc. Odborný dohled: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Ilustrace: František Gračka Kontakt Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova

Více

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky Výstupový test pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 03 Cíle Stanovit tělesnou zdatnost výstupovým testem. Podrobnější rozbor cílů Naučit se pracovat

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 2 a č. 3 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Zjišťování tepu hmatem

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku.

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku. 3.1.10 Tlak krve Předpoklady: 030109 Pomůcky: hadice, spojené nádoby na vizkozitu Př. 1: Přilož dva prsty nebo palec pravé ruky k zápěstí, podle obrázku. Co cítíš? Kolik pulsů za minutu dělá Tvé srdce?

Více

Srdce Učivo: Cíl: Řešení:

Srdce Učivo: Cíl: Řešení: Srdce Učivo: Oběhová soustava Cíl: Žáci si změří svůj krevní tlak a puls zjistí, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu. Ověří si také, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou. Na závěr si

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž 1 Hodnocení srdeční práce Hodnocení funkce systoly - ejekční frakce hodnotí funkční výkonnost

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autor: Jakub Flašík Výskyt Hypertenze je definována jako obtížně léčitelná (rezistentni) tehdy když se nedaří dosáhnou cílových hodnot krevního tlaku (

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

Rychlost pulzové vlny (XII)

Rychlost pulzové vlny (XII) Rychlost pulzové vlny (XII) Definice pulzové vlny Pulzová vlna vzniká během srdeční revoluce, kdy dochází za systoly k vypuzení krve z levé komory do velkého oběhu. Arteriální systém se s tímto rychle

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

Fyzická zátěž a apnoe

Fyzická zátěž a apnoe Fyzická zátěž a apnoe Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.18 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 27. 9. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Základy ultrazvukové diagnostiky Návod k laboratorní úloze z předmětu A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Měření průtoku. zeměpis. V průběhu experimentu se studenti seznámí s metodou zjišťování průtoku vody na malých tocích.

Měření průtoku. zeměpis. V průběhu experimentu se studenti seznámí s metodou zjišťování průtoku vody na malých tocích. zeměpis Měření průtoku V průběhu experimentu se studenti seznámí s metodou zjišťování průtoku vody na malých tocích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Mgr. Pavel Štryncl a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika kardiovaskulárního

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika kardiovaskulárního Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Biofyzika kardiovaskulárního systému 1 Obsah přednášky Mechanické vlastnosti cév Reynoldsovo číslo Proudění

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce zeměpis Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce Měřením barometrického tlaku a nadmořské výšky zjistíme, jak závisí atmosférický tlak na nadmořské výšce. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku.

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku. 1 1. Krevní tlak. Během srdeční revoluce se mění tlak v tepnách. Komory se stahují, aby vypudily krev do tepenného systému a potom relaxují, přičemž se plní krví před tím než mohou znovu krev vypumpovat.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci 1 Úvod Ergometrie 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. Samotné vyšetření se skládá z několika částí: PŘÍPRAVNÁ FÁZE KLIDOVÁ FÁZE ZAHŘÍVACÍ FÁZE ( warm up ) FÁZE ZÁTĚŽE

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-VII-1 Srovnání síly stisku pravé a levé ruky Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte

Více

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK)

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK) SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK) CHARAKTERISTIKA Krevní tlak (TK) je tlak krve v tepnách. Krev je do arteriálního systému vháněna levou srdeční komorou při systole. Vyšší hodnotu krevního

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy)

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy) Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie.upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Funkční anatomie Srdce, Řízení

Více

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Kompletní sortiment tonometrů a příslušenství na e-shopu: www.tonometr.cz nebo www.tonometer.sk Dodavatel: Balení 1 přístroj na měření krevního tlaku boso-medicus family

Více

Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana

Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana HISTORIE Kardiovaskulární rehabilitace (KR) má v Nemocnici ve Frýdku Místku dlouhou tradici. Patříme

Více

Jak si zlepšit kondici pohybem

Jak si zlepšit kondici pohybem Jak si zlepšit kondici pohybem Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že pohyb je významným faktorem, který zásadním způsobem příznivě ovlivňuje zdraví. Pohyb je výborný prostředek preventivní péče o zdraví.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Matematický model funkce aorty

Matematický model funkce aorty 1 Úvod Matematický model funkce aorty 1.1 Doplňte do textu Setrvačnost krve je příčinnou, proč tepový objem vypuzený během.. ( 2 slova) z levé komory do aorty nezrychlí najednou pohyb veškeré krve v cévách.

Více

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK aneb víme, co to vlastně je? 150 na 95 zahalekal MUDr. Janatka směrem ke své sestře. Zapište to prosím pacientovi do karty, dále poprosil sestru. Pak se obrátil na pacienta a

Více

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1 Návod k použití Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ CZ 1 Obsah: 1. Co je to krevní tlak? 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma? 3. Důležité informace před použitím přístroje 4. Popis přístroje

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu PalmCare Plus Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu 2,8 TFT barevný displej LCD Zobrazí puls, SpO2, tepové vlny a Alarmové úrovně.

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Ruční tlakoměr Kat. číslo

Ruční tlakoměr Kat. číslo Ruční tlakoměr Kat. číslo. 201.2983 1. Popis pomůcky Autotonometr značkový výrobek, v sadě je manometr, manžeta se suchým zipem a zabudovanou membránou, stetoskop, návod a pouzdro. Obrázek A ukazuje správné

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Praktická cvičení č. 3 OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1) POPIŠTE TŘI FÁZE SRDEČNÍ REVOLUCE: 2) NÁCVIK SRDEČNÍ REVOLUCE POMOCÍ PĚSTÍ:

Praktická cvičení č. 3 OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1) POPIŠTE TŘI FÁZE SRDEČNÍ REVOLUCE: 2) NÁCVIK SRDEČNÍ REVOLUCE POMOCÍ PĚSTÍ: OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1) POPIŠTE TŘI FÁZE SRDEČNÍ REVOLUCE: 1. 2. 3. 2) NÁCVIK SRDEČNÍ REVOLUCE POMOCÍ PĚSTÍ: 3) VYSVĚTLETE POJMY: Systola, diastola:.. Fonokardiogram:. EKG:. Palpace:. Auskultace:. Tachykardie,

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

Obr. 1 Vzorec adrenalinu Feochromocytom, nádor nadledvin Autor: Antonín Zdráhal Výskyt Obecně nádorové onemocnění vzniká následkem nekontrolovatelného množení buněk, k němuž dochází mnoha různými mechanismy, někdy tyto příčiny

Více

Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3)

Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3) 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a jeho svět / Zdravověda Klíčové pojmy: Stavba a funkce srdce, srdeční ozvy, puls, tlak krve, tělesná zdatnost. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: Poznej

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ Autor: Magdaléna Janošíková Školitel: Nakládalová M., doc. MUDr. Ph.D. Výskyt Výskyt kardiovaskulárních onemocnění, tedy onemocnění srdce a cév, je v České republice i v dalších

Více

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr. Vliv CO2 na dýchání Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 6. 10. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Masarykova universita Pedagogická fakulta

Masarykova universita Pedagogická fakulta Masarykova universita Pedagogická fakulta PREVENCE BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA 1.. MĚŘENÍ NA LIDSKÉM TĚLE Josef Trna, Eva Trnová Brno 2005 Obsah: 1. Výška těla 2. Plochá noha 3. Plocha těla

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Zdravotní stav Výsledky studie Zdraví dětí 2016 Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Úvod Prevalenční

Více

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Měření rychlosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-III-1 Síla stisku Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte maximální sílu dominantní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 NÁVOD K OBSLUZE Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 0120 Obj. č.: 84 00 19 Tento digitální měřič krevního tlaku může používat celá rodina. Každý člen rodiny dostane svůj vlastní paměťový

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2 DÝCHACÍ SOUSTAVA Vyšetření funkce plic má nezastupitelnou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Používá se pro stanovení diagnózy, monitorování léčby, stanovení průběhu a prognózy onemocnění,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Měření účinnosti rychlovarné konvice

Měření účinnosti rychlovarné konvice Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření účinnosti rychlovarné konvice Označení: EU-Inovace-F-8-13 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor: Mgr.

Více

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy Teplo chemické reakce pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 03 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení hodnoty tepla chemické reakce rozkladu

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více