Instalační a uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační a uživatelský manuál"

Transkript

1 Instalační a uživatelský manuál

2 - 2 -

3 FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání vozidla Blokace motoru Automatické uzamčení (volitelné) Univerzální výstup pro centrální zamykání Výstup pro dojezd oken Automatické zamykání za jízdy (volitelné) Předpoplach varování při slabším otřesu Možnost zapojit jakékoliv přídavné čidlo Možnost deaktivace pomocí nouzového tlačítka s nastaveným kódem Servisní režim Přídavný výstup (možnost zapnutí výstupu po dobu držení tlačítka ovladače) Ovládání vnitřního osvětlení kabiny Výstup pro pager Možnost aktivace alarm bez přídavných čidel Dveřní vstup +/- Vstup pro kufr Výstup na sirénu/klakson (volitelné) Automatické opoždění dveřních vstupů Tabulka funkcí tlačítek ovladače: Tlačítko Čas Funkce V době kdy je: ,5 sek. 2 sek. do 8-mi sek. 0,5 sek. Aktivace alarmu a uzamknutí centrálního zamykání Lokalizace vozu zvukem Dočasné vypnutí poplachu Zamknutí centrálního zamykání Aktivace alarmu, uzamknutí centrálního zamykání, dovření oken Aktivace bez přídavných čidel Deaktivace alarmu Odemčení centrálního zamykání Kompletní deaktivace při poplachu Alarm deaktivován Alarm aktivní minimálně 1 minutu Siréna houká Zapnuté zapalování Kdykoliv Alarm deaktivován Alarm aktivní Zapnuté zapalování Siréna houká 2 sek. Otevření kufru Alarm deaktivovaný 0,5 sek. do 8-mi sek. Tichá aktivace Lokalizace vozu bez zvuku Dočasné vypnutí poplachu Tichá aktivace bez přídavných senzorů Alarm deaktivovaný Alarm aktivní minimálně 1 minutu Siréna houká Alarm deaktivován 4 Nebo (1+2) 0,5 sek. Funkce Panic Kdykoliv - 3 -

4 Technická data: Pracovní napětí DC 12V (10V 15V) Odběr proudu 20mA Pracovní teplota od -40 C do +80 C Výstup přídavného kanálu (mínus) 300mA Frekvence 433,92MHz Výkon < 10mW (třída 1) Typ kódu ovladače dynamicky měněný KEELOQ Zatížení relé směrových světel 10A Výstup pro ovládání CZ 7A 1. Programování ovladačů Zapněte zapalování, stiskněte do 8-mi sekund 8x servisní tlačítko. Siréna 2x pípne.do 8-mi sekund stiskněte kterékoliv tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud se ovladač do alarmu zapíše, potvrdí to siréna pípnutím. Při stisku druhého ovladače pípne siréna 2x. Pokud nebude do 8-mi sekund na ovladači stisknuto žádné tlačítko nebo bude vypnuto zapalování, ukončí se učící režim. Při programování ovladačů je nutné nakódovat všechny ovladače, které mají s alarmem spolupracovat. K alarmu lze nakódovat max. 2 ovladače. Naučení pouze jednoho ovladače v daném programovacím cyklu eliminuje funkčnost druhého ovladače. 2. Aktivace Stiskněte tlačítko 1, siréna aktivaci potvrdí jedním pípnutím (nebo nepotvrdí viz. programová funkce č.13), směrová světla 1x bliknou, dveře se uzamknou, LED dioda začne pomalu blikat. Pokud zůstaly dveře nebo kufr otevřeny, bude vstup 15 nebo 30 sekund překlenutý (viz. programová funkce č.16). Pokud zůstanou dveře nebo kufr nadále otevřeny, vydá po uplynutí stanoveného času siréna 3 pípnutí, které budou provázeny trojím bliknutím směrových světel. Dioda bude blikat rychle a alarm tyto zóny zajistí až pokud dojde k jejich zklidnění (Uzavření dveří nebo kufru). Pokud je zapojeno relé blokace motoru, bude motor zablokován. Dovírání oken bude aktivní (pokud máte okno vybaveno dojezdovou jednotkou). Můžete vybrat dovírání oken automatické po uzamčení, nebo dovírání oken delším podržením zamykacího tlačítka. V takovém případě se budou okna dovírat jen pokud budete držet stisknuté tlačítko. (viz. programová funkce č.14). Na výstupu pro imobilizační relé se objeví kostra. Zatížení výstupu je max. 300mA. Pokud dojde k poplachu, překontroluje systém po 30-ti sekundách poplachu všechna čidla a uvede se opět do stavu střežení. Na další narušení ochrany bude reagovat dalším poplachem. Pokud některé z čidel vyvolá poplach 10x po sobě, bude takové čidlo odstaveno až do další aktivace alarmu ovladačem. 3. Aktivace alarmu bez přídavných čidel Stiskněte tlačítko 1, do 8-mi sekund stiskněte tlačítko znovu. Siréna a směrová světla potvrdí jedním pípnutím a jedním bliknutím odstavení přídavných čidel. Do 15-ti sekund bude střežení aktivní, s výjimkou otřesového čidla (popř. přídavných čidel)

5 4. Deaktivace Stiskněte tlačítko 2, siréna 2x pípne (nebo nepípne vůbec, dle nastavení funkce 13), směrová světla 2x bliknou. Pokud je zapojené k alarmu stropní světlo, blikne také 2x. Pokud alarm zapípá a zabliká 3x, znamená to, že byl v průběhu střežení vyvolán poplach. Stropní světlo se rozsvítí na 30 sekund, nebo do zapnutí zapalování (funkce 11) Dveře se odemknou. LED dioda zhasne, pokud není naprogramována funkce zpětného uzamčení (funkce 4), blokace motoru se deaktivuje. 5. Tichá aktivace Stiskněte tlačítko 3, směrová světla 1x bliknou. Dveře se uzamknou, LED dioda bude pomalu blikat. Pokud zůstaly dveře nebo kufr otevřeny, budou tyto vstupy po dobu 15 nebo 30 sekund (Programová funkce č.16) ignorovány. Pokud ani po uplynutí této doby nedojde k jejich zavření, siréna 3x zapípá a směrová světla 3x bliknou. Dioda bude blikat rychle a systém aktivuje ochranu dveří jakmile dojde k jejich správnému zavření. Motor bude zablokován. 6. Tichá aktivace bez přídavných čidel Stiskněte tlačítko 3 a do 8-mi sekund jej stiskněte znovu 7. Nouzová deaktivace Nouzová deaktivace se uskutečňuje pomocí zadání servisního kódu. Tento kód je z výroby nastaven na 5. Zapněte zapalování, stiskněte servisní tlačítko 5x, siréna 4x pípne na potvrzení deaktivace alarmu. Tento proces musí být ukončen do 8-mi sekund. Nastavení jiného počtu stisknutí tlačítka pro nouzovou deaktivaci: 1. Zapněte zapalování, stiskněte servisní tlačítko 5x, siréna 2x pípne 2. Stiskněte tlačítko tolikrát, jaké má být číslo nového servisního kódu (od 2 do 15) Pokud překročíte počet stisknutí 15, vrátí se systém do továrního nastavení. Vypněte zapalování. Siréna zapípá tolikrát, jaké je nové číslo servisního kódu. 8. Automatické zamykání dveří (Programová funkce č.2) Jakmile zapnete zapalování (po 10-ti sekundách od zapnutí zapalování) nebo po stisknutí brzdového pedálu (Programová funkce č.3) se centrální zamykání uzamkne. 9. Automatické odemčení Po vypnutí zapalování dojde k odemknutí centrálního zamykání. 10. Zamykání a odemykání CZ při zapnutém zapalování Při zapnutém zapalování můžete centrální zamykání ovládat tlačítky 1 a 2. Alarm se v takovém případě nebude aktivovat. 11. Servisní režim Zapněte zapalování, do 8-mi sekund stiskněte servisní tlačítko a držte jej stisknuté 3 sekundy. LED dioda se rozsvítí. Servisní režim je aktivovaný. Pro ukončení servisního režimu postup zopakujte. LED dioda zhasne. V servisním režimu jsou dostupné všechny funkce kromě střežení vozu

6 12. Funkce Panic Stiskněte tlačítko 4 nebo 1+2. Siréna a směrová světla budou aktivní po dobu 30 sekund. Pro vypnutí funkce Panic stiskněte tlačítko 1 nebo Protiúnosová funkce (Programovatelné funkce č.6 a č.7) Protiúnosová funkce (továrně vypnutá) zabezpečuje automobil v případě, že dojde k napadení řidiče při nastartovaném motoru. Funkce má dvě možné zóny: - Protiúnosová funkce zóna 1 (Programová funkce č.6) týká se zapalování. Každé zapnutí zapalování musí být autorizováno stiskem skrytého tlačítka - Protiúnosová funkce zóna 2 (Programová funkce č.7) týká se dveří a aktivuje se při otevření a zavření dveří při zapnutém zapalování. Pozor: Aby mohla být zapnuta zóna 2, musí být nejprve aktivována zóna 1 Autorizace se provádí stiskem servisního tlačítka. Pokud servisní tlačítko nestisknete, ozve se po 15-ti sekundách varovné pípnutí sirény, pokud nebude ani do dalších 15-ti sekund stisknuto servisní tlačítko, bude motor zablokován, siréna bude houkat a směrová světla budou blikat až do momentu vypnutí zapalování. Pokud Vám protiúnosová funkce zablokuje motor, zapněte a vypněte servisní režim pro návrat do normálního stavu. Pozor: V souladu s nařízeními EU není aktivování protiúnosové funkce povoleno. Její případnou aktivaci provádí zákazník na vlastní odpovědnost. 14. Signalizace směrovými světly Při poplachu blikají směrová světla 30 sekund 15. Signalizace sirénou Při poplachu houká siréna nebo klakson (Programová funkce č.15) po dobu 30 sekund. 16. Dvouzónové otřesové čidlo Při slabém otřesu vydá siréna 2s tón a směrová světla 2x bliknou. Při silném otřesu bude siréna houkat a směrová světla budou blikat po dobu 30s

7 Komfortní funkce: 1. Otevření kufru (přídavný kanál) Funkce je dostupná pouze při deaktivovaném alarmu. Stiskněte tlačítko 2 na 2 sekundy. Kufr se otevře (signál kostry 300mA) 2. Dovírání oken (pokud je auto vybaveno dojezdovou jednotkou nebo funkcí Comfort ) Stiskněte a držte tlačítko 1 přes 2 sekundy. Okna se budou dovírat, dokud budete držet stisknuté tlačítko, nebo dokud se neuzavřou. (signál kostry je v druhém případě 30s.) (Programová funkce č.14) 3. Zpětné uzamčení (Programová funkce č.4) Pokud po odemčení není zapnuto do 30-ti sekund zapalování nebo nejsou otevřeny dveře, systém se znovu aktivuje s uzamčením nebo bez uzamčení centrálního zamykání (Programová funkce č.5) 4. Automatické uzamčení (Programová funkce č.8) Vypněte zapalování a zavřete všechny dveře. Po 30-ti sekundách se alarm automaticky aktivuje bez uzamčení dveří nebo i s uzamčením dveří (Programová funkce č.9). Aktivují se všechna čidla, nebo se jen zablokuje motor (Programová funkce č.10). Pokud se otevřou kterékoliv dveře v době výše zmíněných 30-ti sekund, systém odloží aktivaci až do momentu správného zavření všech dveří. 5. Vyhledání vozidla na parkovišti Jakmile je alarm aktivní víc než jednu minutu, stiskněte tlačítko 1, siréna jednou pípne (v hlasitém režimu), a směrová světla budou 10 sekund blikat Stiskněte tlačítko 3 (vyhledání bez zvuku), směrová světla budou 10 sekund blikat. Stiskněte tlačítko 2 pro ukončení vyhledávání a deaktivaci alarmu 6. Paměť nastavených funkcí Pokud dojde k odpojení napájení alarmu a následně k jeho opětovnému připojení, zůstanou všechny nastavené funkce tak, jak byly před odpojením napájení. 7. Výstup na pager Výstup dává +12V při poplachu - 7 -

8 Programovatelné funkce: Pro nastavení volitelných parametrů postupujte dle následujících instrukcí: Deaktivujte alarm, zapněte zapalování. Do 10-ti sekund stiskněte servisní tlačítko 6x. Siréna 3x pípne a směrová světla 2x bliknou. Stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je pořadové číslo funkce, kterou chcete změnit. Pozor, poslední stisknutí je potřeba přidržet přes 3 sekundy! Příklad: Pokud chcete změnit funkci Tichá/hlasitá aktivace alarmu : Nejdříve proveďte úkony z prvního bodu. Potom stiskněte servisní tlačítko 12x krátce a jednou na 3 sekundy (dohromady 13x, dle pořadového čísla vybrané funkce) Jestli siréna pípne 1x, tak je nastavena tichá aktivace alarmu, jestli pípne 2x, tak je nastavena hlasitá aktivace alarmu. Pokud siréna pípnula 1x, ale Vy potřebujete, aby pípnula 2x, je nutné celou proceduru zopakovat, protože funkce se zapínají a vypínají zopakováním celé procedury. Pro ukončení programování vypněte zapalování systém vystoupí z programovacího režimu. Nebo počkejte 20 sekund bez jakékoliv činnosti systém ukončí programovací režim automaticky. č. Funkce Tovární nastavení (1 pípnutí) Změna (2 pípnutí) 1. Čas pro centrální zamykání 0,7 sek. 3,5 sek. 2. Automatické zamykání dveří vypnuto zapnuto 3. Způsob aktivace aut. uzamčení 10s po zapnutí zapalování stisknutím brzdového pedálu 4. Zpětná aktivace vypnuto zapnuto 5. Zpětná aktivace s uzamčením CZ zapnuto vypnuto 6. Protiúnos zóna 1 vypnuto zapnuto 7. Protiúnos zóna 2 vypnuto zapnuto 8. Automatická aktivace vypnuto zapnuto 9. Automatická aktivace s uzamčením CZ vypnuto zapnuto 10. Automatická aktivace s uzamčením a: plnou aktivací 11. Stropní světlo 12. Tichá aktivace s otřesovým čidlem jako směrová světla + výstup deaktivace siréna a směrová světla pouze hlídání zapnutí zapalování pouze jako směrová světla pouze směrová světla 13. Tichá/hlasitá aktivace tichá hlasitá 14. Dovírání oken dovírání do konce jedním stiskem dovírání pomocí držení tlačítka 15. Zvuková signalizace siréna klakson 16. Opoždění dveřního vstupu 15s 30s 17. Návrat na tovární nastavení ano - 8 -

9 Popis programovatelných funkcí: 1. Čas zamykacího a odemykacího impulzu Tovární 0,7 sekundy Změna - 3,5 sekundy 2. Automatické zamykání dveří Tovární 10 sekund po zapnutí zapalování nebo stisknutí brzdového pedálu se centrální zamykání neuzamkne Změna - 10 sekund po zapnutí zapalování nebo stisknutí brzdového pedálu se centrální zamykání uzamkne 3. Způsob aktivace automatického zamykání Tovární zapnutím zapalování Změna - stisknutím brzdového pedálu 4. Zpětná aktivace Tovární vypnuto Změna - zapnuto 5. Zpětná aktivace s uzamčením centrálního zamykání Tovární aktivuje se alarm a uzamkne se centrální zamykání Změna - aktivuje se alarm bez uzamčení centrálního zamykání Tato funkce může být nastavena pouze pokud je zapnuta funkce č.4 6. Protiúnos zóna I Tovární vypnuto Změna - zapnuto 7. Protiúnos zóna II Tovární vypnuto Změna - zapnuto Tato funkce může být aktivována pouze pokud je zapnuta funkce č.6 8. Automatická aktivace Tovární vypnuto Změna jakmile vypnete zapalování, vystoupíte z vozu a uzavřete všechny dveře, alarm se aktivuje. 9. Automatická aktivace s uzamčením centrálního zamykání Tovární při automatické aktivaci se dveře nezamykají Změna - při automatické aktivaci se dveře uzamknou Tato funkce může být využita pouze pokud je zapnuta funkce Automatická aktivace s poplachem od: Tovární každé čidlo může aktivovat poplach Změna - poplach může vyvolat pouze zapnutí zapalování 11. Stropní světlo Tovární stropní světlo bliká spolu se výstupem na směrová světla a zároveň bude svítit po dobu 30-ti sekund od deaktivace alarmu nebo do zapnutí zapalování. Změna - stropní světlo bliká spolu s výstupem na směrová světla Pozn.: Výstup na stropní světlo není nutné zapojovat. Nemá žádný vliv na správnou funkčnost alarmu

10 12. Tichá aktivace s otřesovým čidlem Tovární Pokud je v době tiché aktivace alarmu vyvolán poplach, směrová světla blikají a siréna houká. Změna - Pokud je v době tiché aktivace vyvolán poplach, směrová světla blikají, ale siréna nehouká 13. Tichá/hlasitá aktivace Tovární tichá aktivace a deaktivace Změna - hlasitá aktivace a deaktivace 14. Dovírání oken Tovární Stiskněte tlačítko 1 a držte jej 2 sekundy, okna se uzavřou (není potřeba tlačítko držet po celou dobu dovírání) Změna - Stiskněte tlačítko 1 a držte jej 2 sekundy. Okna se budou dovírat dokud budete držet tlačítko stisknuté. 15. Zvuková signalizace Tovární výstup na sirénu Změna - výstup na klakson (1s houkání, 1s mezera) 16. Opoždění dveřního vstupu Tovární 15 sekund Změna - 30 sekund 17. Návrat do továrního nastavení POZOR: Touto funkcí se všechny nastavené hodnoty vrátí do původního nastavení. Popis zapojení vodičů otřesového čidla: Číslo pinu zleva, barva vodiče, popis: 1. zelený plný poplach (reaguje na spojení s kostrou) 2. bílý předpoplach (reaguje na spojení s kostrou) 3. černý kostra 4. červený +12V

11 - 11 -

12 - 12 -

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému :

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému : Bezpečnostní systém POKYNY K OBSLUZE MODEL: VOYAGER Vlastnosti systému : 1. Dva 4-tlačítkové ovladače s plovoucím kódem a funkcí antiscan 2. Aktivace / deaktivace systému 3. Tichá aktivace / deaktivace

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí alarmu

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem AUTOALARM MINICAR Řada 686H S plovoucím kódem Uživatelský a montážní návod Děkujeme že jste si vybrali právě tento systém Prosíme, čtěte následující informace, než začnete alarm instalovat a používat.

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD uživatelský návod 1 A. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE tlačítko funkce systému poznámka uzamkne dveře vozidla a aktivuje systém - aktivuje systém a

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R1 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka SPY23 Dvoucestný autoalarm Uživatelská příručka 1. Funkce 1.1 Zvukový / světelný alarm Po zaparkování vyjměte klíč ze zapalování, zavřete všechny dveře a jedním stisknutím tlačítka uzamknete dveře. Indikátor

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod Dvoucestný autoalarm Uživatelský a montážní návod Důležité pokyny Doporučujeme montáž svěřit zkušenému techniku. Zabraňte styku centrální jednotky a dálkových ovladačů s vodou Před použitím si pečlivě

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE: NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T22-3410 TECHNICKÉ ÚDAJE: Napájecí napětí : DC 12V (10V-15V) Odběr proudu: 20mA Pracovní teplota: od -40 do +80 C Výstup na dovírání oken: -300mA, doba trvání impulzu

Více

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Tlačítka dálkového ovladače...2 Funkce zabezpečovacího systému...2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí motoru...3

Více

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 Úvod: Imobilizér IM101 je novou generací zabezpečovacího zařízení s velmi pokročilou technologií. Neslouží pouze k prevenci krádeže vozu, ale může sloužit i jako protiúnosové

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek, který byl vyvinut a vyroben v souladu s náročnými standardy automobilového průmyslu při využití

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům. Hlavní

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu CARVOX CX-999A. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace

Více

Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN

Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN Můžete si dopřát kvalitu Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN Dálkové ovládání Bezpečnostní systém TYTAN DS410 CAN lze ovládat pomocí originálního (OEM) dálkového ovládání k automobilu. Příklady

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí CLIFFORD The Science of Security Prime Level FOUR G4 Návod k použití Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí Dálkové ovladače Vašeho bezpečnostního systému CLIFFORD Prime jsou

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových ovladačů... 3 3. Funkce RC 202...

Více

Návod na použití E KR11

Návod na použití E KR11 Návod na použití E KR11 Popis Kódová klávesnice a zároveň i čtečka karet je určena pro venkovní / vnitřní použití. Zařízení lze provozovat samostatně nebo jej lze zapojit do větších systémů pomocí výstupu

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250 Motorkový poplachový systém OBSAH BALENÍ řídící jednotka káblový svazek dálkový ovládač programovací tlačítko(součástí kábl.svazku) signalizační LED(součástí kab.svazku)

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

SENTINEL 1100 montážní manuál

SENTINEL 1100 montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD Sentinel 1100 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupňem ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžitě informováni

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818 alarm s centrálním zamykáním Obsah balení 1x anglický návod 1x český návod 1x řídící jednotka 2x kabelový svazek 1x led s káblem 2x dvouvodičový servomotor 2x pětivodičový servomotor

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Sebury BC Manuál. Kód + karta. Samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC Manuál. Kód + karta. Samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. BC200 Sebury BC-200 Manuál Kód + karta Samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 2.8.20 JM VARIANT plus s.r.o. strana K3/K5/BC2000 Popis Čtečka karet s klávesnicí pro autonomní pouţití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867

NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867 GT ALARM CZ Hukvaldy 156 739 46 Hukvaldy okr. Frýdek-Místek tel.: 777 699 907, 558 699 907 fax: 558 637 345 e-mail: info@gtalarm.cz http://www.gtalarm.cz NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867 Nejdříve nám

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál www.9000.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

Kódová klávesnice DPA-CODE

Kódová klávesnice DPA-CODE Kódová klávesnice DPA-CODE Manuál v2.00 250 kodů samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne: 10.5.2010 poslední korekce dne: Popis Autonomní kódová klávesnice v masivním kovovém provedení pro vnitřní

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE...

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

Kódová klávesnice s RFID čtečkou. ekey Strong OBRÁZEK KLÁVESNICE

Kódová klávesnice s RFID čtečkou. ekey Strong OBRÁZEK KLÁVESNICE Kódová klávesnice s RFID čtečkou ekey Strong OBRÁZEK KLÁVESNICE Autonomní kódová klávesnice s čtečkou RFID čipů pro ovládání elektrického zámku. Klávesnici je možné používat k vnitřnímu i venkovnímu použití.

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru SENTINEL 2200M. montážní manuál.

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru SENTINEL 2200M. montážní manuál. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru SENTINEL 2200M montážní manuál www.autoalarmy.cz I. ÚVOD SENTINEL 2200M je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvoucestnému

Více

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU INSTRUKCE PRO INSTALACI A ÚDRŽBU AUTOALARMU LEGENDFORD F-14 Řídící jednotka alarmu by měla

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY POZNÁMKY K INSTALACI Aby se zabránilo špatné detekci čidel, je nutné při instalaci sady do kovového nárazníku, použít sadu parkpodlozkakov. Věnujte pozornost

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Autoalarm s dálk.ovládáním VERTEX CA14 Uživatelská příručka

Autoalarm s dálk.ovládáním VERTEX CA14 Uživatelská příručka Obsah balení: Autoalarm s dálk.ovládáním VERTEX CA14 Uživatelská příručka 1. Hlavní jednotka alarmu 2. 2x dálkový ovladač 3. siréna 4. 1x LED 5. senzor otřesů 6. senzor proti nedovolenému otevření 7. 1x

Více

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Dvoucestný autoalarm Maxicar 486-3505 Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Úvod: Pozor: 1. LCD ovladač je potřeba chránit před pádem, vniknutím kapaliny a přímým slunečním zářením.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

PORTMAN NÁVOD NA POUŽITÍ POZNÁMKY UŽIVATELE. autoalarm s plovoucím kódem

PORTMAN NÁVOD NA POUŽITÍ POZNÁMKY UŽIVATELE. autoalarm s plovoucím kódem 19. NASTAVENÍ POÈTU OVLÁDAÈÙ+ SYSTÉMU PØEDNASTAVENÉ: možnost naprogramovat 6 ks ovládaèù k systému NASTAVITELNÉ: možnost naprogramovat 3 ks ovládaèù k systému 20. VNITØNÍ OSVÌTLENÍ PØEDNASTAVENÉ: vnitøní

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru www.9000.cz MAGICAR M870 Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace.. 3 2. Úvod 3 3. Dálkový ovladač.. 3 4. Displej dálkového ovladače 4 4.1.

Více