Instalační a uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační a uživatelský manuál"

Transkript

1 Instalační a uživatelský manuál

2 - 2 -

3 FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání vozidla Blokace motoru Automatické uzamčení (volitelné) Univerzální výstup pro centrální zamykání Výstup pro dojezd oken Automatické zamykání za jízdy (volitelné) Předpoplach varování při slabším otřesu Možnost zapojit jakékoliv přídavné čidlo Možnost deaktivace pomocí nouzového tlačítka s nastaveným kódem Servisní režim Přídavný výstup (možnost zapnutí výstupu po dobu držení tlačítka ovladače) Ovládání vnitřního osvětlení kabiny Výstup pro pager Možnost aktivace alarm bez přídavných čidel Dveřní vstup +/- Vstup pro kufr Výstup na sirénu/klakson (volitelné) Automatické opoždění dveřních vstupů Tabulka funkcí tlačítek ovladače: Tlačítko Čas Funkce V době kdy je: ,5 sek. 2 sek. do 8-mi sek. 0,5 sek. Aktivace alarmu a uzamknutí centrálního zamykání Lokalizace vozu zvukem Dočasné vypnutí poplachu Zamknutí centrálního zamykání Aktivace alarmu, uzamknutí centrálního zamykání, dovření oken Aktivace bez přídavných čidel Deaktivace alarmu Odemčení centrálního zamykání Kompletní deaktivace při poplachu Alarm deaktivován Alarm aktivní minimálně 1 minutu Siréna houká Zapnuté zapalování Kdykoliv Alarm deaktivován Alarm aktivní Zapnuté zapalování Siréna houká 2 sek. Otevření kufru Alarm deaktivovaný 0,5 sek. do 8-mi sek. Tichá aktivace Lokalizace vozu bez zvuku Dočasné vypnutí poplachu Tichá aktivace bez přídavných senzorů Alarm deaktivovaný Alarm aktivní minimálně 1 minutu Siréna houká Alarm deaktivován 4 Nebo (1+2) 0,5 sek. Funkce Panic Kdykoliv - 3 -

4 Technická data: Pracovní napětí DC 12V (10V 15V) Odběr proudu 20mA Pracovní teplota od -40 C do +80 C Výstup přídavného kanálu (mínus) 300mA Frekvence 433,92MHz Výkon < 10mW (třída 1) Typ kódu ovladače dynamicky měněný KEELOQ Zatížení relé směrových světel 10A Výstup pro ovládání CZ 7A 1. Programování ovladačů Zapněte zapalování, stiskněte do 8-mi sekund 8x servisní tlačítko. Siréna 2x pípne.do 8-mi sekund stiskněte kterékoliv tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud se ovladač do alarmu zapíše, potvrdí to siréna pípnutím. Při stisku druhého ovladače pípne siréna 2x. Pokud nebude do 8-mi sekund na ovladači stisknuto žádné tlačítko nebo bude vypnuto zapalování, ukončí se učící režim. Při programování ovladačů je nutné nakódovat všechny ovladače, které mají s alarmem spolupracovat. K alarmu lze nakódovat max. 2 ovladače. Naučení pouze jednoho ovladače v daném programovacím cyklu eliminuje funkčnost druhého ovladače. 2. Aktivace Stiskněte tlačítko 1, siréna aktivaci potvrdí jedním pípnutím (nebo nepotvrdí viz. programová funkce č.13), směrová světla 1x bliknou, dveře se uzamknou, LED dioda začne pomalu blikat. Pokud zůstaly dveře nebo kufr otevřeny, bude vstup 15 nebo 30 sekund překlenutý (viz. programová funkce č.16). Pokud zůstanou dveře nebo kufr nadále otevřeny, vydá po uplynutí stanoveného času siréna 3 pípnutí, které budou provázeny trojím bliknutím směrových světel. Dioda bude blikat rychle a alarm tyto zóny zajistí až pokud dojde k jejich zklidnění (Uzavření dveří nebo kufru). Pokud je zapojeno relé blokace motoru, bude motor zablokován. Dovírání oken bude aktivní (pokud máte okno vybaveno dojezdovou jednotkou). Můžete vybrat dovírání oken automatické po uzamčení, nebo dovírání oken delším podržením zamykacího tlačítka. V takovém případě se budou okna dovírat jen pokud budete držet stisknuté tlačítko. (viz. programová funkce č.14). Na výstupu pro imobilizační relé se objeví kostra. Zatížení výstupu je max. 300mA. Pokud dojde k poplachu, překontroluje systém po 30-ti sekundách poplachu všechna čidla a uvede se opět do stavu střežení. Na další narušení ochrany bude reagovat dalším poplachem. Pokud některé z čidel vyvolá poplach 10x po sobě, bude takové čidlo odstaveno až do další aktivace alarmu ovladačem. 3. Aktivace alarmu bez přídavných čidel Stiskněte tlačítko 1, do 8-mi sekund stiskněte tlačítko znovu. Siréna a směrová světla potvrdí jedním pípnutím a jedním bliknutím odstavení přídavných čidel. Do 15-ti sekund bude střežení aktivní, s výjimkou otřesového čidla (popř. přídavných čidel)

5 4. Deaktivace Stiskněte tlačítko 2, siréna 2x pípne (nebo nepípne vůbec, dle nastavení funkce 13), směrová světla 2x bliknou. Pokud je zapojené k alarmu stropní světlo, blikne také 2x. Pokud alarm zapípá a zabliká 3x, znamená to, že byl v průběhu střežení vyvolán poplach. Stropní světlo se rozsvítí na 30 sekund, nebo do zapnutí zapalování (funkce 11) Dveře se odemknou. LED dioda zhasne, pokud není naprogramována funkce zpětného uzamčení (funkce 4), blokace motoru se deaktivuje. 5. Tichá aktivace Stiskněte tlačítko 3, směrová světla 1x bliknou. Dveře se uzamknou, LED dioda bude pomalu blikat. Pokud zůstaly dveře nebo kufr otevřeny, budou tyto vstupy po dobu 15 nebo 30 sekund (Programová funkce č.16) ignorovány. Pokud ani po uplynutí této doby nedojde k jejich zavření, siréna 3x zapípá a směrová světla 3x bliknou. Dioda bude blikat rychle a systém aktivuje ochranu dveří jakmile dojde k jejich správnému zavření. Motor bude zablokován. 6. Tichá aktivace bez přídavných čidel Stiskněte tlačítko 3 a do 8-mi sekund jej stiskněte znovu 7. Nouzová deaktivace Nouzová deaktivace se uskutečňuje pomocí zadání servisního kódu. Tento kód je z výroby nastaven na 5. Zapněte zapalování, stiskněte servisní tlačítko 5x, siréna 4x pípne na potvrzení deaktivace alarmu. Tento proces musí být ukončen do 8-mi sekund. Nastavení jiného počtu stisknutí tlačítka pro nouzovou deaktivaci: 1. Zapněte zapalování, stiskněte servisní tlačítko 5x, siréna 2x pípne 2. Stiskněte tlačítko tolikrát, jaké má být číslo nového servisního kódu (od 2 do 15) Pokud překročíte počet stisknutí 15, vrátí se systém do továrního nastavení. Vypněte zapalování. Siréna zapípá tolikrát, jaké je nové číslo servisního kódu. 8. Automatické zamykání dveří (Programová funkce č.2) Jakmile zapnete zapalování (po 10-ti sekundách od zapnutí zapalování) nebo po stisknutí brzdového pedálu (Programová funkce č.3) se centrální zamykání uzamkne. 9. Automatické odemčení Po vypnutí zapalování dojde k odemknutí centrálního zamykání. 10. Zamykání a odemykání CZ při zapnutém zapalování Při zapnutém zapalování můžete centrální zamykání ovládat tlačítky 1 a 2. Alarm se v takovém případě nebude aktivovat. 11. Servisní režim Zapněte zapalování, do 8-mi sekund stiskněte servisní tlačítko a držte jej stisknuté 3 sekundy. LED dioda se rozsvítí. Servisní režim je aktivovaný. Pro ukončení servisního režimu postup zopakujte. LED dioda zhasne. V servisním režimu jsou dostupné všechny funkce kromě střežení vozu

6 12. Funkce Panic Stiskněte tlačítko 4 nebo 1+2. Siréna a směrová světla budou aktivní po dobu 30 sekund. Pro vypnutí funkce Panic stiskněte tlačítko 1 nebo Protiúnosová funkce (Programovatelné funkce č.6 a č.7) Protiúnosová funkce (továrně vypnutá) zabezpečuje automobil v případě, že dojde k napadení řidiče při nastartovaném motoru. Funkce má dvě možné zóny: - Protiúnosová funkce zóna 1 (Programová funkce č.6) týká se zapalování. Každé zapnutí zapalování musí být autorizováno stiskem skrytého tlačítka - Protiúnosová funkce zóna 2 (Programová funkce č.7) týká se dveří a aktivuje se při otevření a zavření dveří při zapnutém zapalování. Pozor: Aby mohla být zapnuta zóna 2, musí být nejprve aktivována zóna 1 Autorizace se provádí stiskem servisního tlačítka. Pokud servisní tlačítko nestisknete, ozve se po 15-ti sekundách varovné pípnutí sirény, pokud nebude ani do dalších 15-ti sekund stisknuto servisní tlačítko, bude motor zablokován, siréna bude houkat a směrová světla budou blikat až do momentu vypnutí zapalování. Pokud Vám protiúnosová funkce zablokuje motor, zapněte a vypněte servisní režim pro návrat do normálního stavu. Pozor: V souladu s nařízeními EU není aktivování protiúnosové funkce povoleno. Její případnou aktivaci provádí zákazník na vlastní odpovědnost. 14. Signalizace směrovými světly Při poplachu blikají směrová světla 30 sekund 15. Signalizace sirénou Při poplachu houká siréna nebo klakson (Programová funkce č.15) po dobu 30 sekund. 16. Dvouzónové otřesové čidlo Při slabém otřesu vydá siréna 2s tón a směrová světla 2x bliknou. Při silném otřesu bude siréna houkat a směrová světla budou blikat po dobu 30s

7 Komfortní funkce: 1. Otevření kufru (přídavný kanál) Funkce je dostupná pouze při deaktivovaném alarmu. Stiskněte tlačítko 2 na 2 sekundy. Kufr se otevře (signál kostry 300mA) 2. Dovírání oken (pokud je auto vybaveno dojezdovou jednotkou nebo funkcí Comfort ) Stiskněte a držte tlačítko 1 přes 2 sekundy. Okna se budou dovírat, dokud budete držet stisknuté tlačítko, nebo dokud se neuzavřou. (signál kostry je v druhém případě 30s.) (Programová funkce č.14) 3. Zpětné uzamčení (Programová funkce č.4) Pokud po odemčení není zapnuto do 30-ti sekund zapalování nebo nejsou otevřeny dveře, systém se znovu aktivuje s uzamčením nebo bez uzamčení centrálního zamykání (Programová funkce č.5) 4. Automatické uzamčení (Programová funkce č.8) Vypněte zapalování a zavřete všechny dveře. Po 30-ti sekundách se alarm automaticky aktivuje bez uzamčení dveří nebo i s uzamčením dveří (Programová funkce č.9). Aktivují se všechna čidla, nebo se jen zablokuje motor (Programová funkce č.10). Pokud se otevřou kterékoliv dveře v době výše zmíněných 30-ti sekund, systém odloží aktivaci až do momentu správného zavření všech dveří. 5. Vyhledání vozidla na parkovišti Jakmile je alarm aktivní víc než jednu minutu, stiskněte tlačítko 1, siréna jednou pípne (v hlasitém režimu), a směrová světla budou 10 sekund blikat Stiskněte tlačítko 3 (vyhledání bez zvuku), směrová světla budou 10 sekund blikat. Stiskněte tlačítko 2 pro ukončení vyhledávání a deaktivaci alarmu 6. Paměť nastavených funkcí Pokud dojde k odpojení napájení alarmu a následně k jeho opětovnému připojení, zůstanou všechny nastavené funkce tak, jak byly před odpojením napájení. 7. Výstup na pager Výstup dává +12V při poplachu - 7 -

8 Programovatelné funkce: Pro nastavení volitelných parametrů postupujte dle následujících instrukcí: Deaktivujte alarm, zapněte zapalování. Do 10-ti sekund stiskněte servisní tlačítko 6x. Siréna 3x pípne a směrová světla 2x bliknou. Stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je pořadové číslo funkce, kterou chcete změnit. Pozor, poslední stisknutí je potřeba přidržet přes 3 sekundy! Příklad: Pokud chcete změnit funkci Tichá/hlasitá aktivace alarmu : Nejdříve proveďte úkony z prvního bodu. Potom stiskněte servisní tlačítko 12x krátce a jednou na 3 sekundy (dohromady 13x, dle pořadového čísla vybrané funkce) Jestli siréna pípne 1x, tak je nastavena tichá aktivace alarmu, jestli pípne 2x, tak je nastavena hlasitá aktivace alarmu. Pokud siréna pípnula 1x, ale Vy potřebujete, aby pípnula 2x, je nutné celou proceduru zopakovat, protože funkce se zapínají a vypínají zopakováním celé procedury. Pro ukončení programování vypněte zapalování systém vystoupí z programovacího režimu. Nebo počkejte 20 sekund bez jakékoliv činnosti systém ukončí programovací režim automaticky. č. Funkce Tovární nastavení (1 pípnutí) Změna (2 pípnutí) 1. Čas pro centrální zamykání 0,7 sek. 3,5 sek. 2. Automatické zamykání dveří vypnuto zapnuto 3. Způsob aktivace aut. uzamčení 10s po zapnutí zapalování stisknutím brzdového pedálu 4. Zpětná aktivace vypnuto zapnuto 5. Zpětná aktivace s uzamčením CZ zapnuto vypnuto 6. Protiúnos zóna 1 vypnuto zapnuto 7. Protiúnos zóna 2 vypnuto zapnuto 8. Automatická aktivace vypnuto zapnuto 9. Automatická aktivace s uzamčením CZ vypnuto zapnuto 10. Automatická aktivace s uzamčením a: plnou aktivací 11. Stropní světlo 12. Tichá aktivace s otřesovým čidlem jako směrová světla + výstup deaktivace siréna a směrová světla pouze hlídání zapnutí zapalování pouze jako směrová světla pouze směrová světla 13. Tichá/hlasitá aktivace tichá hlasitá 14. Dovírání oken dovírání do konce jedním stiskem dovírání pomocí držení tlačítka 15. Zvuková signalizace siréna klakson 16. Opoždění dveřního vstupu 15s 30s 17. Návrat na tovární nastavení ano - 8 -

9 Popis programovatelných funkcí: 1. Čas zamykacího a odemykacího impulzu Tovární 0,7 sekundy Změna - 3,5 sekundy 2. Automatické zamykání dveří Tovární 10 sekund po zapnutí zapalování nebo stisknutí brzdového pedálu se centrální zamykání neuzamkne Změna - 10 sekund po zapnutí zapalování nebo stisknutí brzdového pedálu se centrální zamykání uzamkne 3. Způsob aktivace automatického zamykání Tovární zapnutím zapalování Změna - stisknutím brzdového pedálu 4. Zpětná aktivace Tovární vypnuto Změna - zapnuto 5. Zpětná aktivace s uzamčením centrálního zamykání Tovární aktivuje se alarm a uzamkne se centrální zamykání Změna - aktivuje se alarm bez uzamčení centrálního zamykání Tato funkce může být nastavena pouze pokud je zapnuta funkce č.4 6. Protiúnos zóna I Tovární vypnuto Změna - zapnuto 7. Protiúnos zóna II Tovární vypnuto Změna - zapnuto Tato funkce může být aktivována pouze pokud je zapnuta funkce č.6 8. Automatická aktivace Tovární vypnuto Změna jakmile vypnete zapalování, vystoupíte z vozu a uzavřete všechny dveře, alarm se aktivuje. 9. Automatická aktivace s uzamčením centrálního zamykání Tovární při automatické aktivaci se dveře nezamykají Změna - při automatické aktivaci se dveře uzamknou Tato funkce může být využita pouze pokud je zapnuta funkce Automatická aktivace s poplachem od: Tovární každé čidlo může aktivovat poplach Změna - poplach může vyvolat pouze zapnutí zapalování 11. Stropní světlo Tovární stropní světlo bliká spolu se výstupem na směrová světla a zároveň bude svítit po dobu 30-ti sekund od deaktivace alarmu nebo do zapnutí zapalování. Změna - stropní světlo bliká spolu s výstupem na směrová světla Pozn.: Výstup na stropní světlo není nutné zapojovat. Nemá žádný vliv na správnou funkčnost alarmu

10 12. Tichá aktivace s otřesovým čidlem Tovární Pokud je v době tiché aktivace alarmu vyvolán poplach, směrová světla blikají a siréna houká. Změna - Pokud je v době tiché aktivace vyvolán poplach, směrová světla blikají, ale siréna nehouká 13. Tichá/hlasitá aktivace Tovární tichá aktivace a deaktivace Změna - hlasitá aktivace a deaktivace 14. Dovírání oken Tovární Stiskněte tlačítko 1 a držte jej 2 sekundy, okna se uzavřou (není potřeba tlačítko držet po celou dobu dovírání) Změna - Stiskněte tlačítko 1 a držte jej 2 sekundy. Okna se budou dovírat dokud budete držet tlačítko stisknuté. 15. Zvuková signalizace Tovární výstup na sirénu Změna - výstup na klakson (1s houkání, 1s mezera) 16. Opoždění dveřního vstupu Tovární 15 sekund Změna - 30 sekund 17. Návrat do továrního nastavení POZOR: Touto funkcí se všechny nastavené hodnoty vrátí do původního nastavení. Popis zapojení vodičů otřesového čidla: Číslo pinu zleva, barva vodiče, popis: 1. zelený plný poplach (reaguje na spojení s kostrou) 2. bílý předpoplach (reaguje na spojení s kostrou) 3. černý kostra 4. červený +12V

11 - 11 -

12 - 12 -

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz Concept 450 Podrobný návod k použití DFFORD www.clifford.cz info@clifford.cz Záruční podmínky Společnost Sahneböhm Praha spol.s r.o. ("Sahneböhm") dává původnímu kupujícímu záruku opravy nebo výměny jakékoli

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Funkce DS 512: Funkce DS 512 jako autoalarm:

Funkce DS 512: Funkce DS 512 jako autoalarm: Užívatelský návod Funkce DS 512: - GSM - SMS pager integrovaný do řídící jednotky CAN BUS autoalarmu - hlasové volání nebo upozornění SMS na vyvolaný poplach - poloha vozidla je zaslána jen při vyvolání

Více

Uúivatelskù manuál PC585

Uúivatelskù manuál PC585 Uúivatelskù manuál KELCOM International 2002 Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové Tel: (049) 5513886 Fax: (049) 5513882 E-mail: Tech@kelcom.cz Printed in Canada 29034608 R001 PC585 OBSAH Několik slov

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí Uživatelský manuál MG 5000 v. 1 s klávesnicí MG-32LED MAGELLAN 5000 Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 1 2.0 Vizuální signalizace na kláv. 2 3.0 Základní operace 3 3.1 Akustická signalizace 3 3.2 Dělení

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Lukáš Kouba Vyšší odborná škola a Střední škola

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2221 (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. ZÁKLADNÍ PYNY 1.1 Přednastavené komunikační prostředky 2. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM CONNEX: ZÁKAZNICKÁ

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO Externí rádiový přijímač VARIO Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta VSS1 hypermoderní ochrana pro hypermoderní automobil VSS1 je prvotřídní zabezpečovací systém

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 990.36 je autoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro automobily, karavany, lodě a jiné. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem.

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití SEL01 GSM alarm Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití I. Hlavní vlastnosti: 1. Používá SimCom průmyslový modul. 2. Oboustranná komunikace, poslech střeženého prostoru i hovor k lidem, kteří jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS Max. Kapacita :4 k a m e r y a až 4 monitory OSD menu Mic. Panik tlačítko Odjištění/Zajištění(EZS) Nastavení kontrastu Obraz/Mluvení 24Hr Monitorování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM Dodavatel: GESOM.cz DTF COMPANY s.r.o. Křenova 438/7 Praha 6 Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 ⒈ Přijímá tri-band GSM / GPRS průmyslové komunikátor, SMS alarm. 2. Uživatelé mohou

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm Podrobný uživatelský manuál EVOLVE Sonix Bezdrátový GSM alarm Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix. UPOZORNĚNÍ! Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka Kajot Double Matic 2 Obsah........................................................................3

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více