Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd :39:54

2 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd :39:55

3 Vážení přátelé, jednou z priorit Královéhradeckého kraje je zajištění efektivní sítě kvalitních a dostupných sociálních služeb na území celého kraje. Z tohoto důvodu kraj realizuje již několik let projekty financované z různých zdrojů, které mají zajistit podporu poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb při zavádění standardů kvality sociálních služeb do zařízení sociálních služeb a procesu komunitního plánování v územích. Kvalitu sociálních služeb můžeme rozvíjet také prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách jak na úrovni poskytovatelů sociálních služeb, tak mezi pracovníky zadavatelů sociálních služeb, tedy pracovníků obcí a kraje. Projektem, jehož nabídka je prezentována v této brožuře, se snažíme vyjít vstříc zjištěným potřebám poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území kraje a zajistit jim tak bezplatné, časově i místně dostupné další vzdělávání šité na míru. Navíc časový i věcný rozsah celého projektu umožňuje zajistit účast na vzdělávání všem zájemcům. Dostala se Vám do ruky nabídka šestnácti kurzů, které budete vy nebo vaši kolegové moci bezplatně navštěvovat v příštích osmnácti měsících. Věřím, že si z nich vyberete ty, které nejlépe odpovídají vašim potřebám, a že budou ku prospěchu jak vám a vašemu profesnímu rozvoji, tak zprostředkovaně i samotným uživatelům sociálních služeb na území našeho kraje. Miloslav Plass náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje gestor sociálních věcí Hradec Králové, říjen 05 Brozura ROZ.indd :39:55

4 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Kurz inovačního charakteru rozšiřuje informace z vybraných oblastí sociálních služeb, umožňuje výměnu zkušeností a procvičení vybraných dovedností nezbytných pro efektivní výkon profese. pracovníci v sociálních službách v přímé práci s klienty Mgr., PhDr. Stanislav Pelcák tel.: , Celková dotace : 80 hodin Moduly : Komunikace s problémovým klientem (8) Zvládání stresu, efektivní řízení konfliktů (8) Základy vývojové psychologie (8) Základy sociologie (4) Psychologie zdraví (8) Základy speciální pedagogiky (8) Základy sociální práce (8) Standardy kvality (6) Plánování v sociálních službách (6) Základy psychoterapie (8) Právní odpovědnost (8) 10 dnů 9 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 2 Brozura ROZ.indd :39:56

5 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 2.1 Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních sociálních službách pro seniory Obsah je koncipován vzhledem k potřebám organizací pracujících se seniory. V rámci jeho absolvování dostanou posluchači informace a celkový přehled k tématům týkající se práce se seniory v rezidenčních sociálních službách. pracovníci v přímé péči v rezidenčních sociálních službách pro seniory pracovníci sociální péče, zdravotní personál, soc. pracovníci rezidenčních zařízení soc. služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO Mgr. Zuzana Truhlářová tel.: , Celková dotace : 48 hodin Psychologie stáří (4) Práce s problémovým klientem - klient s demencí, s psychiatrickým onemocněním, alkoholici; práce s klientem v terminálním stádiu (8) Komunikativní dovednosti, vedení rozhovoru (8) Řešení konfliktních situací (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Individuální plánování poskytování sociální služby v ústavní péči (8) Ochrana osobních práv, prevence střetu zájmů v ústavní péči (4) 6 dnů 14 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách výuka v běhu 1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,14 bude probíhat 1x týdně v Hradci Králové,, běhy 4, 8 a 9 budou mít 1 den v HK a týden výjezdní 3 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:56

6 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 2.2 Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Kurz nabízí hlubší vhled do problematiky lidí trpících zdravotním postižením, nabízí metody komunikace a práce s nimi, posiluje postoje pracovníků směrem k respektu k právům uživatelů služeb. pracovníci v přímé péči v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené - pracovníci sociální péče, zdravotní personál, sociální pracovníci rezidenčních zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO JUDr. Tatjana Kašlíková tel.: , Celková dotace : 48 hodin Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením (8) Typologie sociálních služeb (4) Komunikativní dovednosti, vedení rozhovoru (8) Řešení konfliktních situací (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Individuální plánování poskytování sociální služby (8) Ochrana osobních práv, prevence střetu zájmů (4) 6 dnů 4 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 4 Brozura ROZ.indd :39:56

7 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 2.3 Specifické vzdělávání pracovníků v asistenčních a terénních sociálních službách pro seniory Obsah je koncipován vzhledem k potřebám organizací pracujících se seniory. V rámci jeho absolvování dostanou posluchači informace a celkový přehled k tématům týkající se práce se seniory v asistenčních a terénních sociálních službách. pracovníci v přímé práci v asistenčních a terénních sociálních službách pro seniory sociální služby zřizované krajem, obcemi a městy, NNO Mgr. Zuzana Truhlářová tel.: , Celková dotace : 48 hodin Psychologie stáří (4) Práce s problémovým klientem - klient s demencí, s psychiatrickým onemocněním, alkoholici; práce s klientem v terminálním stádiu (8) Komunikativní dovednosti, vedení rozhovoru (8) Řešení konfliktních situací (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Individuální plánování poskytování sociální služby v ústavní péči (8) Ochrana osobních práv, prevence střetu zájmů v ústavní péči (4) 6 dnů 6 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:57

8 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 3 Všeobecné vzdělávání manažerů v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne informace o způsobech řízení organizace, významu strategického plánování a personální práce, dále o historii a současnosti EU, strukturálních fondech EU a možnostech financování projektů v sociální oblasti ze strukturálních fondů EU. Jednotlivé druhy soc. politiky budou provázány s dalšími politikami, legislativním zakotvením a zdroji financování nástrojů sociální politiky, s procesem komunitního plánování a se standardizací kvality soc. služeb. manažeři v sociálních službách ředitelé rezidenčních zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO; vedoucí pečovatelských služeb; vedoucí pracovníci NNO poskytujících sociální služby Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 56 hodin Základy managementu (8) Řízení lidských zdrojů (8) Historie a současnost EU, strukturální fondy EU (8) Sociální politika, sociální pomoc legislativní zakotvení, typologie sociálních služeb (8) Úvod do procesu zavádění standardů kvality do činnosti organizace (8) Úvod do komunitního plánování sociálních služeb (4) Strategický plán organizace (4) Právní odpovědnost (8) 7 dnů 3 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 6 Brozura ROZ.indd :39:57

9 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 4 Specifické vzdělávání manažerů v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne základní informace o fungování pracovních týmů, personálním plánování při řízení organizace a efektivním vedení pracovních porad včetně nakládání s časem manažera. Dále jde o seznámení s prevencí proti burn-out syndromu a s psychohygienou. Vysvětlen bude účel programování a tvorby rozvojových plánů včetně procedurálních, personálních a provozních standardů kvality sociálních služeb. manažeři v sociálních službách ředitelé rezidenčních zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO; vedoucí pečovatelských služeb; vedoucí pracovníci NNO poskytujících sociální služby Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 64 hodin Skladba pracovního týmu, týmové role, psychologie skupin (8) Personální strategie a plánování (8) Time management, vedení porady (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Strategický rozvoj organizace, tvorba rozvojových plánů (8) Procedurální standardy (8) Personální standardy (8) Provozní standardy (8) 8 dnů 4 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:57

10 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 5 Kurz sociálního poradce Kurz poskytne základní teoretické poznatky potřebné pro výkon diagnostických, kurátorsko-dohledových, poradenských, zprostředkovatelských, sociálně-terapeutických a preventivních činností. Kurz přináší zejména poznání a osvojení si příslušných metod poradenství a metod sociální práce a reaguje tak na novou společenskou realitu ve vztahu k dynamice profese sociálního poradce. pracovníci v sociálních službách v přímé práci s klienty, pracovníci odborů soc. věcí obecních a městských úřadů obcí II. a III stupně, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty Mgr. Zuzana Truhlářová tel.: , Celková dotace : 102 hodin Základy sociální práce s klientem (12) Metody sociální práce se skupinou (5) Úvod do sociologie (7) Psychologie obecná a osobnosti (7) Psychologie vývojová (7) Etika sociální práce (5) Supervize v sociální práci (7) Genderové aspekty v sociální práci (5) Sociální poradenství a psychodiagnostika (5) Mezilidská komunikace (5) Právo sociální sféry (15) Sociální zabezpečení v ČR a EU (5) Sociální politika (12) Plánování a standardizace sociálních služeb (5) 12 týdnů (9 týdnů výuka + dní na přípravu na závěrečný test) 2 80% účast na, vypracování domácích cvičení, úspěšné absolvování závěrečného testu certifikát o absolvování (požádáno o akreditaci MŠMT) 1. březen prosinec 06 výuka bude probíhat 1x týdně v Hradci Králové + samostatná příprava Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 8 Brozura ROZ.indd :39:58

11 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 6 Všeobecné vzdělávání úředníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Kurz je zaměřen na základní komunikační dovednosti, využitelné v praxi sociální práce. Téma je doplněno i přednáškami ze základů psychohygieny, prevence burn-out syndromu. Základy sociální práce a sociální politiky tvoří rozsahově i obsahově stěžejní část. Souvisejí přednášky a diskuse k otázkám strukturálních fondů EU. Konečně se všemi zmiňovanými oblastmi souvisí otázky právní odpovědnosti. pracovníci odborů sociálních věcí obecních úřadů, městských úřadů na území Královéhradeckého kraje a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Smutek tel.: , Celková dotace : 40 hodin Komunikační dovednosti (8) Základy sociální práce (6) Sociální politika, filozofický a historický kontext, financování (6) Historie a současnost EU, strukturální fondy EU (6) Základy psychohygieny a prevence burn-out syndromu (8) Právní odpovědnost (6) 5 dnů 3 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:58

12 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.1 Specifické odborné vzdělávání pro pracovníky SPO sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Seznámení se základními současnými poznatky vybraných vědních oborů a jejich praktické využití v činnosti kurátorů a pracovníků SPO. kurátoři pro mládež, pracovníci SPO odborů sociálních věcí OÚ, MěÚ a KÚ PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 40 hodin Související legislativa, mezinárodní právo (8) Vedení rozhovoru, komunikace s problémovým klientem (8) Základy sociální patologie (8) Základy rodinné psychoterapie (8) Základy vývojové psychologie (8) 5 dnů 2 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 10 Brozura ROZ.indd :39:58

13 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.2 Specifické odborné vzdělávání pro pracovníky oddělení sociálních služeb sociálních odborů městských/ obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Vzdělávání sociálních pracovníků a managementu oddělení sociálních služeb obecních úřadů II. a III. stupně s cílem předat základní informace k problematice sociálních služeb. Kurz se zaměří na stávající platnou legislativu, připravované změny v rámci nového zákona o sociálních službách ve světle nového zákona o správním řádu. Účastník obdrží ucelený přehled o moderních přístupech v oblasti sociálních služeb problematice kvality a plánování. Nedílnou součástí bude problematika financování sociálních služeb. pracovníci oddělení sociálních služeb odborů sociálních věcí OÚ, MěÚ a KÚ PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. tel. : , , Celková dotace : 40 hodin Stávající legislativa v oblasti sociálních služeb, nový zákon o sociálních službách (8) Správní řád, jeho aplikace v oblasti rozhodování v sociálních službách (8 ) Standardy kvality sociálních služeb (8) Komunitní plánování v sociálních službách (8) Financování sociálních služeb, typologie sociálních služeb (8) 5 dnů 2 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:59

14 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.4 Specifické odborné vzdělávání pro protidrogové koordinátory městských úřadů obcí III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Uvedení protidrogových koordinátorů do problematiky institucionálního přístupu řešení drogových závislostí. protidrogoví koordinátoři obcí III. stupně a KÚ Mgr. Josef Kasal tel.: , Celková dotace : 40 hodin Protidrogová politika a prevence na místní a regionální úrovni; krajský plán prevence léčby (8) Primární, sekundární a terciální prevence; drogová závislost ( 8) Systém péče o závislé, terapeutické komunity a následná péče (8) Kontakt s problémovým klientem, řešení krizových situací (8) Financování programů protidrogové politiky (8) 5 dnů % účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 12 Brozura ROZ.indd :39:59

15 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.5 Specifické odborné vzdělávání pro romské poradce městských úřadů obcí III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Kurz je zaměřen na práci s Romy, přičemž hlavní důraz je kladen na určitá problémová témata jako je komunikace s klientem, terénní sociální práce, romský neziskový sektor, zaměstnanost a vzdělávání Romů. Nezbytnou součástí je samozřejmě i určité uvedení do této problematiky, zejména se to týká těch nejvýraznějších kulturních charakteristik této minority, jejichž znalost je nezbytnou podmínkou úspěšné práce s příslušníky této komunity. romští poradci, asistenti a terénní pracovníci městských úřadů obcí III. stupně a KÚ Mgr. Miroslav Kappl tel.: , Celková dotace : 40 hodin Postavení romské komunity - historie, současnost, budoucnost (8) Terénní sociální práce (8) Spolupráce s romským neziskovým sektorem (8) Zaměstnanost Romů; otázky vzdělávání (8) Komunikace s problémovým klientem (8) 5 dnů 1 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:59

16 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.6 Specifické odborné vzdělávání pro pracovníky oddělení dávek sociální pomoci sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Kurz je koncipován jako specifické odborné vzdělávání, které si klade za cíl rozšířit vědomostní bázi získanou ve všeobecných vzdělávacích kurzech. Za cíl si tedy klade praktičtější zaměření výuky, využití diskusí ve vyšší míře, včetně nácviku rolí a modelových situací. Kurz se zabývá především legislativními otázkami sociálního zabezpečení a souvislostmi naší legislativy v oblasti sociálního zabezpečení s evropským právem na tomto poli. Druhá polovina je věnována praktickému nácviku jednání s problémovým klientem a prevenci syndromu vyhoření. pracovníci oddělení sociálních dávek odborů sociálních věcí OÚ, MěÚ a KÚ Mgr. Martin Smutek tel.: , Celková dotace : 40 hodin Související legislativa (16) Dávky sociální péče v kontextu členství ČR v EU (8) Komunikace s problémovým klientem (8) Prevence syndromu vyhoření (8) 5 dnů 4 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 14 Brozura ROZ.indd :40:00

17 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 8 Všeobecné vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne základní informace o způsobech personální práce v organizaci, o komunikačních dovednostech v charitativní činnosti, o historii a současnosti EU, strukturálních fondech EU a možnostech financování projektů v sociální oblasti ze strukturálních fondů EU. Jednotlivé druhy sociální politiky budou provázány s dalšími politikami, legislativním zakotvením a zdroji financování nástrojů sociální politiky, s procesem komunitního plánování a se standardizací kvality sociálních služeb. Dále bude objasněna problematika občansko, trestně a pracovně právní odpovědnosti. vedoucí odborů sociálních věcí, oddělení sociálních služeb / dávek / SPO obecních / městských úřadů, KÚ Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 40 hodin Úvod do řízení lidských zdrojů, personalistika (7) Úvod do komunitního plánování a standardizace kvality sociálních služeb (7) Komunikační dovednosti (7) Sociální politika, legislativní kontext, financování (7) Historie a současnost EU, strukturální fondy EU (6) Právní odpovědnost (6) 5 dnů 2 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :40:00

18 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 9 Specifické vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne základní informace o: prevenci proti burn-out syndromu a o psychohygieně fungování pracovního týmu personálním plánování při řízení organizace efektivním vedení pracovních porad a nakládání se svým časem vedoucí odborů sociálních věcí, oddělení sociálních služeb / dávek / SPO obecních / městských úřadů, KÚ Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 40 hodin Základy psychohygieny, prevence burn-out syndromu (10) Skladba pracovního týmu, týmové role, psychologie skupin (10) Personální strategie a plánování (10) Time management, vedení porad (10) 5 dnů 3 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 16 Brozura ROZ.indd :40:00

19 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 10 Jazykové vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II.a III.stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jazykový kurz je určen pro účastníky se střední a vyšší znalostí Aj, jehož cílem je prohloubit a zdokonalit jazykové znalosti v dané oblasti, upevnit a posílit komunikativní dovednosti všeobecně i odborně. Práce s odborným textem střední a vyšší obtížnosti. Základy obchodní angličtiny při vypracovávání projektů, terminologie. manažeři odborů sociálních věcí, oddělení sociálních služeb /dávek/ SPO obecních / městských úřadů, KÚ, pracovníci odborů sociálních věcí pro otázky evropského projektování PhDr. Eva Sieglová tel.: , Celková dotace : 30 hodin Úvodní seznámení účastníků (6) Instituce EU (6) Měnová politika, Euro (6) Sociální politika v EU (6) Evropské projekty a fondy (6) 5 dnů % účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Hradec Králové výjezdní výjezdní výuka bude probíhat po dobu jednoho týdne 17 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :40:01

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nabídka školících akcí VZDĚLÁVACÍ AGENTURA - PHDR. JINDŘICH KADLEC Listopad, 2013 Autor: PhDr. Jindřich Kadlec 1 Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky aktualizovaná

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. zpracovala projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče, na který získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více