Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd :39:54

2 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd :39:55

3 Vážení přátelé, jednou z priorit Královéhradeckého kraje je zajištění efektivní sítě kvalitních a dostupných sociálních služeb na území celého kraje. Z tohoto důvodu kraj realizuje již několik let projekty financované z různých zdrojů, které mají zajistit podporu poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb při zavádění standardů kvality sociálních služeb do zařízení sociálních služeb a procesu komunitního plánování v územích. Kvalitu sociálních služeb můžeme rozvíjet také prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách jak na úrovni poskytovatelů sociálních služeb, tak mezi pracovníky zadavatelů sociálních služeb, tedy pracovníků obcí a kraje. Projektem, jehož nabídka je prezentována v této brožuře, se snažíme vyjít vstříc zjištěným potřebám poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území kraje a zajistit jim tak bezplatné, časově i místně dostupné další vzdělávání šité na míru. Navíc časový i věcný rozsah celého projektu umožňuje zajistit účast na vzdělávání všem zájemcům. Dostala se Vám do ruky nabídka šestnácti kurzů, které budete vy nebo vaši kolegové moci bezplatně navštěvovat v příštích osmnácti měsících. Věřím, že si z nich vyberete ty, které nejlépe odpovídají vašim potřebám, a že budou ku prospěchu jak vám a vašemu profesnímu rozvoji, tak zprostředkovaně i samotným uživatelům sociálních služeb na území našeho kraje. Miloslav Plass náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje gestor sociálních věcí Hradec Králové, říjen 05 Brozura ROZ.indd :39:55

4 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Kurz inovačního charakteru rozšiřuje informace z vybraných oblastí sociálních služeb, umožňuje výměnu zkušeností a procvičení vybraných dovedností nezbytných pro efektivní výkon profese. pracovníci v sociálních službách v přímé práci s klienty Mgr., PhDr. Stanislav Pelcák tel.: , Celková dotace : 80 hodin Moduly : Komunikace s problémovým klientem (8) Zvládání stresu, efektivní řízení konfliktů (8) Základy vývojové psychologie (8) Základy sociologie (4) Psychologie zdraví (8) Základy speciální pedagogiky (8) Základy sociální práce (8) Standardy kvality (6) Plánování v sociálních službách (6) Základy psychoterapie (8) Právní odpovědnost (8) 10 dnů 9 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 2 Brozura ROZ.indd :39:56

5 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 2.1 Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních sociálních službách pro seniory Obsah je koncipován vzhledem k potřebám organizací pracujících se seniory. V rámci jeho absolvování dostanou posluchači informace a celkový přehled k tématům týkající se práce se seniory v rezidenčních sociálních službách. pracovníci v přímé péči v rezidenčních sociálních službách pro seniory pracovníci sociální péče, zdravotní personál, soc. pracovníci rezidenčních zařízení soc. služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO Mgr. Zuzana Truhlářová tel.: , Celková dotace : 48 hodin Psychologie stáří (4) Práce s problémovým klientem - klient s demencí, s psychiatrickým onemocněním, alkoholici; práce s klientem v terminálním stádiu (8) Komunikativní dovednosti, vedení rozhovoru (8) Řešení konfliktních situací (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Individuální plánování poskytování sociální služby v ústavní péči (8) Ochrana osobních práv, prevence střetu zájmů v ústavní péči (4) 6 dnů 14 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách výuka v běhu 1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,14 bude probíhat 1x týdně v Hradci Králové,, běhy 4, 8 a 9 budou mít 1 den v HK a týden výjezdní 3 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:56

6 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 2.2 Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Kurz nabízí hlubší vhled do problematiky lidí trpících zdravotním postižením, nabízí metody komunikace a práce s nimi, posiluje postoje pracovníků směrem k respektu k právům uživatelů služeb. pracovníci v přímé péči v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené - pracovníci sociální péče, zdravotní personál, sociální pracovníci rezidenčních zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO JUDr. Tatjana Kašlíková tel.: , Celková dotace : 48 hodin Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením (8) Typologie sociálních služeb (4) Komunikativní dovednosti, vedení rozhovoru (8) Řešení konfliktních situací (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Individuální plánování poskytování sociální služby (8) Ochrana osobních práv, prevence střetu zájmů (4) 6 dnů 4 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 4 Brozura ROZ.indd :39:56

7 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 2.3 Specifické vzdělávání pracovníků v asistenčních a terénních sociálních službách pro seniory Obsah je koncipován vzhledem k potřebám organizací pracujících se seniory. V rámci jeho absolvování dostanou posluchači informace a celkový přehled k tématům týkající se práce se seniory v asistenčních a terénních sociálních službách. pracovníci v přímé práci v asistenčních a terénních sociálních službách pro seniory sociální služby zřizované krajem, obcemi a městy, NNO Mgr. Zuzana Truhlářová tel.: , Celková dotace : 48 hodin Psychologie stáří (4) Práce s problémovým klientem - klient s demencí, s psychiatrickým onemocněním, alkoholici; práce s klientem v terminálním stádiu (8) Komunikativní dovednosti, vedení rozhovoru (8) Řešení konfliktních situací (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Individuální plánování poskytování sociální služby v ústavní péči (8) Ochrana osobních práv, prevence střetu zájmů v ústavní péči (4) 6 dnů 6 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:57

8 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 3 Všeobecné vzdělávání manažerů v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne informace o způsobech řízení organizace, významu strategického plánování a personální práce, dále o historii a současnosti EU, strukturálních fondech EU a možnostech financování projektů v sociální oblasti ze strukturálních fondů EU. Jednotlivé druhy soc. politiky budou provázány s dalšími politikami, legislativním zakotvením a zdroji financování nástrojů sociální politiky, s procesem komunitního plánování a se standardizací kvality soc. služeb. manažeři v sociálních službách ředitelé rezidenčních zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO; vedoucí pečovatelských služeb; vedoucí pracovníci NNO poskytujících sociální služby Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 56 hodin Základy managementu (8) Řízení lidských zdrojů (8) Historie a současnost EU, strukturální fondy EU (8) Sociální politika, sociální pomoc legislativní zakotvení, typologie sociálních služeb (8) Úvod do procesu zavádění standardů kvality do činnosti organizace (8) Úvod do komunitního plánování sociálních služeb (4) Strategický plán organizace (4) Právní odpovědnost (8) 7 dnů 3 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 6 Brozura ROZ.indd :39:57

9 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 4 Specifické vzdělávání manažerů v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne základní informace o fungování pracovních týmů, personálním plánování při řízení organizace a efektivním vedení pracovních porad včetně nakládání s časem manažera. Dále jde o seznámení s prevencí proti burn-out syndromu a s psychohygienou. Vysvětlen bude účel programování a tvorby rozvojových plánů včetně procedurálních, personálních a provozních standardů kvality sociálních služeb. manažeři v sociálních službách ředitelé rezidenčních zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem, obcemi a městy, NNO; vedoucí pečovatelských služeb; vedoucí pracovníci NNO poskytujících sociální služby Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 64 hodin Skladba pracovního týmu, týmové role, psychologie skupin (8) Personální strategie a plánování (8) Time management, vedení porady (8) Prevence burn-out syndromu, psychohygiena (8) Strategický rozvoj organizace, tvorba rozvojových plánů (8) Procedurální standardy (8) Personální standardy (8) Provozní standardy (8) 8 dnů 4 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:57

10 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 5 Kurz sociálního poradce Kurz poskytne základní teoretické poznatky potřebné pro výkon diagnostických, kurátorsko-dohledových, poradenských, zprostředkovatelských, sociálně-terapeutických a preventivních činností. Kurz přináší zejména poznání a osvojení si příslušných metod poradenství a metod sociální práce a reaguje tak na novou společenskou realitu ve vztahu k dynamice profese sociálního poradce. pracovníci v sociálních službách v přímé práci s klienty, pracovníci odborů soc. věcí obecních a městských úřadů obcí II. a III stupně, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty Mgr. Zuzana Truhlářová tel.: , Celková dotace : 102 hodin Základy sociální práce s klientem (12) Metody sociální práce se skupinou (5) Úvod do sociologie (7) Psychologie obecná a osobnosti (7) Psychologie vývojová (7) Etika sociální práce (5) Supervize v sociální práci (7) Genderové aspekty v sociální práci (5) Sociální poradenství a psychodiagnostika (5) Mezilidská komunikace (5) Právo sociální sféry (15) Sociální zabezpečení v ČR a EU (5) Sociální politika (12) Plánování a standardizace sociálních služeb (5) 12 týdnů (9 týdnů výuka + dní na přípravu na závěrečný test) 2 80% účast na, vypracování domácích cvičení, úspěšné absolvování závěrečného testu certifikát o absolvování (požádáno o akreditaci MŠMT) 1. březen prosinec 06 výuka bude probíhat 1x týdně v Hradci Králové + samostatná příprava Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 8 Brozura ROZ.indd :39:58

11 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 6 Všeobecné vzdělávání úředníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Kurz je zaměřen na základní komunikační dovednosti, využitelné v praxi sociální práce. Téma je doplněno i přednáškami ze základů psychohygieny, prevence burn-out syndromu. Základy sociální práce a sociální politiky tvoří rozsahově i obsahově stěžejní část. Souvisejí přednášky a diskuse k otázkám strukturálních fondů EU. Konečně se všemi zmiňovanými oblastmi souvisí otázky právní odpovědnosti. pracovníci odborů sociálních věcí obecních úřadů, městských úřadů na území Královéhradeckého kraje a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Smutek tel.: , Celková dotace : 40 hodin Komunikační dovednosti (8) Základy sociální práce (6) Sociální politika, filozofický a historický kontext, financování (6) Historie a současnost EU, strukturální fondy EU (6) Základy psychohygieny a prevence burn-out syndromu (8) Právní odpovědnost (6) 5 dnů 3 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:58

12 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.1 Specifické odborné vzdělávání pro pracovníky SPO sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Seznámení se základními současnými poznatky vybraných vědních oborů a jejich praktické využití v činnosti kurátorů a pracovníků SPO. kurátoři pro mládež, pracovníci SPO odborů sociálních věcí OÚ, MěÚ a KÚ PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 40 hodin Související legislativa, mezinárodní právo (8) Vedení rozhovoru, komunikace s problémovým klientem (8) Základy sociální patologie (8) Základy rodinné psychoterapie (8) Základy vývojové psychologie (8) 5 dnů 2 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 10 Brozura ROZ.indd :39:58

13 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.2 Specifické odborné vzdělávání pro pracovníky oddělení sociálních služeb sociálních odborů městských/ obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Vzdělávání sociálních pracovníků a managementu oddělení sociálních služeb obecních úřadů II. a III. stupně s cílem předat základní informace k problematice sociálních služeb. Kurz se zaměří na stávající platnou legislativu, připravované změny v rámci nového zákona o sociálních službách ve světle nového zákona o správním řádu. Účastník obdrží ucelený přehled o moderních přístupech v oblasti sociálních služeb problematice kvality a plánování. Nedílnou součástí bude problematika financování sociálních služeb. pracovníci oddělení sociálních služeb odborů sociálních věcí OÚ, MěÚ a KÚ PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. tel. : , , Celková dotace : 40 hodin Stávající legislativa v oblasti sociálních služeb, nový zákon o sociálních službách (8) Správní řád, jeho aplikace v oblasti rozhodování v sociálních službách (8 ) Standardy kvality sociálních služeb (8) Komunitní plánování v sociálních službách (8) Financování sociálních služeb, typologie sociálních služeb (8) 5 dnů 2 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:59

14 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.4 Specifické odborné vzdělávání pro protidrogové koordinátory městských úřadů obcí III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Uvedení protidrogových koordinátorů do problematiky institucionálního přístupu řešení drogových závislostí. protidrogoví koordinátoři obcí III. stupně a KÚ Mgr. Josef Kasal tel.: , Celková dotace : 40 hodin Protidrogová politika a prevence na místní a regionální úrovni; krajský plán prevence léčby (8) Primární, sekundární a terciální prevence; drogová závislost ( 8) Systém péče o závislé, terapeutické komunity a následná péče (8) Kontakt s problémovým klientem, řešení krizových situací (8) Financování programů protidrogové politiky (8) 5 dnů % účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 12 Brozura ROZ.indd :39:59

15 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.5 Specifické odborné vzdělávání pro romské poradce městských úřadů obcí III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Kurz je zaměřen na práci s Romy, přičemž hlavní důraz je kladen na určitá problémová témata jako je komunikace s klientem, terénní sociální práce, romský neziskový sektor, zaměstnanost a vzdělávání Romů. Nezbytnou součástí je samozřejmě i určité uvedení do této problematiky, zejména se to týká těch nejvýraznějších kulturních charakteristik této minority, jejichž znalost je nezbytnou podmínkou úspěšné práce s příslušníky této komunity. romští poradci, asistenti a terénní pracovníci městských úřadů obcí III. stupně a KÚ Mgr. Miroslav Kappl tel.: , Celková dotace : 40 hodin Postavení romské komunity - historie, současnost, budoucnost (8) Terénní sociální práce (8) Spolupráce s romským neziskovým sektorem (8) Zaměstnanost Romů; otázky vzdělávání (8) Komunikace s problémovým klientem (8) 5 dnů 1 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :39:59

16 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 7.6 Specifické odborné vzdělávání pro pracovníky oddělení dávek sociální pomoci sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Kurz je koncipován jako specifické odborné vzdělávání, které si klade za cíl rozšířit vědomostní bázi získanou ve všeobecných vzdělávacích kurzech. Za cíl si tedy klade praktičtější zaměření výuky, využití diskusí ve vyšší míře, včetně nácviku rolí a modelových situací. Kurz se zabývá především legislativními otázkami sociálního zabezpečení a souvislostmi naší legislativy v oblasti sociálního zabezpečení s evropským právem na tomto poli. Druhá polovina je věnována praktickému nácviku jednání s problémovým klientem a prevenci syndromu vyhoření. pracovníci oddělení sociálních dávek odborů sociálních věcí OÚ, MěÚ a KÚ Mgr. Martin Smutek tel.: , Celková dotace : 40 hodin Související legislativa (16) Dávky sociální péče v kontextu členství ČR v EU (8) Komunikace s problémovým klientem (8) Prevence syndromu vyhoření (8) 5 dnů 4 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 14 Brozura ROZ.indd :40:00

17 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 8 Všeobecné vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne základní informace o způsobech personální práce v organizaci, o komunikačních dovednostech v charitativní činnosti, o historii a současnosti EU, strukturálních fondech EU a možnostech financování projektů v sociální oblasti ze strukturálních fondů EU. Jednotlivé druhy sociální politiky budou provázány s dalšími politikami, legislativním zakotvením a zdroji financování nástrojů sociální politiky, s procesem komunitního plánování a se standardizací kvality sociálních služeb. Dále bude objasněna problematika občansko, trestně a pracovně právní odpovědnosti. vedoucí odborů sociálních věcí, oddělení sociálních služeb / dávek / SPO obecních / městských úřadů, KÚ Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 40 hodin Úvod do řízení lidských zdrojů, personalistika (7) Úvod do komunitního plánování a standardizace kvality sociálních služeb (7) Komunikační dovednosti (7) Sociální politika, legislativní kontext, financování (7) Historie a současnost EU, strukturální fondy EU (6) Právní odpovědnost (6) 5 dnů 2 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :40:00

18 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 9 Specifické vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II. a III. stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kurz poskytne základní informace o: prevenci proti burn-out syndromu a o psychohygieně fungování pracovního týmu personálním plánování při řízení organizace efektivním vedení pracovních porad a nakládání se svým časem vedoucí odborů sociálních věcí, oddělení sociálních služeb / dávek / SPO obecních / městských úřadů, KÚ Ing. Eva Šimková, Ph.D. tel.: , Celková dotace : 40 hodin Základy psychohygieny, prevence burn-out syndromu (10) Skladba pracovního týmu, týmové role, psychologie skupin (10) Personální strategie a plánování (10) Time management, vedení porad (10) 5 dnů 3 80% účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Královéhradecký kraj Wonkova Hradec Králové 16 Brozura ROZ.indd :40:00

19 Číslo Název Obsah (moduly Doba trvání Počet 10 Jazykové vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních odborů městských / obecních úřadů obcí II.a III.stupně a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jazykový kurz je určen pro účastníky se střední a vyšší znalostí Aj, jehož cílem je prohloubit a zdokonalit jazykové znalosti v dané oblasti, upevnit a posílit komunikativní dovednosti všeobecně i odborně. Práce s odborným textem střední a vyšší obtížnosti. Základy obchodní angličtiny při vypracovávání projektů, terminologie. manažeři odborů sociálních věcí, oddělení sociálních služeb /dávek/ SPO obecních / městských úřadů, KÚ, pracovníci odborů sociálních věcí pro otázky evropského projektování PhDr. Eva Sieglová tel.: , Celková dotace : 30 hodin Úvodní seznámení účastníků (6) Instituce EU (6) Měnová politika, Euro (6) Sociální politika v EU (6) Evropské projekty a fondy (6) 5 dnů % účast na účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rámci celoživotního Hradec Králové výjezdní výjezdní výuka bude probíhat po dobu jednoho týdne 17 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Brozura ROZ.indd :40:01

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. zpracovala projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče, na který získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví v době mimořádných událostí nebo krizí v rámci Bezpečnostní politiky ČR Vivienne Soyková LF UK, Ústav humanitních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek Hradec Králové, 25. října 2006 Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Vladimír Kebza Státní zdravotní

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost denní Forma

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více