OKRUHY TÉM NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Z PREDMETU ŠPECIALIZÁCIA TENIS V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 BAKALÁRSKÉ ŠTÚDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY TÉM NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Z PREDMETU ŠPECIALIZÁCIA TENIS V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 BAKALÁRSKÉ ŠTÚDIUM"

Transkript

1 OKRUHY TÉM NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Z PREDMETU ŠPECIALIZÁCIA TENIS V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 BAKALÁRSKÉ ŠTÚDIUM 1.Vývojové tendencie v súčasnom vrcholovom tenise mužov a žien (všeobecné tendencie, herné činnosti, organizácia hry, tréningový proces) 2. Individuálny herný výkon v tenise (charakteristika, zaťaženie hráča v zápase, faktory limitujúce IHV ) 3. Technická príprava v tenise (pojem technika, technická príprava, fázy motorického učenia, didaktické fázy) 4. Taktická príprava v tenise (pojem taktika, základné taktické princípy, taktická príprava a jej úlohy) 5. Metodické formy (charakteristika jednotlivých typov MF, smer pôsobenia, využitie v didaktických fázach nácviku a zdokonaľovania) 6. Výber talentov v tenise (charakteristika talentu, charakteristika talentu v tenise, etapy, kritériá výberu v jednotlivých etapách) 7. Etapy športovej prípravy detí a mládeže (charakteristika a úlohy jednotlivých etáp) 8. Periodizácia ročného tréningového cyklu v tenise (pojem, charakteristika jednotlivých období RTC dĺžka trvania, dynamika TZ, proporcionalita jednotlivých zložiek prípravy, obsah) 9. Plánovanie v tenise (pojem, druhy plánov a ich obsah, evidencia TZ) 10. Mezocyklus a Mikrocyklus (charakteristika, druhy MZ a MC) 11. Tréningová jednotka (charakteristika, druhy, stavba, príprava, vedenie a hodnotenie TJ) 12. Príprava hráča na zápas ( plán na zápas, prezentácia plánu, praktická realizácia, predzápasová príprava, rozcvičenie) 13. Hodnotenie herného výkonu v tenise (pojem, využitie, metódy získavania a registrácie dát, metódy spracovania a prezentácie dát IHV ) 14. Kaučovanie a hodnotenie zápasu (požiadavky na úspešný kaučing, možnosti trénera ovplyvňovať dianie na ihrisku, obsah hodnotenia) 15. Obsah hry v tenise (rozbor obsahu hry a systematika herných činností a herných systémov v tenise

2 16. Psychologická príprava v tenise (charakteristika, zameranie, časové členenie, metódy, prostriedky, predpoklady trénera pre účinné riadenie PP) 17. Techniky a taktiky jednotlivých herných činností jednotlivca (technika a taktika jednotlivých HČJ, postupy pri nácviku a zdokonaľovaní) 18. Kondičná príprava detí a mládeže v tenise (základná charakteristika, rozvoj jednotlivých pohybových schopností) 19. Osobitosti technickej a taktickej prípravy detí a mládeže v tenise (špecifikácia postupov, využitia metodických a sociálno interakčných foriem) 20. Koordinačná príprava detí a mládeže v tenise (základná charakteristika, rozvoj jednotlivých koordinačných schopností) OTÁZKY S OKRUHMI NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Z PREDMETU ŠPECIALIZÁCIA TENIS V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 BAKALÁRSKÉ ŠTÚDIUM 1.a) Vývojové tendencie (analýza aktuálnej svetovej triedy, pravdepodobný budúci vývoj vrcholového tenisu, vývoj v poslednom období, význam pre oblasť techniky, kondičnej prípravy, tréningu) 1.b) Teória a didaktika podania v tenise (technika a taktika podania, postupy pri nácviku a zdokonaľovaní) 2.a) Individuálny herný výkon v tenise (charakteristika, faktory limitujúce IHV) 2.b) Teória a didaktika príjmu podania v tenise (technika a taktika príjmu podania jednotlivca a dvojice, postupy pri nácviku a zdokonaľovaní) 3.a) Technická príprava v tenise (pojem technika, technická príprava, fázy motorického učenia) 3.b) Rozvoj vytrvalostných schopností v tenise (anaeróbna a aeróbna vytrvalosť, metódy, prostriedky rozvoja, diagnostika) 4.a) Zaťaženie v tréningovom procese v tenise (charakteristika vonkajšieho a vnútorného zaťaženia, veľkosť zaťaženia, diagnostika zaťaženia)

3 4.b) Teória a didaktika základného úderu forhend a bekhend (držanie, prípravná, úderová, záverečná fáza, postavenie, najčastejšie chyby, odstraňovanie chýb, taktika, využívanie rotácií) 5.a) Nahrávací stroj (využitie nahrávacieho stroja v tréningu, nácvik a zdokonaľovanie techniky, typy nahrávacích strojov, výhody a nevýhody tréningu s nahrávacím strojom) 5.b) Marketing v tenise (spôsoby zvyšovania záujmu o slovenský tenis, tenis a jeho reklama v celosvetovom, európskom, slovenskom a regionálnom kontexte, predaj slovenského tenisu) 6.a) Metodické formy (charakteristika jednotlivých typov MF, smer pôsobenia, využitie v didaktických fázach nácviku a zdokonaľovania) 6.b) Teória a didaktika základného úderu forhendový a bekhendový volej (držanie, prípravná, úderová, záverečná fáza, postavenie, najčastejšie chyby, odstraňovanie chýb) 7.a) Výber talentov v tenise (charakteristika talentu, charakteristika talentu v tenise, etapy, kritériá výberu v jednotlivých etapách) 7.b) Zabezpečenie vrcholovej prípravy tenisových talentov v minulosti a súčasnosti (charakteristika TSM, SVT, športové triedy na základných a stredných školách) 8.a) Etapy športovej prípravy detí a mládeže (charakteristika a úlohy jednotlivých etáp) 8.b) Rozvoj rýchlostných schopností v tenise (charakteristika rýchlosti, metódy a prostriedky rozvoja, diagnostika) 9.a) Periodizácia ročného tréningového cyklu (pojem, charakteristika jednotlivých období RTC dĺžka trvania, dynamika TZ, proporcionalita jednotlivých zložiek prípravy, obsah) 9.b). Tímová práca v tenise (realizačný tím v súťažiach mužov a žien v Davis Cup a Fed Cup, súťaž družstiev v SR. 10.a) Plánovanie (pojem, druhy plánov a ich obsah, evidencia TZ) 10.b) Tenisové školy (tenisové škôlky, školy, akadémie u nás, v zahraničí) 11.a) Mikrocyklus (charakteristika, druhy MC ich zaradenie v ročnom tréningovom cykle) 11.b) Tréningové metódy v tenise (charakteristika tréningových metód, rozdelenie tréningových metód, tréningové metódy v kondičnej príprave, tréningové metódy v technicko-taktickej príprave- príklady) 12.a) Tréningová jednotka (charakteristika, druhy, stavba TJ) 12.b) Herné systémy v tenise (druhy HS a ich charakteristika)

4 13.a) Príprava hráča na zápas (organizácia, teoretická príprava, príprava hráča resp. družstva v športovom tréningu, úlohy trénera, vedenie hráča v zápase, koučovanie v zápase) 13.b) Rozvoj silových schopností v tenise (charakteristika sily, metódy a prostriedky rozvoja, diagnostika) 14.a) Štvorhra (rozdiely oproti dvojhre, funkcie hráčov pri štvorhre, spolupráca dvojice ( pri základnej čiare, pri sieti ), austrálske postavenie. 14.b) Kaučovanie v zápase (požiadavky na úspešný kaučing, možnosti trénera ovplyvňovať dianie na ihrisku) 15.a) Psychologická príprava v tenise (charakteristika, zameranie, časové členenie, metódy, prostriedky, predpoklady trénera pre účinné riadenie PP) 15.b) Rozvoj koordinačných schopností v tenise (charakteristika, metódy a prostriedky, diagnostika) 16.a) Kondičná príprava detí a mládeže v tenise (základná charakteristika, rozvoj jednotlivých pohybových schopností) 16.b) Taktická príprava v tenise (stratégia a taktika v tenise, rozdiel medzi taktikou a stratégiou, čo je taktika, čo je stratégia, tri základné taktické princípy v hre) 17.a) Osobitosti technickej a taktickej prípravy detí a mládeže v tenise (špecifikácia postupov, využitia metodických a sociálno interakčných foriem) 17.b) Mezocyklus (charakteristika, druhy MZ) 18.a) Súťaže v tenise (domáce turnaje detí, juniorov a dospelých, organizácia, vylučovací systém, národný rebríček, klubový rebríček, pyramídový rebríček, nasadzovanie v úteche, turnaj každý s každým) 18.b) Organizačné formy tréningového procesu (charakteristika tréningovej jednotky, sústredenia, kempov a ďalších foriem) 19.a) Didaktické fázy v tenise (charakteristika nácviku a zdokonaľovania, využitie metodických a sociálno-interakčných foriem v jednotlivých fázach) 19.b) Riadenie tréningovej jednotky (príprava, vedenie a hodnotenie tréningovej jednotky, efektívnosť) 20.a) Hodnotenie zápasu v tenise (obsah hodnotenia, analýza zápasu) 20.b) Medzinárodné súťaže v tenise (medzinárodné turnaje detí, juniorov a dospelých, prihlasovanie na turnaje, rebríček, zostavovanie rebríčka, medzinárodné tímové súťaže, grandslamové súťaže juniorov a junioriek)

5 Literatúra: KAMPMILLER,T., M. VANDERKA, E.LACZO a P. PERÁČEK, Teória športu a didaktika športového tréningu. Bratislava: ICM Agency. ISBN SCHÖNBORN, R., Strategie + taktika v tenisu. Prostejov: Sport a veda, o.s. ISBN SCHÖNBORN, R., Moderní výuka tenisové techniky. Aachen: Ladislav Hrubý. ISBN SCHÖNBORN, R., Optimální tenisový trénink. Olomouc: Papírtisk Olomouc. ISBN CRESPO, M., D. MILEY, Tenisový trenérský manuál 2. stupne. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. CRESPO, M., D. MILEY, Tenisový trenérský manuál 1. stupne. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. VAVERKA, F., M. ČERNOŠEK, Základní telesné rozmery a tenis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN

6

7

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate Bakalársky stupeň štúdia 1. a) Vznik, vývoj a história

Více

Otázky na Štátne záverečné skúšky Mgr. štúdium v ĽH akademický rok 2015/2016

Otázky na Štátne záverečné skúšky Mgr. štúdium v ĽH akademický rok 2015/2016 Otázky na Štátne záverečné skúšky Mgr. štúdium v ĽH akademický rok 2015/2016 1. A. / Činnosť trénera a rozbor obsahu hry v ľadovom hokeji charakteristika a obsah hry, analýza hry, význam rozboru hry, hra

Více

Otázky s okruhmi na štátne skúšky mgr. stupeň špecializácia Futbal Ak. rok 2015/2016

Otázky s okruhmi na štátne skúšky mgr. stupeň špecializácia Futbal Ak. rok 2015/2016 Otázky s okruhmi na štátne skúšky mgr. stupeň špecializácia Futbal Ak. rok 2015/2016 1/ Diagnostika výkonnosti futbalistov v tréningovom procese somatické parametre, antropometrické parametre, testy všeobecnej

Více

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Fakulta telesnej výchovy a športu Nábr. arm. gen. L. Svobodu č.9, 814 69 Bratislava www.fsport.uniba.sk Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu

Více

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 1. OKRUH: DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY. Vývoj, úlohy, predmet a obsah skúmania v didaktike telesnej výchovy. Štruktúra

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Okruhy: história vzniku Špv, medzinárodné aktivity a organizácie športu pre všetkých, ich zameranie, EU charta športu pre všetkých

Okruhy: história vzniku Špv, medzinárodné aktivity a organizácie športu pre všetkých, ich zameranie, EU charta športu pre všetkých Otázky na štátnu skúšku z predmetu Teória a didaktika športu pre všetkých v akademickom roku 2015/2016 bakalárske štúdium Študijné programy: šport a zdravie, šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

Více

KONDIČNÁ PRÍPRAVA SR /2015. SPORT CONDITIONS (Mgr. Róbert Bereš, Ján Kovačič MBA)

KONDIČNÁ PRÍPRAVA SR /2015. SPORT CONDITIONS (Mgr. Róbert Bereš, Ján Kovačič MBA) KONDIČNÁ PRÍPRAVA SR 20 2014/2015 SPORT CONDITIONS (Mgr. Róbert Bereš, Ján Kovačič MBA) Fakty z projektu U20 - benefity 4 mesiace a 10 dní komplexnej prípravy (28.7-5.12.2015) Diagnostika, feedback Športové

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1/6 Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1. Trénerskú kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Predpis pre súťaže v plážovom tenise

Predpis pre súťaže v plážovom tenise 1 Predpis pre súťaže v plážovom tenise I. Všeobecné ustanovenia Článok 1 Súťaže STZ v plážovom tenise sa riadia Športovo technickými predpismi tenisu, Pravidlami pre plážový tenis a Predpisom pre súťaže

Více

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI Základným cieľom športovej prípravy v ľadovom hokeji je zvládnutie požadovanej techniky ako predpokladu pre neskorší

Více

Psychológia telesnej výchovy a športu Otázky na rigoróznu skúšku

Psychológia telesnej výchovy a športu Otázky na rigoróznu skúšku Psychológia telesnej výchovy a športu Otázky na rigoróznu skúšku 1. Kognitívne procesy a ich osobitosti v športovej činnosti. Pocity a vnemy. Funkcia zrakových a sluchových pocitov, pocitov vestibulárneho

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 26. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 3.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 110 V Y H L Á Š K A Ministerstva školstva, vedy, výskumu

Více

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků.

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Tematické zaměření: raketové sporty Autor: PaedDr. Jiří Dygrín Cíl inovace: zpřístupnit tenis dospělým začátečníkům a získat je k pravidelnému

Více

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Študijného odboru: 6341 6 škola podnikania Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 1 Charakteristika predmetu Predmet podnikanie svojou tematikou

Více

ZÁSADY CERTIFIKAČNÍCH SEMINÁŘŮ

ZÁSADY CERTIFIKAČNÍCH SEMINÁŘŮ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov Příloha č. 6 k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 08/2011 změna 02/2012 Školení trenérů v ČVS schválena dne: 2. května 2012 účinná

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Finančný manažment a podnikateľské riziko

Finančný manažment a podnikateľské riziko Finančný manažment a podnikateľské riziko Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ, PhD. SPU-FEM v Nitre Katedra financií CV 1 Gestor predmetu: doc. Ing. Peter SERENČÉŠ, PhD. Prednášky Skúška Lektorka: Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ,

Více

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY JUNIOROV NTC TEAMU. Jana ČEPELOVÁ, finalistka turnaja v Charlestone 2014, najvyššie 50. hráčka rebríčka WTA NTC TEAM

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY JUNIOROV NTC TEAMU. Jana ČEPELOVÁ, finalistka turnaja v Charlestone 2014, najvyššie 50. hráčka rebríčka WTA NTC TEAM Viktória KUŽMOVÁ, víťazka juniorskej štvorhry na US Open 2015, semifinalistka dvojhry vo Wimbledone, 28. rebríčku ITF Kristína KUČOVÁ, juniorská víťazka US Open 2007, najvyššie v rebríčku WTA 103. Kristína

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana

Více

Stanovisko inauguračnej komisie k vymenovaniu doc. PaedDr. Pavla Peráčka, PhD. za profesora v študijnom odbore športová edukológia

Stanovisko inauguračnej komisie k vymenovaniu doc. PaedDr. Pavla Peráčka, PhD. za profesora v študijnom odbore športová edukológia Stanovisko inauguračnej komisie k vymenovaniu doc. PaedDr. Pavla Peráčka, PhD. za profesora v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia Dňa 13.2.2014 doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD., narodený 7.4.1958

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

c 1 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií 037/

c 1 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií 037/ c 1 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií zuzana.cierna@fem.uniag.sk 037/641 4140 Obsah a zameranie predmetu 1/2 Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s fundamentálnymi otázkami teórie a

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika Manažérska ekonomika (skúška č. 4) Cieľ predmetu Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie

Více

PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY. Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ. Povinne voliteľný predmet :

PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY. Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ. Povinne voliteľný predmet : PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Pre Ing. Študijný program v akademickom roku 2015/2016 Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ Povinne voliteľný predmet : OCEŇOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE

Více

!!!! ORGANIZÁCIA NÁBORU DETÍ NA ĽADE!

!!!! ORGANIZÁCIA NÁBORU DETÍ NA ĽADE! ORGANIZÁCIA NÁBORU DETÍ NA ĽADE NÁBOROVÝ TRÉNING DETÍ NA ĽADE Tento manuál pracuje so zásadami tréningu na ľade a praktickými informáciami ako viesť Deň ľadového hokeja. Manuál poskytuje aj návrh tréningového

Více

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice HOKEJOVÝ KLUB

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice HOKEJOVÝ KLUB Nikto nedáva tak silné rany ako život. Nie je to však o tom, aké silné rany rozdávaš, ale aké silné rany dokážeš zniesť a pokračovať ďalej. Muž nemá

Více

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO UMELECKO - VÝCHOVNÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV (METODICKÉ POKYNY A HODNOTENIE ŠTUDENTA)

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Medzinárodná trénerská konferencia

Medzinárodná trénerská konferencia Medzinárodná trénerská konferencia Université Laval Quebec city 2-5. Máj 2008, Kanada Odborná korektúra a jazykový preklad: Mgr. Igor Andrejkovič, PhD. Dlhodobá príprava hráčov (Long Term Athlete Development)

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C Systém vzdělávání trenérů Trenérsko metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III Meno a priezvisko praktikanta:... Fakulta:... Ročník:... Št. program:... Škola:... Cvičný učiteľ:... Predmet:... Deň Pondelok

Více

Zásady licencování trenérů. Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů. Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené září 2016 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J. Erasmus+ na Dérerke Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.Dérera, Malacky Bags to do in your city 2014 2016 Hľadanie

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Marketingový informačný systém a jeho štruktúra Interné zdroje. Marketingové spravodajstvo. Marketingový výskum. Procesné funkcie MIS. 2. Podstata a

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby III. trenérská třída ČSRU - kurz trenérsko metodické komise (TMK) ČSRU - absolvování kempu pro kategorie U13, U15 nebo U17 (pouze

Více

Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní.

Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní. Kondiční trénink Vedoucí trenér : Veronika Vostálová Telefon, email : 736668878, VercaWosty@seznam.cz Cena za hodinu : 40,- Kč ( minimální skupina 6ti hráčů ) Termíny : Pondělí, středa od 16:00 17:00 hod.

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Z Á K O N č.183, z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.

Více

Otázky z predmetov štátnej skúšky

Otázky z predmetov štátnej skúšky Otázky z predmetov štátnej skúšky Študijný odbor: Poštové technológie Študijný program: Poštové inžinierstvo 1. Informačné technológie Logistika 1. Logistický systém, pojem, vývoj, predmet a cieľ, systémový

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

Program kontinualneho vzdelávania

Program kontinualneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Priemyselná údržba v školskej praxi

Priemyselná údržba v školskej praxi Priemyselná údržba v školskej praxi odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Priemyselná údržba v školskej praxi Zdôvodnenie vzdelávacieho

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU KVALIFIKAČNÍ ŘÁD TRENÉRŮ BADMINTONU Trenérsko - metodická komise Lektorská rada Směrnice ČBaS 2009 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní VV ČBaS vzdělávají trenéry

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy :

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Predmetová komisia telesnej výchovy Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Zloženie predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy: Predseda predmetovej komisie telesnej výchovy:

Více

Zápasnícky klub Baník, Olympionikov 4, P r i e v i d z a. R O Z P I S 42. ročníka Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom

Zápasnícky klub Baník, Olympionikov 4, P r i e v i d z a. R O Z P I S 42. ročníka Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom Zápasnícky klub Baník, Olympionikov 4, 971 01 P r i e v i d z a R O Z P I S 42. ročníka Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom Usporiadateľ : Zápasnícky klub Baník Prievidza S finančnou

Více

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva Odtlačok pečiatky Podpis rektora Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave Názov programu:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte.

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte. Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko(á) / Meno(á) Adresa(y) Telefón(y) Fax(y) E-mail(y) Štátna(e) príslušnosť(ti) Dátum narodenia Pohlavie Oblasť činnosti / profesia, o ktorú sa zaujímate Vložte

Více

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

STRATEGICKÝ MANAŽMENT SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta ekonomiky a manažmentu Katedra manažmentu Ing. Radovan Savov, PhD. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. STRATEGICKÝ MANAŽMENT Nitra 2015 Vydala Slovenská

Více

- Rozhodca karate III. kvalifikačného stupňa. 1.5 Podmienky pre školenia trénerov a rozhodcov s doposiaľ platnou kvalifikáciou

- Rozhodca karate III. kvalifikačného stupňa. 1.5 Podmienky pre školenia trénerov a rozhodcov s doposiaľ platnou kvalifikáciou T r é n e r s k o - m e t o d i c k á a r o z h o d c o v s k á k o m i s i a Pravidlá školení trénerov a rozhodcov I.-III. kvalifikačného stupňa (TMK SZK v súlade so zákonom č.300/2008 Z.z., č.479/2008

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

1. Pedagogika mentálne postihnutých ako disciplína špeciálnej pedagogiky a súvzťažné vedy. 2. História vývinu starostlivosti o mentálne postihnutých.

1. Pedagogika mentálne postihnutých ako disciplína špeciálnej pedagogiky a súvzťažné vedy. 2. História vývinu starostlivosti o mentálne postihnutých. Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK, Račianska 59 Bratislava TÉZ Y - na štátne záverečné skúšky (MOV-PMP) 1. Pedagogika mentálne postihnutých ako disciplína špeciálnej pedagogiky a súvzťažné vedy. 2.

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 7.1.2017 Stránka 1 z 6 Systém trenérských tříd platný od 7. 1. 2017 Pojmy: = Česká squashová asociace Trenérská třída definuje úroveň dosaženého trenérského

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Názov vzdelávacieho programu Druh kontinuálneho vzdelávania Fakulta Číslo akreditácie Garantujúce pracovisko Odborný garant

Více

Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania

Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania ITMS kód Projektu: 640000 ITMS kód Projektu: 60000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Kód kvalifikácie U1342999-01377 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 1342999 Riadiaci pracovník

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 5 Vanda Koromházová, Denisa

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dlouhodobé budování výkonnosti v tenise

Dlouhodobé budování výkonnosti v tenise Dlouhodobé budování výkonnosti v tenise jednotlivé tréninkové stupně a nejdůležitější tréninkové principy Postupné budování výkonnosti pokud má být toto budování úspěšné, musí vycházet ze znalostí o biologickém

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Tréningová jednotka v technicko taktickej príprave

Tréningová jednotka v technicko taktickej príprave Tréningová jednotka v technicko taktickej príprave Ak chce tenista dosiahnuť vysokú výkonnosť, musí byť jeho príprava riadená systematicky a plánovite. V tenise sa takáto výkonnosť spravidla dá dosiahnuť

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více