Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní."

Transkript

1 Kondiční trénink Vedoucí trenér : Veronika Vostálová Telefon, , Cena za hodinu : 40,- Kč ( minimální skupina 6ti hráčů ) Termíny : Pondělí, středa od 16:00 17:00 hod. Pro hráče : Akademie ( baby tenis,ml.žáci,st.žáci,dorost) Zahájení : KONDICE V TENISE Obecné modely struktury sportovního výkonu (např. Grosser, 1991) je nutno konkretizovat vzhledem ke specifickým požadavkům jednotlivých druhů sportů resp. sportovních disciplín. Členění faktorů sportovního výkonu v tenise lze znázornit na příkladu modelu z Učebního plánu DTB (Tennis-Lehrplan, 1996). Přehled faktorů sportovní výkonnosti (Tennis-Lehrplan, 1996) Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Faktory limitující výkon (velmi důležité a málo kompenzovatelné) Faktory ovlivňující výkon (důležité a více či méně) kompenzovatelné) Všeobecné koordinační faktory Tenisově specifické koordinační faktory Tenisově specifické kondiční faktory Psychické faktory Psychické faktory Všeobecné kondiční faktory Konstituční faktory Schopnost rytmická reakční orientační atd. Úderová technika Práce nohou atd. Akční Rychlost Výbušná síla Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní inteligence atd. Všeobecná inteligence atd. Vytrvalost Pohyblivost Síla atd. Tělesné proporce výška váha atd.

2 Charakteristika tenisové hry (Schönborn, 2000) Tenis lze charakterizovat jako hru vyznačující se opakovanými, krátkodobými intenzivními akcemi, přerušovanými krátkými odpočinkovými intervaly mezi výměnami a a delšími odpočinky při při střídání stran. Kondiční připravenost je důležitým předpokladem výkonnosti v tenise, její význam se zvyšuje zvláště po 12. roce věku. Energetické systémy V tenise se uplatňují tři druhy energetických systémů: Anaerobní alaktátový systém (cca 70 herního času) Anaerobní laktátový systém (cca 20 herního času) Aerobní systém (cca 10 herního času) Pracovní režim v tenise lze tedy primárně označit jako převážně anaerobně alaktátovou aktivitu. Časové dimenze hry Ačkoliv třísetové utkání trvá v průměru 1,5 h a pětisetové více než 5 hodin, je skutečný herní čas mnohem kratší (z celkové délky trvání je to 7-8 na trávě, a asi 30 na antuce). Přestávky při střídání strana mezi sety způsobují, že poměr zátěže a odpočinku je cca 1:4,4 u mužů a 1:2,6 u žen. Prostorové dimenze hry Vzhledem k prostorovému omezení dosahují nejdelší možné běžecké úseky metrů, ve skutečnosti však dochází k lineárním běhům průměrné délky 3-7 metrů. Za zápas hráč naběhá v průměru 1300 až 4000 metrů (3 resp. 5 setů). To vyžaduje výbornou úroveň explozivní síly, reaktivní síly, rychlé síly, frekvenční rychlosti atd.

3 1. SOMATICKÉ PŘEDPOKLADY V TENISE Průměrná výška nejlepších světových hráčů a hráček se zvyšuje, zatímco průměrné hodnoty tělesné hmotnosti se příliš nemění. To ukazuje na snižující se podíl tělesné hmotnosti vzhledem k tělesné výšce oproti normální populaci (to lze vyjádřit například pomocí tzv. BMI indexu). Antropometrické parametry předních tenistek a tenistů Proměnná Profi ČSSR USA ATP,WTA ATP,WTA Výška (1980) (1981) (1984) 1998 TOP TOP 15 Muži ,5 187,6 Ženy ,2 174,2 7,6 Hmotnost Muži ,5 79,1 Ženy ,2 7,6 BMI muži 22,2 22,7 BMI ženy 20,3 20,8 1,0 Z výsledků sledování předních tenistů a tenistek je zřejmé, že většina z nich je vyšších než průměrná populace. Větší tělesná výška je v tenise bezpochyby výhodou (při podání, hře na síti atd.), tělesná hmotnost by měla být přiměřená tělesné výšce přenášení méně kilogramů na tenisovém kurtu znamená menší práci. Závěr: somatické předpoklady (tělesná výška, přiměřená hmotnost a jejich poměr vyjádřený např. BMI) jsou významnými komponentami sportovního výkonu v tenise

4 2. MOTORICKÉ SCHOPNOSTI V TENISE Mezi významné faktory limitující resp. ovlivňující sportovní výkon patří motorické schopnosti. Význam kondičních a koordinačních schopností pro hráče tenisu je zřejmý neboť čím má hráč lepší kondici, tím vyšší je jeho sportovní výkonnost (Crespo & Miley, 1998). Sportovně-specifický přístup Řada tenisových expertů zdůrazňuje požadavek používat tréninkové a diagnostické prostředky postihující specifické předpoklady pro tenis. Tento sportovně-specifický přístup předpokládá užití metod vycházejích z analýzy, struktury a požadavků tenisové hry. Při stanovení podílu jednotlivých motorických schopností na sportovním výkonu v tenise je tedy třeba vycházet z analýzy tenisové hry. Jako příklad uveďme posouzení významu jednotlivých kondičních schopností pro herní výkon v tenise, provedený mezi předními německými trenéry (uvádí Gabler, 1985; hodnocení na pětibodové stupnici, 5 bodů = minimum, 1 bod = maximum důležitosti): Význam motorických schopností v tenise (Gabler, 1985) SCHOPNOST BODY SCHOPNOST BODY 1.Rychlost (akční) Silová vytrvalost nohou Výbušná síla nohou Anaerobní vytrvalost Výbušná síla rukou Výbušná síla trupu Aerobní vytrvalost Silová vytrvalost trupu 2.3

5 Pozn. V tabulce nejsou hodnoceny koordinační schopnosti, které jsou pro tenis rovněž nesmírně důležité, zvláště pak rychlost reakce na vizuální podnět. Závěr: sportovní výkon v tenise je nejvýrazněji ovlivňován úrovní těchto motorických schopností: akční rychlost, výbušná (explozivní) síla nohou a rukou, aerobní vytrvalost, silová vytrvalost nohou, rychlost reakce na vizuální podnět KONDIČNÍ SCHOPNOSTI Dlouhodobý rozvoj kondice Rozvoj kondice musí zohledňovat specifika přirozeného vývoje (ontogeneze) od dětství po dospělost (Crespo & Miley, 1998). SCHOPNOSTI Maximální síla Explozivní síla Silová vytrvalost Aerobní vytrvalost Anaerobní vytrvalost Rychlost reakce Flexibilita Koordinace počáteční trénink (1-2x týdně) 2 zvýšení tréninku (2-4x týdně) 3 vysoce výkonnostní trénink (4x a více týdně) progresivní udržování

6 Obecné tréninkové zásady Postupovat od lehčích cvičení k těžším Postupně zvyšovat frekvenci, intenzitu, zátěž a délku cvičení Zlepšení kondice lze očekávat po 4- týdnech Trénink by měl být různorodý, zábavný, soutěživý Respektovat individuální rozdíly (věk, kondiční a herní úroveň, zdravotní stav, tělesné dispozice) Respektovat principy adaptace a odezvy organizmu Pravidelně zařazovat aktivní a pasivní odpočinek RYCHLOST (rychlostní schopnost) Běhy při tenisovém utkání se odehrávají v podobě krátkých sprintů, zastavení a rychlých změn směru. Dlouhé lieární úseky rychlostního či vytrvalostního charakteru se při hře nevyskytují. Průměrná délka běžeckých úseků se pohybuje od 3 do 7 metrů. Hlavní zásady rozvoje rychlosti Zařazovat na počátku tréninku po důkladném rozcvičení Dbát na techniku běhu a dostatečný odpočinek mezi sériemi Rychlost rozvíjet v krátkých úsecích se změnou směru Počet opakování 5-10, počet sérií 1-5, doba zátěže 3-10 sekund, přestávky mezi opakováními sekund, přestávky mezi sériemi sekund, poměr zátěže a odpočinku 1:5, intenzita až 100 SÍLA (silová schopnost) Zvláště výbušná (explozivní) síla dolních a horních končetin a trupu je považována za důležitou komponentu sportovního výkonu v tenise. Projevuje jak v herních činnostech (podání, jednotlivé údery), tak při pohybu po tenisovém hřišti.

7 Hlavní zásady rozvoje síly Dbát na dostatečné rozcvičení a rozehřátí Po tréninku síly zařadit den odpočinku, střídat cvičení pro dolní a horní polovinu těla Začínat s menšími zátěžemi a postupně je zvyšovat V předpubertálním věku posilovat používat k posilování pouze váhu vlastního těla Nejdříve posilovat velké svalové skupiny (záda, nohy, hruď) až potom menší (zápěstí, ruce, předloktí) Pro rozvoj svalové hmoty používat těžší zátěže a malý počet opakování: 3-4 série (série=8 opakování cviku), 1 min odpočinku Pro rozvoj svalové vytrvalosti používat lehčí zátěže a velký počet opakování: 3-4 série (série=20 opakování cviku) Pro rozvoj výbušné síly používat střední zátěž (30-60 maxima) a rychlé opakování (15-20x) VYTRVALOST (vytrvalostní schopnost) Pracovní režim v tenise má primárně anaerobně alaktátový charakter. Vytrvalostní úroveň hráče se projevuje zvláště v závěrech utkání ve schopnosti opakovaně zaujímat správnou pozici před úderem a odehrávat míč s maximální energii do správné zóny. Podle Schönborna (2001) není vytrvalost pro tenis schopností rozhodující, nicméně je požadována dobrá úroveň obecné vytrvalosti, umožňující zvláště rychlé zotavení a regeneraci hráče po zápase, tréninku a při turnajích.

8 Hlavní zásady rozvoje vytrvalosti Zjistit maximální tepovou frekvenci (MTF) hráče (např. 220-věk) Aerobní trénink má probíhat při TF MTF Anaerobní trénink má probíhat při TF nad 85 MTF (není vhodné jej zařazovat v předpubertálním věku) Metody rozvoje vytrvalosti - souvislá metoda (20-60 min, TF ) - fartlek (střídavý pomalý a rychlejší běh v terénu) - intervalová metoda (opakované zátěže s přestávkami na odpočinek, intenzita 80 MTF, doba trvání 2 min, odpočinek 2 min, počet opakování 5-10, 2-4x týdně) KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Úroveň koordinačních schopností hraje centrální roli; ovlivňuje velmi silně jak všechny druhy rychlosti, tak i vývoj tenisové techniky v průběhu celého období sportovní přípravy od dětství až po dospělost. Systematický rozvoj všeobecné a specifické koordinace má rozhodující vliv na komplexní vývoj výkonnosti tenisového hráče. (Kinestetická) diferenciační schopnost Tato schopnost se v tenise projevuje v mnoha podobách a je proto považována za jednu z nejvýznamnějších schopností. Umožňuje, že raketa je vedena tak, aby míč byl zasažen uprostřed výpletu raketa je nastavena k míči přesně s ohledem na křivku letu a rychlost míče

9 směr pohybu rakety ovlivňuje dráhu letu míče dopředu nahoru nebo dopředu dolů velikost silového nasazení určuje rychlost letu míče, tím i tempo hry (Prostorová) orientační schopnost Aby se hráč optimálně orientoval v prostoru a čase, je nutno vnímat mnoho podnětů různého charakteru a významu. V tenise to jsou zvláště tyto podněty: vlastní postavení a pohyb (směr běhu, rychlost) v herním poli) pohyb protihráče resp. protihráčů (čtyřhra) postavení a pohyb spoluhráče (čtyřhra) vlastnosti letu míče (směr, délka, rotace) Přitom je nutno zpozorovat podnět (např. míč) rozpoznat podnět (např. míč je prudký nebo řezaný atd.) rozlišovat rozličné podněty (např. pozice obou protihráčů při čtyřhře) podněty rozeznávat opakovaně Na základě této, na vnímání založené orientaci, musí následovat např. ve zlomku sekundy rozhodnutí o vlastní obranné či útočné akci. Rovnováhová schopnost Podobně jako v lyžování, gymnastice či krasobruslení hraje i v tenise tato schopnost podstatnou roli. Význam rovnováhové schopnosti vyplývá z nutnosti provádět často údery s vysokou přesností z rychlého pohybu k míči či od míče. Úder by měl být přitom

10 prováděn ze stabilního rovnovážného postavení. Je možno ji rozvíjet samostatně, nebo dosáhnout požadované úrovně spolu s nácvikem jiných schopností. Reakční schopnost Vzhledem k vysoké rychlosti letu míče a poměrně velkému hernímu poli je požadována výsoká úroveň reakční schopnosti. Hráč musí reagovat zejména na pohyb protihráče resp. spoluhráče (při čtyřhře) pohyb míče na vliv vnějších faktorů (např. vítr, slunce, atd.) Rozhodující význam přitom má rychlost, s níž je motorická akce prováděna. Ztěžující roli přitom hraje, že je nutno stále reagovat na rozličné signály (komplexní reakce) rozličnými akcemi (výběrová reakce) např. stopbal, lob, atd Rytmická schopnost V tenise se rytmická schopnost projevuje zejména při udržení vlastního úderového rytmu oproti protivníkovu vnímání změn rytmu nebo tempa vlastního či protivníkova optimálním sladění pořadí rytmických činností (běh-úder-běh) ekonomickém měnění svalového napětí a uvolnění (souvisí s diferenciační schopností)

11 Schopnost sdružování pohybů Hráč musí být schopen optimálně prostorově, časově a dynamicky sladit koordinaci pohybů částí těla (nohou, trupu, paží, rukou a rakety). Rámcově lze rozdělit dílčí pohyby při úderech na: pohyby nohou (postavení nohou) a končetin (ohnutí nebo natažení tj. extenze či flexe před úderem) pohyb trupu (vertikální, horiuzontální) pohyby herní paže (řetězec: nadloktí, předloktí, ruka, raketa) pohyby ne-herní (švihové) paže (zákon vzájemného působení) Všechny tyto pohyby jsou součástí komplexního pohybu. Začínají v rozdílném okamžiku a jejich společný účinek se projeví při doteku míče s raketou. Schopnost přestavby pohybu Zvláště významná je úloha této schopnosti při míčích hraných u sítě nebo při míčích, u kterých vítr náhle změní směr a při fintách soupeře. Schopnost přestavby pohybu se v tenise uplatňuje zejména při neočekávaných herních činnostech (fintách) protivníka při předjímaní (anticipaci) protivníkovi akce špatném provedení vlastních úderů změnách vnějších podmínek (např. mokrý povrch, odskakující míč, vítr, slunce) nepředvidatelných reakcích partnera při čtyřhře

12 KONDIČNÍ TRÉNINK PRO HRÁČE TENISU Hans-Petr Born & Heinz Kraft (1995) videokazeta Význam kondice v tenise: k úspěšné hře je třeba zvládnout více nežli jen techniku, taktiku a psychiku. Právě tak důležité jsou koordinace, rychlost, vytrvalost a pohyblivost (flexibilita). 1. TRÉNINK KOORDINACE Tréninkové cíle zlepšení motorické učenlivosti zvládnutí obtížných situací rozšíření zásoby pohybových dovedností Tenisově-specifický trénink koordinace Kdy? Na počátku tréninku Jak? Odpočinutí Krátké intenzivní výměny 8 až 10 úderů 30 až 60 sekund pauza opakování 3 až 4 x Doporučení k tréninku koordinace Intenzita vysoká Trvání sekund Opakování 3 8 x Objem 3 8 sérií Pauzy 1 2 min. Doporučení pro pokročilé: ovládáš-li cvičení velmi dobře, prováděj je také po namáhavém tréninku

13 2. TRÉNINK RYCHLOSTI (SILOVÉ, REAKČNÍ A AKČNÍ) Před každým rychlostním tréninkem je nutné důkladné rozehřátí!!! Tréninkové cíle udělit vlastnímu tělu co největší rychlost udělit sportovnímu náčiní co největší rychlost zdolat určitou dráhu maximální rychlostí tak, aby bylo dosaženo optimálního návratu do výchozí pozice Reakce-akce Trvání Objem 6-12 opakování 1-5 sérií 1-3 min. Tenisově-specifický trénink reakce Kdy? Na počátku tréninku Jak? Odpočinutí Rychlé intenzivní výměny 8 až 10 úderů 30 až 60 sekund pauza opakování 3 až 4 x Trénink frekvenční rychlosti Frekvenční rychlost Intenzita maximálně rychle Doba 5-8 sekund Objem 3-8 sérií 1-4 min.

14 Tenisově-specifická rychlost a rychlostně-silová cvičení Kdy? Na počátku tréninku Jak? Odpočinutí Velmi rychlé provedení Vysoká intenzita 8 až 10 úderů 2 až 3 min. pauza opakování 3 až 4 x 3. TRÉNINK SÍLY Tréninkové cíle trénink síly trupu k optimálnímu přenosu síly při práci nohou a rukou dosažení vysoké stability úderů a rovnováhy optimální předcházení zranění (např. páteře) Trénink síly Tempo Doba Objem pomalu s výdržemi opakování 3-5 sérií 1-2 min. I. trénink pro rozvoj svalstva/ fáze 1 Intenzita 40-60% začátečníci 50-80% pokročilí doba 8-15 opakování objem 3-5 sérií tempo pomalu

15 doba tréninku pauza 2-4 týdny 1-4 min. I. reaktivní síla (síla proti odporu) Opakování 8-12 x Série min. Tempo výbušně II. reaktivní síla Opakování x Série min. Tempo výbušně III. reaktivní síla Opakování x Série min. Tempo výbušně IV. reaktivní síla Opakování 8-10 x Série min. Tempo výbušně

16 II. trénink pro rozvoj svalstva/fáze 2 Intenzita 30-50% Doba sek. Objem 3-6 sérií 2-5 min. Tempo co nejrychleji Doba tréninku asi 3 týdny v kombinaci s fází 1 III. intramuskulární koordinační trénink/fáze 3 Intenzita % Doba 1-6 opakování Objem 3-10 sérií 2-5 min. Tempo rychle Doba tréninku 2-3 x týdně Důležité je provádět trénink síly vždy ve spojení s tréninkem tenisové techniky, buďto bezprostředně při tréninku síly či v následující tréninkové jednotce! 4. TRÉNINK POHYBLIVOSTI (FLEXIBILITY) 5. TRÉNINK VYTRVALOSTI Tréninkové cíle zlepšení odolnosti proti únavě zlepšení regenerační schopnosti optimalizace mentálně-psychické oblasti (koncentrace )

17 zvýšení všeobecné kondice 1. kontrola tepové frekvence 1.1 extenzivní metody zátěže doba min. TF /min. 1.2 intenzivní metody zátěže doba min. TF /min. 2. kontrola dechové frekvence 2.1 extenzivní metody zátěže 6-8 běžeckých kroků (odpočinek možný) 2.2 intenzivní metody zátěže 4-6 běžeckých kroků (odpočinek jen těžko možný)

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 info@sportovnitesty.cz www.sportovnitesty.cz IČ 27789161 Jméno: Tomáš Příjmení:Korbička Rodné číslo: 3.6.1975 Datum testu: 24.11.2010 Věk:35

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed ZATÍŽEN ENÍ základní definice záměrný, cílený c podnět t k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám m funkční aktivity organismu = = ke změnám m trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností,,

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků.

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Tematické zaměření: raketové sporty Autor: PaedDr. Jiří Dygrín Cíl inovace: zpřístupnit tenis dospělým začátečníkům a získat je k pravidelnému

Více

Obsah taktické přípravy

Obsah taktické přípravy Taktická příprava je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat.

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY NÁVRH INOVACÍ TRÉNINKOVÝCH METOD V PŘÍPRAVNÉM OBDOBÍ ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE KATEGORIE MLADŠÍHO

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie SÍLA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2104 (Síla) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 18. 2. 2014

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 zbynek.pozdisek@sportovnitesty.cz www.sportovnitesty.cz IČ 27789161 Jméno: Tomáš Příjmení: Korbička Rodné číslo: 3.6.1975 Datum testu: 7.5.2013

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

Marek Cahel Školení T3 - Vracov,

Marek Cahel Školení T3 - Vracov, AEROBNÍ A ANAEROBNÍ TRÉNINK Marek Cahel Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 OBSAH Úvod do zátěžové fyziologie Intenzity zátěže Vše je pro dostatečnou názornost velmi zjednodušené, podstatné je pochopit

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS Jak uvádí Mrázková (2010), roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti.

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Příloha 1: Roční tréninkový cyklus (Formánek, Horčic2003)

Příloha 1: Roční tréninkový cyklus (Formánek, Horčic2003) Příloha 1: Roční tréninkový cyklus (Formánek, Horčic2003) Příloha 2: Charakteristika tréninkových metod (Formánek, Horčic2003) Příloha 3: Sestava s gumovým expanderem (Formánek, Horčic 2003) Příloha 4:

Více

Semi kontakt Lightcontact Full contact

Semi kontakt Lightcontact Full contact Kick box Regenerace Historie Kickbox V roce 1964 Japonci převzali Muay Thai (viz. Thai box) a vytvořili vlastní způsob, dnes známý pod pojmem "kickboxing", který se dělí do třech kategorií: Semi kontakt

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH Rozbor disciplíny: Štafetový běh vyžaduje následující speciální dovednosti: udržení maximální rychlosti, zvládnutí štafetové předávky a odhad rychlosti přibíhajícího běžce.

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2016 Nadhazovači 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo : 2:2 odpočinek 75 s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna Posilovna Posilovna Posilovna odpočinek Házecí

Více

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská Seminární práce na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA k příležitosti školení trenérů III. třídy judo 2014 Martina Čechlovská Obsah Tělesná neboli kondiční příprava 1 Síla 2 Rychlost 3 Vytrvalost 4 Obratnost 5 Pohyblivost

Více

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu Kvantová medicina ve sportu 1 z 7 Imunomodulace Imunomodulace je důležitá část sportovcova tréninku. Role kvantové medicíny v oblasti imunomodulace je zásadní. Schopnost laseru zlepšit účinky léků byla

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Úvod. Kolik máme svalů?

Úvod. Kolik máme svalů? Úvod K posilování nás svede cíl zlepšit svoji sílu nebo zformovat postavu. V této části najdete seznámení s principy hlavních typů posilování. Je dobré znát alespoň základní informace o všech jeho typech,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Longitudinální studie diagnostiky úrovně výkonnostních předpokladů v tenisu. Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., FSpS MU Brno

Longitudinální studie diagnostiky úrovně výkonnostních předpokladů v tenisu. Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., FSpS MU Brno Longitudinální studie diagnostiky úrovně výkonnostních předpokladů v tenisu Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., FSpS MU Brno (Schönborn, 2008) Struktura herního výkonu v tenisu Analýzy časových, prostorových,

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2016 Nadhazovači 16-21 7. 8. týden 7.týden tempo : 2:2 horní část těla odpočinek 90 s dolní část těla odpočinek 45s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2012 Nadhazovači 16-21 9. 10. týden Mimosezóní tréninkový kalendář pro nadhazovače 9. týden tempo : 2:2 odpočinek 75 s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH Rozbor disciplíny: Tato disciplína vyžaduje kontrolu tempa běhu, připravenost mladých atletů z hlediska aerobní kapacity a zkušenost se základní taktikou při

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Trénink a závodz vodění ve vícebojíchch PaedDr. Jitka Vinduškov ková, CSc. katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Cíle a úkoly Cílem vícebojav cebojařského tréninku je je dosažen ení nejlepší šího

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

BĚŽECKÁ PŘÍPRAVA PRO RAGBY

BĚŽECKÁ PŘÍPRAVA PRO RAGBY BĚŽECKÁ PŘÍPRAVA PRO RAGBY Běžecká příprava podle Michela Bernardin Úvod Na začátek chci v krátkosti představit trenéra, který mě seznámil s metodou přípravy fyzické kondice podle VMA (maximální aerobní

Více

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Metodický dopis podává informace o postojích a přesunech ve volejbale, jejich významu a ukazuje na možnosti praktických cvičení k jejich nácviku a tréninku.

Více

TRAINING AND IMPROVING OF DECISION MAKING

TRAINING AND IMPROVING OF DECISION MAKING TRAINING AND IMPROVING OF DECISION MAKING International Coaching Symposium IIHF 205, Czech Republic, Prague, May 8 th 0 th Michal Ježdík MICHAL JEŽDÍK TRAINING AND IMPROVING OF DECISION MAKING respektovat

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D.

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. jazyky v kinantropologii 1 Osnova prezentace Klasifikace lidského pohybu Teorie tělesných cvičení (TC) Strukturální stránka TC Procesuální stránka TC Finální stránka

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Prvky struktura fungování vývoj

Prvky struktura fungování vývoj Lidská motorika specifické znaky Motoriku člověka můžeme ze systémového hlediska zkoumat dvojím způsobem. A: statická rovina umožňuje popsat systém Motoriky, jeho složení a stavbu B: Dynamická rovina projevuje

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze Hlavní cíl fáze Možnosti nácviku Pohybové prostřednictvím všeobecného sportování, tj. golf, gymnastika, trampolína, atletika plavání Klíčový důraz na ZÁBAVNÉ hry rozvoj pohybových dovedností 1.nácvik rychlosti

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

ŽS/12 Metoda vrůstu v nácviku herní činnosti

ŽS/12 Metoda vrůstu v nácviku herní činnosti Obsah: Nácvik individuálního blokování Nácvik kolektivního bloku na okrajích sítě Nácvik útok po vystřelené nahrávce 405 Z předcházejících kapitol jsme se dozvěděli, jak by měla vypadat správná technika

Více

Edukant jako subjekt i objekt edukace

Edukant jako subjekt i objekt edukace Edukant jako subjekt i objekt edukace Bc. Jana Kouřilová (učo: 360313) Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN Jméno hráče: Hráči Fotbalové Farmy Období: Zimní přípravné období 2015 Pomůcky: Běžecká obuv (sálovky/turfy nejsou ideální), švihadlo CÍL tréninkového plánu: Standardní program/příprava

Více

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu Obsah: Rozvoj síly v kategorii kadetů Rozvoj síly v kategorii juniorů Rozvoj rychlosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj vytrvalosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj flexibility v kategorii kadetů

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více