Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní."

Transkript

1 Kondiční trénink Vedoucí trenér : Veronika Vostálová Telefon, , Cena za hodinu : 40,- Kč ( minimální skupina 6ti hráčů ) Termíny : Pondělí, středa od 16:00 17:00 hod. Pro hráče : Akademie ( baby tenis,ml.žáci,st.žáci,dorost) Zahájení : KONDICE V TENISE Obecné modely struktury sportovního výkonu (např. Grosser, 1991) je nutno konkretizovat vzhledem ke specifickým požadavkům jednotlivých druhů sportů resp. sportovních disciplín. Členění faktorů sportovního výkonu v tenise lze znázornit na příkladu modelu z Učebního plánu DTB (Tennis-Lehrplan, 1996). Přehled faktorů sportovní výkonnosti (Tennis-Lehrplan, 1996) Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Faktory limitující výkon (velmi důležité a málo kompenzovatelné) Faktory ovlivňující výkon (důležité a více či méně) kompenzovatelné) Všeobecné koordinační faktory Tenisově specifické koordinační faktory Tenisově specifické kondiční faktory Psychické faktory Psychické faktory Všeobecné kondiční faktory Konstituční faktory Schopnost rytmická reakční orientační atd. Úderová technika Práce nohou atd. Akční Rychlost Výbušná síla Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní inteligence atd. Všeobecná inteligence atd. Vytrvalost Pohyblivost Síla atd. Tělesné proporce výška váha atd.

2 Charakteristika tenisové hry (Schönborn, 2000) Tenis lze charakterizovat jako hru vyznačující se opakovanými, krátkodobými intenzivními akcemi, přerušovanými krátkými odpočinkovými intervaly mezi výměnami a a delšími odpočinky při při střídání stran. Kondiční připravenost je důležitým předpokladem výkonnosti v tenise, její význam se zvyšuje zvláště po 12. roce věku. Energetické systémy V tenise se uplatňují tři druhy energetických systémů: Anaerobní alaktátový systém (cca 70 herního času) Anaerobní laktátový systém (cca 20 herního času) Aerobní systém (cca 10 herního času) Pracovní režim v tenise lze tedy primárně označit jako převážně anaerobně alaktátovou aktivitu. Časové dimenze hry Ačkoliv třísetové utkání trvá v průměru 1,5 h a pětisetové více než 5 hodin, je skutečný herní čas mnohem kratší (z celkové délky trvání je to 7-8 na trávě, a asi 30 na antuce). Přestávky při střídání strana mezi sety způsobují, že poměr zátěže a odpočinku je cca 1:4,4 u mužů a 1:2,6 u žen. Prostorové dimenze hry Vzhledem k prostorovému omezení dosahují nejdelší možné běžecké úseky metrů, ve skutečnosti však dochází k lineárním běhům průměrné délky 3-7 metrů. Za zápas hráč naběhá v průměru 1300 až 4000 metrů (3 resp. 5 setů). To vyžaduje výbornou úroveň explozivní síly, reaktivní síly, rychlé síly, frekvenční rychlosti atd.

3 1. SOMATICKÉ PŘEDPOKLADY V TENISE Průměrná výška nejlepších světových hráčů a hráček se zvyšuje, zatímco průměrné hodnoty tělesné hmotnosti se příliš nemění. To ukazuje na snižující se podíl tělesné hmotnosti vzhledem k tělesné výšce oproti normální populaci (to lze vyjádřit například pomocí tzv. BMI indexu). Antropometrické parametry předních tenistek a tenistů Proměnná Profi ČSSR USA ATP,WTA ATP,WTA Výška (1980) (1981) (1984) 1998 TOP TOP 15 Muži ,5 187,6 Ženy ,2 174,2 7,6 Hmotnost Muži ,5 79,1 Ženy ,2 7,6 BMI muži 22,2 22,7 BMI ženy 20,3 20,8 1,0 Z výsledků sledování předních tenistů a tenistek je zřejmé, že většina z nich je vyšších než průměrná populace. Větší tělesná výška je v tenise bezpochyby výhodou (při podání, hře na síti atd.), tělesná hmotnost by měla být přiměřená tělesné výšce přenášení méně kilogramů na tenisovém kurtu znamená menší práci. Závěr: somatické předpoklady (tělesná výška, přiměřená hmotnost a jejich poměr vyjádřený např. BMI) jsou významnými komponentami sportovního výkonu v tenise

4 2. MOTORICKÉ SCHOPNOSTI V TENISE Mezi významné faktory limitující resp. ovlivňující sportovní výkon patří motorické schopnosti. Význam kondičních a koordinačních schopností pro hráče tenisu je zřejmý neboť čím má hráč lepší kondici, tím vyšší je jeho sportovní výkonnost (Crespo & Miley, 1998). Sportovně-specifický přístup Řada tenisových expertů zdůrazňuje požadavek používat tréninkové a diagnostické prostředky postihující specifické předpoklady pro tenis. Tento sportovně-specifický přístup předpokládá užití metod vycházejích z analýzy, struktury a požadavků tenisové hry. Při stanovení podílu jednotlivých motorických schopností na sportovním výkonu v tenise je tedy třeba vycházet z analýzy tenisové hry. Jako příklad uveďme posouzení významu jednotlivých kondičních schopností pro herní výkon v tenise, provedený mezi předními německými trenéry (uvádí Gabler, 1985; hodnocení na pětibodové stupnici, 5 bodů = minimum, 1 bod = maximum důležitosti): Význam motorických schopností v tenise (Gabler, 1985) SCHOPNOST BODY SCHOPNOST BODY 1.Rychlost (akční) Silová vytrvalost nohou Výbušná síla nohou Anaerobní vytrvalost Výbušná síla rukou Výbušná síla trupu Aerobní vytrvalost Silová vytrvalost trupu 2.3

5 Pozn. V tabulce nejsou hodnoceny koordinační schopnosti, které jsou pro tenis rovněž nesmírně důležité, zvláště pak rychlost reakce na vizuální podnět. Závěr: sportovní výkon v tenise je nejvýrazněji ovlivňován úrovní těchto motorických schopností: akční rychlost, výbušná (explozivní) síla nohou a rukou, aerobní vytrvalost, silová vytrvalost nohou, rychlost reakce na vizuální podnět KONDIČNÍ SCHOPNOSTI Dlouhodobý rozvoj kondice Rozvoj kondice musí zohledňovat specifika přirozeného vývoje (ontogeneze) od dětství po dospělost (Crespo & Miley, 1998). SCHOPNOSTI Maximální síla Explozivní síla Silová vytrvalost Aerobní vytrvalost Anaerobní vytrvalost Rychlost reakce Flexibilita Koordinace počáteční trénink (1-2x týdně) 2 zvýšení tréninku (2-4x týdně) 3 vysoce výkonnostní trénink (4x a více týdně) progresivní udržování

6 Obecné tréninkové zásady Postupovat od lehčích cvičení k těžším Postupně zvyšovat frekvenci, intenzitu, zátěž a délku cvičení Zlepšení kondice lze očekávat po 4- týdnech Trénink by měl být různorodý, zábavný, soutěživý Respektovat individuální rozdíly (věk, kondiční a herní úroveň, zdravotní stav, tělesné dispozice) Respektovat principy adaptace a odezvy organizmu Pravidelně zařazovat aktivní a pasivní odpočinek RYCHLOST (rychlostní schopnost) Běhy při tenisovém utkání se odehrávají v podobě krátkých sprintů, zastavení a rychlých změn směru. Dlouhé lieární úseky rychlostního či vytrvalostního charakteru se při hře nevyskytují. Průměrná délka běžeckých úseků se pohybuje od 3 do 7 metrů. Hlavní zásady rozvoje rychlosti Zařazovat na počátku tréninku po důkladném rozcvičení Dbát na techniku běhu a dostatečný odpočinek mezi sériemi Rychlost rozvíjet v krátkých úsecích se změnou směru Počet opakování 5-10, počet sérií 1-5, doba zátěže 3-10 sekund, přestávky mezi opakováními sekund, přestávky mezi sériemi sekund, poměr zátěže a odpočinku 1:5, intenzita až 100 SÍLA (silová schopnost) Zvláště výbušná (explozivní) síla dolních a horních končetin a trupu je považována za důležitou komponentu sportovního výkonu v tenise. Projevuje jak v herních činnostech (podání, jednotlivé údery), tak při pohybu po tenisovém hřišti.

7 Hlavní zásady rozvoje síly Dbát na dostatečné rozcvičení a rozehřátí Po tréninku síly zařadit den odpočinku, střídat cvičení pro dolní a horní polovinu těla Začínat s menšími zátěžemi a postupně je zvyšovat V předpubertálním věku posilovat používat k posilování pouze váhu vlastního těla Nejdříve posilovat velké svalové skupiny (záda, nohy, hruď) až potom menší (zápěstí, ruce, předloktí) Pro rozvoj svalové hmoty používat těžší zátěže a malý počet opakování: 3-4 série (série=8 opakování cviku), 1 min odpočinku Pro rozvoj svalové vytrvalosti používat lehčí zátěže a velký počet opakování: 3-4 série (série=20 opakování cviku) Pro rozvoj výbušné síly používat střední zátěž (30-60 maxima) a rychlé opakování (15-20x) VYTRVALOST (vytrvalostní schopnost) Pracovní režim v tenise má primárně anaerobně alaktátový charakter. Vytrvalostní úroveň hráče se projevuje zvláště v závěrech utkání ve schopnosti opakovaně zaujímat správnou pozici před úderem a odehrávat míč s maximální energii do správné zóny. Podle Schönborna (2001) není vytrvalost pro tenis schopností rozhodující, nicméně je požadována dobrá úroveň obecné vytrvalosti, umožňující zvláště rychlé zotavení a regeneraci hráče po zápase, tréninku a při turnajích.

8 Hlavní zásady rozvoje vytrvalosti Zjistit maximální tepovou frekvenci (MTF) hráče (např. 220-věk) Aerobní trénink má probíhat při TF MTF Anaerobní trénink má probíhat při TF nad 85 MTF (není vhodné jej zařazovat v předpubertálním věku) Metody rozvoje vytrvalosti - souvislá metoda (20-60 min, TF ) - fartlek (střídavý pomalý a rychlejší běh v terénu) - intervalová metoda (opakované zátěže s přestávkami na odpočinek, intenzita 80 MTF, doba trvání 2 min, odpočinek 2 min, počet opakování 5-10, 2-4x týdně) KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Úroveň koordinačních schopností hraje centrální roli; ovlivňuje velmi silně jak všechny druhy rychlosti, tak i vývoj tenisové techniky v průběhu celého období sportovní přípravy od dětství až po dospělost. Systematický rozvoj všeobecné a specifické koordinace má rozhodující vliv na komplexní vývoj výkonnosti tenisového hráče. (Kinestetická) diferenciační schopnost Tato schopnost se v tenise projevuje v mnoha podobách a je proto považována za jednu z nejvýznamnějších schopností. Umožňuje, že raketa je vedena tak, aby míč byl zasažen uprostřed výpletu raketa je nastavena k míči přesně s ohledem na křivku letu a rychlost míče

9 směr pohybu rakety ovlivňuje dráhu letu míče dopředu nahoru nebo dopředu dolů velikost silového nasazení určuje rychlost letu míče, tím i tempo hry (Prostorová) orientační schopnost Aby se hráč optimálně orientoval v prostoru a čase, je nutno vnímat mnoho podnětů různého charakteru a významu. V tenise to jsou zvláště tyto podněty: vlastní postavení a pohyb (směr běhu, rychlost) v herním poli) pohyb protihráče resp. protihráčů (čtyřhra) postavení a pohyb spoluhráče (čtyřhra) vlastnosti letu míče (směr, délka, rotace) Přitom je nutno zpozorovat podnět (např. míč) rozpoznat podnět (např. míč je prudký nebo řezaný atd.) rozlišovat rozličné podněty (např. pozice obou protihráčů při čtyřhře) podněty rozeznávat opakovaně Na základě této, na vnímání založené orientaci, musí následovat např. ve zlomku sekundy rozhodnutí o vlastní obranné či útočné akci. Rovnováhová schopnost Podobně jako v lyžování, gymnastice či krasobruslení hraje i v tenise tato schopnost podstatnou roli. Význam rovnováhové schopnosti vyplývá z nutnosti provádět často údery s vysokou přesností z rychlého pohybu k míči či od míče. Úder by měl být přitom

10 prováděn ze stabilního rovnovážného postavení. Je možno ji rozvíjet samostatně, nebo dosáhnout požadované úrovně spolu s nácvikem jiných schopností. Reakční schopnost Vzhledem k vysoké rychlosti letu míče a poměrně velkému hernímu poli je požadována výsoká úroveň reakční schopnosti. Hráč musí reagovat zejména na pohyb protihráče resp. spoluhráče (při čtyřhře) pohyb míče na vliv vnějších faktorů (např. vítr, slunce, atd.) Rozhodující význam přitom má rychlost, s níž je motorická akce prováděna. Ztěžující roli přitom hraje, že je nutno stále reagovat na rozličné signály (komplexní reakce) rozličnými akcemi (výběrová reakce) např. stopbal, lob, atd Rytmická schopnost V tenise se rytmická schopnost projevuje zejména při udržení vlastního úderového rytmu oproti protivníkovu vnímání změn rytmu nebo tempa vlastního či protivníkova optimálním sladění pořadí rytmických činností (běh-úder-běh) ekonomickém měnění svalového napětí a uvolnění (souvisí s diferenciační schopností)

11 Schopnost sdružování pohybů Hráč musí být schopen optimálně prostorově, časově a dynamicky sladit koordinaci pohybů částí těla (nohou, trupu, paží, rukou a rakety). Rámcově lze rozdělit dílčí pohyby při úderech na: pohyby nohou (postavení nohou) a končetin (ohnutí nebo natažení tj. extenze či flexe před úderem) pohyb trupu (vertikální, horiuzontální) pohyby herní paže (řetězec: nadloktí, předloktí, ruka, raketa) pohyby ne-herní (švihové) paže (zákon vzájemného působení) Všechny tyto pohyby jsou součástí komplexního pohybu. Začínají v rozdílném okamžiku a jejich společný účinek se projeví při doteku míče s raketou. Schopnost přestavby pohybu Zvláště významná je úloha této schopnosti při míčích hraných u sítě nebo při míčích, u kterých vítr náhle změní směr a při fintách soupeře. Schopnost přestavby pohybu se v tenise uplatňuje zejména při neočekávaných herních činnostech (fintách) protivníka při předjímaní (anticipaci) protivníkovi akce špatném provedení vlastních úderů změnách vnějších podmínek (např. mokrý povrch, odskakující míč, vítr, slunce) nepředvidatelných reakcích partnera při čtyřhře

12 KONDIČNÍ TRÉNINK PRO HRÁČE TENISU Hans-Petr Born & Heinz Kraft (1995) videokazeta Význam kondice v tenise: k úspěšné hře je třeba zvládnout více nežli jen techniku, taktiku a psychiku. Právě tak důležité jsou koordinace, rychlost, vytrvalost a pohyblivost (flexibilita). 1. TRÉNINK KOORDINACE Tréninkové cíle zlepšení motorické učenlivosti zvládnutí obtížných situací rozšíření zásoby pohybových dovedností Tenisově-specifický trénink koordinace Kdy? Na počátku tréninku Jak? Odpočinutí Krátké intenzivní výměny 8 až 10 úderů 30 až 60 sekund pauza opakování 3 až 4 x Doporučení k tréninku koordinace Intenzita vysoká Trvání sekund Opakování 3 8 x Objem 3 8 sérií Pauzy 1 2 min. Doporučení pro pokročilé: ovládáš-li cvičení velmi dobře, prováděj je také po namáhavém tréninku

13 2. TRÉNINK RYCHLOSTI (SILOVÉ, REAKČNÍ A AKČNÍ) Před každým rychlostním tréninkem je nutné důkladné rozehřátí!!! Tréninkové cíle udělit vlastnímu tělu co největší rychlost udělit sportovnímu náčiní co největší rychlost zdolat určitou dráhu maximální rychlostí tak, aby bylo dosaženo optimálního návratu do výchozí pozice Reakce-akce Trvání Objem 6-12 opakování 1-5 sérií 1-3 min. Tenisově-specifický trénink reakce Kdy? Na počátku tréninku Jak? Odpočinutí Rychlé intenzivní výměny 8 až 10 úderů 30 až 60 sekund pauza opakování 3 až 4 x Trénink frekvenční rychlosti Frekvenční rychlost Intenzita maximálně rychle Doba 5-8 sekund Objem 3-8 sérií 1-4 min.

14 Tenisově-specifická rychlost a rychlostně-silová cvičení Kdy? Na počátku tréninku Jak? Odpočinutí Velmi rychlé provedení Vysoká intenzita 8 až 10 úderů 2 až 3 min. pauza opakování 3 až 4 x 3. TRÉNINK SÍLY Tréninkové cíle trénink síly trupu k optimálnímu přenosu síly při práci nohou a rukou dosažení vysoké stability úderů a rovnováhy optimální předcházení zranění (např. páteře) Trénink síly Tempo Doba Objem pomalu s výdržemi opakování 3-5 sérií 1-2 min. I. trénink pro rozvoj svalstva/ fáze 1 Intenzita 40-60% začátečníci 50-80% pokročilí doba 8-15 opakování objem 3-5 sérií tempo pomalu

15 doba tréninku pauza 2-4 týdny 1-4 min. I. reaktivní síla (síla proti odporu) Opakování 8-12 x Série min. Tempo výbušně II. reaktivní síla Opakování x Série min. Tempo výbušně III. reaktivní síla Opakování x Série min. Tempo výbušně IV. reaktivní síla Opakování 8-10 x Série min. Tempo výbušně

16 II. trénink pro rozvoj svalstva/fáze 2 Intenzita 30-50% Doba sek. Objem 3-6 sérií 2-5 min. Tempo co nejrychleji Doba tréninku asi 3 týdny v kombinaci s fází 1 III. intramuskulární koordinační trénink/fáze 3 Intenzita % Doba 1-6 opakování Objem 3-10 sérií 2-5 min. Tempo rychle Doba tréninku 2-3 x týdně Důležité je provádět trénink síly vždy ve spojení s tréninkem tenisové techniky, buďto bezprostředně při tréninku síly či v následující tréninkové jednotce! 4. TRÉNINK POHYBLIVOSTI (FLEXIBILITY) 5. TRÉNINK VYTRVALOSTI Tréninkové cíle zlepšení odolnosti proti únavě zlepšení regenerační schopnosti optimalizace mentálně-psychické oblasti (koncentrace )

17 zvýšení všeobecné kondice 1. kontrola tepové frekvence 1.1 extenzivní metody zátěže doba min. TF /min. 1.2 intenzivní metody zátěže doba min. TF /min. 2. kontrola dechové frekvence 2.1 extenzivní metody zátěže 6-8 běžeckých kroků (odpočinek možný) 2.2 intenzivní metody zátěže 4-6 běžeckých kroků (odpočinek jen těžko možný)

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Prvky struktura fungování vývoj

Prvky struktura fungování vývoj Lidská motorika specifické znaky Motoriku člověka můžeme ze systémového hlediska zkoumat dvojím způsobem. A: statická rovina umožňuje popsat systém Motoriky, jeho složení a stavbu B: Dynamická rovina projevuje

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze Hlavní cíl fáze Možnosti nácviku Pohybové prostřednictvím všeobecného sportování, tj. golf, gymnastika, trampolína, atletika plavání Klíčový důraz na ZÁBAVNÉ hry rozvoj pohybových dovedností 1.nácvik rychlosti

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu Obsah: Rozvoj síly v kategorii kadetů Rozvoj síly v kategorii juniorů Rozvoj rychlosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj vytrvalosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj flexibility v kategorii kadetů

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

Fotbalová. cvičení a hry. Votík. Kolovská. druhé, doplněné vydání. Jaromír. Grada Publishing. Ilona. Hana Volfová,

Fotbalová. cvičení a hry. Votík. Kolovská. druhé, doplněné vydání. Jaromír. Grada Publishing. Ilona. Hana Volfová, Fotbalová cvičení a hry druhé, doplněné vydání Hana Volfová, Jaromír Votík Ilona Kolovská Grada Publishing Jaromír Votík Fotbalová cvičení a hry Autorka kapitoly Kompenzační, balanční a zpevňovací cvičení:

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2 Kondiční programy Kondiční programy jsou programy sestavené převážně pro běžnou populaci, u které dochází k úbytku pohybové aktivity v běžném denním životě. Tato skutečnost

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Fotbalová cvičení a hry

Fotbalová cvičení a hry Jaromír Votík Fotbalová cvičení a hry Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax +420 220 386 400 jako svou 2352. publikaci

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií

Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií Listopad, 2012 Metodický dopis Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií Zpracoval: Přemysl Panuška Roční tréninkový plán je pro sportovce a trenéra vodítkem, podle kterého postupují

Více

> PRAXE > ÚVOD. > INFOSERVIS Nalistujte si 120 Doporučená literatura 120 Internetové adresy 120 Rejstřík 122 Závěrem OBSAH

> PRAXE > ÚVOD. > INFOSERVIS Nalistujte si 120 Doporučená literatura 120 Internetové adresy 120 Rejstřík 122 Závěrem OBSAH OBSAH Slovo úvodem 5 > ÚVOD Snadná cesta ke zdraví a pohodě 7 Zdraví a štíhlí s nordic fitness 8 Fit po severském způsobu 9 Dělejte něco pro zdraví 12 Rozhovor: Pozitivní účinek nordic walkingu při diabetu

Více

TRÉNINK STREČINK. Kvadriceps

TRÉNINK STREČINK. Kvadriceps TRÉNINK 1. Mnoho zbytečných nepříjemností vychází z nedostatečného rozcvičení a jsou jimi především natažené či v horším případě natržené svaly dolních končetin, kterým lze pomocí dobře provedeného strečinku

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

Školení trenérů licence D

Školení trenérů licence D Školení trenérů licence D Základní struktura a Vedení ČAST dokumenty ČAST - Výkonný výbor - v současné době čtyřčlenný - Sekretariát - odborné komise - KM, STK, TMK, KVS, KR, MK Základní dokumenty - Stanovy

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 SPECIÁLNÍ ČÁST METODICKÝ PODKLAD ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ SNÍTIL TÉMATA, HODINOVÁ DOTACE...4 SPORTOVNÍ TRÉNINK, ZÁKLADNÍ POJMY...8 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU A JEJICH

Více

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2 13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část Základy sportovního tréninku 2 Kyselina adenosintrifosforečná (ATP ATP) nejpoužívanější a nejdůležitější sloučenina Zóny energetického krytí se dělí podle typu

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek

Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek Dítě není malý dospělý! Dětství období růstu, vývoje a pohybového rozvoje jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

ŠVP - učební osnovy - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - (hokej)

ŠVP - učební osnovy - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - (hokej) 1 Učební osnovy 1.1 Člověk a zdraví 1.1.1 Lední hokej Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Vzdělávání v předmětu: - vychovává hráče ledního hokeje na vrcholové sportovní úrovni, - vštěpuje

Více

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran Autor: Bc. Pavel Arnošt Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem práce bylo zjistit současný stav silového

Více

OBSAH TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

OBSAH TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 1 Kategorie: 1 Zaměření: Rychlost, odrazová síla Po-5.5.2014 16.00-18.00 Letní stadion Úvod: Zapracování: Atletická ABC-Silové skoky-dřepy, kliky, břicho 20 Hlavní: Rychlost - 1.série - Starty z poloh

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012

Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012 Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012 Brno, 2012 Vypracovala: Michaela Jančíková OBSAH ÚVOD... 4 1. VYMEZENÍ A ROZDĚLENÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ...

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem!

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem! Příprava nejmladších věkových kategorií Děti nejsou malí dospělí! Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy... Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly! Hlavní úkoly sportovní přípravy

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více